Tag Archive: ICT


ICT ROEPT ZWEDEN OP VOOR TIBET

Ter gelegenheid van het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat op 1 januari van start is gegaan, hebben de International Campaign for Tibet en het Swedish Tibet Committee, de Zweedse regering opgeroepen een nieuw EU-beleid ten aanzien van China en het Sino-Tibetaanse conflict te bevorderen. In een informatiedocument geven de twee organisaties een beoordeling van de politieke en mensenrechtensituatie in Tibet en stellen zij vijf concrete aanbevelingen over manieren waarop de EU zou kunnen deelnemen aan het overwinnen en oplossen van het decennialange conflict in Tibet.
Zweden neemt het EU-voorzitterschap over van Tsjechië, waar vorig jaar in het parlement een conferentie op hoog niveau over Tibet werd georganiseerd als onderdeel van de officiële agenda van het voorzitterschap. Onder de titel “Wat kunnen Tsjechië en de Europese Unie doen om de crisis in Tibet aan te pakken?” was de conferentie, die de noodzaak benadrukte om het beleid van de EU en haar lidstaten inzake de wettelijke status van Tibet opnieuw te bekijken, met name in het licht van de oorlog in Oekraïne en de veronachtzaming van internationale normen door China, een bemoedigende stap waarop Zweden zou moeten voortbouwen.

ICT en het Swedish Tibet Committee roepen het Zweedse EU-voorzitterschap op om:

  • Bevorderen van een EU-standpunt over Tibet dat in overeenstemming is met de internationale juridische status en het internationaal recht.
  • De EU-sancties tegen Chinese personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Tibet uit te breiden; mensenrechtenkwesties en individuele gevallen aan te kaarten bij de Chinese regering.
  • Een openbare verklaring van de EU aannemen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen inmenging van de Chinese regering in de opvolging van de Dalai Lama.
  • Een actieve rol spelen bij de oplossing van het Chinees-Tibetaanse conflict door een speciale EU-coördinator voor Tibet te benoemen.
  • Bevorderen dat het Tibetaanse Plateau wordt opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking.

Download hier het persbericht

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/zweden-het-eu-voorzitterschap-en-het-belang-voor-tibet/

WANNEER TOONT MARK RUTTE ZIJN BEZORGDHEID OVER INTIMIDATIES DOOR CHINESE?

Tibetanen verenigden zich vandaag op de Dam met Oeigoeren, Hongkongers, Mongolen en Chinezen. De groepen willen in het openbaar met minister-president Mark Rutte van gedachten wisselen over de druk die Chinese autoriteiten in Nederland op hen uitoefenen. Ze verzamelden handtekeningen en vroegen parlementariërs om steun voor hun zorgen.
Tot de sprekers behoorden ook Stijn Deklerck van Amnesty International en oud-Kamerlid Harry van Bommel. ICT Europe-directeur Wangpo Tethong zei onder meer: “Als de Nederlandse autoriteiten verwachten dat de door de Chinese vervolging getroffen mensen zich voor hen openstellen, moeten ze hen ook publiekelijk bijstaan.”
Minister-president Mark Rutte heeft nog steeds niet gereageerd op de open brief die drie Tibetaanse organisaties in Nederland hem op 31 oktober 2022 stuurden. Hierin vroegen ze hem om een ontmoeting met Nederlanders en Tibetanen over de activiteiten van de Chinese autoriteiten in Nederland. International Campaign for Tibet Europe en haar partners verwelkomen de snelle actie van de regering om de twee door China geopende politiebureaus in Nederland te sluiten. Tegelijkertijd zijn ze bezorgd over de ondermaatse publieke solidariteit van de Nederlandse autoriteiten.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/wanneer-toont-mark-rutte-zijn-bezorgdheid-over-intimidaties-door-chinese-autoriteiten-in-nederland/

Alle belangrijke personen zouden is bij elkaar moeten komen over deze bezorgdheid. Het is Nederland of gelijk welk land en daar zou de autoriteit van China geen zeg in mogen hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

TAFELGESPREK OVER DE TOEKOMST VAN NEDERLAND, EUROPA EN TIBET

Op dinsdag 29 november 2022 organiseerde International Campaign for Tibet Europe een rondetafelgesprek met Youndon Aukatsang, Harry van Bommel en Wangpo Tethong om de toekomst van Tibet, Azië en Nederland te bespreken. Het evenement werd gemodereerd door Kunsel Rinchen Dorjee en georganiseerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 
Tijdens het evenement betoogden de sprekers over de noodzaak van een meer realistische benadering van China door Nederland en de Europese Unie, de uitdagingen van een democratische Tibetaanse regering in ballingschap en de mogelijke gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne voor de Chinese bezetting van Tibet. 
Het rondetafelgesprek werd georganiseerd in het kader van een Europees bezoek van drie leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Na ontmoetingen met hoge ambtenaren in Tsjechië, Litouwen en Zweden kwamen zij naar Nederland om met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tibetaanse gemeenschap te spreken over mensenrechten, veiligheid en democratie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tafelgesprek-over-de-toekomst-van-nederland-europa-en-tibet/

Naar mijn weten is Tibet nog door geen enkele steun geholpen. Als men dan ziet hoe andere landen gesteund worden dan is de vraag weeral snel gemaakt. Zit China hier voor iets tussen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

GEEN SLACHTOFFERS, MAAR PARTNERS!

Waarom Tibet belangrijk is voor de toekomst van Azië en Europa

Terwijl ’s werelds grootste communistische partij (CCP)  in Peking bijeenkomt en de hele planeet zich afvraagt wat er met China gaat gebeuren, zien veel Tibetanen, zoals ik, de toekomst met groot optimisme tegemoet.

Wangpo Tethong, Director ICT Europe

Voor het eerst in de recente geschiedenis zijn de Tibetanen in een positie om de Europese regeringen te vertellen dat het in hun belang is om nog intensiever met de Tibetanen samen te werken, ondanks alle verschrikkingen die dagelijks in Tibet gebeuren.
De invasie in Oekraïne en de Covide-pandemie hebben de Europese hoofdsteden doen het beseffen hoe kwetsbaar ze zijn. De Europese elites ontwikkelen eindelijk een objectief beeld van China en ze realiseren zich dat dit regime een groter gevaar voor de Europese veiligheid kan vormen dan Rusland: destabilisatie van de wereldorde, te grote economische afhankelijkheid van China, intransparantie in existentiële mondiale zaken.
De afgelopen decennia hebben de Tibetanen en hun supporters een krachtig beroep gedaan op de westerse regering om zich niet in een vals gevoel van veiligheid te laten aanpraten door de CCP. De Tibetanen, maar ook de Taiwanezen, Hongkongers en Oeigoeren vochten een eenzame strijd en waarschuwden dat appeasementpolitiek niets zou opleveren.
Het Westen liet zich verblinden door pro forma, niet-bindende en ondoeltreffende “mensenrechtendialogen.” Op zoek naar snelle, winstgevende deals namen regeringen leugens over het leven van Tibetanen in China voor waar aan. 
De Dalai Lama en de Tibetanen zouden gemakkelijk de rol op zich kunnen nemen van de moedige Chinese arts, die het Chinese geheim over het Covid-genoom deelde. De Tibetanen hebben het genoom van de CCP al lang geleden ontcijferd en kennen het gevaar van het regime in Peking.
Het beste medicijn tegen de bijtende effecten van totalitaire regimes is de waarheid en de belofte van vrijheid. De Tibetanen, in en buiten Tibet, met hun leider zijn opgestaan in het hart van Azië en hebben al in de jaren tachtig een vredesplan voorgesteld voor een moderne en democratische toekomst. Zij hebben zelf al vastgesteld dat een vrije toekomst niet samen gaat met de dictatuur van een controlestaat. 
Met veel moeite om te overleven houden de Tibetanen al 70 jaar met succes stand tegen een van de meest repressive regimes ter wereld. Ze staan nog steeds open voor een dialoog en hebben hun fundamentele principes niet opgegeven. Zie de Tibetanen daarom niet als slachtoffers, maar als partners voor uw eigen vrijheid.  Er is geen andere groep mensen in Centraal-Azië die de toekomst zo duidelijk heeft geconceptualiseerd als de Tibetanen. Het wordt tijd dat regeringen dit erkennen en steunen, in hun eigen belang.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/geen-slachtoffers-maar-partners/

CHINA’S INTIMIDATIE VAN TIBETANEN IN EUROPA MOET STOPPEN!

Tsering Tsomo’s succesvolle bezoek in Nederland

Tussen 1 en 7 oktober 2022 bezocht Tsering Tsomo, directeur van het Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD), de kantoren van ICT Europe in Amsterdam. Haar bezoek vond plaats terwijl zij door Europa reisde om verschillende organisaties, ministeries en verschillende NGO’s te ontmoeten. Het was de eerste keer dat mw. Tsomo Nederland bezocht.
Tijdens haar bezoek in Nederland ontmoette mw. Tsomo ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en internationale NGO’s, zoals Amnesty International. Mw. Tsomo was verheugd: “Ik heb enkele eerste bevindingen van ons meest recente onderzoek met mijn collega’s kunnen delen. Tibetanen die in Europa wonen – ook in Nederland – ondervinden druk en chantage van de Chinese autoriteiten. Deze transnationale onderdrukking moet stoppen.”
Net als rechtenactivisten uit Oost-Turkestan, Zuid-Mongolië of Hongkong, waar de Chinese Communistische Partij (CCP) basisrechten, taal en religie onderdrukt, worden veel Tibetanen die in het buitenland wonen voortdurend door de Chinese autoriteiten in de gaten gehouden en bedreigd, omdat hun bestaan alleen al door ambtenaren in Peking als een bedreiging wordt beschouwd. Tibetanen van de tweede en derde generatie, van wie sommigen ook de nationaliteit bezitten van de landen waarheen hun familie is gevlucht, kunnen zich niet zo veilig voelen als hun medeburgers.
Deze mensenrechtenschendingen, die plaatsvinden in westerse landen, laten zien hoe ver de CCP bereid is te gaan, zelfs als dat inmenging in de binnenlandse zaken van andere landen betekent. Nu de CCP meer proactief wordt in zijn onderdrukking van Tibetanen die in het buitenland wonen, is het cruciaal dat landen nieuwe strategieën aannemen om de invloed van de CCP binnen hun eigen grenzen tegen te gaan.
International Campaign for Tibet (ICT) heeft regelmatig samengewerkt met de organisatie van mw. Tsomo. TCHRD is de eerste Tibetaanse niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie die in ballingschap is opgericht. De organisatie werd opgericht in januari 1996 en is gevestigd in Dharamshala in het noorden van India. ICT heeft ook deelgenomen aan een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat over de belangrijke kwestie van transnationale onderdrukking, op 15 juni 2022.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinas-intimidatie-van-tibetanen-in-europa-moet-stoppen/

Dit kan toch niet dat China ook de mensen gaat verplichten om hun regels op te volgen. Al wonen ze in andere landen. Zo zie je maar weer hoe China zich met alles bemoeid.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

TIBETANEN UITEN WOEDE OVER SLECHT BEHANDELDE COVID-UITBRAAK

Tibetanen uiten woede over slecht behandelde COVID-uitbraak

Sinds de COVID-uitbraak in Tibet op 7 augustus begon, Tibetanen en Chinese toeristen, migranten en kolonisten hebben hun grieven, pleidooien en kritiek geuit over het officiële zero-COVID-beleid en de officiële maatregelen die enorme ontberingen voor de bevolking hebben veroorzaakt. Er zijn meerdere berichten op Chinese sociale media verschenen (voordat ze werden verwijderd) waarin wordt benadrukt dat mensen door de meer dan anderhalve maand lockdown lange tijd geen inkomen hebben gehad en de druk van het leven hoog is. De omvang van de publieke verontwaardiging, vooral uit Lhasa, op de Chinese sociale media, heeft het gemeentebestuur van Lhasa er kennelijk toe gebracht een publieke verklaring af te geven om de woede van het publiek in Lhasa weg te nemen. Hoewel ook Tibetanen uit andere delen van Tibet hun verontwaardiging op Chinese sociale media plaatsten, kwamen hun berichten niet overeen met de omvang van de verontwaardiging uit Lhasa.
Internationale Campaign for Tibet merkt op dat de publieke verklaring direct komt nadat de Chinese autoriteiten hun censuurmechanismen zijn gaan opvoeren om kritische berichten van Tibetanen op Chinese sociale media zoals Weibo, Douyin (Chinees kort videoplatform), WeChat en andere onder staatstoezicht staande informatiekanalen te verwijderen. De Chinese autoriteiten zijn tussen 15 en 18 september begonnen met een rectificatieactie op internet om personen op te sporen en aan te pakken die kritiek hebben gepost en de autoriteiten hebben uitgedaagd.
Het gemeentebestuur van Lhasa heeft op zaterdag 17 september toegegeven dat het de uitbraak van COVID-19 in de hoofdstad van Tibet sinds 7 augustus slecht heeft aangepakt. In de verklaring wordt toegegeven dat de bevolking te lijden heeft gehad en dat er geen diensten zijn verleend, maar er wordt niet toegegeven dat het door het leiderschap van de Chinese Communistische Partij in Peking geformuleerde zero-COVID-beleid is mislukt. Wang Junzheng, partijsecretaris van de “Tibetaanse Autonome Regio” (TAR), verklaarde tijdens de vergadering van het Permanent Comité van de TARP in de ochtend van 19 september dat het zero-COVID-beleid niet zou worden gewijzigd. Deze verklaring ging gepaard met een verscherping van de censuur en een strengere aanpak van degenen die openlijk hun grieven en verzoeken uitten. De Chinese autoriteiten kondigden geen zinvolle maatregelen op het gebied van de volksgezondheid aan om de huidige nijpende COVID-situatie in Lhasa of de Tibetaanse gebieden in en buiten de TAR te verlichten.

Het ICT-rapport “Lhasa authorities admit mishandling COVID outbreak, silence Tibetan outrage” kan hier worden gedownload.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-uiten-woede-over-slecht-behandelde-covid-uitbraak/

Dat China zo te keer gaat is toch niet te begrijpen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI


2021, EEN JAAR VAN ONVOORZIENE UITDAGINGEN EN GROTE VERANDERINGEN

2021, een jaar van onvoorziene uitdagingen en grote veranderingen

ICT Europe heeft de gecontroleerde jaarverslag over 2021 gepubliceerd op de website. Het verslag is ingediend bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). In het verslag staat dat, terwijl Covid wereldwijd tot aanzienlijke beperkingen van de persoonlijke vrijheid leidde, de Chinese autoriteiten de pandemie als excuus gebruikten om de controle nog een tandje aan te scherpen. ICT Europe zag het als eigen missie en plicht om licht in deze duisternis te brengen.

Een hoogtepunt van het jaar 2021 was de toekenning van de Koninklijke Onderscheiding aan Tsering Jampa, de voormalige directeur.

2021 vroeg veel flexibiliteit van werknemers en werkgevers over de hele wereld. Covid-19 heeft een ware impact gehad op de non-profitsector. Ook ICT Europe werd getroffen door de pandemie. Het personeel kon slechts gedeeltelijk op kantoor werken. Openbare evenementen waren niet mogelijk. De meeste zaken moesten naar onlinesfeer worden verschoven. Ondanks deze beperkingen konden onze teams in Amsterdam en Brussel het jaar succesvol doorkomen.
NGO’s die afhankelijk zijn van direct marketing en een loyaal lidmaatschap hebben, zoals ICT Europe, hebben echter minder last van de directe impact van de coronapandemie gehad. We willen onze supporters bedanken voor hun loyaliteit door de jaren heen, waardoor we ons werk konden voortzetten.
Wangpo Tethong, de directeur van ICT Europe, verklaart: “‘Ik wil onze supporters bedanken voor hun loyaliteit door de jaren heen, die het mogelijk heeft gemaakt dit belangrijke werk voor vrede en vrijheid in Tibet voort te zetten. ”

Jaarverslag 2021

Het volledige jaarverslag van 2021 inclusief financieel overzicht kunt u hier bekijken en/of downloaden. (EN / NL)

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/2021-een-jaar-van-onvoorziene-uitdagingen-en-grote-veranderingen/

Baanbrekend wetsvoorstel in de Verenigde Staten!

Een baanbrekend wetsvoorstel “Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act” dat op 13 juli 2022 in het Congres van de Verenigde Staten is ingediend. Het zal ervoor zorgen dat er concrete actie wordt ondernomen om China’s decennialange illegale bezetting van Tibet op te lossen door de onopgeloste status van Tibet volledig te erkennen en China te verwijten dat het recht op zelfbeschikking van het Tibetaanse volk schendt.

Congreslid Jim McGovern en vertegenwoordiger Michael McCaul, R-Texas keuren wetsvoorstel goed om oplossing van het Sino-Tibet-conflict te bevorderen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/baanbrekend-wetsvoorstel-in-de-verenigde-staten/

Ook dit kan men even lezen https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-is-niet-tevreden-met-vu-rapport/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Steun onze petitie aan premier Mark Rutte en de EU-leiders

Op 17 mei 1995 ontvoerden de Chinese autoriteiten een 6-jarig Tibetaans jongetje, Gedhun Choekyi Nyima, enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had erkend als de gereïncarneerde Panchen Lama, een van de belangrijkste leiders van het Tibetaans boeddhisme.
Op de 27e verjaardag van deze misdadige daad sluit de International Campaign for Tibet zich aan bij Tibetanen, Tibet-aanhangers, internationale rechtengroeperingen en bovenal het Tashi Lhunpo-klooster, de traditionele zetel van de Panchen Lama, om van de Chinese regering te eisen dat zij de vraag beantwoordt: Waar is de Panchen Lama?
ICT roept ook regeringen in Europa op om druk uit te oefenen op de Chinese regering om bewijs te leveren van de veiligheid en het welzijn van de Panchen Lama – inclusief bewijs dat hij nog in leven is.
Steun onze petitie aan premier Mark Rutte en de EU-leiders.

Teken de petitie

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/na-27-jaar-moet-china-antwoorden-waar-is-de-panchen-lama/

Soms kan iedere handtekening helpen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Zet Tibet op de agenda van de EU-China Summit

In de aanloop naar de komende topontmoeting tussen de EU en China, die op 1 april online zal plaatsvinden, dringt de Internationale Campaign for  Tibet er bij de Europese Unie op aan ervoor te zorgen dat het recht op zelfbeschikking en de mensenrechten van de Tibetanen op de agenda van de besprekingen worden geplaatst. De ICT steunt de oproep van de CTA (Central Tibetan Administration) om de Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en hoge vertegenwoordiger Josep Borrell zullen online een ontmoeting hebben met de Chinese premier Li Keqiang, gevolgd door een gedachtewisseling met de Chinese president Xi Jinping. De laatste top EU-China vond plaats in juni 2020, eveneens via videoconferentie.
Vincent Metten, directeur EU-beleid van ICT, zei hierover het volgende: “De aanval van Rusland op Oekraïne markeert een keerpunt in het buitenlands beleid van de EU en haar lidstaten ten aanzien van mensenrechtenkwesties in relatie tot autoritaire staten als Rusland of China. Schendingen van de mensenrechten door autoritaire staten zijn een kwestie van nationale en Europese veiligheid. Repressief binnenlands beleid en agressief buitenlands beleid zijn twee zijden van dezelfde medaille. Op de Top moeten de EU-leiders zich dan ook resoluut verzetten tegen de schendingen van de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet, Binnen-Mongolië en Hong Kong en er bij China op aandringen het Chinees-Tibetaanse dialoogproces te hervatten en een onbelemmerde en wederzijdse toegang tot Tibet en heel China te waarborgen voor buitenlandse diplomaten, parlementsleden, VN-deskundigen, journalisten en niet-gouvernementele organisaties”.
In de aanloop naar de Top heeft de International Campaign for Tibet zich in een brief aangesloten bij andere mensenrechtengroeperingen waarin er bij de EU-leiders op wordt aangedrongen om tijdens de bijeenkomst voldoende tijd uit te trekken voor het bespreken van China’s schendingen van de mensenrechten. De NGO’s dringen er verder bij de EU-leiders op aan om publiekelijk aan te kondigen dat de mensenrechtendialoog met de Chinese autoriteiten wordt opgeschort totdat het een zinvolle uitwisseling kan worden die een positief effect kan hebben op de mensenrechtensituatie in het land. “De EU en haar lidstaten moeten duidelijke maatstaven voor de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in hun betrekkingen met China vaststellen en hun inspanningen en energie richten op het zoeken naar effectievere instrumenten om positieve veranderingen in het land te bewerkstelligen”, zo luidt de brief.
ICT blijft diep bezorgd over de systematische schendingen van de mensenrechten van Tibetanen. De Chinese regering is bezig de Tibetaanse identiteit uit te wissen door versnelde assimilatie en verregaande politieke controle. De Chinese autoriteiten richten  zich één voor één op de fundamenten van de Tibetaanse samenleving: Tibetaans geloof, onderwijs en vooraanstaande intellectuelen. Op 25 februari stak een jonge Tibetaanse zanger, Tsewang Norbu, zichzelf  inbrand in  de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, waarmee het totale aantal zelfverbrandingen sinds 2009 op 158 is gekomen.
De benoeming van Wang Junzheng, die sinds maart 2021 op de EU-lijst van wereldwijde mensenrechtensancties staat, tot nieuwe partijsecretaris in de Tibetaanse Autonome Regio, doet vermoeden dat deze repressieve strategie zal worden voortgezet. ICT roept de EU op aanvullende gerichte sancties vast te stellen tegen Chinese overheidsfunctionarissen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het bedenken en uitvoeren van onrechtmatig beleid in Tibet.
ICT is ingenomen met de verklaring van de EU tijdens het interactieve algemene debat over punt 4 van de 49e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, waarin zij onder meer oproept tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de mensenrechtenactivisten Dorjee Tashi, Go Sherab Gyatso en Rinchen Tsultrim. ICT roept de EU-leiders op hun bezorgdheid over deze drie Tibetaanse gevangenen te herhalen tijdens de Top EU-China.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/zet-tibet-op-de-eu-china-summit-agenda/

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: