Archive for 28 oktober 2020


LEVEN BEKIJKEN

WE KIJKEN ALLEMAAL HET LEVEN TE GEMOED, MAAR ALLEMAAL OP ONZE EIGEN MANIER

Mountain View, Bos, Groene, Lente, Kleurrijke

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Bindingsangst

Vrouw, Wanhoop, Verlies, Deksel, Verdriet, Angst

Dit gevoel geeft je  te neiging om te vluchten. Te vluchten van aandacht of voor de liefde. Vaak is dit een gevoel dat al voorkwam in je jeugd. Dit kan zijn dat je ouders niet de vrijheid aan je gaven. Dat ze niet de armen van je af konden houden. Zodat je eigenlijk een gevoel van bezit aanvoelde. En dat je dan liever je eigen vrijheid behoud. Zodat je geen bepaalde emoties moet voelen. En ga je bepaalde dingen uit de weg. Omdat jezelf wilt beschermen tegen afwijzing.
Daar komt nog bij dat men vaak ook last heeft van verlatingsangst. Men is bang om verlaten te worden of in de steek gelaten te worden. Daarom hou je van veel af. Denk hier maar bij aan kinderen. Die voor de eerste keer naar school gaan en los gelaten worden door hun mama/papa. Ze voelen dit aan als ze gaan me verlaten. Dit kan een weerslag hebben op heel je leven. Net zoals bindingsangst.
Het nadeel van beide is dat je moeilijk een relatie of een vriendschap aan zal gaan. Angst die eigenlijk bezit neemt van jouw leven jouw gevoelens. Zodat het moeilijk is om je over te geven.
kan men hiervan afkomen. Dit is vaak heel moeilijk. Omdat het een angst is en dan nog eens een gevoel. Dat maakt dat je toch moet leren om vertrouwen te leggen. En proberen om erin te geloven dat iets blijvend kan en mag zijn. Men hoeft niets uit handen te geven. Je mag de touwtjes ook in eigen handen houden. Maar zo mogen niet te strak aangespannen worden. Ook kan het probleem bespreken zodat vrienden of je partner er rekening mee kan houden. Heel dit probleem kan ook voorkomen op werkvlak. Een angst om het te verliezen of je er te hard mee te verbinden. Dat vaak onthaard om alles perfect te willen doen.

Bindingsangst;

  1. Wees eerlijk over je…
  2. word de ideale match voor wie je wilt. …
  3. Wacht niet op de juiste persoon, verbind met iedereen. …
  4. Ga diepgang aan in gesprekken. …
  5. Zoek bewijzen waarom liefde wel werkt. …
  6. Geef niet te snel op als het een beetje moeilijk wordt.

Belangrijk van beide is om erover te praten. Eerlijkheid kan helpen om je erin te steunen.
Beide komt het meeste voor bij vrouwen. Mannen hebben vaak mooie praatjes om deze te verdoezelen.

Kinderen, Huilen, Eten, Arme, Bang, Angst, Triest

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,

Vandaag vraag ik uw aandacht voor een kritiek onderwerp dat niet alleen de Tibetanen aangaat maar de hele wereldbevolking.

Eeuwenlang leefden de Tibetanen vreedzaam, in harmonie en op duurzame wijze met hun leefomgeving. De rijke biodiversiteit maakt het Tibetaanse Plateau een unieke en prachtige plek. Maar China’s roekeloze ontwikkelingsbeleid verwoest Tibets natuur. Dit vormt een gevaar voor het klimaat op de hele wereld.
 Help voor het te laat is! Wanneer je online een gift geeft voor ICT’s klimaatcampagne krijg je deze gratis online poster per e-mail toegestuurd, waarop de aantasting van de natuurlijke schoonheid van Tibet in detail wordt weergegeven: De opwarming van Tibet. Je wordt er koud van.

Het Tibetaanse plateau en haar bewoners zijn de afgelopen decennia onevenredig zwaar getroffen door de klimaatverandering. De bovengemiddelde temperatuurstijging in Tibet heeft een verwoestend effect op gletsjers, aardbodem, flora en fauna, én de mens. 

En daar blijft het niet bij. Er is namelijk een land dat de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau stelselmatig verergert: China. Bijna geheel onttrokken aan het oog van de rest van de wereld, transformeert de Chinese overheid het landschap op ‘s werelds hoogste en grootste plateau tot een wingewest voor eigen eer en glorie.
 Steun Tibet met een kleine gift Het meest getroffen zijn de nomaden in Tibet.
 Nomaden in Tibet hebben niet alleen direct te maken met de catastrofale gevolgen van de temperatuurstijging maar ook met aantasting van hun leefgebied door de bouw van dammen, ontbossing, mijnbouw en verlegging van rivieren door en ten behoeve van China.

Omdat de Chinezen daar geen pottenkijkers bij kunnen gebruiken én om ruimte te maken voor immigranten uit eigen land, worden de Tibetaanse nomaden massaal gedeporteerd. China dwingt de nomaden te leven in betonnen barakken. Hun vee is hen afgenomen, en gaat massaal naar de slacht.

We móéten dit proces van afbraak stoppen en zorgen dat de wensen, rechten en natuurbeschermende leefwijze van het Tibetaanse volk in hun eigen land weer centraal komen te staan. Hoe, dat leest u hieronder. Uw steun is hierbij dringend nodig!
  Geef voor de natuurlijk leefomgeving in Tibet Wat wij gaan doen om het klimaatprobleem in Tibet op de kaart te zetten.

U ziet, wat in Tibet gebeurt, heeft impact op hele wereld. Blijvende impact. Daar moeten we nú aandacht voor vragen – voor het te laat is. Dat willen we als International Campaign for Tibet doen op de twee VN klimaatconferenties in 2021. Daarnaast gaan we komend jaar samen met diverse ngo’s en Tibet-organisaties een eigen klimaatconferentie organiseren om het klimaatprobleem op het Tibetaanse plateau én de rol van China op de kaart te zetten. Uw steun is daarvoor onmisbaar!

Helpt u ons het Tibetaanse plateau te redden? Voor de nomaden in Tibet en iedereen op deze wereld? Alvast bedankt voor uw mooie gift!

Met vriendelijke groet, Tashi Deleg,
  Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks)

DIT KWAM PRIVÉ BINNEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Ziekenhuizen zien extreme toestroom, met dramatische gevolgen: “Vanochtend overleed patiënt die we niet meer aan machine konden leggen”

Hal, Ziekenhuis, Medische, Het Werk, Kantoor, Interieur

De ziekenhuizen krijgen het harder te verduren dan in de eerste golf. Nu al botsen ze tegen hun grenzen aan, blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij 50 Vlaamse ziekenhuizen. “De toestroom is dubbel zo groot en het gaat dubbel zo snel.”  En tegen midden november wordt nog een verdubbeling van de opnames voorspeld. Als we de kaap van 2.000 coronapatiënten op intensieve overschrijden, gaan we over het absolute maximum. Daar komt bij: gemiddeld 15% van het zorgpersoneel is al uitgevallen.
Deze week al evenaren de hospitalisaties in ons land de piek uit de eerste golf: die viel op 6 april met 5.759 coronapatiënten in het ziekenhuis. Afgelopen maandag zaten we al opnieuw aan 5.260 Covid-patiënten, van wie 809 op intensieve zorg.

Uit de bocht

“We schuiven nu op richting 7.500 hospitalisaties, waarvan 1.500 op intensieve zorg”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “Daarmee zijn we uit de bocht aan het vliegen. In de eerste golf zijn er nooit meer dan 1.285 op een totaal van 2.000 IC- bedden bezet geweest door Covid 19-patiënten. Maar nu ziet het ernaar uit dat we midden november aan een verdubbeling zitten, met meer dan tweeduizend coronapatiënten op intensieve zorg. Daarmee gaan we over het absolute maximum. Dan wordt het improviseren.”
Veel sneller dan gedacht moeten onze ziekenhuizen verder opschalen, leert een rondvraag van onze redactie bij vijftig Vlaamse ziekenhuizen. Afgelopen maandag moesten zij overgaan naar alarmfase 1b. Tegen volgende maandag moeten ze al overschakelen naar alarmfase 2a. In plaats van 1.000 zullen er dan 1.200 bedden op intensieve zorg vrijgehouden worden voor Covid 19-patiënten, naast 300 bedden met een intensief karakter. Op de gewone afdelingen wordt de capaciteit opgetrokken van 4.000 tot 7.200 coronabedden. 

Vanochtend overleed een coronapa­tiënt die we eigenlijk aan de hart-longmachi­ne hadden moeten kunnen leggen. Maar onze twee intensieve zorgafde­lin­gen zijn verzadigd en er was ook geen andere instelling die een hart-longmachi­ne over hadPeter Fontaine, Algemeen directeur Brusselse Europa-ziekenhuizen

“Woensdag gaan wij over onze piek van de eerste golf. De toestroom van patiënten is nu dubbel zo groot, en het gaat dubbel zo snel”, zegt Karin Decaestecker van de crisiscel van de West-Vlaamse fusieziekenhuis AZ Delta. “Het aantal coronahospitalisaties stijgt nu elke dag met 10%. Vandaag zitten we zelfs aan plus 12%. Het is een bittere pil om te slikken,  en we proberen zo creatief mogelijk te verschuiven. Zo kunnen we het tot 6-7 november nog wel opvangen, maar dan zitten we wel op onze limiet. Als de toestroom dan niet mindert, gaan we moeten toveren. Er moet immers extra capaciteit beschikbaar blijven op de dienst intensieve zorgen voor andere urgenties dan Covid, zoals een hartinfarct of een hersenbloeding.”

Personeel opvorderen

Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt al dat we over twee weken diep in de problemen komen en personeel gaan moeten opvorderen voor intensieve bedden.  Bij de Brusselse Europa Ziekenhuizen signaleren ze nu al ‘Italiaanse toestanden’. “Vanochtend overleed een coronapatiënt die we eigenlijk aan de hart-longmachine hadden moeten kunnen leggen”, zegt algemeen directeur Peter Fontaine. “Maar onze twee intensieve zorgafdelingen zijn verzadigd en er was ook geen andere instelling die een hart-longmachine over had. Normaal moeten we zelf zestien coronabedden hebben op intensieve, momenteel zijn het er maar dertien. Een personeelstekort speelt ons parten.”
Bedden waar je geen volk naast krijgt: dat wordt nog een groter probleem dan corona, wordt her en der gesignaleerd. “Bij de eerste golf was beschermingsmateriaal het grote probleem, nu kampen de ziekenhuizen met een zeer grote uitval. Waar het absenteïsme normaal op 5% ligt, kampt men nu met gemiddeld 15% afwezigheden en in sommige ziekenhuizen zelfs met 20%”, zegt Marc Geboers van Zorgnet-Icuro. “Mensen vallen uit door corona of door quarantainemaatregelen, maar ook door burn-outs. Ze zien op tegen die tweede golf als tegen een berg en botsen op de grenzen van hun draagkracht. Gespecialiseerd personeel kan je ook niet met een druk op de knop bijbestellen. We proberen nu leerlingen verpleegkunde vlotter in te schakelen en jong gepensioneerden terug te roepen.”

Brief aan Antwerpenaren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit inmiddels aan 927 gehospitaliseerde coronapatiënten, bijna dubbel zoveel als een week geleden. De provincie Antwerpen zou met 516 hospitalisaties al een ziekenhuis kunnen vullen met coronapatiënten. In een open brief roepen de Antwerpse ziekenhuizen de Antwerpenaren op zich strikt aan de maatregelen te houden. “Alle prognoses voor over twee weken wijzen op een verdubbeling van het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen. Ook al maken we deze week nog een hoop bedden vrij: een verdubbeling wordt bijzonder moeilijk, aan een verdere stijging durven we niet te dénken. Dit zou dramatisch zijn en moeten we te allen prijze voorkomen. Het is van levensbelang dat we nu met z’n allen een dam opwerpen tegen het virus. Alleen zo vermijden we dat alle ziekenhuizen binnenkort niemand meer kunnen opnemen.”

BRON: https://www.hln.be/binnenland/ziekenhuizen-zien-extreme-toestroom-met-dramatische-gevolgen-vanochtend-overleed-patient-die-we-niet-meer-aan-machine-konden-leggen~a2d720bc/

Heel veel respect voor deze mensen. Die het water aan de lippen zien staan en nu geconfronteerd worden met psychische keuzes te maken. Zoals je het hier kunt lezen. En dat zal in de eerste dagen en weken nog niet opgelost zijn. Ze hebben met heel wat te lang gewacht. En nu krijgt het personeel ermee af te rekenen.

DUS MET DEZE HEEL VEEL KRACHT EN ENERGIE EN ZEKER EN VAST RESPECT VOOR AL DIE NU IN DE ZORGSECTOR STAAN EN MET BIJNA OORLOGSTAFERELEN TE MAKEN KRIJGEN.

Arts, Medische, Geneeskunde, Gezondheid, Stethoscoop

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: