Category: Boeddha Boeddhisme


Freedom House: Tibet evenaart Syrië als ’s werelds minst vrij land

Tibet is nu samen met Syrië het minst vrije land ter wereld, volgens de laatste ranglijst van de invloedrijke waakhond Freedom House.

Volgens het rapport Freedom in the World 2021 van Freedom House heeft Tibet een totaalscore van 1 op een mogelijke 100 op de wereldwijde ranglijst van vrijheidslanden. Daarmee is Tibet samen met Syrië de slechtste op de lijst.
Het rapport van dit jaar betekent een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren, toen Tibet op de tweede plaats stond achter Syrië. Vorig jaar was de score van Syrië 0/100, maar deze is verbeterd tot 1/100 in deze onderzoeksperiode, waardoor Tibet nu samen met Syrië de minst vrije staat of gebied is.
“Het feit dat Tibet nu gelijk staat met de slechtste in de wereldwijde vrijheidsscores van Freedom House is een duidelijk teken van hoe slecht de situatie in Tibet is geworden,” zei International Campaign for Tibet Interim President Bhuchung K. Tsering. “We hopen dat deze ranglijst de wereld eraan zal herinneren dat het dringend noodzakelijk is om actie te ondernemen voor Tibet.”

Gebrek aan vrijheid
Freedom House zegt dat zijn volledige 2021-rapport over Tibet binnenkort beschikbaar zal zijn. De wereldwijde vrijheidsscore voor Tibet omvat min 2 op een mogelijke 40 voor politieke rechten en min 3 op een mogelijke 60 voor burgerlijke vrijheden.
De laatste jaren heeft China de repressie opgevoerd in Tibet, dat al meer dan zes decennia op wrede wijze door de Chinese regering wordt bezet.

 • China is van plan zijn eigen nep-Dalaï Lama te benoemen zodra de 85-jarige Tibetaanse spirituele leider uiteindelijk overlijdt. De Chinese regering heeft in de wet vastgelegd dat Tibetaanse lama’s toestemming van de regering moeten krijgen voordat zij kunnen reïncarneren.
 • Volgens onderzoeker Adrian Zenz heeft China een grootschalig dwangarbeidprogramma opgezet in de Tibetaanse Autonome Regio, die ongeveer de helft van Tibet beslaat. Dit programma heeft alleen al in de eerste zeven maanden van 2020 meer dan een half miljoen Tibetanen van het platteland van hun land verdreven en in militair geleide zgn. ‘trainingscentra’ geplaatst.
 • China heeft het ook gemunt op de Tibetaanse taal. Vorig jaar publiceerde Human Rights Watch een rapport waarin werd onthuld hoe de Chinese regering Tibetaans door Chinees vervangt als onderwijstaal op Tibetaanse scholen.
 • Chen Quanguo, de architect van de voortdurende genocide op Oeigoeren in Xinjiang, was eerder China’s hoogste leider in de Tibetaanse Autonome Regio, waar hij een systeem van massasurveillance en militarisering ontwikkelde dat sindsdien alleen maar is gegroeid.
 • Meer dan 500 Tibetaanse politieke gevangenen zitten momenteel in China’s wrede gevangenissen, waar ze routinematig worden gefolterd en mishandeld, enkel en alleen omdat ze hun grondrechten hebben uitgeoefend.
 • Sinds 2009 hebben meer dan 155 Tibetanen zichzelf in brand gestoken als wanhopig protest tegen China’s vernietiging van hun cultuur en manier van leven.

Steun voor Tibet
In reactie op de toenemende onderdrukking door China spreken regeringen over de hele wereld steeds vaker hun steun uit voor het Tibetaanse volk.

 • In 2019 verklaarde Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat: “Ook in Tibet is sprake van verhoogde politiepresentie en surveillance, met name in stedelijke gebieden en in en rondom tempels. Het kabinet maakt zich zorgen over inmenging van de Chinese overheid in religieuze zakend in religieuze aangelegenheden. Het reïncarnatieproces van de dalai lama is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen. Ook moedigt het kabinet China aan om in dialoog te blijven met vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap binnen en buiten China. Andere zorgelijke ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de gedeeltelijke sloop van het Tibetaanse kloostercomplex Larung Gar en het feit dat de Tibetaanse taal in het verplichte onderwijs steeds meer plaats moet maken voor het Mandarijn. Het kabinet consta- teert dat het Chinese beleid in Tibet in zijn geheel gezien een sterk beperkende werking heeft op de religieuze en culturele vrijheden in Tibet, alsook op de privacy van met name Tibetaanse boeddhisten.” (Kamerbrief 11 november 2019)
 • In navolging van de verklaring van Minister Blok hebben regeringen in België, Duitsland, en de Europese Unie zich op gelijksoortige standpunten gesteld.
 • Eind 2020 hebben de VS de Tibetan Policy and Support Act aangenomen, een verstrekkend stuk wetgeving dat de Amerikaanse steun voor Tibet drastisch opwaardeert. De nieuwe wet maakt het officieel beleid van de VS dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap kunnen beslissen over zijn opvolging.
 • De VS hebben in 2018 ook de Reciprocal Access to Tibet Act aangenomen, waarmee ze doel treffen tegen het oneerlijke beleid van China om Amerikanen journalisten, diplomaten en gewone burgers uit Tibet te weren. Als onderdeel van de RATA kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen zomer aan dat het Chinese functionarissen de toegang tot de VS had ontzegd vanwege hun rol in het weren van Amerikanen uit Tibet.
 • President Biden gaf tijdens zijn campagne een verklaring uit waarin hij zei dat “de regering Biden-Harris zal opkomen voor het volk van Tibet”. Biden beloofde druk uit te oefenen op de Chinese regering om Amerikanen toegang te geven tot Tibet en om terug te keren naar rechtstreekse onderhandelingen met de vertegenwoordigers van het Tibetaanse volk.

Zie de mondiale vrijheidsscores 2021 van Freedom House.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/freedom-house-tibet-evenaart-syrie-als-s-werelds-minst-vrij-land/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Wetsvoorstel tegen Uyghur, Tibetaanse dwangarbeid

Een nieuw tweeledig wetsontwerp dat de invoer in de Verenigde Staten verbiedt van goederen die door Oeigoerse dwangarbeiders zijn vervaardigd, zal de Amerikaanse regering ook een handhavingsstrategie opleggen voor de aanpak van dwangarbeid van Tibetanen.

De Uyghur Forced Labor Prevention Act zal een “weerlegbaar vermoeden” creëren dat goederen die in Xinjiang zijn gemaakt – wat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan – het resultaat zijn van dwangarbeid en de Verenigde Staten niet mogen binnenkomen, tenzij er “duidelijk en overtuigend” bewijs is van het tegendeel.
Een groep van Republikeinse en Democratische congresleden-Reps. James P. McGovern, D-Mass, Chris Smith, R-N.J., Thomas R. Suozzi, D-N.Y., Vicky Hartzler, R-Mo, Tom Malinowski, D-N.J., Mike Gallagher, R-Wis, en Jennifer Wexton, D-Va – heeft het wetsvoorstel vandaag, 18 februari 2021, in het Huis geïntroduceerd.
Een eerdere versie van de wet werd in september 2020 door het Huis aangenomen met een stemming van 406-3.

Handhavingsstrategie
Het bijgewerkte wetsvoorstel van het Huis bevat nieuwe verwijzingen naar Tibet, waaronder de bevinding dat “honderdduizenden plattelandsbewoners van de Tibetaanse Autonome Regio zijn onderworpen aan ‘militaire’ opleiding, ideologisch onderwijs en beroepsopleiding voordat zij werden overgeplaatst naar arbeidsplaatsen in de [Tibetaanse] Autonome Regio of elders in China”.
In het wetsontwerp wordt gewezen op de “gelijkenis van het systeem van de Tibetaanse Autonome Regio met dat van de Xinjiang Uyghur Autonome Regio”.
De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet, een historisch onafhankelijk land dat China meer dan 60 jaar geleden annexeerde en veranderde in wat nu een van de minst vrije plaatsen op aarde is.
Volgens de nieuwe wet moet de Forced Labor Enforcement Task Force van de VS een strategie opstellen om “dwangarbeid in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang in China of [goederen] die door Oeigoeren, Kazakken, Kirgiezen, Tibetanen of leden van andere vervolgde groepen [door dwangarbeid] in enig ander deel van de Volksrepubliek China zijn vervaardigd, doeltreffend aan te pakken”.
Deze handhavingsstrategie zal een lijst moeten omvatten van produkten die geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd door onvrijwillige arbeid van Tibetanen of leden van de andere vervolgde groepen, alsmede een lijst van bedrijven die dergelijke produkten in de Verenigde Staten hebben verkocht.

Gedwongen arbeid in Tibet
De kwestie van de Tibetaanse dwangarbeid heeft de aandacht getrokken van wetgevers en activisten over de hele wereld sinds de wetenschapper Adrian Zenz in september 2020 een baanbrekend rapport publiceerde waarin een grootschalig dwangarbeidprogramma in de TAR aan het licht werd gebracht.
Volgens het onderzoek van Zenz heeft het programma in de eerste zeven maanden van 2020 meer dan een half miljoen Tibetanen van het platteland van hun land verdreven naar militair-geleide zgn. ‘trainingscentra.’ Daarna werden veel van de Tibetanen naar andere gebieden in Tibet en China gestuurd en gedwongen in fabrieken en de bouw te gaan werken tegen lage lonen.

Zenz verscheen later in de serie Tibet Talks van de International Campaign for Tibet om zijn bevindingen te bespreken.

Na het uitkomen van dit rapport riepen meer dan 60 parlementsleden uit 16 landen hun verheden op om ” onmiddellijke maatregelen te treffen om deze wandaden te veroordelen en verdere mensenrechten schendingen te voorkomen.” De 63 parlementsleden waren lid van de Inter-Parliamentary Alliance on China. Zenz adviseert hen aangaande nationale minderheden.

ICT quote

International Campaign for Tibet Interim President Bhuchung K. Tsering zegt:

“Americans have long been strong supporters of the Tibetan people, and they do not want their goods and products tainted by the coerced labor of Tibetans living under China’s authoritarian rule. Similarly, Americans are appalled at China’s horrific treatment of Uyghurs, which the US government has labeled as genocide. We thank Reps. McGovern, Smith and their colleagues for making Tibet part of this urgent legislation, and we call on both houses of Congress to pass the bill with haste.”

VERTALEN NU;
Amerikanen zijn lange tijd een groot voorstander geweest van het Tibetaanse volk, en ze willen niet dat hun goederen en producten worden aangetast door de dwangarbeid van Tibetanen die onder het autoritaire bewind van China leven. Evenzo zijn Amerikanen ontzet over de gruwelijke behandeling van Oeigoeren door China, die de Amerikaanse regering als genocide heeft bestempeld. We danken vertegenwoordigers McGovern, Smith en hun collega’s voor het opnemen van Tibet in deze dringende wetgeving, en we roepen beide huizen van het Congres op om het wetsvoorstel met spoed goed te keuren.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/wetsvoorstel-tegen-uyghur-tibetaanse-dwangarbeid/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Dit kreeg ik prive

Logo International Campaign for Tibet
Beste Bruno,

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur informeren wij je graag over wat politieke partijen doen voor Tibet. 

Daarom introduceren wij de StemWijzer voor Tibet!
Met behulp van deze StemWijzer voor Tibet lees je hoe partijen zich gaan inzetten voor Tibet. Hiermee kan je tijdens het stemmen een goed geïnformeerde keuze maken.

We hebben politieke partijen gevraagd om de mensenrechtensituatie in Tibet in één woord te beschrijven. Daarnaast stelden we een drietal vragen over wat hun partij gaat doen om de mensenrechtenschendingen in Tibet aan de orde te stellen.Bekijk de antwoorden van de partijen
Roep politici nu op met een e-mail!
Tot nu toe hebben vier politieke partijen onze vragen beantwoord: CDA, GroenLinks, SGP en SP. Lees hun antwoorden op www.stemvoortibet.nl. Veel partijen hebben nog niet geantwoord en daarom hebben we jouw steun hard nodig! 

Haal politieke partijen over de streep, en stuur een e-mail. Dit kan heel makkelijk via de StemWijzer voor Tibet; we hebben zelfs een voorbeeld tekst voor de e-mail klaargezet. Met één druk op de knop roep jij de partijen op, om Tibet op de politieke agenda te zetten, vóór de verkiezingen op (15 t/m) 17 maart!Roep politici op met een e-mail!

Heb je zelf een vraag voor de politieke partijen? Stel ze tijdens het Verkiezingsdebat 2021: China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren!

International Campaign for Tibet heeft samen met de World Uyghur Congress kandidaat-Kamerleden in Nederland uitgenodigd om op 10 maart over China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren te debatteren. Jij kan dit debat live volgen, en je vragen stellen.  Volg het Verkiezingsdebat live op 10 maart Politici die deelnemen aan het debat zijn: Martijn van Helvert (CDA), Kirsten van den Hul (PvdA), Sara Murawski (SP), Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). Mogelijk sluit nog één andere partij aan voor het debat.

Onder leiding van debatleider Pim van Galen en met inbreng van in Nederland woonachtige Tibetanen en Oeigoeren zullen de kandidaat-Kamerleden met elkaar in discussie gaan over de uitdagingen en dilemma’s die zij zien in relatie tot China en hoe zij zich de komende periode gaan inzetten voor de mensenrechten van Tibetanen en Oeigoeren. 

Ik hoop dat jij op 10 maart ook online meekijkt met hét verkiezingsdebat 2021: China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren. Graag tot dan!
 Met vriendelijke groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

NGO’s roepen Frankrijk op uitzendlicentie van China Global Television Network af te wijzen

Het besluit zal gevolgen hebben voor de mogelijkheid van China om in heel Europa uit te zenden

Op 1 maart 2021 heeft de Internationale Campagne voor Tibet, samen met de FIDH en haar Franse lidorganisatie Ligue des droits de l’Homme, een open brief gericht aan de Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA, de Franse toezichthouder voor de media – om de aanvraag voor een zendmachtiging, ingediend door het Chinese staatsmedium China Global Television Network (CGTN), te verwerpen.
Volgens een verslag van de Financial Times heeft CGTN in december inderdaad contact opgenomen met de CSA, enkele dagen voordat de Britse mediawaakhond Ofcom de uitzendrechten van de zender ontnam omdat de zender volgens hem “ultiem gecontroleerd” werd door de Chinese Communistische Partij. De CSA zei dat zij nu eerst moet beslissen of zij bevoegd is, en vervolgens of zij CGTN al dan niet toestaat in Frankrijk uit te zenden.
Hoewel er geen Franse wet is die door de staat gecontroleerde omroepen verbiedt in het land uit te zenden, zijn ICT en de andere ondertekenaars van de brief van mening dat de CSA het besluit van Ofcom moet volgen en CGTN moet verbieden de propaganda van het Chinese autoritaire regime op Franse bodem uit te zenden.
Dit besluit is des te belangrijker omdat het besluit van de CSA gevolgen zal hebben voor de mogelijkheid van CGTN om in heel Europa uit te zenden (ook in Nederland): volgens een overeenkomst van de Raad van Europa is een omroep die eenmaal een zendmachtiging heeft verkregen in een ondertekenende lidstaat, ook geldig in de andere ondertekenende staten.

Klik hier om de originele brief te lezen (in het Frans).

Hieronder volgt een onofficiële Nederlandse vertaling van de brief door ICT:

Guillaume Blanchot
Algemeen directeur
Hoge Raad voor de audiovisuele sector
Tour Mirabeau
39-43, quai André-Citroën
75739 Parijs cedex 15

Betreft: Verzoek om toestemming voor uitzending van het China Global Television Network in Frankrijk 

Brussel/Parijs, 1 maart 2021

Mijnheer de directeur-generaal,

De International Federation for Human Rights (FIDH) en haar ledenorganisaties de Ligue des Droits de l’Homme en de International Campaign for Tibet willen uiting geven aan hun ernstige bezorgdheid over het verzoek van de Chinese informatiezender China Global Television Network (CGTN) om toestemming voor uitzendingen in Frankrijk, dat in december jl. is ingediend bij de Conseil Supérieur de l’audiovisuel.
Zoals u weet, komt dit verzoek op een moment dat de Britse regelgevende instantie voor de media, Ofcom, heeft besloten de vergunning van CGTN in te trekken wegens de controle die de Chinese Communistische Partij op haar programma’s uitoefent.[1] CGTN is inderdaad een Chinees staatsmedium, en de redactionele lijn van het kanaal houdt geen rekening met de vereisten van objectiviteit van de journalistiek, in overeenstemming met de officiële propaganda en de belangen van de Chinese Communistische Partij, een van de meest repressieve regimes ter wereld, met name op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de persvrijheid.
Met name sinds president Xi Jinping aan de macht is gekomen, is de mensenrechtensituatie in China sterk verslechterd, zoals blijkt uit de invoering van een wetgevingsarsenaal om NGO’s te controleren, het toezicht op internetnetwerken, de politiecontrole op Tibetanen en Oeigoeren, de praktijk van willekeurige detentie of gedwongen verdwijningen en het endemische gebruik van foltering in detentie[2]. Wat de persvrijheid betreft, blijft het land helemaal onderaan de jaarlijkse ranglijst van RSF stagneren; veel journalisten worden nog steeds vastgehouden omdat zij verslag deden van de gezondheidscrisis. De Chinese autoriteiten beperken ook in ernstige mate de toegang van buitenlandse journalisten tot Tibet en Xinjiang, en zij verjagen degenen die kritiek hebben op hun onderdrukkende beleid van hun grondgebied of weren hen van uitzending.[3]
Tegelijkertijd heeft de Chinese regering de afgelopen jaren haar inspanningen opgevoerd om onze vrije media te instrumentaliseren om haar propaganda naar het buitenland te exporteren en de publieke opinie buiten haar grenzen te beïnvloeden, zoals onthuld door RSF[4] en verschillende studies van onderzoeksinstituten.[5] Eerder had Ofcom CGTN op de vingers getikt vanwege haar vooringenomenheid bij de verslaggeving over pro-democratische protesten in Hongkong in 2019.
In deze context, en hoewel geen enkele wet in Frankrijk door de staat gecontroleerde media verbiedt om in het land uit te zenden, zijn wij van mening dat in het geval dat de Conseil supérieur de l’audiovisuel bevoegd is, het zijn morele plicht zou zijn – als bewaker van de kwaliteit van informatie en van de imperatief om desinformatie te bestrijden, pijlers van onze democratieën die de vrije media zijn – om een zender van een autoritair regime te verhinderen zijn valse propaganda op Franse bodem uit te zenden. Wij verzoeken de Commissie derhalve het besluit van Ofcom te volgen en het verzoek van CGTN af te wijzen.
Het behoud van de vrijheid en onafhankelijkheid van de media staat niet alleen op het spel in Frankrijk, maar in heel Europa, aangezien volgens een Europese verdelingsovereenkomst een omroepvergunning die in een van de lidstaten is verkregen, geldig is in alle andere lidstaten. Als gevolg van het besluit van Ofcom hebben verschillende distributeurs die CGTN in Duitsland uitzenden, hun uitzendingen van de zender tijdelijk stopgezet en wachten zij nu op het besluit van de Franse autoriteiten in deze zaak.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht,

Met vriendelijke groeten,

Gaelle Dusepulchre
Permanent Representative to the European Union
FIDH

Vincent Metten
EU Policy Director
International Campaign for Tibet (ICT)

Malik Salemkour
Voorzitter
Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

[1] ‘Jugée assujettie au Parti communiste chinois, la chaîne CGTN perd sa licence au Royaume- Uni’, Le Monde, February 4, 2021, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/04/jugee- assujettie-au-parti-communiste-chinois-la-chaine-cgtn-perd-sa-licence-au-royaume- uni_6068780_3210.html
[2] Over the last few months, many Tibetans have died in custody – or shortly after their release – as a result of the torture and mistreatment they sustained in detention. See for example https://www.savetibet.eu/tibetan-monk-dies-after-beating-in-custody-pattern-of-torture-and- mistreatment-in-tibet-must-end/https://www.savetibet.eu/ict-calls-for-investigation-after-tibetan- dies-following-torture/
[3] In 2015, Beijing correspondent for l’Obs Ursula Gauthier was expelled from China after an article mentionning the repression of the Uyghur minority in Xinjiang (https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-chine-journaliste -idFRKBN0U905V20151226). More recently, the BBC has been accused by Chinese authorities of “biased and inaccurate” reporting by after it published testimonies of women in Xinjiang who described being raped in detention camps, and has been banned from broadcasting on Chinese soil.
[4] ‘China’s Pursuit of a New World Media Order’, Reporters Without Borders (RSF), March 22, 2019, https://rsf.org/en/reports/rsf-report-chinas-pursuit-new-world-media-order“If democracies do not resist, Beijing will impose his view and his propaganda, which is a threat for journalism and democracy,” said General Secretary of RSF Christophe Deloire.
[5] See for example Authoritarian advance: Responding to China’s growing political influence in Europe, MERICS and GPPi, February 2018, https://www.merics.org/en/publications/authoritarian- advance

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ngos-roepen-frankrijk-op-uitzendlicentie-van-china-af-te-wijzen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Dit kreeg ik prive

Kagyu Yeunten Gyamtso Ling
 
Online via Zoom:
‘Inleiding tot het trainen van de geest’,
door Trinle Dordje (Carlo Pani) 

zaterdag 06/03/2021 10:30 t/m zondag 07/03/2021 16:00
Als antwoord op het verzoek van Lama Zeupa deelt Trinle Dordje graag zijn ervaring met meditatie met ons in Yeunten Ling. Het thema van dit seminar zal zich richten op de inleiding tot het trainen van de geest.
We kijken er naar uit Trinle Dordje weer te verwelkomen in ons Instituut, zij het dit keer virtueel.
Trinle Dordje (Carlo Pani), werd geboren in Brussel, België. Carlo begon de beoefening van meditatie in 1980 om een zeer actief leven in evenwicht te brengen, gericht op het sportonderwijs, ontspanningstechnieken evenals algemene en professionele coaching. Zijn werk heeft hem ertoe gebracht om mensen aan het einde van hun leven te begeleiden, vooral patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Het was in deze tijd dat hij de dharma begon te onderwijzen en de mede-oprichter van het Zen Center in Brussel werd. 
In 1986 ontmoette hij Kalu Rinpoche en Lama Guendune Rinpoche. Deze ontmoetingen waren van fundamenteel belang voor Carlo en ze introduceerden hem in de praktijk van het Tibetaans boeddhisme. Samen met de lama’s van het Yeunten Ling Instituut en vooral met wijlen Lama Karta, nam Trinle Dordje deel aan vele dharma-activiteiten in Yeunten Ling. Lees verder
Inschrijving en bijdrage :
Inschrijving via kalender is aangeraden.  
Indien nodig kan er voor een Nederlandse vertaling gezorgd worden. In dit geval, gelieve een mail te sturen naar : mail.
Om deel te nemen, hoef je gewoon de app ‘Zoom’ op je smartphone (of computer) te downloaden en je via deze link aan te melden : link – zoom
Bijdrage : vrijblijvende richtprijs : € 30 per dag te betalen bij de inschrijving, ofwel door storting op de bankrekening van Instituut Yeunten Ling, nummer BE39 2400 2910 1519, met vermelding van het ordernummer.
Om last minute deel te nemen is het altijd mogelijk u via dezelfde zoom link aan te melden. U kan dan uw online bijdrage doen via deze link : bijdrage (Nl).
Noteer alvast in uw agenda de volgende online evenementen via zoom :   Zaterdag 13 tot woensdag 17/03/2021 : ‘Dorje Sempa’ retraite, met Lama Tashi Nyima, elke ochtend van 10u30 tot 12uZaterdag 20/03/2021 : ‘Yoga praktijk’, met Lama Zeupa ’s ochtends van 10u tot 11u30Zaterdag 27 en zondag 28/03/2021 : ‘Yoga’, met Karma Chookela Bhutia ’s ochtends van  10u30 au 12uZaterdag 3 en zondag 04/04/2021 :’Capriolen van de geest’, met Krista De Mey De praktische informatie wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

Speciaal aanbod:
het onderricht betreffende “hoe omgaan met angst” door Lama Zeupa is opnieuw verkrijgbaar. 
Te huur : 10 €
Gelieve ons een email te sturen met jouw bestelling, want bij ontvangst van je bijdrage zullen wij op jouw mail antwoorden met de nodige link en het paswoord.

Speciaal aanbod:
Onderricht door Lama Zeupa gegeven in Instituut Yeunten Ling, in december 2020
Te huur : 10 €
Gelieve ons een email te sturen met jouw bestelling, want bij ontvangst van je bijdrage zullen wij op jouw mail antwoorden met de nodige link en het paswoord.

Welkom in onze online shop !  
Op deze pagina kan je online een keuze maken uit boeken die we geleidelijk aan ter beschikking zullen stellen in onze online shop.
Nu ook verkrijgbaar in onze online shop!
Pudja teksten  
CD’s & DVD‘s  
enkele toegevoegde items in de boekenshop:
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

TIBETVRIENDEN

Dit kreeg ik prive

Tashi Delek Tibetvrienden,

Op 10 maart organiseren de International Campaign for Tibet en de World Uyghur Congress een verkiezingsdebat over China, en o.a. de onderdrukking door China van de Tibetanen en de Oeigoeren.
In het debat gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het Chinese beleid ten aanzien van Tibetanen en Oeigoeren en de invloed van China op onze samenleving en op mensenrechten wereldwijd.
Het debat zal via livestream uit Nieuwspoort te volgen zijn. 
​Om de onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren door China hoog op de​ politieke agenda te zetten, willen we dat zoveel mogelijk mensen het debat volgen.
Jullie kunnen ons hierbij helpen door:

 • Onderstaand bericht op jullie social media kanalen te posten
 • De webpagina of het Facebook event te delen​ met jullie achterban
 • Vragen aan de Kamerleden kunnen direct tijdens het debat worden gesteld via de chat functie

Op woensdag 10 maart organiseren International Campaign for Tibet en World Uyghur Congress een #verkiezingsdebat over China! 
In het debat, gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het Chinese beleid ten aanzien van Tibetanen en Oeigoeren  en de invloed van China op onze samenleving en op mensenrechten wereldwijd.  

Meld je aan voor het Facebook event en kijk 10 maart live mee: http://bit.ly/2ZGF4DE​

Website: https://savetibet.nl/verkiezingsdebat/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/907474613439734/

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met Elena Somers, elena.somers@savetibet.nl.
Heel veel dank voor het onder de aandacht brengen van de mensenrechtensituatie in Tibet en Oost Turkestan tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Shiba Degenhart

cid:image001.png@01D5785D.B1B812E0Shiba DegenhartInternational Campaign for Tibet Funenpark 1d1018 AK Amsterdam
Tel.: 020 – 330 82 65
Email: shiba.degenhart@savetibet.nlwww.savetibet.nl
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Dit kreeg ik prive

Beste Bruno,

In deze editie van het digitale Tibet Journaal nodigen wij je uit voor ons verkiezingsdebat! Samen met World Uyghur Congress organiseren wij een debat met aanstaande Kamerleden om te horen wat zij gaan doen aan China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren. 

Helaas is dit nog steeds ontzettend hard nodig. Zo lees je in deze nieuwsbrief over twee sterfgevallen van Tibetaanse politieke gevangenen alleen al begin dit jaar, waarvan één politieke gevangene nog maar 19 jaar oud was. Samen roepen we de Nederlandse regering en de VN op om de onderdrukking van Tibetanen door China te stoppen!
 
Verkiezingsdebat: China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren

De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan! International Campaign for Tibet heeft samen met de World Uyghur Congress kandidaat-Kamerleden in Nederland uitgenodigd om op 10 maart over China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren te debatteren. Jij kan dit debat live volgen, en je vragen stellen. Zet 10 maart, 18:30 uur alvast in je agenda!
Lees meer over het debat!
In gesprek met Michiel van Walt van Praag, auteur Tibet Brief 20/20

In deze 11de aflevering van Tibet Talks Europe, gaat International Campaign for Tibet in gesprek met Michiel van Walt van Praag. Volgens de Chinese regering is Tibet altijd een deel van China geweest. Volgens Michiel van Walt van Praag heeft deze claim geen wettelijke basis. Luister live mee met deze Tibet Talks op dinsdag 2 maart om 17:00 uur (Engels gesproken).
Kijk live mee via onze website
Tashi Wangchuk uit gevangenschap

Tashi Wangchuk is na het uitzitten van zijn gevangenisstraf van vijf jaar vrijgelaten! Hoewel we blij zijn dat Tashi eindelijk naar zijn familie kan terugkeren, mag niemand zijn vrijlating als een overwinning beschouwen. Lees het hele bericht over Tashi’s vrijlating op onze website.
Roep de VN op om martelingen in Tibet te stoppen!

Roep de Verenigde Naties op om gerechtigheid te zoeken voor Tenzin Nyima en alle andere Tibetanen die worden gemarteld en mishandeld door de Chinese autoriteiten. Teken vandaag onze petitie. Heb je al getekend? We hebben inmiddels meer dan 5.000 handtekeningen ontvangen. Bedankt voor je steun!
Opnieuw overlijden twee onterecht gevangen Tibetanen aan de gevolgen van mishandeling in een Chinese gevangenis.
Tibetaanse reisgids overlijdt aan verwondingen in gevangenis

Kunchok Jinpa, een 51 jarige Tibetaanse gids, stierf op 6 februari 2021 in een ziekenhuis in Lhasa na marteling en mishandeling in de gevangenis. Jinpa zat een straf van 21 jaar uit omdat hij in 2013 met buitenlandse media sprak over protesten in zijn geboortestreek Driru. Lees het nieuwsbericht hier verder.
ICT roept Europese regeringen en de VN op om het gebruik van willekeurige detentie en marteling door de Chinese autoriteiten in Tibet publiekelijk te veroordelen, de Chinese regering op te roepen onderzoek te doen naar de dood van Kunchok Jinpa en andere Tibetanen na hun mishandeling in detentie, en om een ​​onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar mensenrechtenschendingen in Tibet. Wij blijven actievoeren voor Tibetaanse politieke gevangenen, daarbij hebben wij jouw onverzettelijke steun hard nodig! Teken vandaag onze petitie. 
Online Tibetaanse Kookworkshop voor Losar
https://youtu.be/NcGfM0r7ofs
Bekijk hier de video van de kookworkshop terug!
Ter gelegenheid van Losar organiseerden de Tibet Support Groep, de Tibetaanse gemeenschap in Nederland en International Campaign for Tibet de avond voor Losar (Tibetaans Nieuwjaar) een online Tibetaanse kookworkshop.

Vele Tibet-vrienden kookten live mee met Dhondo, een jonge Tibetaanse chef die live vanuit restaurant Tashi Deleg in Amsterdam Khapse en Dresil maakte en ons meer vertelde over de Losar-viering van Tibetanen in Nederland. Bekijk de video terug en leer ook Tibetaans koken!
Losar Kookworkshop Winactie
Maak een foto van jouw zelf gemaakte Khapse. Post de foto op onze Facebook pagina of stuur je foto naar: icteurope@savetibet.nl en maak kans op een dinerbon voor 2 personen bij Tashi Deleg Restaurant in Amsterdam! Wij maken op 1 maart de winnaars bekend. 
Mooie nieuwe producten uit India in onze online Shop for Tibet

Bekijk de nieuwe producten uit India, zoals deze mooie kleurige wandkleden voor aan de muur of kast met twee handige vakken voor al je paparassen. Dat ruimt op! Het wandkleedje is gemaakt door Tibetaanse vluchtelingen in India en bevat een inspirerende tekst van de Dalai Lama. Ga naar de Shop for Tibet!
Met vriendelijke groet, Tashi Deleg,
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

Op 10 maart organiseren de International Campaign for Tibet en de World Uyghur Congress een verkiezingsdebat over China, met name de onderdrukking door China van de Tibetanen en de Oeigoeren.

In het debat gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het Chinese beleid ten aanzien van Tibetanen en Oeigoeren en de invloed van China op onze samenleving en op mensenrechten wereldwijd. Het debat zal via livestream uit Nieuwspoort te volgen zijn.

Een belangrijk onderwerp van de komende Tweede Kamerverkiezingen is hoe we ons verhouden tot de toenemende invloed van China in Nederland en wereldwijd en wat we kunnen en moeten doen om de Chinese vernietiging van de Tibetanen en de Oeigoeren een halt toe te roepen.

ICT-Europe en de World Uyghur Congress nodigen tijdens dit Verkiezingsdebat 2021: China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren huidige en aankomende Tweede Kamerleden uit om hierover met elkaar in discussie te gaan.

Politici die deelnemen aan het debat zijn: Martijn van Helvert (CDA), Kirsten van den Hul (PvdA), Tiers Bakker (SP), en Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks). De komende dagen verwachten wij dat nog één andere politieke partij zal aansluiten bij het debat op 10 maart.

Onder leiding van debatleider Pim van Galen en met inbreng van in Nederland woonachtige Tibetanen en Oeigoeren zullen de kandidaat-Kamerleden met elkaar in discussie gaan over de uitdagingen en dilemma’s die zij zien in relatie tot China en hoe zij zich de komende periode gaan inzetten voor de mensenrechten van Tibetanen en Oeigoeren. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat. Zet 10 maart alvast in je agenda!

Volg het verkiezingsdebat 2021

We gaan hier live op 10 maart om 18:30

Het Verkiezingsdebat 2021 is een samenwerking tussen:

https://savetibet.nl/wp-content/uploads/2021/02/WUC-600x300.png
https://savetibet.nl/wp-content/uploads/2021/02/ICT_logo_primary_red.jpg

BRON: https://savetibet.nl/verkiezingsdebat/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M
Kagyu Yeunten Gyamtso Ling
 
Noteer alvast in uw agenda de volgende online evenementen via zoom :
 Zaterdag 27/02/2021 : Milarepa om 20u via FacebookZaterdag 06 en zondag 07/03/2021 :  Introductie tot Lodjong, door Trinle Dorje (Carlo Pani: van 10u30 tot 12u en van 14u30 tot 16uZaterdag 13 tot woensdag 17/03/2021 : Retraite van Dorje Sempa,  met Lama Tashi Nyima : elke ochtend van 10u30 tot 12hZaterdag 20/03/2021 : Yoga praktijk, met Lama Zeupa : ‘s ochtends van 10u tot 11u30Zaterdag 27 en zondag 28/03/2021 : Yoga 3D (Digestion, Detox, Deep Core),  met Karma Chookela Bhutia : ’s ochtends van 10u30 tot 12hDe praktische informatie wordt zo snel mogelijk op onze website gepubliceerd.

Stille meditatie met Lama Zeupa via ZoomElke avond van 20u tot 21u (behalve op dinsdag en woensdag).
De innerlijke reis van meditatie.
Wat brengt ons tot meditatie? Hoe ziet het pad van meditatie er eigenlijk uit – en waar leidt het ons naartoe ?
Meditatie was ooit voorbehouden voor monnikken en spirituele toegewijden, maar is uitgegroeid tot een van de populairste trends ter wereld en wordt vandaag de dag wereldwijd  door miljoenen mensen beoefend. Het is duidelijk dat meditatie veel voordelen biedt voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar naast deze meetbare resultaten, beschrijven ervaren mediteerders het consequent beoefenen van meditatie  als een innerlijke reis en een diep persoonlijk proces van transformatie en groei.
https://us02web.zoom.us/j/82866697531?pwd=cE04Nm4vY2VsTk1jRE9aNFRNSUJDdz09
Deze online meditatie wordt gratis aangeboden.
Een online bijdrage kan u via deze link uitvoeren. Ons voorstel: € 10 per week.
Q&A : Indien u aan Lama Zeupa een vraag wenst te stellen betreffende uw meditatiepraktijk, kan dit via  yeunten.ling@tibinst.org.  Lama zal uw vraag beantwoorden aan het begin of op het einde van een sessie.
Toelichting bij de stille avondmeditatie via Zoom
zie pdf op onze homepage

De dagelijkse poedja’s met Lama Tashi Nyima via FacebookOm 07u en 18u,
behalve op woensdag.

.
 

Nieuw via Facebook : elke zondag om 18.00 uur de rituelen van Amitabha en Dewatchen voor de overledenen. Elke zondag om 18.00 uur de rituelen van Amitabha en Dewatchen voor de overledenen.  
U kan deze rituelen opdragen aan een familielid, vriend of iemand anders die onlangs is overleden.Gelieve uw verzoek te richten aan  yeunten.ling@tibinst.org  met volgende informatie
1.        Naam en voornaam van de overledene
2.        Geboortedatum en dag van overlijden
3.        Indien mogelijk een foto die de Lama tijdens het ritueel voor het altaar zal zetten 
4.        De relatie van de overleden persoon met u, indien u dit wil
Het laatste weekend van juni 2021, tijdens de Karling Shidro-rituelen, zullen de foto’s opnieuw in de tempel voor het altaar worden geplaatst ter nagedachtenis aan de overledenen tijdens het jaar dat voorbij is.
Een bijdrage om uw verzoek te ondersteunen behoort tot de gewoontes en is een bron van verdienste. Gebruik hiervoor het rekeningnummer van Instituut Yeunten Ling,  BE39 2400 2910 1519 met de mededeling “Amitabha voor + de naam van de overledene”
De zondag die volgt op uw bericht, kan u de rituelen volgen via Facebook. De te gebruiken teksten vindt u op onze website
Zodra de omstandigheden het weer toelaten zal het mogelijk zijn om persoonlijk aan de rituelen deel te nemen. 

Milarepa, via FacebookZaterdag 27/02 om 20u
Bij elke volle maan reciteren we de poedja van Milarepa. Voor vele dharma-beoefenaars is de yogi Milarepa een belangrijke inspiratiebron, niet alleen omwille van zijn talrijke realisaties, ook zijn levensloop is indrukwekkend  lees verder
Institut Yeunten Ling, Huy

Dit kreeg ik prive door

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit kreeg ik prive doorgestuurd.

Beste Bruno,

Graag nodigt ICT je uit voor een online conversatie met Michiel van Walt van Praag over de status van Tibet, ter gelegenheid van de lancering van zijn nieuwe boek: Tibet Brief 20/20. Dit nieuwe onderzoek, dat concludeert dat Tibet nooit deel van China is geweest, is een belangrijke referentie voor beleidsmakers, onderzoekers en diplomaten die zich bezighouden met China, Tibet en conflictbeslechting.
Tijdens deze conversatie (in het engels) die op 2 maart om 17.00 uur online zal plaatsvinden, bespreekt Christa Meindersma -Director Advocacy & Communication, ICT Europe met de auteur de implicaties van dit nieuwe onderzoek voor China en andere landen en ook hoe deze bevindingen een vreedzame oplossing voor het Sino-Tibetaanse conflict dichterbij kunnen brengen.

Kijk je mee? Meld je aan voor het Facebook Live event, of kijk live mee via onze website: www.savetibet.nl/live.
Bekijk het Facebook Live event
Volgens de Chinese regering heeft Tibet altijd deel uitgemaakt van China. Volgens Michael van Walt heeft deze claim geen wettelijke basis:
“China bezet Tibet nu al bijna drie generaties tegen de wil van het Tibetaanse volk. Zijn soevereiniteitsclaim op Tibet heeft geen wettelijke basis en berust uitsluitend op een zelfingenomen historisch verhaal. Dit verhaal is Chinees-centrisch, deels onnauwkeurig en deels misleidend. Maar het wordt zo hardnekkig en krachtig onder druk gezet door Peking, dat de wereld het geleidelijk heeft overgenomen en Tibet vandaag grotendeels behandelt als de interne aangelegenheid van China, die buiten het bereik valt.”
China heeft de onderhandelingen met de Tibetanen afhankelijk gemaakt van het feit dat de Dalai Lama publiekelijk accepteert dat Tibet altijd een deel van China is geweest. En het oefent druk uit op regeringen om dit te accepteren of in ieder geval niet tegen te spreken. De meeste regeringen zwijgen over de status van Tibet of stellen expliciet dat ze Tibet als onderdeel van China zien.

Om deze stilte en zelfgenoegzaamheid te doorbreken schreven Michael van Walt van Praag en Miek Boltjes Tibet Brief 20/20. Ze zijn van mening dat het kennen van de historische feiten van essentieel belang is voor het bereiken van een onderhandelde oplossing van het Sino-Tibetaanse conflict.
Tibet Brief 20/20
onthult dat Tibet geen deel uitmaakte van China tijdens het Mongoolse rijk, Tibet niet werd geregeerd door de Ming-dynastie en de Cho-yon-relatie tussen de Qing-keizer en de Dalai Lama vertaalde zich niet in soevereiniteit. Gebaseerd op bronnen uit verschillende landen, stelt Tibet Brief 20/20 vast dat Tibet de facto en de jure een onafhankelijke staat was na de val van de Qing-dynastie tot aan de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949.
In deze Tibet Talk zullen we dit nieuwe onderzoek en de implicaties voor China en andere staten van zijn bevindingen onderzoeken. We zullen de historische relaties tussen Tibet en de Mongoolse, Ming en Qing Empires onder de loep nemen en analyseren wat dit betekent voor de status van Tibet. Ook gaan we in op de gevolgen voor de regionale stabiliteit van het niet behandelen van Tibet als een bezet land. Vervolgens kijken we naar de beleidsimplicaties voor onze regeringen en wat dit allemaal betekent voor ons als actoren uit het maatschappelijk middenveld, politici of leden van de media. Ten slotte gaan we in op de kansen op een onderhandelde oplossing tussen China en Tibet.

Tijdens de conversatie zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen via de chat. Meld je aan voor het Facebook Live event, of kijk live mee via onze website: www.savetibet.nl/live.

Met vriendelijke groet,
Christa Meindersma
Director Advocacy & Communication, International Campaign for Tibet Europe
Afbeeldingsresultaat voor GEBEDSVLAGGETJES TIBET
ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

keşif yolculuğum 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

KA SRY magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Inner Power

Blog over spiritualiteit, persoonlijke groei, bewustwording en gezondheid.

WorldsApart 2.0

So Close & Yet So Far...

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

crazyhormonenhome.wordpress.com/

Hormonen issues en alles wat je moet weten over je schildklier!

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Fit 'N' Inch

Fitness,food,fashion

kribbels uit mijn leven

een kijk in mijn gedachten en de gebeurtenissen uit mijn dagelijks leven, heel gewone dingen, misschien ook wel heel bijzondere......

allisone

we are all connected

VOICE

To bring out the best in you ...

amankumar000

A storyteller with a poetic heart

The Eternal Words

An opinionated girl penning down her thoughts.🌸❤

Essexworldliteraturesite

Towards a Read/Writ/ing of World Literature

Roses and Brimstone

❧ A Little Heart With Extraordinary Passion

de wereld door mijn ogen

verhalen of poezie met foto's

A.&V.travel

WHEREVER YOU GO, GO WITH ALL YOUR HEART.

Storyteller's Eye Word

immagina un mondo di amore teatrale

Sunshiny SA Site

Kavita Ramlal, Proudly South African

Mooi Leven, by De Gans

Fotografie en Schrijverijen

Dogmavrij

Een liefdevolle vinger op de zere plek, omdat heling begint met (h)erkenning.

Droomvlucht...living your dream 🌏💚

You say I dream too big, I say you think too small!

Straf Verhalen

Verhalen over discipline en straf (en meer...)

%d bloggers liken dit: