Tag Archive: boeddhisme


Een nieuw rapport van Free Tibet laat nieuwe bewijzen zien van de vernietiging van religieus erfgoed en de mishandeling van Tibetanen door China in Oost-Tibet sinds oktober 2021. Inwoners vergelijken het met een tweede Culturele Revolutie. Onder de religieuze sites en objecten die in het district Drago werden vernietigd, waren drie kolossale Boeddhabeelden, een boeddhistische school, een gebouw met 45 reusachtige gebedsmolens, het huis van een vereerde spirituele leider en de gebedsvlaggen van het Drago-klooster, die werden verwijderd en verbrand.

De autoriteiten hebben tien lokale Tibetanen die tijdens de verslagperiode werden vastgehouden, ondervraagd en geslagen voor kleine overtredingen, zoals het uiten van ongerustheid over de vernielingen. Een vrouwelijke gevangene werd in de winter met koud water overgoten.

Tibetanen hebben de vernietiging van heilige plaatsen en het geweld tegen monniken en leken vergeleken met de Chinese Culturele Revolutie (1966-1976), vertelde een lokale bron aan Free Tibet. Die tien jaar durende campagne op bevel van Mao Zedong veroorzaakte sociale en politieke chaos in heel China, waarbij maar niet minder dan 2 miljoen mensen omkwamen. In die periode vielen de autoriteiten de Tibetaanse religie, culturele identiteit en traditionele levenswijzen aan, terwijl ze de vernietiging van boeddhistische plaatsen, waarmee jaren eerder was begonnen, voortzetten.

U kunt hier (in het Engels) meer informatie vinden over China’s herhaalde vernietiging van Boeddhabeelden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/nieuwe-voorbeelden-van-vernieling-van-religieuze-sites-oost-tibet/

Voor wat stel ik me de vraag. Dat China zo moet optreden en voor vernieling moet zorgen. Dan nog niet te spreken over de negatieve handelingen tegenover tibetanen. Die zelfs te maken krijgen met harde klappen mishandeling in alle opzichten en opsluiten als ze niet naar de pijpen van de Chinese overheid luisteren

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

VERGEET DE CHINESE KOSTSCHOLEN IN TIBET NIET

Dit jaar staat de Internationale Dag van het Onderwijs in het teken van een sterke politieke mobilisatie rond onderwijs. Kinderen zijn onze toekomst en het is dus normaal dat toegang tot onderwijs een fundamenteel mensenrecht is.
Als een vorm van zijn onderdrukking en bereidheid om de Tibetaanse cultuur uit te roeien, hebben de autoriteiten van de CCP meerdere beleidsmaatregelen uitgevoerd om Tibetaanse kinderen van hun achtergrond te beroven. In december 2021 onthulde het Tibet Action Institute aan het publiek het bestaan van een door de CCP geëxploiteerde koloniale kostschool. Ongeveer 75% van de Tibetaanse kinderen, zo jong als 4 jaar oud, wordt bij hun familie weggehaald en in dergelijke “scholen” geplaatst. Daar worden Tibetaanse kinderen gedwongen Mandarijn te leren en politieke indoctrinatie te ondergaan om trouw aan China te verzekeren.

Als gevolg van de duidelijke schending van meerdere mensenrechten en de bereidheid van de CCP om jonge Tibetanen van hun wortels te scheiden, hebben vier speciale rapporteurs van de VN hun ernstige bezorgdheid geuit over deze koloniale kostscholen. Wij vragen de Nederlandse regering druk uit te oefenen op de Chinese autoriteiten om een einde te maken aan deze schending van de mensenrechten.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vergeet-de-chinese-kostscholen-in-tibet-niet/

Is dit niet erg dat ze kinderen verplichten om maderijn te leren. Dat ze weggenomen worden uit het ouderlijk huis. Alleen maar om druk te verhogen en te laten zien wie hier de macht heeft. Het Tibetaans kind kan nooit zijn wie ze echt zijn. Want men verplicht en wie niet luistert wordt met harde hand gestraft.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

ICT ROEPT ZWEDEN OP VOOR TIBET

Ter gelegenheid van het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat op 1 januari van start is gegaan, hebben de International Campaign for Tibet en het Swedish Tibet Committee, de Zweedse regering opgeroepen een nieuw EU-beleid ten aanzien van China en het Sino-Tibetaanse conflict te bevorderen. In een informatiedocument geven de twee organisaties een beoordeling van de politieke en mensenrechtensituatie in Tibet en stellen zij vijf concrete aanbevelingen over manieren waarop de EU zou kunnen deelnemen aan het overwinnen en oplossen van het decennialange conflict in Tibet.
Zweden neemt het EU-voorzitterschap over van Tsjechië, waar vorig jaar in het parlement een conferentie op hoog niveau over Tibet werd georganiseerd als onderdeel van de officiële agenda van het voorzitterschap. Onder de titel “Wat kunnen Tsjechië en de Europese Unie doen om de crisis in Tibet aan te pakken?” was de conferentie, die de noodzaak benadrukte om het beleid van de EU en haar lidstaten inzake de wettelijke status van Tibet opnieuw te bekijken, met name in het licht van de oorlog in Oekraïne en de veronachtzaming van internationale normen door China, een bemoedigende stap waarop Zweden zou moeten voortbouwen.

ICT en het Swedish Tibet Committee roepen het Zweedse EU-voorzitterschap op om:

 • Bevorderen van een EU-standpunt over Tibet dat in overeenstemming is met de internationale juridische status en het internationaal recht.
 • De EU-sancties tegen Chinese personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Tibet uit te breiden; mensenrechtenkwesties en individuele gevallen aan te kaarten bij de Chinese regering.
 • Een openbare verklaring van de EU aannemen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen inmenging van de Chinese regering in de opvolging van de Dalai Lama.
 • Een actieve rol spelen bij de oplossing van het Chinees-Tibetaanse conflict door een speciale EU-coördinator voor Tibet te benoemen.
 • Bevorderen dat het Tibetaanse Plateau wordt opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking.

Download hier het persbericht

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/zweden-het-eu-voorzitterschap-en-het-belang-voor-tibet/

WETSVOORSTEL VS-SENAAT BEVORDERT OPLOSSING TIBET-CHINA-CONFLICT

De presentatie door de Amerikaanse Senaat gisteren van de “Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act” is een stap voorwaarts in het bevorderen van het belang van de VS bij een vreedzame oplossing van China’s bezetting van Tibet en zet de Chinese regering onder druk om de onderhandelingen met de gezanten van de Dalai Lama te hervatten. 
De dialoog tussen Chinese en Tibetaanse leiders is sinds 2010 vastgelopen, terwijl de situatie in Tibet blijft verslechteren. Met deze tweeledige wetgeving wil het Congres het officiële Amerikaanse beleid duidelijk maken dat de dialoog moet worden hervat omdat het conflict tussen Tibet en China nog niet is opgelost en de wettelijke status van Tibet nog moet worden vastgesteld op grond van het internationale recht. Het wetsvoorstel erkent ook het zelfbeschikkingsrecht van de Tibetanen en verwijt de Chinese regering dat zij dat recht schendt.
De “Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act” draagt aan bij de recente toename van Amerikaanse steun voor Tibet, waaronder diverse nieuwe wetten die de afgelopen jaren zijn aangenomen, sancties tegen Chinese functionarissen die de mensenrechten van Tibet hebben geschonden en verklaringen van president Biden en zijn regering waarin China wordt opgeroe pen de directe dialoog te hervatten om het Tibetaanse volk een zinvolle autonomie te garanderen.

Bekend als de Resolve Tibet Act, zal de nieuwe wetgeving:

 • Het officiële Amerikaanse beleid maken dat het conflict tussen Tibet en China onopgelost is en dat de wettelijke status van Tibet nog moet worden bepaald volgens het internationale recht.
 • Erkennen dat de Tibetanen recht hebben op zelfbeschikking en dat het beleid van China hen belet dat recht uit te oefenen.
 • China verwijten dat het niet voldoet aan de verwachtingen inzake deelname aan de dialoog met de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers
 • De bewering van China dat Tibet sinds de oudheid deel uitmaakt van China als “historisch onjuist” afwijzen
 • Het bureau van de speciale coördinator voor Tibetaanse aangelegenheden in staat stellen de bevoegdheid geven de propaganda van de communistische partij over de geschiedenis van Tibet, het Tibetaanse volk en de Tibetaanse instellingen, waaronder Zijne Heiligheid de Dalai Lama, tegen te gaan.
 • Duidelijk maken dat Tibet niet alleen de zogenaamde “autonome regio Tibet” van China omvat, maar ook de Tibetaanse gebieden in de provincies Gansu, Sichuan, Qinghai en Yunnan.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/wetsvoorstel-vs-sennat-bevordet-oplossing-tibet-china-conflict/

Alle wetsvoorstellen zijn goed maar of China er iets mee doet is een andere vraag.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

WANNEER TOONT MARK RUTTE ZIJN BEZORGDHEID OVER INTIMIDATIES DOOR CHINESE?

Tibetanen verenigden zich vandaag op de Dam met Oeigoeren, Hongkongers, Mongolen en Chinezen. De groepen willen in het openbaar met minister-president Mark Rutte van gedachten wisselen over de druk die Chinese autoriteiten in Nederland op hen uitoefenen. Ze verzamelden handtekeningen en vroegen parlementariërs om steun voor hun zorgen.
Tot de sprekers behoorden ook Stijn Deklerck van Amnesty International en oud-Kamerlid Harry van Bommel. ICT Europe-directeur Wangpo Tethong zei onder meer: “Als de Nederlandse autoriteiten verwachten dat de door de Chinese vervolging getroffen mensen zich voor hen openstellen, moeten ze hen ook publiekelijk bijstaan.”
Minister-president Mark Rutte heeft nog steeds niet gereageerd op de open brief die drie Tibetaanse organisaties in Nederland hem op 31 oktober 2022 stuurden. Hierin vroegen ze hem om een ontmoeting met Nederlanders en Tibetanen over de activiteiten van de Chinese autoriteiten in Nederland. International Campaign for Tibet Europe en haar partners verwelkomen de snelle actie van de regering om de twee door China geopende politiebureaus in Nederland te sluiten. Tegelijkertijd zijn ze bezorgd over de ondermaatse publieke solidariteit van de Nederlandse autoriteiten.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/wanneer-toont-mark-rutte-zijn-bezorgdheid-over-intimidaties-door-chinese-autoriteiten-in-nederland/

Alle belangrijke personen zouden is bij elkaar moeten komen over deze bezorgdheid. Het is Nederland of gelijk welk land en daar zou de autoriteit van China geen zeg in mogen hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

TAFELGESPREK OVER DE TOEKOMST VAN NEDERLAND, EUROPA EN TIBET

Op dinsdag 29 november 2022 organiseerde International Campaign for Tibet Europe een rondetafelgesprek met Youndon Aukatsang, Harry van Bommel en Wangpo Tethong om de toekomst van Tibet, Azië en Nederland te bespreken. Het evenement werd gemodereerd door Kunsel Rinchen Dorjee en georganiseerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 
Tijdens het evenement betoogden de sprekers over de noodzaak van een meer realistische benadering van China door Nederland en de Europese Unie, de uitdagingen van een democratische Tibetaanse regering in ballingschap en de mogelijke gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne voor de Chinese bezetting van Tibet. 
Het rondetafelgesprek werd georganiseerd in het kader van een Europees bezoek van drie leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Na ontmoetingen met hoge ambtenaren in Tsjechië, Litouwen en Zweden kwamen zij naar Nederland om met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tibetaanse gemeenschap te spreken over mensenrechten, veiligheid en democratie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tafelgesprek-over-de-toekomst-van-nederland-europa-en-tibet/

Naar mijn weten is Tibet nog door geen enkele steun geholpen. Als men dan ziet hoe andere landen gesteund worden dan is de vraag weeral snel gemaakt. Zit China hier voor iets tussen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

TIBET-GROEPEN VRAGEN PREMIER MARK RUTTE OM GESPREK OVER CHINESE INTIMIDATIE

Amsterdam, 31 oktober 2022

Drie Tibet-groepen in Nederland hebben namens de 1000 in Nederland wonende Tibetanen, en namens hun Nederlandse achterban, een brief gestuurd aan premier Mark Rutte en de wens uitgesproken om met hem de kwestie van de Chinese politiebureaus in Nederland te bespreken.

In de brief aan de premier staat dat er sinds enkele jaren een toename te zien is van intimidatie van in Nederland wonende Tibetanen door de Chinese overheid. Met name in de afgelopen maanden zijn in Nederland  wonende Tibetanen (met en zonder Nederlands staatsburgerschap) telefonisch benaderd door vermeende vertegenwoordigers van de Chinese autoriteiten. 
Sommige van deze bellers identificeerden zich als vertegenwoordigers van de Chinese ambassade, sommige hielden hun banden verborgen. Vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap in Nederland hebben een snel onderzoek gedaan waaruit bleek dat ongeveer de helft van de 10 ondervraagde Tibetanen telefonisch werd benaderd. Er is duidelijk sprake van een systematische aanpak.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibet-groepen-vragen-premier-mark-rutte-om-gesprek-over-chinese-intimidatie/

Wat bezielt de chinezen toch al is het niet in hun land dan nog gaan ze Tibetanen het moeilijk maken. Zijn ze niet verplicht om de Nederlandse wetten te volgen dan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

PROTESTEN VERSPREIDEN ZICH IN LHASA OVER COVID-19 RESTRICTIES

De afgelopen dagen zijn er verschillende video’s opgedoken van protesten in Lhasa. In september begonnen Tibetanen hun grieven te uiten over de harde maatregelen die de Chinese autoriteiten in Lhasa hadden genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Tibetanen maakten de afgelopen weken gebruik van Chinese sociale media, zoals Weibo, Douyin en andere om hun ervaringen te delen. 

De afgelopen dagen zijn er video’s verschenen van Han-Chinese migrantenarbeiders die hun woede en frustratie uiten over hetzelfde COVID-19 beleid in Lhasa. Men heeft demonstranten horen zeggen: “We willen gewoon naar huis” en “We hebben al drie maanden geen inkomen gehad”. Er werd ook gemeld dat de reactie van de autoriteiten gewelddadiger zou zijn geweest als het Tibetanen waren geweest. 
Het is veelzeggend dat zelfs Chinese migrerende werknemers gefrustreerd zijn over het beleid van de regering met betrekking tot COVID-19 in Tibet. Het toont ook de omvang van de toestroom van Chinese arbeiders, ondanks het feit dat dit in het verleden werd ontkend. Sinds de bezetting van Tibet in 1950 heeft China’s beleid om van de Tibetanen een minderheid in hun eigen land te maken door ethische Han-Chinezen naar Tibet te halen, een enorm probleem veroorzaakt dat leidt tot culturele genocide die ook in Oost-Turkestan is begonnen. 

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/protesten-verspreiden-zich-in-lhasa-over-covid-19-restricties/

Toch weerom spijtig om dit te lezen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

GEEN SLACHTOFFERS, MAAR PARTNERS!

Waarom Tibet belangrijk is voor de toekomst van Azië en Europa

Terwijl ’s werelds grootste communistische partij (CCP)  in Peking bijeenkomt en de hele planeet zich afvraagt wat er met China gaat gebeuren, zien veel Tibetanen, zoals ik, de toekomst met groot optimisme tegemoet.

Wangpo Tethong, Director ICT Europe

Voor het eerst in de recente geschiedenis zijn de Tibetanen in een positie om de Europese regeringen te vertellen dat het in hun belang is om nog intensiever met de Tibetanen samen te werken, ondanks alle verschrikkingen die dagelijks in Tibet gebeuren.
De invasie in Oekraïne en de Covide-pandemie hebben de Europese hoofdsteden doen het beseffen hoe kwetsbaar ze zijn. De Europese elites ontwikkelen eindelijk een objectief beeld van China en ze realiseren zich dat dit regime een groter gevaar voor de Europese veiligheid kan vormen dan Rusland: destabilisatie van de wereldorde, te grote economische afhankelijkheid van China, intransparantie in existentiële mondiale zaken.
De afgelopen decennia hebben de Tibetanen en hun supporters een krachtig beroep gedaan op de westerse regering om zich niet in een vals gevoel van veiligheid te laten aanpraten door de CCP. De Tibetanen, maar ook de Taiwanezen, Hongkongers en Oeigoeren vochten een eenzame strijd en waarschuwden dat appeasementpolitiek niets zou opleveren.
Het Westen liet zich verblinden door pro forma, niet-bindende en ondoeltreffende “mensenrechtendialogen.” Op zoek naar snelle, winstgevende deals namen regeringen leugens over het leven van Tibetanen in China voor waar aan. 
De Dalai Lama en de Tibetanen zouden gemakkelijk de rol op zich kunnen nemen van de moedige Chinese arts, die het Chinese geheim over het Covid-genoom deelde. De Tibetanen hebben het genoom van de CCP al lang geleden ontcijferd en kennen het gevaar van het regime in Peking.
Het beste medicijn tegen de bijtende effecten van totalitaire regimes is de waarheid en de belofte van vrijheid. De Tibetanen, in en buiten Tibet, met hun leider zijn opgestaan in het hart van Azië en hebben al in de jaren tachtig een vredesplan voorgesteld voor een moderne en democratische toekomst. Zij hebben zelf al vastgesteld dat een vrije toekomst niet samen gaat met de dictatuur van een controlestaat. 
Met veel moeite om te overleven houden de Tibetanen al 70 jaar met succes stand tegen een van de meest repressive regimes ter wereld. Ze staan nog steeds open voor een dialoog en hebben hun fundamentele principes niet opgegeven. Zie de Tibetanen daarom niet als slachtoffers, maar als partners voor uw eigen vrijheid.  Er is geen andere groep mensen in Centraal-Azië die de toekomst zo duidelijk heeft geconceptualiseerd als de Tibetanen. Het wordt tijd dat regeringen dit erkennen en steunen, in hun eigen belang.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/geen-slachtoffers-maar-partners/

CHINA’S INTIMIDATIE VAN TIBETANEN IN EUROPA MOET STOPPEN!

Tsering Tsomo’s succesvolle bezoek in Nederland

Tussen 1 en 7 oktober 2022 bezocht Tsering Tsomo, directeur van het Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD), de kantoren van ICT Europe in Amsterdam. Haar bezoek vond plaats terwijl zij door Europa reisde om verschillende organisaties, ministeries en verschillende NGO’s te ontmoeten. Het was de eerste keer dat mw. Tsomo Nederland bezocht.
Tijdens haar bezoek in Nederland ontmoette mw. Tsomo ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en internationale NGO’s, zoals Amnesty International. Mw. Tsomo was verheugd: “Ik heb enkele eerste bevindingen van ons meest recente onderzoek met mijn collega’s kunnen delen. Tibetanen die in Europa wonen – ook in Nederland – ondervinden druk en chantage van de Chinese autoriteiten. Deze transnationale onderdrukking moet stoppen.”
Net als rechtenactivisten uit Oost-Turkestan, Zuid-Mongolië of Hongkong, waar de Chinese Communistische Partij (CCP) basisrechten, taal en religie onderdrukt, worden veel Tibetanen die in het buitenland wonen voortdurend door de Chinese autoriteiten in de gaten gehouden en bedreigd, omdat hun bestaan alleen al door ambtenaren in Peking als een bedreiging wordt beschouwd. Tibetanen van de tweede en derde generatie, van wie sommigen ook de nationaliteit bezitten van de landen waarheen hun familie is gevlucht, kunnen zich niet zo veilig voelen als hun medeburgers.
Deze mensenrechtenschendingen, die plaatsvinden in westerse landen, laten zien hoe ver de CCP bereid is te gaan, zelfs als dat inmenging in de binnenlandse zaken van andere landen betekent. Nu de CCP meer proactief wordt in zijn onderdrukking van Tibetanen die in het buitenland wonen, is het cruciaal dat landen nieuwe strategieën aannemen om de invloed van de CCP binnen hun eigen grenzen tegen te gaan.
International Campaign for Tibet (ICT) heeft regelmatig samengewerkt met de organisatie van mw. Tsomo. TCHRD is de eerste Tibetaanse niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie die in ballingschap is opgericht. De organisatie werd opgericht in januari 1996 en is gevestigd in Dharamshala in het noorden van India. ICT heeft ook deelgenomen aan een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat over de belangrijke kwestie van transnationale onderdrukking, op 15 juni 2022.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinas-intimidatie-van-tibetanen-in-europa-moet-stoppen/

Dit kan toch niet dat China ook de mensen gaat verplichten om hun regels op te volgen. Al wonen ze in andere landen. Zo zie je maar weer hoe China zich met alles bemoeid.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: