Tag Archive: boeddhisme2021, EEN JAAR VAN ONVOORZIENE UITDAGINGEN EN GROTE VERANDERINGEN

2021, een jaar van onvoorziene uitdagingen en grote veranderingen

ICT Europe heeft de gecontroleerde jaarverslag over 2021 gepubliceerd op de website. Het verslag is ingediend bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). In het verslag staat dat, terwijl Covid wereldwijd tot aanzienlijke beperkingen van de persoonlijke vrijheid leidde, de Chinese autoriteiten de pandemie als excuus gebruikten om de controle nog een tandje aan te scherpen. ICT Europe zag het als eigen missie en plicht om licht in deze duisternis te brengen.

Een hoogtepunt van het jaar 2021 was de toekenning van de Koninklijke Onderscheiding aan Tsering Jampa, de voormalige directeur.

2021 vroeg veel flexibiliteit van werknemers en werkgevers over de hele wereld. Covid-19 heeft een ware impact gehad op de non-profitsector. Ook ICT Europe werd getroffen door de pandemie. Het personeel kon slechts gedeeltelijk op kantoor werken. Openbare evenementen waren niet mogelijk. De meeste zaken moesten naar onlinesfeer worden verschoven. Ondanks deze beperkingen konden onze teams in Amsterdam en Brussel het jaar succesvol doorkomen.
NGO’s die afhankelijk zijn van direct marketing en een loyaal lidmaatschap hebben, zoals ICT Europe, hebben echter minder last van de directe impact van de coronapandemie gehad. We willen onze supporters bedanken voor hun loyaliteit door de jaren heen, waardoor we ons werk konden voortzetten.
Wangpo Tethong, de directeur van ICT Europe, verklaart: “‘Ik wil onze supporters bedanken voor hun loyaliteit door de jaren heen, die het mogelijk heeft gemaakt dit belangrijke werk voor vrede en vrijheid in Tibet voort te zetten. ”

Jaarverslag 2021

Het volledige jaarverslag van 2021 inclusief financieel overzicht kunt u hier bekijken en/of downloaden. (EN / NL)

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/2021-een-jaar-van-onvoorziene-uitdagingen-en-grote-veranderingen/

GERAPPORTEERDE MASSALE DNA-VERZAMELING HEEFT TOT DOEL DE TIBETAANSE IDENTITEIT TE ONDERMIJNEN

Twee recente rapporten documenteren een systematisch programma voor het verzamelen van DNA waarbij Tibetanen betrokken zijn, waarvan het politieke doel alleen de ondermijning van de Tibetaanse identiteit kan zijn.
In een vandaag, 13 september gepubliceerd rapport, constateert Citizen Lab dat de Chinese politie in de afgelopen zes jaar tussen de 920.000 en 1,2 miljoen DNA-monsters heeft verzameld in de Tibetaanse Autonome Regio. Die cijfers vertegenwoordigen een kwart tot een derde van de totale bevolking van de TAR, die het grootste deel van West-Tibet overspant.
Human Rights Watch heeft vorige week ook een rapport uitgebracht waarin staat dat de Chinese autoriteiten systematisch DNA verzamelen van inwoners van de TAR, onder meer door bloed af te nemen van kinderen vanaf 5 jaar zonder toestemming van hun ouders.
“China’s massale DNA-verzameling van Tibetanen is schandalig, maar het is niet geheel verrassend”, zei ICT, een belangenorganisatie die mensenrechten en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk promoot. “Sinds China zijn illegale bezetting van Tibet meer dan 60 jaar geleden begon, heeft het Tibet gebruikt als een laboratorium voor zijn dwingende methoden van sociale controle, waaronder constante massabewaking, het stationeren van kaderleden van de Communistische Partij in boeddhistische kloosters en pogingen om Tibetanen te dwingen tot spionage. op hun eigen buren.
“Een dergelijk opdringerig systeem maakt deel uit van de benadering van de Chinese regering waarin zij geen grenzen aan haar gezag erkent, een klimaat van angst oplegt en elk aspect van het openbare en privéleven probeert te reguleren. Het einddoel is niet alleen om Tibetanen in het gareel te krijgen, maar om hun unieke identiteit helemaal te ondermijnen, zodat hun recht om hun eigen lot te bepalen er niet meer toe doet.
“Als reactie op de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht door China, roept de International Campaign for Tibet het Congres op om de tweeledige bevordering van een resolutie voor de Tibet-China Conflict Act goed te keuren , die het recht van Tibetanen op zelfbeschikking erkent en China onder druk zet. om de onderhandelingen met gezanten van de Dalai Lama over een vreedzame regeling voor de toekomst van Tibet te hervatten.” 

DNA-verzameling

In zijn rapport zegt Citizen Lab dat het DNA-verzamelprogramma niets te maken heeft met strafrecht. “Onze analyse geeft aan dat de politie in heel Tibet jarenlang DNA-monsters heeft verzameld van mannen, vrouwen en kinderen, die geen van allen criminele verdachten lijken te zijn”, zegt Citizen Lab.
De politie richt zich ook niet op specifieke groepen zoals activisten of regeringscritici. In plaats daarvan verzamelen ze DNA van hele gemeenschappen.
Evenzo zegt Human Rights Watch in zijn rapport: “Er is geen openbaar bewijs dat suggereert dat mensen kunnen weigeren om deel te nemen” aan de DNA-verzameling, “of dat de politie geloofwaardig bewijs heeft van crimineel gedrag dat een dergelijke verzameling zou kunnen rechtvaardigen.”
Enkele van de meest verontrustende bevindingen van Human Rights Watch hebben betrekking op bloedafname bij kinderen. Dat omvat het afnemen van bloed van kleuters in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, en het verzamelen van DNA van alle jongens van 5 jaar en ouder in een Tibetaanse township in de provincie Qinghai.

Historische context

Volgens Citizen Lab begon het massale door de politie geleide DNA-verzamelingsprogramma in de TAR in juni 2016 tijdens de laatste maanden van Chen Quanguo’s ambtstermijn als secretaris van de Chinese Communistische Partij van de TAR.
Na het opzetten van een systeem van constant massaal toezicht, marteling en militarisering in de TAR, ging Chen verder met dezelfde rol in Xinjiang (dat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan). Daar leidde hij China’s genocide op de Oeigoeren.
Chens brutaliteit jegens Oeigoeren laat zien hoe China’s onderdrukking van Tibetanen zich uitbreidt naar andere groepen – niet alleen binnen de Volksrepubliek China, maar ook steeds meer daarbuiten, en Peking exporteert zijn bewakingstechnologie naar het buitenland.
Tegelijkertijd laat de voortdurende DNA-verzameling in de TAR zien dat de onderdrukking daar niet is afgenomen sinds Chen’s vertrek.

Lees het rapport van Citizen Lab.

Lees het rapport van Human Rights Watch.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/reported-mass-dna-collection-aims-to-undermine-tibetan-identity/

De tekst is te lezen op de site in het Engels ik heb deze vertaalt met vertalen.nu
Hoe ver gaan ze nog gaan dat stel ik me de vraag.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Dalai Lama schokt met opmerkingen over de vluchtelingencrisis: maar heeft hij gelijk?

De feiten: op spreekgelegenheden door heel Europa heeft de Dalai Lama herhaaldelijk gezegd dat de vluchtelingen die Europa de afgelopen jaren zijn binnengestroomd, plannen moeten hebben om uiteindelijk terug te keren naar hun eigen land.

Om over na te denken: Kunnen we een stap terug doen en de grotere context snappen voor deze uitspraak van de Dalai Lama, zodat we wat van de nuance kunnen waarderen die hij dit onderwerp brengt?

We leven in een bruisende tijd. We hebben een ongekende hoeveelheid informatie tot onze beschikking op draagbare elektronische apparaten. En het vermogen om met die apparaten onze mening te verkondigen vergt niet meer dan een paar swipes. We hebben de kans op interactie, om onze mening te geven over wat mensen zeggen terwijl ze in de echte wereld duizenden kilometers van ons vandaan leven.

Deze kans zouden we kunnen gebruiken om de dialoog te verdiepen van ons persoonlijk en collectief begrip van het leven, om kennis en inzichten te delen waar iedereen profijt van heeft. In de realiteit is het echter maar al te vaak een forum van voorspelbare reacties en simplistische zwart-of-wit typeringen van belangrijke zaken, waarmee we onszelf eerder uiteendrijven dan dat we de discussie op gang brengen.

Wat de Dalai Lama over vluchtelingen zegt

De opmerkingen van de Dalai Lama over immigratie en de vluchtelingencrisis die hij onlangs in Europa maakte, zijn hier een goed voorbeeld van. Ik denk dat we allemaal wel weten dat de Dalai Lama best een intelligente man is en dat hij echt gelooft in compassie voor heel de mensheid. Hij is wellicht niet het meest welbespraakt in het Engels, dus hij is niet altijd in staat alle nuances over te brengen wanneer hij spreekt over zeer beladen geopolitieke zaken, zoals de vluchtelingen. Dat gezegd hebbende, is het de moeite waard om een stap terug te nemen en de grotere context achter zijn ideeën te bekijken. Dat is niet alleen de context van zijn Boeddhistische geloof, maar ook de realiteit van de geopolitiek van de materiële wereld.

Terwijl hij een publiek toesprak in Rotterdam, te zien in onderstaande video, vertelde iemand hem dat ze verbaasd was over een aantal beweringen die van de Dalai Lama afkomstig waren, meer bepaald dat ‘Europa van de Europeanen is’ en dat de vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland. Ze vroeg hem om meer details over hoe dit past bij alle fantastische dingen die hij heeft gezegd over liefde, acceptatie en gelijkheid. De Dalai Lama geeft toe dat landen de verantwoordelijkheid hebben om onderdak en andere benodigdheden te bieden aan mensen die wegvluchten uit onbewoonbare en gevaarlijke omstandigheden, maar blijft bij zijn punt over dit onderwerp:

“De vluchtelingen, uit verschillende landen, denken waarschijnlijk zelf ook dat hun thuis hun eigen land is. Dus, in hun thuis, daar doden ze, pesten ze, er is zoveel leed, en daarom kiezen ze voor een soort van ontsnapping, dus moeten Europese landen ze onderdak bieden… Het doel is dat ze, uiteindelijk, terug kunnen naar hun eigen land, hun land weer kunnen opbouwen. Dat is mijn standpunt, van meet af aan.”

De reactie op social media

Voor veel mensen die de woorden van de Dalai Lama zo simplistisch en gepolariseerd interpreteerden als het maar kan, bleek social media de perfecte uitlaatklep te zijn. Daar vatten ze zijn woorden erg persoonlijk op en gingen ze er hard tegenin:

“Dalai Lama: Europa is van de Europeanen. Vluchtelingen moeten naar huis.”

“Mr Lama:
Waar was u toen deze Europese landen deze islamitische landen bombardeerden en alles kapotmaakten. U bent een vieze hypocriet en een hielenlikker.
@DalaiLama

– Younis A Bhat | یونس بٹ (@NtzYBhat)

“Dalai is zo schijnheilig als het maar kan. “De Tibetaanse spirituele leider, de Dalai Lama, zegt zijn publiek in Malmö dat vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland om ze weer op te bouwen.” Moet de Dalai dan niet het voorbeeld geven door terug te gaan naar Tibet. https://t.co/jcUrgvg3la

– Sabina Basha (@SabinaBasha) 13 september, 2018

Deze vorm van mini-communicatie, waarin alle context ontbreekt en woorden en zinnen worden benadrukt om ze extremistisch te interpreteren, voegt niets toe aan de ontwikkeling van deze discussie over immigratie. Ik denk dat de woorden van de Dalai Lama, waarmee hij een gedurfde stap zet binnen de materiële wereld van de geopolitiek, de moeite zijn om over na te denken binnen een simpele context over cultuur, landen en grenzen.

Cultuur

Probeer eens alle culturen te zien als collectieve experimenten. Elke cultuur bevat een moraal, een notie van wat goed en kwaad is. Friedrich Nietzsche, veelal geprezen als de grote ‘Historicus van de Cultuur’, sprak als volgt in zijn epische allegorie Aldus sprak Zarathoestra:

“Vele landen zag Zarathoestra en vele volkeren: zo ontdekte hij veler volkeren goed en kwaad. Geen groter macht vond Zarathoestra op aarde dan goed en kwaad. Leven kon geen enkel volk zonder eerst te schatten; wil het zich echter handhaven, dan mag het niet zo schatten als zijn buurman schat.”

“Veel dat door dit volk goed werd geheten, heette een ander volk hoon en smaad: aldus vond ik het. Veel vond ik hier slecht genoemd en ginds met purperen ere gedost. Nimmer verstond de ene buurman de andere: steeds verwonderde zich zijn ziel over buurmans waan en slechtheid.”

“Een wetstafel van alle goed hangt boven ieder volk. Zie, het is de tafel van zijn overwinningen; zie, het is de stem van zijn wil tot macht. Loflijk is, wat hij zwaar vindt; wat onvermijdelijk is en moeilijk, heet goed; en wat nog uit bangste nood bevrijdt, het zeldzame, het moeilijkste, – dat wordt heilig geprezen.”

(Vertaling: dr. P. Endt en H. Marsman, Wereldbibliotheek: Amsterdam, 2016)

Elke cultuur ontwikkeld zich en wordt sterk (of verzwakt en bezwijkt) op basis van de effectiviteit van hun ‘wetstafel’, hun ideeën over wat goed is en wat slecht. Des te meer de inwoners van een cultuur allemaal reiken naar de dingen die moeilijk zijn, maar ook onmisbaar (dat wat zij als ‘juiste handeling’ zien), des te sterker ze als collectief staan.
Let op dat ‘cultuur’ vaak wordt geassocieerd met ‘ras’, terwijl dit twee verschillende dingen zijn. Ras is genetisch, cultuur is ideologisch. Daarom kunnen meerdere rassen deel uitmaken van dezelfde cultuur.

Landen en grenzen

Laten we nu denken over de landen met grenzen als de couveuse voor hun experiment met cultuur, waarin ze een territorium hebben waarbinnen het veilig en mogelijk is om het experiment te voeren van de moraal van die specifieke cultuur.
We moeten landen en grenzen niet zien als beperkingen van de menselijke ervaring of als de ‘bron’ van alle oorlog in de wereld. Laten we eerst erkennen dat veel van de menselijke vooruitgang is geboekt dankzij de incubatie van culturen in begrensde gebieden. Dat wil niet zeggen dat landen en grenzen de ultieme middelen voor menselijke evolutie zijn; nogmaals, laten we een gepast perspectief houden.

De woorden van de Dalai Lama opnieuw in context

Als we het eens kunnen zijn over de algemene definities die ik hierboven voorstel, dan kunnen we zien dat de Dalai Lama juist spreekt met een zeer diep begrip over het doel achter culturen, landen en grenzen. In het huidige stadium van de menselijke evolutie zijn we nog niet bereid om het model van land/grens achter te laten, omdat de verschillende culturele experimenten nog niet voltooid zijn; we hebben nog geen landen ontwikkeld tot hun volledig potentie. Momenteel is geen land soeverein genoeg om in de positie te verkeren waarin ze alleen maar alle andere landen tot dienst hoeven te zijn.
En daarom, terwijl de Dalai Lama aan de ene kant liefde, menselijkheid, acceptatie en liefdadigheid omhelst als aspecten van een diep menselijke ervaring, erkent de hij ook dat het patroon van stijging in vluchtelingenmigratie over de hele wereld een serieuze belemmering vormt in de ‘ontwikkelingsexperimenten’ die in ieder gastland worden uitgevoerd, tot op het punt dat de omstandigheden voor menselijk leven en ontwikkeling wereldwijd verslechteren. Ik geloof dat de Dalai Lama, met verregaande compassie voor het hele menselijk ras en voor ons vooruitzicht om collectief tot een betere wereld te komen, zegt dat vluchtelingen in hun hart de optie moeten overwegen om misschien terug te gaan naar hun thuisland als de omstandigheden dit toestaan.

De les

Hoewel veel mensen nog steeds te snel de beweringen van prominente figuren veroordelen, is het onze taak binnen de ontwakende gemeenschap om de heerlijke diepte van nuance in deze complexe zaken te waarderen, zelfs ervan te genieten. Zo zegt de Dalai Lama bijvoorbeeld niet dat mensen niet mogen emigreren naar een ander land als ze een sterke wens hebben om zich aan de cultuur van dat land aan te passen. Hij heeft het hier over de enorme exodus van de ene cultuur naar een andere, waarin de betrokkenen niet per sé een bewuste keuze hebben gemaakt om hun cultuur achter te laten en een nieuwe aan te nemen, om het culturele experiment te versterken waaraan ze deel gaan nemen.
Natuurlijk het is doel uiteindelijk eenheid, en het grootste experiment dat boven alle andere experimenten uittorent is die van de eliminatie van alle grenzen, landen en culturele identiteiten, waarmee het menselijk collectief één kan worden. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen en laten we onze woorden en ideeën plaatsen in een besef van waar de menselijke evolutie op dit moment is. Dat is denk ik precies wat de Dalai Lama doet.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/vluchtelingencrisis-dalai-lama-schokt-met-opmerkingen-heeft-hij-gelijk/

Spijtig dat een Dalai Lama zo een uitspraak doet of deed. Want dit is zeker niet goed te keuren. Als men weet dat heel wat Tibetanen ook gevlucht zijn en niet kunnen naar hun eigen land gaan. Wegens doodstraf of gemarteld te worden.
Ik kan best begrijpen als er in een land een oorlog heerst dat mensen geholpen moeten worden. Maar wat ik dan niet begrijp is dat ze deze mensen ook nog goed gaan ondersteunen met geld te geven. En land kan goed zijn maar te goed is ook weer niet nodig.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Baanbrekend wetsvoorstel in de Verenigde Staten!

Een baanbrekend wetsvoorstel “Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act” dat op 13 juli 2022 in het Congres van de Verenigde Staten is ingediend. Het zal ervoor zorgen dat er concrete actie wordt ondernomen om China’s decennialange illegale bezetting van Tibet op te lossen door de onopgeloste status van Tibet volledig te erkennen en China te verwijten dat het recht op zelfbeschikking van het Tibetaanse volk schendt.

Congreslid Jim McGovern en vertegenwoordiger Michael McCaul, R-Texas keuren wetsvoorstel goed om oplossing van het Sino-Tibet-conflict te bevorderen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/baanbrekend-wetsvoorstel-in-de-verenigde-staten/

Ook dit kan men even lezen https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-is-niet-tevreden-met-vu-rapport/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 Beste Bruno,

Wij kijken er naar uit om u op 6 juli te verwelkomen op de viering van de 87e verjaardag van de Dalai Lama.

Hieronder vindt u het programma. Registreren kan nog tot 4 juli 2022.

Programma
17.00    Inloop
17.30    Start programmaWelkom door Dawa Tsering, voorzitter van het Tibetaanse GemeenschapOpeningsgebeden door monnikenMet trots presenteren wij:
Eric Vaarzon Morel, beroemd flamencogitarist en
Namgyal Lhamo, Tibetaans artieste uit UtrechtIntroductie van Tibetaans Cultureel Centrum18.30    Uitnodiging voor diner door Tsering Jampa. Vervolgd met het
             aansnijden van deverjaardagstaart door Wangpo Tethong, ICT
20.00    Einde
 
Datum: Woensdag, 6 juli 2022
Locatie: De Koning, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam
Prijs: Volwassenen 15 Euro (eten en drinken). Kinderen tot 12jr (gratis)
Betaling kunt u op 6 juli voldoen bij een medewerker van ICT (pinnen of contant)

Registreer hier

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons een mailtje sturen op: choezom.gegutsang@savetibet.nlWe hopen u te zien op 6 juli!
 
Met vriendelijke groet,

Dit kwam privé binnen en misschien voor mijn Nederlandse lezers die dit eens willen mee maken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VERJAARDAG DALAI LAMA

Lezers dit kwam privé binnen.
Tenzin Gyatso is geboren op 6Juli 1935

Schrijf je nu in !
Beste Bruno Coenen

Net als overal elders in de wereld vieren Tibetanen en vrienden in Nederland de verjaardag van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Datum/Tijd: 6 juli 2022, 17:00 tot 20:00
Waar: De Koning, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam

Als symbool van de geweldloze strijd van het Tibetaanse volk en charismatisch ambassadeur voor de wereldvrede en het klimaat, heeft hij zich zijn leven lang onvermoeibaar ingezet voor de bevordering van fundamentele waarden als mededogen en religieuze verdraagzaamheid.

De Tibetaanse gemeenschap in Nederland, de International Campaign for Tibet en de Tibet Support Group Nederland willen ook graag stilstaan bij deze feestdag en zijn unieke bijdrage aan de wereld vieren.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen deelnemen aan de viering en van de gelegenheid gebruik zou willen maken om oude vrienden te ontmoeten en natuurlijk te genieten van de culturele voorstellingen en het heerlijke Tibetaanse eten.

Een gedetailleerd programma en verdere informatie over hoe u zich voor dit evenement kunt inschrijven, volgt zodra u zich hebt ingeschreven.  

Schrijf u hier in voor het evenement en markeer deze dag in uw agenda!

Met vriendelijke groet,

Wangpo Tethong
Directeur, Internationale Campagne voor Tibet Europa

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Steun onze petitie aan premier Mark Rutte en de EU-leiders

Op 17 mei 1995 ontvoerden de Chinese autoriteiten een 6-jarig Tibetaans jongetje, Gedhun Choekyi Nyima, enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had erkend als de gereïncarneerde Panchen Lama, een van de belangrijkste leiders van het Tibetaans boeddhisme.
Op de 27e verjaardag van deze misdadige daad sluit de International Campaign for Tibet zich aan bij Tibetanen, Tibet-aanhangers, internationale rechtengroeperingen en bovenal het Tashi Lhunpo-klooster, de traditionele zetel van de Panchen Lama, om van de Chinese regering te eisen dat zij de vraag beantwoordt: Waar is de Panchen Lama?
ICT roept ook regeringen in Europa op om druk uit te oefenen op de Chinese regering om bewijs te leveren van de veiligheid en het welzijn van de Panchen Lama – inclusief bewijs dat hij nog in leven is.
Steun onze petitie aan premier Mark Rutte en de EU-leiders.

Teken de petitie

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/na-27-jaar-moet-china-antwoorden-waar-is-de-panchen-lama/

Soms kan iedere handtekening helpen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De Tibet Fietstocht start in Utrecht

De komende vier weken zal Eva van Tulden per fiets door Nederland trekken. Tijdens de tournee zal zij Tibetanen en hun vrienden bezoeken om steun te vragen voor de productie van Tibetaanse letterblokken, een baanbrekend taalproject voor jonge Tibetaanse kinderen.

Eva van Tulden is een sociaal activiste uit Antwerpen in België en oprichtster van Reach Out For A Cause. De 64-jarige ex-educatief medewerkster van Humanistisch Verbond Vlaanderen heeft in het verleden al soortgelijke projecten ondernomen om de studies te financieren van een jongen in Afrika, en tijdens de coronacrisis ten behoeve van twee Belgische NGO’s. Ze stelt: “Het is belangrijk voor mij om iets concreets en nuttigs te steunen. De Tibetaanse kinderen kunnen de letterblokjes gebruiken om op een speelse manier hun taal te leren. Het project draagt zo bij tot het behoud van de Tibetaanse taal die door de Chinese bezetting wordt bedreigd.”
De lancering vindt plaats in aanwezigheid van Namgyal Lhamo, een bekende Tibetaanse zanger en cultureel activist uit Utrecht en eigenaar van het Vegetarisch Restaurrant De Werfkring. In Utrecht wonende Tibetanen zullen het evenement bijwonen. Wangpo Tethong, directeur van de International Campaign for Tibet Europe (Amsterdam) zal ook aanwezig zijn. Een hoogtepunt van de tournee zal een bezoek zijn aan de Tibetaanse school “Gangjong Rigzod” in Amsterdam op 8 mei 22.
Namgyal Lhamo: “Ik ben erg ontroerd om Eva’s betrokkenheid bij de Tibetaanse cultuur te zien. Ik wens haar een veilige tournee en veel succes.”

Wangpo Tethong bedankt alle deelnemers aan de lancering en verklaart dat de ingezamelde donaties naar de Manjushri Institution zullen worden gestuurd die de initiatiefnemer en producent is van de Tibetaanse letterblokjes.

Website:                      www.reachoutforacause.org (Meer over Eva van Tulden en haar initiatief)

Donatie Website:     https://savetibet.nl/cycling4tibet/

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibet-tour-met-eva-van-tulden-start-in-utrecht/

Dalai Lama ontmoet internationale klimaatactivisten in Dialogue for our Future

Climate mitigation innovator Sonam Wangchuk describing the block of ice taken from a glacier on the Kardungla pass in Ladakh to highlight the urgency of climate change to His Holiness the Dalai Lama during their meeting in Dharamsala, HP, India on April 22, 2022. Photo by Tenizn Choejor
Innovator op het gebied van klimaatmitigatie Sonam Wangchuk beschrijft het blok ijs dat uit een gletsjer op de Kardungla pas in Ladakh is gehaald om de urgentie van klimaatverandering te benadrukken aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama tijdens hun ontmoeting in Dharamsala, HP, India op 22 april, 2022. Foto door Tenizn Choejor Allereerst overhandigde klimaatmitigatie-innovator Sonam Wangchuk Zijne Heiligheid een blok ijs, waarbij hij uitlegde dat het van een gletsjer op de Kardungla-pas in Ladakh was gehaald om de urgentie van klimaatverandering op het Tibetaanse Plateau te benadrukken. Het was gebracht door een team van jonge mensen op de fiets, met het openbaar vervoer en elektrische voertuigen om een boodschap over te brengen – “Leef alstublieft eenvoudig, zodat wij in de bergen eenvoudig kunnen leven”.In zijn reactie zei Zijne Heiligheid tegen de bijeenkomst: “Ik waardeer het zeer dat steeds meer mensen hun bezorgdheid voor het milieu tonen. Uiteindelijk is water de basis van ons leven. In de komende jaren hebben we de verantwoordelijkheid om stappen te ondernemen voor het behoud van de grote rivieren die de bron van water zijn voor zo velen. Tijdens mijn leven heb ik gezien hoe de sneeuwval in Tibet afnam en hoe daardoor ook het volume van de rivieren verminderde.”In het verleden beschouwden we water als vanzelfsprekend. We hadden het gevoel dat we er onbeperkt gebruik van konden maken zonder veel na te denken over waar het vandaan kwam. Nu moeten we voorzichtiger zijn met het behoud van onze waterbronnen. Ik geloof dat we de technologie hebben om zout water, zeewater, om te zetten in zoet water waarmee we de woestijnen op veel plaatsen kunnen vergroenen en meer voedsel kunnen verbouwen. “Nu hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties van schoon water kunnen blijven genieten. Dit is een manier om ons medeleven met hen te tonen. Als we die inspanning niet leveren, bestaat het risico dat onze wereld een woestijn wordt. Als dat gebeurt, wordt deze prachtige blauwe planeet misschien alleen maar een dorre, witte rots zonder water. “Het komt vaak bij me op dat we zonder water niet kunnen overleven. Sommige van mijn Indiase vrienden zeggen dat één oplossing is om meer bomen te planten – en dat zal helpen. Mijn vriend Sunderlal Bahuguna vroeg me te beloven dat ik zou doen wat ik kan, wanneer ik maar kan, om mensen aan te moedigen meer bomen te planten en te verzorgen, en ik probeer zijn wens te vervullen.”
Former Minister of Environment of the Czech Republic Martin Bursik outlining the topics of the Dialogue for Our Future to His Holiness the Dalai Lama during their meeting in Dharamsala, HP, India on April 22, 2022. Photo by Tenizn Choejor
Voormalig minister van Milieu van de Tsjechische Republiek Martin Bursik schetst de onderwerpen van de Dialoog voor onze toekomst aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama tijdens hun ontmoeting in Dharamsala, HP, India op 22 april 2022. Foto door Tenizn Choejor. Martin Bursik, voormalig minister van Milieu van Tsjechië, bedankte Zijne Heiligheid voor het feit dat hij de inspiratie was geweest om deze groep milieuactivisten bijeen te brengen. Hij schetste vier onderwerpen die centraal zullen staan in hun dialoog. 1. 1. De toestand van de planeet zoals beschreven in het laatste rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC). 2. 2. De rol van technologie, zoals windenergie, zonne-energie, enzovoort, bij het opvangen van de klimaatcrisis. 3. Tibet wordt door sommige milieuactivisten beschouwd als het equivalent van een derde pool. Niet alleen trekken de gletsjers zich terug, maar daarbij komt ook methaan vrij uit de smeltende permafrost. 4. Energie-democratie. Hoe kunnen we het energiemodel veranderen zodat gewone mensen er directer bij betrokken zijn? Bursik vertelde Zijne Heiligheid dat als resultaat van deze Dialoog voor onze toekomst een manifest zal worden opgesteld dat in Egypte zal worden uitgebracht ten tijde van de COP27-bijeenkomst met het oog op het nemen van stappen om het Tibetaanse Plateau te beschermen en de klimaatverandering een halt toe te roepen. “Voorheen beschouwden we ons klimaat als vanzelfsprekend,” antwoordde Zijne Heiligheid, “we beschouwden het als gewoon een deel van de natuur. Sommige van de veranderingen die hebben plaatsgevonden hebben te maken met ons gedrag, dus we moeten mensen voorlichten over de factoren die bijdragen aan klimaatverandering. We moeten meer aandacht besteden aan manieren om ons milieu te beschermen. Dit betekent dat een basiskennis van klimaatverandering en het effect daarvan op het milieu deel moet uitmaken van het gewone onderwijs.
His Holiness the Dalai Lama speaking to participants in the Dialogue for Our Future during their meeting in Dharamsala, HP, India on April 22, 2022. Photo by Tenizn Choejor

Zijne Heiligheid de Dalai Lama spreekt tot deelnemers aan de Dialoog voor onze Toekomst tijdens hun bijeenkomst in Dharamsala, HP, India op 22 april 2022. Foto door Tenizn Choejor
Elizabeth Wathuti, een klimaatactiviste uit Kenia, vroeg Zijne Heiligheid hoe we wereldleiders kunnen oproepen om uit liefde en mededogen te handelen. Hij vertelde haar dat we hen kunnen laten weten dat door voor anderen te zorgen, we in wezen voor onszelf zorgen. Hij wees erop dat de gezondheid en het geluk van de gemeenschap de bron is van de gezondheid en het geluk van het individu. Hij citeerde verschillende verzen van de 8e eeuwse Indiase boeddhistische meester Shantideva:
Voor hen die er niet in slagen hun eigen geluk in te ruilen voor het lijden van anderen, is boeddhaschap zeker onmogelijk – hoe zou er zelfs maar geluk kunnen zijn in het cyclische bestaan? 8/131
Al degenen die lijden in de wereld doen dat vanwege hun verlangen naar hun eigen geluk. Allen die gelukkig zijn in de wereld zijn dat vanwege hun verlangen naar het geluk van anderen. 8/129
Waarom nog meer zeggen? Let op dit onderscheid: tussen de dwaas die verlangt naar zijn eigen voordeel en de wijze die handelt voor het voordeel van anderen. 8/130
“Waar ik ook ga,” merkte Zijne Heiligheid op, “ik glimlach en bedenk dat, in mens-zijn, degenen die ik ontmoet net als ik zijn. Het denken over andere mensen in termen van ‘wij’ en ‘zij’, gericht op hoe ze niet zijn zoals wij, leidt tot wantrouwen en isolement. Het is veel nuttiger om te bedenken dat alle zeven miljard mensen fundamenteel hetzelfde zijn omdat we samen moeten leven.”
Kim Stanley Robinson, die zichzelf omschreef als een science fiction schrijver, vroeg hoe het boeddhisme de wetenschap kan helpen. Zijne Heiligheid vertelde hem dat wetenschappers geïnteresseerd zijn in het bespreken van manieren om gemoedsrust te bereiken, omdat zij inzien dat als de geest verstoord is, mensen niet gelukkig zullen zijn. Hij benadrukte de voordelen van het ontdekken van meer over het mentale bewustzijn en het leren dit te trainen op basis van redenering.
Tsering Yangki, een Tibetaanse zakenvrouw uit Canada, wilde weten hoe we het bedrijfsleven en de economie deel kunnen laten uitmaken van de oplossing voor de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering. Zijne Heiligheid antwoordde dat technologie weliswaar een factor is in de verbetering van het fysieke comfort, maar dat de belangrijkste verandering die we kunnen maken ligt in het trainen van onze geest.
Arash Aazami, een innovator op het gebied van energiesystemen, verklaarde dat energie in overvloed beschikbaar is, maar dat we er toch om vechten. Hij vroeg hoe we de behoeften van de natuur, de mens en de economie in evenwicht kunnen brengen.
“Materiële ontwikkeling is zowel noodzakelijk als nuttig,” antwoordde Zijne Heiligheid, “maar er is een grens aan wat kan worden bereikt. Ondertussen is het cultiveren van onze geest een effectievere manier om in onze behoeften te voorzien. De Boeddha vastte zes jaar lang om anderen van dienst te zijn. De Tibetaanse yogi Milarepa en, in recente herinnering, Mahatma Gandhi leefden in de meest magere omstandigheden, maar beiden bereikten een diep niveau van geestelijke voldoening.

His Holiness the Dalai Lama answering questions from participants in the Dialogue for Our Future during their meeting in Dharamsala, HP, India on April 22, 2022. Photo by Tenizn Choejor
Zijne Heiligheid de Dalai Lama beantwoordt vragen van deelnemers aan de Dialoog voor onze toekomst tijdens hun bijeenkomst in Dharamsala, HP, India op 22 april 2022. Foto door Tenizn Choejor
Zijne Heiligheid de Dalai Lama beantwoordt vragen van deelnemers aan de Dialoog voor Onze Toekomst tijdens hun bijeenkomst in Dharamsala, HP, India op 22 april 2022. Foto door Tenizn Choejor
“De overexploitatie van de natuur heeft negatieve gevolgen. We moeten een breder, langeretermijnperspectief hanteren en van gemoedsrust ons hoofddoel maken.”Vibha Dhawan, directeur-generaal van TERI, The Energy and Resources Institute gevestigd in New Delhi, vroeg hoe we ethiek, compassie en een minder materialistische manier van leven terug kunnen brengen naar een natuurlijke, gezonde en veilige omgeving. Zijne Heiligheid merkte op dat wij als mensen broeders en zusters zijn en dat we samen moeten leven. En als dat moet gebeuren, zal het veel effectiever zijn als we in vrijheid leven, niet onder strakke controle, en een grotere tolerantie cultiveren ten opzichte van de opvattingen van anderen.Christa Meindersma, de gespreksleidster voor deze bijeenkomst, die internationaal juriste is met ruime ervaring in internationale diplomatie en conflictoplossing, vertelde Zijne Heiligheid hoe blij alle deelnemers waren geweest hem vandaag te kunnen ontmoeten. Zij voegde eraan toe dat zij nu hun dialoog en oproep tot actie zouden openen. “Het voortbestaan van deze planeet, ons enige thuis, ligt in onze handen,” verklaarde zij. “We zouden graag volgend jaar op de Dag van de Aarde terugkomen, als dat kan. Zijne Heiligheid antwoordde dat hij in de komende tien tot vijftien jaar bereid zou zijn om elkaar van tijd tot tijd weer te ontmoeten.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/dalai-lama-ontmoet-internationale-klimaatactivisten-in-dialogue-for-our-future/

Het klimaat veranderd maar is ook te wijden aan het kappen van bomen de natuur dat ze vol gooien met beton. Dan is het toch normaal dat de aarde opwarmt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Zet Tibet op de agenda van de EU-China Summit

In de aanloop naar de komende topontmoeting tussen de EU en China, die op 1 april online zal plaatsvinden, dringt de Internationale Campaign for  Tibet er bij de Europese Unie op aan ervoor te zorgen dat het recht op zelfbeschikking en de mensenrechten van de Tibetanen op de agenda van de besprekingen worden geplaatst. De ICT steunt de oproep van de CTA (Central Tibetan Administration) om de Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten.

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en hoge vertegenwoordiger Josep Borrell zullen online een ontmoeting hebben met de Chinese premier Li Keqiang, gevolgd door een gedachtewisseling met de Chinese president Xi Jinping. De laatste top EU-China vond plaats in juni 2020, eveneens via videoconferentie.
Vincent Metten, directeur EU-beleid van ICT, zei hierover het volgende: “De aanval van Rusland op Oekraïne markeert een keerpunt in het buitenlands beleid van de EU en haar lidstaten ten aanzien van mensenrechtenkwesties in relatie tot autoritaire staten als Rusland of China. Schendingen van de mensenrechten door autoritaire staten zijn een kwestie van nationale en Europese veiligheid. Repressief binnenlands beleid en agressief buitenlands beleid zijn twee zijden van dezelfde medaille. Op de Top moeten de EU-leiders zich dan ook resoluut verzetten tegen de schendingen van de mensenrechten in China, Xinjiang, Tibet, Binnen-Mongolië en Hong Kong en er bij China op aandringen het Chinees-Tibetaanse dialoogproces te hervatten en een onbelemmerde en wederzijdse toegang tot Tibet en heel China te waarborgen voor buitenlandse diplomaten, parlementsleden, VN-deskundigen, journalisten en niet-gouvernementele organisaties”.
In de aanloop naar de Top heeft de International Campaign for Tibet zich in een brief aangesloten bij andere mensenrechtengroeperingen waarin er bij de EU-leiders op wordt aangedrongen om tijdens de bijeenkomst voldoende tijd uit te trekken voor het bespreken van China’s schendingen van de mensenrechten. De NGO’s dringen er verder bij de EU-leiders op aan om publiekelijk aan te kondigen dat de mensenrechtendialoog met de Chinese autoriteiten wordt opgeschort totdat het een zinvolle uitwisseling kan worden die een positief effect kan hebben op de mensenrechtensituatie in het land. “De EU en haar lidstaten moeten duidelijke maatstaven voor de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in hun betrekkingen met China vaststellen en hun inspanningen en energie richten op het zoeken naar effectievere instrumenten om positieve veranderingen in het land te bewerkstelligen”, zo luidt de brief.
ICT blijft diep bezorgd over de systematische schendingen van de mensenrechten van Tibetanen. De Chinese regering is bezig de Tibetaanse identiteit uit te wissen door versnelde assimilatie en verregaande politieke controle. De Chinese autoriteiten richten  zich één voor één op de fundamenten van de Tibetaanse samenleving: Tibetaans geloof, onderwijs en vooraanstaande intellectuelen. Op 25 februari stak een jonge Tibetaanse zanger, Tsewang Norbu, zichzelf  inbrand in  de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, waarmee het totale aantal zelfverbrandingen sinds 2009 op 158 is gekomen.
De benoeming van Wang Junzheng, die sinds maart 2021 op de EU-lijst van wereldwijde mensenrechtensancties staat, tot nieuwe partijsecretaris in de Tibetaanse Autonome Regio, doet vermoeden dat deze repressieve strategie zal worden voortgezet. ICT roept de EU op aanvullende gerichte sancties vast te stellen tegen Chinese overheidsfunctionarissen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het bedenken en uitvoeren van onrechtmatig beleid in Tibet.
ICT is ingenomen met de verklaring van de EU tijdens het interactieve algemene debat over punt 4 van de 49e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, waarin zij onder meer oproept tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de mensenrechtenactivisten Dorjee Tashi, Go Sherab Gyatso en Rinchen Tsultrim. ICT roept de EU-leiders op hun bezorgdheid over deze drie Tibetaanse gevangenen te herhalen tijdens de Top EU-China.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/zet-tibet-op-de-eu-china-summit-agenda/

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: