Tag Archive: International Campaign for Tibet (ICT)


International Campaign for Tibet dringt er bij de G7-top op aan om Tibet aan de orde te stellen

Nu de leiders van enkele van de machtigste landen ter wereld zich voorbereiden op de G7-top, roept International Campaign for Tibet hen op om de crisis in Tibet aan de orde te stellen.

“Gezien het strategische belang van Tibet in de bredere Aziatische regio, willen we onze regering oproepen om Tibet te betrekken bij de besprekingen tijdens de G7-top, en daarna,” zei Bhuchung Tsering, de interim directeur van International Campaign for Tibet, in een brief aan de Amerikaanse president Joe Biden.
De brief merkt op dat de G7-landen aan het uitzoeken zijn hoe ze met China moeten omgaan nu het agressiever wordt op het internationaletoneel. Daarnaast stelt de brief dat de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog en de rechten van het Tibetaanse volk een integraal onderdeel moeten zijn van elke strategie met betrekking tot China.
ICT stuurde soortgelijke brieven naar de leiders van de andere G7-landen: Justin Trudeau (Canada), Emmanuel Macron (Frankrijk), Angela Merkel (Duitsland), Mario Draghi (Italië), Suga Yoshihide (Japan) en Boris Johnson (Verenigd Koninkrijk).
De G7-top begint morgen, 11 juni, in Cornwall, Engeland en eindigt op 13 juni.

Schendingen van de mensenrechten
In de brief van ICT wordt opgemerkt dat de mensenrechtensituatie in Tibet, dat China meer dan 60 jaar geleden onder zijn gezach heeft gebracht en nog steeds met ijzeren vuist regeert, is verslechterd.
Eerder dit jaar verklaarde de groep ‘Freedom House’ Tibet, samen met Syrië, tot het minst vrije land ter wereld. Daarnaast heeft China heeft Tibet ook afgesloten voor buitenlandse diplomaten, parlementariërs, onafhankelijke media en het internationale maatschappelijke middenveld. De internationale gemeenschap moet daarom de systematische schendingen van de mensenrechten in Tibet met hernieuwde kracht aanpakken.
Vorige maand gaven de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen een communiqué uit waarin zij hun grote bezorgdheid uitspraken over de schendingen en misbruiken van de mensenrechten in Xinjiang en Tibet.
In Xinjiang – een regio ten noorden van Tibet die de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan – bevinden zich massale interneringskampen die de Chinese regering heeft gebruikt om haar genocide op de Oeigoeren te helpen uitvoeren.

Gevolgen voor bredere regio
In de brief van ICT staat dat de mensenrechtensituatie in Tibet onlosmakelijk verbonden is met de vreedzame ontwikkeling van Zuid- en Zuidoost-Azië.
In de brief wordt ook gewezen op het belang van Tibet voor de grensbeveiliging en de waterzekerheid in de regio. Tibet is namelijk de bron van veel van de grootste riviersystemen in Azië en voorziet meer dan 1 miljard mensen stroomafwaarts van water. Uit een studie van vorig jaar bleek echter dat de Chinese regering haar dammen op de Dzachu-rivier in Tibet (elders bekend als de Mekong) heeft gebruikt om de waterstroom in 2019 te verhinderen, wat heeft bijgedragen tot een verwoestende droogte in Zuidoost-Azië.
China heeft zijn controle over Tibet ook gebruikt om te proberen het land van de buren van Tibet in beslag te nemen.
Het afgelopen jaar heeft China al een grensconflict uitgevochten met India, waarvan een deel van het grondgebied door China wordt geclaimd als “Zuid-Tibet”. Bij de grensschermutselingen zijn verschillende soldaten om het leven gekomen.
Het Verenigd Koninkrijk heeft India uitgenodigd om deel te nemen aan de G7-top van deze week.

Plan voor vrede
In de brief van ICT wordt opgemerkt dat de Dalai Lama en andere Tibetaanse leiders een visie hebben ontvouwd om het Tibetaanse conflict op te lossen op een manier die alle partijen ten goede komt.
In 1987 presenteerde de Dalai Lama  zijn vijfpunten-vredesplan in een toespraak tot de Human Rights Caucus van het Amerikaanse Congres. Het plan riep op om Tibet om te vormen tot een “zone van vrede”, de fundamentele mensenrechten en democratische vrijheden van de Tibetanen te respecteren en onderhandelingen te voeren tussen Tibetaanse en Chinese vertegenwoordigers.
“Gezien de vele conflicten in de regio zijn wij van mening dat deze visie relevanter is dan ooit tevoren”, aldus ICT in haar brief.
De brief voegt eraan toe dat de Dalai Lama ook een ‘Memorandum over Echte Autonomie voor het Tibetaanse Volk’ heeft gepresenteerd, waarin wordt gepleit voor het verlaten van Tibet als onderdeel van de Volksrepubliek China in ruil voor betekenisvolle autonomie voor het Tibetaanse volk.
Penpa Tsering, de nieuwe president van het Centraal Tibetaans Bestuur – dat democratisch bestuur biedt aan Tibetaanse ballingen over de hele wereld – heeft zijn steun betuigd aan de visie van de Dalai Lama, merkt ICT op in haar brief.
“International Campaign for Tibet is ervan overtuigd dat deze benadering zowel de Tibetanen als de Chinezen ten goede zou komen. Het biedt uitzicht op blijvende vrede in Tibet en in de Volksrepubliek China.”

Lees hier de brief van ICT aan president Joe Biden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/international-campaign-for-tibet-dringt-er-bij-de-g7-top-op-aan-om-tibet-aan-de-orde-te-stellen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Werelderfgoed in gevaar: ICT roept op tot bescherming Jokhang tempel

In het meest recente ‘World Heritage Watch Report’ roept International Campaign for Tibet (ICT) op om het door UNESCO beschermde Historical Ensemble of the Potala Palace, waarvan de Jokhang tempel in Lhasa deel uitmaakt, aan te wijzen als Werelderfgoed in gevaar.
Het World Heritage Watch rapport, dat op 6 juni is gepubliceerd, bevat een analyse van ICT waarin de bouw van twee nieuwe paviljoens in Chinese stijl voor de Jokhang, de heiligste tempel in Tibet, wordt gesignaleerd. De bouw van de paviljoens begon tijdens een drie maanden durende vergrendeling tegen het coronavirus. De bouw van de paviljoens begon tijdens de drie maanden durende Corona lockdown.

Beelden van de Chinese paviljoens die worden gebouwd voor de Jokhang Tempel in Lhasa, Tibet. Foto credits: Woeser via RFA

Naast deze nieuwe paviljoens – die de ingang van de Jokhang versperren en in schril contrast staan met de Tibetaanse architectuur van de omliggende gebouwen – belicht ICT meerdere andere voorbeelden van wanbeheer op de locatie. Het gaat onder meer om de bouw van twee grote winkelcentra in de oude stad Lhasa en de gebrekkige reactie op de brand in de Jokhangtempel in 2018.

Screen shot van video op sociale media van de brand in de Jokhang Tempel.

Het rapport brengt ook ernstige tekortkomingen van het erfgoedbeheer aan het licht, zoals het feit dat de grenzen van de erfgoedlocatie 18 jaar lang niet duidelijk zijn afgebakend en dat er 14 jaar lang geen behoudsplan is opgesteld.
World Heritage Watch is een NGO die samenwerkt met meer dan 150 groepen wereldwijd om vernietiging van werelderfgoed ten gevolge van politieke en economische belangen te voorkomen. In hun jaarverslag waarschuwen zij de internationale gemeenschap voor dreigende gevaren en risico’s voor het werelderfgoed.

ICT-aanbeveling
Het Werelderfgoedcomité komt in juli bijeen om het beheer van het Historisch Ensemble van het Potala Paleis te beoordelen. ICT adviseert het comité te overwegen de locatie op de lijst van werelderfgoed in gevaar te plaatsen, aangezien de locatie voldoet aan meer dan één van de vereisten in paragraaf 179 van de operationele richtlijnen.
Met het oog op de bescherming van het Tibetaanse culturele erfgoed verwelkomt ICT de inspanningen van de commissie om meer transparantie te bevorderen door de publicatie van legitieme restauratie- en conserveringsplannen, alsmede programma’s voor raadpleging en betrokkenheid van de gemeenschap.
Kai Muller, uitvoerend directeur van ICT Duitsland en coördinator van het werk van ICT bij de Verenigde Naties, zei hierover het volgende:

“De Chinese autoriteiten hebben laten zien dat zij niet in staat of geïnteresseerd zijn om het culturele en religieuze erfgoed van de Tibetanen adequaat te beschermen. Zij hebben consequent gewijgerd te voldoen aan de basisvereisten om een kundig beheer aan te tonen. Het verzoek voor een duidelijke afbakening van de grenzen van het erfgoed ligt al 18 jaar op tafel, en een plan voor een behoudsplan van het erfgoed laat al 14 jaar op zich wachten. Het wordt tijd dat de commissie de staat van dienst van China serieus onder de loep neemt en de locatie op de lijst plaatst van erfgoederen die gevaar lopen.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/werelderfgoed-in-gevaar-ict-roept-op-tot-bescherming-jokhang-tempel/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

SOLIDARITEIT OP DE 32STE HERDENKING VAN HET TIANANMEN-PLEIN BLOEDBAD

Hieronder volgt een verklaring van de International Campaign for Tibet.

Tweeëndertig jaar geleden, op 4 juni, vermoordde de Chinese regering duizenden van haar eigen mensen op het Plein van de Hemelse Vrede.

Vandaag, jaren later blijft International Campaign for Tibet geïnspireerd door de vele (jonge) Chinezen die die dag de straten vulden om democratie en vrijheid te eisen. Op deze herdenkingsdag betuigen wij onze solidariteit met alle Chinezen die, ondanks het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede, nooit hebben opgegeven te streven naar vrijheid voor het Chinese volk.
Wij gedenken ook de Tibetanen die datzelfde jaar dapper protesteerden totdat China op 8 maart 1989 de staat van beleg instelde in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Sinds deze invasie van Tibet heeft de Chinese regering systematisch gewerkt aan het uitroeien van de unieke religie, taal en levenswijze van de Tibetanen, en vandaag de dag is het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur in gevaar.
Wij zijn ernstig bezorgd over de pogingen van de Chinese autoriteiten om de herinnering aan de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede systematisch te onderdrukken en de geschiedenis in hun voordeel te herschrijven, zoals zij ook voortdurend van plan zijn de geschiedenis van Tibet te verdraaien.
Wij denken ook aan de Oeigoeren en andere moslimgroepen die geconfronteerd worden met genocide en massale internering in kampen door toedoen van Chen Quanguo, de Chinese communistische partijfunctionaris die eerder partijsecretaris was in de Tibetaanse Autonome Regio. In de gehele Volksrepubliek China plegen de Chinese leiders vervolging van gelovigen op een historisch niveau.
Daarnaast betuigen wij onze steun aan de Hongkongers die, net als hun voorgangers op het Plein van de Hemelse Vrede, hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor vrijheid. Hoewel de Chinese Communistische Partij beweert dat democratie niet in de Chinese cultuur past, laat het volk van Hongkong, evenals dat van Taiwan, zien hoezeer het Chinese volk de wereldwijde democratie kan verheffen buiten de greep van de CCP.
Wij zijn ook solidair met de Mongolen die protesteren tegen een nieuw tweetalig onderwijsbeleid van China in hun thuisland, dat de Mongoolse taal in gevaar brengt, net zoals de Tibetaanse taal met een soortgelijke bedreiging wordt geconfronteerd.
Ten slotte betuigen wij onze solidariteit met mensen overal ter wereld, van India tot Afrika en van Europa tot de Verenigde Staten, die hun rechten beknot zien omdat China overal zijn repressie doorvoert. Of het nu gaat om Aziatische landen die zien hoe China de controle over hun land overneemt, of om Amerikaanse werknemers die hun baan verliezen omdat ze Tibet steunen, het autoritaire optreden van China is een bedreiging voor de vrijheid overal ter wereld.
Gelukkig nemen landen over de hele wereld in toenemende mate stelling tegen de Chinese Communistische Partij, waaronder het Europees Parlement dat onlangs de uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China heeft bevroren en de Verenigde Staten die de Tibetan Policy and Support Act hebben aangenomen, die onder andere de Amerikaanse steun voor de Tibetaanse democratie in ballingschap vergroot.
De moedige demonstranten op het Plein van de Hemelse Vrede hebben alles op het spel gezet voor het recht om in vrijheid en waardigheid te leven. Ter ere van hen moeten wij ons blijven inzetten voor vrijheid voor het Chinese volk – en vrijheid beschermen tegen de Chinese regering.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/solidariteit-op-de-32ste-herdenking-van-het-tiananmen-plein-bloedbad/

Spijtig genoeg zijn daar heel wat onschuldigen gestorven.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit kwam prive binnen.

Beste Bruno,

Vandaag wordt de nieuwe nieuwe Sikyong (President) van de Central Tibetan Administration beëdigd. Dit is niet alleen een nieuw begin met een nieuw-verkozen Sikyong, maar er wordt ook een nieuw Tibetaans parlement in ballingschap voor de komende 5 jaren verkozen. Dit is een bijzondere mijlpaal in de ontwikkeling van democratie voor Tibetanen in ballingschap. Lees er alles over in dit Tibet Journaal!Dalai Lama zegent de eedaflegging van de nieuwe Sikyong—Vandaag, 27 mei, is de officiële eedaflegging van de nieuwe Tibetaanse Sikyong, Penpa Tsering. Tijdens de eedaflegging overhandigen de voormalige Sikyong en voorzitter van het Tibetaanse parlement hun Khata’s (ceremoniële witte sjaal) aan Penpa Tsering, en zal de Dalai Lama een online videobericht delen.

Benieuwd naar het hele programma voor de eedaflegging van de Sikyong, en ICT’s felicitatie?Lees er alles over op onze website!Boeklancering Windhorse House over acht voormalige politieke gevangenen—Deze maand stonden we ook stil bij de verdwijning van de Panchen Lama, 26 jaren geleden. Daarmee is hij de jongste en langstzittende Tibetaanse politieke gevangene. In het licht van deze dag lanceerde ICT Europe samen met auteur Myra de Rooy het boek Windhorse House.


 In het boek Windhorse House vertelt Myra de Rooy het aangrijpende levensverhaal van acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen. Zij legden zich niet bij de Chinese bezetting neer!De verhalen uit het boek tonen de moed en veerkracht van acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen. ICT Europe maakte de Engelse vertaling van het boek mogelijk om een groot publiek te bereiken met de verhalen van Tibetaanse politieke gevangenen.Benieuwd naar dit inspirerende reisverhaal naar het dak van de wereld? Het boek ‘Windhorse House’ (in het Engels) kunt u nu bestellen via onze webshop:Koop het boek: Windhorse House


Verklaring over Chinees-Tibetaanse 17-puntenovereenkomst
23 mei van dit jaar markeerde de 70ste verjaardag van de controversiële 17-puntenovereenkomst tussen vertegenwoordigers van de Chinese en Tibetaanse regeringen in 1951. China beweerde hiermee de “vreedzame bevrijding” van Tibet te hebben bereikt.In de loop der jaren heeft de Chinese regering een propagandacampagne gelanceerd om de bezetting van Tibet te legitimeren. De huidige situatie in Tibet onderstreept hoe ver het beleid van China is afgeweken van hun eigen gedwongen overeenkomst.
 Lees het hele statement over de 17-puntenovereenkomst op onze website.


Europees parlement bevriest investeringsovereenkomst met China— De leden van het Europees Parlement hebben een investeringsovereenkomst  (CAI) met China bevroren. De EU-leden beschouwen Chinese sancties tegen EU-entiteiten als een aanval op de vrijheden en het democratische leven van de EU en haar lidstaten en dringen er bij de Chinese autoriteiten op aan deze volstrekt ongerechtvaardigde beperkende maatregelen op te heffen. Lees het hele artikel.


Oproep tot standpunt in aanloop naar de Olympische Spelen 2022 International Campaign for Tibet roept regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU en de Afrikaanse Unie, op om vóór de Olympische Spelen van 2022 een publiek standpunt in te nemen over de dringende noodzaak voor China om de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet en Hongkong te respecteren.

Lees ICT’s schriftelijke verklaring over de Olympische Spelen 2022.


Tibetaanse vader die zich verzette tegen Chinese ‘heropvoeding’ is in 2019 overleden
Norsang, een Tibetaanse vader van ongeveer 36 jaar oud, overleed in 2019 door afranselingen en martelingen in Chinese politiehechtenis. Zijn familie mocht hem niet bezoeken, de CCP gaf een valse verklaring van zelfmoord af en na zijn dood werd zijn huis volledig doorzocht. Lees het nieuws uit Tibet hier.
Wil je meer doen tegen mensenrechtenschendingen van Tibetanen?
Teken dan ICT’s internationale petitie tegen martelingen, gericht aan de Hoge Mensenrechten Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.Teken de petitie!


Tibetanen in Lhasa moeten verplicht religieuze praktijken tijdens de Heilige maand beperken
De boeddhistische vereniging van de stad Lhasa heeft op 9 mei 2021 een bericht verspreid waarin Tibetaanse boeddhisten in de Tibetaanse hoofdstad worden opgeroepen hun traditionele religieuze praktijk te beperken tijdens de heilige vierde maand van de Tibetaanse kalender, die op 12 mei begon. 

Deze waarschuwingen komen ondanks het feit dat de Chinese regering toeristen uit China toestemming geeft om Tibet te bezoeken en zich in feite heeft beroemd op een toename van het toerisme tijdens de Covid-19 pandemie. Lees de hele verklaring op onze website.


Regenachtig weer? Fleur je interieur op met Tibetaanse kussens!—Deze heerlijke zachte kussenslopen zijn perfect om je bank thuis mee op te fleuren en een Tibetaans tintje te geven. De kussenslopen zijn gemaakt door Tibetaanse vluchtelingen in India, en nu te koop in onze Shop for Tibet.

Naast het genereren van inkomsten voor Tibetanen en ons werk, laten wij je op deze wijze graag kennismaken met de Tibetaanse cultuur.Ga naar de shop for Tibet!

https://youtu.be/Vlhlw01qWJs

Dalai Lama roept op tot een duurzamere toekomst tijdens de Nobel-Klimaattop: “Our Planet, Our Future” Bekijk de toespraak van de Dalai Lama hier terug via YouTube De Dalai Lama heeft deze week tijdens de eerste Nobelprijsconferentie mensen opgeroepen hun gemeenschappelijke belangen te behartigen om een duurzamere toekomst voor de planeet te creëren.

Hij riep ook op tot een eerlijker verdeling van rijkdom, betere emotionele hygiëne en meer onderwijs over de eenheid van de mensheid. Bekijk zijn boodschap terug via de video boven dit artikel.Ik hoop dat de boodschap van de Dalai Lama je inspireert. Om met de wijze woorden van de Dalai Lama af te sluiten: ‘We hebben de verantwoordelijkheid om voor onze planeet te zorgen, het is ons enige thuis’.

Met vriendelijk groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe

PS  Help de Chinese onderdrukking te stoppen. Steun International Campaign for Tibet met een gift, zodat wij onze activiteiten voor het Tibetaanse volk kunnen intensiveren!Doe een gift voor Tibet
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Europees Parlement bevriest investeringsovereenkomst met China

Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen over de Chinese sancties tegen EU-entiteiten. In deze resolutie wordt de investeringsovereenkomst (CAI) tussen de EU en China bevroren totdat de Chinese sancties zijn opgeheven.

De leden van het Europees Parlement beschouwen de stap van Peking als een aanval op de vrijheden en het democratische leven van de EU en haar lidstaten en dringen er bij de Chinese autoriteiten op aan deze volstrekt ongerechtvaardigde beperkende maatregelen op te heffen.
599 leden stemden voor de resolutie, 30 stemden tegen en 58 leden onthielden zich van stemming.
Bovendien roepen de Europese afgevaardigden op om het debat rond de CAI te gebruiken als een machtsmiddel om de bescherming van de mensenrechten en de steun voor het maatschappelijk middenveld in China te verbeteren. De afgevaardigden herinneren de Commissie er ook aan dat rekening moet worden gehouden met de mensenrechtensituatie in China, en in Hongkong, wanneer de Commissie wordt verzocht de CAI goed te keuren.
Het Europees Parlement beschouwt de Chinese sancties tegen parlementsleden, entiteiten en denktanks, als een aanval op de Europese Unie en haar Parlement als geheel, alsook als een aanval op de vrijheid van onderzoek. Daarnaast zijn de Chinese sancties onrechtvaardiging en volstrekt ongefundeerd.

Mishandeling van Oeigoeren
De Chinese sancties volgen op de sancties die Europa nam tegen vier Chinese functionarissen en een entiteit die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder de grootschalige opsluiting en vernedering van Oeigoeren en mensen uit andere etnische moslimminderheden in Oost-Turkestan.
In de motie wordt gewezen op de geleidelijke verschuiving van het leiderschap van de Chinese Communistische Partij in de richting van een confronterende aanpak, onder meer door de EU te bestoken met desinformatie en cyberaanvallen. Het Belgische parlement en andere nationale entiteiten zijn onlangs het doelwit geweest van een cyberaanval die samenviel met een hoorzitting van de Commissie Buitenlandse Zaken over de situatie in Xinjiang, die moest worden uitgesteld tot 18 en 19 mei.
Leden van het Europees Parlement stellen nogmaals de voortdurende repressie aan de kaak die plaatsvindt tegen de Oeigoerse gemeenschap, dat de unieke identiteit en het bestaansrecht van de Oeigoeren dreigt uit te roeien.

Situatie van de mensenrechten
Leden van het Europees Parlement zijn ook bezorgd over de uitleveringsverdragen tussen verscheidene EU-lidstaten en China (namelijk België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Litouwen, Portugal, Roemenië en Spanje) en de risico’s die deze verdragen inhouden voor Oeigoeren, burgers van Hongkong, Tibetanen of Chinese dissidenten in Europa die uitgeleverd zouden kunnen worden om in de Volksrepubliek China politiek te worden berecht.
Het Europees Parlement spreekt opnieuw zijn ernstige bezorgdheid uit over de verschillende schendingen van de grondrechten en mensenrechten in China, en in het bijzonder de systematische vervolging van het Oeigoerse volk, Tibetanen, Mongolen, etnische minderheden, mensenrechtenverdedigers, sociale activisten, religieuze groeperingen, journalisten en strijders tegen onrechtvaardigheden. Daarnaast wordt ook bezorgdheid geuit over de steeds toenemende onderdrukking van alle afwijkende meningen, met name in Hong Kong.
De leden van het Europees Parlement dringt er bij de Commissie, de Europese Raad en de lidstaten op aan alle nodige maatregelen te nemen en al hun machtsmiddelen, met name de economische, aan te wenden om de Chinese regering ertoe te bewegen de kampen te sluiten waar China meer dan 1 miljoen Oeigoeren heeft ondergebracht, en een einde te maken aan alle schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en in plaatsen zoals Tibet. De leden van het Europees Parlement zijn van mening dat de huidige mensenrechtensituatie in China op z’n ergst is, sinds het bloedbad op het Tiananmenplein.
De leden van het Europees Parlement dringen er ook bij de Commissie op aan om een holistische EU-strategie te ontwikkelen en uit te voeren met het oog op het boeken van echte vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in China.
Tot slot roept het Europees Parlement de EU op haar coördinatie en samenwerking met de VS in het kader van een Euro-Atlantische dialoog over China te bevorderen, ook met betrekking tot een gecoördineerde aanpak van maatregelen om schendingen van de mensenrechten aan te pakken

ICT-citaat
Vincent Metten, directeur EU-beleid van de International Campaign for Tibet, zei:

“ICT juicht het standpunt van het Europees Parlement toe om de investeringsovereenkomst tussen de EU en China te bevriezen totdat de Chinese sancties zijn opgeheven, evenals zijn oproep om het onderhandelingsproces te gebruiken als machtsinstrument om de bescherming van de mensenrechten en de steun voor het maatschappelijk middenveld in China te verbeteren. ICT heeft, samen met andere NGO’s, het ontbreken van enige verwijzing naar de mensenrechten in de overeenkomst aan de kaak gesteld en heeft haar bezorgdheid rechtstreeks aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt. Het standpunt van het Europees Parlement is een stap in de goede richting, die erop gericht is de bevordering en de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat centraal te stellen in de betrekkingen tussen de EU en China”.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/het-europees-parlement-bevriest-de-investeringsovereenkomst-met-china/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Toeristisch advies en politieke vorming aan de Larung Gar Boeddhistische Academie

Een openbare verklaring heeft de hype rond de bekende ‘Larung Gar Boeddhistische Academie’ en de ‘Nubzig hemelbegraafplaats’ als toeristische attracties definitief ontkracht. In de mededeling wordt uitdrukkelijk gesteld dat de academie en de begraafplaats geen toeristische attracties zijn.

In de verklaring wordt echter geen duidelijk verbod ingesteld op het bezoeken van deze twee plaatsen die van religieus en cultureel belang zijn voor Tibet. In de mededeling wordt ook bevestigd dat Larung Gar een religieus instituut is voor de opleiding van aanhangers van de Nyingma-school van het Tibetaans boeddhisme, dat “normaal” religieus onderricht geeft en activiteiten ontplooit, zoals de Chinese wet voorschrijft.
Het bericht werd uitgegeven op 27 april 2021 door het Serthar Boeddhist College, het Comité van de Larung Gar Tempel, het Bureau voor Etnische en Religieuze Aangelegenheden van het district Serthar en het Bureau voor Burgerzaken van het district Serthar. International Campaign for Tibet meent dat de aankondiging gericht is op de exotisering door de Chinese toeristenindustrie van de Larung Gar Boeddhistische Academie en de hemelbegraafplaats in Nubzig als mystieke reisbestemmingen voor Chinese toeristen. Het lijkt te gaan om een zeldzame vorm van verzet van de beoefenaars en de plaatselijke gemeenschap tegen de commercialisering van de Tibetaanse boeddhistische cultuur.
De Chinese autoriteiten hebben de belangstelling voor het Tibetaans boeddhisme steeds meer aangegrepen om binnenlandse toeristen aan te trekken, waardoor zij vrezen voor een verder verval van de echte kloostergemeenschappen, in de volksmond bekend als ‘kampementen’ of in het Tibetaans ‘chogars’
Hoewel de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap in Serthar zich heeft kunnen verzetten tegen de commercialisering van de Tibetaanse boeddhistische cultuur, zijn er nog andere uitdagingen die de academische activiteiten van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap beperken. Op 8 mei 2021 kondigde het Serthar Boeddhistisch College bijvoorbeeld de start aan van een politieke educatiecampagne voor partijleden, kaderleden en monniken van de Academie. Het partijcomité van de Academie eist van de monastieke bevolking dat zij zich identificeert met “het grote moederland, de Chinese natie, de Chinese cultuur, de Communistische Partij van China en het Socialisme met Chinese kenmerken”; ook wel de “vijf identificaties”.

Larung Gar Boeddhistische Academie
De Larung Gar Boeddhistische Academie werd in 1980 opgericht door wijlen Khenpo Jigme Phuntsok en groeide in omvang en reputatie uit tot het belangrijkste en invloedrijkste opleidingscentrum voor Tibetaans boeddhisme ter wereld. In 2001 hebben de Chinese autoriteiten de academie met geweld tot bijna de helft teruggebracht door de woningen van naar schatting 8.000 monniken en nonnen, waaronder ook Chinese beoefenaars, af te breken. Larung Gar Academy herstelde zich van de sloop in 2001, ondanks de dood van Khenpo Jigme Phuntsok in januari 2004. Echter werden in 2016 en 2017 opnieuw bijna 5000 woningen gesloopt, waarbij de 10.000 inwoners werden gehalveerd in overeenstemming met een bevel van de centrale regering (een kopie van het bevel werd verkregen en vertaald door Human Rights Watch). Ongeveer 5.000 monniken en nonnen werden uit de Academie gezet. Deze monniken, die naar hun geboorteplaatsen in de Tibetaanse Autonome Regio werden gestuurd, werden onderworpen aan politieke heropvoeding en publieke vernedering, zoals blijkt uit beelden en videoclips van nonnen in militaire gewaden die Chinese propagandaliederen zingen en verklaren dat “De Tibetanen en de Chinezen dochters zijn van dezelfde moeder, de naam van de moeder is China,”.
In een zeldzame stap meldden zes VN-deskundigen in februari 2017 dat zij een gezamenlijke indiening bij de Volksrepubliek China hadden gedaan waarin zij stelden dat de ontwikkelingen bij het boeddhistische instituut in strijd zijn met de internationale mensenrechtenwetten en “lijken op gecoördineerde aanvallen op materieel en immaterieel cultureel erfgoed, die ernstige schendingen vormen van de culturele rechten van de huidige en toekomstige generaties.

Politieke lessen in Larung Gar

Larung Gar

Het op 8 mei aangekondigde politieke onderwijs dat in de academie wordt gegeven, maakt deel uit van de campagne voor partijgeschiedenis-onderwijs die in heel Tibet en China van start gaat in juli. In de Larung Gar Boeddhistische Academie richt de politieke voorlichtingscampagne zich op vijf thema’s:

 • De activiteiten van de Communistische Partij tijdens de eerste jaren van de bezetting in het Kardze (Ganzi) gebied.
 • Een vergelijkende studie tussen China en het buitenland over de reactie op en het beheer van de uitbraak van Covid-19 ter bevordering van het “Socialisme met Chinese Kenmerken”,
 • De marxistische oorsprong van China’s etnische en religieuze beleid voor “gezond Tibetaans boeddhisme”
 • De door de partij bepaalde patriottische gedachte van het boeddhisme en de aanpassing van het Tibetaans boeddhisme aan de socialistische samenleving
 • Lessen ter voorkoming van gevaren die de “zorg en liefde van het partijcomité” en de regering voor de kloosterbevolking weerspiegelen.

Toerisme en de musealisering van Larung Gar

Tourist picture

Hoewel de Larung Gar Boeddhistische Academie ook echte boeddhistische beoefenaars aantrekt van het Chinese vasteland en uit het buitenland, is het Chinese toerisme naar de Academie en de hemelbegraafplaats als exotische bestemming een verontrustende zaak waar beoefenaars al tientallen jaren consequent over klagen.
Een oud-leerling van Larung Gar die nu in de Verenigde Staten woont, vertelde aan International Campaign for Tibet:
“De Khenpos (abten) van Larung Gar hebben al vele jaren de overlast van de toeristen die naar de Larung Gar Academie zwermen aan de orde gesteld. Zij hebben zich in het verleden hardnekkig verzet tegen diverse pogingen om het toerisme naar Larung Gar en de luchtbegraafplaats te stimuleren en te gelde te maken. In die context is het een positieve ontwikkeling dat de autoriteiten het massatoerisme ontmoedigen, aangezien het een groot probleem is.”

Hemelbegrafenis

sky burial

Jhator of “luchtbegrafenis” is de traditionele Tibetaanse uitvaartpraktijk in de cyclus van het leven door een overleden lichaam aan de vogels aan te bieden als een daad van mededogen, om levende wezens in stand te houden. Door de essentie van de Tibetaanse cultuur te negeren, zijn begrafenisplaatsen een spektakel geworden voor het massatoeristen uit China, wat een chronisch probleem is in Tibet. De begraafplaatsen worden routinematig opgenomen als attractieplaatsen in tourpakketten. Het zesdaagse reisprogramma van Guilin Outdoor Travel Club tijdens het Chinese lentefestival bevatte bijvoorbeeld het volgende in hun WeChat-marketingmateriaal dat op 7 januari 2020 werd gepost:
Ochtend: Vertrek om 9:00 uur, langs de National Highway 317, via Bhomda (Ch. Wengda), een korte stop in Nubzig (Ch. Luoruo) Town, bezoek het sky burial platform (3900 meter boven de zeespiegel) om het mysterie van de sky burial in Tibet te verkennen. Honderden gieren zweven in de lucht en leiden de overledenen naar het Zuivere Land; het is zeer spectaculair en je kunt niet anders dan het leven verzuchten.
Hetzelfde marketingmateriaal bevat de waarschuwing dat “filmen niet is toegestaan op de plaats van de hemelbegrafenis, en dat u niet binnen de algemene zone mag blijven”, maar dat wordt op de grond stelselmatig genegeerd.
Door geen toeristenverbod uit te vaardigen voor de begraafplaats in de lucht, houden de plaatselijke autoriteiten vast aan een neutraal standpunt over de kwestie van het binnendringen van toeristen op de Tibetaanse begraafplaats. Het laatste bericht van vorige maand is een advies om toeristen eraan te herinneren dat de begraafplaats in de lucht van Nubzig geen toeristische trekpleister is. In een eerder bericht van 4 februari 2020 heeft het bureau voor burgerzaken van het district Pema (Ch:Banma), op basis van informatie van hun tegenhanger in het district Serthar, het publiek geïnformeerd dat de begraafplaats in Nubzig tijdelijk gesloten is vanwege de uitbraak van het coronavirus en dat de heropening van de begraafplaats in een afzonderlijk bericht zal worden bekendgemaakt. Hieruit blijkt duidelijk dat de regering van het district Serthar de exploitatie van de luchtbegraafplaats controleert. Ondanks haar macht blijft het bestuur van het district Serthar ervan af om een totaal verbod uit te vaardigen voor toeristen naar de plaatsen die van religieus en cultureel belang zijn voor Tibet.

Stereotypering van Tibet en Tibetanen in China
Tibet en de Tibetanen zijn lange tijd politiek en sociaal gestereotypeerd als exotisch, mystiek, altijd zingend en dansend, niet-modern, barbaars, en afgezonderd van het buitenland. Dergelijke stereotypering in de ogen van Chinezen is het gevolg van het decennia oude propaganda- en integratiebeleid van de regering ten aanzien van Tibet als “het verre westen van China”. Het Neoliberale economische beleid na China’s hervorming en openstelling heeft in belangrijke mate geleid tot de vermarkting en disneyficatie van Tibetaans land en volk. De Larung Gar Academie is een voorbeeld van hoe stereotypen van het Tibetaans boeddhisme als mystiek en exotisch leiden tot oppervlakkige betrokkenheid bij de Tibetaanse cultuur. Shangrilisering, zowel in de literatuur als op het terrein in de stad Shangri-la, is een ander voorbeeld van stereotypering en vercommercialisering van Tibetaans land en volk in de provincie Yunnan. In november 2020 ging de “zuivere glimlach” van een jonge Tibetaanse herder in Lithang viraal op de Chinese sociale media Weibo. Een lokaal staatsbedrijf, Culture and Tour Investment Development Company, nam de 20-jarige herder al snel aan als toeristisch ambassadeur van Lithang. De staatsmedia Xinhua verklaarden dat “Tamdrin heeft beloofd een ijverige toerismepromotor voor zijn geboortestad te worden”. Promotie van toerisme en stereotypering van Tibet en Tibetanen is een routinezaak in het door de Communistische Partij van China gecontroleerde Tibet.

ICT vertaling van de aankondiging

Serthar Boeddhistisch College
Beheerscomité van het Larungklooster
Bureau voor etnische en religieuze zaken van het district Serthar
Bureau burgerzaken van het district Serthar

Mededeling: Serthar (Ch: Seda) Boeddhistisch College en Nubzig (Ch: Luoruo) Stad Hemelbegraafplaats zijn geen toeristische attracties
Het Serthar (Ch: Seda) Boeddhist College is een religieuze academie voor studie en opleiding van boeddhistische monniken van de Nyingma School van het Tibetaans Boeddhisme. Larung (Ch: Larong) Monastery is een religieuze plaats voor gelovigen. De begraafplaats Nubzig (Ch: Luoruo) Town Sky Burial Site is een begrafenis- en bijzettingsplaats voor de plaatselijke bevolking. Beide zijn geen toeristische attracties.
Wij voeren een gestandaardiseerd beheer en diensten uit overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving inzake religie en begrafenisbeheer, handhaven het normale religieuze onderwijs, de normale activiteiten en begrafenisdiensten, waarborgen de normale onderwijsorde van monniken en nonnen, de normale praktijk en veiligheid van monniken en nonnen, en eerbiedigen ten volle de normale begrafenisgebruiken van de massa’s, verlenen normale diensten en waarborgen de veiligheid. Resoluut afzien van het zogenaamde “bouwen van een religieus podium en daarop een toeristische opera spelen”.
Het district Serthar (Ch: Seda) is nooit opengesteld als toeristische attractie, en er zijn geen kaartjes, veerbootgelden en sightseeing-tarieven geïnd. De reisinformatie die op het internet wordt gehypet, is valse informatie.

Serthar (Ch: Seda) Boeddhistisch College (seal)
Larung (Ch: Larong) Kloosterbeheerscomité (seal)
Bureau voor etnische en religieuze zaken van het district Serta (Ch: Seda) (zegel)
Bureau burgerzaken van het district Serthar (Ch: Seda) (zegel)

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/toeristisch-advies-en-politieke-vorming-aan-de-larung-gar-boeddhistische-academie/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Hoge Vertegenwoordiger van de EU veroordeelt gebruik van martelingen in Tibet

Joseph Borrel, de hoge vertegenwoordiger van de EU, gaf deze week antwoord op een vraag van 12 Europese afgevaardigden over de martelingen door China in Tibet en met name over de herhaaldelijk oproepen van de EU aan China om te voldoen aan de verplichtingen, op zowel nationaal als international niveau, om de mensenrechten in Tibet te respecteren en beschermen.

International campaign for Tibet (ICT) is verheugd over het antwoord van Joseph Borrel over de martelingen door China in Tibet. Daarnaast vindt ICT dat de EU ook in het openbaar, het systematische gebruik van foltering, mishandeling en willekeurige detentie van Tibetanen krachtig blijven veroordelen.

Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter Borrell namens de Europese Commissie

De EU verzet zich, met volledige inachtneming van het internationale recht inzake de mensenrechten, tegen en veroordeelt het gebruik van foltering en andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen door overheids- en niet-overheidsactoren, ongeacht waar deze plaatsvinden en ongeacht de vorm ervan, en maakt daarbij gebruik van alle instrumenten waarover zij beschikt.
De EU heeft China herhaaldelijk opgeroepen te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van het nationale en het internationale recht om de mensenrechten te eerbiedigen en te beschermen, met inbegrip van de rechten van personen die tot minderheden behoren, in het bijzonder in Xinjiang en in Tibet. De Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter (HV/VV) heeft deze oproep herhaald in zijn toespraak tijdens de 46e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties(1). De EU-leiders hebben elke gelegenheid aangegrepen om de situatie van etnische Tibetanen bij de Chinese leiders aan de orde te stellen, onder meer tijdens de top EU-China op 22 juni 2020(2) en tijdens de bijeenkomst van de leiders EU-China op 14 september 2020(3).
Na de vrijlating van mensenrechtenverdediger Tashi Wangchuk heeft de woordvoerder van de HV/VV op 29 januari 2021 een verklaring afgelegd waarin wordt verwezen naar “talrijke met elkaar verband houdende gevallen van detentie, verdwijningen en sterfgevallen in detentie” betreffende burgers van Tibetaanse afkomst in China. In de verklaring wordt opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van allen die momenteel gevangen zitten in verband met de uitoefening van hun rechten en fundamentele vrijheden, alsook tot een eerlijk proces en een eerlijke rechtsbedeling, en een fatsoenlijke behandeling, vrij van foltering en mishandeling voor degenen die in hechtenis zitten(4).
Diplomatieke toenadering blijft van het grootste belang bij de behandeling van specifieke gevallen van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning of foltering en mishandeling. Individuele gevallen zullen verder aan de orde worden gesteld in bilaterale vergaderingen met Chinese ambtgenoten, alsook in het openbaar en in multilaterale fora.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/hoge-vertegenwoordiger-van-de-eu-veroordeelt-gebruik-van-martelingen-in-tibet/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Verklaring over Tibet van de Mensenrechtencommissie in het Duitse parlement

De mensenrechtencommissie in het Duitse parlement (Bondsdag) heeft vandaag een verklaring uitgegeven, met stemmen van de regeringspartijen CDU / CSU en SPD en de oppositiepartijen FDP en Alliantie 90, waarin scherpe kritiek wordt geuit op het beleid van de Communistische Partij van China in Tibet en er wordt herinnerd aan het einde van de feitelijke onafhankelijkheid van Tibet 70 jaar geleden. De verklaring is afgelegd ter herdenking van de ondertekening van de 17e overeenkomst tussen China en Tibet op 23 mei 1951.
International Campaign for Tibet (ICT) is verheugd over de verklaring van de commissie en onderstreept de urgentie van de situatie in Tibet en de noodzaak van een oplossing op basis van de “Middenweg” van de Dalai Lama. ICT is ook verheugd over de duidelijke en gezamenlijke standpunten van zowel de regeringspartijen als belangrijke oppositiepartijen. De Nederlandse vertaling van de verklaring staat hieronder:

Verklaring van het Comité voor Mensenrechten en Humanitaire Hulp over de ondertekening van de 17-punten overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek China en vertegenwoordigers van de toenmalige Tibetaanse regering, 70 jaar geleden:

Op 23 mei 1951 maakte de ondertekening van het 17-puntenakkoord een einde aan de feitelijke onafhankelijkheid van Tibet. De ondertekening van het akkoord werd ook afgedwongen onder druk van het Chinese leger dat Tibet in de jaren daarvoor, vanaf 1949, had bezet.
Terwijl de Chinese regering, onder leiding van de Communistische Partij (CP), de ondertekening van het 17-puntenakkoord tot op de dag van vandaag beschrijft en viert als een vreedzame bevrijding, voelen de Tibetanen zich genadeloos overgeleverd aan de Communistische Partij, met vele beperkingen en schendingen van hun grondrechten. In maart 1959 werd de Tibetaanse opstand bloedig onderdrukt. De Dalai Lama moest zijn vaderland verlaten en vluchtte naar India.
Sindsdien heeft de Chinese Communistische Partij, in strijd met de inhoud van de 17-punten overeenkomst, haar strategie van assimilatie en sinisatie voortgezet, zowel ten aanzien van de Tibetanen als van andere minderheden in andere regio’s van de Volksrepubliek China. De overeenkomst voorzag onder meer in de autonomie van Tibet met het oog op het behoud van zijn politieke systeem en in een garantie voor de status, functies en bevoegdheden van de Dalai Lama. Bovendien garandeerde de overeenkomst de bescherming van de religieuze overtuigingen en gebruiken van het Tibetaanse volk.
Vandaag wordt de cultuur, de traditionele levenswijze, de taal, de identiteit en de godsdienst van de Tibetanen bedreigd. In strijd met het verdrag is ook het Tibetaanse politieke systeem volledig afgeschaft. De 17-punten overeenkomst diende alleen om de macht van de Chinese Communistische Partij uit te breiden, niet voor vreedzame en gelijkwaardige samenleving. Het vreedzame verzet van het Tibetaanse volk tegen de opzettelijke ontneming van rechten heeft dringend wereldwijd meer aandacht en steun nodig.
De seculiere en spirituele leiders van de Tibetanen hebben in de afgelopen 70 jaar van gewelddadige onderdrukking keer op keer de weg van de vrede gekozen. De “middenweg” van de Dalai Lama is een kans om mogelijke toekomstige conflicten te vermijden. De Commissie mensenrechten en humanitaire hulp van de Duitse Bondsdag steunt de geweldloze weg van het Tibetaanse volk om op deze wijze uiting te geven aan zijn wil tot zelfbeschikking en roept de Chinese regering opnieuw op de mensenrechten van de Tibetanen en hun cultuur en religie te eerbiedigen en deze eindelijk te garanderen, zoals bepaald in het 17-puntenakkoord en zoals gewaarborgd in de grondwet van de Volksrepubliek China. Aan de schendingen van de mensenrechten van alle religieuze en etnische minderheden in de Volksrepubliek China en de massale aantasting van het religieuze en culturele leven en van de persoonlijke vrijheid moet onmiddellijk een einde worden gemaakt. De commissie roept de Chinese regering op onmiddellijk een einde te maken aan de repressie tegen het Tibetaanse volk en de dialoog met de legitieme vertegenwoordigers van de Tibetanen te hervatten.
Het Comité voor de rechten van de mens en de humanitaire hulp geeft uiting aan de scherpe kritiek op de systematische schendingen van de mensenrechten in China. De commissie zal niet ophouden deze schendingen van de mensenrechten herhaaldelijk aan de orde te stellen en met klem te eisen dat de mensenrechtensituatie in China wordt verbeterd.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verklaring-over-tibet-van-de-mensenrechtencommissie-in-het-duitse-parlement/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

ICT roept regeringen op China te confronteren met zijn mensenrechtenschendingen in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2022

International Campaign for Tibet (ICT) roept regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU en de Afrikaanse Unie, op om vóór de Olympische Spelen van 2022 een publiek standpunt in te nemen over de dringende noodzaak voor China om de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet en Hongkong te respecteren.

Hieronder volgt de volledige tekst van de schriftelijke verklaring van ICT:

Schriftelijke verklaring van de International Campaign for Tibet voor de Tom Lantos mensenrechtencommissie en de gezamenlijke hoorzitting van de Congressional-Executive Commission on China vandaag met als onderwerp “China, genocide en de Olympische Spelen”

18 mei 2021

International Campaign for Tibet (ICT) is van mening dat de selectie van Beijing voor de Olympische Winterspelen in 2022 door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een vergissing was die voorbijging aan de neerwaartse spiraal van ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten die zich manifesteerden in 2015, toen de Spelen werden toegekend. In september 2020 sloot de International Campaign for Tibet zich aan bij een coalitie van mensenrechtengroeperingen die Tibetanen, Oeigoeren, Zuid-Mongolen, Hongkongers, Taiwanezen en Chinezen vertegenwoordigen. Samen met andere internationale mensenrechtenorganisaties, roepen wij het IOC op om de vergissing ongedaan te maken en het besluit om Beijing de Olympische Winterspelen van 2022 te laten organiseren, in te trekken. In februari 2021 sloot ICT zich aan bij een een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties, met een oproep aan regeringen om zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Olympische pelen. Wij herhalen deze oproep.
Het IOC heeft bij zijn beslissing geen rekening gehouden met de ervaring die is opgedaan na de toekenning van de Olympische Zomerspelen van 2008 aan China. In 2008 had China een historische kans om de wereld te tonen dat het een waardig gastland voor de Olympische Spelen is. Zowel het IOC als China benadrukten de mogelijke positieve gevolgen die de Olympische Spelen van 2008 voor de Chinese samenleving zouden hebben. De realiteit bewees echter het tegendeel. De veronderstellingen, die destijds door het IOC en zijn leden met klem werden geuit, dat de Olympische Spelen China zouden aanmoedigen om transparantie te betrachten, concrete stappen te ondernemen om zijn verantwoordelijkheden uit hoofde van het internationaal recht na te komen, en zich te ontwikkelen tot een meer verantwoordingsplichtig lid van de internationale gemeenschap, zijn niet uitgekomen. In plaats daarvan droegen de Olympische Spelen van 2008 bij tot een steeds uitgesprokener nationalistisch en agressief beleid van de Chinese Communistische Partij, zowel intern als naar buiten toe. Terwijl het IOC in 2008 ten onrechte beweerde dat de Spelen van 2008 toen al tot positieve veranderingen hadden geleid, ontslaat het zichzelf nu van elke politieke verantwoordelijkheid. IOC-voorzitter Thomas Bach verklaarde in oktober vorig jaar ronduit dat de Spelen “niet over politiek gingen”. Dit gebrek aan principe is onaanvaardbaar.
In Tibet bijvoorbeeld zijn in maart en april 2008 een onbekend aantal Tibetanen door de Chinese autoriteiten gedood of gevangengenomen na grootschalige, vreedzame protesten in heel Tibet. Het was daarom bijzonder verontrustend om te zien hoe de estafette van de Olympische fakkel, gesteund door een reeks westerse bedrijfssponsors, de sfeer van angst en repressie negeerde en kennelijk probeerde te verdoezelen in de straten van Lhasa, waar enkele weken daarvoor nog geweld en bloedvergieten hadden plaatsgevonden.
Vanaf 2009 hebben ongeveer 135 Tibetanen zichzelf in brand gestoken uit protest tegen het beleid van de communistische partij. Dit was zowel een gevolg van de Orwelliaanse onderdrukking van de Tibetaanse samenleving na 2008 als een reactie op een steeds ingrijpender sociaal en economisch beleid op de Tibetaanse hoogvlakte.
Tot op de dag van vandaag vinden in Tibet ernstige schendingen van de mensenrechten plaats, zoals marteling en mishandeling, willekeurige detentie en verdwijning, en drastische ingrepen in het religieuze en culturele leven. Repressieve politieke campagnes, institutioneel racisme en langetermijnbeleid dat de Tibetanen economisch marginaliseert, bedreigen het voortbestaan van de Tibetaanse identiteit en veroorzaken spanningen en kwade wil tussen het Chinese en het Tibetaanse volk.
De Panchen Lama, een van de belangrijkste figuren in het Tibetaans boeddhisme, wordt vermist sinds de Chinese regering hem en zijn familie op 17 mei 1995 heeft ontvoerd, enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had geïdentificeerd als de reïncarnatie van de vorige Panchen Lama. De Panchen Lama was toen pas zes jaar oud. Vorig jaar vroegen VN-deskundigen China “ervoor te zorgen dat Tibetaanse boeddhisten hun religie, tradities en culturen vrij en zonder inmenging kunnen beoefenen”, aangezien vrijheid van godsdienst het recht van Tibetaanse boeddhisten omvat en “om hun geestelijken en religieuze leiders te bepalen in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en praktijken”.
Na de Olympische spelen van 2008 gingen het IOC en de internationale gemeenschap verder. Er werd geen eis gesteld voor een onafhankelijk onderzoek naar de talrijke berichten over moorden in Tibet in maart en april 2008. Na de ervaring van 2008, en nu in het licht van de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, vragen Tibetanen met meer urgentie dan ooit om een verantwoordelijke internationale Olympische beweging.
In 2017 heeft het IOC in zijn gaststadovereenkomsten mensenrechtenvereisten toegevoegd die zijn afgestemd op de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Die beginselen bepalen dat entiteiten zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten moeten betrachten. Hoewel Beijing het contract voor de organisatie van de Winterspelen kreeg toegewezen voordat de nieuwe beginselen over de mensenrechten was goedgekeurd, kan het IOC op grond van vastgestelde “operationele vereisten” met de gaststad onderhandelen over de bescherming van de mensenrechten en over normen. Een dergelijke due diligence is door het IOC niet uitgevoerd.
De Olympische Ethische Code zegt: “Het waarborgen van de waardigheid van het individu is een fundamentele vereiste van het Olympisme”, terwijl het Handvest tot doel heeft “sport in dienst te stellen van de harmonieuze ontwikkeling van de mens, teneinde de totstandkoming van een vreedzame samenleving die zich bezighoudt met het behoud van de menselijke waardigheid.”
In 2015 zei de Chinese president Xi Jinping in een videoboodschap met betrekking tot de Olympische Spelen van 2022 dat het een nieuwe kans zou zijn om de Olympische Beweging vooruit te helpen en de Olympische Geest te bevorderen. eraan toevoegend zei Ci Jinping alle toezeggingen na te komen.
Het IOC, dat de Olympische Spelen van 2022 aan Beijing heeft toegekend, heeft nu de duidelijke verplichting om na te gaan of China zich aan zijn ethische code en verbintenissen houdt. Het moet ook de verbintenissen openbaar maken die de Chinese regering is aangegaan om de Olympische Spelen veilig te stellen, zodat op transparante wijze verantwoording kan worden afgelegd. Door de Spelen in China te houden en tegelijkertijd te weigeren China’s staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in Tibet en daarbuiten aan de kaak te stellen, zou het IOC de Chinese regering in feite vertellen dat zij haar onderdrukking van de Tibetanen kan voortzetten en zelfs opvoeren zonder internationale consequenties te hoeven dragen. Daarom moet het IOC zich nu op zijn minst publiekelijk en openlijk, zonder vrees voor represailles, uitspreken over de schendingen van de rechten in Tibet, Xinjiang, Binnen-Mongolië, Hong Kong en elders.
Het is de hoogste tijd dat het IOC deze stappen neemt. Als het IOC zichzelf niet in de positie acht om dienovereenkomstig te handelen, zou het moeten besluiten om zijn besluit om de Spelen van 2022 aan Beijing toe te wijzen, in te trekken.
De geschiedenis van de mensenrechtenschendingen heeft ons een duidelijke les geleerd. Zwijgen staat gelijk aan vergiffenis en dat wie zich afwendt van misdaden tegen de menselijkheid, daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Als het IOC niets doet om onweerlegbare, decennialange, aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen in Olympische gastlanden zoals China aan te pakken, wordt het medeplichtig.

Om deze redenen roept International Campaign for Tibet op tot:

 • Regeringen om af te zien van deelname in welke hoedanigheid dan ook aan de Olympische Spelen in Beijing 2022 en om druk uit te oefenen op de nationale Olympische comités en het IOC om de bezorgdheid over de mensenrechten bij de Chinese regering en publiekelijk aan de orde te stellen.
 • Regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU en de Afrikaanse Unie, om vóór de spelen een publiek standpunt in te nemen over de noodzaak voor de VRC om de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet, Hongkong, enz. te eerbiedigen.
 • Regeringen, parlementen en sportbonden om hun atleten voor te lichten over de mensenrechtensituatie in Tibet, Xinjiang, Hongkong en andere gebieden. Zij moeten getuigenissen van slachtoffers en pleitbezorgers van de rechten van slachtoffers uitnodigen voor parlementaire hoorzittingen, bijeenkomsten en openbare evenementen.
 • De regeringen moeten de nodige druk uitoefenen op China om ervoor te zorgen dat het de repressie in Tibet niet opvoert voor of tijdens de spelen. Na afloop van de Spelen moeten de regeringen de situatie nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat er na de Spelen geen gewelddadigheden in Tibet plaatsvinden, zoals in 2008 is gebeurd. Het IOC en de internationale gemeenschap kunnen na afloop van de Spelen van 2022 niet gewoon verder gaan. In plaats daarvan zijn zij verplicht ervoor te zorgen dat de Olympische Spelen niet resulteren in een toename van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering. Op die manier kunnen de Olympische Spelen beter voldoen aan hun missie om een internationale gemeenschap van harmonie, respect en waardigheid voor iedereen te bevorderen.

Bovendien roept International Campaign for Tibet op tot:

 • Bedrijfssponsors om de nationale Olympische comités en het IOC op te roepen de bezorgdheid over de mensenrechten bij de Chinese regering en publiekelijk aan de orde te stellen, en te overwegen hun sponsoring van de Spelen van 2022 in te trekken, om in overeenstemming te zijn met de beginselen volgens het Global Compact van de Verenigde Naties, als de nationale Olympische comités en het IOC niet adequaat op deze oproep reageren.
 • Onafhankelijke media om in hun berichtgeving over de Spelen van 2022 fijngevoelig te zijn, met name wat betreft de weergave van de mensenrechten en de politieke situatie in Tibet, Xinjiang, Hongkong of enig ander gebied waar binnenlandse conflicten woeden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-regeringen-op-china-te-confronteren-met-zijn-mensenrechtenschendingen-in-de-aanloop-naar-de-olympische-spelen-van-2022/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Dit kwam prive binnen.

Logo International Campaign for Tibet
Beste Bruno,


‘Wat fascineert je aan Tibet?’ Deze en andere Tibet-vragen vragen kan jij stellen tijdens een interactief gesprek (Q&A) met geoloog, bergbeklimmer en schrijver Myra de Rooy!

Deze week is de Panchen Lama al26 jaar vermist en daarmee is hij de jongste en langst vastzittende Tibetaanse politieke gevangene ooit. Ter gelegenheid van de dag van zijn verdwijning lanceert ICT Europe deze week het boek Windhorse House. Hierin vertelt auteur Myra de Rooy over haar reis door Tibet, langs de geboortegrond en families van acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen.

Om de lancering van Windhorse House te vieren, nodigen wij jou uit om in de avond van 26 mei, samen met ICT Europe, online in gesprek te gaan met Myra de Rooy (het gesprek is in het Nederlands).

Myra zal vertellen over haar boek, haar reis door Tibet en over de acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen die zij heeft leren kennen. Het wordt een interactief gesprek, dus jullie vragen zullen centraal staan. Dit online gesprek is besloten, dus er zullen ook nooit eerder vertoonde foto’s uit Tibet worden getoond!
Het online gesprek (Q&A) vindt plaats op 26 mei van 19:00 tot 20:30.


Het online gesprek is besloten, en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je daarom snel aan! Na aanmelding sturen wij een e-mail met de link en meer informatie.
Meld je aan voor de Q&A !
Dit interactieve gesprek wordt ingeleid door Tsering Jampa, directeur ICT Europe. Tsering zal vertellen hoe belangrijk onze steun aan politieke gevangenen in Tibet is en hoe het verhaal van Myra de Rooy bijdraagt aan ons werk voor Tibetaanse politieke gevangenen.
Nog altijd worden er veel Tibetanen onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten, gemarteld en aan uitermate vernederende ‘heropvoeding’ onderworpen door de Chinese overheid. Hun stem wordt niet gehoord. De verhalen uit het boek laten hun moed en veerkracht zien!
Benieuwd naar dit inspirerende reisverhaal naar het dak van de wereld? Het boek ‘Windhorse House’ (in het engels) is vanaf deze week te bestellen via onze webshop:


Boeklancering ‘Windhorse House’ over acht voormalig politieke gevangenenIn het boek Windhorse House van auteur Myra de Rooy, vertellen acht Tibetaanse ex-politieke gevangenen hun aangrijpende levensverhaal. Zij legden zich niet bij de Chinese bezetting neer!

De verhalen uit het boek laten de moed en veerkracht zien van acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen. ICT Europe maakte de Engelse vertaling van het boek mogelijk om een groot publiek te bereiken met de verhalen van Tibetaanse voormalige politieke gevangenen.
 
Meld je aan voor het interactieve gesprek
Ik kijk ernaar uit om je volgende week online te ontmoeten tijdens het interactieve gesprek met Myra de Rooy op 26 mei. Graag tot dan!


Met vriendelijke groet, Tashi Deleg,
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M
Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Body-Moving-Theo-Herbots

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheidsblog Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry Magie & Fancy

Mala's magie en Fancy pareljuwelen

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

crazyhormonenhome.wordpress.com/

Hormonen issues en alles wat je moet weten over je schildklier!

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

%d bloggers liken dit: