Category: info gezondheid


Artsen verklaren hoe onze hersens tijdens een boswandeling veranderen

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat een flinke wandeling door een bos of in de bergen je lichaam, geest en ziel reinigt, maar nu heeft de wetenschap ontdekt dat wandelen inderdaad je hersenen veranderen… in positieve zin!

Wandelen in de natuur stopt negatieve en obsessieve gedachten

Behalve dat wandelen in de natuur je direct een gevoel van rust en vrede bezorgt, vermindert het ook je malende gedachtenstroom. Veel mensen worden vaak verteerd door negatief denken, waardoor je wordt afgeleid van simpel genieten van mooie momenten en wat ons in het ergste geval voert naar een pad vol depressie en angst. Echter, uit een recentelijk onderzoek, dat werd gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, kwam duidelijk naar voren dat tijd in de natuur doorbrengen voor een aanzienlijke vermindering van obsessieve, negatieve gedachten zorgt.
Tijdens deze studie vergeleken de onderzoekers de rapportage van malende gedachten van deelnemers die door een natuurlijke omgeving wandelden en van deelnemers die door een stedelijke omgeving wandelden. Daaruit kwam naar voren dat degenen die gedurende 90 minuten door een natuurlijke omgeving hadden gelopen, aanzienlijk minder last hadden van malende gedachten, terwijl ook de neurale activiteit in de subgenuale prefrontale cortex verminderde, een deel van de hersenen dat in verband wordt gebracht met psychische aandoeningen. Degenen die door een stedelijke omgeving wandelden, rapporteerden geen vermindering van malende gedachten.
De onderzoekers bemerkten dat de toegenomen verstedelijking nauw in verband staat met een verhoogd aantal gevallen van depressie en andere psychische aandoeningen. De tijd nemen om jezelf met regelmaat uit die verstedelijking te bevrijden en meer tijd door te brengen in de natuur kan veel baat brengen voor je psychologische (en fysieke) welzijn.

Wandelen zonder gebruik te maken van technologie vergroot vindingrijkheid

Uit een studie die werd uitgevoerd door de psychologen Ruth Ann Atchley en David L. Strayer kwam naar voren dat creatieve probleemoplossing drastisch kan worden verbeterd wanneer je jezelf losmaakt van alle technologie en je je verbindt met de natuur. Deelnemers aan deze studie vertrokken voor 4 dagen de natuur in, waarbij geen enkele vorm van technologie gebruikt mocht worden. Ze werden gevraagd om taken uit te voeren waarvoor vindingrijkheid en oplossingsgericht denken nodig was. Na deze vier dagen concludeerden de onderzoekers dat probleemoplossing bij de uit te voeren taken bij degenen die deelnamen aan deze tech-vrije excursie met 50% verbeterde.
De onderzoekers merkten tevens op, dat zowel technologie als stadslawaai ongelooflijk storend zijn, voortdurend onze aandacht vragen, ons belemmeren in focussen en concentratie, waardoor onze cognitieve functies worden overbelast. Een mooie lange wandeling zonder technologie (geen telefoon mee dus) vermindert mentale vermoeidheid, kalmeert de geest en vergroot het creatieve denken.

Wandelen in de natuur is goed voor kinderen met ADHD

Aandachttekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) komt bij kinderen steeds vaker voor. Kinderen met ADHD hebben het moeilijk met het beheersen van impulsen en geconcentreerd blijven. Ze zijn snel afgeleid en vertonen buitensporige hyperactiviteit.
Het opvoeden van kinderen met ADHD kan erg moeilijk zijn voor de ouders en meestal doet de gebruikelijke oplossing –kiezen voor medicatie– meer kwaad dan goed, vooral als er natuurlijke oplossingen voorhanden zijn die net zo goed werken. Uit een studie die werd uitgevoerd door doctor Frances E Kup en doctor Andrea Faber Taylor bleek, dat kinderen met ADHD die ze lieten meedoen aan ‘groene’ buitenactiviteiten aanzienlijk minder last hadden van de symptomen. De resultaten van deze studie suggereren dat tijd doorbrengen in de natuur grote voordelen biedt voor iedereen die last heeft van concentratieproblemen of moeite heeft met impulsiviteit.

Wandelen in de natuur is een uitstekende beweging en verbetert je denkvermogen

We weten al dat lichaamsbeweging geweldig is voor ons gehele welbevinden. Wandelen is niet alleen een uitstekende manier om tussen de 400 en 700 calorieën per uur te verbranden (afhankelijk van de lengte en zwaarte van de wandeling), wandelen is ook veel beter voor onze gewrichten dan andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld hardlopen. Ook is bewezen dat mensen die vaak buiten sporten zich veel beter kunnen concentreren en zich gemakkelijker aan hun programma’s kunnen houden, hetgeen wandelen tot een voortreffelijke keuze maakt voor mensen die op regelmatige basis actiever willen zijn.
Onderzoekers van de Universiteit van British Columbia ontdekten dat aerobics het volume van de hippocampus –dat is het deel van de hersenen dat in verband staat met ruimtelijk en episodisch geheugen– vergroot bij vrouwen ouder dan 70. Dergelijke oefeningen verbeteren niet alleen het geheugen, maar helpen ook bij het voorkomen van geheugenverlies. Tevens ontdekten de onderzoekers dat het stress en angst vermindert, het zelfvertrouwen vergroot en endorfine aanmaakt. Veel mensen slikken medicijnen om ze van al dit soort kwaaltjes te bevrijden, maar de oplossing is stukken eenvoudiger dan je denkt!

Hoe begin je met wandelen in de natuur?

Gelukkig is wandelen de eenvoudigste en minst dure sport om te doen en biedt grote voordelen aan het hele gezin, inclusief opa en oma! Begin simpel en test je vaardigheden. Doe wat voor jou het beste werkt – als dat gewoon wandelen in een park is, dan is dat prima. Elke oefening buitenshuis is beter dan helemaal geen. Je kunt de wandelpaden rondom je woning gemakkelijk online vinden, maar er zijn ook verschillende smartphone-apps te downloaden waarmee je je wandelroutes in kaart kunt brengen. Ik adviseer wel om tijdens het wandelen je telefoon in de vliegtuigstand te zetten om optimaal van de natuur of omgeving te kunnen genieten, tenzij je het belangrijk vindt in geval van nood bereikbaar te zijn.
Zorg voor een paar goede stevige wandelschoenen, een zonnehoed en een fles water en draag verschillende lagen kleding die je gemakkelijk aan en uit kunt trekken als je het te warm of te koud krijgt. Je kunt ook overwegen wandelstokken mee te nemen, die verhogen je snelheid en verlagen de druk op je knieën. En zou je nu iets voor mij willen doen?

Ga lekker wandelen!

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/artsen-verklaren-hoe-onze-hersens-tijdens-een-boswandeling-veranderen/

Ik ben wel van mening dat niet iedereen tijdens een wandeling zijn gedachten leeg kan maken. En al zeker niet als men gaat wandelen met muziek. Want dat komt vaak door de gsm. Men kan de gsm wel meenemen en op stil zetten in geval er iets mogen zijn of gebeuren of zelfs om een foto te nemen; Maar voor de rest laat je hem in de zak zitten.
Een boswandeling kan je ook zien als een meditatie. Alhoewel dat zeker niet moet. Maar probeer zoveel mogelijk je zintuigen goed te benutten. Geniet van de stilte. Alhoewel er ook vaak geluiden te horen zijn. Dat vaak met de natuur te maken heeft en dan ook een gevoel van rust geven. Toch kan je tijdens een boswandeling ook voor jezelf bepaalde vragen beantwoord krijgen. Alhoewel je dan tijdens zo een wandeling met gedachte bezig bent. Ach het belangrijkste van al is dat men er kan van genieten. Alleen of met vrienden het kan altijd aangenaam zijn. En soms kunnen er mooie gesprekken ontstaan.

Het voordeel van dit is men kan het iedere dag van het jaar doen en ook gelijk op welk tijdstip. Soms kan een boswandeling in de avond ook iets magisch hebben. Alleen moeten misschien sommigen dan een angst overwinnen om in het donker het bos in te gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Gevaarlijke tekenziekte rukt steeds verder op in Europa: “Je kunt tekenencefalitis niet voorkomen door de teek snel te verwijderen”

De lente is in het land en daarmee ook de teken. Nu deze kleine spinachtigen ontwaken uit hun winterrust, moet je ook weer oppassen voor hun beten. Daarmee kunnen ze de ziekte van Lyme overbrengen, maar dat is niet de enige ziekte waarvoor je op je hoede moet zijn. Zo rukt tekenencefalitis op in Europa. Wat is dat precies? En hoe gevaarlijk is het? Bioloog Wietse Chanet vertelt alles wat je over tekenencefalitis moet weten.

Wat is tekenencefalitis?

Tekenencefalitis is een hersenontsteking die je oploopt door een besmetting met het ‘tickborne-encephalitisvirus (TBEV)’. Dat virus kan op twee manieren in jouw lichaam belanden: via een teek die jou bijt of via het drinken van melk van besmette dieren zoals koeien of geiten. Dat laatste is eerder uitzonderlijk.
In Europa zijn de teken die de ziekte overdragen meestal van de soort Ixodes. Uit wetenschappelijk onderzoek uit Nederland blijkt 1 op de 1.500 teken drager van dit virus. Dat is een pak lager dan de bijna 1 op de 5 die drager is van de borrelia-bacterie (ziekte van Lyme). Met TBEV besmette teken zijn tot nu toe nog niet waargenomen in België. Eerdere studies hebben wel aangetoond dat het virus al meer dan tien jaar bij dieren circuleert in ons land.
TBEV is een RNA-virus van amper 80 nanometer groot, en het behoort net als het gelekoortsvirus, denguevirus en zikavirus tot de flavivirussen. Wanneer een besmette teek bijt, komt het virus via het speeksel vrijwel direct het lichaam binnen. Tekenencefalitis kan dus niet voorkomen worden door de teek snel te verwijderen.
Net zoals bij de ziekte van Lyme is het vaststellen van tekenencefalitis niet eenvoudig. Vaak stelt men de diagnose aan de hand van symptomen, tests op het bloed of hersenvocht en mogelijk contact met besmette teken of inname van besmette melkproducten.

Hoe verloopt de ziekte?

Wanneer TBEV ons lichaam binnendringt, begint het zich meteen te vermenigvuldigen rond de plaats van de beet. Vervolgens reist het door naar onze lymfeklieren via de lymfevaten gevolgd door de milt, het beenmerg en de lever. Uiteindelijk dringt het virus ook onze hersenen binnen. Al komt dit maar bij één op de drie besmettingen voor. Bij de overige gevallen leidt de infectie niet tot symptomen en blijft die dus onopgemerkt.
Gemiddeld ondervinden de meeste patiënten symptomen zeven tot veertien dagen na de tekenbeet of drie tot vier dagen na de consumptie van besmette zuivelproducten. De ernst en duur van de klachten verschillen van persoon tot persoon en variëren van zeer mild en kort tot hevig en chronisch.
De ziekte verloopt in twee fasen. Eerst treden er griepachtige verschijnselen op, zoals hoofd–, spier– en buikpijn, misselijkheid, vermoeidheid en koorts. Deze symptomen houden gemiddeld zo’n vijf dagen aan, maar kunnen ook al na twee of pas na tien dagen verdwijnen. Daarna volgt een periode zonder enige klachten die één tot 21 dagen kan duren, waarna de tweede fase start.
Kenmerkend zijn de hoge koorts en infectie van het centraal zenuwstelsel met als gevolg een hersenvlies- (meningitis), hersen- (encefalitis) of ruggenmergontsteking (myelitis). Ook combinaties van deze drie zijn mogelijk. Dit gaat gepaard met onder andere hoofd–, spier – en gewrichtspijn, gehoor– en gezichtsproblemen en krampen.
In uitzonderlijke gevallen kan tekenencefalitis zelfs leiden tot verlamming, coma of de dood. Hoe groot de kans op overlijden is hangt voor een groot deel samen met welk subtype van het virus je oploopt. Het Europese subtype heeft bijvoorbeeld een sterftekans van minder dan 2 procent. Reis je meer naar het oosten waar het Siberische en Far Eastern (Verre Oosten) subtype voorkomen, dan neemt die kans toe. Voor het Siberische type gaat het om 1 tot 3 procent, voor Far Eastern 5 tot 35 procent.
Van de weinige patiënten met zeer ernstige symptomen blijft ongeveer de helft achter met chronische klachten zoals pijn, krampen en verlamming. Dit noemt men het post – encefalitis syndroom (PES). Dat kan verlicht worden met revalidatie, logopedie en fysiotherapie maar heeft toch nog een sterke negatieve invloed op de levenskwaliteit.

Kan je de ziekte voorkomen of behandelen?

Jezelf beschermen is zeer belangrijk. Vooral omdat de besmetting haast onmiddellijk na de beet gebeurt.
Omdat het bij tekenencefalitis om een virus gaat is er gelukkig een vaccin ter beschikking. Dit geeft minstens 95 procent bescherming. Daarom raadt men een vaccinatie sterk aan als je naar een risicogebied reist, zeker als je er gaat wandelen of kamperen. De basisvaccinatie bestaat uit drie inspuitingen en je start hem het best op ruim een maand voor vertrek. Daarna ben je voor minstens 3 jaar beschermd. Aangezien het risico op een ernstig verloop van tekenencefalitis toeneemt met de leeftijd, is extra waakzaamheid ook aangeraden voor mensen boven de 50 jaar.
De beste kans om geen tekenencefalitis te krijgen is uiteraard het vermijden van besmetting met het virus. Drink of eet dus geen ongepasteuriseerde melkproducten en voorkom een tekenbeet.

Enkele tips op tekenbeten te voorkomen:

–   Wandel enkel op paden en vermijd hoog gras en lage struiken.
–   Bedek de huid zo veel mogelijk: draag een lange broek, kleding met lange mouwen en hoge schoenen. Steek broekspijpen in sokken of schoenen.
   Smeer onbedekte huid, broek en sokken in met middelen die DEET bevatten. Lees hierbij wel goed de bijsluiter, aangezien te veel gebruik ook schadelijk kan zijn.
   Kampeer niet nabij hoog gras, struikgewas of bosranden.
   Controleer na elke buitenactiviteit of er teken zich hebben vastgebeten. Verwijder de teken zo snel mogelijk met een tekentang of pincet. Desinfecteer na verwijderen het wondje en noteer de datum, de plek van de beet op het lichaam en waar de beet is opgelopen. Dit kan een arts helpen wanneer er later klachten zouden ontstaan.
Er bestaat geen specifieke behandeling tegen tekenencefalitis. Antibiotica zijn geen hulp omdat het om een virale infectie gaat. Patiënten met lichte klachten kunnen gewoon uitzieken en zullen zich na enkele dagen beter voelen, zonder blijvende letsels. Indien er toch ernstige symptomen zoals een hersenontsteking optreden is een ziekenhuisopname nodig. Wat positiever: na een infectie met het virus is er levenslange immuniteit.

Waar en wanneer loop je het meeste kans om besmet te raken met het virus?

Teken besmet met TBEV komen voor in Azië en in grote delen van Europa. In 27 Europese landen is tekenencefalitis al aanwezig, voornamelijk in bosrijke streken in Centraal– , Noord– en Oost– Europa.
Door onder andere klimaatverandering neemt de verspreiding van TBE ook sterk toe. Ga je op reis naar Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, dan pas je best op. Daar loop je het grootste risico om de ziekte te krijgen. In ons land is op dit moment tekenencefalitis heel zeldzaam. Zo waren er in 2019 in totaal 4 gevallen, 7 in 2020 en 2 in 2021. Van de 13 hadden er 10 een besmetting opgelopen tijdens een reis in het buitenland. De andere 3 liepen allen in 2020 een besmetting op in eigen land. Ze woonden toen in de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Luik.
De kans om besmet te worden hangt trouwens niet enkel af van de locatie, maar varieert ook doorheen het jaar. Teken zijn actief tussen maart en oktober. In Centraal – Europa is het risico op besmetting het grootst eind mei en begin oktober, in Noord – Europa is dat tijdens de zomermaanden.
Paniek is dus zeker niet nodig. De kans dat je het virus oploopt is zeer klein, ook in risicogebieden. Daarnaast bestaat er ook een vaccin en zijn er in de meeste gevallen geen symptomen of verdwijnen ze snel. Let weliswaar altijd goed op als je buitenkomt in het tekenseizoen en bescherm jezelf tegen tekenbeten, zeker als je naar een risicogebied reist.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-en-planeet/gevaarlijke-tekenziekte-rukt-steeds-verder-op-in-europa-je-kunt-tekenencefalitis-niet-voorkomen-door-de-teek-snel-te-verwijderen~a818ae2a/

Niet alleen jezelf controleren na een wandeling in het bos. Ook als je gaat wandelen met je hond is het van belang deze goed te controleren. Een teek kan van het dier op jouw lichaam komen. Beter voorkomen zou ik zeggen. Men spreekt dat deze ziekte nog niet echt vaak voorkomt. Maar je weet maar nooit. Ook kan het van belang zijn mocht je een teken beet hebben om de teek ook in een potje te bewaren. Deze kan men laten onderzoeken als het nodig is.
Het zou het meeste voor komen.
Teken besmet met de Europese variant (FSME) komen voor in grote delen van Europa. Besmette teken in het Aziatische gebied komen voor in delen van Rusland, China, Japan, Kazachstan, Zuid-Korea, Mongolië en Kirgizië. Teken leven in bossen en grasland. Het tekenseizoen loopt van maart tot november.
Maar ook hier.
Het TBE-virus komt vaker voor in andere Europese landen, waaronder Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland het zuiden van de Scandinavische landen, Noordoost Frankrijk en Zuid-Engeland. Ook in Rusland en in bepaalde gebieden in Centraal-Azië komt TBE-virus voor.
Hoe kan je nog beschermen tegen een tekenbeet.
Geschikte oliën tegen vlooien en teken zijn bijvoorbeeld Lavendel, Lemongrass, Tea tree, Eucalyptus, Pepermunt of een combinatie hiervan. Je kunt ze verdunnen in water, eventueel met een scheutje azijn er in.
Ook kan je altijd deze sites raadplegen.
https://tekennet.sciensano.be/
https://www.tekenradar.nl/home
Maar het allerbelangrijkst is controleren na iedere wandeling.

En mocht je toch een beet hebben verwijder deze op de juiste manier.
Pak de teek met een puntig pincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en trek hem er rustig uit. Als een stukje van de kop in de huid achterblijft is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter. Ontsmet hierna het beetwondje.
Een tekenpen is nog altijd het beste om de teek te verwijderen. En nadien goed ontsmetten en even goed blijven controleren dat er geen roodheid ontstaat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Met hoeveel stappen per dag kun je extra kilo’s voorkomen? Deze studie vond het antwoord

Nergens in Europa stappen zo weinig mensen korte afstanden als in België. Dat blijkt uit de VINCI-barometer. Toch is wandelen erg belangrijk om aandoeningen zoals obesitas tegen te gaan. Maar hoeveel stappen moet je per dag zetten om op je gewicht te blijven? Een Amerikaanse studie uit 2022 biedt duidelijkheid.

Wetenschappers analyseerden vier jaar lang de algemene gezondheid van meer dan 6.000 deelnemers. Alle deelnemers droegen minstens tien uur per dag activity trackers. Bovendien gaven ze onderzoekers jarenlang toegang tot hun elektronische gezondheidsdossiers. “We konden dus een verband leggen tussen de totale activiteit en de eventuele diagnose van een ziekte. Dat was een groot voordeel”, zegt dokter Evan Brittain, universitair hoofddocent in de afdeling cardiovasculaire geneeskunde.

Resultaten

Wat blijkt nu? Deelnemers die ongeveer 8.200 stappen per dag zetten, hadden een pak minder kans om zwaarlijvig te worden. Ze konden gewichtstoename als het ware voorkomen. Ook de kans op slaapapneu, zure reflux en depressieve stoornissen verminderden sterk bij dat stappenaantal. “Hoe meer stappen je zet, hoe groter de voordelen”, klinkt het.
Ook voor mensen met overgewicht was er positief nieuws: zij konden het risico om zwaarlijvig te worden met de helft verminderen als ze dagelijks 2.400 stappen extra zetten. Dat komt dus neer op zo’n 11.000 stappen per dag. Ook de kans op obesitas kan daardoor sterk verlaagd worden. Als je bijvoorbeeld een BMI hebt van meer dan 28, kan je het risico op obesitas met zo’n 64 procent verlagen door het aantal stappen per dag te verhogen van ongeveer 6.000 tot 11.000. “Als je dat combineert met een meer plantaardig dieet, minder stress, voldoende slaap en sociaal contact, dan heb je een wonderformule”, zegt dr. Andrew Freeman, directeur cardiovasculaire preventie en welzijn.

En wat met andere studies?

In het verleden zijn ook al verschillende andere studies uitgevoerd naar het ideale stappenaantal. Toch sluiten de meeste van deze studies mooi bij elkaar aan. Zo bleek uit een Spaanse studie dat 10.000 stappen per dag het risico op dementie met 50 procent verlaagde. Als de proefpersonen 30 minuten wandelden tegen een stevig tempo van 112 stappen per minuut, werd dat zelfs nog beter. Het risico op dementie verlaagde toen met 62 procent.
Eerder kwam een Amerikaans gezondheidsinstituut ook tot de conclusie dat elke dag van de week 21,43 minuten bewegen het risico op overlijden met een derde verlaagt. We kunnen dus wel stellen dat het halen van je dagelijkse doel op je stappenteller echt wel het verschil kan maken.

BRON: https://www.hln.be/gezondheid/met-hoeveel-stappen-per-dag-kun-je-extra-kilos-voorkomen-deze-studie-vond-het-antwoord-br~ab769436/

Wandelen is een belangrijke factor voor lichaam en geest. Toch nemen mensen nog maar al te graag de auto om korte afstanden af te leggen. Nu men spreekt van stappen tellen. Het is wel zo dat je niet iedere dag dezelfde hoeveelheid stappen zal zetten. Maar het belangrijkste van al is om iedere dag gewoon een half uurtje buiten te zijn. En nog het liefst in een park of bos. Dan krijg je nog de nodige zuurstof binnen maar ook is het daar rustiger als wandelen op een drukke baan of in een stad.
Voor mensen die het kunnen is het ook van belang om door te stappen zo verband je lichaam het nodige. Want men kan ook veel stappen zetten met slenteren maar daar zal je lichamelijk niet veel aan hebben.
Durf tijdens je wandeling je gsm even op stil te zetten. Zodat je niet gestoord wordt tijdens jouw wandeling.
Een stappen teller kan nuttig zijn maar ga er zeker niet volledig op vertrouwen net als bepaalde apps op je gsm. Gewoon voor jezelf zeggen ik trek er een half uurtje op uit ongeacht het weer

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

We moeten opnieuw dichter bij ons instinct leven, zeggen experts. “Blootvoets rondlopen werkt genezend”

“We leiden een levensstijl die niet voor ons bedoeld is en ons ziek maakt.” De oplossing? Daarvoor moeten we kijken naar hoe onze voorouders leefden en ons instinct en lichaam weer leren volgen. Drie experts geven de meest concrete tips voor een leven zonder burn-out en andere welvaartsziektes. “We moeten al zoveel, dus weet dat de kleinste aanpassing al voor verandering zorgt.”

“Hoelang kunnen we nog toekijken hoe burn-out, stress, depressie, chronische vermoeidheid, rugproblemen en meer van dat alles als een ­lawine over ons heen komt?”, stellen Bert Poffé en Kiki Nárdiz in hun boek ‘Rewilding: Herontdek je natuurinstinct’. We hollen onszelf voorbij om alle bordjes draaiende te houden. De ganse dag zitten we voor een computerscherm om de hypotheek af te betalen, we rennen ’s avonds door de supermarkt om een flauw smakende hap te kopen die we later voor de tv naar binnen werken.”
“Wat ons overeind houdt, is het vooruitzicht op de volgende vakantie, die we volproppen met activiteiten van op onze bucketlist. Hard genieten betekent vier hobby’s voor de kinderen en een marathon lopen in New York. Het is een straatje zonder einde. En ergens voelen we allemaal wel dat het ­anders moet. Dat deze manier van leven niet echt werkt. We weten ­alleen (nog) niet hoe ‘anders’ er dan uitziet.”

Roep welvaartsziektes een halt toe met deze truc

Gedurende het grootste deel van zijn bestaan was de mens jager-verzamelaar: een nomade die in groep leefde en rondtrok om op dieren te jagen voor voedsel. Zo’n tienduizend jaar geleden deed de landbouw zijn intrede en gaf de mens zijn nomadenbestaan langzaam op.
“Maar sinds die tijd is ons DNA amper veranderd”, weet Kiki Nárdiz, die samen met haar man Bert mensen helpt om een natuurlijke levensstijl te omarmen. “In termen van evolutie is tienduizend jaar niets. Onze hersenen denken nog altijd dat ze jager-verzamelaar zijn. Onze oermensnoden zijn er bijgevolg nog altijd.”
Moeten we nu in een tijgervelletje achter een biefstuk aan gaan? Nee. Kiki Nárdiz: “Maar wie uit de ratrace wil en welvaartsziektes een halt wil toeroepen, kan best meer gaan leven zoals het voor de mens bedoeld was: in verbinding met de natuur. En daarmee met onszelf, want wij zijn deel van de natuur. De natuur is geen plek waar je in het weekend naartoe gaat. Het is geen ‘recreatie’ of een uitgestrekte vlakte in Alaska. De natuur is overal!”
“Steden zijn gebouwd ín de natuur. De zon, lucht, bomen langs de weg, een bloemetje dat tussen bakstenen groeit. Je kan je verbinding met de natuur dus hier en nu herstellen, in onze verstedelijkte maatschappij. De rust en gezondheid waar we allemaal naar zoeken, zijn een logisch gevolg van die natuurlijkere levensstijl.’
Natuurlijker leven doe je met kleine veranderingen, en stap voor stap. We willen namelijk uit de ratrace, toch? Deze simpele tips helpen je al een eind op weg.

1. Beweeg met dat lijf

ZIT OP DE GROND

Bert Poffé: “In de ideale wereld zit je maximaal twee uur per dag. Met een zittende job is dat een uitdaging, maar niet onmogelijk. Actief zitten is ook een vorm van bewegen: ga op de grond zitten om te werken. Omdat dat ongemakkelijk zit, verander je voortdurend van positie. Of zet een krukje met je pc op een kast en werk rechtstaand.”

GA BLOOTVOETS

Kiki Nárdiz: “Voeten zijn gemaakt om ons lichaam te dragen en voort te bewegen. En wat doen we ermee? In schoenen steken. Honderdduizenden jaren lang liepen we blootsvoets of met een dunne beschermende zool. Maar intussen hebben onze schoenen de taak van onze voeten overgenomen, met lage rugpijn en andere klachten tot gevolg.”
“Talloze studies tonen de heilzame kracht van blootsvoets lopen aan. En belangrijker: je voelt het contact met de grond. Een andere optie zijn barefootschoenen. Dat zijn schoenen met een dunne, brede zool die het effect en gevoel van blootsvoets lopen nabootsen. Als je voetspieren naar behoren werken, dan profiteert je hele lichaam daarvan.”

BEWEEG FUNCIONEEL

Bert Poffé: ‘We zijn de enige diersoort die bewust gaat ‘sporten’. Maar onze beweegredenen zijn soms fout. We willen een mooie poep of sixpack, of een uitlaatklep waarmee we ons lichaam vaak overbelasten. Maar als we de hele dag door zouden rondlopen, bukken, tillen, springen – bewegingen die we als jager-verzamelaar dagelijks maakten – zouden we beweging genoeg hebben.”
“Ga de volgende keer als je gaat wandelen eens van het pad af, en je zal merken dat je al snel moet bukken, draaien en springen om in de wildernis te bewegen. Of ruil je standaard bilspieroefeningen in voor boulderen of zwemmen: allebei natuurlijke bewegingen die je hele lichaam trainen. Elke keer als je beweegt, verwijder je bovendien toxische stress uit je brein. Het reset je als het ware, zodat je veerkrachtiger wordt.”

2. Weet wat je eet

Over wat genetisch gezien de beste voeding voor ons is, bestaat veel discussie. Moeten we eten volgens het paleodieet? Of keto misschien? “Het klopt dat ons DNA de laatste veertigduizend jaar nauwelijks is veranderd. Onze wereld daarentegen is wél compleet anders”, steekt herboriste en voedingsdeskundige Lily Joan Roberts van wal.
“De moderne mens is onderhevig aan veel meer gifstoffen, prikkels en stress dan de oermens. We moeten onze voeding daar dus ook aan aanpassen. Omdat de aarde uitgeput is, moeten we nu vijf wortels eten om het aantal vitaminen binnen te krijgen dat vroeger in één wortel zat. Ook vlees en vis uit de supermarkt bevatten lang niet meer dezelfde voedingsstoffen als pakweg honderd jaar geleden.”

SPEEL PLANTENBINGO

Roberts: “Idealiter eet je dertig verschillende plantensoorten per week, die je zelfs kan afvinken op een blad papier alsof je bingo speelt. En probeer elke dag alle kleuren van de regenboog te eten (wit en bruin horen daar ook bij), minstens een handjevol van elke kleur, want de kleuren staan voor verschillende types antioxidanten. Variatie is key. Ook in kruiden, vlees en granen.”

EET SEZOENSGEBONDEN

Roberts: “Wij zijn niet gemaakt om het hele jaar door dezelfde groenten te eten. Lokale seizoensgroenten bevatten de vitaminen die we op dat moment in het jaar nodig hebben en zorgen opnieuw voor variatie in je dieet. In de zomer zijn dat vochtdragende groenten zoals komkommer, in de herfst en winter vitaminebommen zoals knollen.”

VERBIND MET JE ETEN

Roberts: “Wat je zelf teelt, smaakt beter en is gezonder. Je hoeft heus geen hele moestuin te beginnen: een basilicumplantje verzorgen is al goed. Waar het om gaat, is dat je verbinding voelt met je eten. Probeer je maaltijd eens aan te vullen met planten die je in het wild plukt.”
“Weegbree groeit bijna overal, en bevat dezelfde geneeskrachtige bestanddelen als het populaire echinacea. Als je erop let, zal je merken dat er veel eetbare planten in je omgeving groeien.”

MAAK TIJD

Roberts: “Als je heel gezond eet maar altijd on the go, neem je weinig voedingsstoffen op. We zijn gemaakt om rustig te zitten als we eten. Focus op wat je eet, niet op een boek of op je gsm. Sta stil bij de vragen: Wat proef of ruik ik? Hoe voelt de ­textuur?”

GA ZELF WATER HALEN

Nárdiz: “Zuiver water is een basisbehoefte. Bronwater is super, want dat is levend. Als wij tijd hebben, gaan we met onze flessen naar een natuurbron in Heverlee. Zo zijn er verschillende bronnen ter wereld waar je gratis water kan halen. Fysiek bezig zijn met water halen, geeft je dat ­jager-verzamelaarsgevoel.”

3. Luister naar het licht

VOLG DE ZON

Nárdiz: “Licht geeft belangrijke informatie aan je cellen over welke stoffen ze wanneer moeten produceren. Het is zaak om zo veel mogelijk buiten te zijn, ook in de winter. Misschien kan je een half uurtje buitenwerken met een warme jas, je koffie buiten drinken of buiten lunchen, of tussendoor een wandelingetje gaan doen?”

LAMPEN UIT

Nárdiz: “Doe ’s avonds het licht niet aan, of gebruik alleen rood licht zoals dat van een zoutlamp of van een kaars. Wanneer het buiten donker wordt, begint ons lichaam van nature slaaphormonen aan te maken. Kunstmatig licht verstoort dat. Slaapproblemen of -tekort zijn vaak het gevolg. Als je ’s avonds nog werkt, kan je de app f.lux op je computer installeren: die maakt het blauwe licht van je scherm geel.”

MAAK VUUR

Poffé: “Vuur maken zit ingebakken in onze genen. In plaats van tv te kijken, kan je bij het haardvuur lezen of, als het kan, een vuurschaal maken in de tuin.’”

4. Geef het leven zin

Een leven dat burn-out en stress in de hand werkt en dus niet ‘natuurlijk’ is, is vaak een leven zonder ‘doel’. Volgens stressexpert en klinisch psycholoog dr. Elke Van Hoof is het gezond voor ons om richting één doel te werken. “Wat is het ei dat je wil leggen? Wat is jouw purpose? Een gebrek daaraan doet veel mensen overstag gaan voor de verleidingen van alledag”, legt ze uit.
“Welbevinden is gecommercialiseerd. We moeten allemaal gezonder, rustiger, beter. Er zijn oneindig veel tools op de markt die verlossing beloven. Dat brengt mensen in de war en is op zich al een vorm van een ratrace. Veel mensen weten niet wat hun ei is. Dus ze willen álles doen, in álles perfect zijn. En dan is het nooit goed. Maar als jij weet: op het einde van dit jaar wil ik dit hebben neergezet, dan kan je alles wat daartoe bijdraagt wegfilteren, zodat je je energie kan steken in wat er wél mee in lijn ligt.” Hoe doe je dat precies? Dr. Van Hoof geeft tips.

KEN JEZELF

Dr. Van Hoof: “Wil je je ei vinden? Vraag je dan af: waar ben ik van nature goed in? Wat zijn de zaken die anderen voortdurend aan mij vragen? Zo kom je achter je talenten. Geeft het je ook nog energie, dan zit je goed. Een ‘doel’ verandert soms gedurende de jaren en is niet altijd groots. Jarenlang was mijn eigen purpose: een veilige haven voor mijn kinderen zijn.”

GA VOOR DE KLEINSTE VERANDERING MOGELIJK

Dr. Van Hoof: “Als mensen iets willen veranderen, gooien ze soms hun hele leven om. Maar dat is het slechtste wat je kan doen, want elke verandering geeft stress. Ga niet van 0 naar 100, maar van 0 naar 1. Ga voor 0,1 procent verbetering, 365 dagen lang. Dat zorgt voor zo’n 40 procent verbetering op het einde van het jaar.”

STRESS IS NIET DE VIJAND

Dr. Van Hoof: “Te veel en te lang stress ervaren maakt ons ziek. Maar stress op zich is niet slecht. Het is het kompas van ons lichaam dat ons laat weten wanneer er iets niet lekker loopt. Het is een oerinstinct, dat ervoor heeft gezorgd dat wij vandaag hier zijn. Dat wij dingen kunnen veranderen.”
“Je hoeft er dus niet bang voor te zijn, of ervoor weg te lopen. Beter is leren hoe je een stresssignaal herkent. Het eerste stresssignaal dat je lijf geeft, is niet kortademigheid, dat is zowat het tiende. Meestal is hoofdpijn een eerste indicator dat er iets schort. Probeer de signalen van je ­lichaam te leren kennen.”

MAAK ADEMRUIMTE

Dr. Van Hoof: “Eén keer per jaar met groot verlof gaan en verder doorploeteren is niet gezond. We hebben meer behoefte aan kleinere pauzes gedurende de dag, die niet langer dan twee minuten hoeven te duren en ons ademruimte geven. Kleine sportpauzes, een ademhalingsoefening tussendoor of gewoon iets helemaal anders doen dan waar mee je bezig was. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om je ‘purpose najagen’ vol te houden.”

BRON: https://www.hln.be/nina/we-moeten-opnieuw-dichter-bij-ons-instinct-leven-zeggen-experts-blootvoets-rondlopen-werkt-genezend~a0573cd1/

Wij mensen denken niet meer aan onze” voorouders en oertijden. Nee wij denken aan luxe en matrialisme. Dat maakt dat wij voor 60% in stress leven. Werken om alles betaald te krijgen. Geen tijd maken voor ons zelf. Zelfs naar de bakker gaan nemen de meeste de auto. Ze maken zichzelf ziek maar staan daar zelf niet bij stil. Toch kan je dit allemaal veranderen. Daar is het nooit te laat voor.
Wie zou het durven om zijn dagelijks leven om te gooien in het positieve.
Meer rust nemen.
Aan zichzelf denken.
De auto laten staan.
Wandelen.
Gezond en voedzaam eten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Warme weer veroorzaakt meer kans op tekenbeten: “Maar het is een mythe dat teken kunnen springen”

Door het warme weer van de afgelopen dagen is de natuur helemaal in de war. En dan pas je best op als je gaat wandelen. Want eens de temperatuur boven de 7 à 10 graden klimt, ontwaakt de teek. Maar waar zitten de meeste teken? Hoe weet je of je er een hebt? En wat is de beste manier om de parasiet te verwijderen? Wetenschapsexpert Martijn Peters vertelt: “De meeste kans om een teek tegen het lijf te lopen, heb je in de buurt van je eigen huis.”

Door de hoge temperatuur van de afgelopen dagen ontwaken verschillende dieren uit hun winterrust. Eén van hen is de teek. Want is het verschillende dagen achter elkaar warmer dan 7 tot 10 °C dan wordt hij opnieuw actief. Sinds 19 december 2022 is dit het geval. De maxima zijn niet meer onder de 8 °C gezakt. Ook op het wetenschapsplatform TekenNet van Sciensano en het Nederlandse Tekenradar zijn er enkele meldingen van tekenbeten te zien.
Dat je door een teek in de winter gebeten kan worden, is niet zo uitzonderlijk, melden de wetenschappers van Sciensano. “Door de zachtere temperaturen de voorbije dagen zijn teken mogelijk actief in deze periode, en hebben een aantal mensen een tekenbeet gemeld via TekenNet. Elke winter zien we dat er een klein aantal beten wordt opgelopen. Mensen zijn in de winterperiode weliswaar beter beschermd door het dragen van lange broeken en mouwen. Daarnaast spenderen ze ook minder tijd buiten.” Ook al is het risico niet groot, je kan je dus bij zacht weer best altijd even controleren op teken, en zeker je trouwe viervoeters.

De teek

Teken zijn kleine, zwartbruine spinachtigen van amper een centimeter groot. De diertjes zijn vooral actief tussen maart en oktober en leven van bloed, helaas ook dat van ons. De teek heeft in zijn speeksel ook verdovings- en antistollingsstoffen zitten. Hierdoor is de beet pijnloos en heb je er geen last van. Toch pas je best op, want zo’n 14 % van de teken is besmet met de Borrelia-bacterie.
Meestal vormt die indringer geen probleem voor ons lichaam. Maar soms slaagt het afweersysteem er niet in om de bacterie te vernietigen. Dan loop je de ziekte van Lyme op. Het risico op besmetting na een tekenbeet met de bacterie en het ontwikkelen van de ziekte van Lyme is gemiddeld 2 %. Meestal begint dit met een typische cirkel van huiduitslag rond de beet. De plek verschijnt niet meteen, maar pas na enkele dagen of zelfs weken. Bij mensen met een donkere huidskleur zal ze eerder een blauwe kleur hebben. De kans is ook groot dat je je wat grieperig voelt. Grijp je op dat moment niet in met medicijnen, dan kan de ziekte ontsporen, met gewrichtspijnen, hartklachten en zelfs verlamming tot gevolg.

In tuinen en bossen

Waar heb je het meeste kans om een teek tegen het lijf te lopen? Volgens onderzoek van Sciensano via hun burgerwetenschapsplatform TekenNet is dat vooral in de buurt van je huis. De laatste cijfers (2021) tonen aan dat zo’n twee derde van de mensen een beet oploopt binnen een straal van vijf kilometer rond hun huis. In de meeste gevallen is dat in de tuin of in het bos. Teken bevinden zich daar voornamelijk op de grond of in de onderste lagen van de vegetatie. In tegenstelling tot wat soms de ronde doet springt een teek niet en laat hij zich ook niet uit een boom vallen.

Heb je in de tuin gewerkt of gespeeld, check je lichaam dan zeker op beten. Zelfs als je bedekkende kledij aan had. Want hoe sneller je een teek ontdekt, hoe beter. Liefst grijp je binnen de 24 uur in. Als de teek nog niet volgezogen is, lijkt het alsof er een donker puntje op je huid zit. Je verwart dat gemakkelijk met een sproet of moedervlek. Een volgezogen teek zal je makkelijker herkennen, die is groter en bolvormig. Een teek heeft trouwens zo zijn favoriete plekjes: op het hoofd, aan de haarlijn en achter de oren. Daarnaast kruipt hij ook graag in je oksels, navel, lies en bilnaad. Soms zit er ook wel één tussen je tenen.

Niet knijpen

Het is belangrijk om een teek op de juiste manier te verwijderen als je er een ontdekt. Daarvoor bestaan er verschillende hulpmiddelen, zoals een pincet, tekenkaart, tekenkoevoet, tekenlasso, tekenlepel, tekentang of tekentrekker. Wat je ook gebruikt, breng het instrumentje altijd zo dicht mogelijk bij je huid. Vermijd dat je de buik van de teek ermee plet, anders gaat hij braken en dat verhoogt de kans op besmetting met de bacterie. Trek de teek vervolgens in één vloeiende beweging los zonder te draaien.
Heb je niets bij de hand? Dan kan je eventueel een lus maken met een dun draadje, of aan iemand met scherpe nagels vragen om de teek in één keer te verwijderen door langs je huid te schrapen. Al is het beter om even wachten als je de parasiet even later wel op een veilige manier kunt weghalen. Blijft er een klein stukje van de teek vasthaken in je huid? Geen paniek, de bacterie kan hier niet door worden doorgegeven. Een kleine infectie is wel mogelijk. Maak het wondje dus proper met wat water en zeep of ontsmettingsmiddel, en verzorg het goed.
Belangrijk: als je een tekenbeet oploopt, volg die dan goed op. Let een maand lang op voor mogelijke symptomen, zoals griepachtige klachten of de vorming van een rode, ringvormige plek.
Het warme weer heeft niet alleen invloed op teken, ook andere dieren en planten zijn in de war. Wees dus niet verwonderd als je plots een mug ziet rondvliegen. Een volwassen steekmug overwintert normaal gezien tijdens deze periode, maar als het warm genoeg is kan hij opnieuw ontwaken. Ook de hazelaar staat op sommige plaatsen al in bloei. Op dit moment vormt dit gelukkig nog geen probleem voor mensen met hooikoortsklachten. Daarnaast wekt de milde winter amfibieën vroeger uit winterslaap. En ook egels en vlinders zijn al gespot. Voor veel van deze dieren is dat geen goed nieuws als er nog een winterprik volgt.

BRON: https://www.hln.be/mijn-gids/warme-weer-veroorzaakt-meer-kans-op-tekenbeten-maar-het-is-een-mythe-dat-teken-kunnen-springen~a321f32c/

De koude temperaturen van de winter hebben we nog niet gehad. Dat maakt dat bepaalde dieren ook sneller in beweging komen. Zoals de teek. Dus als men gaat wandelen al ben je helemaal bedekt controleer toch je lichaam maar. Ook je hond of er geen teek te bespeuren valt. Liever snel handelen en het beestje verwijderen dan zes weken antibiotica nemen om de ziekte van lyme tegen te gaan. Meer weten over deze ziekte kijk hier.
TekenNet
Tekenradar.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Jaagt dokter Google je de stuipen op het lijf? Expert: “Deze aandoening is een moderne vorm van hypochondrie”

Google jij weleens je symptomen? Je bent echt niet alleen. Het wereldwijde web weet namelijk altijd raad – maar biedt zelden weerwoord. Geen wonder dat dokter Google heel wat mensen de stuipen op het lijf jaagt. Enter: cyberchondrie. Een expert legt uit wanneer dat echt problematisch wordt en wat je ertegen kan doen. “Cyberchonders zijn mensen die perfect gezond zijn, maar dénken iets te voelen en vervolgens hun lichamelijke gewaarwordingen googelen.”

Maar liefst 92 procent van alle zoekopdrachten wereldwijd gebeurt via het Google-venster. In België is dat zelfs 96 procent, weet dr. Marleen Finoulst, ­auteur van het boek Dokter Google en drijvende kracht achter de onafhankelijke website Gezondheid en wetenschap. Heel vaak gaat het om gezondheidsinformatie.
Finoulst: “Vrouwen doen dit vaker dan mannen, jongvolwassenen vaker dan hun grootouders en mensen met chronische aandoeningen vaker dan gezonde personen. We zoeken niet alleen informatie voor onszelf, maar ook voor onze geliefden. Soms googelen we ook uit nieuwsgierigheid, zoals toen Apple-man Steve Jobs in 2011 overleed aan pancreaskanker. Het aantal zoekopdrachten naar deze aandoening nam met meer dan 600 procent toe.”
Consultaties, wachtlijsten, schroom, drempelvrees of zelfs het prijskaartje: stuk voor stuk zijn het redenen die mensen ervan kunnen weerhouden naar de dokter te gaan. ‘Waarom zou ik’, redeneren velen, ‘als dokter Google mij in één klik kosteloos een lange lijst met mogelijke diagnoses kan voorstellen’. Het enige probleem is de ambivalentie: keelpijn kan het gevolg zijn van droge lucht, maar ook wijzen op keelkanker. Een ­benauwd gevoel is misschien te wijten aan stress, maar ook een symptoom van een levensbedreigende longembolie.

Ben jij een symptoomsurfer?

Het zijn uiteraard de ernstige aandoeningen die het langst blijven nazinderen. Iedereen is weleens bezorgd over zijn gezondheid na een sessie ‘symptoomsurfen’. Al kan de slinger ook flink doorslaan, weet dr. Finoulst. ­Cyberchondrie, heet dat. “Het is een moderne vorm van de erkende ziekte-angststoornis hypochondrie en duidt op de vrees om aan de aandoeningen te lijden die je op het internet tegenkomt, zonder dat je duidelijke symptomen hebt.”
“Cyberchonders zijn mensen die perfect gezond zijn, maar dénken iets te voelen, hun lichamelijke gewaarwordingen googelen, ernstige ziektebeelden tegenkomen op het internet en er vervolgens rats van overtuigd raken dat ze lijden aan die ziekte. Ze gaan steevast van het ergste uit en praten zichzelf klachten aan, met onnodige paniek als eindresultaat. Hun angst houdt hen zodanig in een wurggreep dat ze daardoor inboeten aan levenskwaliteit.”

Wanneer wordt het problematisch?

De ziekte-angststoornis is zeldzaam: 1 à 2 procent van de mensen lijdt eraan. Dr. Finoulst: “Mentale kwetsbaarheid speelt een rol, maar vooral mensen met dwangstoornissen zijn er gevoeliger voor. Al kan de ziekte-angststoornis ook perfect op zichzelf voorkomen.”
Je virtuele zoektochten naar ziekten worden problematisch als je de informatie niet meer kan loslaten en je je continu ongerust voelt. “Cyberchonders vertonen ook vaak vermijdingsgedrag, zoals het kijken van bepaalde gezondheidsprogramma’s. Een andere rode vlag is een extreme drang naar controle. Bijvoorbeeld wanneer je kuit zeer doet als je de trap opgaat, en je vervolgens keer op keer die treden op- en afloopt om te checken of de pijn intussen verdwenen is.”

Ken uw klassiekers

Cyberchondrie kan je gelukkig goed behandelen. Met cognitieve gedragstherapie bij een psycholoog zorg je ervoor dat zelfdiagnoses niet langer je leven beheersen. Dr. Finoulst deelt ook meer algemene tips om niet ­hopeloos verstrikt te raken in het world wide web. “Met gezond verstand surfen betekent je zoekgedrag aanpassen. Laat het Google-zoekvenster achterwege, maar surf meteen naar de betrouwbare websites van bronnen die zich kenbaar maken, zoals gekende publieke instellingen of door de overheid gesubsidieerde organisaties.”
“Zit je met vragen over kanker, dan kan je bijvoorbeeld op de website van Kom op tegen Kanker of de Stichting tegen Kanker terecht. Gaat het om drugs, zoek dan eens op de website van de VAD, de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. Andere voorbeelden zijn de website van CM, het platform Wanda van het Tropisch Instituut in Antwerpen of ons project: Gezondheid en ­wetenschap.”
Ken uw klassiekers, dus. Met stip op één: je huisarts en apotheker. “Verifieer bij hem of haar de informatie die je gevonden hebt. Leg ze voor aan je arts of apotheker voor je bepaalde stappen onderneemt.”

BRON: https://www.hln.be/gezond-en-gelukkig/jaagt-dokter-google-je-de-stuipen-op-het-lijf-expert-deze-aandoening-is-een-moderne-vorm-van-hypochondrie~a823b50f/

Wie doet het al eens niet he. Google raadplegen als dokter. Maar dan krijg je vaak de verschrikkelijkste dingen te lezen. Of mensen gaan zich nog zieker voelen na het lezen. Er bestaan goede bronnen om informatie te krijgen. Maar nogmaals vergeet nooit een arts te raadplegen. Ook jonge moeders die juist bevallen zijn gaan al snel google raadplegen als er iets is met de baby. Dat kan ook een gevaar zijn. Nu is het bewezen dat vrouwen zich meer aangetrokken voelen dan mannen om dokter google te raadplegen. Waar dit doorkomt is natuurlijk een raadsel.
Durf jij al eens dokter google raadplegen. Zo ja vind je dan ook wat je zocht.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Blijf niet binnen met dit weer: wandelen in regen en modder is goed voor je immuunsysteem

Nu het koud en nat is zijn ze zeldzaam, de dappere wandelaars die weer en wind trotseren. Maar laat je niet afschrikken door het winterweer: naar buiten gaan in de modder en de kou is nét goed voor je gezondheid. Minder snel ziek zijn? Yes, please.

Als de dagen korter worden en de temperatuur daalt, hangen de meesten van ons hun wandelschoenen op. Slecht idee, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek: de omstandigheden die ons nu weerhouden van een wandeling zijn net uitstekende redenen om naar buiten te gaan.

Door modder zijn kinderen maandenlang minder ziek

Als je de natuur in gaat, geeft een regenbui een fijn effect. Het gekletter van de regendruppels zorgt ervoor dat planten, bomen en grond zoet geurende verbindingen afgeven, die zich vermengen en combineren met de lucht die we inademen. Dit komt niet alleen de kwaliteit van de lucht ten goede, die frisse lucht zorgt ook voor meer antistoffen, een beter immuunsysteem en zelfs sterkere longen.
Als het er een beetje modderig bij ligt, is het nog beter. Geloof het of niet, modder is fantastisch voor je gezondheid, want het is rijk aan microben die een gunstig effect hebben op je stemming en je immuunsysteem.
Dat bewijst een Fins onderzoek, waarin de darmen en de huid van kinderen die op betonnen speelplaatsen speelden werden vergeleken met die van kinderen met een groene speelplaats. In slechts vier weken tijd hadden de kinderen die op bosgrond speelden een diverser microbioom ontwikkeld. Belangrijker nog, kinderen die in de modder speelden hadden een betere immuniteit en waren gedurende de maanden daarna minder verkouden.

Koud weer zorgt dat je bruin vet aanmaakt (en dat maakt komaf met ongezond wit vet)

Koud weer is een andere uitstekende reden om te wandelen dankzij de werking van bruin vet. Bruin vet slokt minder gezond wit vet op: dat kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en zelfs slagaders verstoppen. Bruin vet is daarentegen een effectieve vetverbrander. En het wordt dus geactiveerd door kou.Studies wezen uit dat Noorse bouwvakkers en mensen die in de winter met blote benen lopen, een indrukwekkend rijke laag bruin vet hebben. Beweging stimuleert de productie van bruin vet nog meer, net als cafeïne. Aarzel dus niet om na je wandeling een warme kop koffie te drinken. En ja, het wordt vroeg donker. Maar zo’n avondwandeling na het diner regelt niet alleen je bloedsuikerspiegel, essentieel voor diabetici, en helpt het voedsel soepel door je darmen te stromen. Het schemerige avondlicht zet je lichaam ook aan tot het aanmaken van het hormoon melatonine, dat slaap opwekt. Zo garandeer je jezelf dus ook een heerlijke nachtrust.

BRON: https://www.hln.be/nina/blijf-niet-binnen-met-dit-weer-wandelen-in-regen-en-modder-is-goed-voor-je-immuunsysteem~a8c16188/

Natuur gaan de meeste het liefst wandelen met goed weer en als het zonnetje lekker schijnt. Maar in de herfst of winter gaan wandelen heeft ook zo zijn voordelen. Niet alleen het pracht van de natuur. Maar het geeft nog eens een boost aan je immuunsysteem. Mensen en kinderen die in de winter vaak buitenkomen en spelen is de kans kleiner dat ze ziek worden. Men gaat ook een betere nachtrust hebben. En het voordeel is als men na zo een wandeling terug thuiskomt dat het eens zo genieten is van de warmte. Even wil ik dan ook nog iets meegeven. Velen nemen een warme douche of bad. Durf eens een lauw of zelfs een koude douche of bad te nemen. Ook dat bevorderd je lichaam.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

HERFSTWANDELING IN HET BOS

Herfstwandelen in het bos: de 6 voordelen voor lichaam en geest

Versterkt het ademhalingssysteem

Wandelen in een bos is omhuld worden door een veelheid van natuurlijke geuren. Tot de meest intense aroma’s behoren met name de houtachtige essentiële oliën van naaldbomen en hun harsen, die de kwaliteit van de lucht verrijken en via de ademhaling talrijke weldadige effecten hebben op lichaam en geest en een diepere band met de natuur.

Vermindert het cortisolgehalte

Bosbaden” is een oude Japanse praktijk die, door totale onderdompeling in het bos en het inademen van door planten afgegeven monoterpenen, helpt om stress te verminderen en de bloeddruk te normaliseren, met ook gunstige effecten op het immuunsysteem.

Verbetert de circulatie en de houding

Voor een complete en allesomvattende ervaring is een interessante activiteit om in de herfst te proberen, het lopen op blote voeten op het bed van gevallen bladeren, om echt contact met de natuur te krijgen.

Het is een echte kleurentherapie sessie

Met de komst van de herfst krijgen veel bomen nieuwe kleuren: daarvoor is chlorofyl verantwoordelijk, dat bij afbraak de typische groene kleur doet verdwijnen en de andere pigmenten in de planten naar voren brengt.

Help het wonder te herontdekken

Een wandeling in het bos en in contact met de vegetatie heeft ook een belangrijk emotioneel effect: kijken naar de veranderende natuur leidt tot herontdekking van het wonder, een aangeboren dimensie bij kinderen, maar die volwassenen ook kunnen herbeleven door te focussen op het heden en de balans te hervinden van lichaam en geest.

Leert om de geest los te laten

De herfst is het seizoen van verandering en jezelf onderdompelen in de natuur in haar transformatiemoment heeft een belangrijke symbolische waarde: het is in die periode waarin iets op het punt staat te eindigen, maar alleen om ruimte te laten voor iets anders; de bomen laten de bladeren los, maar deze zullen het volgende seizoen voedsel zijn voor de planten.

BRON: https://www.salutisticamente.it/salute/camminare-in-autunno-nei-boschi-i-6-benefici-per-corpo-e-mente_128325.htm

Een boswandeling kent zo zijn voordelen voor onze gezondheid. De belangrijkste ervan is beweging. Maar een wandeling in de herfst laat je ook nog eens met allerlei kleuren in contact komen en ook geuren. Het is dan ook verstandig om tijdens je wandeling goed in en uit te ademen te ruiken maar ook te kijken. Nu voor deze die het aandurven kan zo een wandeling ook op blote voeten gedaan worden. Maar begin hier echt niet aan als je dit niet gewoon bent. Zo maak je natuurlijk helemaal contact met de aarde. Durf tijdens je wandeling ook eens gewoon tegen een boom te zetten of gewoon op de grond. Sluit je ogen en zet je zintuigen oren neus voelen optimaal open. Wat je ook kan doen is een boomknuffelen of yoga oefeningen doen. En laat je eens gewoon tot rust komen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Dit is wat je lichaam doet als je gaat wandelen (+infographic)

Wat je lichaam doet als het loopt

Mensen zijn ontworpen om te lopen, en de beweging die onze voorouders het meeste maakten, was lopen. We zaten niet urenlang in onze grotten elke dag of, later, in onze velden. We kregen geen voedsel door een nummer te bellen of een koelkastdeur te openen. En we brachten onze vrije tijd – als we die al hadden – op onze rug, terwijl we onze ogen, nekken en ruggen inspannen om naar schermen te kijken. We liepen. We renden. En we waren er goed in.
Deze twee gedragingen vormden de ruggengraat van onze vroege jacht strategieën. Mensen zijn trager op korte afstanden dan de meeste prooien waarop wij jagen, dankzij ons tweevoeten-stelsel, en dus vertrouwden we in plaats daarvan op ons uithoudingsvermogen dankzij een techniek die ‘renjacht’ heette. Dat betekent lopen, rennen en dieren opsporen totdat ze uitgeput waren. Ons vermogen om ons lichaam af te koelen door te zweten, in combinatie met ons relatieve gebrek aan lichaamshaar werkte hier ook in ons voordeel.
Dus het zou niet als een verrassing moeten komen dat lopen goed voor ons is. Onze lichamen waren bedoeld om dit te doen. Terwijl rennen zeker voordelen heeft, kan het net zo goed belemmerend werken, door het lichaam een hoop stress op te leggen, vooral bij ouderen die gewrichts- of ademhalingsproblemen hebben. Lopen, daarentegen, kan door ongeveer iedereen gedaan worden, en resulteert in onmiddellijke en tastbare voordelen.
Oefening hoeft niet super intensief te zijn om effectief te zijn, en wandelen is de meest toegankelijke optie voor mensen van iedere conditie. Je hebt er geen gymzaal voor nodig, geen geavanceerde apparaten, en geen training. Alles wat je nodig hebt is een goed paar schoenen en de wens om te bewegen!

Dus wat zijn de voordelen van lopen?

Misschien is één van de meest aantrekkelijke redenen om te gaan wandelen, het effect op je humeur. Fysieke activiteit van iedere soort kan symptomen van depressie drastisch terugbrengen, en lopen is hierop geen uitzondering. Als je je angstig, gedeprimeerd, gestrest of boos voelt, kan een stevige wandeling je terugbrengen naar je kern, en je lichaam en brein zullen eveneens baat hebben bij de frisse lucht en zonneschijn.
Wandelen is ook bevorderlijk voor creativiteit en focus, dus als je het even moeilijk vindt om productief te zijn – misschien worstel je met een schrijvers-blokkade en staar je naar een ontmoedigend blanco pagina, of misschien kun je je niet concentreren en lees je de afgelopen 20 minuten steeds weer dezelfde paragraaf opnieuw – het beste dat je kunt doen is opstaan en die benen bewegen.
Alhoewel het tegen-intuïtief lijkt, wandelen vermindert de vermoeidheid, dus als je je moe of lusteloos voelt, zal je meer profijt hebben van in beweging komen dan van nog een kopje koffie.
Wandelen is ook de perfecte activiteit om mindfulness te beoefenen, een meditatieve techniek waarvan de heilzaamheid bewezen is, zowel fysiek als psychologisch op vele manieren. Als je van plan bent te gaan wandelen, gebruik dit dan als een gelegenheid om uit te pluggen uit de stress van het dagelijks leven en je geest toe te staan om te rusten. Maak even geen gebruik van je mobieltje, of beter nog, laat het thuis.
Focus op je lichamelijke zintuigen – het gevoel van het briesje dan langs je huid fluistert, de zon die op je gezicht schijnt, je longen die uitzetten als je inademt, samentrekken als je uitademt – en probeer je ademhaling te vertragen, waardoor iedere ademhaling vrijwillig en vol wordt. Als je je concentreert op deze meer directe indrukken dan zal je geest op een natuurlijke manier rustiger worden, wat op zijn beurt weer resulteert in een meer vredige staat van zijn.
Meer bewijs nodig? Een studie, vrijgegeven door de Universiteit van Californië genaamd: “Hoeveelheid Dagelijkse Wandeling Voorspelt Energie, Humeur, Persoonlijkheid en Gezondheid” heeft de effecten van wandelen op de geest bestudeerd, met spectaculaire resultaten:

Iedere dag meer wandelen is gerelateerd aan een brede variatie van humeur- en persoonlijkheidsvariabelen. Hoe meer mensen dagelijks wandelen, hoe energieker ze zich voelen en hoe beter gehumeurd. Alhoewel je intuïtief zou denken dat meer lopen je energie zou verminderen, het tegendeel is waar. Meer wandelen wordt geassocieerd met meer energie. Bovendien, behalve meer energie en een beter humeur, blijkt ook dat iemands eigenwaarde en geluk toeneemt als hij meer loopt. Daarnaast blijkt meer wandelen ook te resulteren in betere voeding. Waarom dat zo is, is niet duidelijk maar het zou gerelateerd kunnen zijn aan de energie connectie (Thayer, 1996. Het lijkt erop dat energie een belangrijke variabele is zoals bij toegenomen slaap werd gedemonstreerd dat dit wordt geassocieerd met meer wandelen.

Om nog meer te profiteren van de herstellende kracht van je wandeling, zorg dat je hem in de natuur maakt.
Voor nog meer redenen om deze eenvoudige activiteit in je dagelijkse leven te integreren, bekijk je de infografiek onderaan!

BRON; https://www.nieuwetijdskind.com/dit-is-wat-je-lichaam-doet-als-je-gaat-wandelen/

Men kan het niet ontkennen dat wandelen gezond en belangrijk voor ons is. Voor ons lichaam maar ook voor onze geest. Eeuwen terug deed men alles te voet nu pakken ze voor een kilometer de auto. Zijn vaak te moe om na het werk nog een eindje te gaan wandelen. Ze zitten liever voor tv hun laptop. En vergeten dat ze eigenlijk hun lichaam aan het verzieken zien.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Wat Wifi, mobiele telefoons en meer écht doen met onze gezondheid

Een waarschuwing voor alle ouders, gesteund door de Wetenschap:  Wat Wifi, Mobiele telefoons en meer écht doet met onze gezondheid.

Dit artikel vertegenwoordigt slechts een zeer klein deel van het onderzoek naar de gevaren van deze apparaten. We raden u van harte aan hier verder uw eigen onderzoek op los te laten, en willen u alleen maar voorzien van een basis om u te laten weten dat het iets is waar meer mensen aandacht aan zouden moeten besteden.

Wist u dat het brein van een kind veel meer straling absorbeert dan dat van een volwassene?

Dr. Martin Blank (link: http://www.physiology.columbia.edu/MartinBlank.html), Ph.D., van de afdeling Fysiologie en Cellulaire Biofysica van de Universiteit van Colombia, heeft zich aangesloten bij een groep wetenschappers afkomstig vanuit de hele wereld, die een internationale oproep doen aan de Verenigde Naties over de gevaren die in verband gebracht worden met het gebruik van verschillende apparaten die elektromagnetische straling uitstoten, zoals mobiele telefoons en WIFI.
Hieronder een video van hem, waarin hij de verschillende gevaren die met deze apparaten in verband gebracht worden, toelicht.

Meerdere studies hebben onthuld dat straling van een mobiele telefoon kanker kan veroorzaken. Wist u dat het Internationale agentschap voor onderzoek naar kanker (the International Agency of Research on Cancer (IARC)) in 2011 radiofrequente velden (inclusief die van mobiele telefoons) geclassificeerd heeft als een mogelijk kankerverwekkende stof? (bron).
De gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon kregen veel meer geloofwaardigheid toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2011 toegaf dat de straling van een mobiele telefoon kanker zou kunnen veroorzaken. Deze verklaring was gebaseerd op een gezamenlijke beslissing, genomen door een team van 31 geleerden uit 14 verschillende landen, na bewijs te hebben verkregen dat dit had gesuggereerd. Je kunt er hier meer over lezen.
Het is vrij opzienbarend nieuws, aangezien de hersenen van een kind veel meer straling absorbeert dan die van een volwassene. De eerste generatie met mobiele telefoons groeit nu op, dus als je een ouder bent, geeft dit je hopelijk iets om over na te denken.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/wifi-mobiele-telefoons-en-meer-echt-gezondheid/

Toch iets om even stil bij te staan. Dat het toch maar allemaal stralingen zijn die onze kinderen binnen krijgen. En waar nu meer aandacht aan gegeven wordt door de wetenschap ook. Alternatief hebben ze er al meermaals aandacht aan besteed maar dan werd het gewoon weggelachten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Krater Café

Words and Images by Richard Reeve

ATFK

𝖠𝗇𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖶𝗈𝗋𝖽𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌.𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗂𝗍𝖾.

Trektweloptimist

Positiviteit & Tips

Sparks in Shar

Sharmine Amparo's personal blog

Deborah Hamar

Just me . . .

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life.

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

Denise Blogt

Blogs, Reviews, Edelstenen

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

%d bloggers liken dit: