Beste Bruno,

Vandaag vraag ik uw aandacht voor een kritiek onderwerp dat niet alleen de Tibetanen aangaat maar de hele wereldbevolking.

Eeuwenlang leefden de Tibetanen vreedzaam, in harmonie en op duurzame wijze met hun leefomgeving. De rijke biodiversiteit maakt het Tibetaanse Plateau een unieke en prachtige plek. Maar China’s roekeloze ontwikkelingsbeleid verwoest Tibets natuur. Dit vormt een gevaar voor het klimaat op de hele wereld.
 Help voor het te laat is! Wanneer je online een gift geeft voor ICT’s klimaatcampagne krijg je deze gratis online poster per e-mail toegestuurd, waarop de aantasting van de natuurlijke schoonheid van Tibet in detail wordt weergegeven: De opwarming van Tibet. Je wordt er koud van.

Het Tibetaanse plateau en haar bewoners zijn de afgelopen decennia onevenredig zwaar getroffen door de klimaatverandering. De bovengemiddelde temperatuurstijging in Tibet heeft een verwoestend effect op gletsjers, aardbodem, flora en fauna, én de mens. 

En daar blijft het niet bij. Er is namelijk een land dat de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau stelselmatig verergert: China. Bijna geheel onttrokken aan het oog van de rest van de wereld, transformeert de Chinese overheid het landschap op ‘s werelds hoogste en grootste plateau tot een wingewest voor eigen eer en glorie.
 Steun Tibet met een kleine gift Het meest getroffen zijn de nomaden in Tibet.
 Nomaden in Tibet hebben niet alleen direct te maken met de catastrofale gevolgen van de temperatuurstijging maar ook met aantasting van hun leefgebied door de bouw van dammen, ontbossing, mijnbouw en verlegging van rivieren door en ten behoeve van China.

Omdat de Chinezen daar geen pottenkijkers bij kunnen gebruiken én om ruimte te maken voor immigranten uit eigen land, worden de Tibetaanse nomaden massaal gedeporteerd. China dwingt de nomaden te leven in betonnen barakken. Hun vee is hen afgenomen, en gaat massaal naar de slacht.

We móéten dit proces van afbraak stoppen en zorgen dat de wensen, rechten en natuurbeschermende leefwijze van het Tibetaanse volk in hun eigen land weer centraal komen te staan. Hoe, dat leest u hieronder. Uw steun is hierbij dringend nodig!
  Geef voor de natuurlijk leefomgeving in Tibet Wat wij gaan doen om het klimaatprobleem in Tibet op de kaart te zetten.

U ziet, wat in Tibet gebeurt, heeft impact op hele wereld. Blijvende impact. Daar moeten we nú aandacht voor vragen – voor het te laat is. Dat willen we als International Campaign for Tibet doen op de twee VN klimaatconferenties in 2021. Daarnaast gaan we komend jaar samen met diverse ngo’s en Tibet-organisaties een eigen klimaatconferentie organiseren om het klimaatprobleem op het Tibetaanse plateau én de rol van China op de kaart te zetten. Uw steun is daarvoor onmisbaar!

Helpt u ons het Tibetaanse plateau te redden? Voor de nomaden in Tibet en iedereen op deze wereld? Alvast bedankt voor uw mooie gift!

Met vriendelijke groet, Tashi Deleg,
  Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks)

DIT KWAM PRIVÉ BINNEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM