Tag Archive: Tibet


Mondelinge verklaring van Tibet International Campaign for Tibet tijdens de 96e VN CERD sessie in Genève op 7 augustus 2018

Discriminatie in Tibet

Tibetanen worden in hun eigen land door hun Chinese bezetters systematisch gediscrimineerd.

Hierna volgt de verklaring van International Campaign for Tibet in de VN-commissie voor de Eliminatie van Raciale Discriminatie (CERD) in Genève, zoals die op 7 augustus 2018 door ICT Germany Executive Director Kai Müller werd afgegeven.

Tijdens deze op 6 augustus begonnen CERD-sessie zal op 10 augustus 2018 China’s Landenrapport worden beoordeeld. ICT heeft bij de CERD een rapport ingediend over het Chinese beleid ten aanzien van Tibetanen.

International Campaign for Tibet wil de aandacht vestigen op het discriminerende beleid, regelgeving en maatregelen, alsmede op de discriminerende publieke propaganda en berichtgeving over Tibetanen in de Volksrepubliek China.

Tibetanen kunnen hun religie niet vrijelijk beoefenen en ook kunnen zij hun cultuur en taal niet op een zinvolle manier beschermen. In plaats daarvan lijden ze onder repressieve wetgeving, die elke uitdrukking van hun identiteit beschouwt als extremistisch en zelfs terroristisch.

Kai Müller CERD 2018

ICT Duitsland Executive Director Kai Müller voor de VN-ingang in Genève met een kopie van ons rapport aan CERD over China’s discriminerende beleid in Tibet.

Officiële Chinese propaganda verspreidt denigrerende en racistische verhalen over Tibetanen onder Chinese burgers, met name sinds de tijd van wijdverspreide – en grotendeels vreedzame – protesten in Tibet in 2008. In dit verband valt ook de introductie van de zogenaamde “Lijfeigenen Emancipatiedag” in 2009.

Tibetanen worden vaak geslagen, gearresteerd en gemarteld, omdat ze proberen hun geloof te belijden, voor hun rechten op te komen of hun loyaliteit te tonen aan de Dalai Lama, hun spirituele leider. Onlangs werd het Tibetaanse schoolkinderen verboden tijdens hun vakantie deel te nemen aan religieuze activiteiten. Tibetanen worden, in tegenstelling Chinezen, stelselmatig paspoorten om naar het buitenland te reizen geweigerd.

Zelfs binnen Tibet krijgen Tibetanen te maken met bewegingsbeperkingen. Zoals uit ons onderzoek in Chinese sociale media naar voren is gekomen, zijn Han Chinezen, wanneer ze Tibet als toerist bezoeken, vaak geschokt door de omvang van de repressie door hun eigen regering.

Chinese autoriteiten moeten hun ‘verzinsels’ over de ‘achterlijkheid’ van Tibetanen beëindigen en een visie op de Tibetaanse cultuur gaan promoten, die Tibetanen niet tot folklore reduceert, noch valselijk waanbeelden over de superioriteit van de Chinese cultuur de wereld instuurt.

Tibetanen zouden hun eigen zaken vanaf de basis moeten kunnen besturen. Wetten en beleid, die de Tibetaanse manier van leven criminaliseren, controle uitoefenen en toezicht houden op religieuze beoefenaars en Tibetaanse nomaden en herders dwingen hun voorouderlijk land te verlaten, moeten stoppen. Onder deze zijn ook religieuze maatregelen en wetten, die zogenaamd terrorisme bestrijden, maar in werkelijkheid slechts gewone Tibetanen onderdrukken. Opmerkelijk is dat het Tibetanen, in tegenstelling tot Chinese burgers, verboden is om verenigingen te vormen, bijvoorbeeld inzake milieuaangelegenheden.

We betreuren de detentie van Tibetanen, zoals Tashi Wangchuk, die onlangs tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, nadat hij opgekomen was voor Tibetaanse taalrechten, en Karma Samdrup, een Tibetaanse milieuactivist, die door de politie werd gemarteld en 15 jaar gevangenisstraf kreeg opgelegd. Een ander onopgelost geval van willekeurige detentie en gedwongen verdwijning is het lot van de 11e Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, die niet meer in het openbaar is verschenen, sinds hij twee decennia geleden door de Chinese overheid op zesjarige leeftijd werd ontvoerd.

We dringen er bij de commissie op aan China verantwoordelijk te houden voor de vele schendingen van rechten, die zich vooral richten op kwetsbare groepen zoals Tibetanen en anderen, en op die manier de naleving van internationale en universele rechten te handhaven, die niet mogen verwateren of worden ondermijnd.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/augustus/mondelinge-verklaring-van-tibet-international-campaign-for-tibet-tijdens-de-96e-vn-cerd-sessie-in-geneve-op-7-augustus-2018/

Advertenties

China dwingt jonge Tibetaanse monniken uit het klooster naar door de overheid gerunde scholen als onderdeel van haar campagne om kloosteronderwijs te vervangen door politieke propaganda

Jonge Tibetaanse monniken werden deze week gedwongen om Sershul, een ​​van de grootste kloosters in het oostelijke Tibetaanse gebied van Kham, te verlaten. Dit vond plaats als onderdeel van een campagne van de Chinese regering om het monastieke onderwijs te vervangen door seculier onderwijs, waarin de propaganda van de Communistische Partij wordt benadrukt.

 

Dalai Lama reaching out

Monniken en jongens verlaten Sershul klooster in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi, Sichuan.

Afbeeldingen die de laatste dagen op sociale media circuleren tonen een grote groep jongens in leken-kleding, die vergezeld door monniken het Sershul-klooster in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan verlaten. Volgens berichten van Tibetaanse bronnen vormen jonge monniken in kleinere kloosters in het gebied het doelwit, als onderdeel van dezelfde campagne voor de ‘Sinificatie’’ van het Tibetaanse boeddhisme en politieke opvoeding op scholen.

Traditioneel komen monniken in Tibet op jonge leeftijd als novicen terecht in kloosters, die belangrijke centra van cultuur en onderwijs vormen. Terwijl communistische partij werkteams voor het eerst in het midden van de jaren negentig begonnen met te verhinderen, dat jonge monniken zich bij kloosters zouden aansluiten, varieerde het niveau van handhaving van klooster tot klooster. Volgens de bronnen van International Campaign for Tibet streven de Chinese autoriteiten er niet alleen in Sershul naar om jonge monniken in seculiere overheidsscholen te dwingen, maar gebeurt dit ook in andere Tibetaanse gebieden, zoals bijvoorbeeld Qinghai. Tibetanen zijn zeer verontrust over deze ontwikkeling.

Een voormalig monnik uit het klooster van Labrang in Amdo, die nu in ballingschap is, zei: “In Tibetaanse kloosters worden jonge monniken vanaf jonge leeftijd opgevoed als beschermers van hun eigen cultuur en hun boeddhistische waarden. En als ze later opgroeien, dragen ze hun opleiding over aan een jonge monnik, en zo het gaat de cirkel rond. Ik leerde van oudere monniken in mijn klooster en toen ik begin dertig was, onderwees ik jonge monniken, niet alleen over de religieuze teksten en studie daarvan, maar ook over hoe ze hun huiswerk moesten doen, hoe ze zich moesten gedragen en welke praktische dingen ze moesten doen. Taken, zoals water halen en schoonmaken. Wanneer jonge monniken gedwongen worden om de kloosters te verlaten, wordt deze cruciale connectie tussen generaties verbroken en zullen ze vanaf jonge leeftijd onderworpen worden aan partijpropaganda. Dus de implicaties van wat er in Sershul is gebeurd, is zeer verontrustend.”

De ontwikkelingen in de gemeente Sershul (Chinees: Shiqu), het grootste Gelugpa-klooster in het Tibetaanse gebied Kham, zijn het bewijs van de nieuwe, hardere fase in de meer algemene doelstellingen van de Chinese Communistische Partij: de doelstelling om Tibet te beheersen door loyaliteit aan de Dalai Lama te vervangen door loyaliteit aan de partij. De Chinese autoriteiten proberen een nieuwe in Tibet opgroeiende generatie te beïnvloeden en om het Tibetaanse boeddhisme te kneden en vormen overeenkomstig de dictaten van de Communistische Partij. Dit is ook in lijn met een meer diep geworteld regelgevingskader, dat de religieuze onderdrukking in het afgelopen decennium heeft vergroot. China’s herziene religieuze maatregelen, uitgevaardigd in september vorig jaar, consolideren de verreikende macht van de Communistische Partij over het leven en de opvattingen van mensen.[1]

Tibetaanse bronnen zeggen, dat ouders van kinderen het Sershul klooster moesten verlaten en dat monniken te horen kregen, dat als ze weigerden, het klooster gesloten zou worden.

Opgericht in 1760, is Sershul een groot klooster met grote historische en religieuze betekenis, en beroemd om haar academische kennis.[2] Het bevat relikwieën, die gelinkt worden aan het Nalanda-klooster in India, waarvan de leerstellingen op fameuze wijze bewaard gebleven zijn door Tibetaanse meesters. Ook omvat het een instituut voor hogere boeddhistische studies, waarmee het de enige monastieke universiteit in de Kham-regio is, die gekwalificeerd is om lesgeven en de hoogste Tibetaanse boeddhistische ‘Geshe’ graad uit te reiken.

Chinese autoriteiten proberen de Tibetaanse religieuze hiërarchie steeds verder te ondermijnen en te verdringen en het gezag van legitieme Tibetaanse religieuze leiders, waaronder monniken met Geshe-graden, zowel binnen als buiten Tibet te verzwakken. In Lithang (Chinees: Litang), een ander gebied in Kham, stond in een recente verklaring, dat het alleen aan monniken met een door de Volksrepubliek China geadministreerde versie van de Geshe-graad is toegestaan om het boeddhisme in het gebied te onderwijzen. Tibetaanse bronnen hebben bevestigd dat de Chinese autoriteiten elders dezelfde beperkingen hebben opgelegd, onder meer in het belangrijke en invloedrijke klooster van Labrang Tashikyil in het Tibetaanse gebied Amdo, de huidige provincie Gansu. In kloosters in de autonome regio van Tibet mochten monniken, die in India hadden gestudeerd en in de gelegenheid waren geweest om onderwijs van de Dalai Lama te ontvangen, al heel lang niet meer lesgeven.[3]

Voetnoten:

[1] International Campaign for Tibet report, ‘China’s herziene religieuze verordening bedreigt voortbestaan Tibetaans boeddhisme’, 18 september 2017, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/september-2017/chinas-herziene-religieuze-verordening-bedreigt-voortbestaan-tibetaans-boeddhisme/

[2] Voor een video van het klooster met Engelse ondertitels, zie het Kham Film Project op: http://www.khamfilmproject.org/sershul-tib/

[3] International Campaign for Tibet rapport, ‘Monniken die in India hebben gestudeerd, uitgesloten van lesgeven in Tibet’, 17 mei 2018,

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/juli/china-dwingt-jonge-tibetaanse-monniken-uit-het-klooster-naar-door-de-overheid-gerunde-scholen-als-onderdeel-van-haar-campagne-om-kloosteronderwijs-te-vervangen-door-politieke-propaganda/

Hoe gek wordt China om zoiets te doen.

Aum Shanthi

Verontrusting over historisch ensemble Potala paleis in Lhasa

Op 17 februari (2018) raasde een grote uitslaande brand door de zevende-eeuwse Jokhang-tempel in Lhasa, een onderdeel van het historische ensemble van het Potala paleis, dat op de Werelderfgoedlijst staat (Afbeelding. 1). De omvang van de schade aan dit gebouw van uitzonderlijke en unieke architecturale en religieuze betekenis, is nog steeds niet bekend, grotendeels vanwege het gebrek aan concrete informatie van de kant van de Chinese autoriteiten, en er bestaat de zorg, dat mogelijk onjuiste reparatiewerkzaamheden worden ondernomen met betrekking tot het historische bouwwerk. Deze ontwikkeling benadrukt het belang van een evaluatie van de status van conserveringswerkzaamheden in de historische en culturele hoofdstad van Tibet, Lhasa, en roept additionele en urgente vragen op voor de 42ste sessie van de Werelderfgoed commissie.

Brand Jokhang tempel 17 februari 2018

Afbeelding. 1: De brandende Jokhang-tempel, 17 februari 2018.

Foto: anoniem

De huidige bedreigingen voor Lhasa’s resterende culturele erfgoed, waaronder het historische ensemble van het Potala paleis, is acuut vanwege een aantal factoren, waaronder een dramatische toename van het Chinese binnenlandse toerisme en een snel uitbreidende infrastructuur, waarin Lhasa een spil is van een nieuw netwerk van wegen, spoorwegen en luchthavens voor zowel militair als civiel gebruik, hetgeen de strategische betekenis van de regio voor de Chinese Communistische Partij weerspiegelt. Deze context wordt onderstreept in het stedenbouwkundig plan voor Lhasa (2007-2020), waarin ontwikkeling en toerisme de belangrijkste prioriteiten zijn, en conservering nauwelijks wordt genoemd. Het stedenbouwkundig plan van juni 2008, waarvan International Campaign for Tibet een kopie heeft bemachtigd, stelt dat de planning prioriteit op korte termijn “het gebruiken van de sprong voorwaarts ontwikkeling” is, terwijl op basis van het lange termijn hoofddoel een “Nieuw Lhasa zal worden gebouwd onder harmonieus en welvarend socialisme.” In het gedeelte over de renovatie van de stad voor toerisme, is er geen sprake van het behoud van historische gebouwen.1)

Potala paleis area

Nightlife Potala area

Afbeelding 2 en 3: De visuele en spirituele integriteit van het Potala-paleis wordt nog steeds verstoord door het fenomeen van moderne verstedelijking.

Foto’s: (2) KB, (3) Carlos Mel Bruno

De historische Tibetaanse architectuur in het oude centrum van Lhasa en de gebouwen in de UNESCO werelderfgoed locatie bufferzone zijn niet adequaat beschermd, ondanks de voorgewende nadruk van de Chinese autoriteiten op hun belang. Slechts ongeveer 50 van de historische gebouwen van Lhasa staan vandaag de dag nog overeind, van 700 in 1948.2) In de jaren tachtig en het begin van de jaren 90 werden de meeste traditionele gebouwen van het oude Lhasa afgebroken en vervangen door drie tot vier verdiepingen tellende betonnen huizen in ‘neo-Tibetaanse’ stijl. Veel van deze gebouwen werden vervangen nadat het Potala Paleis Ensemble was genomineerd als UNESCO Werelderfgoed (het was ingeschreven in 1994) en de historische oude stad door de Chinese autoriteiten was aangewezen, als een “Nationale Historische en Cultureel Beroemde Stad” waarbij de monumentale historische gebouwen in de buurt van de Jokhang-tempel werden aangeduid als “Voorkeur Beschermde Locatie”.3)

Vlak na de nominatie van het Potala-paleis voor UNESCO-status, begin 1995, werd tweederde van de historische gebouwen waaronder het historische Tibetaanse regeringsdistrict Shol aan de voet van het paleis afgebroken.

Nightlife Potala area

Afbeelding. 4: In 2000, slechts ongeveer 50 traditionele huizen werden achtergelaten in het centrum van Lhasa.

Kaart: Andre Alexander

Het UNESCO-werelderfgoed ‘merk’ wordt gebruikt als onderdeel van de ambitieuze plannen van de Chinese regering om het hoogwaardige toerisme in Lhasa en daarbuiten te bevorderen, een onderdeel van China’s strategische en economische doelstellingen in Tibet. In slechts drie dagen tijdens de Tibetaanse en Chinese Nieuwjaarsperiode van 15 tot 18 februari 2018, bezochten 216.400 toeristen de Tibetaanse Autonome Regio, een stijging van 30,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, met een omzet van 25 miljoen dollar in het toerisme.4)

Het beschouwen van Tibetaanse cultuur als gebruiksartikel – terwijl tegelijkertijd de authentieke cultuur wordt ondermijnd door het op Tibetaanse religieuze identiteit gerichte Chinese beleid – werd duidelijk tijdens een recente Toerisme Expo in Lhasa, tijdens welke een ‘nieuwe visie’ op het diep symbolische voormalige huis van de Dalai Lama, het Potala-paleis, werd gepresenteerd in de lobby van het InterContinental Hotel.5)

Tibetanen zelf worden steeds verder gemarginaliseerd door het gebruik van het Chinees als taal van het toerisme in Tibet, waardoor er werkgelegenheid ontstaat voor grote aantallen Chinese immigranten in een op zich arbeidsintensieve industrie.

De hausse in het toerisme valt samen met een trend van intensivering van de repressie en hardline-beleid gericht op de Tibetaanse culturele identiteit. Een officiële circulaire, die in februari in Lhasa en de Tibetaanse autonome regio werd verspreid, drong er bij het publiek op aan om aangifte te doen van degenen, die ervan verdacht worden loyaal te zijn aan de ‘kwaadaardige krachten’ van de Dalai Lama. Daarnaast criminaliseert de circulaire in een verwijzing naar “22 illegale activiteiten” in feite iedereen, die het gebruik van de Tibetaanse taal willen aanmoedigen of de Tibetaanse cultuur willen beschermen, hetgeen bestempeld wordt als “reactionaire en bekrompen nationalistische ideeën”.6)

In een dergelijk politieke klimaat zullen Tibetanen waarschijnlijk bang zijn zich uit te spreken in culturele erfgoed kwesties. Dit zou kunnen verklaren waarom in de nacht van de brand in de Jokhang sommige eerste berichten uit Lhasa ontkenden dat het vuur de Jokhang ook maar had bereikt, ondanks het online circulerende videobewijsmateriaal.

Dit heeft waarschijnlijk invloed op de lokale betrokkenheid van Tibetanen bij culturele erfgoed kwesties in Lhasa. Chinese autoriteiten verwijzen naar een aantal overheidsdepartementen, die betrokken zijn bij conservering, maar verzuimen om de betrokkenheid van Tibetaanse deskundigen, ambachtslieden of lokale mensen te vermelden bij het herzien van plannen, een kwestie, die de Werelderfgoed commissie zou moeten aankaarten. De beperkingen op NGO’s in China en Tibet bemoeilijken het probleem en maken het bijna onmogelijk om te komen tot een ​​onafhankelijke evaluatie van het conservering. Daarnaast is het zeer moeilijk voor UNESCO-delegaties om toegang te krijgen tot Lhasa.

Het historische ensemble in kwestie in Lhasa bestaat uit het Potala-paleis, het winterverblijf van de Dalai Lama sinds de 7e eeuw tot de huidige Dalai Lama’s vlucht in ballingschap in 1959, de Jokhang-tempel, en de Norbulingka, het voormalige zomerpaleis van de Dalai Lama.7)

De drie gebouwen werden bijgeschreven als UNESCO werelderfgoed in respectievelijk 1994, 2000 en 2001. In het stedenbouwkundig plan voor Lhasa wordt het Ensemble-gebied aangewezen als een van de belangrijkste gebieden voor “verbetering” in het “korte termijn bouwplan”, waardoor de vrees ontstaat voor mogelijke sloopwerkzaamheden om toeristische infrastructuur te creëren.

Nightlife Potala area

Afbeelding. 5: Het originele Shasarzur-gebouw in het centrum van Lhasa in 1995. Foto: Andre Alexander

Nightlife Potala area

Afbeelding 6: Het Shasarzur-gebouw vervangen door een gebouw in pseudo-Tibetaanse stijl, Foto: Tibet Heritage Fund

Ook de omgeving is van onschatbare waarde. De overleden expert in de Lhasa-architectuur Andre Alexander schreef: “Lhasa’s prestige en invloed als bakermat en centrum van het Tibetaanse boeddhisme gaf het een centrale rol binnen de Tibetaanse beschaving.” Het is zorgelijk dat noch het UNESCO Werelderfgoed, noch de Chinese Communistische Partij refereren naar het behoud van de historische gebouwen rond de Barkhor of in de bufferzones. Er is duidelijkheid nodig over welke gebouwen zullen worden geconserveerd, evenals over de details in de planning om deze gebouwen te behouden.

Aanbevelingen

  • Het is van groot belang om zowel het Potala Palace-ensemble als het Barkhor-gebied te beschermen. We bevelen aan dat het UNESCO Werelderfgoedcomité richtlijnen geeft over de bescherming van het historische Barkhor gebied en gebouwen in de bufferzone van het Potala Historisch Ensemble, gebaseerd op een duidelijke definiëring van de bufferzones en een gedetailleerd plan voor de bescherming van de weinige overgebleven traditionele gebouwen en tempels. Authentiek cultureel erfgoed is ook een toeristische waarde, mits het niet de lokale Tibetaanse bevolking uitsluit en marginaliseert.
  • De commissie zou moeten aandringen op actieve betrokkenheid van Tibetaanse ambachtslui en deskundigen bij hun culturele erfgoed met het doel de particuliere en openbare Tibetaanse ruimten nieuw leven in te blazen in plaats van deze te veranderen in een museum.
  • De commissie zou moeten aandringen op de antwoorden op vragen over de schade als gevolg van de brand in Jokhang van 17 februari als een zaak van grote urgentie. Daarbij zou de commissie moeten aansturen op toegang tot Lhasa door een UNESCO-delegatie voor een onafhankelijke verificatie van de status van de unieke en waardevolle architectuur, en haar standbeelden en muurschilderingen, met name het Jowo Rinpoche standbeeld. 8)
  • Het Comité moet de Chinese autoriteiten ter verantwoording roepen voor de uitsluiting van het Tibetaanse maatschappelijk middenveld bij conservering kwesties en het van boven opgelegde beheer van Tibetaanse historische en culturele bezienswaardigheden, hetgeen niet strookt met de principes van de UNESCO inzake culturele diversiteit en rechten. (Universele Verklaring van UNESCO over culturele diversiteit, 2001: “De verdediging van culturele diversiteit is een ethische verplichting, onafscheidbaar van respect voor de menselijke waardigheid. Het veronderstelt een instemming met mensenrechten en fundamentele vrijheden, in het bijzonder de rechten van personen, die tot minderheden behoren en die van inheemse volkeren.”) 9)
  • In het stedenbouwkundig plan voor Lhasa (2007-2020) is het Ensemble-gebied aangewezen als een van de belangrijkste gebieden voor “verbetering” in het “korte termijn bouwplan”. De commissie zou moeten aandringen op antwoorden over wat dit inhoudt en ervoor zorgen dat het behoud van historische gebouwen centraal staat in de plannen.

Nightlife Potala area

Afbeelding. 7: De ruïnes van een traditioneel Tibetaans huis, afgebeeld tegen de achtergrond van nieuwbouw. De sloop van traditionele Tibetaanse huizen voor de bouw van socialistische bouwstenen gebeurt dagelijks. Afbeelding geleverd aan de International Campaign for Tibet

Referenties

1) Algemeen stedenbouwkundig plan voor Lhasa (2007-2020) (Revisie), Brochure, Lhasa Gemeentelijk bureau voor grond en hulpbronnen, juni 2008. Kopie in het Chinees en vertaald in het Engels door de International Campaign for Tibet.

2) Onder het ‘Lhasa-ontwikkelingsplan 1980-2000’ en het ‘Barkhor-instandhoudingsplan 1992’. ‘Lessen uit de poging om het architecturale erfgoed van Lhasa’s oude stad te behouden’ door Pimpim de Azevudo en Andre Alexander, Tibet Heritage Fund, uitgegeven door World Heritage Watch, Berlijn 2016, Proceedings of the International Conference in Bonn 2015, UNESCO Werelderfgoed en de rol van het maatschappelijk middenveld. Het geschatte aantal van 700 historisch-traditionele gebouwen in 1948, daalde tot 300 in 1995 en bereikte tegen 2005 het aantal van 50, volgens Amund Sinding-Larsen (2012), Lhasa-gemeenschap, werelderfgoed en mensenrechten’, International Journal of Heritage Studies (p 301).

3) In 1961 en 1988 kondigde de Staatsraad van China de Potala Paleis, de Jokhang-tempel en de Norbulingka waren aangewezen als Staat Voorrang Beschermde Locaties, volgens het rapport over de Status van Conservering van het Historische Ensemble van het Potala-paleis (China), het Verdrag inzake de Bescherming van het Culturele en Natuurlijke Erfgoed van het Wereld Cultureel erfgoed: China, SACH SoC 2015 4/5, Rijksbestuur voor Cultureel Erfgoed, Volksrepubliek China, november 2015. Hetzelfde rapport verklaarde dat de Chinese regeringen de laatste jaren op alle niveaus een reeks inspanningen hebben gedaan om de “authenticiteit en integriteit van de Werelderfgoed bezit in Lhasa veilig te stellen waaronder: goedgekeurde oude stad van Lhasa (Barkhor Historic Area) als unieke en kostbare architectuur van Nationaal Historisch en Cultureel Beroemde Stad en vermelde gebouwen in de bufferzone van de Jokhang-tempel als voorkeur beschermde locaties op verschillende niveaus “.

4) Volgens de door Xinhua geciteerde regionale commissie voor toerisme ontwikkeling, ‘Toerisme bloeit in Tibet tijdens vakantieweek’, 20 februari 2018.

5) International Campaign for Tibet-rapport ‘China toont nieuwe plannen tijdens Tourism EXPO in Lhasa, terwijl van bovenaf opgeleggen van economisch model en repressie doorgaat’, 13 september 2016, https://www.savetibet.org/china-showcases-new-plans-at-tourism-expo-in-lhasa-while-top-down-imposition-of-economic-model-and-repression-continues

6. International Campaign for Tibet report ‘Chinese politie circulaire dringt er bij het publiek op aan om loyaliteit aan ‘kwade krachten’ van de Dalai Lama te rapporteren’, 13 februari 2018, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/februari/chinese-politie-circulaire-dringt-er-bij-het-publiek-op-aan-om-loyaliteit-aan-kwade-krachten-van-de-dalai-lama-te-rapporteren/

7) Werelderfgoed: Erfgoed ensemble van het Potala-paleis, Lhasa (C707), Conservering Status 2017, State Administration of Cultural Heritage, PRC, november 2017. Hetzelfde rapport beschrijft de drie als volgt: “De schoonheid en originaliteit van de architectuur van deze drie locaties, hun rijke versiering en harmonieuze integratie in een opvallend landschap, dragen bij aan hun historische en religieuze belang.”

8. International Campaign for Tibet report, ‘Nieuwe zorg voor de historische structuur van de Jokhang-tempel na grote brand, nu China omvang van de schade geheim houdt’, 12 maart 2018,

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/juni/verontrusting-over-historisch-ensemble-potala-paleis-in-lhasa/

International Campaign for Tibet verwelkomt steunbetuigingen voor Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk – VN-experts roepen op tot onmiddellijke vrijlating

Tashi WangchukTashi Wangchuk

International Campaign for Tibet verwelkomt recente verklaringen door deskundigen van de Verenigde Naties, regeringen, parlementariërs en maatschappelijke organisaties van over de hele wereld ter ondersteuning van de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk.

Gisteren legden zes mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties een verklaring af, waarin ze de vijf jaar gevangenisstraf veroordelen, die door een Chinese rechtbank heeft opgelegd aan Tashi Wangchuk, vanwege zijn werk ter bevordering van culturele en taalkundige rechten van het Tibetaanse volk.

In hun verklaring roepen de deskundigen – vijf Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties en de voorzitter-rapporteur van de Werkgroep Willekeurige Detentie – de Chinese autoriteiten “met klem op zich te houden aan hun internationale mensenrechtenverplichtingen, de heer Wangchuk onmiddellijk vrij te laten en hem een afdwingbaar recht op compensatie en andere herstelbetalingen toe te kennen.”

De experts verklaren verder: “Regeringen mogen onder geen beding legitieme mensenrechten uitingen en activiteiten ondermijnen of onderdrukken door middel van drogredenen, zoals nationale veiligheid, openbare orde of anti-terrorisme.

International Campaign for Tibet verwelkomt de krachtige verklaring van de VN-mensenrechtendeskundigen. ICT’s hoofd van VN-advocacy Kai Mueller: “Tashi Wangchuk’s vreedzame pleitbezorging voor culturele rechten wordt beschermd door het internationaal recht en vallen binnen het Chinese recht zelf. De tegen hem uitgesproken beschuldigingen zijn volkomen absurd. We doen een beroep op regeringen, parlementen en VN-organen van deskundigen om te blijven pleiten voor zijn vrijlating. We verwelkomen deze krachtige verklaring van de VN-experts, alsmede die van regeringen, parlementariërs en het maatschappelijk middenveld ter ondersteuning van Tashi Wangchuk.”

Overzicht van verklaringen van regeringen en parlementariërs

Op 22 mei verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: “We zijn diep teleurgesteld, dat de Chinese overheid Tashi Wangchuk heeft veroordeeld, een pleitbezorger van het Tibetaanse taalonderwijs, op de beschuldiging van het “aanzetten tot separatisme” enkel en alleen voor het uitoefenen van zijn fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting door de eigen regering op te roepen meer aandacht en middelen ter beschikking te stellen voor Tibetaanse taalonderwijs in de Tibetaanse gebieden. We dringen er bij de Chinese autoriteiten op aan om Tashi Wangchuk onmiddellijk vrij te laten en de unieke en afgescheiden religieuze, culturele en linguïstische identiteit van Tibetanen te beschermen.”

Op 23 mei riep de EU op tot de onmiddellijke vrijlating van Tashi Wangchuk: “Chinese mensenrechtenverdediger, Mr Tashi Wangchuk, die sinds in januari 2016 zit opgesloten, werd veroordeeld voor het aanzetten tot separatisme en door het Yushu Intermediate People’s Court op 22 mei 2018 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De rechten op grond van het Chinese strafprocesrecht en internationaalrechtelijke verplichtingen van Tashi, waaronder op een eerlijk proces, op een strafproces zonder onnodige vertraging, en om een ​​goede verdediging op te zetten, zijn niet volledig gerespecteerd. We verwachten van de Chinese autoriteiten dat zij het recht op vrijheid van meningsuiting van alle burgers respecteren, zoals gegarandeerd door de Chinese grondwet en in overeenstemming met de internationale verplichtingen van China, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. China moet er ook voor zorgen dat etnische minderheden gelijke rechten genieten, waaronder vrijheid van meningsuiting en religieuze overtuiging, zoals vereist door het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie, dat China in 1981 heeft geratificeerd. Tashi Wangchuk en andere gedetineerde en veroordeelde mensenrechtenverdedigers en advocaten, waaronder Ilham Tohti, Wang Quanzhang, Li Yuhan, Huang Qi en Yu Wensheng moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.”

In een verklaring op 1 juni riep de Duitse commissaris voor Mensenrechten de regering van de Volksrepubliek China op om Tashi Wangchuk onverwijld vrij te laten en om de culturele en religieuze rechten van het Tibetaanse volk te respecteren. Dit omvat ook het niet hinderen van activiteiten van instellingen van het Tibetaans boeddhisme, zoals de onderwijsinstellingen van Larung Gar en Yachen Gar en niet het onderdrukken van de Tibetaanse taal en cultuur.”

De Franse regering verklaarde: Frankrijk betreurt de vijf jaar gevangenisstraf die is uitgesproken tegen Tashi Wangchuk op 22 mei door de Yushu Intermediate Court voor het aanzetten tot separatisme. Tashi Wangchuk speelde een sleutelrol in de bescherming van de Tibetaanse taal conform de wetten van de Volksrepubliek China. Frankrijk zet zich in voor de bescherming van de mensenrechten. Het is van mening dat de dialoog tussen de Chinese autoriteiten en de plaatselijke bevolking van cruciaal belang is voor het vinden van een ​​duurzame oplossing voor de spanningen in Tibet, met volledige inachtneming van de culturele en spirituele identiteit van Tibet, binnen het raamwerk van de Volksrepubliek China.

Bezorgd over het harde vonnis van de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk, verklaarde de voorzitter van de Subcommissie Mensenrechten van het Europarlement, Pier Antonio Panzeri: “Ik maak me ernstig zorgen over het vonnis van een rechtbank in de Chinese stad Yushu, in welke de heer Tashi Wangchuk wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf op grond van het opruien tot separatisme. De heer Tashi Wangchuk ondernam volledig legitieme werkzaamheden in het bepleiten van de taalkundige en culturele rechten van Tibetanen, zoals dit naar voren kwam in een door de New York Times gepubliceerde documentaire. De vreedzame activiteit om het gebruik van de Tibetaanse taal op lokale scholen te bevorderen, mag nooit worden gestraft, omdat dit een fundamenteel mensenrecht is dat wordt gegarandeerd door de Chinese grondwet en het rechtssysteem. Het is hoogst betreurenswaardig en onrechtvaardig dat de heer Tashi Wangchuk al twee jaar in detentie heeft doorgebracht. Ik roep de Chinese autoriteiten op om de basisprincipes van een eerlijk en transparant proces te respecteren en een zinvolle overweging van de feiten tijdens de beroepsfase te waarborgen. Ik zou graag de aandacht willen vestigen op de resolutie van het Europees Parlement van januari van dit jaar, waarin is aangedrongen op vrijlating van de heer Tashi Wangchuk en op het schrappen van de beschuldigingen tegen hem”.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/juni/international-campaign-for-tibet-verwelkomt-steunbetuigingen-voor-tibetaanse-taalactivist-tashi-wangchuk-vn-experts-roepen-op-tot-onmiddellijke-vrijlating/

Klimaat van totale 24-uurs bewaking en toegenomen restricties tijdens het Tibetaans boeddhistische Saga Dawa festival in Lhasa

De Chinese autoriteiten leggen dit jaar ongekende beperkingen op tijdens het Saga Dawa (de heilige vierde maand voor Tibetaanse boeddhisten) in Lhasa, waarbij ambtenaren 24-uur per dag Tibetanen monitoren, die zich inlaten met devotionele activiteiten, aldus de Chinese staatsmedia.

China staat niet toe dat Tibetanen, die de lid zijn van de Communistische Partij, deelnemen aan religieuze activiteiten, maar dit jaar wordt deze maatregel veel strenger gehandhaafd dan in voorgaande jaren en heerst er een politiek klimaat van totale surveillance. Een aankondiging op 25 mei 2018 door de Chinese Engelstalige Global Times stelt, dat er dit jaar “verbeterd toezicht is op de openbare orde en veiligheid tijdens het festival door ambtenaren 24 uur per dag in te zetten en het aan leden van de Partij te verbieden om deel te nemen aan religieuze activiteiten in verband met Saga Dawa”. Ook is in het oosten van Tibet een bevel uitgevaardigd aan ouders om noch zelf deel te nemen, noch hun kinderen mee te nemen naar kloosters of religieuze evenementen tijdens deze periode.

Een professor aan de Tibet University, Xiong Kunxin, werd door Global Times aangehaald met te zeggen, dat de veiligheidsmaatregelen, die al streng waren, “zijn verbeterd tijdens het festival, met name op belangrijke en drukke plaatsen, zoals het Potala Paleis.” Als bedevaartsoord is de Jokhang Tempel in Lhasa van diepe betekenis tijdens de hele maand Saga Dawa. Naar wordt aangenomen heeft op de 15e van deze maand de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha plaatsgevonden.

Bij het begin van de religieuze festival maand op 16 mei 2018, circuleerden de autoriteiten in Chamdo (Chinees: Changdu) in de Tibetaanse Autonome Regio een verbod voor families om deel te nemen aan welke vorm van religieuze of godsdienstige uiting dan ook in verband met de heilige maand. Deze uitspraak zal grote invloed hebben op Tibetaanse families; devotionele praktijken en altruïstisch gedrag zijn met name belangrijk tijdens Saga Dawa. Naar verondersteld worden tijdens deze maand alle positieve en negatieve acties honderdduizend keer vermenigvuldigd.

Een kennisgeving aan de ouders van de kinderen op de Chamdo Stad #2 Gemeentelijke Kleuterschool verklaarde dat “om vooruitgang te boeken met hun ideologische onderwijs” moeten kinderen niet worden meegenomen naar kloosters of religieuze evenementen, en ouders zouden zelf ook niet deze gebeurtenissen moeten bijwonen. Onder verwijzing naar de ruime bevoegdheden van de veiligheidsdiensten, kondigde de waarschuwde aan dat: “De hogere overheden heimelijk zullen toekijken, en zij die regels breken zullen worden bestraft”.

De aankondiging werd op het Lhasa People’s regering website gepubliceerd (in het Engels): http://www.globaltimes.cn/content/1103979.shtml

Een vertaling van de aankondiging is opgenomen in dit International Campaign for Tibet bericht, ‘Maatregel verbiedt families om religieuze activiteiten te verrichten tijdens belangrijkste boeddhistische festival’, 18 mei 2018, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/maatregel-verbiedt-families-om-religieuze-activiteiten-te-verrichten-tijdens-belangrijkste-boeddhistische-festival/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/klimaat-van-totale-24-uurs-bewaking-en-toegenomen-restricties-tijdens-het-tibetaans-boeddhistische-saga-dawa-festival-in-lhasa/

ICT Actie voor Tashi Wangchuk

Tashi Wangchuk protest bij Chinese ambassade in Nederland door D-Light Films.

Op vrijdag 25 mei betoogden tientallen Tibetanen en supporters bij de Chinese ambassade in Den Haag om te protesteren tegen de onterechte veroordeling van Tashi Wangchuk tot 5 jaar gevangenisstraf voor het op vreedzame wijze opkomen voor de culturele rechten van zijn volk.

Sinds zijn veroordeling op dinsdag 22 mei voor het beschermen van de Tibetaanse taal en cultuur, hebben de Verenigde Staten, de EU, Frankrijk en Canada krachtige verklaringen uitgebracht waarin China wordt opgeroepen het recht op vrijheid van meningsuiting te respecteren en zich te houden aan de door China ondertekende Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In Nederland heeft Tweede Kamerlid, mevrouw Karabulut van de SP direct kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en hem gevraagd een duidelijk standpunt in te nemen over de veroordeling van Tashi Wangchuk.

Ook internationale mensenrechten organisaties, zoals Human Rights Watch en Amnesty International meldden in hun persbericht dat de door China opgelegde gevangenisstraf ongerechtvaardigd is en dat er geen enkel bewijs is voor de aanklacht voor het ‘aanzetten tot seperatisme’.

Tijdens de demonstratie werd China opgeroepen in een aangeboden petitie, de Tibetaanse taalactivist onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/ict-actie-voor-tashi-wangchuk/

Tibetaanse gevangene vrijgelaten na meer dan tien jaar gevangenis voor protesten in 2008

Een Tibetaan, die had deelgenomen aan de protesten van in maart 2008 in Lhasa is twee maanden na het einde van zijn tien jaar lange gevangenisstraf naar huis teruggekeerd.

Dashar bij thuiskomst

Dashar bij zijn thuiskomst in Sershul in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze.

Dashar uit Sershul in Kardze (Chinees: Ganzi) in het Tibetaanse gebied Kham werd in Lhasa opgesloten op beschuldiging van betrokkenheid bij protesten op 10 maart 2008. Deze protesten vormden het startschot voor een golf van demonstraties, die Tibet overspoelden aan de vooravond van de Olympische Spelen die zomer in Peking.

Naar verwachting zou hij op 15 maart vrijkomen, maar pas deze week werd hij vrijgelaten. Dashar’s dochter, die in ballingschap leeft, bevestigde zijn vrijlating en de verwelkoming met ceremoniële sjaals door Tibetanen thuis. Details over zijn gezondheidstoestand zijn niet bekend.

De meeste vrijgelaten gevangenen moeten grondig medische onderzoek ondergaan en hebben vaak vele maanden van medische zorg nodig.

Twee monniken, die op hetzelfde moment als Dashar werden gearresteerd, werden na marteling en wrede ondervragingstechnieken in kritieke toestand op 10 maart 2013 vrijgelaten uit de gevangenis. De monniken, Lobsang Ngödrüp en Soepa, beiden achter in de dertig, waren vermoedelijk betrokken geweest bij hetzelfde protest – een demonstratie op 10 maart 2008 voor de Jokhang tempel in Lhasa, waar zij protesteerden tegen het hardhandig optreden van de regering tegen eerder die dag gehouden vreedzame protesten.

Tibetaanse voormalige politieke gevangenen blijven onder zware controle staan en omdat ze nog steeds door de overheid worden gezien als een ‘bedreiging’ voor de Chinese partij staat, hebben ze vaak te maken met isolatie, angst en spanningen, in aanvulling op chronische aandoeningen, pijn en trauma’s.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/tibetaanse-gevangene-vrijgelaten-na-meer-dan-tien-jaar-gevangenis-voor-protesten-in-2008/

Dat is weer goed al zal deze het misschien nog moeilijk hebben om het allemaal te verwerken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tashi Wangchuk
Geef om de vrijheid van Tashi Wangchuk!
Beste Bruno,

Vandaag bereikte ons het droevige nieuws over het lot van Tashi Wangchuk. Na twee jaar gevangenschap volgde in januari van dit jaar zonder enige vorm van proces plots een rechtszaak voor de voorvechter van de unieke Tibetaanse cultuur en taal. Tashi Wangchuk is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf vanwege ‘separatisme’, zonder enig overtuigend bewijs.

Tashi liet zich in 2015 in de New York Times kritisch uit over het Chinese cultuur- en onderwijsbeleid. De succesvolle winkelier met een nomadische achtergrond wilde onder meer bij de Chinese staatstelevisie aandacht vragen voor de stelselmatige vernietiging van de Tibetaanse taal en cultuur. Twee maanden na de publicatie van de indringende New York Times video ‘A Tibetan’s Journey for Justice’ over Tashi’s strijd werd hij gearresteerd en naar verluidt gemarteld.

International Campaign for Tibet stelt dat Tashi onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet worden vrijgelaten. Hij voerde immers actie binnen de grenzen van de Chinese grondwet. Want daarin staat:

‘Alle nationaliteiten hebben de vrijheid om hun eigen gesproken en geschreven talen te gebruiken en te ontwikkelen en om hun eigen volksmanieren en gebruiken te behouden of te hervormen.’

We zullen alles op alles zetten om de internationale politiek, waaronder de Nederlandse regering, te vragen om de Chinese autoriteiten aan te spreken op het lot van Tashi Wangchuk en we zullen waar mogelijk Tashi Wangchuk en zijn familie ondersteunen. Tevens wordt op vrijdag 25 mei van 10 tot 11 uur een demonstratie gehouden bij de Chinese ambassade in Den Haag (Adriaan Goekooplaan 7).

Dit kunnen we alleen doen met jouw financiële steun. Bruno, geef jij om het lot van Tashi Wangchuk? Steun Tashi dan met een gift. Alvast hartelijk dank.

Dit kwam privé binnen.
En dit is op de site te vinden.

Persbericht International Campaign for Tibet – 22 mei 2018

AMSTERDAM – Tashi Wangchuk (33), pleitbezorger voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet, moet onmiddellijk worden vrijgelaten, stelt International Campaign for Tibet (ICT).

Tashi Wangchuk (33), pleitbezorger voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet, is op 22 mei 2018 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van ‘aansporing tot separatisme’ door de Yushu Intermediate rechtbank. 

Demonstratie Tashi Wangchuk

Demonstratie voor Tashi Wangchuk bij de Chinese Ambassade, 27 januari 2017, (Copyright: ICT)

De rechtszaak, die niet langer dan een dag duurde, vond eerder dit jaar plaats op 4 januari 2018. In een interview in de The New York Times in november 2015 leverde Tashi Wangchuk kritiek op het Chinese culturele en onderwijsbeleid. In januari 2016 werd hij door Chinese autoriteiten gearresteerd en beschuldigd van het aanzetten tot separatisme, waarvoor geen enkel overtuigend bewijs is geleverd.

“Er is geen duidelijkere en absurdere indicatie voor de extremistische houding van het huidige Chinese leiderschap, wanneer een jongeman onbarmhartig hard wordt afgestraft, omdat hij probeert zijn eigen taal te spreken en zijn bezorgdheid op vreedzame wijze uitspreekt over een toekomst waarin Tibetaanse kinderen misschien niet in staat zouden zijn om dit ook te doen. In dit geval stonden de rechten van minderheden, zoals die vastliggen in de Chinese grondwet voor de rechter en de uitkomst daarvan weerspiegelt de irrelevantie van China’s beweringen om de Tibetaanse taal en cultuur te beschermen. Tashi Wangchuk moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten”, zegt Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet.

Twee jaar geleden op 27 januari 2016 werd Tashi Wangchuk aangehouden naar aanleiding van de publicatie van een video in de New York Times (Tashi Wangchuk: A Tibetan’s Journey for Justice), waarin verslag gedaan wordt van zijn pogingen om bij de officiële instanties een verzoek in te dienen voor extra Tibetaanse taallessen op scholen in de regio Yulshul.

De Tibetaanse taal – het fundament van de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit – is de afgelopen zes decennia onder het Chinese bestuur gestaag ondermijnd. Chinese autoriteiten richten zich op de dominantie van de Chinese taal ten koste van het Tibetaans en ook marginaliseren ze de Tibetaanse taal door deze te verwijderen uit het lesrooster. Chinese beleid dat de Tibetaanse taal ondermijnt, is in strijd zijn met bepalingen van China’s eigen grondwet en andere wetten, met name de Wet op Regionale Etnische Autonomie. Beschermende bepalingen in de Chinese wet voor taal en cultuur worden in in Tibet niet ten uitvoer gelegd.

ICT sluit zich aan bij Human Rights Watch en Amnesty International in hun oproep voor de onmiddellijke vrijlating van Tashi Wangchuk.

Op vrijdag 25 mei van 10 tot 11 uur organiseert ICT een demonstratie bij de Chinese Ambassade in Den Haag (Adriaan Goekooplaan 7).

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Voor wat moet iemand zo een lange straf krijgen?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Maatregel verbiedt families om religieuze activiteiten te verrichten tijdens belangrijkste boeddhistische festival

Lokale overheden in Chamdo, een grote stad aan de oostelijke Tibetaanse regio Kham hebben een circulaire doen uitgaan, waarin ze families verbieden om het religieuze en godsdienstige handelingen te verrichten in verband met het gisteren (16 mei) begonnen heilige boeddhistische festival van Saga Dawa.

Een berichtgeving van de Chamdo (Chinees: Changdu) Stad # 2 Gemeentelijke Kleuterschool aan de ouders van de kinderen verklaarde dat “om hun ideologische onderwijs te bevorderen” mogen kinderen niet worden meegenomen naar kloosters of religieuze evenementen. Ouders zelf mogen deze evenementen ook niet bezoeken. In een herinnering aan de vergaande bevoegdheden van het veiligheidsapparaat, waarschuwde de aankondiging dat: “De hogere overheden heimelijk zullen toekijken, en zij die regels overtreden, zullen worden bestraft”.

Een soortgelijke instructie werd vorig jaar uitgevaardigd tegen de Jebumgang Midden School in Lhasa, waarin religieuze activiteiten werden veroordeeld als ‘bijgeloof’ en het families verboden werd deel te nemen aan religieuze activiteiten tijdens Saga Dawa.

Deze uitspraak zal grote invloed hebben op de Tibetaanse families. Devotiepraktijken en altruïstisch gedrag zijn met name belangrijk tijdens Saga Dawa, die de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha herdenkt. Het staat bekend als de ‘maand van de verdiensten’, en naar veronderstelling worden alle positieve en negatieve acties miljoenen keren vermenigvuldigd.

Een vertaling van de instructie uit het Tibetaans is als volgt:

Kennisgeving aan de ouders

Op basis van een bevel van de commissie Onderwijs Zaken van de TAR, de Gemeentelijke Volksregering, en het Gemeentelijk Onderwijs Bureau, krijgen ouders het volgende advies tijdens de 4e Tibetaanse maand van Saga Dawa:

  1. Om hun ideologische onderwijs te bevorderen mogen kinderen niet worden meegenomen naar kloosters of religieuze evenementen;
  2. Als verzorgers van kinderen, mogen ouders zelf ook niet naar kloosters of religieuze evenementen;
  3. De hogere autoriteiten zullen heimelijk toekijken en zij die regels overtreden, zullen worden bestraft;
  4. Als dagelijkse controles bij scholen op afwezige leerlingen aan het licht brengen, dat zij in het geheim zijn meegenomen naar kloosters of religieuze activiteiten, zullen ze direct worden overgedragen aan de Bureau voor Opvoeding;
  5. Ouders worden verzocht om het werk van de scholen te ondersteunen door op de veiligheid van hun kinderen toe te zien.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/maatregel-verbiedt-families-om-religieuze-activiteiten-te-verrichten-tijdens-belangrijkste-boeddhistische-festival/

Ze zullen nooit hun ding mogen doen. De Chinezen zullen er altijd een stokje voorsteken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Monniken die in India hebben gestudeerd, uitgesloten van lesgeven in Tibet

In India “fout opgeleide” monniken verbannen uit het onderwijs in Lithang

Hoogopgeleide Tibetaanse monniken die in India hebben gestudeerd, worden uitgesloten van het lesgeven in het Boeddhisme bij terugkeer naar huis in het gebied van Lithang in het oosten van Tibet. De nieuwe maatregel van de Chinese autoriteiten is een indicatie van de Chinese inbreuk op de godsdienstvrijheid van Tibetaanse boeddhisten, die proberen onderricht te krijgen leer van gekwalificeerde meesters, zoals monniken, die in India hebben gestudeerd en zeer gewaardeerd worden om hun grondige kennis van de leerstellingen. Het is ook een huiveringwekkende signaal van de intentie om de invloed van de Dalai Lama uit te roeien en religie te gebruiken als instrument om hardvochtige politieke doelen van de Communistische Partij te bereiken.

Een verslag in de officiële Chinese media deze week verklaarde dat “de monniken, die ‘fout’ opgeleid zijn in India worden uitgesloten van het lesgeven in het Boeddhisme voor inwoners van de gemeente Litang [Tibetaans: Lithang]” in de Tibetaanse autonome Prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan. Het bericht in de Global Times van 15 mei (2018) citeerde Zhu Weiqun, die aan het hoofd staat van het Comité Etnische en Religieuze zaken van het belangrijke politieke adviesorgaan van de regering met te zeggen dat: “Aangezien sommige monniken onderwijs ontvangen in het buitenland van de 14e Dalai Lama-kliek – die China als separatisten beschouwt – is het noodzakelijk om het toezicht aan te scherpen om te voorkomen dat de kliek met behulp van lokale boeddhisten separatistische activiteiten uitvoert.”[1]

Het rapport stelt dat het alleen monniken, die de door de Volksrepubliek China gereguleerde versie de Geshe graad (van een van de hoogste niveaus van Tibetaanse boeddhistische wetenschap) zou worden toegestaan om in het gebied les te geven in het boeddhisme. Terwijl het artikel specifiek Lithang genoemd, hebben Tibetaanse bronnen bevestigd dat de Chinese autoriteiten elders dezelfde beperkingen opleggen, zoals in het belangrijke en invloedrijke Tashikyil klooster van Labrang in het Tibetaanse gebied Amdo, de hedendaagse provincie Gansu. Monniken, die in India hebben gestudeerd mogen al langere tijd niet lesgeven in de kloosters in de Tibetaanse Autonome Regio, waaronder in de drie belangrijkste religieuze instellingen van Sera, Drepung en Ganden.

De vrees bestaat dat de maatregel ook elders zal worden ingevoerd in het kader van de campagne van de partij autoriteiten om Tibet te door middel van religie te controleren en zo uitvoering te geven aan een meer systematische aanpak, zoals die onlangs gearticuleerd werd in een officieel op 8 april (2018) gepubliceerd witboek.[2] De Chinese regering verwart de vreedzame religieuze praktijk met een ‘bedreiging’ voor de veiligheid van China en creëert een gevaarlijke politieke omgeving voor monniken, nonnen en leken-Boeddhisten, en probeert hen op deze manier verder te isoleren van de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhisten buiten China.[3]

Een voormalige monnik uit Labrang zei: “In de loop der jaren zijn veel Tibetanen naar de Tibetaanse boeddhistische kloosters in het zuiden van India gereisd om er te studeren voor de hoogste Lharampa (Geshe) graad. Zij hebben ook de mogelijkheid gekregen om onderricht van de Dalai Lama, en belangrijke religieuze leiders van andere scholen, zoals de Karmapa, te ontvangen. Terwijl sommige in India blijven om monniken te onderwijzen, willen anderen vaak juist terugkeren naar huis in Tibet om de lokale bevolking te onderwijzen. Ze zijn enorm gerespecteerd voor hun kennis en omdat ze het onderricht van de Dalai Lama gevolgd hebben. Nu dit wordt gestopt, vormt dit een gevaarlijke escalatie in de bedreiging voor Tibetaanse boeddhisten in Tibet.”

Monniken, die in India hebben gestudeerd worden over het algemeen meer gerespecteerd en hebben meer invloed binnen Tibetaanse gemeenschappen, dan degenen die gestudeerd hebben voor de kwalificatie van Geshe Lharampa in China. De Chinese autoriteiten begonnen in 2004 met hun eigen versie van de Geshe Lharampa kwalificatie, hoewel de officiële media erkennen dat de geschiedenis van Lharampa “400 jaar terug gaat.”[4] Global Times verklaarde dat sinds 2004 aan ongeveer 105 monniken in de Tibetaanse Autonome Regio de Chinese versie van de academische graad is toegekend.[5]

Ten minste twee in India opgeleide Geshes zijn al uitgewezen uit het Lithang klooster in het Tibetaanse gebied Kham, aldus de Tibetaanse dienst van Radio Free Asia. In een rapport van 16 mei citeerde RFA een bron met te zeggen dat: “De twee Geshes, Lobsang Dondrub en Lobsang Choepak, werden beide opgeleid aan het Sera klooster in India en studeerde af met Lharampa diploma’s. […] Verschillende andere Geshes, die na hun opleiding aan Sera naar Tibet zijn teruggekeerd, staat een soortgelijk lot te wachten en de Chinese autoriteiten staan hen niet eens toe dat ze zich bij het klooster in Lithang aansluiten.”[6]

De bewering in de Global Times, dat het onderwijs voor Tibetaanse boeddhistische monniken in India onwettig en “fout” is, is in overeenstemming met de recente claims van Chinese functionarissen dat het Tibetaanse boeddhisme ontstaan is in China. Dit druist in tegen de het feit, dat de oorsprong van het boeddhisme in het oude India ligt en de ontwikkeling ervan in de loop van honderden jaren plaatsvond in Tibet, lang voor de komst van de Chinese overheersers. In een verklaring stelde het Executive Plaatsvervangend Hoofd van het United Front Work Department, Zhang Yijiong, tijdens een persconferentie in Peking in oktober vorig jaar, dat het Tibetaanse boeddhisme “een bijzondere vorm van religie is, die haar oorsprong heeft in China”. Dit is ook in tegenspraak met eerdere bevestigingen van Xi Jinping zelf, dat het Tibetaanse boeddhisme van oorsprong uit India komt.[7] Zhang Yijiong’s theatrale opmerkingen waren bedoeld om de prominente plaats van de Volksrepubliek China aan te tonen als wereldleider in het boeddhisme en de positie van India, het land waar het boeddhisme is ontstaan, te ondermijnen. Tegelijk was de verklaring ook een aanval op de Dalai Lama – die vaak benadrukt dat het Tibetaanse boeddhisme erfgenaam de Nalanda traditie van het oude India.[8]

Op deze manier wordt het “Boeddhisme tot baksteen in de bouw van het Chinese nationalisme”. De inlijving van het Tibetaans boeddhisme door de Chinese staat lijkt ingegeven om politieke doelstellingen te verwezenlijken.[9] Nieuwe en strengere maatregelen voor de sinificatie van het boeddhisme werden gezet op het belangrijke 19e partijcongres in oktober 2017.

Het artikel in de Global Times van 16 mei meldde dat de gemeente Lithang in Kardze elk jaar  ‘patriottische opvoeding’ klassen houdt voor diegenen, die hun Geshe graad hebben ontvangen in India. “Degenen die zich niet goed gedragen op de patriottische klassen of ‘tekenen tonen van separatistische intenties’ worden strikt gecontroleerd en uitgesloten van het onderwijzen van het boeddhisme aan het publiek,” meldde de Global Times.

De nieuwe ontwikkelingen weerspiegelen een steeds repressiever klimaat in Lithang, een gebied van grote historische, culturele en religieuze betekenis voor Tibetanen. In de jaren 1950 was het gebied een van de centra van verzet tegen het Volksbevrijdingsleger en het 16e eeuwse klooster van Lithang, een van de grootste en belangrijkste in de regio, werd in 1956 gebombardeerd door Chinese troepen. In 2015 was er een toename in het hardhandig optreden in het gebied na de dood van een gerespecteerde religieuze en leider van de gemeenschap, Tenzin Delek Rinpoche, die al een levenslange gevangenisstraf uitzat in de gevangenis en onder verdachte omstandigheden omkwam in de gevangenis. Beperkende maatregelen werden dit jaar verscherpt en Tibetanen uit Lithang, die het onderricht van de Dalai Lama in januari in Bodh Gaya in India bezochten, werden teruggeroepen en moesten politieke heropvoeding ondergaan. “De Chinezen waren zeer grof in de omgang met hen,” meldde een Tibetaanse bron aan Radio Free Asia.[10]

Voetnoten:

[1] www.globaltimes.cn/content/1102208.shtml Zhu Weiqun is de voormalig plaatsvervangend hoofd van de United Front Work Department en één van de meest prominente critici van de Dalai Lama. Zie International Campaign for Tibet rapport, 2 mei 2016, ‘The ‘giftige vruchten’ van de religieuze beleid van Tibet als China ‘Living Buddha’ databank invoert’, https://www.savetibet.org/the-poisonous-fruit-of- tibets-religieus-politiek-as-china-publiceert-woon-buddha-databank /

[2] Een witboek ‘China’s beleid en praktijken inzake het beschermen van de vrijheid van godsdienst’ werd door het bureau voor de Staatsraad voor Informatie van China in Beijing gepubliceerd op 3 april 2018.

[3] Herziene regels voor religieuze activiteit, afgegeven door de Chinese Raad van State op 7 september 2017 consolideren de vergaande bevoegdheden van de Communistische partij staat over de levens en de geloofsovertuigingen van mensen en zijn een verdere bedreiging voor het voortbestaan van Tibetaans boeddhisme in Tibet. International Campaign for Tibet rapport, 18 september 2018, https://www.savetibet.org/chinas-revised-religious-regulations-threaten-survival-of-tibetan-buddhism/

[4] Volgens het bureau van de Geshe Lharampa van Jokhang tempel was het eerste Geshe Lharampa examen bij de tempel in 2004. (China Daily, 3 april 2014, www.chinadaily.com.cn/china/2014-04/03/content_17405288_3.htm)

[5] rapport Global Times, 16 mei 2018.

[6] Radio Free Asia rapport, 16 mei 2018, https://www.rfa.org/english/news/tibet/banned-05162018125900.html

[7] Zhang Yijong ging verder met te zeggen dat, hoewel het waar is dat het is “beïnvloed door andere religies en andere culturen” (een verwijzing naar India) “[…] is het niet een verworven religie. Het is ontstaan [sic] in China, het heeft zijn wortels in China. Het is dus een voorbeeld van ‘Chineesheid’. Het heeft Chinese oriëntatie “International Campaign for Tibet rapport, ‘Xi Jinping verstevigt greep op de macht in partijcongres: nieuwe leiders bekend gemaakt en hun invloed op Tibet-beleid’., 1 november 2017, https://www.savetibet.org/xi -jinping-cement-grip-on-power-at-party-congres-new-leiders-onthulde-en-hun-invloed-on-tibet-beleid /

[8] Zie bijvoorbeeld ‘het Tibetaans boeddhisme is de erfgenaam van de oude Indiase traditie van Nalanda: Zijne Heiligheid de Dalai Lama’, 1 januari 2018, tibet.net/2018/01/tibetan-buddhism-is-the-heir-to-ancient-indias-nalanda-tradition-his- heiligheid-the-dalai lama /

[9] Zhang Yijiong’s bizarre claim werd ook slechts enkele dagen later in de Chinese staatsmedia tegengesproken, toen een Chinese onderzoeker, Hu Zhiyong, verklaarde: “het is waar dat het boeddhisme afkomstig uit India, maar de religie bloeide in China nadat het werd gelokaliseerd om het beter aan te passen aan de Chinese samenleving “Global Times, ‘Indiase cultuur controleert China’ opmerkingen zijn een truc om nationale trots aan te wakkeren: experts’, door Zhao Yusha, 25 oktober 2017.

[10] Radio Free Asia rapport, 16 mei 2018, https://www.rfa.org/english/news/tibet/banned-05162018125900.html

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/monniken-die-in-india-hebben-gestudeerd-uitgesloten-van-lesgeven-in-tibet/

Dit is toch te gek om waar te zijn.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Charissa is living on the borderline

Leven met een persoonlijkheidsstoornis

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

volwassen worden met adhd

schrijfsels hyperkinetisch en emotioneel tot menselijkheid gebracht

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Tinkerbell's House of Magic

Spiritueel , reiki , orakel kaarten en edelstenen

Kitty Wu Cares

Yes I care, someone has to!

Morgana Brighid

Spiritualiteit en hekserij

Debbythechocoholic

FOOD⎢YOGA⎢ LIFE

YogaDagboek

Yoga • Voeding • Lifestyle

HARME BLOGT

marginale blogs van een 70 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

schrijver, boeddhist, yogi / writer, buddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

WishMeAvril

Healthy Happy Lifestyle

struikuiltje

Persoonlijk blog

Beejoie

Bits & ends

LiefsCarolien.nl

Inner beauty, Food, Lifestyle and with a sparkle of personal

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Narcisme : Hoe ga je er mee om?

Omgaan met een narcist(e) en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

Personal Plus Training

Personal training op locatie

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Femke's dagboek

Een kijk op dagelijkse beslommeringen

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

Kanker en dan .....

Het leven gaat verder

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Elyzenn

tussen Focus en Flow

%d bloggers liken dit: