Tag Archive: spiritueel


Karma als straf bestaat niet

Paraplu, Boeddhisme, Monnik, Klooster, Asia, Jongen

De laatste tijd heb ik het meermalen gehoord: regressietherapie cliënten die hun levensverhaal doen, en verzuchten: ”Ik moet wel iets erg verkeerds hebben gedaan in een vorig leven, dat ik nu zo’n zwaar leven heb. Het is zeker mijn karma.” Als ik dat hoor, gaat mijn haar overeind staan en weet ik niet hoe snel ik moet beginnen met uitleggen wat er niet klopt aan deze uitspraak – en de onderliggende overtuigingen over hoe het universum werkt. Want karma als straf – dat bestaat niet!

When an inner situation is not made conscious, it appears outside as fate.  Jung

Eeuwenoud

Het concept van karma is al eeuwenoud, en heeft zijn oorsprong in het oude India. Echter, verschillende stromingen van het oude boeddhisme en hindoeïsme hanteren verschillende definities van karma. Er bestaat dus niet zoiets als één enkel concept van karma.

Lens

Zoals zoveel spirituele, religieuze en filosofische concepten, wordt karma nogal eens bezien door de lens van beperkende overtuigingen van mensen die de leer later gingen toepassen of zelfs opleggen aan anderen. En dat gebeurt mijns inziens vaak niet zoals deze oorspronkelijk bedoeld waren.

Nederig

Zo kan ik me herinneren dat ik geschokt was door het beeld van pelgrims in Tibet en Nepal die op hun blote knieën over de kale rotsige berggrond naar tempels schuifelden, om te bidden en ‘karma af te lossen’ en zodoende een beter bestaan af te smeken in hun volgende incarnatie. Maar dit past geenszins in het beeld van de mens als gelijkwaardige medeschepper die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen creatie.

Boeddha

De Boeddha zelf ”gebood zijn volgelingen niet dat ze ‘moesten’ geloven dat karma werkelijk bestaat en invloed heeft op het volgende leven: dat geloof liet hij van henzelf afhangen. Wat hij wel deed is de vier zekerheden onderwijzen. Deze komen erop neer dat iemands daden belangrijker zijn dan zijn geloof; als men goede daden verricht, maakt het niet uit of men nu gelooft in een volgend leven of niet.’’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Karma)

Karma als straf

Maar kennelijk hebben veel mensen onbewust nog steeds behoefte aan het idee van een autoriteit van buitenaf die straft en beloont. Je ziet dit terug in de manier waarop veel religies worden uitgelegd en beoefend. Generaties lang geloofden onze voorouders in een oordelende en straffende god, en het beeld van deze oordelende goddelijke instantie zit diep. Onbewust kunnen we het idee van een oordelende autoriteit op subtiele wijze projecteren op een leraar, een geloofsovertuiging, of een concept zoals karma, waardoor we gewoon weer een nieuwe oordelende instantie op de troon zetten.

Roze bril

Daarbij lijkt het erop dat in spirituele kringen in het westen, de filosofieën en religies van andere culturen nogal eens worden geromantiseerd en bezien door een roze bril. Maar ook bijvoorbeeld Thaise monniken zijn maar mensen, zoals laatst pijnlijk duidelijk werd toen een tempel in Thailand zich aan de meedogenloze uitbuiting van tijgers bleek schuldig te maken – om geld te verdienen aan toeristen die selfies met de dieren wilden maken.

Doctrine

Ook door westerlingen geromantiseerde religies indoctrineren mensen en leggen hun volgelingen beperkende geloofsovertuigingen op. Zo was er bijvoorbeeld een incident in het Himalaya gebergte, waar sherpa’s in opstand kwamen tegen de welgestelde westerse expeditieleiders. Er was een zwaar ongeluk gebeurd waarbij wel 14 sherpa’s omgekomen waren, en ze weigerden hun leven nog langer te wagen. Veel van de lichamen van de omgekomen sherpa’s konden die dag geborgen per helikopter worden, maar niet alle.

Onnodig leed

Hun families, veelal jonge gezinnen, waren totaal verslagen: volgens de doctrine van de boeddhistische leer waren de zielen van hun geliefden nu gedoemd om voor eeuwig te dolen! Ze zouden nooit rust kennen omdat ze niet dezelfde dag geborgen waren. Ik wilde wel in de tv springen, naar ze toe rennen om ze door elkaar te schudden en te vertellen: ”Nee, het is onzin, geloof die priesters niet, ze zijn vrij, de ziel is altijd vrij!” Maar door hun geloof waren ze gedoemd tot onnodig leed en onverwerkte rouw.

Ouderwetse ”gerechtigheid”

Wat karma betreft: kennelijk hebben mensen toch nog vaak behoefte aan het idee van gerechtigheid, waarbij de ‘’slechteriken’’ worden gestraft en de ‘’goeden’’ beloond. Maar dit is een verouderde opvatting van gerechtigheid, die niet past in het nieuwetijdsdenken.

Reïncarnatietherapie

In de zestien jaar dat ik werk met reïncarnatietherapie, heb ik nog niet één keer gezien, dat er een universeel ”lik-op-stuk” beleid bestond, een wiel van karma dat ervoor zorgt dat je na een misstap in de ene incarnatie, diezelfde of een vergelijkbare misstap moet ondergaan in een volgende. Niet één keer. Wat ik wel heb gezien, is dat mensen vanuit schuldgevoel of schaamte soms de neiging hebben zichzelf te straffen en te kiezen voor een incarnatie in moeilijke omstandigheden.

Keuze

Daarnaast komt het vaak voor, dat mensen, vaak ”oude zielen” of ”geincarneerde engelen” er bewust voor kiezen in moeilijke gezinnen en omstandigheden te incarneren omdat ze daar licht willen brengen. Dat dit ook weer zijn eigen moeilijkheden met zich meebrengt, spreekt voor zich – maar dat is geen straf van bovenaf.

Wet van Aantrekking

Ook kan men, door de Wet van Aantrekking, waarmaken wat men gelooft, en in een volgende incarnatie situaties aantrekken die het idee van karma als straf lijken te bevestigen.
In wezen creëren we elk leven onze eigen ervaringen, maar als we ons daar niet van bewust zijn, kunnen we gaan geloven dat er een externe instantie is, zoals een god of een wiel van karma, dat ons ”pech” of ”geluk” bezorgt.

Hiernamaals

Zelfs na de dood kan dit principe zich manifesteren. Geloof je bijvoorbeeld in de hel? Dan zou je in een illusionaire, astrale schijnhel verstrikt kunnen raken na de dood. Maar dat is dan slechts een deel van het multidimensionale Zelf – het totale Zelf of de Ziel bevindt zich altijd in de eenheid, is eeuwig en vrij. En delen van ons die verdwalen in dergelijke illusies kunnen altijd weer opgehaald worden met therapeutische of sjamanistische technieken.

Gerechtigheid

Maar bestaat er dan geen enkele vorm van gerechtigheid in het Universum? Zullen mensen zich wellicht afvragen. Zeker wel. Maar niet in de simpele, rechttoe-rechtaan oorzaak-gevolg, beloning-of-straf vorm zoals die soms nog steeds wordt gepropageerd en gepresenteerd als ”karma”.

Moreel kompas

Normaal gesproken, wanneer er geen sprake is van psychopathie, hebben mensen een soort inwendig moreel kompas. Dit is aangesloten op ons hoger wezen en de Bron, en vertelt ons wanneer we afwijken van het pad van liefde en integriteit. Het knagende gevoel dat dit geeft, wordt ook wel aangeduid als de stem van ons geweten. Dat stemmetje kunnen we negeren. Maar als we dat lange tijd doen, komt er een moment dat we het niet langer kunnen omdat we met onze destructieve daden en overtuigingen geen positieve omstandigheden meer kunnen scheppen. Dan worden we met onze eigen negatieve creaties geconfronteerd. Dat is het moment dat we voor de keuze staan: ga ik zo door met het creëren van pijn, of sla ik de weg van waarheid en liefde in?

”Straf”

Anders gezegd: wanneer mensen zich al dan niet doelbewust afwenden van het pad van liefde, van waarheid en integriteit, zullen ze na loop van tijd ervaren dat dit ze geen vervulling brengt. In die zin straft het ”kwaad” zichzelf. Je wordt er wezenlijk niet gelukkiger van wanneer je je zin probeert te krijgen door middel van manipulatie, bedrog, agressie, overheersing en geweld. Diep van binnen weten mensen die over de schreef gaan, dat wat ze doen niet klopt en niet in overeenstemming is met hun eigen Hoger Wezen, dat zich in de Eenheid bevindt. Die discrepantie zal steeds harder gaan knagen, tot ze aan zichzelf rekenschap af gaan leggen voor hun eigen minder fraaie daden. Ook het ervaren van slachtofferschap kan daarbij meer inzicht bieden – maar niet vanuit een ”hogere” straffende instantie, maar vanuit het verlangen van de ziel zelf om zichzelf te leren kennen, en inzicht te krijgen in het waarom van de dingen.

”Beloning”

In die zin beloont het ”goede” zichzelf ook: leven in waarheid, liefde, en integriteit is haar eigen vervulling en brengt meer goede dingen voort. Wanneer je leeft in overeenstemming met je eigen hoger wezen en de Bron, ben je een open kanaal voor je eigen stralende zieleneigenschappen, de liefde van de Schepper en de oneindige creatieve energie van de Bron. Dan breng je voornamelijk liefde, geluk, schoonheid en groei voort voor jezelf en anderen. Wat is er heerlijker dan dat?

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/karma-bestaat-niet/

Karma of in onze woorden gewoon gezegd ons rugzakje dat we bij ons dragen. Leg maar eens goed uit dat het niet gezien moet worden als een straf. Juist moet men weten wat je doet in je leven of het nu slecht of goed is komt op een moment terug. Maar we leven hier en nu en dat maakt dat je onderscheid moet maken. Dat wat je bij je draagt niet echt tot het probleem behoord waar je nu mee zit. Als men in liefde leeft nu dan zal je ook je rugzakje of karma niet voelen opengaan. Want als er dan iets gebeurd komt het juist doordat je misschien verkeerd gehandeld hebt. Niet uit liefde.
Over karma heb ik al meermaals een logje geschreven. En men kan er zo diep ingaan dat men zelf wilt. Maar het enige is wat je zelf als goed voelt deel je.
Ik vond deze tekst top om er niet al teveel bij te schrijven. Ben wel blij dat er ook zo eens over karma geschreven wordt.

Theravada Boeddhisme, Sayalay, Nun, Boeddhistische

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De voordelen van een minuut mediteren per dag

Boeddha, Standbeeld, Religie, Boeddhisme

Misschien heb je weleens overwogen om te mediteren, maar leid je zo’n druk bestaan dat je je afvraagt hoe je het ooit in je overvolle agenda zou kunnen inplannen. Overweeg dan het idee om slechts een minuut per dag te nemen om te mediteren. Iedereen pakt weleens een minuut of wat om te surfen op het internet of door social media te scrollen. Je zou een van die momenten ook kunnen gebruiken om  je ogen te sluiten en even helemaal nergens aan te denken behalve aan je ademhaling. Dit zijn de voordelen:

Kalmte

Je wordt je pas bewust van de duizenden gedachten die constant door je hoofd razen als je probeert nergens aan te denken. Het is moeilijk, maar probeer iedere keer dat je gedachten afdwalen je te focussen op je ademhaling — het het kalme, gelijkmatige op-en-neer gaan van je borst.

Lichamelijke gezondheid

Stress onderdrukt de werking van je immuunsysteem. Door te mediteren kun je je gevoelens van stress verminderen en het natuurlijke afweersysteem van je lichaam goed laten werken. Hierdoor zal je minder vatbaar zijn voor ziekten.

Mentale gezondheid

Uit onderzoek is gebleken dat regelmatig mediteren helpt bij het reguleren van je emoties, het omgaan met stressvolle situaties en een versterkt gevoel van tevredenheid en acceptatie.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/lifestyle/nieuws/de-voordelen-van-een-minuut-mediteren-per-dag/ar-BB1ePanM?li=AAdeqpu

Een minuut is nu nogal weinig. Als men nu zou spreken van 5 tot 10 minuten per dag. Dan ga je dit op een moment wel voelen. Ook voor kinderen kan die heel veel rust brengen. Wanneer je deze 5 minuten aan jezelf spendeert is niet echt van belang. Of je doet het ’s morgens of ’s avonds. Zoals ik altijd zeg je moet zich er toe aanzetten omdat momentje te nemen voor jezelf of met je kind samen. Je zal op een moment er de vruchten van plukken. Als je het ’s morgens doet zal je de rust ervan voelen in de dag. Doe je het ’s avonds zal je beter inslaap vallen.
Men hoeft daarom nog niet in een speciale houding gaan te zitten. Neem een houding door voor jezelf goed aanvoelt. Je kan dit doen met muziek maar ook gewoon in stilte. Zoek juist een rustige plaats op. En zet wat kaarsjes neer. Het belangrijkste is ook de rust nadien vast te houden.

Sluit je ogen adem rustig in en uit.
denk niet voel niet.
Maar blijf bij jezelf.

Mediteren is rust voelen in lichaam en geest.
Mediteren is een worden met jezelf.
Mediteren is verbonden voelen met moeder aarde.

Meditatie, Geestelijke, Vrouw, Yoga, Mediteren, Gezonde

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Astrologie beleeft een revival: “Je echte horoscoop is zo veel uitgebreider dan wat je in een magazine leest”

Horoscoop, Astrologie, Dierenriem, Symbool, Registreer

Ascendant? Birth chart? (Astro)logisch toch! Wel ja, niet voor iedereen. En toegegeven, al die termen zijn ook gewoon ingewikkeld. Omdat we vandaag de Internationale Dag van Astrologie vieren, legt een astroloog ze haarfijn voor je uit. ‘Mercurius retrograde’, het ‘Watermantijdperk’ en ‘birth charts’ zijn straks niet langer codetaal. “Astrologie is zo populair omdat steeds meer mensen bewust in het leven staan. Het is een van de oudste en krachtigste manieren om inzicht te krijgen in de menselijke psyche.”

“Astrologie is terug van waar de hippies het destijds hadden achtergelaten ­gewikkeld in een gebatikte kaasdoek’, ­schrijven Wided Bouchrika en Katrin ­Swartenbroux in hun boek Lunatic: Een gids naar de maan en terug. En inderdaad, terwijl vroeger alleen de zogenaamd spirituele types hun ascendant konden opnoemen, is het vandaag veel meer bon ton. Volgens marktonderzoeksbureau IBISWorld is de sector zelfs goed voor twee miljard dollar per jaar. 
Filosoof en hoogleraar wijsbegeerte Johan Braeckman wijt het succes aan onze behoefte aan orde en patronen. “Die bieden een vorm van veiligheid, controle en voorspelbaarheid”, zegt hij. “Het zit in onze natuur om betekenisvolle patronen en verbanden te zoeken en te zien ook al zijn ze niet reëel.” Volgens Katrin Swartenbroux gaat het om een vorm van troost. “Voor velen is het daarom ook niet per se belangrijk dat het wetenschappelijk bewezen is, we willen vooral dat het een leidraad geeft.” Astroloog ­Michael Van den Bossche heeft een heel andere kijk op de zaak. “Astrologie is zo populair omdat steeds meer mensen bewust in het leven staan. Het is een van de oudste en krachtigste manieren om inzicht te krijgen in de menselijke psyche. Dat is de ware kracht van astrologie: het is een manier om jezelf te leren kennen.”

Astrologie tegen het (zon)licht

Astrologie interpreteert bewegingen en patronen van de hemel­lichamen, en brengt ze in verband met het leven op aarde. Al in de prehistorie werd de maancyclus opgetekend, maar de astrologie zoals we die kennen, danken we aan de Babyloniërs. “Zij vonden de dierenriem uit, later namen de Grieken hun ideeën over en bedachten ze horoscopen”, schrijft astrologe en journaliste Carole Taylor in haar boek Astrologie. 

Horoscopen in tijdschrif­ten gaan alleen over je sterren­beeld en zijn zo simpel dat ze afbreuk doen aan de complexi­teit van je volledige horoscoop.Auteur Carole Taylor

De meeste mensen kennen astrologie van horoscopen in tijdschriften. “Maar die gaan alleen over je sterrenbeeld (zonneteken) en zijn zo simpel dat ze afbreuk doen aan de complexiteit van de volledige horoscoop: de basis van de moderne astrologie”, zegt Taylor. “Kookboekastrologie dus”, noemt astroloog Michael Van den Bossche de horoscopen in de krant al lachend. De volledige horoscoop heet voluit geboortehoroscoop of birth chart, en bestaat dus uit veel meer dan je sterrenbeeld alleen. Het toont puur objectief hoe héél het hemelgewelf eruitzag op het moment van je geboorte. De stand van ál onze planeten en de maan inclusief. Zie het als een recept in een kookboek dat je nog niet hebt klaargemaakt. “Wil je ermee aan de slag en laat je je birth chart lezen door een professional of probeer je er zelf wijs uit te worden, dan kan je het vergelijken met een stafkaart van jezelf. Hij weerspiegelt je karakter, je verleden, je dromen en wat je motiveert”, schrijft Carole Taylor. 
Via de website astro.com kan je gratis je geboortehoroscoop berekenen. Je hebt er alleen je geboorteplaats, -tijd en -datum voor nodig. Let wel, je birth chart lezen is geen makkie. Daarom focus je je volgens Michael Van den Bossche het best op je zonneteken, maanteken en ascendant. 

• Ascendant: Het dierenriemteken dat op het moment van je geboorte aan de oostelijke horizon stond. Van den ­Bossche: “De ascendant vertegenwoordigt het fysieke deel van jezelf. Het is wat de buitenwereld te zien krijgt. Iemand met een Leeuw-ascendant zal vaak op podia staan en meteen opgemerkt worden als hij de kamer binnenkomt.”

• Zonneteken: Je sterrenbeeld. Duidt aan in welk dierenriemteken de zon stond toen je werd geboren. “Het is een misvatting om te denken dat je je zonneteken bent”, zegt de astroloog. “Het is juister om te zeggen dat je je zonneteken kan worden. Het is je hoogste potentieel, dat naar buiten komt als je je eigen waarheid volgt en meer vanuit je hart begint te leven. Dan straal je, net als de zon.”

• Maanteken: Je maanteken vertelt hoe de maan ten opzichte van de aarde stond bij je geboorte. Van den Bossche: “Je maanteken vertegenwoordigt je diepste kern. Het vertelt hoe jij je emoties ervaart, hoe je reageert als je je onveilig voelt of als je door iets wordt geraakt. Veel mensen zullen zich daarom meer identificeren met hun maan- dan met hun zonneteken.”

Je geboortehoroscoop lezen

Michael Van den Bossche: “Een gemakkelijke manier om overzicht op je birth chart te krijgen, is tellen hoeveel vuurtekens, aarde-, water- of luchttekens er zijn. Elk dierenriemteken is namelijk gelinkt met een van de vier elementen. Je begint te tellen vanaf Ram, dat is vuur. Stier, aarde. Tweelingen, lucht. Kreeft, water. En dan begint de cyclus weer opnieuw: Leeuw, vuur. Maagd, aarde, enzovoort. Tot je bij Vissen aankomt, het einde van de cyclus en een waterteken.”

De vier natuurele­men­ten in je birth chart zeggen al ontzettend veel over wie jij bent en wat je nodig hebt.Astroloog Michael Van den Bossche

“Nu is het kwestie van kijken welke elementen dominant zijn. Stonden alle planeten in vuur- en watertekens toen je werd geboren? Dan ben je waarschijnlijk actiegericht, heb je een sterk temperament en ervaar je door het wateraspect je emoties intens. Aan de andere kant betekent het dat je nood hebt aan aarde, structuur en gronding. Mensen met veel luchtelementen zitten fel in hun hoofd. Ze denken veel, hebben behoefte aan communicatie om hun gedachten te ordenen. De vier elementen in je birth chart zeggen dus al ontzettend veel over wie jij bent en wat je nodig hebt.”

Twaalf huizen

Probeer je je birth chart te ontrafelen en stuit je telkens op de term ‘huizen’? “In de astrologie gebruiken we twaalf huizen”, legt de expert uit. “De huizen zijn een onderdeel van je geboortehoroscoop en geven informatie over hoe je jezelf uit in verschillende levensgebieden zoals relaties, je werk of gezin. Zo zegt het eerste huis iets over je persoonlijkheid, het tweede over materiële zaken, het derde over je communicatie en zo gaat het door. Elk huis is verbonden met een dierenriemteken. Welk teken dat is, hangt weer af van je geboortegegevens. Stel dat je als derde huis Ram bent, dan zal je vurig en doelgericht overkomen.”

Mercurius retrograde

Je leest het overal: planeten die retrograde draaien. Maar wat betekent het? “Planeten draaien rond de zon met een andere snelheid”, legt de astroloog het ­begrip uit. “Als je aan het rijden bent op de snelweg en je passeert een andere auto, dan lijkt het eerst of die auto stilstaat en daarna achteruitgaat. Een optische illusie. Als Mars trager draait dan de aarde op het moment dat de twee elkaar kruisen, lijkt Mars (vanaf de aarde gezien) achteruit te gaan. Dat noemen we retrograde. Planeten gaan dus niet écht achteruit. Als planeten retrograde draaien, moeten we datgene waar zij voor staan herbekijken in ons eigen leven.” 
Elke planeet heeft een eigen karakteristiek. “Zo staat Mars voor daden en Mercurius voor communicatie. Mars retrograde wil dat we onder de loep nemen hoe wij de laatste tijd actie ondernomen hebben. ‘Wat ben ik aan het dóén?’ is hier een correcte vraag. Mercurius retrograde vraagt ons om onze communicatie in vraag te stellen.”

Wat brengt de toekomst?

Wat staat er in de sterren te lezen voor 2021? Van den Bossche: “Er komen drie retrogrades van Mercurius aan. En Jupiter komt in Vissen, dus nog meer mensen zullen spiritualiteit ontdekken. Verre reizen mogen we helaas vergeten tot begin volgend jaar. Dat hoort ook bij je naar binnen keren. Verwacht verder grote technologische vooruitgangen en wetenschappelijke ontdekkingen waar we tot nu alleen maar van konden dromen. Volksopstanden zitten er waarschijnlijk ook in. Jupiter en Saturnus staan, zoals eerder vermeld, samen in Waterman. Die energie blijft nog wel even hangen en vraagt ons om de koppen samen te steken en sámen oplossingen te vinden in plaats van alleen. Het belang van de groep wordt dus groot. Daar luidt de vraag opnieuw: blijven we luisteren naar externe machten of vinden we de wijsheid in onszelf?”

Sterrentekens onder vuur

“Voor Stier, Waterman en Leeuw wordt het een heftig jaar”, voorspelt de expert. “Zij krijgen harde lessen te leren, moeten omgaan met onverwachtse gebeurtenissen. Ram zal dan weer geconfronteerd worden met innerlijke wonden. Ze kunnen zich belemmerd voelen in hun mogelijkheden om actie te ondernemen. Doen ze het toch, dan krijgen ze een echte boost. Voor luchttekens wordt het ook interessant, omdat alle retrogrades van Mercurius zich afspelen in een dierenriemteken verbonden met lucht. Zij worden uitgenodigd om in vraag te stellen hoe ze naar buiten komen.”

Het Watermantijdperk

Volgens de astrologie staan we aan het begin van een nieuwe ­wereld. Het Watermantijdperk gaat in, en zal zo’n 2160 jaar duren. “De aarde heeft een tilt van 23 graden”, zegt Van den Bossche. “Dat betekent dat ze een beetje scheef ligt, en dus gekanteld om haar verticale as draait. Eens in de 72 jaar verschuift die aardas één graad in tegenwijzerzin. De horizontale as beweegt mee en wijst daardoor altijd naar een dierenriemteken, dat 2160 jaar hetzelfde is. Tot nu was dat Vissen. Maar we zijn nu op het punt dat de as naar Waterman begint te wijzen. Daarom zitten we in de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk.” Maar als we de volgorde van de dierenriem volgen, zouden we in het Ramtijdperk moeten belanden. “De horizontale as van de aarde gaat tegen de klok in, daarom gaan we niet vooruit in de dierenriem maar terug”, verduidelijkt de expert. De overgang neemt zo’n 180 jaar in beslag.
Toch klinkt uit veel hoeken dat 21 december 2020 de officiële startdatum was van het nieuwe tijdperk. Toen vond de ‘grote conjunctie’ plaats van Jupiter en Saturnus: de twee reuzenplaneten van ons zonnestelsel stonden op één lijn. Maar daarmee is de astroloog het niet helemaal eens: “De twee planeten zijn samengekomen in het zodiakteken Waterman. Daardoor is veel verwarring ontstaan. Ze zijn al niet meer samengekomen in Waterman sinds 1405, en de laatste keer dat ze samenkwamen op de wintersolstice (ook ‘zonnewende’ genoemd; daarbij bereikt de zon, gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste of zuidelijkste positie en is op ons halfrond de dag het kortst, red.) was 800 jaar geleden. Het is dus wel een big deal, maar op zich heeft de ‘grote conjunctie’ weinig met het ­Watermantijdperk te maken.”
Wat is het dan wel, dat Watermantijdperk? En wat betekent het voor jou? Van den Bossche: “Je kan het zien als een energetische overgang die effect heeft op de hele wereld. Het Vissentijdperk was gelinkt aan religie en verafgoding. Het idee van een god die ons vertelt hoe we moeten leven. De rol van de kerk is enorm groot geweest. En tot nu gaven we onze kracht ook nog steeds aan iets hoger dan onszelf: overheden, ouders, beroemdheden. In het Watermantijdperk beseffen we dat de kracht in onszelf zit, en dat Boeddha en Gandhi onderdeel zijn van een groter geheel waar wij deel van zijn. Het is het tijdperk van je innerlijke waarheid volgen. Wat klopt voor jou?”

BRON: https://www.hln.be/psycho/astrologie-beleeft-een-revival-je-echte-horoscoop-is-zo-veel-uitgebreider-dan-wat-je-in-een-magazine-leest-br~a71c8fb3/

Achter astrologie schuilt veel meer dan wat men dagelijks in boekjes te lezen krijgen. Velen houden ze ermee bezig om dagelijks hun horoscoop te lezen. Maar dat is heel algemeen. Het is niet voor iedereen hetzelfde wat men te lezen krijgt. Het is niet alleen gebaseerd op je geboorte datum. Maar op veel meer. Het vraagt dan ook veel oefening wil je een horoscoop gaan trekken. En dat begint al met het juiste geboorte uur. Dat een heel belangrijke rol erin speelt.
Maar ik kan best begrijpen dat het voor sommigen leuk is om dagelijks hun stukje horoscoop te lezen in een bepaalde tijdschrift.

Astrologie, Sterrenbeeld, Horoscoop

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

8 simpele manieren om van negatieve energie af te komen

Hart, Energieveld, Energie, Robot, Verbinding, Laser

We houden allemaal van die heerlijke, helende energie die we krijgen van tijd doorbrengen in de natuur. Weg van de beschaving. Maar uiteindelijk moet je toch weer naar huis. Als we dat gevoel van vrede en verbinding in de natuur vergelijken met de stress, het lawaai, de drukte en de negatieve energie van de stad, dan voelt iedereen dat daar een verschil tussen zit. Voor een deel komt dat verschil door de energie die geprogrammeerd zit in de fysieke objecten van die twee werelden. Over het algemeen heeft de natuur meer positieve energie in zich dan ons huis of onze woonplaats.

Waarom is de energie van de natuur zo positief?

 • Er zijn minder mensen in de natuur. Het is dus verder weg van al hun gedachtes. Gedachtes zijn energie en die energie blijft plakken aan de fysieke objecten om ons heen. Negatieve gedachte-energie zorgt voor krachtigere energiepatronen. Daarom blijft negatieve energie langer hangen dan positieve energie. Zorgen, angst, stress blijven allemaal langer bestaan dan liefde, vrede en geluk.
 • Zonlicht is een stroom aan positieve energie die alle negatieve energie wegspoelt. Alsof je koud, puur water uit een bergbeekje over een spons giet. De spons laat alles los wat er al in zat. Ben je ooit verdrietig geworden van een dag op het strand?
 • De natuur zit meestal vol met planten. Planten stralen positieve energie uit. Ze leven, dus ze hebben een positieve trilling. En omdat ze niet echt kunnen denken, komt er geen negatieve energie bij, zoals bij mensen wel gebeurt. Planten zitten niet in over hun werk, hun rekeningen of hun relaties.

Voordat we ons huis en aura vullen met positieve energie, moeten we eerst af van alle negatieve energie die zich heeft opgebouwd. Hieronder vind je een lijst van acht simpele en bewezen technieken en manieren om van zware, negatieve energie af te komen.

8 manieren om van negatieve energie af te komen

 1. Zouttapijt. Dit is de simpelste manier. Strooi gewoon wat droog tafelzout op het tapijt en wacht een uurtje. Zuig dan het zout weer op met je stofzuiger. De gemiddelde kamer heeft zo’n 3 tot 6 eetlepels zout nodig. Zoutkristallen hebben het fantastische, natuurlijke vermogen om de aard van energie uit te wissen. Zout werkt voor energie zoals een wisser op een schoolbord. De informatie op het bord wordt gewoon uitgeveegd.
 2. Auraspray. Deze werkt vooral aardend en beschermend en het schept ruimte om je heen. Het verhoogt als het ware de trilling in je energieveld, waardoor je niet meer zo vatbaar bent voor invloeden van anderen. Je vindt een hele goede spray hier.
 3. Ruim de troep op. Dingen als oude tijdschriften en vieze kleren kunnen heel veel negatieve energie vasthouden. Gooi alles weg wat je niet meer nodig hebt. Houd je salontafel netjes en schoon. Doe je vuile was in een wasmand. Doe de afwas en zet alles netjes weg. Negatieve energie heeft objecten nodig om aan vast te plakken. Door je leefruimtes netjes en schoon te houden, verdwijnt de negatieve energie dus vanzelf.
 4. Harde geluiden. Dit is waarom de Chinezen zo dol zijn op knallend vuurwerk. Harde geluiden breken energiepatronen, waardoor de energie zich verspreidt en verdwijnt. Moedertje Natuur doet precies hetzelfde wanneer het bliksemt.
 5. Zet spirituele muziek op. Mijn favoriet is Snatam Kaur. Boeddhistische monniken gebruiken zelf Tingsha’s, eeuwenoude cymbalen, om ongewenste energie op te breken. Met je stereo kom je ook een heel eind. Combineer deze techniek met nummer 4 voor een diepe reiniging van je kamer.
  https://youtu.be/-1DPaNpiZ3A
 6. Mediteer. Door elke dag één of twee keer goed te mediteren in een kamer, zend je daar een krachtige positieve vibratie uit. De vibraties uit een meditatieve toestand zijn veel krachtiger dan normaal. Dat komt doordat je de positieve energie bewust veel krachtiger maakt dan de negatieve energie. Met een goede meditatie is je kamer binnen een paar uur vervuld met fijne energie.
 7. Richt je kamer opnieuw in. De Chinezen doen dat met Feng Shui. Zoals ik al zei, heeft negatieve energie iets nodig om aan vast te plakken. Door je kamer in te richten met zoveel mogelijk open ruimte, drijf je de negatieve energie uit elkaar. Maar ook gewoon het verplaatsen van je meubels zorgt dat die schadelijke energie verdampt.
 8. Zet planten neer. Planten geven je huis kleur, leven, zuurstof én positieve energie. Alleen maar goed, dus. Maar dan moet je ze wel water geven en goed verzorgen. Water behandeld met intentie kan de groeisnelheid van planten beïnvloeden

Er is natuurlijk nog een andere manier om van negatieve energie af te komen: met smudgen! Zelfs in het gelukkigste gezin komt er negatieve energie ons huis binnen. Dat gebeurt zonder dat je het door hebt. Stel dat je naar de supermarkt gaat, bijvoorbeeld. Wat je daar koopt is al meerdere keren aangeraakt: door de vakkenvuller, door de kassière. Het winkelwagentje waar je je spullen in doet, zit ook nog vol met de energie van iedereen die het voor jou heeft gebruikt.
Als je ooit iets hebt gekocht op een rommelmarkt, via een advertentie, op Marktplaats, noem maar op – al die spullen kunnen nog steeds de energie van de vorige eigenaar(s) bij zich dragen. En van iedereen die het heeft aangeraakt tussen wanneer je het kocht en wanneer je het in huis hebt.

3 manieren van smudgen om negatieve energie op te ruimen

Salie
Salie smudgen doen we meestal om een persoon of object te reinigen, te zegenen of te helen. Wanneer een persoon een ceremonie binnenkomt, of een heilige ruimte, dan gebruiken we salie om de energie te reinigen. Salie is het meest gebruikte kruid om objecten te reinigen van oude energieën, dus bijvoorbeeld voor als we iets tweedehands kopen of als we boodschappen hebben gedaan.
Ceder
Smudge je met cederhout, dan wil je iets bescherming geven. Je gebruikt het meestal om een appartement of huis te reinigen voordat je er gaat wonen. Cederhout beschermt je woning tegen ongewenste geesten. Je kunt het ook gebruiken om jezelf, een heilige plek of een kamer te beschermen tegen ongewenste invloeden.
Sweetgrass (veenreukgras)
Sweetgrass is de adem van Moeder Aarde. Het verspreidt haar heilige liefde. Smudgen met sweetgrass herinnert ons aan de liefde en aanwezigheid van het Heilige Vrouwelijke en hoe Ze ons alles geeft wat we nodig hebben.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/8-manieren-om-van-negatieve-energie-af-te-komen/

We komen het allemaal wel eens tegen. Een persoon die je tegenkomt en nadien voel je helemaal leeg. Een nieuwe woning die je gaat betreden. Iemand die langs is gekomen. Daar kan allemaal negatieve energie vanaf komen. Dan is het goed om je te zuiveren of de woning te zuiveren. Een nieuwe woning ga je opkuisen schilderen. Je legt jouw energie erin vast. Bij de anderen ga je dat lichamelijk voelen. Dan is het gewenst om jezelf te gaan zuiveren. Ik doe dat dan voornamelijk met witte salie waar ik mijn woning mee rond ga, en waar ik mezelf even helemaal mee in laat gaan. Ook zal ik altijd nadien wierook aansteken. Heb je een gesprek gehad met iemand waar je nadien leeg bij voelt of zelfs hoofdpijn bij gekregen hebt. Zoek dan even de rust op of ga wandelen in het park of bos. Probeer je zeker altijd goed te aarde en af te schermen. Ook dat kan helpen om negatieve energie niet binnen te laten komen. Met afschermen bedoel ik visualiseer dat je in een bokaal zit nadien kan je een douche visualiseren om alles van je af te spoelen. Je kan je ook afsluiten door je armen te kruisen en je benen. Ik gebruik ook vaak zout in mijn woning als echt iets hardnekkig blijft hangen. Laat zeker niets te lang staan als iemand langs is geweest. Ruim het nodig op.
Soms begrijpen mensen niet dat ze na iets zich zo leeg voelen. Ze denken al snel dat ze niet uitgerust zijn of even een slechte dag hebben. Houden er geen rekening mee dat het met negatieve energie te maken kan hebben. Bepaalde zullen dit ook niet echt begrijpen. Of gaan het zweverig vinden. Dat ik ook kan begrijpen. Maar men moet gewoon weten dat negatieve energie bestaat.

Edelstenen kunnen ook helpen. Leg ze ergens in huis of steek ze in je broekzak

Mudra, Mediteren, Energie, Meditatie, Spiritualiteit

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM


Tekenen die we krijgen van het universum

Milky Way, Universum, Persoon, Sterren, Op Zoek, Hemel

We realiseren het niet altijd of we geven er geen aandacht aan maar de tekens zijn er wel op momenten. Dan is het belangrijk om ze te voelen je ervoor open te stellen om ze te durven te ontvangen.
Men kan een vraag stellen naar het universum met kan een collage maken. Maar het moet met gevoel gebeuren. En de vraag moet je soms herhalen. Net als de collage die je dan ergens zet of hangt waar je dagelijks voorbij loopt. Maar ook bidden en meditatie kan helpen om iets van het universum te horen. Deze meditatie is een vragende meditatie. Dat maakt dat je geestelijk nog intens bezig bent. Hoe zal nu het universum met je communiceren.
Dat kan door:
Cijfers of getallen die telkens terugkomen en waar je een link moet bij zoeken.
Het woord wat we allemaal kennen toeval of toevalligheden.
Iets dat op een moment synchroon loopt.
Een gesprek dat je hoort en je daaruit een ingeving krijgt.
Muziek kan ook iets laten voelen
En dromen vergeet deze zeker en vast niet als je ze kan onthouden.
Handig kan zijn dat je iets opschrijft ervan. Dan kan je nagaan of het ook jouw teken van communicatie heeft geweest.
Praat erover. Ook dat kan een lichtje doen branden.
Van wanneer je meer gaat openstellen voor dit ga je merken dat je ook meer ingevingen zal krijgen.
En kan je daar ook de komende tijd op letten. Of de vraag die je gesteld had misschien beantwoorden. Of iets afvinken van je collage.
We krijgen in ons leven en soms dagelijks tekens maar we staan er niet altijd bij stil. Juist omdat we er geen idee van hebben wat we ermee kunnen.

Vrouwen, Fantasie, Planeten, Universum, Piramide

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Meer mensen zoeken heil in astrologie als leidraad bij belangrijke levenskeuzes. “Het is onterecht dat de Schorpioen altijd wordt afgebeeld als zondebok”

Astrologie, Waarzeggerij, Grafiek, Horoscoop

Astrologie is in trek. Steeds meer mensen kijken naar de planeten om te achterhalen of ze matchen met hun partner of om advies in te winnen over hun carrière. Sommigen baseren zich er zelfs op om een zwangerschap te plannen. En da’s niet zo gek, zegt astrologe Cato Vermeulen. “In tijden van onrust, zoals de coronacrisis, gaan mensen vaak op zoek naar guidance en verheldering.”

Astrologie heeft altijd een plaats gehad in onze samenleving. Vroeger doorbladerden tienermeisjes giechelig tijdschriften om te checken wat hun horoscoop te voorspellen had, en waren het vooral spirituele hippies die zich bezighielden met ‘birth charts’. Nu is het daarentegen écht trendy. “Het is bon ton om ermee bezig te zijn”, bevestigt astrologe Cato Vermeulen. https://www.catcaitlinn.com/

“Op sociale media circuleren heel wat memes en accounts die op astrologie geïnspireerd zijn; hippe winkels verkopen helende kristallen, tarotkaarten of boeken die over het onderwerp gaan; en bij grote modehuizen liggen kledingstukken met mythologische tekeningen.” Volgens het marktonderzoeksbureau IBISWorld is de industrie van handlezers, kaartleggers, en andere voorspellende diensten sinds 2005 met 52 procent gegroeid. Tegen 2024 zou de sector goed zijn voor 2,3 miljard dollar (1,9 miljard euro) per jaar.

Ik begrijp dat mensen bij de astrologie­hy­pe meteen denken aan de horoscopen uit de boekskes, maar het is zo veel meerCato Vermeulen

Cato past niet echt bij het verouderde, stereotiepe beeld van iemand die zich bezighoudt met astrologie. Ze is niet zweverig, wel down to earth. Een vlotte babbelaar, zo horen we meteen aan de telefoon. Ze reist graag – ze woont momenteel voor enkele maanden in Kaapstad in Zuid-Afrika – en doet ook modellenwerk. Dat mensen bij de astrologiehype meteen denken aan de horoscopen uit de boekskes, begrijpt ze. “Maar er is zo veel meer.”

Zelfontwikkeling

Het gaat verder dan het typische advies à la ‘De Schorpioen moet niet jaloers zijn op hun partner’ of ‘Stier, het is tijd om werk te maken van je carrièreswitch’. “Astrologie is een symbolische taal die gebaseerd is op de macrokosmos. Door de bewegingen en patronen van planeten te interpreteren, kunnen we aan zelfontwikkeling doen, inzicht krijgen over onszelf, ontdekken wat onze grootste talenten en barrières zijn en wat onze purpose is in het leven.”

Birth Chart

Je sterrenbeeld komt overeen met het zonneteken. Dat betekent: het dierenriemteken waarin de zon stond toen je geboren werd. “Je zonneteken weerspiegelt wie jij bent in essentie, je core-persoonlijkheid alsook hoe je moet shinen in dit leven”, zegt Cato. “Het is dus een misvatting om te denken dat jij je zonneteken bent. Dat is slechts één stukje van een groter geheel.”
Die volledige astrologische puzzel is een birth chart, of geboortehoroscoop. Cato: “Ik heb een software ontwikkeld om birth charts te achterhalen. Het enige wat ik nodig heb, is de datum, plaats en het exacte uur dat je geboren bent, en dan brengt mijn software in kaart hoe de planeten stonden bij je geboorte. Dan krijg je een astrologische weergave van de sterrenhemel. Je zonneteken maakt er deel van uit, maar het totaalplaatje is even uniek als je vingerafdruk. Je zal nooit twee keer dezelfde geboortehoroscoop tegenkomen. Het is een blauwdruk van je karakter, struikelblokken en patronen, maar ook je potentieel.”

Ik ben geen voorspel­ler. Ik heb geen glazen bol. Ik kan alleen checken of er ruimte is voor een nieuwe liefde of carrière-opportuni­teitCato Vermeulen

Klanten komen niet alleen aankloppen om terug te kijken naar het verleden, maar ook voor een blik op het heden en de toekomst. “Dat gebeurt via transit readings. Dan kijk ik op welke manier de planeten vandaag en de volgende weken of maanden bewegen. Pas op: ik ben geen voorspeller. Ik heb geen glazen bol. Ik kan niet zeggen hoe je echtgenoot zal heten of wat je droomjob is, maar ik kan checken of er ruimte is voor een nieuwe liefde of carrière-opportuniteit.” 

Therapie

Dat werkt als een soort therapie, stelt Cato. “Door beroep te doen op de hemellichamen voor inzicht kan je rust vinden. Omdat je vertrouwt en weet: alles komt goed.” In dat opzicht kan je een astroloog vergelijken met een psycholoog, een lifecoach, een kapper of een barman of -vrouw: iemand waarbij mensen hun lief en leed delen en steun zoeken. “In tijden van onrust, zoals de coronacrisis, gaan mensen op zoek naar guidance, verheldering en berusting.”
Synastrie is een van de meest voorkomende voorbeelden van guidance door een astroloog. “Dat is een tak binnen astrologie waarbij ik kijk of koppels compatibel zijn door hun birth charts te vergelijken. Dat kan handig zijn voor romantische relaties, maar ook bij vriendschappen of werkgerelateerde relaties. Ik kan dan ontdekken waar ze clashen, wat ze van elkaar kunnen leren en of hun relatie kans op slagen heeft op lange termijn”, aldus Cato. 

Schorpioen als slechterik

Er zijn heel wat mensen die rekening houden met deze compatibiliteit. Denk aan iemand die niet wil daten met een Boogschutter omdat hun relatie zogezegd geen lang leven beschoren is. Sommigen kijken zelfs naar astrologie als ze zwanger willen worden. In het Amerikaanse magazine Cosmopolitan getuigde een vrouw dat ze niet wou dat haar baby een Schorpioen werd. Negen maanden voor oktober en november lastte ze daarom een stiekeme, celibataire pauze in.
“Wie zich een beetje in astrologie heeft verdiept, heeft vast al eens gehoord dat sommige tekens beter matchen met andere. Vuurtekens (Ram, Leeuw en Boogschutter) passen bij luchttekens (Tweelingen, Weegschaal en Waterman). Watertekens (Kreeft, Schorpioen en Vissen) vormen een goede combinatie met aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok). Het gaat hierbij dan over de sterrenbeelden. Dat klopt deels, maar om echt te weten of het klikt of botst, moet je eigenlijk de geboortehoroscopen vergelijken”, reageert Cato.
“Bovendien bestaan er geen ‘slechte tekens’. Elk archetype heeft een positieve kant en een schaduwkant. De Schorpioen wordt vaak afgebeeld als zondebok, maar dat is onterecht. Zij zijn superlief, hebben een spirituele kant en zijn enorm intuïtief. Wel staan ze erom bekend de grootste schaduwkant te hebben: ze kunnen heel manipulatief en jaloers zijn, en uit zijn op wraak. Maar dat uit zich niet bij iedereen op dezelfde manier. Een teken bepaalt niet hoe jij in elkaar zit. Je kan nog steeds kiezen om je positieve kanten uit te spelen en minder aandacht te geven aan je schaduwkant.” 
“Maar geef toe: het geeft stof tot nadenken, toch?”, stelt Cato nog. “Zelf ben ik nog niet klaar voor kinderen. Maar vanuit mijn expertise kan ik wel checken waar de planeten staan binnen negen maanden. Een exacte birth chart hangt vast aan het geboorte-uur, en dat kan ik niet bepalen. (lacht) Maar op een of andere manier het zonneteken manipuleren? Dat zie ik mezelf later ook nog doen.” 

BRON: https://www.hln.be/dossier-nina/meer-mensen-zoeken-heil-in-astrologie-als-leidraad-bij-belangrijke-levenskeuzes-het-is-onterecht-dat-de-schorpioen-altijd-wordt-afgebeeld-als-zondebok~ae2f5d20/

Velen zoeken een weg in de astrologie. En dan nog vaak wat in boekjes geschreven staat. Maar wat je daar leest is algemeen. Daar kan men ook niet echt op vooruit komen. Astrologie is veel meen dan je sterrenbeeld je horoscoop. Eerst en vooral is het belangrijkste punt je geboorte, geboorteplaats, datum en het juist uur. Ook speelt de ascendant een rol. Astrologie heeft met zoveel meer te maken. Zelf maak ik gebruik van een goed programma en dan nog bekijk ik het met de nodige boeken erbij.
Wil jezelf eens iets van je te weten komen is dit wel een top site
https://vollemaankalender.nl/astrologie/geboortehoroscoop-berekenen-uitleg/
Daar kan je ook heel wat informatie vinden om je verder te helpen.
Ik ben van mening dat je geen toekomst kan voorspellen. Ik zeg altijd een toekomst heb jezelf in de hand. Maar je kan veel van jezelf te weten komen. Ook liefde vind je niet door astrologie. Al zegt men dat wel eens. Je kan wel zien de overeenkomsten. Maar het is door samen te leven dat je pas kan merken of je samen hoort. En dan nog er kan altijd iets gebeuren of mis gaan.
Zoals alles kan het gebruikt worden als leidraad in je leven.
Waar je ook nog de nodige informatie kan vinden is hier:
https://www.catharinaweb.nl/astrologie/index.htm
En het kan al eens leuk zijn om je horoscoop te lezen in boekjes maar ga daar zeker niet je zinnen opzetten.

Dierenriem, Astrologie, Sterrenbeeld, Horoscoop

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Verlicht zijn, een levensmissie? Zielservaringen en levenslessen…

De Mens, Gitaar, Meisje, Tunnel, Licht, Sun

Om het aardse energieveld, de 3D energie, binnen te kunnen treden heb je in zeer langdurige processen een afdaling langs en door verschillende astrale lagen doorleefd. Elke stap naar beneden maakte dat je energie zwaarder werd en steeds meer werd aangetrokken tot moeder aarde. Dat afdalen noem je decentie. Op aarde komen is een unieke kans voor jouw ziel om dualiteit te kunnen ervaren, zielservaringen en levenslessen te verzamelen.
Dualiteit is intens, verwarrend, onlogisch en een zeer zware ervaring voor je ziel. Kijk hoe prachtig mooi moeder aarde is en in wat voor een paradijs we leven, terwijl er tegelijkertijd zo vreselijk veel naars gebeurt. Je bent van licht gemaakt en daarom kan je ziel ook alleen maar licht ervaren. Daarom is het zo uniek en aantrekkelijk om ook het andere uiterste van licht te kunnen ervaren: het donker.

Waarom kiezen we voor zulke zielservaringen?

Omdat je op aarde volledig bent afgesneden van jezelf, van de bron, kan je de dualiteit zo intens ervaren. Op aarde ervaar je (jouw ziel) wat dat is, hoe dat is en wat dat betekent. Steeds meer mensen worden geraakt door en krijgen toegang tot de energie van de 5e dimensie. Daarmee wordt de frequentie verhoogd en begint het meer en meer voelbaar te worden dat en wanneer je uit verbinding bent.
Het voelen dat je uit verbinding bent kan op verschillende manieren tot uiting komen. Het voltrekt zich op de manier waarop we als mens gewend zijn om te reageren: verdoving. Door middel van de basisreactie ‘vechten, vluchten of bevriezen’. Je kunt het uit verbinding zijn op aarde ervaren alsof het hier ‘niet goed’ is en dat je daarom hier niet wilt zijn. Dat is een beangstigend en naar gevoel dat je niet wilt voelen. Daar begint de verdoving die je vervolgens in stand houdt met je eigen basisreactie (vechten, vluchten of bevriezen).
Het is een misvatting dat het hier niet goed is. Je ziel heeft ervoor gekozen hier te zijn, om deze ervaring te ondergaan en te doorleven. Je hebt hier op aarde precies de juiste tools om lessen te leren en ervaringen te ondergaan om te groeien als ziel. Maar wat houdt dat groeiproces nou eigenlijk in?

Is verlicht zijn het doel?

Doordat je op aarde het donker ervaart door de zwaarte van de energie, lijkt de uitvlucht of de les te zijn om ‘verlicht te worden’. Verlicht staat veelal symbool voor vrede, eenheid, liefde en voorspoed. Maar is dat het doel van je ziel? Is dat de dieperliggende wens? Je levensmissie? En is het eigenlijk wel waar dat het alleen maar goed is (of jij alleen maar goed bent) als je licht bent?

Wanneer er alleen maar donker is, is dat feitelijk hetzelfde als dat er alleen maar licht is. In alleen maar donker kan je geen licht zien en in alleen maar licht kan je geen donker zien. Beide laten een onbalans zien, vanuit de dualiteit van de aardse-energie bekeken. Hoe zou het zijn als je het in balans kan brengen? Stel dat je zowel licht als donker toe kan en durft te laten in je systeem?

Zou dat rust brengen, denk je? Als je alleen maar gefocust bent op verlichting, vecht je tegen alles waarvan jij vindt dat het donker is. Je ontkent het, wijst het af en veroordeelt het. Als je gefocust bent op donker, schop je tegen alles aan wat licht lijkt. Daarmee blijf je de onbalans in stand houden.

Voelen dat je uit verbinding bent

Of je nu je focus op licht of donker hebt, je bent in gevecht. Je overtuiging is: het is niet goed, het moet op een andere manier. Dat is een heel destructieve overtuiging!
Dit is precies wat we momenteel zien op de wereld. Wat we zien op het nieuws. Maar ook in onze eigen gezinnen en families. Er is veel onrust, angst en veroordeling naar elkaar richting beide uitersten. We geven de ander de schuld van ons eigen gevoel dat er iets ‘niet goed’ is. Maar wat er feitelijk aan de hand is, is dat we uit verbinding zijn. Dat doen we zelf. Daar kunnen we niemand de schuld van geven.
Wat zorgt ervoor dat we uit de vecht-, vlucht- of bevriesstand komen?
Dat doen we door onze angsten te doorleven en toe te laten. Of je nu door je eigen overtuigingen tegen het donker vecht of vanuit je beperkingen tegen het licht aanschopt, waar het vandaan komt is angst. Angst om het te doorzien en vervolgens te veranderen.
Het gevoel dat er iets ’niet goed’ is, is een diepe vorm van faalangst die wordt gevoed door het gevoel afgesloten, uitgesloten en/of buitengesloten te worden van liefde. Ooit in je jonge leven heb je dat gevoeld en dat was zó onverdraaglijk dat je direct een systeem hebt ingeschakeld waardoor je dat nooit meer hoeft te voelen.
Toegeven dat je vanuit die beperking leeft, is toegeven dat je ‘het fout hebt gedaan’. De grote pijn van faalangst is zo ondraaglijk omdat je daarin de uitsluiting van de liefde voelt. Maar je kan niet uitgesloten worden van de liefde. Want je bént liefde.
De ‘uitsluiting’ die je voelt is het ‘uit verbinding zijn’ van jezelf.

Verbinding maken is de weg

De enige weg om in balans te komen en zowel het licht als het donker evenredig toe te laten in je systeem, is door verbinding te maken met jezelf. (Sluit je ogen, leg je handen op je hart en adem een paar keer in en uit richting je hart. Voel maar wat dat gelijk al met je doet). Zo maak je al een verbinding met jezelf en creëer je ruimte om je ziel in te laten dalen. Stel dat je dat niet voelt? Of stel dat je dan iets voelt of ervaart wat je nog niet kent? Dan kan het lijken het alsof je het weer ‘fout’ doet. De trigger faalangst wordt dan weer geactiveerd. De angst dat je het misschien fout doet, houdt je tegen om het überhaupt te proberen.
Zo blijf je gefocust op de wereld buiten je. Blijf je om liefde en aandacht smeken van je medemens, schop je ze onderuit als ze anders denken en zoek je naar alle antwoorden buiten jezelf.
Verbinding maken met jezelf, vanuit liefde zowel het licht als het donker toe kunnen laten en daarmee stoppen met vechten tegen je eigen overtuigingen, maakt dat je een bewustzijnssprong zal maken richting de 5e dimensie. Niet omdat je dan ‘beter’ bent dan een ander. Nee, alleen maar omdat je in verbinding bent met jezelf. Om vanuit die positie verbinding te maken met een ander. Onvoorwaardelijk. Zonder ‘ik heb jouw liefde nodig’ energie. Voel eens hoe krachtig dat is!

Wat zal dat veel moois brengen op onze wereld.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/verlicht-zijn-een-levensmissie-zielservaringen-en-levenslessen/

Als onwetende dalen we in moeders buik. 3D heeft zijn intrede gedaan. Maar na lange tijd stromen we door. Als we de lessen geleerd hebben of bepaalde ding los hebben kunnen laten. Toch vergeten heel veel mensen een verbinding te leggen met zichzelf. Liefde voelen stromen is energie aan jezelf geven. Daarom is het begin van ons bestaan donker en gaan we op een moment naar het licht. Maar in tussentijd krijg je hier af te rekenen met allerlei strijdigheden. Of wel ga je erin mee of wel bekijk je het en volg je gewoon je hart. Dan pas leef je op een moment vanuit jezelf. Net zoals je de indaling gemaakt hebt. Toch zal je merken dat wat hier is vaak een verloop heeft gekend vanuit het verleden. Daarom is het dat mensen in een illusie leven. Zelfs in een bepaalde fantasie. Omdat ze vasthouden aan wat ze hier zijn en hebben. Maar ook komt er een tijd dat ze dit los moeten laten. En doorstromen.
In de buik van de moeder weten we nog veel.
Eens het licht gezien
Dan komt men in het ware leven te staan.
Vechten voor wie je bent
Vechten voor wat je bent
Maar eens kom je tot jezelf.
En ga je vanuit jouw liefde leven

Hierop moeder aarde.
Want dat is jouw enige moeder
Die jou veel wijsheid bij mag brengen
Om dan
Op een moment zijn doorstroming weer kent.
Hop naar de volgende D

Eenhoorn, Sprookjes, Mythische Wezens, Mystiek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Mythe van 900 jaar lijkt te kloppen: Stonehenge stond eerst in Wales en is heropgebouwd in Engeland

Stonehenge, Stenen, Rotsen, Rotsformaties, Landmark

Merlijn de Tovenaar troonde een groep kerels naar Ierland om er een magische stenen cirkel te ontmantelen en weer op te bouwen in Engeland als monument om de doden te herdenken. Die mythe bestaat al 900 jaar. Maar uit nieuw archeologisch onderzoek blijkt nu dat het loodzware bouwwerk Stonehenge oorspronkelijk inderdaad in Wales was neergepoot en daarna zo’n 225 km versjouwd werd naar Engeland om het daar opnieuw op te bouwen. Een prof met 20 jaar Stonehenge-ervaring noemt het de “meest opwindende” vondst uit zijn carrière.

Het was Geoffrey van Monmouth die het verhaal over de verovering van de ‘Ierse’ steencirkel genaamd ‘Dans der Reuzen’ in de twaalfde eeuw de wereld instuurde, maar het werd naar het rijk der fabelen verwezen, deels omdat de man het niet altijd bij het rechte eind had over andere historische feiten. Maar uit nieuw onderzoek blijkt het toch niet zomaar een verzinsel te zijn.
Het was al geweten dat de blauwe hardstenen monolieten uit een gebied kwamen in het huidige Wales dat in de tijd van de schrijver tot Ierland behoorde. Op nog geen vijf kilometer van die steengroeve in de Preseli-heuvels in het Welshe Pembrookshire is nu ontdekt dat een enorme steencirkel van onze neolitische voorouders – Waun Mawn, de derde grootste in het Verenigd Koninkrijk – gelijkaardige kenmerken had als die van het monument van Stonehenge. Zo is de diameter van 110 meter dezelfde als die van de greppel rond Stonehenge. En net zoals het iconische bouwwerk bij Amesbury in het Engelse graafschap Wiltshire is Waun Mawn in lijn geplaatst met de zonsopgang van de midzomerzonnewende.
Verder is er een reeks steengaten opgegraven die de omtrek van de cirkel volgen en die de vorm van de hardstenen pilaren van Stonehenge hebben. Een daarvan heeft een afdruk die overeenkomt met de ongebruikelijke dwarsdoorsnede van een van de hardstenen van Stonehenge. En die past “als een sleutel in een slot”, volgens de archeologen. Dit suggereert sterk dat het monument van Stonehenge oorspronkelijk in Wales werd opgezet, waar er vervolgens honderden jaren vereringsdiensten plaatsvonden, voordat het zo’n 5.000 jaar geleden naar Engeland werd verhuisd. “Ik doe al 20 jaar onderzoek naar Stonehenge en dit is echt het meest opwindende dat we ooit hebben gevonden”, zei Mike Parker Pearson, professor Britse geschiedenis aan het University College London, aan The Guardian.
Volgens Parker Pearson zou de legende die Geoffrey van Monmouth neerschreef weleens “een kleine korrel” van waarheid kunnen bevatten. “Mijn hemel, het is verleidelijk om dit te geloven… We hebben misschien wel gevonden wat Geoffrey de ‘Dans der Reuzen’ noemde.” De archeologische vondst wordt gepubliceerd in het tijdschrift Antiquity.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap/mythe-van-900-jaar-lijkt-te-kloppen-stonehenge-stond-eerst-in-wales-en-is-heropgebouwd-in-engeland~a1f863d3/

Zou men ooit echt te weten komen hoe de stenen er ooit zijn gekomen.

Stonehenge, Mysterie, Erfgoed, Oude, Historische

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Kristallen duimstenen zijn de nieuwe stressballen

Natuurlijke, Genezing, Edelstenen, Blauw, Zak

Halfedelstenen en kristallen zijn al een tijdje bezig aan een opmars. Ze doen dienst als decoratie op salontafels en nachtkastjes van influencers, ze worden verwerkt in kaarsen, juwelen en beauty tools. Al gehoord van de steeds populairder wordende duimsteen of worry stone? Een compact, plat kristal dat je overal mee naartoe neemt en al eeuwenlang wordt gebruikt om stress te verlichten. “Het is de bedoeling dat de je steen bij jou draagt, zodat je er kracht uit kan putten wanneer je het nodig hebt.”

Hoelang men al duimstenen gebruikt en welke beschaving er oorspronkelijk mee begon, is moeilijk te zeggen. Ze worden immers overal ter wereld teruggevonden: van het Oude Griekenland tot Tibet en Noord-Amerika. De laatste jaren winnen ze ook in de moderne, Westerse wereld aan populariteit. Je kan ze vinden in tweedehandswinkels, online of in spirituele winkels. Duimstenen zijn platte steentjes met een inkeping of kuiltje ter grootte van je duim, je snapt dus wel waar de naam vandaan komt. Traditionele duimstenen krijgen hun vorm door jarenlang in de zee te liggen, maar de inkeping kan ook door mensen gemaakt worden in een natuurlijke kristal of mineraal.
De bedoeling is dat je de steen tussen je wijsvinger en duim vasthoudt en erover wrijft tijdens momenten van stress of onrust. Je kan ‘m perfect in je portefeuille, handtas of broekzak steken en overal mee naartoe nemen. Uiteraard zijn duimstenen geen magische tovermiddeltjes, maar ze kunnen wel soelaas bieden. Het gladde oppervlak zorgt voor een aangename sensatie en de repetitieve handeling van het wrijven over de steen brengt kalmte (het heeft dus een beetje hetzelfde effect als de ‘Pop It’ op kinderen). “De vorm van een duimsteen is fijn. Of je er nu mee speelt, over wrijft, of ‘m gewoon in je broekzak houdt: je steen geeft je steun en kracht”, vertellen Robert Van Campenhout en Veerle Martens van mineralenwinkel Ochahlii in De Haan.
“Halfedelstenen hebben een energetische waarde. Meestal weet je in de winkel vanzelf welke steen voor jou is. Er is er altijd wel eentje die je het mooist vindt, of waar je oog op valt, of waartoe je je simpelweg aangetrokken voelt. De steen die jij kiest, is er eentje die de eigenschappen of energetische waarde heeft die jij ook hebt. Of het nu een duimsteen, een afgeronde of ruwe steen is: het is de bedoeling dat je je steen bij jou draagt, zodat je er kracht uit kan putten wanneer je het nodig hebt.”

Wanneer kan je een duimsteen gebruiken?

1. Als je gestresst bent
Deadlines op je werk, een belangrijke sollicitatie of eerste date? Hou je duimsteen in buurt voor verlichting. 
2. Voor je gaat slapen
Door ‘s avonds je duimsteen vast te nemen, creëer je een serene routine waarop je kan terugvallen en die je helpt in slaap te geraken. 
3. Tijdens een moeilijk gesprek
Wordt jij wel eens kwaad tijdens moeilijke gesprekken? Hou je steen erbij, adem diep in en uit en denk twee keer na voor je je geduld verliest. 

Welke duimsteen heb ik nodig

Er zijn verschillende soorten duimstenen. Er bestaan duimstenen in rozenkwarts, jade, amethist, lapis lazuli, … Wij raden aan om je in de winkel te laten adviseren over welke types stenen er zijn en je vervolgens door je gevoel te laten leiden bij het uitkiezen van een steen. 

Indien je bijzonder sceptisch bent, zal deze methode waarschijnlijk niet veel succes hebben, maar het is alvast het proberen waard. 

BRON: https://www.hln.be/vrije-tijd/kristallen-duimstenen-zijn-de-nieuwe-stressballen~a70089e1/

Ik hoor het ook meer en meer dat mensen naar kristallen opzoek zijn. Zowel een knuffelsteen als deze. Men hoeft er niet in te geloven. Maar door deze geregeld in je hand te nemen en ermee te spelen kan het je stress onderdrukken. Als men er dieper in wilt gaan kan je natuurlijk nog een bepaalde soort kiezen. Maar vaak gaan mensen voor zachte en neutrale kleuren. Ik zeg altijd. Neem gelijk welke steen in je hand. Met open hand leg je de steen in het midden van je handpalm en voel aan. Je zal snel merken of een steen bestemd is voor je.
Mij zelf zal je nooit zonder zien lopen.

Wil je wat meer te weten komen over duimstenen;
https://www.kristalmeester.nl/edelstenen/duimstenen/
https://www.ansuzdeverbinding.be/product-page/duimsteen-zaksteen

Vrouw Die Zes Gepolijste Stenen Houdt

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

12 manieren om mensen uit je vorige levens te herkennen

Fantasie, Transcendentie, Samenstellen Van, Magic, Goud

In ons leven ontmoeten we duizenden mensen. Soms ontmoeten we een nieuw persoon, maar soms is het iemand die we al kennen.
Er zijn natuurlijk ontelbaar veel zielen op de planeet tijdens deze manifestatie van jezelf. Maar je zult eerder de zielen tegenkomen, die in je vorige levens wat voor je betekenden. Dat zijn de mensen die altijd aan je zijde blijven, die je door dik en dun zullen steunen, wat de wereld ook op je afstuurt. En doordat we samen meerdere levens ervaren, kunnen we samen groeien. We leren steeds beter hoe we op elkaar kunnen reageren, op zielsniveau.
In dit artikel heb ik het over tekens die kunnen aangeven dat je contact hebt met iemand die in een vorig leven belangrijk voor je was. Herken je jouw band met iemand? Zorg dan dat die persoon echt weet dat je hem of haar waardeert. Een leven is maar kort. We hebben niet lang om samen door te brengen, voordat we elkaar weer moeten zien te vinden.

12 manieren om belangrijke mensen uit je vorige levens te herkennen

 1. Bij de eerste ontmoeting voelt het alsof je elkaar al kent

Je hebt het gevoel dat je deze persoon je hele leven al kent, terwijl je hem of haar net pas hebt ontmoet. De band die jullie hebben, voelt hartstikke echt. Jullie kunnen het al snel goed met elkaar vinden.

 1. Je hebt onmiddellijk een band

Jullie voelen je tot elkaar aangetrokken. De band die jullie delen is vanaf het eerste moment al ontzettend voelbaar. Jullie snappen elkaar gewoon.

 1. Deze persoon roept altijd positieve emoties bij je op

Deze persoon laat je op allerlei manieren goed voelen. Hij of zij heeft een positief effect op je leven. Jullie maken elkaar blij.

 1. Je kan het met niemand anders zo goed vinden

Jullie hebben bijna nooit ruzie en kunnen het heel goed met elkaar vinden. Dat komt omdat jullie alles al hadden uitgepraat voordat je überhaupt op deze planeet rondliep.

 1. Het voelt alsof deze persoon je begrijpt

Je voelt dat deze persoon je echt begrijpt. Hij of zij ziet je voor wie je bent, niet voor wie je lijkt te zijn. Hij of zij voelt de waarheid die binnenin je huist.

 1. Je bent ontzettend geduldig met deze persoon

Jullie hebben veel geduld voor elkaar. Oké, soms irriteer je elkaar wel eens, maar daar werken jullie dan aan. We hebben vaak meer geduld voor een ziel die we kennen.

 1. De tijd vliegt als jullie samen zijn

Als je met deze persoon bent, lijkt de klok wel vooruit gespoeld te worden. Elk uur wordt een minuut, elke minuut maar een seconde! En voor je het weet is de dag alweer voorbij.

 1. Hij of zij geeft je een bredere kijk op de dingen

Deze persoon wijst je op van alles. Heb je moeite om het grotere plaatje te snappen? Hij of zij helpt je het in beeld te krijgen. Niemand leert je zoveel over het leven als deze persoon.

 1. Deze persoon pusht je om het beste uit jezelf te halen

Dankzij hem of haar durf je aan jezelf te werken. Hij of zij wil alleen wat goed voor je is. Je kunt groeien omdat jullie elkaar hebben.

 1. Je vertrouwt deze persoon met alles

Het is iemand die je kunt vertrouwen en ook met alles vertrouwt. Jullie zitten al vanaf het eerste moment op dezelfde lijn. Zo’n band kom je niet vaak tegen.

 1. Jullie hebben (bijna) nooit problemen samen

Deze persoon zorgt niet snel voor problemen. Jullie gaan goed met elkaar om. Misschien dat er soms wat gekibbel ontstaat, maar jullie zijn bijna altijd positief naar elkaar.

 1. Het lijkt alsof jullie weten wat de ander denkt

Het lijkt vaak wel alsof jullie elkaars gedachtes kunnen lezen. Jullie snappen elkaar gewoon zo goed. Het is alsof alle gedachtes van de ander rechtstreeks jouw hoofd binnenkomen als jullie samen zijn.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/12-manieren-om-mensen-uit-je-vorige-levens-te-herkennen/

Soms komt er iemand op je pad daarvan je zegt. Gek maar die ken ik al veel langer als je ermee in contact komt en mee begint te praten. Ook voel je een bepaalde aantrekkingskracht. En is het soms zo dat je iets wilt zeggen dat de andere al snel in kan pikken. Omdat je elkaar aanvoelt. Deze personen kunnen perfect van hetzelfde geslacht zijn of man/vrouw. Juist het nadeel als het iemand is van het ander geslacht. Dat men al snel andere dingen gaat denken erover. Omdat men elkaar begrijpt aanvoelt en heel wat weet van elkaar. Op een moment gaat dan ook de vraag komen. Ik ken jou maar weet niet van waar. Juist dat kan een teken zijn van jouw of de ander zijn vorige leven. Ga dit niet zien als een tweelingziel of soulmate. Maar iemand die ooit jouw leven is gekruist en waar je misschien ooit veel mee gedaan hebt. Dit kan soms ook terugkomen door gesprekken of bepaalde gevoelens.
Allemaal komen we wel eens iemand tegen vanwaar we denken maar die komt me bekent voor. Die heb ik ooit al gezien of dingen mee gedaan. Als men dan in gesprek durft te gaan en pas voel je nog meer aan.

Dit kan je ook voorkomen als je soms bepaalde foto’s bekijkt. Dat je gelijk een connectie voelt met dat wat erop staat.

Retro, Foto Album, Geheugen, Familie, Generatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Body-Moving-Theo-Herbots

Uw Gezondheid Onze zorg (You can translate any page and message into 110 languages with the GOOGLE-TRANSLATE-WIDGET under each message and page)

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

keşif yolculuğum 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry Magie & Fancy

Mala's magie en Fancy pareljuwelen

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Inner Power

Blog over bewustwording, persoonlijke groei, gezondheid en spiritualiteit .

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

crazyhormonenhome.wordpress.com/

Hormonen issues en alles wat je moet weten over je schildklier!

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Kreativ text, annorlundaskap, dikter, bipolaritet, aspergers syndrom, samhällsdebatt

Fit 'N' Inch

Fitness,food,fashion

kribbels uit mijn leven

een kijk in mijn gedachten en de gebeurtenissen uit mijn dagelijks leven, heel gewone dingen, misschien ook wel heel bijzondere......

allisone

we are all connected

<span>%d</span> bloggers liken dit: