Tag Archive: psychologische teksten bruno


Voor wat zijn bepaalde mensen zo streng voor zichzelf.

Vaak komt het om ergens bij te horen of door de maatschappij. Maar ook zijn bepaalde mensen strenger voor zichzelf dan naar andere toe.  Door streng te zijn naar zichzelf zijn ze vaak ook kritisch naar zichzelf. Men zou dan ook kunnen zeggen dat men te maken heeft met een perfectionist.
Ook zijn het vaak mensen die zich nooit goed genoeg voelen. En altijd maar weer de lat voor zichzelf hoger leggen.
In ons leven maken we bepaalde fases door. Zoals wat gebeurd te ontvangen. Wat je ziet tot je gevoel te laten komen. Dan zijn er die denken als ik maar. Men zet zichzelf achter uit.
In je leven spelen alle mensen een rol die op je pad komen voor het ontwikkelen van jouw identiteit en zelfbeeld. Net zoals cultuur en maatschappij. Maar hier is een maar aan verbonden. Er kunnen ook negatieve mensen op je pad komen zodat jezelf niet kan zijn. Waardoor je op een moment in je leven te streng wordt voor jezelf. Dus kan men stellen dat eigenlijk de opvoeding hier ook een belangrijke rol in kan spelen.

Dat maakt dat we niet vanuit ons zelf ons hechten. Maar dat dit eigenlijk aangeleerd wordt. In eerste instantie zal een baby en kind zich hechten aan de moeder. Tijdens het opgroeien zie je relaties en in eerste instantie de relatie van je ouders. Als daar dan al iemand is die streng voor zichzelf is zal je misschien dit ook aannemen. Of ook niet maar dan ga je meer je laten domineren. Alhoewel dit ook eens les voor je is en ook misschien dat gevoel van streng zijn voor jezelf maar dan op een negatieve manier.
In je leven moet men zichzelf beschermen. Men moet sterk zijn men moet assertief zijn. Maar ook een goed zelfbeeld hebben. Men moet niet perfect zijn men moet niet meelopen met anderen of gelijk zijn nee je moet jezelf blijven. Dat kan ook een vorm zijn van streng voor jezelf zijn. Juist omdat men dan misschien een bepaalde negatief gevoel hebt of krijgt. Daar men dan ook weer sterk moet voor zijn.
Zo zou je ook kunnen zeggen dat we steeds af te rekenen hebben met een engeltje en een duiveltje in ons zelf. Dat klopt ergens ook wel zeker in de maatschappij waar we in leven.
Mensen het leven is niet naar anderen opkijken.
Men moet opkijken naar jezelf.
Respect en liefde kennen naar jezelf toe.
Dan bestaat het woord streng niet.
Dan bestaat liefde voor jezelf.
En zijn wie je bent.
Even het positieve van streng zijn voor jezelf.

Om het te bereiken.
Omdat we je hebt vast te houden.
Ik moet streng voor mezelf zijn en nee blijven zeggen. Denk hierbij aan een soort van verslaving.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Eigenwaarde of je laten meeslepen met de maatschappij

Eigenwaarde is een psychologische term die staat voor het respect dat iemand voor zichzelf heeft. Eigenwaarde kan daarom ook worden gedefinieerd als zelfwaardering en in hoeverre iemand tevreden is met zichzelf. Eigenwaarde hebben is een bepaald gevoel dat zowel negatief als positief kan zijn.
Eigenwaarde is een belangrijke factor voor jezelf te zijn en te blijven. Er is maar een ding dat het kan beïnvloeden dat is de maatschappij. Het is eigenlijk de maatschappij die ons naar anderen laat kijken en hoe we onszelf erin zien. Als men zich dan laat beïnvloeden dan ben je niet jezelf of durf jezelf niet te zijn.
Als men aandacht geeft aan je of een compliment geeft dat gemeend is dan voel je dat en gaat je eigenwaarde ook naar boven. Dus merkt men dat eigenwaarde toch ook door anderen naar boven gehaald kan worden.
We mens worden maar al te vaak uitgedaagd in het leven. Doordat we keuze moeten maken. Soms zijn die keuzes gekoppeld aan de maatschappij en is het aan jezelf of je de keuze maakt vanuit jezelf.
Iedereen jong en oud mooi of minder mooi of zelf lichamelijke zichtbare letsels we hebben allemaal ons zelfrespect zelfliefde onze eigen waardes. Spijtig genoeg zijn bepaalde mensen die zich schamen en die zo een sociale angst krijgen om zichzelf te laten zien. Te laten zien zoals ze zijn. Er zijn er dan ook weer die zichzelf het gevoel geven om erbij te horen. Die dan dingen gaan doen uiterlijk kleding en ga zo maar verder om toch niet uit de boot te vallen. Spijtig genoeg ten koste van hun eigenwaarde dat ze op zo een manier zelf naar beneden halen.

Sommigen schamen zich ook voor iets dat gebeurd is en gaan zo in een slachtofferrol gaan. Men verlaagt zichzelf juist omdat men een schaamtegevoel heeft. Waar dan misbruik van gemaakt kan worden. Zoals luister naar mij dan had het niet gebeurd maar kom ik help je er wel uit.
Sommigen van ons werden misschien ooit vergeleken met iemand anders. Broer zus of iemand anders. Juist ook daardoor wordt je eigenwaarde omlaag gehaald. Zeker als het niet de negatieve zin was of is.
Echte eigenwaarde bestaat zuiver uit gewoon jezelf te blijven niet speciaal te zijn of te willen zijn. Maar leven vanuit jouw gevoel jouw denkpatroon. Durf daarom het woord IK gebruiken. Ik ben wie ik ben en men moet me nemen zoals ik ben. Wat je wilt veranderen komt dan nog altijd vanuit jezelf. Zo behoudt je wel je eigenwaarde.
Zo zal je ook anderen in hun waarde laten. Zal men niet oordelen vooroordelen maar neem je de persoon zoals hij/zij is.
Wees wel sterk want het leven is niet makkelijk en soms het bewaren van eigenwaarde ook niet.

IK HEB MEZELF NIET GEMAAKT
MAAR IK BEN NU IEMAND
IEMAND DIE GEWOON IS
MET MIJN EIGENWAARDE WAAR IK FIER OP BEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Schaamte.

Allemaal kennen we dat gevoel wel eens. Zoals het gezegd ik schaam me dood nu.
Maar schaamte kan ook een gevoel geven van je bent verkeerd, slecht, onbelangrijk en onwaardig bent.
Maar ook kan je schaamte voelen als er je iets overkomt. Je rits is blijven openstaan je rok vliegt naar boven je bent zo iemand in het oog aan het houden dat je tegen een paal loopt en iedereen heeft het gezien.
Ook zijn er mensen die zich schamen voor hun lichaam of het werk dat ze doen. Hun hobby of levensfilosofie.
Ook door anderen kan men een gevoel van schaamte krijgen. Omdat deze je op gevoel pakken. Vaak gaat dat gepaard met rode wangen of niet weten hoe men zich moet gedragen.
Vanuit schaamte kunnen ook emoties ontstaan. Schaamte kan ook voortkomen door het verleden. Dat er iets gebeurd is waar je nu nog voor schaamt als het zich voordoet.
Overgevoeligheid speelt een belangrijke rol bij schaamte. Net als bij mensen met een hoog gevoeligheid. Gevoelige mensen kunnen dan al snel schaamte laten zien als er iets voorvalt. Vaak wordt men ook uitgelachen als men rode wangen krijgt. Zo van ho kijk ze is verlegen ze schaamt zich rot. Kinderen jonge meisje en vrouwen zijn hier vaak het slachtoffer van. En als iemand dat weet dat men snel rode wangen krijgt gaan ze daar ook graag op in spelen.

Ook zal een vrouw soms een schaamte gevoel kennen als het over haar lichaam gaan of kleding. Zelfs over de relatie of partner. Een man gaat er anders mee om. Kan zich voor dit gevoel beter afsluiten. Of heeft snel een antwoord als men het probeert. Toch blijft het onaangenaam. Dat voel je in je lichaam en soms heb je dan voor jezelf het gezegd ik stond met een mond vol tanden.
Nu schaamtegevoelens worden vaak ontwikkeld als we jong zijn.
Dan heb je  misschien deze zin wel gehoord. Je moet je schamen. Dat kan vaak hard aankomen en draag je dan ook vaak lang bij je. Men voelt zich op zo een moment minderwaardig.
Wie heeft zich al eens doodgeschaamd voor iets dat voorgevallen is.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Een leider of een meeloper

In bepaalde gevallen zijn we het beide. Het is juist hoe men het leiderschap aanpakt en hoe men het meelopen aanpakt. Of hoe men ze ervaart.
Een leider zal zich laten horen en proberen iedereen mee te krijgen.
Een meeloper zal zich laten leiden en niet al te veel durven in te brengen.
Bekijk de roos van leary: ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen.
Of zoals de axenrooos: is een model om de interactie tussen mensen te typeren. Het biedt een handvat om te praten over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Daarnaast kan vanuit deze theorie het eigen gedrag kritisch worden bekeken en kunnen de effecten van dit gedrag op anderen ingeschat worden.
In heel ons leven en wat we ook ondernemen zullen we ofwel een leider zijn of wel een meeloper. Meelopen kan ook gezien worden om iets te leren. Het kan dus nuttig zijn om je soms vooraan te plaatsen en op momenten in het midden of achteraan. Toch altijd met de intentie jezelf te blijven en met je eigen gedachten kennis. Zo kan je heel wat leren en doorgeven. Een leider hoeft niet perse iemand te zijn daar naar geluisterd wordt. Hij/zij kan ook dingen naar voren brengen om er samen over na te denken of te doen.

In heel ons leven hierop aarde zullen we met dit te maken hebben en zullen we ook zelf dit ondernemen. Niet alleen in gesprekken maar ook naar onze kinderen toe en op ons werk. En voor deze die nog schoolgaande zijn. Maar ook in de sportwereld komt men dit tegen.
Nu als men dit gaat bekijken in 5D dan is dit niet meer aanwezig. Daar zijn we allemaal gelijk. Daar bestaat dus geen leider nog een meeloper. En nu ga ik nog een stapje verder. En voor velen zal dit zweverig overkomen. Men zal tijdens het sterven begeleid worden. Ook de begeleiding naar het kosmische. Om samen het andere leven in te stappen.
Dit is dus een materie waar we allemaal mee te maken krijgen.
Hoe men ermee omgaat is weer een andere zaak en vraag.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tot hier en niet verder. Grenzen aangeven.

We kennen allemaal de grens aangeven. Maar we mogen ook niet zelf over onze grens gaan. Dan zet je iemand op het verkeerde been dat voor problemen kan zorgen.Heel ons leven hangt eigenlijk af van grenzen stellen.
Zo heb je.
Fysieke grenzen.
Seksuele grenzen.
Intellectuele grenzen.
Emotionele grenzen.
Materiële grenzen.
Tijdgrenzen.
Allemaal zullen we de grens kennen van het seksueel niet aanvaardbaar gedrag tegen over je. Net als het fysieke gedrag.
Men spreekt van jouw persoonlijke ruimte die verondersteld wordt een armlengte is. Komt men dichter dan zit men in de persoonlijke ruimte en dat kan beangstigend zijn. Hier bepaal jezelf wie erin komt. Men kan iemand een kus op de wang geven of men kan de arm uitstrekken en een hand geven. Zo laat je merken wat je wilt.

Als men spreekt over seksueel grens overschrijdend gedrag. Spreekt men niet alleen over het lichaam aan te raken. Maar kan ook door mails of berichten zijn. Zelfs door bepaalde woorden die gebruikt worden. Soms begrijpen mensen het woord NEE niet en blijven maar proberen. Maar men gaat ook een grens over als men over seksualiteit praat en dat een iemand dit niet gewenst vind.
Een grens kan ook overschreden worden als men geen vrijheid van mensuiting mag hebben. Dat je daardoor belachelijk of gekleineerd wordt. Denk hierbij dat je in een gesprek je ongemakkelijk voelt omdat het over een relatie gaat waar je midden inzit als vriend(in).
Als het gaat over emotionele grenzen. Dan is het van belang dat men de gevoelens van een persoon niet raakt. Door woorden of dat men aan iemand een geheim vertelt en later moet vernemen dat het toch uitgelekt is. daardoor kan je heel ongemakkelijk voelen tot boos worden. Ze zijn over een emotionele grens gegaan.
Langs de andere kant heeft men ook recht om op zo een moment je emoties te tonen. En die ook aan te geven.

Een materiële grens aangeven is meer het geval. Als iemand thuis komt mag je vragen de schoenen uit te doen of niet te roken binnen. Jouw tempel jouw waarde volle spullen zijn jouw eigendom en daar beslis jezelf over. Ook hier kan het woord nee of niet van toepassing zijn.
Het laatste tijd is voor velen moeilijk om ergens op tijd te komen. Men spreekt een uur af en men moet een half uur wachten op de persoon. Zonder dat er een duidelijke uitleg voor is. Dat kan frustratie opwekken en men gaat zo die grens over. Waardoor men soms geneigd is om tegen bepaalde vroeger af te spreken om zo alsnog op tijd te komen.

Maar ook tijd maken en geven aan jezelf. Soms moet men nee zeggen om aan jezelf te tijd te gunnen. Een moeilijke voor velen.Zo zie je dan grenzen aangeven toch een belangrijke rol in ons leven speelt. Er zelf niet overheen gaan maar er ook niet over heen laten gaan. Daarbij komt dat het vaak met assertiviteit te maken heeft. Vanuit jezelf Nee zeggen en dit ook aangeven soms moet je handen te gebruiken. Het is een moeilijke materie maar wel belangrijk voor jezelf. En naar je medemens toe. Alhoewel het ook wel zo is dat je van bepaalde meer kan verdragen dan van een ander. Net zoals op het vlak van materialisme.
Ook naar kinderen toe en je eigen kinderen is het van belang om grenzen aan te geven. Soms moet men hier ook een uitleg aangeven. Een komen vaak de woord naar boven dit heb ik echt niet graag of dit vind ik echt niet leuk. Waarop dan al snel een woord komt voor wat niet. Soms is het gewoon moeilijk om een grens aan te geven of jezelf af te bakenen. Maar goed alles is te leren en voor niets is het te laat. Liever voorkomen dan met trauma’s te moeten rondlopen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Filosoferen of nadenken over iets.

Wat houdt eigenlijk filosoferen in.
Diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven
1) Bespiegelingen houden
2) Denken
3) Doordenken
4) Nadenken
5) Peinzen
6) Vrijblijvend peinzen
7) Wijsgerig behandelen
8) Wijsgerig redeneren
9) Wijsgerige bespiegeling…
Ergens diep over nadenken en dit ook gebruiken in een gesprek. Vrij denken en praktiseren. Nergens ga je antwoord vinden. Omdat de vraag jou zelf tot denken zet. Denk maar aan de vraag. Wat wil ik in het leven. Of wat is uniek zijn.
Het kan ook je fantasie in werking zetten. Dat ook gunstig is in onze maatschappij. Maar ook voor jezelf. Toch is filosoferen ook kritisch nadenken. En verder onderzoeken voor jezelf. Ook kan men in het onderzoek anderen betrekking om ermee in gesprek te gaan. Dat kan dan weer andere denkpistes opleveren voor jezelf. Zo ben je eigenlijk bezig je brein te trainen. Soms over iets onbenullig filosoferen kan zoveel moois naar boven brengen. Al hoeft het niet altijd haalbaar te zijn. Het zit hem gewoon in de gedachten het gevoel.

Het zit in kleine dingen van het leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Woede is een gevoel.

Wat doet het in je lichaam. Je ervaart machteloosheid, omdat het voelt alsof je niet meer jezelf bent. Je lijkt weer rustiger te worden, maar je staat nog steeds op scherp. Door je boosheid heb je veel adrenaline in je lichaam. De adrenaline blijft lang zitten.
Wie kent het al eens niet he. Maar woede kan je ook alert maken. Je grens wordt overschreden en je voelt boosheid opkomen. Verbaal of non verbaal tot spijtig genoeg lichamelijke agressie. Nu de ene kan beter omgaan met woede dan de andere. Ook in het beheersen ervan. En zal het misschien alleen met woorden uiten. Toch kunnen die woorden ook pijnlijk overkomen. Maar het is altijd beter dan non verbaal of lichamelijke agressie. Woede als men het niet kan omzetten of het blijft knagen dan kan dit ook omslagen in wraak nemen. Men gaat zoeken hoe men de ander terug kan pakken. En zo blijft een bal aan het rollen in het slechtste geval. Die gedachten zou men niet mogen hebben. Want daar doe jezelf maar pijn mee.
Als men ergens slecht behandeld bent zelf kinderen kan woede blijven woekeren. Op een moment moet men dit los kunnen laten voor jezelf. Daar hoort het woord vergeving bij. Als men kan vergeven dan ga je merken dat je ook rust kent in lichaam en geest. Toch kan het ook moeilijk zijn zeker als het gaat over een opgelopen trauma waar je al lang mee loopt. Dan zal je eerst even aan jezelf moeten weten om dit gevoel een plaats te geven. Als men dat kan dan kan je vergeven voor jezelf. Alhoewel er zeker stukjes van angst zullen blijven zitten. Die vaak naar de oppervlakte komen als er iets gebeurd of mis gaat. Waar men dan weer aan herinnerd wordt.

Iedere persoon zou respect moeten tonen naar anderen. En ook iedereen mag het gevoel van boosheid eens hebben van woede. Maar uit het niet op iemand. Praten kan dan een perfecte oplossing zijn.
Natuurlijk zal niet iedereen zich rustig kunnen houden en respect tonen juist omdat ze ooit iets meegemaakt hebben dat hun  gedrag staat voor harde hand anders kom ik nergens. Denk maar aan partnergeweld. Of de andere kant ervan is dat men als slachtoffer van geweld of woede niet je grens durft aan te geven en het zover laat komen. Men durft niet assertief te zijn. Dat men eigenlijk dat gevoel moet voelen om gelukkig te zijn. Dat zeker niet gezond is. Bepaalde hebben dat gevoel nodig dat ze behandeld worden zonder respect of niets goeds kunnen doen. Zodat deze een goed gevoel krijgen. Raar maar het gebeurd.
Woede is eigenlijk een vorm van lijden.
Opgekropte woede is gevaarlijk.
Vroeg of laat bast het los.

Net zoals het voor het slachtoffer lijden is.
Pijnlijk is.
En vaak niet weet hoe ermee om te gaan.
Laat woede niet overheersen en heb respect voor anderen.
Men wilt niemand pijn doen in gelijk welke vorm ook.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Je misbruikt voelen

Het komt niet alleen in een relatie voor.
Op het werk.
In je vriendenkring.
In familie.
Overal kan het voorkomen. En men staat er niet bij stil hoeveel impact dit heeft op de persoon. Men wilt voor iedereen goed doen men doet zo zijn best en je houdt rekening met iedereen. Behalve jezelf. Maar ze verwachten meer het is nooit genoeg.
Zo heb je.
Fysieke misbruik.
Emotionele misbruik.
Mentale misbruik.

Het ene is al meer herkenbaar dan het andere. Al zal emotionele en mentale misbruik bijna niet zichtbaar zijn. Vaak durft men er ook niet over te praten. Uit angst dat de andere het zou opvangen en het zo weer kan gebruiken tegen je. Vaak denkt het slachtoffer dat het ook zijn/haar schuld is. En daarom er maar stil over is en zich eigenlijk laat doen en laat manipuleren om het nodige te doen wat de ander verlangt. Zo ziet men ook niet dat in een relatie verkrachting voorkomt.
Ook zal men vaak van jou niets aannemen en zullen anderen het nodige bepalen. Dat maakt dat men niet kan zijn wie je wilt zijn. Dus jouw mening telt niet wordt zelfs niet gehoord.
Men doet het nodig maar spijtig genoeg is dat niet genoeg en men zegt al snel.
Wat doe je nu weer.
Kan je nu echt niets goed doen.
Probeer nu toch eens te luisteren.
Men haalt de eigenwaarde van je omlaag en zo krijg je vanuit jezelf het gevoel dat je niemand bent niets kan.

Als er geen respect is of men gaat over grenzen dan bestaat er geen respect en word er gespeeld met de persoon.
Wat zijn vaak de signalen.
Moe uitzien.
Vaak ziek of geen fut hebben.
Verandering van uiterlijk en kleding.
Nerveus als er iets gevraagd wordt
In het slechtste geval blauwe plekken kneuzingen en andere wonden.
Toch zal men altijd de persoon verdedigen. Uit angst.
Hoe komt het dan sommige mensen zich zo laten leiden.

Een slecht verleden of jeugd gehad. Een mentale stoornis waar misbruik van gemaakt wordt. Of een trauma dat men ooit heeft opgelopen.
Spiritueel gezien zou men zeggen dat het lessen zijn. Maar eigenlijk is zo een slachtoffer toe aan hulp om bepaalde dingen te verwerken. En als het nodig is ook los te laten om een ander leven op te bouwen. Vaak hebben ze ook te kampen met bindingsangst of verlatingsangsten. Dat maakt dat ze zich laten leiden in het leven.
Misbruik van iemand is nooit goed te keuren. In misbruik zitten ook pesterijen in. Dat ook weer vaak voorkomt in het dagelijks leven. Zeker als men niet assertief kan zijn of geen grenzen kan aangeven.
Mensen het is toch zo dat men van niemand op gelijk welke manier misbruik mag maken.
Het leven is alleen mooi dat men mag zijn wie je echt bent.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Allemaal hebben wel een fase die we snel willen vergeten in ons leven.

Donkere gedachten het even zwaar hebben door omstandigheden. We kennen het allemaal. We moeten er door. Maar het is niet altijd even makkelijk om die negatieve gedachten uit ons hoofd te zetten. kom je er doorheen dan kom je er ook sterker uit vaak. Maar dan mag men niet in die donkere gedachten blijven hangen. Dan zou het ook wel eens fataal kunnen aflopen. En kan een hulpmiddel je soms helpen. Praten anoniem  zelfmoordlijn 1813. Of zie ook op mijn blog het logje hulplijn. Daar staan zeer interessante links en telefoons in.
Donkere gedachten komen vaak door:
Financiële problemen
Relatie
Ziekte
Verlies.
Media kan ook een rol spelen.
Voor ieder probleem iedere gedachte en gevoel op negatief vlak is er een oplossing. Men moet juist het durven aangeven. Dan pas kan je er iets aan doen. Hier speelt vaak een angst in mee. Het is juist dit te overwinnen om uit die donkere gedachten en gevoelen te komen. Soms speelt er een woord in de gedachten wanhoop. Men heeft in alle opzichten alle hoop verloren. Maar juist door hierin te blijven geloven zak je nog dieper weg.

Hoe omgaan met wanhoop?
Neem de middenweg: wel openstaan voor wat je voelt, maar je niet door je gevoelens laten meeslepen. Het heeft bijvoorbeeld vaak weinig zin om enorm kwaad te worden. Meestal keert de kwaadheid zich als een boemerang weer tegen je: je blijft met een rotgevoel zitten.
Denk altijd bij jezelf er komen betere tijden aan. Of ik hoop op een herstel. Dan ga je merken dat je gedachten en gevoelens op een lijn komen te zitten.
Het belangrijkste en waar ik hard op wil benadrukken is erover praten.
Proberen naar oplossingen te zoeken. Die jezelf misschien niet recht vind maar wel anderen je in een richting kunnen helpen.
Weet altijd als je met bepaalde gedachten loopt dat dit zomaar niet komt. Dat ook het probleem zelf aangepakt moet worden. En dat heeft dan weer te maken met verwerking. Zo zie je eigenlijk hangt alles af met hulp en verwerking.


Donkere gedachten.
Zo donker al de nacht.
Zo stil als de nacht.
Maar men overleefd het.
Door dat kleine lichtpuntje te zien.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Afwezigheid van een van de ouders.

We hebben allemaal onze beide ouders nodig om ervan te leren. Spijtig genoeg is dat niet bij ieder kind zo. Ze groeien op in een samengesteld gezin of in het slechtste geval dat een van de ouders overleden is.


Natuurlijk moeten we ook durven schrijven dat niet iedereen een goede verstandhouding kent of gehad heeft met een van de ouders. Tot zelfs er trauma’s van heeft overgehouden.
Zowel als kind als volwassene kunnen we onze ouders gebruiken. Natuurlijk leven ze niet eeuwig en wordt er verondersteld dat een ouder spijtig genoeg niet langer leeft als het kind. Men moet ze dus op een moment ook los kunnen laten.
Maar in ons opgroeien is het belangrijk dat we terug kunnen vallen op onze ouders. Als er geen verbinding is dan zal er ook geen betrokkenheid zijn. Is de verbinding er wel dan weet een kind waar het terecht kan met allerlei vragen. Het voelt zich gehoord als er een probleem is. En het word ook mee in het gezin betrokken. De vader speelt vaak naar het kind toe de persoon die veel weet. Toch zal een kind niet altijd naar de vader gaan met bepaalde vragen. Maar is hij wel aanwezig om het nodige aan te horen of te helpen. Dat maakt dat je op een moment een sterke basis mee krijgt voor jouw leven. Vaders zijn vaak deze die hun kinderen aanzetten om een bepaalde sport te doen. Maar ook om hun kind aan te moedigen. Als kind zal je ook merken dat je minder angsten hebt of onzekerheid als je vader in de buurt is.

Toch gebeurd dit ook weer niet bij elk kind.
En voelt men zoiets vaak:
Niet gekregen wat je nodig had om te groeien.
Te weinig of geen aandacht.
Erkenning.
Dat je meestal lang bij je draagt en soms ook een afkeer kan krijgen van je vader.
Vaak gaat een kind dan rebelleren ook als volwassene.
Men gaat alles proberen op eigen houtje te doen. En vaak lukt dit ook. Maar soms kan een waardering en complimentje wel op zijn plaats zijn. In je achterhoofd hou je vast dat jij het anders zou doen als je kinderen krijgt.
Kinderen zie je vadertje en moedertje spelen. Ook daaruit kan je soms afleiden dat ze iets gemist hebben of missen. Bepaalde jonge volwassene gaan opzoek naar een vaderfiguur omdat ze het gemist hebben.
Soms en spijtig genoeg met je als kind en jong volwassene die verwachtingen loslaten omdat er geen goede band is. Of omdat men jou niet altijd begrijpt. Ook dat is een belangrijke. Het begrijpen van je kind. Gaat dat niet zal het kind op een moment ook dat loslaten. Om geen gevoel van teleurstelling te moeten aanvoelen.

Men kan niemand veranderen ook je ouders niet. Je kan juist jezelf veranderen en dat komt vaak met ouder worden. Dat je ook durft om afstand te nemen. Te laten zien wie je bent.
We leren van onze ouders.
Maar ouders kunnen ook veel van hun kinderen leren.
Dat maakt een eenheid het gezin compleet.  

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Dolle avonturen met nonkel Juul

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

WorldsApart

So Close & Yet So Far...

%d bloggers liken dit: