Category: astro spiritueel edelstenen, datums, teksten


Onderhandelen.

Raadpleging Van, Informatie, Gesprek, Silhouet

Allemaal moeten we het wel eens doen in alle vormen. En tegen heel wat mensen. Toch is het niet altijd even simpel om tot compromissen te komen. Het belangrijkste is om je rust te blijven behouden. Dat wordt meestal ook aangevoeld door de andere. Zodat deze ook de rust bewaard.
Velen zien onderhandelen als in conflict gaan. Maar dat is het zeker niet. Vaak durven we niet zeggen wat we echt voelen en zo ondermijn je juist wat echt telt in het gesprek. Blijf bij het onderhandelen niet stil hamer op het onderwerp zelf. Maar ook spreek de persoon aan over wat je gevoel is. Bij gelijk welke onderhandeling komen emoties kijken. Ook deze moet je in het gesprek laat zien en voelen. Maar blijf altijd respectvol naar elkaar. Zijn er bepaalde angsten die je hebt geef die ook aan.
Een onderhandeling die je aangaat is vaak omdat je iets wilt verwezenlijkt wilt krijgen. Onderhandelen doe je steeds op een verschillende manier. Als je onderhandeld met je partner of met vrienden of men kinderen of ouders of je werkgever. Toch speelt telkens een ding mee voel het gesprek aan. Voel elkaar aan. En soms even afwijken van het onderwerp kan geen kwaad. Bij gelijk welke persoon probeer steeds je rust zelf te bewaren. Blijf rustig adem halen. Voel je dat je het even niet goed zit verlaat even het gesprek. Even naar het wc of een luchtje scheppen kan en mag je aangeven. Geef ook aan als iets je niet zint of irriteert. Zo ga je niet in verdediging maar vraag je eigenlijk om het op een andere manier te formuleren.
Onderhandelen is tot een overeenkomst komen. En dat heeft dan ook te maken met het gezegde. Water bij de wijn doen maar dit geld voor beide partijen.
Juist dat moet goed verdeeld zijn dan wint iedereen in zijn onderhandeling.

Manager, Ontmoeting, Afspraak, Analyseren, Akkoord

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Belangrijke woorden in ons dagelijks leven.

Kracht
Doorzettingsvermogen
Liefde
Inzicht.
Als we de kracht ergens niet voor hebben kunnen we ook niet goed leven. Als we niet goed kunnen functioneren in het leven zal men het moeilijk hebben met doorzettingsvermogen. Dan stroomt er ook geen liefde meer in je lichaam en geest. En vind je geen enkel inzicht om eruit te komen. Men moet het leven en het dagelijks leven steeds van een positieve kant bekijken. Dan pas kan men leven en ervan genieten.
Mensen die met tegenslagen te kampen hebben of een ziekte zullen een van deze woorden minden voelen en komen dan terecht in een negatief spiraal. Waar het vaak moeilijk is om eruit te komen. Tot een kracht vinden het inzicht krijgen nee ik moet verder. Denk hier maar aan een paard. Het heeft de kracht om door te zetten. Het doorzettingsvermogen komt doordat het paard maar al te goed weet waar heen. Zo kan je ook eigenlijk een mens beschouwen. Als deze positief kan blijven denken. Daarom behoren bepaalde dieren in de spirituele wereld net als de mens. We kunnen van elkaar veel leren maar ook veel met elkaar delen.

Net zoals we allemaal edelstenen kennen. Zijn er ook kiezels die we allemaal kennen. Heb je er als mens wel eens bij stilgestaan welke weg deze soms al hebben afgelegd en hoe oud ze misschien wel niet zijn. Waar we als mens onze voeten opzetten in onwetendheid naar de kiezels toe. Ook deze geven een kracht door zonder dat wij als mens erbij stil blijven staan. Het is zelf een therapie om met blote voeten erover heen te gaan. Dit is goed voor de bloedsomloop. Voor men dat doet moet men als mens de kracht vinden om dit te ondernemen. Zo zie je dat ons leven uit die woorden bestaan.
Zo heb je ook de kracht van de aarde. Die niet tegen te houden is. Maar ook geeft de aarde ons heel veel. Voedsel drank warmte maar ook koude en regen. Daar wij ons moeten tegen beschermen. Dat beschermen doe je dan weer uit liefde. Je bent de aarde dankbaar voor het voedsel voor drank en ja ook voor de koude en regen. Anders zou er niets groeien.

Ook in de liefde bedrijven en relaties hebben we deze woorden nodig. En dan komt er nog een bij respect naar elkaar toe hebben. Weten dat wat je deelt in overleg met elkaar is. Dat de liefde ons de kracht geeft de energie geeft en dit ook doorgeeft aan elkaar.
Mensen sta voor jezelf eens stil bij die woorden. Deze woorden die in veel terug te vinden zijn. En waar wij als mens (on)bewust mee kunnen omgaan.

Gebied, Landbouw, Boer, Boerderij Paarden, Trekpaarden
Passie, Lust, Paar, Buit, Handen, Man En Vrouw, Relatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Een vrije wil.

Duif, Vogel, Vrijheid, Vliegend, Dier

Allemaal zouden we dat moeten kennen. Maar spijtig genoeg durft niet iedereen dit uiten.
Vrije wil is: De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen. … In ethische zin impliceert het bestaan van een menselijke vrije wil dat individuen voor hun daden moreel verantwoordelijk zijn.
Vrije wil bestaat in alle vormen voor jezelf. Men komt op voor jezelf en je leeft vanuit jezelf. Zo heb je drie woorden die dan ook belangrijk zijn
Liefde
Wijsheid
Wil om te bewegen
Deze werken vanuit ons hart en via ons gevoel. Naar jezelf naar anderen toe.
Door onze maatschappij en bepaalde verplichtingen hebben we vaak geen keuze om onze vrije wil te uiten. We worden op momenten geleefd. Maar men kan er toch iets aan doen. Voor jezelf in jouw eigen mening blijven staan. Een vrije wil wordt niet aangeleerd dat moet men zelf leren. En zou je niet mogelijk laten leiden door de huidige manier van wat ze verstaan ons leven.
Men moet echt vanuit jouw liefde jouw gevoel kunnen leven. Wordt men daar in gestoord zal men zich ziek maken. Zowel psychisch als lichamelijk. Men gaat voelen dat je niet meer kan zijn wil je echt bent. Dat is zeker niet het leven dat men wilt leiden. Men wilt genieten op jouw eigen manier. Geniet kan alleen maar als je vanuit jezelf kan leven. Dan leeft men in liefde. Dan leef je in harmonie met jezelf en met anderen.
Om jezelf zo goed mogelijk te leren kennen is het soms nuttig om even in je verleden te duiken. Juist daarmee krijg je voor jezelf bepaalde inzichten die nu van belang kunnen zijn.
Leef vanuit liefde
Leef vanuit je eigen wijsheid. Want we zijn allemaal wijs op onze eigen manier.
Leef vanuit je eigen wil om vooruit te komen en je verbonden te voelen.

WIE DURFT TE ZEGGEN DAT HIJ UIT VRIJE WIL LEEFT

Reiter, Paard, Water, Zonsondergang, Sunrise, Lucht

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De wijsheid van een sjamaan: hoe trillingen ons kunnen helen

Klankschalen, Geluid, Meditatie, Bronzen

We kunnen onszelf helen met trillingen. Daarvan is de Belgische storyteller , journalist en muzikant Yurek Onzia inmiddels overtuigd. Hij was een trouwe leerling van de Hongaarse sjamaan Joska Soos zaliger, over wie hij het boek Leven en lessen van de sjamaan Joska Soos schreef. “Door te trommelen sluit de sjamaan zich aan bij de hartslag en de ademhaling, de natuurlijke ritmes van de mens, en bij de aarde, de kosmos en het universum.”

Je kunt niet alleen de trilling van jezelf of andere mensen oppikken, maar ook van planten, dieren, wolken en van de kosmische sferen.

Reizen naar verschillende werelden

Ik kreeg de vraag of ik iets kon schrijven over het onderwerp ‘ritme en klank’. Dat trof: ik vierde net de heruitgave van Leven en lessen van de sjamaan Joska Soos een boek over – je raadt het – het leven en de lessen van mijn leraar en vriend Joska Soos zaliger, een der laatste authentieke Europese sjamanen. En, jawel, in het sjamanisme, de moeder en vader van alle spirituele stromingen, draait alles om ritme en klank.
De sjamaan gebruikt ritme en klank om zichzelf en anderen te helen. Hij hanteert daarvoor verschillende rituele instrumenten, maar het belangrijkste instrument is de trommel. Door te trommelen sluit hij zich aan bij de hartslag en de ademhaling, de natuurlijke ritmes van de mens, en bij de aarde, de kosmos en het universum. Het ritmisch kloppen op de trommel symboliseert ook het berijden van het paard: een oud-sjamanistisch kracht- of totemdier en een symbool van de levenskracht en het reizen, dat de bespeler van de trom meevoert naar boven of beneden, de boven- of de onderwereld. En naar binnen of buiten, de binnen- of buitenwereld.

Over paarden en bewustzijnsniveaus

Sjamanen gebruiken vier verschillende ritmes voor vier soorten paarden, die verbonden zijn met verschillende bewustzijnsniveaus. Het trage, rustige ritme staat voor het zwarte paard, verbonden met het fysieke of materiële niveau. Een iets sneller ritme staat voor het bruine en het grijze paard, het psychologische niveau. Nog sneller is het ritme van het witte paard, symbool voor het spirituele niveau. Boven al deze niveaus zweeft trots het gevleugelde witte paard, Pegasus. Het is de verzinnebeelding van de scheppende goddelijke geest, of de verlichting.
Daarom wordt in sommige sjamanistische tradities de trommel ook weleens ‘Het Paard’ gedoopt en heten sjamanen in Hongarije tàltosj. Dat laatste is andermaal een verwijzing naar Pegasus, ‘het magische witte paard dat kolen heeft gegeten’. Aan die kolen is een merkwaardig verhaal verbonden.
Volgens de Hongaarse overlevering was er een jongetje dat een beproeving moest doorstaan door een verschrikkelijk monster te verslaan. Maar wanneer hij wil vertrekken met zijn paard, treft hij in de stallen enkel een oude, broodmagere schimmel aan. Als bij toverslag verschijnt er een oud vrouwtje dat zegt: ‘Het paard is ziek en verwaarloosd, je moet het voeden.’ De jongen wil het paard hooi geven, maar de schimmel protesteert: ‘Ik eet geen hooi, alleen brandende kolen.’ De jongen snelt naar huis en komt terug met een pot gloeiende kolen. Het dier eet de pot leeg en verandert plotsklaps in een machtig wit paard met witte vleugels: Pegasus, het symbool voor het goddelijke niveau of ritme.
Vandaag weten we dat die ‘gloeiende kolen’ betrekking hebben op het aanspannen van de trommel. In die tijd bestonden er nog geen trommels met metalen schroeven die je strak kon trekken en werd het vel van de trommel bij intensief gebruik na een tijdje slap. Om het weer strak te krijgen, hield de sjamaan zijn trom, zijn paard dus, boven de vlammen van een vuur of boven de gloeiende kolen.

Het ritueel van de levensboom

De trommel is dus een sleutelinstrument in het sjamanisme en ook in de religies en tradities die erdoor geïnspireerd zijn. De hindoegod Shiva heeft vaak een trommeltje in zijn rechterhand, als bron van de openbaring en de traditie, en als symbool voor het ritme en het spreken. Of: de klank. In zijn gedaante van Nataraja was Shiva de heer van de dans. Toen hij de wereld creëerde, danste en trommelde hij, maar hij zong en zoemde ook, meer bepaald de oerklank: de Om.
Mensen vragen me soms wat er gebeurt tijdens een sjamanisatie of sjamanistische klankreis. Ik zal dat proberen te schetsen aan de hand van de uitleg die Joska me gaf en wat hij me leerde. Joska: “Voorafgaand aan de sjamanisatie doen we altijd eerst het ritueel van de levensboom. Daarbij kan de persoon die bij me komt voor zijn geestesoog een boom laten opkomen, om vervolgens de kracht van die boom over te nemen.
Bij aanvang van de sessie kan die man of vrouw mij vastnemen als een soort levensboom, of desgewenst een kussen vastpakken. Vervolgens moeten ze goed inademen: zo nemen ze via neus en anus de kracht, het sap van de boom, op via de wortels. Daarna moet die man of vrouw de adem inhouden, de maag achteruit trekken, die houding enkele seconden vasthouden en vervolgens goed uitademen en de buik naar buiten duwen. Dat zorgt altijd voor een geweldige opluchting.”

Klankschalen die masseren

Dan volgt de behandeling met de Tibetaanse zingende klankschalen, de zogenaamde healing bowls. Die trillen op verschillende plekken op je lichaam en geven een soort micromassage. Het is een stokoude vorm van fysiotherapie die wordt gebruikt om de energie wakker te maken en ontvankelijkheid te bevorderen. In zo’n klankschaal zitten 9 metalen en ieder metaal heeft nog eens 9 trillingsniveaus. Alles samen goed voor 81 trillingsvelden die ons bewerken via allerlei microtrillingen, die een staat van harmonie creëren.
Daarna begint de eigenlijke sjamanisatie, waarbij Joska zong en ritmisch trommelde, en via de klank en de trilling probeerde te ontdekken op welk niveau er zich spanningen of problemen voordeden. Meestal borrelen er uit het onderbewuste beelden of symbolen op, vaak potentialiteiten of sluimerende vermogens in beeldvorm, die hij interpreteerde en uitlegde. Met die beelden en hun duiding moet je de dagen en weken die volgen zélf aan de slag, door ze opnieuw op te roepen en je erin te verdiepen. Zo worden ze (opnieuw) een deel van jezelf.

De trilling van mensen en wolken

Joska bezwoer me altijd dat sjamaan géén titel is, maar ‘een geïnspireerde, klankende toestand’. Dat had hij als kind geleerd van zijn leermeester, de dorpssmid en sjamaan Tamas Bàcsi. Als Tamas mensen of dieren genas, zong hij geen woorden, maar enkel klanken. Joska: “Tamas drukte er altijd op dat een sjamaan met de dingen en de mensen in contact moest proberen te komen via de trilling en de klank, en zo moest aanvoelen welk aura of welke energie ze uitstralen. Zijn redenering was dat het aura eigenlijk een veranderend trillingsveld is, en dus stralen mensen ook trilling uit.”
Alles wat trilling is, is ook klank en ritme. Dat is ‘de oude kennis’ die de sjamanen al duizenden jaren aanwenden, door de natuur van een probleem als klank op te vatten. Zo kun je niet alleen de trilling van jezelf en andere mensen oppikken, maar ook van planten, dieren, wolken en van de kosmische sferen. Dat leer je niet één, twee, drie. Maar het is een vermogen dat we allemaal in ons hebben en dat wakker gemaakt kan worden. Vaak is het gewoonweg vastgelopen, op fysiek, psychisch of spiritueel niveau. De voorwaarde is wel dat je je erin oefent, want ook in de spiritualiteit geldt: oefening baart kunst.

Genezen dankzij klank

Joska rondde de sjamanistische vorming die hij kreeg bij Tamas Bàcsi in Hongarije af door vijf maanden te verblijven bij Tibetaanse roodkap-monniken van de Karmapa-orde in Londen. Joska: “Hun kennis en gebruik van de zingende klankschalen waren een verfijning van alles wat ik in mijn jeugd over klank en ritme had geleerd bij Tamas Bàcsi.”
Tamas was een spiritueel ingestelde genezer. Joska: “Dat was zijn grote geluk, want het is het hoogste niveau van genezen. Tamas’ motto luidde: ‘Ik genees niets, ik herstel de harmonie.’ Harmonie is de wezenlijke staat van de mens. Maar een mens is geen kluizenaar, hij wordt belaagd door prikkels van buitenaf. Daarom moeten we niet alleen onszelf in harmonie brengen, maar ook de buitenwereld. De klank en de trillingen halen de regenererende krachten in ons naar boven.
Zo creëren we geen mirakels, maar een gunstige samenloop van omstandigheden, waardoor we onszelf kunnen genezen. Vaak hoor ik: ‘Dat is te eenvoudig, dat kan niet waar zijn.’ Maar ik weet dat het werkt. De belangrijkste wijsheid is eenvoudig te denken, weet je. Alle grote dingen zijn eenvoudig.”

BRON: https://www.inspirerendleven.nl/de-wijsheid-van-een-sjamaan-hoe-trillingen-ons-kunnen-helen/

Een sjamaan zijn een trom gebruiken om de trilling teweeg te brengen. Een klankschaal komt vanuit het Oosten. Ons lichaam staat altijd onder een trillen. Niet altijd voelbaar maar het is aanwezig. Nu met een klankschaal kan je veel verwezenlijk naar je lichaam toe. Je kan er zelfs bepaalde kwaaltjes mee behelpen. De klank van een klankschaal hangt af van de grote en het materiaal. De meeste zijn in koper maar nu zijn ze ook al te verkrijgen in kristal. Men kan er ook mee mediteren. Maar men kan het ook op de chakra’s zetten van je lichaam en zo de trillingen intens diep in je lichaam laten komen. Als je het gebruikt voor de eerste keer wees dan rustig ermee. Het kan heel intens binnenkomen maar het kan ook veel losmaken.
De slag die men gebruikt tegen de schaal zal de nagalm bepalen en dus ook de trilling. Men kan er ook zacht tegen ronddraaien dan bekomt men weer een ander geluid.

Nu Joska Soos woonde niet ver van me vandaag. Zelf heb ik er meermaals mee in contact gekomen.

Klankschaal, Racket, Therapie, Bovenkant, Mentaal

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
AUM MANI PADME HUM

Momenten in ons leven die ons bijblijven.

Vrouw, Strand, Springen, Gelukkige Vrouw, Vrouwelijk

Denk aan je eerste echte liefde.
Je eerste werk.
Je eerste kindje dat je op de wereld zet.
Allemaal momenten die je heel je leven meedraagt.
Zo zijn er ook momenten die bij je blijven maar dan in een negatieve zin. Die draag je ook vaak heel je leven bij je. Zeker als deze niet verwerkt zijn.
Ook in heel ons leven komen we van die momenten tegen. Die lang in onze gedachten blijven hangen. Juist zo van die momenten maakt je gelukkig. Het voelt goed aan. Dat neem je dan een lange tijd met je mee. En komt vaak ter sprake als het nodig is. Momenten in het leven kunnen ook bepaalde toevallen zijn. Het valt je toe op een moment dat het nodig is. Misschien heb je een droom die je wilt verwezenlijken. Wel er zal een moment komen dat men die waar kan maken als je erin blijft geloven.
Zoals nieuw werk.

Betere functie.
Iets aanleren.
Als het tot je komt krijg je er ook weer een goed gevoel bij. Juist mag het wel niet onrealistisch optimisme zijn. Soms denkt men zo en dat komt toch nooit of bijna nooit. Denk hierbij maar mensen die op de lotte spelen.
Bepaalde momenten kunnen ook spiritueel zijn. Het moment in je leven dat je misschien anders door het leven wilt gaan. Dat men het begrip spiritueel gaat herkennen. Dat men zich durft te uiten zoals je echt bent. Ook dat zijn top momenten in je leven.
Net zoals geen masker meer te moeten dragen. Te laten zien wie je echt bent wat je vanuit jezelf van jouw leven wilt maken ook dat zijn prachtige momenten die bij je blijven.
Het moment
Het is het wachten waard
Het komt

Het voelt goed
Het geeft je een gelukkig gevoel
Je koestert het
Je draagt het bij je.

Klaprozen, Yoga, Veld, Vrouw, Het Pad, Meisje, Leuk

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Je uitleven door muziek en dansen.

Land, Gitaar, Meisje, Muziek, Instrument, Muzikaal

Muziek brengt iets naar boven.
Het zorgt ervoor dat in de hersenen van alles tegelijk gebeurt. Het prikkelt hersengebieden die betrokken zijn bij onder meer emotie, motoriek, geheugen en taal.” Het activeert, ontspant, maakt vrolijk of juist verdrietig.
Hier kan je nog een stukje lezen wat muziek met ons lichaam en onze geest doet. Wie zegt dat hij/zij geen ritme heeft. Die is niet eerlijk naar zichzelf toe. We hebben allemaal ritme in ons. Want vrije dans kan iedereen en daar hoeft men geen ritme voor te hebben. Je laten meevoeren op en met de muziek. Dansen lucht op maar ook kan het ook emoties naar boven komen. Dansen brengt een gevoel naar boven. Je kan het alleen of met iemand doen. Of zelfs in groep. Als je laat gaan dan komt er dopamine vrij. Maar ook oxytocine en serotonine en endorfine. Zo kan het zijn dat je meer zelfvertrouwen krijgen. Juist omdat het vanuit jezelf komt. Alleen is het de angst overwinnen om ermee te beginnen. Dansen kan men ook zien als een verwerking. Je kan er ook liefde instoppen.

Kinderen doen het op hun manier. Waar ze soms zelfs niet bij stil staat en voor hen ook een uitlaatklep is. Tot op een moment dat we het niet meer doen of minder. Vrouwen zullen al sneller gaan dansen als mannen. Ook al moeten ze alleen dansen. De muziek daagt hen uit om niet stil te staan.
Men kan het ook zien als een therapie. En vaak helpt deze ook.
Dan wordt er muziek opgezet en gaat men ieder lichaamsdeel los maken. Men begint bij het hoofd zo verder naar je voeten. Men gaat ook even gewoon om het ritme stampen moet de voeten. Dit om je goed te aarde. Als je dan je ogen sluiten of je blinddoekt dan ga je merken dat je lichaam eigenlijk zelf begint te reageren te bewegen. Doe je dit in groep moet je geen angst hebben elkaar aan te raken. Het is je durven over te geven aan het gevoel dat als een trilling binnenkomt en die trilling via beweging om te zetten. Je durven uit te leven alleen of in groep.
ook helpt muziek en dans om bepaalde dingen te verwerker. Zo merkt men dat bepaalde muziek gespeeld wordt naargelang de gemoedstoestand van een persoon. Het wordt dan ook vaak als therapie aangeraden. Wanneer je dan nog eens helemaal kan laten gaan op de muziek. Voel je vaak nadien je herboren. Natuurlijk moet men dat gevoel ook vast kunnen houden.
Dansen is bewegen muziek is luisteren. Als men dit op een lijn kan zetten dan pas geniet je ervan.
Dansen is een vorm van uiten

Dansen is een vorm van delen
Dansen is een vorm van liefde naar jezelf en naar anderen.
En dat is ook voor muziek zo.

Mensen, Mens, Vrouw, Dreadlocks, Viering

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Yoga kan je overal doen.

Yoga, Zonsopkomst, Silhouet, Sunrise, Vrouw, Meisje

Men hoeft daar niet altijd je matje voor uit te rollen of naar een yoga school voor te gaan. Een je de basis oefeningen kent of zelfs nog meer kan je er ook thuis mee aan de slag. Er bestaan ook goede filmpjes die te vinden zijn op YouTube. Maar ook niet alleen thuis kan je aan de slag gaan. Als  je gaat wandelen en je vind een open plek daar kan je ook perfect even enkele oefeningen doen. Net zoals aan je bureau op je werk. Tussen je pauze even je helemaal tot rust brengen. Of zelfs om je even tot rust te brengen. Yoga kan je dus overal doen. Tot zelfs gewoon op een stoel. Waarvan ook heel wat te vinden is op YouTube. Yoga heeft als doel met lichaam en geest bezig te zijn. Dat maakt dan men dit op alle momenten van de dag kan doen. Je ademhaling speelt een grote rol en ook de focus leggen op een bepaald gebied in je lichaam. Dat maakt dat je lichaam heel goed onder controle weet te houden. Dit in alle omstandigheden. Want door goed te leren ademhalen kan jezelf al tot rust brengen. Ook speelt je ademhaling een belangrijke rol als je gaat sporten of wandelen. Dat zou dan ook de eerste oefening moeten zijn die men leert. Velen van ons ademen verkeerd. En dat maakt dat men op een moment kort van adem kan geraken. Zeker als men sport beoefend.  
Zelf vind ik het van belang dat men met het lichaam bezig is. Dat men het rust geeft wanneer het nodig is maar dan men ook de nodige beweging eraan geeft. Ook mentaal is dit goed. Men hoeft dan nog niet iedere oefening optimaal uit te voeren. Als men maar je lichaam laat bewegen. Beweging is tijd nemen voor jezelf. Er even tussenuit gaan.
Dat maakt dat je yoga op gelijk welke plaats kan doen. soms is het goed om tijdens een wandeling je even tegen een boom te zetten. Zo de boomhouding te doen.
Mensen eigenlijk gaat het erom overal en iedereen kan bewegen.
Bewegen is gezond voor heel ons lichaam.
Dat toch belangrijk is om ook je gelukkig te voelen.
Zo mensen beweeg en geniet.

Vrouw, Yoga, Fitness, Kalm, Uitrekken, Recreatie, Vrede

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wijsheid

Boeken, Pagina'S, Open, Open Boeken, Romans, Verhalen

Allemaal van klein naar groot hebben we dat in ons. Zoals ze vaak zeggen we worden wijzer met de jaren. En dat klopt. Omdat men vanuit jezelf gaat zoeken en leren. En dat houd eigenlijk niet op zolang we hierop aarde zijn. Van jongs af leren ze ons iets aan. Maar dat moeten we nog niet aannemen. Dat komt pas als men er ook zelf een studie naar doet. Er wordt ons veel geleerd maar op een moment ga je vanuit jezelf leren. De belangrijkste les in wijsheid. Is jezelf leren kennen. jezelf leren aanvaarden zoals je bent. Dat een van de zwaarste lessen is in het leven. Want dit houd nooit op. Zelf kennis is dus de grootste wijsheid die men kan bereiken. Dit vind ik dan zelf een mooie spreuk van Confucius: AAN DE PERSOON DIE ALLE ANTWOORDEN WEET, ZIJN NIET ALLE VRAGEN GESTELD.
Denk hier maar bij wat ze je leren in scholen. Die vooraan staat spreekt de waarheid. Wijsheid bestaat uit keuzes maken. Een keuze die je vanuit jezelf maakt is nooit verkeerd en zijn altijd lessen die je eruit kan trekken. Dat is dan ook verantwoordelijkheid opnemen. Dat ook voor jezelf weer een wijze les is. Zo zie je dat het toch processen zijn daar je doorheen moet. Ook hoe je in het leven nu staat. Hoe je omgaat met wat er allemaal gebeurd in de wereld en rond je heen. Dat zijn dan weer je levensvragen die je voor jezelf kan stellen. Alhoewel terugkerende patronen zijn die ons pad kruisen. En waar we (on)bewust in meegaan of in meebewegen. Maar is dat je doel dan van jouw leven. Hierin moet men dan een balans vinden en ik noem het overleven. Om mee te kunnen in deze maatschappij of wat je via media te zien en te horen krijgt. Als je dat voor jezelf kan doseren dan krijg je voor jezelf vertrouwen in het leven. Men gaat met je eigen emoties, gevoelen en energie om kunnen gaan.
Weet mensen dat iedere dag een nieuw les is die je door moet.
Wijsheid hebben we allemaal in ons zitten
Wijsheid is leren.
Wijsheid is ondernemen.
Wijsheid is jezelf zijn.

Zelfkennis is de zwaarste les in jouw wijsheid.

De Ruimte, Houding, Lotus, Wolken, Roze, Blauw

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Aan jezelf werken

Geloof In Jezelf, Citaat, Motivatie, Zelf Motivatie

Het is steeds goed om aan jezelf te werken. Maar soms moet je het geleerde eerst even volledig tot je nemen voor je een volgende stap zet. Velen willen teveel op een korte termijn bereiken. Dat zeker niet in de goede richting werkt dan.  Dan ga je ook goed kunnen focussen op je waarde die je dan hebt. Zo ga je ook jezelf kunnen waarderen. We zijn nooit uitgeleerd. Maar men moet voor jezelf uit kunnen maken waar je mee begint. Dat tot een goed einde te brengen. En vervolgens dit even voor jezelf uitwerken. Voordat je nieuwe dingen gaat aannemen.
Velen onder ons willen iets bijleren. Of willen ergens dieper op ingaan. Dan moet jezelf de vraag stellen wat kan je ermee. En wat kan je ermee op termijn. Dan merk je dat je eigenlijk jezelf betrekt in jouw werk. Ga je ook meer aandacht kunnen geven aan het project en aan jezelf. Dan pas groei je en leer je bij. Ook mag men niet vergeten. Fouten maken is ook leren. Leren hoe je het de volgende keer anders kan aanpakken of doen. leren is ook aan jezelf werken. Dat maakt dat men ook te maken krijgt met aantrekkingskracht. Men gaat iets leren of aanleren en op zo een moment trek je ook de mensen aan die ook zo leven of werken. Dat maakt dat je ook jouw ervaringen ermee kan delen. Dat ook weer een teken is van aan jezelf te werken. Het leren delen van ervaring met anderen. Zo leer je ook weer jezelf te waarderen. Weten voor jezelf wat je kan en wat je in het nu gebruikt om vooruit te komen.
Wil je graag groeien en jezelf ontwikkelen? Dat mag. Maar stel jezelf eens de volgende vragen:

  • Wat is het doel van je groeien?
  • Welk gevoel streef je na?
  • Hoe voel jij je als je je optimaal ontwikkeld hebt?

Leren is groeien groeien is je gelukkig voelen en wat je geleerd hebt voor jezelf.
Een goede tip wat ik wil meegeven. Lees ook eens het
boek The Secret

Zomer Vakantie, Vissen, Tijd Voor Jezelf

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Iemand die bepaalde verwachten heeft kan hard teleurgesteld worden.

Water, Lucht, Panoramisch, Buiten, Natuur, Reizen

Juist door bepaalde verwachtingen te hebben kan je uit balans gehaald worden. Omdat het niet voldoet aan jouw wensen. Verwachtingen zijn vaak toekomst gericht. Of ook wel direct gericht. Juist om daar naar toe te leven kan een negatief gevoel geven als het niet wordt beantwoord. Daarom is het beter om geen verwachtingen te hebben en in het nu te leven. Allemaal hebben we onze verwachtingen maar er naar streven is niet de bedoeling. Het komt wel als de tijd ervoor is. verwachtingen hangen nauw samen aan teleurstelling en angsten. Dat dan weer jezelf een negatief gevoel geeft als ze niet beantwoord worden zoals je zou willen.
Verwachtingen maken we zelf in ons hoofd. In wijze van spreken kan zoiets je ook gek maken.
We kennen allemaal bepaalde verwachtingen.
Men verwacht een loonsverhoging.

Men verwacht dat de loon gestort wordt.
Men verwacht lichamelijke of geestelijke beterschap.
Men verwacht …
Als deze niet komen dan kan dit wel een domper zijn op je leven in het nu. Verwachting is ook een bepaalde hoop die je voor jezelf in gedachten hebt. Soms moet men even dat niet hopen en dan komt het op je pad als het nodig is.
Eigenlijk is een verwachting ook een bepaalde eist. En zo iets kost je alleen maar energie die je verspilt. Daarom is het beter om te genieten van wat je nu hebt en kan. Mocht er dan toch iets op je pad komen voelt dit als een gelukkig gevoel.

Treinstation, Jonge Vrouw, Koffers, Verwachting

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: