Category: Boeddha Boeddhisme


Gezamenlijke Tibet Lobby Day in maart in Washington en Brussel

Gerelateerde afbeelding

De International Campaign for Tibet (ICT) zal Tibetanen en Tibet-groepen dit voorjaar samenbrengen om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan voor Tibet te lobbyen. De Tibet Lobby Day 2020 van ICT vindt plaats in Brussel, het hoofdkantoor van de Europese Unie, 16-19 maart en in Washington, op 23-24 maart.
Deze gezamenlijke lobby inspanning naar VS en EU ambtenaren van Tibetanen benadrukt de cruciale rol van Tibet in mondiale aangelegenheden.

Drie hoofdzaken

Tijdens Lobby Day zullen activisten leden van het Amerikaanse Congres en het Europees Parlement en hun staf vragen om de bevolking van Tibet te helpen, een historisch onafhankelijk land dat China al meer dan 60 jaar op brute wijze bezet.

Lobby Day-deelnemers zullen zich concentreren op drie hoofd thema’s:

Opvolging Dalai Lama

Het is aan Tibetaanse boeddhisten, niet Chinese functionarissen, om de opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen. China beweert dat de uiteindelijke opvolging van de Dalai Lama moet worden goedgekeurd door de Chinese regering. De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet zich zorgen maakt over de inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken en dat het reincarnatieproces volgens de Chinese autoriteiten onderhevig is aan Chinese wetgeving. “De positie van het kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen.” De ontwerp Tibetan Policy and Support Act (TPSA), die de Commissie buitenlandse zaken vorige maand unaniem heeft goedgekeurd, wanneer aangenomen, zal het officieel Amerikaanse beleid maken dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap over zijn opvolger kunnen beslissen – en eventuele Chinese functionarissen zullen bestraffen die in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen. Het wetsvoorstel moet vervolgens worden aangenomen door het Huis en de Senaat, en andere regeringen moeten zich uitspreken tegen deze grove poging van China om de religieuze vrijheid van Tibetanen te schenden.

Wederzijdse Toegang tot Tibet

Hoewel Chinese burgers vrij door de VS en andere landen reizen, blokkeert China bijna altijd de toegang tot Tibet voor buitenlandse toeristen, diplomaten en journalisten. In 2018 hebben de VS de Wederzijdse Toegang tot Tibet-Wet (RATA) aangenomen, die de toegang tot de VS weigert voor de Chinese ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het buiten Tibet houden van Amerikanen. Voormalig hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie Federica Mogherini verklaarde ook in 2018: “We hebben de Chinese autoriteiten opgeroepen om Europese journalisten, diplomaten en gezinnen wederzijdse toegang tot Tibet te verlenen. ”
Tijdens de Lobby Day zullen de deelnemers het Congres aansporen om ervoor te zorgen dat RATA volledig wordt geïmplementeerd en zullen ze de EU oproepen soortgelijke maatregelen te nemen.

Bescherming milieu in Tibet

Tibet warmt bijna drie keer sneller op dan het wereldgemiddelde – en het roekeloze beleid van China van het bouwen van mijnen en dammen, alsmede de gedwongen hervestigen van Tibetaanse nomaden verergert de situatie.
Aangezien de rivieren in Tibet aan meer dan 1 miljard mensen stroomafwaarts water leveren, vormen de bouw van dammen in de rivieren in Tibet en de vernietiging van het milieu van Tibet ook een bedreiging voor de wereldwijde stabiliteit en veiligheid.
Lobby Day-deelnemers zullen deze voorstellen met Europese parlementariërs bespreken om een Europese reactie op de Chinese onderdrukking in Tibet te verkrijgen. Ze zullen leden van het Amerikaanse Congres vragen om voor de TPSA te stemmen, die maatregelen omvat om klimaatverandering en waterveiligheid in Tibet aan te pakken.

Volgens Vincent Metten, EU-beleidsdirecteur ICT-Europe in Brussel:

“Het Europees Parlement heeft altijd wereldwijd vooraan gestaan op het gebied van mensenrechten, inclusief die van het Tibetaanse volk. Na de Europese verkiezingen van vorig jaar zal de Lobby Day een unieke gelegenheid zijn om nieuwe leden van het Europees Parlement uit de eerste hand een getuigenis over de situatie in Tibet te geven en te zoeken naar concrete manieren waarop leden kunnen bijdragen aan een ambitieuzer en pragmatischer EU-beleid inzake Tibet.”

Volgens Matteo Mecacci, president van ICT-VS:

“De situatie in Tibet heeft niet alleen gevolgen voor het Tibetaanse volk, maar voor de hele wereld. Omwille van onze gezamenlijke toekomst moeten leiders in de VS en de EU actie ondernemen om het milieu van Tibet te beschermen, een einde aan de Chinese repressie en gedwongen isolatie van Tibet te eisen en pogingen van China om de vrijheid van Tibetanen om hun eigen religieuze leiders te kiezen, inclusief een toekomstige Dalai Lama, te beknotten, tegengaan. De Tibet Lobby Day 2020 van ICT zal het belang van Tibet in wereldaangelegenheden aantonen, evenals de sterke steun voor Tibet in zowel de VS als Europa, waar de publieke opinie het morele leiderschap van de Dalai Lama en de rechtvaardige ambities van het Tibetaanse volk blijft steunen. Dit evenement is al jaren een lonende en belangrijke onderneming geweest voor ICT, en we kijken uit naar nog een succesvolle Lobby Day.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/gezamenlijke-tibet-lobby-day-in-washington-en-brussel/

Schoolkinderen in Lhasa verboden in vakantie deel te nemen aan religieuze activiteiten

Gerelateerde afbeelding

Toen scholen in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa deze week aan hun wintervakanties begonnen, ontvingen ouders orders dat hun studenten tijdens de pauze geen religieuze activiteiten mochten doen. In een richtlijn van 31 december 2019 en verzonden door Lhasa Chengguan Haicheng Elementary School, wordt aan ouders verteld dat dat studenten tijdens de wintervakantie niet kunnen deelnemen aan religieuze activiteiten, en dat de ouders de hun kinderen niet naar ‘verre oorden’ mogen meenemen. De order zegt dat ouders verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.

De aankondiging had zeven punten:
1. Alle aspecten van de prestaties van uw kind dit semester zijn genoteerd in het “kwaliteitsrapport” dat aan u is verstrekt. Raadpleeg het alsjeblieft en vul, nadat je het volledig hebt geëvalueerd, het “commentaar van de ouders” in.
2. Maak in overeenstemming met de feitelijke situatie in de klas passende regelingen voor huiswerk bij elk onderwerp. Het is te hopen dat ouders het verzoek van de leerkrachten aan de leerlingen volgen om de opdrachten naar behoren uit te voeren.
3. Regel dagelijkse schema’s en laat kinderen regelmatig kinderprogramma’s, educatieve programma’s, ‘Mens en natuur’ en nieuwsshows over nationale aangelegenheden bekijken. Cultiveer hun interesses en versterk hun bewustzijn om ouders en ouderen in huis te helpen.
4. Begeleid studenten om deel te nemen aan activiteiten voor levenservaring, en volgens de verschillende vereisten , essays te voltooien.
5. Ouders moeten zich houden aan de vier verboden (het is verboden om naar de rivier te gaan om op het ijs te schaatsen, het is verboden om internetcafés en andere uitgaansgelegenheden te betreden, het is verboden om gevaarlijke items zoals messen mee te nemen, en het is verboden om alleen uit te gaan), en moeten het gedrag hun kinderen in dit gedrag onderwijzen en dit monitoren, om een veilige leven voor hun kinderen te garanderen.
6. Ouders moeten het “schoolwerkplan voor de preventie en bestrijding van infectieziekten” strikt handhaven en goed omgaan met ziektepreventie.
7. Het is studenten niet toegestaan om deel te nemen aan enige vorm van religieuze activiteit tijdens de vakantie, en in principe is langeafstandsreizen met studenten niet toegestaan. Bij een ongeval zijn alle gevolgen de verantwoordelijkheid van de ouders.
Tijdens de vorige zomer- en wintervakanties in 2018 en 2019 werden ook verboden op deelname van kinderen aan religieuze activiteiten in Tibet aangekondigd. Bovendien meldde Radio Free Asia dat de Chinese autoriteiten in de stad Chamdo (Chinees: Changdu) in Tibet de Tibetaanse studenten en hun ouders in mei 2018 bevolen om religieuze bijeenkomsten en festivals te mijden tijdens de boeddhistische heilige maand Saga Dawa (de vierde maand van de Tibetaanse kalender waarop de Boeddha’s conceptie, verlichting en dood wordt herdacht en gevierd), hen bedreigend met niet-gespecificeerde straf als ze betrapt werden op het negeren van het verbod.

De Internationale Campaign for Tibet stelt dat de Chinese autoriteiten door het verbieden van religieuze activiteiten door de Chinese autoriteiten inbreuk maken op basisprincipes van vrijheid van godsdienst, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – die China heeft goedgekeurd – en het Verdrag inzake de rechten van de Kind, dat China in 1992 heeft geratificeerd. Een staat kan kinderen eenvoudigweg niet verbieden deel te nemen aan religieuze activiteiten.

De wintervakantie begon op 31 december 2019. De aankondiging van de Lhasa Chengguan Haicheng Elementary School zei dat het schooljaar op 3 maart 2020 opnieuw begint.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/studenten-uit-lhasa-verboden-in-vakantie-religieuze-activiteiten-te-ondernemen/

 

Logo International Campaign for Tibet
Header nieuwsbrief: Tibet Journaal januari 2020
Beste Bruno,
Gevangenschap van Tibetanen vanwege taal, religie en politiek is in Tibet aan de orde van de dag.
Vorige week nog werden 30 Tibetanen gearresteerd op verdenking van bezit van foto’s van de Dalai Lama. Op een vreedzame manier zetten zij zich in voor vrijheid en mensenrechten. Zij betaalden hiervoor een buitengewoon hoge prijs.

Laat deze moedige Tibetanen weten dat zij niet alleen zijn!
Stuur een bericht aan Tibetaanse politieke gevangenen, doe mee aan onze Tibet-vlaggenactie, of doe een gift voor vrijheid.

Hoe steun jij Tibet?

Foto van Tibetaanse politieke gevangene Lhamo Kyab
Geef politieke gevangene, Lhamo Kyab, een gezicht!

In 2020 brengen wij elke maand een politieke gevangene onder de aandacht. Deze maand vragen we aandacht voor Tibetaanse onderwijzeres Lhamo Kyab.
Leer deze moedige Tibetaan kennen en geef haar hoop door een persoonlijk bericht achter te laten.

Stuur Lhamo Kyab een persoonlijk bericht
10 maart: Save the date. Save Tibet!
61 jaar geleden gingen honderdduizenden Tibetanen de straat op om te protesteren tegen de onderdrukking van China. De vreedzame opstand werd in Lhasa door China bloedig neergeslagen, waarna de Dalai Lama en vele Tibetanen vluchtten in ballingschap.

Op 10 maart herdenken we wereldwijd de nationale volksopstand in Tibet.
Op deze historische dag staan we stil bij alle moedige Tibetanen die vanwege hun geweldloze verzet onder erbarmelijke omstandigheden gevangen zitten of zijn omgekomen.

Steun onze actie en toon China dat de wereld toekijkt en het Tibetaanse volk steunt in hun strijd voor vrijheid.

Lees hier wat jij kan doen
30 Tibetanen gearresteerd op verdenking van bezit van foto’s van de Dalai Lama.
Volgend op de arrestatie van 7 mensen voor een protest in november zijn nog eens 30 mensen vastgezet op verdenking van het bezitten van foto’s van de Dalai Lama, of het hebben van contact met Tibetanen buiten Tibet.
Lees het hele artikel
Hartelijk dank voor je steun!

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

Dit kreeg ik privé

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen tibet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT’s nieuwe campagne geeft politieke gevangenen een gezicht

Door aandacht te vestigen op Tibetaanse politieke gevangenen en ze een gezicht te geven, laten we de Chinese autoriteiten weten dat de wereld toekijkt.

Op 10 december Internationale Mensenrechtendag is ICT’s nieuwe politieke gevangenen campagne van start gegaan.

Politieke gevangenen in Tibet hebben altijd in de frontlinie gestaan voor vrijheid en mensenrechten. Op een vreedzame manier zetten zij zich in voor vrijheid. Vrijheid om hun eigen taal te gebruiken en te onderwijzen, vrijheid om hun eigen religie te beoefenen en vrijheid van meningsuiting. Zij zijn degenen die hiervoor een buitengewoon hoge prijs betalen. Omdat hun gevangenschap ingaat tegen basale mensenrechten, hebben we ons altijd intensief ingezet voor de vrijlating van Tibetaanse politieke gevangenen. Vaak met succes.

“Tijdens mijn gevangenschap hield ik moed door de gedachte dat er ergens op de wereld mensen waren die zich bekommerden om mijn lot’.  Dhondup Wangchen, voormalig politiek gevangene

Met deze campagne laten we politieke gevangenen in Tibet weten dat zij niet alleen staan en dat wij actie voeren voor hun vrijlating. Elke maand vragen we extra aandacht voor een specifiek politieke gevangene. Leer deze moedige Tibetanen kennen en geef ze hoop door een persoonlijk bericht achter te laten op de actie pagina. Wij zorgen dat de steunbetuigingen hen bereiken, daar waar mogelijk.

Ook roepen we de politiek op er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen alle politieke gevangenen vrij te laten, en vragen we hen specifieke politieke gevangenen met naam en toenaam onder de aandacht van de Chinese autoriteiten te brengen.

Tibetanen kunnen zich niet uiten zonder te vrezen voor hun leven, en voor de veiligheid van hun families. Wij kunnen dat wel. Sta daarom op voor de mensenrechten en steun Tibetaanse politieke gevangenen. Onze acties hebben bijgedragen aan de vrijlating van talloze politieke gevangenen in Tibet waaronder: Dhondup Wangchen, Shokjang, Khenpo Kartse, Phuntsog Nyidron.

Ook nadat politieke gevangenen vrijgelaten zijn, zijn ze niet vrij. Veel politieke gevangenen sterven kort nadat ze zijn vrijgelaten door gebrek aan medische behandeling. Ook mogen zij niet terugkeren naar hun klooster of woonplaats en kunnen zij moeilijk een baan vinden. ICT helpt voormalig politieke gevangenen een nieuw leven op te bouwen.

Wil je politieke gevangenen na hun vrijlating steun bieden op het gebied van gezondheidszorg, financiën en traumaverwerking? Lees hier meer over ICT’s ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds”, en hoe je kunt investeren in hun wederopbouw.

Ngawang Rigdol en Phuntsok Nyidron, Tibetaanse voormalige politieke gevangenen, doen een emotionele oproep voor Tibet. Zij zijn 2 van de 14 zingende nonnen van de Drapchi-gevangenis waar zij jarenlang  werden vastgehouden en gemarteld voor het deelnemen aan een vreedzame demonstratie voor vrijheid en mensenrechten in Tibet.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/icts-nieuwe-campagne-geeft-politieke-gevangenen-een-gezicht/

Afbeeldingsresultaat voor GEBEDSVLAGGEN TIBET

Stemming over Tibetan Policy and Support Act in de Verenigde Staten mogelijk volgende week

Groot nieuws over de Tibetan Policy and Support Act in de Verenigde Staten: over het wetsvoorstel zou volgende week in het Huis van Afgevaardigden kunnen worden gestemd en vervolgens in de Senaat, zei het congreslid dat het introduceerde, James Mc. Govern.

“Ik hoop dat het volgende week zal worden overwogen,” zei Rep. James McGovern (D-Mass.) tijdens een persconferentie op Capitol Hill. “Marco Rubio heeft het identieke wetsvoorstel in de Senaat ingediend, en ik verwacht dat het ook zal slagen in de Senaat.” McGovern – die in september de Tibetaanse Policy and Support Act (TPSA) in het Parlement introduceerde – sprak bij de release van het jaarverslag 2019 van de Congressional-Executive Commission over China, waarvan hij voorzitter is. Sen. Rubio (R-Fla.), Die de TPSA in de Senaat heeft geïntroduceerd, is de covoorzitter.

Gevolgen voor China
De Tibet Policy and Support Act zou de Amerikaanse steun voor Tibet een belangrijke impuls geven. Een van de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel is het officiële beleid dat zou bepalen dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap kunnen beslissen over zijn uiteindelijke opvolging of reïncarnatie. Als Chinese functionarissen in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen – zoals de Chinese regering herhaaldelijk heeft gezegd, dan zullen ze worden geconfronteerd met sancties op grond van de TPSA.

Tijdens de persconferentie van vandaag noemde McGovern de plannen van China ‘belachelijk’. “Het idee dat een regering kan binnenkomen en een religieuze leider kan benoemen en dat het überhaupt enige geloofwaardigheid zou hebben, is belachelijk,” zei hij. “Het is belachelijk. We vinden dit allemaal erg aanstootgevend als mensen die in religieuze vrijheid geloven. ” “Maar hier is de deal,” voegde McGovern toe. “Wat er nu verandert, is dat China moet weten dat er een gevolg zal zijn. Het zal meer zijn dan alleen een persbericht waarin staat dat we hier bezwaar tegen hebben. Het zal een gevolg zijn en het zullen mensen zijn die worden gesanctioneerd, en dat er ook andere gevolgen zullen zijn.”

https://youtu.be/iNQCuJdI0j8

Tibetaanse beleids- en ondersteuningswet (TPSA)

McGovern merkte op dat de TPSA veel andere dingen doet voor de bevolking van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat China al meer dan 60 jaar op brute wijze bezet heeft.

De TPSA:
• Verbiedt China om een ​​nieuw consulaat in de VS te openen totdat een Amerikaans consulaat is toegestaan ​​in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa
• Stelt maatregelen voor op gebied van waterveiligheid en klimaatverandering in Tibet
• Update de historische Tibetaanse beleidswet van 2002
• Autoriseert doorlopende financiering voor humanitaire projecten voor Tibetanen in Tibet en in ballingschap
• Prijst de overgang van Tibetanen naar democratie in ballingschap, die de Dalai Lama heeft geholpen

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen tibet

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/stemming-over-tibetan-policy-and-support-act-mogelijk-volgende-week/

INTERNATIONALE CENTRA VAN DE ABT VAN LARUNG GAR GESLOTEN ONDER VERMOEDELIJKE DRUK VAN CHINA

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen tibet

Een van de toonaangevendste Tibetaanse boeddhistische stemmen in de Volksrepubliek China heeft een verrassende aankondiging gedaan over de sluiting van zijn Bodhi-instituut voor mededogen en wijsheid, dat locaties over de hele wereld heeft.

De Internationale Campagne voor Tibet (ICT) heeft geleerd dat sommige volgers van Khenpo Sodargye vermoeden dat de sluiting meer inhoudt dan de reden die hij in zijn aankondiging op 30 december 2019 aanhaalde.

De aankondiging, geschreven in het Chinees en geplaatst op de website van Larung Gar op 30 december 2019, stelt dat sommige mensen “verschillende activiteiten hebben ondernomen in naam van het Instituut”, eraan toevoegend dat Sodargye het ontmoedigend vindt dat sommigen van hen zich bezighouden in ‘illegale activiteiten’.

Een Chinese discipel van Sodargye die in het Westen woonde, vertelde de bron van ICT dat hoewel de aankondiging van de sluiting waar is, de gegeven redenen ‘duidelijk’ waren geschreven door Sodargye onder leiding van de Chinese autoriteiten.

De leerling zei dat hij informatie uit China ontving dat Sodargye en de andere abt van Larung Gar, Khenpo Tsultrim Lodro, in november 2019 afzonderlijk werden ondervraagd door de Chinese autoriteiten en dat de sluiting verband houdt met deze ondervragingen. Het woord “Khenpo” is een Tibetaanse term die verwijst naar kloosterabten en andere oudere monniken.

Beide abten waren de primaire discipelen van Khenpo Jigme Phuntsok, de oprichter van de Tibetaanse Boeddhistische Academie Larung Gar in Oost-Tibet, formeel bekend als het Boeddhistische Instituut Serthar Larung Five Sciences. Jigme Phuntsok stierf in 2004, en sindsdien wordt het instituut verzorgd door een team van abten, waaronder Sodargye en Tsultrim Lodro.

Larung Gar is een van de grootste en meest invloedrijke centra voor de studie van het Tibetaans boeddhisme in China geworden, en trekt zowel Tibetaanse als Chinese studenten aan. In de afgelopen vijf jaar hebben de Chinese autoriteiten het herhaaldelijk gericht op sloop, waarbij monniken en nonnen werden gedwongen om te vertrekken en grote delen van woonruimten te vernietigen in een poging de omvang van het centrum ernstig te verkleinen.

Larung Gar overleefde ook eerdere pogingen van de Chinese autoriteiten om delen ervan in 2001 te slopen.
Zowel Sodargye als Tsultrim Lodro hebben de afgelopen jaren internationale reizen gemaakt en lezingen gegeven over het boeddhisme en de boeddhistische filosofie.

De sluiting van de internationale centra van Sodargye kan een poging zijn om zijn religieuze en morele invloed, die de afgelopen jaren is toegenomen, te beperken. In 2014 stond Sodargye op de cover van het Chinese tijdschrift Renwu Zhoukan (People Weekly). Dit was waarschijnlijk de eerste keer dat een boeddhistische monnik of een Tibetaan op de omslag van het tijdschrift stond.

De verklaring van Sodargye zei dat hij de volgende acties onderneemt:
1. Ik ontbreek het Bodhi-instituut voor mededogen en wijsheid en al zijn ambten. Als gevolg hiervan zullen regionale dharmacentra, commissies en instellingen die verbonden zijn aan en gevestigd zijn in naam van [het] Bodhi-instituut worden ontbonden. Ik wil er nogmaals op wijzen dat alle activiteiten van deze instellingen worden opgeschort en dat websites die daarmee verband houden ook worden opgeheven.
2. Voortaan, als je enige vorm van aankondiging tegenkomt die in naam van Bodhi Institute wordt gedaan, zijn ze nep. Elk type donatie dat wordt gevraagd in de naam van Bodhi Institute heeft niets met mij te maken, en men moet er niet ten prooi aan vallen. Als een dergelijke handeling gebeurt, zal ik juridische stappen ondernemen om de dader te identificeren die verantwoordelijk is.
3. Ik zal blijven houden van zowel de natie als de religie en zal in dienst staan ​​van een trouw publiek. Ik hoop dat het getrouwe publiek eerlijk blijft en zich aan de wet houdt

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/larung-gar-abbots-international-centers-closed-under-suspected-pressure-from-china/

GEEF POLITIEKE GEVANGENEN EEN STEM

STUUR EEN PERSOONLIJK BERICHT

“Tijdens mijn gevangenschap hield ik moed door de gedachte dat er ergens op de wereld mensen waren die zich bekommerden om mijn lot’.  Dhondup Wangchen, voormalig politiek gevangene

Politieke gevangenen hebben de moed gehad om zich uit te spreken voor vrijheid. Laat politieke gevangenen in Tibet weten dat zij niet alleen staan en dat wij actie voeren voor hun vrijlating. Geef hen hoop door je persoonlijk bericht achter te laten op dit formulier.  Alle steunbetuigingen verzamelen we en proberen bij hen af te leveren, daar waar mogelijk.

Wil je deze politieke gevangenen na hun vrijlating steun bieden op het gebied van gezondheidszorg, financiën en traumaverwerking? Lees hier meer over ICT’s ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds”.

Samen zorgen we ervoor dat hun verhaal gehoord wordt!

Ngawang Rigdol en Phuntsok Nyidron, Tibetaanse voormalige politieke gevangenen, doen een emotionele oproep voor Tibet. Zij zijn 2 van de 14 zingende nonnen van de Drapchi-gevangenis waar zij jarenlang  werden vastgehouden en gemarteld voor het deelnemen aan een vreedzame demonstratie voor vrijheid en mensenrechten in Tibet.

Tibetanen kunnen niet demonstreren zonder te hoeven vrezen voor hun leven, en voor de veiligheid van hun families. Maar wij kunnen dat wel. Sta op voor de mensenrechten en steun Tibetaanse politieke gevangenen. Onze acties hebben bijgedragen aan de vrijlating van talloze politieke gevangenen in Tibet waaronder: Dhondup WangchenShokjang, Khenpo Kartse, Phuntsog Nyidron

Lees meer over de Tibetaanse politieke gevangenen:

LEES HUN VERHAAL

BRON: https://savetibet.nl/campagne/geef-politieke-gevangenen-een-gezicht/

Meer steun zouden we deze gevangenen mogen geven. 

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen boeddhisme

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

CHINA BOUWT GRENSVERDEDIGINGSDORPEN ALS VEILIGHEIDSBARRIERE TUSSEN TIBET EN DE BUITENWERELD

China heeft dit jaar de bouw van “grensverdedigingsdorpen” in Tibet versneld als onderdeel van de verreikende agenda van de Chinese voorzitter Xi Jinping om een ​​geavanceerde, ondoordringbare “veiligheidsbarrière” tussen Tibet en de buitenwereld te creëren.

Kaders van de Chinese Communistische Partij (CCP) zullen worden gestationeerd in de nieuwe grensdorpen met als doel ‘infiltratie’ door ‘vijandige troepen’, zoals Tibetanen die loyaal zijn aan de Dalai Lama, tegen te gaan en naleving van de CCP-doelstellingen te waarborgen. In verband hiermee zijn monniken en nonnen getraind in het tegengaan van de invloed van de Dalai Lama, de spirituele leider van hun Tibetaans boeddhistisch geloof.

Een belangrijke tunnel en brug zijn zojuist voltooid op het spoor in aanbouw van de Tibetaanse hoofdstad Lhasa naar de Chinese provincie Sichuan. De spoorweg is van strategisch belang voor China en ligt dicht bij de grens met India.
Wu Yingjie, de CCP-leider van de Tibetaanse autonome regio (TAR), heeft gezegd dat “Tibet een speciale etnische grensregio is” en “een belangrijke nationale veiligheids- en ecologische veiligheidsbarrière.” [1] Wu’s opmerking weerspiegelt de toenemende nadruk van de Chinese autoriteiten over infrastructuurontwikkeling en militarisering aan de grenzen van Tibet, zoals geschetst door voorzitter Xi Jinping toen hij zei: “Om het land goed te regeren, moeten we eerst de grenzen goed regeren, en om de grenzen goed te regeren, moeten we eerst de stabiliteit in Tibet waarborgen. “[2]
Tibet, een historisch onafhankelijk land in de Himalaya-regio, werd 60 jaar geleden door Chinese troepen geannexeerd en is tot op de dag van vandaag brutaal bezet.

Volgens het ‘Plan voor de bouw van welgestelde dorpen in de grensgebieden van de autonome regio Tibet (2017-2020)’, uitgegeven in 2017, zullen meer dan 600 ‘welgestelde’ (Chinese: xiaokang) grensverdedigingsdorpen worden gebouwd. [3]
Tijdens de viering van de 70e verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China in oktober 2019, kondigde Wu – die ook het grensverdedigingscomité van de TAR leidt – de versnelde bouw van de grensdorpen aan. Volgens Chinese staatsmedia is het plan om 624 dergelijke dorpen in Tibetaanse grensgebieden te bouwen. [4] Het grootste deel van de constructie vindt plaats in de belangrijkste grensgebieden van Nyingtri (Ch: Linzhi, ook in het Engels weergegeven door Chinese bronnen als Nyingchi) – die grenst aan de Indiase staat Arunachal Pradesh – Ngari (Ch: Ali) en Shigatse (Ch: Rikaze) [5]. De locaties van de nieuwe ‘welgestelde’ grensverdedigingsdorpen zijn vaak afgelegen en dunbevolkt en liggen op de routes die Tibetanen ooit namen om in ballingschap naar Nepal en vervolgens India te ontsnappen.

Systematische ideologische campagnes zijn bedoeld om de boodschap te versterken

CCP-kaders, die meer hebben betaald dan hun tegenhangers elders, [6] zullen naar elk dorp worden overgebracht. Er zijn intensieve politieke heropvoedings sessies in grensgebieden geweest als onderdeel van hun inspanningen om de invloed van de Dalai Lama te ondermijnen en te elimineren, zoals de training van monniken in Nyingtri, over het tegengaan van “spionageactiviteiten door de Dalai Lama”. De Global Times noemde Penpa Lhamo, plaatsvervangend hoofd van het Instituut voor Hedendaagse Studies van de Tibet Academy of Sciences, omdat hij zei dat dit belangrijk was omdat: “Nyingchi van bijzonder belang is voor anti-spionage-inspanningen omdat er veel militaire locaties zijn.” [7 ] De infrastructuur die zich het dichtst bij de werkelijke grens bevindt, wordt beschreven als de constructie van de “eerste lijn”. Een staatsmediarapport meldde dat er 427 “welgestelde grensdorpen” in de “eerste linie” en 201 in de “tweede linie” waren gesitueerd. [8] In hetzelfde staatsmediarapport werd erkend dat Tibetanen met geweld zijn verplaatst en hervestigd in de bouw van het grensdorp.

Over een nieuw modeldorp met de naam Demchog (Ch: Dianjiao) in de provincie Gar bij de Indiase grens in de westelijke Tibetaanse regio Ngari zei Zhu Hong, hoofd van de organisatieafdeling van het Gar County-comité: “Ons doel is om te bouwen Demchog Village in een partijbouwende positie en een onverwoestbaar gevechtsfort geleid door demonstraties aan de grens, houd de poort voor het moederland, laat de mensen in vrede leven en maak iedereen een bewaker van heilig land en geluk.”[9] De nieuwe ontwikkelingen werden ook aangekondigd in een brief die Xi kort na het 19e Communistische Partijcongres in Beijing in 2017 aan twee zusters van een herdersfamilie in een afgelegen Tibetaans gebied dicht bij de grens stuurde. Xi moedigde de familie aan om ‘wortels te vestigen in de grensgebied, bescherm het Chinese grondgebied en ontwikkel hun geboortestad ”, aldus staatsnieuwsbureau Xinhua. [10]

De enthousiaste promotie van de nieuwe grensdorpen lijkt op zijn minst gedeeltelijk bedoeld om de loyaliteit van leiders en functionarissen in Tibetaanse gebieden aan de CPC-leiders aan te tonen en te onderstrepen. De nieuwe nederzettingen en infrastructuur onderstrepen ook het kernbeleid van militaire en civiele integratie in Tibet, een prioriteit van de CCP. Analisten hebben erop gewezen dat de rol van de politieke commissarissen van het Volksbevrijdingsleger (PLA) is uitgebreid met onderzoek over de grens naar India, terwijl partijfunctionarissen die in “grensverdedigingsdorpen” zijn geplaatst ook betrokken zijn bij politiek werk, het opbouwen van relaties en invloed op de Indische en Nepalese kanten van de grens.[11]

Nieuwe brug, tunnel en luchthavens in strategisch infrastructuurnetwerk aan de grens

Chinese staatsmedia hebben vorige maand ook de voltooiing aangekondigd van een brug en tunnel op het strategisch belangrijke deel van Lhasa naar Nyingtri van de “Sichuan-Tibet” -baan, die Chinese ingenieurs hebben omschreven als de “meest risicovolle” spoorverbinding ter wereld. De route is van cruciaal geopolitiek belang en ondanks de waarschuwingen van wetenschappers voor ongekende gevolgen voor het milieu en risico’s van aardbevingen en andere rampen, wordt deze route beschouwd als een prioriteit op de hoogste politieke niveaus in China. Xi heeft het belang van de Chengdu-Lhasa-spoorverbinding benadrukt met betrekking tot het beveiligen van de grens. In november voltooiden arbeiders de aansluiting van de Bayul-brug voor de spoorlijn over de Yarlung Tsangpo-rivier (de bovenloop van de Brahmaputra-rivier). [12] Ze voltooiden ook de 13.073 meter lange Bayul-tunnel. [13] Het Lhasa-Nyingtri-gedeelte van de lijn maakt deel uit van een tweede, 1.700 km lange spoorroute die Tibet verbindt met China (na de opening van de lijn vanuit Golmud in Qinghai in 2006), die Lhasa verbindt met de provinciale hoofdstad van Chengdu, Sichuan. Tian Yun, directeur van het China Society of Macroeconomics Research Center, zei: “Wanneer de spoorweg is voltooid, zal het gemakkelijker zijn om de veiligheid van de autonome regio Tibet te waarborgen door logistiek vanuit Sichuan.” [14]

De Chinese regering heeft ook aangekondigd dat zij in 2019 zal beginnen met de bouw van drie nieuwe luchthavens in het TAR (naast de vijf die er momenteel zijn). [15] China heeft aangekondigd dat zijn luchthavens zowel voor civiel als militair gebruik worden geïntegreerd [16]. Bij de ceremonie waarin de nieuwe luchthavens werden aangekondigd, waren de commandant van het Tibetaanse militaire district en drie andere PLA-officieren aanwezig, wat het militaire belang van de luchthavens aangaf. [17] Twee van de nieuwe luchthavens bevinden zich in Lhokha (Ch: Shannan), ten noorden van Tawang, Arunachal Pradesh in India en in Purang (Ch: Burang) in Ngari, nabij de gemeente Nepal, Tibet en India. De derde luchthaven zal zijn in Tingri (Ch: Dingri), vlakbij de grens met Nepal.

voetnoten:
[1] Wu Yingjie, partijsecretaris van de autonome regio Tibet, tijdens een persconferentie in Beijing op 12 september 2019 Transcript in het Chinees http://www.china.com.cn/zhibo/content_75195567.htm http: // epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2019-08/15/content_904883.htm
[2] Xi Jinping, opmerkingen voor delegatie uit de Aunomous-regio van Tibet tijdens de eerste sessie van het 12e Nationale Volkscongres, 9 maart 2013 http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/28/c_137930954.htm
[3] 今年 边境 地区 小康 村 首批 计划 总 .25 135.25 亿元 (De eerste reeks geplande investeringen in de welgestelde dorpen in grensgebieden bedroeg dit jaar 13.525 miljard yuan), People Daily, 13 mei 2019 http: / /xz.people.com.cn/n2/2019/0513/c138901-32931795.html
[4] 美丽 : 边境 地区 小康 村 建设 得 真 美丽 Tibet: prachtig gebouwd welgesteld dorp in grensgebieden, Tibet Daily, 11 mei 2019, http://www.tibet3.com/news/zangqu/xz/2019 -05-11 / 113806.html
[5] De regering van Shigatse City verklaarde in april dat zij was begonnen met de bouw van 349 “welgestelde grensdorpen, [met een] cumulatieve investering van 2,96 miljard yuan”. Shigatse overheidswebsite, 9 april 2019, http://www.xizang.gov.cn/xwzx/dsyw/201904/t20190409_178514.html
[6] Jayadeva Ranade 24 september 2019, “China’s Xiaokang (Well Off) grensverdedigingsdorpen in de autonome regio Tibet”, Vivekananda International Federation, https://www.vifindia.org/article/2019/september/24/china -s-Xiaokang-border-defensie-dorpen-in-the-tibet-autonome regio
[7] ‘Tibetaanse nonnen, monniken krijgen antispionage-educatie’, 13 november 2015, Global Times
[8] 美丽 : 边境 地区 小康 村 建设 得 真 美丽 Tibet: prachtig gebouwd welgesteld dorp in grensgebieden, Tibet Daily, 11 mei 2019, http://www.tibet3.com/news/zangqu/xz/2019 -05-11 / 113806.html
[9] 噶尔 县 扎西 岗乡 典 角 村 建设 “边境 第一 村” (bouw van “Nr. 1 dorp aan de grens” in Demchog Village, Tashigang Township, Gar County), Tibet Daily, 6 juni 2018 http://www.xzdyjy.gov.cn/folder967/yw/qnyw/2018-06-07/92879.html
[10] Xi moedigt Tibetaanse herders aan om grondgebied te beschermen, Xinhua, 29 oktober 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/29/c_136713312.htm
[11] “Grensverdedigingsdorpen in China in de autonome regio Tibet, Xiaokang”, Jayadev Ranade, Vivekananda International Federation, https://www.vifindia.org/article/2019/september/24/china-s-xiaokang -border-defensie-dorpen-in-the-tibet-autonome regio
[12] ‘Tibetaanse spoorweg sluit zich aan bij Key Bridge on Yarlung Zangbo River’, Xinhua, 9 november 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/09/c_138542814.htm

[13] Bouw loopt af op tunnel voor Sichuan-Tibet Railway, Global Times, 3 november 2019, http://www.globaltimes.cn/content/1168835.shtml
[14] Ibid
[15] Vliegreizen in Tibet bereikt 54 jaar veilige vluchtuitvoering, 29 maart 2019, http://www.china.org.cn/china/2019-03/29/content_74625450.htm
[16] China versterkt integratie van civiel-militaire luchthaven, Xinhua, 30 juli 2015 http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2015-07/30/content_6605984.htm
[17] 3 nieuwe Tibet-luchthavens nabij de grens vormen een bedreiging, Claude Arpi, The Asian Age, 20 juni 2018, https://www.asianage.com/opinion/oped/200618/3-new-tibet-airports-near- border-pose-threat.html

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-bouwt-grensverdedigingsdorpen-op-grens-tibet-en-nepal/

Voor wat moet men Tibet afscheiden voor de buitenwereld.

Afbeeldingsresultaat voor tibetaanse vlaggetjes

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetaanse anti corruptie leider gaat in hoger beroep tegen veroordeling tot 7 jaar gevangenisstraf

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen tibet

Tibetaanse nomade en anti-corruptie leider Anya Sengdra, die opkwam voor arme lokale mensen, zal volgens zijn advocaat in beroep gaan tegen de zeven jaar gevangenisstraf die hij eerder deze maand kreeg. De advocaat zei verder dat Anya Sengdra leed aan een slechte gezondheid.

Anya Sengdra, 47, werd op 6 december veroordeeld door de rechtbank van het district Gade (Chinees: Gande) in Golog (Guoluo), provincie Qinghai in het Tibetaanse gebied Amdo. Lin Qilei, de advocaat van Anya Sengdra, vertelde op 9 december aan de Tibetaanse dienst van Radio Free Asia dat het vonnis niet zal worden aanvaard en dat er beroep zal worden aangetekend. Hij zei dat hij wachtte om het schriftelijke vonnis te ontvangen om de zaak te herzien en een besluit te nemen over de te volgen weg. Volgens de Chinese wetgeving heeft een persoon het recht om binnen tien dagen na ontvangst van het vonnis hoger beroep in te stellen. Lin sprak ook over de gezondheidstoestand van Anya en zei dat hij een hoge bloeddruk heeft en dat de medische behandeling die hem in het detentiecentrum is gegeven, niet effectief was.

De Internationale Campaign for Tibet (ICT) roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra, omdat hij slechts wordt vastgehouden voor vreedzame campagnes tegen corruptie en kritiek op het overheidsbeleid.

Anticorruptiecampagnes

Anya Sengdra is sinds 2014 een fervent campagnevoerder tegen corruptie door de overheid, toen hij samen met andere lokale Tibetaanse nomaden een vrijwilligersorganisatie oprichtte genaamd “Mangdon Ling” (“Public Affairs Forum”) om het machtsmisbruik van de lokale autoriteiten te bestrijden. Hij bekritiseerde lokale ambtenaren voor het misbruiken en wegsluizen van publiek geld, met name van verplaatste nomaden, en voerde campagnes tegen illegale mijnbouwactiviteiten en de jacht en stroperij van bedreigde dieren. Na zijn arrestatie op 4 september 2018 werd Anya Sengdra geslagen en vastgehouden zonder toegang tot een advocaat voor zijn eerste 48 dagen in detentie. Zijn vrouw en andere familieleden mochten hem niet zien.
Het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie (TCHRD), een NGO gevestigd in de Tibetaanse hoofdstad van ballingschap in Dharamsala, India, beschreef Anya Sengdra als een “schaduw van zijn vroegere zelf” vanwege de manier waarop zijn gezondheid en lichaamsbouw zijn verslechterd in de gevangenis. In de weken na zijn arrestatie werden negen andere Tibetanen uit Golog ook vastgehouden, en acht zijn de afgelopen weken ook veroordeeld.
Tweets van advocaat
Op 20 november publiceerde Lin op sociale media: “In september 2018 raakte ik als verdediger van Anya Sengdra betrokken bij een onderzoek door het Public Security Bureau van Gade County naar een vermoedelijk geval van corruptie. Anya Sengdra was al jaren ontevreden en beschuldigde de lokale regering van schendingen en leidde meer dan 200 Tibetanen bij het aanklagen van het Provinciaal Discipline Inspectiecomité.

“Terwijl de procureur van Gade County de zaak aan het herzien en vervolgen was, kreeg ik te horen dat de zaak gewijzigd was om kwaadaardig te zijn. Op 15 oktober 2019 hield het Gade County Court een vooronderzoek van drie en een halve dag, en vervolgens in de middag van 18 november 2019, belde een officier bij het Gade County Public Security Bureau met de naam Dorje Tsering me van 15597572320. Ik verwierp een verzoek om aantekeningen te maken, maar toen belde deze persoon opnieuw en vertelde me dat Anya Sengdra werd verdacht van fraude en dat de aanklachten niet door de officier van justitie waren berecht. Hij vroeg me naar de details van de zaak, maar ik weigerde op grond van ‘verdedigers kunnen niet getuigen tegen partijen’.
“Van de 10 beschuldigden tijdens de pre-trial meeting, weigerde alleen mijn cliënt, Anya Sengdra, schuldig te pleiten. Onze twee verdedigers pleiten ook niet schuldig, en wij zijn van mening dat deze zaak geen kwaad inhoudt. Dienovereenkomstig weet ik niet welk zogenaamd bewijs het Gade County Public Security Bureau vraagt. Dit is mijn verslag van dit kritieke moment. ”
Lin deelde het nieuws over de veroordeling van Anya Sengdra op 6 december in een post op sociale media. Volgens Lin werd Anya Sengdra beschuldigd van “de misdaden van het uitlokken van problemen, het vormen van een menigte om de sociale orde te verstoren, en andere kwaadaardige zaken.” de afgelopen jaren gebruikt om represailles te vervolgen en te lanceren tegen mensenrechtenactivisten en andere activisten die kritisch staan tegenover het overheidsbeleid en -praktijken.

Opkomen voor de armen

Bij de veroordeling van Anya Sengdra heeft de rechtbank kennelijk een beroep gedaan op de politiek gemotiveerde campagne van de Chinese regering tegen ‘zwarte’ en ‘kwade krachten’. Hoewel dit een landelijke campagne is, is deze in Tibet geïntensiveerd met een sterke nadruk op het aanpakken van ‘separatisme in de naam van religie ‘en loyaliteit aan de Dalai Lama.

Anya Sengdra

Op 8 september 2018, vier dagen na zijn arrestatie, schreef de vrouw Yangkyi van Anya Sengdra een verzoekschrift aan autoriteiten die de provincie Gade beschuldigen van ongegronde beschuldigingen tegen haar echtgenoot, die zij beschreef als een gezagsgetrouwe burger, en de arrestatie beschrijft als een vergelding voor zijn activiteiten om de rechten van lokale Tibetaanse nomaden te verdedigen. In haar verzoekschrift legde ze uit dat de lokale autoriteiten in de loop der jaren tal van welzijnsregelingen hadden ingevoerd om de gedwongen verplaatsing en vestiging van nomaden zoals grasland- en bosbouwsubsidies, huishoudens met een laag inkomen en andere armoedebestrijdingsprogramma’s te rehabiliteren en te compenseren, maar dat veel van de hulpfondsen bereikten nooit de beoogde begunstigden.

Anya Sengdra – die leider was in zijn geboortestad Kyangche (Chinees: Jiangqian), Gongmey (Xiazangke) en ook Ganglung (Ganglong) in Gade County, Golog – en 10 andere leden van het ‘Public Affairs Forum’ dienden in 2014 een verzoekschrift in. waarin wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de activiteiten van de autoriteiten van Gade County in hun thuisgebied, met een lijst van zeven kwesties in verband met het wanbeheer van openbare middelen bedoeld voor de lokale nomaden, waaronder de vraag: “Waarom zijn er geen huisvesting voor verplaatste nomaden in Kyangche Township? De provinciale overheid gebruikte armoedebestrijdingsfondsen ter waarde van 18.000.000 yuan om een winkelcomplex van 720 m² te kopen, dat niet aan de armen is overgedragen. Waarom werd de huisvestingssubsidie voor nomaden stopgezet? De kwestie van de overheidscompensatie voor grasland en bosbouw [in beslag genomen door nomaden].”

In drie verzoekschriften waarin werd opgeroepen tot zijn vrijlating gepubliceerd door de TCHRD, wezen lokale Tibetanen erop dat veel van de kwesties die Anya Sengdra aan de orde had gesteld tijdens zijn oproepen tot hogere autoriteiten, zijn opgelost sinds zijn detentie. Bijvoorbeeld, inwoners van een gemeente meldden in hun verzoekschrift dat de lokale autoriteiten na zijn arrestatie woonsubsidies en minimale bestaansmiddelen aan lokale mensen begonnen te betalen. Andere bewoners ontvingen compensatie voor toegewezen grasland en bos nadat Anya Sengdra zijn campagne lanceerde.

Alle verzoekschriften, ondertekend door burgers in Kyangche, riepen op tot onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra, waarbij sommige specifiek de leuzen van de Chinese voorzitter Xi Jinping over het elimineren van corruptie vermelden.

De broer van Anya Sengdra, Jimtri, die op 16 december 2018 werd gearresteerd, moest ook op dezelfde dag worden berecht na een verblijf van bijna een jaar in detentie. Volgens nieuwe rapporten stierf Jimtri in november of december nadat hij uit zijn detentiecentrum naar het ziekenhuis was gebracht. Er is geen verdere informatie bekend over de omstandigheden van zijn overlijden.

Verzoekschrift

De petitie van Gongmey township, vertaald door TCHRD, verklaarde:
“Aan het volksparket van de Golok-prefectuur en andere relevante kantoren. Anya Sengdra is vastgehouden vanwege [een beroep op] het welzijn van de gewone massa en niet om persoonlijke redenen. Hij stond op ter ondersteuning van het levensonderhoud van het gewone volk, de wet van de Chinese Communistische Partij en het juridische systeem van kameraad Xi Jinping. Hij had geen politieke bedoelingen en heeft nooit iets gedaan of gezegd om tegen de regering te protesteren.

Sinds zijn arrestatie is onze collectieve geest niet tot rust gebracht. De reden is dat hij werd gearresteerd voor het [ondersteunen] van de mensen. Sinds zijn arrestatie heeft de regering de mensen talloze [voorzieningen] geboden die hij had geëist. Vroegere arme huishoudens moesten bijvoorbeeld 10.000 yuan per huis betalen aan de overheid. Bovendien hadden ze geen andere keuze dan hun huizen te bouwen op het perceel dat door de overheid was gekozen.
Tegenwoordig hebben alle arme huishoudens in Gongmey Township ongeveer 50 huizen gekregen en hoefde niemand iets te betalen. Ook hebben de massa’s nu het recht om hun huizen te bouwen waar ze maar willen. En met veel haast heeft de overheid geld verstrekt om huizen te repareren en een minimale vergoeding voor levensonderhoud. De massa weet dat het Anya Sengdra was die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.’

De petitiebrief van Kyangche Township stelde eenvoudig: “Anya Sengdra wordt zeer gerespecteerd in Kyangche Township. Hij ging alleen in beroep namens de gewone massa en eiste de betaling van verschillende fondsen zoals woonfondsen voor de lokale bevolking. Daarom dringen wij erop aan dat hij niet wordt onderworpen aan folteringen en afranselingen en dat hij op zo snel mogelijk wordt vrijgelaten.

Afbeeldingsresultaat voor Anya Sengdra

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-anti-corruptie-leider-gaat-in-hoger-beroep-tegen-veroordeling-tot-7-jaar-gevangenisstraf/

Logo International Campaign for Tibet
Beste Bruno,
Fijne feestdagen!
Namens het hele team van de International Campaign for Tibet wensen wij je fijne feestdagen toe!
Wij zijn tussen kerst en oud & nieuw gesloten, en staan in 2020 weer klaar om je te informeren over Tibet.
Ontzettend bedankt voor je steun in 2019!
Behaalde successen in 2019

In 2019 formuleerde Minister Blok een aangescherpt Tibet-beleid, beïnvloed door ICT’s publiekscampagne: ‘Zet Tibet terug op de kaart!’. In de VS werd de Tibet Policy and Support Act 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan het Congres en de Senaat. Ook richtte ICT het ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds’ op, waarmee we voormalig politieke gevangenen helpen hun leven weer op te bouwen.

Lees hier alle successen
Politieke Gevangenen Partner Fonds

ICT richt het ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds’ op. In 2020 helpen wij voormalig politieke gevangenen om hun leven weer op te pakken. Bekijk het interview van Phuntsok Nyidron, voormalig politieke gevangene.

Politieke Gevangenen Campagne

In 2020 zullen wij elke maand de aandacht vestigen op een Tibetaanse politieke gevangene. Zo laten we de Chinese autoriteiten weten dat de wereld toekijkt! Leer deze politieke gevangenen kennen en geef hoop aan deze moedige Tibetanen die vreedzaam opkomen voor hun rechten.

Bekijk hun verhaal
Internationaal Nieuws

In de VS werd de Tibetan Policy and Support Act aangenomen door ‘the House Foreign Affairs Committee’ en de wet is voorgelegd aan het Congres en de Senaat ter goedkeuring. Het wetsvoorstel  versterkt de Amerikaanse steun voor Tibet en voor religieuze vrijheid van Tibetanen, door Chinese functionarissen te bestraffen die proberen de opvolger van de Dalai Lama te benoemen.

Hartelijk dank voor je steun en graag tot ziens in 2020!

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

PRIVË

Dit vind ik altijd prachtig te ontvangen.

Afbeeldingsresultaat voor GEBEDSVLAGGEN TIBET

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

verhaal achter de foto

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Theo Herbots Ervaringsdeskundige : Verslavingen - Zelfdoding en Armoede

Hopelijk kan ik met de Berichten op deze Blog mensen helpen die hier op de een of andere manier mee geconfronteerd werden

Project 'IK'

Een zoektocht naar positief egoïsme

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

M-Pathie.com

Empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen .

Блог красоты и здоровья от LiDea

О себе, о женщинах, об особенностях женского организма, об изменениях, связанных с возрастом. О красоте и здоровье, о том, чтобы сохранить их в условиях дефицита времени. О том, как сделать так, чтобы чувствовать себя королевой, чтобы окружающие видели её в вас.

Daily Day2Day

Léven met gevoel

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

La Bella Bora

A bohemian lifestyle, travel, inspiration and mindstyle blog

Moda-Creative thinking

Moda-Creative thinking

Wij godinnen

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

Alles voor de moderne vrouw :Beauty,fashion shop blogs & revieuws. Altijd vind ik de leukste aanbiedingen & koopjes. Ook dan kan je er super uit zien💫💎💍💠💃💗👗🛍👠 De lekkerste zelf gemaakte recepten & de leukste shop en make-up vlogs!

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

nobody cares

HARME BLOGT

marginale blogs van een 72 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Healthy & Travel T(r)ips

Reis - en gezondheidsfreak

WishMeAvril

Be inspired by more and live with less!

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Omgaan met narcistisch misbruik

en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

De balans in geven, nemen en ontvangen maakt relaties duurzaam

Personal Plus Training

Personal training op locatie

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Aquarius

Een klasse WordPress.com site

THEO-HERBOTS-BLOG-NEWSLETTER | BLOG-NIEUWSBRIEF

💟THE MOST INFORMATIVE MAGAZINE EVER IN 110 LANGUAGES | YOU JUST CAN'T BE THERE WITHOUT

Mieke Van Looy

SfeerFotografe- en Schrijfster

%d bloggers liken dit: