Tag Archive: tekst bruno


Ontspannen

Boek, Lezing, Lezen, Ontspanning, Ontspannend, Thuis

Mensen hebben het vaak moeilijk om zich te ontspannen. Nemen ook de tijd niet voor zichzelf en denken dat ze altijd maar bezig moeten zijn. toch regelmatig ontspanningsmomenten inlassen kan zo een deugt doen. Dit kan door gewoon kleine dingen voor jezelf te ondernemen.
Een gezellig muziekje beluisteren als men iets aan het doen bent.
Lavendelolie sprenkelen op een zakdoek en af een toe aan ruiken. Ook op je kussen enkele druppels kan helpen om rustig in slaap te vallen.
Op je ademhaling letten. Als je met iets bezig bent rustig in en uit ademen. En dit vanuit je buik. Dat kan perfect helpen om je rust te vinden. En zo je lichaam te ontspannen.
Probeer niet te piekeren zo ga je nooit kunnen ontspannen. Stress is een boosdoener voor heel je lichaam. Probeer dan je gedachten op iets positiefs te zetten. Hoe moeilijk het ook kan zijn.
Ga eens wandelen. Tel je stappen eens af en toe zo ga je gedachten intens naar het wandelen. Zet tijdens je wandeling al je zintuigen open. Probeer wel na de wandeling de rust te bewaren.
Een mooie oefening die je overal kan doen is. De vijfvingeroefening.
Dit is een soort van ‘zelfhypnose’ om meer rust te creëren waarbij je je gedachten leidt naar fijne momenten. Raak met je duim je wijsvinger aan: denk nu aan een moment dat je je prettig moe voelde (bv. na het sporten, na een boswandeling …). Doe hetzelfde met duim-middelvinger, duim-ringvinger, duim-pink en denk telkens aan fijne momenten: een periode van liefde (een warme omhelzing, intiem gesprek …), een prachtige plek, een fantastisch compliment dat je kreeg …
Probeer je de gevoelens die je telkens op zo’n momenten had boven te halen … en hou even vast.
Zo een leuke oefening om te doen en deze kan je gewoon overal doen.

Zou zeggen geniet ervan en ontspan je. succes

Gevouwen Handen, Vingers, Handschoenen, Breien, Winter

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Liefde kennen en geven.

Kind, Hond, Huisdier, Jurk, Meisje, Golden Retriever

Vanaf onze geboorte zouden we allemaal de liefde moeten kunnen voelen en krijgen. Maar soms is dat niet het geval. Dan moet men leren om lief te hebben en toe te staan. Liefde kan je aan alles en iedereen geven. Het komt uit het hart. Maar als je het nooit gekend hebt moet je dit zelf eerst leren kennen en voelen. Dan pas kan je het delen en geven. Daarom is eigen liefde het belangrijkste.
Als je het herkent bij jezelf dan zal je merken dat liefde bijna overal toe te passen is. Dat het leven uit liefde bestaat. Liefde is een gevoel. Dat gevoel moet jezelf eerst kunnen voelen. Sommigen hebben spijtig genoeg een negatief gevoel en beeld over dat gevoel van liefde. Door wat ze ooit hebben meegemaakt en als trauma bij zich dragen. Soms op jonge leeftijd soms op latere leeftijd. Dan sluit je eigenlijk je gevoel voor liefde af. Zal je het ook niet voelen wat liefde is maar zal je dit ook niet kunnen geven. Men zal zich er ook niet voor openstellen als je ooit een probleem gekend hebt waar het woord liefde aan te pas kwam. Zoiets zie je vaak in relaties met een dominante partner. Dan zal men ook een ander gevoel naar buiten brengen. Dat te maken heeft met angst. En als men angst voelt is het moeilijk om ook liefde te voelen. Angst en liefde hangt nauw samen.
Angst is de emotie van afkeer, afzondering, haat, vluchten, afstoten, jaloezie, afgunst en alle andere negatieve gevoelens. Liefde is de emotie van vasthouden, samen zijn, samenwerken, blijdschap en alle andere positieve gevoelens. Als deze gevoelens niet in balans zijn dan zal men of wel het negatief gevoel meer naar boven halen of anders het positief gevoel. Dit hangt dan ook af van je eigen ingesteldheid en wat je ooit ervaren hebt. Door bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat je eigenlijk jezelf gaat beschermen wil je geen pijn meer voelen.
In de positieve zin is houden van naar heel wat in ons leven. Omdat het ongelimiteerde energie is op zielsniveau. Toch zit er een verschil in liefde. Dat hangt af van persoon tot persoon. Alhoewel bepaalde dit niet aan iedereen kunnen geven. Mensen hebben ook soms een angst als ze een relatie hebben om liefde te geven aan anderen. Maar liefde is een gevoel dat men deelt. En hoeft niet zoals velen denken dat het met seks of iets sensueels te maken heeft. Dan is het ook zo om die gedachten en angsten los te laten. Ook gaan veel mensen ervan uit dat men geen vriendschap mag kennen met een ander geslacht. Ook een vriendschap bestaat uit liefde. En voor wat zou dat niet mogen stel ik me de vraag.

Liefde
L leef
I in
E een
F fijne
D dimensie
E van energie
Energie die je met als deelt wat op jouw pad komt.

Liefde geeft je een warm gevoel.
Liefde laat je stralen.

Stel, Strand, Vakantie, Lucht, Diner, Dol Zijn Op

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Onderhandelen.

Raadpleging Van, Informatie, Gesprek, Silhouet

Allemaal moeten we het wel eens doen in alle vormen. En tegen heel wat mensen. Toch is het niet altijd even simpel om tot compromissen te komen. Het belangrijkste is om je rust te blijven behouden. Dat wordt meestal ook aangevoeld door de andere. Zodat deze ook de rust bewaard.
Velen zien onderhandelen als in conflict gaan. Maar dat is het zeker niet. Vaak durven we niet zeggen wat we echt voelen en zo ondermijn je juist wat echt telt in het gesprek. Blijf bij het onderhandelen niet stil hamer op het onderwerp zelf. Maar ook spreek de persoon aan over wat je gevoel is. Bij gelijk welke onderhandeling komen emoties kijken. Ook deze moet je in het gesprek laat zien en voelen. Maar blijf altijd respectvol naar elkaar. Zijn er bepaalde angsten die je hebt geef die ook aan.
Een onderhandeling die je aangaat is vaak omdat je iets wilt verwezenlijkt wilt krijgen. Onderhandelen doe je steeds op een verschillende manier. Als je onderhandeld met je partner of met vrienden of men kinderen of ouders of je werkgever. Toch speelt telkens een ding mee voel het gesprek aan. Voel elkaar aan. En soms even afwijken van het onderwerp kan geen kwaad. Bij gelijk welke persoon probeer steeds je rust zelf te bewaren. Blijf rustig adem halen. Voel je dat je het even niet goed zit verlaat even het gesprek. Even naar het wc of een luchtje scheppen kan en mag je aangeven. Geef ook aan als iets je niet zint of irriteert. Zo ga je niet in verdediging maar vraag je eigenlijk om het op een andere manier te formuleren.
Onderhandelen is tot een overeenkomst komen. En dat heeft dan ook te maken met het gezegde. Water bij de wijn doen maar dit geld voor beide partijen.
Juist dat moet goed verdeeld zijn dan wint iedereen in zijn onderhandeling.

Manager, Ontmoeting, Afspraak, Analyseren, Akkoord

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Belangrijke woorden in ons dagelijks leven.

Kracht
Doorzettingsvermogen
Liefde
Inzicht.
Als we de kracht ergens niet voor hebben kunnen we ook niet goed leven. Als we niet goed kunnen functioneren in het leven zal men het moeilijk hebben met doorzettingsvermogen. Dan stroomt er ook geen liefde meer in je lichaam en geest. En vind je geen enkel inzicht om eruit te komen. Men moet het leven en het dagelijks leven steeds van een positieve kant bekijken. Dan pas kan men leven en ervan genieten.
Mensen die met tegenslagen te kampen hebben of een ziekte zullen een van deze woorden minden voelen en komen dan terecht in een negatief spiraal. Waar het vaak moeilijk is om eruit te komen. Tot een kracht vinden het inzicht krijgen nee ik moet verder. Denk hier maar aan een paard. Het heeft de kracht om door te zetten. Het doorzettingsvermogen komt doordat het paard maar al te goed weet waar heen. Zo kan je ook eigenlijk een mens beschouwen. Als deze positief kan blijven denken. Daarom behoren bepaalde dieren in de spirituele wereld net als de mens. We kunnen van elkaar veel leren maar ook veel met elkaar delen.

Net zoals we allemaal edelstenen kennen. Zijn er ook kiezels die we allemaal kennen. Heb je er als mens wel eens bij stilgestaan welke weg deze soms al hebben afgelegd en hoe oud ze misschien wel niet zijn. Waar we als mens onze voeten opzetten in onwetendheid naar de kiezels toe. Ook deze geven een kracht door zonder dat wij als mens erbij stil blijven staan. Het is zelf een therapie om met blote voeten erover heen te gaan. Dit is goed voor de bloedsomloop. Voor men dat doet moet men als mens de kracht vinden om dit te ondernemen. Zo zie je dat ons leven uit die woorden bestaan.
Zo heb je ook de kracht van de aarde. Die niet tegen te houden is. Maar ook geeft de aarde ons heel veel. Voedsel drank warmte maar ook koude en regen. Daar wij ons moeten tegen beschermen. Dat beschermen doe je dan weer uit liefde. Je bent de aarde dankbaar voor het voedsel voor drank en ja ook voor de koude en regen. Anders zou er niets groeien.

Ook in de liefde bedrijven en relaties hebben we deze woorden nodig. En dan komt er nog een bij respect naar elkaar toe hebben. Weten dat wat je deelt in overleg met elkaar is. Dat de liefde ons de kracht geeft de energie geeft en dit ook doorgeeft aan elkaar.
Mensen sta voor jezelf eens stil bij die woorden. Deze woorden die in veel terug te vinden zijn. En waar wij als mens (on)bewust mee kunnen omgaan.

Gebied, Landbouw, Boer, Boerderij Paarden, Trekpaarden
Passie, Lust, Paar, Buit, Handen, Man En Vrouw, Relatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Een vrije wil.

Duif, Vogel, Vrijheid, Vliegend, Dier

Allemaal zouden we dat moeten kennen. Maar spijtig genoeg durft niet iedereen dit uiten.
Vrije wil is: De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen. … In ethische zin impliceert het bestaan van een menselijke vrije wil dat individuen voor hun daden moreel verantwoordelijk zijn.
Vrije wil bestaat in alle vormen voor jezelf. Men komt op voor jezelf en je leeft vanuit jezelf. Zo heb je drie woorden die dan ook belangrijk zijn
Liefde
Wijsheid
Wil om te bewegen
Deze werken vanuit ons hart en via ons gevoel. Naar jezelf naar anderen toe.
Door onze maatschappij en bepaalde verplichtingen hebben we vaak geen keuze om onze vrije wil te uiten. We worden op momenten geleefd. Maar men kan er toch iets aan doen. Voor jezelf in jouw eigen mening blijven staan. Een vrije wil wordt niet aangeleerd dat moet men zelf leren. En zou je niet mogelijk laten leiden door de huidige manier van wat ze verstaan ons leven.
Men moet echt vanuit jouw liefde jouw gevoel kunnen leven. Wordt men daar in gestoord zal men zich ziek maken. Zowel psychisch als lichamelijk. Men gaat voelen dat je niet meer kan zijn wil je echt bent. Dat is zeker niet het leven dat men wilt leiden. Men wilt genieten op jouw eigen manier. Geniet kan alleen maar als je vanuit jezelf kan leven. Dan leeft men in liefde. Dan leef je in harmonie met jezelf en met anderen.
Om jezelf zo goed mogelijk te leren kennen is het soms nuttig om even in je verleden te duiken. Juist daarmee krijg je voor jezelf bepaalde inzichten die nu van belang kunnen zijn.
Leef vanuit liefde
Leef vanuit je eigen wijsheid. Want we zijn allemaal wijs op onze eigen manier.
Leef vanuit je eigen wil om vooruit te komen en je verbonden te voelen.

WIE DURFT TE ZEGGEN DAT HIJ UIT VRIJE WIL LEEFT

Reiter, Paard, Water, Zonsondergang, Sunrise, Lucht

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Momenten in ons leven die ons bijblijven.

Vrouw, Strand, Springen, Gelukkige Vrouw, Vrouwelijk

Denk aan je eerste echte liefde.
Je eerste werk.
Je eerste kindje dat je op de wereld zet.
Allemaal momenten die je heel je leven meedraagt.
Zo zijn er ook momenten die bij je blijven maar dan in een negatieve zin. Die draag je ook vaak heel je leven bij je. Zeker als deze niet verwerkt zijn.
Ook in heel ons leven komen we van die momenten tegen. Die lang in onze gedachten blijven hangen. Juist zo van die momenten maakt je gelukkig. Het voelt goed aan. Dat neem je dan een lange tijd met je mee. En komt vaak ter sprake als het nodig is. Momenten in het leven kunnen ook bepaalde toevallen zijn. Het valt je toe op een moment dat het nodig is. Misschien heb je een droom die je wilt verwezenlijken. Wel er zal een moment komen dat men die waar kan maken als je erin blijft geloven.
Zoals nieuw werk.

Betere functie.
Iets aanleren.
Als het tot je komt krijg je er ook weer een goed gevoel bij. Juist mag het wel niet onrealistisch optimisme zijn. Soms denkt men zo en dat komt toch nooit of bijna nooit. Denk hierbij maar mensen die op de lotte spelen.
Bepaalde momenten kunnen ook spiritueel zijn. Het moment in je leven dat je misschien anders door het leven wilt gaan. Dat men het begrip spiritueel gaat herkennen. Dat men zich durft te uiten zoals je echt bent. Ook dat zijn top momenten in je leven.
Net zoals geen masker meer te moeten dragen. Te laten zien wie je echt bent wat je vanuit jezelf van jouw leven wilt maken ook dat zijn prachtige momenten die bij je blijven.
Het moment
Het is het wachten waard
Het komt

Het voelt goed
Het geeft je een gelukkig gevoel
Je koestert het
Je draagt het bij je.

Klaprozen, Yoga, Veld, Vrouw, Het Pad, Meisje, Leuk

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Je uitleven door muziek en dansen.

Land, Gitaar, Meisje, Muziek, Instrument, Muzikaal

Muziek brengt iets naar boven.
Het zorgt ervoor dat in de hersenen van alles tegelijk gebeurt. Het prikkelt hersengebieden die betrokken zijn bij onder meer emotie, motoriek, geheugen en taal.” Het activeert, ontspant, maakt vrolijk of juist verdrietig.
Hier kan je nog een stukje lezen wat muziek met ons lichaam en onze geest doet. Wie zegt dat hij/zij geen ritme heeft. Die is niet eerlijk naar zichzelf toe. We hebben allemaal ritme in ons. Want vrije dans kan iedereen en daar hoeft men geen ritme voor te hebben. Je laten meevoeren op en met de muziek. Dansen lucht op maar ook kan het ook emoties naar boven komen. Dansen brengt een gevoel naar boven. Je kan het alleen of met iemand doen. Of zelfs in groep. Als je laat gaan dan komt er dopamine vrij. Maar ook oxytocine en serotonine en endorfine. Zo kan het zijn dat je meer zelfvertrouwen krijgen. Juist omdat het vanuit jezelf komt. Alleen is het de angst overwinnen om ermee te beginnen. Dansen kan men ook zien als een verwerking. Je kan er ook liefde instoppen.

Kinderen doen het op hun manier. Waar ze soms zelfs niet bij stil staat en voor hen ook een uitlaatklep is. Tot op een moment dat we het niet meer doen of minder. Vrouwen zullen al sneller gaan dansen als mannen. Ook al moeten ze alleen dansen. De muziek daagt hen uit om niet stil te staan.
Men kan het ook zien als een therapie. En vaak helpt deze ook.
Dan wordt er muziek opgezet en gaat men ieder lichaamsdeel los maken. Men begint bij het hoofd zo verder naar je voeten. Men gaat ook even gewoon om het ritme stampen moet de voeten. Dit om je goed te aarde. Als je dan je ogen sluiten of je blinddoekt dan ga je merken dat je lichaam eigenlijk zelf begint te reageren te bewegen. Doe je dit in groep moet je geen angst hebben elkaar aan te raken. Het is je durven over te geven aan het gevoel dat als een trilling binnenkomt en die trilling via beweging om te zetten. Je durven uit te leven alleen of in groep.
ook helpt muziek en dans om bepaalde dingen te verwerker. Zo merkt men dat bepaalde muziek gespeeld wordt naargelang de gemoedstoestand van een persoon. Het wordt dan ook vaak als therapie aangeraden. Wanneer je dan nog eens helemaal kan laten gaan op de muziek. Voel je vaak nadien je herboren. Natuurlijk moet men dat gevoel ook vast kunnen houden.
Dansen is bewegen muziek is luisteren. Als men dit op een lijn kan zetten dan pas geniet je ervan.
Dansen is een vorm van uiten

Dansen is een vorm van delen
Dansen is een vorm van liefde naar jezelf en naar anderen.
En dat is ook voor muziek zo.

Mensen, Mens, Vrouw, Dreadlocks, Viering

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Yoga kan je overal doen.

Yoga, Zonsopkomst, Silhouet, Sunrise, Vrouw, Meisje

Men hoeft daar niet altijd je matje voor uit te rollen of naar een yoga school voor te gaan. Een je de basis oefeningen kent of zelfs nog meer kan je er ook thuis mee aan de slag. Er bestaan ook goede filmpjes die te vinden zijn op YouTube. Maar ook niet alleen thuis kan je aan de slag gaan. Als  je gaat wandelen en je vind een open plek daar kan je ook perfect even enkele oefeningen doen. Net zoals aan je bureau op je werk. Tussen je pauze even je helemaal tot rust brengen. Of zelfs om je even tot rust te brengen. Yoga kan je dus overal doen. Tot zelfs gewoon op een stoel. Waarvan ook heel wat te vinden is op YouTube. Yoga heeft als doel met lichaam en geest bezig te zijn. Dat maakt dan men dit op alle momenten van de dag kan doen. Je ademhaling speelt een grote rol en ook de focus leggen op een bepaald gebied in je lichaam. Dat maakt dat je lichaam heel goed onder controle weet te houden. Dit in alle omstandigheden. Want door goed te leren ademhalen kan jezelf al tot rust brengen. Ook speelt je ademhaling een belangrijke rol als je gaat sporten of wandelen. Dat zou dan ook de eerste oefening moeten zijn die men leert. Velen van ons ademen verkeerd. En dat maakt dat men op een moment kort van adem kan geraken. Zeker als men sport beoefend.  
Zelf vind ik het van belang dat men met het lichaam bezig is. Dat men het rust geeft wanneer het nodig is maar dan men ook de nodige beweging eraan geeft. Ook mentaal is dit goed. Men hoeft dan nog niet iedere oefening optimaal uit te voeren. Als men maar je lichaam laat bewegen. Beweging is tijd nemen voor jezelf. Er even tussenuit gaan.
Dat maakt dat je yoga op gelijk welke plaats kan doen. soms is het goed om tijdens een wandeling je even tegen een boom te zetten. Zo de boomhouding te doen.
Mensen eigenlijk gaat het erom overal en iedereen kan bewegen.
Bewegen is gezond voor heel ons lichaam.
Dat toch belangrijk is om ook je gelukkig te voelen.
Zo mensen beweeg en geniet.

Vrouw, Yoga, Fitness, Kalm, Uitrekken, Recreatie, Vrede

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wijsheid

Boeken, Pagina'S, Open, Open Boeken, Romans, Verhalen

Allemaal van klein naar groot hebben we dat in ons. Zoals ze vaak zeggen we worden wijzer met de jaren. En dat klopt. Omdat men vanuit jezelf gaat zoeken en leren. En dat houd eigenlijk niet op zolang we hierop aarde zijn. Van jongs af leren ze ons iets aan. Maar dat moeten we nog niet aannemen. Dat komt pas als men er ook zelf een studie naar doet. Er wordt ons veel geleerd maar op een moment ga je vanuit jezelf leren. De belangrijkste les in wijsheid. Is jezelf leren kennen. jezelf leren aanvaarden zoals je bent. Dat een van de zwaarste lessen is in het leven. Want dit houd nooit op. Zelf kennis is dus de grootste wijsheid die men kan bereiken. Dit vind ik dan zelf een mooie spreuk van Confucius: AAN DE PERSOON DIE ALLE ANTWOORDEN WEET, ZIJN NIET ALLE VRAGEN GESTELD.
Denk hier maar bij wat ze je leren in scholen. Die vooraan staat spreekt de waarheid. Wijsheid bestaat uit keuzes maken. Een keuze die je vanuit jezelf maakt is nooit verkeerd en zijn altijd lessen die je eruit kan trekken. Dat is dan ook verantwoordelijkheid opnemen. Dat ook voor jezelf weer een wijze les is. Zo zie je dat het toch processen zijn daar je doorheen moet. Ook hoe je in het leven nu staat. Hoe je omgaat met wat er allemaal gebeurd in de wereld en rond je heen. Dat zijn dan weer je levensvragen die je voor jezelf kan stellen. Alhoewel terugkerende patronen zijn die ons pad kruisen. En waar we (on)bewust in meegaan of in meebewegen. Maar is dat je doel dan van jouw leven. Hierin moet men dan een balans vinden en ik noem het overleven. Om mee te kunnen in deze maatschappij of wat je via media te zien en te horen krijgt. Als je dat voor jezelf kan doseren dan krijg je voor jezelf vertrouwen in het leven. Men gaat met je eigen emoties, gevoelen en energie om kunnen gaan.
Weet mensen dat iedere dag een nieuw les is die je door moet.
Wijsheid hebben we allemaal in ons zitten
Wijsheid is leren.
Wijsheid is ondernemen.
Wijsheid is jezelf zijn.

Zelfkennis is de zwaarste les in jouw wijsheid.

De Ruimte, Houding, Lotus, Wolken, Roze, Blauw

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Aan jezelf werken

Geloof In Jezelf, Citaat, Motivatie, Zelf Motivatie

Het is steeds goed om aan jezelf te werken. Maar soms moet je het geleerde eerst even volledig tot je nemen voor je een volgende stap zet. Velen willen teveel op een korte termijn bereiken. Dat zeker niet in de goede richting werkt dan.  Dan ga je ook goed kunnen focussen op je waarde die je dan hebt. Zo ga je ook jezelf kunnen waarderen. We zijn nooit uitgeleerd. Maar men moet voor jezelf uit kunnen maken waar je mee begint. Dat tot een goed einde te brengen. En vervolgens dit even voor jezelf uitwerken. Voordat je nieuwe dingen gaat aannemen.
Velen onder ons willen iets bijleren. Of willen ergens dieper op ingaan. Dan moet jezelf de vraag stellen wat kan je ermee. En wat kan je ermee op termijn. Dan merk je dat je eigenlijk jezelf betrekt in jouw werk. Ga je ook meer aandacht kunnen geven aan het project en aan jezelf. Dan pas groei je en leer je bij. Ook mag men niet vergeten. Fouten maken is ook leren. Leren hoe je het de volgende keer anders kan aanpakken of doen. leren is ook aan jezelf werken. Dat maakt dat men ook te maken krijgt met aantrekkingskracht. Men gaat iets leren of aanleren en op zo een moment trek je ook de mensen aan die ook zo leven of werken. Dat maakt dat je ook jouw ervaringen ermee kan delen. Dat ook weer een teken is van aan jezelf te werken. Het leren delen van ervaring met anderen. Zo leer je ook weer jezelf te waarderen. Weten voor jezelf wat je kan en wat je in het nu gebruikt om vooruit te komen.
Wil je graag groeien en jezelf ontwikkelen? Dat mag. Maar stel jezelf eens de volgende vragen:

  • Wat is het doel van je groeien?
  • Welk gevoel streef je na?
  • Hoe voel jij je als je je optimaal ontwikkeld hebt?

Leren is groeien groeien is je gelukkig voelen en wat je geleerd hebt voor jezelf.
Een goede tip wat ik wil meegeven. Lees ook eens het
boek The Secret

Zomer Vakantie, Vissen, Tijd Voor Jezelf

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: