Category: astro spiritueel edelstenen, datums, teksten


Spiritualiteit en psychopathologie – wanneer labiele mensen zich aangetrokken voelen tot het spirituele

Als therapeut krijg ik met enige regelmaat mails van mensen die ik niet kan bijstaan in hun hulpvraag – niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat er sprake is van daadwerkelijk ernstige psychopathologie. Met psychopathologie bedoel ik dat er sprake is van stoornissen als zware borderline persoonlijkheidsstoornis, narcismesociopathieschizofrenie met wanen zoals grootheidswaan, hallucinaties, etc.

Toename

Het aantal mails van mensen die in deze categorie vallen (en soms zelfs al jaren gedwongen opgenomen zijn) neemt in mijn praktijk de laatste jaren alleen maar toe. Als er sprake is van dit soort psychopathologie, is het voor veel behandelaars in het spirituele circuit helaas vaak niet mogelijk deze mensen effectief te helpen.

Spiritualiteit en psychopathologie

De aantrekkingskracht van het spirituele op mensen met echte stoornissen hoeft geen verbazing te wekken. Het is immers makkelijk je te verliezen in ideeën over grootse leiders of knappe prinsessen die je zou zijn geweest in vorige levens, te vluchten van je pijn in fantasieën over andere werelden en dimensies, en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven af te schuiven op factoren buiten jezelf zoals entiteiten of buitenaardse parasitaire energieën. Maar zo werkt het natuurlijk niet…

Spirituele ervaring versus escapisme

Zo had ik ooit een cliënt die in regressie duidelijk fantasieland betrad. Als ervaren therapeut merk ik dat meteen, en het komt gelukkig niet vaak voor: een escapistisch fantasieverhaal over een sprookjesprinses, in plaats van een eerlijke, authentieke herbeleving die zoden aan de dijk zet voor genezing. Vluchten in de fantasie is natuurlijk geen therapie, en zal ik als therapeut onmiddellijk vriendelijk maar eerlijk afkappen. De persoon in kwestie bleek toch wel een pittige persoonlijkheidsstoornis te hebben.

Manipulatie ivp therapie

Wanneer het aangaan van de werkelijkheid en de eigen pijn te moeilijk is, willen mensen met daadwerkelijke stoornissen nog wel eens het alternatieve circuit betreden met de wens om illusies en grootheidsfantasieën bevestigd te zien – en dat is geen therapie. Het ingaan op zo’n ‘’hulpvraag’’ kan alleen maar leiden tot frustratie en ellende aan beide kanten.

Liefde alleen is niet genoeg

Tot mijn eigen verbazing kreeg ik een keer een mail van een persoon die van mening was, dat ik mensen met ernstige psychopathologie te kort deed omdat ik op mijn website aangaf ze met mijn tools (regressietherapie) niet te kunnen helpen. Liefde was toch genoeg? Als ik maar genoeg liefde uitstraalde naar wie dan ook, kwam het wel goed.
Fout. Zo werkt het dus niet… en dit misverstand kan voor welwillende, beginnende therapeuten een recept zijn voor rampen.

Regressie en psychopathologie – geen goede combinatie

Zo heb ik in de loop der jaren vaker meegemaakt, dat mensen zich aanmeldden voor regressie, en geen weet hadden van het feit dat ze een stevige persoonlijkheidsstoornis hadden zoals bijvoorbeeld Borderline. Deze is ook lastig te diagnosticeren, en ik vermoed dat er meer mensen rondlopen die lijden onder het feit dat ze een Borderline persoonlijkheidsstoornis hebben maar dit niet weten en dus niet effectief behandeld worden, dan we wellicht zouden denken.

Basis

Wanneer je regressietherapie probeert toe te passen bij mensen met niet-gediagnosticeerde Borderline, kom je er snel achter dat er iets in de basis mankeert. Waar mensen normaal gesproken  met meer of minder soepelheid stukken jeugd of vorig leven zullen herbeleven, schieten mensen met Borderline in de paniek of lopen vast en resulteert een sessie doorgaans in chaos en verergering van de klachten.

Geen ego-sterkte

Omdat een goede basis en een gedefinieerde identiteit en ego-sterkte bij Borderline en andere persoonlijkheidsstoornissen ontbreken, kunnen de meeste mensen met (niet-gediagnosticeerde) Borderline het proces van regressie simpelweg niet aan. Ik heb een keer zo iemand uit een plotse aanval van ernstige suïcidale neigingen moeten praten die volkomen uit de lucht leek te komen vallen – tijdens een eenvoudige regressie naar de jeugd. Het duurde een dik uur voordat ik hem weer in zijn auto durfde laten stappen. Regressie bij mensen met ernstige borderline of andere persoonlijkheidsstoornissen is niet alleen niet raadzaam – het kan gevaarlijk zijn.

Wat dan?

Als therapeut en als mens gaat mijn hart uit naar mensen die daadwerkelijk hulp nodig hebben en deze niet krijgen. Wanneer ik merk dat een cliënt een echte stoornis heeft en ik deze met mijn middelen niet kan helpen, vind ik dat bijzonder triest. Het is namelijk zo dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen naar mijn mening wél gebaat zouden zijn met spirituele hulp, in een veilige setting met veel structuur, contact met de aarde en de natuur, met technieken als muziek, creatieve expressie, gesprekken, helende interventies die de mogelijkheden van de client niet overvragen, en liefdevolle begeleiding door experts die kennis hebben van psychopathologie.

Ideale wereld

In een ideale wereld zouden we als alternatieve therapeuten mensen met ernstige psychopathie moeten kunnen doorverwijzen naar zulke effectieve, veilige, liefdevolle en degelijke vormen van begeleiding en zorg. Deze zijn in Nederland helaas (nog) zeer weinig voorhanden. Echter, proberen deze mensen te helpen met technieken die ze niet aankunnen, of hun pathologie nog verergert heeft een averechts effect en leidt alleen maar tot meer ontwrichting, voor de cliënt zelf maar ook voor de goedbedoelende alternatief therapeut.

Grenzen

Je grenzen kennen als therapeut is mijns inziens hier van groot belang. Mogen en kunnen erkennen dat je niet iedereen kunt ‘’helpen’’. Dat je niet alles kan en hoeft te kunnen. Zoals ik altijd zeg: ‘’Je bent de Amersfoortse / Jezus niet.’’
Doe zelfonderzoek als therapeut. Voel je je schuldig als je iemand met een hulpvraag ‘’Nee’’ moet verkopen? Kijk dan als therapeut eerst naar jezelf. Heb je het gevoel dat je iedereen moet kunnen helpen of ‘’redden’’? Moet jij perfect zijn? Mag je wel ‘’Nee’’ zeggen? Nee? Voelt dat als een falen? Of voel je je dan schuldig? En waar komt dat vandaan? Heel je eigen problemen met grenzen stellen en assisteer diegenen die je wél kunt helpen.

Nee zeggen als daad van liefde

In tegenstelling tot die meneer die mij ooit mailde, zie ik “Nee’’ zeggen op het moment dat een “Nee” ook op zijn plaats is, juist als een daad van liefde. Hoe moeilijk het ook is (of juist omdat het zo moeilijk is). Je kunt niet altijd iedereen geven wat ze hebben willen. En dat hoeft ook niet. Wat mensen willen hebben, is soms wat ze willen op het niveau van het ego – of een gebroken ego – en niet van de ziel. En soms is een ‘’Nee’’ het beste wat je ze kunt geven.

Compassie

Je kunt compassie hebben met de gehele schepping, met alle wezens die lijden, maar je hoeft hun lijden niet te fixen of op je te nemen. Dat is geen compassie – dat is mede-lijden, of zelfs arrogantie voortkomend uit ego, en komt vaak voort uit afhankelijkheid en gehechtheid aan het eindresultaat.

Acceptatie van lijden

Ja, er is lijden op deze wereld. Als we gevoelig zijn voor het leed van anderen, zullen we een manier moeten vinden om ermee om te gaan dat we niet al het leed dat we tegen komen kunnen verhelpen. Dat we doen wat we kunnen: als therapeuten, coaches, begeleiders, creatievelingen, koks, leraren, schrijvers, moeders, vaders, buren, medemensen, en dat onze eerlijke inzet voor diegenen die we wél kunnen helpen, waar we kunnen helpen, genoeg is.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/spiritualiteit-en-psychopathologie-wanneer-labiele-mensen-zich-aangetrokken-voelen-tot-het-spirituele/

Dit vind ik een dubbelzinnige tekst. De persoon is therapeut en krijgt te maken met bepaalde vragen. Hier spreekt men van het spirituele. Maar dan stel ik al vast kent de persoon het woord spiritueel. Dat heeft niets te maken met het zoeken naar iets alternatiefs. Mensen die hier beschreven worden met bepaalde psychische problemen zoeken soms hun weg in het alternatieve. Waar zeker ook goede resultaten geboekt worden. Juist omdat deze de persoon volledig bekijken en niet zich vastklampen op het probleem zelf. Alles komt voort door oorzaak en gevolg. Daar moet men rekening mee houden. Ook zijn de wachttijden bij een psycholoog vaak heel lang. Dat maakt de ze onbewust opzoek gaan. Het nadeel is dat ze soms niet bij de juiste uitkomen en dat ze nog meer in de problemen komen. Daarom is het ook van belang om goed te zoeken of raad te durven vragen.
Spiritueel is een levensweg het zoeken naar jezelf en wat daar bij komt kijken. Dat heeft dus voor mij niets te maken met deze inhoud.


AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Psychologische Basisbehoefte.

Als men dit niet gekend of gekregen heeft als kind ga je het zoeken. Als je ouders op momenten geen goedkeuring geven in iets zal je dat op latere leeftijd niet kennen of gaan opzoeken. Basisbehoeften zijn belangrijk om een goed en krachtig zelfbeeld te ontwikkel en te hebben. Een basisbehoefte heeft ook te maken met eigen liefde en liefde kunnen geven. Men heeft er ongeveer een 12 tal echt in het leven nodig.

Zorg en verzorging.
Vertrouwen.
Begrip.
Acceptatie.
Respect naar alles toe.
Bewondering.
Bevestiging.
Waardering.
Erkenning.
Goedkeuring.
Geruststelling.
Aanmoediging.

Als men als kind dit niet ontvangen heeft van je ouders ga je eigenlijk op latere leeftijd een blokkade vormen. Je wordt geraakt je voelt pijn en emoties verdriet. Op zo een moment zou men zich laten meeslepen. Eigenlijk tegen je wil in je iets laten doen. Dit maar om die behoefte te voelen op dat moment.
Neem bijvoorbeeld goedkeuring. Je wilt je best doen voor iedereen maar je schuift jezelf naar achter. Juist omdat men nooit tegen je gezegd heeft hoe goed je ergens in bent. Op zo een moment zou heb je van jezelf een laag zelfbeeld en dat maakt als iemand dan iets moois of leuks tegen je zegt dit ook snel in je gevoel gaat voelen. Denk maar bij iemand die zegt wat ben je mooi en gelijk zijn armen om je heen legt. Op zo een moment weet je dan niet wat te doen omdat je eigenlijk niet die behoefte gekend hebt en niet assertief kan zijn om nee te zeggen. Want je voelt je mooi op zo een moment. Je voelt dat je iemand bent. Je voelt je gelukkig. Maar eigenlijk op een manier dat niet echt goed is.
Als men sterk genoeg is en leert hoe je een basisbehoefte aan jezelf kan geven ga je merken dat je andere gedragspatronen gaat ontwikkelen. Men gaat controle proberen te krijgen over de situatie. En dat is het belangrijkste. Dan mag je niet laten leiden door anderen of aandacht vragen van anderen. Om maar die goedkeuring te krijgen. Wees niet bang voor het woord afkeuring. Ook dat moet je leren accepteren als volwassene persoon.

Twijfel nooit aan jezelf en spreek steeds met liefde naar jezelf. Soms kunnen deze vragen helpen om voor jezelf goedkeuring aan te voelen.
Voel je je zeker over jezelf?
Wat keur je af in jezelf?
Wat keur je af in de ander?
Van wie heb je de basisbehoefte goedkeuring gemist?
Welke emotie roept het bij je op?
Herken je deze emotie ook bij jezelf toen je nog kind was?
Kan je jezelf de basisbehoefte goedkeuring geven?
Hier zit ook het woord liefde in naar jezelf. Want ook dat is een van de eerste basisbehoefte die men nodig heeft als mens. Liefde in heel het woord. Zo ook liefde aan jezelf kunnen geven. Ken je dat niet kan je het ook niet delen en dat is met heel wat basisbehoeftes. Net zoals seks en sensueel een basisbehoefte is. Maar dit alleen kan delen als men het eigen lichaam kent en alles doet waar men volledig achter staat. Hier komt het woord vertrouwen dan heel hard naar voren. Ook vertrouwen in jezelf hebben om het aan jezelf te geven. Er is totaal niets mis met deze behoefte. Omdat het een gevoel is. En zelfs goed voor jezelf kan zijn om de hand aan jezelf te leggen. Of samen met je partner te delen.
Een goede affirmatie is:

– Ook al heb ik de goedkeuring van mijn ouders nodig, ik weet dat ik het zelf kan want ik ben sterk, ik accepteer mezelf en hou van mezelf tot op het aller diepste niveau van mijn zijn.
– Ik geef mezelf goedkeuring voor alles wat ik doe en wat ik kan. Diep van binnen weet ik dat ik oké ben.

Spiritueel kan men er dan nog aan toevoegen dat wat je nodig hebt om jouw eigen leven te leiden. Dat krijg je niet mee van je ouders. Omdat men eigenlijk spiegelt wat je ouders meegeven. Bepaalde dingen moet je echt zelf leren. Zoals assertief zijn liefde kennen en geven. Het woord nee kunnen uitspreken. Wat op je pad komt of is lessen zijn. Ook dat kunnen bepaalde behoeftes zijn die je nodig hebt om te groeien.
Ben je iemand die alle nodige basisbehoeftes heeft en ook gebruikt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

8 aanwijzingen die je vertellen of je ècht een meedogend mens bent.

Wil je dat anderen gelukkig zijn? Oefen mededogen. Wil je zelf gelukkig zijn? Oefen mededogen.” – Dalai Lama.

Zijn uitspraken omvatten een eenvoudige waarheid: Ondanks de populaire gedachte dat je gelukkig voelen alleen van binnenuit komt, komt de manier om dat te bereiken niet alleen maar uit jezelf, maar uit je relaties en interacties met anderen.

Wanneer we liefde en zorgzaamheid voelen voor anderen, voelen we onszelf beter,” aldus klinisch psycholoog Lisa Firestone

“We willen allemaal graag bemind worden, maar eigenlijk voelt het pas ècht goed als we zèlf beminnelijk zijn – door liefdevol te zijn naar anderen, door vriendelijkheid, door mededogen, door aardige dingen voor anderen te doen.

Het goede nieuws is, mocht je jezelf niet zien als overdreven empathisch, dat onderzoek heeft aangetoond dat deze plezierige gewoonte kan worden aangeleerd. En zelfs 5 minuten diep ademen maakt je empatischer. Maar hoe kun je mededogen bij jezelf herkennen?

Hieronder tref je acht aanwijzingen die je vertellen of je ècht een meedogend mens bent.

1. Je vindt snel en gemakkelijk raakvlakken met anderen.

Meedogende mensen weten hoe ze op hun geluksgevoel kunnen vertrouwen en houden die ervaringen in gedachten bij het ontwikkelen van meer empathiek, hetzij door middel van vrijwilligerswerk of gewoon netwerken. “Meedogende mensen zijn erg naar buiten gericht, omdat ze met anderen meedenken en meevoelen,” vertelt Firestone. “Ze beschikken over een sterk vermogen zich in anderen in te leven en zijn zeer sociaal verbonden.”
Het is zelfs wetenschappelijk aangetoond waarom we mededogen voelen ten opzichte van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Een klein onderzoek liet de onderzoekers zien dat het gevoel van menselijk mededogen daadwerkelijk groeit naarmate er een grotere maatschappelijke verbinding is met de ander. “Dit resultaat suggereert dat het voelen van mededogen voor anderen niet alleen een gevoel is dat ons plotseling overkomt: als ons verstand een verbinding legt tussen het slachtoffer en onszelf – ook al is het iets onbenulligs – wordt het gevoel van mededogen voor zijn of haar lijden enorm versterkt,” schreef David DeSteno, Ph.D., onderzoeker en hoogleraar psychologie aan de Northeastern University in The New York Times.

2. Geld speelt geen rol.

Als je met geld geen geluk kunt kopen, dan is – volgens het onderzoek van de Universiteit van California te Berkeley – mededogen evenmin te koop. Tijdens het onderzoek ontdekte men, dat wanneer iemand groeide in sociale klasse, zijn of haar mededogen met anderen verminderde. Deze bevindingen ondersteunen eerder onderzoek dat aantoonde dat een hogere sociale klasse een negatieve invloed heeft op iemands vermogen aandacht te schenken aan contacten met anderen, rapporteert Scientific American.

3. Je handelt uit empathie.

Firestone zegt dat ontvangen een belangrijk onderdeel uitmaakt van mededogen, tot in de details. “Wanneer we ons zorgzaam en liefdevol opstellen, ontvangen we ook meer liefde terug,” legt ze uit. Om die reden handelen meedogende mensen uit vriendelijkheid – of het nu vrijwilligerswerk is of gewoon een schouder om op te leunen – waardoor men zich over het algemeen veel gelukkiger voelt. “Als je geluk najaagt, wordt je lang niet zo gelukkig als wanneer je kiest voor edelmoedigheid,” vertelt ze. “Een hedonistische manier van geluk verwerven werpt voor de meeste mensen geen vruchten af.”

4. Je bent lief voor jezelf.

Mededogen met jezelf, eigenliefde, is absoluut de sleutel tot groei naar een meedogend mens in het algemeen,” verklaart Firestone. “Je kunt je nauwelijks in een ander inleven als je je niet in jezelf kunt inleven, je jezelf niet voelt.”

Beoefenen van eigenliefde is enigszins anders dan het gevoel van eigenwaarde ervaren, en is van cruciaal belang om niet-functionerende gedragspatronen uit ons leven te poetsen. “We denken vaak dat we onszelf moeten straffen om onjuist gedrag te corrigeren, maar de eerste stap naar verandering in wat voor gedrag dan ook, is juist mededogen met jezelf.” Wetenschappelijk onderbouwd zelfs: Volgens onderzoek van de Universiteit in California, Berkeley, zijn degenen die zelfmededogen beoefenen gemotiveerder om zichzelf te verbeteren en hun doelen te verwezenlijken.

5. Je onderwijst anderen.

Meedogende mensen houden hun gaven niet voor zichzelf, ze willen hun kennis graag overbrengen aan andere mensen. Zoals motiverend spreker en auteur Jen Groover opmerkt, is dit verlangen de wortel van empathisch gedrag. “Werkelijk mededogen komt tot bloei wanneer je je kracht, leiding en wijsheid aan een ander overdraagt, zodat je kunt ervaren wie je werkelijk bent, je je capaciteiten beter benut, zonder iets terug te verlangen,” schreef ze“Ware genade openbaart zich wanneer ‘leraren’ beseffen dat hun gave ècht van hun is – om het een ander te kunnen leren.”

6. Je bent bewust.

Wanneer je mededogen oefent, plaats je jezelf in het moment. Meedogende mensen luisteren en zijn niet op hetzelfde moment met hun mobiele telefoon bezig – ze zijn aanwezig en reageren empathisch op het verhaal dat recht tegenover hen wordt verteld.
Dit bewustzijn is voor mededogen van cruciaal belang, het stelt je in staat jezelf ècht te concentreren op de ander in plaats van op je eigen reflecties. “Mindfullness stelt ons in de gelegenheid een andere relatie met onze emoties te ontwikkelen,” legt Firestone uit. ”Gevoelens of gedachten kunnen spontaan opwellen, maar door Mindfullness kun je ze zien als voorbijdrijvende wolken waar je zonder oordelen niets mee hoeft te doen. Het is erg nuttig niet in onze gedachten en emoties verstrikt te raken.”

7. Je beschikt over hoge emotionele intelligentie.

Mensen die hun eigen mededogen aanboren, lijken ook hun eigen emoties aan te boren. “Het is deels… in staat zijn te zien wat zich in jouw geest en in die van andere mensen afspeelt,” verklaart Firestone. “Ik denk dat wanneer we dat kunnen, we ook meer mededogen voor andere mensen kunnen opbrengen.”
Wanneer je emotioneel intelligent bent, beschik je tevens over een groter moreel besef en een oprechte wens anderen te helpen, de belangrijkste aspecten van empathie. Meedogende mensen “begrijpen dat anderen over een soevereine geest beschikken die de wereld anders beschouwt dan jij – er bestaat geen goed of fout,” aldus Firestone.

8. Je bent dankbaar.

Dingen doen die ons blij maken en een goed gevoel geven beschouwen veel mensen als egoïstisch, maar meestal heeft het een beter gedrag naar anderen toe tot gevolg,” zegt Firestone. Eén manier om dat te doen is je zegeningen tellen.
Of je wel of niet meedogende dingen hebt gedaan in je leven, aan het eind heb je op z’n minst één of meerdere kansen gehad. Empatische mensen (h)erkennen niet alleen vriendelijkheid jegens henzelf, ze drukken ook actief hun dankbaarheid daarvoor uit.

“Alleen al de gedachte aan onze dankbaarheid voor anderen maakt ons blij,” zegt Firestone. “Het onthaast ons en laat ons juist de kleine dingen doen die ons zorgzamer en liefdevoller maken.”

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/8-aanwijzingen-meedogend-mens/

Mededogen  is een permanente geestestoestand in wijsheid en gelijkmoedigheid, en daarin meeleven met het leed van de ander. In het boeddhisme zien we het woord als. HET WILLEN DAT ANDEREN VOELENDE WEZENS NIET LIJDEN. Dat maakt dat daar alles inzet wat eigenlijk leeft. Maar bekijk het woord mede-dogen. Mede met iemand anders iets delen, dogen lijden, dulden, doorstaan. Niet iedereen zal mededogen kennen en anderen wel maar het niet altijd durven gebruiken. Uit angst om misbruik. Mededogen is liefde geven in alle vormen van het woord. Maar het belangrijkste van al is om dit ook aan jezelf te geven. Want alles begint bij jezelf. Mededogen heeft niets te maken met geld of andere giften. Men doet dit uit een zuiver gevoel naar iemand of iets. Naar alles wat leeft kan men mededogen geven.
Toch kan het soms zijn dat men ook niet anders kan dan aanzien. Denk hierbij aan het woord lijden. Dan nog kan je mededogen geven. Want het is een energie van liefde die je op dat moment kan laten stralen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

De natuur

Het bied ons niet alleen een pracht aan bloemen planten en bomen. De natuur met alle moois aan kleuren in gelijk welk seizoen. Het geeft ons ook energie. En kracht. Dat maakt dat het heilzaam is voor ons lichaam en onze geestelijke gezondheid. Men kan er wandelen gewoon op een bankje zitten en tot rust komen ja zelfs sporten kan men en mediteren. In de natuur kan men ook veel loslaten. Je kan er roepen emoties tonen niemand die het hoort of ziet. Dat maakt voor ons dat men er helemaal tot rust kan komen. Het is niet voor niets dat ze tegen mensen zeggen met veel stress of zwaar beroep ga geregeld in een bos wandelen. Minsten iedere dag een uurtje. Ook mensen die in een groene omgeving wonen hebben minder last van depressief zijn angststoornissen astma.
Als men gaat wandelen ben je al een vorm van meditatie aan het doen. Zo heeft zenmeester Thich Nhat Hanh er goede oefeningen voor. Zie hier
Velen van ons zijn vergeten dat de aarde ons veel te geven heeft. Het belangrijkste kruiden. Die ons genezen. Maar ook de aarde heeft ons als mens nodig. Groen moet blijven en als mensen er geld in zien zetten ze er appartementen of woningen op.
Nu terug naar de natuur en wij als mens.
Als men gaat wandelen stel jezelf eens een bepaalde bloem voor een kleur en geur. Zo ga je merken dat je eigenlijk tijdens je wandeling aan het visualiseren bent. Dat je even je gedachten op iets anders kan zetten. Die gedachten zijn dan gericht op jezelf. Soms kan het nuttig zijn om je even tegen een boom te zetten. Je ogen te sluiten en voel. Voel wat het met je doet.
Soms zit je met een probleem een vraag. Visualiseer je op die vraag en wie weet krijg je de ingeving wat je kan doen. De natuur geeft ons zoveel en spijtig genoeg waren er tijden waar de mens te hard verbonden was met de natuur die op de brandstapel belanden.
Mensen we mogen niet vergeten.
Bomen hebben we nodig. Energie en zuurstof.
Planten hebben we nodig.
Groen hebben we nodig.
Als mensen dat niet gaan beseffen zal nog meer de aarde zich gaan verzetten. Ooit stonden we nauw verbonden met de natuur. En gebruikte we alles wat er te vinden was om te overleven. Zelfs baby’s werden in de natuur geboren.
Dus als men gaan wandelen bedankt de natuur voor dat wat je gratis krijgt. Energie en zuurstof.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Wat komen we doen hier op aarde?

Als ziel kiezen we er bewust voor om naar de aarde te komen. Dit doen we omdat we bepaalde dingen willen leren. Toch beseffen maar weinig mensen dit. We zijn er vooral op uit om een zo’n aangenaam mogelijk leven te leiden, zonder veel gedoe. Deze levenshouding zou zo maar eens een gemiste kans kunnen zijn; want juist in onze problemen zitten vaak onze lessen verborgen!

Voordat we naar de aarde gaan, bestuderen we ons nieuwe leven zorgvuldig. We kijken welke mensen en gebeurtenissen ons kunnen helpen bij de les die we willen leren. Omdat we op aarde altijd een vrije keus hebben, kunnen we zelf kiezen welke weg we inslaan. Ook dus of we onze lessen aan willen gaan of niet. In dat opzicht hebben we alle vrijheid. Vergeet echter niet, dat vrijheid hand in hand gaat met verantwoordelijkheid.

Vroeger werkten we wel 60 tot soms 100 levens aan eenzelfde thema. Als we een les namelijk in dit leven niet leren, incarneren we gewoon nog een keer met dezelfde les. Tegenwoordig evolueren we sneller en is het mogelijk om je primaire levensles al in het eerste leven meester te worden. Soms combineren we zelfs levenslessen; de meeste energie gaat in dat geval dan uit naar de primaire levensles, terwijl tegelijkertijd iets minder energie aan een tweede levensles besteed wordt.

Wat betekent dat je les leren? Wat hier feitelijk mee bedoeld wordt, is dat we iets wat negatief is in ons leven, we dat op een positieve manier op weten pakken. Stel dat ik als kind bijvoorbeeld mishandeld ben; wanneer ik deze ervaring positief in mijn leven weet in te zetten door bijvoorbeeld met vrouwen in Blijf Van Mijn Lijf Huizen te gaan werken, heb ik mij deze levensles meester gemaakt.
Oordeel niet over anderen; we hebben namelijk geen idee aan welke les deze persoon werkt. Misschien werkt de bedelaar in de straat wel een laatste keer met zijn levensles Acceptatie en is hij veel verder gevorderd dan dat jij bent..

Het is van belang om niet in een slachtofferrol te gaan zitten, maar de verantwoordelijkheid die bij de vrije keus die we hier op aarde hebben op te pakken. Blijf vooral in je eigen persoonlijke kracht staan, hoe zwaar en heftig je ervaringen als mens hier op aarde ook geweest zijn. Weet dat je ziel onbeschadigd is en blijft.

Hoe kunnen we herkennen aan welke les we nu in dit leven werken?

Het identificeren van je primaire levensles is soms lastig omdat dit vaak een blinde vlek voor je is. Hoewel het voor je omgeving soms overduidelijk is, is het mogelijk dat jij zelf geen idee hebt.
Het is dus van belang van een afstandje naar je leven te kijken en te ontdekken waar de rode draad loopt. Het leven herhaalt zich namelijk veelvuldig als lessen niet opgepikt worden.
Als leidraad kun je nemen dat overal waarin je sterk emotioneel geraakt wordt, dit naar alle waarschijnlijkheid aan je levensles raakt. Emotie is hierin het alarmsignaal.

Ik zal hieronder de twaalf primaire levenslessen opsommen.* Je zult wellicht bij iedere les iets van herkenning ervaren. Dit komt waarschijnlijk omdat je deze lessen al eerder in een ander leven voorbij hebt zien komen.
Les 1: Acceptatie: het leren accepteren van jezelf en het leren ontvangen
Les 2: Aanpassing: leren met veranderingen om te gaan
Les 3: Zijn, leren ervaren dat je als individu heel en compleet bent
Les 4: Menslievendheid: in harmonie met anderen leven
Les 5: Communicatie: vanuit je hart communiceren
Les 6: Creatie: het tot uitdrukking brengen van je eigen kracht
Les 7: Grensafbakening: individualiteit tot uitdrukking brengen via grenzen
Les 8: Integriteit: leven in harmonie met jezelf
Les 9: Liefde: liefde voor jezelf
Les 10: Vertrouwen: vertrouwen in jezelf
Les 11: Waarheid: eigen waarheid onderkennen en ernaar handelen
Les 12: Genade: leven in harmonie met alles

Als je één van bovenstaande lessen herkent in je huidige leven, ga er dan vooral mee aan de slag. Bewustwording is de eerste en vaak aller moeilijkste stap. Daarna is het van belang om steeds ‘wakker’ te blijven. Wanneer je iedere keer als je emotioneel getriggerd wordt even stilstaat bij wat je raakt en onderzoekt of dit bij je levensles hoort, zal je daarin grote stappen kunnen zetten.
Soms kan het helpen een dagboekje bij te houden, waarin je alles omtrent je levensles opschrijft. Wees vooral heel trots op jezelf dat je op zo’n consciëntieuze manier met je leven weet om te gaan. Later als je overgaat en terugkijkt op je leven, zal je jezelf oneindig dankbaar zijn.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/wat-komen-we-doen-hier-op-aarde-2/

We hebben de keuze gemaakt en dan komen we op aarde. We spreken van de ziel die terug komt. Dan worden we geboren en beginnen onze lessen opnieuw. We moeten leren omgaan met spiegels die ze voor ons houden. We vergeten vaak dat we nog levens gehad hebben voor deze. Maar daar staan we niet bij stil of geloven er niet in. En dat hoeft ook niet. Alleen zal mensen soms wel eens geconfronteerd worden in het nu met een voorgaand leven. Ook de keuze van de ouders broers en zussen en vrienden hebben we op voorhand gemaakt. En dan maar eens aan een broer of zus men is nooit hetzelfde. Dat maakt al dat er ooit keuzes zijn gemaakt.
Het is niet het lichaam dat terugkeert maar de ziel. We laten ons lichaam altijd achter als we sterven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Ode aan het ego

Is het ego echt zo slecht?

Na een flinke speurtocht staan we eindelijk op de parkeerplaats van Mooji’s community in Portugal. De poort is dicht, het is warm en het is stil. Tot we een eerste volgelinge tegenkomen en aan de praat raken. “Ik ben er helemaal klaar mee!” roept ze op een gegeven moment uit. “Ik hoef dit ego niet meer. Het ego is alleen maar lijden. En ik ben dat ego niet. Ik wil mijn ego doodmaken.”
Doodmaken? Dat is toch niet helemaal zoals ik mij verlichting voorstel, persoonlijk.
Het raakt me wanneer ik dit gevoel tegenkom bij mensen. Want het klinkt alsof ze ergens aan willen ontsnappen. Misschien wel hetzelfde gevoel dat ons mensen in de houdgreep van verslaving houdt: Willen vluchten. Dit leven niet willen leiden. En erger nog: het klonk gewelddadig naar haarzelf toe.

Verlichting als vluchtroute

Zelf heb ik ook een aantal jaren heel graag verlicht willen raken. Ik woonde alleen in een oud flat-appartementje dat al op de slooplijst stond. De scheve muren kwamen soms wat op me af. Ik merkte aan de lopende band mijn negatieve gedachtes en gevoelens op. Naast gewoon een interesse en nieuwsgierigheid naar verlichting…  leek het me toen ook gewoon wel een uitkomst: Zonder dat ego verder! 
Het kwam bij mij voort uit ongelukkigheid. Een onmogelijkheid ook wel, om al mijn gevoelens aan te kijken en te omarmen. Een gebrek aan vertrouwen dat ik echt zou kunnen helen. Me echt goed zou kunnen voelen in dit leven.
Maar is het ego doden echt een oplossing voor het lijden? Mij is het in ieder geval niet gelukt om van mijn ego af te komen – hoe hard ik ook mediteerde! … Frustrerend? Eerst wel. Maar ik ben erachter gekomen dat ik er juist blij mee mag zijn dat ik mijn ego nog heb.
Dus mag ik, als tegenhanger van wat je zo vaak hoort, vandaag eens zeggen dat we het ego niet zo moeten afvallen? Omdat er juist veel moois in zit.

Unieke jij

Ego betekent letterlijk ‘ik’ (Latijns). Het is je ik-gevoel.
Natuurlijk is het heel mooi om je te realiseren dat je meer bent dan een persoon. Je bent onlosmakelijk deel van de mensheid, van het dierenrijk, van de aarde, van het universum, van alles dat is.
Een druppel is niet alleen een druppel. Een druppel is ook de oceaan. Prachtig.
Maar de druppel is ook de druppel en dat mogen we blijven waarderen.

Als mens ben je een volledig uniek persoon. Er is niemand zoals jij. 

  • Niemand die precies die leuke grappen maakt die jij maakt. 
  • Niemand die precies dezelfde worstelingen heeft overleefd. 
  • Niemand die precies dezelfde lieve dingen heeft gedaan voor haar naasten. 
  • Niemand anders met jouw paar ogen.

Dankjewel, ego, dankzij jou ben ik een unieke bloem in deze wereld.

Zelfzorg als verantwoordelijkheid

Ik stel me graag voor dat mijn ziel tijdens dit leven de taak heeft mijn ego onder haar hoede te nemen.
We kunnen niet bestaan zonder ego. Maar het ego kan ook niet goed bestaan zonder onze goede zorg.

Dus wat als het ego opspeelt, 

  • en je bijvoorbeeld in een ruzie iets veel te persoonlijk neemt? 
  • Of negatieve feedback niet prettig weet te incasseren? 
  • Of je gewoon eens flink onzeker voelt?

Eén optie is om je ego de schuld te geven. En te wensen dat je er vanaf was. Dat doet pijn. 
En misschien ga je dan wel op een meditatiekussen zitten en heel hard proberen niet te denken en voelen. Even je zogenaamde Zen vinden. (Succes!)
Een andere optie is om je gevoelens toe te laten. Jezelf gerust te stellen. En jezelf te koesteren. Net zo lang tot je je weer beter voelt.
Ik ga voor de laatste optie. Jij?

Ode aan het ego

Een ode aan het ego dus vandaag. Een liefdevolle boodschap omdat we allemaal wat meer mildheid kunnen gebruiken.
Heb een mooie levensreis met dat leuke, unieke ego van je!
Ik ben benieuwd welke gevoelens dit artikel bij jou losmaakt. 
Herkenning? Opluchting? Had jij ook al langer het gevoel dat er iets niet helemaal klopte aan hoe we met het ego omgaan? Of zie jij het juist helemaal anders?

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/ode-aan-het-ego/

Ons ego onze ik. Spijtig genoeg begrijpen bepaalde hun ego niet. Zien ze alleen het kwade of het goede in zichzelf. Het ego of een schaduw is eigenlijk het zelfde. We moeten beide kanten leren kennen. Ook mogen we niet vergeten dat het vaak onze ego is die veel vasthoud. Omdat we onze ware ik op momenten niet durven tonen. Doe de raak of deur is echt open van jouw ik. jouw ego.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Welke connectie heb jij met je partner? “Je kan meerdere soulmates hebben. Maar je hebt maar één twin flame”

Soulmates kennen we, maar ken je ook het concept ‘twin flame’? Alicia Keys en Megan Fox zweren dat zij de hunne gevonden hebben in hun partner. Maar het hoeft niet altijd om een romantische relatie te gaan. De term is trouwens niet te verwarren met een soulmate, die je op een andere manier herkent. “Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen ‘twin flames’ en soulmates.”

“Ik wist meteen dat hij mijn ‘twin flame’ was”, vertelde Megan Fox (36) over haar vriend Machine Gun Kelly (32). “Een ‘twin flame’ is eigenlijk een ziel die spiritueel ver genoeg gevorderd is om zich op hetzelfde moment in twee lichamen te bevinden. We zijn dus eigenlijk twee helften van dezelfde ziel, denk ik. En ik zei dat bijna meteen tegen hem, omdat ik het meteen voelde.” Kortom: volgens de definitie van Megan Fox waren zij en haar ‘twin flame’ MGK ooit één, maar werden ze gesplitst.

Wat is een ‘twin flame’?

Op het internet wordt de term veelvuldig gebruikt als Instagram-caption onder foto’s met partners en beste vrienden. Een sterke emotionele connectie lijkt dus een eerste voorwaarde, wil je iemand je ‘twin flame’ noemen, maar volgens Urban Dictionary gaat het verder dan dat. Je zou namelijk echt iets kunnen leren van je ‘twin flame’. De website definieert het als volgt: “Tweelingvlammen zijn twee helften van één ziel. Zij zijn de persoon die jou compleet maakt en ook onze meest perfecte spiegel, omdat zij ons zijn in een ander lichaam. Ze zijn de enigen die ons een eerlijke reflectie geven van wie we zijn en hoe we in het leven staan. Je wéét gewoon: als je naar de ander kijkt, voelt het alsof je in de spiegel kijkt.”
De uitleg gaat verder, voor wie het geloven wil: “Niet alleen weerspiegelt je ‘twin flame’ alles in jou wat goed is, hij of zij weerspiegelt ook alle angsten of zwaktes die je voelt. Zodat beide ‘twins’ er samen aan kunnen werken. Van onze tweelingvlam houden voelt soms alsof we van ‘onszelf’ houden … omdat we dat technisch gezien ook doen. Ze zijn onze andere helft.”
Volgens de theorie hoeft zo’n ‘twin flame’ niet iemand te zijn met wie je een romantische verhouding hebt, al kan dat wel. Belangrijker is dat je een diepe connectie deelt met de persoon.

Wat is dan een soulmate?

“‘Twin flames’ worden vaak verward met de term ‘soulmate’”, kan je nog lezen in Urban Dictionary. Op het online woordenboek voor internetjargon staat dat een soulmate eerder een soort metgezel is bij wie je je altijd op je gemak voelt. Jullie hebben mogelijk dezelfde gevoelens, overtuigingen en ervaringen, al hoeft dat niet.
Soulmates zijn mensen die je ziel of geest op een bepaalde manier geraakt hebben tijdens je leven. Er zijn geen vaste regels voor hoe de band met zo’n soulmate zou moeten voelen, wel is er altijd sprake van een magnetische aantrekkingskracht tussen jullie. Het voelt vaak vanaf de eerste ontmoeting alsof jullie elkaar al lang kennen.

Hoe verschillen soulmates en ‘twin flames’?

Het grootste verschil is dat je meerdere soulmates kan hebben en maar één ‘twin flame’. Wie erin gelooft, gaat ervan uit dat een ‘twin flame’ je iets leert over jezelf, terwijl een soulmate je steunt als vriend, geliefde of vertrouweling. Een ‘twin flame’ zou een deel van je ziel zijn, een soulmate iemand bij wie je je thuis voelt.
Volgens aanhangers bestaat ook de kans dat je je ‘twin flame’ niet eens kent of ooit tegenkomt. Of je komt de persoon wel tegen, maar een van jullie twee is niet in staat om jullie diepe connectie te erkennen en aan te gaan. Jullie staan dan op spiritueel en persoonlijk vlak nog te ver van elkaar, zo klinkt de uitleg.

BRON: https://www.hln.be/seks-en-liefde/welke-connectie-heb-jij-met-je-partner-je-kan-meerdere-soulmates-hebben-maar-je-hebt-maar-een-twin-flame~aa78f9f5/

Een soulmates kent iedereen maar als het goed over een twin flame dat is toch heel wat anders. Zoals je kan lezen is het een ziel die in de helft gedaan is. Die op aarde terug komt in een ander lichaam. Dus het kan in een mannelijk lichaam zijn of in een vrouwelijk lichaam. Ga er zeker niet opzoek naar want de kans is gewoon klein dat men een twin flame vind of tegenkomt. Maar het waait weer over van Amerikaanse bekende. Die denken ze gevonden te hebben. Maar goed dat is hun idee zeg ik dan maar.
Men is er spiritueel ook niet zeker van of men dit wel vind of dat het bestaat. Hier kan je er nog meer over lezen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Psoas spier

De spier van de ziel. En voor wat noemt men die zo. Juist omdat het ook een stress spier genoemd wordt. Als men stress ervaart kan men ook lage rugpijn krijgen. Juist hebben mensen er geen idee van als ze zeggen mijn onderrug doet pijn. Dat ze misschien met stress zitten.
Hier kan je bekijken waar deze spier zich bevind en ook nog wat tekst en uitleg
De Iliopsoas voluit geschreven, bevindt zich tussen de onderzijde van de wervelkolom en de bovenkant van het dijbeen, dicht op het heup bot en verbindt je romp met je benen. Je kunt je misschien voorstellen dat de psoas mede zorgt voor balans, mobiliteit en flexibiliteit.
Deze spier trekt zich samen bij stress of als we ergens van schrikken. Om zo over te gaan tot actie als het nodig mocht zijn.
Ook emoties zal deze spier spannen. Dat maakt dat men ook daar lichamelijke problemen door kan krijgen. Ook weer voornamelijk rugpijn.
Door bepaalde yoga oefeningen te doen kan het zijn dat je emotioneel voelt. Dat er tranen komen.
In ons dagelijks leven kan men als het nodig is bewust je aandacht op deze spier richten en je ademhaling er naar toe volgen. Adem in via je borstkas trek deze ademhaling door naar je onderrug. Bij het uitademen ga je de spier in je lichaam volgen. Zo ga je merken dat je snel van je stress kan afkomen. En dit kan je overal doen. Als je maar even op de grond kan gaan liggen.
Kijk
ook via You-tube vind je de nodige filmpjes ervoor.

Hoop met dit dat ik je iets geleerd heb over een spier die je misschien niet kende. Maar waarvan je nu misschien weet waar je lage rugpijn van komt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Vriendschap tussen een man en vrouw.

Vaak wordt gezegd dat dit niet kan en dat er meer aan de hand is dan vriendschap alleen. Men denkt al snel dat deze niet alleen vriendschappelijk met elkaar omgaan maar dat er ook gevoelens zijn en zelfs zijn erbij die zeggen. Ach die delen ook het bed.
Maat men vergeet eigenlijk dat men het gevoel van seksuele energie kan loslaten zodat er ruimte ontstaat voor een intense vriendschap.
Juist is het dan men samen over die gevoelens ook moet kunnen praten. Want vaak als men eenmaal het bed gedeeld heeft gaat de vriendschap ook op de klippen.
Het is juist spijtig dat mensen vaak snel een oordeel vellen. Dat maakt dat heel wat mensen bang zijn om zo een vriendschap aan te gaan. En het kan zo een verrijking brengen in je leven. Al heb je een relatie een goede vriend/vriendin kan wonderen doen. Men kan er vaak meer tegen zeggen dan tegen je partner. Of de vriendschap ontstaat omdat men hetzelfde denkt of in het leven staat.
Juist omdat anderen dit niet goed keuren om zo een vriendschap te hebben zullen onze hersenen ook dit zo aannemen.
Als men zo een vriendschap aangaat dan is een ding belangrijk praten, maar ook grenzen aangeven. Zodat nergens verwarring en kan ontstaan. Zo krijg je een hechte vriendschapsband.
Eigenlijk is het toch raar dat men nooit oordeelt over een vriendschap tussen man-man of vrouw-vrouw. Al lopen die hand in hand. Maar nogmaals het is niet gepast om hand in hand te lopen als de vriendschap tussen man-vrouw is. Ook zie je dit vaak op een werkvloer. Waar collega’s goed overeenkomen en die eigenlijk het niet durven laten zien naar andere toe voor de achterklap.
Toch erg dat onze maatschappij zo rechtlijnig is waardoor vaak goede vriendschappen niet durven aangegaan worden. Juist en alleen om de achterklap.

Spiritueel gezien zijn we allemaal hetzelfde. We hebben allemaal onze eigen gevoelens. We hebben een mannelijk lichaam en een vrouwelijk lichaam. Daar zit dus het verschil. Omdat ervan uitgegaan wordt dat juist die verschillen zijn gemaakt voor voortplanting of iets seksueels te delen. Men kan zo een vriendschap echt zien als een meerwaarde voor jezelf.
Zo noemt men in het spirituele de vriendschap een soulmate.
De term soulmate, Nederlands: zielenmaat, of zielsverwant, verwijst naar een persoon met wie men een verwantschap ervaart op het gebied van vriendschap, geaardheid, liefde, intimiteit, seksualiteit of spiritualiteit. Er bestaan verschillende gradaties van zielsverwantschap tussen mensen.
Zo voelt de relatie met je soulmate
Je lijkt elkaar écht te begrijpen en je hebt een soortgelijke manier van denken. Hierdoor weet je intuïtief wat de ander denkt of voelt. De connectie die jullie hebben is intens, emotioneel, en kan vaak bewegen van extreme hoogten tot extreme diepten.
Laten we ooit eens hopen dat die oordelen weg gaan. En dat men toch een vriendschap kan opbouwen met wie je maar wilt.
Man-man.
Vrouw-vrouw.
Man-vrouw.
Onder collega’s.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

EEN KIND MOET LEREN MET VALLEN EN OPSTAAN.

Als kind leer je door anderen hoe het leven is. En voornamelijk door je ouders en op school. Spijtig genoeg zijn er kinderen die ook met problemen te kampen krijgen. Zoals pesten of er niet bij horen. Deze gaan zich dan ook helemaal anders gedragen. Dragen ook angsten bij zich. Men kan zich niet openen om echt te zijn wie ze willen. Ze laten zich op een moment leiden in hun leven. Als er niemand is om dit goed op te vangen dan zal het kind niet haar ware ik kunnen tonen. Dat als trauma meegenomen wordt in het leven. Als men als kind niet het gevoel krijgt dat er naar je geluisterd wordt of dat men telkens zegt zoek het maar zelf uit. Dan kom je voor een zwaar leven te staan. Als men ouder wordt probeert men die periode te vergeten. Maar spijtig genoeg zijn er die telkens de verkeerde mensen aantrekken. Juist omdat ze de tijd van hun jeugd niet los kunnen laten. Die in hun jeugd teveel hebben meegemaakt. Dat maakt dat men verkeerd leert en dit soms ook meeneemt in heel je leven. Er zijn er ook die als kind niets te zeggen hebben en waar de ouders hun zeg even doen. Denk maar aan uithuwelijken of zoals hier onder te lezen valt. Levende godin.

In de hoofdstad van Nepal, Kathmandu, is een nieuwe ‘levende godin’ of Kumari aangesteld. Het driejarige meisje volgt de vorige godin op, Matina Shaky, die op dertienjarige leeftijd met pensioen moest omdat ze puber werd.

Trishna Shakya werd vandaag als nieuwe Kumari aangesteld. Tijdens de ceremonie wordt ze van haar huis weggehaald om in een paleis te wonen in Durbar Square, waar ze opgevoed zal worden door speciale verzorgers.
Shakya werd geselecteerd uit vier andere kandidaten. ‘Ze zal haar plaats innemen nadat we alle rituelen en gebeden hebben afgerond’, zegt Karmacharya, een Hindu priester.
Eens ze Kumari is mag ze slechts 13 maal per jaar haar huis verlaten voor speciale gelegenheden. Dan wordt ze rondgedragen door Kathmandu in een speciale outfit, en met veel make-up.
Het meisje wordt gezien als de belichaming van godin Taleju, en ze wordt buitenshuis rondgedragen omdat haar voeten de grond niet mogen aanraken. De traditie van Newar mengt elementen van het hindoeïsme en het boeddhisme.

Voorwaarden

Niet iedereen kan Kumari worden. Shakya is, net als haar voorgangers, afkomstig uit de inheemse gemeenschap van Newar. Ze moet ‘een onbevlekt lichaam hebben, een borst als een leeuw en dijen als een hert’. Daarnaast mag ze ook niet huilen bij het aanzicht van een buffel die geslacht wordt.

Kritiek

De praktijk krijgt veel kritiek van kinderrechtenorganisaties. Deze menen dat meisjes geen echte kindertijd doormaken, en dat de isolatie slecht is voor hun opvoeding en ontwikkeling.
Sinds 2008 worden de meisjes onderwezen in het paleis, en mogen ze daar hun examens afnemen. Veel voormalige Kumari’s zeggen echter dat ze veel moeite hebben zich achteraf te integreren in de maatschappij. De vorige Kumari, Matina Shaky, werd in 2008 aangesteld op driejarige leeftijd.

Een kind moet een kind kunnen blijven om te leven wat het leven te bieden heeft en inhoud. Moet weten waar het terecht kan met vragen. Zo kan een kind leren volwassenen te worden. Ook zal het niet altijd even mooi zijn de kindertijd. En bepaalde zullen er zelfs een trauma op na houden. Maar ook dat kan je iets bijleren. Dat het leven niet altijd even makkelijk en mooi is. Dat het soms als kind heel hard is.
Als men opgroeit tot een volwassen persoon dan zit het kind nog altijd in je. Spijtig genoeg durven heel veel mensen dit niet naar boven laten komen.
Door de omstandigheden die ze gekend hebben in hun kindertijd.
Door een angst om als volwassene uitgelachen te worden.
Toch kan dit ook weer helpen om verder te leren het kind in je eens naar boven te brengen. Bepaalde pijn die men misschien voelt zijn nog niet verwerkt juist omdat men het niet naar boven laat komen. Er geen aandacht heeft aangegeven. Als er dan iets gebeurd slaagt je gevoel dicht wordt men emotioneel.
Wat mij nog het vaakst opvalt is dat een kind geen kind meer kan zijn en vaak nieuwetijdskinderen zijn die geboren worden. Ze zijn sterk en zijn hier om iets door te geven. Waar vaak de ouders niet mee weten overweg te kunnen. En al snel hun kind een stempel drukken of laten drukken.
Een kindertijd zou zo mooi een leerzaam moeten zijn.
Een kind zou een kind moeten kunnen zijn met een weten dat het ergens met vragen terecht kan.
Een kind zou liefde en geborgenheid moeten kennen.
Dag kind van deze aarde.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: