Tag Archive: spiritueel


Spiritualiteit en psychopathologie – wanneer labiele mensen zich aangetrokken voelen tot het spirituele

Als therapeut krijg ik met enige regelmaat mails van mensen die ik niet kan bijstaan in hun hulpvraag – niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat er sprake is van daadwerkelijk ernstige psychopathologie. Met psychopathologie bedoel ik dat er sprake is van stoornissen als zware borderline persoonlijkheidsstoornis, narcismesociopathieschizofrenie met wanen zoals grootheidswaan, hallucinaties, etc.

Toename

Het aantal mails van mensen die in deze categorie vallen (en soms zelfs al jaren gedwongen opgenomen zijn) neemt in mijn praktijk de laatste jaren alleen maar toe. Als er sprake is van dit soort psychopathologie, is het voor veel behandelaars in het spirituele circuit helaas vaak niet mogelijk deze mensen effectief te helpen.

Spiritualiteit en psychopathologie

De aantrekkingskracht van het spirituele op mensen met echte stoornissen hoeft geen verbazing te wekken. Het is immers makkelijk je te verliezen in ideeën over grootse leiders of knappe prinsessen die je zou zijn geweest in vorige levens, te vluchten van je pijn in fantasieën over andere werelden en dimensies, en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven af te schuiven op factoren buiten jezelf zoals entiteiten of buitenaardse parasitaire energieën. Maar zo werkt het natuurlijk niet…

Spirituele ervaring versus escapisme

Zo had ik ooit een cliënt die in regressie duidelijk fantasieland betrad. Als ervaren therapeut merk ik dat meteen, en het komt gelukkig niet vaak voor: een escapistisch fantasieverhaal over een sprookjesprinses, in plaats van een eerlijke, authentieke herbeleving die zoden aan de dijk zet voor genezing. Vluchten in de fantasie is natuurlijk geen therapie, en zal ik als therapeut onmiddellijk vriendelijk maar eerlijk afkappen. De persoon in kwestie bleek toch wel een pittige persoonlijkheidsstoornis te hebben.

Manipulatie ivp therapie

Wanneer het aangaan van de werkelijkheid en de eigen pijn te moeilijk is, willen mensen met daadwerkelijke stoornissen nog wel eens het alternatieve circuit betreden met de wens om illusies en grootheidsfantasieën bevestigd te zien – en dat is geen therapie. Het ingaan op zo’n ‘’hulpvraag’’ kan alleen maar leiden tot frustratie en ellende aan beide kanten.

Liefde alleen is niet genoeg

Tot mijn eigen verbazing kreeg ik een keer een mail van een persoon die van mening was, dat ik mensen met ernstige psychopathologie te kort deed omdat ik op mijn website aangaf ze met mijn tools (regressietherapie) niet te kunnen helpen. Liefde was toch genoeg? Als ik maar genoeg liefde uitstraalde naar wie dan ook, kwam het wel goed.
Fout. Zo werkt het dus niet… en dit misverstand kan voor welwillende, beginnende therapeuten een recept zijn voor rampen.

Regressie en psychopathologie – geen goede combinatie

Zo heb ik in de loop der jaren vaker meegemaakt, dat mensen zich aanmeldden voor regressie, en geen weet hadden van het feit dat ze een stevige persoonlijkheidsstoornis hadden zoals bijvoorbeeld Borderline. Deze is ook lastig te diagnosticeren, en ik vermoed dat er meer mensen rondlopen die lijden onder het feit dat ze een Borderline persoonlijkheidsstoornis hebben maar dit niet weten en dus niet effectief behandeld worden, dan we wellicht zouden denken.

Basis

Wanneer je regressietherapie probeert toe te passen bij mensen met niet-gediagnosticeerde Borderline, kom je er snel achter dat er iets in de basis mankeert. Waar mensen normaal gesproken  met meer of minder soepelheid stukken jeugd of vorig leven zullen herbeleven, schieten mensen met Borderline in de paniek of lopen vast en resulteert een sessie doorgaans in chaos en verergering van de klachten.

Geen ego-sterkte

Omdat een goede basis en een gedefinieerde identiteit en ego-sterkte bij Borderline en andere persoonlijkheidsstoornissen ontbreken, kunnen de meeste mensen met (niet-gediagnosticeerde) Borderline het proces van regressie simpelweg niet aan. Ik heb een keer zo iemand uit een plotse aanval van ernstige suïcidale neigingen moeten praten die volkomen uit de lucht leek te komen vallen – tijdens een eenvoudige regressie naar de jeugd. Het duurde een dik uur voordat ik hem weer in zijn auto durfde laten stappen. Regressie bij mensen met ernstige borderline of andere persoonlijkheidsstoornissen is niet alleen niet raadzaam – het kan gevaarlijk zijn.

Wat dan?

Als therapeut en als mens gaat mijn hart uit naar mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben en deze niet krijgen. Wanneer ik merk dat een cliënt een echte stoornis heeft en ik deze met mijn middelen niet kan helpen, vind ik dat bijzonder triest. Het is namelijk zo dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen naar mijn mening wél gebaat zouden zijn met spirituele hulp, in een veilige setting met veel structuur, contact met de aarde en de natuur, met technieken als muziek, creatieve expressie, gesprekken, helende interventies die de mogelijkheden van de client niet overvragen, en liefdevolle begeleiding door experts die kennis hebben van psychopathologie.

Ideale wereld

In een ideale wereld zouden we als alternatieve therapeuten mensen met ernstige psychopathie moeten kunnen doorverwijzen naar zulke effectieve, veilige, liefdevolle en degelijke vormen van begeleiding en zorg. Deze zijn in Nederland helaas (nog) zeer weinig voorhanden. Echter, proberen deze mensen te helpen met technieken die ze niet aankunnen, of hun pathologie nog verergert heeft een averechts effect en leidt alleen maar tot meer ontwrichting, voor de cliënt zelf maar ook voor de goedbedoelende alternatief therapeut.

Grenzen

Je grenzen kennen als therapeut is mijns inziens hier van groot belang. Mogen en kunnen erkennen dat je niet iedereen kunt ‘’helpen’’. Dat je niet alles kan en hoeft te kunnen. Zoals ik altijd zeg: ‘’Je bent de Amersfoortse / Jezus niet.’’
Doe zelfonderzoek als therapeut. Voel je je schuldig als je iemand met een hulpvraag ‘’Nee’’ moet verkopen? Kijk dan als therapeut eerst naar jezelf. Heb je het gevoel dat je iedereen moet kunnen helpen of ‘’redden’’? Moet jij perfect zijn? Mag je wel ‘’Nee’’ zeggen? Nee? Voelt dat als een falen? Of voel je je dan schuldig? En waar komt dat vandaan? Heel je eigen problemen met grenzen stellen en assisteer diegenen die je wél kunt helpen.

Nee zeggen als daad van liefde

In tegenstelling tot die meneer die mij ooit mailde, zie ik “Nee’’ zeggen op het moment dat een “Nee” ook op zijn plaats is, juist als een daad van liefde. Hoe moeilijk het ook is (of juist omdat het zo moeilijk is). Je kunt niet altijd iedereen geven wat ze hebben willen. En dat hoeft ook niet. Wat mensen willen hebben, is soms wat ze willen op het niveau van het ego – of een gebroken ego – en niet van de ziel. En soms is een ‘’Nee’’ het beste wat je ze kunt geven.

Compassie

Je kunt compassie hebben met de gehele schepping, met alle wezens die lijden, maar je hoeft hun lijden niet te fixen of op je te nemen. Dat is geen compassie – dat is mede-lijden, of zelfs arrogantie voortkomend uit ego, en komt vaak voort uit afhankelijkheid en gehechtheid aan het eindresultaat.

Acceptatie van lijden

Ja, er is lijden op deze wereld. Als we gevoelig zijn voor het leed van anderen, zullen we een manier moeten vinden om ermee om te gaan dat we niet al het leed dat we tegen komen kunnen verhelpen. Dat we doen wat we kunnen: als therapeuten, coaches, begeleiders, creatievelingen, koks, leraren, schrijvers, moeders, vaders, buren, medemensen, en dat onze eerlijke inzet voor diegenen die we wél kunnen helpen, waar we kunnen helpen, genoeg is.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/spiritualiteit-en-psychopathologie-wanneer-labiele-mensen-zich-aangetrokken-voelen-tot-het-spirituele/

Dit vind ik een dubbelzinnige tekst. De persoon is therapeut en krijgt te maken met bepaalde vragen. Hier spreekt men van het spirituele. Maar dan stel ik al vast kent de persoon het woord spiritueel. Dat heeft niets te maken met het zoeken naar iets alternatiefs. Mensen die hier beschreven worden met bepaalde psychische problemen zoeken soms hun weg in het alternatieve. Waar zeker ook goede resultaten geboekt worden. Juist omdat deze de persoon volledig bekijken en niet zich vastklampen op het probleem zelf. Alles komt voort door oorzaak en gevolg. Daar moet men rekening mee houden. Ook zijn de wachttijden bij een psycholoog vaak heel lang. Dat maakt de ze onbewust opzoek gaan. Het nadeel is dat ze soms niet bij de juiste uitkomen en dat ze nog meer in de problemen komen. Daarom is het ook van belang om goed te zoeken of raad te durven vragen.
Spiritueel is een levensweg het zoeken naar jezelf en wat daar bij komt kijken. Dat heeft dus voor mij niets te maken met deze inhoud.


AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Wat komen we doen hier op aarde?

Als ziel kiezen we er bewust voor om naar de aarde te komen. Dit doen we omdat we bepaalde dingen willen leren. Toch beseffen maar weinig mensen dit. We zijn er vooral op uit om een zo’n aangenaam mogelijk leven te leiden, zonder veel gedoe. Deze levenshouding zou zo maar eens een gemiste kans kunnen zijn; want juist in onze problemen zitten vaak onze lessen verborgen!

Voordat we naar de aarde gaan, bestuderen we ons nieuwe leven zorgvuldig. We kijken welke mensen en gebeurtenissen ons kunnen helpen bij de les die we willen leren. Omdat we op aarde altijd een vrije keus hebben, kunnen we zelf kiezen welke weg we inslaan. Ook dus of we onze lessen aan willen gaan of niet. In dat opzicht hebben we alle vrijheid. Vergeet echter niet, dat vrijheid hand in hand gaat met verantwoordelijkheid.

Vroeger werkten we wel 60 tot soms 100 levens aan eenzelfde thema. Als we een les namelijk in dit leven niet leren, incarneren we gewoon nog een keer met dezelfde les. Tegenwoordig evolueren we sneller en is het mogelijk om je primaire levensles al in het eerste leven meester te worden. Soms combineren we zelfs levenslessen; de meeste energie gaat in dat geval dan uit naar de primaire levensles, terwijl tegelijkertijd iets minder energie aan een tweede levensles besteed wordt.

Wat betekent dat je les leren? Wat hier feitelijk mee bedoeld wordt, is dat we iets wat negatief is in ons leven, we dat op een positieve manier op weten pakken. Stel dat ik als kind bijvoorbeeld mishandeld ben; wanneer ik deze ervaring positief in mijn leven weet in te zetten door bijvoorbeeld met vrouwen in Blijf Van Mijn Lijf Huizen te gaan werken, heb ik mij deze levensles meester gemaakt.
Oordeel niet over anderen; we hebben namelijk geen idee aan welke les deze persoon werkt. Misschien werkt de bedelaar in de straat wel een laatste keer met zijn levensles Acceptatie en is hij veel verder gevorderd dan dat jij bent..

Het is van belang om niet in een slachtofferrol te gaan zitten, maar de verantwoordelijkheid die bij de vrije keus die we hier op aarde hebben op te pakken. Blijf vooral in je eigen persoonlijke kracht staan, hoe zwaar en heftig je ervaringen als mens hier op aarde ook geweest zijn. Weet dat je ziel onbeschadigd is en blijft.

Hoe kunnen we herkennen aan welke les we nu in dit leven werken?

Het identificeren van je primaire levensles is soms lastig omdat dit vaak een blinde vlek voor je is. Hoewel het voor je omgeving soms overduidelijk is, is het mogelijk dat jij zelf geen idee hebt.
Het is dus van belang van een afstandje naar je leven te kijken en te ontdekken waar de rode draad loopt. Het leven herhaalt zich namelijk veelvuldig als lessen niet opgepikt worden.
Als leidraad kun je nemen dat overal waarin je sterk emotioneel geraakt wordt, dit naar alle waarschijnlijkheid aan je levensles raakt. Emotie is hierin het alarmsignaal.

Ik zal hieronder de twaalf primaire levenslessen opsommen.* Je zult wellicht bij iedere les iets van herkenning ervaren. Dit komt waarschijnlijk omdat je deze lessen al eerder in een ander leven voorbij hebt zien komen.
Les 1: Acceptatie: het leren accepteren van jezelf en het leren ontvangen
Les 2: Aanpassing: leren met veranderingen om te gaan
Les 3: Zijn, leren ervaren dat je als individu heel en compleet bent
Les 4: Menslievendheid: in harmonie met anderen leven
Les 5: Communicatie: vanuit je hart communiceren
Les 6: Creatie: het tot uitdrukking brengen van je eigen kracht
Les 7: Grensafbakening: individualiteit tot uitdrukking brengen via grenzen
Les 8: Integriteit: leven in harmonie met jezelf
Les 9: Liefde: liefde voor jezelf
Les 10: Vertrouwen: vertrouwen in jezelf
Les 11: Waarheid: eigen waarheid onderkennen en ernaar handelen
Les 12: Genade: leven in harmonie met alles

Als je één van bovenstaande lessen herkent in je huidige leven, ga er dan vooral mee aan de slag. Bewustwording is de eerste en vaak aller moeilijkste stap. Daarna is het van belang om steeds ‘wakker’ te blijven. Wanneer je iedere keer als je emotioneel getriggerd wordt even stilstaat bij wat je raakt en onderzoekt of dit bij je levensles hoort, zal je daarin grote stappen kunnen zetten.
Soms kan het helpen een dagboekje bij te houden, waarin je alles omtrent je levensles opschrijft. Wees vooral heel trots op jezelf dat je op zo’n consciëntieuze manier met je leven weet om te gaan. Later als je overgaat en terugkijkt op je leven, zal je jezelf oneindig dankbaar zijn.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/wat-komen-we-doen-hier-op-aarde-2/

We hebben de keuze gemaakt en dan komen we op aarde. We spreken van de ziel die terug komt. Dan worden we geboren en beginnen onze lessen opnieuw. We moeten leren omgaan met spiegels die ze voor ons houden. We vergeten vaak dat we nog levens gehad hebben voor deze. Maar daar staan we niet bij stil of geloven er niet in. En dat hoeft ook niet. Alleen zal mensen soms wel eens geconfronteerd worden in het nu met een voorgaand leven. Ook de keuze van de ouders broers en zussen en vrienden hebben we op voorhand gemaakt. En dan maar eens aan een broer of zus men is nooit hetzelfde. Dat maakt al dat er ooit keuzes zijn gemaakt.
Het is niet het lichaam dat terugkeert maar de ziel. We laten ons lichaam altijd achter als we sterven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Medicijnwiel numerologie geeft inzicht in je missie

Medicijnwielnumerologie getallen


Begin dit jaar startte ik met een cursus Magisch Manifesteren bij Loes en Frank Ruesink. In deze cursus laten ze het medicijnwiel zien als een creatiewiel en als hulpmiddel om je verlangens te verwezenlijken. Ook leren we over de medicijnwiel numerologie en hoe je aan de hand van je geboortedatum inzicht krijgt in je missie en gave. Deze kennis hebben zij weer van Maarten Oversier. Tot zover de bronnen.

Medicijnwiel: wat is het, en wat kun je ermee?

Van het medicijnwiel heb je vast wel eens gehoord. Het komt van de Indianen en werkt met de vier windrichtingen en elementen. Het Noorden vertegenwoordigt het element lucht en staat voor het denken. Hier krijgen we onze ingevingen, verlangens en intenties.

In het Oosten, het element vuur, gaan we actie ondernemen om onze ingeving uit te voeren. Dan komen we in het Zuiden, het element water, allerlei gevoelens en emoties tegen. Sensaties in ons lichaam, als energie die in beweging wordt gebracht door onze intentie of acties.

Als we hier doorheen bewegen, komen we in het Westen, het element aarde. Dan heeft onze intentie vorm gekregen.

medicijnwiel numerologie

Het is heel belangrijk om te beseffen dat we eerst in het Zuiden door het water heen moeten bewegen om in de nieuwe realiteit in het Westen uit te komen. Als we niet voelen welke sensaties onze acties oproepen, en liever in het Noorden een nieuw idee bedenken, zullen we nooit onze verlangens kunnen realiseren.

We leven in een cultuur die veelal Denkt en Doet, de mannelijke kanten van het wiel, en waar Voelen en Zijn ondergewaardeerd blijven, de vrouwelijke kanten van het wiel. Half-kunde, in plaats van Heelkunde, zou je kunnen zeggen.

Je begrijpt misschien al dat je het hele wiel moet inzetten om Magisch te kunnen Manifesteren! Dat is niet makkelijk. Want er valt in het Zuiden nogal wat te voelen en dat is echt niet altijd een pretje.

Wat is medicijnwiel numerologie?

Nu komen we bij de numerologie van het medicijnwiel. Je kunt aan de hand van je geboortedatum vijf getallen uitrekenen die je in het wiel kunt plaatsen. Bij elke windrichting een getal, en het vijfde getal in het midden van het wiel.

In het Noorden staat je levensmissie, ook wel je purpose of waarom je hier bent. Als je eerder artikelen van mij hebt gelezen, weet je dat missie een favoriet thema van mij is.

Medicijnwielnumerologie missie

Bij mij staat in het Noorden een 6. In de medicijnwiel numerologie het getal van helderheid en begrip. Mijn levensmissie is het brengen van helderheid en dat doe ik onder andere door te schrijven.

In het Oosten staat je gave. Dat wat je kunt, waar je goed in bent. Je talent. Bij mij is dat een 11, het getal van meesterschap over het leven.

In het Zuiden vind je je karma. Het is je moeilijke thema, of je uitdaging. Bij mij is dat een 12, getal van afronden en afrondende communicatie. Je kunt moeite hebben ergens aan te beginnen of dingen juist willen afraffelen. Beide polen herken ik! Je moeilijke thema kan te maken hebben met pijnlijke situaties uit je jeugd, van je voorouders of uit vorige levens. Je karma dus, dat vraagt om doorvoeld en verwerkt te worden.

In het Westen staat je levenspad, dat is hoe je bent. In mijn geval is dat een 3, getal van communicatie en je positie ten opzichte van de groep.

In het middel van het wiel vind je je ziele-essentie of hartskwaliteit. Bij mij staat daar een 9, getal van dienstbaarheid. Met mijn artikelen leef ik al mijn getallen: ik communiceer, breng helderheid en deel mijn kennis en wijsheid over het leven en zo ben ik dienstbaar. Soms duurt het even voordat ik weer aan een artikel voor deze website begin, het laatste was van eind augustus! Zie daar mijn uitdaging.

Reken de getallen uit aan de hand van je geboortedatum

Hoe kun je nou jouw getallen uitrekenen? Ik zal je dat laten zien en neem mijn geboortedatum even als voorbeeld: 27 december 1965.

Medicijnwielnumerologie

In deze vorm van numerologie werken we met 12 getallen, deze corresponderen met de 12 maanden van het jaar. Ik ben in december geboren en daarom staat bij mij in het Zuiden een 12. Je kunt dus zelf heel makkelijk jouw karma getal uitrekenen: het is de maand waarin je jarig bent.

Je geboortedag vormt het getal van je ziele-essentie. Bij mij is dat 27, een getal hoger dan 12 en dat brengen we daarom terug tot een lager getal. Door de 2 en de 7 bij elkaar op te tellen krijg je een 9.

Het getal in het Oosten, je talent, krijg je door de laatste twee cijfers van je geboortejaar te nemen, bij mij 65. De 6 en de 5 tel je bij elkaar op en dan krijg je 11.

Het getal in het Westen wordt gevormd door je hele geboortejaar: 1965 in mijn geval. Je telt ze zo op: 1 + 9 + 6 + 5 = 21. De 2 en de 1 tel je bij elkaar op en zo kom ik tot 3.

Het getal in het Noorden tenslotte vorm je door alle getallen van je hele geboortedatum op te tellen: 2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 5 = 33. En dat breng je terug naar 3 + 3 = 6.

Je bent nu vast heel benieuwd naar jouw missie en gave en vooral naar de betekenis van alle getallen. In een volgend artikel zal ik daar meer over vertellen.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/medicijnwiel-numerologie-geeft-inzicht-in-je-missie/

Een medicijnwiel is heel oud en stampt af van de indianen. Zie hier
Het kan je tot mooie inzichten brengen. Juist omdat het met de vier windrichtingen werkt die een belangrijke rol spelen.
De vier windrichtingen zijn belangrijke markeerpunten in het wiel: het oosten, het zuiden, het westen en het noorden. Zo staat het oosten symbool voor nieuw leven, voor een nieuw begin, voor de kracht van creatie, voor optimisme, voor visioen, voor hoop en helderheid.
De uitleg die hier wordt gegeven is echt duidelijk om ermee aan de slag te gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI


Uit de spirituele kast komen

Ik ben groot gebracht in een spirituele omgeving, maar zweeg daarover. Ik ben blij dat ik daar nu voor durf uit te komen. Wij hadden een niet alledaags gezin: mijn vader was spiritueel genezer. En in plaats van een dokter genas mijn moeder ons door middel van gebeden en affirmaties. Er waren altijd wonderbaarlijke genezingen, verschijningen van engelen en wonderlijke gebeurtenissen tijdens mijn kinderjaren.
Ik kwam al gauw tot de ontdekking dat het niet ‘veilig’ was om over de leefwijze in ons gezin te vertellen. De andere kinderen staken er de gek mee, rolden met hun ogen, of lachten wanneer ik over onze spirituele ervaringen en handelwijzen sprak. Het leek alsof mijn kinderlijke kijk op de wereld zich verschanste achter de materialistische instelling van de wereld. Deze instelling is het geloof dat we allemaal slachtoffer zijn van de omstandigheden, ziektes en andere mensen.
Deze instelling is het geloof dat je je best moet doen om vooruit te komen in de wereld, omdat niets goed genoeg is om verder te komen. Deze instelling gelooft ook dat andere mensen en God van elkaar zijn gescheiden.
Dus wanneer ik over het principe van verschijningen of heling sprak werd ik ijskoud aangekeken. Eerst begreep ik dat niet. Ik dacht dat men blij zou zijn te leren hoe je harmonieuzer en meer tevreden zou kunnen leven door middel van creatief denken. Het werd me echter al snel duidelijk dat spirituele principes te ver buiten de gedachtewereld van anderen lagen.
Daarom trok ik mij terug in mijn spirituele wereld. Ik hield mijn mond, soms deed ik zelfs met anderen mee. Wanneer mensen zeiden hoe verschrikkelijk en unfair het leven was knikte ik plechtig ‘ja’ mee. Door mee doen werd ik al snel populair en geaccepteerd.
Na een poosje kreeg ik een soort geheugenverlies voor wat betreft mijn spirituele geloof. Ik sprak er thuis minder over en langzaam maar zeker nam ik de instelling aan van de wereld om me heen. Ik sprak er niet meer over totdat, toen ik volwassen was, een aantal opmerkelijke ervaringen me deden herinneren aan de spirituele principes en het geloof van mijn kindertijd. Ik was toen psychotherapeut met een succesvolle privépraktijk. Tijdens mijn sessies sprak ik echter weinig over spiritualiteit uit angst dat ik hierom zou worden afgewezen, zoals tijdens mijn kindertijd.
Toch merkte ik dat het belangrijk voor mij was om over spiritualiteit te praten in mijn praktijk.
Na een heleboel gesprekken met God, de engelen en andere heiligen, besloot ik om hierover duidelijker te worden. Ik begon met terloops God te noemen bij een opmerking, of een cliënt de basisprincipes te vertellen van verschijningen, of spirituele genezing. Ik was altijd voorbereid op de hemel om mijn hoofd te stoten als antwoord op mijn oprechtheid voor spiritualiteit. Toch merkte ik dat men positief reageerde en steeds meer begon te vragen over mijn overtuigingen. Binnen een paar jaar kwam ik duidelijk uit voor mijn spirituele belevingen. Het gevoel om niet langer op mijn woorden te hoeven letten was heerlijk.
Tegenwoordig zeg ik openlijk tegen taxichauffeurs die naar mijn beroep vragen dat ik boeken over engelen schrijf, en met het grootste gemak praat ik met leidinggevenden van grote bedrijven over verschijningen. Natuurlijk weet ik uit ervaring hoe ver ik kan gaan met dit soort gesprekken. Ik vraag ook altijd om goddelijke leiding bij hetgeen ik zeg tegen wie en wanneer. Ik ontdek dat bijna iedereen open staat om over spiritualiteit te praten. Ik preek niet, maar draag licht en liefde uit, en probeer een ander dat ook te laten ontdekken.
Op mijn reizen ontmoet ik veel mensen die hetzelfde denken maar er niet voor uit durven komen. Ze willen er graag over praten maar zijn bang voor onaangename reacties. Ik ben van mening dat we op een subtiele manier licht en liefde kunnen uitdragen. Het belangrijkste deel van het leren werken met spiritualiteit is: dat we doen wat we zeggen. Als je het over vrede hebt, wees er dan zeker van dat je ook vrede in jezelf hebt.
Je kunt ook grappige dingen doen zoals het dragen van speldjes, of juwelen van engelen, of kleding met een spirituele afbeelding. Je kunt een aantal boeken met spirituele thema’s bij je hebben om over te praten. Je kunt in je gesprekken spirituele woorden gebruiken en positieve zinnen uitspreken.
We zijn kinderen van een Schepper die steeds boodschappen van liefde uitzendt.
God, onze schepper, zendt deze boodschappen niet uit met de angst dat iemand ze niet wil horen, of uit angst voor politiek juiste betrokkenheid.
God zendt alleen maar boodschappen uit met de wetenschap dat, wie ze ook nodig heeft deze zal ontvangen. Is het een wonder dat wij impulsief hetzelfde willen doen.
Als we uitkomen voor onze spiritualiteit weten we nooit op hoeveel mensenlevens we een positieve invloed zullen hebben. We kunnen de ander op een spiritueel pad brengen dat zijn/haar hele leven verandert. Wanneer de ander niet klaar is om onze spirituele waarheden te horen kan de ander simpelweg niet luisteren.
In ieder geval kunnen we vanuit ons hart spreken en dat is een van de grootste vrijheden die we kennen.
Engelentherapie is een spirituele helingmethode die het werken met beschermengelen en aartsengelen inhoudt, om op deze manier ieder aspect van het leven te helen en in harmonie te brengen. Engelentherapie helpt je ook om de goddelijke leiding van onze Schepper en de engelen duidelijker te ontvangen.
Iedereen heeft beschermengelen, en deze engelen verrichten Gods wil voor vrede voor ons allemaal. Wanneer we onszelf openstellen voor de boodschappen van de engelen wordt ons leven veel vrediger.


BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/doreen-virtue-uit-de-spirituele-kast-komen/

Vind het eigenlijk spijtig dat bepaalde mensen niet durven zeggen of erover spreken dat ze spiritueel met iets bezig zijn. Wat voor angst dragen ze om erover te praten. Het is toch maar voor jezelf dat men zo een levensstijl aanneemt. Al mediteer je nu al ben je bezig met tarot of Yoga of noem maar op. Wat is daar fout aan. Niets juist vinden bepaalde mensen het zweverig en dan moet men er ook niet over praten. Maar het niet durven uiten is erg. Je mag zeggen dat men met dit bezig is. En vergeet nooit als je spiritueel begint zal je merken dat er ook andere mensen op je pad zullen komen.
Weet je mij hebben ze ook als gek verklaard als ik een boom aan het knuffel was. Tot ik hen zei doet het zelf eens en voel wat die boom aan je geven mag.
Ook zeg ik altijd men hoeft mij niet te volgen volg jezelf dat is misschien al moeilijk genoeg. Want ik leef en zie het leven toch anders
.
Ach mensen en weet je mij lachen ze ook uit maar ik lach soms harder als hen juist omdat ik alles relatief bekijk.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Iets anders: De duidelijkste omschrijving van het onderbewustzijn komt uit Het Tibetaanse dodenboek 

‘Ze vergeten dat de actieve herinnering maar een onderdeel van ons normale [waak en dus dag] bewustzijn en dat door het herinneringsvermogen van het onderbewustzijn alle voorbije indrukken worden geregistreerd en bewaard, die ons waakbewustzijn niet in staat is weer op te roepen.  
Er zijn mensen die door concentratie en andere yoga-methoden in staat zijn het onderbewustzijn in de regionen van het onderscheidende bewustzijn te betrekken en daardoor te putten uit de onbeperkte schatkamer van het onderbewuste herinneringsvermogen, waar niet alleen de verslagen van onze voorbije levens bewaard worden, maar ook die van ons ras, van het verleden van de mensheid, van alle voor-menselijke vormen, en misschien zelfs van het bewustzijn zelf, dat leven in dit heelal mogelijk maakte.  
Wanneer door een of andere kunstgreep van de natuur de poorten van een individueel bewustzijn plotseling zouden openspringen, zou dit onvoorbereide bewustzijn overstelpt en verpletterd worden. Daarom worden de poorten van het onderbewuste door alle ingewijden bewaakt en verborgen achter een sluier van mysterie en symboliek.  
Om die reden is de inhoud van het B.T., het Tibetaanse boek van bevrijding verleent uit de toestand tussen leven en nieuwe geboorte – welke staat dood genoemd wordt – in symbolische taal vervat. Het is een boek, gesloten met de zeven zegels van het stilzwijgen – niet omdat deze kennis aan de niet-ingewijde zou worden onthouden – maar omdat zij zou worden misverstaan en daardoor aanleiding zou kunnen zijn tot misleiding van hen, die niet toegerust om haar te ontvangen, erdoor zouden worden geschaad.’ 
Om het contrast duidelijk te maken met de moderne psychologisch-wetenschappelijke opvattingen hieronder het volgende citaat:  

[Bron: https://www.menselijklichaam.nl/psychologie/onderbewustzijn/

Onderbewustzijn | Psychologie | Menselijk LichaamHet ‘onderbewustzijn’ omvat alle psychische processen die het bewustzijn niet waarneemt. Toch hebben de voorstellingen, gedachten, herinneringen of motieven die in het onderbewustzijn opgeslagen zijn, vaak een bepalende invloed op onze bewuste reacties.www.menselijklichaam.nl

Onderbewustzijn 

Het persoonlijke onbewuste 

Het persoonlijke onbewuste kan men samenvatten als alles wat men verdrongen heeft. Bepaalde gebeurtenissen, vaak uit de vroege kinderleeftijd, worden in het diepste onbewuste verdrongen. Ze blijven weggestopt en zijn voor het bewustzijn meestal nauwelijks meer op te roepen. Bij fobieën, psychosomatische klachten of prikkelbaarheid speelt het persoonlijke onbewuste een belangrijke rol. 

Het collectieve onbewuste 

Het begrip werd door Carl Gustav Jung gevormd. Het omvat alle reactiepatronen die de mensen sinds generaties gemeen hebben. Op de dood wordt bijvoorbeeld met verdriet gereageerd, op een geboorte met vreugde, op onweer met angst, op gevaar met aanval of vlucht. Al deze reacties worden niet als instincten geërfd, maar worden binnen een cultuur doorgegeven. 

Het familiaire onbewuste 

Daaronder verstaat men de onbewuste wensen, verwachtingen en waarden die door de ouders en de maatschappij gedurende onze ontwikkeling in ons geplant worden, zonder dat men zich ervan bewust is. ‘Men dient zijn ouders te gehoorzamen’, ‘men dient arme mensen te helpen’, ‘een groot huis verschaft maatschappelijk aanzien’ Deze opvattingen zouden in het familiaire onderbewustzijn verborgen kunnen zijn. 

Hoe komt het onderbewustzijn tot uiting? 

Het onderbewustzijn beïnvloedt het bewustzijn door voortdurend signalen te sturen zonder dat men dit merkt. Vaak zijn we verward door de inhoud van onze dromen, door plotseling optredende gedachten, wensen of fantasieën. Als deze beangstigend zijn omdat we misschien vinden dat ze zondig zijn of niet bij ons horen, willen wij ze liever niet als deel van ons zelf erkennen en dringen ze terug naar het onderbewustzijn waar ze vandaan kwamen. Daardoor zijn onze handelingen vaak door onverklaarbare angsten beïnvloed. Ons onderbewustzijn fungeert daarbij als ‘psychische motor’. 

Kan men het onderbewustzijn leren kennen? 

Bepaalde delen van het onderbewustzijn kan de mens bewust activeren. Als men echt wil kan men zich bijvoorbeeld lang vergeten gebeurtenissen, gedachten of dingen weer herinneren. Maar er zijn ook ervaringen die zo ver verdrongen zijn dat ze niet meer zomaar op te roepen zijn ze zijn in het onbewuste weggezonken. Hierbij is psychoanalyse de beste methode om uitsluitsel over eigen onbewuste ervaringen te verkrijgen.’ 

BRON: Aquarius

Dit is een tekst die je aanzet tot nadenken. Wat betreft het aardse leven en wat er nog meer is dan dit.
Zelf wissel ik veel mail verkeer uit met de persoon. Waardoor ik ook soms nog heel wat van mag en kan leren. Respect voor zijn schrijven en ook zijn blog.

Zelf heb ik ook al heel wat logjes over het boek geschreven. Juist omdat voor mij zelf er meer is dan alleen wat hier te zien is.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Helende kristallen zijn niet langer zweverig, maar cool: “In elke kamer van mijn huis staan er, zelfs op het toilet”

Van een suf imago is geen sprake meer: edelstenen en kristallen zijn cool. Iedereen wil er nu eentje in zijn zak of rond zijn hals. Ook Charlotte Monteyne (33) van Tian Tu Mineralen en Julie Tinant (43) van J’emme Parfums zagen de populariteit stijgen en maakten er hun broodwinning van. Ze onthullen wat de populairste kristallen zijn en hoe je de juiste steen uitkiest. “De kracht van kristallen is niet te wijten aan het placebo-effect. Wel aan pure fysica.”

De tijden dat je edelstenen alleen maar kon kopen in volgestouwde, spirituele winkeltjes liggen ver achter ons. Tegenwoordig voegen toonaangevende modeontwerpers ze toe aan hun kledingstukken en kan je zelfs luxueuze kaarsen en parfums kopen met kristallen in. Volgens de burgemeester van New York heeft de stad haar bruisende energie aan de kracht van kristallen te danken, zo vertelde hij zonder blikken of blozen. Kortom: kristallen zijn allang niet meer alleen voorbehouden voor zweverige types, het is zelfs bijna mainstream geworden.

Kristallen in de dj-booth

“Ik vind het fantastisch om te horen dat zelfs de burgemeester van New York er nu ook mee bezig is”, begint Charlotte Monteyne (33), eigenares van Tian Tu Mineralen in Gent, enthousiast. “Je ziet meer en meer mensen die actief kristallen gebruiken. Victoria Beckham bracht een paar jaar geleden al een kledingcollectie met kristallen uit. Zangeressen Lizzo en Anne-Marie hebben een gigantische stenencollectie. Sommige dj’s zetten zelfs kristallen op hun booth als ze draaien.”

Ik denk dat ik minstens 150 edelstenen heb in mijn persoonlij­ke collectie.Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

Kortom: je omringen met kristallen is hip, maar voor Charlotte is het verzamelen van kristallen veel meer dan een trend. “Toen ik mijn eerste edelsteentje kocht, zat ik in het vijfde leerjaar. Voordien verzamelde ik kiezels. (lacht) Ik ben er dus al van kinds af aan door gepassioneerd. En die interesse is blijven groeien, net zoals mijn collectie. In elke kamer van mijn huis staan edelstenen: in de slaapkamer, in de keuken, living, badkamer, buiten op het terras, zelfs op het toilet. Ik denk dat ik er minstens 150 heb in mijn persoonlijke collectie.”

“Wat is dat aan uw hals?”

Anderhalf jaar geleden nam Charlotte de zaak die ze vandaag heeft over, en ze kan er goed van leven. “Ik heb twee mensen in dienst, en heb naast de fysieke winkel ook een webshop. Voordien was ik zelf klant bij Tian Tu en ik zag de winkel een steeds groter, diverser publiek aantrekken. Hoewel ik de zaak midden in coronatijden heb overgenomen, geloofde ik er echt in. Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van de overname, want kristallen zijn populairder dan ooit en er wordt niet meer zo lacherig over gedaan als vroeger.”

Vrienden waarvan ik nooit had gedacht dat ze interesse zouden tonen in kristallen, komen nu raad aan mij vragen.Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

Vroeger vond iedereen kristallen suf, vandaag zijn ze cool. Die evolutie heeft Charlotte met haar eigen ogen gezien. “Als ik vroeger een steen droeg aan mijn ketting, vroeg iedereen: wat is dat aan uw hals? Toen ik kind en puber was, werd daar veel mee gelachen. Terwijl de jeugd van nu, Gen Z en zelfs nog jongere kinderen, allemaal steentjes dragen. Ook op sociale media zie ik de trend groeien, en mensen uit mijn omgeving staan er ook steeds meer voor open. Vrienden waarvan ik nooit had gedacht dat ze daar interesse in zouden tonen, komen mij nu raad vragen.”
Charlotte denkt wel een verklaring te hebben voor die toegenomen interesse in kristallen bij het brede publiek. “Alles wat spiritueel was, werd een tijdlang weggeduwd. Maar mensen zijn de laatste jaren veel bewuster gaan leven, zeker de jeugd. We willen milieuvriendelijker zijn, we vinden mentale gezondheid belangrijker dus we zijn meer bezig met dingen zoals yoga en meditatie, … De stap naar edelstenen zetten is tegenwoordig veel kleiner.”

Hoe kies je de juiste steen?

Veel klanten komen naar de winkel en vragen om uitleg, anderen hebben een specifiek idee van wat ze willen. “Ik merk dat mensen er echt mee bezig zijn, vaak hebben ze thuis al heel wat opzoekingswerk gedaan. Dat vind ik heel leuk om te zien. Toch raad ik aan om je in de winkel door je gevoel te laten leiden. Als mensen last hebben van stress, zoeken ze bijvoorbeeld naar een specifieke steen die daarbij kan helpen. Mijn advies is: stap de winkel binnen en kijk tot welke steen je je aangetrokken voelt. Negen op de tien keer grijpen mensen naar de steen die ze nodig hebben, dat is echt ongelofelijk. Als ze dan achteraf de werking opzoeken, blijkt het heel logisch dat ze juist die steen kozen.”
Ook het esthetische aspect speelt mee, natuurlijk. “Er zijn mensen die edelstenen komen kopen puur omdat ze het mooi vinden. En je draagt natuurlijk liefst een steen bij je die je mooi vindt, dan heb je er nog meer plezier aan. Als mensen écht niet weten welke steen ze willen, raad ik ze aan om ze in hun linkerhand te nemen, hun ogen te sluiten en te voelen of ze naar voren of naar achteren leunen. Dat is een hele mooie indicator om je te helpen kiezen: val je eerder naar voor, dan is het de juiste steen voor jou. Ik kies zo ’s ochtends ook de stenen die ik die dag bij mij zal dragen.”

Als we ons down voelen, hebben onze emoties lage trillingen. Edelstenen kunnen ons dan helpen om weer in een hogere frequentie te komen.Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

Het is géén placebo-effect

Kristallen zouden een energetische kracht in zich dragen, al rust er nog een groot taboe op die overtuiging. “Veel mensen zeggen dat de kracht van kristallen te wijten is aan het placebo-effect, maar het is pure fysica. Ik kan je wetenschappelijk uitleggen hoe dat werkt: alles bestaat uit moleculen en heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Edelstenen hebben een heel hoge frequentie die niet te zien, noch te voelen is. Automatisch ga je die trilling overnemen als je er eentje dicht bij je hebt, of je er nu in gelooft of niet. Als we ons down voelen, hebben onze emoties lage trillingen. Edelstenen kunnen ons dan helpen om weer in een hogere frequentie te komen en dus beter gehumeurd te zijn.

Populaire steen? Dan gaat de prijs de lucht in

Charlotte ondervindt ook echt trends in de vraag naar stenen. “Waarschijnlijk heeft dat te maken met wat op dat moment leeft op TikTok of Instagram. Malachiet is een hele tijd heel populair geweest, dat is een groene steen die onder andere in Congo wordt gevonden. Iedereen moest die plotseling hebben.”

Voor een klein steentje van nog geen centimeter betaal je rond de 90 à 100 euro. Dat is ongelofe­lijk: vijf jaar geleden betaalde je er nog geen 20 euro voor.Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

“Ook de moldaviet, een redelijk intense steen afkomstig van een meteoriet, is heel populair. Dat die steen niet van de aarde is vinden mensen ongelofelijk, dat is zoals een alien. Het internet staat vol verhalen van mensen die er eentje bij zich droegen en allerlei positieve veranderingen doormaakten. De steen is wel vrij prijzig, want hoewel de vraag stijgt, is het aanbod beperkt. Op acht maanden tijd is de prijs vijftien procent gestegen. Voor een klein steentje van nog geen centimeter betaal je rond de 90 à 100 euro. Dat is ongelofelijk, want vijf jaar geleden betaalde je er nog geen twintig euro voor.”

Start met de ‘gouden driehoek’: bergkristal, rose quartz en amethyst

Wie nog geen edelstenen heeft, raadt Charlotte aan om te beginnen met de zogenaamde gouden driehoek. “Een bergkristal, die zorgt voor helderheid, een rose quartz, die staat voor universele liefde, en een amethyst, die brengt ontspanning en rust. De combinatie van die drie zorgen samen voor balans in een dag vol prikkels. Bij mij staan die thuis in het midden van de eettafel. Persoonlijk zou ik er ook nog een vierde aan toevoegen: seleniet. Die gaat de andere stenen op- en ontladen, ervoor zorgen dat ze goed werken dus. Daarnaast helpt deze steen je goed te slapen en haalt hij muizenissen uit je hoofd.”

Parfums en stenen

Ook Julie Tinant (43) is al haar hele leven gepassioneerd door kristallen, maar ook door parfums, dus ze besliste die twee passies te combineren. Ze gaf haar job bij een media-agentschap op om J’emme Parfums op te richten: een merk dat parfums verkoopt met kristallen in. “Ik wilde een product aanbieden dat verder gaat dan lekker ruiken, maar ook een energetische dimensie heeft. Waarom geen geuren en stenen combineren, dacht ik? Die combinatie vond ik heel interessant.”

Vroeger zagen mensen mij als een soort heks. Mensen die met mij lachten, dragen nu zelf kristallen.Julie Tinant, J’emme Parfums

“Zelf ben ik niet zo thuis in de wereld van parfums, ik heb economie gestudeerd, dus voor het ontwikkelen van de parfums werkte ik samen met parfumiers uit Parijs. Het idee was om de trillingsfrequentie van de planten in de geuren overeen te stemmen met die van de edelstenen, waardoor hun energetische kracht wordt versterkt.” Momenteel zijn er nog maar vier parfums te koop, maar Julie is van plan er in totaal zeven op de markt te brengen. “Elk parfum komt overeen met een van de zeven chakra’s.”Ook Julie zag de evolutie van het beeld dat mensen hebben van kristallen. “Ik las er deze ochtend nog een artikel over in de Franse Vogue. Vroeger zagen mensen mij als een soort heks omdat ik altijd stenen bij mij had, los of aan mijn juwelen. Het was allesbehalve in de mode: je vond het alleen terug in kleine, speciale winkeltjes. Maar dat is enkele jaren geleden beginnen te veranderen. Mensen die vroeger met mij lachten, dragen nu zelf kristallen.”

BRON:https://www.hln.be/lifestyle/helende-kristallen-zijn-niet-langer-zweverig-maar-cool-in-elke-kamer-van-mijn-huis-staan-er-zelfs-op-het-toilet~ad3ba9e5/

Kristallen en edelstenen neem het is zeker niet zweverig. Ze kunnen je helpen bepaalde processen door te staan in het leven. Maar ook kunnen ze helpen om je rustig te maken. Het is juist welke steen je kiest en hoe. Hier spreekt men van vooruit of een achteruit beweging. Maar neem de steen die je aantrekt in je linkerhand en voel hoe deze aanvoelt. Warm of ijskoud. Warm neem hem zeker mee. Ook kan een edelsteen gebonden worden aan je horoscoop. Deze draag je dan best op je lichaam. Een knuffelsteen is altijd goed om op zak te hebben. Juist omdat deze je rust kan brengen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Doorbreek in 6 stappen je oude patronen!

Patronen of blokkades zoals een te groot verantwoordelijkheids-gevoel, angst voor controleverlies, gebrek aan zelfvertrouwen, pleasegedrag, piekeren, je grenzen niet durven aangeven, besluiteloosheid, emotioneel dichtklappen, conflictvermijdend gedrag, vluchtgedrag of frustraties, zijn uitdagend om los te laten. Heb jij het gevoel dat je vastzit in je belemmerende patronen? En ben je je ervan bewust dat deze patronen je tegenhouden om je leven te creëren waar jij echt naar verlangt? In dit artikel neem ik je mee in hoe je in 6 stappen je oude patronen kunt doorbreken.
Je kent het vast wel. Je groeit op en krijgt mee hoe dingen ‘horen’ te zijn. Je neemt dit aan als jouw waarheid, omdat je dan weet wat je wel en niet kunt doen. Je groeit op en je maakt situaties mee. Situaties die op je pad komen, waarbij je emoties ervaart. De emoties worden gelabeld in je brein. Denk aan het label ‘gevaar’ in combinatie met het gevoel dat je op dat moment ervaart. Elke keer als je een situatie meemaakt die hier op lijkt, komt er een extra label in je mind bij. Je mind slaat dit op en als een situatie zich voordoet die erop lijkt, dan reageer je vanuit een patroon en voordat je het weet is er een afweermechanisme ontstaan.

Moed

Als je op een dag besluit om je oude patronen om te draaien, is er moed en lef nodig om deze te doorbreken. Je hebt een goed voornemen, je voelt je goed en je stapt voordat je het weet weer in je oude valkuil als er onverwachts een situatie zich voordoet. Je motivatie is direct beneden peil. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel?
Tien jaar geleden ging ik op mezelf wonen. Ik was dankbaar dat ik na het verbreken van mijn relatie, zelf opnieuw kon beginnen en mijn leven in kon delen zoals ik dit graag zelf wilde. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Dagelijks kwamen de oude patronen, afweermechanismen en zelfs nieuwe blokkades naar voren. Dit was het moment om voor mijzelf helemaal de diepte in te gaan en hierdoor zijn de 6 stappen ontstaan om oude patronen om te buigen naar nieuw gedrag.

In 6 stappen om je oude patronen te doorbreken en doen wat je wel wilt.
Deze 6 stappen kan je altijd toepassen en je kan altijd weer bij stap 1 beginnen als dat nodig is.

1. Herken allereerst je gedragspatronen en jouw grootste afleiders

Het begint allemaal met je bewust worden van je gedragspatronen en de patronen die jij graag zou willen loslaten. Denk hierbij aan angsten, emotioneel dichtklappen of aangeleerd gedrag van je ouders ombuigen. Als je hier verder op inzoomt, wat is de reden waardoor jij wordt afgeleid om deze patronen niet te doorbreken? Denk hierbij aan overtuigingen zoals: Ik kan het niet? Wie zit er op mij te wachten? Of word je bijvoorbeeld geleefd door de waan van de dag? Of word je afgeleid door social media en speelt mogelijk je innerlijke saboteur daarin mee, omdat je niets wilt missen? Dit zijn voorbeelden van afleiders die jou uit je ware potentieel houden om te doen wat je echt wilt.

2. Word je bewust van hoe vaak je jouw belemmerende gedragspatroon toepast

Als je je bewust bent geworden van de afleiders, zorg dat je tijd voor jezelf maakt en stiltemomenten voor jezelf hebt. In de stilte kan je namelijk inzoomen op je oude patronen en je ervan bewust worden in welke situaties jij de oude patronen toepast. Als je weet waar je oude patroon vandaan komt, dan kan je dit makkelijker doorbreken voor jezelf.

3. Welke ideeën en gedachten zeg jij tegen jezelf en maak jij jezelf wijs?

Als je voor jezelf helder hebt in welke situaties jij je oude patronen inzet, dan kan je inzoomen op welke gedachten je op dat moment tegen jezelf zegt. Mogelijk zijn dit patronen die ontstaan zijn vanuit je jeugd, waarop jij overtuigingen heb vastgezet die ontstaan zijn toen je 6 jaar was waar je in het nu, bijvoorbeeld op je 40e jaar, nog steeds naar handelt. Kloppen deze gedachten, waar komen ze vandaan en wat maak jij jezelf wijs?

4. Welk gevoel komt bij jouw gedachten naar boven?

Als je je bewust wordt van deze gedachten, zoom dan in op welk gevoel deze gedachten naar boven halen. Stel je voor dat Jasmijn denkt aan haar werk en haar dominante leidinggevende. Ze denkt: Oh jee, dadelijk heeft hij weer een aanval. Dan doe ik het weer niet goed en kan ik de promotie weer vergeten dit jaar. De emoties die Jasmijn hierbij voelt, zijn zenuwen en spanning. Jasmijn heeft uitstelgedrag, omdat ze meer met de gedachte bezig is in plaats van de actie uit te voeren waarmee ze mogelijk wel promotie krijgt.

5. Hoe zou jij je willen voelen?

Stel voor jezelf vast hoe jij je in een situatie wel wilt voelen. Over het bovenstaande voorbeeld heeft Jasmijn geen controle. Ze weet niet of haar leidinggevende haar promotie wil geven. Ze kan wel haar gevoel veranderen en doelgerichte actie ondernemen, waardoor ze wel positief opvalt bij haar leidinggevende. Hierdoor voelt Jasmijn zich minder zenuwachtig voor het gesprek.

6. Welke actie kan jij zetten om jouw patroon te doorbreken?

Door haar positieve gedachten lukt het Jasmijn wel om proactief acties te laten zien vanuit haar persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor valt ze in ieder geval op bij haar leidinggevende en heeft ze een startgesprek met haar leidinggevende om bijvoorbeeld de volgende keer meer kans te maken op een promotie.

Hoe voorkom je dat je in een vicieuze cirkel komt?
Dagelijks krijg ik hulpvragen van mensen om oude patronen en valkuilen om te draaien. Zeker als ze sensitief en een oudere ziel zijn. De kernproblemen komen dan altijd uit vorige levens. Ondanks dat jij de lessen hebt geleerd in dit leven, kan je toch nog hinder ervaren van de energie vanuit de vorige levens. Dit uit zich in dat mensen zelf de vicieuze cirkel niet kunnen doorbreken. Als die energie weggehaald wordt, dan heb je er geen last meer van.

In de 5 stappen methodiek lees je hoe je samen met mij aan de slag kunt gaan om je patronen, triggers en blokkades te doorbreken en kom stappen dichterbij wat jij echt wilt.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/doorbreek-in-6-stappen-je-oude-patronen/

We staan er niet altijd bij stil wat we bij ons dragen. Wat we geregeld in ons rugzakje steken en lang bij ons kunnen dragen. Het vergt moed om oude patronen te doorbreken. Want men moet iets loslaten om dan het onbekende in wijze van spreken in te gaan. Vaak houden we oude patronen vast omdat het gekend is. Omdat men niet anders weet. Maar eens je durft en men durft ze te doorbreken gaat er een hele nieuwe tijd en leven open.
Breek de schil van een ei en je komt op een moment bij de kern de dooier. Wel dat kan men ook bereiken als men oude patronen wilt doorbreken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Leef nu

Leven in het nu moet je leren. Dat doe je met vallen en opstaan. Je kop te stoten en verder te gaan. Het leven is een spel dat jij zelf alleen maar spelen kan. Men moet van het leven kunnen genieten. Maar dat vraagt oefening. Oefening om niet afgeleid te worden en in het nu te blijven. Vaak zijn het de gedachten die een loopje nemen. Plannen vooruitkijken allemaal gedachten die ons weg trekken uit het nu. Velen zijn dus met dit bezig en vergeten dat ze nu leven. Dat ze het nu moeten doen morgen kan het misschien niet of komt er weer iets anders op je pad.
Ook moet men realistisch blijven in het nu. Wat kan je wat moet je loslaten wat verlang je vandaag. Dan ga je merken dat men meer gemotiveerd is. Hier geld een belangrijke regel voor jezelf. Vertrouwen hebben in jezelf en jezelf positief zien en voelen. het blijft een uitdaging om met je gedachten in het nu te blijven. Jezelf een halt durven toeroepen als je gedachten even wegdromen. Het leven in het nu begint ’s morgen bij het opstaan. Zeg tegen jezelf een goedemorgen maar ga al niet je dag overlopen. Wat komt komt. Zo leg je een verbinding met je gevoel en je denken. Je vertrouwt op jezelf. En wat erop je pad komt zijn teken of dat wat je nodig hebt. Daarom is in het nu leven luisteren naar je gevoel. In de dag doen waar jezelf goed bij voelt. Daar horen misschien ook bepaalde verplichtingen bij die je moet vervullen. Maar doe die ook eens vanuit een positief gevoel. Voel wat het dan met je doet.

Iedere dag is eigenlijk een klein beetje overleven. Men weet nooit wat een dan brengen zal. En men moet zich eraan overgeven. Dan heeft men lef om vanuit jezelf te leven te genieten van kleine dingen. Men zal merken dat men vanuit zichzelf dieper naar dingen gaat kijken dat men beter gaat luisteren. Juist omdat men in het nu blijft.
Plannen maken kan tegenslagen
Een to-do lijstje maken kan je emotioneel maken.
In het nu leven kan helpen om van iedere moment een mooi moment te maken.
Men heeft geen gedachten maar alleen maar gevoel.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

51 ascentiesymptomen van Spiritueel ontwaken

Veranderende slaappatronen, rusteloosheid, warme voeten of twee tot drie keer per nacht wakker worden.

Een vermoeid gevoel bij het wakker worden, bij tussenpozen een slaperig gevoel hebben gedurende de dag is wat je kunt noemen “the Triad Sleep Pattern” die zich bij velen voordoet. Je slaapt dan ongeveer twee tot drie uur, wordt wakker, valt weer in slaap voor een paar uur, wordt weer wakker en valt weer in slaap. Bij anderen is de slaap-behoefte veranderd. Zij kunnen met minder slaap dan voorheen verder.
De laatste tijd heb ik hoge golven van energie ervaren die door mijn lichaam gaan , van voeten tot kruin. Het voelt goed, maar het houdt me wakker gedurende een lange tijd, tot het weer zakt.

Mijn advies: Accepteer het als 1 van je ascensiesymptomen en maak je geen zorgen dat je niet genoeg slaap krijgt. (anders zorgt het juist voor slapeloosheid)
Je zult het aankunnen, als je gedurende de dag de gedachte vasthoudt dat je krijgt wat je nodig hebt. Als je niet meer in slaap kunt vallen, gebruik de wakkere momenten om te mediteren, gedichten te lezen, te schrijven in je dagboek of te kijken naar de maan. Je lichaam zal zich aanpassen aan het nieuwe patroon.

2: Activiteit in je kruin op je hoofd: Tintelingen, jeuk en kriebels, kruipende sensaties over je schedelhuid en over je ruggegraat.

Een gevoel van vibrerende energie bovenop je hoofd alsof er een energie-uitbarsting plaatsvindt, vergelijkbaar met een straal water uit een douchekop óf ook de sensatie van stromende energie in en door de kruin, alsof iemand zijn of haar vinger in het centrum van je hoofd duwt. Zelf ervaar ik dat als  hoge energie-downloads in mijn kruin. In het verleden voelde ik meer een algemene druk, alsof mijn hoofd in een zachte bankschroef zat. Iemand vertelde dat zijn lichaamsharen overeind stonden en dat zijn lichaam schokte.

Mijn advies:  Dit is niet een van de ascentiesymptomen om bang voor te zijn. Je hoeft sowieso niet bang te zijn. Wat je ervaart is een opening in de kruinchakra. Deze sensaties betekenen dat je meer openstaat om de goddelijke energie te ontvangen.

3: Plotselinge emotionele golven.

Huilen met dikke tranen. Plotseling boos voelen of verdrietig na een kleine aanvaring, onverklaarbaar depressief en dan weer (super) gelukkig. Een emotionele achtbaan. Een drukkend of vol gevoel van emoties dat je ervaart, geeft aan dat het hart-chakra verstopt zit. (in het midden van je borst) Verwar dit niet met je hart, die bevindt zich links van je hartchakra.

Mijn advies: Accepteer je gevoelens als ze opkomen en laat ze weer gaan. Ga met je aandacht naar je hartchakra en voel deze emotie. Verspreid het naar buiten naar al je velden (in je lichaam) en haal diep adem vanuit je buik en breng het omhoog naar je borst. Voel deze emoties en laat ze zichzelf verdampen. Richt je emoties niet op anderen! Je bent je verleden aan het opschonen. Als je hierbij hulp nodig hebt, zeg dan hardop dat het je intentie is om al deze oude kwesties los te laten en vraag hulp aan je Hoger Zelf.Je kunt ook God en de engelen vragen om je te helpen dit met gemak en zachtheid los te mogen laten. Wees dankbaar dat je een van deze ascentiesymptomen voelt en jouw lichaam deze emoties wil loslaten en niet wil vasthouden waar het in zichzelf schade zal aanrichten. Sommige bronnen suggereren dat depressies afkomstig zijn van het laten gaan van mensen, werk, etc… die niet langer overeenkomen met onze frequenties. Als je je schuldig voelt bij het laten gaan van deze verbindingen, kunnen deze depressies als een medicijn voor je zijn.

4: Oude thema’s en gebeurtenissen lijken opeens weer langs te komen, zoals hierboven beschreven – en de mensen(of hun gelijken) die je hiervoor nodig hebt om deze thema’s uit te werken verschijnen in je leven.

Onvoltooide kwesties of misschien mag je nog werken aan thema’s van eigenwaarde, overvloed, creativiteit, verslavingen et cetera. De hulpbronnen, ook in je verbindingen die je nodig hebt om door deze thema’s heen te gaan, verschijnen vanzelf op je weg. Één van de meest voorkomende ascentiesymptomen.

Mijn advies: is gelijk aan het advies bij punt 3.

Ik voeg eraan toe: raak niet verwikkeld door deze thema’s te analyseren. Het steeds onderzoeken van deze dingen zal je eenvoudigweg terughalen in de oude cyclus. Keer op keer en op dieper en diepere niveaus.  Probeer  het niet te ontlopen of jezelf ervan te distantiëren. Omarm alles wat opkomt en bedank het voor het helpen bij je voortgang. Bedank je Hoger Zelf, die geeft jou de mogelijkheid om deze thema’s te bevrijden en los te mogen  laten. Onthoudt dit als je niet wil dat deze thema’s blijven hangen in je lichaam.

5: Veranderingen in gewicht.

Onder de bevolking (in de VS) zijn gewichtstoenames buitengewoon hoog. Andere mensen verliezen juist gewicht. We groeien vaak in gewicht doordat de vele angsten die we onderdrukken naar de oppervlakte komen om te mogen worden geheeld.
We reageren hierop door het opbouwen van een verdediging.We proberen ons lichaam te gronden/aarden of te verdedigen tegen inkomende frequenties in onze lichamen.

Mijn advies: Raak niet in paniek, maar accepteer het als een symptoom van waar je nu staat. Je zult gewichtstoename of –afname merken als je al je angsten hebt geïntegreerd. Ontspan in je ongerustheid hierover. Je zult het dan makkelijker vinden om met je gewichtsvragen om te gaan. Oefen – Voordat je gaat eten en probeer dit eens: Ga zitten aan een aantrekkelijk  gedekte tafel. Steek een kaars aan. Geniet van het kijken naar je eten. Hou je dominante hand op je hart en zegen het voedsel. Vertel je lichaam dat je het eten wilt nuttigen om het weldadig te voeden en dat je het niet wil nuttigen om je emotionele honger te stillen. Hou dan je beide handen boven het voedsel en zegen het. Je zult merken dat het voedsel warm aanvoelt voor je handen; zelfs als het voedsel koud is. Ik hou ervan te bedenken dat het voedsel goed en voedzaam is voor mij als het warm voelt onder mijn handen. Ik heb ook gemerkt dat wanneer ik het voedsel zegen – ik minder eet. Het is belangrijk jezelf niet te veroordelen als je een keer vergeten bent het voedsel te zegenen – doe het dan alsnog – óók als je al bijna gegeten hebt. Op deze manier houd je je aan de gewoonte. Je kunt ook iets anders doen, nl. aanwezig blijven terwijl je eet. (met aandacht) Lees niet en kijk ook geen TV ondertussen. Geniet hartelijk van alle zegeningen die je ontvangt.

6: Veranderingen in eet-gewoontes.

Vreemde hevige verlangens en plotselinge andere voedsel-keuzes.Sommigen vinden zichzelf hongeriger dan gewoonlijk, anderen zijn juist hongeriger. Één van de meest bekende ascentiesymptomen

Mijn advies: Ontken niet wat je lichaam je vertelt wat je nodig hebt. Als je niet zeker bent, kun je met behulp van spiertesten erachter te komen wat je lichaam nodig heeft. Probeer ook het voedsel te zegenen. (zoals beschreven onder punt 5)

7: Voedsel intoleranties, en plotselinge allergieën.

Als je spiritueel groeit ben je sensitiever naar alles om je heen. Je lichaam vertelt je dat het niet langer tolereert zo door te gaan, het verwerpt (als een slangenhuid) wat jou niet langer meer dient. Je mag jezelf zuiveren van toxines.  Sommige mensen merken dat ze vaak een witachtig iets in hun mond hebben, dit lijkt veel op wat hardlopers hebben ná het hardlopen.

Mijn advies: Een acupuncturist vertelde me dat deze “film” in je mond verwijderd kan worden door 2 eetlepels koudgeperste olijfolie gedurende 10 tot 15 minuten te gorgelen en vervolgens uit te spugen. (wel volhouden en niet doorslikken!)
Spuug het daarna uit in het toilet; de toxines die je uitspuugt tasten wellicht je gootsteen of wasbak aan. Poets daarna je tanden en maak je borstel zeer goed schoon! (dit is een beetje een jakkes-verhaal…maar het werkt wel!)

8: Ter versterking van de zintuigen bij toenemende gevoeligheid.

  • Het kijken:  wazig kijken, glinsterende voorwerpen zien, glanzende deeltjes zien, aura’s zien rondom mensen, planten, dieren en voorwerpen. Sommigen vertellen dat ze door voorwerpen heen lijken te kunnen kijken – transparant. Of als ze hun ogen dichtdoen niet langer donker of duisternis zien, maar iets roodachtigs. Anderen vertellen dat ze geometrische vormen zien of prachtige kleuren en beelden, ook terwijl hun ogen gesloten zijn. Kleuren verschijnen nog levendiger, de lucht lijkt helderder of het gras geweldig mooi groen. Vaak zie ik elektrische activiteit dwars over de grond gaan. Als je meer sensitief wordt, kun je vormen zien of contouren in de lucht – vooral als het bijna donker wordt. Zowel bij geopende als bij gesloten ogen kun je witachtige vormen zien in je blikveld – dit zijn je gidsen.

Mijn advies: Het kijken verandert op vele manieren, feitelijk ben je aan het experimenteren op nieuwe manieren van kijken. Wees geduldig en vooral: wees niet bang! Je kunt het verlichten voor jezelf door wat meer te geeuwen.

  • Het horen:  Een gevoeliger en/of veranderd horen.

Een tijdje geleden dacht ik dat ik van de snelweg af moest omdat ik een pijnlijk en hard geluid hoorde.  Je kunt ook een zacht ruisen in je hoofd horen, pieptonen, muziek- of elektronisch achtige patronen – Anderen horen water ruisen, bijen zoemen, suizen, bellen of brullen.  Je kunt ook een wat je noemt, audio-dyslexie, hebben: dan begrijp je niet altijd wat mensen vertellen, alsof je niet langer je eigen taal kunt vertalen. Anderen horen vreemde geluiden in hun dromen en het is alsof iemand om hen heen zweeft. Tip: Je kunt vragen aan die aanwezigheid om weg te gaan óf aan Aartsengel Michaël te hulp roepen in deze situatie. En alweer: Er is niets om bang voor te zijn.

Mijn advies: Geef je hier aan over – laat het toe en luister! Je gehoor stelt zich in op een nieuwe frequentie.

  • Zintuigen als ruiken, aanraken en/ of smaak.

Ik ontdekte dat ik het nu kan ruiken en proeven als er chemische toevoegingen zitten in het voedsel, op een onaangename manier. Ander voedsel smaakt opeens absoluut geweldig. Deze verbeterende en veranderende zintuigen zijn zowel verrukkelijk als verwarrend. Je kunt zelfs opeens de geur van bloemen ruiken af en toe – veel mystici hadden dit ook. Geniet ervan!

9: Huiduitslag

Huiduitslag, bultjes, acne, netelroos en gordelroos komen vaak voort uit onverwerkte woede die rondom de mond en op de huid uitslag geeft. Ik had gedurende enkele maanden een huidontsteking gedurende die samenviel met een helende periode uit mijn verleden. Toen ik met deze thema’s aan de slag ging werkte dat bevrijdend.

Mijn advies: Het afstoten van toxines en gifstoffen uit je lichaam brengt emoties aan de oppervlakte. Als er een thema of probleem vrij komt en je probeert het te onderdrukken zal je huid het je laten zien, tot je weer verdergaat met dit proces. Werk met je materiaal!

10: Periodes vol intense energie die maakt dat je met een sprongetje je bed uitspringt, gevolgd door periodes van veel slapen en vermoeidheid.

Een vermoeidheid wordt meestal gevolgd door een grote verruiming in jezelf. Het is een tijd van integratie; geef er dus aan toe!

Mijn advies: Schommel mee in je natuurlijke energie. Vecht er niet tegen en wees zacht voor jezelf. Doe een dutje als je moe bent. Schrijf je verhaal op als je teveel energie hebt om te kunnen slapen. Profiteer van elk soort energie.

11: Veranderingen in gebed of meditatie.

Niet de gevoelens met dezelfde sensaties als voorheen hebben.- Niet dezelfde ervaringen hebben als je in contact met de Geest bent.-Moeilijkheden hebben bij het focussen.

Mijn advies: Je bent onmiddellijk en constant in gesprek met de Geest nu, en de beleving die je hiervoor had is verouderd. Je mag je aanpassen aan deze nieuwe gevoelens. Je bent altijd met je denken en in je handelen verbonden met de Geest. Maak je meditaties wat korter.

12: Energie golven.

Een plotselinge hittegolf van top tot teen is een tijdelijke sensatie, maar erg oncomfortabel. Er tegenover staat dat sommige mensen het extreem koud kunnen hebben. Ik heb en ken beide ervaringen. Niet zo lang geleden ervaarde ik golven of energiestromen door mij heen. Soms zelfs voelt de energie zo intens in mijn lichaam dat ik er een beetje misselijk van ben. Wanneer ik me bedenk dat deze energie Goddelijk is en de angst durf te laten gaan, voel ik me geweldig en geniet ik van deze sensaties. Als je een energiewerker bent zul je kunnen opmerken dat de warmte die door je handen stroomt behoorlijk kan toenemen. Het is goed.

Mijn advies: Als het ongemakkelijk voelt, vertel dan aan je Hoger Zelf dat het voor jou welzijn beter is als de temperatuur een beetje zakt of stijgt.

13: Een serie fysieke uitingen.

Hoofdpijn, rugpijn, pijn in je nek, griepachtige symptomen (een trillings-griep), problemen met de spijsvertering, spierspasmen of krampen, versnelde hartslag, pijn op de borst, veranderingen in je seksuele verlangens, gevoelloosheid of pijn in je ledematen, ongecontroleerde uitingen en lichaamsbewegingen…. Het kunnen oude conditioneringen zijn uit de kindertijd die weer verschijnen om te kunnen worden geheeld.

Mijn advies: Herinner je wat ik gezegd heb: Zoek medische hulp als je dit nodig hebt! Pas als je hebt vastgesteld dat het geen medische kwaal is, ontspan je dan en realiseer je dat het een tijdelijk iets is.

14: Er jonger uitzien.

Bijzonder! Als je je emoties zuivert en beperkende patronen en zware ballast uit het verleden bevrijd ben je daadwerkelijk lichter. Je frequentie is hoger. Je kunt meer van jezelf en van het leven houden. Je begint samen te vallen met het beste in jezelf: degene die je werkelijk bent.

15: Levendige dromen

Soms heb je dromen die zo werkelijk lijken dat je verward wakker wordt. Je had een lucide droom, waarin jij de controle hebt. Veel dromen zijn mystiek van aard of dragen boodschappen voor jou. In sommige dromen weet je dat je niet droomt; datgene wat je droomt lijkt werkelijk te zijn.

Mijn advies: Je zult je herinneren wat belangrijk voor jou is om te onthouden. Forceer niets…en belangrijk: Blijf uit je angst!

16: Gebeurtenissen die je leven compleet veranderen:

Een overlijden, (echt)scheiding, verandering van baan, verlies van je thuisplek, ziekte en andere rampen – soms zelfs meerdere tegelijk! Het zijn krachten die een langzamer tempo veroorzaken, je dwingen eenvoudiger te worden, te veranderen en opnieuw te onderzoeken wie je bent en wat deze manier van leven voor jou betekent. Het zijn krachten die je niet kunt negeren. Deze krachten veroorzaken dat je je bevrijdt van gehechtheden. Het zijn krachten die je gevoelens van liefde en compassie doen ontwaken voor alles en iedereen.

17: Een verlangen uit te breken uit beperkende patronen, uit de sleur van je werk en consumptieve levensstijl en toxische mensen of situaties.

Je voelt een onweerstaanbare behoefte om “jezelf en je levensdoelen te (her)vinden”  Je wilt creatief zijn en vrij zijn om te zijn wie je werkelijk bent. Misschien voel je je aangetrokken tot Kunst en Natuur. Je wilt je ontdoen van dingen en mensen die je niet langer dienen.

Mijn advies:  Doe het!

18: Emotionele en mentale verwarring.

Een gevoelde behoefte om je leven op orde te brengen; het voelt als een puinhoop. Tegelijk voel je je chaotisch en niet in staat om je te focussen. (zie punt 45)

Mijn advies: Luister naar je hart en je eigen onderscheidingsvermogen zal volgen.

19: Naar binnen gekeerd zijn, eenzaamheid en interesseverlies in veel wereldse zaken.

Deze fase komt als een verrassing voor veel extraverte-types die zichzelf gewoonlijk zagen als een betrokken en actief mens. Ze zeggen: “Ik weet niet waarom, maar ik hou niet meer zo van weggaan en uitgaan als voorheen.”

20:Creatieve impulsen

Het ontvangen van beelden, ideeën, muziek en andere creatieve inspiraties in een vaak overweldigende snelheid.

Mijn advies: Wees op z’n minst opmerkzaam, de Geest spreekt tegen jou over hoe je je levensdoel mag vervullen en zo kunt bijdragen aan de heling van de Planeet.

21: Een besef dat de tijd versnelt

Het lijkt dat je zoveel veranderingen in je leven hebt doorgevoerd in een ongekend tempo.  Het aantal veranderingen lijkt te groeien…

Mijn advies: Door je dag op te delen in afspraken en tijdseenheden doe je het gevoel van snelheid toenemen. Je kunt vertragen door rustiger in het huidige moment te zijn en aandacht te besteden aan wat er nu aan de hand is en niet bezig zijn met het volgende moment. Vertraag en vertel jezelf dat je genoeg tijd hebt. Vraag je Hoger Zelf om hulp en hou je focus in het moment. Probeer te stromen van de ene activiteit naar de volgende activiteit. Blijf afgestemd op je innerlijke leiding. Je kunt altijd de tijd een andere richting opsturen – de volgende keer dat je je opgejaagd voelt, zeg dan: “alsjeblieft tijd, laat me, ik heb behoefte aan meer tijd om….. en ontspan je.

22: Een gevoel van dreiging

Er zijn (voor)gevoelens dat er iets staat te gebeuren. Dit kan ongerustheid veroorzaken.

Mijn advies: Er is niets om je zorgen te maken. Zeker…dingen kunnen gebeuren, maar ongerustheid schept meer problemen voor jou. Alle gedachten, positieve en negatieve, zijn als gebeden. Je hebt niets te vrezen.

23: Ongeduld

Je weet beter – maar soms helpt dit je niet. Je wil in controle hebben wat op je af lijkt te komen. Onzekerheid is niet prettig.

Mijn advies: Leer te leven met je onzekerheden en weet dat niets komt voordat je er klaar voor bent. Ongeduld is werkelijk een gebrek aan vertrouwen, vooral een gebrek aan vertrouwen in je Hoger Zelf. Als je gericht blijft op het hier-en-nu zul je wonderen ervaren – ja, zelfs in het handelen.

24: Een diep verlangen naar betekenis, doel, spirituele verbinding en openbaring

Misschien voor het eerst in je leven een interesse in het geestelijke of spirituele. Een constant heftig verlangen is, zoals K.D. Lang zegt:

“De materiële wereld kan je niet langer vervullen.”

Mijn advies: Volg je hart en de weg zal zich voor je openen.

25: Een gevoel dat je een buitenstaander bent

Een verontrustend gevoel dat alles in je leven als nieuw voelt en als verouderd. Je hebt je oude zelf achter je gelaten – Je hebt het ook! Je bent zoveel groter dan je je kunt voorstellen. Er komt nog meer….

26: “Leraren verschijnen altijd op het perfecte moment om je te helpen” op je spirituele reis.

Mensen, boeken, films, gebeurtenissen, Moeder Aarde etc… leraren en tekens kunnen negatief en/of positief lijken als je verstrikt bent in je duale denken. Vanuit een hoger perspectief is het altijd het juiste, het perfecte. Het is precies wat je nodig hebt om te leren en verder te gaan. Onthoud dat de leraar verschijnt als de leerling er klaar voor is. Elke uitdaging laat ons mogelijkheden zien hoe je het kunt toepassen.

27: Vind de spirituele weg die zinvol is voor jou en je aanspreekt op je meest diepe niveaus.

Plotseling verwerf je een inzicht dat je nooit eerder hebt overwogen. Je hongert naar meer, je leest, deelt met anderen, stelt je vragen en gaat bij jezelf naar binnen om meer te ontdekken over ‘wie je bent’ en ‘waarom je hier bent.’

28: Je vordert door het leren en door persoonlijke problemen in een sneltempo.

Een gevoel van ‘dat heb ik weer’  Altijd weer problemen.

Mijn advies: Onthoud dat de dingen bij je komen als je er klaar voor bent om te helen. Niet eerder. Leer om te gaan met alles wat komt, heb de moed en je zult voortvarend door je problemen heen bewegen.

29: Onzichtbare wezens

Sommige mensen melden de ervaring zich ’s nachts door wezens omringd te voelen of hebben de sensatie door wezens te worden aangeraakt of aangesproken. Vaak zullen ze wakker worden met een schok. Sommigen voelen hun lichaam draaierig trillen. De trillingen worden veroorzaakt door de energie-veranderingen nadat de emotionele zuivering heeft plaatsgevonden.

Mijn advies: Dit is een gevoelig onderwerp, maar je zult je beter voelen als je je bed en de ruimte eromheen zegent voordat je gaat slapen. Wees ervan verzekerd dat je omringd wordt door de meest prachtige spirituele entiteiten en  altijd veilig bent in de zorg van God.  En als soms de angst toeslaat, dan roep ik Aartsengel Michaël en/of Aartsengel Uriël aan. Ik veroordeel mezelf niet dat ik soms bang ben.Ik vergeef mezelf dat ik niet altijd op m’n best ben, b.v. om 3 uur ’s nachts.

30: Voortekenen, visioenen, ‘illusies’, nummers en symbolen

Je ziet dingen die een spirituele betekenis hebben voor jou. Merk op hoe synchroon de nummers verschijnen in je bewustzijn. Alles heeft een boodschap als je de tijd neemt ernaar te kijken. Ik geniet van de ervaring als ik boodschappen krijg. Leuk!

31: Verhoogde intensiteit

Je realiseert je dat het jouw tijd is om jouw waarheid te zoeken en te spreken. Plotseling lijkt dit belangrijk voor jou om meer authentiek te zijn, meer jezelf.  Je mag ‘nee’ zeggen tegen mensen die je eerder ‘gepleast’ hebt. Je mag het onverdraaglijk vinden om in een huwelijk, een baan of op een plek te blijven die je niet langer ondersteunt. Er is geen plek om je te verschuilen; je hoeft niet meer op je hoede te zijn voor geheimen. Eerlijkheid wordt belangrijk voor je in al je relatievormen.

Mijn advies: Luister naar je hart. Als je gidsen vertellen niets te doen, te spreken of actie te ondernemen. Zeg ‘nee’ . Evenals je ‘ja’ moet zeggen tegen alles wat op je weg komt. Stel onaangename risico’s zonder schuldgevoel aan de orde om een spirituele houding te krijgen.

32: Overeenstemmen, in harmonie komen met seizoenen en cycli

Je raakt steeds meer afgestemd op het ritme van de seizoenen, de fasen van de maan en de natuurlijke cyclussen door een grotere bewustwording van jouw plaats in de natuurlijke wereld. Dit geeft een sterkere verbinding met de aarde.

33: Elektrische en mechanische storingen

Als rondom je gloeilampen flikkeren, de computer vastloopt of de radio kuren vertoont.

Mijn advies: Roep je engelen aan, je gidsen of de hele engelenschaar om het in orde te maken of een beschermend licht om deze machines te plaatsen. Omring je auto met een blauw licht…. 😉 (geintje)

34: Verhoogde synchroniteiten en veel kleine wonderen

Zoek er meer van!

Mijn advies: Synchroniteiten vertellen je dat je op de goede weg bent en de goede keuzes maakt. Eer deze aanwijzingen en je zult niet verdwalen. Geesten maken gebruik van synchroniteiten om met je te communiceren. Dit is het begin van wonder-ervaringen. (zie ook punt 30)

35: Verhoogde intuïtieve vermogens en veranderingen in je bewustzijnsstaat

Aan iemand denken en onmiddellijk iets van hen horen, meer synchroniteiten, plotselinge heldere inzichten over patronen of gebeurtenissen in het verleden, helder zien, buiten lichamelijke ervaringen en andere verschijnselen hebben, intensievere gevoeligheid en helder weten, bewustzijn van de essentie; ook van de essentie van anderen, Channelingen en Christusbewustzijn energieën.

36: In gesprek met de Spirits

Contact met engelen, spirituele gidsen en andere goddelijke entiteiten channelen.  Meer en meer mensen lijken deze mogelijkheden gegeven te zijn. Inspiratie voelen en informatie down-loads die vormen kunnen aannemen als schrijven, schilderen, ingevingen, communicatie, dansen, etc.

37: Een eenheidsbeleving

Een ervaring van heelheid. Bovenzinnelijk (transcendent) bewustzijn. Overspoeld worden door gevoelens van compassie en liefde voor alles wat leeft. Onthechte compassie en onvoorwaardelijke liefde voor iedereen helpt je naar hogere niveaus van bewustzijn en vreugde.

38: Gevoelens van vreugde en geluk

Een diep duurzaam gevoel van vrede en weten dat je nooit alleen bent.

39: Integratie (tot één geheel worden)

Zowel emotioneel, mentaal, fysiek als spiritueel word je sterker en transparanter. Je voelt je alsof je één bent met je Hoger Zelf.

40: Je levensdoel

Je weet dat je uiteindelijk doet waarvoor je op aarde bent gekomen. Nieuwe vaardigheden en geschenken zullen ontwaken, in het bijzonder de helende. Je leven en je werk ervaringen zullen zinvol samengekomen op één punt. Je gaat alles uiteindelijk helemaal leren gebruiken.

Mijn advies: Luister naar je hart. Je verlangens brengen jou naar waar je moet zijn. Ga naar binnen en vraag aan je Hoger Zelf: “Wat is het dat jij wil dat ik doe?” – wacht op de synchroniteiten, luister.

41: Je voelt je dichterbij dieren en planten

Voor sommige mensen zijn dieren menselijk in hun gedrag, voor hen zijn ongetemde dieren minder bang. Planten reageren meer dan ooit op je liefde en je aandacht. Sommige planten hebben zelfs een boodschap voor jou.

42: Wezens zien uit andere dimensies

De sluier tussen de verschillende dimensies is dunner, dat is geen nieuws. Blijf staan in jouw kracht – je bent sterker dan je je kunt voorstellen. Vraag je gidsen om hulp als je in je angst schiet.

43: Iemands ware Zelf zien of een geliefd iemand met een ander gezicht – in het verleden of in de parallelle wereld.

44: Gedachten en verlangens manifesteren zich sneller en efficiënter.

Mijn advies: Controleer je gedachten. Alle gedachten zijn gebeden.

Wees voorzichtig met wat je vraagt.

45: Een wazig of mistig gevoel in je linkerhersenhelft

Je “ heldere gaven” , je intuïtieve weten, je gevoelens en compassie, je vermogens te experimenteren met je lichaam, je helderziendheid en je expressieve (beeldende) vermogens zijn allemaal afkomstig van de rechterhersenhelft.Om deze hersenhelft meer te ontwikkelen moeten we de linkerhersenhelft soms een beetje uitschakelen. Onze rechterhersenhelft wordt vaak minder gewaardeerd dan de linkerhersenhelft die gewoonlijk staat voor het ordenen, organiseren, structuur aanbrengen, lineaire volgorde, analytisch vermogen, evaluatie, nauwkeurigheid, gerichtheid, probleem oplossen en wiskundig denken.
Voorbeelden van de mist in je linkerhersenhelft zijn soms een vorm van geheugenverlies, het plaatsen van woorden in een verkeerde volgorde, niet in staat zijn of geen verlangen hebben om lang te lezen, niet in staat zijn om te focussen, vergeten wat je wilde gaan vertellen, ongeduld met rechtlijnige vormen van communicatie (gesproken of geschreven formats), verstrooidheid, interesseverlies bij het onderzoeken van complexe informatie, sufheid, je overdonderd voelen door woorden en gesprekken en informatie en een tegenzin om te schrijven. Soms voel je je afgestompt of dom en heb je geen interesse in het analyseren van levendige intellectuele discussies of onderzoek. Aan de andere kant kun je jezelf aangetrokken voelen (stimuleert de rechter hersenhelft) tot het kijken naar beelden: video, fotobladen, prachtige kunstwerken, film – maar ook muziek, beeldhouwen, schilderen, samenzijn met mensen, tuinieren, wandelen en andere uitingen. Je kunt zoeken naar een spiritueel gehalte… ook in science-fiction.

Mijn advies: Je zult ontdekken dat als je toestaat je te laten leiden door je hart en je rechterhersenhelft, de linkerhersenhelft je daarin zal ondersteunen. Op een dag ben je helemaal in evenwicht of in balans. Je gebruikt de beide hersenhelften met meesterschap.

46: Duizeligheid

Dit gebeurt als je niet goed geaard bent. Misschien heb je net een groot emotioneel thema geduid en past je lichaam zich aan aan deze “lichtere” staat.

Mijn advies: Grond jezelf door eiwitten te eten, ook ‘troost-eten” is goed. Maak nu even geen onderscheid in goed of slecht voedsel. Van binnen weet je wat je nodig hebt. Doe je schoenen eens uit en loop een paar minuten met je blote voeten door het gras.

47: (makkelijk) Vallen, ongelukjes, gebroken ledematen

Je lichaam is niet goed geaard – wellicht is je leven uit balans, uit evenwicht. Je lichaam vertelt je dat je mag vertragen, dat je mag onderzoeken waar je nu mee bezig bent in je leven en/of bepaalde zaken te helen. Er is altijd een boodschap. Toen ik laatst mijn enkel brak, begreep ik dat mijn enkel mij iets vertelde over wat ik weigerde te accepteren. Dat moest ik in de eerste plaats gaan doen.

Mijn advies: Je blijft goed geaard als je je schoenen regelmatig uitdoet en met blote voeten b.v. door het gras loopt; nog beter: ga liggen in het gras zonder dekens onder je. Voel de aarde onder je – voel je één met de natuur. Vertraag en blijf met je aandacht aanwezig. Wees je bewust van wat je doet.  Voel en laat je gevoelens en emoties komen, als ze bovenkomen. Blijf in het hier-en-nu. Omring jezelf met een blauw licht als je van streek bent.

48: Hartkloppingen

Een snel kloppend hart gaat vaak samen met een opengaan van het hart. Het duurt maar een kort moment en de betekenis ervan is dat het hart zichzelf herstelt na een emotionele ontlading. Ik maakte iets mee waar ik van schrok: Ik werd midden in de nacht wakker van het bonzen van mijn hart. Ik dacht dat het mijn borst uitkwam. Het gebeurde maar één keer en ik begrijp dat het om een kolossale hart-chakra opening ging. Ik heb het laten controleren – er is niets mis met mijn hart.

49: Snellere haar- en nagel groei

Meer eiwitten worden gebruikt door het lichaam. Zo jammer dat we ons lichaam niet kunnen vertellen waar haar wél en niet mag groeien.  (Of kunnen we dit wel?  Hmmmm)

50: Een verlangen om een soulmate of tweelingvlam te vinden

Meer dan ooit eerder is er het verlangen dat we een soulmaterelatie kunnen hebben die overeenkomt met wie we zijn.

Mijn advies: De waarheid is: we zijn de persoon die we aantrekken. Jezelf liefhebben en waar je nu bent accepteren is nodig voor je je “perfecte” partner zult aantrekken. Het werk begint in je eigen huis. Hoe ik denk dat het zit is het volgende: Houd een verlangen naar deze persoon in je hart, zonder je eraan te hechten. Verwacht dat jij op een dag iemand zult ontmoeten die geschikt is voor jou – laat alle gedachten en verwachtingen los wie dit zal zijn en hoe het bij je komt. Richt in plaats daarvan je aandacht op het ophelderen van je eigen leven en wordt de persoon die je bent of wilt zijn. Wees gelukkig – misschien komt het op je pad.

51: Oppervlakkige herinneringen

Lichaamsgeheugen, verdrongen herinneringen, beelden uit vorige levens of parallelle levens. Wij genezen en integreren al onze ‘ikken’ – sta open voor deze ervaringen.

Mijn advies: Houd in gedachten dat dit vanzelf in je herinnering komt – zoek er niet naar.Ga niet alles kapot analyseren (omdat je verstrikt zult raken in de onaffe thema’s van je eigen processen) Voel wat er in je opkomt en vraag hulp aan je gidsen.

Liefde en knuffels, Annarita

Anderen lazen ook:

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/ascentiesymptomen-spiritueel-ontwaken/

Spiritueel ontwaken begint bij jezelf. Jouw leven in eigen hand nemen en het leven anders gaan bekijken. Het is durven te leven vanuit jouw gevoel jouw denken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Heb jij kristalenergie? Een diep spirituele, hoog empathische energetische imprint

Kristal-energie is een diep spirituele, hoog empathische energetische imprint die op de voorgrond is gekomen door volwassenen die in de jaren ’50 en ’60 geboren zijn, en door de jongere generaties geboren na 1976.
De vroege Kristal-mensen brachten een hoog geconcentreerde vorm van de Kristal-energie naar de planeet, en deden zo de voorbereiding voor de kinderen die later zouden komen. Kristal-energie is bedachtzaam, gevoelig, hoog intuïtief en heel spiritueel verbonden. Deze energie integreert niet goed in de 3de dimensie en heeft het moeilijk, zeker in een wereld die zo gefocust is op het materiële.
Kristal-mensen zijn hoog empathisch, wat hen ertoe brengt uit de mainstream weg te blijven, omdat ze gewoon teveel voelen. Waar Indigo’s rebels zijn en gericht op actie, zijn Kristal-mensen rustiger, geduldiger en al zijn ze niet zo agressief als Indigo’s, toch zijn ze even volhardend. Ze kiezen om te handelen wanneer ze voelen dat de energie juist zit voor ze, in plaats van vooruit te stormen. Kristal-volwassenen begonnen de spirituele beweging in de jaren ’70 en ’80, en schreven over onderwerpen waar niemand over had gehoord of die niemand begreep, maar ze volhardden in hun inspanningen, tevreden op de achtergrond staand, en wetend dat wat wat ooit als ‘raar’ werd beschouwd, mainstream zou worden, zoals dat vandaag het geval is.
Kristalmensen zijn hier om spirituele balans te creëren, om ons te leren hoe onze spirituele en materiële aspecten te integreren, om in de hemel te leven terwijl men op aarde is. Maar de toenemende polariteit van het ascensieproces is moeilijk geweest voor hen, en ze voelden dat ze het energetisch veld van de aarde zijn binnengekomen lang voor dat klaar was voor hen. Ze voelen zich beter in een uitnodigende, vriendelijke en hoog spirituele omgeving, en wat ze dan ontmoetten was allesbehalve zoiets.
Ze kunnen zich voelen alsof ze in twee werelden leven, de rustige, veilige wereld van hun eigen energie, en de buitenwereld, waarvan ze voelen dat die hen niet apprecieert of begrijpt. Energetisch gevoelig zijn kan een vals gevoel van angst creëren, omdat ze vaak niet weten hoe hun eigen energie te onderscheiden van wat ze rond zich voelen.
Omdat ze healers van nature zijn, voelen ze zich gedwongen om er zich volop in te storten en energie te healen, in plaats van een stap achteruit te zetten en healing energie op een hoger level te gaan toepassen, waar ze zich comfortabeler bij voelen.
Meer dan anderen voelen ze de krachtige energie-verschuivingen en schoonmaak en de angst van vandaag waar velen momenteel doorheen gaan. Omdat ze zo empathisch zijn en zulk een enorm healingpotentieel hebben, moeten ze hard werken om de negativiteit rond zich niet op te pikken en die dan zelf te transmuteren, want dat kan depressie, angst, fysiek ongemak, ziekte en energetische burn-out veroorzaken.
Kristalmensen voelen aan als oude zielen, wijs in spirituele zaken, maar vaak heel kinderlijk wanneer het op het materiële aankomt. Hun grootste uitdaging is om in hun leven gegrond, gefocust te blijven, en in hun eigen energie, maar toch de wereld niet buiten sluiten, en zich terug te trekken in hun eigen veilige energetische ruimte. Door hun empathie in balans te brengen met onthechting, het zetten van sterke energetische grenzen en het gebruik van hun healingkwaliteiten vanuit bekrachtiging in plaats van als martelaars, gaan ze veel oplossingen brengen in de problemen van de wereld, en kunnen ze anderen helpen om bekrachtiging te vinden van binnenuit, uit hun eigen spiritueel centrum.
Zonder onthechting kunnen ze makkelijk hun focus kwijtraken, niet geaard zijn en door het leven zweven als in een soort energetische limbo.
Kristalmensen en Indigo’s werken samen om een complete oplossing te bieden aan de wereld, door uitdagingen te identificeren, en transformatieve alternatieven te voorzien. Als ze de tijd, ruimte en aanmoediging krijgt, verlicht, steunt, gidst en richt Kristal-energie de diepste transformatie van de meest dichte energie tot zijn hoogste octaven. De Kristal-boodschap benadrukt healing en onvoorwaardelijke liefde, wanneer ze gefocust kunnen blijven op de waarde van hun gaven, en ze te gebruiken om de wereld rond zich op te tillen.
Hun gaven liggen in kunst, muziek, informatie delen, onderwijzen, channelen, empathie, mededogen en healing op zielsniveau. Het tot uitdrukking brengen van de Kristal-energie in jezelf, je kinderen en anderen, creëert energetische openingen in een wereld die geboren wordt wanneer de oude sterft, om zo de krachtige transformatie te creëren van de hemel op aarde, met de nadruk op empathie en mededogen, en het vinden van spirituele balans in een materieel gefocuste wereld.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/kristalenergie/

Als ik de tekst lees dan kan ik mezelf erin plaatsen. Hier leeft men om mensen mee te helpen om bepaalde inzichten te krijgen. Spiritueel zijn heel wat mensen aan het ontwaken maar zitten nog gebonden aan het leven hier. Er is veel meer ook in het leven nu. Als men dat begrijpt dan pas weet je dat de aarde en onze vorige levens lessen waren om door te stromen naar een hogere dimensie.
Eens je weet en voelt dan gaat men ook anders door het leven hierop aarde.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: