Category: Psychologische teksten


Hoe een dagboek bijhouden helpt tegen stress

© thinkstock.

We weten allemaal dat praten over stress helpt om alles in perspectief te plaatsen. Maar soms hebben we nood aan iets extra’s om onze gedachten te ordenen. Een dagboek, bijvoorbeeld.

Met een dagboek bedoelen we echter geen ‘liefste dagboek’, gevolgd door een ellenlang verslag van je levensverhaal, maar korte kattebelletjes over de gebeurtenissen van de dag en enkele emoties. Op die manier wordt je dagboek een handige tool om over de dagelijkse gebeurtenissen maar ook je eigen acties en emoties te reflecteren.

Bovendien heeft zo’n persoonlijk dagboek het voordeel dat je ook bepaalde factoren van stress kan behandelen waarover je liever niet praat met anderen. Hier zijn enkele tips om ermee te beginnen (én het vol te houden):

– Welke onderwerpen behandel je? Focus je op de actuele stressfactoren. Schrijven over stress helpt je om meer afstand te nemen en de verschillende opties beter te beoordelen.

– Welke techniek gebruik je? Om stress te verminderen moet je toch zeker met twee zaken rekening houden. Eerst schrijf je wat er precies gebeurde (de feiten over de objectieve gebeurtenis). Vervolgens ga je na hoe je je precies voelde bij die gebeurtenissen en waarom.

– Wat is de inhoud? Hou je zeker niet in. Schrijf een vijftiental minuten non stop zonder enige vorm van censuur, totdat je alles hebt kunnen neerschrijven. Spellingsfouten en grammatica zijn niet van belang, het hoeft immers geen literaire roman te zijn.

- Wanneer moet je schrijven? Probeer het iedere dag te doen, maar het belangrijkste is en blijft dat je vooral schrijft wanneer je er nood aan hebt.

– Moet je het delen met anderen? Het is aan te raden om je dagboek voor jezelf te houden. Wanneer je schrijft met de gedachte dat je het aan iemand zou laten lezen, bestaat het gevaar dat je voor die ander gaat schrijven. En een dagboek is net voor en door jezelf.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2270098/2015/03/30/Hoe-een-dagboek-bijhouden-helpt-tegen-stress.dhtml

Een dagboek bijhouden of gewoon dagelijks wat dingen opschrijven op een vel papier is zeker goed. Door te schrijven kan je dingen loslaten, maar ook kan je ze na het schrijven even terug lezen en ga je bepaalde inzichten eruit halen die dan weer je sterk kunnen maken. Schrijven is een therapie om dingen snel een plaats te geven. Men spreekt dan van schrijf het uit je gevoel, dan uit je denken lees het na schrijf wat je eruit hebt gehaald aan inzicht en gooi het weg of leg het weg. En bij heel wat mensen helpt dit ook.
Juist veel mensen doen het nu op computer en niet meer echt in een boek. Want als je schrijft in een boek kan je ook de emoties of het gevoel zien aan de woorden de zinnen die de persoon schrijft. Hoe iemand schrijft daar is al veel uit te halen en dan gaat het zeker niet om de tekst.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dit zijn de mooiste mensen ter wereld (of toch in Europa)

© Samsung.

Vind jij de man en de vrouw op de bovenstaande foto ook heel aantrekkelijk? Het zijn dan ook de mooiste man en vrouw op aarde, al zijn ze jammer genoeg niet echt. De foto’s werden met de computer in elkaar gezet.

Dr. Chris Solomon, een van ‘s werelds grootste experts op het vlak van gelaatsreconstructies, stelde de gezichten van de mooiste man en vrouw samen met software die normaal gezien bedoeld is om robotfoto’s mee te maken. Hij maakte verschillende versies van het schoonheidsideaal aan de hand van kenmerken als de dikte van de lippen, de haarlijn en de lengte van de neus. Daarna werd aan honderd mensen gevraagd om de verschillende foto’s te beoordelen op aantrekkelijkheid. Solomon puzzelde uiteindelijk een definitieve versie in elkaar met die opmerkingen.

Het resultaat mag er zeker wezen, al benadrukt Solomon dat dit schoonheidsideaal zeer Europees is. “Als je hetzelfde in Afrika of Azië had gevraagd, hadden de foto’s er helemaal anders uitgezien.” Daarnaast zijn  mannen en vrouwen het ook duidelijk niet eens over wat perfectie is. “Vrouwen verkiezen een redelijk vrouwelijke man, met volle lippen, een slank gezicht, een zachte kaaklijn en geschoren wangen. Mannen hebben dan weer liever een sterke, mannelijke man.”

Opvallend genoeg verkozen vrouwen ook een veel sexier versie van zichzelf dan mannen. “Dames vinden vollere lippen, grote ogen, hoge jukbeenderen en een slank gezicht belangrijker bij zichzelf dan mannen dat doen.” Wat nog maar eens aantoont hoe streng vrouwen zijn voor hun eigen uiterlijk.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2269681/2015/03/30/Dit-zijn-de-mooiste-mensen-ter-wereld-of-toch-in-Europa-.dhtml

Wat is aantrekkelijk wat is mooi. Dat hangt allemaal van persoon tot persoon af. Zelf heb ik het moeilijk met het woord een schoonheidsideaal. Want zo zijn sproetjes ook een schoonheidsideaal en voor sommige zijn dat het dan weer niet. En zelf voor de persoon die het heeft soms een complexe. Vond het wel prachtig dat er geschreven is dat de foto’s bewerkt zijn om zo tot een pracht te komen. En wat dan heel snel opvalt aan de gezichten zijn de ogen. En ja mensen in werkelijkheid is dat het eerste waar we naar kijken als we iemand even bekijken of mee in gesprek gaan of zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dit is wat stress echt met je lichaam doet

© thinkstock.

Stress kan net zoals vele andere dingen goed zijn in kleine dosissen. Het kan werken als motivatie om eindelijk dingen afgewerkt te krijgen of het kan ervoor zorgen dat we extra op onze hoede zijn wanneer een situatie daar om vraagt. Maar, wanneer stress de bovenhand neemt, dan kan dat gevaarlijke gevolgen hebben.

Wat stress exact doet met je lichaam wordt perfect uitgelegd in onderstaande video. Wanneer we te maken krijgen met stress activeert dat een systeem in ons lichaam dat bepaalt of we moeten vluchten of de confrontatie moeten aangaan. Dit systeem was vooral eeuwen geleden handig, toen we nog op regelmatige basis bedreigd werden door wilde dieren. Toch blijft datzelfde systeem ook nu nog actief. Onze bijnieren produceren in tijden van stress cortisol, een hormoon dat ervoor zorgt dat ons lichaam een glucoserush produceert, die ons moet helpen om weg te raken uit een penibele situatie.

Allemaal goed en wel, moesten we effectief nog van beren of andere wilde dieren moeten wegrennen. In deze tijden wordt stress echter niet meer veroorzaakt door dat soort van bedreigingen, maar eerder door een overload aan emails of andere werkgerelateerde factoren. Dit zorgt ervoor dat ons lichaam gedurende een langere tijd blootgesteld wordt aan stress, en dat heeft verregaande gevolgen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/640/Stress/article/detail/2266917/2015/03/27/Dit-is-wat-stress-echt-met-je-lichaam-doet.dhtml

Stress is een zware boosdoener voor het lichaam. Niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk geeft het problemen. En er zijn er die uiterlijk stress hebben, dat zie je aan deze mensen die zijn hipper en kunnen op een moment niet organiseren omdat ze niet echt goed weten met wat ze moeten beginnen. Maar je hebt ook innerlijke stress en dat vreet aan je lichaam, je ziet dat uiterlijk niet en je kan je niet uiten zoals het hoort. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Het gevoeligheidsgen: waarom sommige mensen emoties sterker voelen dan anderen

© thinkstock.

Wetenschappers zijn al lang op zoek naar de reden waarom we zijn zoals we zijn. Worden onze karakters bepaald door onze omgeving, of hebben we gewoon een natuurlijke aanleg om ons op een bepaalde manier te gedragen? Meer nog: kan het zijn dat onze omgeving bepaalt hoe onze natuurlijke aanleg tot uiting komt?

De laatste decennia werden door overheden wereldwijd miljoenen geïnvesteerd in research naar onze genen, Het doel? Zoeken hoe de werking van onze genen ons dagelijks leven bepaalt. Psychologen zijn naar aanleiding van al die research voorzichtig optimistisch dat we dankzij deze onderzoeken op termijn ook onszelf beter zullen leren begrijpen.

Eén van de menselijke eigenschappen die onder de loep werden genomen is gevoeligheid. Mensen die extreem gevoelig zijn reageren namelijk emotioneler op hun omgeving. Ze zullen veel sneller huilen bij droevige films, delen vaker op sociale media wat hen die dag beroerde en voelen meer sympathie voor arme mensen of pas gedumpte vrienden.

Wat ook opmerkelijk is: hooggevoelige mensen zullen zich sneller focussen op het negatieve dat er in hun omgeving gebeurt dan op het positieve. Deze eigenschap zorgt voor een grote portie stress bij gevoelige zielen, en al zeker wanneer ze zich in een omgeving bevinden die nieuw voor hen is.

Aangeboren of aangeleerd?
Maar hoe komt het nu juist dat sommige personen zoveel gevoeliger zijn dan anderen? Researchers van de universiteit van Californië, Monmouth university & the Albert Einstein College of Medicine ontdekten dat gevoeligheid een aangeboren karaktertrek is, die kan geïdentificeerd worden door psychologische reacties, hersengedrag en genen.

Tijdens het onderzoek kregen 18 deelnemers foto’s te zien van fronsende en lachende gezichten. De researchers deden vervolgens een hersenscan bij de proefpersonen om in te schatten hoe emotioneel hun reactie op deze foto’s was. Uit die scan bleek dat hoogsensitieve mensen een grotere bloedtoevoer hadden naar de gebieden in hun hersenen die te maken hebben met het verwerken van emoties en empathie.

Een andere studie uit 2012 zocht naar biologisch bewijs voor gevoeligheid. De onderzoekers Rachael Grazioplene, Colin DeYoung, Fred Rogosch en Dante Cicchetti bestudeerden het cholinerge systeem, een systeem in ons lichaam dat bepaalt hoe we reageren op nieuwe omgevingen en hoe gevoelig we zijn voor bepaalde stimuli. Het cholinerge systeem wordt actief wanneer we iets ervaren dat de naam ‘verwachte onzekerheid’ meekreeg. Dit valt voor wanneer we ons in situaties bevinden waarin we verwachten iets nieuws te leren.

In hun onderzoek deden Grazioplene en haar collega’s research naar hoe de deelnemers aan de studie reageerden op een situatie van ‘verwachte onzekerheid’. Ervoeren ze zo’n situatie als bedreigend of eerder als leuk en spannend?

Voor de studie nodigden de onderzoekers 614 kinderen tussen de 8 en 13 jaar uit om deel te nemen aan een kamp dat een week duurde. De kinderen hadden allen dezelfde socio-economische achtergrond, maar werden op een verschillende manier opgevoed. De helft van de kinderen werd thuis mishandeld of seksueel of emotioneel misbruikt. De andere helft genoot van een normale, liefhebbende, opvoeding.

De kinderen die opgroeiden in een milieu waar misbruik schering en inslag was, ervoeren het kamp en de bijhorende situatie van verwachte onzekerheid eerder als bedreigend. De andere helft van de deelnemers, met een normale opvoeding, vond het kamp eerder intrigerend. Die resultaten bleven hetzelfde, ongeacht de leeftijd, het geslacht of de afkomst van de kinderen.

Hieruit kunnen we dus concluderen dat een bepaalde genetische variatie in je hersenen je sowieso meer vatbaar maakt voor bepaalde emoties, maar je opvoeding en het sociale milieu waarin je opgroeit bepalen hoe zich dat verder uit. –

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2265637/2015/03/26/Het-gevoeligheidsgen-waarom-sommige-mensen-emoties-sterker-voelen-dan-anderen.dhtml

De ene persoon zal gevoeliger zijn dan de ander. En ook vrouwen zullen het meer hebben dan mannen. Het is ons gevoel als er iets gebeurd dat we onze emoties laten tonen. Maar het kan ook in positieve zin zijn. Neem maar eens een goede lachbui kan je ook in tranen laten overgaan. Dat is dan weer dat gelukkig gevoel, dat je uit op zo een moment.
Maar er kan ook hard op ingespeeld worden neem laar geestelijke of emotionele misbruik. Dat men je zo gaat treiteren dat je gaat huilen en dat ze geen stop weten. Hier kan je als mens onder doorgaan.
Hooggevoelige mensen voelen dan ook snel emoties van anderen aan dat voor die groep dan ook weer niet leuk is. En zo heb je natuurlijk ook mensen die snel het gevoelige van iemand aanvoelen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

HET WOORD WILLEN

Waarom moeten we zoveel…

Eigenlijk zijn mijn dagen gevuld met:  ‘ik moet…..’. Maar is dat wel daadwerkelijk zo?  Persoonlijk vind ik ‘moeten’ een heel vervelend woord alsof er geen andere mogelijkheden meer zijn. En in de meeste gevallen, nu spreek ik voor mezelf, gebeurd er vaak  helemaal niets als je het ‘moeten’ laat voor wat het is. Het is dus iets wat je bedenkt, wat in je ‘koppie’ zit.

2

Dat wil niet zeggen dat je voortaan  niets meer moet, maar het haalt wel de druk van de ketel. Sommige dingen zijn helemaal niet leuk om te doen, maar moeten wel. Voor mij is dat bijvoorbeeld mijn administratie bijhouden… Toch is er niemand die zegt dat ik het ‘moet’ doen, handig is het wel. Wel is het zo dat je soms iets moet doen omdat je anders in de ‘problemen’ komt.  Ik heb het dan niet over het overtreden van  de wet. Maar als ik niet op tijd bepaalde papieren inlever, word ik niet uitbetaald.  Niets voor niets is er uitspraak: “Aan moeten gaat willen vooraf.”

1

Ik kan helemaal ‘panisch’ worden als ik soms bedenk wat ik allemaal nog ‘moet’. Vaak kan ik niet eens meer van leuke dingen genieten omdat ik alleen maar bezig ben met wat ik later nog moet doen. Ik maak dingen daardoor groter dan ze zijn. Herkenbaar?  De kunst is om het woordje ‘moeten’ te bannen. Niet alleen uit je vocabulaire, maar ook in je hoofd.  Vervang het woordje ‘moeten’ voor ‘willen’ en kijk het voelt. Door vaker bewust met al dat ‘moeten’ in je hoofd aan de slag te gaan, en het om te buigen naar willen, merk je vanzelf dat je stress afneemt en dat je er misschien wel veel meer invloed op hebt dan je zo vermoed.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2015/03/25/waarom-moeten-we-zoveel

Willen er zijn mensen die maar blijven willen. Ik wil meer dit ik wil meer dat ik wil dat gedaan hebben ik wil dat verwezenlijken. Allemaal een wil die we op ons zelf leggen, en die op termijn ons in een depressie kunnen brengen of in een zware stress. Voor wat zouden we voor ons zelf zo de nadruk leggen op dat woord? Wat je wel kan verwezenlijken met het woord is dat jezelf tot iets gaan aanzetten. Maar als je het woord in deze zin plaatst voelt het al anders aan. Ik zou graag dat willen verwezenlijken. Hier zit de nadruk op graag en als het je niet lukt zal je ook geen negatieve gevoelens hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Ik sliep met haar vriend en zou het zó weer doen': 5 lezeressen over hun grootste geheim

Sommige dingen vertel je niet snel. Andere dingen vertel je nooit. Waarom? Omdat het een taboe is. Of omdat je iets hebt gedaan wat écht niet kan. Deze lezeressen hebben zo’n geheim. En biechten ‘m aan Ze op.Iedereen doet weleens iets waar hij of zij niet trots op is. En ook iedereen heeft weleens iets meegemaakt wat niet per se aan de grote klok gehangen hoeft te worden. De volgende vrouwen echter, zwijgen voor altijd over hun grootste geheim. Alleen voor Ze maken ze een uitzondering.
Bregje (28): “Ik ben met de vriend van mijn beste vriendin naar bed geweest. Ik weet het, niet beste-vriendin-waardig, wat ik nu zeg, maar de spanning tussen mij en hem was té groot om er niets mee te doen – het leek wel of ik geen andere keuze had. Toen tijdens een filmavond mijn vriendin werd weggeroepen – ze is verloskundige –, bleef ik met haar vriend achter. Ik wist dat ik beter naar huis kon gaan, maar als een magneet werd ik naar hem toegetrokken. Binnen no time verslonden we elkaar. Het is bij één keer gebleven; het leek alsof dat genoeg was om alle spanning kwijt te raken. Het allerergste? Ik heb er geen spijt van. Sterker nog: ik zou het zo weer doen.”
Rianne (25): “Nooit zou ik aan een affaire beginnen, beloofde ik iedereen. En nu ben ik de minnares van iemand die getrouwd is en drie kinderen heeft. Op dit moment is het al twee jaar gaande. Het is niet ideaal nee, maar ik ben ervan overtuigd dat hij op een dag voor mij kiest, ook al hoor je vaak dat dit nooit gebeurt. Wat wij hebben is alleen zó sterk, en wat hij met zijn vrouw heeft is vrijwel niets meer. Hij blijft alleen nog voor de kinderen. Zodra de jongste naar school gaat, pakt hij zijn koffers. Ik vind mezelf niet egoïstisch, nee. Hij zegt zelfs: ‘Dankzij jou ben ik thuis veel beter te genieten, zeker voor de kinderen.’ Dat geeft me het gevoel dat ik echt belangrijk voor hem ben, ook al verklaart iedereen me voor gek.”
Jessica (31): “Ik heb de baan die een goede vriendin wilde. Al lange tijd zat ik werkloos thuis en ik was het zó zat; ik werd er echt ongelukkig van. Toen T. vertelde dat ze van plan was te solliciteren op een functie die perfect aansloot op mijn ervaring, besloot ik er ook voor te gaan – zonder haar dit te vertellen. Allebei werden we uitgenodigd voor een gesprek. Zij had ‘m eerder dan ik. Omdat ze de baan zó graag wilde, kwam ze bij mij het sollicitatiegesprek oefenen. Elk steekje wat ze liet vallen, noteerde ik, zodat ik díe fout in ieder geval niet zou maken. Tegen T. zei ik dat ze het uitstekend deed. Zij viel af na het eerste gesprek, ik ging door naar de volgende ronde. Voor ik naar het tweede gesprek ging, heb ik haar gebeld met de vraag of ze het goed vond als ik met het bedrijf in zee zou gaan. Ik was namelijk benaderd via-via, maakte ik haar wijs. Haar reactie? “Tuurlijk, moet je doen! Dat de beste dan de baan maar mag krijgen!”, zei ze. Ik kan nog steeds wel door de grond zakken als ik denk aan de bos bloemen die ze stuurde toen ik de baan kreeg.”
Alexia (27): “Het is nog altijd vreselijk om uit te spreken, maar: ik heb geld gestolen van mijn vader. Ik schaam me er nog steeds voor, zeker omdat hij het ook niet breed heeft. Maar toen hij een keer een financiële meevaller had en met een goedgevulde portemonnee nieuwe kleding wilde gaan kopen in de stad, heb ik ongeveer driekwart uit zijn portemonnee gevist toen hij uit het zicht was. Pas in de stad kwam mijn vader erachter dat het geld grotendeels weg was, waardoor hij geen seconde dacht dat het thuis gestolen was. Ik vind het vreselijk dat ik zijn zuurverdiende centen heb uitgegeven aan een garderobe voor mezelf. Maar het breekt nog meer mijn hart dat mijn vader uiteindelijk zei: ‘Nou ja, ik hoop maar dat de dief het geld goed kan gebruiken.’”
Valerie (30): “Aan de buitenkant ben ik die vrouw die alle ballen hoog kan houden en nooit iets mist. Maar niemand, behalve mijn ouders en één goede vriendin, weet dat ik een paar jaar geleden een aantal maanden in een kliniek heb gezeten wegens een zware depressie. Ik denk niet graag terug aan die tijd en vertel er niet over, omdat ik vrees dat mensen dan anders tegen mij aankijken. Ik ben bang dat ik nooit de baan zou hebben die ik nu heb, omdat je in mijn functie stevig in je schoenen moet staan. Iets niet aankunnen is echt een dealbreaker. Daarom hou ik stijf mijn mond over die zware periode. Ook nieuwe mensen die ik ontmoet weten niets. We wonen in een relatief kleine plaats. Straks word ik nog de dorpsgek.”
Soms doe je iets en heb je er nadien spijt van of kan je met je geheim niet ergens terecht. En hoe ga je dan om met zo een geheim als je dagelijks er eigenlijk mee geconfronteerd wordt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wetenschappelijk bewezen: zo word je gelukkiger

© Shutterstock.

In ons dagelijkse leven concentreren we ons maar al te vaak op het negatieve. Dat is vooral het geval bij mensen die beroepsmatig naar fouten moeten zoeken, zoals advocaten en accountants, maar ook in andere beroepstakken is dit een weerkerende trend. Het gevolg daarvan: ook in ons privéleven zien we vaak eerder het negatieve dan het positieve.

Dit gegeven staat in wetenschappelijke kringen bekend onder de naam ‘Het Tetris Effect’. Als je dat spelletje te lang speelt, begin je ook het echte leven in te delen in rechte lijnen. Zo ook voor advocaten en accountants, die voor hun job constant op zoek moeten gaan naar fouten. Wanneer zij ‘s avonds thuiskomen zien ze ook in hun privéleven alle kleine dingen die er mis lopen.

Toch is er een wetenschappelijk bewezen manier waarop je jezelf kan trainen om gelukkig te zijn. En dat doe je volgens Time-auteur Eric Barker door deze dingen te doen:

Maak elke dag een lijstje – in je hoofd of op papier – met drie dingen waarvoor je dankbaar bent. Zo train je je brein om te focussen op het positieve. De belangrijkste reden waarom dit werkt is omdat je op deze manier focust op het onthouden van het goede en het vergeten van het slechte.

Gelukkige mensen gebruiken onbewust een techniek bekend als retrospectief oordeel. Zij geven een positieve draai aan negatieve gebeurtenissen uit het verleden, zodat ze worden herinnerd als minder erg dan ze waren. Een bijzonder effectieve techniek.

Verwacht je eraan dat het op een dieptepunt alleen maar beter kan worden.Optimisme kan je gelukkiger maken. Zelfs in het leger worden soldaten aangeleerd om positief te zijn, omdat het hen harder en vindingrijker maakt.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2261489/2015/03/23/Wetenschappelijk-bewezen-zo-word-je-gelukkiger.dhtml

Van heel kleine dingen kan je gelukkig worden en je gelukkig voelen. Toch zijn er zo van die momenten die je nog dat tikkeltje gelukkiger maken. Die moet je ook vasthouden want het heeft moet zoveel dingen te maken. En in eerste instantie met jezelf. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Als straf kwam ze op haar eigen begrafenis

Deze snelheidsduivel zal de volgende keer eerst drie keer nadenken voordat ze weer plankgas geeft. Ze heeft de bad habit om het snelheidslimiet op de weg te overtreden. Haar dierbaren organiseerden daarom een emotionele straf voor haar waarbij de tranen rijkelijk vloeiden.

Meerdere fikse snelheidsovertredingen heeft ze begaan. Haar bezorgde familie en vrienden hebben haar al tig keer gewaarschuwd en haar gevraagd om niet meer zo hard te rijden. De snelheidsmaniak doet nergens iets op uit en lijkt niet te beseffen hoe gevaarlijk ze bezig is.

Totdat haar loved ones haar complete begrafenis verzorgen, met kist, bloemen speeches en vooral veel tranen. En het mooie is… Ze is er zelf voor uitgenodigd! Ze is in de veronderstelling dat ze met een vriend(in) afspreekt, maar ze wordt naar haar eigen funeral geleid.

Haar verwanten halen herinneringen op, vertellen korte anekdotes en raken flink geëmotioneerd door het plotselinge (nep) overlijden van hun dierbare. Net zoals bij een echte uitvaart. Een heftige bijeenkomst waarbij de boodschap over is gekomen: “Rijd alsjeblieft niet meer te hard, we willen je niet kwijt. Ik kan dit nú nog tegen je zeggen, straks als het echt te laat is, niet meer.”

Hopelijk ook voor jullie een wake-up call dames!

BRON: http://www.vrouwen.nl/view/122165/+Als+straf+kwam+ze+op+haar+eigen+begrafenis

Dagelijks lezen we het spijtig genoeg. En niemand staat erbij stil tot dat is jouw naaste is die het veroorzaakt of in het ongeval blijft. Wat ik hier uit het filmpje haal is gewoon sprakeloos. 
Mensen let op met te snel rijden, je hebt niet alleen jezelf ermee maar je rukt anderen ook ergens van weg. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

15 dingen die je ouders je wijsmaakten toen je nog klein was

Wanneer je klein bent, zijn je ouders je grootste leermeesters. Zij zijn degenen die je leren fietsen en degenen die je waarden en normen bijbrengen. Maar daarnaast maken je ouders je ook een hoop onzin wijs…
Een vreemde hoefde maar even naar je te glimlachen op straat of je greep al geschrokken naar de hand van je vader of je moeder. Je ouders, die vertrouwde je blindelings. Je geloofde dan ook alle rare verzinsels die jouw ouders je wijs probeerden te maken. Je geloofde namelijk zo dat…
… je een gulden kreeg wanneer je een van je gewisselde tanden onder je kussen legde. Wie die gulden dan onder je kussen legde? De tandenfee uiteraard.
… er een man met een mijter op een paard over de daken paradeert met zijn pieten.
… je neus net zoals die van Pinoccio gaat groeien als je een leugen vertelt.
… de sterren in de hemel overleden mensen zijn.
… de maan gemaakt is van kaas.
… er een appelboom in je buik groeit als je het klokhuis van een appel opeet.
… bruine koeien chocolademelk geven.
… cola zwart is doordat er modder doorheen zit.
… je haar uitvalt als je het niet regelmatig wast.
… kokosnoten eieren zijn van beren.
… konijnenkeutels naar dropjes smaken.
… vlak voor het slapengaan Klaas Vaak het zandmannetje langskomt en slaapzand over je heen strooit.
… je stopt met groeien als je je bord met spruitjes niet opeet.
… de ooievaar je weer op komt halen als je vervelend doet.
… er elke keer wanneer jij vloekt een engeltje doodgaat.
Waar is de tijd he dat onze ouders ons dat wijs maakte en dat we het nog geloofde. En eigenlijk hebben we het dan ook wel hetzelfde gedaan met onze kinderen en kleinkinderen.
Waar is de tijd als ik zei tegen mijn kids als je niet braaf bent ga je mee in de zak van zwarte piet en zal je niets zoets krijgen van de sint.
Wat maakte jullie je kinderen wijs?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe website voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

 
Bron: Belga  © thinkstock.

Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving kunnen voortaan terecht op een nieuw onlineplatform: ikmaakdeklik.be. http://www.ikmaakdeklik.be/ De site is een initiatief van de vzw huishouden.

Het onlineproject heeft als doel om meer kinderen van ouders met psychische problemen vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenoten en partners in de hulp.

Kinderen van ouders met psychische problemen vormen een grote risicogroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tot 70 procent van deze doelgroep krijgt te maken met ernstige problemen op lange termijn. Dat gaat over het zelf ontwikkelen van een stoornis over moeilijkheden op school tot gedragsproblemen, aldus de vzw.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/2256000/2015/03/18/Nieuwe-website-voor-kinderen-van-ouders-met-psychische-problemen-of-verslaving.dhtml

Als kind kan je met dit probleem geconfronteerd worden en is het soms moeilijk hoe ermee om te gaan. Ook angsten die er zijn zowel van wat gaat er weer gebeuren of hoe zal ik mama of papa weer vinden. Dan is het goed dat mensen klaar staan om een luistert oor te zijn en je te helpen in die moeilijke tijd.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

van dichtbij

over 't zout op mn huid, rammelende relaties en spruitjes met spiegels

Woolywoot

Kom, zullen we stilstaan? | weblog

Redesign your life

Life Coaching

JJOLIEKE

please, smile

Moedertara's Blog

Just another WordPress.com site

De Lotusvijver

Blog rond Chinese Divinatie & Filosofie met een vleugje tarot- & orakelkaarten.

(kinder)psychologie en pedagogiek

liefde en respect brengen je bij het geluk

Persona

zorg voor je geest en lichaam

denkgedachten

het levenspad

DettiKet

Leven als ASS-ADHD-NT

De dingen des levens !

Dagdagelijkse dingen die je nergens anders leest.

janariebuijs

All what's in a man's mind....

BURN-OUT RAAKT JE

behoefte aan nieuwe inzichten, meer tijd en ruimte voor jezelf

survivor huiselijk geweld

de kracht zit in jou

Leneke's dagboek

over lezen, kruiden, en andere leuke dingen

Mijn (kanker) gevecht

(Over)leven in dit leven na kanker

Thomas Pannenkoek

Een Simpele Ziel ondergaat zijn leven

Beaunino

GEWOON DOOR-ROEIEN

BiologischNatuurlijk

Biologisch eten, gezondheid, puur en onbewerkt, glutenvrij en vanaf nu ook bio-mom

Beauty,Mind&Lifestyle

Nyx

Een blog over slaap

Call it Sonja

Schrijfster, brugwachter, moeder, huisvrouw, schilderes, kapitein binnenvaart, gescheiden en sinds 2010 een andere levensweg ingeslagen. (See links for english version)

droomblog

Just another WordPress.com site

Miss Spock

Story telling

Blogs Leven met kanker

Lichaams en huidverzorging bij kanker - www.huidverzorgingbijkanker.nl - @tips_bij_kanker

Land van Eden

Of hoe we anders kunnen leven en denken.

De wereld van Anna

Over een sluipmoordenaar is ons leven

Miekjes mijmeringen

mijn leven met ups en downs

Evie Bee

Welcome to my world....

Take This Now

Don't let yesterday use up too much of today

Trendy Goodies

Een site/blog waarin ik over ons leven, onze dieren, mijn creatieve ideetjes, mijn webwinkel Trendy Goodies en mijn leven met fybromyalgie schrijf.

Power Praat

Lekker in je vel

hansstellingsma

living life as it roll,s on by

Sattva Healing ~ Zielherkenner -

bewustzijn, innerlijke en eigen kracht, persoonlijke ontwikkeling en transformatieprocessen

Hollen of Stilstaan

Over ADHD en andere chaotische zaken

readmarga

Lees mij..

Sterre's blog

De webblog van Sterre Hunvie

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 149 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: