Tag Archive: verlatingsangst


Bindingsangst

Vrouw, Wanhoop, Verlies, Deksel, Verdriet, Angst

Dit gevoel geeft je  te neiging om te vluchten. Te vluchten van aandacht of voor de liefde. Vaak is dit een gevoel dat al voorkwam in je jeugd. Dit kan zijn dat je ouders niet de vrijheid aan je gaven. Dat ze niet de armen van je af konden houden. Zodat je eigenlijk een gevoel van bezit aanvoelde. En dat je dan liever je eigen vrijheid behoud. Zodat je geen bepaalde emoties moet voelen. En ga je bepaalde dingen uit de weg. Omdat jezelf wilt beschermen tegen afwijzing.
Daar komt nog bij dat men vaak ook last heeft van verlatingsangst. Men is bang om verlaten te worden of in de steek gelaten te worden. Daarom hou je van veel af. Denk hier maar bij aan kinderen. Die voor de eerste keer naar school gaan en los gelaten worden door hun mama/papa. Ze voelen dit aan als ze gaan me verlaten. Dit kan een weerslag hebben op heel je leven. Net zoals bindingsangst.
Het nadeel van beide is dat je moeilijk een relatie of een vriendschap aan zal gaan. Angst die eigenlijk bezit neemt van jouw leven jouw gevoelens. Zodat het moeilijk is om je over te geven.
kan men hiervan afkomen. Dit is vaak heel moeilijk. Omdat het een angst is en dan nog eens een gevoel. Dat maakt dat je toch moet leren om vertrouwen te leggen. En proberen om erin te geloven dat iets blijvend kan en mag zijn. Men hoeft niets uit handen te geven. Je mag de touwtjes ook in eigen handen houden. Maar zo mogen niet te strak aangespannen worden. Ook kan het probleem bespreken zodat vrienden of je partner er rekening mee kan houden. Heel dit probleem kan ook voorkomen op werkvlak. Een angst om het te verliezen of je er te hard mee te verbinden. Dat vaak onthaard om alles perfect te willen doen.

Bindingsangst;

  1. Wees eerlijk over je…
  2. word de ideale match voor wie je wilt. …
  3. Wacht niet op de juiste persoon, verbind met iedereen. …
  4. Ga diepgang aan in gesprekken. …
  5. Zoek bewijzen waarom liefde wel werkt. …
  6. Geef niet te snel op als het een beetje moeilijk wordt.

Belangrijk van beide is om erover te praten. Eerlijkheid kan helpen om je erin te steunen.
Beide komt het meeste voor bij vrouwen. Mannen hebben vaak mooie praatjes om deze te verdoezelen.

Kinderen, Huilen, Eten, Arme, Bang, Angst, Triest

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waarom heeft de ene angst in een relatie en de andere niet?

© Thinkstock.

Moest de liefde makkelijk zijn, dan zouden er waarschijnlijk niet zoveel datingapps bestaan en zouden scheidingsadvocaten werkloos zijn. Maar de zoektocht naar de ware liefde lijkt in deze digitale tijden wel moeilijker dan ooit. Een relatietip van psychologen: ontdek welke hechtingstijlen jij als kind ontwikkelde, want dit bepaalt op latere leeftijd of je (een milde vorm) bindings- of net verlatingsangst hebt.

Hoewel je een hechtingspatroon al op erg jonge leeftijd ontwikkelt, is er ook goed nieuws. Je kan namelijk veranderen.

Nadat je hart een keer gebroken werd, zul je niet zo makkelijk opnieuw halsoverkop in een relatie stappen. Toch gaan de meesten er wel opnieuw voor, omdat de angst om alleen te zijn toch net een tikje groter is. Onze relatieproblemen zijn vaak een gevolg van welke van deze twee bovenstaande angsten bij jou primeert. Het moeilijke hieraan? Deze angsten sluimeren vaak in ons onderbewustzijn, het is dus erg moeilijk aan te stippen wat nu net aan de basis van je liefdesproblemen ligt. Deze sluimerende angsten kunnen na verloop van tijd erg zwaar wegen. Om je angst in een relatie te begrijpen is het belangrijk te ontdekken hoe de hechting met je ouders in je vroege jeugd is verlopen, legt de Amerikaanse klinisch psychologe Lisa Firestone uit.

De band met je ouders als voorbeeld

De hechtingsstijl op jonge leeftijd is namelijk een doorslaggevende factor over hoe je je gaat gedragen in latere relaties. De interactie met je ouders ga je namelijk als een soort van model gebruiken voor je verwachtingen in toekomstige relaties. Dit is omdat je leert hoe relaties werken van je ouders, je ontwikkelt zo ook verwachtingen van hoe mensen zich zullen gedragen. Bijvoorbeeld als je ouders je emotionele noden niet vervulden, dan zul je in je latere leven moeite met vertrouwen hebben.

Zo ontstaat bindingsangst

Als je ouders bijvoorbeeld je emotionele noden niet vervulden, dan zul je in je latere leven moeite met vertrouwen hebben. Dit maakt dat je niet afhankelijk wil zijn van anderen en dat je je veilig voelt wanneer iemand van jou afhankelijk is. Als een kind zich emotioneel verwaarloosd voelde door zijn of haar ouders, dan zal die persoon later intimiteit vermijden omdat ze deze strategie leerden van hun ouders tijdens de jonge jaren. Ze groeien in een relatie vaak op tot onverschillige mensen en menen dat anderen vaak te aanhankelijk zijn. Anderen hebben ze niet nodig en ze zijn ervan overtuigd dat ze het alleen wel redden. Echte intimiteit vermijden mensen met bindingsangst, vaak leven ze samen maar toch apart met hun partner. Zo iemand is vaak onverschillig voor de noden van zijn of haar partner en die van zichzelf. Toch worden ze angstig wanneer hun geliefde besluit de biezen te pakken.

© Thinkstock.

Zo ontstaat verlatingsangst

Dan heb je nog een ander type: de personen met verlatingsangst. Hier liggen vaak bemoeizuchtige ouders aan de basis, zij geven geen liefde, maar vertoonden een soort van emotionele honger. De ouder zoekt zelf troost bij het kind in plaats de baby te troosten, wat kinderen angstig kan maken. Het resultaat is dat je later erg onzeker wordt en veel nood aan bevestiging hebt, je wordt erg bezitterig in je relatie.

Liefde kan je leren

Hoewel je een hechtingspatroon al op erg jonge leeftijd ontwikkelt, is er ook goed nieuws. Je kan namelijk veranderen. Je bewust worden van angsten in de liefde is een eerste stap. Wat die ook mogen zijn, het is erg belangrijk dat je hier eerlijk over leert zijn. Tegenover jezelf, maar ook tegenover je partner. Als je begint te begrijpen waarom je je zo voelt en gedraagt in een relatie en je erkent wat je zoveel angst inboezemt, dan kun je je gedrag stap voor stap veranderen en de liefde anders benaderen.

Meer weten?

Wil je meer lezen over hechtingsstijlen en de invloed ervan op je liefdesleven? Actrice en psychologe Leen Dendievel gaat in haar boek HARD er dieper op in, ze behandelt ook het taboe dat nog steeds hangt rond liefdesverdriet hangt.

© Horizon.
BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/3062812/2017/01/24/Waarom-heeft-de-ene-angst-in-een-relatie-en-de-andere-niet.dhtml
Soms komt het voor bij een van de partners zowel bindingsangst als verlatingsangst. Ook dit heeft een oorzaak en moet men soms een naar het verleden gaan kijken. Wat daar zich heeft afgespeeld dat dit bepaalde angst nog aanwezig is of dat er iets nog niet volledig is verwerkt. Bepaalde gaan zich dan zo claimen in een relatie dat het niet echt meer leuk is en dat de partner het zelfs moeilijk krijgt om de relatie door te zetten.
Mocht met een van deze angsten te maken hebben in een relatie praat er over met je partner en probeer voor jezelf naar inzichten te zoeken van waar het komt. Zodat je kan leren dat deze angst niet de bovenhand van je leven gaat nemen.
Niet alleen in een relatie komt het voor. Ook kinderen naar ouders en zelfs honden naar hun baasje.
Deze angsten hebben dan ook heel veel te maken met je verleden en opgroei.
https://www.bindingsangstverlatingsangst.com/test/verlatingsangsttest/
Gerelateerde afbeelding
Afbeeldingsresultaat voor verlatingsangst
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

VERLATINGSANGST

Verlatingsangst, separatieangst.

Eigenlijk hebben we het allemaal zeker en vast gekend. Als baby als peuter en kleuter dat we bang hadden omdat de moeder ons in het klasje alleen liet, of in ons bedje alleen liet. We wisten niet beter. Wat deden we huilen om de aandacht en dat we moeder zouden kunnen voelen of zien.
Maar de meeste zullen die angst overwonnen hebben.

Maar er zijn er anderen die echt verlatingsangst hebben en blijven voelen. Meestel en het grootste probleem ervan is een trauma of hevige emoties. Als men spreekt over een trauma kan het gaan van insect tot mishandeling (zoals verwaarlozing, niet om kijken naar het kind)in jeugdige leeftijd. Daar men zo een angst voor gaat opbouwen dat men als volwassene zoiets heeft van mij zullen ze niet meer achter laten. Op dat moment gaat de persoon een gevoel opbouwen van manipuleren en domineren. Want hij/zij denkt dat gebeurd me niet meer. Mij zullen ze geen pijn meer doen. Net zoals bij bindingsangst waar pijn en emotie ontstaan, ontstaat deze hier ook maar in de andere vorm ervan. Omdat beide angsten eigenlijk op het gevoel van de persoon werken. Daarna in de gedachten komen, op een heel andere manier dan mensen die deze angsten niet hebben.
Nu kinderen gaan er anders mee om dan volwassenen. Maar even zeer als je het bekijkt in de richting van manipuleren en domineren.
Een voorbeeld waar verlatingsangst in kan zitten is pesterij en niet gepest worden maar de persoon die het doet pesten. Want door dat zal hij/zij zich niet alleen voelen, maar zich goed voelen in de groep er wordt naar deze gekeken. Zodat deze zich sterk voelt. Hier zie je dan al een vorm van manipuleren maar ook soms van een probleem uit het verleden.
Nog een voorbeeld naar kinderen toe. De eerste schooldag de eerst schoolreis dat ze de moeder moeten laten voor enkele uren of dagen. Dan zie je ook goed die angst opkomen en dan nog eens het onwetende wat gaat komen.
Nu is het ook zo mensen met bindingsangst die een partner of vriend hebben, wel die vriend zal onrechtstreeks een verlatingsangst opbouwen. Dit gewoon door de twijfels die zich in de relatie laten voorkomen. Of door de angst dat deze niet meent wat gezegd wordt en zo de angst voor zichzelf gaat opbouwen.
Deze gaan dan gepaard meestal met ruzie of verwijten. Maar het kan van kwaad naar erger gaan.
Daar wil ik het dan ook uitgebreid over hebben.
Mensen die verlatingsangst hebben en een relatie of een partner. Zal de persoon deze heel mooi gaan benaderen. Er moet liefde opgebouwd worden. Want deze met angst moet een vertouwen en warmte voelen. Eens ze dat hebben en aanvoelen dan hebben ze hun prooi eigenlijk. Dit gebeurd meestal met mooie woorden te spreken, dingen te geven waar de persoon blij mee is en soms niet of nooit heeft kunnen komen. Na verluid van tijd kunnen ze samen gaan wonen maar het zal ergens zijn waar de persoon zonder angst het zegt. Ook zal het meestal niet dicht in de buurt van familie zijn, nog in de beurt van vrienden. Eens dat het zover is gaan ze over tot manipuleren en domineren. De partner zeggen wat ze moeten doen zoals dag indeling, werk tot zelfs de kleding aanwijzen. Ook zullen ze proberen van al lichte dwang uit te oefenen dit met een lach zelfs non-verbale taal maar zo gezegd onschuldig. En kan er een mogelijkheid inzitten van dreigen naar de partner. Want zoals ze dan soms zeggen hier tussen de vier muren ben ik baas en als we buiten zijn zal het zijn zoals ik het wil en mag niets gezien worden nog laten horen hoe ons leven is. En voel je het al aan voor de ander komt hier een angst naar boven om verlaten te worden, alhoewel zo iemand soms nog zegt in zichzelf ja maar zo hoort het zo is het.
In zo een relatie kan de persoon dus heel ver gaan. De ander met de angst zal uit angst niet anders durven om naar deze te luisteren te gehoorzamen. Zelfs zo ver dat er echt sprake is van mishandeling. Dat dan ook wel eens genoemd wordt huiselijk geweld en niet wordt stil gestaan dat een van hen dus kampt met verlatingsangsten. Zo blijft de persoon in de macht van de ander. Natuurlijk voor hoe lang en wat de persoon in die tijd moet doorstaan. Waar heel wat verhalen van te lezen zijn zelfs boeken.
Een pracht van een boek: IK WAS VAN HEM.
Ook zoals bij bindingsangst ziet men dit niet alleen bij mannen maar ook bij vrouwen verlatingsangst. Juist zullen mannen er anders mee omgaan, dat een vrouw het meer op zichzelf en geestelijk vlak zal verwerken. Maar beide is erg lastig om een goede relatie op te bouwen. Eigenlijk in beide gevallen willen ze een controle over iets hebben. De een op zichzelf gericht ( binding)de ander op de ander gericht (verlaten).
Wanneer ziet men heel vaak verlatingsangst bij mensen, met borderline, maar ook ziet men hier een bindingsangst. Het is voor hen moeilijk om alleen te zijn maar vaak snel van contacten verwisselen. Toch zijn deze mensen sociaal ingesteld, maar gaan vrienden en vriendschap snel ook in vraag stellen. Deze gaan dan ook twijfelen aan dat, ook naar familie toe. Men kan het bekijken als een weegschaal die nooit het evenwicht vind maar altijd in beweging is door de twijfels en dit dan nog meestal in de negatieve zin.
Dit wou ik er maar even bij vermelden.
Nu even terug naar het woord.
Verlating. Het gevoel hebben verlaten te worden. Bepaalde gedachten die spelen die zo in je gevoel gaan en waardoor het naar boven komt dat je alleen kan komen te staan. Door dat gevoel te hebben gaat men van alles doen zodat de ander je niet gaat verlaten of voor jezelf die gedachten creëren.
Huilen
Alles doen voor de ander
Cadeautjes geven
Je laten manipuleren omdat je dan denkt dat de ander niet weg gaat.
Je laten domineren omdat je denkt het moet zo.
Zo zullen deze die ermee geconfronteerd worden zeker nog enkele kunnen opnoemen.
Maar als men ziet in hoeverre men kan gaan om het in gedachten te houden van hij/zij verlaat me niet, dit dan nog ten koste van je eigen leven eigenlijk.
Ver—lating.
Ver in het verleden is het gevoel ontstaan, en is bij sommige niet meer weg gegaan.
Zo behoud men dan het gevoel van verlating waar soms moeilijk mee om te gaan is. Omdat men zich laat doen in wijze van spreken.
De klachten of het gewaar worden van deze angst en van bindingsangst zal het dus niet makkelijk maken om een relatie aan te gaan. Want zowel binding als verlatingsangst zijn nauw verbonden met elkaar.
Ook hier speelt een belangrijke rol erover te durven praten zodat je met je angst weet om te gaan. Zodat je leert met je twijfels om te gaan, zodat je leert met gevoel en gedachten om te gaan. Als je in een relatie zit, niet echt alles zo maar doen om dan te denken het hoort zo maar ook aangeven wat je niet leuk vind.
Op alternatieve wijze kan men bepaalde kruiden en Bach-Bloesem nemen om zo de angst niet naar boven te laten komen, om twijfels niet te laten bewegen maar leren om vaste gedachten te krijgen. Toch is het van belang of het belangrijkste praten soms zelfs met lotgenoten. Zodat je weet dat je niet alleen bent met dit gevoel, deze gedachten en twijfels waar de angsten voelbaar door worden.
Je ziet dat het zowel bij mannen als vrouwen voorkomt. En dat er iets aan te doen is zodat je niet met die angst heel je leven moet blijven zitten of dat deze de bovenhand zal nemen.

Met deze tekst en ook die van bindingsangst heb ik geprobeerd om een inzicht te laten krijgen van blijf er niet mee zitten durf erover te praten en laat het niet in een relatie te verkomen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: