Tag Archive: Tibet


Uitnodiging: ontmoet leden van het Tibetaanse parlement

Wat is geweldloosheid voor Tibetanen?
Kom en praat mee!

Save Tibet !

Op uitnodiging van International Campaign for Tibet maken vier leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap dit najaar een tour door Europa. Tijdens deze reis vragen ze aandacht voor de huidige situatie in Tibet. Van 24 tot 30 november brengen zij ook een bezoek aan Nederland.

Ondanks de brute onderdrukking door China heeft het Tibetaanse volk het pad van geweldloosheid en dialoog gekozen. Al meer dan 30 jaar proberen de Dalai Lama en de Tibetanen door een ‘Middenweg benadering’ een voor zowel China als Tibet vreedzame oplossing te vinden.

Te vaak echter blijven volken zoals de Tibetanen, en groepen die op geweldloze wijze hun conflicten proberen op te lossen, in de kou staan. De Tibetaanse delegatie wil de ervaringen van, en uitdagingen voor het Tibetaanse volk in dit opzicht met ons delen en tevens met jou van gedachten wisselen over hoe wij geweldloosheid een belangrijkere plaats in onze wereld kunnen geven.

Het is een bijzonder voorrecht voor mij om je uit te nodigen voor een speciale ontmoeting met hun op zaterdag 25 november in de Rode Hoed te Amsterdam.

Meld je hier aan.

Wij hopen dat je in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn, zodat zij jou persoonlijk kunnen ontmoeten en bedanken voor je steun voor het Tibetaanse volk.

Locatie:
De ontmoeting zal plaatsvinden op 25 november van 15.00-17.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.

Programma:
14.30 uur                     inloop
15.00 uur                     start programma
16.30 uur                     filmvertoning
17.00 uur                     receptie

Aanmelden:

Wij verzoeken je vriendelijk om je vóór 20 november op te geven via www.savetibet.nl/uitnodiging-rode-hoed.
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via tel.: 020-3308265 of e-mail: icteurope@savetibet.nl.

Wij kijken uit naar je komst.
Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa,
Executive Director

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Advertenties

China is geen normale partner!

China is geen normale partner

Geen democratie of rechtsstaat, executies en marteling op grote schaal, afwijkende meningen niet worden getolereerd.

In de komende kabinetsperiode zal China ook voor Nederland een steeds belangrijker rol gaan spelen. Meer een meer wordt China gezien als een nieuwe partner. Al vanaf het begin van de Chinese opendeurpolitiek heeft het Westen de illusie gehad dat door constructieve toenadering en handel China vanzelf zou evolueren van dictatuur tot democratie.

Het is duidelijk dat de Chinese communistische partij democratische beginselen en mensenrechten niet openhartig zal omarmen. China ziet democratie, mensenrechten en de rechtsstaat immers als directe bedreiging voor de eigen machtspositie. De Chinese president Xi Jinping nu zelfs ook openlijk afstand genomen van deze “verderfelijk Westerse waarden”, en presenteert hun eigen totalitaire politieke model als voorbeeld voor de rest van de wereld.

Dit is een uitermate zorgwekkende ontwikkeling, niet alleen voor Tibet en China, maar ook voor de rest van de wereld. China is een land zonder democratie of rechtsstaat, waar executies en marteling op grote schaal plaatsvinden en waar afwijkende meningen niet worden getolereerd. Wij zijn van mening de fundamentele mensenrechten voor ieder mens moeten gelden en dat herbezinning van onze relatie met China dringend geboden is:

China kan geen normale partner zijn.

Ondertussen krijgt China internationaal steeds meer politieke en economische invloed en probeert zij en haar autoritaire politieke model aan de rest van de wereld op te leggen. Wij denken dat hier voor Nederlandse regering een essentiële rol ligt om een duidelijk tegenwicht te bieden aan deze onwenselijke trend.

Tibet is een afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als een land eenmaal onder de invloedssfeer van China is gekomen. Tibet is na 60 jaar bezetting verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Met name de Tibetaanse taal en religie als belangrijke dragers van de Tibetaanse cultuur en identiteit worden systematisch onderdrukt. Tibetanen, die vreedzaam hiertegen protesteren, worden gestraft met heropvoedingskampen, marteling en niet zelden de dood. ICT en andere mensenrechtenorganisaties maken zich ernstig zorgen over de aanhoudende mensenrechtenschendingen en het repressieve Chinese beleid in Tibet. Daarnaast denken wij dat ook wij in Nederland ons zich zorgen moet maken over de toenemende invloed van een totalitair land als China.

Al meer dan 30 jaar proberen Tibetanen in Tibet en in ballingschap op geweldloze wijze een oplossing te vinden voor hun situatie en zij zijn een natuurlijke partner voor al diegenen, die zich inzetten voor democratie, de rechtsstaat en mensenrechten, en die dialoog en wederzijds respect zien als oplossing. De Nederlandse regering heeft een unieke kans een positief en geloofwaardig signaal af te geven voor alle groepen die langs de geweldloze weg hun aspiraties nastreven.

We mogen niet accepteren dat Westerse regeringen om economische redenen en kortzichtig eigenbelang de andere kant op kijken.

Handel mag nooit boven mensenrechten gaan.

De vreedzame strijd van Tibetanen voor vrijheid, geweldloosheid, dialoog en mensenrechten in Tibet moeten de onvoorwaardelijke steun van onze regering krijgen. Juist een land als Nederland kan een sleutelrol spelen om een oplossing tot stand te brengen in het conflict tussen China en Tibet.

Wij denken ook dat de opstelling van onze Minister van Buitenlandse Zaken inzake mensenrechten dan ook essentieel is voor het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de eigen regering.

Het Tibetaanse volk heeft dringend onze steun nodig. Door onze petitie te ondertekenen helpt u het Tibetaanse volk een stem te geven en zorgt u dat onze Minister van Buitenlandse Zaken mensenrechten serieus neemt.

ICT’s Tibet Actie Team lanceert nieuwe campagne in Utrecht:

China is geen normale partner!

Wat: Mobilisatie campagne voor de petitie gericht aan minister Halbe Zijlstra

Wanneer: zaterdag 11 november van 13-17 uur

Kom ook langs en teken de petitie zodat de Nederlandse regering de mensenrechtensituatie in Tibet aankaart bij de Chinese leiders.

Of teken op: www.chinaisgeennormalepartner.nl / Sharing is caring!

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Save Tibet !
Wat is geweldloosheid voor Tibetanen?
Kom en praat mee!
Beste Bruno,

Op uitnodiging van International Campaign for Tibet maken vier leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap dit najaar een tour door Europa. Tijdens deze reis vragen ze aandacht voor de huidige situatie in Tibet. Van 24 tot 30 november brengen zij ook een bezoek aan Nederland.

Ondanks de brute onderdrukking door China heeft het Tibetaanse volk het pad van geweldloosheid en dialoog gekozen. Al meer dan 30 jaar proberen de Dalai Lama en de Tibetanen door een ‘Middenweg benadering’ een voor zowel China als Tibet vreedzame oplossing te vinden.

Te vaak echter blijven volken zoals de Tibetanen, en groepen die op geweldloze wijze hun conflicten proberen op te lossen, in de kou staan. De Tibetaanse delegatie wil de ervaringen van, en uitdagingen voor het Tibetaanse volk in dit opzicht met ons delen en tevens met jou van gedachten wisselen over hoe wij geweldloosheid een belangrijkere plaats in onze wereld kunnen geven.

Het is een bijzonder voorrecht voor mij om je uit te nodigen voor een speciale ontmoeting met hun op zaterdag 25 november in de Rode Hoed te Amsterdam.

Meld je hier aan.

Wij hopen dat je in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn, zodat zij jou persoonlijk kunnen ontmoeten en bedanken voor je steun voor het Tibetaanse volk.

Locatie:
De ontmoeting zal plaatsvinden op 25 november van 15.00-17.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.

Programma:
14.30 uur                     inloop
15.00 uur                     start programma
16.30 uur                     filmvertoning
17.00 uur                     receptie

Aanmelden:
Wij verzoeken je vriendelijk om je vóór 20 november op te geven via www.savetibet.nl/uitnodiging-rode-hoed.
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via tel.: 020-3308265 of e-mail: icteurope@savetibet.nl.

Wij kijken uit naar je komst.

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa,
Executive Director

Dit bericht kreeg ik via mail.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

 

AUM MANI PADME HUM

Aanscherping staatscontrole in aanloop Communistische Partij congres

Chinese soldaten zweren trouw aan Communistische Partij

Toegenomen aanwezigheid en intimidatie door Chinese veiligheidstroepen in Tibet. Bron: China Tibet News

In de aanloop naar het Chinese Communistische Partij (CCP) congres is een drastische aanscherping van de staatscontrole in Tibet waarneembaar. In Lhasa en andere Tibetaanse steden in de zogenaamde Tibetaanse Autonome Regio worden grootschalige militaire oefeningen gehouden, waarbij militairen openlijk zweren ‘om het 19e Partijcongres te beschermen’. Ondanks het toch al ernstige en systematische onderdrukking in Tibet, kondigde de politieke leiding nog strengere “corrigerende” maatregelen aan en eist het van lagere echelons binnen de partij om nog “krachtigere vestingen” te bouwen.

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet (ICT) gaat enerzijds in op het grote strategische belang, dat de Communistische partijleiding hecht aan Tibet, en anderzijds op het belang van de regio voor de economische expansie strategie van Peking en de legitimiteit voor de heerschappij van de het hele Communistische Partij zelf. Gedurende het CCP congres is de hele “Tibetaanse Autonome Regio” voor buitenlanders is gesloten. De isolatie van Tibet van de buitenwereld wordt verder versterkt door de systematische blokkade en monitoring van telefoon en internet. Zelfs alledaagse gesprekken tussen gezinsleden onderling kunnen de betrokkenen in groot gevaar brengen. Daarnaast wordt de Tibetaanse bevolking blootgesteld aan indringende ideologische campagnes. ICT heeft voor dit rapport een groot aantal officiële en niet-officiële bronnen geëvalueerd. Het rapport gaat in op de het doel van de Communistische Partij om een allesomvattende “gecontroleerde staat” te realiseren, die steeds dieper in het dagelijks leven van mensen ingrijpt.

ICT Executive Director Tsering Jampa stelt: “De eerste vijf jaar van Xi Jinping’s regeerperiode laten een buitengewoon verontrustende trend in Tibet zien. Tibet zelf is inmiddels verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Zonder enige terughoudendheid dringt de overheid in in het dagelijks leven van de burgers, waarbij de grens tussen openbaar en privé-leven in Tibet steeds verder vervaagt.”

De ICT-CEO vervolgt: “Tegelijk proberen de Chinese leiders hun heilloze weg ideologisch, door militair machtsvertoon en met repressieve wetgeving te onderbouwen waardoor het leven van Tibetanen steeds ondragelijker wordt. De Chinese leiders moeten haar Tibet beleid grondig heroverwegen en de dialoog aangaan met de Dalai Lama en zijn vertegenwoordigers om samen een levensvatbare lange termijn oplossing voor Tibet te vinden”.

Onlangs heeft de Dalai Lama tijdens een conferentie van de Tibetaanse regering in ballingschap in Dharamsala, Noord-India, gezegd dat China heeft geprobeerd “de Tibetaanse identiteit door middel van hersenspoeling, corruptie en zelfs geweld” uit te roeien, maar dat dit niet gelukt is. De Chinese leiders hadden niet verwacht, dat zelfs na meer dan 50 jaar de Tibetaanse kwestie nog steeds voortleeft. In feite is de Tibetaanse identiteit springlevend en wint zij juist aan kracht, aldus de Dalai Lama.

Het nieuwe ICT-rapport schetst een aantal ontwikkelingen in het Tibet-beleid van China onder leiding van Xi Jinping. De Chinese leider legde laatst nog nadruk op de zogenaamde “ecologische beschaving”. In dit concept wordt het belang van de grote water reserves in Tibet in direct verband gebracht met de toenemende waterschaarste in het noorden en noordoosten van China. Tegelijk maakt dit concept inzichtelijk hoe de Communistische Partij onduidelijke en versluierende terminologie gebruikt, terwijl het werkelijke beleid van Peking in TIbet met zware dam en mijnbouwprojecten uiteraard nog steeds op geen enkele wijze gericht is op het behoud van het kwetsbare ecosysteem in het Tibetaanse hoogland. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons rapport “New developments in China’s Tibet policy as Communist Party’s 19th Congress begins”.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/oktober-2017/aanscherping-staatscontrole-in-aanloop-communistische-partij-congres/

Tibetanen vieren 50 jarig jubileum in Dharamsala

Tibetanen in Dharamsala vierden woensdag 10 oktober hun 50-jarig jubileum. De Tibetaanse nederzetting in de Noord-Indiase regio bestaat inmiddels al een halve eeuw. Gisteren werd hier feestelijk bij stil gestaan. Er waren muzikanten en een enorme chocoladetaart, evenals een toespraak van president Dr. Lobsang Sangay. Bekijk hierboven een korte video van onze ICT-collega’s in Brussel.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Larung Gar in beeld: een jaar na de verwoesting

Video van Tibetan Center for Human Rights en Democracy over de verwoestingen in Larung Gar.

Larung Gar, het grootste Tibetaanse boeddhistische instituut ter wereld, is een jaar na de sloopwerkzaamheden van de Chinese autoriteiten bijna onherkenbaar. Het beroemde instituut dat eens duizenden boeddhistische beoefenaars huisvestte, is nu in verschillende segmenten opgedeeld door de aanleg van nieuwe wegen en trappen die ruimte moeten bieden aan bewegingsgemak van busladingen toeristen. In online magazine The Diplomat verscheen onlangs een spraakmakend artikel over de sloopwerkzaamheden, de ontwikkeling van infrastructuur en hotelvoorzieningen ten bate van het toerisme, waarbij de belangen van de bewoners compleet genegeerd worden.

Lees hier het artikel: https://thediplomat.com/2017/08/china-tears-down-the-tibetan-city-in-the-sky

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/oktober-2017/larung-gar-in-beeld-een-jaar-na-de-verwoesting/

Viering International Non-Violence day en verjaardag van Mahatma Gandhi

Tsering Jamp en Lionel Veer

Executive Director International Campaign for Tibet, Tsering Jampa, en Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO, de heer Lionel Veer na afloop van de International Non Violence Day.

Vanochtend, maandag 2 oktober, vond in het Vredespaleis in Den Haag een speciaal door de Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi georganiseerd programma plaats in verband met de viering van International Non-Violence day en de verjaardag van Mahatma Gandhi.

In solidariteit met het gedachtengoed van Gandhi was International Campaign for Tibet aanwezig op deze bijeenkomst. Non-violence is een centraal uitgangspunt voor de strijd van Tibetanen en hun supporters wereldwijd tegen de brute Chinese overheersing in Tibet. De heer Lionel Veer, voormalige Mensenrechtenambassadeur van Nederland, was gastspreker en hij benadrukte de relevantie van geweldloosheid als strategie voor politieke verandering.

ICT maakte van de gelegenheid gebruik om de heer Lionel Veer, die nu Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO te Parijs is, ICT’s onlangs verschenen rapport ‘Nomad’s in Nomansland’ te overhandigen. Afgelopen juni heeft ICT intensief campagne gevoerd bij UNESCO om op te komen voor de belangen van in Hoh Xil levende Nomaden tijdens de recente toekenning van dat gebied als UNESCO Werelderfgoed.

BRON: https://www.savetibet.nl/#

China’s herziene religieuze verordening bedreigt voortbestaan Tibetaans boeddhisme

  • Herziene religieuze verordening van de Chinese overheid consolideert de vergaande bevoegdheden van de Communistische Partij staat over het leven en de overtuigingen van mensen en zijn een verdere bedreiging voor het voortbestaan van Tibetaans boeddhisme in Tibet.
  • De herziene verordening voor religieuze activiteit, uitgegeven door de Chinese ‘Raad van State’ op 7 september 2017, beschouwt vreedzame religieuze uitoefening als een ‘bedreiging’ voor de veiligheid van China en creëert daarmee een gevaarlijke politieke omgeving voor monniken, nonnen en leken-Boeddhisten en isoleert hen verder van hun geloofsgenoten buiten China.
  • Volgens een onlangs herziene bepaling van de verordening – en in een schijnbare poging om religie te gebruiken om de politieke doelen van de Communistische Partij te bereiken – zijn religieuze groepen nu gehouden om de “socialistische kernwaarden” te praktiseren.
  • De Chinese staatsmedia kondigden ook een focus aan op ‘sinificatie’ van de religie: “De koers van religies is om ze te integreren in de Chinese cultuur” (Global Times, 7 september 2017). De boeddhistische gemeenschap is één van de belangrijkste doelen van deze ‘sinificatie’ van religie. Dit komt neer op een verdergaande inspanning om het Tibetaans boeddhisme te vormen en aan te passen aan de dictaten van de Chinese Communistische Partij en is in lijn met een meer diepgewortelde regelgeving, die al de religieuze onderdrukking over het afgelopen decennium heeft verdiept.

Tibetaanse pelgrims

Volgens de Chinese regering moet het Tibetaans boeddhisme ten dienste staan van de “Socialistische kernwaarden” van de Chinese communistische ideologie.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet, zei: “Deze herziene regels consolideren een legalistisch kader van naleving en bestraffing op het gebied van diep gevoelde persoonlijke overtuigingen, evenals de fundamentele waarden van een religieus geloof gebaseerd op de principes van mededogen. Zij vertegenwoordigen een duizelingwekkend bereik van de politieke macht en inbreuk op het leven van mensen door een overheid, dat atheïsme nastreeft. Tibetanen worden geconfronteerd met een zeer reëel gevaar in hun strijd om te hun religie te beschermen en uit te oefenen, die een integraal onderdeel vormt van hun identiteit. Tibetanen zullen de spirit en veerkracht nodig hebben om te blijven vasthouden aan hun leer en overtuiging. Met de focus op het uitroeien van ‘vreemde’ invloeden leidt het geen twijfel dat het de onderliggende doelstelling is om Tibetanen in Tibet te scheiden van het onderricht en aanwezigheid van hun geestelijk leider, de Dalai Lama en hen nog verder te isoleren. Het is absurd voor een boeddhistische volgeling om ‘socialistische kernwaarden’ te beoefenen als onderdeel van zijn overtuigingen. Religie is geen instrument voor het bereiken van politieke doelen.”

De bijgewerkte versie van verordening, die oorspronkelijk in 2005 waren ingevoerd, is restrictiever dan een vorig jaar openbaar gemaakt ontwerp.[1] De nieuwe verordening werd onlang op 7 september 2017 aangekondigd door premier Li Keqiang in afwachting van het belangrijke 19e partijcongres in Peking op 18 oktober[2] De taal van de regelgeving onthult tegenstrijdigheden in het officiële standpunt. Er is sprake van een verlangen om enerzijds de secularisatie in de samenleving te verdiepen door een overheid die het atheïsme bepleit, en tegelijk ook om religie actief te gebruiken voor politieke doeleinden met het boeddhisme als een van de ‘officiëel’ door de CCP aanvaarde religies.

De nieuwe regels zijn in overeenstemming met een verdere aanscherping in regelgeving en het beleidskader ten opzichte van religie in heel China, die Tibetanen godsdienstvrijheid onthoudt, en in het verlengde daarvan de vrijheid van vereniging, vergadering en meningsuiting. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ondoorzichtige taal, die de CCP autoriteiten de gelegenheid geeft om overtredingen van een specifieke regelgeving te definiëren al naar gelang de politieke doelstellingen. Nu al is op lokaal niveau in Tibet een reeks van repressieve wetten doorgevoerd, met name in gebieden waar zelfverbrandingen of politieke protesten en verzet hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, een ‘rectificatie campagne’ in Driru (Chinees: Biru) in de Tibetaanse Autonome Regio verklaarde dat ‘illegale’ kloosters zouden worden afgebroken en Tibetanen, die foto’s van de Dalai Lama bezaten of traditionele gebed (mani) stenen zouden plaatsen, zwaar zouden worden gestraft.[3]

De herziene regels[4] komen voort uit een Politburo bijeenkomst in april 2016, waarin de Chinese president en partijsecretaris Xi Jinping rode lijnen trokken met betrekking tot religie en de noodzaak van de overheid aan gaven om te beschermen tegen buitenlandse invloeden en “religieus extremisme” en ook om de godsdienst aan te passen aan ‘het socialisme met Chinese kenmerken’.[5]

Gelijkstellen religie en extremisme

Bij het publiceren van de nieuwe regels verklaarden China’s officiële media, dat zij het gebruik van religie ”als instrument om de nationale veiligheid, de openbare orde of het Chinese onderwijssysteem te saboteren of de etnische eenheid te beschadigen of terroristische activiteiten uit te voeren” verbieden (China Daily, 8 september 2017).[6] De noodzaak om “religieus extremisme te beteugelen” werd ook tijdens een vergadering op 11 september benadrukt door een politieke top adviseur, voorzitter van het Chinese People’s Political Consultative Conference National Committee, Yu Zhengsheng.[7]

Door middel van deze regels hebben de Chinese autoriteiten de reikwijdte van hun controle verbreed en leggen zij een verband tussen enerzijds de overtuigingen van mensen en hun religieuze activiteiten en terreurbestrijding anderzijds. Dit geheel vindt plaats in het kader van de recente systematische ontwikkeling van een veiligheidsarchitectuur in de Volksrepubliek China. De Antiterreurwet van 2016, de Veiligheidswet en de NGO-wet (van kracht sinds januari 2017) van 2015, en de Cyber Security Wet (van kracht sinds mei 2017) behoren tot de reeks van nieuwe en vergaande maatregelen met verstrekkende controle over het leven van mensen.

In het gelijkstellen van ‘terrorisme’ met een niet-gedefinieerd aan religie gelinkt ‘extremisme’ geeft de Antiterreurwet van de Volksrepubliek China ruimte aan strafbaarstelling van bijna elke vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen, of kritiek op het etnische of religieuze beleid, in een politiek klimaat, waarin de verbannen Dalai Lama wordt beschuldigd van het aanzetten tot terrorisme door zelfverbrandingen, en zelfs tot terreur door zijn onderricht.[8]

Net als in de nieuwe religieuze verordening is de terminologie van de Antiterreurwet van 2016 zowel breed als vaag en introduceert het verdere buitengerechtelijke maatregelen, die de straffeloosheid van de Chinese partij staat uitbreiden en bevoegdheden van lokale politie en ambtenaren om beperkende maatregelen op te leggen en geweld te gebruiken tegen individuen vergroten.

Hoewel de verwijzingen naar het verband tussen terrorisme en ‘separatisme’ uit de ontwerp Antiterreurwet werden verwijderd, blijft dit een belangrijk element in het officiële discours over beveiliging in Tibet. De intensievere militarisering, het wettelijke kader en het veronderstelde verband tussen religieus ‘extremisme’ en ‘separatisme’ hebben gevolgen voor de politietraining in boeddhistische kloosters, de karakterisering van religieuze leer van de Dalai Lama, als aanzetten tot ‘extremistische actie’, en de implicatie dat Tibetaanse zelfverbrandingen kunnen worden gekarakteriseerd als ‘terrorisme’. Dit ondanks het feit dat zelfverbrandingen anderen niet schaden, het gebrek aan een terreurdreiging in Tibet, en consequente nadruk van de Dalai Lama op geweldloosheid.

‘Socialistische kernwaarden’ en religie

In de definitieve versie van de verordening is een toevoeging gemaakt bij artikel 4 van het ontwerp met een verwijzing naar de “socialistische kernwaarden”. Artikel 4 luidt hiermee als volgt[9]:

Artikel 4: De staat, in overeenstemming met de wet, beschermt normale religieuze activiteiten, begeleidt religie actief om zich in te passen in de socialistische maatschappij, en beschermt de wettige rechten en belangen van religieuze groepen, religieuze scholen, religieuze plaatsen en religieuze burgers.

Religieuze groepen, religieuze scholen, religieuze plaatsen, en religieuze burgers houden zich aan de grondwet, wetten, voorschriften en regels; beoefenen de socialistische kernwaarden; en behouden de eenheid van het land, etnische eenheid, religieuze harmonie en sociale stabiliteit.

Religie mag door een individu of organisatie niet worden gebruikt om deel te nemen aan activiteiten, die de nationale veiligheid in gevaar brengen, de openbare orde verstoren, afbreuk doen aan de gezondheid van de burgers of het onderwijssysteem belemmeren, evenals andere activiteiten, die staat of maatschappelijke openbare belangen schaden, of de ‘wettige rechten en belangen’ van burgers.

Individuen en organisaties moeten niet tegenstellingen en conflicten creëren tussen verschillende religies, binnen een enkele religie of tussen religieuze en niet-religieuze burgers; mogen geen religieus extremisme bepleiten, ondersteunen, of financieren; en mogen religie niet gebruiken om etnische eenheid te ondermijnen, de natie te verdelen of terroristische activiteiten uit te voeren.”

Xi Jinping heeft geprobeerd de ‘socialistische kernwaarden’ – voor het eerst verspreid op het 18e partijcongres in 2012 – te promoten voor massaconsumptie, ook in schoolboeken, media uitingen en zelfs openbare zang en dans activiteiten.[10]

De bevordering van deze waarden, waaronder “vrijheid”, “de rechtsstaat”, “gelijkheid”, “patriottisme” en “toewijding,” op nationaal niveau, zijn gericht op het projecteren van het beeld van de partij, die de Chinese samenleving leidt in de richting van een positieve sociale transformatie en “harmonie.” Internationaal probeert dit soort taal zich de westerse retoriek toe te eigenen door het gebruik van termen, zoals democratie, de rechtsstaat, en rechtvaardigheid, zonder te verwijzen naar internationale normen inzake mensenrechten, of deze zelfs maar te erkennen.

Bovendien onderstreept de toevoeging “socialistische kernwaarden” in de bijgewerkte religieuze verordening de inspanningen van de CCP om tot een retoriek van waarden te komen, die zowel de interne, als ook de buitenlandse beleidsagenda van de partij ondersteunt. “Socialistische kernwaarden” zijn blijkbaar om de integratie van de Chinese maatschappij te dienen, legitimiteit te projecteren voor de heerschappij van de CCP’s, alsmede aan de volledige controle over elk aspect van de samenleving. Het concept, op een schijnbaar paradoxale wijze, wordt gebruikt om de staatsinterventie te rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld bij de onlangs aangescherpte censuur regels.[11] Blijkbaar verschilt het begrip bij Xi Jinping en de partij over “vrijheid” en de “rechtsstaat” fundamenteel van de internationale normen inzake mensenrechten.

“Two waarborgen – Twee verduidelijkingen – Twee normen”

De basis van de nieuwe regels waren een set van partij slogans – de “twee waarborgen”, “twee verduidelijkingen” en “twee normen”, aldus in de Legal Daily op 7 september (2017) aangehaalde woordvoerder van het Bureau Wetgevende Zaken van de Raad van State.

Volgens een vertaling van het artikel uit het Chinees verwijzen de “twee waarborgen” naar de bescherming van de religieuze vrijheid van de burger en de legitieme rechten en belangen van de religieuze gemeenschap, en de bescherming van de “nationale veiligheid en sociale harmonie”. De “twee verduidelijkingen” leggen de wettelijke verplichtingen van religieuze locaties en religieuze eigendomsrechten vast, en richt zich op het terugdringen van de tendensen van religieuze vercommercialisering. De “twee normen” verwijst naar de regulering van financieel beheer van religieuze kringen en de regulering van religieuze informatie diensten op het internet, waarmee het niveau van inmenging door de autoriteiten wordt vergroot.

In de aanloop naar het 19e partijcongres op 18 oktober hebben de Chinese autoriteiten de restricties op alle online activiteiten aangescherpt, niet alleen wat betreft religie. Zij hebben de verwijdering van Virtual Private Networks (VPN’s) applicaties van internetwinkels afgedwongen, social media platforms onderzocht, waarvan de inspanningen om ongewenste reacties te censureren te kort schoot,[12] en een nieuwe set regels gepubliceerd voor het beheer van ‘Internet groepsinformatie’, die op 8 oktober in werking zullen treden.[13] Deze regels vergroten de gevaren voor Tibetanen, die frequente gebruikers zijn van platforms zoals WeChat. Degenen die zich niet aan de verordeningen houden, lopen het risico op straf.

In de nieuwe regels zijn donaties van buitenlandse groepen of individuen aan religieuze groeperingen verboden, terwijl de organisatoren van niet goedgekeurde evenementen nu boetes kunnen krijgen van 100.000 tot 300.000 yuan, een stijging ten opzichte van de in de ontwerp-verordeningen gespecificeerde bedragen.

Tegelijk met het ondermijnen van de religieuze praktijk en onderricht en de intensivering van de ingrijpende veiligheidsmaatregelen, gebruiken de Chinese autoriteiten de verhoogde belangstelling onder de Chinese bevolking voor het Tibetaans boeddhisme om binnenlandse toeristen aan te trekken, hetgeen aanleiding vormt voor de vrees voor verdere uitholling van de authentieke religieuze activiteiten en onderricht in kloosters en religieuze instituten.

Artikel 34 van de hernieuwde verordening verwijst naar dit verband wanneer het stelt: “Indien er religieuze locaties in natuurgebieden zijn, zullen de regeringen van de lokale bevolking op het provinciaal niveau of hoger dit coördineren en de belangen en relaties tussen deze religieuze activiteiten en natuurorganisaties behartigen op gebieden als tuinen, bosbouw, culturele relikwieën, toerisme, enzovoort, om de wettige rechten en belangen van religieuze locaties, religieuze professionals, en religieuze burgers te waarborgen en om de normale religieuze activiteiten te beschermen. De planning en de aanleg van natuurgebieden met religieuze locaties als de primaire toeristische attractie, zullen worden gecoördineerd in de stijl en sfeer van de religieuze locatie.”

International Campaign for Tibet heeft de grote bouwprojecten gedocumenteerd in de uitgestrekte vallei aan de voet van het Tibetaanse boeddhistische studiecentrum Larung Gar in Sichuan voor een nieuw toeristisch dorp en andere ontwikkelingswerkzaamheden. Dit geeft aan dat het toerisme nu als instrument door de Chinese autoriteiten wordt gebruikt om revivalist trends van de Tibetaanse religieuze en culturele expressie het hoofd te bieden en de monastieke groei aan banden te leggen.[14]

De sinificatie van het boeddhisme

De officiële krant de Global Times meldde op 7 september 2017, dat tijdens een bijeenkomst in Beijing: “Leiders van vijf religieuze gemeenschappen – het boeddhisme, het taoïsme, de islam, het katholicisme en het christendom – consensus bereikten over dat ‘de richting van religies is om ze te integreren met de Chinese cultuur’.”

De door de Global Times geschetste ‘sinificatie’ van de religie in combinatie met de invoering van de hernieuwde religieuze verordening in lijn lijkt met de intensivering van de officiële inspanningen om de persoonlijke aanvallen op de Dalai Lama gedurende het afgelopen jaar op te nemen als onderdeel van het door de United front Work Department-geleide proces om het Tibetaans boeddhisme opnieuw te kaderen in overeenstemming met de CCP doctrines.

Het United Front Work Department overziet de uitvoering van het beleid van de Partij ten opzichte van hen, die beschouwd worden als China’s etnische en religieuze groeperingen, intellectuelen, ondernemers en non-Communistische Partij organisaties. Een van de kernprioriteiten is om een harde lijn positie ten opzichte van Tibet te behouden met als belangrijkste missie de ‘strijd’ tegen de Dalai Lama. In 2015 kondigden de Chinese staatsmedia de oprichting van een kopgroep in het United Front Work aan, hetgeen wijst op een upgrading van de afdeling en een versterking van de controle.[15]

Het United Front heeft een belangrijke rol gespeeld in het promoten van Gyaltsen Norbu, de door China benoemde Panchen Lama, die geïnstalleerd is als onderdeel van een lange termijn strategie van de overheid om het Tibetaanse boeddhisme te controleren en loyaliteit aan de Dalai Lama te elimineren. Vorig jaar voerde de ‘Chinese Panchen,’ zoals hij bekend staat onder de Tibetanen, zelfs een grote religieuze onderricht uit in Shigatse – de eerste keer in meer dan een halve eeuw dat een Kalachakra initiatie in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) werd gehouden.[16] Talrijke Chinese staatsmedia artikelen meldde de aanwezigheid van meer dan 100.000 mensen per dag bij de door de Chinese Panchen Lama uitgevoerde ceremonies in Shigatse. Dit onderstreept het politieke voornemen om de Kalachakra te presenteren als een demonstratie aan de buitenwereld, dat het Tibetanen is toegestaan om hun godsdienst uit te oefenen.

Politiek adviseur Yu Zhengsheng benadrukte op hetzelfde moment bij het uitvaardigen van de verordening in de staatsmedia, dat de nieuwe regels inhouden dat: “Patriottische religieuze figuren moeten worden gestimuleerd om hun vaardigheden te verbeteren om extremistische ideologie en buitenlandse infiltratie te remmen.”[17]

Terwijl Gyaltsen Norbu wordt gedwongen om te voldoen aan de rol van de ‘officiële’ Panchen Lama als boegbeeld van trouw aan de CCP, maakte hij tijdens een verklaring in maart 2015 een ongewone opmerking en sprak zijn bezorgdheid uit over pogingen om het Tibetaanse boeddhisme verder ‘sinificeren’. In een reactie, die leek af te wijken van het officiële standpunt, gaf hij aan dat als gevolg van het tekort aan monniken in Tibet en “te laag gestelde [monastieke] quota” er “het gevaar is dat het boeddhisme slechts in naam voortbestaat.”[18]

Toezicht op gereïncarneerde lamas: de ‘giftige vruchten’ van China’s religieuze beleid

Ten opzichte van de vorige versie laat de hernieuwde verordening een stijging te zien voor wat betreft boetes voor natuurlijke personen, die “religieuze professionals nabootsen om illegale handelingen uit te voeren, zoals het uitvoeren van professioneel religieuze activiteiten of het financiële oplichting.” (artikel 74).

Dit houdt verband met een controverse in Tibet over nep ‘Levende boeddha’s’, met name nu veel Chinezen in de Volksrepubliek China volgelingen van het Tibetaans boeddhisme zijn geworden. Net zoals er steeds meer oprechte Chinese Boeddhistische beoefenaars zijn, die echte Tibetaanse lama’s volgen, zijn er ook meer nep ‘Levende boeddha’s’, die proberen om volgelingen te exploiteren. In december 2015 bood een zelfbenoemde ‘levende boeddha’ in Hong Kong – wiens gefilmde wijding van een Chinese acteur Zhang Tielin viraal ging – zijn verontschuldiging aan en nam ontslag van al zijn functies, nadat een Tibetaans klooster hem weigerde te certificeren. De Dalai Lama heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over het aantal valse lama’s en de risico’s van exploitatie van hun volgelingen.

In een Chinees televisie-optreden vermeed de hoge ambtenaar Zhu Weiqun (die tijdens zijn periode als president van het United Front Tibetaanse aangelegenheden overzag) het om op dit specifieke geval van een valse ‘Living Buddha’ kritiek te geven en zei in plaats daarvan dat aantal nep lama een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid, aangezien ze het verzamelde geld gebruiken om illegale of ‘separatistische’ activiteiten in Tibet te sponsoren.

Hierop volgde een online discussie, nadat Jamphel Gyatso, een gerespecteerde seniore geleerde, die als eerste van de oudere generatie van Tibetanen in de jaren 1950 met de communistische autoriteiten samenwerkte, een vernietigende openbare kritiek op Zhu publiceerde. Jamphel Gyatso stelde dat in plaats van op te treden tegen de nep ‘levende boeddha’ in Hong Kong, hij ‘Tibetaanse landgenoten en Tibetaanse lama’s’ had ‘belasterd, valselijk beschuldigd en aangevallen’.[19] Jamphel Gyatso verwees naar de aanpak van de partij van gereïncarneerde lama’s in Tibet als de ‘giftige vruchten’ van het door de Chinese leiders over de afgelopen 50 jaar ontwikkelde beleid. Hij verwees hierbij in het bijzonder naar Ye Xiaowen, het voormalige hoofd van de ‘State Administration for Religious Affairs’.[20]

Artikel 36 in de nieuwe regelgeving verwijst naar de opvolging van ‘Levende Boeddha’s’ en benadrukt, dat ze “ter goedkeuring aan de afdeling religieuze aangelegenheden van de Volksregeringen op provinciaal niveau of hoger” moeten worden voorgelegd.

Dit artikel in de verordening volgt op de publicatie vorig jaar van een door de Communistische Partij goedgekeurde online database van Tibetaanse boeddhistische reïncarnaties. Dit is in lijn met maatregelen uit 2007, die inzicht geven in de agenda van de partij om de Tibetaanse religieuze hiërarchie te ondermijnen en verdringen en het gezag van de legitieme Tibetaanse religieuze leiders, waaronder de Dalai Lama, te verzwakken.[21]

Samenvallend met de invoering van de nieuwe verordening kondigden de Chinese media ook de 30ste verjaardag van het ‘Tibetaans Boeddhistische College’ in China aan, het bewijs voor de langdurige inspanningen van de CCP om het Tibetaanse boeddhisme te beheersen, te controleren en te incorporeren.[22] Het College werd oorspronkelijk opgericht in 1987, op voorstel van de 10de Panchen Lama, die over het religieuze beleid van de partij een verpletterende kritiek had geschreven, die bekend staat als de jaren ‘70,000-karakter petitie’.[23] Hoewel het de intentie van de 10de Panchen Lama was om het authentieke Tibetaanse boeddhisme in stand te houden en te ontwikkelen, staat de school nu onder strenge communistische partij toezicht. Tegelijkertijd wordt het gebruikt als een showcase voor de religie en om kunnen laten zien, dat religieuze beoefening alleen kan plaatsvinden met goedkeuring van de partij staat. Volgens Tibetaanse bronnen hebben in de afgelopen jaren een aantal Tibetaanse monniken en lama’s, die de school bezochten, hun monnikskleed afgelegd.

Aanbevelingen

De Volksrepubliek China heeft het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ondertekend, maar niet geratificeerd. Toch heeft het land een aantal mensenrechten gerelateerde verdragen, zoals het Verdrag tegen Marteling en het Verdrag van de Rechten van het Kind geratificeerd. Deze laatste legt het recht op vrijheid van godsdienst vast. De Chinese regering werd in 2016 herkozen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die volgens de resolutie 60/251 van de Algemene Vergadering moet bestaan uit leden die “de hoogste normen bij de bevordering en bescherming van de mensenrechten uitdragen, volledig zullen meewerken met de Raad, en gedurende de termijn van hun lidmaatschap in het kader van de universele periodieke evaluatie mechanisme zullen worden beoordeeld.

International Campaign for Tibet doet, onder verwijzening naar de internationale normen voor de mensenrechten, de volgende aanbevelingen

Aan de Chinese overheid:

Ratificeer het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR); zorg voor een concreet tijdpad voor het ratificatieproces;

Herzie de huidige verordening voor religieuze zaken conform de internationale normen inzake mensenrechten, in het bijzonder met de beginselen vastgelegd in artikel 18 van het IVBPR.

Pas commentaren en resoluties van volkenrechtelijke mensenrechtenorganisaties of de Verenigde Naties Algemene Vergadering met betrekking tot artikel 18 van ICCPR toe, met name:

afzien van de aanwijzing of goedkeuring van de geestelijke personeel, in overeenstemming met de Verklaring van de Algemene Vergadering uit 1981 en het Comité voor de Rechten van de Mens, algemene opmerking 22, par. 4;

zich te onthouden van het gebruik van brede en vage taal zoals “staatsveiligheid”, “religieus extremisme” en “terrorisme” als voorwendsel voor snelle interventies in het geval van religieuze activiteiten, groepen, beoefenaars of religieuze professionals, in overeenstemming met de Mensenrechtencommissie, Algemeen Commentaar 22, para . 8, ICCPR, artikel 18, lid 3, CRC, artikel 14, par. 3, Commissie voor de Mensenrechten resolutie 2005/40, par. 12, en Mensenrechten resolutie 6/37 van de Raad, par. 14;

Zie af van censuur op publicaties of via het internet verspreide boeddhistische literatuur of verwante informatie, in overeenstemming met de Verklaring van de Algemene Vergadering van 1981, Resolutie 2005/40 (paragraaf 4d) van de Commissie voor de Rechten van de Mensen, de Resolutie 6/37 (paragraaf 9 g) Mensenrechtenraad, en algemeen commentaar 22, para. 4 van het Mensenrechten Committee;

Zich te onthouden van de goedkeuring, het toezicht en het beheer van religieuze aangelegenheden, in overeenstemming met artikel 18 van het IVBPR;

Zich te onthouden van het slopen van Tibetaanse boeddhistische locaties, in overeenstemming met Artikel 6 van de Verklaring van de Algemene Vergadering uit 1981, en Artikel 9 van Resolutie 6/37 van de Mensenrechtenraad;

Zich te onthouden van bestraffing van Tibetaans boeddhistische pelgrimstocht in het buitenland, in overeenstemming met artikel 12 van het IVBPR;

Op regelmatige basis de dialoog aangaan met Tibetaanse boeddhistische leiders, wanneer staatstoezicht gerechtvaardigd is, overeenkomstig internationale beginselen van de mensenrechten, om conflicten in der minne op te lossen met inachtneming van de beginselen van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;

Aan de internationale gemeenschap:

Dring er bij de Chinese regering op aan om het IVBPR te bekrachtigen en te komen met een concreet tijdschema voor ratificatie;

Dring er bij de Chinese regering op aan om de sloop van het Tibetaans boeddhistische religieuze instellingen, zoals Larung Gar, te stoppen;

Dring er bij de Chinese regering op aan om de verordening voor religieuze zaken volledig te herzien en deze in overeenstemming te brengen met artikel 18 van het IVBPR en de internationale mensenrechtennormen.

Dring er bij de Chinese regering op aan om af te zien van het gebruik van brede en vage bewoordingen, zoals “nationale veiligheid”, “terrorisme” of “religieus extremisme” als een voorwendsel voor brede interventies in het Tibetaans boeddhistische leven.

Gebruik de internationale fora, zoals de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, om openbaar de beperkingen in vrijheid van godsdienst met betrekking tot religieuze groepen in de Volksrepubliek China aan te kaarten;

Gebruik bilaterale dialoog met de Volksrepubliek China de beperkingen van de vrijheid van godsdienst in de Volksrepubliek China aan te kaarten;

Zoek nauw overleg met de Tibetaanse boeddhistische leiders in ballingschap over de status van de godsdienstvrijheid in Tibet.

Voetnoten:

[1] Voor een gedetailleerde analyse van de ontwerp-tekst en de context, zie International Campaign for Tibet, 25 oktober 2016: “Verstikkende godsdienstvrijheid in Tibet – nieuw ontwerp China’s verordening over religieuze zaken”; www.savetibet.org/suffocating-religious-freedom-in-tibet-chinas-draft-regulations-on-religious-affairs/#33; De conceptversie werd vertaald door ChinaLawTranslate, en gepost op 8 september 2016: www.chinalawtranslate.com/religious-regulations/?lang=en Voor een gedetailleerde vergelijking van de verschillen met de versie 2005, zie Thomas DuBois, ongedateerd, “China’s Religie Law: 2005 versus 2016”, www.academia.edu/28414977/Chinas_Religion_Law_2005_vs._2016

[2] De bijgewerkte versie is vertaald door ChinaLawTranslate op: www.chinalawtranslate.com/宗教事务条例/?lang=en

[3] International Campaign for Tibet, 20 november 2014: “Harde nieuwe rectificatie campagne in Driru”, www.savetibet.org/harsh-new-rectification-drive-in-driru-nuns-expelled-and-warning-of-destruction-of-monasteries-and-mani-walls/

[4] Raad van State van de Volksrepubliek, 7 september 2017: “宗教事务条例”, www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm

[5] De tweedaagse conferentie van de overheid over religie in april 2016 werd voorgezeten door de Chinese premier Li Keqiang en bijgewoond door andere top-leiders, waaronder Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, en Wang Qishan. Xi Jinping zei dat religieuze groepen “zich moeten houden aan de leiding van de CPC, en het socialistische systeem en het socialisme met Chinese kenmerken ondersteunen”. Hij zei ook: “We moeten ons resoluut beschermen tegen buitenlandse infiltraties via religieuze middelen en ideologische inbreuk door extremisten voorkomen”, ook gericht op het internet, zowel als kans om de staatspropaganda te verspreiden, evenals de dreiging van ‘ondermijning’. Xinhua, 23 april 2016: “China Focus: Xi roept op tot beter religieus werk”, news.xinhuanet.com/english/2016-04/23/c_135306131.htm

[6] China Daily, 8 september 2017: “Raad van State wijzigt regels voor religie”, www.chinadaily.com.cn/china/2017-09/08/content_31717459.htm;

[7] Xinhua, 11 september 2017: “top politiek adviseur van China benadrukt religieuze zaken handhaven van de rechtsstaat”, news.xinhuanet.com/english/2017-09/11/c_136601132.htm;

[8] International Campaign for Tibet, 7 januari 2016: “China’s eerste Antiterreurwet en de gevolgen daarvan voor Tibet”, www.savetibet.org/chinas-first-counter-terror-law-and-its-implications-for-tibet/

[9] Zie ChinaLawTranslate, www.chinalawtranslate.com/宗教事务条例-2017/?lang=en

[10] Een artikel van Global Times haalde een leraar in de provincie Hebei aan met te zeggen: “Studenten moeten het socialistische kernwaarden leerboek elke dag voor de eerste ochtend klas drie minuten lang lezen. Het is iets wat we jarenlang hebben gedaan, maar ideologische onderwijs is toegenomen in de afgelopen jaren.“ Global Times, 15 september 2017: ‘China zet schouders achter kennis socialistische kernwaarden op basis-, middelbare scholen’, www.globaltimes.cn/content/1066496.shtml

[11] Reuters, 3 juni 2017: “Chinese uitzending regulator scherpt controle over de inhoud aan, bevordert socialistische kernwaarden”, www.reuters.com/article/us-china-regulator-broadcast/chinas-broadcast-regulator-tightening-control-of-content-promotes-core-socialist-values-idUSKBN18U08D

[12] Sarah Cook, Washington Post, 14 september 2017, ‘China’s gedachte politie geven een masterclass in Chinese censuur’: www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/09/14/chinas-thought-police-are-giving-a-master-class-in-censorship/?utm_term=.6003b83f459f

[13] Website van de Cyberspace Administration of China www.cac.gov.cn /2017-09/07/c_1121623889.htm

[14] International Campaign for Tibet, 13 maart 2017: “Schaduw van Stof om de Zon: Hoe Toerisme wordt gebruikt om Tibetaanse culturele veerkracht tegen te gaan”, www.savetibet.org/shadow-of-dust-across-the-sun-how-tourism-is-used-to-counter-tibetan-cultural-resilience/

[15] China richt centrale kopgroep om steun news.xinhuanet.com/english/2015-07/30/c_134464393.htm

[16] International Campaign for Tibet, 29 juli 2016: “Kalachakra met Chinese charateristics – Chinese benoemd Panchen Lama geeft onderwijs terwijl autoriteiten de vrijheid van godsdienst onderdrukken”, www.savetibet.org/kalachakra-with-chinese-characteristics-chinese-appointed-panchen-lama-gives-teaching-as-authorities-suppress-religious-freedom/

[17] Xinhua, 11 september 2017: “Top politiek adviseur van China benadrukt religieuze zaken respecteren de rechtsstaat”, news.xinhuanet.com/english/2017-09/11/c_136601132.htm

[18] International Campaign for Tibet, 17 april 2015: “Het gevaar dat het boeddhisme slechts in naam bestaat”, weblog.savetibet.org/2015/04/the-danger-of-buddhism-existing-in-name-only-translation-of-a-speech-by-gyaltsen-norbu-the-chinese-panchen/

[19] International Campaign for Tibet, December 22, 2015: “Communistische Partij official bekend om virulente aanvallen op Dalai Lama krijgt ongekende kritiek”, www.savetibet.org/communist-party-official-known-for-virulent-attacks-on-dalai-lama-comes-under-unprecedented-criticism/

[20] International Campaign for Tibet, 2 mei 2016: “De giftige vrucht van de religieuze beleid van Tibet nu China levende Boeddha-database publiceert”, www.savetibet.org/the-poisonous-fruit-of-tibets-religious-policy-as-china-publishes-living-buddha-database/

[21] International Campaign for Tibet, 15 augustus 2007: “Nieuwe maatregelen op reïncarnatie onthullen doelstellingen van politieke controle Partij”, www.savetibet.org/new-measures-on-reincarnation-reveal-partys-objectives-of-political-control/

[22] China Tibet Online, 13 september 2017: eng.tibet.cn/news/th/1505263328386.shtml

[23] De 10de Panchen Lama, die in 1989 overleed, was een uitgesproken voorstander van het behoud van de Tibet’s unieke culturele erfgoed, religie en taal. Zijn 70.000 Karakter Petitie,”blijft de meest uitgebreide interne kritiek op het Chinese beleid Communistische Partij ten opzichte van Tibet en andere ‘minderheden’ ooit aan de Chinese leiders voorgelegd. ‘Een giftige pijl: Het geheime rapport van de 10de Panchen Lama’, uitgegeven door het nu gesloten Tibet Information Network, London, 1997. Mao Zedong reageerde door het rapport te veroordelen als “een giftige pijl afgeschoten op de partij” en de auteur als een “reactionaire feodale leenheer”. Twee jaar later, werd de 10th Panchen Lama zonder rechtszaak veroordeeld al een vijand van het volk en spendeerde 14 jaar in gevangenis of onder huisarrest voor zijn dood in 1989. Toen de petitie in 1962 naar Mao Zedong werd gestuurd, was de Panchen Lama de meest seniore religieuze leider in Tibet en in naam hoofd van de Tibetaanse regering. Voorafgaand aan de publicatie van zijn petitie was de 10e Panchen Lama vaak afgebeeld als een Chinese marionet, die liever samenwerkte met de Chinese autoriteiten dan in ballingschap ging. Dit “patriottische” beeld werd aangemoedigd door zowel Beijing als de regering in Lhasa. Hij wordt nu gezien als iemand die het beste gedaan heeft om in moeilijke omstandigheden de belangen van Tibetanen te beschermen.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/september-2017/chinas-herziene-religieuze-verordening-bedreigt-voortbestaan-tibetaans-boeddhisme/

Toch erg dat de chinezen het niet kunnen verkroppen dat zo een mooie religie en levensweg kan blijven bestaan ook onder hun bedreigingen. Daar worden ze nog het meeste boos onder. Hoop altijd dat Tibet op alle manieren stand mag blijven houden.

Afbeeldingsresultaat voor tibet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Kom naar het Buddhist Film Festival!
Kom naar het Buddhist Film Festival!
Beste Bruno,

Goed dat je dit leest. Want er komt belangrijk nieuws uit Amsterdam. Om precies te zijn op zaterdag 30 september om 19.00 uur. En het zou fantastisch zijn als jij daarbij bent.

Waar gaat het om? De afgelopen tijd heeft ICT veelvuldig de situatie van de Tibetaanse nomaden onder de aandacht gebracht. Ze worden verbannen van de hoogvlakten waar hun families al decennia leven en zorgvuldig het daar gebouwde ecosysteem voor volgende generaties in stand houden. Ze slijten de dagen tot hun dood in door de Chinese overheid gebouwde getto’s. Genadeloze repressie zorgt ervoor dat ze de door hun gekoesterde hoogvlaktes achter moeten laten. Een gebied dat nu in handen is gevallen van de Chinese overheid. Een overheid die niet lijkt te beseffen dat 50% van de mensen op aarde voor watervoorziening afhankelijk is van het Tibetaans plateau.

De situatie van de nomaden en de Tibetaanse hoogvlakte word je meteen duidelijk in dit korte 4 minuten filmpje.

Bruno, ik vertel je dit verhaal zodat je de context duidelijk wordt wat er op zaterdag 30 september om 19.00 uur gaat gebeuren tijdens het Buddhist Film Festival in het EYE Amsterdam. Want daar gaat een werkelijk bijzondere lm in première. Drokpa, The last Tibetan Nomads van de in Californië levende Chinese regisseur Yan Chun Su. Drokpa (Tibetaans voor nomade) laat het leven en de strijd om het bestaan zien van een Tibetaanse nomadenstam op de hoogvlakte van Oost-Tibet. Het is een ‘must see’ voor iedereen die de humanitaire en ecologische gevolgen van het Chinese beleid in Tibet wil doorgronden. Een voorproefje van deze film zie je in deze anderhalve minuut durende trailer.

Houd dus zaterdag 30 september vrij in je agenda. Kom naar het Buddhist Film Festival (ICT is ook aanwezig met een infostand) en zorg er voor dat je in ieder geval een kaartje hebt voor Drokpa. Om het je gemakkelijk te maken kun je je kaartje(s) hier online bestellen.

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa,
Executive Director

PS andere aanbevelingen van films zijn: ‘The last Dalai Lama?‘ en ‘My son Tenzin

 

Dit kreeg ik privé. En voor deze mensen die er misschien kortbij wonen en er naartoe willen gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Verontrustende beelden van traag stromende aardverschuiving in Tibet roept vragen op over klimaatverandering

Het onderzoek uitgevoerd door Geirg Miehe, een Duitse expert in de Tibetaanse graslanden en bossen, verschaft meer inzicht over de ‘aardverschuiving’ in Yushu, Tibet. Geirg Miehe omschrijft de ‘gelifluctie zone’ als een hoogte-riem, die de groene weiden scheidt van het rotsachtige gedeelte daarboven, waar niets groeit. Eens in de zoveel tijd verbreedt deze zone zich door gelifluctie en voert goede bodem bergafwaarts, zoals weergegeven in deze video, waardoor er alleen rotsachtig puin achterblijft. Tibet milieudeskundige Gabriel Lafitte (www.rukor.org) verklaart dit als volgt: “Hoe dit gebeurt is heel simpel: als de zomerse moessonregens komen, smelt de gelegen bevroren ondergrond tot wel één meter diep. De permafrost onder die actieve laag bovengelegen aarde blijft in stand. Dus het smeltwater in de bovenste laag en de inkomende moesson regen kunnen niet gewoon in de grond opgenomen worden. Wanneer de helling licht is, verzamelt het water zich in de rustige venige bovengrond. Tegen de zwaartekracht in houden alleen de grasachtige plantenwortels deze brij is van water en aarde tegen. Uiteindelijk wint zwaartekracht en de gehele massa begint te bewegen en duwt de brij naar beneden. Bij de daling verzamelt de brij verder massa. Het is een bekend verschijnsel, zelfs op hellingen die horizontaal niet meer dan een graad schuin staan.”

Gabriel Lafitte voegt eraan toe dat dit proces is relatief uniek is voor Tibet en dat er politieke implicaties ontstaan zijn door speculaties over de oorzaak van de aardverschuiving. Hij zegt: “Als het bijdraagt aan de Chinese perceptie dat de graslanden gedegenereerd zijn en dat dit op de een of andere manier de schuld is van de herders, dan is dit een probleem. Sinds gelifluctie steevast optreedt in de zomer, als nomaden inderdaad hun kuddes zo hoog als de vegetatie lijn toelaat laten grazen, dan is het gemakkelijk zijn voor Chinese wetenschappers om de nomaden schuld te geven.”

De Chinese autoriteiten leggen de schuld van grasland degradatie vaak bij nomaden, hetgeen hun rechtvaardiging voor het grootschalige beleid om herders uit de weilanden te verwijderen en zo het milieu te sparen ondersteunt. Maar het tegendeel is het geval. De meeste Chinese en internationale wetenschappers zijn kritisch op dit huisvestingsbeleid en voeren aan dat een set van beleidsfouten overbegrazing en degradatie hebben veroorzaakt, en niet de nomaden zelf.

ICT meldde vorige week over een goed geformuleerde en ongewone oproep van Tibetaanse nomaden, die uit hun zomerweiden werden verwijderd. De Chinese regering is er tot nu toe niet in geslaagd om de Tibetaanse herders te betrekken in hun inspanningen om de aangetaste gebieden te herstellen, ondanks ervaringen wereldwijd, die lokale gemeenschappen het herstelproces van aangetaste landschappen laten leiden. (Zie ook: http://tchrd.org/wasted-lives-new-report-offer-fresh-insights-on-travails-of-tibetan-nomads/)

Een online circulerende aangrijpende video met een langzaam glijdende op een lavastroom lijkende aardverschuiving in een nomadische gebied in Oost-Tibet leidt roept vragen op over klimaatverandering en degradatie van graslanden op ’s werelds hoogste en grootste plateau. De video toont de in een gestage stroom bergafwaarts glijdende bovenlaag van gras en aarde in de buurt van vee en nomadische woningen, terwijl Tibetanen in ontzetting toekijken.

National Geographic omschreef het als “een stroom aarde, een soort aardverschuiving, die in het langzaam stroomt […] in tegenstelling tot sommige aardverschuivingen, die snel en plotseling kunnen zijn.”.[1] Toen de video op sociale media begon te circuleren, was er speculatie dat de stroom van aarde werd veroorzaakt door het smelten van permafrost. Permafrost speelt een belangrijke rol in koude omgevingen. Het houdt de bovenliggende laag van de bodem op zijn plaats en dient als de basis waarop bomen en planten groeien.[2]Terwijl Siberische permafrost diep en permanent is, wisselt in Tibet het alternatieve invriezen en ontdooien van de aarde aan of net onder oppervlakte per seizoen. Soms gebeurt dit zelfs dagelijks als gevolg van de grote schommelingen in temperatuur tussen dag en nacht.

De locatie van de stroom van aarde in Tibet is geïdentificeerd als het dorp Dimye in het Tibetaanse gebied Kham in de gemeente Dzatoe in de provincie Trindu (Chinees: Chenduo) in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Yulshul (Ch: Yushu) in Qinghai. Een tweede video toont een wit busje dat vast lijkt te zitten in de stroom van aarde. Volgens een Chinese website wordt het getroffen gezin geherhuisvest.

In een op 9 september geposte microblog over de video stelt geofysicus Mika McKinnon: “Stromen van aarde zijn een zich langzaam verplaatsende fijnkorrelige substantie verzadigd met water. Dit lijkt op rijke bodem. Smeltende permafrost past bij deze omschrijving.”

Hoewel het niet bekend is of deze video smeltende permafrost weergeeft, blijkt uit een nieuw in Tibet uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, dat het smelten van permafrost een gevaarlijker bedreiging voor het fragiele hooggelegen ecosysteem is, dan smeltend gletsjers, aldus de website GlacierHub.[3] De studie door vijf Chinese wetenschappers stelt dat smeltende permafrost steeds vaker een centrale aandrijver is voor de toename van bergmeren met de daarmee samenhangende gevaren voor het milieu. Het Tibetaanse plateau, bron van de meeste van de grote rivieren in Azië en een brandpunt van wereldwijde biodiversiteit, warmt meer dan twee keer zo snel op als de rest van de wereld.[4]

In het geval van de Yushu aardstroom zijn Mika McKinnon en andere wetenschappers het erover eens dat het op basis van de video alleen onmogelijk is om eenduidig te bepalen wat de oorzaak van de aardverschuiving is. Op zijn blog over aardverschuivingen wijst Dave Petley, Pro-Vice-Chancellor van de Universiteit van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk er op dat het wellicht niet smeltende permafrost is, omdat de video niet voor de hand liggende bevroren grond of ijsblokken toont. Hij schrijft: “Mij doet dit denken aan de aardverschuivingen, die we zien bij turf in de hooglanden van Europa. […] De aarde bij de aardverschuiving in het dorp Dimye is zeer donker van kleur, wat suggereert dat het rijk is aan organische stof. Het is niet mogelijk om te zeggen of dit inderdaad een turf aardverschuiving is, of iets vergelijkbaars in een organische bodem, of een permafrost glijbaan.”

Dave Petley citeert een recent wetenschappelijke artikel, waarin Chinese wetenschappers veengebieden in het Tibetaans gebied beschrijven en opmerken dat er sprake is significante aantasting van het milieu in deze gebieden met een snelle afname in turf tot gevolg. Het artikel geeft aan: “Vaak aangeduid als de ‘Derde Pool’, ontwikkelde het Chinese Qinghai-Tibetaanse Plateau door zijn unieke bergachtige omgeving grote hoeveelheden veen. Als hernieuwbare grondstof helpt turf om het klimaat te regelen, naast andere belangrijke functies. Echter, in de afgelopen jaren hebben de geïntensiveerde klimaatverandering en antropogene verstoringen geleid tot aantasting van veengebieden en met als gevolg een moeilijkere duurzame ontwikkeling van veengebieden.”[5]

Een oudere Tibetaanse nomaden in het oosten van Tibet zei bij het bekijken van de video, dat hij nog nooit een dergelijke stroom aarde had gezien, noch over iets dergelijks had gehoord van andere nomaden van zijn generatie. Een familielid in ballingschap, die hem de video toonde, zei: “Hij vond het een angstaanjagende verschijnsel en zei dat hij gehoord had van zandstormen en ‘sneeuw overstromingen’ (lawines), en ook over aardverschuivingen vanaf de top van de bergen naar de bodem, maar nooit over de graslanden, die als een rivier over het land stromen. Hij zei dat er hiervoor geen woord was in het Tibetaans.”

Tibet milieu specialist Gabriel Lafitte stelt dat het proces in de video gelifluctie lijkt te zijn, dat is de seizoensgebonden vries-dooi actie in wateropzuigende bovengronden, die de bergafwaarste beweging opwekt. Gelifluctie komt veel voor in periglaciale gebieden waar gedurende zes tot acht maanden van het jaar sneeuw. Dit heeft kale rots en puin tot gevolg, die voor een bepaalde tijd begroeiing onmogelijk zal maken. Gabriel Lafitte runt een blog over milieu- en andere problemen in Tibet op http://www.rukor.org en zegt dat gelifluctie meestal gebeurt bij de bovengrens langs een band op een vaste hoogte waar gras nog kan groeien: “China noemt dit degradatie, maar in feite is het volkomen natuurlijk en dit gebeurt er met tussenpozen of het gras wordt begraasd of niet”.

In de National Geographic merkt aardrijkskunde professor Thomas Opel van de Universiteit van Sussex op dat hij een dia uit het Siberische Arctische gebied zag vergelijkbaar met die in Tibet. “In veel regio’s zijn de mate van het seizoensgebonden ontdooien toegenomen als gevolg van opwarming van het klimaat,” zegt hij. Aangezien de uitstoot van broeikasgassen de temperatuur wereldwijd verhogen, kan opwarming van permafrost op zijn beurt een grote hoeveel koolstof vrijlaten en temperaturen verder doen oplopen.

De Golmud-Lhasa spoorweg, die een dramatisch effect op de demografie en de ontwikkeling van Tibet heeft gehad, kon niet worden gebouwd zonder enorme investeringen door de Chinese autoriteiten op het gebied van het aanleggen van infrastructuur projecten in de bewegende, broze bodem van het Tibetaanse plateau. China’s top permafrost onderzoeksfaciliteit, het Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, is in Lanzhou gevestigd. Slechts een maand na het in gebruik nemen van de spoorlijn in 2006, gaven de staatsmedia in een zeldzame erkenning toe dat scheuren verschenen in sommige spoorbruggen vanwege permafrost verschuivingen onder de railbedding.[6] De officiële pers erkende dat de stijgende temperaturen op het Qinghai-Tibet plateau de levensvatbaarheid van het spoor op lange termijn zouden kunnen bedreigen.[7]

Wetenschappers hebben ook gedocumenteerd hoe een combinatie van verstedelijking, intensieve militarisering in verband met China’s strategische doelen, infrastructuurprojecten en de opwarming van de aarde een ‘ecosysteem shift’ in Tibet creëren.[8] Het gaat om onherstelbare schade aan het milieu, waaronder het voorspelde verdwijnen van grote delen van graslanden, de hooggelegen weiden, moerassen en de permafrost op het Tibetaanse plateau in 2050, met ernstige gevolgen voor de veiligheid van het milieu in China en Zuid-Azië.

China is momenteel bezig met zijn tweede grote wetenschappelijke studie van het Tibetaanse plateau met behulp van drones en satellieten, 40 jaar na het eerste van een dergelijk onderzoek. De Chinese staatsmedia zeiden dat de bevindingen zullen worden gebruikt om wetenschappelijke onderbouwing te verschaffen voor de “economische en sociale ontwikkeling in Tibet” (Xinhua, 27 maart 2017).[9] Het wetenschappelijk onderzoek is in lijn met de strategische en economische prioriteiten van de Chinese Communistische Partij in Tibet – de natuurlijke en minerale reserves van het plateau zijn van vitaal belang voor de toekomst van China en haar economische expansie. Tibet’s water is nodig om de toenemende schaarste van waterbronnen in het noorden en Noord-Oosten van China aan te pakken[10] en om de productiviteit van de belangrijkste industriële steden zoals Xi’an, Chongqing en Chengdu te garanderen aan de voet van het plateau veilig te stellen, onder meer wat betreft de uitbreiding van de mijnbouw van de rijke natuurlijke bronnen van Tibet, zoals lithium, uranium en goud.[11] Omdat Tibet’s milieu door de CCP leiderschap wordt gezien als een strategische bezit, blijft het beleid van Peking over Tibet vrijgesteld van echt debat en onderzoek.

Voetnoten:

[1] National Geographic posting door Sarah Gibbons, 12 september 2017, http//news.nationalgeographic.com/2017/09/permafrost-thaw-landslide-tibet-video-spd/

[2] Permafrost wordt gedefinieerd als “eeuwig bevroren blijvende grond op of onder 0 ° C gedurende ten minste twee opeenvolgende jaren”, aldus een document over de gevolgen van de opwarming permafrost beleid, vrijgegeven door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. De dikte van permafrost wordt bepaald door de afstand tussen de bovenzijde van de permafrost, zogenaamde permafrost tafel, en de bodem, ook wel de permafrost basis. Er kan een actieve laag daarboven zijn, die per seizoen ontdooit en bevriest zijn. De meest robuuste vorm van permafrost is continue dekking, waar de permafrost tafel erg dik is en zich vele meters diep in de bodem uitstrekt. Gebieden met grotere gaten in de permafrost discontinue permafrostzones of sporadische permafrost genoemd.

[3] ‘On Tibetan Plateau, Permafrost Melt Worse Than Glacial Melt’, gepost door Brittany Watts op 14 januari 2015, verwijzend naar een studie gepubliceerd in het tijdschrift Public Library of Science, http//journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111890#s2

[4] Zie ICT-rapport, ‘Blue Gold van het hoogste plateau: Tibet’s Water en Global Climate Change’, https//www.savetibet.org/new-report-reveals-global-significance-of-tibet/

[5] ‘Qinghai–Tibetan Plateau peatland sustainable utilization under anthropogenic disturbances and climate change’ gepubliceerd op 21 maart 2017, bij: http//onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehs2.1263/full. Auteurs: Gang Yang, Changhui Peng, Huai Chen, Faqin Dong, Ning Wu, Yanzheng Yang, Yao Zhang, Dan Zhu, Yixin Hij, Shengwei Shi, Xiaoyang Zeng, Tingting Xi, Qingxiang Meng, Qiuan Zhu

[6] Xinhua, 26 juni 2007, aangehaald in ICT-rapport ‘Tracking the Steel Dragon: How China’s Economic Policies and the Railway are Transforming Tibet’, https//www.savetibet.org/tracking-the-steel-dragon/

[7] Zie ICT-rapport ‘Tracking the Steel Dragon: How China’s Economic Policies and the Railway are Transforming Tibet’, https//www.savetibet.org/tracking-the-steel-dragon/

[8] Wetenschappers van het Kunming Institute of Botany waarschuwen dat opwarmende temperaturen, gecombineerd met een dramatische infrastructuur toename, een groeiende bevolking en overbegrazing samen het kwetsbare ecosystemen op ’s werelds grootste en hoogste plateau van de ene staat naar de andere zullen duwen. ‘Building ecosystem resilience for climate change adaptation in the Asian highlands’ by JIANCHU XU, R. EDWARD GRUMBINE, Published Online: Aug 28, 2014, at http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresArticle/wisId-WCC302.html. Zie ook https://www.chinadialogue.net/blog/7422-Tibetan-plateau-faces-massive-ecosystem-shift-/en en ICT-rapport: ‘Blue Gold from the Highest Plateau: Tibet’s Water and Global Climate Change’, https://www.savetibet.org/new-report-reveals-global-significance-of-tibet/

[9] Zie ook Xinhua, 26 maart 2017: “China to conduct 2nd scientific survey on Qinghai-Tibet Plateau”, published in Global Times in English at http//www.globaltimes.cn/content/1039661.shtml

[10] Zie bijvoorbeeld het rapport van China Water Risk, March 2010: “China’s Water Crisis”, at http//chinawaterrisk.org/wp-content/uploads/2011/06/Chinas-Water-Crisis-Part-1.pdf

[11] Zie boek Gabriel Lafitte’s “Spoiling Tibet: China and Resource Nationalism on the Roof of the World”, 2013, Zed Books;

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/september-2017/verontrustende-beelden-van-traag-stromende-aardverschuiving-in-tibet-roept-vragen-op-over-klimaatverandering

De aarde leeft overal.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

https://shivatje.wordpress.com/

 

AUM MANI PADME HUM

 

struikuiltje

Persoonlijk blog

Welkom bij De Kniezebietertjes

Zuinig, gezond en zelfvoorzienend leven, Familierecepten & Een kijkje in ons (niet alledaagse) leventje met een mannetje met Smith Magenis Syndroom

Beejoie

by Moi

She writes about it

'' Every seed must rise through dirt to enjoy the sunshine. '' - Matshona Dhliwayo

Notenerd

my Blog & Back up-brain

Spiritualiteit

Voor een Nieuwe Tijd

Domynikha Schrijft

Mijn verhalen, Gedichten en Hersenspinsels

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

VKoN

Volwassen Kind/Slachtoffer van een Narcist(e)

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

MaBeautility

Passie voor beauty, bloggen, lifestyle, dans en make-up

GEDICHTEN & HANWERKEN & RECEPTEN & VIDEO’S

Mooie onderwerpen : GEDICHTEN van VEERTJE op een plaatje & HANWERKEN & RECEPTEN de moeiten waard om uit te proberen

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

B E Y O U L I E

Be true to who you are

Personal Plus Training

Personal training op locatie

Redheadrebel

Take the bull by the horns

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Femke's dagboek

Een kijk op dagelijkse beslommeringen

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

Kanker en dan .....

Het leven is een achtbaan

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Elyzenn

tussen Focus en Flow

Aquarius

Een klasse WordPress.com site

Theo Herbots 😘 🆕 #Foto-Video-Blog 🎥 🎇 🎆

YOU CAN TRANSLATE 🗣🇧🇪 THIS BLOG IN 110 LANGUAGES BELOW ⬇️👇 // Niet alleen belangrijke informatie over Tienen en omgeving, maar wat zou U er van vinden om aan Uw #Fysische Gezondheid en #Psychische Gezondheid te werken en er tegelijkertijd nog geld aan te verdienen ? Als Bijverdienste of HoofdverdiensteVindt Hier alle informatie Theo Herbots Onafhankelijk Rain-Distributeur ⬇️👇⬇️👇⬇️👇

Lief Huis

Over veilig thuis zijn

Mieke Van Looy's

One Shot of Wonderness a Day

Neverendingnotes

Niksjes, Nutjes, Notities & Nieuwsgierigheden

'T is Maan

haken, breien, tuinieren, hardlopen en meer!

VanGodenEnMensen

(Nieuws) Over religie en filosofie door Paul Delfgaauw

Bewegen en nog veel meer

Bewegen kan altijd en overal

%d bloggers liken dit: