Tag Archive: International Campaign for Tibet (ICT)


OOST-TIBET: ARRESTATIEGOLF WEGENS TAALRECHTEN EN FOTO’S VAN DE DALAI LAMA

Dalai Lama, Heiligheid, Dol Zijn Op

International Campaign for Tibet maakt zich grote zorgen over de golf van aanhoudingen in Oost-Tibet. De arrestaties zijn sinds augustus aan de gang en vormen een hardhandig optreden tegen activisme op het gebied van de Tibetaanse taal en het bezit van foto’s of afbeeldingen van de Dalai Lama.

Volgens berichten hebben de Chinese veiligheidsdiensten invallen gedaan in privéwoningen en meer dan 100 Tibetanen gearresteerd.

“Het harde optreden in Oost-Tibet is onaanvaardbaar en moet onmiddellijk stoppen. Afbeeldingen van de Dalai Lama zijn niet illegaal, en pleidooien voor het behoud van de bedreigde Tibetaanse taal moeten worden beschermd, niet vervolgd. Net als in andere delen van Tibet zaaien de Chinese autoriteiten angst in Kardze. Maar in plaats van de kracht van China aan te tonen, tonen deze laatste arrestaties alleen maar aan hoe onwettig de Chinese overheersing in Tibet nog steeds is na meer dan zes decennia van bezetting.” Aldus de International Campaign for Tibet.
In het licht van de aanstaande Olympische Spelen van 2022 in Beijing, die China gebruikt om de wereld een positief imago voor te spiegelen, roept ICT regeringen op om druk uit te oefenen op China om ervoor te zorgen dat het de onderdrukking in Tibet voor of tijdens de Spelen niet opvoert. Het Internationaal Olympisch Comité en de internationale gemeenschap moeten ervoor zorgen dat de Olympische Spelen niet worden gebruikt voor een toename van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering. ICT is van mening dat in plaats van meer onderdrukking, de enige duurzame oplossing in Tibet is dat China een betekenisvolle dialoog hervat met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama.

Arrestaties
Hieronder volgt een tijdlijn van het politie-optreden in de township Wonpo (bij Tibetanen bekend onder de historische naam Dza Wonpo).

 • 30 Tibetanen werden van 21 nov. tot 12 dec. 2019 vastgehouden op verdenking van contact hebben met Tibetanen in ballingschap en voor het delen van informatie op het internet. Ze werden opgepakt nadat de politie in Dza Wonpo hardhandig optrad in het dorp als reactie op een pro-onafhankelijkheidsprotest in november 2019.
 • Half januari 2021 overleed de 19-jarige Tenzin Nyima aan verwondingen die hij in hechtenis had opgelopen. Hij werd op 12 november 2020 in comateuze toestand opgenomen in een ziekenhuis. Tenzin Nyima en vier andere monniken van het Dza Wonpo-klooster werden op 9 november 2019 gearresteerd. Dit was twee dagen na een protest voor onafhankelijkheid buiten het plaatselijke politiebureau. Tenzin werd in mei 2020 vrijgelaten, maar op 11 augustus 2020 opnieuw gearresteerd omdat hij zijn nieuws op het internet had gedeeld.
 • De andere 4 monniken die samen met Tenzin Nyima protesteerden op 7 november 2019 kregen verschillende gevangenisstraffen op beschuldiging van “aanzetten tot splitsing van het land”.
  • Choephel (20) kreeg vier jaar gevangenisstraf;
  • So-tra kreeg drie jaar gevangenisstraf;
  • Tsultrim (16) kreeg één jaar gevangenisstraf;
  • Tenzin Nyimay (22) kreeg vijf jaar gevangenisstraf. Hoewel hij niet fysiek aan het protest had deelgenomen. Hij deelde enkel informatie over het protest en de aanhoudeingn op sociale media.
  • Nyimay’s oudere broer Choegyal en vriend Yonten werden tot vier jaar gevangenisstrad veroordeeld omdat ze op 21 november 2019 buiten de kantoren van de lokale overheid hadden geprotesteerd.
 • Op 6 maart 2021 arriveerde extra gewapende politie in Dza Wonpo voor huis-aan-huis huiszoekingen en om de gemeenschap angst te zaaien door dagelijks patrouilles en oefeningen uit te voeren.
 • In een klassiek voorbeeld van Chinese propaganda publiceerden de staatsmedia op 9 maart dat SWAT-officieren water zouden halen, kleren wassen, glas vegen en schoonmaken in een bejaardentehuis in Dza Wonpo. Tibetanen ter plaatse meldden echter dat de agenten het bejaardentehuis doorzochten op aanwijzingen van ontrouw en om foto’s van de Dalai Lama in beslag te nemen. De SWAT-agenten overhandigden de ouderen foto’s van de Chinese president Xi Jinping en Chinese revolutionaire leiders om in hun kamers op te hangen.
 • Op 22 augustus werden 59 Tibetanen (40 leken en 19 monniken) aangehouden wegens het bezit van afbeeldingen van de Dalai Lama in hun huizen tijdens politie-invallen. Sommige van de arrestanten zijn geïdentificeerd:
  • Lodhen Chunglam;
  • Palkyab, Tenzin Losel;
  • Pendo, Losher;
  • Choechok;
  • Gadhen;
  • Sherab;
  • Jampel;
  • Dalo;
  • Choepa;
  • Sonam Galak;
  • Tamdin Norbu. Zij werden naar het detentiecentrum van het bureau voor openbare veiligheid van het district Sershul gebracht.
 • De Chinese autoriteiten riepen Tibetanen in Dza Wonpo op 25 augustus bijeen voor een openbare vergadering, waarbij zij waarschuwden voo4 het bezit van foto’s van de Dalai Lama en het delen van informatie met de buitenwereld.
 • Tijdens huis-aan-huis politie-invallen in Dza Wonpo van 25 tot 29 augustus werden 53 Tibetanen opgepakt wegens het bezit van foto’s van de Dalai Lama, wegens contacten met Tibetanen in ballingschap en wegens lidmaatschap van een socialemediagroep die het gebruik en het behoud van de Tibetaanse taal propageert. Nadat de politie vier van de Tibetanen had vrijgelaten, bleven de overige 49 in hechtenis in het district Sershul.
 • 20 monniken van het Dza Wonpo-klooster werden verhoord op bevel van de politie. De politie heeft de monniken ondervraagd over hun politieke activiteiten en contacten in ballingschap. Het beheerscomité van het klooster bleef toezicht houden op de bewegingen en activiteiten van de monniken.
 • De politie heeft acht Tibetanen (zes monniken van het Gaden Shedrup klooster en twee vrouwen) uit Dza Wonpo aangehouden op 3 september 2021.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/oost-tibet-arrestatiegolf-wegens-taalrechten-en-fotos-van-de-dalai-lama/

Kan je dat als mens voorstellen dat iemand je zou verplichten je eigen taal niet meer te spreken. Doe je het toch krijg je een gevangenis straf waar je vermoedelijk niet meer uitkomt. Net zoals je zeker ook niet kan inbeelden dat je een bepaalde foto niet in je huis mag hangen of ook daar voor gestraft wordt.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,

Deze woensdag 22 september organiseren wij met alle ICT-kantoren een speciale vraag-me-alles editie van Tibet Talks!

Je kan dan alles vragen over International Campaign for Tibet en onze werkzaamheden aan de directeuren in Washington, Berlijn en Amsterdam, zoals:
•    Wat is de situatie in Tibet op dit moment? 
•    Wat doen de VS en Europese landen om te helpen? 
•    Waar werkt ICT aan? 
•    Hoe kunnen we de visie van de Dalai Lama steunen?

Let op: deze Tibet Talks is engels gesproken.
Jij stelt de vragen en wij zullen ze beantwoorden! Stuur je vragen nu in door ze te mailen naar icteurope@savetibet.nl of door ze te delen op sociale media met #TibetTalk.

Je kan ook vragen stellen tijdens het evenement in het commentaargedeelte van ons Facebook Live event. Dit zijn onze sprekers:GOOGLE APPLE ICAL OUTLOOK

Kom naar deze live Tibet Talks op 22 september en deel deze uitnodiging met je vrienden. We hopen je woensdag online te zien!
 Met vriendelijk groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe


PS   Al 30 jaar zet ICT zich in voor het behoud van de Tibetaanse cultuur van compassie en wijsheid en voor mensenrechten, democratische vrijheden en zelfbeschikking voor het Tibetaanse volk. Help ICT om de Chinese onderdrukking te stoppen.

Dit kwam privé binnen.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

RAPPORT EUROPEES PARLEMENT OVER STRATEGIE EU-CHINA GEEFT AANLEIDING TOT BEZORGDHEID OVER DE VERVOLGING VAN TIBETANEN

Het Europees Parlement heeft vandaag een verslag over een nieuwe EU-China-strategie aangenomen waarin bezorgdheid wordt geuit over berichten over dwangarbeidprogramma’s in Tibet. Daarnaast wordt er opgeroepen tot vrije toegang tot Tibetaanse gebieden voor diplomaten en journalisten, en wordt er kritiek geuit op China’s controle over Tibetaanse  religieuze leiders.

In het verslag, dat op initiatief van Europees Parlementslid Hilde Vautmans tot stand is gekomen, wordt een strategie voorgesteld die op zes pijlers berust. De tweede pijler concentreert zich op “een grotere betrokkenheid bij universele waarden, internationale normen en mensenrechten”. Bij deze pijler zeggen Europarlementariërs dat ze “uiterst bezorgd” zijn over berichten over dwangarbeidprogramma’s in Tibet en roepen ze China op om te voldoen aan zijn verplichtingen onder nationaal en internationaal recht om de mensenrechten te respecteren, inclusief de rechten van etnische groepen in Xinjiang, Tibet en Binnen-Mongolië.
In het verslag wordt de Europese Commissie met name verzocht China te wijzen op haar bezorgdheid over China’s maatregelen voor het aanstellen van religieuze geestelijken (Besluit nr. 15), waardoor de controle van de staat op de selectie van religieuze leiders nog verder toeneemt.
In de afgelopen jaren heeft de Chinese regering dergelijke maatregelen en voorschriften gebruikt om de opvolging van de volgende Dalai Lama te legitimeren en te legaliseren. Echter is dit in strijd met de boeddhistische religieuze traditie en het fundamentele recht van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschappen om hun eigen spirituele proces te volgen zonder inmenging van de overheid.
Vincent Metten, directeur EU-beleid van de International Campaign for Tibet, zei: “ICT verwelkomt dit uitgebreide verslag, dat de betrekkingen tussen de EU en China in een breed perspectief benadert. Wij zijn met name verheugd over de ernstige bezorgdheid van de leden van het Europees Parlement over de mensenrechten, en in het bijzonder over de berichten over dwangarbeid die aan Tibetanen wordt opgelegd, en over de inmenging van de Volksrepubliek China in de selectie van religieuze leiders. Dit is een belangrijke boodschap aan China, dat plannen maakt om zich te mengen in de opvolging van de Dalai Lama”.

Sancties en dialoog
De leden onderstrepen ook dat het proces rondom de investeringsovereenkomst tussen de EU en China niet kan worden hervat zolang de Chinese sancties tegen EP-leden en EU-instellingen niet worden opgeheven. De Chinese sancties kwamen tot stand na de EU sancties tegen vier Chinese authoriteiten en een entiteit die  verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang. De Chinese sancties hebben volgens de leden van het Europees Parlement echter geen rechtsgrondslag en zijn een poging om de EU ervan te weerhouden acties tegen mensenrechtenschendingen in China voort te zetten.
De politieke betrekkingen tussen de EU en China zijn sinds de Chinsese sancties verslechterd. Deze verslechterde relatie zou de onwil van China kunnen verklaren om met nieuwe data te komen voor de volgende top EU-China en de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en China, die voor het laatst plaatsvonden in april 2019 in Brussel, meer dan twee jaar geleden.
Verscheidene ngo’s, waaronder ICT, hebben zich kritisch uitgelaten over deze dialoog, die er tot dusver niet in is geslaagd de mensenrechtensituatie in China te verbeteren en in de loop der jaren van Chinese zijde geleidelijk is afgezwakt (onder meer door de dialoog terug te brengen tot één jaarlijkse ronde in plaats van twee).
ICT en andere NGO’s hebben opgeroepen tot de totstandkoming van een aanvullende dialoog met de Chinese gemeenschap, vrije en onafhankelijke NGO’s, academici en wetgevers om een beter inzicht te krijgen in het Chinese systeem en betere strategieën te ontwikkelen om de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in China te beïnvloeden.

Olympische Spelen
Last but not least herhalen de EP-leden hun oproep, die zij al eerder dit jaar in een resolutie hebben gedaan, aan de leiders van de EU en de EU-lidstaten om uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen in Peking in 2022 af te slaan indien de mensenrechtensituatie in China en Hongkong niet verbetert en er geen mensenrechtendialoog/-topontmoeting op hoog niveau tussen de EU en China plaatsvindt met een tastbaar resultaat voorafgaand aan de spelen.

Lees hier het verslag van het Europees Parlement.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/rapport-europees-parlement-over-strategie-eu-china-geeft-aanleiding-tot-bezorgdheid-over-de-vervolging-van-tibetanen/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

VN-deskundigen brengen dossiers van gevangen en “verdwenen” Tibetanen ter sprake

Vier onafhankelijke mensenrechtendeskundigen en -organen van de VN hebben de dossiers van de gevangen Tibetanen Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso aan de orde gesteld in een mededeling aan de Chinese regering die vandaag openbaar is geworden.

In de mededeling spreken de VN-werkgroep voor onvrijwillige en gedwongen verdwijningen, de VN-werkgroep voor willekeurige detentie en de speciale rapporteurs voor vrijheid van godsdienst en overtuiging hun ernstige bezorgdheid uit over de vermoede willekeurige detentie en de gedwongen verdwijning” van de twee Tibetanen.
De deskundigen voegen daaraan toe dat zij “met name bezorgd zijn over informatie die erop wijst dat deze detenties geen losstaande gebeurtenissen zijn, maar een verontrustend patroon weerspiegelen van meerdere willekeurige detenties, gesloten processen en onbekende aanklachten tegen de Tibetanen. Op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving dringen de deskundigen er bij de Chinese regering op aan informatie te verstrekken over de verblijfplaats van de twee Tibetanen en de juridische gronden voor hun arrestatie en detentie.

ICT-citaat
Kai Mueller, hoofd VN-belangenbehartiging bij International Campaign for Tibet, zei:
“Wij zijn zeer verheugd over de mededeling van de VN-deskundigen aan de Chinese regering. De gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso weerspiegelen een zorgwekkend patroon van repressie in Tibet, waar de Chinese autoriteiten afwijkende gedachten meedogenloos vervolgen. Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, aangezien zij uitsluitend gevangen zijn gezet wegens de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en gedachte.
Langdurige geïsoleerde-detentie is zorgwekkend vanwege het gevaar van mishandeling van de niet-veroordeelde gedetineerden. Wij menen dat dit een ernstig risico is, aangezien eerder dit jaar twee Tibetanen tijdens of onmiddellijk na hun detentie zijn overleden aan verwondingen die zij tijdens hun detentie hadden opgelopen.
Wij dringen er bij de internationale gemeenschap, de regeringen en de parlementen op aan de gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso, alsmede van andere Tibetanen, publiekelijk aan de orde te stellen en serieus na te denken over de gevolgen voor hun bilaterale betrekkingen met de regering van China. In Tibet is niets ten goede veranderd, en het land moet weer op de agenda komen om een verdere verslechtering van de mensenrechtensituatie te voorkomen”.

Rinchen Tsultrim
Van de Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim (29 jaar), die in eenzame opsluiting wordt vastgehouden wegens het uitoefenen van zijn vrijheid van meningsuiting is bekend dat hij in de gevangenis van Mianyang in de provincie Sichuan zit. Volgens International Campaign for Tibet werd Rinchen beschuldigd van “aanzetten tot splitsing van het land” omdat hij zijn mening had gedeeld op de Chinese sociale media-app WeChat.
Zijn verblijfplaats was meer dan anderhalf jaar volledig onbekend nadat de Chinese politie hem op 27 juli 2019 liet “verdwijnen” vanwege zijn online berichten. Na het indienen van meerdere vragen over zijn welzijn en verblijfplaats, werd Rinchen’s familie op 23 maart 2021 officieel geïnformeerd door het Ngaba (Chinees: Aba) Public Security Bureau dat hij was veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf.
Hoewel nu bekend is dat hij in de gevangenis van Mianyang is opgesloten, konden geen bijzonderheden over zijn proces worden achterhaald. Er zijn zelfs twijfels of er uberhaubt een proces heeft plaatsgevonden. Sinds september 2021 heeft geen enkel familielid Rinchen persoonlijk of via een videoverbinding kunnen zien of spreken. Amnesty International heeft ook ernstige bezorgdheid geuit over de toestand en het welzijn van Rinchen Tsultrim, en over het feit dat hij geen toegang heeft tot zijn familie en wettelijke vertegenwoordiging.

Go Sherab Gyatso
De prominente Tibetaanse boeddhistische geleerde en schrijver Go Sherab Gyatso (46 jaar) werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, vastgehouden door ambtenaren van de Tibetaanse Autonome Regio. Er was geen informatie beschikbaar over de omstandigheden van zijn detentie of zijn huidige verblijfplaats. Het is dus nog onduidelijk wat de reden van zijn detentie is.
Gyatso is een productief schrijver en heeft verschillende boeken gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephels “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Gyatso heeft ook kritieken gepubliceerd over het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem, waarin hij oproept tot een verbreding van de bekendheid van de monastieke gemeenschap.

Lees hier de mededeling van de VN-deskundigen en -organen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-deskundigen-brengen-dossiers-van-gevangen-en-verdwenen-tibetanen-ter-sprake/

Spijtig genoeg zullen ze daar geen antwoord op moeten verwachten

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VERKLARING VAN ICT OP HET AZIË-PACIFIC FORUM VAN DE VN OVER MINDERHEIDSVRAAGSTUKKEN

7 September, 2021

BRUSSEL-International Campaign for Tibet heeft vandaag een verklaring afgelegd op het derde Regionale Forum van de VN Azië-Stille Oceaan over minderhedenvraagstukken, waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van het Siniciseringsbeleid in Tibet en tot hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog. Het forum vindt virtueel plaats op 7 en 8 september en is gericht op ‘conflictpreventie en de bescherming van de mensenrechten van de minderheden’.

Het regionale forum wordt bijeengeroepen door de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor minderhedenvraagstukken, Fernand de Varennes, en georganiseerd door het Tom Lantos Instituut in samenwerking met een aantal regionale organisaties. Speciaal Rapporteur de Varennes verklaarde dat in de afgelopen decennia het aantal conflicten in de wereld is toegenomen en dat de meeste daarvan interne conflicten waren waarbij minderheden of inheemse groepen betrokken waren die zich buitengesloten en gemarginaliseerd voelen.
De deelnemers van maatschappelijke organisaties verstrekten informatie en aanbevelingen uit hun respectieve regio’s, die als input zullen dienen voor het volgende algemene forum over minderhedenvraagstukken, dat zal plaatsvinden op 2 en 3 december, en voor het jaarverslag van de speciale rapporteur dat zal worden gepresenteerd tijdens de 49e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in maart volgend jaar. In 2022 zal het 30 jaar geleden zijn dat de VN-Verklaring over de rechten van personen behorende tot nationale of etnische, godsdienstige of taalkundige minderheden is aangenomen.
Directeur EU-beleid van ICT, Vincent Metten, deed concrete aanbevelingen aan de Chinese regering, onder meer met betrekking tot de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog en een oproep om zich niet te bemoeien met het proces van opvolging van Tibetaanse boeddhistische leiders. Metten verklaarde: “Gezien de diepe verering van de verbannen Dalai Lama in Tibet en de openbaar gemaakte plannen van de Chinese Communistische Partij om een opvolger voor de Dalai Lama te benoemen, vrezen wij dat de Tibetanen hun grieven zeker via protesten kenbaar zullen maken. Dergelijke protesten zullen hoogstwaarschijnlijk door de autoriteiten met repressie en geweld worden beantwoord, wat mogelijk zal leiden tot ernstige schendingen van de mensenrechten en gewelddadige conflicten.”

De volledige verklaring van ICT staat hieronder. De video- en audio-opname zullen publiekelijk beschikbaar zijn op het Tom Lantos Institutes YouTube-kanaal, de website en op:  www.minorityforum.info.

ICT-verklaring

Geachte Speciaal Rapporteur de Varennes,

Dames en Heren,

Al meer dan zeven decennia worden de burgerlijke en politieke rechten van de Tibetanen, alsook hun sociale, economische en culturele rechten, geschonden. De controle en het toezicht op Tibetanen zijn onder president Xi Jinping uitgebreid. De Tibetaanse cultuur wordt gezien als een bedreiging voor de Chinese Communistische Partij, die op haar beurt een breed beleid voert om de Tibetaanse cultuur te siniseren. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk beleid niet alleen in strijd is met de internationale mensenrechtennormen, maar ook bestaande spanningen verergert en nieuwe conflicten creëert.
Aangezien de Tibetanen geen toevlucht nemen tot geweld, blijft de situatie in Tibet een stille crisis, zoals wordt geïllustreerd door de zelfverbrandingen van meer dan 150 Tibetanen sinds 2009, van wie velen hebben opgeroepen tot de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet.
Gezien de diepe verering van de verbannen Dalai Lama in Tibet en de openbaar gemaakte plannen van de Chinese Communistische Partij om een opvolger voor de Dalai Lama te benoemen, vrezen wij dat de Tibetanen hun grieven zeker via protesten kenbaar zullen maken. Dergelijke protesten zouden hoogstwaarschijnlijk door de autoriteiten met repressie en geweld worden beantwoord, hetgeen zou kunnen leiden tot ernstige schendingen van de mensenrechten en gewelddadige conflicten.
Om een dergelijk conflict te voorkomen, dringen wij er bij de Chinese leiders op aan de Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten. Het pas verkozen hoofd van het Centraal Tibetaans Bestuur, Penpa Tsering, heeft opnieuw bevestigd dat de Tibetaanse zijde bereid is deze dialoog te hervatten. Wij beschouwen dit als een concrete stap naar een oplossing van het conflict, die, indien de Chinese regering deze stap zet, een enorm positief effect op de gehele regio en daarbuiten zou kunnen hebben.
Ten tweede doen wij een beroep op de Chinese regering om het recht van Tibetaanse boeddhisten te waarborgen om hun religieuze leiders te kiezen in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en praktijken. Beleid van ‘sinisering’ moet worden afgeschaft, aangezien het erop gericht is de culturele identiteit van het Tibetaanse volk te ondermijnen.
Tenslotte steunen en bepleiten wij de specifieke aanbeveling van 50 Speciale Procedures voor de instelling van een speciaal mechanisme om toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de mensenrechtensituatie in China, met inbegrip van Tibet, Xinjiang en Hong Kong. Het is belangrijk dat de Chinese regering, ondanks haar pogingen om een norm van straffeloosheid in te stellen, kritisch wordt gevolgd in verband met schendingen van de mensenrechten.

Dank u voor uw aandacht.

Vincent Metten

Directeur EU-beleid, ICT Europe

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verklaring-van-ict-op-het-azie-pacific-forum-van-de-vn-over-minderheidsvraagstukken/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com
Beste Bruno,

Deze week, rondom de Internationale Dag van de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen, belichten wij de verhalen van politieke gevangenen zoals de jonge monnik Richen, zakenman Dorjee en vele anderen. Niet alleen zijzelf maar ook hun families, vrienden en dorpsgenoten zijn slachtoffer van verdwijningen en martelingen. 

Daarom komen wij deze maand massaal in actie en tonen wij onze solidariteit met het Tibetaanse volk op 25 september tijdens de #FLAGSFORTIBET actie. Doe je mee?

#FlagsforTibet campagne van start!

Tibetaanse gebedsvlaggen zijn over de hele wereld te vinden. De vlaggen zijn hét symbool van de Tibetaanse cultuur; een cultuur die al meer dan 60 jaar door China wordt onderdrukt.

Kom in actie en laat China zien dat wij niet zwijgen over onrecht!
Vorig jaar organiseerden wij de eerste #FlagsforTIbet actie en dit was internationaal een groot succes. Daarom organiseren wij de campagne dit jaar weer, om onze solidariteit met Tibet massaal te tonen! Hang je Tibetaanse gebedsvlaggen op 25 september op in huis, in je tuin of op kantoor en deel een foto op jouw sociale media met de hashtag #FLAGSFORTIBET.

Doneer 5 euro en ontvang de papieren gebedsvlaggetjes thuisgestuurd >
Door mee te doen met deze actie dag laat je zien dat je de vrede in Tibet steunt. Samen strijden we tegen onrecht en dragen we de Tibetanen een warm hart toe.
 
Ontvang gebedsvlaggen bij een kleine donatie!

ICT Europe roept op tot de vrijlating van verdwenen Tibetanen

Gisteren, op de Internationale Dag van de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen, belicht ICT Europe het feit dat China, Tibetanen al tientallen jaren met geweld ontvoerd en afvoert naar onbekende of afgesloten gevangenissen in China en Tibet.

Tibetanen worden gemarteld in de gevangenis terwijl hun families vaak niet eens weten waar zij zich bevinden en hoe het met ze gaat. Bovendien zijn er talrijke gevallen van willekeurig gearresteerde Tibetanen die kort na hun vrijlating zijn overleden ten gevolge van marteling of onvoldoende medische behandeling.

Lees bijvoorbeeld het verhaal Richen Tsultrim, een 29-jarige Tibetaanse monnik die samen met twee andere Tibetanen gearresteerd is in de oostelijke Tibetaanse regio Ngaba nadat hij op WeChat commentaar had gegeven over de politieke, sociale en culturele situatie van de Tibetanen.
 
Lees meer over verdwenen Tibetanen
Tibetaanse zakenman werd in vóórhechtenis gemarteld!

Een onlangs vrijgegeven getuigenis documenteert het afschuwelijke misbruik dat de TIbetaanse zakenman en filantroop Dorjee Tashi in voorlopige hechtenis heeft moeten ondergaan. De een Tibetaan verkeert in kritieke toestand verkeert na vele jaren van marteling en gevangenschap door de Chinese overheid.
Dorjee werd in 2010 tot levenslange gevangenschap veroordeeld in de nasleep van het harde optreden van de Chinese regering tegen Tibetaanse protesten in 2008 en hij zit momenteel in gevangenis #1 van de Tibetaanse Autonome Regio (Drapchi-gevangenis).

Zijn eigen vrouw, Sonam Choedon, mag hem sinds december 2019 zelfs helemaal niet meer zien!

Lees het nieuwsbericht hier verder.

China sluit een historisch Tibetaans klooster

Er zijn verontrustende beelden opgedoken uit de Chinese provincie Gansu waar de plaatselijke autoriteiten een Tibetaans boeddhistisch klooster hebben gesloten, en de monniken en nonnen eruit gezet! 
Lees het nieuwsbericht.

Tibetanen gearresteerd voor het vieren van de verjaardag van de Dalai Lama

Ondanks het brute beleid van de Chinese regering tegen alles wat te maken heeft met de Dalai Lama, vierden dappere Tibetanen vorige week tocht de verjaardag van de Dalai Lama, met verschillende arrestaties als gevolg.
 Lees het nieuws en ICT’s review van de jarenlange onderdrukking van de religieuze vrijheid van Tibetanen

Boeddhistisch dagblad interviewt Tsering Jampa over de urgente situatie in Tibet

Tibet moet weer een volwaardig en menswaardig land worden, dat is de kerntaak van ICT Europe. 

De bescherming van de Tibetaanse cultuur en identiteit is een van de kerntaken van de organisatie. “En dat is zeker nu hard nodig, omdat China Tibet meedogenloos in de greep houdt.”, stelt ICT Europe’s directeur Tsering Jampa.

Lees hier het interview in het Boeddhistisch dagblad.

ICT’s 2022 jaarkalender ‘River of Tibet’ is uit! 

—De nieuwe kalender voor 2022: Rivers of Tibet, Life waters of Asia, toont de twaalf belangrijkste Tibetaanse rivieren van het Tibetaans Plateau.

Deze rivieren zijn aan het veranderen. De Chinese autoriteiten negeren de behoeften van zowel de stroomafwaarts gelegen landen als het Tibetaanse volk door het manipuleren van de waterstroom die voor zovelen van levensbelang is!

De kalender bevat prachtige foto’s van rivieren in Tibet, het levenswater voor Azië! De kalender is een schitterende aanwinst voor iedere Tibet-, en natuurliefhebber! Help je om Tibets natuurlijke schoonheid te beschermen?
Bestel de nieuwe Tibet-kalender!
Met de aankoop van de kalender ondersteun je ICT om de wereld te informeren over het klimaatprobleem in Tibet en het desastreuze klimaatbeleid van China dat de nomaden, dieren en biodiversiteit in gevaar brengt. Alvast bedankt voor je steun!
Met vriendelijk groet, Tashi Deleg,
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe

Dit kwam prive binnen.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT roept op tot de vrijlating van “verdwenen Tibetanen”

In aanloop naar 30 augustus, de Internationale Dag van de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen, herinnert International Campaign for Tibet (ICT) eraan dat Tibetanen in de Volksrepubliek China al tientallen jaren met geweld worden ontvoerd naar onbekende gevangenissen.

De Tibetanen worden in de gevangenis vaak gemartel terwijl hun familie niet weet waar zij zich bevinden, waar zij van worden beschuldigd, of zij toegang hebben tot rechtsbijstand en of zij medische zorg krijgen. Bovendien zijn er talrijke gedocumenteerde gevallen van willekeurig gearresteerde Tibetanen die kort na hun vrijlating uit detentie zijn overleden ten gevolge van foltering, mishandeling of omdat zij onvoldoende medische behandeling hebben gekregen.

Rinchen Tsultrim

Recentelijk heeft de zaak van Rinchen Tsultrim, een Tibetaanse monnik voor veel opschudding gezorgd. De 29-jarige monnik werd in juli 2019 samen met twee andere Tibetanen gearresteerd in de oostelijke Tibetaanse regio Ngaba nadat hij op WeChat commentaar had gegeven over de politieke, sociale en culturele situatie van de Tibetanen. De precieze omstandigheden van zijn veroordeling, de redenen voor zijn veroordeling en de datum van zijn proces zijn tot dusver onduidelijk gebleven. Ook is zijn verblijfplaats pas onlangs, bijna twee jaar later, bekend gemaakt.

De drie monniken uit het Kirti-klooster

Drie monniken uit het Kirti-klooster zijn als verdwenen opgegeven. Het Kirti-klooster ligt in Sichuan, een deel van het oostelijk gebied van Tibet. Het Kirti-klooster staat bekend om de herhaalde zelfverbrandingen en andere protesten van monniken. De aanklachten van de drie monniken evenals hun verblijfplaats zijn onbekend.De eerste monnik is Lobsang Thabke (37). Hij is door een Chinese rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Waar de monnik verblijft en waarvan hij is beschuldigd is onbekend. Hij zou nog wel in leven zijn. De tweede monnik is Lobsang Dorje (36). Hij werd rond augustus 2018 gearresteerd en zijn huidige verblijfplaats is onbekend. Tot slot werd ook de monnik Thubpa (32) eind 2017 ‘s nachts door de Chinese politie uit het Trotsik-klooster in Ngaba meegenomen. Ook zijn verblijfplaats is onbekend. Thubpa was eerder gearresteerd voor het schreeuwen van politieke slogans en het verbranden van de Chinese vlag tijdens een periode van wijdverbreide protesten in 2008,.

Three monks, including one jailed, reported disappeared in Chinese ruled Tibet | Tibetan Review
Panchen Lama Gedhun Choekyi Nyima

De meest bekende “verdwenen Tibetaan” tot op heden is de 11e Panchen Lama Gedhun Choekyi Nyima. Hij werd samen met zijn ouders meer dan 26 jaar geleden door de Chinese autoriteiten ontvoerd. Waar hij is, is nog steeds onbekend, hoewel mensenrechtendeskundigen van de VN de Chinese regering herhaaldelijk om opheldering hebben gevraagd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 39.-Tibetanen-en-supporters-voor-het-parlementsgebouw-in-Den-Haag-om-aandacht-te-vragen-voor-de-23-jaar-durende-vermissing-van-de-Panchen-Lama-1024x683.jpg

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-op-tot-de-vrijlating-van-verdwenen-tibetanen/

Hier kan je de vraag stellen wie laat die verdwijnen.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De “vreedzame bevrijding” van Tibet is voor Tibetanen geen reden tot feestvieren

China organiseert op 19 augustus 2021 een reeks evenementen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de zogenaamde “vreedzame bevrijding van Tibet”. Een delegatie van 22 leden uit Peking is vandaag, 18 augustus, in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, aangekomen voor de festiviteiten. De delegatie werd geleid door Wang Yang, lid van het Permanent Comité van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China en voorzitter van het Nationaal Comité van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk.

Tijdens een persconferentie op 17 augustus zei Zhao Huinian dat Wang’s delegatie wasmachines zal overhandigen aan boeren en herders en souvenirs zoals medischekits zal presenteren aan kaderleden en werknemers. Deze activiteiten weerspiegelen de speciale steun van het Centraal Comité van de Partij voor het werk in Tibet, de bezorgdheid voor kaderleden en de zorg voor de etnische groepen in Tibet.
De festiviteiten zullen plaatsvinden op het plein voor het Potala Paleis, de traditionele winterresidentie van de Dalai Lama. De autoriteiten hebben al aangekondigd dat de Potala vandaag en morgen voor het publiek gesloten is. Tien belangrijke wegen in Lhasa zijn ook afgesloten, niet alleen voor verkeer, maar ook voor voetgangers van 4 uur ’s morgens tot het einde van de ceremonie.

Quote International Campaign for Tibet
“Naar de ontwikkelingen in Tibet in de afgelopen 70 jaar heeft het Tibetaanse volk geen reden tot juichen. Het Chinese beleid heeft Tibet zelf in een openluchtgevangenis veranderd met beperkingen op alle aspecten van het Tibetaanse leven. Vandaag moeten Tibetanen leven onder het waakzame oog van de Chinese Communistische Partij, en alleen al de bewering van hun Tibetaanse identiteit of eerbied voor de Dalai Lama is reden voor opsluiting en vervolging.
Na 70 jaar onderdrukking is de wreedheid van China het enige waar het Tibetaanse volk een ‘vreedzame bevrijding’ van nodig heeft. In plaats van het Tibetaanse volk een feestdag op te dringen, zou de Chinese regering met de Tibetaanse leiders en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama om de tafel moeten gaan zitten om te onderhandelen over een betekenisvolle autonomie die werkelijke vrede en fundamentele vrijheden zal terugbrengen in Tibet.”

Gedwongen overeenkomst
De festiviteiten van morgen staan in het teken van de 70e verjaardag van het omstreden 17-puntenakkoord. China noemt de overeenkomst ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet”. Nadat de Dalai Lama in 1959 kon vluchten naar India zei hij dat de overeenkomst van 1951 onder dwang tot stand was gekomen.
Bovendien heeft China, zoals blijkt uit de huidige situatie in Tibet, zijn eigen gedwongen overeenkomst geschonden in plaats van zich eraan te houden. In de overeenkomst staat dat Tibet volledige autonomie zou genieten, en dat de Chinese regering zich niet zou bemoeien met de godsdienst, gebruiken en interne administratie van Tibet, met inbegrip van de rol van de Dalai Lama.
Terwijl de Dalai Lama en de Tibetaanse regering hun best deden om zich aan de overeenkomst te houden, waren de binnenvallende Chinese autoriteiten vastbesloten om zich te mengen in alle aspecten van het bestuur in Tibet. “Na de bezetting van Tibet door de Chinese legers had de Tibetaanse regering geen enkele autonomie meer, zelfs niet in binnenlandse aangelegenheden, en oefende de Chinese regering alle macht uit in Tibetaanse aangelegenheden,” aldus de Dalai Lama in zijn verklaring van 1959.

Beperkingen op het Tibetaanse leven
Vandaag de dag heeft het Tibetaanse volk te maken met beperkingen op alle niveaus van zijn leven. Religie, die van groot belang is voor het Tibetaanse volk, is ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de Chinese communistische partij. China heeft zelfs zijn gezag doen gelden om de volgende Dalai Lama te bepalen, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het systeem van reïncarnatie een diep spiritueel proces is en in strijd is met de atheïstische benadering van de CCP.
Niet alleen partijleden, maar alle Tibetanen worden gedwongen zich van religie af te keren. Een nieuwe gedragscode voor CCP-leden in de Tibetaanse Autonome Regio, die het grootste deel van Centraal- en West-Tibet beslaat, verbiedt partijleden uitdrukkelijk elke vorm van religiositeit, zowel in het openbare als in het privé-leven.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te richten of religieuze beelden in huis op te hangen, en toestemming van de partij te vragen voordat zij religieus personeel uitnodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.

Sinisering in plaats van vreedzame bevrijding
China is ook bezig met de uitvoering van een assimilatiebeleid dat zal leiden tot de volledige “Sinisering” van het Tibetaanse volk. Sinisering is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese regering te brengen.
In Tibet houdt de Sinicisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme en dat wordt geprobeerd de unieke religieuze, taalkundige en culturele identiteit van de Tibetanen te elimineren. Het 14e vijfjarenplan (2021-2025) omvat dan ook langetermijndoelstellingen die ertoe zullen leiden dat de Tibetanen in naam van de “armoedebestrijding” en het ecologisch behoud verder van huis en haard zullen worden verdreven en dat zij hun traditionele levensstijl zullen verliezen in het kader van China’s urbanisatieplan.

Chinees leiderschap
In de afgelopen maanden hebben de Chinese autoriteiten een grootscheepse propagandacampagne gelanceerd als onderdeel van hun pogingen om het 17-Punten Akkoord te gebruiken om hun bezetting van Tibet te legitimeren. Bovendien doen zij ironisch genoeg pogingen om het Tibetaanse volk te overtuigen van de voordelen van hun “vreedzame bevrijding”.
In juli bracht de Chinese president Xi Jinping een onaangekondigd bezoek aan Nyingtri (Chinees: Linzhi) en Lhasa, waarbij hij opmerkingen maakte voor het publiek tegenover het “Monument voor de vreedzame bevrijding van Tibet” voor het Potala-paleis. De vieringen van deze week zullen op hetzelfde terrein plaatsvinden.
Hoge Chinese leiders zijn ook aanwezig geweest bij eerdere vieringen van de verjaardagen van de controversiële overeenkomst. Tijdens de viering van de 60e verjaardag op 19 juli 2011 leidde Xi Jinping, die toen vicepresident van China was, een 59 leden tellende delegatie van de centrale regering naar Lhasa.
Tijdens de viering van de 50e verjaardag op 19 juli 2001 stond Hu Jintao, toen vicepresident, aan het hoofd van de delegatie. Bij de viering van de 40e verjaardag in 1991 leidde Li Tieying, lid van het Politbureau, de delegatie vanuit Peking.
Eerdere herdenkingen werden gemarkeerd door het uitgeven van postzegels. Dit jaar werden op 16 augustus 2021 door de Chinese centrale bank herdenkingsmunten uitgegeven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-vreedzame-bevrijding-van-tibet-is-voor-tibetanen-geen-reden-tot-feestvieren/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

China sluit historisch klooster en zet monniken en nonnen eruit

Er zijn verontrustende beelden opgedoken uit de Chinese provincie Gansu waar de plaatselijke autoriteiten een Tibetaans boeddhistisch klooster hebben gesloten.

Het Chinese mediakanaal Mingde heeft verslag gedaan van de situatie in het klooster van Kharmar (Chinees: Hongcheng). In het verslag van Mindgde zie je videobeelden van monniken die op de grond zitten (sit-in) om te protesteren tegen het feit dat zij hun kloosterleven moeten verlaten, nonnen die huilen, een oudere leraar die door het gangpad wegloopt en een monnik die van het dak dreigt te springen.
Hoewel sommige plaatselijke regeringsfunctionarissen deden alsof ze niets wisten van de uitzetting, of dit ronduit ontkenden of weigerden te reageren op vragen van het in de VS gevestigde Radio Free Asia, gaf een medewerker van het bureau voor etnische minderheden en religieuze zaken van het district Yongjing een stilzwijgende bevestiging, door aan RFA te vertellen dat “directeur Cui van het beheerscomité van het klooster verantwoordelijk was voor de hervestiging van de monniken en nonnen”. Chinese functionarissen beschrijven gedwongen uitzetting als “hervestiging” en willekeurige detentie als het ontvangen van “politieke en juridische vorming”.
Hoewel het motief voor de sluiting van het klooster onduidelijk is, is er een vermoeden dat de achterliggende reden een donatie is die het klooster had gedaan om de COVID-19 pandemie in China te bestrijden.

Quote van International Campaign for Tibet

“De schokkende video’s van de monniken en nonnen terwijl ze uit het Kharmar klooster worden gezet zijn een herinnering aan de menselijke tol van China’s oorlog tegen religie. China’s vervolging van Tibetaanse boeddhisten is een tragedie die niet alleen een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur, maar ook het idee van godsdienstvrijheid over de hele wereld ondermijnt. Nu China doorgaat met het ontduiken van internationale normen en waarden, moet de wereld zich uitspreken voor de rechten van Tibetaanse monniken.”

Verontrustende beelden
Het mediakanaal Mingde publiceerde vier video’s. Op de eerste video is een groep nonnen te zien die een sit-in houden en gebeden scanderen met een groot spandoek waarop staat: “Monniken dwingen om het klooster te verlaten zal niet worden getolereerd door de nationale wetten”.
De tweede video toont een groep nonnen die huilen terwijl een oudere monnik langzaam voorbij loopt en de nonnen op zijn pad troost. In een andere video is te zien hoe ambtenaren bij het klooster aankomen om de monniken met geweld het klooster uit te zetten. In hetzelfde beeld haasten vrouwelijke ambtenaren in burgerkleding zich de trappen op om de nonnen eruit te zetten. In de vierde video dreigt een monnik van het dak te springen terwijl hij luidkeels “ga weg!” roept naar de ambtenaren op de grond in het klooster.

Onduidelijke motieven achter de uitzettingen
De reden voor de sluiting van het klooster en de gedwongen uitzetting van de monniken is onduidelijk. Volgens het Mingde-rapport begonnen de problemen onverwacht toen het klooster op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie in China ongeveer 300.000 yuan doneerde als een empathisch gebaar. De autoriteiten grepen dat aan als voorwendsel om van het klooster te eisen dat het zijn rijkdommen met de regering zou delen.
International Campaign for Tibet heeft nog geen bevestiging of het Kharmar klooster inderdaad het geld heeft gedoneerd. Wel is vastgesteld dat verschillende andere Tibetaanse kloosters en gemeenschappen geld hebben gedoneerd voor preventie-initiatieven tijdens de uitbraak van COVID in februari 2020. Zo doneerde het Kumbumklooster in Oost-Tibet 1 miljoen yuan aan Wuhan voor de aankoop van COVID-preventiebenodigdheden zoals gezichtsmaskers en veiligheidsbrillen. Ook de Minyak Pel tempel in Dartsedo doneerde 130.000 yuan uit solidariteit met de door de pandemie getroffen mensen in Wuhan en Tawu.
Het is waarschijnlijk dat de plaatselijke Chinese autoriteiten in het district Yongjing, waar het Kharmar-klooster is gevestigd, de donatie van het klooster hebben aangegrepen als voorwendsel om het klooster te sluiten. De Chinese autoriteiten beschouwen het Tibetaanse boeddhisme als een bedreiging voor de nationale veiligheid van China. Elke activiteit waarbij sprake is van massamobilisatie, zoals in dit geval het inzamelen van geld, is mogelijk ook een bedreiging voor de nationale veiligheid en de politieke veiligheid van de Chinese Communistische Partij.
De afgelopen jaren heeft de Chinese president Xi Jinping aangegeven te willen voorkomen dat het Tibetaans boeddhisme zich oostwaarts naar het vasteland van China verspreidt. Een Tibetaans boeddhistische instelling buiten de gebieden met een Tibetaanse autonome status kan het Kharmar-klooster dus ook in groter gevaar hebben gebracht.

Historisch klooster
Het Kharmar-klooster (letterlijk “rood fort” in het Tibetaans) ligt in de autonome prefectuur Linxia Hui. Hoewel het gebied momenteel geen omvangrijke Tibetaanse bevolking heeft, maakte het historisch deel uit van het Tibetaanse Rijk.
In de 13e eeuw werd op de plaats van het klooster een pagode opgericht ter ere van Drogon Chogyal Phagpa, de vijfde leider van het Tibetaanse boeddhisme. Met Kublai Khan’s steun, nam Phagpa het politieke leiderschap van Tibet op zich. Het Kharmar klooster werd later gebouwd op de plaats van de pagode. Zowel de pagode als het klooster werden verwoest tijdens de Culturele Revolutie van Mao Zedong, en de restauratie begon pas in 2011.

Tibetaans klooster in een Hui prefectuur
Hoewel minderheidsgroepen zoals Hui, Tu, Dongxiang en Tibetanen ongeveer 50% van de bevolking van de prefectuur Linxia uitmaken, is de provincie Yongjing overwegend Chinees (83%). Historisch gezien was Linxia een belangrijk grensgebied voor zowel Tibetanen als niet-Tibetanen. Het Kharmar-klooster volgt de Sakya-school, een van de vier scholen van het Tibetaans boeddhisme.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-sluit-historisch-klooster/

Toch niet te geloven dat zoiets kan. Gewoon met de mensen hun gevoel en religie spelen en laten zien dat men maar moet luisteren daar de dictatuur van China. Doe je dat niet dan zal je het als Tibetaan voelen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

DIT KWAM PRIVE EN HIER HET JOURNAAL VAN JUNI

Beste Bruno,

In juli vierden Tibetanen en sympathisanten wereldwijd de verjaardag van de Dalai Lama. Echter blijft de Chinese overheid de vrijheid van religie schenden en Tibetaanse monniken gevangen nemen. Lees er alles over in deze editie van het Tibet journaal.
Feestelijke viering 86e verjaardag Dalai Lama—Op 6 juli vierden Tibetanen en sympathisanten wereldwijd de 86e verjaardag van de Dalai Lama. In Nederlands vierde ICT Europe samen met de Tibet Support Groep en de Tibetaanse gemeenschap een feestelijke bijeenkomst op de Dam in Amsterdam, waar meer dan honderd Tibetanen in traditionele klederdracht een Tibetaanse dans en Sangsol-ceremonie uitvoerden.
‘This beautiful blue planet is our only home’ – Dalai Lama
Ook werd de Dalai Lama bedankt voor het vergroten van ons bewustzijn over klimaatproblemen. Hij brengt mensen wereldwijd samen bij het redden van onze planeet, ons enige thuis. Voor deze online klimaatcampagne hebben meer dan 2.300 donateurs en supporters zijn digitale verjaardagskaart ondertekend. ICT Europe overhandigde de verjaardagskaart op 6 juli digitaal aan de Dalai Lama.
China’s president brengt een verrassingsbezoek aan Tibet
De Chinese president Xi Jinping heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan Tibet. Een officieel bericht waarin de sluiting van de Potala werd aangekondigd wees al op een bezoek van een hooggeplaatste gezagsdrager. Maar het feit dat president Xi op bezoek kwam was een verassing voor veel toeschouwers. Volgens bronnen zou het bezoek te maken kunnen hebben met de 70e verjaardag van de 17-Punten-Overeenkomst. China beweert ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet” in deze, onder dwang tot stand gekomen, overeenkomst.
Lees ICT’s statement over het bezoek
Terwijl de Chinese Communistische Partij 100 jaar bestaan viert, betreurt ICT de vernietiging van de Tibetaanse cultuur
Op 1 juli vierde de Chinese Communistische Partij (CCP) de 100e verjaardag van haar oprichting met pracht en praal, en met de bewering dat zij ‘krachtig is opgetreden tegen etnische onderdrukking en discriminatie’ en ‘regionale etnische autonomie heeft ingevoerd’. Maar deze bewering kan niet verder van de waarheid liggen, omdat de Tibetanen gebukt gaan onder het verpletterende gewicht van een totalitaire dictatuur van één partij. Lees het artikel van ICT hier verder.
Tibetaanse Monnik na 1,5 jaar vermissing gevonden in Mianyang-gevangenis—De Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim werd in 2019 opgepakt omdat hij zijn mening en gedachten verspreide via online berichten. Onlangs werd, na anderhalf jaar onzekerheid voor zijn familie, bekendgemaakt dat Rinchen is veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Lees zijn verhaal verder.
Gedragscode verbiedt elke vorm van het beoefenen van religie voor Tibetaanse CCP-leden—Een nieuwe gedragscode voor leden van de Chinese Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio verbiedt partijleden expliciet alle vormen van godsdienstige handelingen in zowel het openbare als het privéleven. 

De zes punten tellende gedragscode, die momenteel in behandeling is, is wellicht de eerste partijverordening die duidelijk en uitvoerig de specifieke vormen van godsdienstige handelingen beschrijft die voor partijleden in de TAR verboden zijn. Voorbeelden van uitdrukkelijk verboden gedragingen zijn het dragen van rozenkransen of religieuze afbeeldingen, het doorsturen of liken van religieus materiaal online en rond bergen en meren lopen.
Monniken krijgen lange gevangenisstraffen onder het mom van “preventieve beveiliging”—In een nieuw rapport van Human Rights Watch (HRW) wordt onthuld hoe de Chinese autoriteiten het principe van preventieve veiligheid toepassen. Dit om alles van de Tibetanen te controleren met het doel ze ervan te weerhouden loyaliteit te betonen aan de Dalai Lama en hun religieuze tradities.

Het rapport, “Prosecute Them with Awesome Power’: China’s Crackdown on Tengdro Monastery and Restrictions on Communications in Tibet” verscheen op 6 juli en bevat een gedetailleerd verslag van hoe de Chinese autoriteiten een inval deden in een klooster in West Tibet en in het geheim monniken oppakten die aan het klooster verbonden waren. Lees het rapport van HRW.
Wangpo Thetong aangesteld als nieuwe directeur ICT Europe
De raad van bestuur kondigde eerder deze maand aan dat Wangpo Tethong de nieuwe Executive Director van International Campaign for Tibet Europe wordt. Hij volgt Tsering Jampa op, die het kantoor in 1999 heeft opgericht en eind oktober 2021 met pensioen gaat.

Wangpo Thetong heeft een brede werkervaring op diverse gebieden, waaronder milieucampagnes, onderwijs, belangenbehartiging voor Tibet, communicatie en ontwikkeling. 
 
Lees het persbericht hier
In Windhorse House van auteur Myra de Rooy, vertellen acht Tibetaanse ex-politieke gevangenen hun aangrijpende levensverhaal. Zij legden zich niet bij de Chinese bezetting neer! 

De verhalen uit het boek laten de moed en veerkracht zien van acht Tibetaanse voormalige politieke gevangenen. ICT Europe maakte de Engelse vertaling van het boek mogelijk om een groot publiek te bereiken met de verhalen van Tibetaanse voormalige politieke gevangenen.

Benieuwd naar dit inspirerende verhaal? Bestel nu een door Myra de Rooy gesigneerd exemplaar via ICT’s webshop:
 
‘Windhorse House’ is te koop in de webshop
Al 30 jaar zet ICT zich in voor vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen. Maar ook na hun vrijlating zijn de beproevingen niet voorbij en zijn onze zorg en steun hard nodig. Steun ICT Europe ook met een gift.

Bedankt voor je steun aan Tibet!


Met vriendelijk groet, Tashi Deleg,
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

De kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

%d bloggers liken dit: