Tag Archive: International Campaign for Tibet (ICT)


ICT’s nieuwe directeur Wangpo Tethong bezoekt Office of Tibet in Brussel

Wangpo Tethong, die in oktober jl. de functie van uitvoerend directeur van de Internationale Campaign for Tibet (ICT) Europa op zich nam, bracht gisteren 10 januari een bezoek aan het Bureau van Tibet, Brussel.

Vertegenwoordiger Tashi Phuntsok ontving hem op het kantoor, vergezeld door Thinley Wangdue, secretaris en Tenzin Lekshay, boekhouder, van het Bureau van Tibet.
Tijdens de formele ontmoeting met de vertegenwoordiger informeerde de ICT-directeur hem over de lopende campagne van het ICT met Dhondup Wangchen. Hij verklaarde zeer tevreden te zijn over het resultaat, vooral omdat de media er ruime aandacht aan hebben besteed. Wangpo informeerde bij vertegenwoordiger Phuntsok naar verschillende onderwerpen in verband met het mondiale aspect van de Tibetaanse strijd, met speciale aandacht voor Europa.
Vertegenwoordiger Phuntsok gaf een gedetailleerde achtergrond over de werkrelatie van het Bureau en het ICT. Hij benadrukte dat het Bureau en het ICT een zeer harmonieus en doeltreffend begrip hebben van hun respectieve rollen en dat zij bij talrijke projecten met veel succes hebben samengewerkt.
“Het Bureau heeft de bijdragen van ICT Europa altijd op prijs gesteld”, voegde hij eraan toe.
Naast deze formele ontmoeting hadden de twee elkaar al eerder ontmoet en gemeenschappelijke campagnes besproken tijdens de afscheidsceremonie voor vertrekkende directeur Tsering Jampa, afgelopen oktober in Amsterdam. In december namen zij opnieuw samen deel aan de campagne van Dhondup Wangchen in Brussel.
De ontmoeting versterkt de betrekkingen tussen het Bureau en ICT en effent de weg voor constructieve toekomstige programma’s.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/icts-nieuwe-directeur-wangpo-tethong-bezoekt-office-of-tibet-in-brussel/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

Chinese autoriteiten slopen twee Boedhhabeelden in Kardze

Boeddha, Standbeeld, Mos, Beeldhouwwerk

De Internationale Campaign for Tibet betreurt de sloop door de Chinese autoriteiten van twee boeddhabeelden rond een vooraanstaand klooster in het district Drango (Chinees: Luhuo) in de Tibetaanse autonome prefectuur Kardze (Ganzi) in de provincie Sichuan.

Volgens berichten zijn vanaf 12 december 2021 een Boeddhabeeld van een meter hoog en, in de daaropvolgende dagen, een ander, drie verdiepingen hoog beeld van de Maitreya -of toekomstige- Boeddha, evenals 45 boeddhistische gebedsmolens, afgebroken. De autoriteiten van het district Drango beweerden dat de bouwdocumenten niet waren goedgekeurd en dat de hoogte van het standbeeld in strijd was met de plaatselijke bouwvoorschriften.
De autoriteiten hielden ook willekeurig ten minste zes Tibetaanse monniken vast op verdenking van het feit dat zij de buitenwereld over de sloop hadden ingelicht. Boeddhabeelden zijn van bijzondere betekenis voor Tibetaanse boeddhisten en vormen een belangrijk onderdeel van het boeddhistische geloof.
ICT roept de Chinese autoriteiten op de godsdienstvrijheid en culturele rechten van het Tibetaanse volk, waaronder die van Drango, te eerbiedigen. De arrestanten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, aangezien zij uitsluitend zijn vastgehouden wegens het verspreiden van informatie over het incident.
“Deze heiligschennis door een atheïstische staat heeft diepe smart gezaaid onder de Tibetanen in de regio”, aldus ICT Interim-voorzitter Bhuchung K. Tsering. “De vernielingen zijn een directe aanval op de godsdienstvrijheid van de Tibetaanse boeddhisten en een poging om hun geschiedenis in de regio uit te wissen. Ze zijn in tegenspraak met de Chinese beweringen dat zij het Tibetaanse culturele en religieuze erfgoed beschermen.”

Sloopacties

Omdat Drango in een aardbevingsgevoelige regio ligt, heeft de lokale bevolking in oktober 2015 met medeweten van de autoriteiten geld bijgedragen om het boeddhabeeld te installeren, om natuurrampen af te wenden.
Mensen met kennis van de ontwikkeling wijzen naar de Communistische Partij secretaris in Drango provincie, Wang Dongsheng, als de man achter de sloop. Hij werd in oktober 2021 in deze functie benoemd en gaf binnen een maand opdracht tot de sloop van een kloosterschool in het district, voordat hij halverwege vorige maand opdracht gaf tot de sloop van de boeddhabeelden.
In 2016 diende Wang als plaatsvervangend partijsecretaris van het district Serthar (Seda) toen duizenden kloosterwoningen werden gesloopt en monniken, nonnen en lekenbeoefenaars van het boeddhistische instituut Serthar Larung Gar werden verdreven. Voorafgaand aan Serthar was Wang ook werkzaam in Lithang en Tawu (Daofu), waar de autoriteiten de plaatselijke Tibetanen zwaar hebben aangepakt.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinese-autoriteiten-slopen-twee-boedhhabeelden-in-kardze/

Wat hebben ze er nu aan om die beelden te vernielen. Heb er gewoon geen woorden voor.

Boeddha, Monnik, Meditatie, Boeddhistisch, Azië

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT roept Frankrijk als nieuwe voorzitter van de EU op te komen voor mensenrechten in Tibet

Frankrijk moet tijdens zijn EU-voorzitterschap opkomen voor de mensenrechten in Tibet

Ter gelegenheid van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat op 1 januari van start is gegaan, heeft de International Campaign voor Tibet de Franse regering opgeroepen alles in het werk te stellen om een sterk en eensgezind standpunt van de Europese Unie te bewerkstelligen ter bevordering van de mensenrechten op het Tibetaanse plateau tijdens de zes maanden van haar voorzitterschap.
In een vorige maand gepubliceerd document heeft ICT een overzicht gegeven van de trieste mensenrechtensituatie in Tibet – waaronder de detentie, foltering en gedwongen verdwijningen van een groot aantal activisten en dissidenten, aanvallen op de godsdienstvrijheid en de Tibetaanse taal en beperkingen van de bewegingsvrijheid – en 5 actiepunten voorgesteld waarmee de Europese Unie actief zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie.
Het document werd gedeeld met het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken; op 1 december 2021, net een maand voor het begin van het voorzitterschap, hield ICT ook een aflevering van de Tibet Talks Europe waarin Franse parlementsleden en leden van het Europees Parlement de mogelijkheden bespraken die het voorzitterschap zou kunnen bieden voor de mensenrechten in China en Tibet.

Vijf actiepunten

ICT roept het Franse EU-voorzitterschap op om:
– Publiekelijk en krachtig van de Chinese regering te eisen dat zij de burgerrechten en politieke rechten van de Tibetanen eerbiedigt, die onderworpen zijn aan een systeem van foltering, willekeurige detentie en beperking van de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en vergadering;
– Te eisen dat de godsdienstvrijheid van alle Tibetaanse boeddhisten, ook die buiten Tibet, wordt geëerbiedigd en dat de Tibetaanse boeddhisten het recht hebben om zonder inmenging van de Chinese regering over de opvolging van de Dalai Lama te beslissen;
– Aan te dringen op onbelemmerde en wederzijdse toegang tot Tibet voor VN-deskundigen en buitenlandse diplomaten, parlementariërs, journalisten en niet-gouvernementele organisaties
– Aan te dringen op duurzame ontwikkeling en klimaatgerelateerd beleid op het Tibetaans Plateau dat de rechten van de Tibetanen eerbiedigt en niet leidt tot massale gedwongen hervestiging van Tibetaanse nomaden, armoede en culturele ontworteling.

– Actieve steun voor de hervatting van de Tibetaans-Chinese dialoog.

Volgens ICT EU-beleidsdirecteur Vincent Metten:
“Frankrijk heeft voortdurend zijn steun betuigd voor de mensenrechten in Tibet en zelfs aangeboden een bemiddelende rol te spelen bij de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog. Nu het voortbestaan van de Tibetanen als afzonderlijk volk wordt bedreigd, moet Frankrijk deze woorden in daden omzetten en de gelegenheid van zijn EU-voorzitterschap aangrijpen om een sterk en eensgezind EU-beleid inzake mensenrechten in China en Tibet te bevorderen en bij te dragen tot concrete vooruitgang ter plaatse.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-frankrijk-als-nieuwe-voorzitter-van-de-eu-op-te-komen-voor-mensenrechten-in-tibet/

Dan hoop ik dat ze nooit de uitspraak van Macron nemen.
Macron onder vuur na uitspraak dat hij vastbesloten is niet-gevaccineerden “tot op het einde te pesten”
Want zoiets is zeker niet mens rechtvaardig om zo een uitspraak te doen.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT ROEPT OP TOT VRIJLATING TIBETAANSE MONNIK DIE TOT 10 JAAR IS VEROORDEELD

De Internationale Campaign voor Tibet is gealarmeerd door berichten over de veroordeling van de prominente Tibetaanse boeddhistische monnik en geleerde Go Sherab Gyatso tot 10 jaar gevangenisstraf en roept de Chinese regering op zijn fundamentele rechten te respecteren.

Er is geen bewijs dat Go Sherab Gyatso, die in de veertig is, een eerlijk proces heeft gekregen. De Chinese regering moet hem onmiddellijk vrijlaten, aangezien hij alleen gevangen is gezet en veroordeeld omdat hij op vreedzame wijze zijn mening heeft geuit.
“Het geval van Go Sherab Gyatso weerspiegelt China’s patroon van onophoudelijke vervolging van afwijkende meningen en onafhankelijke gedachten in Tibet,” aldus ICT. “Het is dringend dat internationale instellingen, regeringen en parlementen openlijk Gyatso’s onmiddellijke vrijlating eisen en serieuze consequenties verbinden aan China’s voortdurende schendingen van de Tibetaanse fundamentele vrijheden.”
ICT voegde daaraan toe: “Gyatso’s ongegronde opsluiting is een reden te meer waarom de internationale gemeenschap haar collectieve afkeuring zou moeten laten blijken door een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing af te kondigen. Dit is het minste wat landen zouden moeten doen om zichzelf aan de juiste kant van de geschiedenis te plaatsen en een essentiële boodschap van steun te sturen naar de slachtoffers van de onderdrukking door de Chinese regering.”

Internationale aandacht

Gyatso’s zaak kreeg internationale aandacht, waarbij VN-mensenrechtendeskundigen hun bezorgdheid uitten over zijn willekeurige detentie. In antwoord daarop deelde China de VN mee dat Gyatso “in overeenstemming met de wet werd vastgehouden op verdenking van het aanzetten tot afsplitsing”.
De Chinese autoriteiten gebruiken gewoonlijk de beschuldiging van “afscheiding” of “separatisme” als voorwendsel om Tibetanen te vervolgen die hun steun betuigen aan de Tibetaanse cultuur of de Dalai Lama, of die onafhankelijke gedachten en afwijkende meningen uiten. Het internationaal recht beschermt dergelijke vreedzame meningsuitingen, zelfs indien zij worden gedaan om op te roepen tot de afscheiding van Tibet van China.
Gyatso werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, aangehouden door functionarissen van de Tibetaanse Autonome Regio. Radio Free Asia meldde op 10 december 2021 dat Gyatso in een geheim proces was veroordeeld. Volgens een bron die met RFA sprak, zal Gyatso binnenkort worden overgebracht naar een gevangenis in de buurt van de hoofdstad van Tibet, Lhasa.
Er zijn geen details beschikbaar over de aanklachten op grond waarvan Gyatso is veroordeeld. De Chinese regering verklaarde in haar antwoord aan de VN-mensenrechtendeskundigen in augustus 2021 dat hij zou worden berecht door het Lhasa City Intermediate People’s Court.

Go Sherab Gyatso

Gyatso is een monnik van het Kirti-klooster en een productief schrijver, die verscheidene boeken heeft gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephel’s “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Hij heeft ook kritiek gepubliceerd op het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem en opgeroepen tot het vergroten van de bekendheid van de klooster gemeenschap.
Gyatso is al meerdere malen gearresteerd voor zijn inzet voor het Tibetaanse volk. Hij onderging een “hervorming door arbeid” van 20 maart 1998 tot 30 november 2001. In 2008 werd hij in Lhasa aangehouden en een jaar gevangen gehouden rond de tijd dat Tibetanen massaprotesten hielden tegen het Chinese bewind. In 2011 werd hij opnieuw gearresteerd.
Tot op heden zijn verscheidene Tibetanen, onder wie intellectuelen en schrijvers, gearresteerd, veroordeeld of verdwenen louter en alleen omdat zij hun universele vrijheid van meningsuiting hadden uitgeoefend.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-op-tot-vrijlating-tibetaanse-monnik-die-tot-10-jaar-is-veroordeeld/

China zo geen enkele Tibetaan mogen gevangen houden nog arresteren. Ze komen gewoon op voor hun rechten.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

TIBETANEN ROUWEN OM DOOD AARTSBISCHOP TUTU

ICT herdenkt de steun van bisschop Tutu voor Tibet

Toen aartsbisschop Desmond Tutu in 2006 de ‘Light of Truth Award’ van de International Campaign for Tibet ontving, putte hij uit zijn ervaring met het ontmantelen van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime om een oproep te doen aan de Chinese onderdrukkers van het Tibetaanse volk.“We zeiden altijd tegen de apartheidsregering: jullie mogen dan de wapens hebben, jullie mogen dan al deze macht hebben, maar jullie hebben al verloren,” verklaarde Tutu. “Kom, sluit je aan bij de winnende kant. Zijne Heiligheid [de Dalai Lama] en het Tibetaanse volk staan aan de winnende kant.”Tutu, een icoon van geweldloosheid en spiritueel leiderschap die hielp de apartheid in zijn thuisland ten val te brengen en campagne voerde voor gerechtigheid over de hele wereld, overleed zondag 26 dec. 2021 op 90-jarige leeftijd.Tutu ontving 15 jaar geleden de Light of Truth Award voor zijn belangrijke bijdragen aan het creëren van bekendheid over de situatie in Tibet, dat door de regering van China al meer dan zes decennia op brute wijze bezet wordt gehouden.Tibetanen over de hele wereld rouwden om Tutu’s dood de dag na Kerstmis, waaronder zijn oude vriend en mede Nobelprijswinnaar voor de Vrede de Dalai Lama. Zij haalden inspiratie uit Tutu’s morele visie en onwrikbare steun voor hun zaak.ICT rouwt ook om het heengaan van Tutu.Olympisch protestTutu’s toewijding aan Tibet kwam in 2008 duidelijk naar voren toen hij samen met ICT-voorzitter Richard Gere sprak bij de Vredesbijeenkomst en Vigil voor Tibet, die duizenden mensen naar San Francisco’s United Nations Plaza bracht in de aanloop naar de Olympische Zomerspelen in Beijing.China zal over enkele weken opnieuw gastland zijn voor de Olympische Winterspelen van 2022.De bijeenkomst in San Francisco vond plaats vlak voordat de estafette van de Olympische fakkel door de stad trok voor haar enige stop op Amerikaanse bodem dat jaar.Tijdens zijn toespraak zei Tutu tegen de massale bijeenkomst: “We zeggen tegen de staatshoofden, tegen president George Bush: ‘In hemelsnaam, ga niet naar de Spelen in Peking … omwille van onze kinderen, omwille van het mooie volk van Tibet. Ga niet!’”Voor de Olympische Spelen van dit jaar heeft de regering-Biden al een diplomatieke boycot afgekondigd: Amerikaanse functionarissen zullen niet naar China reizen voor de Spelen.Andere landen – waaronder Australië, Canada, Kosovo, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk – hebben ook een diplomatieke boycot afgekondigd. Sommige regeringen hebben echter geweigerd, terwijl andere nog geen besluit hebben genomen.Tijdens de bijeenkomst in 2008 herinnerde Tutu de menigte eraan dat “het mensen zoals jullie waren die namens ons demonstreerden, het waren mensen zoals jullie die namens ons Zuid-Afrikaanse goederen boycotten”.“En vandaag is de apartheid – die toen onoverwinnelijk leek – vernietigd…” zei hij. “Ik dank u voor het voortzetten van die geweldige traditie om voor vrijheid op te komen.”Eerder in 2008 drong Tutu er bij de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN op aan om Tibet te bezoeken, toen China hard optrad tegen de vreedzame massale protesten die waren uitgebroken op het Tibetaanse plateau.Speelsheid met de Dalai LamaTutu’s steun voor Tibet omvatte ook zijn diepe spirituele broederschap met de Dalai Lama, die in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, vijf jaar nadat Tutu de prijs had gewonnen.Toen Tutu in 2006 de Light of Truth Award ontving, overhandigde de Dalai Lama hem dat.Een paar jaar later uitte Tutu openlijk kritiek op de Zuid-Afrikaanse regering nadat deze geweigerd had de Dalai Lama een visum te verstrekken om Tutu’s 80ste verjaardag bij te wonen, naar verluidt uit angst de Chinese regering voor het hoofd te stoten.Tutu bezocht later de Dalai Lama voor de 80e verjaardag van de Tibetaanse leider in 2015 in zijn ballingsoord Dharamsala, India. Tutu danste zelfs op het podium naast zijn boeddhistische vriend.Net als de Dalai Lama stond Tutu bekend om zijn onbedwingbare glimlach en speelsheid. De twee mannen waren co-auteur van 2016’s “The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World,” uit 2016 en verschenen samen in een begeleidende film, “Mission: Joy”, die dit jaar in première ging.Tutu en de Dalai Lama verschijnen ook samen met een aantal andere Nobelprijswinnaars in de ICT-documentaire “Tibet’s Stolen Child” uit 2001, over de hooggeplaatste Tibetaanse Boeddhistische leider de Panchen Lama, die door de Chinese autoriteiten werd ontvoerd toen hij slechts 6 jaar oud was.In de documentaire gaat Tutu in op de onwil van China om te goeder trouw met de Tibetaanse leiders te onderhandelen over een oplossing die Tibet betekenisvolle autonomie zou brengen.“De Chinezen denken nu niet dat het denkbaar is. Het is denken aan het ondenkbare,” zegt Tutu. “Maar op een dag zullen ze met de Tibetanen om de tafel moeten gaan zitten.”Gerouwd door TibetanenTutu’s dood op zondag leidde tot welgemeende condoleances van Tibetaanse leiders, waaronder de Dalai Lama, die een brief stuurde aan Tutu’s dochter, de Rev. Mpho Tutu.“Zoals u weet, hebben uw vader en ik in de loop der jaren een duurzame vriendschap gehad”, schreef Zijne Heiligheid, die eraan toevoegde: “De vriendschap en de spirituele band tussen ons was iets wat we koesterden.”Met zijn heengaan hebben we een groot man verloren, die een werkelijk zinvol leven leidde,” zei de Dalai Lama. “Hij was toegewijd aan het dienen van anderen, vooral van hen die het minst fortuinlijk waren. Ik ben ervan overtuigd dat het beste eerbetoon dat wij hem kunnen brengen en zijn geest levend kunnen houden, is te doen zoals hij deed en voortdurend te kijken hoe ook wij anderen van dienst kunnen zijn.”Penpa Tsering, voorzitter van de Centrale Tibetaanse Administratie, die leiding geeft aan het democratisch bestuur van Tibetanen in ballingschap, schreef aan Tutu’s vrouw, Leah Tutu. “Namens de Centrale Tibetaanse Administratie en Tibetanen over de hele wereld, bied ik uw familie en de bevolking van Zuid-Afrika onze diepste condoleances en gebeden aan,” schreef Penpa.“Het Tibetaanse volk behoorde tot de miljoenen die het geluk hadden de grenzeloze empathie en steun van de aartsbisschop te mogen ontvangen. Zijn overwinning bij het brengen van gerechtigheid en vrijheid voor zijn volk is een inspiratie voor velen, ook voor het Tibetaanse volk. Wij blijven eeuwig dankbaar en geïnspireerd door zijn nalatenschap.”In een andere brief zei voorzitter Khenpo Sonam Tenphel van het Tibetaanse Parlement in Ballingschap: “Ik hoop dat we in staat zullen zijn om [Tutu’s] leiding en woorden van mededogen en menselijkheid te volgen. Wij vieren hem en zijn nalatenschap. Hij zal voortleven in onze harten.”De Centrale Tibetaanse Administratie hield vandaag, 27 december, ook een massale gebedsdienst voor Tutu. De kantoren van de CTA waren na de dienst gesloten als teken van medeleven en respect voor Tutu.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-rouwen-om-dood-bischop-tutu/

Weer een prachtig persoon waar we afscheid van moeten nemen. Maar die ook weer op zijn manier zal blijven verder leven.

Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar en aartsbisschop Desmond Tutu (90) overleden - NRC

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

BENOEMING UZRA ZEYA TOT NIEUWE SPECIALE COÖRDINATOR VOOR TIBET

De Internationale Campaign voor Tibet is verheugd over de benoeming van Uzra Zeya tot nieuwe speciale coördinator voor Tibetaanse aangelegenheden bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony J. Blinken kondigde vandaag aan dat Zeya, onderstaatssecretaris voor civiele veiligheid, democratie en mensenrechten, met onmiddellijke ingang de functie van speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties zal vervullen.
Zeya, die tientallen jaren ervaring op hoog niveau heeft in het buitenlands beleid van de VS – onder meer met de kwestie Tibet – zal nu fungeren als de contactpersoon van de regering-Biden voor inspanningen om de Tibetaanse kwestie te helpen oplossen, de Tibetaanse identiteit te bevorderen, de Tibetaanse cultuur en het Tibetaans erfgoed te beschermen en de mensenrechten te ondersteunen van het Tibetaanse volk, dat al meer dan zes decennia onder het onderdrukkende bewind van China leeft.
Zeya zal de eerste Indiase Amerikaan zijn die deze functie bekleedt. India herbergt de grootste populatie Tibetaanse ballingen ter wereld.
“De International Campaign for Tibet is verheugd over de benoeming van Uzra Zeya als de nieuwe speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties in de VS,” aldus ICT Interim-voorzitter Bhuchung K. Tsering. “We verwachten dat Zeya, als iemand die bekend is met de Tibetaanse kwestie, proactief zal werken aan het bevorderen van de dialoog tussen de gezanten van de Dalai Lama en het Chinese leiderschap, evenals aan het bepleiten van de belangen van de VS in Tibet, en het bevorderen van de zaak van Tibetaanse Amerikanen en Tibetanen over de hele wereld.
“Zoals gemandateerd door de Tibet Policy and Support Act (TPSA) van vorig jaar, dringen wij er bij Speciaal Coördinator Zeya op aan proactief het voortouw te nemen bij het verzamelen van steun van gelijkgezinde landen om een gemeenschappelijke aanpak van de Tibetaanse kwestie te formuleren. Wij zien uit naar de samenwerking met Speciaal Coördinator Uzra Zeya”.
Zeya’s benoeming volgt op brieven van congresleden van beide partijen die op 14 december naar Zeya werden gestuurd in de veronderstelling dat zij de volgende speciale coördinator zou worden. De brieven, geleid door Sens. Marco Rubio, R-Fla, en Patrick Leahy, D-Vt., en Reps. Jim McGovern, D-Mass, en Chris Smith, R-NJ – worden verschillende gebieden genoemd waarop het Congres en de regering kunnen samenwerken om het beleid van de VS inzake Tibet te bevorderen.
Namgyal Choedup, vertegenwoordiger van de Dalai Lama en het Centraal Tibetaans Bestuur in Noord-Amerika, zei: “Namens Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Centrale Tibetaanse Administratie feliciteer ik staatssecretaris Uzra Zeya met haar benoeming tot Speciaal Coördinator voor Tibetaanse Aangelegenheden. Wij zien ernaar uit nauw met haar samen te werken, met name om de kwestie Tibet op te lossen volgens de Middle Way Approach. Wij willen ook zowel het Congres als de regering van de VS bedanken voor hun niet-aflatende steun aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama en voor de rechtvaardige zaak Tibet”.
Blinken zei: “Deze benoeming toont aan dat de regering zich inzet voor de mensenrechten van de Tibetanen, voor het behoud van hun bijzondere erfgoed, voor hun humanitaire behoeften en voor de uitdagingen op het gebied van milieu en watervoorraden op het Tibetaanse plateau.”

Speciale coördinator voor Tibet

De speciale coördinator voor Tibetaanse aangelegenheden is verantwoordelijk voor:

 • het bevorderen van een zinvolle dialoog over Tibetaanse autonomie tussen de Volksrepubliek China en de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers
 • de bescherming van de unieke religieuze, culturele en linguïstische identiteit van de Tibetanen
 • China onder druk zetten om de mensenrechten van het Tibetaanse volk te eerbiedigen.

Als speciaal coördinator zal Zeya Tibetaanse leiders en internationale partners moeten inschakelen om de bezorgdheid van de VS over Tibet weg te nemen.
Zij zal ook de inspanningen van de VS coördineren om tegemoet te komen aan de humanitaire behoeften van Tibetaanse vluchtelingen en om duurzame economische ontwikkeling en milieubehoud op het Tibetaanse plateau te bevorderen.
De functie van speciale coördinator bestaat al sinds toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright in 1997 Greg Craig benoemde tot de eerste speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties. Vandaag de dag is de benoeming van een speciale coördinator vastgelegd in de Tibetan Policy Act (TPA) van 2002.
Met Zeya’s benoeming wordt een andere belangrijke traditie nieuw leven ingeblazen. Sinds de goedkeuring van de TPA was de speciale coördinator een ambtenaar op het niveau van onderminister van Buitenlandse Zaken, tot de vorige regering-Trump deze functie verlaagde tot die van assistent-secretaris.
Door Zeya, een andere staatssecretaris, in deze functie te benoemen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een boodschap gestuurd aan het Tibetaanse volk en de Chinese regering over hoe serieus het de kwestie Tibet neemt.

Zeya’s vroegere werk voor Tibet

Hoewel ze nieuw is in de rol van speciale coördinator, is Zeya niet nieuw ten aanzien van Tibet.
In 2013, toen ze waarnemend assistent-staatssecretaris voor Democratie, Mensenrechten en Werk was, leidde Zeya een Amerikaanse delegatie in het kader van de 18e mensenrechtendialoog tussen de VS en China in Kunming, China.
Na de ontmoeting vertelde Zeya aan verslaggevers dat de delegatie “haar diepe bezorgdheid heeft uitgesproken over de geïntensiveerde pogingen van China om dissidenten het zwijgen op te leggen en de controle op Tibetanen en Oeigoeren te verscherpen, waarbij zij benadrukte dat beleid dat ogenschijnlijk bedoeld is om de stabiliteit te handhaven, contraproductief is wanneer het Chinese burgers hun universele mensenrechten en fundamentele vrijheden ontzegt”.
Zij voegde daaraan toe: “Wij hebben er bij de Chinese regering ook op aangedrongen een inhoudelijke dialoog met de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers aan te gaan, zonder voorafgaande voorwaarden.”
Zeya besprak met Chinese functionarissen ook de zaak van Dhondup Wangchen, een Tibetaanse filmmaker die door de Chinese autoriteiten werd gearresteerd en gemarteld nadat hij een documentaire had gemaakt over China’s onderdrukking in Tibet voorafgaande aan de Olympische Spelen van 2008 in Beijing.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/benoeming-uzra-zeya-tot-nieuwe-speciale-coordinator-voor-tibet/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

OPROEP TOT DIPLOMATIEKE BOYCOT WINTERSPELEN 2022 IN BEIJING

Voorafgaande aan de top van de Europese Raad van 16 december 2021 hebben meer dan 250 niet-gouvernementele organisaties, waaronder de International Campaign for Tibet, opgeroepen tot een diplomatieke boycot van de Winterspelen van 2022 in Beijing.

In een brief roepen de organisaties de EU-lidstaten op zich dringend te besluiten tot een gezamenlijke multilaterale diplomatieke boycot van Peking 2022 om zo de Chinese regering een duidelijke boodschap te sturen over de ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten van Tibetanen, Oeigoeren, Kazakken, Hongkongers, Chinese mensenrechtenverdedigers en anderen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/oproep-tot-diplomatieke-boycot-winterspelen-2022-in-beijing/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com
Beste Bruno,
 
Dit is mijn eerste Tibet Journaal als nieuwe directeur van International Campaign for Tibet. In deze editie vertel ik graag meer over een onderwerp dat mij aan hart gaat. Namelijk, de Olympische Winterspelen in 2022 in Beijing.
 
Vorige maand heb ik samen met Tibetaanse activist en filmmaker Dhondup Wangchen door Nederland en België gereisd en beleidmakers en donateurs ontmoet als onderdeel van zijn campagne. Je leest er alles over in deze editie van het Tibet Journaal.

Het bezoek van Dhondup Wangchen aan Nederland
Het bezoek van Dhondup werd op woensdag afgetrapt door een Speciale Procedure in het Parlement. Deze Speciale Procedure is een formele procedure om externe partijen te ontvangen namens de Commissie Buitenlandse Zaken. Tijdens de procedure sprak Dhondup Wangchen met de leden van de Tweede Kamer, Sjoerd Sjoerdsma (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Raymond de Roon (PVV).
Bekijk de Speciale Procedure met Dhondup Wangchen
Naast deze bijzondere aftrap werd Dhondup ook ontvangen door twee afgevaardigde van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Het doel van de bijeenkomst was het overhandigen van Dhondup’s persoonlijke brief waaruit blijkt dat hij zich zorgen maakt dat Nederlandse atleten worden misbruikt om grove schendingen van de mensenrechten in China en Tibet te legitimeren.
 
Lees hier alles over Dhondup’s bezoek


De kalender ‘River of Tibet’ is weer beschikbaar— De nieuwe jaarkalender voor 2022: Rivers of Tibet, Life waters of Asia, toont de twaalf belangrijkste Tibetaanse rivieren van het Tibetaans Plateau en is weer beschikbaar in ICT’s webshop: Shop for Tibet.

De Tibetaanse rivieren zijn aan het veranderen. De Chinese autoriteiten negeren de behoeften van zowel de stroomafwaarts gelegen landen als het Tibetaanse volk door het manipuleren van de waterstroom die voor zovelen van levensbelang is!

De kalender bevat prachtige foto’s van rivieren in Tibet, het levenswater voor Azië. De jaarkalender is een schitterende aanwinst voor iedere Tibet-, en natuurliefhebber.
Bestel de kalender hier
Belangrijke update over onze webshop
De overige items in de webshop van International Campaign for Tibet zijn vanwege interne updates tijdelijk niet beschikbaar. Wij zijn druk bezig met een oplossing en vragen graag nog even uw geduld hiervoor.

Alleen de kalender 2022 is weer voorradig! Bestel de kalender zo snel mogelijk, en in ieder geval voor 20 december om hem op tijd in huis te hebben voor de kerstdagen, want de bezorgers krijgen het druk in de dagen voor Kerst.
Even voorstellen—Behalve een politieke boycot voor de Olympische Spelen in China heb ik meer plannen voor 2022. Maar daar vertel ik u later meer over. Laat ik eerst beginnen met mijzelf voor te stellen.
Mijn persoonlijke videoboodschap

Meer nieuws over Tibet

Klimaattop Glasgow
Naast de campagne van Dhondup Wangchen vond vorige maand ook de Klimaattop van de VN in Glasgow plaats. Tijdens de Klimaat Top heeft het Tibet Klimaat Crisis Team, bestaande uit vijf Tibetaanse vrouwen, zich actief ingezet om de gevolgen van klimaatverandering op het Tibetaanse Plateau voor de Tibetaanse bevolking en voor landen stroomafwaarts, onder de aandacht van de deelnemers te brengen. De Tibetaanse delegatie stelde ook de exploitatie door China van de natuurlijke hulpbronnen in Tibet aan de kaak.

10 december, internationale dag van de mensenrechten
Tijdens internationale dag van de mensenrechten herdenken we de adoptie van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Ondanks deze verklaring worden mensenrechten dagelijks en op grote schaal geschonden In Tibet en Oost Turkestan. In de blog van ICT’s Christa Meijndersma leest u meer over de betekenis van deze verklaring voor Tibet.

Lees de blog via deze link.

Tibet Talks Europe: Visiting Tibet
Met het online initiatief Tibet Talks Europe, kan ICT op een creatieve manier een platform bieden met kwalitatieve gesprekken over Tibet met denkers, politici, leiders, activisten en artiesten. Vorige maand heeft ICT Brussel gesproken met Christelle Genoud, zij heeft recentelijk als diplomaat en als toerist de Tibetaanse gebieden in Sichuan, Qinghai, Gansu en Yunnan bezocht.

Bekijk de Tibet Talks hier terug.
Namens het team van International Campaign for TIbet wens ik u hele prettige feestdagen toe, en alvast een goede jaarwisseling.

Met vriendelijk groet, Tashi Deleg,

Wangpo Tethong


PS   Al 30 jaar zet ICT zich in voor het behoud van de Tibetaanse cultuur van compassie en wijsheid en voor mensenrechten, democratische vrijheden en zelfbeschikking voor het Tibetaanse volk. Help ICT met een gift om de Chinese onderdrukking te stoppen.
Geef voor Tibet

Dit kwam prive binnen.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VERSLAG: Dhondup Wangchen bezoekt Nederland

Vorige week bracht Tibetaanse activist en filmmaker Dhondup Wangchen een bezoek aan Nederland. Zijn bezoek was onderdeel van de campagne My Olympic Oath. Met deze campagne wil Dhondup Wangchen voorkomen dat de Olympische Spelen in China doorgaan.

Speciale Procedure in het Parlement
Het bezoek van Dhondup werd op woensdag afgetrapt door een Speciale Procedure in het Parlement. Deze ‘Speciale Procedure’ is een formele procedure om externe partijen te ontvangen namens de Commissie Buitenlandse Zaken.
Tijdens de procedure sprak Dhondup Wangchen met de leden van de Tweede Kamer, Sjoerd Sjoerdsma (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Raymond de Roon (PVV). In zijn inleiding vertelde Dhondup zijn persoonlijke verhaal. Vervolgens benadrukte hij dat er in Tibet culturele genocide plaatsvindt. Tot slot waarschuwde hij de Kamerleden dat de Nederlandse regering voorzorgsmaatregelen moet nemen om te voorkomen dat Nederlandse sporters worden misbruikt om Chinese mensenrechtenschendingen in Tibet en elders in China te legitimeren. Dhondup pleitte voor het aflassen van de Olympische Winterspelen in Beijing of op zijn minst een diplomatieke boycot.

Nationaal Olympisch Comité NOC*NSF
Dhondup werd op donderdag ontvangen door twee afgevaardigde van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF): Geert Slot, woordvoerder NOC*NSF en Herbert Wolff, directeur internationale zaken NOC*NSF. De bijeenkomst vond plaats op het kantoor van Amnesty International in Amsterdam. Het doel van de bijeenkomst was het overhandigen van Dhondup’s persoonlijke brief.
Tijdens de overhandiging was er een levendige en open uitwisseling tussen Dhondup en de twee NOC-vertegenwoordigers. Dhondup benadrukte dat hij niet tegen de Olympische Spelen is, maar dat hij uit eigen ervaring weet dat China zich in 2008 niet aan zijn beloften heeft gehouden en dat er geen reden is om aan te nemen dat ze dat dit keer wel zullen doen. Dhondup benadrukte dat hij zich zorgen maakt dat de atleten worden misbruikt om grove schendingen van de mensenrechten in China en Tibet te legitimeren.
Herbert zei dat hij de door Dhondup verstrekte informatie met de atleten en anderen zal delwn. Het NOC onderhoudt daarnaast nauw contact met de Nederlandse regering over de voorbereiding van de Nederlandse atleten. Wat betreft de beslissing om de Spelen na de verslechterde mensenrechtensituatie na 2008 opnieuw aan China toe te kennen, verwees hij naar de verantwoordelijkheid van het internationaal Olympisch Comité (IOC).
Dhondup onderstreepte hoe belangrijk het is dat de atleten zich ervan bewust zijn dat er misbruik van hen wordt gemaakt. De vertegenwoordigers van het NOC verzekerden Dhondup dat zij alle relevante informatie aan het verzamelen zijn en een ontmoeting zullen hebben met Amnesty om input voor hun brief aan de atleten te bespreken.

Amnesty International
Dhondup werd vrijdags op het hoofdkantoor van Amnesty International ontvangen door Dagmar Oudshoorn (onlangs benoemde directeur van Amnesty Nederland), Stijn DeKlerck (sinoloog, filmmaker en docent aan de universiteit van Leuven) en Nicole Sprokel (Senior Political Affairs Officer en voormalig voorzitter van de Brede Mensenrechtencoalitie in Nederland, waar ICT-Europe deel van uitmaakt).
Dhondup benadrukte bij Amnesty dat er steeds minder ruimte is voor de gewone burger om zich te uiten in Tibet. Hij vroeg Amnesty om bij het Nationaal Olympisch Comiteé (NOC) te pleiten dat sporters niet worden gebruikt voor sportwashing. Amnesty beloofde in december met het NOC te praten en hen vragen hun atleten voor te lichten over de mensenrechtensituatie in China en Tibet.

Vertoning documentaire ‘Leaving Fear Behind’

Vrijdags werd in een intieme sessie Dhondup’s documentaire ‘Leaving Fear Behind’. De filmvertoning vond plaats in Theater Vrijburcht in samenwerking met Tibet Support Group. Na de vertoning was er de gelegenheid Dhondup Wangchen vragen te stellen.
Leaving fear behind is een documentairefilm van Dhondup Wangchen en Jigme Gyatso over de onderdrukking van Tibet door de communistische Chinese regering. De première in 2008, het jaar van de Olympische Zomerspelen in Peking, leidde tot Wangchens arrestatie. In 2014 is hij pas weer vrijgekomen en uiteindelijk naar de VS gevlucht. Nu de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking gehouden zullen worden, reist Dhondup Europa doorom zijn verhaal te delen. Zolang de Chinese regering de mensenrechten met voeten treedt, zouden er geen Olympische Spelen in Peking gehouden moeten worden.

En nog véél meer! 

Naast het drukke programma van Dhondup Wangchen in Nederland was zijn er ook diverse interviews gegeven aan de Nederlandse pers en vond er een bijzondere ontmoeting plaats met Oeigoerse activist Alerk Ablikim en deTibetan Community in Nederland.
Het radio item over Dhondup’s bezoek luister je terug via deze link. De foto’s van de ontmoeting met Alerk staan hieronder.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verslag-dhondup-wangchen-bezoekt-nederland/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

Respect voor deze man. Die durft om Nederland te bezoeken. Hij ligt al zo hard onder vuur door de chinese autoriteiten.

Boeddhistisch, Monnik, Boeddhisme, Meditatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Logo International Campaign for Tibet
Beste Bruno,

Deze week brengt Dhondup Wangchen, Tibetaanse documentairemaker en ex-politieke gevangene, een bezoek aan Nederland. Zijn bezoek is onderdeel van de campagne “My Olympic Oath”.
Bekijk de campagne video

Icoon van geweldloos verzet
Dhondup Wangchen werd in maart 2008 opgepakt en tot een gevangenisstraf veroordeeld vanwege zijn documentaire Leaving fear behind. Deze documentaire gaat over de onderdrukking van Tibet door de communistische Chinese regering. De première in 2008, het jaar van de Olympische Zomerspelen in Peking, leidde tot Wangchens arrestatie. 

My Olympic Oath
Dhondup is in 2014 vrijgekomen en uiteindelijk naar de VS gevlucht. Mede dankzij uw steun krijgt hij nu de kans om de wereld het ware verhaal over Tibet te vertellen.

Nu de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing gehouden zullen worden, reist Dhondup door Europa om zijn verhaal te delen. Zolang de Chinese regering de mensenrechten met voeten treedt, zouden er geen Olympische Spelen in Beijing gehouden moeten worden. Dhondup’s bezoek aan Nederland
Dhondup zal van 23 tot 27 november in Nederland zijn om zijn campagne kracht bij te zetten en in gesprek te gaan met diverse belangrijke personen. 

Dhondup Wangchen zal ontvangen worden door de commissie buitenlandse zaken in de Tweede Kamer in Den Haag. Dit bijzondere ontvangst kan je online bijwonen via
deze link. 
 Bekijk het volledige programma

Met vriendelijke groet,
Team International Campaign for Tibet Europe

Dit is prive binnen gekomen.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Dolle avonturen met nonkel Juul

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

Gedachten over levensstijl en gezondheid. Een blog over gezondheid en fotografie 💌Speciaal voor jou ✅, Samen met jou ✅, Samen door jou ✅💚||You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀 at the bottom of the Website‼ || Thoughts on Lifestyle and Health. A Health 😀 and Photography💥-Blog 💌Especially for You ✅, Together with You ✅, Together by You ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: