Category: ADHD


‘Onvolledige informatie over ADHD in kinderboeken’

De informatie die in kinderboeken te vinden is over ADHD, zou volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen niet kloppen. De onderzoekers stellen dat de informatie onjuist is, achterhaald en onvolledig.

Twee studenten van de Rijksuniversiteit bekeken onder leiding van dokter Laura Batstra wat er in Nederlandse kinderboeken over de stoornis geschreven wordt.

Daaruit bleek dat in vrijwel alle onderzochte boeken enkel de biomedische visie op ADHD wordt beschreven, de visie die ervan uitgaat dat het een chronische hersenziekte is die met medicatie behandeld moet worden.

“De kinderboeken zetten het kind en zijn hersenen steevast neer als de oorzaak voor de problemen die er zijn”, waarschuwt dr. Laura Batstra. “Zo wordt kinderen met een diagnose ADHD ten onrechte aangepraat dat ze een chronische hersenziekte hebben waar ze pillen voor moeten slikken.”

Eerlijke voorlichting

Andere mogelijke oorzaken van ADHD zoals armoede en overbelaste ouders worden in de boeken niet als oorzaak van de stoornis aangewezen. De onderzoekers maken zich zorgen wat de gevolgen zijn voor kinderen als ze onterecht opgroeien met de aanname dat ze een hersenziekte hebben. Daarom pleiten de onderzoekers voor eerlijke voorlichting, ook aan kinderen zelf.

Het onderzoek naar informatie over ADHD in kinderboeken wordt binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, meldt de Rijksuniversiteit.

BRON: https://www.nu.nl/gezondheid/4994609/onvolledige-informatie-adhd-in-kinderboeken.html

Kinderen die met deze in contact komen zouden de juiste informatie moeten krijgen of kennen. Zodat ze weten dat het kind juist hetzelfde is als hen maar dat het toch een beetje anders kan overkomen. Als kinderen elkaar zouden helpen kan dit al een heel verbetering zijn. Maar vaak weten leerkrachten er zelf nog geen weg mee. Men gaat er soms verkeerd mee om zodat het kind zich niet goed voelt en ook minder presteert. Al heeft het kind het al zo moeilijk om te volgen of rust te vinden. Vaak komt er een moment dat ze dan beter het kind naar een andere school laten gaan waar ze de juiste begeleiding kunnen en mogen krijgen.

Afbeeldingsresultaat voor kind met adhd

Afbeeldingsresultaat voor kind met adhd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties

“Ik was liever als kind gediagnosticeerd met ADHD. Misschien zou ik nu een diploma hebben”


Ter illustratie © thinkstock.

“Ik was liever vroeger gediagnosticeerd met ADD. Als ik het vroeger had geweten, denk ik dat er veel problemen eerder aangepakt hadden kunnen worden. Misschien zou ik ondertussen een diploma hebben. Ik heb het gevoel dat ik veel tijd ben verloren. Ik denk niet dat medicatie en therapie alles oplossen, maar het maakt tot een bepaalde hoogte alles gemakkelijker”, vertelt Sarah (26) over haar recente diagnose.

Ria Van Den Heuvel, voorzitter van Familieplatform Geestelijke Gezondheid en directeur van het kennis- en expertisecentrum over ADHD ZitStil. © Ria Van Den Heuvel..

Regelmatig komen er stemmen op om kinderen minder of later te diagnosticeren met AD(H)D, maar niet iedereen is het er daarmee eens. Sarah (26) en Lotte (24) vinden het spijtig dat ze het niet eerder wisten. Tom (24) had echter geen last van zijn late diagnose. De namen van de getuigen zijn om privacyredenen veranderd.

Ria Van Den Heuvel, voorzitter van Familieplatform Geestelijke Gezondheid en directeur van het kennis- en expertisecentrum over ADHD ZitStil: “Wij ondervinden regelmatig dat mensen die pas op latere leeftijd de diagnose ADHD/ADD krijgen, een lange en pijnlijke zoektocht achter de rug hebben. Zij doen heel lang hun best en denken vaak voor hun diagnose dat ze bijvoorbeeld lui, dom of van slechte wil zijn. Eenmaal ze gediagnosticeerd zijn, vervallen deze mensen soms in een diepe rouw omdat zij beseffen dat veel van hun problemen mogelijk vermeden hadden kunnen worden. Naast het aanvaarden dat zij ADHD of ADD hebben en dat ze dat moeten leren hanteren, beseffen ze dat hun leven er misschien anders had kunnen uitzien.”

Wat is ADHD?

ADHD (‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’) of ‘Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’ is een concentratiestoornis. Naar schatting hebben ongeveer 5 tot 8% van de schoolgaande kinderen en jongeren en 3 tot 4% van de volwassenen AD(H)D. Er bestaan verschillende types ADHD, maar bij elke persoon manifesteert het zich anders. Sommige mensen zijn verstrooid, slecht georganiseerd en druk, anderen zijn druk en impulsief. Nog anderen hebben vooral last van aandachts- en organisatieproblemen maar zijn rustig. Bij hen wordt vaak de term ADD gebruikt omdat hyperactiviteit ontbreekt. Opmerkelijk genoeg worden vrouwen minder of later gediagnosticeerd dan mannen.

Ik denk niet dat medicatie en therapie alles gaan oplossen, maar het gaat tot een bepaalde hoogte alles gemakkelijker maken om mijn energie efficiënter te gebruiken

Sarah

“Had ik het eerder geweten, dan zou mijn leven makkelijker zijn geweest”

Lotte heeft vooral last van concentratieproblemen en had liever vroeger geweten dat ze ADD heeft. “Ik wist het pas toen ik in het laatste semester van mijn bachelor zat”, vertelt ze. “Ik was altijd een goede student, maar ik was aan het worstelen met mijn thesis en ik besefte dat ik meer problemen had dan gewoonlijk. Had ik het eerder geweten, dan zou mijn leven gemakkelijker zijn geweest. Ik doe nu een master, en dankzij begeleiding en medicijnen kan ik beter met mijn ADHD werken. Ook krijg ik nu meer tijd om mijn examens af te leggen, wat enorm helpt om mijn gedachten op orde te krijgen en mijn antwoorden te formuleren.”

Tom vindt het minder erg dat hij later gediagnosticeerd werd. “Als kind werd ik al veel getest, maar ik ben pas twee jaar geleden gediagnosticeerd: ADD. Ik wist al lang dat ik me niet kon concentreren, maar de dokters geloofden me niet en wisten het wel beter. De leerkrachten vonden mij gewoon een rotkind. Buiten mijn studies heeft het niet zo’n impact gehad op mijn leven. Misschien dat mijn leerkrachten minder boos zouden zijn geweest op mij.”

‘Waarom lukt het niet? Je bent toch zo slim?’ Die opmerking vijftien jaar horen heeft een impact op je eigenwaarde

Sarah

“Ik leg de schuld niet meer bij mij “

Sarah kreeg pas in het middelbaar problemen met haar studies. “Vooral examenperiodes waren moeilijk. Toen ik in de lagere school zat, geraakte ik door toetsen dankzij mijn intelligentie. Pas toen ik moest beginnen blokken in het middelbaar kwamen de problemen. Er kwam ook veel frustraties vanuit mijn omgeving: ‘Waarom lukt het niet? Je bent toch zo slim?’ Die opmerking vijftien jaar horen heeft een impact op je eigenwaarde. Nu weet ik dat het niet kwam omdat ik lui of een slecht mens ben, maar als ik het 10 jaar eerder had geweten zou het meer hebben geholpen. Ik leg de schuld niet meer bij mij.”

Ook nu ze niet meer studeert, ervaart Sarah moeilijkheden. “Recent ben ik op mijn werk van functie veranderd. Nu heb ik een functie die veel gestructureerder is en door mijn chaos heb ik er veel meer moeite mee.”

Lotte heeft vooral last van concentratieproblemen, maar ook haar motivatie lijdt onder ADD. “Het kan over zoiets simpels gaan als vergeten dat iemand iets tegen mij zei of afgeleid geraken door iets, waardoor ik niet meer weet waar ik mee bezig was. Ik schrijf notities zodat ik niet vergeet wat ik aan het doen was. Medicatie helpt mij, het maakt dat ik kan functioneren. Ik ben enorm dankbaar voor moderne geneeskunde, maar soms vind ik zelfs niet de motivatie om mijn medicijnen te nemen.”

Ik versta niet waarom de overheid stopt met terugbetaling vanaf 18 jaar! Juist als men verder gaat studeren

Ria Van Den Heuvel

“Ik heb medicijnen nodig, net zoals ik mijn bril nodig heb”

Sarah is blij dat ze eindelijk weet dat ze ADD heeft en hoe het komt dat sommige dingen in haar leven niet lukten. Ze schaamt zich er niet meer voor dat ze zes jaar worstelde met haar hogere studies. “Het kwam niet door mijn intelligentie of omdat ik niet genoeg mijn best deed, maar gewoon omdat mijn hersenen zo niet zijn.”

Ze is met therapie en medicatie gestart en merkt verbeteringen op in haar leven. “Ik weet dat medicatie niet voor iedereen is, maar het helpt mij om gerichter te werken aan mijn problematiek in plaats van mijn energie naar frustraties te laten gaan. Ik denk niet dat medicatie en therapie alles zullen oplossen, maar het zal tot een bepaalde hoogte alles gemakkelijker maken om mijn energie efficiënter te gebruiken”, vertelt ze opgelucht.

Tom heeft last van concentratieproblemen en slaapt slecht. “Ik neem enkel medicatie wanneer ik me op mijn werk meer moet concentreren dan gewoonlijk. Het heeft me wel geholpen om mijn diploma te behalen. Voor de rest neem ik geen medicijnen.”

Lotte vindt het dan weer frustrerend dat sommige mensen tegen haar zeggen dat medicijnen slecht zijn. “Ik heb medicijnen nodig, net zoals ik mijn bril nodig heb. Een bril is ook niet natuurlijk, maar ik heb het wel nodig om helder te kunnen zien en dingen te doen.”

Loopbaan
Volgens directeur van het expertisecentrum Zitstil Van Den Heuvel kunnen volwassenen met ADHD op verschillende manieren geholpen worden. Er kan bijvoorbeeld ondersteuning aangeboden worden bij de administratie of het huishouden. Ook op het werk kunnen zaken vergemakkelijkt worden. “Soms is een heroriëntering in de loopbaan belangrijk om werk te zoeken dat beter bij hen past. Zeker ook aanpassingen in de werkomgeving kunnen veel vergemakkelijken: een statafel, de mogelijkheid om sneller te pauzeren en even te bewegen, een team dat op de hoogte is van de problematiek… Wij komen graag ter plaatse om ook het team en de werkgever te informeren over wat ADHD is en samen te kijken hoe het best aan te pakken. Want naast vervelende zaken brengt ADHD ook onverwacht positieve dingen waar ook een bedrijf voordeel uit kan halen.”

Medicatie kan ook voor volwassenen nog nuttig zijn volgens Van Der Heuvel, zeker voor studenten. “Ook is in sommige situaties het aanbevolen om medicatie te nemen. Ik versta niet waarom de overheid stopt met terugbetaling vanaf 18 jaar! Juist als men verder gaat studeren. Onbegrijpelijk.”

Rustige dromerige meisjes vindt men dan weer eerder gewoon en die verdwijnen dan onder de radar en worden veel later gedetecteerd

Ria Van Den Heuvel

Vrouwen worden minder of later gediagnosticeerd dan mannen

“Waarschijnlijk dat ik pas zo laat wist dat ik ADHD heb doordat het zich vaak anders uit in meisjes dan in jongens”, vertelt Lotte “Toen ik aan ADHD dacht, dacht ik vooral aan jongens in de lagere school die niet kunnen stilzitten achter hun bank. Zo was ik niet. Dus toen de diagnose kwam, was het enerzijds een verrassing, maar anderzijds ook niet helemaal”.

Sarah las toevallig een artikel over vrouwen met AD(H)D. Doordat ze veel symptomen herkende, zette ze de stap om zichzelf te laten onderzoeken. “Ik was een braaf en stil kind. Pas in het middelbaar kwamen de problemen. Ik ben een schoolvoorbeeld van het watervalsysteem: ik startte met Latijn, in het derde middelbaar zakte ik af naar Wetenschappen en ik ben geëindigd in Humane Wetenschappen. Toen ik jong was, zo’n 12 jaar geleden of meer, was er nog niet de reflex om kinderen te onderzoeken op ADHD. Bij kinderen die niet lastig zijn en die met veel moeite door het jaar geraken, gaan mensen zich minder zorgen maken. Wat ook meespeelde bij mij was dat mijn broer een moeilijk kind was, dus ging de aandacht van mijn ouders naar hem.”

Vrouwen worden minder of later gediagnosticeerd dan mannen. “Wat betreft de stoornis zijn er eigenlijk geen verschillen tussen mannen en vrouwen met ADHD”, zegt Van Den Heuvel. “Maar je kan hier wel spreken van een zekere seksestereotype. Jongens met fel en hevig impulsief gedrag vindt men “normaler” dan meisjes die dat gedrag stellen. En rustige dromerige meisjes vindt men dan weer eerder gewoon en die verdwijnen dan onder de radar en worden veel later gedetecteerd.”

Voor meer informatie over ADHD kun je terecht op de site http://www.zitstil.be

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Health/article/detail/3212937/2017/07/19/Ik-was-liever-als-kind-gediagnosticeerd-met-ADHD-Misschien-zou-ik-nu-een-diploma-hebben.dhtml

Een mooi stukje waar zeker niets aan toe te voegen is. En waar mensen met ADHD zich zeker in zullen vinden.

Afbeeldingsresultaat voor adhd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“ADHD is een hersenaandoening, geen label voor lastige kinderen”

© thinkstock.

Over kinderen met ADHD wordt wel eens laatdunkend gezegd dat ze ‘gewoon lastig’ zijn of een strengere opvoeding nodig hebben. Een onderzoek onder leiding van de universiteit van Nijmegen spreekt dit voor het eerst overtuigend tegen. Wetenschappers bewijzen dat ADHD een hersenaandoening is, waarbij bepaalde gebieden in het brein minder ontwikkeld zijn.

“Een kind met ADHD? Dat heeft gewoon wat meer discipline nodig, en het komt wel goed”, zo hoor je wel eens beweren. Ouders van kinderen met de aandoening botsen vaak op een muur van onbegrip, of worden zelfs met de vinger gewezen alsof hun opvoeding aan de basis zou liggen. Een internationale studie onder leiding van de Radbouduniversiteit in Nijmegen ondergraaft dat argument, met een onderzoek op basis van hersenscans bij meer dan 3.200 kinderen en volwassenen met of zonder ADHD tussen 4 en 63 jaar oud. Het is de grootste studie naar de aandoening die tot hiertoe werd uitgevoerd.

We hopen het stigma weg te werken dat ADHD een label is voor lastige kinderen als gevolg van een slechte opvoeding
Dr. Martine Hoogman

Andere breinstructuur

Op basis van die hersenscans concluderen de onderzoekers dat het brein van ADHD’ers onderontwikkeld is op vijf gebieden. Onder meer de delen die instaan voor emotie en motivatie zijn bij hen kleiner dan bij mensen zonder de aandoening, of ze nu medicatie nemen of niet. “De resultaten van onze studie bevestigen dat ADHD’ers een andere breinstructuur hebben, en dat het daarom een hersenaandoening is,” zo legt Dr. Martine Hoogman van de universiteit van Nijmegen uit. “We hopen dat dit onderzoeksresultaat helpt om het stigma weg te werken dat ADHD gewoon een label is voor lastige kinderen als gevolg van een slechte opvoeding.”

Kinderen versus volwassenen

Nog een opvallende vaststelling uit het onderzoek: bij kinderen is het verschil in de hersenen groter dan bij volwassenen. Hoe ouder je wordt, hoe kleiner het verschil tussen een ADHD’er en een niet-ADHD’er. “Het brein van kinderen met ADHD is nog niet volgroeid,” legt Hoogman uit. “Het is dus een ontwikkelingsstoornis. Bij volwassenen met de stoornis zie je ook nog een verschil, maar dat is in elk geval kleiner.”

Oorzaken van ADHD

De oorzaken van de aandoening zijn tot hiertoe onbekend, hoewel al gebleken is dat ADHD vaak voorkomt binnen families. Ook werd eerder al gesuggereerd dat roken of druggebruik tijdens de zwangerschap een invloed kan hebben, net zoals vroeggeboorte. Geschat wordt dat ongeveer 1 op de 20 kinderen onder de 18 jaar ADHD heeft, al blijft het moeilijk om een diagnose te stellen. In een volgende studie willen de wetenschappers het brein van ADHD’ers analyseren terwijl ze opgroeien, om te kunnen begrijpen hoe hun hersenen zich ontwikkelen.

Wat is ADHD?
ADHD staat voor ‘attention deficit hyperactivity disorder’. De symptomen zijn onder meer een moeilijke concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit, al kunnen die kenmerken erg verschillen per individu.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3082320/2017/02/16/ADHD-is-een-hersenaandoening-geen-label-voor-lastige-kinderen.dhtml

Het heeft te maken met een kronkel als ik het zo mag beschrijven in de hersenen. De kronkel die prikkels opvangt en ze eigenlijk op een andere manier uit. Met hyperactief gedrag roepen en ga zo maar door. Maar men kan ermee leren omgaan. Soms met medicatie soms door jezelf te leren kennen. Hoe je weet om te gaan met bepaalde prikkels. Maar ook kan het soms zijn dat het niet te handhaven is en dat men dan toch even heel hyper kan worden. Ook dit moet je er kunnen bijnemen. Alleen zijn het de andere mensen die het moeilijk hebben om ermee om te gaan. Dan krijg je al snel zit stil wees stil roep zo niet kan het niet wat rustiger ach ga maar door. Maar op zo een moment is het voor de persoon toch een uitlaatklep.
Ik verwijd de ouders niets, maar soms het niet uitlokken en sneller ingrijpen kan helpen. Ook het kind meer buiten laten spelen of gaan wandelen dat ze daar even alles los kunnen laten. Kan helpen om de rust te vinden in hen zelf.

Afbeeldingsresultaat voor adhd

Afbeeldingsresultaat voor adhd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Focus van ADHD moet liggen op aandachtstekort’

Uit onderzoek van het Radboudumc is gebleken dat de aanpak van ADHD zich beter op het aandachtstekort dan op de hyperactiviteit kan richten.

ADHD is een combinatie van je moeilijk kunnen focussen en druk en impulsief gedrag vertonen. Het is opmerkelijk dat mensen heel vaak last hebben van een combinatie van beide kenmerken. Tom Heskes en zijn collega’s onderzochten of er sprake was een causale relatie. De resultaten van het onderzoek verschenen in PLOS ONE.

“Je ziet ze ontzettend vaak samen, maar je kunt niet zeggen dat inattentie – aandachtstekort – leidt tot hyperactiviteit. Maar evenmin dat hyperactiviteit leidt tot inattentie. Net als in het vorige voorbeeld heb je hier minimaal een derde factor nodig, die informatie kan geven over een mogelijke causale relatie.”

Daarvoor gebruikte Heskes de informatie die de andere onderzoekers aanleverden. Zo is bekend dat sommige genetische variaties een grotere kans geven op ADHD. Net zoals mannen ook vaker last hebben van ADHD dan vrouwen.

“In beide gevallen vinden onze computeralgoritmes een causale relatie die loopt van een gebrek aan aandacht naar hyperactief, impulsief gedrag. En niet andersom”, zegt Heskes. “In drie verschillende, onafhankelijke datasets lijkt er geen enkele aanwijzing dat impulsief, hyperactief gedrag de oorzaak zou zijn voor moeite hebben om je te concentreren, om je aandacht te focussen op iets.”

Attentie

“In de vroege psychiatrische literatuur werd dat causale verband ook wel gesuggereerd,” zegt psychiater Jan Buitelaar, “maar voor zover bekend is daar nooit hard bewijs voor gevonden. Het is mooi dat we met deze wiskundige aanpak nu met meer zekerheid over zo’n causale relatie kunnen praten.”

“Het wordt bijvoorbeeld extra interessant om te onderzoeken of we voor die relatie ook een meer neurologische onderbouwing kunnen vinden”, aldus Buitelaar.

Daarnaast biedt het ook een handreiking voor therapeutische benaderingen. “Als inattentie inderdaad de motor is van het impulsieve, hyperactieve gedrag, dan kun je de behandeling beter richten op een aanpak van inattentie dan van hyperactiviteit. Dit onderzoek geeft aan dat de kans groter is dat bij een vermindering van inattentie ook de hyperactiviteit afneemt dan als je het andersom probeert.”

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4357809/focus-van-adhd-moet-liggen-aandachtstekort.html

Zeker bij jongeren is aandacht geven belangrijk. Ze laten aanvoelen dat ze niet anders zijn dan andere. Juist door aandacht te geven kan dit al heel wat vooruit helpen. En kan de rust in zichzelf komen. Men heeft het altijd over hyper zijn maar hoe komt het. Daar kan men ook eens naar gaan kijken de triggers die iemand krijgt om op zo een moment de controle te verliezen.

Afbeeldingsresultaat voor aandachtstekort

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hersenen kinderen reageren anders op Ritalin dan volwassenen

Volgens een studie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) reageren hersenen van kinderen mogelijk anders op Ritalin dan volwassenen die het medicijn nemen. Ritalin wordt gebruikt ter behandeling van ADHD.

“Het is de eerste keer dat is gekeken naar verschillen in het effect van Ritalin op de hersenen van volwassenen en kinderen”, zegt onderzoeksleider professor Liesbeth Reneman.

Ritalin verhoogt de doorbloeding in kinderhersenen, een indirecte maat voor een langdurige verandering in de concentratie van het boodschapperstofje dopamine.

Volgens Reneman was het onderzoek nodig omdat Ritalin vaak wordt voorgeschreven aan kinderen, terwijl de effecten op het dopaminesysteem in de hersenen vooral bij volwassen proefdieren en mensen zijn onderzocht. Bij kinderen is het brein niet uitontwikkeld.

Studie

In de studie van het AMC werden ongeveer vijftig kinderen en vijftig volwassen onderzocht. De helft van de kinderen (10 tot 12 jaar) en de helft van de volwassenen (23-40 jaar) kregen een placebo, de andere helft Ritalin.

Alle proefpersonen hadden ADHD en hadden voor die aandoening nog geen medicijnen gebruikt.

“We hebben de proefpersonen vier maanden medicijnen gegeven”, aldus Reneman. “Ze kregen allemaal een MRI-hersenscan bij aanvang van de kuur, en een week na het stoppen daarvan, om zo de reactie van het dopaminesysteem te bestuderen. Het lichaam breekt Ritalin binnen een dag af, dus als we na een week verschil vinden, dan duidt dat op een langdurige verandering.”

Ritalin

Uit de studie blijkt dat het medicijn in beide groepen zijn werk doet. De hersenen van kinderen, die nog in ontwikkeling zijn, reageren anders dan die van volwassenen.

“De doorbloeding in de hersenen in reactie op Ritalin, één week na het stoppen met de medicatie, was verhoogd; we vonden een verhoogde activiteit van het dopaminesysteem. Bij de volwassenen zagen we geen verschil in de placebo en de groep die het echte medicijn kregen, noch in de groep kinderen die een placebopil kregen”, zegt Reneman.

Resultaat

De onderzoeker stelt dat het een indirecte meting betrof, het aantal onderzochte personen klein is en dat de periode van vier maanden behandeling kort is. Veel patiënten krijgen jarenlang Ritalin. De studie wordt daarom voortgezet.

Reneman vindt niet dat artsen moeten stoppen met het voorschrijven aan kinderen.

“Het gebruik bij kinderen moet goed worden afgewogen tot er meer bekend is over de consequenties op de lange termijn van het voorschrijven van Ritalin op jonge (kinder)leeftijd. Het middel zou alleen moeten worden voorgeschreven aan kinderen die daadwerkelijk ADHD hebben en hiervan aanzienlijke hinder ondervinden.”

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4301960/hersenen-kinderen-reageren-anders-ritalin-dan-volwassenen.html

Dat laatste stuk vind ik wel goed beschreven. Het moet goed afgewogen worden wat erop langere termijn kan gebeuren, en of het echt nodig is om de medicatie op jonge leeftijd te gaan gebruiken. Wat het is toch een medicatie dat heel wat onderdrukt in de hersenen.
En ja bij volwassenen zal het toch anders werken op de hersenen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

IS RILATINE® TE VEEL EEN AUTOMATISME GEWORDEN?

Is Rilatine® te veel een automatisme geworden?

Volgens de gegevens van het RIZIV is het aantal patiënten dat tussen 2004 en 2014 behandeld is met Rilatine meer dan vertienvoudigd.Methylfenidaat (Rilatine®,Concerta®, Equasym® of de generische middelen) wordt voorgeschreven aan kinderen metaandachtstoornissen met of zonderhyperactiviteit (ADHD). Het middel helpt hen om zich beter te concentreren. Al van meet af aan zijn de meningen verdeeld over de vraag of het geneesmiddel al dan niet moet worden voorgeschreven. We laten twee kinderpsychiaters aan het woord die in de kwestie gespecialiseerd zijn: dr. Philippe Kinoo en dr. Laurent Victoor.

Dokter Philippe Kinoo: “Rilatine moet pas in tweede instantie komen”

Wordt Rilatine vandaag te systematisch voorgeschreven?

Sommige artsen schrijven het te systematisch voor, andere schrijven het niet genoeg voor bij kinderen die met dit geneesmiddel geholpen zouden kunnen worden. Het probleem is dat er een groot deel subjectiviteit komt kijken bij de diagnose van een kind met ADHD. De diagnose van dit soort stoornissen gebeurt niet met een bloedafname, zoals bijvoorbeeld bij diabetes.

Wanneer schrijft u methylfenidaat voor?

Volgens mij moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. Eerst en vooral moet er al een niet-medicamenteuze behandeling op touw zijn gezet. Daarnaast moeten enkele diagnostische criteria duidelijk vervuld zijn. En tot slot moet de arts ook nagaan of Rilatine al dan niet meer effect heeft dan een placebo.

Hoe ziet die niet-medicamenteuze behandeling eruit?

Het gaat om een pedagogische en therapeutische aanpak in de ruime zin.Rilatine moet pas in tweede instantie worden ingeschakeld, als er al pedagogische, opvoedkundige en ondersteunende maatregelen zijn genomen. De ouders moeten eerst psychologische en educatieve hulp aangeboden krijgen via gedragstools zoals rituelen, eenvoudige en duidelijke afspraken en aanmoediging. Daar moeten ze zich strikt en consequent aan houden. Vervolgens moeten er samen met de leerkrachten aangepaste leerstrategieën worden uitgestippeld, indien nodig – als er specifieke leerproblemen zijn – gecombineerd met psychomotorische educatie of logopedie.

Wat raadt u aan als die maatregelen eenmaal getroffen zijn?

Als het nodig is, stel ik voor om de patiënt eerst een week te behandelen met een placebo en daarna een week met Rilatine, zodat we het effect ervan kunnen beoordelen. Methylfenidaat heeft maar een werkingsduur van een paar uur, het effect kan dus snel gemeten worden. Als de ouders en leerkrachten een significant verschil vaststellen tussen de twee weken, zet ik die medicamenteuze behandeling doorgaans voort, maar dan alleen op de dagen dat het kind naar school gaat. Niet in de vakantie dus en ook niet in de weekends.

Werkt Rilatine altijd?

Neen, natuurlijk niet! Zo’n 75% van de kinderen met zogenaamde bewezenADHD ondervindt een positief effect van Rilatine. De overige 25% ondervindt geen verbetering.

Moet de plaats van Rilatine in de huidige behandelingen herzien worden?

Neen, de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad zijn daarover heel duidelijk. De vraag is eerder: “Waarom volgen veel artsen de aanbevelingen niet?”.

Dokter Laurent Victoor: “Rilatine is doeltreffend, maar moet geval per geval worden bekeken“

Wordt Rilatine vandaag te systematisch voorgeschreven?

Volgens mij niet. We schrijven een behandeling voor als dat nodig is en pas nadat we andere oplossingen hebben bekeken. Vaak wordt ADHD als een geval apart afgeschilderd, terwijl de procedure van de diagnose en de behandeling van de patiënten dezelfde is als voor alle andere domeinen van de geneeskunde.

De cijfers wijzen nochtans op een toename van het aantal patiënten

De voorbije tien jaar wordt methylfenidaat inderdaad meer voorgeschreven, maar dat betekent niet dat er ook meer gevallen van ADHDzijn. De aandoening wordt alleen vroeger opgespoord. Aandachtsstoornissen worden vandaag dus gewoon meer behandeld. Op dit moment kampt ongeveer een op de twintig kinderen met ADHD. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) zegt hierover: “In het algemeen kan men in België niet over overconsumptie van methylfenidaat spreken, omdat het consumptieniveau (2%) niet hoger ligt dan de prevalentie (5%). Maar ook dan blijft de vraag of er bij de gebruikers een indicatie is en of de medicatie op doelmatige wijze wordt gebruikt”.

Wat is de plaats van de andere aspecten van een globale behandeling?

Rilatine is niet de enige remedie om ADHD te behandelen. Het middel maakt deel uit van een globale en multidisciplinaire behandeling die aangepast moet worden aan de patiënt en aan zijn problemen. Als de patiënt logopedie nodig heeft, zal hij dus naar een logopedist gaan; als hij psychotherapie nodig heeft, zal hij naar een psycholoog gaan, enz. Elke behandeling moet op maat van de patiënt en van de noden van patiënt worden uitgestippeld.

Wanneer schrijft u dit geneesmiddel voor?

Zodra de diagnose duidelijk is en als de impact van de stoornissen op de levenskwaliteit van de patiënt groot is, stellen we methylfenidaat voor in het kader van een globale aanpak. Ik behandel het kind niet alleen voor zijn problemen op school, maar ook voor zijn algemene levenskwaliteit. Indien nodig schrijf ik methylfenidaat ook voor in het weekend en in de vakantie. Maar altijd in progressieve dosissen: een heel lichte dosis in het begin die dan eventueel wordt opgedreven al naargelang de klinische respons van de patiënt.

Hoe stelt u de diagnose?

Er bestaan voor ADHD geen biologische markers waarmee we een eenduidige diagnose  kunnen stellen. Het gaat dus om een klinische diagnose waar je tijd voor moet nemen, want ze gebeurt aan de hand van informatie die het kind en de ouders ons verschaffen.

We beginnen dus altijd met minstens twee afsprakenƒ van anderhalf tot twee uur met de  patiënt en zijn omgeving om zo de herkomst en de redenen van zijn probleem te achterhalen.

Moet de plaats van Rilatine in de huidige behandelingen herzien worden?

Neen, de behandeling heeft haar nut bewezen en de doeltreffendheid is ruimschoots aangetoond. Methylfenidaat en het voorschrijven ervan bijADHD van matige tot ernstige intensiteit moet dus niet herbekeken worden. Het is eerder de manier om tot een goede diagnose te komen die aan herziening toe is.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/is-rilatine-te-veel-een-automatisme-geworden/actueel/1527

Voor men het echt gaan voorschrijven of slikken is het echt nodig om te kijken of het wel degelijk nodig is. Zo ja kan men ook soms een tijd erop zetten zodat de persoon het niet heel het leven moet slikken of over moet gaan naar zwaardere medicatie. Het kan goed zijn dat het zo ook verholpen kan worden, door te leren om met prikkels anders om te gaan. Maar men moet er tijd en geduld voor hebben. En dat hebben vaak ouders niet meer voor hun kinderen. Ook kinderen kunnen of mogen niet meer spelen en dat maakt dat ze hun gaan vervelen en aandacht gaan trekken. Dan maar naar de arts want mijn kind kan niet stil zijn niet stil zitten en ga maar door.  Maar nogmaals soms is het echt nodig.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Bittere pil voor ADHD-patiënten: Amfexa wordt 3 x zo duur!!

dus

Je zou maar ADHD hebben en op recept Amfexa medicijnen gebruiken. Dan heb je een flinke reden tot balen, want vanaf volgende maand moeten degenen die dit middel slikken flink gaan bijbetalen.Amfexa wordt duurder. Dit nieuwe middel is drie keer zo duur geworden, waarschuwt apothekersorganisatie KNMP onlangs.

Amfexa 5 mg is sinds begin maart op de markt en is na 1 mei nog het enige middel dat over de toonbank mag. Voorheen werd het middel als apotheekbereiding geleverd en steeds volledig vergoed vanuit het basispakket.

Maar nu moeten patiënten, bij een gemiddeld gebruik van 15 tot 20 mg per dag, volgens de apothekers 75 euro per maand gaan bijbetalen. ,,Het gaat om kwetsbare patiënten, dit is een groot probleem”, zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent.

Volgens Klein Nulent staat de forse prijssprong niet op zichzelf. ,,Het komt vaker voor dat fabrikanten opmerken dat een apotheekbereiding het goed doet. Door deze te introduceren als een nieuw geneesmiddel veroveren ze vervolgens de markt. De patiënt is steeds de dupe, want er volgt in de regel een forse bijbetaling”, zegt de voorzitter.

In Nederland gebruiken zo’n 30.000 mensen het medicijn tegen ADHD.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2016/04/19/bittere-pil-voor-adhd-patienten-amfexa-wordt-3-x-zo-duur

Wat ik niet begrijp is als mensen medicatie nodig hebben gelijk welke dat het zo duur moet zijn. Dan verschieten ze er toch niet van dat mensen het elders gaan zoeken. Er is zoveel te verkrijgen zelfs zonder voorschrift maar het gevaar zit er in dat je met heel wat anders te maken krijgt dan de medicatie die je nodig hebt. Ik vind het erg verbitterd als iemand deze medicatie nodig heeft om de rust te vinden 3x zoveel zal moeten gaan betalen. Waar zit hier weer de logica van in. En moeten de rijken nu nog rijker gaan worden.
Voor deze die willen weten wat eigenlijk het medicijn doet, dit kan je hier lezen.

http://db.cbg-meb.nl/ords/f?p=111:3:0:ATC:NO::P0_DOMAIN%2CP0_LANG%2CP3_RVG1:H%2CNL%2C110336

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Krijgt je kind ADHD-diagnose? Kijk naar geboortedatum

 
De jongsten in de klas krijgen vaker de diagnose van ADHD dan hun oudere klasgenootjes. Door hun gedrag in de klas worden ze ook vaker naar de dokter gestuurd. © thinkstock.

De geboortedatum van je kind kan bepalen of je kind al dan niet de diagnose van ADHD krijgt en bijgevolg medicatie te slikken krijgt. Hoe oud je kind is in vergelijking met zijn of haar klasgenootjes is daarbij een belangrijke factor.

Een studie in Taiwan kwam tot de conclusie dat bij in augustus geboren kleuters en jonge kinderen vaker de ADHD-diagnose werd gesteld dan bij hun klasgenootjes die in september het levenslicht zagen. Taiwan legt de instapgrens voor schoolkinderen op 31 augustus.Die discrepantie kwam niet voor bij tieners, volgens de studie die vandaag werd gepubliceerd in het vakblad Journal of Pediatrics.

De leeftijd die een kind heeft in vergelijking met de leeftijd van de klasgenoten kan een beduidende impact hebben op de diagnose en het medicinaal behandelen van ADHD, stelt kinderpsychiater Mu-Hong Chen en auteur van de studie.

Tussen 4 en 17 jaar
Voor het onderzoek werden gegevens van de gezonheidsverzekering van 380.000 schoolkinderen tussen 4 en 17 jaar verzameld. De onderzoekers bekeken de cijfers voor de diagnose van ADHD per geboortemaand en bekeken wie over een periode van 14 schooljaren medicatie voorgeschreven kreeg.

Jaar leeftijdsverschil
Omdat Taiwan de grens voor het begin van de kleuter- en lagere school op 31 augustus legt, kunnen kinderen in dezelfde klas bijna een jaar in leeftijd verschillen. Ook bij ons is dat zo, alleen legt ons onderwijssysteem die grens niet op het school- maar op het kalenderjaar, dus op 31 december.

Taiwanese kinderen met een geboortedatum vlak voor 31 augustus zijn jonger en hebben minder hersenmaturiteit dan hun klasgenootjes die in een andere maand werden geboren en in het bijzonder zij die in de eerste maand van het schooljaar werden geboren.

Ook zo in VS en Canada
Eerder onderzoek rond ADHD in de VS en in Canada suggereerde al dat de leeftijd in dezelfde klas voor een verschil in de diagnose en medicatie kan zorgen. Deze studie in Taiwan toont gelijkaardige resultaten als in westerse landen, verklaarde Chen aan Live Science.In de Taiwanese studie bleken kinderen uit de kleuter- en lagere school die in augustus werden geboren (de jongsten van de klas) 1,65 keer vaker de diagnose van ADHD te krijgen en 1,75 keer vaker medicatie te krijgen dan jongens en meisjes die in september van het voorgaande jaar waren geboren (de oudsten).

Gedrag in klas
Kinderen wier hersenen nog niet zo matuur zijn als die van andere kinderen in dezelfde klas vertonen vaker een zekere onoplettendheid, zijn impulsiever en vertonen vaker tekenen van hyperactiviteit. Allemaal factoren die hun prestaties beïnvloeden, aldus Chen.

Het gedrag van die kinderen in de klas kan ervoor zorgen dat ze sneller naar een dokter worden verwezen. Dat zou op zijn beurt het risico op een ADHD-diagnose en daaropvolgende behandeling verhogen.

Niet bij tieners
De kinderpsychiater was niet verbaasd toen uit het onderzoek bleek dat in augustus geboren tieners geen grotere kans hadden op een ADHD-diagnose dan hun in september geboren klasgenoten. Het leeftijdsverschil binnen een klas heeft meer impact op jongere kinderen dan op adolescenten. Dit omdat de verschillen in hersenontwikkeling binnen eenzelfde klas verminderen naargelang de maturiteitsgraad toeneemt tijdens de tienerjaren.

Alleszins beklemtonen de nieuwe bevindingen hoe belangrijk het is de leeftijd van een kind binnen zijn of haar klas te bekijken bij diagnose en behandeling van ADHD, stelt Chen. Wanneer dat niet gebeurt, zou dat volgens de onderzoeker kunnen leiden tot de overdiagnose van ADHD en de navenante overdreven behandeling met medicijnen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/2642851/2016/03/10/Krijgt-je-kind-ADHD-diagnose-Kijk-naar-geboortedatum.dhtm

Het komt er eigenlijk op neer denk ik als het kind jonger is dan de klasgenootjes dat er een probleem kan ontstaan en zo de diagnose kan vastgesteld worden. Vind ik ook weer iets raar, maar goed dat is dan ook weer mijn denken. Alleen vind ik het wel erg dit te lezen; De geboortedatum van je kind kan bepalen of je kind al dan niet de diagnose van ADHD krijgt en bijgevolg medicatie te slikken krijgt. Hoe oud je kind is in vergelijking met zijn of haar klasgenootjes is daarbij een belangrijke factor.
Mag een kind nog wel kind zijn daar stel ik mij de vraag wel op.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Van ADHD tot borderline: alle gedrags- en leerstoornissen

ruziënde kinderenADD, NLD, ADHD, CD, Asperger; het is als ouder niet makkelijk om alle gedrags- en leerstoornissen uit elkaar te houden. ,,‘Mijn zoon heeft NLD”’, zegt een vader tegen je op het schoolplein. Je knikt begrijpend, maar eigenlijk heb je geen idee waar hij het over heeft. Dat is ook niet erg verwonderlijk, want er bestaan veel verschillende gedragsstoornissen en leerstoornissen. Veel afkortingen hiervan lijken ook nog eens op elkaar. Als geheugensteuntje legt Dokterdokter de veel voorkomende gedrags- en leerstoornissen beknopt uit, op alfabetische volgorde.

ADD (Attention Deficit Disorder)

ADD is een gedragsstoornis waarbij kinderen concentratieproblemen hebben. Het lijkt erg op ADHD, alleen vertonen kinderen met ADD geen uitgesproken druk of hyperactief/impulsief gedrag. Het kost kinderen met ADD erg veel energie en moeite om zelfstandig (nieuwe) dingen te ondernemen. Daarom krijgen ze soms verwijten dat ze lui, ongeïnteresseerd of zelfs dom zijn.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Ook wel aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis. Bij kinderen met ADHD hebben de hersenen moeite om onbelangrijke prikkels te negeren. Daarom reageren kinderen met ADHD op alle prikkels. Ze vertonen druk en impulsief gedrag en kunnen zich moeilijk concentreren. Vaak hebben ze deze gedragsproblemen op school en thuis.

Syndroom van Asperger

Dit is een ontwikkelingsstoornis die verwant is aan autisme. Een verschil met klassiek autisme is dat mensen met het syndroom van Asperger beter kunnen leren omgaan met hun beperkingen. Kinderen met het syndroom van Asperger hebben eenzijdige interesses, een gebrek aan sociale vaardigheden, zijn stressgevoelig, kunnen slecht tegen veranderingen en hebben een slechte motoriek. Ze hebben meestal een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie. Ze hebben met name een erg goed geheugen.

Autisme

Dit is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door problemen op een drietal gebieden:

  • Moeite met sociale contacten en sociale relaties
  • Moeite met taal en andere manieren van communicatie
  • Interesses en gedrag (beperkte en stereotype interesses en gedragspatronen)

Borderline

Dit is een persoonlijkheidsstoornis waarbij een kind voortdurend van stemming wisselt en verandert van relaties. Ook het beeld dat iemand met borderline van zichzelf heeft verandert steeds. Kenmerken van borderline zijn onder andere impulsiviteit, zwart-wit denken, verlatingsangst, automutilatie en identiteitsproblemen.

CD (Conduct Disorder)

Dit is een antisociale gedragsstoornis waarbij kinderen gedrag vertonen dat door hun omgeving als niet-acceptabel wordt beschouwd. Kenmerken van CD zijn agressie, narcisme en gebrek aan inlevingsvermogen. CD komt vaak voor in combinatie met of als gevolg van andere gedragsstoornissen.

Dyscalculie

Dit is een neurologische aandoening die het aanleren van rekenvaardigheden verstoort. Kinderen metdyscalculie hebben vaak ook problemen met ruimtelijke oriëntatie en het kortetermijngeheugen.

Dyslexie

Dit is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die problemen met technisch lezen, spellen, schrijven en praten met zich mee kunnen brengen.

Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette is een neuro-psychiatrische aandoening die zich kenmerkt door geluid- of bewegingstics zoals knipperen met de ogen of klakken met de tong. Sommige mensen met dit syndroom uiten obscene of agressieve woorden. Gilles de la Tourette gaat vaak gepaard met andere gedragsstoornissen.

Hechtingsstoornis

Een hechtingsstoornis is een stoornis waarbij een kind door bepaalde omstandigheden een trauma heeft opgelopen, waardoor een hechtingsbeschadiging ontstaat. Door een patroon van angstige en/of vervormde hechtingsgedragingen worden mogelijkheden van het kind verstoord om bevredigende relaties met anderen aan te gaan.

NLD (Non verbal learning disabilities)

Dit is een leerstoornis die te maken heeft met de informatieverwerking. Een kind met NLD kan moeilijk een beeld vormen van diverse begrippen en heeft moeite met nieuwe, complexe en ruimtelijke informatie. Hierdoor heeft een kind grote moeite met alledaagse problemen en situaties.

ODD (Oppositional Defiant Disorder)

Ook wel oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een stoornis waarbij kinderen last hebben van oppositioneel en agressief gedrag. Deze stoornis lijkt erg op ADHD, alleen vertoont een kind met ODD agressief gedrag in plaats van impulsief gedrag.

PPD-NOS (Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified)

Is is een atypische pervasieve ontwikkelingsstoornis die verwant is aan autisme. Kinderen met PPD-NOS hebben (grote) moeite met sociale interacties, verbale en non-verbale communicatie en verbeelding. Ook heeft het kind een beperkt reportoire van interesses en activiteiten.

Auteur: Rachel van de Pol
Bronnen: Medisch A-Z, Marlis Orthopedagogische praktijk

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/schoolkind/adhd-tot-borderline-gedrags-en-leerstoornissen/

Hier geld niets meer aan toegevoegd te worden. Het is een opsomming van gedrag en leerstoornissen. Natuurlijk is het zo, als men het nu leest en je zou het bij je kind misschien zien is het nog niet gezegd dat je hem of haar in een hokje moet duwen. Ga dan echt te rade bij de nodige gespecialiseerde geneesheren. Maar weet altijd dat een kind soms zelf kan veranderen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

ELKE PROVINCIE KRIJGT ADHD-SPECIALIST

Elke provincie krijgt adhd-specialist

Volgend jaar komt er in elke Belgische provincie een halftijdse expert die de diagnose en de behandeling van ADHD moet stroomlijnen.

De experts moeten er mee voor zorgen dat zowel de diagnosestelling als de behandeling overal gestroomlijnd wordt, want vandaag zijn er nog te veel regionale verschillen in de aanpak. Daarnaast moeten zij ook de nieuwste inzichten over de aandacht stoornis bijbrengen. Er bestaan namelijk grote verschillen tussen de Belgische provincies in het vaststellen van ADHD en het voorschrijven van het geneesmiddel Rilatine.

De aanstelling van de ADHD-experts past in een groter plan voor een betere geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

Het gaat om een eenjarig project.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20351

Moeten we er dan van uitgaan dat er meer mensen en kinderen gaan komen met ADHD?
De aandacht moet voornamelijk gaan dat niet snel een stempel op iemands lichaam gedrukt wordt. En dat de diagnose meer gericht moet gaan. Doordat ouders nu nog teveel inspraak hebben wordt al snel een stempel gelegd spijtig genoeg. Nee lezers NIET alle ouders zijn zo. 
Ook wordt er te snel vanuit een school de vraag gesteld om het kind te laten testen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Phuro! Be inspired! BLOG

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

schrijver, boeddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

Wish Me Avril

Healthy Happy Lifestyle | Copyright © Wish Me Avril. All rights reserved

struikuiltje

Persoonlijk blog

Welkom bij De Kniezebietertjes

Zuinig, gezond en zelfvoorzienend leven, Familierecepten & Een kijkje in ons (niet alledaagse) leventje met een mannetje met Smith Magenis Syndroom

Beejoie

Spiritualiteit, brainfood, zin & alles ertussenin

She writes about it

'' Every seed must rise through dirt to enjoy the sunshine. '' - Matshona Dhliwayo

Spiritualiteit

Voor een Nieuwe Tijd

Domynikha Schrijft

Mijn verhalen, Gedichten en Hersenspinsels

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

GEDICHTEN & HANWERKEN & RECEPTEN & VIDEO’S

Mooie onderwerpen : GEDICHTEN van VEERTJE op een plaatje & HANWERKEN & RECEPTEN de moeiten waard om uit te proberen

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

B E Y O U L I E

Be true to who you are

Personal Plus Training

Personal training op locatie

Redheadrebel

Take the bull by the horns

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Femke's dagboek

Een kijk op dagelijkse beslommeringen

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

Kanker en dan .....

Het leven is een achtbaan

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Elyzenn

tussen Focus en Flow

Aquarius

Een klasse WordPress.com site

THEO HERBOTS FOTO- EN VIDEO-BLOG

FOTO'S, VIDEO'S EN ALLE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER #TIENEN YOU CAN TRANSLATE 🗣🇧🇪 THIS BLOG IN 110 LANGUAGES BELOW ⬇️👇⬇️👇⬇️👇

Lief Huis

Over veilig thuis zijn

Mieke Van Looy's

One Shot of Wonderness a Day

Neverendingnotes

Niksjes, Nutjes, Notities & Nieuwsgierigheden

'T is Maan

haken, breien, tuinieren, hardlopen en meer!

%d bloggers liken dit: