Category: Boeddha Boeddhisme


VN-mensenrechten expert op het gebied van armoede bekritiseert “etnische minderheden” beleid en overheidsbelemmeringen voor zinvolle toegang tot het maatschappelijk middenveld in China

Philip AlstonFoto: Philip Alston, Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. UN Photo/Evan Schneider

Een mensenrechten expert van de Verenigde Naties op het gebied van armoede heeft de Chinese regering bekritiseerd voor het blootstellen van “etnische minderheden in China” aan ernstige mensenrechtenschendingen. In een onlangs verschenen rapport over zijn landenbezoek aan China in augustus 2016, schrijft de speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten, Philip Alston, dat terwijl de moeilijkheden van Tibetanen en Oeigoeren “diep problematisch” waren, “de meest etnische minderheden in China blootgesteld zijn aan ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder met aanzienlijk hogere armoedecijfers, etnische discriminatie en gedwongen migraties”.

Hij betwistte verder de bewering van de Chinese regering dat “nationaliteiten” in China gelijkheid genieten, overeenkomstig de waarborgen in de Chinese grondwet en had kritiek op de “kop in het zand” mentaliteit van de Chinese overheid in de omgang met etnische minderheden en zei dat – bij de implementatie van het “top-down” en “one-size fits all” beleid – China volhield aan er geen sprake was van “weerstand tegen de armoedebestrijding projecten” en er “geen protesten” waren.

In opmerkelijk duidelijke taal wijst de speciale rapporteur bovendien op diverse pogingen van de Chinese autoriteiten om zijn vooronderzoek te belemmeren door middel van intimidatie en represailles tegen het maatschappelijk middenveld, het beperken van bewegingsvrijheid, en het monitoren van zijn bezoek, hetgeen hem belette “de overgrote meerderheid van actoren in het maatschappelijk middenveld met enige mate van vrijheid of vertrouwelijkheid te ontmoeten.” Het rapport, dat een breed scala aan armoede gerelateerde kwesties in de Volksrepubliek China bestrijkt, staat gepland om besproken te worden tijdens de komende zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève.

Kai Müller, directeur van ICT Duitsland en VN-coördinator van ICT zei: “Wij zijn blij met de bevindingen van het rapport, omdat er sprake is van een lange geschiedenis van discriminatie van Tibetanen en andere kwetsbare groepen, die onder Chinese heerschappij leven. Het rapport geeft bewijs van aanhoudende ongelijkheid, waarmee Tibetanen en anderen geconfronteerd worden en daarbij het verhaal van de Chinese overheid over rechtvaardige en gelijke economische ontwikkeling in Tibet en andere gebieden fundamenteel tegenspreken. Wij steunen de oproep van de speciale rapporteur aan de Chinese regering om een alles overkoepelende set van beleidsmaatregelen te ontwikkelen, die ervoor gaat zorgen dat mensenrechten een prominente rol spelen in alle aspecten van haar beleidsvorming, in plaats van, zoals nu, afwezig te zijn. Aangezien bezoeken van VN-deskundigen van groot belang zijn voor de mensenrechten in de Volksrepubliek China en Tibet, moet de gedetailleerde documentatie van de speciale rapporteur over pogingen om zijn toegang tot het maatschappelijk middenveld te belemmeren en zijn bewegingsvrijheid in China te beperken zeer serieus worden genomen.”

Terwijl het rapport de situatie van de zogenaamde etnische minderheden bekritiseert, juicht het China’s inspanningen en “buitengewone” successen in armoedebestrijding, die “economische en sociale welzijn bevorderen” toe, maar heeft kritiek op het feit dat “dit zich nog vertaald heeft in een benadering gebaseerd op het behandelen van economische en sociale rechten als mensenrechten. Het merendeel van de betrokken rechten is niet in de nationale wetgeving opgenomen, binnenlandse instellingen bevorderen deze niet als zodanig, en de bestaande mechanismen voor verantwoording zijn grotendeels ineffectief”, concludeert het rapport.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/vn-mensenrechten-expert-op-het-gebied-van-armoede-bekritiseert-etnische-minderheden-beleid-en-overheidsbelemmeringen-voor-zinvolle-toegang-tot-het-maatschappelijk-middenveld-in-china/

Alle landen spreken er over maar zou China er naar luisteren dat is de vraag?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetaanse demonstrant 3 jaar eerder vrijgelaten

Terry Branstad

Tibetaanse demonstrant Jampal na zijn vrijlating uit de gevangenis, 2 april 2017

Chinese Autoriteiten in het noordwesten van de provincie Gansu hebben een Tibetaanse man iets meer dan drie jaar voor het einde van zijn gevangenis termijn van 13 jaar vrijgelaten. De man, die destijds werd veroordeeld voor zijn aandeel in de protesten van 2008, verkeert in slechte gezondheid, aldus een bron uit de regio.

Jampal, 45, werd op 30 april vrijgelaten uit Baiyin gevangenis in de buurt van de provinciale hoofdstad van Gansu Lanzhou. De volgende ochtend om 11 uur arriveerde hij thuis in de het dorp Nangma Tsangkor in de gemeente Tserima in de provincie Machu (in het Chinees: Maqu), zo vertelde een lokale bron de Tibetaanse Dienst van RFA.

“Veel Tibetanen uit het dorp verzamelden zich om hem te verwelkomen, nadat hij negen jaar in de gevangenis had doorgebracht”, zei RFA’s bron, die sprak op voorwaarde van anonimiteit.

Op beschuldiging van het leiden van een Tibetaans protest aan de voorkant van overheidskantoren in de gemeente Tserima in het begin van maart 2008 werd Jampal op 14 maart in hechtenis genomen en gedurende acht maanden in het detentiecentrum van de provincie Machu vastgehouden, zo deelde de RFA de bron mee.

“Later, werd hij veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf en werd opgesloten in Baiyin,” voegde de bron toe.

Jampal werd in de gevangenis geslagen en gemarteld met verwondingen aan zijn hoofd en been als gevolg. Nu kan hij alleen met grote moeite lopen, zei de bron.

Familieleden, die naar Baiyin reisden om Jampal op te vangen bij zijn vrijlating vonden hem “zwak en dun”, en een aantal voormalige bekenden herkenden hem nauwelijks.

“Maar ondanks zijn slechte gezondheid in gevangenschap, gedroeg hij zich goed in de gevangenis en was altijd vriendelijk voor de bewakers en medegevangenen, en om deze reden zijn straf werd verlaagd met iets meer dan drie jaar.”

Een Tibetaan, genaamd Lakyab, werd op hetzelfde tijdstip als Jampal gevangen gezet, “maar Lakyab werd eerder vrijgelaten omdat deze slechts acht jaar gevangenis had gekregen”, aldus de bron.

Sporadische demonstraties, die het gezag van Peking uitdagen, komen sinds in 2008 wijdverspreide protesten de regio overspoelden, nog steeds voor in de door Tibetanen bevolkte gebieden van China.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/tibetaanse-demonstrant-3-jaar-eerder-vrijgelaten/

Voorgedragen Amerikaanse ambassadeur in China geconfronteerd met vragen over Tibet en mensenrechten tijdens hoorzitting in de Senaat

Terry Branstad

Iowa Senator, Terry Branstad

Op 2 mei 2017 legde Terry Brandstad getuigenis af tijdens de hoorzitting door de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken in het kader van zijn voordracht als V.S. ambassadeur in China. Tijdens getuigenis werd hij geconfronteerd met vragen, onder meer over Tibet en mensenrechten.

In zijn inleidende opmerkingen zei voorzitter van de commissie, senator Bob Corker (R-TN), dat de VS-China relatie een van de meest belangrijke relaties is, wat betreft de Amerikaanse nationale belangen. Hij voegde hier toe dat we China’s lange termijn doelen duidelijk voor ogen moeten houden, en dat die niet noodzakelijkerwijs op één lijn liggen met de Amerikaanse nationale belangen.

Corker zei: “Korte termijn winsten mogen niet ten koste gaan van Amerikaanse nationale lange termijn belangen, waarden, de rechtsstaat, de internationale normen en onze verplichtingen aan onze bondgenoten, waarvan we er veel hebben in de regio.”

Senator Ben Cardin (D- MD), vooraanstaand lid van het Comité, sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de “verslechtering van de mensenrechtensituatie in China en de positie van het maatschappelijk middenveld en het onafhankelijke stemgeluid in dat land.” Hij zei: “… we nog steeds niet weten of de Dalai Lama zal worden toegestaan om terug te keren naar Tibet, weten we niet de verblijfplaats van de Panchen Lama, we weten niet of autoriteiten Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo zullen vrijlaten in 2020, weten we niet of de mensen van Hong Kong daadwerkelijk hun autonomie zullen kunnen blijven uitoefenen – maar we weten wel Xi Jinping klaarstaat om nog minstens vijf jaar aan de macht te blijven.

In zijn bevestigde de voorgedragen ambassadeur Branstad ook zijn inzet voor de mensenrechten. Hij zei: “Indien ik wordt bekrachtigd als ambassadeur, zal ik elke dag werken om de Amerikaanse waarden te vertegenwoordigen tegenover de leiding van China en het Chinese volk in het algemeen, waarden die ondermeer de naleving van de mensenrechten voor iedereen, een vrije en open markt, een op regels gebaseerde rechtsorde in de oceanen rond China, en het belang van een vrije pers omvatten.”

Toen Senator Cardin vroeg: “Hoe denkt u onze waarden wat betreft mensenrechten te bevorderen, indien u bekrachtigd wordt als ambassadeur?”. De voorgedragen ambassadeur antwoordde: “Mensenrechten zijn erg belangrijk. Het is een fundament van de Amerikaanse waardesysteem … Het zou mijn bedoeling zijn als ambassadeur deze waarden in te brengen en deze moeilijke kwesties ter sprake te brengen, waarover de Chinese leiders niet echt willen praten, maar die belangrijk zijn. Ik ben niet bang om dat te doen… Wanneer Amerikanen of wie dan ook in de wereld niet eerlijk wordt behandeld, moet ik dat die kwestie als ambassadeur aan de machthebbers in Peking voorleggen.”

Senator Cardin sprak over de brief die hij en senator Marco Rubio aan minister Rex Tillerson hebben gestuurd met betrekking tot het geven van een hoge prioriteit aan mensenrechten in onze bilaterale betrekkingen met China, waarbij het Tibetaanse volk specifiek als een voorbeeld werd genoemd. Hij vroeg vervolgens of de voorgedragen ambassadeur bereid was om advies in te winnen bij het Congres over specifieke gevallen, deze wil verdedigen en wil werken om de zichtbaarheid van deze kwesties te vergroten.

Gouverneur Branstad antwoordde: “Ja, Senator. In feite, bij mijn rondgang en individuele ontmoetingen met leden van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, heeft een aantal van hen dit onder mijn aandacht gebracht. Het is mijn bedoeling om te werken met alle leden van deze commissie, en anderen in de Senaat en aan deze kwesties te werken. Ik geloof dat is een deel van de verantwoordelijkheid van de ambassadeur, om daar te zijn, ter plekke, in China, en een onze belangen daar te verdedigen.”

Senator John A. Barrasso (R-WY) bracht zijn reis naar China ter sprake en Gouverneur Branstad reageerde met te zeggen dat hij geïnteresseerd is om te vernemen hoe de reis is verlopen, en vermeldde ook, dat hij dacht dat ze van plan waren geweest om Tibet te bezoeken tijdens de reis.

Senator Barrasso vroeg hoe hij een balans zou slaan tussen toenadering tot China op het economische front, en de zorg van onze natie over China’s schending van de mensenrechten, en stelde dat China betrokken is bij ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder politieke en religieuze onderdrukking.

Gouverneur Branstad antwoordde met te zeggen dat de Verenigde Staten “altijd hebben gestaan van de mensenrechten voor alle mensen in de wereld en ik denk dat het is van cruciaal belang voor de ambassadeur om dat punt te maken, en dat punt maken samen met andere zaken.” Hij voegde eraan toe: “Ik denk niet dat religieuze mensen moeten worden vervolgd en dus denk ik dat het heel belangrijk is, dat we de mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst beschermen.”

Senator Marco Rubio (R-FL) wilde een toezegging dat de Gouverneur mensenrechten aangelegenheden bij de Chinese overheid te sprake zou brengen en stelde dat dit “zeer belangrijk is voor de mensenrechten gemeenschap.” Gouverneur Branstad antwoordde: “Ik zal dat doen.” Senator Rubio gaf ook de boodschap dat het Congres “mensenrechtenkwesties te sprake zou blijven brengen.” Hij voegde eraan toe dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen de Chinese Communistische partij en het Chinese volk te maken. “Ze zijn niet hetzelfde” zei senator Rubio.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/voorgedragen-amerikaanse-ambassadeur-in-china-geconfronteerd-met-vragen-over-tibet-en-mensenrechten-tijdens-hoorzitting-in-de-senaat/

Afgevaardigden Jim McGovern en Ileana Ros-Lehtinen vestigen de aandacht op Tibet in Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Afgevaardigden Jim McGovern (Democraat uit Massachusetts) en Ileana Ros-Lehtinen (Republikein uit Florida) spraken vandaag in het Huis van Afgevaardigden om de aandacht te vestigen op de situatie in Tibet. Met het deelnemen aan de periode voor General Speeches bij begin van de zitting van het Huis van Afgevaardigden, toonden zij een groot portret van de Dalai Lama en spraken over hun steun aan de aspiraties van het Tibetaanse volk, het respect dat ze hebben voor de Dalai Lama, en over hun werk in de Verenigde Staten in het proactief bevorderen van initiatieven met betrekking tot Tibet. Ze spraken ook over de Wet Wederzijdse Toegang tot Tibet, die afgevaardigde Jim McGovern en afgevaardigde Randy Hultgren hebben geïntroduceerd in het Huis in april en welke tot doel heeft om meer toegang tot Tibet voor Amerikaanse burgers te bevorderen.

Hieronder vindt u een niet-officiële transcriptie van hun opmerkingen.

De heer McGovern: Mijnheer de Voorzitter, in 2002, nam het Congres de Tibetaan Policy Wet aan om de aspiraties van het Tibetaanse volk te ondersteunen in het beschermen van hun eigen identiteit. De wet heeft stappen uitgezet om de eigen afgescheiden religieuze, culturele en taalkundige identiteit van Tibet te beschermen, aan te dringen op een betere eerbiediging van de rechten van het Tibetaanse volk, de dialoog tussen Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Chinese regering te bevorderen, de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Tibetaanse gewetensgevangenen te eisen, de oprichting van een Amerikaanse consulaat in Lhasa te realiseren en te verlangen dat het de 11de Panchen Lama wordt toegestaan om zijn religieuze studies voort te zetten zonder inmenging van de Chinese regering.

Mijnheer de Voorzitter, deze zijn eenvoudige, redelijke en realistische stappen, maar 15 jaar later is er weinig vooruitgang: de Chinees-Tibetaanse dialoog is sinds 2010 opgeschort; er zijn honderden Tibetaanse gewetensgevangenen, velen zijn monniken, sommige, zoals Tenzin Delek, zijn in gevangenschap overleden. Er is nog steeds geen Amerikaanse consulaat in Lhasa, een groot probleem voor Amerikaanse functionarissen, die proberen te reageren op noodsituaties, zoals de aardbeving in 2015, waardoor tientallen van onze burgers in de Tibetaanse Autonome Regio klem kwamen te zitten, en de Chinese overheid, officieel atheïstisch, heeft verklaard, dat het zal beslissen wie zal worden gereïncarneerd als volgende Dalai Lama.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil bij deze mijn bezorgdheid voor het welzijn van de vermiste 11de Panchen Lama, de op een na hoogste leider in de Tibetaanse religie, tot uitdrukking brengen. Tweeëntwintig jaar geleden werd Gedhun Choekyi Nyima gevangengezet door de Chinese autoriteiten, toen hij slechts zes jaar oud was, en slechts drie dagen na de Dalai Lama verklaarde dat hij de gereïncarneerde Panchen Lama was. Vandaag is hij een van de langst zittende politieke gevangenen ter wereld. China heeft geweigerd om details over zijn verblijfplaats te geven. Laat ik duidelijk zijn, de Chinese regering heeft niet het recht of de bevoegdheid om de gereïncarneerde religieuze leiders van Tibet aan te wijzen, noch de Panchen Lama en ook niet de volgende Dalai Lama.

Mijnheer de Voorzitter, ik ontvang voortdurend rapporten uit Tibet over mensenrechtenschendingen en beledigingen van fundamentele menselijke waardigheid, zoals het slopen van gebouwen en de gedwongen uitzetting van religieuze mensen uit het beroemde boeddhistische instituut van Larung Gar. Of de beperkingen, die Tibetanen weerhouden om rond te reizen in hun eigen land, laat staan naar het buitenland. We moeten nadenken over het Amerikaanse beleid ten opzichte van Tibet. Al jaren heeft China geen gevolgen ondervonden voor het niet respecteren van de fundamentele rechten van het Tibetaanse volk. Dat moet veranderen. Samen met een niet partijgebonden groep van leden van het Congres, heb ik H.R. 1872 geïntroduceerd, de Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet. Deze wet verbindt consequenties aan slechts één aspect van het Chinese wangedrag, de beperkingen op reizen naar gebieden in China, waar etnische Tibetanen wonen. Amerikaanse diplomaten, journalisten en toeristen moeten een speciale vergunning hebben om de Tibetaanse Autonome Regio binnen te gaan en reizen naar andere Tibetaanse gebied wordt ook streng gecontroleerd. Maar onder H.R. 1872 komt geen hogere leidinggevende, die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en implementeren van reisbeperkingen in Tibetaanse gebieden in aanmerking voor toegang tot de Verenigde Staten. De reden voor het wetsvoorstel is eenvoudig. De basis van diplomatieke wetten is wederzijdse toegang en wederkerigheid. Maar terwijl de Chinese een brede toegang tot de Verenigde Staten genieten, geldt hetzelfde niet voor Amerikaanse diplomaten, journalisten en toeristen, die naar Tibet gaan, waaronder Tibetaanse Amerikanen, die proberen om hun plaats van herkomst te bezoeken. Dit is gewoon onaanvaardbaar. Als China wil dat haar burgers en ambtenaren vrijelijk in de Verenigde Staten kunnen reizen, moeten de Amerikanen in staat zijn om vrij in China te reizen, met inbegrip van Tibet.

Het toestaan van reizen naar Tibet is slechts een stap, die China moet nemen. Het moet ook de belemmeringen voor de bewegingsvrijheid van Tibetanen in China en naar het buitenland wegnemen. China kan niet van twee walletjes eten. Ofwel Tibetanen zijn Chinese burgers of dat zijn ze niet. Als ze dat zijn, moeten ze dezelfde rechten en privileges genieten, als de andere Chinese burgers. China moet ook Zijne Heiligheid de Dalai Lama in staat stellen om terug te keren naar Tibet voor een bezoek, als hij dat wenst. Hij is een man van vrede, die binnenkort zal 82 jaar oud zal worden. Hij moet in staat zijn om zijn vaderland te bezoeken.

China moet ook het waarachtig respect tonen voor de mensenrechten en godsdienstvrijheid van het Tibetaanse volk. Een eerste stap zou zijn om een onafhankelijk internationaal onderzoek toe te staan naar de dood in de gevangenis van de vereerde Lama, Tenzin Delek, in juli 2015. Aan onze kant moet de nieuwe Trump regering zo snel mogelijk nodig de speciale coördinator voor Tibetaanse zaken benoemen. Om vooruitgang te boeken, we iemand nodig, die leiding geeft. Zij moeten erop staan dat China de dialoog, die leidt tot een onderhandelde overeenkomst over Tibet leiden opnieuw opstarten. Zij moeten een lijst opstellen van Chinese ambtenaren, die onderworpen zijn aan sancties in het kader van de Wereldwijze Magnitsky Mensenrechten Verantwoordelijkheid Wet. Niemand, die verantwoordelijk is voor marteling en buitengerechtelijke executies of voor aanzienlijke corruptie, mag profiteren van komst naar ons land en hier zaken doen. Zij moeten publiekelijk toenadering zoeken tot de Dalai Lama en de democratisch gekozen leiding van het Tibetaanse volk. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet elke kans aangrijpen om te profiteren van de kennis en decennialange reflecties van de Dalai Lama. De Minister van Buitenlandse Zaken moet de democratische instituties van het Tibetaanse volk benadrukken en de Kalön Tripa, Dr. Lobsang Sangay, persoonlijk ontmoeten en de overheid dient ook andere regeringen benaderen om een groep vrienden van Tibet te creëren. Het is tijd om een gecoördineerde internationale actie ter ondersteuning van het Tibetaanse volk na te streven.

Mijnheer de Voorzitter, de tijd dringt voor het Tibetaanse volk. Al degenen, die zeggen dat ze geloven in de rechten van Tibetanen moet verder gaan dan woorden naar concrete acties. Ik dring er bij mijn collega’s op aan om de H.R. 1872, de Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet, te steunen en om aanvullende maatregelen te nemen om alles wat uniek is aan Tibet en haar volk te beschermen. Ik geef het woord terug aan de voorzitter.

Ms. Ros-Lehtinen

Afgevaardigde Ms. Ros-Lehtinen

Mevrouw Ros-Lehtinen: Hartelijk dank, Mijnheer de voorzitter.

Ik vandaag ben ik opgestaan om te spreken over iets wat mij na aan het hart ligt en dierbaar is, het lot van de bevolking van Tibet en van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. De gedwongen ballingschap van Zijne Heiligheid is een bron van diep verdriet voor de inwoners van Tibet. Al meer dan 60 jaar weigert het communistische regime in Peking om deze vriendelijke, begripvolle man naar zijn vaderland terug te gaan, terwijl ze het Tibetaanse volk systematisch vervolgen, hen zelfs maar de meest elementaire mensenrechten en vrijheid onthouden, en beleid ten uitvoer leggen dat er op gericht is om de cultuur van Tibet weg te vagen.

In 2007 initieerde ik wetgeving om de weg vrij te maken voor het toekennen door het Congres van de Congressional Medal of Honor aan de Dalai Lama. Een decennium later, ben ik bang dat problemen in Tibet naar de zijlijn worden geduwd, een fout, die ingrijpende gevolgen zou kunnen hebben, niet alleen voor Tibet, maar voor de hele Aziatische continent. Bekend als het Dak van de Wereld, is het Tibetaanse plateau de oorsprong van veel van de belangrijkste rivieren van Azië, waardoor de bedreigingen door het Chinese regime voor de stabiliteit van Tibet een strategisch belangrijke veiligheidskwestie voor de gehele regio worden.

Vorige maand was ik er trots op mij aan te sluiten bij Congreslid McGovern in het sturen van een brief ter ondersteuning van de benoeming van een speciale coördinator voor Tibetaanse kwesties op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ben er ook trots op dat ik co-sponsor ben van de wet van mijnheer McGovern, de Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet, die is ontworpen om te helpen stoppen met China’s destabiliserende gedrag in Tibet door het intrekken van de visa van ieder Chinese functionaris, die verantwoordelijk wordt bevonden voor het beperken van de toegang van de Amerikaanse burgers tot Tibet.

Vorige week had ik het genoegen om Richard Gere te ontmoeten, een activist die helpt om meer aandacht en bewustzijn te brengen in deze zeer belangrijke zaak. Zoals Zijne Heiligheid heeft gezegd, in de uitoefening van tolerantie, is de vijand onze beste leermeester. Het is van essentieel belang, Mijnheer de Voorzitter, dat we in het Congres pleiten namens de bevolking van Tibet en onze krachten bundelen om de toenemende agressie van het Chinese regime te bestrijden.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/afgevaardigden-jim-mcgovern-en-ileana-ros-lehtinen-vestigen-de-aandacht-op-tibet-in-amerikaanse-huis-van-afgevaardigden/

ICT Binnen Tibet: De vier liefdes en de vijand binnenin: nieuwe ideologische campagne in Tibet weerspiegelt geïntensiveerde agenda voor controle in het 19de partijcongres

Four Loves photo

Deze afbeelding in de officiële media toont de ‘vier liefdes’ campagne in de kloosters in de TAR met een bijzondere nadruk op de voorbereidingen voor het 19e partijcongres in Beijing later in het jaar.

De Chinese autoriteiten hebben een nieuwe ideologische campagne gestart in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), die gericht is op het “verdunnen van de negatieve gevolgen van religie” en het bevorderen van loyaliteit aan Xi Jinping. De campagne is in het jaar van de 19e partijcongres gelanceerd als onderdeel van een agenda, waarin controle centraal staat. De nieuwe propaganda inspanning is gefocust rond “vier liefdes”, die worden gedefinieerd als ”kernbelangen” van de Chinese Communistische Partij: liefde voor het moederland (China) en de thuisstad, liefde voor de ouders, Liefde voor de leraren en ouderen, en liefde voor leren en werken – en werd de afgelopen paar weken uitgedragen bij een groot aantal bijeenkomsten in de regio.[1] De campagne richt zich ook op “vier spanningen”, dat gericht zijn op het genereren van bewondering en loyaliteit voor de Partij en de eenheid van het ‘moederland’. Ambtenaren hebben de campagne gepromoot in kloosters over de hele TAR, met nadruk op de prioriteit van naleving van het CCP beleid door Tibetaanse monniken en nonnen[2], en ook op scholen en Tibet University.[3]

Naar verwachting zal Xi Jinping tijdens het 19de partijcongres zijn macht zal verder consolideren. Sinds het begin van het jaar[4] is zowel tijdens diverse officiële bijeenkomsten in Tibet, als bij bezoeken van TAR leiders aan militaire bases in de aanloop naar de gevoelige Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) periode in februari naar dit congres verwezen. Bijeenkomsten over de TAR werden gehouden om de “vier liefdes” en “vier spanningen” te benadrukken, onder meer in Nyingtri (Chinees: Linzhi), Shigatse (Chinees: Rigaze) en Chamdo (Qamdo of Changdu). Retrograde CCP retoriek in de staat media verwezen naar het voornemen van “de negatieve impact van de religie verdunnen” en versterking van “ideologische onderwijs werken voor de massa” van de campagne.[5]

Propaganda rijden volgt verplicht herdenking van ‘Slaaf Emancipatie’

The propaganda campagne lijkt de onzekerheid van Partij autoriteiten over de trouw van Tibetanen te weerspiegelen in een cruciaal jaar voor de consolidatie van de centrale macht, en volgt op de grootste herdenking tot nog toe van de officiële ‘Lijfeigenen Emancipatie Dag’ op 28 maart. Dit is een verplicht feest bedoeld om het einde van Tibetaans ‘feodalisme’ te markeren nadat de CCP Tibet overnam. Deze datum werd in 2009 aangewezen als een jubileumdag, het jaar nadat protesten heel Tibet overspoelden, als onderdeel van een propaganda campagne, die de dominantie van de partij moet waarborgen. Voor Tibetanen is 28 maart het symbool van een andere verjaardag – de nederlaag van 1959 Tibetaanse opstand tegen de Chinese overheersing, de ontbinding van de Tibetaanse regering, en meer dan 55 jaar van scheiding van de Dalai Lama.

Hoewel de verjaardag bedoelt is om een ‘bevrijding’ te markeren, valt op dat voornamelijk het repressieve staatsapparaat in beeld was. Tibet Daily meldde dat het volkslied werd gezongen op de bijeenkomst op 28 maart door de “Tibet Parket van Openbare Aanklagers, de Tibet Militaire Regio korps, de Gewapende Volkspolitie Tibet korps, het Tibet Openbare Veiligheid Grens korps, evenals het Tibetaanse Openbare Veiligheid Korps van de Brandweer”. (Tibet Daily 29 maart).[6]

Beijing wil haar positie in Tibet te rechtvaardigen door te stellen dat het een einde gemaakt heeft aan “theocratie, feodalisme en slavernij” in Tibet. Echter, de Volksrepubliek China staat geen open discussie toe over de vraag of Tibet was ‘feodaal’ of ‘onderdrukkend’, en Chinese en Tibetaanse ambtenaren in Tibet en China zouden te maken krijgen met ernstige gevolgen als ze het niet eens zouden zijn met het standpunt van de staat over kwesties als de sociale omstandigheden in Tibet voorafgaand aan de ‘bevrijding’.

Crackdown benadrukt door militaire oefeningen onderstreept de harde politieke boodschap van controle

Tibet Daily herhaalde ook dat de Lijfeigenen Emancipatie Dag een kans was om dichter rond de het Centraal Partij Comité te herenigen met “Xi Jinping in het centrum”. Terwijl de Tibet Daily stelde dat de verjaardag “een grote en glorieuze hoofdstuk in de geschiedenis van Tibet en zelfs in de geschiedenis van de wereld beschaving” markeert, werd elders in de officiële media een soberder noot geschetst toen de hoge ambtenaar Deng Xiaogang de huidige situatie van “sociale stabiliteit” in Tibet omschreef als “ingewikkeld en grimmig”.

Deng Xiaogang, adjunct-partijsecretaris van de TAR, die in het bijzonder in verband gebracht wordt met de hardhandig veiligheidsoptreden in Lhasa en daarbuiten, sprak op een videoconferentie op 17 maart in het “sociale stabiliteit behoud hoofdkwartier”, waarin ook het belang van de komende 19e partijcongres in Beijing benadrukt werd.[7] Een reeks van videoconferenties en andere bijeenkomsten over hetzelfde thema volgden op een reeks van grootschalige militaire oefeningen in Lhasa en elders in de TAR, net voor de herdenking van opstand op 10 maart. Gebruik maken van ‘het vermogen van een valk om te grijpen’ om de ‘ vijand van binnen’ te bevechten

Op een officiële bijeenkomst voor ‘sociale stabiliteit’, maakte de partijsecretaris van Chamdo Stad, Norbu Dhondup, een directe verwijzing naar de golf van zelfverbrandingen over Tibet. Hij stelde dat het noodzakelijk was om “een zware slag toe te brengen aan degenen, die er de oorzaak van waren, dat anderen proberen om ‘helden te worden’, en zich te richten op zelfverbranders, terroristen en extremisten, illegale organisaties te vernietigen, en de waardigheid van onze wettelijke en socialistische systeem te benadrukken. We moeten beginnen om alle vermogens te gebruiken: zoals een jachthond’s reukzin, het gehoor een vleermuis, en het vermogen van een valk om te grijpen, zodat we effectief kunnen vechten via inlichtingen en het internet om [de vijand] te kennen, voordat ze actie ondernemen”.[8]

Norbu Dhondup’s kleurrijke taal wijst op de meer systematische aanpak van de CCP surveillance netwerken – waarin zelfs de meest gematigde en onderbouwde kritiek of uitingen van culturele of religieuze identiteit kunnen worden gekarakteriseerd als de ‘vijandelijk’ en als ‘separatistisch’ en crimineel. Sinds 2008 is de CCP opgeschoven van het reageren op incidenten van protest en afwijkende meningen, naar een nieuwe preventieve, meer omvattende stappen van hyper-beveiliging, met duizenden op grass roots en dorpsniveau werkende Partijkaderleden en intensieve ‘patriottische opvoeding’.

Het hardhandig optreden in de TAR is in zowel Chamdo en Nagchu bijzonder intens geweest. De autoriteiten van Chamdo beschouwen zichzelf als “een strategische brug tussen de Tibetaanse Autonome Regio en de naburige provincies Sichuan, Yunnan en Qinghai”[9], die van groot strategisch belang is voor Beijing, omdat de communistische autoriteiten de controle kregen over centraal Tibet toen Chamdo, de oostelijk provinciale hoofdstad van Tibet, op 7 oktober 1950 in handen viel van het Volksbevrijdingsleger.

Militaire intimidatie in Nachu

Een grootschalige militaire oefening in Nagchu in de TAR met deelname van honderden zwaarbewapende paramilitaire politie en soldaten.

De boodschap van Partij dominantie en macht werd verder onderstreept met een grootschalige militaire oefening in Nagchu in de TAR op 6 maart, een paar dagen voor de 10 maart herdenkingsdag, waaraan meer dan 200 zwaarbewapende paramilitaire politie en soldaten met “50 types van geavanceerde militaire voertuigen”.[10] De dril was gericht op het waarborgen van de politieke doelstellingen van de verbetering “niveau van reactietijd in noodgevallen voor sociale stabiliteit” in het gebied.

TAR partijsecretaris Wu Yingjie, die ook commandant van het Korps voor behoud van Stabiliteit’, wordt met name geassocieerd met het agressieve en gewelddadige optreden in Nagchu naar aanleiding van de weigering van de dorpelingen in Driru (Chinees: Biru) om in oktober 2014 de Chinese nationale vlaggen te hijsen. Dit grootschalige hardhandige optreden omvatte ook een incident, waarbij de politie op een ongewapende menigte vuurde, Tibetanen zijn gestorven door marteling, waaronder een oudere monnik, die werd doodgeslagen,[11] en honderden Tibetanen werden gearresteerd en gevangengezet.[12]

De militaire oefeningen en het de aanhoudende nadruk op propaganda werk, met een intensieve ideologische aandacht tijdens bijeenkomsten in kloosters door Partij ambtenaren – weerspiegelen de de aanhoudende preoccupatie van de CCP voor wat betreft de naleving, met name onder religieuze beoefenaren, die lijken te wijzen op een blijvende invloed van de Dalai Lama, ondanks de intensiteit van de ideologische campagne tegen de Tibetaanse religieuze leider. Tijdens een recente vergadering op hoog niveau onder de leden van het Nationaal Comité van de CPPCC, erkenden ambtenaren dat over het algemeen in de Volksrepubliek China ontbreekt aan “hoog kaliber en invloedrijke personages onder de verschillende religieuze groepen”. (14 april Xinhua in het Engels).

De vergadering van 13 april werd voorgezeten door de hoogste politieke adviseur, Yu Shenzheng, die deel uitmaakt van het zeven leden tellende Permanente Politbureau Comite en aan het hoofd staat van de belangrijke Leidende Groep over Tibet. Hij concludeerde dat: “Het is een belangrijke taak voor alle religieuze groepen om meer gelovigen te trainen, die politiek betrouwbaar zijn, vergevorderd in hun religieuze studie, morele en een rol kunnen spelen op kritieke momenten”. De CCP eist van monniken en nonnen, dat ze ‘patriottisch’ zijn, met andere woorden, loyaal aan de partij staat, nog voor hun religieuze verplichtingen – in feite een omkering van de gebruikelijke monastieke prioriteiten.

De Tibetaanse delegatie aan het Nationale Volkscongres in Peking onderstreepte haar ‘niet-aflatende’ strijd tegen het ‘separatisme’ naar een verbetering van de “sociale stabiliteit” in haar laatste Work Report, met de nadruk op de noodzaak om “resoluut het gezag van Xi Jinping als kern te beschermen” van de CCP.[13] “Separatisme” en “sociale stabiliteit” zijn politiek beladen termen, die gebruikt worden om de Dalai Lama de schuld te geven en protesten of zelfs matige uitdagingen aan het adres van de CCP te ontmoedigen en verhinderen.

Bij zijn ontmoeting met de Tibetaanse delegatie tijdens het Nationale Volkscongress naar aanleiding van de presentatie van het TAR werk rapport, benadrukte de Chinese premier Li Keqiang het belang van de kwestie Tibet voor de Chinese regering en stelde dat het met name belangrijk was als grensgebied, belangrijk in ecologisch (China is afhankelijk van het water uit Tibet, de ‘derde pool’ van de aarde)[14] en daarom een belangrijke rol speelt in China’s “nationale veiligheid en stabiliteit”.[15]

Video van zelfverbranding toont beveilingsvrijwilligers. Staatsmedia kondigt uitgebreide opleiding voor Partijkaderleden

Een video die deze week boven tafel kwam in de Chinese social media toont politie en vrijwilligers bij veiligheidsdiensten, die zich naar de plaats van een zelfverbranding op 15 april in Kardze (Chinees: Ganzi) spoeden. De beelden tonen politiemensen, die brandblussers leeg spuiten op een zwart, rokerig, op de grond liggend lichaam – een man, die later door Tibetaanse bronnen geïdentificeerd is als de 30-jarige Wangchuk Tseten. (De video kan worden bekeken op: www.voatibetanenglish.com/a/3811393.html). Als de politie brandblussers inzet, kunnen andere mannen, een met een rode armband en één met een blauwe armband, gezien worden, die zich naar de politie en de zelfverbrander haasten. Over heel Tibet worden de zogenaamde ‘Rode Armband Brigades’, beveiligingsvrijwilligers – als onderdeel van een uitgebreid ‘netwerk’ beveiligingssysteem, steeds actiever in het toezicht en de controle van het dagelijks leven van mensen.

In een recent rapport in de staatsmedia in Qinghai kondigde de regering vorige maand een uitgebreide opleiding van duizenden Partijkaderleden in Xining aan, de laatste fase van de ambitieuze implementatie van een omvangrijk surveillance programma sinds 2011 in de Tibetaanse Autonome Regio en daarbuiten in het oosten van Tibet, hetgeen neerkomt op de opdringerige aanwezigheid van Partijkaderleden in dorpen en kloosters. Verwijzend naar de schaal en omvang van de nu ingevoerde meer systematische maatregelen, kondigde een bericht in de provinciale media van Qinghai aan, dat de eerste lichting van de Partijkaders in maart op training zijn gestuurd, als onderdeel van een programma dat zal doorgaan tot het einde van juni, waarbij meer dan 10.000 “grass roots Partijkaderleden” betrokken zijn.[16]

Voetnoten:

[1] Deze weergave van de ‘Vier Liefdes’ komt rechtstreeks uit verschillende staatsmedia artikelen in het Chinees, waaronder Tibet Daily van 27 maart. De categorieën worden verschillend omschreven door verschillende bronnen, bijvoorbeeld door analist Claude Arpi die schrijft in zijn blog: “De vier verdiensten verwijzen naar Burgerzin, Beleefdheid, Moraliteit, en Toewijding’, terwijl de ‘Vier Liefdes’ zijn liefde voor het Vaderland (China) en eigen dorp, liefde voor de ouders, liefde en respect voor leraren en ouderen, en eindelijk liefde voor leren en werken.” ( [1] Deze weergave van de ‘Vier Liefdes’ komt rechtstreeks uit verschillende staatsmedia artikelen in het Chinees, waaronder Tibet Daily van 27 maart. De categorieën worden verschillend omschreven door verschillende bronnen, bijvoorbeeld door analist Claude Arpi die schrijft in zijn blog: “De vier verdiensten verwijzen naar Burgerzin, Beleefdheid, Moraliteit, en Toewijding’, terwijl de ‘Vier Liefdes’ zijn liefde voor het Vaderland (China) en eigen dorp, liefde voor de ouders, liefde en respect voor leraren en ouderen, en eindelijk liefde voor leren en werken.” (http://claudearpi.blogspot.com/2017/04/four-merits-and-four-loves-in-full-swing.html)

[2] Bijvoorbeeld zoals beschreven in dit verslag: (http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-04/03/content_760065.htm)

[3] Dit Chinese taal artikel geeft een indruk van de omvang van de campagne: http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-04/03/content_760065.htm

[4] Zie ICT-rapport: https://www.savetibet.org/ict-inside-tibet-tibetan-new-year-marked-by-security-agenda-mass-deployment-of-troops-for-prayer-festival/

[5] Tibet Daily artikel: http://www.tibet.cn/news/focus/1490576774719.shtml

[6] http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-03/29/content_759289.htm

[7] 18 maart 2017, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-03/18 /content_757083.htm

[8] Vertaling door ICT uit de Chinese van een uittreksel uit de volgende staatsmedia rapport: http://sz.cdbao.cn/html/2017-03-07/11764.html

[9] Tibet Daily, 17 april 2009

[10] artikel in de staatsmedia in het Chinees op: http://www.xznqnews.com/05naqu/system/2017/03/06/021458430.shtml

[11] Ngawang Jampel, 45, (ook bekend als Ngawang Jamyang), was een van de drie monniken uit het Tarmoe klooster in Driru (Chinees: Biru), die tijdens een bezoek aan Lhasa op 23 november 2013 in detentie ‘verdwenen’. Dit volgde op een politieinval in het klooster. Het klooster werd vervolgens afgesloten en er werden paramilitaire troepen gestationeerd. Minder dan een maand later was Ngawang Jampel, die eerder gezond en stevig was geweest, dood. Tibetaanse bronnen in contact met Tibetanen in Driru zeiden dat het duidelijk dat hij in hechtenis dood was geslagen. Ngawang Jampel was een van de hoogste geleerden van zijn klooster geweest en had een klas in boeddhistische dialectiek opgericht voor de lokale bevolking. Hij gaf gratis onderwijs over het Tibetaans boeddhisme en cultuur aan mensen en monniken en stond bekend om zijn vaardigheden in bemiddeling bij geschillen in de gemeenschap. Zie het ICT-berich, ‘Marteling en straffeloosheid: 29 gevallen van Tibetaanse politieke gevangenen’: https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/maart-2015/nieuw-ict-rapport-beschrijft-veelvuldige-martelingen-in-tibet-en-het-klimaat-van-straffeloosheid/

[12] Bekijk de uitgebreide rapportage door het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie voor het hardhandige optreden in Driru op www.tchrd.org.

[13] Artikel in de Chinese staatsmedia in het Chinees op http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0307/c117005-29129857.html

[14] Zie ICT rapport over Tibet water, ‘Blauw Goud van het hoogste plateau: Tibet water en wereldwijde klimaatverandering’: https://savetibet.nl/publicaties-beeld/rapporten/blauw-goud-van-het-hoogste-plateau-tibets-water-en-mondiale-klimaatverandering/

[15] Li Keqiang ontmoette de Tibetaanse delegatie van het Nationale Volkscongres op 7 februari (2017). Verslag van de bijeenkomst in het Chinees op: http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/07/content_5174749.htm

[16] Verslag van de officiële media in het Chinees op 18 maart (2017) op epaper.tibet3.com/qhrb/html/2017-03/18/content_392389.htm. Zie ook ICT-rapport, ‘Aantrikken van een onzichtbaar net’, in

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/mei-2017/ict-binnen-tibet-de-vier-liefdes-en-de-vijand-binnenin-nieuwe-ideologische-campagne-in-tibet-weerspiegelt-geintensiveerde-agenda-voor-controle-in-het-19de-partijcongres/

Uitnodiging
.
Waar is de Panchen Lama?
.
Beste Bruno,

Vandaag herdenken we in saamhorigheid met Tibetanen wereldwijd de verjaardag van de 11e Panchen Lama. Hij is een van de meest gerespecteerde religieuze leiders in Tibet, die 22 jaar geleden werd ontvoerd door de Chinese autoriteiten. Hij werd beschouwd als een van de jongste politieke gevangenen. Vandaag is het zijn 28e verjaardag. Viert hij deze in vrijheid of gevangenschap?
Het antwoord op deze vraag blijft China ons na 22 jaar vermissing nog steeds schuldig.

Sinds zijn vermissing is er niets meer van hem vernomen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van diverse internationale organisaties weigert China informatie over zijn verblijfplaats of welzijn te geven. Zijn verdwijning staat symbool voor de Chinese onderdrukking en religieuze vervolging in Tibet.

Bruno, roep de Chinese president Xi Jinping op de Panchen Lama zijn vrijheid terug te geven en de vrijheid van religie in Tibet te respecteren.

Wat kun je nog meer doen?
• Deel de petitie zoveel mogelijk in jouw omgeving
• Bestel de actieposter en hang deze op zichtbare locaties
• Versterk onze Tibet Actie Teams op 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival in Utrecht, Amsterdam of Den Haag.
• Kom op 17 mei naar de aanbieding van de petitie bij de Chinese ambassade in Den Haag.
ICT blijft, samen met jouw steun, actie voeren voor de vrijlating van de Panchen Lama.
Voor meer informatie, neem contact met ons op via: icteurope@savetibet.nl.

Teken hier de petitie en ontvang als dank gratis het Tibetaans vrijheidsarmbandje.

In solidariteit,

BRON Privé

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beelden uit Tibet tonen zelfverbranding van vader van drie kinderen in Kardze

Foto zelfverbrandingsvideo

Een frame uit de video waarin de zelfverbranding van Wangchuk Tseten is vastgelegd op 15 april

Video opnamen van de zelfverbranding van Wangchuk Tseten, een Tibetaanse man en vader van drie kinderen, zijn boven tafel gekomen. De zelfverbranding vond plaats op zaterdag (15 april) in de Tibetaanse prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in het oosten van Tibet. Nog geen maand geleden op 18 maart stak de 24-jarige boer Pema Gyaltsen zichzelf in brand. Pema Gyaltsen heeft zijn zelfverbranding mogelijk overleefd. Wangchuk Tseten en Pema Gyaltsen kwamen uit hetzelfde gebied in Kardze.

Een video circuleert online, waarin de politie brandblussers leeg spuiten op een zwartgeblakerd, op de grond liggend lichaam. Rook stijgt op van het lichaam. Een andere man in uniform, die een lange stok lijkt te dragen, probeert toeschouwers op een afstand van het lichaam te houden. (De video kan hier worden bekeken op VOA). Twee andere mannen, één met een rode armband en één met een blauwe armband, hetgeen mogelijk een indicatie is van hun officiële functie, haasten zich naar de politie en de zelfverbrander.

Het is niet bekend of Wangchuk Tseten nog in leven is, hoewel er van uitgegaan wordt, dat dit niet het geval is. Een bron vertelde Radio Free Asia, dat de Chinese politie Wangchuk Tseten snel meenam na het doven van de vlammen.[1] Het in Dharamsala gevestigde radiostation Voice of Tibet meldde dat hij is overleden.[2]

Volgens Tibetaanse bronnen in ballingschap vond de zelfverbranding plaats in de ochtend van 15 april (2017) bij het centrale plein in de stad Kardze in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze in Sichuan, het Tibetaanse gebied Kham. Er is weinig bekend over Wangchuk Tseten – er zijn strenge beperkingen op communicatie ingesteld in een poging om de informatiestroom uit het gebied te blokkeren – maar volgens dezelfde bronnen komt hij uit een nomadische gebied in de prefectuur Ngarong (Chinees: Xinlong) in Kardze.[3]

Een maand geleden, op 18 maart, stak Pema Gyaltsen, een jonge landbouwer, zichzelf in brand in de buurt van het Tsoga klooster. Het Tsoga klooster ligt ook in Nyarong, in hetzelfde Tibetaanse gebied Kham in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze in Sichuan. Hij werd meteen weggevoerd naar Chengdu, aldus Tibetaanse bronnen. Het is niet bekend of hij nog leeft.[4]

Wangchuk Tseten is de 148ste Tibetaan, die zichzelf sinds 2009 in Tibet in brand heeft gestoken in iets wat omschreven wordt als een van de meest ingrijpende en belangrijke golven van zelfverbranding als politiek protest wereldwijd.[5] De zelfverbrandingen komen vaak voor in clusters. De eerste zelfverbranding vond plaats in februari 2009 door een monnik van het Kirti klooster in Ngaba (Chinees: Aba) in Sichuan, gevolgd door de zelfverbranding van een andere Kirti monnik, Phuntsog, in 2011. In Rebkong (Chinees: Tongren) in Qinghai staken een aantal Tibetanen zichzelf in 2012 in brand, gevolgd door protestbijeenkomsten van honderden Tibetanen, die opriepen voor een lange levensduur van de Dalai Lama en zijn terugkeer naar Tibet.[6]

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe zei: “Elke zelfverbranding is diep schokkende en afschuwelijke gebeurtenis. Wangchuk Tseten’s zelfverbranding vertelt ons dat de onderdrukking in Kardze nog steeds ondraaglijk is. Tibetanen blijven zich ernstige zorgen maken over het voortbestaan van hun religieuze en culturele identiteit. Het is absoluut noodzakelijk dat de Chinese autoriteiten hun contra-productieve en disproportionele beleid in Tibet veranderen en de diepere onderliggende oorzaken van deze golf van zelfverbrandingen aanpakken.”

Voetnoten:

[1] RFA rapport: Tibetan Filmed in Self-Immolation in Kardze Town Square Was Man in His 30s

[2] Voice of Tibet: (in het TIbetaans)

[3] Report in het Engels van de Centrale Tibetaanse Administratie en in de Tibet Times in het Tibetaans.

[4] ICT report: Spanningen en harde veiligheidsmaatregelen volgen op de eerste Tibetaanse zelfverbranding in 2017

[5] ICT list: Self-immolations by Tibetans

Voor de achterliggende context, zie ICT report Nieuw rapport over zelfverbrandingen in Tibet en het Chinese beleid

[6] ICT-rapport, Escalatie aantal Tibetaanse zelfverbrandingen aan vooravond Chinese partijcongres; Tibetanen verzamelen zich in grote getale op begrafenis locaties

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/april-2017/beelden-uit-tibet-tonen-zelfverbranding-van-vader-van-drie-kinderen-in-kardze/

Dit zijn altijd schreiende beelden die men uit dit prachtig land kan laten zien.

Afbeeldingsresultaat voor zelfverbranding tibet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Sonkran; het Boeddhistische nieuwjaar…

In landen die het Theravada Boeddhisme volgen (zoals Thailand, Birma, Sri Lanka, Cambodja en Laos) viert men het Boeddhistische nieuwjaar gedurende drie dagen, beginnende op de eerste dag van de volle maan in april. In Thailand wordt het Boeddhistisch nieuwjaar Songkran genoemd.

1

Songkran komt uit het Sanskriet en betekent ‘verplaatsen’. Hiermee doelt men op de zon die zich verplaatst. Vroeger werd op dat moment het nieuwe jaar ingehuldigd. Sinds 1940 viert Thailand weliswaar het gewone ‘westerse’ Nieuwjaar, maar Songkran is en blijft een bijzonder belangrijke gebeurtenis voor de Thais. Het  is ook nog steeds een officiële feestdag in Thailand.

Tijdens deze dagen zijn er bepaalde tradities en gebruiken. Zo worden bijvoorbeeld de grootouders, (oudere) familieleden, en monniken geëerd door de jongere generatie. De jongeren gieten geparfumeerd water in de handpalmen van de ouderen. Met deze symbolische daad wordt al het slechte van het voorbije jaar weggespoeld en de jongeren worden op hun beurt gezegend door de ouderen. Ook de meeste huizen krijgen een grondige poetsbeurt om zo met een schone lei aan het nieuwe jaar te kunnen beginnen. In de tempels worden ook de Boeddhabeelden gezegend met geparfumeerd water.

2

Het is ook een waterfestival. Iedereen staat langs de kant van de weg klaar met een emmer water, een waterpistool of een tuinslang om de voorbijgangers een frisse douche te geven. Jongeren rijden rond in pick-ups met daarop een grote ton water. Vanuit de rijdende auto trakteren ze de mensen op een emmertje water. Sommige mensen, meestal jonge mannen, hebben ook een wit poeder bij zich dat ze gebruiken om het gezicht van jonge meisjes mee in te smeren. Dit wordt gedaan om aantrekkelijke meisjes te kunnen aanraken en hun gezicht witter te maken. In Zuidoost-Azië geldt namelijk het motto: hoe witter, hoe mooier

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2017/04/11/sonkran-het-boeddhistische-nieuwjaar

Eigenlijk zou men beter beschrijven sonkran Thaise nieuwjaar, en zeker geen boeddhistische nieuwjaar maar natuurlijk heeft men in Thailand ook de boeddhistische leer. Daar worden dan alle beelden met een geparfumeerd water overgoten. Het woord stemt overeen met verplaatsen of van plaats veranderen. De zon verandert van haar positie en zo komt men bij het feest. De Thaise bewoners zullen maar al te blij zijn dat ze dan ook de nodige alcohol mogen nuttigen.
Maar men weet ook dat de echte boeddhisten in Thailand ook geen alcohol zullen nuttigen.

Afbeeldingsresultaat voor geen alcohol thailand 2017

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Harde veiligheidsmaatregelen volgen op de eerste Tibetaanse zelfverbranding in 2017

  • Beveiliging is opgevoerd in Kardze (Chinees: Ganzi), waar een 24-jarige Tibetaanse boer, Pema Gyaltsen, zichzelf op 18 maart in de buurt van een klooster in brand heeft gestoken.
  • Een video met verontrustende beelden is boven tafel gekomen uit een ander gebied in Kardze, Serthar (Chinees: Seda), waarin Tibetaanse voetgangers in traditionele kleding door de politie lijken te worden aangevallen en brutaal worden geslagen. Een voice-over bij de videobeelden, verspreid door de Voice of America, weerspiegelt shock en verdriet onder de toeschouwers, waarbij één stem keer op keer zeg: “Ze doen dit voor geen enkele reden.”
  • De spanningen in de Serthar gebied, dicht bij het religieuze instituut Larung Gar, ook in Kardze in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Sichuan, het Tibetaanse gebied Kham, lopen hoog op. Afbeeldingen en video van meer vernielingen van het religieuze instituut circuleren de afgelopen dagen op sociale media.

 

Tibetaanse voetgangers in Sertar worden aangevallen en geslagen door Chinese politie

Familieleden zelfverbrander opgesloten en geslagen door Chinese politie

Pema Gyaltsen, de boer die zichzelf op 18 maart 2017 in brand stak, lijkt zijn zelfverbranding in de buurt van het Tsoga klooster in Nyarong (Chinees: Xinlong), in het Tibetaanse gebied Kham in Kardze Tibetaanse Autonome Prefectuur in Sichuan te hebben overleefd. Hij is onmiddellijk meegenomen naar Chengdu, aldus de Tibetaanse bronnen.

Na de zelfverbranding zijn Tibetaanse toeschouwers, die naar veronderstelling hebben geschreeuwd in solidariteit of ontzetting of gewoon getuige waren van de verbranding, opgepakt. Ongeveer tien leden van zijn familie zijn brutaal geslagen en gedurende de nacht vastgehouden, volgens Tibetaanse bronnen. Een video circuleert op social media, die gewapende politie toont in de straten na het incident, met het geluid van iemand huilt en schijnbaar in shock verkeert.

Pema Gyaltsen, een ongehuwde boer, riep op voor de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet en voor vrijheid in Tibet, aldus Tibetaanse bronnen in ballingschap. Hij was de oudste van vijf kinderen en de belangrijkste bron van inkomsten in zijn gezin. Hij is niet naar school geweest en was als kind korte tijd een monnik geweest. Zijn zelfverbranding was de eerste in Tibet dit jaar.[1]

Familieleden van Pema Gyaltsen gingen onmiddellijk na de zelfverbranding naar het kantoor van de Public Security Bureau in de provinciestad Kardze om uit te vinden waar hij was en of hij nog leefde. In plaats van een antwoord te krijgen, werden ze aangehouden. Gedurende de nacht bleven ze opgesloten en werden bruut geslagen, in zodanige mate, dat sommige later worden in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, aldus Tibetaanse bronnen. Een Tibetaanse bron vertelde Radio Free Asia dat de volgende dag: “Sommigen van hen kon nauwelijks lopen door de slagen, maar ze werden uitgegeven onder de garantie van een ambtenaar in Nyarong.”

Internet en mobiele telefoon verbindingen werden verbroken na de zelfverbranding.

Verwoestingen beginnen opnieuw bij Larung Gar 

De sloopwerkzaamheden en uitwijzingen in het wereldberoemde boeddhistische instituut van Larung Gar in Kardze, Sichuan, zijn weer begonnen. De sloop van de huizen moet eind april afgerond zijn. Video’s circuleren op social media, waarin monniken zwijgend toekijken als hun woningen neergehaald worden door de werk teams.

 

Sloopwerkzaamheden in Larung GarSloopwerkzaamheden in Larung Gar

Volgens een abt aan het religieus instituut hebben in totaal 4828 monniken en nonnen Larung Gar verlaten, en moeten ongeveer 250 nonnen van Qinghai nog vertrekken, zo blijkt uit een door door Radio Free Asia bemachtigd bericht van 23 maart aan de religieuze beoefenaars. De abt zei: “Degenen die zijn weggeaan, had nooit willen vertrekken. Allen zijn tegen hun wens weggegaan. En of ze nu een plek hadden om naar toe te gaan, ze moeten toch vertrekken.”

Tibetaanse religieuze docenten aan de monastieke kampement hebben consequent bij monniken en nonnen in het instituut aangedrongen niet tegen de sloop en uitzettingen te protesteren, maar om kalm te blijven en zich concentreren op hun religieuze praktijk en het overleven van het instituut op lange termijn.

Volgens een gerespecteerd religieuze leraren hebben de Chinese autoriteiten het aantal voor de sloop bestemde monastieke woningen in Larung Gar teruggebracht naar 3225, in reactie op de oproepen van de directie van het complex.

De op 12 maart aangekondigde beslissing volgde op een eerdere aankondiging van 13 januari, waarin nog 4320 onderkomens bestemd waren voor de sloop, aldus door Radio Free Asia gepuliceerde informatie.

De vernielingen en uitzettingen bij Larung Gar en Yachen maken sinds juli 2016 deel uit van een zich steeds verder ontwikkelende politieke strategie waarbij agressieve maatregelen ingezet worden om de groeiende invloed en het aantal monniken en nonnen in deze belangrijke monastieke centra voor boeddhistische studie en ethiek in bedwang te houden en te controleren. Een ICT-rapport beschrijft hoe tegelijk met de ondermijning van de boeddhistische religie en toegenomen ingrijpende veiligheidsmaatregelen, de Chinese autoriteiten deze enorme belangstelling in het Tibetaans boeddhisme gebruiken om binnenlandse toeristen aan te trekken, hetgeen de vrees voor verdere uitholling van deze monastieke gemeenschappen, doet toenemen. (ICT rapport,’Schaduw van Stof over de Zon’).

Gespannen sfeer in Sertar

De sfeer in de dicht bij Larung Gar gelegen stad Serthar is gespannen sinds de vernielingen zijn begonnen. Lokale mensen, die wilden protesteren tegen de vernietiging, werden door religieuze leraren van het instituut verzocht dit niet te doen, uit angst dat het de zaken nog erger zou maken. De precieze context van een op social media circulerende video en foto’s van brute mishandeling van Tibetanen in Serthar stad is onduidelijk, maar het onderstreept de spanningen en gewelddadige reacties van veiligheidstroepen in het gebied. De video kan hier bekeken worden.

Maart, met daarin de verjaardag van de opstand van 1959 en het begin van de protesten, die in 2008 het hele plateau overspoelden, is een politiek geladen maand in Tibet. In deze periode is Tibet afgesloten voor buitenlanders en er zijn meldingen uit verschillende gebieden over intimiderende militaire oefeningen en drills.[2]

Voetnoten:

[1] https://www.savetibet.org/resources/fact-sheets/self-immolations-by-tibetans/

[2] Zie ook ICT-rapport, 3 maart 2017, https://www.savetibet.org/ict-inside -tibet-Tibetaanse-new-year-marked-by-security-agenda-mass-deployment-of-troepen-for-gebed-festival /

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/maart-2017/harde-veiligheidsmaatregelen-volgen-op-de-eerste-tibetaanse-zelfverbranding-in-2017/

Wat kunnen de nabestaande eraan doen dat iemand zich zelf in brand gaan steken. Zo zie je dan weer de corruptie  die hier is. China die de macht over deze mensen wilt hebben en behouden. Luister je niet dan zal je voelen.

Afbeeldingsresultaat voor tibetaan

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Schaduw van stof over de zon: hoe toerisme gebruikt wordt om de Tibetaanse culturele veerkracht te breken

De verwoestingen en uitzettingen in boeddhistisch instituut maken deel uit van een Chinese dubbelstrategie: de toenemende belangstelling in het Tibetaans boeddhisme moet zowel ingedamd, als uitgebuit worden.

Videobeelden van de nonnen, die huilend in konvooien van bussen worden weggevoerd, terwijl hun houten hutten met de grond gelijk worden gemaakt, hebben wereldwijd de aandacht gevestigd op de omvang van de hardhandige maatregelen in het wereld-beroemde boeddhistische instituut Larung Gar in het oosten van Tibet.

Een nieuw rapport van ICT, ‘Shadow of Dust over de Sun’, laat zien hoe de vernielingen en uitzettingen bij Larung Gar en Yachen Gar in de afgelopen zes maanden deel uitmaken van een steeds duidelijker wordende politieke dubbel strategie om de toegenomen belangstelling voor Tibetaans boeddhisme te beteugelen en kanaliseren. Deze strategie verbindt grootschalige sloopwerkzaamheden maatregelen en uitzettingen van monniken en nonnen in de boeddhistische instellingen van Larung Gar en Yachen Gar in het oosten van Tibet met een massale aanleg van infrastructuur voor toeristen in precies dezelfde gebieden.

 

Sloopwerkzaamheden in Larung Gar

Op deze wijze probeert de Chinese regering munt te slaan uit de enorme belangstelling voor het Tibetaanse boeddhisme bij de Chinese bevolking, terwijl ze gelijk de kern van het Tibetaanse boeddhisme ondermijnt en de vrije geloofsuitoefening aan banden legt. Het nieuwe ICT rapport ‘Shadow of Dust over de Sun’ is tot stand gekomen via bronnen uit eerste hand en ooggetuigenverslagen en documenteert:

  • In de uitgestrekte vallei aan de voet van Larung Gar ontstaat een compleet nieuw toeristisch dorp met gerelateerde faciliteiten – de onderstreept de bedoeling van de Chinese autoriteiten om het toerisme te gebruiken als instrument om de groeiende belangstelling in de Tibetaanse religie en cultuur in te dammen.
  • De aanleg van de infrastructuur voor toeristen wordt in de officiële media omschreven als een “harde politieke strijd”, alsof het gaat om vreedzaam religieus instituten in oorlogsgebied.
  • In Larung Gar als Yachen Gar, als ook in de omringende lokale steden, vindt een grootschalige opbouw van de beveiligings en bewakingsinfrastructuur plaats. Nieuwe mobiele politiebureaus en de stationering van troepen bevestigen de trend van systematische systematische en ingrijpende controle over alle aspecten van de samenleving in Oost-Tibet, sinds de golf van zelfverbrandingen begon in Ngaba in 2009.
  • Officiële plannen voor versterking van de verstedelijking en het toerisme richten zich op een voor de leiding aangename versie van de Tibetaanse religieuze cultuur en een ‘gelukkig Kardze’. Ze leggen daarbij de nadruk op niet-religieuze elementen van de Tibetaanse cultuur, in lijn met lange termijn strategieën om afwijkende meningen het zwijgen op te leggen, ‘religieuze activiteiten te ‘managen’ en partijcontrole over de hele prefectuur zeker te stellen.

In een zeldzame stap hebben zes VN-deskundigen afgelopen maand een gezamenlijke verklaring aan de Volksrepubliek China openbaar gemaakt, waarin ze het optreden van de Chinese regering in Larung Gar en Yachen Gar bekritiseren. In de verklaring stellen ze dat het slopen van de onderkomens en het verdrijven van de monniken en nonnen in de boeddhistische instituten een ernstige schending van de internationale mensenrechten vormen en die een “gecoördineerde aanvallen lijken op het materieel en immaterieel cultureel erfgoed” en “neerkomen op ernstige schendingen van de culturele rechten van de huidige en toekomstige generaties.”

 

 

Sloopwerkzaamheden in Larung Gar

Tsering Jampa, Executive Director van de International Campaign in Europe, stelt: “De stellingname van de VN-deskundigen bevestigt onze zienswijze met betrekking tot de ontwikkelingen in Larung Gar en Yachen Gar. De verwoestingen en uitzettingen zijn een ernstige schending van het recht op religieuze vrijheid. Ze veroorzaken onnoemelijk leed bij duizenden nonnen en monniken en hun familie en zijn onacceptabel.”

Verder stel mevrouw Jampa: “De Chinese autoriteiten kunnen onmogelijk beweren, dat er sprake is van overbevolking en gebrek aan ruimte voor echte religieuze beoefenaars, gegeven de enorme omvang van de bouwwerkzaamheden over een uitgestrekt gebied in deze afgelegen vallei. Het is onaanvaardbaar wanneer zich op de puinhopen van een eens levendig religieus centrum een toeristische schijnwerelde verschijnt. Daarmee treft de Chinese regering niet alleen Tibetanen, maar ook de talloze Chinese, die zich in de afgelopen jaren het Tibetaans boeddhisme hebben toegekeerd.”

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/maart-2017/schaduw-van-stof-over-de-zon-hoe-toerisme-gebruikt-wordt-om-de-tibetaanse-culturele-veerkracht-te-breken/

Mieke Van Looy's

One Shot of Wonderness a Day

NeverendingNotes

Niksjes, Nutjes, Notities & Nieuwsgierigheden

'T is Maan

haken, breien, tuinieren, hardlopen en meer!

VanGodenEnMensen

(Nieuws) Over religie en filosofie door Paul Delfgaauw

Bewegen en nog veel meer

Bewegen kan altijd en overal

Vier elk klavertje

Omdat je leven het vieren waard is.

The Victoria Tales

"We are not interested in the possibilities of defeat. They do not exist." - Queen Victoria

ECLECT

Humanistisch Eclectisch Religieus

heyesther

create your own health and happiness

MichielZiet

Dagelijkse dingen die soms bijzonderder lijken dan je denkt.

Discobar Bizar

Welkom op de blog van Discobar Bizar. Druk gerust wat op de andere knoppen ook, of lees het aangrijpende verhaal van Hurricane Willem nu je hier bent. Welcome to the blog of Discobar Bizar, feel free to push some of the other buttons, or to read the gripping story of Hurricane Willem whilst you are here!

CountingCatbirds

Juju & Journaling

mieniliciousblog

Zopas gescheiden dus mijn leven is een rollercoaster van emoties. Schrijven is een uitlaatklep. Benieuwd of het leven echt begint op 40 ...

Wimmeke

A grandmother is a little bit parent, a little bit teacher, and always a best friend.

Coaching De Lotus - kinder-en gezinscoaching

Vindt hier het antwoord op je vragen....

Mandy van Ewijk

moeder baby ontwikkelingen & nog meer

Leven met Chronische Lyme en Co-infectie

Een ziekte die je vaak niet van de buitenkant ziet.

De tijd van uw keuzes

In uw hersenen zit een systeem, een stemmetje in uw hoofd en een tijdsbalk.

Liestoire

|| Lies Tanghe ||

Feelings With Music

A diary combined with lyrics

KoningsKrabbels | Weblog van Sandra de Koning - van de Pol

Lief, Leuk, Lachen, Leven, Lessen, Lezen, Luisteren, Langdradig, Lastig, Lanterfanten, Lef, Loslaten & Later...

GezondheidsCentrum-HealthCentre Ludwig Tummers

Full Service Para-medisch & para-psychotherapeutisch GezondheidsCentrum

Chantal van Sundert

Healer. medium, auteur, kunst met een boodschap, spiritueel genezen, alternatieve geneeskunde, gezonde voedings adviezen

Sattva Chandra

Bewustzijn,spiritueel,New Paradigm MDT, Hypnose,Hspers

Grensgevallen

Een grens is een wens

Balzarelli

Schrijft

Solivagante

Sightseeing while Soulsearching

Bubbliciously me

Living the life you love....

Vera schrijft puur

Inspirerende gedichten over eigen ervaringen en gevoelens

lifebyjoe

Hi! Gezellig dat je even een kijkje neemt op mijn pagina. Ik neem je graag mee in mijn liefde voor beauty, fashion, lifestyle en alles wat er verder bij komt kijken. Ook hou ik enorm van al het mooie wat het leven te bieden heeft. Veel liefs Joëlle ღ ( but feel free to call me Joeシ )

%d bloggers liken dit: