Category: nieuws


1 op de 10 Vlamingen leeft in armoede: “Homans gooit de handdoek in de ring”

 

  © thinkstock.

armoede Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) “lijkt de handdoek in de ring te gooien” wat betreft de armoededoelstellingen van de Vlaamse regering. Dat zegt Bart Van Malderen, Vlaams parlementslid voor sp.a, in een reactie op de zevende Armoedemonitor die door de studiedienst van de Vlaamse regering werd gepubliceerd. Minister Homans weerlegt de kritiek.

Uit de Vlaamse Armoedemonitor 2017 blijkt dat ongeveer 650.000 Vlamingen – ofwel een op de tien – in 2015 moesten zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat aandeel blijft daarmee stabiel ten opzichte van de voorbije jaren, terwijl de Vlaamse regering zich in het kader van het Pact 2020 ertoe heeft geëngageerd om het aantal tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verminderen, tot maximaal 430.000 personen.

Drempel

Bart Van Malderen © photo news.

De Belgische armoededrempel lag in 2015 voor alleenstaanden op een netto beschikbaar inkomen van 1.083 euro per maand, voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 2.274 euro. Hoewel het totaal aandeel personen onder de armoededrempel min of meer stabiel is gebleven, zijn er binnen bepaalde bevolkingsgroepen wel evoluties op te merken. Bij 65-plussers is het armoederisicopercentage sinds 2006 (23 procent) opvallend gedaald tot 14 procent in 2015. Bij de jongere leeftijdsgroepen (-25 jaar) is er sprake van een lichte stijging.

Vooral personen in eenoudergezinnen (27 procent), personen in grote gezinnen (18 procent) en alleenstaanden (17 procent) lopen een hoger armoederisico dan gemiddeld. Daarnaast zijn er onder meer ook grote verschillen tussen hoog- (5 procent) en laaggeschoolden (19 procent) en personen geboren binnen (8 procent) en buiten de EU (33 procent). Die laatste groep is overigens de enige waarbij het armoederisico in Vlaanderen hoger ligt dan het Europese gemiddelde.

Globaal gezien doet Vlaanderen het met een totaal van 10,3 procent van de bevolking onder de armoederisicodrempel het aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde (17 procent). Toch is er nog een lange weg af te leggen.

Kritiek

Volgens Van Malderen ontbreekt het aan “concrete maatregelen om de trendbreuk die na elk verloren jaar scherper zal moeten zijn, te realiseren”. “Minister Homans lijkt de handdoek in de ring te gooien door in de inleiding te stellen dat de omstandigheden ten opzichte van het Pact 2020 veranderd zijn en dat de doelstellingen niet meer relevant zouden zijn. Het is alsof we onze brandverzekering zouden opgeven omdat er meer branden zijn. Net nu is meer ambitie nodig om structureel te investeren in mensen.”

De sp.a’er wijst daarnaast op de subjectieve armoede. In 2015 leefde 13,6 procent van de Vlamingen in een huishouden dat zelf aangeeft (zeer) moeilijk rond te komen met het beschikbare inkomen. “Voor het eerst sinds 2012 stijgt dat percentage. Het moment van de bevraging, medio 2015, is het moment waarop de factuurregering prijsstijgingen doorvoerde voor water, elektriciteit, kinderopvang, enzovoort”, luidt het.

De groep met een objectief armoederisico en de groep in subjectieve armoede vallen overigens niet helemaal samen: 13 procent van de personen met een inkomen onder armoededrempel leeft in een gezin dat zelf aangeeft gemakkelijk rond te komen.

De ernstige materiële deprivatie bedroeg 3,1 procent. Dat wil zeggen dat ongeveer 200.000 personen te weinig geld hadden om in een aantal essentiële behoeften te voorzien. Dat aantal schommelt al jaren nagenoeg steeds tussen de 2 en 3 procent.

In de Armoedemonitor wordt ook ingezoomd op kinderarmoede. In 2015 leefde 12 procent van de Vlaamse -18-jarigen in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat komt overeen met ongeveer 150.000 kinderen. Ook dat aantal bleef het laatste decennium vrij stabiel. In 2020 wil de regering dat aantal gedaald zien tot onder de 60.000. Ongeveer 5 procent van de kinderen leeft in een ernstig materieel gedepriveerd gezin.

Homans ontkent

Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans. © belga.

Minister Homans kan zich niet vinden in de kritiek van Van Malderen. “Wie de voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding bekijkt, kan vaststellen dat we allesbehalve de handdoek in de ring gooien. Ik blijf als Vlaams minister van Armoede volop inzetten op armoedebestrijding en de voortgangsrapportage toont aan dat we goed op schema zitten. Bovendien zullen we het Vlaams Actieplan Armoede tegen de zomer evalueren en waar nodig nog versterken”, reageert ze.

Volgens haar is het dan ook “duidelijk dat sommigen blind lijken te zijn voor de evolutie die zich sinds 2008 heeft voorgedaan”. “Wij worden geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen, hetgeen het niet evident maakt om doelstellingen die bijna tien jaar geleden werden gedefinieerd, te behalen.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/3122244/2017/04/04/1-op-de-10-Vlamingen-leeft-in-armoede-Homans-gooit-de-handdoek-in-de-ring.dhtml

Soms kan men er echt niets aan doen om in deze groep terecht te komen. Maar er zijn er ook die alles te lang laten aanslepen en zo in armoede komen te zitten en moeten leven. Als men nu neemt dat gas en elektriciteit al heel duur is geworden dan zou men beter daar eens een stop op zetten. Zodat mensen allemaal van deze nutsvoorzieningen kunnen genieten. Hierop wordt bespaard. Zelfs zijn er die als het koud is gewoon een vuurtje van papier en karton aansteken in hun woning om het warm te hebben. Net als op gezondheidsvlak. Daar wordt ook snel bij bepaalde een stop op gezet omdat ze het niet kunnen betalen. Ook de huur gaat maar richting de top. En mensen die werken hebben het al moeilijk om rond te komen laat staan mensen die door omstandigheden geen werk hebben of moeten overleven met een vervangingsinkomen.
Maar ook mogen we natuurlijk niet vergeten dat ook heel veel mensen boven hun standing leven en alles maar moeten hebben of willen hebben. Ook staan ze niet stil bij aankopen die ze doen met een kaart of leningen aangaan voor juist dat te hebben wat in hun gedachten zit. Zo komen vaak mensen in het nauw.
En dan mogen we niet vergeten dat we toch voor heel wat een land van weldaad zijn en daar gaat ook heel veel geld naar toe zonder dat deze er iets moeten voor doen.
Ook naar ouderen moet eens gekeken worden. Die heel hun leven gewerkt hebben en dan een pensioentje trekken om juist hun huur mee te betalen. Deze groep mensen moet men zeker eens meer een hart onder de riem steken. Deze mensen hebben het echt wel nodig. Sommigen moeten rondkomen met 900 euro dat echt niet kan om een maand door te komen.

En ze kunnen nog zoveel debatteren, maar misschien moeten juist deze mensen eens iets meer van hun salaris afstaan om aan deze groep mensen te geven.

Afbeeldingsresultaat voor armoedegrens

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoeveel kinderen werden er geboren in uw geboortejaar?

OVERZICHT. Hoeveel kinderen werden er geboren in uw geboortejaar?
Foto: FRED DEBROCK

Het aantal geboortes in ons land is in 2015 voor het zesde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit de (definitieve) cijfers van de FOD Economie. In dat jaar werden in België 62.285 jongens en 59.428 meisjes geboren, 121.713 in totaal. Dat is het laagste cijfer van de voorbije tien jaar.

Hoeveel kinderen er ter wereld kwamen in uw geboortejaar, leest u in onderstaande tabel.

Als u de tabel niet kan zien, kan u de cijfers ook hier bekijken.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20170316_02783230/overzicht-hoeveel-kinderen-werden-er-geboren-in-uw-geboortejaar

Het is wel eens leuk om te bekijken hoeveel jongens en meisjes er geboren zijn in jouw geboortejaar.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De speech die naar de keel grijpt: “Mijn vader heb ik stiekem om 3 uur ’s nachts begraven, mijn moeder werd voor mijn ogen verkracht”

© Kos.

Twee jaar geleden gaf Yeonmi Park een bijzonder emotionele speech over de harde levensomstandigheden in Noord-Korea. Sommige aanwezigen in de zaal moesten net als zij huilen, maar in de buitenwereld werd haar stem nog te weinig gehoord. Dankzij de kracht van sociale media komt daar nu verandering in: in minder dan een week tijd is het fragment via Facebook 65 miljoen keer bekeken en meer dan een miljoen keer gedeeld.

Park gaf de toespraak in Dublin voor het publiek van One Young World, het belangrijkste internationale forum voor jonge leiders. Tussen de tranen door vertelde ze over verschrikkelijke momenten uit haar leven. Hoe ze op negenjarige leeftijd met eigen ogen zag hoe de moeder van haar vriendin in het openbaar geëxecuteerd werd bijvoorbeeld. Of hoe ze zelf haar vader moest begraven, in het geniep om 3 uur ’s nachts. En wat dan gedacht van haar moeder, die zich liet verkrachten om Park te beschermen?

Hieronder vindt u de vertaling van haar volledige speech. Interessant om weten: de kiem van haar verzet werd gezaaid toen ze via een -uiteraard illegale- dvd naar ‘Titanic’ keek. “Die film leerde mij de echte betekenis van liefde en gaf me een voorsmaakje van vrijheid.”

“Geen enkel liefdesverhaal gezien”
“Ik ben niet diegene die aan het woord is”, begon Park. “Het zijn de mensen ginder die nu via mij spreken. Noord-Korea is een ongelooflijk land. Er is maar één tv-kanaal en geen internet. We mogen niet zingen, zeggen, denken of aandoen wat we willen. Noord-Korea is het enige land ter wereld dat mensen executeerde omdat ze naar het buitenland gebeld hebben.”

“De bevolking wordt geterroriseerd. Toen ik daar opgroeide, heb ik nooit iets gezien van een liefdesverhaal tussen een man en een vrouw. Geen boeken, geen liedjes, geen films over liefde en ook niet in de pers. Romeo en Julia bestaat daar niet, alles was propaganda voor dictator Kim.”

“Geëxecuteerd omdat ze naar Hollywood-film keek”
“Ik werd geboren in 1993 en meteen ontvoerd, de woorden ‘vrijheid’ of ‘mensenrechten’ kende ik toen nog niet. De Noord-Koreanen zijn op dit moment wanhopig op zoek naar vrijheid, ze sterven er zelfs voor.”

“Toen ik negen jaar oud was, zag ik hoe de moeder van mijn vriendin in het openbaar geëxecuteerd werd. Haar misdaad? Ze had naar een Hollywood-film gekeken. Als je de grootsheid van het regime in vraag stelt, riskeren drie generaties in de gevangenis te belanden of geëxecuteerd te worden.”

“Verboden te fluisteren”
“Toen ik vier jaar was, waarschuwde mijn moeder me dat ik zelfs niet mocht fluisteren. De vogels en muizen konden me niet horen. Ik geef toe: ik dacht dat de Noord-Koreaanse dictator mijn gedachten kon lezen.”

“Mijn vader stierf in China nadat we ontsnapt waren uit Noord-Korea. Ik moest hem om 3 uur ’s nachts stiekem begraven. Ik was toen veertien jaar. Ik kon niet eens huilen. Ik was bang om teruggestuurd te worden naar Noord-Korea.”

“Vrouwen zijn zwak, maar moeders zijn sterk”
“Op de dag dat we gevlucht waren, zag ik mijn moeder verkracht worden. De dader was een Chinese mensenhandelaar. Hij had het ook op mij gemunt, ik was toen 13 jaar. Er is een gezegde in Noord-Korea: ‘vrouwen zijn zwak, maar moeders zijn sterk’. Mijn moeder liet zich verkrachten om mij te beschermen.”

“De ongeveer 300.000 Noord-Koreanen die konden vluchten, zijn niet veilig in China. Zeventig procent van de tienermeisjes wordt uitgebuit, soms worden ze zelfs verkocht voor 200 dollar.”

“Sterren gevolgd”
“We stapten door de Gobiwoestijn met een kompas. Toen dat niet meer werkte, hebben we de sterren richting de vrijheid gevolgd. Naar mijn aanvoelen stonden enkel de sterren aan onze kant.”

“Mongolië was ons moment van vrijheid. De dood of de waardigheid. We hadden messen op zak, zodat we zelfmoord konden plegen als we ooit teruggestuurd zouden worden naar Noord-Korea. We wilden als mensen leven.”

Hoe helpen?
“Ik krijg vaak de vraag: hoe kunnen we Noord-Koreanen helpen? Er zijn veel manieren, ik zal er nu drie opsommen. Ten eerste: informeer jezelf, zodat je anderen bewust kan maken van de mensenrechtencrisis in Noord-Korea. Ten tweede: help en steun vluchtelingen uit Noord-Korea die proberen vrijheid te vinden.”

“Ten derde: dwing China om te stoppen met repatriëringen. We moeten ons licht werpen op de donkerste plek ter wereld. Het gaat niet enkel om mensenrechten, het zijn onze rechten die Noord-Koreaanse dictators nu al gedurende zeven decennia schenden. We hebben wereldwijd regeringen nodig die druk zetten op China om repatriëringen te stoppen. Chinese afgevaardigden van One Young World kunnen daar een rol in spelen.”

“Minder aandacht voor regime, meer voor de mensen”
“Noord-Korea is onbeschrijfelijk. Niemand verdient het om onderdrukt te worden op basis van de plek waar hij of zij geboren wordt. We moeten minder aandacht schenken aan het regime en meer focus leggen op de mensen die vergeten worden. One Young World, wij zijn diegenen die hen zichtbaar zullen maken. Collega-afgevaardigden, laten we wereldwijd actie ondernemen om Noord-Koreanen te bevrijden.”

“Toen ik doodsbang in de Gobiwoestijn rondliep, dacht ik dat het niemand iets kon schelen. Ik dacht dat enkel de sterren aan mijn zijde stonden. Maar jullie hebben naar mijn verhaal geluisterd. Jullie leven mee, heel erg bedankt daarvoor.” De staande ovatie voor zo’n dappere boodschap was meer dan terecht.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/15783/Noord-Korea/article/detail/3105686/2017/03/15/De-speech-die-naar-de-keel-grijpt-Mijn-vader-heb-ik-stiekem-om-3-uur-s-nachts-begraven-mijn-moeder-werd-voor-mijn-ogen-verkracht.dhtml

Wie wil er nu in zo een land wonen? Waar je als kind of als persoon niet doet wat je graag wilt doen. Dan wordt je vermoord of verkracht. Dan leven we toch in een prachtig land.
Een man die het voor het zeggen heeft met rond zich heen duizenden volgers die naar de persoon zijn regime deinst.
Via de link kan je de speech bekijken.

Afbeeldingsresultaat voor Noord-Korea

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nog een reden waarom een weekend 3 dagen zou moeten duren

© unsplash.

Op maandag is het toch altijd nét iets moeilijker om dat warme bed te verlaten. Waarom duurt een weekend eigenlijk geen 3 dagen, vraag je je wel eens af in een zoveelste ochtendlijke strijd met de snoozeknop. De Britse universitair Alex Williams begrijpt ons, en hij gooit nog een extra argument in de strijd voor een wekelijks verlengd weekend.

“Een weekend van drie dagen zorgt ervoor dat je meer tijd hebt om met vrienden en familie door te brengen, de wereld buiten de werkmuren te ontdekken en te ontspannen van alle druk die het professionele leven met zich meebrengt,” zo begint Alex Williams zijn betoog, lector aan de City University van Londen. Daar kunnen we ons alvast in vinden. Maar er is meer, en zijn argumenten zijn zelfs maatschappelijk relevant te noemen.

Goed voor het milieu

“Weekends van drie dagen zijn ook één van de makkelijkste stappen die we kunnen zetten om onze impact op het milieu te verkleinen én onze economie te versterken,” zo gaat Williams verder. Hij baseert zich hiervoor op onderzoek dat een verband aantoont tussen minder werkuren en een lagere energieconsumptie: als de lichten, air conditioning en computers een dag in de week minder aan moeten staan op kantoren, kan je heel wat op verbruik besparen. Bovendien worden de wegen en het verkeer minder belast als mensen nog maar 4 keer per week naar hun werk gaan met de wagen.

Betere gezondheid en productiviteit

Als extra bewijs haalt Williams een experiment uit 2007 in Utah aan, waar vrijdag als werkdag werd afgeschaft door van maandag tot donderdag langere uren te werken. De staat kon zo 1,6 miljoen energiekosten besparen na de eerste tien maanden, en de vermindering van het woon-werkverkeer zorgde voor een jaarlijkse vermindering in uitstoot van 12.000 ton CO2, aldus de lector. We vrezen dat Alex Williams met zijn voorstel niet meteen alle regeringen wereldwijd tot inzicht doet komen. Maar we kunnen er maar van dromen, op deze vroege maandagochtend. Met argumenten als een betere nachtrust, sociaal leven, gezondheid en productiviteit op het werk probeerden we eerder al eens om een extra dagje weekend aan te kaarten. Proberen gaat mee.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37342/Vrije-tijd/article/detail/3091587/2017/02/27/Nog-een-reden-waarom-een-weekend-3-dagen-zou-moeten-duren.dhtml

Hier wil ik voor intekenen, en denk nog vele anderen. Het weekend is soms te snel voorbij en maandag is het niet de leukste dag om je bed uit te komen om te gaan werken. Natuurlijk als het dan drie dagen duurt zal ook de eerste werkdag moeilijk zijn. Dus eigenlijk heeft het toch maar te maken dat mensen liever drie dan twee dagen thuis zijn voor ze aan een nieuw werkweek beginnen.

Afbeeldingsresultaat voor werkweek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

MAG UW AUTO ANTWERPEN NOG BINNEN

Mag uw auto Antwerpen nog binnen? Check het hier

Mag uw auto Antwerpen nog binnen? Check het hier
Foto: Belga, Stad Antwerpen

Antwerpen / Linkeroever –Slechts vijf procent van de dieselrijders weet of zijn of haar auto vanaf 1 februari nog binnen mag in de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Dat blijkt uit een enquête van VAB. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met de lage-emissiezone? Mag uw auto vanaf 1 februari Antwerpen nog binnen?

Lees ook: Lage-emissiezone: amper 5% dieselrijders weet of auto nog binnen mag in Antwerpen

Advertentie

Waar en wanneer geldt de LEZ?

De hele binnenstad en een deel van Linkeroever worden lage-emissiezone. De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. Op de laatste kruispunten vóór de LEZ zullen vooraankondigingsborden staan. Deze verkeersborden geven de laatste uitwijkmogelijkheden aan voor voertuigen die de zone willen vermijden. Zo rijden ze niet per ongeluk de LEZ binnen.

De LEZ geldt vanaf 1 februari altijd, 7 dagen per week, 24 uur per dag voor personenvervoer, goederenvervoer en landbouwtrekkers op wielen. Ze geldt niet voor brommers en motorfietsen. Niet omdat ze minder vervuilend zouden zijn, maar omdat de camera’s hun nummerplaten voorlopig nog niet kunnen herkennen.

Mag uw auto Antwerpen nog binnen? Check het hier
Foto: Stad Antwerpen

Doe hier meteen de online test!

Mag mijn voertuig binnen in de LEZ?

De meest vervuilende voertuigen mogen de stad niet meer in. Dit zijn oudere diesels en heel oude benzinewagens. Of een voertuig de LEZ binnen mag, hangt af van zijn euronorm. Die norm – een cijfer van 1 tot 6 – staat in principe op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig (zie rubriek ‘milieuklasse’). Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw voertuig vervuilt.

In principe mogen dieselvoertuigen met euronorm 1 en 2 de stad niet in. Diesels met euronorm 3 die geen roetfilter hebben mogen binnen mits een betaling. Wie een diesel heeft die ouder is dan tien jaar, checkt best zijn inschrijvingsbewijs.

Bij benzinewagens zijn de regels iets soepeler omdat ze ook minder vervuilen. Alleen benzinewagens die werden gemaakt voor de euronormen werden ingevoerd, mogen de stad niet in. Dat zijn wagens die meestal ouder zijn dan 20 jaar.

Mag uw auto Antwerpen nog binnen? Check het hier
Foto: Stad antwerpen

Enkel voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden beantwoorden, mogen nog binnen:

1. Voertuigen die tot 2020 altijd binnen mogen in de LEZ:

…als ze een Belgische nummerplaat hebben:

 • benzinevoertuigen en voertuigen op LPG of aardgas met euronorm 1, 2, 3, 4, 5 en 6
 • dieselvoertuigen met euronorm 4, 5 en 6
 • dieselvoertuigen met euronorm 3, met een roetfilter waarvoor een Vlaamse premie werd aangevraagd
 • landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV
 • elektrische voertuigen
 • voertuigen op waterstof
 • plug-in-hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 49 g/km
 • bepaalde specifieke professionele voertuigen

Staat uw wagen in deze lijst? Dan moet u niets doen, u mag automatisch gratis binnen.

2. Voertuigen die na registratie binnen mogen in de LEZ:

 • toegelaten voertuigen (zie lijst hierboven) met een buitenlandse nummerplaat (Nederlandse nummerplaten moeten niet geregistreerd worden)
 • dieselvoertuigen met euronorm 3 met een roetfilter waarvoor geen Vlaamse premie werd aangevraagd
 • voertuigen voor vervoer van personen met een handicap die een speciale parkeerkaart hebben én die een aangepaste wagen hebben of recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
 • Voertuigen voor vervoer van personen met een handicap die uitgerust zijn met een rolstoellift en die niet vallen onder andere toegangsvoorwaarden voor personen met een handicap

Registreren moet ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de LEZ. Bij de verstrenging van de toelatingsvoorwaarden in 2020 en 2025, zal een nieuwe registratie nodig zijn.

3. Voertuigen die na betaling binnen mogen in de LEZ:

 • dieselvoertuigen met euronorm 3 zonder roetfilter
 • voertuigen ouder dan 40 jaar
 • sommige beroepsgebonden dieselvoertuigen met euronorm 2 of 3 zonder roetfilter
 • alle niet toegelaten voertuigen kunnen maximaal 8 keer per jaar toch de LEZ binnenrijden via een LEZ-dagpas

U moet vooraf registreren en betalen.

In 2020 en 2025 worden de toelatingsvoorwaarden strenger.

Mag uw auto Antwerpen nog binnen? Check het hier
Foto: Stad Antwerpen
Mag uw auto Antwerpen nog binnen? Check het hier
Foto: Stad Antwerpen

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20170105_02658589/mag-uw-auto-antwerpen-nog-binnen-check-het-hier

Toch misschien belangrijk nieuws voor niet Antwerpenaren. Mensen die Antwerpen willen bezoeken zullen in de toekomst hier rekening mee moeten houden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

TE KOOP VILLA VAN VAN DAMME

TE KOOP: de villa van Jean-Claude Van Damme
JCVD.jpg

Na drie jaar houdt Hollywood-acteur Jean-Claude Van Damme het voor bekeken in zijn prachtige hoekvilla, in het zonnige Marina del Rey, in de buurt van Los Angeles. ‘The Muscles from Brussels’ heeft zijn huis te koop gezet.

De villa is naar verluidt 700 m2 groot, verdeeld over drie verdiepingen. Geen nood echter, er is een lift aanwezig.

Voorts zijn er 6 slaapkamers met badkamer, een volledig uitgeruste keuken, diverse salons, een filmzaal én wijnkelder aanwezig.

Kostprijs?

Het prachtige zicht krijg je er zomaar gratis bij. Daarvan kan je trouwens optimaal genieten vanop de verschillende terrassen, of gewoon vanuit het zwembad op het dak.

Vraagprijs van Jean-Claude: 9,999 miljoen dollar, omgerekend zo’n 8,88 miljoen euro. Of hij voor Belgen nog iets van de prijs wil doen, weten we niet. Sowieso is deze verkoop kassa-kassa voor de wereldberoemde Belg. Drie jaar geleden telde hij zelf nog 6 miljoen dollar, ofwel 5,3 miljoen euro.

(kv)

BRON: http://www.hebbes.be/artikel/te-koop-de-villa-van-jean-claude-van-damme?utm_medium=content&utm_source=gva&utm_campaign=home

Zeggen ze niet geld moet rollen. Maar ik heb het niet dus vriend nee ik koop het niet. 
Het is dan wel een mooi huisje maar voor heel wat te groot van vaerenbergh.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

DIE KOMT AAN: TRAILER VAN DOCU HELEEN VAN ROYEN OVER DEMENTERENDE MOEDER

De trailer van de film die schrijver Heleen van Royen over haar dementerende moeder maakte, is nu te zien. En hij grijpt je bij je strot.

Die komt aan: trailer van docu Heleen van Royen over dementerende moeder

HEEL DICHTBIJ
Heleen bedient de camera grotendeels zelf, waardoor de ziekte van haar moeder heel dichtbij komt. We volgen moeder en dochter in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af.

ODE AAN HET LEVEN
Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed. De wereldpremière vindt plaats tijdens het IFFR, op 28 januari 2017 in het Oude Luxor in Rotterdam. Vanaf 23 februari draait de film in de bioscoop.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/videos/dat-komt-binnen-trailer-van-docu-heleen-van-royen-over-dementerende-moeder/

Zoiets delen is heel moeilijk, zeker omdat je er zelf heel kortbij betrokken bent. Maar ook hier geef ik dan graag aandacht aan. Want we kennen allemaal Heleen op een speciale manier, maar hier laat ze dan toch maar zien hoe gevoel ze is en toch er voor haar moeder wilt zijn.

Afbeeldingsresultaat voor heleen van royen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

AANSLAG BERLIJN DUITSLAND

Opgepakte 23-jarige ontkent elke betrokkenheid – Merkel: “Weerzinwekkend als dader asielzoeker blijkt te zijn”

• Vrachtwagen met Poolse nummerplaat rijdt in op kerstmarkt Berlijn aan de Breitscheidplatz.
• Minstens 12 doden en 48 (zwaar)gewonden.
• Politie gaat uit van terroristische aanslag.
• Verdachte opgepakt op 2 km van de aanslag, hij zou als vluchteling het land zijn binnengekomen.
• In de vrachtwagen werd een dode Poolse man teruggevonden. Het is zeker dat hij niet achter het stuur zat.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38822/Aanslag-Berlijn/article/detail/3034964/2016/12/20/LIVE—Opgepakte-23-jarige-ontkent-elke-betrokkenheid—Merkel-Weerzinwekkend-als-dader-asielzoeker-blijkt-te-zijn.dhtml

Tot mijn spijt is dit toch weer even om stil bij te staan. Niet bij wat er gebeurd is maar bij de onschuldige slachtoffers die dit mee hebben moeten maken en mensen die het zien gebeuren hebben.
In stilte hoop ik dat liefde rond de aarde mag komen.

Gerelateerde afbeelding

Afbeeldingsresultaat voor vrede teken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

GEVONDEN BALLON MET BRIEFJE ERAAN

Man vindt ballon in veld: er hangt een ontroerende brief van kind aan zijn overleden vader aan

 

“Dag papa, ik schrijf je een brief om te zeggen dat ik je mis”, zo begint de brief die Stuart McColl vond in een veld in Schotland. De brief was aan een heliumballon bevestigd en is geschreven door een kind. De boodschap van de zoon aan zijn “vader in de hemel” zal je hart breken.

Stuart McColl vond de brief in een afgelegen veld in het Schotse Dunfermline. In de brief schrijft een kind aan zijn overleden vader over hoe hij nu bij een pleeggezin verblijft, omdat zijn moeder ziek is.

De brief

“Dag papa, ik schrijf je om te zeggen dat ik je mis en om jou het nieuws te vertellen! Waarschijnlijk weet je al dat ik bij een pleeggezin woon omdat mama ziek is en omdat mijn oor geblokkeerd zit door maandag. Morgen vertrekken we. Ik mis school en jou. Ik weet dat je in de hemel bent, maar ben je veilig?

Oh ja, voor ik vertrek: hier is mijn droom en mijn kerstlijst. Mijn droom is een brief van jou onder mijn kussen.”

Op de kerstlijst staat onder andere een voetbal, een truitje van Real Madrid en een Rubiks kubus, cadeautjes die Stuart doodgraag zou kopen voor het kind.

Te triest om te negeren

Stuart McColl vertelt aan de Dunfermline Press dat hij koste wat kost het kind wil vinden. Hij wil de cadeautjes kopen die het kind op zijn kerstlijst heeft gezet. “Dit was gewoon te triest om te negeren”, vertelt Stuart. “Het zou fantastisch zijn om iemand te helpen die het zo moeilijk heeft.”

Met de media-aandacht hoopt Stuart snel de brievenschrijver te vinden. “Er zijn zoveel mensen die willen helpen en velen willen geld doneren om de cadeautjes te kopen. Maar eerst moeten we het kind vinden!”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3031849/2016/12/15/Man-vindt-ballon-in-veld-er-hangt-een-ontroerende-brief-van-kind-aan-zijn-overleden-vader-aan.dhtml

Dit pakt ieder gevoelige mens. Het lezen van een briefje dat geschreven is door een kind die eigenlijk alles verloren heeft.
Uit mijn hart hoop ik dat de persoon het kind mag vinden en dat deze het kind blij mag maken.

Hoe voelen jullie bij dit lezen?

Afbeeldingsresultaat voor kinderbrief

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

TRAP IN DE RUG KRIJGEN

Hallucinante beelden: man stampt vrouw van de trap

video Een jonge vrouw neemt de trap naar beneden in een metrostation in Berlijn. Plots geeft een man haar een hevige trap in de rug. Ze tuimelt de treden af. Nu zijn de bewakingsbeelden van het hallucinante incident in de openbaarheid gekomen.

De brutale aanval op de jonge vrouw wekt heel veel afschuw op. De daad die op 27 oktober plaatsvond, krijgt nu de nodige aandacht omdat de Duitse krant Bild uitpakt met de beelden van de bewakingscamera.

De video toont hoe de vrouw kort na middernacht de trap afdaalt van het metrostation in de Hermanstrasse. Vier jonge mannen duiken op. Een kerel met sigaret en bierfles in de handen, loopt achter haar aan. Hij versnelt en haalt plots uit naar het nietsvermoedende slachtoffer.

Ze stort naar beneden en landt op haar gezicht en bovenlichaam. De dader kijkt nog rustig naar hoe de vrouw een pijnlijke val maakt en wandelt dan ontspannen naar een andere uitgang met zijn vrienden. Onderaan de trap wordt de vrouw door medereizigers geholpen en uiteindelijk naar het hospitaal gebracht.

De politie is op zoek naar de man die verdacht wordt van slagen en verwondingen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3026092/2016/12/08/Hallucinante-beelden-man-stampt-vrouw-van-de-trap.dhtml

Hier wil ik wel eens aandacht aan geven. Hoe erg het is om je agressie zo te tonen en dan nog iemand aan te vallen in de rug. Dat zouden ze nu eens met de persoon zelf moeten doen maar dan van een trap 10maal zo hoog om te kijken hoe pijnlijk het is en de angst die achterblijft bij het slachtoffer. Zelfs gewoon wandelen op een rustige manier is niet toegelaten.

Afbeeldingsresultaat voor langs achter aangevallen worden

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Mieke Van Looy's

One Shot of Wonderness a Day

NeverendingNotes

Niksjes, Nutjes, Notities & Nieuwsgierigheden

'T is Maan

haken, breien, tuinieren, hardlopen en meer!

VanGodenEnMensen

(Nieuws) Over religie en filosofie door Paul Delfgaauw

Bewegen en nog veel meer

Bewegen kan altijd en overal

Vier elk klavertje

Omdat je leven het vieren waard is.

The Victoria Tales

"We are not interested in the possibilities of defeat. They do not exist." - Queen Victoria

ECLECT

Humanistisch Eclectisch Religieus

heyesther

create your own health and happiness

MichielZiet

Dagelijkse dingen die soms bijzonderder lijken dan je denkt.

Discobar Bizar

Welkom op de blog van Discobar Bizar. Druk gerust wat op de andere knoppen ook, of lees het aangrijpende verhaal van Hurricane Willem nu je hier bent. Welcome to the blog of Discobar Bizar, feel free to push some of the other buttons, or to read the gripping story of Hurricane Willem whilst you are here!

CountingCatbirds

Juju & Journaling

mieniliciousblog

Zopas gescheiden dus mijn leven is een rollercoaster van emoties. Schrijven is een uitlaatklep. Benieuwd of het leven echt begint op 40 ...

Wimmeke

A grandmother is a little bit parent, a little bit teacher, and always a best friend.

Coaching De Lotus - kinder-en gezinscoaching

Vindt hier het antwoord op je vragen....

Mandy van Ewijk

moeder baby ontwikkelingen & nog meer

Leven met Chronische Lyme en Co-infectie

Een ziekte die je vaak niet van de buitenkant ziet.

De tijd van uw keuzes

In uw hersenen zit een systeem, een stemmetje in uw hoofd en een tijdsbalk.

Liestoire

|| Lies Tanghe ||

Feelings With Music

A diary combined with lyrics

KoningsKrabbels | Weblog van Sandra de Koning - van de Pol

Lief, Leuk, Lachen, Leven, Lessen, Lezen, Luisteren, Langdradig, Lastig, Lanterfanten, Lef, Loslaten & Later...

GezondheidsCentrum-HealthCentre Ludwig Tummers

Full Service Para-medisch & para-psychotherapeutisch GezondheidsCentrum

Chantal van Sundert

Healer. medium, auteur, kunst met een boodschap, spiritueel genezen, alternatieve geneeskunde, gezonde voedings adviezen

Sattva Chandra

Bewustzijn,spiritueel,New Paradigm MDT, Hypnose,Hspers

Grensgevallen

Een grens is een wens

Balzarelli

Schrijft

Solivagante

Sightseeing while Soulsearching

Bubbliciously me

Living the life you love....

Vera schrijft puur

Inspirerende gedichten over eigen ervaringen en gevoelens

lifebyjoe

Hi! Gezellig dat je even een kijkje neemt op mijn pagina. Ik neem je graag mee in mijn liefde voor beauty, fashion, lifestyle en alles wat er verder bij komt kijken. Ook hou ik enorm van al het mooie wat het leven te bieden heeft. Veel liefs Joëlle ღ ( but feel free to call me Joeシ )

%d bloggers liken dit: