Category: Boeddha Boeddhisme


Gevolgen van de zevende nationale census voor Tibet

Volgens Chinese staatsmedia is China op 1 november van dit jaar begonnen met de zevende nationale volkstelling. Volgens de Chinese staatsmedia zouden ongeveer 7 miljoen personeelsleden huizen bezoeken voor registratiewerkzaamheden. Dit is een telling die eens in de 10 jaar wordt uitgevoerd en waarbij twee soorten vragenlijsten worden gebruikt; 10% van de huishoudens moet een lang formulier invullen, terwijl de rest van de bevolking het korte formulier moet invullen. De verzameling van censusinformatie eindigt op 10 december.
Hoewel dit wordt geprojecteerd als een middel om informatie te verzamelen die de regering nodig heeft om haar economische ontwikkelingsplannen vorm te geven, doen sommige veranderingen in de formulieren dit jaar vragen rijzen over de vraag of de volkstelling zal worden gebruikt om de controle over de mensen verder aan te scherpen. Reuters meldde dat respondenten op de enquête het aantal familieleden moeten bekendmaken die in Hong Kong, Macau en Taiwan wonen of die nu een buitenlandse nationaliteit hebben. Deze vereisten zullen gevolgen hebben voor het Tibetaanse volk, waarvan sommigen familie hebben op het Indiase subcontinent of die staatsburgers zijn van landen in Europa, Noord-Amerika of Australië.
Zo werden Lhamo, een 36-jarige Tibetaanse herder en moeder van drie kinderen, en haar neef in juni vastgehouden in de provincie Driru in Nagchu in de Tibetaanse Autonome Regio en beschuldigd van het sturen van geld naar familieleden of andere Tibetanen in India, volgens Human Rights Watch. Lhamo stierf vervolgens in augustus 2020 in een plaatselijk ziekenhuis. Volgens het rapport was ze vóór haar detentie in goede gezondheid.
Bovendien meldde het staatsmediacentrum Economic Daily dat voor het eerst de ID-nummers (te vinden op de identiteitskaarten van hun bewoners) van volkstellingsonderwerpen zullen worden verzameld “om de kwaliteit van de volkstellinggegevens te verbeteren.” De identiteitskaart van de ingezetene omvat naam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, adres van permanent verblijf, het identiteitsnummer van de burger, de foto van de drager, de geldigheidsduur van de kaart en de autoriteit van afgifte. Het systeem voor het verzamelen van volkstellingen zal de verzamelde informatie dus elektronisch koppelen aan ID-nummers, zodat autoriteiten deze voor politieke doeleinden kunnen gebruiken. Economic Daily meldde dat het hoofd van het Bureau van de Leidende Groep voor de Zevende Nationale Census van de Staatsraad zei dat de informatie over het ID-nummer vertrouwelijk zal worden gehouden, en voegde eraan toe: “Het is ten strengste verboden om persoonlijke informatie van burgers aan een instelling bekend te maken, eenheid of individu. ” In China heeft de Communistische Partij echter de controle over instellingen en gebruikt ze deze om haar eigen politieke agenda te dienen, dus een dergelijke verzekering van een hoge ambtenaar zal niet veel vertrouwen wekken.

Etniciteitsclassificatie in censusvorm

De veranderingen die in de laatste volkstelling zijn geïntroduceerd, maken gemeenschappen zoals de Tibetanen vatbaar voor identificatie en selectie voor willekeurige vervolging door de staat, aangezien iemands etniciteit op het volkstellingformulier moet worden ingevoerd. Deze kwestie van etniciteitsclassificatie, die in de eerste volkstelling in 1953 werd geïntroduceerd, is om een ​​aantal redenen van belang. Over het algemeen heeft het Chinese rechtssysteem geen duidelijke definitie van ‘etniciteit’. Of het nu gaat om de Regionale Etnische Autonomiewet van de Volksrepubliek China (1984) of het Witboek over het Etnisch Beleid van China en de Gemeenschappelijke Welvaart en Ontwikkeling van Alle Etnische Groepen (2009), de definitie van etnische groepen wordt slechts aangenomen.
In 2015 vaardigden de Nationale Commissie voor Etnische Zaken en het Ministerie van Openbare Veiligheid “Maatregelen voor het Beheer van de Registratie van Etnische Groepen Chinese Staatsburgers” (Order nr. 2) uit, waarin werd bepaald dat: “De etnische samenstelling van een burger kan alleen worden bevestigd en geregistreerd op basis van de etnische samenstelling van zijn vader of moeder. ” Interessant genoeg breidde de order dit uit door te zeggen dat ‘ouders’ niet alleen biologische ouders omvatten, maar ook ‘adoptieouders en stiefouders die een opvoedings- en opvoedingsrelatie hebben met hun stiefkinderen’. Als zodanig zou een persoon met eender welke etniciteit in theorie de etniciteit van zijn of haar adoptieouders kunnen aannemen. In het censusformulier moesten de respondenten hun etniciteit invullen in een lege ruimte (op R2 in het censusformulier van 2010), en dit kon niet levenslang worden gewijzigd. Kinderen van ouders met verschillende nationaliteiten moesten er een uitkiezen. Er worden geen duidelijke redenen genoemd voor het verzamelen van etnische statistieken in de volkstelling, hoewel kan worden aangenomen dat dergelijke informatie nodig is voor het plannen van de toewijzing van middelen of ontwikkelingsprogramma’s.

Wat is de Tibetaanse bevolking?

De nauwkeurigheid van statistieken met betrekking tot de Tibetaanse bevolking is een probleem sinds de invasie van Tibet en de vestiging van de Chinese overheersing. De Chinese regering beschouwt alleen de Tibetaanse Autonome Regio, die zij pas in 1965 heeft opgericht, als “Tibet”, ook al ligt ongeveer de helft van Tibet buiten de TAR. Dus wanneer China de bevolking van Tibetanen in Tibet noemt, vermeldt het alleen die van de TAR. Aan de andere kant verwijzen Tibetanen in ballingschap (inclusief de Centrale Tibetaanse regering gevestigd in Dharamsala, India) naar alle Tibetaanse gebieden als ze naar Tibet verwijzen. Ten tweede heeft China ook sommige delen van de gemeenschap in Tibet onder aparte “etniciteiten” ingedeeld en niet als Tibetaans. In de TAR zijn er etnische groepen zoals de Monpa en Lhopa die door sommige Tibetanen worden beschouwd als onderdeel van hun bredere etnische familie. In het oosten worden de Pumi-mensen in Mili (Chinees: Muli) en twee andere provincies in de provincie Sichuan erkend als een afzonderlijke etnische groep, hoewel Tibetanen denken dat ze Tibetaans zijn (zelfs de naam ‘Pumi’ wordt beschouwd als een corrupte vorm van “Bodmi”, wat Tibetaans volk betekent in de Tibetaanse taal).
Vanwege de bovengenoemde manier om “Tibet” te classificeren, zijn Chinese functionarissen blijven volhouden dat de bevolking van Tibet iets meer dan 2 miljoen bedraagt, als reactie op beweringen van verbannen Tibetanen dat de Tibetaanse bevolking zes miljoen bedraagt. Bovendien, in reactie op de beschuldiging dat 1,2 miljoen Tibetanen zijn omgekomen onder Chinese heerschappij, verwees een Witboek over Tibet uit 1992 naar de Chinese volkstelling van 1990 waarin de bevolking van “Tibet” (wat de Tibetaanse Autonome Regio betekent) werd gesteld op 2.096 miljoen en zei: “Over de kwestie van de omvang van de Tibetaanse bevolking heeft de Dalai-kliek veel geruchten verspreid. Het meest sensationele was dat meer dan 1,2 miljoen mensen zijn omgekomen na de vreedzame bevrijding van Tibet. In 1953 meldde de Tibetaanse lokale regering onder leiding van de Dalai Lama dat de bevolking 1 miljoen mensen bedroeg. Als 1,2 miljoen inwoners waren afgeslacht, zou het een geval van genocide zijn geweest en de bevolking in Tibet had zeker niet kunnen toenemen tot de huidige 2 miljoen. ” De Chinese regering beweert dat de bevolking van “Tibet” in de loop der jaren is toegenomen. De volkstelling van 2010 stelt de Tibetaanse bevolking in “Tibet” (wat de Tibetaanse Autonome Regio betekent) op 2,7 miljoen, maar het stelt ook de totale Tibetaanse bevolking op 6.282.187, wat in feite meer is dan het aantal dat wordt geciteerd door Tibetanen in ballingschap.

Politieke implicaties van de volkstelling

Een andere vraag die uit de volkstelling naar voren komt, is: zou de Chinese regering zich om politieke redenen opzettelijk bemoeien met de cijfers van niet-etnische Tibetanen die in Tibetaanse gebieden wonen? De Dalai Lama en Tibetanen hebben altijd hun bezorgdheid geuit over de toenemende door de staat gesponsorde migratie van Han-Chinezen naar Tibetaanse gebieden, aangezien dat het behoud van de Tibetaanse identiteit bedreigt, in combinatie met het onderdrukkende bewind van Peking. In mei 2008 sprak de Dalai Lama met The Guardian over de implicaties van demografische transformatie en zei: “Er is elk gevaar dat Tibet een echt Han-Chinees land wordt en Tibetanen een onbeduidende minderheid worden. Dan wordt de basis van het idee van autonomie zinloos. ” Volgens de volkstelling van 2010 bedraagt ​​de Chinese bevolking in de TAR 245.263, wat minder is dan 9% van de totale TAR-populatie in dezelfde telling. Tibetanen in Tibet en bezoekers uit het buitenland hebben echter een toenemend aantal niet-Tibetaanse migranten naar de regio gezien, vooral geconcentreerd in stedelijke gebieden, vooral na de introductie van de spoorverbinding van Golmud naar Lhasa in 2007. Deze komen bovenop de een aanzienlijk aantal ambtenaren en militairen vestigde zich in de regio. Er zijn berichten over Chinese migranten die naar Tibet zijn gemigreerd, aangetrokken door zakelijke kansen. In feite verwees Jin Shixu, vice-president van de Commissie voor Planning en Ontwikkeling in de TAR, zelfs vóór de introductie van de spoorverbinding naar de omvangrijke migrantenbevolking in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Toen hij in 2002 met verslaggevers sprak, zei hij: “Ongeveer de helft van hen is de migrantenbevolking“, eraan toevoegend dat “dit aantal zeker sterk zal toenemen”. Dit is ook in overeenstemming met de rechtvaardiging die de Chinese leider Deng Xiaoping in 1987 gebruikte voor “het sturen van Han naar Tibet”. Deng zei: “Tibet is dunbevolkt. De 2 miljoen Tibetanen zijn niet genoeg om de taak op zich te nemen om zo’n enorme regio te ontwikkelen. Het kan geen kwaad Han naar Tibet te sturen om te helpen … De belangrijkste kwesties zijn wat het beste is voor Tibetanen en hoe Tibet zich in een snel tempo kan ontwikkelen en vorderingen kan maken met de vier moderniseringen in China. ” Daarom zouden de tellingcijfers voor de Chinese bevolking in de TAR in reële termen veel hoger moeten zijn dan vermeld. Dit is bijzonder verrassend, aangezien de volkstelling van 2010, net als de eerdere gehouden, verondersteld werd de eerste keer te zijn dat mensen werden geteld op basis van waar ze werkelijk wonen, in plaats van waar ze zijn geregistreerd onder het huishoudregistratiesysteem. Dat zou hebben betekend dat de zwevende migrantenpopulatie in de TAR er bijvoorbeeld in had moeten terugkomen.

Tibetaanse bevolking vanaf de telling van 2010

Hieronder volgen de gegevens over de bevolking van Tibetanen en niet-Tibetanen in Tibetaanse gebieden die ICT heeft samengesteld uit de zesde nationale volkstelling van 2010.

Tibet Autonome Regio (TAR): 

Bevolking van permanente inwoners: 3.002.166

Tibetaanse bevolking: 2.716.389, goed voor 90,48% van het totaal

Chinees: 245.263, goed voor 8,17%

Anderen: 40.514, goed voor 1,35% (inclusief 10.561 Monpas en 3.682 Lhopas, door Tibetanen beschouwd als onderdeel van hun etnische groep)

Sichuan: Totale Tibetaanse bevolking: 1.495.500

Kardze Tibetaanse Autonome Prefectuur (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 1.091.872

Tibetaanse bevolking: 854.860, goed voor 78,29%

Chinees: 19.998, goed voor 18,24%

Anderen: 37.814, goed voor 3,47%

Autonome Prefectuur Ngaba Tibetan-Qiang (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 898.713 Tibetaanse bevolking: 489.782, goed voor 54,50%

Qiang: 157.969, goed voor 17,58%

Chinees: 220.679, goed voor 24,55%

Anderen: 30.283, goed voor 3,37%

Mili Tibetaanse Autonome Provincie (Sichuan)

Bevolking van permanente inwoners: 138.555

Tibetaanse bevolking: 46.012

Chinees: 24.267 Yi: 43.627

Mongolen: 9.031

Miao: 8.635

Naxi: 5.098

Anderen: 1.770, goed voor 1% van de totale bevolking (de Bodmi (Pumi) zijn hierin opgenomen, hoewel Tibetanen ze als Tibetaans beschouwen. Voor Mili hebben we alleen cijfers voor 2019)

Qinghai Provincie: totale Tibetaanse bevolking: 1.375.000

Yulshul (Ch: Yushu) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 378.439

Tibetaanse bevolking: 365.169, goed voor 96,49%

Chinees: 11.685, goed voor 3,09%

Hui: 827, goed voor 0,22%

Di: 281, goed voor 0,07%

Salar: 301, goed voor 0,08%

Mongools: 62, goed voor 0,02%

Anderen: 114, goed voor 0,03%

Golog (Ch: Guoluo) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 181.682

Tibetaanse bevolking: 166.895, goed voor 91,86%

Chinese bevolking: 11.934, goed voor 6,57%

Hui: 1.739, goed voor 0,96%

Di: 429, goed voor 0,24%

Salar: 247, goed voor 0,14%

Mongools: 107, goed voor 0,06%

Anderen: 331, goed voor 0,18%

Malho (Ch: Huangnan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 256.716

Tibetaanse bevolking: 175.978, goed voor 68,55%

Chinees: 15.617, goed voor 6,08%

Hui: 16.741, goed voor 6,52%

Di: 1.027, goed voor 3,91%

Salar: 1.696, goed voor 0,66%

Mongools: 35.894, goed voor 13,98%

Anderen: 763, goed voor 0,3%

Tsolho (Ch: Hainan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 441.689

Tibetaanse bevolking: 292.888, goed voor 66,31%

Chinees: 109.694, goed voor 24,84%

Hui: 30.203, goed voor 6,84%

Di: 3.993, goed voor 0,90%

Salar: 1.040, goed voor 0,24%

Mongools: 3.096, goed voor 0,70%

Anderen: 777, goed voor 0,17%

Tsonub (Ch: Haixi) Mongoolse-Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 489.338

Tibetaanse bevolking: 53.498, goed voor 10,93%

Chinees: 322.996, goed voor 66,01%

Mongools: 27.043, goed voor 5,53%

Hui: 65.828, goed voor 13,45%

Di: 9.953, goed voor 2,03%

Salar: 4.665, goed voor 0,95%

Anderen: 5.355, goed voor 1,1%

Tsochang (Ch: Haibei) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 273.304

Tibetaanse bevolking: 66.586, goed voor 24,36%

Chinees: 98.068, goed voor 35,88%

Hui: 86.152, goed voor 31,52%

Mongools: 13.670, goed voor 5,00%

Anderen: 9.000, goed voor 3,56%.

Tsoshar (Ch: Haidong) Stad (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 1.396.846

Tibetaanse bevolking: 132.381, goed voor 9,48%

Chinees: 778.305, goed voor 55,72%

Hui: 273.672, goed voor 19,59%

Di: 115.008, goed voor 8,23%

Salar: 89.741, goed voor 6,42%

Mongolen: 6.242, goed voor 0,45%

Anderen: 1.497, goed voor 0,11%

Xining City (Qinghai)

Bevolking van permanente inwoners: 2.208.708

Tibetaanse bevolking: 121.667, goed voor 5,51%

Chinees: 1.635.217, goed voor 74,04%

Hui: 359.138, goed voor 16,26%

Di: 57.521, goed voor 2,6%

Mongools: 13.701, goed voor 0,62%

Salar: 8.505, goed voor 0,38%

Anderen: 12.959, goed voor 0,59%

Gansu provincie totale Tibetaanse bevolking: 488.400

Kanlho (Ch: Gannan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Gansu): 

Bevolking van permanente inwoners: 689.132

Tibetaanse bevolking: 376.565, goed voor 54,64%

Chinees: 266.702, goed voor 38,70%

Hui: 43.097, goed voor 6,25%.

Mongools: 164, goed voor 0,02%

Salar: 335, goed voor 0,05%

Pari (Ch: Tianzhu) Tibetaanse Autonome Provincie (Gansu)

Bevolking van permanente inwoners: 218.034 Tibetaanse bevolking: 66.125, goed voor 29,87%

Chinees: 139.190, goed voor 62,88%

Hui: 12.633, goed voor 5,71%

Anderen: 86 mensen, goed voor 0,04% (Voor Pari hebben we slechts 2000 censuscijfers)

Dechen (Ch: Diqing) Tibetaanse Autonome Prefectuur (Yunnan)

Populatie van permanente inwoners: 400.182

Tibetaanse bevolking: 129.496, goed voor 32,36%

Chinees: 73.393, goed voor 18,34%

Lisu: 106.910, goed voor 26,72%

Naxi: 46.402, goed voor 11,60%

Yi: 16, 765, goed voor 4,19%

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/12010/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

KLIMAAT IN TIBET

Klimaat in Tibet: natuurgebied wordt opgeofferd voor toeristen, en tibetaans plateau vervuild

De rijke biodiversiteit maakt het Tibetaanse Plateau een unieke en prachtige plek. Maar China’s roekeloze ontwikkelingsbeleid verwoest Tibets natuur. Dit vormt een gevaar voor het klimaat op de hele wereld.
In een recent artikel van de China Daily wordt beschreven hoe de Yarlung Zangbo Grand Canyon in Tibet “nationale erkenning” krijgt. Wat hier werkelijk wordt bedoeld, is dat een fragiel natuurgebied wordt gekwalificeerd tot premium toeristische attractie, met alle gevolgen van dien.

De Chinese overheid bestempeld een fragiel natuurgebied als ‘top’ toeristische attractie.

De Yarlung Zangbo Grand Canyon in Nyingchi in de autonome regio van Tibet, zal binnenkort worden erkend als een nationale toeristische attractie van kaliber ‘5A’, volgens een verklaring van het ministerie van Cultuur en Toerisme van 2 november jl, aldus het artikel in de China Daily.
Natuurgebieden met de classificatie AAAAA (5A) zijn de belangrijkste en best onderhouden toeristische attracties in de Volksrepubliek China, het hoogste niveau in de classificatiecategorieën die worden gebruikt door het Ministerie van Cultuur en Toerisme van China. Vanaf 2020 zijn er 279 toeristische attracties vermeld als 5A. [1]
Volgens de verklaring [2] werd de Yarlung Zangbo Grand Canyon eerder dit jaar voorgesteld door de afdeling cultuur en toerisme van de regio. Na “relevante monitoringprocedures” is het Tibetaanse natuurgebied gekwalificeerd voor een nationale ‘5A’ attractie in China.
De Yarlung Zangbo Grand Canyon staat bekend als een grote geografische ontdekking van de mensheid in de 21e eeuw en is een van de diepste en langste canyons ter wereld. De kloof herbergt veel unieke dieren en planten die nauwelijks werden beïnvloed door de mens. Tot nu toe…

A view of the Yarlung Zangbo Grand Canyon in Nyingchi, Tibet autonomous region. Photo by Tsewang for chinadaily.com.cn

Desastreus Chinees beleid

De Chinese machthebbers zien Tibet als wingewest. De belangen van de Tibetaanse bevolking spelen geen enkele rol in hun beleid. China bouwt dammen om de eigen watervoorziening veilig te stellen. 1,3 miljard mensen in de landen stroomafwaarts krijgen daardoor met watertekorten en overstromingen te maken. Onder het mom van goed ecologisch beheer maakt China bovendien internationaal goede sier door honderdduizenden vierkante kilometers grasland te omheinen en als Nationale Parken te bestempelen. In de onderstaande poster hebben wij de klimaatproblemen, en het desastreuze beleid op het Tibetaanse plateau in kaart gebracht.

ICT's Poster van de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau

Lees meer over het Klimaat in Tibet op ICT’s website

Vervuiling op het Tibetaanse plateau door ijsverlies in de Arctische zee

Naast het desastreuse Chinese beleid, heeft het Tibetaanse plateau ook direct te maken met vervuiling door de bevolking van omringende Aziatische landen.
Nieuw onderzoek in een artikel van green queen [3] suggereert een atmosferische verbinding tussen smeltend ijs in de Arctische zee en antropogene aerosolvervuiling*  boven het Tibetaanse plateau.

*Antropogene Aërosolen zijn kleine vaste of vloeibare deeltjes die in de lucht zweven, door menselijke activiteit veroorzaakt [red].

In april is de belangrijkste bron van antropogene luchtverontreiniging op het Tibetaanse Plateau afkomstig van bosbranden en de verbranding van landbouwafval uit Zuid-Azië.

Het Tibetaanse Plateau is een van de meest ongerepte ecologische regio’s ter wereld. Het plateau staat bekend als de derde pool, omdat het de grootste land-ijsmassa’s bevat buiten de Noord-, en Zuidpool.

Het Tibetaanse plateau bevat smeltwater van gletsjers dat bijdraagt ​​aan de watervoorziening van meer dan een miljard mensen.

Vanwege de schaarse bevolking heeft het Tibetaanse Plateau een verwaarloosbare lokale vervuiling, maar wordt het geflankeerd door grote woestijnen en de dichtbevolkte Indo-Gangetische vlakte van Zuid-Azië. Deze nabijheid maakt het plateau kwetsbaar voor natuurlijke luchtverontreiniging door stofstormen en voor antropogene aërosolen van industriële, transport- en landbouwemissies.
“Op dit moment blijft het Tibetaanse Plateau als geheel schoon. Als externe verstoringen – bijvoorbeeld luchtverontreinigende stoffen – echter blijven toenemen, zal een reeks milieurisico’s worden verergerd”, schreef Fei Li in een e-mail. Fei Li is een geofysicus aan de Universiteit van Bergen en het Bjerknes Centrum voor Klimaatonderzoek in Noorwegen en hoofdauteur van een nieuwe studie die de luchtvervuiling op het Tibetaanse plateau opspoort.

Regionaal probleem, regionale oplossing

Verhoogde luchtvervuiling zou een diepgaand effect kunnen hebben op het Tibetaanse plateau. Lichtabsorberende aerosolen kunnen de lokale atmosfeer verwarmen en de smeltsnelheid van gletsjers verhogen.

“Alleen een grootschalige vermindering van de vervuiling kan dit transport naar het Tibetaanse Plateau helpen verminderen.” – Maheswar Rupakheti, Instituut voor geavanceerde duurzaamheidsstudies.

“Zelfs als we kijken naar de plaatsen [op het Tibetaanse Plateau] waar geen belangrijke bronnen van antropogene emissies zijn, zien we dat bijna 50% van de zwarte koolstof afkomstig is van verbranding van fossiele brandstoffen”, zei Maheswar Rupakheti, een expert op het gebied van luchtverontreiniging – klimaatinteracties bij het Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam, Duitsland, die niet betrokken was bij de nieuwe studie.
“Dat [cijfer] betekent dat bijna de helft van die vervuiling ergens anders vandaan komt. Het zijn regionale emissies. Het kan afkomstig zijn uit Nepal, India, Pakistan of verder weg, maar het is een regionale kwestie. Hiervoor hebben we regionale samenwerking nodig. Alleen een grootschalige vermindering van de vervuiling kan dit transport naar het Tibetaanse Plateau helpen verminderen. ”
Geofysicus Fei Li was het daarmee eens: “Er is gezamenlijke wereldwijde actie nodig om de vermindering van antropogene emissies door internationale samenwerking aan te pakken, wat de enige manier is om de milieurisico’s te beteugelen, niet alleen voor het Tibetaanse plateau maar ook voor het noordpoolgebied en de hele aarde.”

Help Tibetanen hun natuur te redden in het belang van de wereld.

De Dalai Lama heeft de alarmklok geluid over de noodzaak om Tibet’s natuurlijke schoonheid te beschermen.
In 2021 vindt de VN Biodiversiteitsconferentie plaats aan de voet van het Tibetaanse Plateau. ICT Europe doet er komend jaar alles aan om het klimaat in Tibet hoog op de agenda te plaatsen voor de conferentie.

Help jij ook mee?

Bekijk ICT Europe’s Klimaat Campagne

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/klimaat-in-tibet-natuurgebied-wordt-opgeofferd-voor-toeristen-en-tibetaans-plateau-vervuild/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

De toespraak van Sonam Dorjee op de begrafenis van Takna Jigme Sangpo 

Op de begrafenis van Takna Jigme Sangpo op 22 oktober werd een prachtige toespraak gehouden door Sonam Dorjee. Sonam Dorjee heeft enkele jaren de cel in de Drapchi gevangenis gedeeld met Takna Jigme Sangpo.

Sonam Dorjee
Sonam Dorjee is geboren in Gyama Township, Medrolgungkar County (bij Lhasa) in Tibet. In 1992 organiseerde hij samen met vier andere jonge Tibetanen een protest bij een grote bijeenkomst van 1200 mensen, waaronder de hoogste communistische functionarissen van de Gyama Township. Ze bestormden het podium met een enorme zelfgemaakte Tibetaanse nationale vlag. Dit was het eerste boerenprotest ooit in Tibet. Ze werden allemaal gearresteerd. Sonam Dorjee zat zijn gevangenisstraf uit van 1992 tot 2005. Hij leed aan ernstige martelingen en geestelijke mishandelingen in de gevangenis gedurende 13 jaar. Vandaag de dag woont Sonam Dorjee in Zwitserland.

De toespraak: Takna Jigme Sangpo foreverI want to thank the Tibetan Community in Switzerland & Liechtenstein, Tenzin Sewo as well as the monks of Rikon monastery for organizing the funeral today. And I want to thank all of you for joining us here today.From 1994 to 1998 I was imprisoned in the same unit in Drapchi prison as Takna Jigme Sangpo. When we came into the prison, Takna Jigme Sangpo held our hands saying: «You are all here because you have fought for our freedom struggle. I am happy about that. Let me tell you that you will face a lot of hardship and you will undergo suffering here. But let me also remind you to stay alive! You are all young and you must leave this prison alive because there will be a time and place to tell our stories outside to the outside worldWe used to call him « Pala ». No one called him by his name. Why? When we came into prison, Pala had already spent decades insideit and yet his courage had not faltered. Even though he went through unimaginable suffering, torture and interrogatinos by the Chinese auhorities, his determination was alive. For us, he was someone to look up to. At that time, 12 prisoners would share a cell, however they put Pala in a cell with only one other non-political prisoner. There was also only one prison guard to watch him. A few times I witnessed Pala’s protests. One morning I remember hearing him shout from his cell «Long live His Holiness the Dalai Lama! Independence for Tibet!». The prison guard was usually sleeping in the mornings. This time, he woke up and went into Pala’s cell and put his hands on his mouth, injuring him badly. Then, he along with other guards dragged him into another room. That room was very small and ususally used for torture and solitary confinement. After such incidents, we would not see him for three weeks, sometimes two months. Each time he came back, he had remained as determined as ever. His body was old and weak but his spirit remained strong. All of us admired him, because even though he was in his 70s, his courage never ceased. He inspired all of us and our own courage grew stronger.On 4 May 1998 the Chinese celebrated their national «Youth Day ». On this particular day, they took all new prisoners to the square outside. Pala and I remained in our cells as we were the elder prisoners. They raised the Chinese national flag and played the Chinese national anthem. The prisoners were supposed to pay their respects but instead we heard loud noises from outside : They were protesting. There were also non-political prisoners in this group. We got nervous and ran to the gate. Some of us were shouting, some of us were crying. All of a sudden I heard gun shots. It was as if something was rushing beneath our legs. One monk from Drikung monastery was next to me, he still lives in Tibet today. He said: «I don’t know what is happening to me. I feel so dizzy!» I looked at him and saw his legs were covered in blood. As I looked closer I saw that they had shot him through the belly. There was an open wound and flesh hanging down behind his back. We all took him away and tried to cover his wound with cloth . In this chaos, Pala said: «Please, please, let’s stop now or they will kill all of us! Let me talk to them now. I will take the responsibility.» He walked towards a prison official and said: «You have shot and wounded our people. Please take them to the hospital!» Before he could stop speaking this official shouted: «You reactionary! Shut up!» and started kicking and beating him. He fell to the ground. The officials pointed their guns at him trying to shoot but all prisoners came between them and so they did not fire. I looked outside and there were military placed all over the building pointing their guns at us. They beat us all very badly this day, dragging us back into our cells. I remember all faces were covered in blood. They took us into the torture chambers and interrogated us: «Who started this protest? Who is responsible?». They locked us in the cells for days and nights. After that incident, I did not see Pala again. On that day, 3 prisoners were shot and died, one hanged himself because he could not bear the torture and eight prisoners were sentenced to harsher prison terms.I was imprisoned from 1992 to 2005 and spent 13 years in prison. In 2010 I came to Switzerland. I heard that Pala was staying in Rikon monastery. I went there to meet him. I told Pala: «My name is Sonam Dorjee. We were together in Drapchi prison.» Pala ignored me saying: “I don’t know you. You must be searching for someone else..” Then I started recounting the stories. I told him the cell number in which he was staying and I mentioned all of our fellow prisoners’ names. I saw tears rolling down his face. He hugged me. I also started crying and I felt such relief, happiness and sadness at the same time. Again, we became very close and from 2010 to 2020 I visited him at least once per month before the pandemic started. I was close to him not only because he was my fellow prison mate, but also because we were fellow freedom fighters.Pala dedicated all his life to our freedom struggle and our people. I am asking you all today to pray for his good rebirth.

DE VERTAALDE TEKST VIA GOOGLE TRANSLATE

Portrait of Takna Jigme Sangpo - Central Tibetan Administration

De toespraak: Takna Jigme Sangpo foreverIk wil de Tibetaanse gemeenschap in Zwitserland en Liechtenstein, Tenzin Sewo en de monniken van het Rikonklooster bedanken voor het organiseren van de begrafenis vandaag. En ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier vandaag bij ons zijn gekomen.Van 1994 tot 1998 zat ik opgesloten in dezelfde eenheid in de Drapchi-gevangenis als Takna Jigme Sangpo. Toen we de gevangenis binnenkwamen, hield Takna Jigme Sangpo onze handen vast en zei: «Jullie zijn allemaal hier omdat jullie hebben gevochten voor onze vrijheidsstrijd. Daar ben ik blij mee. Laat me je vertellen dat je veel ontberingen zult meemaken en dat je hier lijden zult ondergaan. Maar laat me je er ook aan herinneren om in leven te blijven! Jullie zijn allemaal jong en je moet deze gevangenis levend verlaten, want er zal een tijd en plaats zijn om onze verhalen buiten aan de buitenwereld te vertellenWe noemden hem “Pala”. Niemand noemde hem bij zijn naam. Waarom? Toen we in de gevangenis kwamen, had Pala er al tientallen jaren in gezeten en toch was zijn moed niet getemperd. Hoewel hij onvoorstelbaar leed, marteling en ondervragingen door de Chinese autoriteiten doormaakte, leefde zijn vastberadenheid. Voor ons was hij iemand om naar op te kijken. Op dat moment zouden 12 gevangenen een cel delen, maar ze plaatsten Pala in een cel met slechts één andere niet-politieke gevangene. Er was ook maar één gevangenisbewaker die hem in de gaten hield. Een paar keer was ik getuige van Pala’s protesten. Op een ochtend herinner ik me dat ik hem vanuit zijn cel hoorde schreeuwen: “Lang leve Zijne Heiligheid de Dalai Lama! Onafhankelijkheid voor Tibet! ». De gevangenisbewaker sliep meestal ’s ochtends. Deze keer werd hij wakker en ging naar Pala’s cel en legde zijn handen op zijn mond, waardoor hij ernstig gewond raakte. Daarna sleepte hij hem samen met andere bewakers naar een andere kamer. Die kamer was erg klein en werd gewoonlijk gebruikt voor marteling en eenzame opsluiting. Na dergelijke incidenten zouden we hem drie weken, soms twee maanden niet zien. Elke keer dat hij terugkwam, was hij vastbesloten gebleven als altijd. Zijn lichaam was oud en zwak, maar zijn geest bleef sterk. We hadden allemaal bewondering voor hem, want ook al was hij in de zeventig, zijn moed hield nooit op. Hij inspireerde ons allemaal en onze eigen moed werd sterker.Op 4 mei 1998 vierden de Chinezen hun nationale «Jongerendag». Op deze specifieke dag namen ze alle nieuwe gevangenen mee naar het plein buiten. Pala en ik bleven in onze cellen omdat we de oudste gevangenen waren. Ze hieven de Chinese nationale vlag en speelden het Chinese volkslied. De gevangenen moesten hun respect betuigen, maar in plaats daarvan hoorden we harde geluiden van buitenaf: ze protesteerden. In deze groep waren ook niet-politieke gevangenen. We werden zenuwachtig en renden naar de poort. Sommigen van ons schreeuwden, sommigen van ons huilden. Plots hoorde ik geweerschoten. Het was alsof er iets onder onze benen raasde. Een monnik uit het Drikung-klooster zat naast me, hij woont nog steeds in Tibet. Hij zei: «Ik weet niet wat er met me gebeurt. Ik voel me zo duizelig! » Ik keek hem aan en zag dat zijn benen onder het bloed zaten.Toen ik beter keek, zag ik dat ze hem door zijn buik hadden geschoten. Er was een open wond en er hing vlees achter zijn rug naar beneden. We namen hem allemaal mee en probeerden zijn wond met een doek te bedekken. In deze chaos zei Pala: «Alsjeblieft, alsjeblieft, laten we nu stoppen of ze zullen ons allemaal vermoorden! Laat me nu met ze praten. Ik neem de verantwoordelijkheid. » Hij liep naar een gevangenisfunctionaris toe en zei: «Je hebt onze mensen neergeschoten en verwond. Breng ze alsjeblieft naar het ziekenhuis! » Voordat hij kon ophouden met spreken, riep deze ambtenaar: «Jij bent een reactionair! Hou je mond!” en begon hem te schoppen en te slaan. Hij viel op de grond. De ambtenaren richtten hun geweren op hem terwijl ze probeerden te schieten, maar alle gevangenen kwamen tussen hen in en dus schoten ze niet. Ik keek naar buiten en overal in het gebouw stonden militairen die hun geweren op ons richtten. Ze hebben ons allemaal heel slecht geslagen deze dag,ons terug te slepen naar onze cellen. Ik herinner me dat alle gezichten onder het bloed zaten. Ze namen ons mee naar de martelkamers en ondervroegen ons: «Wie begon dit protest? Wie is verantwoordelijk?”. Ze sloten ons dagen en nachten op in de cellen. Na dat incident heb ik Pala niet meer gezien. Op die dag werden drie gevangenen neergeschoten en stierven, één hing zichzelf op omdat hij de martelingen niet kon verdragen en acht gevangenen werden veroordeeld tot zwaardere gevangenisstraffen.één hing zichzelf op omdat hij de martelingen niet kon verdragen en acht gevangenen werden veroordeeld tot zwaardere gevangenisstraffen.één hing zichzelf op omdat hij de martelingen niet kon verdragen en acht gevangenen werden veroordeeld tot zwaardere gevangenisstraffen.Ik zat van 1992 tot 2005 gevangen en heb 13 jaar in de gevangenis gezeten. In 2010 kwam ik naar Zwitserland. Ik hoorde dat Pala in het klooster van Rikon verbleef. Ik ging erheen om hem te ontmoeten. Ik zei tegen Pala: «Mijn naam is Sonam Dorjee. We waren samen in de gevangenis van Drapchi. » Pala negeerde me en zei: ‘Ik ken je niet. Je moet iemand anders zoeken … ”Toen begon ik de verhalen te vertellen. Ik vertelde hem op welk celnummer hij verbleef en noemde alle namen van onze medegevangenen. Ik zag tranen over zijn wangen rollen. Hij omhelsde me. Ik begon ook te huilen en ik voelde tegelijkertijd zoveel opluchting, geluk en verdriet. Nogmaals, we werden heel dichtbij en van 2010 tot 2020 bezocht ik hem minstens één keer per maand voordat de pandemie begon. Ik was dicht bij hem, niet alleen omdat hij mijn medegevangene was, maar ook omdat wij medevrijheidsstrijders waren.Pala wijdde zijn hele leven aan onze vrijheidsstrijd en onze mensen. Ik vraag jullie vandaag allemaal om te bidden voor zijn goede wedergeboorte.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-toespraak-van-sonam-dorjee-op-de-begrafenis-van-takna-jigme-sangpo/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

DIT KREEG IK PRIVÉ

Beste Bruno,
De klimaatverandering in Tibet raken niet alleen de Tibetanen in Tibet, maar de hele wereldbevolking. De bovengemiddelde temperatuurstijging in Tibet heeft een verwoestend effect op gletsjers, aardbodem, flora, fauna én de mens.

Maar daar blijft het niet bij. Bijna geheel onttrokken aan het oog van de rest van de wereld, transformeert de Chinese overheid het landschap op ’s werelds hoogste en grootste plateau tot een wingewest voor eigen eer en glorie.
Klimaatverandering in Tibet én de rol van China.
Help voor het te laat is!— Eeuwenlang leefden de Tibetanen vreedzaam, in harmonie en op duurzame wijze met hun leefomgeving. De rijke biodiversiteit maakt het Tibetaanse Plateau een unieke en prachtige plek. Maar China’s roekeloze ontwikkelingsbeleid verwoest Tibets natuur en bedreigt de traditionele manier van leven van de nomaden. Dit vormt een gevaar voor het klimaat op de hele wereld. Lees alles over de klimaatverandering in Tibet en download de gratis poster.
Geef om het klimaat met een kleine gift
Schokkend nieuws: Tibetaanse vrouw overlijdt in gevangenschap—Lhamo, een 36-jarige Tibetaanse moeder van drie kinderen en herder uit de TAR stierf in Chinese hechtenis, nadat ze werd vastgehouden voor het sturen van geld naar familieleden in India – een gangbare praktijk. In Augustus bezocht haar familie Lhamo in het ziekenhuis, waar ze ernstig gekneusd en niet in staat om te spreken werd aangetroffen. Twee dagen later stier ze. Haar lichaam werd onmiddellijk gecremeerd, wat een medisch onderzoek verhinderde. Lees het bericht van Human Rights Watch
In Memoriam: Takna Jigme Sangpo, Symbool voor veerkracht in Tibet— De in 1926 geboren Takna Jigme Sangpo heeft de Chinese bezetting, de Tibetaanse opstand in Lhasa, het bombardement van Norbulingka, en de verwoestende Culturele Revolutie van dichtbij meegemaakt. In een klein afgelegen dorp in Zwitserland overleed Takna Jigme Sangpo op 17 oktober op 94 jarige leeftijd. Lees het in memoriam bericht van Tsering Jampa op onze website.
Bekijk deze aflevering van Tibet Talks Europe
Tibet Talks: Europese parlementsleden praten over het bezoek van Chinese minister Wang Ji aan Europa— Op 30 September spraken parlementsleden uit Noorwegen, Frankrijk en Nederland en het Europees Parlement over het bezoek van Chinese minister Wang Yi aan Europa, de recente EU-China Summit en EU-China relaties. Bekijk de video, of lees het artikel (Nederlands) over deze Tibet Talks Europe!
Bekijk alle Tibet Talks Europe
Anti-misdaad wetgeving wordt gebruikt om Tibetanen het zwijgen op te leggen— Tien Tibetanen hebben zware gevangenisstraffen gekregen in een proces dat onthult hoe China “anti-misdaadbende”- maatregelen gebruikt om Tibetanen het zwijgen op te leggen en hen eerlijke processen te ontzeggen, vindt de International Campaign for Tibet in een nieuw rapport.
China herkozen voor de VN mensenrechtenraad, maar met minder stemmen!— De Volksrepubliek China is op 13 oktober tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York herkozen voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, maar het aantal stemmen is aanzienlijk gedaald. 
Lees het nieuwsartikel hier.
ICT’s Tibet-kalender 2021: alleen dit weekend nog met vroege vogel korting!— De Tibet-kalender voor 2021 ‘Sacred Journeys’ toont een glimp van de heilige reizen in het leven van Tibetanen.Vul bij het afrekenen in je winkelmand de couponcode: KALENDERin, en bestel de kalender t/m 31 oktober voor €10! (excl. verzendkosten).
 
Bestel hier de kalender voor 2021
Ik hoop dat wij de komende maanden op je steun kunnen rekenen voor onze Klimaatcampagne! Blijf op de hoogte via onze sociale media kanalen:
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,

Vandaag vraag ik uw aandacht voor een kritiek onderwerp dat niet alleen de Tibetanen aangaat maar de hele wereldbevolking.

Eeuwenlang leefden de Tibetanen vreedzaam, in harmonie en op duurzame wijze met hun leefomgeving. De rijke biodiversiteit maakt het Tibetaanse Plateau een unieke en prachtige plek. Maar China’s roekeloze ontwikkelingsbeleid verwoest Tibets natuur. Dit vormt een gevaar voor het klimaat op de hele wereld.
 Help voor het te laat is! Wanneer je online een gift geeft voor ICT’s klimaatcampagne krijg je deze gratis online poster per e-mail toegestuurd, waarop de aantasting van de natuurlijke schoonheid van Tibet in detail wordt weergegeven: De opwarming van Tibet. Je wordt er koud van.

Het Tibetaanse plateau en haar bewoners zijn de afgelopen decennia onevenredig zwaar getroffen door de klimaatverandering. De bovengemiddelde temperatuurstijging in Tibet heeft een verwoestend effect op gletsjers, aardbodem, flora en fauna, én de mens. 

En daar blijft het niet bij. Er is namelijk een land dat de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau stelselmatig verergert: China. Bijna geheel onttrokken aan het oog van de rest van de wereld, transformeert de Chinese overheid het landschap op ‘s werelds hoogste en grootste plateau tot een wingewest voor eigen eer en glorie.
 Steun Tibet met een kleine gift Het meest getroffen zijn de nomaden in Tibet.
 Nomaden in Tibet hebben niet alleen direct te maken met de catastrofale gevolgen van de temperatuurstijging maar ook met aantasting van hun leefgebied door de bouw van dammen, ontbossing, mijnbouw en verlegging van rivieren door en ten behoeve van China.

Omdat de Chinezen daar geen pottenkijkers bij kunnen gebruiken én om ruimte te maken voor immigranten uit eigen land, worden de Tibetaanse nomaden massaal gedeporteerd. China dwingt de nomaden te leven in betonnen barakken. Hun vee is hen afgenomen, en gaat massaal naar de slacht.

We móéten dit proces van afbraak stoppen en zorgen dat de wensen, rechten en natuurbeschermende leefwijze van het Tibetaanse volk in hun eigen land weer centraal komen te staan. Hoe, dat leest u hieronder. Uw steun is hierbij dringend nodig!
  Geef voor de natuurlijk leefomgeving in Tibet Wat wij gaan doen om het klimaatprobleem in Tibet op de kaart te zetten.

U ziet, wat in Tibet gebeurt, heeft impact op hele wereld. Blijvende impact. Daar moeten we nú aandacht voor vragen – voor het te laat is. Dat willen we als International Campaign for Tibet doen op de twee VN klimaatconferenties in 2021. Daarnaast gaan we komend jaar samen met diverse ngo’s en Tibet-organisaties een eigen klimaatconferentie organiseren om het klimaatprobleem op het Tibetaanse plateau én de rol van China op de kaart te zetten. Uw steun is daarvoor onmisbaar!

Helpt u ons het Tibetaanse plateau te redden? Voor de nomaden in Tibet en iedereen op deze wereld? Alvast bedankt voor uw mooie gift!

Met vriendelijke groet, Tashi Deleg,
  Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

DIT KWAM PRIVÉ BINNEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

UNITED NATIONS DAY 2020

United nations day 2020

Zolang ons het spreken niet onmogelijk wordt gemaakt gaan we hiermee door.

Op 24 oktober, de dag van de Verenigde Naties, is het goed te bedenken dat de VN vier resoluties aannam over Tibet, in 1959, 1961, 1965 en in 1991. Tibet is een van de oudste niet opgeloste problemen van de VN. Op grond van deze resoluties en de erkenning door de VN van het recht op zelfbeschikking van het Tibetaanse volk, rust op de VN de plicht te zoeken naar een oplossing voor Tibet.

De eerste resolutie over Tibet

In 1959, net na de Tibetaanse volksopstand tegen de Chinese bezetting en de vlucht van de Dalai Lama naar India, werd in de Algemene Vergadering de eerste resolutie over Tibet aangenomen. De resolutie verwees naar de ‘autonomie’ die de Tibetanen van oudsher hadden, sprak ernstige zorg uit over berichten dat mensenrechten en vrijheden het Tibetaanse volk met geweld werden ontzegd en riep op tot respect voor de fundamentele mensenrechten van de Tibetaanse bevolking.

De tweede resolutie over Tibet

De tweede resolutie werd aangenomen in 1961. Deze resolutie is van groot belang omdat de Algemene Vergadering in deze resolutie expliciet verwijst naar het recht van het Tibetaanse volk op zelfbeschikking. De Algemene Vergadering sprak haar diepe zorg uit over de ‘ernstige ontberingen’ die het Tibetaanse volk zijn aangedaan, verwees en riep op tot ‘beëindiging van praktijken die het Tibetaanse volk hun fundamentele mensenrechten en vrijheden ontnemen, met inbegrip van hun recht op zelfbeschikking.’

De derde resolutie over Tibet

De derde resolutie werd aangenomen in 1965. De Algemene Vergadering herhaalde haar bezorgdheid over de voortdurende onderdrukking van Tibetanen en riep op tot beëindiging van ‘alle praktijken die het Tibetaanse volk de mensenrechten en fundamentele vrijheden ontnemen die het altijd genoten heeft.’
Ondanks de verslechterende situatie in Tibet werd er van 1965 tot 1989 in de VN door regeringen met geen woord meer over Tibet gerept. In 1965 werd de Tibetaanse Autonome Regio opgericht en de Chinese controle over Tibet versterkt. Tibet ging op slot. In 1966 begon de Culturele Revolutie in China, met desastreuze gevolgen voor Tibet. In 1971 nam de Volksrepubliek China de zetel van China in de VN van Taiwan over. Dit betekende dat China permanent lid werd van de VN Veiligheidsraad, met een veto over alle beslissingen van het hoogste orgaan van de VN.
In 1985 ging Tibet open voor buitenlandse toeristen. In september 1987 demonstreerden jonge Tibetanen in Lhasa tegen het Chinese bewind en ter ondersteuning van het Vredesplan dat de Dalai Lama in Washington had voorgesteld. De protesten werden met harde hand neergeslagen maar informatie over voortdurende onlusten in 1987 en 1988 bereikte de buitenwereld. In 1988 rapporteerden VN Rapporteurs voor het eerst over gevangenneming en martelingen van jonge Tibetanen. Ook verschenen er VN rapporten over gebrek aan religieuze vrijheid in Tibet. Ik woonde die jaren in Tibet en was ooggetuige van demonstraties in Lhasa en het hardhandig neerslaan ervan.
In maart 1989 sprak ik de Mensenrechten commissie van de VN toe over het bloedbad op 10 december 1988, waarbij Chinese politie het vuur opende op ongewapende demonstranten en toeschouwers. Veel Tibetanen werden gedood of raakten gewond. Ook ik werd neergeschoten, in de Barkhor, het hart van Lhasa. De gebeurtenissen leidden ertoe dat voor het eerst twee regeringen, Nederland en Canada, officieel in de VN over Tibet spraken.

De vierde resolutie over Tibet

Twee jaar later, in 1991, na jaren van politieke lobby, en meer regeringen die in de VN over Tibet bleven spreken, lukte het een resolutie tegen China over de situatie in Tibet aan te nemen. Niet op het niveau van de Algemene Vergadering maar in een sub-commissie van de Mensenrechtencommissie. De resolutie was van grote betekenis omdat de sub-commissie bezorgdheid uitsprak over “de voortdurende rapporten over schendingen van fundamentelere mensenrechten en vrijheden die de kenmerkende culturele, religieuze en nationale identiteit van de Tibetanen bedreigen.”
Dit was de eerste en laatste resolutie die de VN over Tibet heeft aangenomen terwijl China lid van de VN Veiligheidsraad was. Toen de resolutie, met 1 stem verschil, werd aangenomen, liep de Chinese delegatie woedend de zaal uit. Twee jaar eerder, in 1989, werd in hetzelfde orgaan een resolutie aangenomen waarin het bloedbad van Tiananmen werd veroordeeld. In 2006 werd de subcommissie opgedoekt.
Nog steeds spreken Tibetanen en de International Campaign for Tibet over de mensenrechten situatie in Tibet, elk jaar tijdens de VN mensenrechten commissie in Genève. Ook al is het vooruitzicht van een VN resolutie tegen China over de verslechterende situatie in Tibet verder weg dan ooit, wij laten ons de mond niet snoeren. De VN is de enige plek waar Tibetanen de Chinese overheid persoonlijk kunnen confronteren met de ongemakkelijke waarheid over Tibet, ten overstaan van regeringen uit alle landen ter wereld. Zolang ons het spreken niet onmogelijk wordt gemaakt gaan we hiermee door.

 • Christa Meindersma

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/united-nations-day/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

In memoriam: Takna Jigme Sangpo, symbool voor veerkracht van Tibet

Takna Jigme Sangpo, symbool voor veerkracht van Tibet

In een klein afgelegen dorp in Zwitserland, vrijwel onopgemerkt voor het oog van de wereld, overleed afgelopen zaterdag Takna Jigme Sangpo op 94 jarige leeftijd. 
Naast diepe verslagenheid, maakten zich afgelopen zaterdag ook een gevoel van diepe dankbaarheid van mij meester. Ik kan zonder meer stellen dat het een van de grootste voorrechten van mijn leven is geweest om hem meermaals te hebben mogen ontmoeten. De laatste keer vorige jaar oktober in zijn bescheiden verzorgingshuis in Turbenthal. 
De in 1926 geboren Takna Jigme Sangpo heeft de Chinese bezetting, de Tibetaanse opstand in Lhasa, het bombardement van Norbulingka, en de verwoestende Culturele Revolutie van dichtbij meegemaakt. 
Ik weet nog goed mijn opwinding, anticipatie, en ik moet zeggen ook lichte schroom in 2002 bij onze eerste ontmoeting in een ziekenhuis in Washington. Even tevoren was deze held van Tibet gearriveerd uit Tibet, waar hij 37 jaar had vastgezeten in de beruchte Drapchi gevangenis in Lhasa. 
In 1965 was hij voor het eerst veroordeeld voor het lesgeven in “verboden” onderwerpen als Tibetaanse geschiedenis, taal en cultuur. Zelfs onvoorstelbare marteling, vernederingen en ontberingen stopten hem niet: ook in de gevangenis ging hij onverzettelijk en vastberaden door met zijn vreedzame protesten voor vrijheid en mensenrechten in Tibet. 
Wie schetst mijn verbazing tijdens mijn eerste ontmoeting toen daar een van meest lieve, zachtaardige en bescheiden mensen die ik ooit ben tegengekomen mij rustig vanaf zijn bed begroette. Zonder enig spoor van rancune of bitterheid jegens zijn wrede en meedogenloze onderdrukkers. Ik weet nog dat ik hem zelf nauwelijks kon zien vanwege de tranen in mijn ogen.  
Politieke gevangenen als Takna Jigme Sangpo zijn voor ICT dan ook de ultieme reden van ons bestaan. Onze organisatie werkt samen met politieke gevangenen om andere nog steeds in Tibet vastzittende politieke gevangenen te helpen en China ter verantwoording te roepen voor de gruwelijke misdaden in Tibet. 
Het levensverhaal van Takna Jigme Sangpo werpt een aangrijpend licht op de lijdensweg van Tibet onder de Chinese bezetting over de afgelopen 60 jaar. Zijn buitengewone moed en vastberadenheid zijn een weerspiegeling van de veerkracht en ontembare geest van het Tibetaanse volk – een bron van inspiratie voor alle vrijheidslievende mensen over de hele wereld. 
Het lot van Takna Jigme Sangpo is een indringende waarschuwing dat vrijheid van meningsuiting en kunnen leven overeenkomstig je eigen identiteit geen onvervreemdbare rechten zijn, maar dat deze waarden onder uitzonderlijk grote persoonlijke offers bevochten zijn en onze voortdurende waakzaamheid vereisen. 
Takna Jigme Sangpo’s bescheidenheid, zijn vriendelijkheid, zijn scherpe en onverzettelijke geest, en zijn trouw aan de idealen van vrijheid en rechtvaardigheid in Tibet zijn voor mij persoonlijk een ongelofelijke bron van inspiratie geweest en zullen dat altijd blijven. 
Zelf ben ik geen Takna Jigme Sangpo. En net als waarschijnlijk velen van jullie, vraag ik me af of ik diezelfde innerlijke kracht en onverzettelijkheid zou kunnen opbrengen mocht dat ooit van mij gevraagd worden. 
Ik hoop dat zijn lichtende voorbeeld niet tevergeefs is geweest en dat wij op onze eigen manier even onverzettelijk zijn in onze strijd voor vrijheid en menselijke waarden waar ook ter wereld. 

Tsering Jampa

Directeur International Campaign for Tibet

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/takna-jigme-sangpo-symbool-voor-veerkracht-van-tibet/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Tibetanen niet vertegenwoordigd in Tibet

De Chinese regering zegt dat de Tibetanen onder haar bewind “meester zijn geworden van hun eigen lot” en deelnemen aan het regeringsbestuur. Maar een nieuwe analyse toont aan dat de Tibetanen uit de belangrijkste leiderschapsposities in hun eigen land worden geweerd.
In het nieuwe rapport, “Position without Power, Tibetan Representation in the Chinese Administrative System,”, laat International Campaign for Tibet zien dat de belangrijkste overheidsposities in Tibet niet in handen zijn van de Tibetanen.
In een systeem waarin de Chinese Communistische Partij alle macht heeft, hebben niet-Tibetanen alle partijpositie in de Tibetaanse gebieden op provinciaal niveau. Ook hebben niet-Tibetanen de meerderheid van de partijposities op het niveau van de prefectuur.

grafiek rapport


Lijst van de partijleden
Om de analyse te maken heeft ICT een lijst opgesteld van de huidige positiehouders in de Tibetaanse Autonome Regio, alsmede van de Tibetaanse prefecturen en provincies in Sichuan, Qinghai, Gansu en Yunnan. Geen enkele functie is democratisch gekozen.
De TAR strekt zich uit over een groot deel van West- en Zuid-Tibet, terwijl de rest van het historisch onafhankelijke land – dat China meer dan 60 jaar geleden heeft geannexeerd – is verdeeld over de andere provincies.

Enkele opvallende resultaten uit het rapport:

 • Geen enkele Tibetaan heeft ooit de positie van TAR partijsecretaris, de hoogste positie in de partij, bekleed. Wu Yingjie, de huidige partijsecretaris van de TAR, is Chinees.
 • Van de zeven prefecturen en prefectuursteden in de TAR hebben er slechts twee Tibetaanse partijsecretarissen (Lhasa en Shigatse). De overige vijf functies worden bekleed door Chinezen.
 • Tibetanen zijn ook afwezig in de topfuncties van de partij in de Tibetaanse gebieden in andere provincies.
 • In Qinghai, waar er zes Tibetaanse prefecturen zijn, zijn er slechts twee Tibetaanse partijsecretarissen. In Sichuan (dat twee Tibetaanse prefecturen heeft), Gansu (een Tibetaanse prefectuur) en Yunnan (een Tibetaanse prefectuur), is geen van de partijhoofden van de prefectuur Tibetaans.

Tibetanen zijn wel het hoofd van de TAR-regering en het hoofd van de regering in vijf van de zeven prefecturen in de regio. Ook zijn er Tibetaanse regeringshoofden in de prefecturen in de andere provincies en zijn er Tibetanen in het Nationale Volkscongres en de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk in Tibetaanse gebieden. Al deze functies zijn echter ondergeschikt aan de partijleiding. Bovendien zijn er geen Tibetaanse militaire commandanten in enig Tibetaans gebied.

Wantrouwen van de Tibetanen
Hoewel China beweert dat Tibetanen gelijke kansen hebben om in de regering te dienen, zou een van de redenen voor hun afwezigheid in machtsposities het wantrouwen van de Chinese leiders ten opzichte van de Tibetanen en het onderliggende racisme jegens hen kunnen zijn.
Een duidelijk voorbeeld is Bapa Phuntsog Wangyal Goranangpa, die sinds 1949 een toegewijd lid van de Communistische Partij was. Desondanks ontkenden de partijleiders Goranangpa in zijn latere jaren enige gezagspositie en beperkten ze zijn bewegingen voor zijn dood in 2014.
De Chinese leiders hebben ook het aantal Tibetanen in opleiding voor het partijbestuur verminderd. Volgens Cai Xia, een gepensioneerd hoogleraar van de Centrale Partij School, vormden Tibetanen ooit twee derde van de ambtenaren die een klas voor Tibet bijwoonden. Vandaag de dag is dat aantal gedaald tot een derde, waarbij de Chinese kaders de rest voor hun rekening nemen.
China voegt ook eisen toe aan belangrijke banen om Tibetanen uit te sluiten. Eerder dit jaar stond op advertenties voor het rekruteren van politie in Tibet dat zij iedereen zouden afwijzen die aan separatistische activiteiten deelnamen of familieleden hadden die het land illegaal hadden verlaten. Zoals in het rapport van ICT te lezen is, behandelt China elke uiting van de unieke Tibetaanse cultuur en religie als “separatistisch”. Veel Tibetanen hebben familieleden die het land hebben ontvlucht om te ontsnappen aan het onderdrukkende bewind van de Chinese regering.

ICT-citaat van vicepresident Bhuchung K. Tsering:
“Dit rapport is een duidelijk voorbeeld van hoe het Tibetaanse volk wordt gediscrimineerd in de fundamentele kwestie van hun bestuur. Het gebrek aan vertrouwen van China in de Tibetanen heeft hen tot tweederangsburgers in hun eigen land gemaakt.”
“Helaas was China’s symbolische vertegenwoordiging van de Tibetanen in de regering deze week volledig te zien toen Che Dalha (Chinees: Qi Zhala), de etnische Tibetaanse voorzitter van de TAR-regering, tijdens een briefing in Lhasa met verslaggevers sprak. Het bezoek van buitenlandse journalisten aan de Tibetaanse hoofdstad was uiterst zeldzaam, gezien de bekende toegangsbeperkingen van China. Er is voor Che Dalha geen andere optie dan het onvrijwillige trainingsprogramma te ontkennen dat onderzoeker Adrian Zenz met behulp van veel van China’s eigen officiële bronnen heeft gedocumenteerd. Dit toonde aan dat China helaas liever probeert de wereld te misleiden over de trainingskampen in Tibet dan de Tibetanen een betekenisvolle rol te geven in hun eigen bestuur.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-niet-vertegenwoordigd-in-tibet/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

China is herkozen voor de VN-mensenrechtenraad, maar met minder stemmen!

De Volksrepubliek China is op 13 oktober tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York herkozen voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, maar het aantal stemmen is aanzienlijk gedaald.
139 lidstaten stemden voor de kandidatuur van de Volksrepubliek China, vergeleken met de 180 stemmen die het land in 2016 kreeg. Het resultaat, ongeveer 25% minder stemmen, laat zien dat China in zijn regionale groep achterloopt op Pakistan, Oezbekistan en Nepal.
Het teleurstellende resultaat komt na een aantal recente tegenslagen voor de Volksrepubliek China bij de VN. In juni riepen meer dan 50 VN-deskundigen en -organen op tot een onafhankelijk toezichtmechanisme en een speciale zitting van de Mensenrechtenraad om de mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Tibet en Hongkong te onderzoeken.
Tijdens de 45e zitting van de Raad voor de mensenrechten heeft de Volksrepubliek China een resolutie over het recht op ontwikkeling ingetrokken die zij samen met Pakistan had ingediend.
Waarnemers waren bezorgd over het kennelijke voornemen van de Volksrepubliek China om de internationale mensenrechtennormen opnieuw te definiëren en de universaliteit en onverdeeldheid van de mensenrechten te ondermijnen.
Met name in Tibet betekent “ontwikkeling” voor de Chinese autoriteiten: gedwongen verhuizing en, zoals onlangs in het rapport van de Inter-Parlementary on China naar voren kwam, de uitvoering van programma’s voor dwangarbeid van 500.000 Tibetanen.
Tijdens de 75ste Algemene Vergadering in New York hebben 39 staten zich aangesloten bij een verklaring over de mensenrechtensituatie in China en verwezen naar de situaties in Xinjiang, Tibet en Hongkong.

ICT’s opinie:

“Hoewel we het betreuren dat China in de VN Mensenrechtenraad is herkozen, toont de daling van het aantal stemmen aan dat steeds meer landen de systematische en ernstige schendingen van de rechten van de CCP in Tibet, Xinjiang en Hongkong ten zeerste afkeuren. De internationale gemeenschap zou nu volledig moeten instemmen met een onafhankelijk toezichtmechanisme bij de Verenigde Naties. De nationale regeringen zouden ook moeten overwegen om de Chinese regering ter verantwoording te roepen voor haar schendingen van de rechten en haar gebrek aan transparantie en openheid met name met betrekking tot Tibet.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china_herkozen_vn_stemmen_gedaald/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

Snap niet dat die nog stemmen kunnen behalen. Al zeker niet als het om mensenrecht gaat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Anti-misdaad wetgeving wordt gebruikt om Tibetanen het zwijgen op te leggen

Nieuw rapport onthult frauduleuze rechtszaak tegen “Sangchu 10” Tibetanen

Tien Tibetanen hebben zware gevangenisstraffen gekregen in een proces dat onthult hoe China “anti-misdaadbende”- maatregelen gebruikt om Tibetanen het zwijgen op te leggen en hen eerlijke processen te ontzeggen, vindt de International Campaign for Tibet in een nieuw rapport.

Het rapport ‘Evil Trial of 10 Sangchu Tibetans‘ kan hier worden gedownload https://secureservercdn.net/198.71.233.163/4vo.170.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/09/The-Evil-Trial-of-10-Sangchu-Tibetans.pdf

Om het rapport te maken, analyseerde ICT een zeldzame video-opname van 10 uur van een proces op 28-29 juni 2020 in de Sangchu (Chinees: Xiahe) County People’s Court in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (Gannan) in de provincie Gansu.
Aan het einde van het proces legde de rechter tien lokale Tibetanen gevangenisstraffen van negen tot veertien jaar op wegens “afpersing” en “gedwongen handel.”
De Chinese autoriteiten houden normaliter niet dergelijke “openbare zittingen” in rechtszaken met betrekking tot Tibetanen, laat staan ​​dat ze deze op internet plaatsen. Er was een schijn van een rechtbank die een behoorlijke procedure volgde door gelegenheid te bieden aan raadslieden. De door de Tibetanen geboden verdediging werd echter genegeerd ondanks dat het hout sneed en politieke straffen werden uitgesproken onder het mom van een eerlijk proces.
De Tibetanen werden vervolgd in het kader van de “Saohei Chu-e” -campagne, een driejarige (2018-20) poging om “bendes” en “georganiseerde misdaad” in China te elimineren. Tijdens het proces noemden officieren van justitie en rechters de Sangchu 10 herhaaldelijk een “slechte bende”.

ICT-bevindingen

In werkelijkheid toont het proces aan dat de beklaagden, die gerespecteerde gemeenschapsleiders zijn, alleen compensatie vroegen voor materiële schade als gevolg van rijkswegprojecten; zorgen uiten over een slachthuis in hun geboorteplaats; en fondsen wierven voor de aankoop van een stuk verlaten land ten behoeve van een klooster.
Tibetanen in de gemeente Banggurthang in de provincie Sangchu maakten zich bijvoorbeeld zorgen over de bouw van een slachthuis in 2012. In Tibet is de afgelopen twintig jaar een prominente anti-slachtcampagne actief geweest. Gemotiveerd door hun Tibetaans-boeddhistische overtuigingen, uitten lokale Tibetanen hun bezorgdheid bij het slachthuisbedrijf. Het bedrijf stemde toen toe om 1 miljoen yuan te verstrekken voor een nieuwe boeddhistische stoepa om de Tibetanen tot bedaren te brengen. Jaren later verdraaiden de Chinese autoriteiten de feiten en beschreven de $ 1 miljoen yuan als “afpersing” toen ze de Sangchu 10 berechten.
Evenzo werd compensatie die lokale Tibetanen rond 2013 ontvingen voor schade aan hun huizen als gevolg van de aanleg van de Lin-He-snelweg, ook geprojecteerd als bewijs van afpersing tijdens het Sangchu 10-proces.

Analyse

Volgens het rapport van ICT laat de zaak van de Sangchu 10 zien hoe de Chinese Communistische Partij het Tibetaanse leiderschap op grassroots niveau beschouwt als ondermijnend voor de politieke macht van de communistische partij.
De zaak laat ook zien hoe de partij haar politieke macht aan de basis verstevigt door middel van politiek-legale campagnes.
Chinese autoriteiten beschouwen de gemeenschapsdienst van Tibetanen door middel van volkstradities – zoals de Monastery Folk Management Committee waaraan de leden van de Sangchu 10 deelnamen – als een vorm van ‘bendecriminaliteit’.

Conclusies

Tijdens het proces wezen de advocaten erop dat de Sangchu 10 niemand afpersde. Ze uitten ook hun bezorgdheid over de jarenlange vertraging bij het aanklagen van de 10 Tibetanen en andere procedurele tekortkomingen. Sommige leden van de Sangchu 10 verklaarden ook dat ze analfabeet waren en weinig kennis hadden van de wet.
Door hun veroordelingen worden ze toegevoegd aan de lijst van Tibetanen die ten onrechte zijn opgesloten tijdens de Saohei Chu-e-campagne.
Vanwege het gebrek aan transparantie van China – en de weigering om onafhankelijke journalisten en onderzoekers Tibet binnen te laten – is het onmogelijk om precies te weten hoeveel Tibetanen vervolgd zijn onder de anti-bendecampagne.
Er wordt echter aangenomen dat enkele honderden Tibetanen onder het initiatief zijn opgesloten.

ICT-citaat

In zijn nieuwe rapport laat ICT een stukje van de Sangchu 10-gerechtelijke procedure in het Engels zien, evenals clips van het proces en links naar de volledige video.
“De veroordeling van de Sangchu 10 legt de tekortkomingen bloot van de ‘anti-bende’-campagne en het gerechtelijk systeem van China in Tibet, dat oneerlijk gericht is tegen Tibetanen,” zei ICT VS-president Matteo Mecacci. “De mensen in Tibet hebben recht op hun fundamentele rechten, ook wanneer ze worden vervolgd, en de Chinese autoriteiten moeten beseffen dat door Tibetanen onrechtvaardig te straffen, ze de situatie alleen maar verergeren en het wantrouwen van de mensen in hun heerschappij vergroten.”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/anti-misdaad-wetgeving-wordt-gebruikt-om-tibetanen-het-zwijgen-op-te-leggen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)
Blogs van Iris

Een beetje van dit en een beetje van dat..

Crazyhormonen

Hormonen issues en alles wat je moet weten over je schildklier!

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Fit 'N' Inch

Fitness,food,fashion

kribbels uit mijn leven

een kijk in mijn gedachten en de gebeurtenissen uit mijn dagelijks leven, heel gewone dingen, misschien ook wel heel bijzondere......

LOLA loves CHAMPAGNE

Lola neemt je mee in haar zoektocht naar dat ietsje meer dat haar leven kleurt.

allisone

we are all connected

VOICE

To bring out the best in you ...

amankumar000

A storyteller with a poetic heart

The Eternal Words

An opinionated girl penning down her thoughts.🌸❤

Essexworldliteraturesite

Towards a Read/Writ/ing of World Literature

Roses and Brimstone

❧ A Little Heart With Extraordinary Passion

de wereld door mijn ogen

verhalen of poezie met foto's

A.&V.travel

WHEREVER YOU GO, GO WITH ALL YOUR HEART.

Storyteller's Eye Word

immagina un mondo di amore teatrale

Sunshiny SA Site

Kavita Ramlal, Proudly South African

Mooi Leven, by De Gans

Fotografie en Schrijverijen

Dogmavrij

Een liefdevolle vinger op de zere plek, omdat heling begint met (h)erkenning.

Banter Republic

It's just banter

Droomvlucht...living your dream 🌏💚

You say I dream too big, I say you think too small!

Straf Verhalen

Verhalen over discipline en straf (en meer...)

wendiesweb

Met liefde geschreven...🖋

Vegan & Spiritualiteit

Veganistische voeding en Spirituele groei

verhaal achter de foto

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Project 'IK'

Een zoektocht naar positief egoïsme

Pieter Dierckx

art/kunst & yoga & massage

Блог красоты и здоровья от LiDea

О себе, о женщинах, об особенностях женского организма, об изменениях, связанных с возрастом. О красоте и здоровье, о том, чтобы сохранить их в условиях дефицита времени. О том, как сделать так, чтобы чувствовать себя королевой, чтобы окружающие видели её в вас.

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

La Bella Bora

Een tropisch lifestyle- en reisblog vol verhalen en inspiratie

Vvolutie (Wij godinnen)

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

Alles voor de moderne vrouw :Beauty,fashion shop blogs & revieuws. Altijd vind ik de leukste aanbiedingen & koopjes. Ook dan kan je er super uit zien💫💎💍💠💃💗👗🛍👠 De lekkerste zelf gemaakte recepten & de leukste shop en make-up vlogs!

%d bloggers liken dit: