Tag Archive: Tibet China


Baanbrekend wetsvoorstel in de Verenigde Staten!

Een baanbrekend wetsvoorstel “Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act” dat op 13 juli 2022 in het Congres van de Verenigde Staten is ingediend. Het zal ervoor zorgen dat er concrete actie wordt ondernomen om China’s decennialange illegale bezetting van Tibet op te lossen door de onopgeloste status van Tibet volledig te erkennen en China te verwijten dat het recht op zelfbeschikking van het Tibetaanse volk schendt.

Congreslid Jim McGovern en vertegenwoordiger Michael McCaul, R-Texas keuren wetsvoorstel goed om oplossing van het Sino-Tibet-conflict te bevorderen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/baanbrekend-wetsvoorstel-in-de-verenigde-staten/

Ook dit kan men even lezen https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-is-niet-tevreden-met-vu-rapport/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Zet Tibet op de agenda van de EU-China Summit

In de aanloop naar de komende topontmoeting tussen de EU en China, die op 1 april online zal plaatsvinden, dringt de Internationale Campaign for  Tibet er bij de Europese Unie op aan ervoor te zorgen dat het recht op zelfbeschikking en de mensenrechten van de Tibetanen op de agenda van de besprekingen worden geplaatst. De ICT steunt de oproep van de CTA (Central Tibetan Administration) om de Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en hoge vertegenwoordiger Josep Borrell zullen online een ontmoeting hebben met de Chinese premier Li Keqiang, gevolgd door een gedachtewisseling met de Chinese president Xi Jinping. De laatste top EU-China vond plaats in juni 2020, eveneens via videoconferentie.
Vincent Metten, directeur EU-beleid van ICT, zei hierover het volgende: “De aanval van Rusland op Oekraïne markeert een keerpunt in het buitenlands beleid van de EU en haar lidstaten ten aanzien van mensenrechtenkwesties in relatie tot autoritaire staten als Rusland of China. Schendingen van de mensenrechten door autoritaire staten zijn een kwestie van nationale en Europese veiligheid. Repressief binnenlands beleid en agressief buitenlands beleid zijn twee zijden van dezelfde medaille. Op de Top moeten de EU-leiders zich dan ook resoluut verzetten tegen de schendingen van de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet, Binnen-Mongolië en Hong Kong en er bij China op aandringen het Chinees-Tibetaanse dialoogproces te hervatten en een onbelemmerde en wederzijdse toegang tot Tibet en heel China te waarborgen voor buitenlandse diplomaten, parlementsleden, VN-deskundigen, journalisten en niet-gouvernementele organisaties”.
In de aanloop naar de Top heeft de International Campaign for Tibet zich in een brief aangesloten bij andere mensenrechtengroeperingen waarin er bij de EU-leiders op wordt aangedrongen om tijdens de bijeenkomst voldoende tijd uit te trekken voor het bespreken van China’s schendingen van de mensenrechten. De NGO’s dringen er verder bij de EU-leiders op aan om publiekelijk aan te kondigen dat de mensenrechtendialoog met de Chinese autoriteiten wordt opgeschort totdat het een zinvolle uitwisseling kan worden die een positief effect kan hebben op de mensenrechtensituatie in het land. “De EU en haar lidstaten moeten duidelijke maatstaven voor de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in hun betrekkingen met China vaststellen en hun inspanningen en energie richten op het zoeken naar effectievere instrumenten om positieve veranderingen in het land te bewerkstelligen”, zo luidt de brief.
ICT blijft diep bezorgd over de systematische schendingen van de mensenrechten van Tibetanen. De Chinese regering is bezig de Tibetaanse identiteit uit te wissen door versnelde assimilatie en verregaande politieke controle. De Chinese autoriteiten richten  zich één voor één op de fundamenten van de Tibetaanse samenleving: Tibetaans geloof, onderwijs en vooraanstaande intellectuelen. Op 25 februari stak een jonge Tibetaanse zanger, Tsewang Norbu, zichzelf  inbrand in  de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, waarmee het totale aantal zelfverbrandingen sinds 2009 op 158 is gekomen.
De benoeming van Wang Junzheng, die sinds maart 2021 op de EU-lijst van wereldwijde mensenrechtensancties staat, tot nieuwe partijsecretaris in de Tibetaanse Autonome Regio, doet vermoeden dat deze repressieve strategie zal worden voortgezet. ICT roept de EU op aanvullende gerichte sancties vast te stellen tegen Chinese overheidsfunctionarissen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het bedenken en uitvoeren van onrechtmatig beleid in Tibet.
ICT is ingenomen met de verklaring van de EU tijdens het interactieve algemene debat over punt 4 van de 49e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, waarin zij onder meer oproept tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de mensenrechtenactivisten Dorjee Tashi, Go Sherab Gyatso en Rinchen Tsultrim. ICT roept de EU-leiders op hun bezorgdheid over deze drie Tibetaanse gevangenen te herhalen tijdens de Top EU-China.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/zet-tibet-op-de-eu-china-summit-agenda/

Analyse van de sinificatie Tibetanen in de Chinese natiestaat

Voor de uitvoering van het ontwerp op topniveau van de “Sinisering” van de Tibetanen in een Chinese natiestaat heeft de Chinese Communistische Partij begin februari een “etnische werkconferentie” bijeengeroepen in Lhasa, de hoofdstad van Tibet.

De provinciale leiders van de Communistische Partij van de Tibetaanse Autonome Regio, de regering, het politieke orgaan, de rechterlijke macht, het leger en de gewapende politie woonden de bijeenkomst op 9 februari 2022 bij. Volgens de Tibet Daily, een uitgave van de staatsmedia, is de “etnische conferentie” bijeengeroepen vanwege het belang ervan voor “de eenheid van het moederland, de stabiliteit van de grenzen, de nationale eenheid, de sociale stabiliteit, het geluk van het land op lange termijn en de verjonging van het volk”.
De “etnische conferentie” volgt op het tiende partijcongres van de TAR eind november 2021. In zijn verslag aan het 10e congres omschreef TAR-partijsecretaris Wang Junzheng de verplichte uitvoering van het beleid en de strategieën van de partij in Tibet als de “welwillendheid” van de Chinese president Xi Jinping, en prees hij onder meer het succes van de partij bij het siniseren van de Tibetanen in de afgelopen vijf jaar. Als vervolg op het congres riep de partij de laatste Tibetaanse etnische conferentie bijeen om Pekings agenda van “het smeden van een gemeenschapsgevoel van de Chinese natie” verder te verankeren. De zinsnede “het smeden van een Chinees gemeenschapsbewustzijn” werd verankerd in de grondwet van de partij op het 19e partijcongres in 2017.
Nu het Tibetaanse verzet stevig is onderdrukt door middel van verschillende preventieve “stabiliteitsbehoud”-mechanismen, lijkt de partij zich klaar te maken om meer bestuursmaatregelen uit te rollen, terwijl ze ook waakzaam is om “grote risico’s en verborgen gevaren op etnisch gebied te zoeken en te voorkomen.” Twee gebieden van zorg springen eruit bij de analyse van het discours tijdens de laatste etnische werkconferentie van de Tibetaanse partij en het 10e partijcongres. De partij lijkt veranderingen aan te brengen in het bestuurssysteem wat betreft de “capaciteit voor etnische zaken in Tibet” en het opvoeren van de migratie in twee richtingen naar en buiten Tibet.

Kaderleden van etnische minderheden gebruiken voor legitimiteit

Tijdens de centrale conferentie voor etnisch werk in 2014 verklaarde Xi Jinping dat “om goed werk te leveren met etnisch werk, de kaders van etnische minderheden belangrijke bruggen en verbindingen zijn. Laat hen veel van de zaken voor ons afhandelen, omdat de kans groter is dat zij door etnische minderheden worden geaccepteerd; zij zullen op kritieke momenten tevoorschijn komen en het effect zal beter zijn.” Toegepast op Tibet is dit een strategische zet om de controle van Tibetanen over Tibetanen op te voeren voor de binnenlandse legitimiteit van de partij, terwijl de centrale leiders die aan de touwtjes trekken 1600 mijl verderop zitten in Zhongnanhai, het centrale hoofdkwartier van de Communistische Partij in Beijing.
De partij weet dat haar legitimiteit in Tibet oppervlakkig is en erkent de noodzaak om de ideologie van haar 82.000 TAR-Tibetaanse partijleden uit te roeien en te zuiveren door zich te richten op hun politieke en religieuze opvattingen. Zo heeft de partij medio vorig jaar een gedragscode voor haar Tibetaanse leden uitgevaardigd waarin hen wordt bevolen zich van elke vorm van religiositeit te onthouden – een maatregel die al herhaaldelijk in verschillende vormen is genomen. In februari 2021 herhaalde het permanente comité van de TAR-partij in zijn “strijd tegen onderwereldkrachten” zijn voornemen om “mensen met twee gezichten” die in de gelederen van partijleden en kaderleden verscholen zitten, te identificeren en te elimineren”. Talrijke Tibetaanse partijleden en regeringsmedewerkers zijn door de commissie voor discipline-inspectie en toezicht van de partij onderzocht als “twee gezichten” en vervolgens uit hun functie gezet omdat zij vasthielden aan hun Tibetaanse identiteit en waarden. Deze uitzettingen worden in de staatsmedia dubbelzinnig omschreven als uitzettingen wegens “schending van de politieke discipline van de partij, de organisatiediscipline, de integriteitdiscipline en de discipline op het werk en in het leven”. De laatste uitwijzing van Apo, de Tibetaanse partijsecretaris van Chamdo stad, op 11 februari 2022, net als die van de uitwijzing van voormalig accountant Phurbu Tsering van Lhoka’s Nakartse county in september 2021 en de uitwijzing van TAR regeringsfunctionaris Tashi Gyatso in mei 2020, volgt een patroon van dergelijke uitwijzingen in naam van het hard aanpakken van corruptie, een structureel probleem zonder echte vooruitgang sinds de lancering van een anti-corruptie campagne in 2012.
Wang Junzheng benadrukt de rol van kaderleden in de partijopbouw in de TAR en roept op tot een alomvattende versterking van het partijleiderschap door “vast te houden aan de normen van goede kaderleden in het nieuwe tijdperk en de politieke normen van goede kaderleden in etnische gebieden om de basis voor het etnische werk en het partijleiderschap te consolideren”. Nu China vanaf 2011 tientallen ambtenaren en partijkaderleden naar het platteland stuurt in het kader van het programma “Benefit the Masses”, lijkt Wang zich te richten op het beheer van de prestaties van de kaderleden voor partijopbouw in Tibet. Het benadrukken van de prestaties van de kaders in de partijopbouw is in het recente verleden naar voren gekomen in werkverslagen van de lokale overheid. Zo wordt in het jaarverslag 2021 van de volksregering van het district Dranggo (Chinees: Luhuo) over de opbouw van een rechtsstaatregering (webpagina nu verwijderd) gewezen op de tekortkomingen in de uitvoering van de rechtsstaatregering door de partijleden en de kaders, en op de gevolgen daarvan voor de tekortkomingen in de taakvervulling. In de Chinese context betekent “regering van de rechtsstaat” in wezen de rechtsstaat zoals die door en voor de CCP is gedefinieerd. Het onder druk zetten van partijleden en kaderleden op lokaal niveau door de hoogste leiders heeft in het verleden geleid tot het verkeerd rapporteren van lokale omstandigheden om de leiders in de hoge echelons van de partijstaat tevreden te stellen. In de vroege revolutionaire jaren had het verkeerd rapporteren door partijleden geleid tot Mao’s rampzalige Grote Sprong Voorwaarts campagne; een campagne die oorspronkelijk bedoeld was om China’s industriële en landbouwproblemen op te lossen, maar die leidde tot de hongerdood van miljoenen in China.

Migratie in twee richtingen

Het tweede punt van zorg is de migratie in twee richtingen naar en uit Tibet. Met de officiële aanwijzing van een Tibet zonde armoede eind 2019, wijst Wang Junzheng op de etnische werkconferentie van de CCP in Lhasa op het belang van migratie in de “nieuwe reis” naar een “socialistisch gemoderniseerd nieuw Tibet”. Door te verklaren dat “het noodzakelijk is om de uitwisselingen en integratie van alle etnische groepen verder te bevorderen, en ernaar te streven sociale omstandigheden te creëren waarin de mensen van alle etnische groepen samen kunnen leven, samen kunnen leren, samen kunnen bouwen en delen, samen kunnen werken, samen plezier kunnen maken en elkaar stevig kunnen omhelzen als granaatappelpitten”, geeft Wang aan dat er geleidelijk een migratiestrategie wordt uitgerold; een belangrijk onderdeel van het etnische beleid van de CCP om de Tibetaanse meerderheids stem te laten verwateren door de gelijkheid van alle etnische groepen in een gebied te benadrukken. De Tibetaanse meerderheidsdemografie in Tibet en China’s vroege, op de Sovjet-Unie geïnspireerde autonomiewet zijn als problematisch ervaren bij het smeden van een bewustzijn van Chinees-zijn onder de Tibetaanse bevolking. Al meer dan een decennium pleiten invloedrijke Chinese intellectuelen op het gebied van etnisch beleid, zoals Ma Rong en Hu Angang, voor afschaffing van China’s wet op etnische autonomie en in plaats daarvan de nadruk te leggen op “gelijkheid” van allen, hetgeen zou betekenen dat alle etnische groepen worden gesiniciseerd. Hoewel ooit een stem in de marge, had de centrale leiding de gedachten van de intellectuelen serieus overwogen in de zoektocht van de partij naar een nieuw etnisch beleid, culminerend in de Centrale Etnische Werkconferentie van 2014 in Beijing.
Naast de verwoording als “gemeenschappelijke beweging van alle etnische groepen naar socialistische modernisering…waardoor mensen van alle etnische groepen een beter leven kunnen opbouwen en ontwikkelingsresultaten kunnen delen, en gezamenlijk de nationale eenheid kunnen bevorderen,” droegen de staatsmedia citaten van een lokale partijleider van een handelsmaatschappij in Lhoka (Chinees: Shannan) stad en de afdeling Publiciteit en Onderwijs van het Comité voor Etnische Zaken van Chamdo, waarin werd benadrukt dat “mensen van alle etnische groepen zij aan zij werken, hand in hand, van hart tot hart” en “mensen van alle etnische groepen zich vermengen en van elkaar leren, elkaar helpen en gezamenlijk een mooi thuis bouwen. ” Door in de staatsmedia prominent aandacht te vragen voor de succesbeweging van alle etnische groepen, geeft de partij in ontwikkelingstaal een duidelijke boodschap af dat migratie de sleutel is tot de aanpak van het etnische vraagstuk.
In de marge van de etnische conferentie in Lhasa werden vorige week de voorwaarden en beperkingen voor de registratie van stedelijke huishoudens in Lhasa afgeschaft. De International Campaign for Tibet merkt op dat, hoewel de onbeperkte registratie van stedelijke huishoudens in de herfst van 2021 bekend werd gemaakt, het beleid van kracht werd na de etnische conferentie in Lhasa. De afschaffing van de beperkingen op de stedelijke hukou (registratie van huishoudens), die wordt voorgesteld als een vestigingsbeleid zonder drempels, maakt in feite de weg vrij voor de niet-hukou-bevolking om zich in stedelijke gebieden te vestigen. Nu de onbeperkte stedelijke gezinsregistratie van kracht is, citeerden de staatsmedia een opgewonden heer Zhang, een migrerende arbeider uit Sichuan, die zei: “Het is geweldig om je eindelijk te kunnen vestigen!
In de afgelopen tien jaar heeft de demografie van Lhasa een snelle verandering van 55% ondergaan, van 559.423 inwoners in 2010 tot 867.891 in 2020. Net als bij de vorige volkstellingen werden de zeer talrijke seizoensarbeiders van de Han-migranten in Lhasa niet meegeteld bij de volkstelling van 2020. Nu de nieuwe registratie van stedelijke huishoudens in Lhasa van kracht is, maakt de ICT zich zorgen over de instroom van Han-kolonisten in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, waarvan de gevolgen zich geleidelijk verspreiden over de officieel heringedeelde stedelijke gebieden in Tibet. Met een toename van 80% (245.263 in 2010 tot 443.370 in 2020) van de Han-bevolking in de TAR versterkt het nieuwe beleid van registratie van stedelijke huishoudens de vrees voor een officieel begin van kolonisatie van Tibet onder het mom van een langdurig natuurlijk proces van ontwikkelingshulp.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/analyse-van-de-sinificatie-van-tibetanen-in-de-chinese-natiestaat/

Open brief aan Gerard Timmer, CEO NOS, inzake de Olympische Winterspelen

Open brief aan Gerard Timmer, CEO NOS, inzake de Olympische Winterspelen

Geachte Heer Timmer, 

Met de aftrap van de Olympische Winterspelen van 2022 in aantocht, vertrouwen we erop dat de NOS de gebruikelijke verslaggeving zal uitrollen. Maar deze Spelen zullen geen gewone Spelen worden. De ernstige onderdrukking, inclusief van de vrijheid van meningsuiting, die de Chinese regering uitoefent op Tibetanen en anderen die onder haar bewind leven, vraagt evenveel aandacht. Wij zijn daarom verheugd te zien dat de NOS in het acht uur journaal aandacht besteedde aan Tibetanen in India en in het Olympisch journaal protesten van Tibetanen in 2008 noemde.  
Zoals u weet, schendt de Chinese regering de mensenrechten van haar bevolking op grote schaal. In 2008 beloofde China voorafgaande aan de Olympische Spelen in Peking de mensenrechtensituatie te verbeteren. Echter, na 2008 is de mensenrechten situatie alleen maar verslechterd en is het hard opgetreden tegen protesten in Tibet, dat nu door Freedom House naast Syrië wordt gerangschikt als het minst vrije land ter wereld. In 2021 heeft het Nederlandse parlement China’s vervolging van de Oeigoeren als genocide aangemerkt. De VS en andere regeringen hebben een diplomatieke boycot van de Olympische Spelen afgekondigd als reactie op het feit dat Beijing zich niet aan de internationale normen houdt. Nederland heeft besloten geen officiële functionarissen te sturen, onder andere omdat er geen betekenisvolle dialoog over mensenrechten met China mogelijk is.
Het Internationaal Olympisch Comité had van de Chinese regering moeten eisen dat zij zich zou houden aan de internationaal geldende normen van vrijheid en mensenrechten om de Spelen te verdienen. Dat is niet gebeurd. Als omroep die de Spelen verslaat heeft ook de NOS een ethische verantwoordelijkheid als verdediger van de vrijheid, met name de vrijheid van meningsuiting, en moet het verder gaan dan business as usual.
Door deze Olympische Spelen uit te zenden, kiest u ervoor om het autoritaire regime van China een platform te geven om zijn propaganda te verspreiden. Daarom is het niet meer dan rechtvaardig dat u evenveel tijd besteedt aan de slachtoffers van China’s onderdrukking, die meer verdienen dan terzijde te worden geschoven in de naam van toegang en winst. Uw berichtgeving van gisteren vormt daartoe een goede opening. 

Verhalen

Als organisatie die opkomt voor Tibet, kunnen wij u verzekeren dat er geen gebrek is aan potentiële verhalen. Hier zijn er een paar:

Gesloopte boeddhistische beelden: Vorige maand nog hebben de Chinese autoriteiten naar verluidt een Boeddhabeeld van ruim 30 meter hoog gesloopt in een Tibetaans gebied in de huidige provincie Sichuan. Later vernielden ze nog een drie verdiepingen hoog beeld, evenals 45 boeddhistische gebedsmolens. Zes Tibetaanse monniken werden ook willekeurig vastgehouden op grond van de valse beschuldiging dat zij de buitenwereld over de vernielingen zouden hebben ingelicht. De NOS zou naar het gebied moeten reizen om onderzoek te doen.

Toegang tot Tibet: Verleden jaar is uw verslaggever, Sjoerd den Daas, naar Tibet afgereisd op een officiële door de autoriteiten georganiseerde mediareis.  Als uw teams tijdens de Spelen Tibet niet (vrijelijk) in kunnen, is dat op zich al een verhaal. In de afgelopen jaren heeft de Chinese regering Tibet bijna volledig afgesloten voor bezoekers van buitenaf. Maar nu de Olympische Spelen terugkeren naar China, moeten de media aandringen op het recht om vanuit Tibet verslag uit te brengen. Als zij dat niet krijgen, moet hun publiek weten waarom.

Politieke gevangenen: Voor het maken van “Leaving Fear Behind”, een documentaire over China’s onderdrukking in Tibet voor de Olympische Spelen van 2008 in Peking, werden Dhondup Wangchen en Golog Jigme jaren gevangen gezet en ernstig gemarteld. Gelukkig zijn beide mannen nu vrij en leven ze in ballingschap, maar meer dan 270 Tibetaanse politieke gevangenen worden nog steeds vastgehouden. Nu de Winterspelen beginnen, kunnen Wangchen en Jigme uitleggen wat de Olympische Spelen werkelijk betekenen voor mensen die onder de onderdrukking van China leven.
Meneer Timmer, alle ogen zullen tijdens deze Olympische Spelen op China gericht zijn, en de geschiedenis zal niet mild oordelen over omroepen die er niet in slagen het moment aan te grijpen en China’s voortdurende wreedheden onder ogen te zien. Genocide, culturele vernietiging en systematische onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting zijn geen “politieke” kwesties die buiten het bestek van de Spelen vallen; het zijn misdaden tegen de menselijkheid die aan de kaak gesteld en bestreden moeten worden, waar zij zich ook voordoen.
Namens onze donateurs in Nederland, en namens alle Nederlanders die steun voor Tibet betuigen, roepen we de NOS op om deze of soortgelijke verhalen te verslaan tijdens de Olympische Spelen van 2022. Als u dat niet doet, zou dat een slechte dienst bewijzen aan uw publiek.

Hoogachtend,

Namens de International Campaign for Tibet-Europe,

http://www.savetibet.nl

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/open-brief-aan-gerard-timmer-ceo-nos-inzake-de-olympische-winterspelen/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

Drie organisaties roepen EU op tot verdere sancties tegen mensenrechtenschenders in Tibet en de Oeigoerse regio

In een gezamenlijke brief hebben de International Federation for Human Rights (FIDH), de International Campaign for Tibet (ICT) en het World Uyghur Congress (WUC) de EU opgeroepen om haar lijst uit te breiden van personen die onder bevriezing van tegoeden en een reisverbod vallen vanwege hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in de Volksrepubliek China.

De organisaties legden de EU namen voor van vier Chinese functionarissen die ter verantwoording moeten worden geroepen voor hun rol bij systematische schendingen van de mensenrechten.
Andrea Giorgetta, directeur van de Azië-desk van de FIDH, verklaarde “Na de eerste EU-sancties tegen vier Chinese functionarissen, roepen wij de EU en haar lidstaten op om deze lijst uit te breiden met nog meer functionarissen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen in Oost-Turkistan (Chinees: Xinjiang) en in Tibet. De EU moet haar vastberadenheid blijven tonen om de onaanvaardbare schending van de mensenrechtennormen door individuen in de staats- en partijleiding, die gericht zijn tegen het Tibetaanse en Oeigoerse volk, aan te pakken”.
WUC-voorzitter Dolkun Isa zei: “Hoewel de eerste EU-sancties tegen vier Chinese functionarissen en een entiteit die medeplichtig zijn aan de genocide en misdaden tegen de menselijkheid tegen het Oeigoerse volk een eerste stap in de goede richting waren, vragen de omvang en de ernst van China’s misdaden om een aanvullende reactie. Vooral na de uitspraak van het Oeigoertribunaal mag niet worden toegestaan dat Chinese functionarissen die de directe verantwoordelijkheid dragen voor de massale internering van miljoenen Oeigoeren, ontsnappen aan hun verantwoordingsplicht.”
Bijna een jaar later, en ondanks enkele stappen in de goede richting, doet het buitenlands beleid van de EU nog steeds geen recht aan de ernst van de mensenrechtensituatie in China. Hoewel onze organisaties verheugd waren over de opschorting van het Investeringsverdrag het afgelopen voorjaar, blijven we bezorgd dat de overeenkomst in de toekomst opnieuw zou kunnen opduiken terwijl belangrijke mensenrechtenkwesties niet worden aangepakt. FIDH, ICT en WUC zijn ook van mening dat de sancties tegen slechts vier Chinese functionarissen onvoldoende zijn, omdat ze niet de volledige omvang van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering omvatten.
FIDH, ICT en WUC roepen de EU vandaag op om de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn, uit te breiden met plegers van mensenrechtenschendingen die niet alleen plaatsvinden tegen Oeigoeren, maar ook tegen Tibetanen en andere etnische en religieuze groepen in het hele land, die in het hele land – dus niet alleen in de Oeigoerse regio – hebben gehandeld. In deze verklaring wordt de EU verzocht te overwegen de lijst van sancties tegen Chinese functionarissen die betrokken zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren uit te breiden en een lijst op te stellen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het repressieve beleid dat massale interneringskampen en een systematisch assimilatiebeleid in Tibet omvat.
Vincent Metten, directeur EU-beleid voor de International Campaign for Tibet, verklaarde “De algemene mensenrechtensituatie in Tibet is zeer sterk verslechterd, met name onder het leiderschap van president Xi Jinping. Meer dan 150 Tibetanen zijn sinds 2009 tot zelfverbranding overgegaan om het Chinese beleid en het gebrek aan fundamentele mensenrechten in Tibet aan de kaak te stellen. De benoeming van Wang Junzheng tot hoofd van het partijcomité van de Tibetaanse Autonome Regio, die op de EU-lijst van sancties staat vanwege zijn rol bij de schendingen van de mensenrechten tegen Oeigoeren, geeft aan dat de Chinese autoriteiten van plan zijn een ijzeren vuist te blijven gebruiken om het Tibetaanse volk te onderdrukken. Wij dringen er bij de EU op aan dat het mensenrechtenbeleid alleen geloofwaardig is wanneer het consequent is.”
Als volgende stap zou de EU op haar sanctielijst ook Chinese functionarissen moeten plaatsen die verantwoordelijk zijn voor het gewelddadige optreden tegen pro-democratische stemmen in Hongkong, en voor het staatsbrede beleid van bewaking, intimidatie, censuur, willekeurige detenties en gedwongen verdwijningen van mensenrechtenverdedigers, journalisten en dissidenten op het vasteland.
De personen die wij ter overweging aan de EU voorleggen, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen en uitvoeren van het drastische beleid van de Chinese Communistische Partij op het gebied van “veiligheid”, “sinisering” en “terrorismebestrijding”. In sommige gevallen zijn zij binnen de Communistische Partij beloond met prestigieuze promoties voor hun uitvoering van het repressieve bewind van Peking. Op het moment van indiening kunnen zij nog steeds vrij reizen en zaken doen in de EU.
Het is hoog tijd dat de EU zich als wereldleider meer gaat inzetten tegen China’s aanvallen op de burgerbevolking. Wij hopen dat de in onze verklaring opgenomen lijst van functionarissen een verdere stap kan zijn in de richting van de eerbiediging en bescherming van de mensenrechten in China.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/drie-organisaties-roepen-eu-op-tot-verdere-sancties-tegen-mensenrechtenschenders-in-tibet-en-de-oeigoerse-regio/

China zal het nooit opgeven. Spijtig genoeg kennen die precies het woord mensenrechten niet.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

DE “OOSTWAARTSE BEWEGING VAN TIBETAANSE MYSTIEK” WORDT IN LARUNG GAR GESTOPT.

Het tegenhouden van de “oostwaartse beweging van Tibetaanse mystiek”: Chinese boeddhistische beoefenaars van de Larung Gar Academie als doelwit

De Communistische Partij van China heeft de afgelopen jaren haar toevlucht genomen tot een van de klassieke instrumenten van haar “Wie zijn onze vijanden?” Wie zijn onze vrienden?”-strategie in een poging om de bloei van de Tibetaanse boeddhistische traditie op het vasteland van China en in de Chinese diaspora in te dammen. De Internationale Campaign for Tibet heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de partij nu voorschrijft dat Tibetaans boeddhisme zich alleen in Tibet mag verspreiden en Chinees boeddhisme zich alleen in China mag verspreiden. Han-Chinese boeddhisten die het Tibetaans boeddhisme beoefenen wordt verteld dat zij zich ofwel tot het Chinees boeddhisme moeten bekeren ofwel moeten terugkeren naar het leven van een leek. De huidige strategie van de partij, hoewel schijnbaar in tegenspraak met het officiële standpunt, is erop gericht om de invloed van de Tibetaanse traditie van het boeddhisme en de Tibetaanse religieuze leraren in de Han-Chinese boeddhistische gemeenschap op het vasteland te beteugelen. Partijorders die medio 2019 zijn uitgevaardigd, roepen expliciet op om de verspreiding van het Tibetaans boeddhisme op het vasteland van China in te dammen.
De Communistische Partij van China heeft een hele reeks maatregelen genomen om de verspreiding van de Tibetaanse boeddhistische traditie op het Chinese vasteland en de invloed van Tibetaanse religieuze leraren in de Chinese samenleving te beperken. Een van de groeiende maatregelen van de CCP is de meest recente poging om de praktijk van op het Chinese vasteland gevestigde Han-Chinese volgelingen van het Tibetaans boeddhisme aan banden te leggen in de befaamde Serthar Larung Vijf Wetenschappen Boeddhistische Academie (in de volksmond bekend als Larung Gar) in het district Serthar (Chinees: Seda), Sichuan.
ICT heeft vernomen dat de eens zo snel groeiende populatie Han-Chinese beoefenaars is gedaald tot een minuscuul aantal in de academie in het kielzog van een campagne gericht op Han-Chinese beoefenaars die sinds medio 2019 merkbaar is. De campagne is recentelijk sinds november 2021 opgevoerd, wat heeft geleid tot het grootste deel van de gedwongen scheidingen van Chinese boeddhistische beoefenaars van de academie.
Er zijn verschillende maatregelen van kracht om ervoor te zorgen dat Chinese boeddhistische beoefenaars uit Larung Gar worden verwijderd. Een van deze maatregelen is dat de autoriteiten de Chinese beoefenaars hebben verplicht terug te keren naar hun geboorteplaatsen op het vasteland. Zodra zij hun respectieve woonplaats hebben bereikt, moeten zij zich melden en hun aankomst registreren op het plaatselijke politiebureau. Om te voorkomen dat zij naar Larung Gar terugkeren, moeten zij zich ook regelmatig melden bij hun plaatselijke politiebureau. Verscherpte veiligheidscontroleposten langs de route over land naar Larung Gar zorgen er ook voor dat zij niet kunnen terugkeren naar de academie. Er is nachtbeveiliging ingesteld, en de trekroutes door de bergen naar de academie worden ook 24 uur per dag bemand door veiligheidspersoneel. Een andere maatregel is dat de bij de academie gestationeerde politie en het beheerscomité op gezette tijden de kloosterwoningen doorzoeken om de beoefenaars uit te zetten die er toch in geslaagd zijn terug te keren, ondanks de tegenspoed waarmee zij werden geconfronteerd.
Al deze maatregelen wijzen erop dat de verwijdering van Han-Chinese beoefenaars uit de Larung Gar Academie vastberaden en doeltreffend is. De Han Chinese monniken die geen inschrijving krijgen in een klooster in hun geboortestad, wat waarschijnlijk is, zouden zich moeten ontkleden en een lekenleven moeten leiden.

Lekenvrouwen bidden in Larung Gar. April 2015. Larung Gar Web-service. Overgenomen uit Ester Bianchi’s Teaching Tibetan Buddhism in Chinese on Behalf of Mañjuśrī. 2018.

In de afgelopen jaren zijn honderden, zo niet duizenden lokale genootschappen en kleine groepen van leken Han Chinese beoefenaars van het Tibetaans boeddhisme ontstaan op het vasteland van China, voornamelijk in stedelijke gebieden, om systematisch hun kennis van het Tibetaans boeddhistische corpus te bestuderen en uit te wisselen. ICT heeft vernomen dat deze genootschappen en kleine groepen verboden zijn. De sleutelfiguren in deze studiegroepen worden stelselmatig op video verhoord en moeten brieven schrijven waarin zij de autoriteiten hun beloften toezeggen, en sommigen zijn zelfs gedwongen politie-informant te worden.

Discriminerende wet religieuze informatiediensten op internet

De Chinese boeddhistische beoefenaars op het vasteland van China en in de Chinese diaspora hadden tot voor kort toegang tot hun Tibetaanse leraren in de virtuele ruimte. Larung Gar was zeer succesvol in het leggen van contacten met Chinese boeddhistische beoefenaars door de leringen toegankelijk te maken via de online webcasts van de academie. Maar die toegang zal hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk worden beperkt of zelfs permanent worden ontzegd met de inwerkingtreding op 1 maart 2022 van de maatregelen inzake het beheer van religieuze informatiediensten op internet.[1] In feite hebben de autoriteiten de webcasts van de leraren van de academie al sinds november 2021 stopgezet, vijf maanden voordat de wet van kracht werd. Als de webcasts worden hervat nadat de wet van kracht is geworden, zullen de lezingen hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk worden gecontroleerd en gepolitiseerd door tussenkomst van de regering, overeenkomstig de vergunningsvereiste.
De Nationale Administratie voor Religieuze Zaken, de Cyberspace Administratie van China, het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Staatsveiligheid hebben de wet gezamenlijk uitgevaardigd. De wet bepaalt dat religieuze organisaties of personen die virtueel religieus onderricht geven, een vergunning moeten aanvragen bij de provinciale departementen voor religieuze zaken of hoger. Artikel 6, lid 1, van de wet bepaalt dat de hoofdverantwoordelijke of de wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie met rechtspersoonlijkheid en een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid een ingezetene van het Chinese vasteland en een Chinees staatsburger moet zijn. Deze wet is uitdrukkelijk discriminerend voor gemeenschappen zoals de Tibetanen, doordat hun godsdienstvrijheid en de vrije uiting van ideeën over het Tibetaans boeddhisme in de virtuele ruimte worden beperkt. Tibetanen die in perifere Tibetaanse gebieden wonen, worden door de wet rechtstreeks gediscrimineerd op grond van hun identiteit.
Volgens de Chinese staatsmedia Global Times, een dochteronderneming van de People’s Daily, “kunnen zij met de vergunning online religieuze doctrines verkondigen die bevorderlijk zijn voor sociale harmonie en beschaving, en religieuze mensen begeleiden om vaderlandslievend te zijn voor het land en zich aan de wet te houden, maar alleen via hun eigen gespecialiseerde internetwebsites, -applicaties of -fora die door de wet zijn goedgekeurd. Deelnemers moeten zich registreren onder hun echte naam.”[2] In de ogen van de beleidsmakers in Peking voldoen Tibetaanse boeddhistische leraren niet aan hun verplichting om “religieuze mensen te begeleiden patriottisch te zijn”. Patriottisme wordt in de Chinese context gedefinieerd als liefde voor het moederland, het socialisme en de Communistische Partij.

Larung Chö Gar en de Chinese aanhang

Larung Chö Gar (letterlijk Larung Religieus Kampement), dat een populaire spirituele bestemming is geworden voor boeddhistische beoefenaars op het Chinese vasteland, werd in 1980 gesticht door wijlen Khenpo Jigme Phuntsok (1933-2004), in de volksmond bekend als Khenpo Jigphun, om de boeddhistische wetenschap en meditatie nieuw leven in te blazen in de nasleep van de turbulente Culturele Revolutie van Mao Zedong (1966-1976). Vanaf het nederige begin in de verlaten Larung vallei, werd de academie geleidelijk een spirituele oase voor zowel Tibetaanse als Han Chinese boeddhistische beoefenaars.[3] Na het bezoek van wijlen Khenpo Jigphun aan de berg Wutai (Wataishan) in China in 1987, begonnen Han Chinese toegewijden wijlen de Khenpo te volgen naar zijn Larung Gar Academie in hun zoektocht naar een spiritueel leven.

Larung Gar’s locatie in Tibet.

Met ongeveer 30 tot 40 Han-Chinezen met een semi-permanent verblijf in Larung Gar in 1991, groeide het aantal de laatste jaren tot een informeel quotum van ongeveer 2.000 Han-Chinese monniken en nonnen in verblijf onder de ongeveer 5.000 beoefenaars van de academie (na het plafond van de regering om de vroegere 10.000 beoefenaars te halveren).[4] Een beoefenaar brengt 12 tot 14 jaar studie door aan de academie om in aanmerking te komen voor het examen van de “Khenpo” of “Khenmo” geleerde titel.

Gelijkstelling van de geslachten

De academie is ook opmerkelijk voor haar vrouwelijke Khenmo (Abbess, wetenschappelijke titel met de nominalisator “mo” voor uitmuntende vrouwelijke beoefenaars gelijk aan de mannelijke Khenpo titel) graad programma. De geschatte 3.500 vrouwelijke beoefenaars aan de academie overtreffen aanzienlijk de mannelijke beoefenaars, geschat op ongeveer 1.500.[5] Vanaf 2018 zijn ongeveer 200 vrouwelijke beoefenaars in staat geweest om het strenge examen voor de Khenmo-graad af te ronden, volgens Liang en Taylor van de Universiteit van Virginia. Van de 200 beoefenaars waren er 104 Tibetaans.[6] Zij ondergingen hetzelfde curriculum als hun mannelijke tegenhangers en voldeden aan dezelfde academische vereisten om af te studeren voor de geleerde titel, waarmee ze de ooit zo populaire perceptie verbrijzelden dat vrouwen de capaciteiten voor hoger boeddhistisch onderwijs ontberen.
In zowel de Tibetaanse als de Chinese samenlevingen worden vrouwen beperkt door traditie en gewoonten, waardoor beide samenlevingen ongelijk zijn in termen van sekse. Het is opmerkelijk dat veel vrouwen in beide samenlevingen de weg naar bevrijding en een bestaan vrij van onderwerping vinden in het boeddhisme dat in Larung Gar wordt onderwezen en beoefend. De stichter, Khenpo Jigphun, predikte in feite zelden de gelijkheid van mannen en vrouwen, maar creëerde instellingen waarin vrouwen dezelfde kansen hadden als mannen, aldus Liang en Taylor. De Khenpo geloofde in gendergelijkheid door het succes van vrouwelijke beoefenaars in plaats van slogans voor gelijkheid.[7]
Sinologe Ester Bianchi van de Universiteit van Perugia concludeerde dat de Larung Gar Academie bloeide en een spirituele magneet werd voor Han Chinese beoefenaars omdat de Tibetaanse boeddhistische leraren tegemoet kwamen aan de spirituele behoeften van de ontgoochelde Han Chinese middenklasse die ondergedompeld was in de materialistische trend van de hedendaagse Chinese samenleving en een gebrek aan spiritualiteit. Ten tweede bevorderden de Tibetaanse leraren het Tibetaans boeddhisme niet ten koste van de Chinese cultuur, maar boden zij een tegenwicht tegen de kwalen van de gemoderniseerde Chinese samenleving. Ten derde propageerden de leraren het boeddhisme niet als een identiteitszegel op basis van Tibetaanse exclusiviteit, maar als een mentaal technologisch hulpmiddel voor de mensheid. En het belangrijkste is dat de leraren en leringen van Larung Gar niet-confronterend waren ten opzichte van de Chinese staat.[8]
Ondanks het feit dat Larung Gar apolitiek is, zichzelf distantieert van de Tibetaanse politiek in ballingschap en geen confrontatie aangaat met de staat, wordt het toch gevreesd door de CCP vanwege zijn kracht om sociale verandering en gelijkheid te brengen door het bevrijden van geesten in zowel Tibetaanse als Chinese samenlevingen. Hoewel de CCP heel goed weet dat Larung Gar louter een academie is voor het transformeren van het innerlijk leven van haar beoefenaars, is de partij jaloers op de populariteit en aanhang van Larung Gar en ziet zij deze als een uitzaaiing van de samenleving die een uitdaging vormt voor de politieke veiligheid van de partij.

Tibetaans boeddhisme in het tijdperk van China’s nationale veiligheid

De ongemakkelijke tolerantie van de Communistische Partij ten opzichte van de invloed van het Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse leraren op het vasteland van China heeft tot nu toe aanzienlijke veranderingen ondergaan, vooral omdat het China van de huidige Chinese president Xi Jinping veel teruggrijpt op de beginjaren van het revolutionaire China om het Chinese nationalisme te overreden maar te controleren. De Communistische Partij heeft haar toevlucht genomen tot de klassieke maoïstische tactiek van een “vrienden en vijanden”-strategie om het Tibetaans boeddhisme en de leraren van de traditie te profileren als onverenigbaar met de moderne socialistische Chinese samenleving en dus als vijand.
Dit blijkt duidelijk uit de orders van de Communistische Partij van China aan haar apparatsjiks tot op dorpsniveau in China. Een mededeling over “Niangziguan Town Program for Resolutely Waging the Tough Battle to Prevent and Defuse Major Risks”, uitgegeven in mei 2019 en verkregen door het in de VS gevestigde Centre for Strategic and International Studies, bevatte in een lang document een bevel om infiltratie door separatistische Tibetaanse onafhankelijkheidsstrijders in deze regio te voorkomen en hard aan te pakken. Verder te gaan met het uitvoeren van correctiewerkzaamheden aan belangrijke tempels overeenkomstig de wet en het niveau van beheer op basis van de rechtsstaat te verhogen. Voorkomen en aanpakken van de Tibetaanse separatistische krachten en indammen van de “oostwaartse beweging van de Tibetaanse mystiek” [藏密东移]. Voortdurend de boeddhistische en taoïstische commercialisering in goede banen leiden, zich verzetten tegen het gebruik van religieuze plaatsen om feodale en bijgelovige activiteiten te ontplooien, en de illegale bouw van grote, religieuze standbeelden in de open lucht verbieden.[9]
Evenzo droeg de door de regering goedgekeurde Boeddhistische Vereniging van het district Weibin, Baoji City, provincie Shanxi, orde in mei 2019 een verbod op de verspreiding van het Tibetaans boeddhisme in het district. Document nr. 2 (bijgevoegd aan het eind van dit verslag), verkregen door de Internationale Campagne voor Tibet, verbood Chinese boeddhistische tempels in het district Weibin strikt om religieuze figuren van het Tibetaans boeddhisme uit te nodigen of fysieke attributen van het Tibetaans boeddhisme te tonen in Chinese boeddhistische tempels.

Terugkrabbelen?

De Larung Gar Academie heeft in het verleden verschillende malen de inmenging van de partij en de regering overleefd. De academie overleefde de sloop van delen ervan door de autoriteiten in 2001 en 2016. Het door de autoriteiten opgelegde plafond voor het aantal geplaatste beoefenaars in 2001 weerhield de beoefenaars er niet van om de academie opnieuw te betreden om hun spirituele leven voort te zetten. Maar dat was tijdens de relatief liberale periode tussen de Culturele Revolutie en het Nieuwe Tijdperk van Xi Jinping. Dit is misschien de eerste keer in de 40 jaar van het bestaan van de academie dat de Chinese boeddhistische beoefenaars een specifiek doelwit zijn van de autoriteiten in naam van het indammen van de “oostwaartse beweging van de Tibetaanse mystiek”.
Sinds Xi Jinping in april 2016 de Nationale Conferentie voor Religieus Werk voorzat, heeft Peking zich in zijn grotere bestuursinspanning sterk gericht op religieuze regelgeving door meerdere stukken wetgeving uit te vaardigen om de activiteiten van de boeddhistische gemeenschap te beheren.
De partij is echter ook op haar hoede voor het feit dat overregulering van religieuze praktijken de publieke ontevredenheid jegens de partij doet toenemen. Met naar schatting 185 tot 250 miljoen gelovige boeddhisten in China, waarvan de overgrote meerderheid Han-Chinezen zijn, is de kwestie van publieke onvrede tegen de partij reëel en te belangrijk voor de partij om te negeren.

Bijlage
Document nr. 2, 2019 uitgegeven door de Boeddhistische Vereniging van het district Weibin, Baoji City, provincie Shanxi

Titel van het document: Verbod op de verspreiding van het Tibetaans boeddhisme naar het vasteland van China
Volgens een circulaire die is uitgegeven door het bureau voor religieuze zaken van het district Weibin is het Chinese tempels in het district Weibin zonder voorafgaande toestemming van de autoriteiten van de provinciale, autonome regio- en gemeenteafdelingen verboden religieuze figuren van het Tibetaans boeddhisme uit te nodigen om religieuze activiteiten te verrichten en de volgende fysieke attributen van het Tibetaans boeddhisme in hun tempels te tonen:

-Figuren/effigies/standbeelden van rijkdom godheden en Tara;
-Gebedsmolens waarop Tibetaanse en tantrische teksten, of afbeeldingen/figuren van het Tibetaans boeddhisme zijn afgebeeld;
-Thangka’s en gebedsvlaggen met Tibetaans schrift;
-Ronde of halfronde ontwerpen/constructies die een stoepa voorstellen;
-Constructies of ontwerpen waarop de zonnegod is afgebeeld;
-Symbolen/insignes en posters waarop Tibetaanse en tantrische teksten zijn afgebeeld;
– Mandala’s, vajra’s, klokken en andere religieuze objecten van het Tibetaans boeddhisme waarop het mandala-symbool is afgebeeld; en
-Het uitvoeren van vuur- en rookofferingsceremonies; het verwisselen van de satijnen kleding op boeddhistische beelden; het deelnemen aan Tibetaans boeddhistische debatten; en het deelnemen aan Tibetaans boeddhistische bekrachtigingsrituelen.
De boeddhistische vereniging van het district Weibin, Baoji City, provincie Shanxi, uitgegeven op 23 mei, 2019

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-oostwaartse-beweging-van-tibetaanse-mystiek-wordt-in-larung-gar-gestopt/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

Chinese autoriteiten slopen twee Boedhhabeelden in Kardze

Boeddha, Standbeeld, Mos, Beeldhouwwerk

De Internationale Campaign for Tibet betreurt de sloop door de Chinese autoriteiten van twee boeddhabeelden rond een vooraanstaand klooster in het district Drango (Chinees: Luhuo) in de Tibetaanse autonome prefectuur Kardze (Ganzi) in de provincie Sichuan.

Volgens berichten zijn vanaf 12 december 2021 een Boeddhabeeld van een meter hoog en, in de daaropvolgende dagen, een ander, drie verdiepingen hoog beeld van de Maitreya -of toekomstige- Boeddha, evenals 45 boeddhistische gebedsmolens, afgebroken. De autoriteiten van het district Drango beweerden dat de bouwdocumenten niet waren goedgekeurd en dat de hoogte van het standbeeld in strijd was met de plaatselijke bouwvoorschriften.
De autoriteiten hielden ook willekeurig ten minste zes Tibetaanse monniken vast op verdenking van het feit dat zij de buitenwereld over de sloop hadden ingelicht. Boeddhabeelden zijn van bijzondere betekenis voor Tibetaanse boeddhisten en vormen een belangrijk onderdeel van het boeddhistische geloof.
ICT roept de Chinese autoriteiten op de godsdienstvrijheid en culturele rechten van het Tibetaanse volk, waaronder die van Drango, te eerbiedigen. De arrestanten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, aangezien zij uitsluitend zijn vastgehouden wegens het verspreiden van informatie over het incident.
“Deze heiligschennis door een atheïstische staat heeft diepe smart gezaaid onder de Tibetanen in de regio”, aldus ICT Interim-voorzitter Bhuchung K. Tsering. “De vernielingen zijn een directe aanval op de godsdienstvrijheid van de Tibetaanse boeddhisten en een poging om hun geschiedenis in de regio uit te wissen. Ze zijn in tegenspraak met de Chinese beweringen dat zij het Tibetaanse culturele en religieuze erfgoed beschermen.”

Sloopacties

Omdat Drango in een aardbevingsgevoelige regio ligt, heeft de lokale bevolking in oktober 2015 met medeweten van de autoriteiten geld bijgedragen om het boeddhabeeld te installeren, om natuurrampen af te wenden.
Mensen met kennis van de ontwikkeling wijzen naar de Communistische Partij secretaris in Drango provincie, Wang Dongsheng, als de man achter de sloop. Hij werd in oktober 2021 in deze functie benoemd en gaf binnen een maand opdracht tot de sloop van een kloosterschool in het district, voordat hij halverwege vorige maand opdracht gaf tot de sloop van de boeddhabeelden.
In 2016 diende Wang als plaatsvervangend partijsecretaris van het district Serthar (Seda) toen duizenden kloosterwoningen werden gesloopt en monniken, nonnen en lekenbeoefenaars van het boeddhistische instituut Serthar Larung Gar werden verdreven. Voorafgaand aan Serthar was Wang ook werkzaam in Lithang en Tawu (Daofu), waar de autoriteiten de plaatselijke Tibetanen zwaar hebben aangepakt.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinese-autoriteiten-slopen-twee-boedhhabeelden-in-kardze/

Wat hebben ze er nu aan om die beelden te vernielen. Heb er gewoon geen woorden voor.

Boeddha, Monnik, Meditatie, Boeddhistisch, Azië

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

ICT ROEPT OP TOT VRIJLATING TIBETAANSE MONNIK DIE TOT 10 JAAR IS VEROORDEELD

De Internationale Campaign voor Tibet is gealarmeerd door berichten over de veroordeling van de prominente Tibetaanse boeddhistische monnik en geleerde Go Sherab Gyatso tot 10 jaar gevangenisstraf en roept de Chinese regering op zijn fundamentele rechten te respecteren.

Er is geen bewijs dat Go Sherab Gyatso, die in de veertig is, een eerlijk proces heeft gekregen. De Chinese regering moet hem onmiddellijk vrijlaten, aangezien hij alleen gevangen is gezet en veroordeeld omdat hij op vreedzame wijze zijn mening heeft geuit.
“Het geval van Go Sherab Gyatso weerspiegelt China’s patroon van onophoudelijke vervolging van afwijkende meningen en onafhankelijke gedachten in Tibet,” aldus ICT. “Het is dringend dat internationale instellingen, regeringen en parlementen openlijk Gyatso’s onmiddellijke vrijlating eisen en serieuze consequenties verbinden aan China’s voortdurende schendingen van de Tibetaanse fundamentele vrijheden.”
ICT voegde daaraan toe: “Gyatso’s ongegronde opsluiting is een reden te meer waarom de internationale gemeenschap haar collectieve afkeuring zou moeten laten blijken door een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing af te kondigen. Dit is het minste wat landen zouden moeten doen om zichzelf aan de juiste kant van de geschiedenis te plaatsen en een essentiële boodschap van steun te sturen naar de slachtoffers van de onderdrukking door de Chinese regering.”

Internationale aandacht

Gyatso’s zaak kreeg internationale aandacht, waarbij VN-mensenrechtendeskundigen hun bezorgdheid uitten over zijn willekeurige detentie. In antwoord daarop deelde China de VN mee dat Gyatso “in overeenstemming met de wet werd vastgehouden op verdenking van het aanzetten tot afsplitsing”.
De Chinese autoriteiten gebruiken gewoonlijk de beschuldiging van “afscheiding” of “separatisme” als voorwendsel om Tibetanen te vervolgen die hun steun betuigen aan de Tibetaanse cultuur of de Dalai Lama, of die onafhankelijke gedachten en afwijkende meningen uiten. Het internationaal recht beschermt dergelijke vreedzame meningsuitingen, zelfs indien zij worden gedaan om op te roepen tot de afscheiding van Tibet van China.
Gyatso werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, aangehouden door functionarissen van de Tibetaanse Autonome Regio. Radio Free Asia meldde op 10 december 2021 dat Gyatso in een geheim proces was veroordeeld. Volgens een bron die met RFA sprak, zal Gyatso binnenkort worden overgebracht naar een gevangenis in de buurt van de hoofdstad van Tibet, Lhasa.
Er zijn geen details beschikbaar over de aanklachten op grond waarvan Gyatso is veroordeeld. De Chinese regering verklaarde in haar antwoord aan de VN-mensenrechtendeskundigen in augustus 2021 dat hij zou worden berecht door het Lhasa City Intermediate People’s Court.

Go Sherab Gyatso

Gyatso is een monnik van het Kirti-klooster en een productief schrijver, die verscheidene boeken heeft gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephel’s “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Hij heeft ook kritiek gepubliceerd op het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem en opgeroepen tot het vergroten van de bekendheid van de klooster gemeenschap.
Gyatso is al meerdere malen gearresteerd voor zijn inzet voor het Tibetaanse volk. Hij onderging een “hervorming door arbeid” van 20 maart 1998 tot 30 november 2001. In 2008 werd hij in Lhasa aangehouden en een jaar gevangen gehouden rond de tijd dat Tibetanen massaprotesten hielden tegen het Chinese bewind. In 2011 werd hij opnieuw gearresteerd.
Tot op heden zijn verscheidene Tibetanen, onder wie intellectuelen en schrijvers, gearresteerd, veroordeeld of verdwenen louter en alleen omdat zij hun universele vrijheid van meningsuiting hadden uitgeoefend.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-op-tot-vrijlating-tibetaanse-monnik-die-tot-10-jaar-is-veroordeeld/

China zo geen enkele Tibetaan mogen gevangen houden nog arresteren. Ze komen gewoon op voor hun rechten.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

10 December, een dag om nooit te vergeten

Vandaag, 33 jaar geleden, werd ik neergeschoten in Lhasa toen de Chinese oproerpolitie zonder waarschuwing het vuur opende op ongewapende Tibetaanse demonstranten. Het was 10 december 1988, de veertigste herdenking van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De monnik die de Tibetaanse vlag droeg werd van enkele meters afstand neergeschoten en overleed ter plekke; later die dag bleek dat er zo’n 18 Tibetanen gedood en vele tientallen gewond en gevangengenomen waren. Zo vierde China de internationale dag van de rechten van de mens.
Ik overleefde en ondanks Chinese pogingen mij de mond te snoeren en te intimideren, legde ik een getuigenverklaring af in de Verenigde Naties. Nederland was vervolgens, bij monde van ambassadeur van Schaik, het eerste land in 26 jaar dat China officieel aansprak op het schenden van mensenrechten in Tibet. Nadat China in 1989 de staat van beleg in Tibet afkondigde en het land hermetisch op slot deed, nam de VN in 1991 een historische resolutie tegen China aan over Tibet. De resolutie riep China op de rechten en vrijheden van het Tibetaanse volk te respecteren. Tibet stond weer op de officiële agenda van de VN.
Het was een moment van hoop. De Dalai Lama ontving een jaar later, op 10 december 1989 de Nobelprijs voor de Vrede, riep China op te onderhandelen over betekenisvolle autonomie voor Tibet binnen de Volksrepubliek en werd wereldwijd door regeringsleiders op het hoogste niveau ontvangen, ook in Nederland. Net zoals vele Tibetanen in Tibet geloofde ik dat een oplossing voor het Tibetaanse conflict in zicht was.

33 jaar later is die hoop de grond in geboord. Na de wijdverbreide opstand van Tibetanen tegen de Chinese onderdrukking in 2008 voorafgaande an de Olympische Spelen in Beijing draaide China de duimschroeven aan. Onderhandelingen tussen China en vertegenwoordigers van de Dalai Lama liepen vast, demonstraties in Tibet werden onmogelijk en 156 Tibetanen staken zichzelf in brand als ultieme daad van -solo- verzet. Vandaag de dag leven Tibetanen in een digitale dictatuur waarin zij slechts kunnen overleven door zich aan te passen en Chinees te zijn.
Op 10 december 2021 zullen er geen demonstraties plaatsvinden in Tibet, geen Tibetaanse vlag rond de Jokhang gedragen worden. En mocht er toch geprotesteerd worden, dan zullen wij dit niet horen. Een eenzame figuur, Dhondup Wangchen, die in 2008 zes jaar cel kreeg voor het maken van een film waarin Tibetanen zich simpelweg uitten over de situatie in Tibet, reist nu de wereld over de stem van Tibetanen in Tibet te vertolken, voorafgaande aan de Winterspelen in Beijing in 2022. Zijn boodschap: Geloof China niet als het beterschap belooft. Laat je atleten niet gebruiken om de gruweldaden van China in Tibet te legitimeren. Laten we op 10 december, internationale dag van de rechten van de mens, onze stem laten horen. Voor hen die dat zelf niet kunnen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/10-december-een-dag-om-nooit-te-vergeten/

Zoals heel wat dagen die men niet vergeet is dit er ook zo een van.

Dag van de rechten van de mens, wake op de Dam - Stichting Tibet Support  Groep Nederland

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

TIBETANEN IN LHASA MOETEN RELIGIEUZE PRAKTIJKEN TIJDENS HEILIGE MAAND BEPERKEN

De boeddhistische vereniging van de stad Lhasa heeft op 9 mei 2021 een bericht verspreid waarin Tibetaanse boeddhisten in de Tibetaanse hoofdstad worden opgeroepen hun traditionele religieuze praktijk te beperken tijdens de heilige vierde maand van de Tibetaanse kalender, die op 12 mei is begonnen.
Als reden wordt het “zeer aanzienlijke” risico van het oplopen en verspreiden van COVID-19 genoemd, gezien de situatie in “sommige buurlanden” en “geïmporteerde gevallen” die in China zelf blijven opduiken.
Deze waarschuwingen komen echter ondanks het feit dat de Chinese regering Chinese toeristen níet heeft belet Tibet te bezoeken – dat al meer dan 60 jaar illegaal door China wordt bestuurd – en zich in feite heeft beroemd op een toename van het toerisme tijdens de pandemie.
Volgens de Tibetaanse boeddhistische geloofsovertuiging is de heilige vierde maand, in het Tibetaans bekend als “Saga Dawa”, de maand waarin de Boeddha werd geboren, verlicht werd en overleed. Boeddhisten beschouwen het als een maand om deugdzame daden te verrichten, waaronder religieuze handelingen uitoefenen. Traditioneel maken Tibetaanse boeddhisten dagelijks ommegangsrituelen en pelgrimstochten naar religieuze centra.

VIER PUNTEN

De stadscirculaire van Lhasa doet een “voorstel” van vier punten, waarin wordt aangedrongen op:

  1. Tibetanen moeten de “juiste visie” op religie aannemen en niet kiezen voor de “Lingkor”, de meest prominente ommegangsroute.
  2. Monniken en nonnen moeten COVID-preventiemaatregelen nemen om de omgeving rond hun kloosters te verfraaien met planten.
  3. Toeristen in het algemeen moeten zich “goed gedragen”.
  4. Kloosters moeten op verantwoorde wijze de harmonie en stabiliteit handhaven en de aanpak van de Chinese Communistische Partij en de regering inzake de preventie van pandemieën volgen.

Hoewel de aankondiging religieuze praktijken gedurende deze periode niet zonder meer verbiedt, wordt er wel geïmpliceerd dat het uitvoeren van religieuze rituelen van invloed zal zijn op de pandemische situatie in Lhasa.

TOERISME

Deze redenering is in tegenspraak met de bewering van de autoriteiten dat er geen COVID-positieve gevallen zijn geweest, niet alleen in Lhasa maar in de hele Tibetaanse Autonome Regio, afgezien van één geval dat begin 2020 is gevonden en behandeld. De TAR beslaat ongeveer de helft van Tibet.
De verwijzing naar mogelijk opduikende geïmporteerde gevallen is logisch, aangezien de autoriteiten geen Chinese toeristen hebben tegengehouden om naar Lhasa en andere Tibetaanse gebieden te reizen. Tot dusver zijn COVID-varianten aangetroffen in grote Chinese steden.
Het staatspersbureau Xinhua meldde op 7 mei dat ondanks de COVID-19-pandemie het aantal toeristen dat naar de TAR afreist “in het eerste kwartaal van dit jaar sterk is gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 2019, waarbij het aantal toeristen dat per trein arriveert met 20 procent is gestegen en het aantal toeristen dat per vliegtuig arriveert met 28 procent, blijkt uit regionale gegevens.”
In feite, tijdens de vakantieperiode van 1 mei alleen al, zeiden de TAR-autoriteiten dat ze een totaal van 706.700 toeristen ontvingen.
In de afgelopen jaren hebben de Chinese autoriteiten ook beperkingen opgelegd aan de religieuze activiteiten van Tibetaanse boeddhisten tijdens deze heilige maand.
China heeft decennia lang de godsdienstvrijheid van Tibetanen ernstig geschonden, onder meer door zich te bemoeien met de selectie van Tibetaanse boeddhistische leiders, door politiebureaus in kloosters te installeren en door gewone Tibetanen te arresteren enkel en alleen omdat ze foto’s van de Dalai Lama bezaten.

ICT-CITAAT:

De Internationale Campagne voor Tibet zei:

“Hoewel maatregelen ter preventie van het coronavirus geldig zijn nu de pandemie de wereld blijft teisteren, lijken de autoriteiten van Lhasa ze te gebruiken als voorwendsel om de ruimte voor Tibetaanse boeddhisten om hun geloof te belijden tijdens deze heilige maand te blijven beperken. China zelf heeft beweerd dat er in de TAR geen COVID-positieve gevallen zijn geweest sinds een enkel geval begin 2020. Bovendien heeft China geweigerd de stroom Chinese toeristen naar Tibet te stoppen, waardoor het zijn verklaarde doel om de verspreiding van het virus tegen te gaan ondermijnt en de voorkeursbehandeling die Chinese burgers in het Tibetaanse thuisland krijgen, nog versterkt.”

CIRCULAIRE

Hieronder volgt de ICT-vertaling van het Tibetaans naar het Engels, naar het Nederlands van de circulaire van de boeddhistische vereniging van de stad Lhasa:

“OPROEP:

Aan de gelovige gemeenschap, monniken en nonnen, en toeristen:

Aangezien sommige buurlanden niet in staat zijn de epidemie onder controle te krijgen, terwijl er in het land zelf sprake is van een toename, voortdurende ontdekking van uit het buitenland geïmporteerde gevallen, en het ontstaan van varianten, is epidemiepreventie meer dan voorheen van cruciaal belang.
Met name omdat “Saga Dawa”[1] lang duurt, een groot aantal deelnemers telt en een grote bijeenkomst met zich meebrengt, is het risico van besmetting en verspreiding van de epidemie zeer groot. Wij stellen het volgende voor, waarbij het leven van de mensen op de eerste plaats komt:

– Lhasa Stad Boeddhistische Vereniging, 9 mei 2021

Voetnoten:

[1] Saga Dawa is de Tibetaanse naam voor de vierde maand in de Tibetaanse kalender.

[2] Barkor is de traditionele ommegangsroute die pelgrims rond de heilige Jokhang Tempel voert.

[3] Lingkor is de traditionele lange ommegangsroute die pelgrims langs een aantal heilige plaatsen in Lhasa voert.

[4] Dierenbevrijding is de traditie om dieren van een naderende dood te redden door ze te kopen en in rivieren, enz. vrij te laten. (als het om vissen gaat) of ze onder bescherming te houden (als het om vee gaat, enz.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-in-lhasa-moeten-religieuze-praktijken-tijdens-heilige-maand-beperken/

China blijft zich maar bemoeien met Tibet. En alle leugentjes zijn goed om het naar de zin te maken van China.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: