Category: cannabis – drug


Illegale drugs, zoals MDMA en truffels, om je psychisch beter te voelen? “Als toxicoloog heb ik daar niks op tegen”

XTC en magische truffels innemen om je mentale gezondheid te verbeteren, werkt dat? In Australië mogen psychiaters de stofjes die je in drugs vindt voorschrijven aan hun patiënten. Binnenkort ook bij ons? Toxicoloog Jan Tytgat heeft er alvast niks op tegen. “Ik begrijp dat mensen zich beter voelen. Door die hallucinogene stoffen krijg je andere inzichten dan wanneer je nuchter bent.”

Prins Harry gebruikte psychedelica om zijn mentale gezondheid te verbeteren, zo onthulde hij in een recent interview in het Amerikaanse programma ‘60 Minutes’. Het ging om ayahuasca, een natuurlijk psychedelisch brouwsel dat door inheemse culturen in Zuid-Amerika gebruikt wordt voor religieuze en spirituele doeleinden en psilocybine, de belangrijkste psychoactieve component van magische truffels.
“Als je het met de juiste mensen doet, en je lijdt onder verdriet of trauma, dan kunnen deze stoffen werken zoals een medicijn”, aldus de prins. “Jarenlang voelde ik zo’n grote last op mijn schouders omdat ik nooit kon huilen om de dood van mama. Psychedelica hebben mijn voorruit vrijgemaakt, me verlost van het verdriet van mijn verlies. Ze namen het idee weg uit mijn hoofd dat ik moést wenen om te bewijzen dat ik mijn moeder miste.”

Australië keurde deze stoffen onlangs goed

Prins Harry is niet alleen. Steeds meer mensen gebruiken psychedelica, al dan niet legaal, om mentale problemen te overwinnen. Denk maar aan zangeres Selah Sue, al stapte zij na een tijdje terug over op de klassieke antidepressiva.
Australië is het eerste land dat het gebruik van psilocybine (de belangrijkste psychoactieve component van magische truffels, red.) en MDMA (het bestanddeel in de gekende partydrug XTC, red.) officieel goedkeurt voor medische doeleinden. Psychiaters in het land verwelkomen deze mogelijkheid: sinds afgelopen juli mogen ze MDMA voorschrijven voor post-traumatische stress stoornissen en psilocybine voor onbehandelbare depressies. Ze noemen het een ‘babystapje in de juiste richting’.

Mag het ook al in België?

Ann Eeckhout, woordvoerster van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: “In ons land geldt dat een arts therapeutische vrijheid heeft van voorschrijven, zolang een product niet verboden is. Als een arts, op basis van ervaring, literatuur of lopende studies, weet dat hij de patiënt die voor hem zit kan helpen met een geneesmiddel dat elders wel al vergund is, dan kan dat wel voorgeschreven worden.”
“Psilocybine en MDMA zijn tot nader order verboden stoffen in België”, begint Tytgat. “Ze kunnen dus nog niet worden voorgeschreven bij ons. Waarschijnlijk worden ze wel al op experimentele, maar kleinschalige basis gebruikt, maar ze zijn nog niet officieel erkend. In Australië mogen artsen effectief al overgaan tot alternatieven als klassieke medicatie niet werkt. Wel moet er een soort informed consent zijn: betrokkenen moeten ermee akkoord gaan. Dat vind ik een heel goede aanpak waar ook wij naartoe zouden moeten werken. Maar in België verloopt het allemaal niet zo snel.”

Je krijgt andere inzichten dan een nuchter persoon

Legaal of niet: toxicoloog Jan Tytgat vindt het niet verwonderlijk dat psychedelica bij sommigen zo’n gunstig effect hebben. “Als je die drugs puur recreatief gebruikt op een festival of feestje is dat ook om je geest in een staat te brengen die je aangenaam vindt. Je zou hetzelfde kunnen zeggen voor mensen die zich ziek voelen. Zij nemen dezelfde middelen om zich beter te voelen.”
We leven in een wereld waarin drugs steeds vaker gebruikt worden voor alternatieve doeleinden, stelt Tytgat vast. “Het is een soort hype, en ik heb er niks op tegen. Ik kan perfect begrijpen dat sommige artiesten microdosissen LSD gebruiken om wat meer buiten de lijntjes te kunnen kleuren, bijvoorbeeld. In Californië is dat ook heel populair in de tech industrie: met een klein beetje LSD, werken die mensen intensiever. En dat verbaast mij niet. Door die hallucinogene stoffen, die vooral de zintuigen dermate veranderen, ga je andere inzichten krijgen dan een nuchter persoon.”

Wat in de paddenstoel zit, zit al in ons brein

Nog een reden dat Tytgat de positieve effecten van psychedelica erkent: ze verschillen vaak niet zo heel veel van het klassieke geneesmiddel. “Chemisch zijn dat allemaal moleculen die in hetzelfde schuifje passen. Als je de bestanddelen van paddo’s en XTC onder een vergrootglas legt en vergelijkt met de medicatie die er op de markt is, dan zien wij als scheikundige niet zo veel verschil.”
“En als je gaat kijken naar de neurotransmitters die wij in ons brein hebben, denk aan serotonine, dopamine, adrenaline, dan kunnen we stellen dat wat de natuur produceert in die paddenstoel bijna hetzelfde is. De inhoud van een XTC-pil, MDMA, is een amfetamine die heel hard trekt op de adrenaline die wij van nature aanmaken als neurotransmitter. En ons lichaam reageert natuurlijk op wat er wordt ingenomen.”

Maar wérkt het echt voor je mentale gezondheid?

Tytgat: “Wetenschapper Michiel Van Elk heeft recent een boek geschreven dat een heel nuchtere kijk geeft op psychedelica en of we die kunnen gebruiken als medicatie. Daaruit trok ik twee conclusies. Als je de klassieke, illegale drugs beschouwt, zoals psychedelische paddestoelen maar ook XTC en andere producten, dan kunnen we stellen dat het voor sommige mensen met mentale problemen effectief helpt. Op één voorwaarde: je moet ervoor openstaan en de mindset hebben dat ze daadwerkelijk een verschil kunnen maken.”
“De ervaring leert dat psychedelische drugs veel minder effect hebben bij mensen die heel kritisch zijn.” Ondervinden mensen die er wél voor openstaan dan een soort placebo-effect? “Neen, want je gaat hen wel degelijk actieve bestanddelen toedienen. Alleen is de beleving afhankelijk van de persoon. Bij dit type alternatieve geneesmiddelen speelt wat je er van verwacht echt wel mee. Verwacht trouwens ook niet dat het effect beter zal zijn omdat je voor de natuurlijke optie gaat.”

Verwacht geen langetermijneffecten

De tweede conclusie die Van Elk in zijn boek stelde was de volgende: psychedelica doen wel iets, maar verwacht er geen langetermijneffecten van. Daarvoor moet je ze langdurig blijven gebruiken. “Mensen die psychiatrisch zijn of psychoses hebben kunnen alternatieve therapieën volgen, bijvoorbeeld bij een sjamaan, en die kunnen zeker effect hebben. Maar ze mogen niet verwachten dat ze zo nog niet voorgoed van hun problemen af zijn.”
“Dat is iets wat de meeste mensen niet beseffen. Ze doen een therapie van een week of twee met paddo’s, ze vinden dat plezierig en het heeft een gunstig effect op hun mentale staat. Ze gaan ervan uit dat dat effect zal blijven, maar als ze een genetische component van vatbaarheid voor geestelijke problemen hebben, dan komen die vroeg of laat terug.”

De uitwerking kan verschillen van persoon tot persoon

Nog een conclusie van een aantal onderzoeken: de efficiëntie van de drugs of psychedelica hangt ook af van de toestand van waaruit je vertrekt. “De uitwerking van cannabis is uitgebreid bestudeerd. Bij mensen die depressief en psychotisch zijn, of andere problemen hebben van psychiatrische aard, gaat de mild hallucinogene en psychedelische drug een heel andere uitwerking hebben dan bij een gezonde jongen van zestien die eens een joint probeert. Omdat zulke drugs op iedereen een ander effect kunnen hebben, speelt hoe je geest werkt ook mee.”

XTC om je Parkinson-symptomen te verminderen?

Tytgat vertelt over een interessante studie. “Het ging om partygangers in Londen van tussen de veertig en zesti die de diagnose van Parkinson kregen. Dat is geen psychiatrische aandoening, maar een ziekte waardoor je minder makkelijk kan bewegen en heel houterig loopt. Deze mensen rapporteerden een onverwachts geschenk als ze uitgingen en XTC namen. Plots waren hun Parkinson-symptomen dan veel minder.”
“Dat klinkt raar, maar zo raar is dat niet. Als je de medicatie voor Parkinson onder de loep neemt, zie je dat die molecule enorm hard op XTC lijkt. Weer een goed voorbeeld dat je lichaam geen onderscheid maakt of je nu een drug of geregistreerd geneesmiddel inneemt.”

Let op voor de rommel die erbij zit

Het enige gevaar, volgens Tytgat? “De rommel die erbij zit.” En da’s dan ook meteen de grootste valkuil. “Ik werk dagelijks met justitie. Als wij analyses doen van stukken die in beslag zijn genomen, dan moet je vaststellen dat de ene XTC-pil de andere niet is in termen van zuiverheid. Hetzelfde geldt voor paddo’s. Als mensen psychedelische drugs gebruiken als medicijn, dan hoop ik maar dat ze een zo zuiver mogelijk preparaat te pakken krijgen. En dat is niet altijd vanzelfsprekend.”
In tegenstelling tot het systeem van klassieke medicatie, dat garanties biedt voor de gebruikers. “Als je nu een antidepressivum bij een apotheker gaat halen op voorschrift van een arts, is er een heel veiligheidsnet met verantwoordelijkheden.”
“De specialist die voorschrijft moet redenen hebben om dat voor te schrijven, de apotheker heeft ook een wettelijke verplichting dat wat hij aflevert kwalitatief is. Heeft een persoon neveneffecten en pleegt hij bijvoorbeeld zelfmoord, dan kan een apotheker effectief voor de rechtbank komen. Als mensen drugs gaan gebruiken met een psychedelische uitwerking om zich beter te voelen, hoop ik dat het ook duidelijk is wie er verantwoordelijk is als het dan misloopt.”

Binnenkort in België? Voor een doelgroep die anders in de kou blijft staan

“Ik ben er voorstander om dit soort drugs voor te schrijven aan een doelgroep van patiënten die anders in de kou blijven staan, en met deze therapie wél geholpen worden. Ik ben daar absoluut niet tegen. Het doel van geneeskunde is mensen helpen die zich ziek voelen of ziek zijn.”
“Vermits je in een gecontroleerde omgeving de goede dosis van een betrouwbaar product neemt, bijvoorbeeld een heel lage dosis XTC en je doet dat af en toe, dan ga ik als toxicoloog niet zeggen dat dat nadelig is. Dat valt eigenlijk nog wel mee.”

In ons land is er voorlopig nog geen beweging naar legalisatie, volgens het FAGG.

BRON: https://www.hln.be/gezond-en-gelukkig/illegale-drugs-zoals-mdma-en-truffels-om-je-psychisch-beter-te-voelen-als-toxicoloog-heb-ik-daar-niks-op-tegen~ab08dcb3/

Ik ben van mening dat bepaalde er baat bij kunnen hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat men weet wat men koopt. Als men hier een overeenkomst zou kunnen vinden moet er geen angst zijn dat men rommel binnen krijgt. Zelf heb ik ook ayahuasca retraite gedaan. Daar zat zelfs een dokter bij die het deed om de rust te vinden. Nu als men de tekst leest en men heeft een goede begeleiding kan ik begrijpen dat het soms beter is dit te nemen dan medicatie. Maar hierin België zal het nog lang duren voor men het legaal zal maken.

MDMA (XTC) stimuleert de afgifte van bepaalde stoffen in de hersenen. Hierdoor treden zowel bewustzijnsveranderende als oppeppende effecten op. XTC staat bekend als een stof met een entactogene en stimulerende werking.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Partydrugs als ketamine en mdma als nieuw medicijn tegen zware depressie: “Onderzoeken tonen spectaculair resultaat”

Krijgen mensen met een zware depressie in de toekomst ketamine voorgeschreven? De psychiatrische zorgverlener PsyQ/Parnassia dient een groep patiënten deze partydrug toe als therapeutische behandeling. En de resultaten zijn indrukwekkend. “Zelfs voor mensen bij wie de vooruitzichten heel slecht waren, kunnen deze psychedelica heel goed uitpakken”, zegt onderzoeker en psychiater Jolien Veraart.

Niet alleen ketamine lijkt goed te werken bij mensen die al jaren zwaar in de put zitten, ook met andere psychedelische drugs worden opmerkelijke resultaten geboekt. Zo blijkt MDMA, het stofje dat de basis vormt van een xtc-pil, bijzonder effectief te werken bij wie aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) lijdt.
De afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) doet sinds 2014 onderzoek naar de effecten van ketamine op patiënten die kampen met zware chronische of steeds terugkerende depressies. Het gaat om mensen die al heel wat behandelingen achter de rug hebben, maar allemaal zonder resultaat. In één van de drie instellingen waar het onderzoek van UMCG zich uitstrekt, PsyQ/Parnassia in Den Haag, wordt sinds drie jaar ketamine toegediend.
Jolien Veraart deed voor haar doctoraat samen met haar collega’s diepte-interviews waarin zeventien cliënten vertelden over hun ervaringen met therapie in combinatie met ketamine. De meesten vonden het een overweldigende ervaring, al kost het vaak moeite de controle los te laten en zich over te geven aan de behandelingen. Bij het gebruik van ketamine raken patiënten in een trance, waarbij emotie, gedachten of waarnemingen buiten het eigen bewustzijn worden geplaatst. “Mijn idee is dat je tijdens de trip onbewust dingen in je hoofd oplost, dat je tot bepaalde inzichten komt”, zegt één van de geïnterviewden.
Patiënten zeggen onverwacht intense en soms overweldigende, maar ook beangstigende ervaringen te beleven. Andere beschrijvingen die uit de interviews naar voren komen zijn ‘bizar’, ‘desoriënterend’, ‘een rollercoaster’, ‘een andere wereld binnengaan’ en ‘eeuwigheid ervaren’. De ervaringen zijn voor de één spiritueel, vredig en ontspannend, maar voor de ander ook vervreemdend, desoriënterend en beangstigend.

Psychotherapie helpt niet altijd

Jolien Veraart begeleidt als psychiater ook patiënten op de gesloten afdeling van de Depressiekliniek van PsyQ/Parnassia in Den Haag. “Depressies zijn één van de voornaamste veroorzakers van gezondheidsverlies en de belangrijkste oorzaak voor verzuimkosten”, zegt ze. “Eén op vijf mensen krijgt er tijdens het leven wel een keer mee te maken. We hebben effectieve behandelingen met medicatie en psychotherapie, maar toch knapt 20 tot 30 procent van de patiënten niet op met wat we tot nu toe kunnen bieden.”
De opkomst van de twee gerelateerde medicijnen ketamine en esketamine heeft voor een doorbraak gezorgd, zegt Veraart. “Zelfs voor mensen bij wie de vooruitzichten heel slecht waren, kunnen deze psychedelica heel goed uitpakken.” Ketamine werd in de jaren zestig ontwikkeld en onder meer gebruikt als narcosemiddel voor paarden. Inmiddels hebben ook jongeren het goedje ontdekt als populaire drug op dansfeesten. Het snuiven ervan leidt tot een dromerige roes en een tripeffect. “Wanneer gebruikers een (te) hoge dosis ketamine nemen, kunnen zij in zeer sterke mate beleven dat er een scheiding optreedt tussen lichaam en geest (dissociatie) en het gevoel hebben (bijna) dood te gaan. Dit wordt een K-hole genoemd.”
Om die reden moeten patiënten dan ook een goede begeleiding krijgen bij het medisch gebruik van ketamine of, in dit geval, de variant esketamine. “We kunnen niet zeggen: ‘Nu krijgt u wat esketamine toegediend, na twintig minuten kunt u wat bijwerkingen ervaren zoals duizeligheid, misselijkheid of een wazig gevoel en dan komen we over drie uur weer kijken.’ Het is ook belangrijk dat ze openstaan voor de andere staat van bewustzijn waarin zij terechtkomen, want het kan heel heftig zijn.”

Positief effect na een paar uur

De belangstelling voor tripmiddelen of psychedelica in de wetenschap is niet nieuw. Al in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw experimenteerde de psychiatrie in de Verenigde Staten met de toepassing van ketamine, lsd of psilocybine, de actieve stof in truffels en paddo’s. Ook destijds waren er bemoedigende signalen. Maar toen president Richard Nixon in 1971 zijn war on drugs begon en psychedelische drugs op één hoop veegde met zeer verslavende middelen als heroïne, kwam ook een abrupt einde aan de onderzoeken.
Begin deze eeuw werden in Amerika de eerste studies op dit terrein weer opgepakt. Opvallend is dat bij de patiënt al na een paar uur een positief effect optreedt dat dagen of soms weken kan aanhouden. Dat is veel sneller dan met antidepressiva, waar het minimaal drie tot vier weken duurt voordat er iets gebeurt. “Deze behandeling kan heel erg effectief zijn”, zegt Veraart.

Prijzige neusspray

Er is nog vervolgonderzoek nodig naar de langetermijneffecten van ketamine op het brein en andere organen, zoals de blaas, lever en nieren. Om daar meer over te weten te komen, verzamelen instellingen gezamenlijk gegevens over het effect van ketaminebehandelingen.
Farmagigant Johnson & Johnson heeft een neusspray ontwikkeld waarmee patiënten de behandeling kunnen ondergaan. Nadat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA het middel in 2019 al goedkeurde, gaf ook Europa intussen groen licht. Maar een behandeling met deze medicatie is prijzig; per patiënt gaat het al snel om tienduizend euro per jaar.
Hoewel ketamine, MDMA en paddo’s vrij eenvoudig op de niet-legale markt verkrijgbaar zijn, raadt Veraart af om thuis te gaan experimenteren. Des te belangrijker is het volgens haar dat therapeutische behandelingen met psychedelische drugs snel en algemeen beschikbaar worden voor mensen die dat het hardst nodig hebben. “Zeker nu de patiënten weten dat er een middel bestaat waar ze mogelijk baat bij kunnen hebben.”

BRON: https://www.hln.be/mijn-gids/partydrugs-als-ketamine-en-mdma-als-nieuw-medicijn-tegen-zware-depressie-onderzoeken-tonen-spectaculair-resultaat~abd39df35/

Wat is ketamine lees hier
Wat is mdma lees hier.
Het kan misschien goed werken maar zit men hier niet met ups en downs. Net als bij antidepressiva. Eens ze zijn uitgewerkt kan men in een diep dal vallen. En daar moet men toch rekening mee houden ook naar lange tijd gebruik. Tast het geen andere organen aan. Of ook de bijwerkingen moeten zeker besproken worden.

Het is maar te hopen dat bepaalde zelf niet gaan experimenteren. Hier moet een goede deskundige begeleiding bij horen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Duitsland bereikt akkoord over legalisering cannabis

De Duitse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de legalisering van cannabis, zo meldt het Duitse persagentschap DPA. Voortaan worden cannabis en de werkzame stof THC in ons buurland niet meer als verdovende middelen beschouwd.

Zo zou het voortaan toegelaten zijn om tot maximaal dertig gram wiet te kopen en te bezitten voor persoonlijk gebruik. Thuis zelf plantjes kweken wordt in beperkte mate toegestaan en de verkoop aan volwassenen in “gespecialiseerde winkels met een vergunning” en mogelijk ook in apotheken wordt mogelijk gemaakt.
De sector is er in ieder geval klaar voor. In januari draaide persagentschap AP een reportage over een ‘legale’ cannabisplantage, die hierboven te bekijken is.
Of er daadwerkelijk iets van in huis zal komen, is echter de vraag. Internationale en Europese wetgeving over cannabis zou kunnen botsen met de Duitse legaliseringsplannen. Het wettelijk kader zou slechts “beperkte mogelijkheden bieden om het project van de coalitie uit te voeren”, aldus een door het kabinet goedgekeurde kernpuntennota.
Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) gebruiken ongeveer vier miljoen volwassenen in Duitsland cannabis. Dat gaat gepaard met een grote zwarte markt en betrokkenheid van de georganiseerde misdaad, waar de regering van Bondskanselier Olaf Scholz nu tegen wil optreden.
Begin deze maand kondigde de Amerikaanse president Joe Biden in een videoboodschap aan dat duizenden Amerikanen veroordeeld voor cannabisbezit gratie zullen krijgen.

BRON: https://www.hln.be/buitenland/duitsland-bereikt-akkoord-over-legalisering-cannabis~a9386d56/

Stof tot nadenken. Dat al heel wat landen het op een akkoord kunnen gooien. Soms kan het nuttig zijn om dan de drug maffia aan banden te leggen. Een goede controle erop en wie weet kunnen heel wat problemen opgelost worden.
Sommigen gebruiken het echt voor hun gezondheid. En als dit door de overheid eens gezien kan worden dan kunnen ze misschien ook een akkoord sluiten

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

We roken meer en straffere cannabis, is dat erg? Prof toxicologie: “Het zijn niet de jongeren die meer roken”

Volgens een nieuw VN-rapport zijn er wereldwijd meer wietliefhebbers en is cannabis ook sterker geworden. Verontrustend, vinden zij. Toxicoloog Jan Tytgat nuanceert dat voorzichtig. Hij maakt zich vooral zorgen over de opkomst van gevaarlijke synthetische varianten en pleit er dan ook voor om klassieke wiet te regulariseren. “De jeugd rookt steeds vaker zulke synthetische cannabis, en niet altijd bewust. Die stof is véél sterker dan gewone cannabis.”

Over geen enkele drug werden doorheen de jaren zoveel liedjes gemaakt als over cannabis. Maar de plant waar Bob Marley, Peter Tosh en co over zongen lijkt in de verste verte niet meer op wat er vandaag gerookt wordt. Volgens een nieuw rapport van UNODC (organisatie van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding, red.) ziet men een toename van 40 procent van de THC (de psychoactieve stof in cannabis, red.) in marihuana.

Is wiet vandaag echt sterker?

Het klopt wel dat marihuana sterker is geworden als je gaat vergelijken met cijfers van rond de eeuwwisseling, bevestigt toxicoloog Jan Tytgat. “Destijds zat het THC-gehalte rond 4 à 8 procent, maar het overschreed nooit 10 procent. Vandaag blijft het stijgen tot boven 10, met soms uitschieters van 12 à 14 procent. En dat is wanneer het gevaarlijk wordt. Een jongere die een jointje rookt of een spacecake eet met 14 procent THC in zal ongetwijfeld psychoses krijgen.”

Een dealer heeft geen enkel voordeel aan cannabis verkopen waar gebruikers hallucina­ties van krijgen en niet meer door kunnen functione­ren.Toxicoloog Jan Tytgat

Sommige wietsoorten zijn dus nu wel iets straffer, maar dat is niet bepaald een recente ontwikkeling. “Historisch gezien zijn de concentraties vandaag inderdaad hoger dan twintig jaar geleden, maar ze zijn niet nog hoger aan het worden. We spreken eerder van een afvlakking, en ik voorspel dat het gemiddelde THC-gehalte zelfs wat zal gaan dalen. Een dealer heeft namelijk geen enkel voordeel aan cannabis verkopen waar gebruikers hallucinaties van krijgen en niet meer door kunnen functioneren.”

Meer gebruikers dan cocaïne, MDMA en amfetamines

Het rapport schrijft niet alleen dat de gemiddelde THC-gehaltes hoger liggen, maar ook dat het aantal gebruikers toeneemt. Volgens het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving rookten meer dan 22 miljoen Europeanen het afgelopen jaar cannabis, tegenover respectievelijk 3.5 miljoen, 2.6 miljoen en 2 miljoen mensen die cocaïne, MDMA en amfetamines gebruikten. Daarmee blijft wiet de populairste drug, en de tijden van taboe zijn lang voorbij. De plant siert tegenwoordig vrolijk de verpakking van huidverzorgingsproducten, drankjes en zelfs hondensnoepjes. Wie het niet wil roken, die kan het vapen, slikken of zelfs smeren. 
Het klopt dat cannabis een ‘destigmatisering’ doormaakt, weet Tytgat. “In de jaren zeventig was cannabis nog een class one scheduled drug, zoals heroïne, terwijl het nu veel toegankelijker is. Verschillende landen hebben het geregulariseerd of gelegaliseerd. Wereldwijd wordt er iets meer cannabis gerookt: zo’n 200 miljoen mensen gebruiken wiet, terwijl dat aantal tien jaar geleden nog op 160 miljoen geschat werd. Ik zou niet zeggen dat het gaat om een terugkeer van die klassieke drug, maar het blijft gewoon heel populair. En ik verwacht dat het aantal gebruikers nog meer zal stijgen.”

Rond de eeuwwisse­ling rookte nauwelijks 5 à 10 procent van de vrouwen cannabis, momenteel zit dat aantal al boven 10 procent.Prof toxicologie Jan Tytgat

Ook zijn er steeds meer vrouwelijke gebruikers, stelt hij. “En daarin zie ik een analogie met tabak. Roken was vroeger een exclusieve mannenaangelegenheid. Mannen trokken zich terug in een kamer om sigaren of sigaretten te roken. Historisch gezien hebben vrouwen nadien een inhaalbeweging gemaakt, en met cannabis gebeurt nu hetzelfde. Rond de eeuwwisseling rookte nauwelijks 5 à 10 procent van de vrouwen cannabis, momenteel zit dat aantal al boven de 10 procent.”
In tegenstelling tot wat je zou verwachten is het stijgende gebruik van cannabis niet te wijten aan de jeugd. “Het zijn niet de jongeren die nu meer wiet roken dan twintig jaar geleden. Het zijn juist mensen uit de leeftijdscategorie van dertig- of veertigplus die meer roken dan vroeger.”

Legaal bij ons?

Het feit dat wiet in sommige delen van Noord-Amerika gelegaliseerd werd, zit daar zeker voor iets tussen. Net zoals het feit dat de verkoop van cannabisproducten die minder dan 0,2 procent THC bevatten, toegelaten is bij ons, net zoals in het grootste deel van Europa. Het gaan dan om zogenaamde CBD-producten met een minimaal psychoactief effect, al moeten we daar toch ook mee opletten. “De ervaring met steekproeven en eigen analyses leert dat er heel vaak overtredingen zijn op dat gebied. Het gaat dan om bloemtoppen en olie waarvan men denkt dat ze qua wetgeving legaal zijn, maar die toch het toegelaten THC-gehalte overschrijden.”
Dat is een praktisch probleem met een wetenschappelijke verklaring, aldus Tytgat. “De plant maakt voorlopers aan van het illegale stofje THC, onder de vorm van zuren. Die bloemtoppen zijn legaal te kopen omdat ze de toegestane gehaltes niet overschrijden. Maar tijdens de bewaring, van soms weken en maanden, droogt de plant. Daardoor vindt er een omzetting plaats die zorgt voor een hoger THC-gehalte. Hoe ouder en droger de plant is, hoe groter de kans dat die 0,2 procent THC overschreden wordt. Wiet is een instabiel product, dus bij controles wordt er toch 2 of 3 procent vastgesteld, tot grote verbazing van veel shopeigenaars.”

Er zijn ontelbare mensen, vooral volwasse­nen, die kunnen functione­ren met cannabis en er bewust mee omgaan.Toxicoloog Jan Tytgat

Nicotine is verslavender

Het rapport stelt ook dat zorginstellingen wereldwijd lijden onder het toegenomen cannabisgebruik. Tytgat: “Dat vind ik persoonlijk een beetje overdreven. Strikt genomen is nicotine veel verslavender dan THC. Van nicotine kan je natuurlijk geen hallucinaties of psychoses krijgen zoals van THC. Maar er zijn ontelbare mensen, vooral volwassenen, die kunnen functioneren met cannabis en er bewust mee omgaan.”
“Ik maak mij vooral zorgen over wietrokende jongeren, wiens brein nog volop in ontwikkeling is”, zegt Tytgat. “Ook voor hun fysieke gezondheid: het is slecht voor de longen, en door het roken van wiet maak je kankerverwekkende teer aan. Daar komt nog eens bij kijken dat de jeugd, al dan niet bewust, steeds vaker synthetische cannabis rookt. Die bestaat uit pure, door de mens gemaakte moleculen die een cannabisachtig effect hebben, maar die allang niet meer lijken op wat de plant zelf maakt. Via agressieve marketingcampagnes worden ze verkocht en overspoelen ze ons vanuit Azië.”

De opkomst van syntheti­sche cannabis is veel verontrus­ten­der dan de stijging van het klassiek roken van wiet, dat iets van alle tijden is.Toxicoloog Jan Tytgat

Jongeren gebruiken vaak synthetische wiet zonder te weten hoe gevaarlijk het is, zegt Tytgat. “In onze wetgeving werken we daarom sinds 2017 met generische lijsten: we verbieden niet één stofje, maar de hele familie. Anders verandert men telkens een klein deel van de molecule om het toch legaal te kunnen verkopen, en hol je telkens achter de feiten aan. Die nieuwe psychoactieve stoffen, NPS genoemd, zijn veel sterker dan gewone cannabis. De opkomst daarvan is veel verontrustender dan de stijging van het klassiek roken van wiet, dat iets van alle tijden is.”

“Regulariseer het”

Om die opkomst van nieuwe psychoactieve stoffen tegen te gaan, pleit Tygat voor regularisatie van de klassieke, natuurlijke cannabis. “Op die manier heb je tenminste controle over de kwaliteit van de cannabis, welke pesticiden er gebruikt worden en welke bacteriën er in de wiet of hasj zitten. Zolang het verboden is, blijft dat een blinde vlek. Door het te reguleren kunnen we het probleem omvatten en aan harm reduction doen.”

Ik maak vaak de vergelij­king met alcohol. Ook al is alcohol een schadelij­ke, verslaven­de stof, dankzij regularisa­tie worden de risico’s enigszins ingeperkt.Toxicoloog Jan Tytgat

“Ik maak vaak de vergelijking met alcohol. Wie een pintje drinkt, ook een drug, kan dat in vertrouwen doen. Kwantitatief weet je dat je na één pintje nog een voertuig mag besturen, omdat je niet boven de toegelaten promille zal zitten. Daarnaast weet je kwalitatief gezien dat je geen slechte alcohol drinkt zoals methanol, waar je blind van wordt. Ook al is alcohol een schadelijke, verslavende stof, dankzij regularisatie worden de risico’s enigszins ingeperkt.”
Er zijn verschillende argumenten om dus ook voor de regularisatie van cannabis te pleiten, besluit de prof. “Dat wil niet zeggen dat we hetzelfde met andere drugs zoals XTC en cocaïne moeten doen. Daarvan kan je, in tegenstelling tot wiet, een overdosis krijgen en sterven. Uiteraard is er bij cannabis ook wel kans op psychoses, zeker bij een jongere die heel sterke, gedoseerde wiet rookt, maar je lichaam krijgt nadien wel nog een tweede kans.”

BRON: https://www.hln.be/gezond-en-gelukkig/we-roken-meer-en-straffere-cannabis-is-dat-erg-prof-toxicologie-het-zijn-niet-de-jongeren-die-meer-roken~af7720b5/

Nu gaat men het kopen over de grens met de angst om op onze wegen gepakt te worden. Mocht men het toelaten dan zou men er ook meer controle over hebben en zo illegale handen dat nu op straat gebeurd ook veel minder zijn. Ouderen doe het misschien meer maar vaak is dit ook om een medische reden. Omdat ze geen medicatie willen slikken dagelijks.
Niet iedereen zal voor dit openstaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Trippen als therapie: wat weten we over de psychedelic renaissance

Rondom geestverruimende middelen is een opvallende cultuuromslag gaande, die ook wel de ‘psychedelic renaissance’ wordt genoemd. Steeds meer gerenommeerde kennisinstituten verbinden zich aan onderzoek naar de mogelijk heilzame effecten van psychedelica voor welzijn, creativiteit en psychische problemen.

De eerste keer dat Romy Andrieu (29) psychedelica gebruikte, voelde dat als een redelijk grote stap. “Ik ben altijd best wel anti-drugs geweest. Één keer heb ik een jointje gerookt, maar dat vond ik niks.” Dus tot middelen met een hallucinerende werking voelde ze zich ook nooit echt aangetrokken. Tot ze via bepaalde influencers online hoorde over plant-based medicine. Ofwel: geestverruimende stoffen die in de natuur te vinden zijn. En die tot mentale doorbraken zouden kunnen leiden op het gebied van persoonlijke groei, geestelijke gezondheid en spiritualiteit. Ze besloot zich op te geven voor een begeleidde ceremonie met ‘chocobliss’: een chocolaatje waarin onder andere psilocybine (de werkzame stof in paddo’s en truffels) wordt verwerkt. “Het was een bizarre, prachtige en levensveranderende ervaring”, vertelt ze, “alsof je op reis gaat in jezelf, waarbij je antwoord krijgt op allerlei diepere vragen.”
Waar ze het de eerste keer samen met zes anderen deed, onder toeziend oog van een begeleider, doet ze het tegenwoordig ook steeds vaker alleen. Wat ze vooral interessant vindt, is dat iedere reis, zoals zij het noemt, haar lijkt te bieden wat ze nodig heeft. “Je komt op een diep niveau in contact met jezelf. Soms krijg je antwoorden, soms krijgt onverwerkte pijn de ruimte om vrij te komen, zodat je het daarna los kunt laten. En soms voel je alleen maar liefde en verbondenheid met alles om je heen.” Omdat het een intense ervaring is, doet ze het alleen als ze er behoefte aan heeft. Meestal één of twee keer per jaar. “Na een reis werken de positieve effecten nog best lang door. Dan voel ik me meer mezelf, meer geaard, meer in mijn lichaam. Ik eet gezonder, heb geen behoefte aan alcohol. Ik zie het zelf dan ook echt als iets anders dan drugs die je recreatief gebruikt. Dat draait om oppeppen of verdoven. Dit is voor mij juist een manier om dichter bij mezelf te komen.”

Positieve effecten

Voor wie psychedelica vooral associeert met trippende hippies op muziekfestivals in de jaren ’60, is dit misschien een opmerkelijk verhaal. Maar Romy is lang niet de enige die psychedelica als een tool voor heling en persoonlijke groei heeft omarmd. Rondom psychedelica is wereldwijd namelijk een opvallende cultuuromslag gaande, die ook wel de psychedelic renaissance wordt genoemd. Terwijl de nadruk in berichtgeving voorheen vooral lag op de gevaren, worden nu ook de positieve effecten van psychedelica steeds vaker belicht. In de wetenschappelijke wereld wordt de werking van verschillende psychedelica met groeiende belangstelling bekeken. Vooral vanwege de positieve invloed die de werkzame stoffen zouden kunnen hebben bij stimuleren van creativiteit en het behandelen van angsten, trauma’s en depressies. Hoewel psychedelica zoals LSD, ayahuasca (werkzame stof: DMT) en paddo’s (werkzame stof: psilocybine) in Nederland verboden zijn, zijn truffels – die ook psilocybine bevatten – wel legaal te koop via smartshops.
‘Mensen dachten vaak meteen aan bad trips’
In het bedrijfsleven, en dan met name de technologie-, start-up- en creatieve scene, zijn psychedelica al een tijdje geen taboe meer. Microdosing waaide bijvoorbeeld over uit Silicon Valley en werd daar omarmd door tech-grootheden als Steve Jobs en Elon Musk, bij deze methode neemt iemand volgens een bepaald schema zeer kleine doses van een psychedelicum, zoals LSD of psilocybine, tot zich om zo de eigen creativiteit, energie en het algehele functioneren naar een hoger plan te tillen. En ook in het medische veld is de invloed van de deze ‘renaissance’ merkbaar, want tal van universiteiten en kennisinstituten wereldwijd doen momenteel onderzoek naar de therapeutische toepassingen van psychedelica.

Schimmig imago

Voor Maarten van Huijstee (44) is de cultuurverandering duidelijk te merken. Hij is uitgesproken voorvechter van meer openheid en bewustwording rondom de werking van psychedelica en oprichter van Spinoza, een bedrijf dat ‘curated psychedelic experiences’ aanbiedt. Ofwel: geheel verzorgde retraites, waarbij deelnemers worden uitgenodigd om op een innerlijke reis te gaan. Onder begeleiding en met behulp van psychedelica, meditatie en muziek. Zelf had Van Huijstee in de jaren ’90 zijn eerste ervaringen met plant-based medicine en psychedelica, toen hij als student een reis maakte door de bergen van Nepal en deelnam aan lokale meditatieve rituelen, ondersteund door geestverruimende middelen. Voor hem vormden die ervaringen het begin van een voortdurende zoektocht naar meer persoonlijke en spirituele groei. Zijn belangstelling voor wat psychedelica voor de menselijke geest kan betekenen, wordt nu ook in de mainstream cultuur steeds breder gedeeld. Maar dat was lange tijd wel anders.
“Toen ik zelf mijn eerste ervaringen had, studeerde ik nog. Ik zat bij een studentenvereniging, werkte in de advocatuur, de corporate wereld en daarna als ondernemer. Psychedelica was geen onderwerp waar mensen om mij heen mee bezig waren. Het had een vrij schimmig en grimmig imago. Mensen dachten vaak meteen aan bad trips of toeristen die onder invloed van psychedelica gevaarlijke dingen deden. Beelden die heel ver afstonden van mijn eigen ervaringen.” Hij ging zich steeds meer verdiepen in de wereldwijde en culturele geschiedenis van psychedelica, de werking en rituelen van de verschillende psychedelische planten en fungi, en de documentatie van bijbehorende effecten. “Ik kwam zelf tot de conclusie dat de veronachtzaming van alle kennis over en de rituelen rondom deze stoffen eigenlijk meer risico’s oplevert dan de stoffen zelf. Culturen over de hele wereld maken al eeuwen gebruik van geestverruimende middelen voor heling, spiritueel bewustzijn en verbinding. Maar de kennis die er al was, is lang terzijde geschoven en wordt eigenlijk pas de laatste jaren weer voorzichtig wat meer omarmd in de Westerse wereld.”

Psychedelica als ‘medicijn’

Dat steeds meer wetenschappelijke instituten zich toeleggen op gedegen onderzoek naar de mogelijk heilzame effecten van psychedelica, speelt daarbij een belangrijke rol. Zo is eind vorig jaar een grootschalig internationaal onderzoek afgerond van het Britse bedrijf COMPASS Pathways, waaraan naast een aantal internationale universiteiten ook het UMC Utrecht, het UMC Groningen en het LUMC meededen. Het onderzoek richtte zich op de vraag of psilocybine, de werkzame stof in truffels en paddo’s, helpend zou kunnen zijn voor patiënten met behandelresistente depressie. In dit verband betekent het dat patiënten voor hun depressie al veel andere behandelingen hebben geprobeerd, zoals verschillende vormen van therapie en medicatie, maar dat deze tot nu toe geen effect hebben gehad. De resultaten van dit onderzoek werden eind vorig jaar gepresenteerd en zijn veelbelovend. De uitkomsten moeten nog wel peer reviewed in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd.
‘Iemand kan tijdens een psychedelische ervaring intense emoties doormaken’
Metten Somers, psychiater en als hoofdonderzoeker aan het onderzoek verbonden vanuit het UMC Utrecht Hersencentrum, was zelf altijd al geïnteresseerd in de effecten van psychedelica op de menselijke geest. Maar lange tijd stonden geestverruimende middelen in de wetenschap bekend als ‘onbegaanbaar terrein’, vertelt hij. In de jaren ’50 en ’60 werden al onderzoeken gedaan naar de therapeutische werking van psychedelica en de rol die de werkzame stoffen eventueel konden spelen bij traumaverwerking en behandeling van depressie. “De uitkomsten van die onderzoeken waren toen al hoopvol. Maar toen in de jaren ’70 in de Verenigde Staten The War on Drugswerd ontketend en psychedelica verboden werden, werden alle onderzoeken naar de effecten van geestverruimende middelen abrupt afgekapt. Psychedelica werden gepresenteerd als gevaarlijk en als een bedreiging van de openbare orde.”

Behoefte aan alternatieve therapieën

Decennialang durfde dan ook geen enkel vooraanstaand instituut zich aan onderzoek naar psychedelica te branden. Maar de afgelopen tien jaar is dat aan het kantelen. Die kentering heeft volgens Somers verschillende oorzaken. “Ten eerste is door de jaren heen uit allerlei onderzoeken gebleken dat de werkzame stoffen in psychedelica minder gevaarlijk zijn dan lang werd gesuggereerd. Psilocybine, de werkzame stof in paddenstoelen en truffels, staat bijvoorbeeld helemaal onderaan op de lijst waarop drugs is gerangschikt op schadelijkheid.” En tweede punt dat volgens Somers heeft bijgedragen aan de hernieuwde interesse in psychedelica in de medische wetenschap is de grote behoefte aan werkende behandelingen voor moeilijk behandelbare psychische problemen: “In de afgelopen jaren hebben we in de behandeling van depressie simpelweg niet de vooruitgang geboekt die we hadden gehoopt. De behoefte aan alternatieve therapieën en behandelingen is groot.”
Aanwijzingen dat psilocybine mogelijk een positieve invloed zou kunnen hebben bij de behandeling van bepaalde psychische klachten, waren er door eerdere onderzoeken al langer. Maar volgens Somers waren de wetenschappelijk omstandigheden bij eerdere onderzoeken nog niet eerder zo optimaal, dat op basis van de uitkomsten ook echt conclusies getrokken konden worden. Bij het onderzoek dat eind vorig jaar is afgerond is dat anders. “Dit onderzoek was grootschalig, gerandomiseerd en dubbelblind. Zowel deelnemers als onderzoekers wisten niet wie een werkzame dosis of een placebo zou krijgen. Dat maakt het wetenschappelijk enorm waardevol.” Deelnemers werden in drie groepen verdeeld. De ene groep kreeg een microdosis van 1 mg psilocybine. De andere groep kreeg een medium dosis van 10 mg. De laatste groep kreeg een dosis van 25 mg, wat bij de meeste mensen een sterke psychedelische ervaring teweegbrengt.
Op de dosis na, kregen alle deelnemers verder dezelfde behandeling. Eventuele medicatie werd vooraf onder begeleiding afgebouwd. Ze kregen voorbereidende gesprek met een therapeut. En op de dag dat de dosis werd ingenomen, bleven deelnemers gedurende zes uur in een speciaal ingerichte kamer, met een ligbank, een slaapmasker en ondersteunende muziek. Twee therapeuten bleven gedurende de hele ervaring in de kamer om de deelnemer te ondersteunen en te begeleiden. Vooral dit laatste is heel belangrijk, zegt Somers. “Het kan zijn dat iemand tijdens een psychedelische ervaring intense emoties doormaakt. Positieve, maar soms ook negatieve.” Zo lang iemand hierbij goed wordt begeleid, hoeft dit tot een negatieve ervaring te leiden, zegt hij: “Sterker nog: wanneer iemand tijdens de psychedelische ervaring negatieve emoties kan doorleven, maar ze ook weer achter zich kan laten, kan dit mogelijk juist een positief therapeutisch effect hebben. Het is wel belangrijk dat iemand zich veilig en ondersteund voelt. Alle deelnemers kregen ook na de psilocybine-sessie enkele gesprekken met een therapeut om op de ervaring terug te kijken.”

Geen one size fits all

Ook bij de retreats die Van Huijstee vanuit Spinoza aanbiedt zijn voorbereiding, educatie, en begeleiding belangrijke factoren. Hij juicht de toename in wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van psychedelica toe. Toch vindt hij dat men er ook voor moet waken dat het gebruik van geestverruimende middelen niet onnodig wordt gemedicaliseerd. “Hoe meer wetenschappelijke kennis over dit onderwerp, hoe beter. Maar er is in mijn ogen ook een risico dat de kennis en praktijk rondom plant-based medicine straks volledig geïnstitutionaliseerd wordt en eigendom wordt van de farmaceutische industrie, terwijl het al eeuwen aan culturen van over de hele wereld toebehoort.” Van Huijstee zou willen dat er meer laagdrempelige educatie en bewustwording komt, zodat mensen zelf op een verantwoorde manier kunnen ontdekken waar ze baat bij hebben. “Bij psychedelica is er geen one size fits all,” stelt hij. “Er zijn zoveel verschillende stoffen die op iedere persoon, ieder lichaam en iedere gemoedstoestand weer net een andere uitwerking hebben. Hoe meer je hier persoonlijk over weet, hoe bewuster je ermee om kunt gaan.”
‘We weten nog niet bij wie het werkt, hoe lang het werkt en waarom het werkt’
Hoewel Somers het helemaal zich helemaal kan vinden in het idee van meer educatie en bewustwording rondom de werking van psychedelica, wil hij wel een belangrijk onderscheid maken tussen het gebruiken van psychedelica voor persoonlijke groei of spirituele exploratie en het gebruik voor strikt therapeutische doeleinden, bijvoorbeeld bij het behandelen van een depressie. Wanneer je mensen met ernstige psychische klachten in een klinische een behandeling aanbiedt, moet je wetenschappelijk kunnen aantonen dat het veilig is, niet schadelijk is en ook echt werkt. Daarnaast moet je de juiste begeleiding kunnen bieden. Dat kost geld. Niet-medische retraites die begeleiding aanbieden door coaches en therapeuten, vragen daar dan ook vaak grote bedragen voor. Als de behandeling met psilocybine ooit echt wordt goedgekeurd voor gebruik in een klinische setting, betekent dat het vergoed kan worden door de zorgverzekering, waardoor het ook echt toegankelijk wordt voor iedereen die het nodig heeft.”
De uitkomsten van het onderzoek waar Somers bij betrokken is, stemmen vooralsnog hoopvol. Bij de dosis van 25 mg waren de positieve effecten het grootst: 30 procent van de patiënten gaf drie weken na de behandeling aan geen depressieve klachten meer te hebben. Bijwerkingen werden nauwelijks gemeld en als ze er waren, beperkten ze zich tot hoofdpijn en lichte misselijkheid. Toch benadrukt Somers dat het voor vergaande conclusies te vroeg is. “We weten nu dat psilocybine mogelijk een positief effect kan hebben. Maar we weten ook nog veel niet. We weten nog niet bij wie het werkt, hoe lang het werkt en waarom het werkt.” Dit onderzoek dat net is afgerond, was wat je in de wetenschap een ‘fase 2’ onderzoek noemt, daarbij kijk je of een bepaalde behandeling überhaupt effect heeft. In ‘fase 3’ ga je die behandeling in zijn meest optimale vorm en dosering grootschalig vergelijken met bestaande behandelingen en placebo’s. Deze fase gaat waarschijnlijk in het najaar van 2022 van start. “Pas als die fase ook is afgerond kunnen we wetenschappelijk relevante conclusies trekken,” zegt Somers. Het zou mooi zijn als die net zo positief zijn als de voorlopige conclusies. Maar zover is het nog niet.”

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/medisch/trippen-als-therapie-wat-weten-we-over-de-psychedelic-renaissance/ar-AAVlWKF?li=BBDNPrw&ocid=mailsignout

Zelf ik ook geëxperimenteerd en wat voor mezelf de mooist trip was was met ayahuasca.
Maar eigenlijk kan je ook trippen op een natuurlijke manier. Bijvoorbeeld door meditatie, zweethut. Als men zo een meditatie doet doet men dit meestal met muziek. Hier is de beste begeleiding de sjamaan trommel of drum. In een zweethut gaat men ook een vorm van trippen krijgen. Door de warmte maar ook door de vochtigheid en moeder aarde. In een diepgaande meditatie ga je als volgt te werk. Zoek een rustige plaats op liefst buiten. Ga op een comfortabele manier zitten. Leg een deken over je heen dat het helemaal donker wordt. Sluit je ogen en durf in het diepte te gaan.
Nu ergens ben ik blij dat ze deze tekst geschreven hebben. Want voor heel wat mensen zou het een hulpmiddel kunnen zijn als men goed begeleid word. Want dat is toch het belangrijkste als men zoiets wilt ondernemen. Nu zullen bepaalde wel zeggen ja maar je werkt met een drug. Maar als men weet dat bepaalde mensen medicatie nemen dat ook soms aansluit aan het woord drug. Denk maar aan bepaalde slaapmiddelen aan Psychofarmaca en pijn stillende medicatie. Die soms even verslavend werken als bepaalde drugs.
Als men dat door een goede begeleiding of door natuurlijke middelen ook zoiets kan verwezenlijken. Dan kan men alleen maar zeggen het is het proberen waard.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Trippen als therapie: kunnen paddo’s helpen bij een depressie? “Alcohol en sigaretten veroorzaken veel meer gezondheidsschade”

Paddestoelen, Psilocybe, Psychedelisch, Kunst

Zestien jaar lang nam zangeres Selah Sue (32) antidepressiva. Maar sinds kort is ze daarmee gestopt en is ze overgestapt op psychedelische truffels. Ze is niet alleen: wereldwijd doen wetenschappers onderzoek naar het therapeutisch gebruik van middelen als magic mushrooms, lsd, ecstasy, ayahuasca en zo meer. Gelukkiger zijn door te trippen, kan dat? Of is het een gevaarlijke hype? Neurowetenschapper Michiel van Elk zet alle voor- en nadelen op een rijtje. “Ik kan me voorstellen dat psychiatrieafdelingen in de toekomst enkele ‘tripkamers’ ter beschikking zullen hebben.”

Sinds oktober 2021 besloot de zangers, die in het echte leven Sanne Putseys heet, te stoppen met antidepressiva. “De bijwerkingen ervan begonnen me in de weg te zitten”, vertelt ze in een interview met ‘Het Nieuwsblad’. “Ik voelde me creatief afgevlakt en geblokkeerd. Ik besefte hoe snel ik verveeld raakte, hoe lui ik soms was, en ik vroeg me af: ben ik die persoon wel echt?” Dus begon ze te zoeken naar alternatieve behandelingen: ze startte met een therapie met psychedelische truffels. Best straf, want paddo’s zijn al jaar en dag illegaal. Toch zijn steeds meer mensen overtuigd van de voordelen ervan. Neurowetenschapper Michiel van Elk (Universiteit Leiden) is zo iemand. Jarenlang gaf hij les over psychedelische middelen, zonder ze zelf uit te proberen. Hij wist dat de meeste niet verslavend zijn, maar klasseerde ze toch in het vakje “voor junkies” en “te mijden”. De bewustzijnsverruimende effecten kende hij dus alleen van horen zeggen. Vijf jaar geleden, in de nasleep van een scheiding, won de nieuwsgierigheid het van zijn weerstand tegen drugs. Hij schreef zich in voor een sjamanistische ceremonie met het hallucinogene middel ayahuasca én schreef er een boek over: Een nuchtere kijk op psychedelica. Na die eerste ervaring verkende Van Elk enthousiast de wondere wereld van lsd, magic mushrooms en andere geestverruimende middelen.

Je schrijft dat psychedelica je ogen geopend hebben.

“Een paar weken na die ceremonie zat ik naar ‘The Sound of Music’ te kijken. Ik ben geen fan, maar ik was zo geraakt door de muziek, de beelden en de platte romantiek dat ik begon te huilen zoals ik nog nooit eerder gehuild had. Het was alsof er een venster in mijn ziel was opengezet.”

Kan je wetenschappelijk objectief blijven als je zelf ­weleens tript?

“Dat is een uitdaging. Tripervaringen zijn zo complex en bizar dat ze alle kaders doorbreken. Hoe kan je iets onderzoeken dat je nauwelijks onder woorden kan brengen? Maar je moet ook opletten voor vooringenomenheid, door je onderzoek zo transparant en open te houden als mogelijk. Sommige onderzoekers zijn zo enthousiast over psychedelica dat ze er niets verkeerds meer over willen horen. Dan dreig je negatieve aspecten onder de mat te vegen.”

Jij hebt die negatieve aspecten zelf ondervonden.

“Zes maanden na die sessie met ayahuasca kwam ik in een diepe depressie terecht en kreeg ik paniekaanvallen. Ik was bang dat het voorgoed afgelopen was met mijn mentale gezondheid.”

Het ideale moment voor truffeltherapie!

(lacht groen) “Ik had gelezen dat magic mushrooms kunnen helpen tegen depressie.”

Ik had een vervelende bad trip die alle lelijkheid in mijn leven naar boven bracht.Neurowetenschapper Michiel van Elk

Dat had je beter niet gedaan?

“Het werd een vervelende bad trip. Mijn eigen schuld: ik voelde me belabberd en nam in een bevlieging een grote dosis. Het bracht alle lelijkheid in mijn leven naar boven.”

Toch heeft ook die ervaring jou geholpen, schrijf je.

“Het was een wake-upcall. Ik deed het ­inzicht op dat ik beter voor mezelf moest zorgen en minder moest drinken – ik had toen de neiging om veel alcohol te drinken. Een nieuwe ervaring met ayahuasca kort daarna werd bovendien een fantastische trip, waarbij ik een soort recapitulatie van mijn leven beleefde en inzag dat een nieuwe start mogelijk was. Inmiddels ben ik gestopt met te veel drinken en zit ik lekker in mijn vel. Ik heb veel ­minder last van stemmingswisselingen.”

Hebben de psychedelica je van je depressie afgeholpen?

“Nee, maar ze maakten misschien wel deel uit van de oplossing. Psychedelica werken als een katalysator. Ze heffen een tip van de grijze sluier op die over je leven ligt, zetten de deur weer op een kier. Je ziet weer schoonheid, je doet inspiratie en nieuwe inzichten op. Maar dat effect is niet blijvend. Als je achteraf niets doet met die inzichten, komt de shit van het dagelijkse leven weer bovendrijven en verandert er niets.”

Hoe doe je dat dan?

“Je moet die inzichten uit je trip in je leven integreren. Zelf heb ik jarenlang psychotherapie gevolgd. En uit de gedragstherapie wist ik dat je ongezond gedrag kan veranderen door nieuwe gezonde methodes te ontwikkelen. Daarom heb ik een betere slaaphygiëne ontwikkeld en ben ik gaan hardlopen, wielrennen en zwemmen om ­mezelf een andere ‘high’ te geven.”

Psilocybi­ne, de werkzame stof in magic mushrooms, lijkt me het meest veelbelo­ven­de middel. De patiënten voelen zich geholpen.Neurowetenschapper Michiel van Elk

Wetenschappers onderzoeken of psychedelica ingezet kunnen worden voor de behandeling van depressie.

“Psilocybine, de werkzame stof in magic mushrooms, lijkt me het meest veelbelovende middel. De patiënten voelen zich geholpen, maar het gaat nog om zeer kleine groepjes proefpersonen. Er is meer onderzoek nodig. De ervaring blijkt in veel gevallen ook best heftig en uitdagend te zijn – het is lang niet altijd de heerlijke piekervaring waar de media vaak over berichten. In elk geval zal het gebruik ­ingekaderd moeten worden in een bredere psychotherapie, met de nodige begeleiding en nazorg.”

Zal iedereen baat hebben bij psychedelische ­depressietherapie?

“Hooguit 10 à 20 procent van de mensen, schat ik. Wie rouwt over een partner zal beter geholpen zijn met klassieke psychotherapie of een coach. Psychedelica lijken me meer iets voor moeilijk behandelbare depressies die draaien rond gevoelens van zinloosheid. De patiënt moet genoeg cognitieve vermogens hebben om achteraf een plek te geven aan de chaotische tripervaring.”

Psychedelica die misschien helpen bij depressie, worden ook onderzocht voor de behandeling van verslaving en angsten.

“Depressie, verslaving en angststoornissen hebben een gemeenschappelijk kenmerk: rigiditeit in handelen en denken. Mensen zitten klem in vastgeroeste patronen, zoals een negatief zelfbeeld, eindeloos gepieker, dwangmatige denkbeelden of de overtuiging dat ze niet kunnen functioneren zonder alcohol. Vergelijk het met een skihelling, met ingesleten banen waarlangs je elke keer opnieuw naar beneden glijdt. Psychedelica doorbreken die voorspelbaarheid. Ze schudden de sneeuw opnieuw op, zodat je de kans krijgt om buiten de gebaande paden te skiën.”

Er ­gebeurt iets biologisch in de hersenen dat de zucht naar de drug waaraan men verslaafd is dempt. Jammer ­genoeg kan de stof ook hartritme­stoor­nis­sen veroorza­ken.Neurowetenschapper Michiel van Elk

Een minder bekende psychedelische stof is ibogaïne. Dat is blijkbaar herontdekt als mogelijk middel in de behandeling van verslaving.

“In de jaren zestig had men al ontdekt dat ibogaïne de drang en de ontwenningsverschijnselen doet afnemen. Nieuw onderzoek met proefdieren bevestigt dat. Er ­gebeurt iets biologisch in de hersenen dat de zucht naar de drug waaraan men verslaafd is dempt. Jammer ­genoeg kan ibogaïne hartritmestoornissen veroorzaken. Het risico weegt niet op tegen de mogelijke voordelen.”

We eindigen met een buitenbeentje: MDMA, beter ­bekend als ecstasy, wordt uitgetest als behandeling van posttraumatisch stresssyndroom of PTSS.

“PTSS-slachtoffers hebben last van heftige flashbacks, nachtmerries en paniekaanvallen als gevolg van een traumatische ervaring, zoals seksueel misbruik of een oorlogssituatie. Ongeveer 40 procent van hen is niet geholpen met de klassieke therapieën. Voor hen kunnen twee à drie MDMA-sessies, als onderdeel van een uitgebreide psychotherapeutische behandeling, wonderen verrichten.”

Hoe werkt dat dan?

“MDMA maakt dat mensen met meer liefde en mededogen naar zichzelf kijken en meer open worden. Dat versterkt de vertrouwensband met de therapeut, wat helpt om over moeilijke en pijnlijke dingen te praten. MDMA vermindert ook de hyperactiviteit in de amygdala, de hersenklier die betrokken is bij het verwerken van emoties. Daardoor kan je moeilijke emoties als angst en schaamte beter verdragen. De herinneringen aan het trauma zijn er nog, maar je wordt er minder door overweldigd. Het zou overigens best kunnen dat MDMA ook goed werkt in relatietherapie. Verschillende onderzoeksgroepen doen daar momenteel research naar.”

Hoe zie je de toekomst van psychedelische therapie?

“Ik hoop dat psychedelica als medicijn meer mainstream zullen worden. Ik kan me voorstellen dat psychiatrieafdelingen enkele tripkamers ter beschikking zullen hebben.”

Voorlopig is dat nog toekomstmuziek. Wat vind je van mensen die zelf aan de slag gaan? In Nederland zijn ­magische truffels vrij te koop en worden ayahuasca-ceremonieën gedoogd. In België is dat illegaal.

“Volledig legaliseren lijkt me geen goed plan. Ik gun iedereen een trip, maar mensen met een verhoogd risico op psychose blijven er beter af. Psychedelica zijn een stressfactor die een al aanwezige gevoeligheid voor psychose kunnen versterken. Maar voor de meeste mensen is de kans op negatieve gevolgen minimaal. Alcohol en sigaretten veroorzaken veel meer gezondheidsschade en zijn, in tegenstelling tot bijna alle psychedelica, wél verslavend. In plaats van legaliseren zou ik de verkoop reguleren. Je zou een soort van drugspaspoort kunnen invoeren, op basis van een drugexamen en een jaarlijkse screening bij je huisarts. Zo voorkom je dat mensen compleet onvoorbereid aan een psychedelisch avontuur beginnen.”

Er bestaan veel tripmiddelen met verschillende effecten. Klassieke psychedelica hebben een structuur die lijkt op serotonine. Deze neurotransmitter speelt een rol bij het regelen van emoties:

Lsd wordt op een eetbaar stukje papier gespoten. Het veroorzaakt sterke veranderingen in waarnemingen en emoties.

Ayahuasca komt uit de Zuid-Amerikaanse sjamanistische traditie en wordt gebrouwen van een plant en een liaan. Het effect is vaak een innerlijke reis met veel zelfinzicht en openbaringen.

Psilocybine zit in magische paddenstoelen en truffels. Het zorgt voor emotionele inzichten, mystieke en kosmische ervaringen en ervaringen van synesthesie (waarbij de zintuigen door elkaar lopen, zoals kleuren horen en geuren zien).

Atypische psychedelica lijken qua structuur niet op serotonine, maar hebben toch een krachtig effect op het bewustzijn:

Ketamine zorgt voor een roes van ontspanning, euforie en empathie en gevoelens van dissociatie (de indruk dat je geest losstaat van je lichaam).

Ibogaïne wordt gemaakt van de wortels van een Afrikaanse struik. Het middel veroorzaakt typische dissociatie en een reis terug naar de kindertijd.

Empathogene tripmiddelen zoals MDMA verhogen de afgifte van serotonine in de hersenen en zorgen voor sterke gevoelens van verbondenheid, liefde en empathie. De bekendste variant is de partydrug xtc.

Tips voor trips

In België zijn psychedelica verboden. Op eigen risico te kopen of te gebruiken dus. ­Hetzelfde geldt voor de onderstaande tips die we ­sprokkelden uit het boek Een nuchtere kijk op psychedelica.

• Combineer psychedelica als ayahuasca en magic mushrooms niet met antidepressiva. Beide middelen grijpen in op de serotonine in je hersenen. De combinatie kan leiden tot het potentieel levensbedreigende serotoninesyndroom.

• Neem nooit psychedelica als je alleen bent. Retraite­centra (Nederland telt er een 70-tal) organiseren groepsceremonies met magische truffels (van 500 tot 5.000 euro voor twee à drie dagen). Wie niet graag in groep tript, kan zich laten begeleiden door een tripsitter.

Begin voorzich­tig. Eet je magische truffels, start dan met een kwart of de helft van het doosje.Neurowetenschapper Michiel van Elk

• Weet wat je neemt. In Nederland kan je terecht bij organisaties die de kwaliteit van je drugs testen, in België niet.

• Begin voorzichtig. Eet je magische truffels, start dan met een kwart of de helft van het doosje en wacht af wat dat geeft.

• Zorg dat je goed in je vel zit, maak voldoende tijd vrij en creëer een aangename, vertrouwde omgeving. ­Muziek heeft een sterk versterkend effect op de ­ervaring. Michiel van Elk verzamelde zijn favoriete tripmuziek op Spotify (Een Nuchtere Kijk – Playlist).

BRON: https://www.hln.be/psycho/trippen-als-therapie-kunnen-paddos-helpen-bij-een-depressie-alcohol-en-sigaretten-veroorzaken-veel-meer-gezondheidsschade~af59af34/

Zelf ben ik iemand die ooit met het nodige geëxperimenteerd heb. Waar ik zeker geen verslaving aan over gehouden heb. Het laatste wat ik gedaan heb was Ayahuasca. Waar in de groep ook geleerd mensen bij aanwezig waren. Zuiver en alleen om hun rust even te vinden. Even weg van alles jouw reis maken. Maar zoals je ook kan lezen is alles verboden en juist zouden ze dit eens moeten gaan herbekijken. Want ik ben ook van mening dat men bepaalde trippen kan inzetten als therapie. Als het maar moet de juist begeleiding is. Net zoals we al meermaals het over cannabis en CBD olie gehad hebben. Natuurlijk hangt alles af van het probleem maar ook van de persoon. Niet iedereen zal geholpen worden met een trip of dergelijke en is andere therapie voor nodig.

Ooit hoop ik dat de wetenschap en reguliere geneeskunde ook kunnen werken met alternatieve zoals kruiden of zoals velen het noemen een drug.

Surrealistisch, Science Fiction, Achtergrond, Droom

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Kan cannabis gebruikt worden als medicijn voor Covid-19?

Marihuana Blad, Cannabis Leaf, Cannabis Bladeren

Verschillende farmaproducenten werken aan een medicijn om Covid-19 te behandelen. Soms doen ze daarbij een beroep op een opvallend bestandsdeel. De University of Chicago heeft bijvoorbeeld onderzocht of CBD, een niet-psychoactieve cannabinoïde, kan helpen om een coronabesmetting te boven te komen.

Meer en meer universiteiten en farmabedrijven onderzoeken in welke mate CBD gebruikt kan worden om Covid-19 te behandelen. Sommige onderzoeksteams konden al uitpakken met veelbelovende resultaten. De University of Chicago is daar één van.

CBD als coronamedicijn

Marsha Rosner, professor aan de University of Chicago, ontdekte samen met haar team dat CBD in laboratoriumexperimenten leek te helpen om SARS-CoV-2 in geïnfecteerde cellen te beteugelen. De experimenten gebeurden in reageerbuisjes. ‘Onze bevindingen zeggen niet dat dit zal werken bij patiënten. Maar de resultaten van ons onderzoek pleiten sterk voor een klinische studie’, aldus Rosner.
Voor hun onderzoek gebruikte het team van Rosner kleine doses sterk gezuiverde CBD, dezelfde hoeveelheid die aanwezig is in een goedgekeurd geneesmiddel dat gebruikt om ernstige epilepsie te behandelen. Uit dat experiment bleek dat CBD niet verhinderde dat het coronavirus cellen in reageerbuisjes infecteerde. Maar het bestandsdeel van cannabis leek wel een reactie uit te lokken zodra het virus de cel binnendrong. CBD zorgde ervoor dat het virus geen kopieën meer van zichzelf maakte eenmaal in de cel. Zij ontdekten soortgelijke effecten bij geïnfecteerde muizen, volgens een verslag in Science Advances.
Volgens Rosner helpt enkel CBD bij de behandeling van Covid-19. THC, het bestandsdeel van cannabis dat je high maakt, zou zelf de medicinale werking van CBD ongedaan maken.

Klinische tests

In Brazilië hebben wetenschappers wel al tests gedaan op mensen. Aan dat onderzoek namen 105 willekeurige mensen met een coronabesmetting deel. Ze werden vervolgens opgesplitst in twee groepen. De ene groep kreeg gedurende veertien dagen een CBD-behandeling, de andere groep een placebobehandelinig. De resultaten werden in oktober gepubliceerd in Cannabis and Cannabinoid Research. Volgens die bevindingen helpt CBD niet om Covid-19 te behandelen. Indien Rosner en haar team de goedkeuring krijgen om klinische studies te doen, is het de bedoeling om zich toe te spitsen op mensen met milde symptomen. ‘We zouden graag specifiek kunnen zeggen dat een bepaalde dosis cannabinoïden helpt’, aldus de professor. ‘Maar op dit moment zijn vaccingeïnduceerde antilichamen en antilichaammedicijnen veel effectiever bij het stoppen van een infectie.’

BRON: https://gezond.be/kan-cannabis-gebruikt-worden-als-medicijn-voor-covid-19-2/

Mocht zoiets lukken zal het nooit op de markt komen. Omdat er nog altijd heel wat tegenstrijdigheden rond bestaan wat cannabis kan. Net zoals de CBD olie. Natuurlijk zal niet iedereen er het nut van inzien of van ervaren. Maar weet dat het een zuiver kruid is dat al eeuwen gebruikt werd voor allerlei doeleinde. Niet alleen voor high gevoel op te wekken.

Cannabisolie, Droppers, Cannabis Tincturen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waar is CBD-olie nu echt goed voor?

Cbd Olie, Cannabidiol, Cannabinoïde, Hennep Olie

Slaapproblemen, angsten, pijn: je kunt het zo gek niet bedenken of CBD-olie schijnt ertegen te helpen. Maar is er ook wetenschappelijk bewijs voor die heilzame werking?

Loop een drogisterij binnen, zoek het schap met voedingssupplementen en je ziet een keur aan flesjes en potjes met CBD. Olie of pillen, een concentratie variërend van 2,75 tot 10 procent, met of zonder sinaasappelsmaak. ‘”Als je het wilt nemen om beter te slapen, raad ik je aan om met een lage concentratie te beginnen”, zegt de verkoopster. “Er zijn mensen die zeggen: ik weet niet wat me overkwam, het was alsof ik lag te trippen in bed.”
Het gebruik van CBD (cannabidiol) heeft een hoge vlucht genomen. De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalde in 2018 dat de stof, die uit de cannabisplant wordt gewonnen, niet verslavend is en geen psychoactieve werking heeft. Sindsdien wordt de vrije verkoop van CBD als voedingssupplement gedoogd. Inmiddels wordt naar CBD gegrepen bij allerlei klachten: van slapeloosheid tot pijn, van angst tot depressie.
Op zich is het geen vreemd idee dat CBD een werking zou hebben in het lichaam. De mens heeft namelijk een endocannobinoïde systeem: we maken moleculen aan die verdacht veel lijken op de werkzame stoffen in cannabis. Die zijn betrokken bij het regelen van processen zoals de stemming, het voelen van pijn, de eetlust en het geheugen. Het is bekend dat CBD uit de marihuanaplant kan ingrijpen op dat systeem.

Wisselende kwaliteit

Toch heeft Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie aan de Wageningen Universiteit, bedenkingen bij de CBD-producten op de markt. “Wat wordt verkocht, is van zeer wisselende kwaliteit”, zegt hij. Niet zelden blijkt in de potjes iets anders te zitten dan op de verpakking staat. Zo is de concentratie CBD soms veel lager dan beloofd.
Zelfs als de concentratie klopt, is die waarschijnlijk te laag, vertelt Witkamp. “Als het al zou werken, moet je aardig wat druppels nemen om er iets van te merken. Dan is een flesje zo leeg – en goedkoop is het niet, voor die firma’s is het echt goud.” Witkamp noemt CBD daarom “de haarlemmerolie van onze tijd”. “Je weet wat het betekent als er op de verpakking niets te vinden is over de werkzaamheid van een middel. Dan is er geen overtuigend effect op de gezondheid aangetoond.”
Maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Als medicijn kan CBD, in een veel hogere dosis, wel degelijk soelaas bieden. Voor een specifieke groep patiënten met epilepsie bijvoorbeeld is er een goedgekeurd geneesmiddel beschikbaar met CBD erin: Epidiolex. Ondertussen zijn wetenschappers over de hele wereld bezig CBD uit te proberen bij andere ziektes. Af en toe vinden ze een aanwijzing dat het helpt: bij de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld, of bij chronische pijn. Ook bij angst en psychoses is een enkele keer een positief effect gevonden; andere keren niet.
Het bewijs is (nog) niet sterk genoeg om te zeggen: hier hebben we een nieuw werkzaam middel. “De onderzoeken naar CBD zijn beperkt in aantal en het ontbreekt vaak aan de wetenschappelijke degelijkheid, controlegroepen of steekproefgrootte die nodig is om betekenisvolle conclusies te trekken”, oordeelde een groep wetenschappers van de universiteit van Kentucky in een overzichtsartikel in het tijdschrift Psychopharmacology. Maar het onderzoek gaat door, en het is niet uitgesloten dat er voor een bepaalde aandoening in de toekomst tóch een werkzame dosis wordt gevonden.

Psychoactieve effecten

Renger Witkamp, de hoogleraar uit Wageningen, had de hoop dat CBD iets zou doen tegen het prikkelbaredarmsyndroom. Hij deed een studie met patiënten die CBD-kauwgom moesten kauwen. De resultaten “knalden er niet bepaald uit“, blikt Witkamp terug. “Misschien dat sommige individuele patiënten profijt hadden, maar op groepsniveau zagen we geen effect.” Achteraf, zegt Witkamp, had hij een hogere dosis genomen en nooit voor een kauwgom gekozen. “Want door al dat kauwen krijg je onwillekeurig extra lucht binnen, en dat maakt de winderigheid bij deze groep patiënten alleen maar erger.”
Witkamp start binnenkort met een nieuwe studie naar CBD, bij patiënten met de zenuwziekte multiple sclerose die last hebben van slapeloosheid. Opnieuw is hij hoopvol; eerder onderzoek naar CBD bij slaapstoornissen, zowel bij ratten als bij mensen, noemt hij “interessant tot veelbelovend”.
En hoe zit het met de mensen die tegen de drogisterijmedewerkster zeiden dat ze lagen te trippen in bed? Kan dat? Eigenlijk niet – behalve als er per ongeluk ook THC in het flesje zit, die andere stof uit cannabis die wel bekendstaat om zijn bewustzijnsveranderende werking. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum zag een scherpe toename van het aantal meldingen na inname van CBD-olie, van 1 in 2015 naar 85 in 2017. Sindsdien bleef het aantal meldingen stabiel: 81 in 2018, 91 in 2019.
De gebruikers meldden psychoactieve effecten “die je niet zou verwachten bij olie zonder THC”, zei Annette Nugteren van het vergiftigingencentrum tegen Medisch Contact. “Mensen krijgen hallucinaties, worden angstig, voelen onrust. Soms krijgen ze paniekaanvallen.” Ze sloot niet uit dat er soms “gerommeld werd bij de productie”, en waarschuwde voor aankopen van dubieuze herkomst, “zoals via internet”. Toch iets om aan te denken, alvorens dat kopje CBD-thee te zetten.

In nederwiet zit weinig CBDIn de cannabisplant komt van nature CBD voor. De concentratie van dit molecuul kan nogal variëren in de hasj en wiet die op de markt zijn. In 2020 lag de mediaan van het CBD-gehalte in nederwiet op 0,3 procent. Geïmporteerde wiet bevatte met 0,4 procent net iets meer CBD. Bij hasj is het verschil veel groter. Terwijl bij nederhasj de mediaan 1,4 procent CBD is, is dat bij hasj uit het buitenland 6,9 procent. Volgens het Trimbos Instituut zijn er aanwijzingen dat CBD sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst en verslechtering van het geheugen. De wetenschappelijke bevindingen hierover zijn echter niet eenduidig.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap/waar-is-cbd-olie-nu-echt-goed-voor~a4fa7349/

Of het nu helpt of niet. Bepaalde mensen hebben er baad bij. En dat is toch van belang. Natuurlijk het is een zoektocht en ja het is prijzig. Maar medicatie is ook niet altijd goedkoop. Klopt de wetenschap doet er onderzoek naar. Maar aan medicatie is geld verdiend en dit veel minder.
Er zal altijd negatief over gepraat worden. Net zoals bepaalde groep mensen voor hun lichamelijke problemen een toeter roken. En daar baad bij hebben.
En ja er zullen zeker mensen zijn de er hevig op kunnen reageren en misschien ook hallucineren. Maar bepaalde mensen hebben dat ook van medicatie of andere problemen die ze erbij krijgen. Want een medicatie is goed voor het ene en kan weer iets anders uitlokken. En zo blijf je ook weer in een sukkelstraatje zitten.

Cbd, Cannabidio, Cbd Olie, Hennep Olie, Marihuana

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM


CHAOTISCH

WEES NIET CHAOTISCH IN JE LEVEN. DAT BRENGT MAAR ROMMEL MET ZICH MEE.

Chaos, Rommel, Een Puinhoop, Dingen, Spullen, Tafel

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Cannabis zou wel eens eerste plant kunnen zijn geweest die de mens teelde, blijkt nu

Kruid, Hennep, Plantaardige, Cab, Cannabinoïde

In een nieuwe studie claimt een groep biologen en andere wetenschappers dat mensen al ongeveer 12.000 jaar geleden cannabis begonnen te kweken. De studie is niet alleen opvallend omdat ze het gebruik van cannabis dateert en situeert, maar omdat ze ingaat tegen de gebruikelijke veronderstelling dat vroege mensen planten in eerste instantie domesticeerden voor voedsel.


De suggestie dat de mensheid al in het begin erg bezig was met het telen van planten voor vezels en zelfs als bedwelmende middel doet de vraag rijzen wat de prioriteiten waren van deze neolithische samenlevingen.
Veel botanici geloven dat de cannabis sativa-plant voor het eerst werd gedomesticeerd in Centraal-Azië. Maar een nieuwe studie die in het tijdschrift Science Advances is gepubliceerd, suggereert dat het wellicht Oost-Azië was en dat alle bestaande stammen van de plant afkomstig zijn uit een “voorouderlijke genenpool”, vertegenwoordigd door wilde en gecultiveerde variëteiten die tegenwoordig in China groeien.

Andere prioriteiten?

De auteurs van het onderzoek ontdekten dat de plant een “voornamelijk multifunctioneel gewas” was dat ongeveer 12.000 jaar geleden tijdens de vroege neolithische periode werd gekweekt, waarschijnlijk voor de vezels en voor medicinaal gebruik. Boeren begonnen de plant ongeveer 4.000 jaar geleden specifiek te kweken vanwege zijn geestverruimende eigenschappen, toen cannabis zich naar Europa en het Midden-Oosten begon te verspreiden, volgens de auteurs van de studie.
De studie is niet alleen opvallend omdat ze het gebruik van cannabis dateert en situeert, maar omdat ze ingaat tegen de gebruikelijke veronderstelling dat vroege mensen planten in eerste instantie domesticeerden voor voedsel. De suggestie dat ze al in het begin erg bezig waren met vezels en zelfs met bedwelmende middelen is interessant. Het doet de vraag rijzen wat de prioriteiten waren van deze neolithische samenlevingen.

Oostelijk deel van Centraal-Azië

Een onderzoek uit 2016 door andere wetenschappers stelde dat de vroegste gegevens over cannabis voornamelijk uit China en Japan kwamen, maar de meeste botanici geloven dat de plant waarschijnlijk voor het eerst werd gedomesticeerd in het oostelijke deel van Centraal-Azië, waar wilde variëteiten van de plant wijdverbreid zijn.
Genetische sequencing voor de pas verschenen studie suggereert effectief dat de soort een “enkele domesticatie-oorsprong” heeft in Oost-Azië. Door genetische monsters van de plant te sequencen, ontdekten ze dat de soort hoogstwaarschijnlijk werd gedomesticeerd in de vroege neolithische periode. Hun conclusie wordt ondersteund door aardewerk en ander archeologisch bewijs uit dezelfde periode dat werd ontdekt in het huidige China, Japan en Taiwan.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/nieuws/overig/cannabis-zou-wel-eens-eerste-plant-kunnen-zijn-geweest-die-de-mens-teelde-blijkt-nu/ar-AAMxHHb?li=BBqiJv1

Als je dit dan leest ga je even op opzoek werk. En stel je de vraag aan google. Wanneer verscheen de eerste plant op aarde. En ja lees even hier. Dan stel je de vraag. Geef me de geschiedenis van de cannabisplant. En dan zeg ik, ik heb weer een stukje wijsheid op een maandag morgen. Dat ik toch altijd leuk vind.
De cannabisplant zou dus al heel lang op aarde zijn. Nu zijn er ook heel wat verschillende die toch ook wel eens leuk zijn om te bekijken. Dat je hier kan lezen. Plant1 en info2. Dan heb je nog de hennep waar kleding van gemaakt wordt. Maar ook een familie is van de cannabisplant.
Met deze een stukje geschiedenis op een maandag morgen over planten.

Marihuana, Cannabis, Hash, Blad, Flora, Pot

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

fashion mom blog

Lifestyle. Fashion. Art.

Krater Café

Words and Images by Richard Reeve

ATFK

𝖠𝗇𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖶𝗈𝗋𝖽𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌.𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗂𝗍𝖾.

Trektweloptimist

Positiviteit & Tips

Sparks in Shar

Sharmine Amparo's personal blog

Deborah Hamar

Just me . . .

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life.

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

Denise Blogt

Blogs, Reviews, Edelstenen

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

%d bloggers liken dit: