Tag Archive: International Campaign for Tibet (ICT)


China is herkozen voor de VN-mensenrechtenraad, maar met minder stemmen!

De Volksrepubliek China is op 13 oktober tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York herkozen voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, maar het aantal stemmen is aanzienlijk gedaald.
139 lidstaten stemden voor de kandidatuur van de Volksrepubliek China, vergeleken met de 180 stemmen die het land in 2016 kreeg. Het resultaat, ongeveer 25% minder stemmen, laat zien dat China in zijn regionale groep achterloopt op Pakistan, Oezbekistan en Nepal.
Het teleurstellende resultaat komt na een aantal recente tegenslagen voor de Volksrepubliek China bij de VN. In juni riepen meer dan 50 VN-deskundigen en -organen op tot een onafhankelijk toezichtmechanisme en een speciale zitting van de Mensenrechtenraad om de mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Tibet en Hongkong te onderzoeken.
Tijdens de 45e zitting van de Raad voor de mensenrechten heeft de Volksrepubliek China een resolutie over het recht op ontwikkeling ingetrokken die zij samen met Pakistan had ingediend.
Waarnemers waren bezorgd over het kennelijke voornemen van de Volksrepubliek China om de internationale mensenrechtennormen opnieuw te definiëren en de universaliteit en onverdeeldheid van de mensenrechten te ondermijnen.
Met name in Tibet betekent “ontwikkeling” voor de Chinese autoriteiten: gedwongen verhuizing en, zoals onlangs in het rapport van de Inter-Parlementary on China naar voren kwam, de uitvoering van programma’s voor dwangarbeid van 500.000 Tibetanen.
Tijdens de 75ste Algemene Vergadering in New York hebben 39 staten zich aangesloten bij een verklaring over de mensenrechtensituatie in China en verwezen naar de situaties in Xinjiang, Tibet en Hongkong.

ICT’s opinie:

“Hoewel we het betreuren dat China in de VN Mensenrechtenraad is herkozen, toont de daling van het aantal stemmen aan dat steeds meer landen de systematische en ernstige schendingen van de rechten van de CCP in Tibet, Xinjiang en Hongkong ten zeerste afkeuren. De internationale gemeenschap zou nu volledig moeten instemmen met een onafhankelijk toezichtmechanisme bij de Verenigde Naties. De nationale regeringen zouden ook moeten overwegen om de Chinese regering ter verantwoording te roepen voor haar schendingen van de rechten en haar gebrek aan transparantie en openheid met name met betrekking tot Tibet.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china_herkozen_vn_stemmen_gedaald/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Snap niet dat die nog stemmen kunnen behalen. Al zeker niet als het om mensenrecht gaat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Anti-misdaad wetgeving wordt gebruikt om Tibetanen het zwijgen op te leggen

Nieuw rapport onthult frauduleuze rechtszaak tegen “Sangchu 10” Tibetanen

Tien Tibetanen hebben zware gevangenisstraffen gekregen in een proces dat onthult hoe China “anti-misdaadbende”- maatregelen gebruikt om Tibetanen het zwijgen op te leggen en hen eerlijke processen te ontzeggen, vindt de International Campaign for Tibet in een nieuw rapport.

Het rapport ‘Evil Trial of 10 Sangchu Tibetans‘ kan hier worden gedownload https://secureservercdn.net/198.71.233.163/4vo.170.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/09/The-Evil-Trial-of-10-Sangchu-Tibetans.pdf

Om het rapport te maken, analyseerde ICT een zeldzame video-opname van 10 uur van een proces op 28-29 juni 2020 in de Sangchu (Chinees: Xiahe) County People’s Court in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (Gannan) in de provincie Gansu.
Aan het einde van het proces legde de rechter tien lokale Tibetanen gevangenisstraffen van negen tot veertien jaar op wegens “afpersing” en “gedwongen handel.”
De Chinese autoriteiten houden normaliter niet dergelijke “openbare zittingen” in rechtszaken met betrekking tot Tibetanen, laat staan ​​dat ze deze op internet plaatsen. Er was een schijn van een rechtbank die een behoorlijke procedure volgde door gelegenheid te bieden aan raadslieden. De door de Tibetanen geboden verdediging werd echter genegeerd ondanks dat het hout sneed en politieke straffen werden uitgesproken onder het mom van een eerlijk proces.
De Tibetanen werden vervolgd in het kader van de “Saohei Chu-e” -campagne, een driejarige (2018-20) poging om “bendes” en “georganiseerde misdaad” in China te elimineren. Tijdens het proces noemden officieren van justitie en rechters de Sangchu 10 herhaaldelijk een “slechte bende”.

ICT-bevindingen

In werkelijkheid toont het proces aan dat de beklaagden, die gerespecteerde gemeenschapsleiders zijn, alleen compensatie vroegen voor materiële schade als gevolg van rijkswegprojecten; zorgen uiten over een slachthuis in hun geboorteplaats; en fondsen wierven voor de aankoop van een stuk verlaten land ten behoeve van een klooster.
Tibetanen in de gemeente Banggurthang in de provincie Sangchu maakten zich bijvoorbeeld zorgen over de bouw van een slachthuis in 2012. In Tibet is de afgelopen twintig jaar een prominente anti-slachtcampagne actief geweest. Gemotiveerd door hun Tibetaans-boeddhistische overtuigingen, uitten lokale Tibetanen hun bezorgdheid bij het slachthuisbedrijf. Het bedrijf stemde toen toe om 1 miljoen yuan te verstrekken voor een nieuwe boeddhistische stoepa om de Tibetanen tot bedaren te brengen. Jaren later verdraaiden de Chinese autoriteiten de feiten en beschreven de $ 1 miljoen yuan als “afpersing” toen ze de Sangchu 10 berechten.
Evenzo werd compensatie die lokale Tibetanen rond 2013 ontvingen voor schade aan hun huizen als gevolg van de aanleg van de Lin-He-snelweg, ook geprojecteerd als bewijs van afpersing tijdens het Sangchu 10-proces.

Analyse

Volgens het rapport van ICT laat de zaak van de Sangchu 10 zien hoe de Chinese Communistische Partij het Tibetaanse leiderschap op grassroots niveau beschouwt als ondermijnend voor de politieke macht van de communistische partij.
De zaak laat ook zien hoe de partij haar politieke macht aan de basis verstevigt door middel van politiek-legale campagnes.
Chinese autoriteiten beschouwen de gemeenschapsdienst van Tibetanen door middel van volkstradities – zoals de Monastery Folk Management Committee waaraan de leden van de Sangchu 10 deelnamen – als een vorm van ‘bendecriminaliteit’.

Conclusies

Tijdens het proces wezen de advocaten erop dat de Sangchu 10 niemand afpersde. Ze uitten ook hun bezorgdheid over de jarenlange vertraging bij het aanklagen van de 10 Tibetanen en andere procedurele tekortkomingen. Sommige leden van de Sangchu 10 verklaarden ook dat ze analfabeet waren en weinig kennis hadden van de wet.
Door hun veroordelingen worden ze toegevoegd aan de lijst van Tibetanen die ten onrechte zijn opgesloten tijdens de Saohei Chu-e-campagne.
Vanwege het gebrek aan transparantie van China – en de weigering om onafhankelijke journalisten en onderzoekers Tibet binnen te laten – is het onmogelijk om precies te weten hoeveel Tibetanen vervolgd zijn onder de anti-bendecampagne.
Er wordt echter aangenomen dat enkele honderden Tibetanen onder het initiatief zijn opgesloten.

ICT-citaat

In zijn nieuwe rapport laat ICT een stukje van de Sangchu 10-gerechtelijke procedure in het Engels zien, evenals clips van het proces en links naar de volledige video.
“De veroordeling van de Sangchu 10 legt de tekortkomingen bloot van de ‘anti-bende’-campagne en het gerechtelijk systeem van China in Tibet, dat oneerlijk gericht is tegen Tibetanen,” zei ICT VS-president Matteo Mecacci. “De mensen in Tibet hebben recht op hun fundamentele rechten, ook wanneer ze worden vervolgd, en de Chinese autoriteiten moeten beseffen dat door Tibetanen onrechtvaardig te straffen, ze de situatie alleen maar verergeren en het wantrouwen van de mensen in hun heerschappij vergroten.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/anti-misdaad-wetgeving-wordt-gebruikt-om-tibetanen-het-zwijgen-op-te-leggen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Parlementariërs wereldwijd roepen op tot actie tegen grootschalig systeem van dwangarbeid en heropvoeding in Tibet

Na publicatie van een nieuw rapport waarin China’s programma van dwangarbeid in Tibet aan de kaak wordt gesteld, eisen meer dan 60 parlementsleden uit 16 landen dat er dringend actie wordt ondernomen.
“Wij roepen onze regeringen op om onmiddellijk actie te ondernemen om deze wreedheden te veroordelen en verdere schendingen van de mensenrechten te voorkomen”, aldus de parlementsleden, die lid zijn van The Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), die werken aan een hervorming van de manier waarop democratische landen met China omgaan.
In een rapport van 22 september documenteert onderzoeker Adrian Zenz, adviseur voor etnische minderheden van IPAC, een grootschalig programma in de Tibetan Autonomous Region (TAR) dat meer dan een half miljoen Tibetanen van het platteland in militaire opleidingscentra heeft gezet. Dit gebeurde allemaal in de eerste zeven maanden van 2020.
De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat China meer dan 60 jaar geleden heeft geannexeerd.
Na gedwongen training, werden veel van de Tibetanen naar andere gebieden van Tibet en China overgebracht.
De parlementsleden zeggen dat dit systeem angstaanjagend veel lijkt op dwangarbeid in Xinjiang, waar de Chinese regering meer dan 1 miljoen Oeigoeren en leden van andere etnische moslimgroepen heeft opgesloten.
“In het verlengde van de wereldwijde verontwaardiging in het kielzog van de onthullingen over ‘beroepsopleidingsprogramma’s’ in de Oeigoerse regio, toont dit rapport aan dat de huidige leiding van de Volksrepubliek China onverschrokken blijft in haar weigering om fundamentele mensenrechtennormen te respecteren, en ongevoelig voor kritiek van de internationale gemeenschap,” zeggen de parlementariërs vandaag in een verklaring.
Ook Reuters publiceerde een exclusieve rapportage over de bevindingen. Reuters bevestigt hierin de bevindingen van Zenz en vult dit aan met een eigen analyse van beleidsdocumenten, bedrijfsrapporten, aanbestedingsdossiers en staatsmedia die het programma beschrijven.

Drie stappen voor de regeringen
Als reactie op het schandelijke gedrag van China schetsen de parlementariërs drie stappen die hun regeringen moeten nemen:

 • Het opleggen van gerichte sancties aan Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het dwangarbeidsprogramma in Tibet, in navolging van de Amerikaanse Global Magnitsky Act, die een visumverbod en andere sancties tegen buitenlandse mensenrechtenschenders mogelijk maakt.
 • Risicowaarschuwingen voor bedrijven herzien om hun producten te vrijwaren van door Tibetaanse dwangarbeid gemaakte goederen en diensten.
 • Een eis tot wederzijdse toegang tot Tibet om een onafhankelijk, internationaal onderzoek naar de situatie van het Tibetaanse volk uit te voeren.

De parlementsleden voegen hieraan toe dat de secretaris-generaal van de VN een speciale rapporteur zou moeten aanstellen om “dwangarbeid en etnische vervolging in de Volksrepubliek China te onderzoeken”.
De 63 parlementsleden vertegenwoordigen 16 landen over de hele wereld, waaronder landen in Azië, Europa en Noord-Amerika. Hieronder een greep van de parlementsleden die de verklaring hebben ondertekend:

 • Nederland: Martijn van Helvert en Henk Krol.
 • Duitsland: Margarete Bause MdB en Michael Brand MdB.
 • Europarlementariërs, François-Xavier Bellamy, Engin Eroglu, Sandro Gozi, Karin Karlsbro, David Lega en Miriam Lexmann.
 • Verenigde Staten: Bob Menendez, D-NJ, en Marco Rubio, R-Fla. en Rep. Ted Yoho, R-Fla.

Aanval op de Tibetaanse identiteit

In de verklaring merken de parlementsleden op dat het systeem van dwangarbeid “gedwongen indoctrinatie, strict toezicht, militaire handhaving en strenge straffen voor diegenen die niet voldoen aan de quota voor arbeidsoverdracht” omvat.
Zenz zegt dat de Tibetaanse Autonome Regio vorig jaar is begonnen met de invoering van dit beleid.
Het beleid omvat een aantal racistische veronderstellingen over de “achterlijkheid” van de Tibetanen en de noodzaak om hun denken en culturele identiteit te hervormen zodat ze loyaal zijn aan de Chinese Communistische Partij, die China regeert als een eenpartij dictatuur.
Het beleid is er ook op gericht de invloed van de boeddhistische religie op de Tibetanen te verminderen.
Het verslag van Zenz bevat een aantal verontrustende foto’s van militaire trainingscentra en Tibetanen gekleed in militaire kleding.
Er zijn ook gruwelijke details van Tibetanen die hun traditionele manier van leven moeten opgeven en hun voorouderlijk land moeten verlaten voor vernederend, laagbetaald werk.

Het rapport: “Xinjiang’s Militarized Vocational Training System Comes to Tibet“.

ICT quote

Volgens Matteo Mecacci, president van de International Campaign for Tibet-VS, adviseur van IPAC:
“Wij juichen het initiatief van Adrian Zenz en IPAC toe, omdat zij laten zien dat de pogingen van de Chinese autoriteiten om de traditionele levensstijl en de unieke identiteit van de Tibetanen uit te bannen, een nieuw niveau hebben bereikt”, aldus Mecacci. “Tegelijkertijd, zoals de 63 IPAC-leden vandaag in hun verklaring opmerkten, heeft de wereldwijde verontwaardiging over dwangarbeid in Xinjiang er niet toe geleid dat de Chinese regering haar massale schendingen van de mensenrechten heeft gestopt”.
“Landen over de hele wereld zouden de aanbevelingen van de 63 parlementsleden moeten overnemen als een manier om betekenisvolle veranderingen te bevorderen”, voegde Mecacci eraan toe. “Alleen concrete actie van de internationale gemeenschap – en de inspanningen van het Tibetaanse volk zelf – kan een einde maken aan China’s dwangarbeidsprogramma, dat niet alleen het voortbestaan van de Tibetanen bedreigt, maar ook de integriteit van de wereldwijde toeleveringsketen en de waarden van de democratische orde”.

Parlementsleden die de verklaring hebben ondertekend.

George Christensen MP (Australia)

Andrew Hastie MP (Australia)

Sen. Kimberley Kitching (Australia)

James Bezan MP (Canada)

Hon. Irwin Cotler (Canada)

Garnett Genuis MP (Canada)

Sen. Thanh Hai Ngo (Canada)

Pavel Fischer MP (Czechia)

Jan Lipavský MP (Czechia)

Uffe Elbæk MP (Denmark)

Isabelle Florennes MP (France)

Sen. André Gattolin (France)

Margarete Bause MdB (Germany)

Michael Brand MdB (Germany)

Enrico Borghi MP (Italy)

Andrea Delmastro Delle Vedove MP (Italy)

Paolo Formentini MP (Italy)

Roberto Giachetti MP (Italy)

Sen. Lucio Malan (Italy)

Sen. Roberto Rampi (Italy)

François-Xavier Bellamy MEP (EU)

Engin Eroglu MEP (EU)

Sandro Gozi MEP (EU)

Karin Karlsbro MEP (EU)

David Lega MEP (EU)

Miriam Lexmann MEP (EU)

Rep. Gen Nakatani (Japan)

Sen. Hiroshi Yamada (Japan)

Rep. Shiori Yamao (Japan)

Mantas Adomėnas MP (Lithuania)

Dovilė Šakalienė MP (Lithuania)

Martijn van Helvert MP (Netherlands)

Henk Krol MP (Netherlands)

Louisa Wall MP (New Zealand)

Joar Forssell, MP (Sweden)

Hampus Hagman, MP (Sweden)

David Josefsson, MP (Sweden)

Elisabet Lann (Sweden)

Fredrik Malm MP (Sweden)

Maria Nilsson, MP (Sweden)

Fabian Molina MP (Switzerland)

Nicolas Walder MP (Switzerland)

Lord David Alton MP (UK)

Steve Baker MP (UK)

Chris Bryant MP (UK)

Alistair Carmichael MP (UK)

Rosie Cooper MP (UK)

Judith Cummins MP (UK)

David Davis MP (UK)

Iain Duncan Smith MP (UK)

Damian Green MP (UK)

Baroness Helena Kennedy (UK)

Imran Ahmad Khan MP (UK)

Tim Loughton MP (UK)

Anthony Mangnall MP (UK)

Baroness Catherine Meyer (UK)

Craig Mackinlay MP (UK)

Andrew Selous MP (UK)

Alyn Smith MP (UK)

Henry Smith MP (UK)

Sen. Bob Menendez (USA)

Sen. Marco Rubio (USA)

Rep. Ted Yoho (USA)[/accordion]

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/dwangarbeid/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

ICT rouwt om het overlijden van Paljor Thondup

International Campaign for Tibet is bedroefd over het overlijden van Paljor Thondup, die eind augustus op 72-jarige leeftijd in zijn huis in Santa Fe stierf aan de gevolgen van kanker, zoals bekendgemaakt door zijn zoon, Thupten Thondup.
Paljor Thondup werd geboren in het dorp Dongpa Mayma in de regio Nangchen in Oost-Tibet in 1947. Toen hij nog een tiener was, na de invasie van de Chinese troepen in Tibet, maakte hij deel uit van een van de verzetsgroepen die de troepen uitdaagden. Hij vluchtte uiteindelijk via Nepal naar India en verhuisde halverwege de jaren zeventig naar New Mexico.
Thondup was een van de eerste supporters van ICT en gaf raad en ondersteuning aan Lodi Gyari, de speciale gezant was van de Dalai Lama en uitvoerend voorzitter van ICT. Ook was hij ook lid van de ICT-raad van bestuur.

Foto van Paljor Thondup
Paljor Thondup. Fotocredit: Tibetan Oral History Project

Hij was actief in de Tibetaanse gemeenschap via Project Tibet, dat hij in 1980 oprichtte. Project Tibet verleende humanitaire, educatieve en rampenbestrijding aan de Tibetaanse gemeenschappen, ook in Tibet. Project Tibet coördineerde ook de hervestiging van Tibetanen in de VS in de jaren negentig, waarbij 1000 visa door het Amerikaanse congres werden verstrekt aan de Tibetaanse vluchtelingengemeenschap. Paljor Thondup richtte ook de Friends of Tibet New Mexico op en steunde de Tibetaanse Vereniging van Santa Fe.
Thondups memoires “Undefeated: Confessions of a Tibetan Warrior” wordt gepubliceerd door Tibet House US. ‘Hij was een ongeslagen type’, vertelde Bob Thurman, geleerde en hoofd van Tibet House, aan de Santa Fe-New Mexican. ‘Hij heeft nooit opgegeven, en het Tibetaanse volk heeft nooit opgegeven’, voegde Thurman toe.

Thondup wordt overleefd door zijn vrouw Tsering, en zonen Tseten en Thupten. Thupten Thondup vertelde de Santa Fe-New Mexican dat de familie Project Tibet zal blijven leiden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-rouwt-om-het-overlijden-van-paljor-thondup/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Deze mails kreeg ik privé. Hang de gebedsvlaggetjes buiten als je ze hebt. Maar het hoeft niet natuurlijk.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Beste Tibetvrienden,

Zoals jullie al hebben kunnen lezen is ICT’s huidige internationale campagne ‘Flags for Tibet’ van start gegaan. Met deze campagne vragen we aandacht voor het nieuwe beleid van de Chinese regering om de Tibetaanse cultuur verder te vernietigen door het verbieden van Tibetaanse gebedsvlaggen in Tibet.

Gebedsvlaggen zijn al eeuwenlang het symbool van Tibet. Ze staan voor vrede, compassie en wijsheid. Het één voor één verwijderen van de gebedsvlaggen van de daken en heuveltoppen in Oost-Tibet raakt Tibetanen in het diepst van hun hart!

Over 2 weken, op zondag 27 september is de actiedag waarbij we een online foto-actie en een actie in Den Haag organiseren waarbij we oproepen om zoveel mogelijk Tibetaanse gebedsvlaggen te tonen. Doen jullie ook mee?

Online Foto-actie:

Hang op 27 september Tibetaanse gebedsvlaggen op en maak hiervan een foto. Plaats deze op uw eigen sociale media kanalen, met de hashtag: #FLAGSFORTIBET. Zo geven we een krachtige boodschap af aan de Chinese regering dat we in Europe massaal achter Tibet staan, en tonen wij met z’n allen onze solidariteit met het Tibetaanse volk! Al meer dan 400 Nederlanders doen mee!

Actie in Den Haag, 27 september:

Op de internationale actiedag op 27 september komen Tibetanen en supporters samen in Den Haag om voor de Chinese ambassade en het Vredespaleis een menselijke solidariteitsketting te vormen met duizenden gebedsvlaggen. Komt u ook? Geef dit dan aan op dit Facebookaccount.

Het programma op 27 september is van 11.00-13.00 uur

• 11:00 Verzamelen bij Chinese ambassade, Adriaan Goekooplaan 7, Den Haag

o Kort programma

o Creëren van een muur van Tibetaanse gebedsvlaggen voor de ambassade

o Film/ fotomoment

• 11:30 Creëren van solidariteitsketen van de ambassade tot het Vredespaleis (1,3 km)

o Filmen / fotomoment

• 12:30 uur Verzamel allemaal voor het Vredespaleis

o Kort programma

o Creëren van een muur van Tibetaanse gebedsvlaggen voor het Vredespaleis

o Film/ fotomoment

• 13:00 Einde programma / actiedag

We hebben berekend dat we ongeveer 80 a 100 mensen en 1500 meter gebedsvlaggen nodig hebben om de menselijke solidariteitsketen te vormen. Het zou geweldig zijn als jullie ook komen en meedoen!

Corona maatregelen / beveiliging

We houden rekening met alle noodzakelijke Corona-maatregelen:

• sociale afstand van 1,5 meter

• handreiniging

• gezichtsmaskers  (Als het kan: neem graag eigen gezichtsmasker mee.  Wij nemen uiteraard ook extra maskers mee!)

Laat het ons weten als u aanvullende informatie nodig hebt! U kunt ons bereiken via: icteurope@savetibet.nl of tel.: 020-3308265 (op dinsdag of donderdag).

Ik kijk ernaar uit om van u te horen en elkaar weer te ontmoeten in Den Haag!

Met innige dankbaarheid,

Tsering Jampa

cid:image001.png@01D5785D.B1B812E0Tsering JampaInternational Campaign for Tibet 
Executive DirectorFunenpark 1d1018 AK Amsterdam
Tel.: 020 – 330 82 65
Email: tsering.jampa@savetibet.nlwww.savetibet.nl
De Chinese regering haalt de gebedsvlaggen één voor één van de daken en heuveltoppen in Oost-Tibet naar beneden. Dit raakt Tibetanen in het diepst van hun hart! Daarom organiseert ICT Europe een internationale actiedag: Flags for Tibet.
Online actie #FLAGSFORTIBET— Wij roepen alle Tibet-vrienden op om 27 september gebedsvlaggen op te hangen! Deel online (op je eigen sociale media) een foto van je gebedsvlaggen met de hashtag #FLAGSFORTIBET.

Zo kunnen wij de Chinese regering tonen dat we in Europe massaal achter Tibet staan, en tonen wij met z’n allen onze solidariteit met het Tibetaanse volk! Doe je mee?#FLAGSFORTIBET ! Solidariteitsketting: Actie in Den Haag!— We komen op 27 september vanaf 11:00 uur met Tibetanen en Tibet-supporters naar Den Haag, om daar vanaf de Chinese ambassade tot aan het Vredespaleis een menselijke solidariteitsketting te vormen met duizenden gebedsvlaggen! Uiteraard op (meer dan) 1,5 meter afstand en met inachtneming van de maatregelen.

Doe jij ook mee?Meer informatie over de actie kan je vinden op onze website!Meer info & registratie Help ons de onderdukking van China in Tibet te stoppen!— Als je vóór 24 september €20 of meer doneert aan ICT, dan steun je onze campagne én lobby-inspanningen voor het behoud van de Tibetaanse cultuur. Wij sturen je dan vóór de actiedag je eigen set gebedsvlaggen van papier toe voor de campagne #FLAGSFORTIBET.
Foto door: Igor OvsyannykovDoneer voor Tibet De Chinese overheid zal versteld staan hoeveel mensen achter Tibet staan, en de cultuur van wijsheid en compassie niet laten verwijderen! Jouw steun gaat onze actie op 27 september kracht bijzetten.

Samen verspreiden we compassie naar Tibet!


Met vriendelijke groet, Tashi Deleg,
  Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet EuropeP.S.  Meer weten over de actie, en waarom juist op 27 september? 
We houden je dagelijks op de hoogte van de campagne via sociale media: Facebook Event
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Negen Tibetanen veroordeeld voor separatisme door de rechtbank in Kardze

Duihua, de in San Francisco gevestigde groep van rechtse gevangenen, heeft gemeld dat er negen Tibetanen “veroordeeld zijn voor het aanzetten tot “splittisme”. De veroordeling werd gedaan door de Kardze Tibetaanse Autonome Volksrechtbank van de Prefectuur in Sichuan.
“Splittisme” is een term die door de Chinese regering is bedacht om activiteiten te definiëren die verband houden met de Tibetaanse onafhankelijkheidsbeweging en wordt gecategoriseerd onder de het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.
Duihua gaf aan dat er zeer weinig details over de individuen bekend waren. Met inbegrip van hun leeftijden, geslachten, de tijden en redenen voor hun arrestatie en proces, en de lengte van hun straffen. Het rapport van Duihua verstrekt de namen van de individuen, de aard van de misdaden waarvoor ze werden veroordeeld en de data van hun vonnissen.
Duihua zei ook dat een “betrouwbare Chinese overheidsbron” aangaf dat drie van de Tibetanen veroordeeld zijn voor brandstichting.
Duihua gaf de namen in het Chinees en pinyin en International Campaign for Tibet (ICT) heeft geprobeerd deze namen op een conventionele Tibetaanse manier te spellen.

De negen Tibetanen waren:

 • Choethar (Qute): veroordeeld op 31 Augustus.
 • Dolma Tsering (Zhuoma Zeren), Drakpa (Zhaba), Tsering Yeshi (Cili Yixi): veroordeeld op 28 augustus.
 • Penpa (Bingba), Namkha Gyaltsen (Langka Jiangze), Pema Tsethar (Baima Zeta): veroordeeld op 7 augustus.
 • Bhutruk (Buzhu): veroordeeld op 2 juli.
 • Bhudhar (Buda): veroordeeld op 30 juni.

Volgens Duihua waren Penpa, Namkha Gyaltsen, en Pema Tsethar de drie met de extra veroordeling van brandstichting. Volgens alle beschikbare informatie is er geen openbaar verslag van de detentie van deze personen.
Tibetanen in Kardze staan bekend om hun sterke gevoel van Tibetaanse identiteit. In de eerste jaren van de Chinese invasie in Tibet waren veel mensen uit de regio betrokken bij het verzet tegen China in de jaren vijftig. Harde Chinese campagnes tegen de Dalai Lama en de intensivering van de beperkingen op religieuze expressie en beweging hebben de groeiende frustraties van de mensen over het Chinese beleid nog verder vergroot.
Tijdens de Tibetaanse opstand van 2008 waren er ook demonstraties in Kardze. Vervolgens werden er in de regio ook gevallen van Tibetaanse zelfverbranding gezien.

De volledige tekst van het Duihua-verslag is hier te lezen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/negen-tibetanen-veroordeeld-voor-separatisme/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De virtuele ontmoeting van de EU leiders en China moet een oplossing bieden voor de mensenrechtencrisis in Tibet

Ter gelegenheid van de virtuele bijeenkomst met de Chinese president Xi Jinping riep International Campaign for Tibet (ICT) Europese leiders en het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad op om de situatie in Tibet samen met China aan de orde te stellen. Daarnaast willen ze het stilzwijgen over de verwoestende mensenrechtencrisis in Tibet doorbreken. De Duitse bondskanselier; Angela Merkel, de voorzitter van de Europese Commissie; Ursula von der Leyen, en de voorzitter van de Raad; Charles Michel, waren bij de bijeenkomst aanwezig.
Eind augustus vond het “7e Werkforum over Tibet” van de Chinese Communistische Partij plaats. De bijeenkomst werd voorgezeten door Xi Jinping en het besluit van de Chinese leiders om hun beleid van absolute controle en assimilatie in Tibet voort te zetten werd kenbaar gemaakt. Onder de dwang van de “sinicisering” van de Tibetaanse cultuur wordt de Tibetaanse manier van leven, religie, taal of economie gedwongen te assimileren in de Chinese samenleving. Tibetanen die zich hiertegen verzetten worden meedogenloos vervolgd, wat een totale schending is van het internationale recht.
De Duitse ICT’s directeur, Kai Müller, zei: “Tibet is systematisch afgesneden van de buitenwereld. Onafhankelijke waarnemers, VN-deskundigen, diplomaten of de media hebben geen vrije toegang tot het gebied en Tibetanen worden zwaar gestraft als ze informatie over de situatie in hun thuisland in het buitenland doorgeven. Het is van cruciaal belang te voorkomen dat Peking zijn aanvallen op de Tibetaanse cultuur en religie verbergt achter een muur van stilte en propaganda.” Müller voegde eraan toe dat het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur in gevaar is.
Internationale campaign for Tibet (ICT) roept de EU op om actie te ondernemen met betrekking tot het beleid van Peking in Tibet. “Wij roepen de EU op om gerichte sancties aan te nemen tegen functionarissen van de Communistische Partij en Chinese regeringsvertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor het isoleren van Tibet, naar analogie van wat in de VS is gedaan met de Reciprocal Access to Tibet Act. Een openstelling van Tibet zou transparantie en verantwoordingsplicht creëren en verdere schendingen van de mensenrechten voorkomen”, aldus Müller.
ICT’s EU-beleidsdirecteur Vincent Metten zei: “De EU moet haar politiek kapitaal gebruiken en het ‘alternatieve regeringsmodel’ dat de CCP in Tibet promoot verwerpen. Europa is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden die universeel zijn. De Chinese Communistische Partij valt deze universaliteit openlijk aan en ondermijnt het internationale systeem voor de bescherming van de mensenrechten. De passiviteit van Europa ten aanzien van Tibet heeft er ook toe bijgedragen dat de Chinese regering nog meer schendingen van het internationale recht heeft begaan, zoals in Xinjiang en Hongkong. Europa moet een krachtig, consistent en ambitieus EU-beleid ten aanzien van China en Tibet ten uitvoer leggen. Wij roepen de Duitse regering op om op te komen voor de rechten van miljoenen Tibetanen.
De organisatie stelde vijf concrete actiepunten voor, waarvan de uitvoering de Europese Unie in staat zal stellen actief bij te dragen aan de verbetering van de situatie in Tibet.

Het Duitse EU-Raadsvoorzitterschap zou dat moeten doen:

 1. Publiekelijk en krachtig van de Chinese regering eisen dat zij de burger- en politieke rechten van de Tibetanen respecteert. Momenteel worden de burger- en politieke rechten van de Tibetanen onderworpen aan een systeem van foltering, willekeurige opsluiting, beperking van de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en vergadering.
 2. Eisen dat de godsdienstvrijheid van alle Tibetaanse boeddhisten wordt gerespecteerd, ook buiten Tibet, en dat Tibetaanse boeddhisten het recht hebben om zonder inmenging van de Chinese regering te beslissen over de opvolging van de Dalai Lama.
 3. Aandringen op onbelemmerde en wederzijdse toegang tot Tibet voor VN-deskundigen en buitenlandse diplomaten, parlementsleden, journalisten en niet-gouvernementele organisaties.
 4. Aandringen op duurzame ontwikkeling en een klimaatbeleid op het Tibetaanse plateau dat de rechten van de Tibetanen respecteert en niet leidt tot massale gedwongen vestiging van Tibetaanse nomaden, armoede en culturele ontworteling.
 5. De hervatting van de Tibetaans-Chinese dialoog actief ondersteunen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/irtuele-ontmoeting-van-de-eu-leiders-en-china/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Opinie: Minister Blok kan geschiedenis schrijven

Op 26 augustus ontmoet Minister Blok zijn Chinese ambtsgenoot Wang Yi ‘ergens in de middag’ op een geheime locatie. Uit veiligheidsoverwegingen, wordt gezegd. Of is het om demonstraties van Oeigoeren, Tibetanen en Hongkongers te voorkomen?

Deze ontmoeting is een tegenbezoek na het bezoek van Minister Blok aan Wang Yi in Beijing op 19 juni 2019. Toen had Minister Blok net vol trots zijn China-strategie gepresenteerd; een gelikt vormgegeven boekwerk met mooie foto’s dat door Lilianne Ploumen (PvdA) als ‘veredelde reisbrochure’ naar de prullenmand werd verwezen.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer Minister Blok het vuur aan de schenen gelegd over het gebrek aan ambitie in zijn China strategie om de mensenrechten in Tibet en China aan de kaak te stellen. Van Helvert (CDA) stuurde de Minister terug naar de tekentafel om het mensenrechten hoofdstuk te herschrijven en een helder beleid ten aanzien van Tibet en Xinjiang te formuleren.
In reactie op de breed gedragen kritiek deed de Minister wat betreft Tibet expliciet en schriftelijk toezeggingen dat hij in bilaterale gesprekken met China belangrijke mensenrechten kwesties zal bespreken. Als het goed is prijken dus morgen op de agenda in ieder geval: Hervatting van de dialoog tussen China en vertegenwoordigers van de Dalai Lama; vrijlating van politieke gevangenen; vrije en onafhankelijke toegang tot Tibet; respect voor het recht van Tibetanen om hun toekomstige opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen; en biodiversiteit in relatie tot de rechten van de Tibetaanse nomaden.
Vandaag heeft Minister Blok de kans zijn beloften waar te maken en de misstanden in Tibet en China serieus aan te kaarten met zijn ambtsgenoot Minister Wang Yi. Niet als een afterthought bij het officiële diner, zoals in 2019 toen Tibet slechts ‘genoemd’ was en de Minister doodleuk te horen kreeg dat Tibet open en toegankelijk is. Maar op een manier die recht doet aan de ernst van de situatie en die daadwerkelijk leidt tot verbetering van de mensenrechten in Tibet en China.
Eind juni gaven Bram van Ojik (Groen Links) en Martijn van Helvert (CDA) publiekelijk aan dat ze met de Tweede Kamer Tibet wil bezoeken. Ook minister Blok heeft gezegd dat hij met eigen ogen wil zien hoe de situatie in Tibet is. We hopen dat hij deze wensen aan zijn Chinese ambtsgenoot wil overbrengen.

Christa Meindersma,

Advocacy Director International Campaign for Tibet

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/opinie-minister-blok-kan-geschiedenis-schrijven/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 cm (10 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

DIT KREEG IK PRIVE

Beste Tibetvriend, Tashi Delek,

Ondanks deze uitdagende tijden, hoop ik dat u en uw achterban het goed maken.
Met dit bericht wil ik u informeren over ICT’s nieuwe campagne #FLAGSFORTIBET, om solidariteit te genereren voor het Tibetaanse volk en om de Chinese onderdrukking in Tibet te stoppen. 
Recent heeft de Chinese regering de gebedsvlaggen in Tibet verboden. De kleurrijke vlaggen die in heel Tibet wapperen, worden nu overal neergehaald. Zoals u weet staan Tibetaanse gebedsvlaggen voor compassie en wijsheid en zijn ze al eeuwenlang een van de bekendste symbolen van de unieke cultuur en spiritualiteit van Tibet.
Met ICT’s nieuwe campagne #FLAGSFORTIBET willen wij aandacht genereren voor de inspanningen van de Chinese regering om de Tibetaanse cultuur verder te vernietigen.
De campagne #FLAGSFORTIBET start eind deze maand en roept het publiek op om op 27 september Tibetaanse gebedsvlaggen op te hangen en hiervan online een foto te delen met de hashtag #FLAGSFORTIBET. 27 september is een historische dag waarbij de eerste reeks demonstraties worden gemarkeerd die in Lhasa in 1987 plaatsvonden ter ondersteuning van het vijfpuntenvredesplan voor Tibet die de Dalai Lama in de VS Congres presenteerde.
Met deze campagne willen wij massaal de Tibetaanse gebedsvlaggen laten wapperen en daarmee de zichtbaarheid van Tibet in Nederland en Europa vergroten.
Al verschillende (horeca) ruimtes waar gebedsvlaggetjes hangen, hebben toegezegd om mee te doen en ook jonge influencers helpen mee om onze social media berichten te verspreiden.
In het verleden hebben we met onze campagnes veel successen geboekt dankzij ook de betrokkenheid van Tibet -en spirituele instellingen. Ik zou het geweldig vinden als we op u kunnen rekenen om ook deze campagne samen met ons tot een groot succes te brengen.

Dit kunt u doen:

 • Meld u aan voor het Facebook evenement;
 • Deel ICT’s social mediaberichten over de betekenis van de vlaggen en de maatregelen van de Chinese autoriteiten om de Tibetaanse cultuur verder te vernietigen. Zie ook in deze link;
 • Hang op 27 september de Tibetaanse vlaggetjes op een iconische plek en maak hiervan een foto. Onder iconische plekken verstaan wij o.a. het station, een brug, het gemeentehuis, een monument, etc. Stuur de foto’s naar ons toe en deel het op jouw social mediakanalen. 
 • Stuur ons locaties door in uw omgeving die al gebedsvlaggen hebben hangen. Wij benaderen ze met de oproep om ook mee te doen aan deze campagne;
 • Houd onze social media kanalen in de gaten voor het publieksevent op 27 september.

De foto’s van de gebedsvlaggen en de locaties die de gebedsvlaggen al hebben hangen kunt u naar onze social media manager, Elena Somers, toesturen. Ook voor vragen over de campagne kunt u haar benaderen via: elena.somers@savetibet.nl.

Alvast heel veel dank voor uw deelname aan deze belangrijke campagne.

Met innige dankbaarheid,

Tsering Jampa

Executive Director

cid:image001.png@01D5785D.B1B812E0Tsering JampaInternational Campaign for Tibet 
Executive DirectorFunenpark 1d1018 AK Amsterdam
Tel.: 020 – 330 82 65
Email: tsering.jampa@savetibet.nlwww.savetibet.nl

WAT HEBBEN ZE ER NU AAN OM OOK DIE VLAGGETJES TE VERBIEDEN. HET ZIJN TENSLOTTE GEBEDSVLAGGETJES. WAAR JEZELF WOORDEN AANGEEFT OM ZE MEE TE LATEN NEMEN MET DE WINT. ERG DAT CHINA ZO VER GAAT IN HEEL TIBET

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 cm (10 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

EU geeft antwoord op vragen van Europees parlement over Tibet en Nepal

De vertegenwoordiger van de EU voor het Buitenlands Beleid en Veiligheid, Joseph Borrell, heeft op 24 juli antwoord gegeven op vragen van een Europarlementariër over de mensenrechten en autonomie in Tibet, evenals op een voorstel voor een uitleveringsverdrag tussen Nepal en China dat Tibetaanse vluchtelingen in gevaar zou kunnen brengen.
Europees Parlementslid Isabel Santos begon haar schriftelijke vragen met het citeren van een verslag van International Campaign for Tibet over de nieuwe wetgeving inzake “etnische eenheid” die begin dit jaar in de Tibetaanse Autonome Regio in werking is getreden.
De regio beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat in 1959 door China is geannexeerd en nog steeds met een ijzeren vuist regeert.
“International Campaign for Tibet heeft laten zien hoe de onlangs in Tibet aangenomen wetgeving inzake “etnische eenheid” de fundamentele vrijheden van de Tibetanen verder zal uithollen en hun mensenrechten zal schenden”, schreef Santos. “De nieuwe wetgeving die op 11 januari 2020 is aangenomen, heeft als doel om “modelgebieden voor nationale eenheid en vooruitgang” in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) vast te stellen en de Chinese regering de bevoegdheid te geven om een Chinese levenswijze op te leggen en Chinese informanten van de Communistische Partij te cultiveren”.
Santos voegde eraan toe: “Sommige bepalingen van de nieuwe regelgeving vallen op, omdat ze als doel hebben Tibetaanse kleuters te indoctrineren met ideologische propaganda en ingrepen te doen in de sfeer en privacy van het gezin.”

Vragen voor de hoge vertegenwoordiger
Santos eindigde met het stellen van twee vragen. Ten eerste vroeg zij welke actie de Europese External Action Service neemt in het bilaterale dialoog met China met betrekking tot de autonomie van Tibet en de bescherming van de rechten van de Tibetanen.
In het antwoord op die vraag schreef Josep Borrell dat de EU herhaaldelijk “grote bezorgdheid” heeft geuit over de beperkingen van de godsdienstvrijheid en de rechten van de minderheden in Tibet, zowel in de bilaterale dialoog met China als in het openbaar.
Borrell, die ook vice-voorzitter is van de Europese Commissie, zei dat de EU zich ook heeft geconcentreerd op de toestand van de gevangenen in Tibet en het gebrek aan wederzijdse toegang tot Tibet.
“Dat is gedaan, zowel in het kader van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China, als tijdens het recentelijke strategische dialoog tussen “Borrell” en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, die op 9 juni 2020 plaats vond, en tijdens de topontmoeting tussen de EU en China op 22 juni 2020″, schreef Borrell.
Hij voegde eraan toe dat de Europese Dienst voor extern optreden, die hij leidt, “vastbesloten blijft de ontwikkelingen in verband met Tibet te volgen en de verwachting te blijven uitspreken dat de rechten van de Tibetanen worden geëerbiedigd”.

Voorgesteld uitleveringsverdrag
Santos vroeg ook naar een voorstel voor een uitleveringsverdrag tussen China en Nepal.
Voor 2008 zouden elk jaar duizenden Tibetanen naar Nepal vluchten om te ontsnappen aan de brute bezetting van hun land door China.
Op grond van een “gentlemen’s agreement” tussen Nepal, de VN en andere belanghebbenden zouden die Tibetanen veilig naar India kunnen reizen, waar de Dalai Lama en de Tibetaanse ballingschapsleiding verblijven.
Het voorgestelde verdrag tussen Nepal en China zou echter kunnen betekenen dat de Nepalese autoriteiten alle Tibetanen die de grens oversteken zouden deporteren en hen terugsturen naar Tibet, vanwaar ze net zijn ontsnapt.
Borrell merkte op dat China en Nepal het voorgestelde verdrag niet hebben ondertekend tijdens het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Kathmandu in oktober 2019. De twee partijen zeiden echter dat ze de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen hun wetshandhavingsinstanties zouden verbeteren.
“De External Action Service volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet”, schreef Borrell, “evenals de tussen China en Nepal gesloten overeenkomsten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen voor de Tibetaanse gemeenschap die in Nepal woont”.

Voortzetting van de Europese steun
De antwoorden van Borrell op Santos bouwen voort op zijn recente steun voor de Tibetaanse vrijheden:

 • Eerder deze maand zei Borrell dat de EU zich verzet tegen de plannen van China om zich te bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama, de Tibetaanse boeddhistische geestelijke leider die op 6 juli 85 jaar werd.
 • In maart zei Borrell dat de Europese Commissie “de Chinese autoriteiten zal blijven oproepen om wederzijdse toegang tot Tibet toe te staan”.
 • Borrell schreef in mei ook een opiniestuk waarin hij stelde dat de sleutelwoorden voor de relatie tussen de EU en China “vertrouwen, transparantie en wederkerigheid moeten zijn”.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/eu-geeft-antwoord-op-de-vragen-van-het-parlement-over-tibet-en-nepal/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

kribbels uit mijn leven

een kijk in mijn gedachten en de gebeurtenissen uit mijn dagelijks leven, heel gewone dingen, misschien ook wel heel bijzondere......

LOLA loves CHAMPAGNE

Lola neemt je mee in haar zoektocht naar dat ietsje meer dat haar leven kleurt.

allisone

we are all connected

VOICE

To bring out the best in you ...

amankumar000

A storyteller with a poetic heart

The Eternal Words

An opinionated girl penning down her thoughts.🌸❤

Essexworldliteraturesite

Towards a Read/Writ/ing of World Literature

Roses and Brimstone

❧ A Little Heart With Extraordinary Passion

de wereld door mijn ogen

verhalen of poezie met foto's

A.&V.travel

WHEREVER YOU GO, GO WITH ALL YOUR HEART.

Storyteller's Eye Word

immagina un mondo di amore teatrale

Sunshiny SA Site

Kavita Ramlal, Proudly South African

Mooi Leven, by De Gans

Fotografie en Schrijverijen

Dogmavrij

Een liefdevolle vinger op de zere plek, omdat heling begint met (h)erkenning.

Banter Republic

It's just banter

Droomvlucht...living your dream 🌏💚

You say I dream too big, I say you think too small!

Straf Verhalen

Verhalen over discipline en straf (en meer...)

wendiesweb

Met liefde geschreven...🖋

Vegan & Spiritualiteit

Veganistische voeding en Spirituele groei

verhaal achter de foto

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Project 'IK'

Een zoektocht naar positief egoïsme

Pieter Dierckx

art/kunst & yoga & massage

Блог красоты и здоровья от LiDea

О себе, о женщинах, об особенностях женского организма, об изменениях, связанных с возрастом. О красоте и здоровье, о том, чтобы сохранить их в условиях дефицита времени. О том, как сделать так, чтобы чувствовать себя королевой, чтобы окружающие видели её в вас.

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

La Bella Bora

Een tropisch lifestyle- en reisblog vol verhalen en inspiratie

Vvolutie (Wij godinnen)

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

Alles voor de moderne vrouw :Beauty,fashion shop blogs & revieuws. Altijd vind ik de leukste aanbiedingen & koopjes. Ook dan kan je er super uit zien💫💎💍💠💃💗👗🛍👠 De lekkerste zelf gemaakte recepten & de leukste shop en make-up vlogs!

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

%d bloggers liken dit: