Tag Archive: Geen categorie


URINEWEGINFECTIE DOOR SEKS

 
Afbeeldingsresultaat voor blaasontsteking
Het kan zijn dat je op huwelijksreis bent, dat je net een nieuwe relatie hebt of dat je je partner een hele tijd niet hebt gezien. Er zijn tig redenen te verzinnen waarom je het hele weekend bezig bent geweest met seks, en hoewel we er meestal heel gelukkig van worden schuilt er ook gevaar in een seksmarathon: een urineweginfectie.

De urinebuis ligt vlak naast de vaginale opening. Hierdoor kunnen bacteriën uit de vagina tijdens seks in de urinebuis worden gewreven, van waaruit ze uiteindelijk je blaas kunnen bereiken. Als je in een korte periode veel seks hebt wordt dit risico groter.

Om een urineweginfectie te voorkomen beveelt professor Mary Jane Minkin van de Yale School of Medicine aan om tijdens seks een glijmiddel te gebruiken en voor en na de seks te plassen. Een andere mogelijkheid is het nemen van een cranberry-extract. Dit zorgt ervoor dat bacteriën zich moeilijker aan de wand van je blaas kunnen hechten.

Als je meerdere keren per jaar last hebt van blaasontsteking is het verstandig om je huisarts te raadplegen om achter de oorzaak van de ontstekingen te komen.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/medisch/schuilt-er-gevaar-in-teveel-seks/ar-AAIjmlW?li=BBDNPrw

Het gaat er eigenlijk niet zo om over teveel seks. Maar wel als men seks gehad hebt is het altijd beter om te gaan plassen en je vagina af te spoelen. En dat gebeurd vaak niet. Dan staan vrouwen soms verteld dat ze een blaasontsteking hebben en denk gelijk aan, ik heb toch niet op een koude grond gezeten of noem maar op. Ze denken zeker niet aan het pleziertje dat ze gehad hebben en dat dit ook de bacterie kunnen verspreiden. 
Dus is het beter voorkomen en na je in de liefde gestort te hebben ook even de liefde van je vagina en je urineweg te geven. Zodat je geen infecties krijgt.
En zo voorkom je ook vaak andere problemen.

Afbeeldingsresultaat voor urineweginfectie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Advertenties

FOUT MAKEN

MENSEN MOGEN EEN FOUT MAKEN DAAR KAN JE ALLEEN MAAR UIT LEREN

Afbeeldingsresultaat voor FOUT MAKEN

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waarom we minder moeten roddelen en meer moeten gunnen

Afbeeldingsresultaat voor roddelen

‘Heb je gezien wat zij aanhad vandaag?’ De werkvloer van vandaag lijkt soms verdacht veel op het schoolplein van weleer. Kliekjes, roddels en nijd: wordt het vrouwelijk geslacht geplaagd door een onderstroom van geniepigheid en negativiteit? Misschien. Vast staat dat we het tij kunnen keren door onze onzekerheid te verdrijven. Weg bitchfactor, welkom gunfactor.

Komt een man op café. Hij zet zich aan de toog, geheel toevallig in de buurt van een groepje dames dat geanimeerd in een gesprek verwikkeld is. Gegniffel, gelach, eenstemmigheid in de vorm van een luide ‘Ja, zo is ze helemaal!’. De man spitst zijn oren. ‘Ze’ blijkt een andere vrouw uit hun vriendenkring te zijn, die in niet al te vriendelijke bewoordingen over de tongen gaat. ‘Vrouwen’, zucht de man hoofdschuddend. Herkenbaar? Of je nu de rol van gelegenheidsluistervink toebedeeld kreeg of je in het recente verleden ook met een groep vrienden op café bevond, het antwoord luidt – soms met rode wangetjes als nevenefect – ‘ja’. En hoewel de tooghanger uit het bovenstaande voorbeeld er een afwijkende mening op na houdt, wijst veelvuldig onderzoek uit dat zowel vrouwen als mannen niet vies zijn van het occasionele potje roddelen.

“Omdat het een band smeedt”, legt psychologe Roos Woltering uit. “Dat typische geluister achter iemands rug is een manier om aan plaatsbepaling te doen binnen een groep. We roddelen meestal over iemand die ons onzeker maakt. Door die ander even in een negatief daglicht te zetten, kom je er zelf weer wat positiever uit. Bovendien is het een soort controlemechanisme: bevestiging van je uitspraak – ‘Ja, die jurk staat haar écht niet’ – leert je dat je gedrag gewenst is, terwijl een afwimpeling – ‘Goh, ieder z’n eigen smaak’ – aantoont dat je gesprekspartner er anders over denkt. Ook komt geroddel soms voort uit een zekere aarzeling over ons eigen oordeel. Hoe meer we dat bekrachtigd zien door anderen – collega X vindt je baas ook wat bot – hoe sterker we overtuigd raken van ons gelijk.”

Toch zijn het vooral degenen met XX-chromosomen die met achterklap geassocieerd worden. Niet omdat ze het per definitie vaker doen, klinkt het bij de psychologe. Wel omdat roddelen als strijdwapen dichter bij hun persoonlijkheid aanleunt. Empathie, een eigenschap die aan vrouwen toegedicht wordt, speelt een grote rol. “Feit is dat beide seksen af en toe wat uit te vechten hebben onder elkaar. Alleen de manier waarop ze dat doen, verschilt. De strijd van mannen kenmerkt zich eerder door directe agressie. Zij staan ervoor bekend recht voor de raap te zijn, zowel verbaal als fysiek. Conflicten worden dan ook openlijk benoemd en desgewenst uitgepraat tussen pot en pint. Vrouwen zijn eerder indirect agressief, met dank aan hun goed ontwikkelde empathische vermogen. Dat stelt hen in staat om zich in de ander te verplaatsen.” Dat we vanuit het perspectief van de ander naar onszelf kunnen kijken, zorgt er automatisch voor dat aan het oordeel van de ander enorm veel waarde wordt gehecht. Ik denk dat ik het goed doe, maar wat zou de rest van de wereld daarvan vinden? Daardoor ga je je vergelijken, wat onzekerheid met zich meebrengt. En laat roddelen nu net dé ideale manier zijn om die twijfels te verdrijven.” Roddelen komt dus voort uit een bepaalde strijd. En in tegenstelling tot wat de over de grond rollende en aan elkaars haren trekkende vrouwen op televisie ons willen doen geloven, vechten we die nog het liefst uit met geluister achter elkaars rug om. Maar wat hebben we dan precies uit te vechten met de collega over wie samenzweerderig gekletst werd bij de koffieautomaat?

Gelijkheid troef

Om het fenomeen te begrijpen, moeten we volgens loopbaancoach en bedrijfskundige Vréneli Stadelmaier terug naar het speelplein. Ook daar vieren kliekjes, roddels en nijd hoogtij. En vooral: conformisme is de norm. “Terwijl jongens elke activiteit aangrijpen om te bepalen wie ergens het best in is, vormen meisjes groepjes die elk hun eigen ongeschreven regels hebben, met het gelijkheidsprincipe als credo. Niet in de competitie, maar juist in de gemeenschappelijkheid vinden ze hun vriendschap. Hetzelfde soort kapsel, type jas of schoenen: vriendinnetjes van dertien à veertien zijn al vanaf een afstand te herkennen. And there’s no I in ‘team’: zodra er een met haar hoofd boven het maaiveld uitsteekt, voelt dat aan als verraad, als een bedreiging voor de rest. Die denkwijze ontgroeien volwassen vrouwen niet helemaal: ze blijven op zoek gaan naar degenen die qua normen en waarden, levensstijl en overtuiging zoveel mogelijk gelijk zijn. Het succes van een ander steekt dan weleens de ogen uit.” Maar ook ingesleten patronen doen hun duit in het zakje, vervolgt Vréneli. “Leg dertig vrouwen een foto van een man en een foto van een vrouw voor en geef hen vijf seconden om ‘de CEO’ eruit te pikken. Het merendeel zal naar het portret van de man grijpen.

Omdat we leiderschap nog steeds onbewust associëren met mannelijkheid. Daarnaast rijmt het beeld van een vrouwelijke baas niet met de typische eigenschappen die we vrouwen toedichten: lief, bescheiden, dienstbaar, Zij die wel de top bereiken, mogen commentaar van heel wat mannen én vrouwen verwachten. Gelukkig is het tij langzaam aan het keren.” “Vrouwen kunnen én mogen nu alles, en gelukkig maar”, vult psychologe Roos Woltering aan. “Toch zijn er tegelijkertijd nog heel wat ongeschreven regels. Een man die thuisblijft om voor het zieke kind te zorgen is een rariteit, een vrouw die voor een kindergriepje een dag vakantie neemt een evidentie. Bovendien zijn heel wat van die impliciete gedragscodes in strijd met elkaar. Als vrouw moet je carrière maken, maar liefst niet té: brengen je kinderen meer dan drie dagen in de crèche door, dan ben je een afwezige moeder. Maar zet je je carrière even op pauze voor je gezin, dan noemen ze je dom of ambitieloos. En dan heb ik de hele borstvoedingsdiscussie nog niet eens bovengehaald.”

Borstvoedingsmaffia of schoolpleinelite, vast staat dat moeders – en vrouwen bij uitbreiding – maar al te snel klaarstaan met een oordeel over elkaar. Gek op zich, want na de strijd om los te raken van de haard zou je toch verwachten dat we met z’n allen massaal aan hetzelfde zeel trekken? Zowel Woltering als Stadelmaier vergelijken de hele kwestie met een krabbenmand. Voor wie niet zo vertrouwd is met het gedrag van de beestjes: zet een krab in een emmer, en ze slaagt er moeiteloos in om te ontsnappen. Maar als diezelfde krab in een mand vol soortgenoten omhoogklimt, trekken de anderen haar terug naar beneden. Dat doen vrouwen ook. Terwijl we elkaar juist een duwtje zouden kunnen geven om die mand uit te komen.

Niet afgunst of jaloezie, maar vooral onze onzekerheid belemmert de teamspirit. Vanuit de wetenschap dat roddelen de ideale manier is om onzekerheid te verdrijven, is het niet gek dat de collega die er schijnbaar moeiteloos in slaagt om haar gezinsleven met haar carrière te combineren door de mangel gehaald wordt. Of dat het opluchting brengt om te gniffelen over de kledingkeuzes van je vrouwelijke baas, die het succes boekt waar jij van droomt. Maar eerlijk is het niet. “Vrouwen moeten eraan wennen dat we onze positie niet meer ontlenen aan onze man, maar dat we tegenwoordig zelf bepalen waar we staan en wie we zijn. En dat we veel meer aan elkaar kunnen hebben als we positief gestemd zijn over elkaar, elkaar een duwtje geven waar nodig. Zodat we allemaal kunnen groeien”, stelt Vréneli. “Gelukkig maakt vijandigheid langzaamaan plaats voor solidariteit. Dat de genderlabels die kleven op beroepen als brandweerman, CEO of verpleegkundige verdwijnen, doet het krabbenmandefect slinken.”

Stoppen met roddelen

 Vréneli Stadelmaier: “Roddelen gebeurt over iemand die er niet bij is. Het schept een band tussen de deelnemende partijen, maar gaat wel ten koste van het onderwerp van het onderonsje. Dat is niet alleen onaardig, maar tevens heel bedreigend: stiekem besef je namelijk dat jij ook zo over de tong zal gaan als je moet afzeggen voor de volgende vriendinnendate, of een keertje past voor een lunch met collega’s. Hoe de bitchfactor een gunfactor kan worden? Eén: stop met roddelen. Twee: stop met roddelen. Drie: stop met roddelen.” Roos Woltering: “Probeer oordeelloos naar elkaar te kijken, waarbij kritiek plaatsmaakt voor nieuwsgierigheid. Dat iemand het anders doet dan jij, hoeft niet te impliceren dat jouw keuze niet de juiste is. Zo valt een blok onzekerheid weg.”

Roos Woltering: “Uit onderzoek blijkt dat vrouwen een mannelijke baas verkiezen. ‘Omdat mannen rechtdoorzee zijn’, is de vaakst gehoorde reden. Vrouwen willen niemand voor het hoofd stoten, maar van al dat rond de pot draaien wordt niemand gelukkig. Privé of professioneel: durf te zeggen waar het op staat.” Vréneli Stadelmaier: “In mijn praktijk gaf ooit een vrouw af op haar leidinggevende. Ze ergerde zich omdat ze nooit vroeg hoe het met haar kind ging, of ze goed geslapen had en of ze leuke vakantieplannen had. Ik vroeg of ze dat ook gezegd had als het een man geweest was. ‘Natuurlijk niet’, antwoordde ze. Op de werkvloer zien vrouwen elkaar al snel als vriendinnen. Fijn dat het zo gezellig is, maar op de werkvloer is het niet al plezier wat de klok slaat. Commentaar op je werk voelt zo al snel aan als een aanval op de vriendschap. Probeer het niet persoonlijk te nemen en relativeer: het hoeft niet altijd leuk en gezellig te zijn op kantoor.”

Uit de negatieve spiraal

 Vréneli Stadelmaier: “De vrouwelijke groepsdynamiek is er een die berust op gelijkheid. Om die te bereiken, maken we ons bewust zo klein mogelijk. Dat merk je zelfs al bij kinderen. Toen ik taximama voor mijn zoontje en zijn hockeyploeg speelde, hoorde ik vooral dingen als ‘Ik was echt goed vandaag!’ en ‘Hebje mijn goal gezien?’. Bij mijn dochter en haar vriendinnen was de sfeer altijd een pak minder uitbundig: ‘Wat was ik slecht vandaag!’, ‘Ik moet een nieuw shortje hebben, hier lijken mijn benen dik in’ … We willen anderen niet het gevoel geven dat we boven de groep uit willen steken, en daarom halen we onszelf naar beneden. Dat zie je ook later. Vrouwen houden hun mond tijdens vergaderingen uit angst om iets verkeerds te zeggen, of solliciteren uit onzekerheid niet voor een hogere functie.”

Roos Woltering: “Een cliché is een cliché om een reden. De boze stiefmoeder uit sprookjes, het domme blondje van de cafémoppen of vrouwen die afgunst in hun DNA hebben: hoe meer we erin geloven, hoe meer het waarheid wordt. Dingen gegund worden start met zelf gunnen: denk eens na over wat je kan betekenen voor een ander. Lach niet groen als je collega tijdens een meeting komt aandraven met een goed idee, maar bekrachtig haar daarin.” Vréneli Stadelmaier: “De vooroordelen zitten diep, maar door elkaar vooruit te helpen, kunnen we dat veranderen. Zo introduceerde Michelle Obama het ‘amplifying’-fenomeen: tijdens vergaderingen in het Witte Huis spraken vrouwen af om elkaar te herhalen als een van hen een goed idee lanceerde. Zo helpen vrouwen elkaar om gehoord te worden. Bovendien hoef je zo niet langer elkaars outfit te bekritiseren bij de koffieautomaat: stof tot praten genoeg, met al die interessante inzichten van je collega’s.”

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/waarom-we-minder-moeten-roddelen-en-meer-moeten-gunnen~a627edf9/

Wie doet het al eens niet? Maar men kan positief roddelen en negatief. En vaak heeft het te maken met het laatste. Mensen die roddelen hebben vaak zelf moeilijkheden waar ze niet mee naar buiten durven komen, of deze bespreekbaar maken. De persoon waar men over roddelt is er nooit bij, en als het dan nog aan de oren komt van de persoon wordt het soms nog helemaal anders gezegd. 
Maar er zijn ook mensen die graag de roddels aanhoren. Die zich bewust openstellen om het gepraat te horen. Juist voor deze mensen moet men schrik hebben. Want het zijn deze die van een klein vuurtje en bosbrand kunnen maken.
We mogen ook niet vergeten dat de meeste roddels nu via gsm of pc gaan. 

Afbeeldingsresultaat voor roddelen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

BESTE LEZERS EN VOLGERS.
ALS IK DE PC AFSLUIT ZAL IK EVEN NIET MEER AANWEZIG ZIJN VOOR EEN WEEKJE.
DAN GA IK MET MIJN KLEINZOON JONGSTE DOCHTER EN VROUWTJE DE BOSSEN ONVEILIG MAKEN.

Afbeeldingsresultaat voor herfst vakantie Afbeeldingsresultaat voor herfstwandeling

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

KWAALTJES

JE VERGEET AL SNEL JE KWAALTJES ALS JE VAN IETS KAN GENIETEN.

Afbeeldingsresultaat voor KWAALTJE

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Rihanna brengt met haar lingerielabel een ode aan borstkankerpatiënten

Zangeres en zakenvrouw Rihanna heeft met haar lingerielijn Savage x Fenty een collectie ontworpen als eerbetoon aan vrouwen die tegen borstkanker vechten of gevochten hebben. Die krijgt de naam Savage x Thrivers mee en is volledig roze.

Naar aanleiding van oktober borstkankermaand heeft Rihanna beha’s, babydolletjes, slips en pyjama’s ontworpen in het roze; de kleur die borstkankerorganisatie Pink Ribbon al jaren gebruikt in hun logo.

In de bijhorende videocampagne van het lingerielabel laat Rihanna vier vrouwen met borstkanker, met een verschillende etnische achtergrond, leeftijd en lichaamsbouw, over hun strijd tegen de ziekte vertellen om lotgenoten een hart onder de riem te steken.

De collectie is te koop via de site van Savage x Fenty. Wie roze lingerie of nachtgoed koopt, schenkt een deeltje van de opbrengst aan het goede doel van Rihanna: de Clara Lionel Foundation. Deze organisatie investeert in onderzoek en steun voor jonge borstkankerpatiënten.

BRON: https://www.gva.be/cnt/dmf20191003_04642999/rihanna-brengt-met-haar-lingerielabel-een-ode-aan-borstkankerpatienten

Ook deze vrouwen mogen er mooi uitzien. Al hebben ze het lichamelijk en psychisch vaak heel moeilijk om te aanvaarden. Toch een mooie beha die laat zien dat je vrouw bent is toch mooi. En zeker zoals hier dat de organisatie investeert en deze mensen steunt.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

BERG OPKLIMMEN

ALS JE LICHAAM KENT MOET JE SOMS EEN BERG OPKLIMMEN OM OP HET TOPJE DE RUST TE VINDEN.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

WAZIG – HELDER

WAT WAZIG KAN VOORKOMEN, KAN OP EEN MOMENT HELDER WORDEN.

Afbeeldingsresultaat voor WAZIG HELDER

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

SPIRITUELE KRACHT

SOMS STA JE VERSTELD VAN HOE STERK EN KRACHTIG IEMAND KAN ZIJN.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit is het grote verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn

Het lijkt logisch dat je eenzaam wordt door vaak alleen te zijn, maar is dat wel zo? Sommige mensen vinden het immers heel fijn om in hun eentje weg de duiken met een boek. Andersom kan je ook eenzaam zijn wanneer je in gezelschap bent, op een feestje waar je met niemand raakvlakken lijkt te hebben. Er is dus een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn, we leggen het je uit. 

Het verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn

1. Alleen zijn vertelt iets over het aantal mensen rondom jou (dit is een objectieve weergave van de werkelijkheid), terwijl eenzaamheid een gevoel van isolatie uitdrukt (wat dan weer een subjectieve weergave van de werkelijkheid is).

2. Alleen zijn kan perfect samengaan met gevoelens van geluk. Sommige mensen vinden het fijn om af en toe dingen alleen te doen. Eenzaamheid en geluk passen niet samen, integendeel.

3. Alleen zijn maakt dat je extra kan genieten van bepaalde activiteiten (zoals lezen, hardlopen of slapen). Eenzaamheid daarentegen zal nooit een meerwaarde zijn in het uitoefenen van hobby’s of activiteiten.

4. Alleen zijn op zich hoeft geen nadelige bijwerkingen te hebben. Eenzaamheid daarentegen gaat gepaard met verwarring, slapeloosheid en depressie.

5. Alleen zijn kan een manier zijn om te ontstressen van een drukke wereld vol prikkels, terwijl studies aantonen dat eenzaamheid de aanmaak van stresshormonen net aanwakkert.

6. Alleen zijn heeft niets te maken met persoonlijkheid, terwijl eenzaamheid meer gebruikelijk is bij mensen met een laag zelfbeeld. Dit komt omdat mensen met een laag zelfbeeld sneller geloven dat ze de aandacht en vriendschap niet verdienen. (Wat niet waar is, gurl!!)

7. Alleen zijn op zich kent geen gezondheidsrisico’s. Eenzaamheid daarentegen is gelinkt aan een grotere kans op cardiovasculaire aandoeningen, alcohol- en druggebruik, Alzheimer en een verminderd geheugen.

Zo zie je maar dat de twee begrippen een heel andere betekenis hebben. Het grote gevaar schuilt dus voornamelijk in eenzaamheid. Voel je je eenzaam? Zie dit dan als een trigger om in actie te schieten, praat met vrienden en vertel wat je dwarszit. All will be fine, geloof ons maar.

BRON: https://nsmbl.be/verschil-tussen-alleen-zijn-en-eenzaam-zijn/

Als je aan 100 mensen vraagt kan je alleen zijn volmondig ja. Maar niet voor lang. Toch kan alleen zijn veel rust brengen. Je hoeft je niet af te zonderen van mensen, muziek of een boek. Nee dat zeker niet. Maar wat soms wel hard aankomt is. Dat je alleen voelt in een gemeenschap of op je werk. En dat kan wel zwaar opwegen tot zelfs gezondheidsproblemen geven. Nu eenzaamheid staat los van alleen zijn. Er zijn perfect mensen die alleen kunnen leven en zijn zonder zich eenzaam te voelen. Ze hebben veel om handen en genieten van het leven, ook als ze op vakantie zijn. Eenzaamheid hoor je het vaakst bij mensen die plots alleen komen te staan en zo eigenlijk in een diep gat vallen. Ze gaan zich vaak opsluiten hebben voor niets zin dan alleen voor zich uitkijken. Contacten zoeken ze niet meer, een hobby vinden ze maar niets. En zo kom je steeds meer en meer met jezelf in conflict tot jezelf eigenlijk het leven niet meer ziet zitten of aankan.

Afbeeldingsresultaat voor alleen zijn

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

HSP, wat moet je ermee?

Jong en hoogsensitief. Maken we het onszelf niet te moeilijk?

La Bella Bora

A bohemian lifestyle, travel, inspiration and mindstyle blog

Moda-Creative thinking

Moda-Creative thinking

Wij godinnen

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

De leukste shop revieuws omtrend Beauty & fashion om er trendy en verzorgd uit te zien en Home decoration & assesoires shop blogs - regelmatig koopjes & aanbiedingen zodat je mooi wat geld bespaard. En de lekkerste recepten van mij

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

They Call Me Jelke

But do I call them back

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

nobody cares

Morgana Brighid

Waarzeggerij en Healing. Voor raad en daad.

HARME BLOGT

marginale blogs van een 71 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

healthytraveltrips.wordpress.com/

Reis - en gezondheidsfreak

WishMeAvril

Be inspired by more and live with less!

KOEK

Kunst Op Een Koekje

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Omgaan met narcistisch misbruik

Omgaan met een narcist en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

De balans in geven, nemen en ontvangen maakt relaties duurzaam

Personal Plus Training

Personal training op locatie

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

%d bloggers liken dit: