Tag Archive: Tibet


China’s schandalige reactie op de brief van VN-deskundigen

Een antwoord van de Chinese regering op een beschuldigingsbrief van vier VN-deskundigen en deskundige instanties over de zaken van twee gedetineerde Tibetanen, Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso, bevestigt de bezorgdheid van rechtengroepen, aldus de International Campaign for Tibet.

Rinchen Tsultrim werd vastgehouden, aangeklaagd en veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf wegens “aanzetten tot splitsing”. De Chinese autoriteiten beweren dat hij berichten had geplaatst op de Chinese sociale media-app WeChat die de nationale eenheid in gevaar bracht en de sociale stabiliteit ondermeet.
In het antwoord van de Chinese regering aan de VN-deskundigen werd echter niet onderbouwd welke aspecten van zijn berichten de Chinese wet schonden. De exacte inhoud van zijn berichten laat een legitieme uiting van meningen en gedachten zien, die rechtmatig is volgens internationaal recht.

Rinchen Tsultrim

In het antwoord van de Chinese regering werd gesteld dat de procedurele rechten van Rinchen Tsultrim waren gewaarborgd, maar niet hard gemaakt. Integendeel, Rinchen’s proces was niet openbaar, en hij had geen toegang tot een verdediger van zijn keuze.
Naast de schending van Rinchen’s procedurele rechten, heeft geen enkel familielid hem kunnen bezoeken sinds zijn arrestatie. Het ontzeggen van bezoek is een schending van de rechten van een gedetineerde volgens het internationaal recht. Hoewel de Chinese regering heeft erkend dat zij Rinchen in de gevangenis van Aba hebben opgesloten, dringt ICT er bij de Chinese regering op aan de verplichting na te komen om familieleden zo spoedig mogelijk toe te staan Rinchen in de gevangenis te bezoeken.
De Chinese autoriteiten maken gewoonlijk gebruik van beschuldigingen van “schending van de staatsveiligheid”, “afscheiding” of “separatisme” als voorwendsel om steunbetuigingen aan de verbannen Tibetaanse leider de Dalai Lama of de Tibetaanse cultuur te vervolgen, of om uiting te geven aan afwijkende gedachten en meningen. Het internationaal recht beschermt dergelijke vreedzame uitingen, zelfs als zij worden gedaan om op te roepen tot de afscheiding van Tibet van China. Het is opmerkelijk dat er geen echte aanwijzing is dat Rinchen dergelijke oproepen expliciet op WeChat heeft geuit.
“De reactie van de Chinese regering onderstreept het feit dat Rinchen Tsultrim willekeurig is vastgehouden omdat hij op vreedzame wijze uiting heeft gegeven aan zijn mening en gedachtegoed. Hij moet daarom onmiddellijk worden vrijgelaten”, verklaarde ICT-hoofd VN-pleitbezorging Kai Mueller. “Zijn gevangenschap staat voor de vele Tibetanen die worden vervolgd omdat ze hun ongenoegen uiten over het regeringsbeleid, voor hun gemeenschapsactivisme of voor het uiten van religieuze overtuigingen en het autonoom beoefenen van hun cultuur. We roepen de internationale gemeenschap, regeringen en VN-belanghebbenden op om er bij de Chinese regering op aan te dringen Rinchen Tsultrim vrij te laten en het recht op vrijheid van meningsuiting en van godsdienst of overtuiging volledig te beschermen.”

Go Sherab Gyatso
De opsluiting van Go Sherab Gyatso lijkt op die van Rinchen Tsultrim. Go Sherab Gyatso werd eveneens in strafrechtelijke detentie geplaatst op verdenking van “aanzetten tot splitsing”. Uit het antwoord van de regering blijkt dat een formele vervolging werd ingesteld op 3 februari 2021, ruim drie maanden na zijn eerste detentie.
Het gewone Volksgerechtshof heeft een hoorzitting over zijn zaak gehouden, maar er is nog geen vonnis uitgesproken. China beweert dat de familie van Go Sherab Gyatso onmiddellijk op de hoogte is gebracht van de relevante informatie; het is echter duidelijk dat er nog steeds informatie wordt achtergehouden. Het is opmerkelijk dat in het antwoord geen bijzonderheden worden verstrekt over het bewijsmateriaal dat tegen Go Sherab Gyatso wordt gebruikt, over de toegang van Go Sherab Gyatso tot een advocaat of familieleden, en bovenal over zijn huidige verblijfplaats.
ICT roept de Chinese regering op de verblijfplaats van Go Sherab Gyatso bekend te maken, en als de beschuldigingen tegen hem niet kunnen worden gestaafd en hij slechts wordt vastgehouden omdat hij op vreedzame wijze zijn mening en gedachten heeft geuit, moet hij onmiddellijk worden vrijgelaten. Het ICT is ook bezorgd over de dreiging van foltering en mishandeling van Go Sherab Gyatso.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinas-schandalige-reactie-op-de-brief-van-vn-deskundigen/

Hoe erg is dit niet he.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Lid van het Belgische federale parlement, verzekert voortdurende steun

Op de laatste dag van het bezoek van Dr. van Walt aan Brussel had hij een ontmoeting met Dr. Samuel Cogolati, lid en vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Belgische federale parlement.
De twee geleerden, beiden met een achtergrond in het internationaal recht, voerden een serieuze discussie over de juridische aspecten van het conflict tussen China en Tibet en over de verplichting van de internationale gemeenschap om dit conflict op te lossen.

Verbreek de stilte: Tibet was nooit een deel van China

“De laatste tijd heeft de Volksrepubliek China op slinkse wijze het idee ingevoerd dat de Tibetanen een van de vele minderheden van China zijn en dit is fundamenteel onjuist, omdat hierdoor de aard van het conflict verandert van een internationaal conflict in een intern conflict”, betoogt Dr. van Walt. Evenzo zijn bepaalde regeringen en media die, zij het onopzettelijk, het Chinese verhaal herhalen dat Tibet deel uitmaakt van China, in strijd met het internationale recht. Het is dan ook dringend noodzakelijk dat het kader opnieuw wordt bepaald.

Deze boodschap bracht Dr. Van Walt begin dit jaar al tijdens ICT’s Tibet Talks Europe: tijdens de uitzending vertelt van Walt over zijn nieuwe rapport: Tibet Brief 20/20. Volgens de Chinese regering is Tibet altijd een deel van China geweest, maar volgens Michael van Walt heeft deze claim geen wettelijke basis. Bekijk de uitzending hier terug:

Bezoek van Walt aan Europese landen

Dr. Cogolati bedankte Dr. van Walt voor zijn bezoek en het Tibetaans Bureau in Brussel voor de organisatie van de vruchtbare bijeenkomst en zegde toe hem te zullen blijven steunen.

Foto: v.l.n.r. Tashi Phuntsok, Dr. Samuel Cogolati, Dr. Michael van Walt and Ms. Rigzin Genkhang
Foto: v.l.n.r. Tashi Phuntsok, Dr. Samuel Cogolati, Dr. Michael van Walt and Ms. Rigzin Genkhang

Alle diplomaten van de missies van gelijkgezinde landen, EU-wetgevers en -ambtenaren en vertegenwoordigers van NGO’s met wie Dr. van Walt tijdens zijn hectische bezoek aan Brussel in contact kwam, toonden zich steeds gevoeliger en ontvankelijker voor zijn presentatie.
In de komende dagen zal Dr. van Walt zijn bezoek aan andere Europese landen voortzetten voor soortgelijke gesprekken.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/lid-van-het-belgische-federale-parlement-verzekert-voortdurende-steun/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com
Logo International Campaign for Tibet
Banner: 'Tibet Journaal, september 2021'
Beste Bruno,

De Chinese overheid weet heel goed hoe het de unieke Tibetaanse cultuur en al haar rijke tradities, die zijn gebaseerd op mededogen en geweldloosheid, het diepst kan treffen. Door systematisch onze cultuur en identiteit te onderdrukken.

Daarom blijven wij actievoeren, en kwamen jullie afgelopen weekeinde massaal in actie om je solidariteit met het Tibetaanse volk te tonen tijdens onze #FLAGSFORTIBET actie. Lees er alles over in deze september-editie van het Tibet Journaal.
Foto van Tibetanen in Nederland die Tibetaanse vlaggen omhoog houden voor de actie #FlagsforTibet
#FlagsforTibet, samen strijden we tegen onrecht in Tibet!—Op zaterdag 25 september stuurden honderden Tibet-supporters een foto in van Tibetaanse vlaggetjes, voor de internationale actiedag #FLAGSFORTIBET. Onze actiedag werd voor het tweede jaar op rij georganiseerd om een internationaal tegengeluid te bieden voor de destructieve inspanningen van China om de Tibetaanse cultuur verder te vernietigen en het Tibetaanse volk te assimileren. 

Wereldwijd deden duizenden Tibet-supporters mee met de actie. Ontzettend bedankt voor al jullie steun en prachtige foto’s die op social media en via e-mail werden gedeeld!
Foto van een straat in Oost-Tibet waar een grote groep Chinese soldaten met een CCP-vlag marcheren door de straten
Arrestatiegolf in Oost-Tibet vanwege foto’s van de Dalai Lama
International Campaign for Tibet maakt zich grote zorgen over de golf van aanhoudingen in Oost-Tibet. De arrestaties zijn sinds augustus aan de gang en vormen een hardhandig optreden tegen vreedzaam activisme voor behoud van de Tibetaanse taal en het bezit van afbeeldingen van de Dalai Lama.

Volgens berichten hebben de Chinese veiligheidsdiensten invallen gedaan in privéwoningen en meer dan 100 Tibetanen gearresteerd. Op onze website delen wij een tijdlijn van de vele politieoptredens in de township Wonpo (Dza Wonpo) dit jaar.
Lees meer over de arrestatiegolf
Steeds meer aandacht voor Tibet in Europa!
Verschillende partijen hebben in september hun bezorgdheid over de onderdrukking in Tibet aangekaart. Het is ontzettend belangrijk dat Tibet meer zichtbaarheid krijgt binnen Europa, daarom heeft ICT ook bij de VN-Raad voor de Mensenrechten verschillende statements aangedragen.
Foto van de video van Kai Mueller voor de 48ste VN-Raad van de Mensenrechten
Zo heeft ICT’s Kai Mueller tijdens de huidige 48e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève verschillende gevallen van willekeurige detentie en verdwijning van Tibetanen aan de orde gesteld. Bekijk de videostatement (30 seconden) op onze website!
Foto van Tibetaanse politieke gevangenen Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso
Ook uitten vier onafhankelijke mensenrechtendeskundigen van de VN hun ernstige bezorgdheid uit over de gedwongen verdwijning van de politieke gevangenen Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso. 
Hier lees je de reactie van ICT op deze uitspraken, tijdens de VN-Raad.
Foto van de VN-Mensenrechtenraad
Tot slot uitte ook het Europees Parlement haar bezorgdheid over berichten over dwangarbeid programma’s in Tibet. Daarnaast riep de EU op tot vrije toegang tot Tibetaanse gebieden voor diplomaten en journalisten, en werd kritiek geuit op China’s controle over Tibetaanse religieuze leiders.
Screenshot van de vier sprekers tijdens de Tibet Talks Town Hall op 22 september
ICT leiders beantwoorden vragen in de Tibet Talks Town Hall—Op 22 september kwamen leiders van International Campaign for Tibet aan beide zijden van de Atlantische Oceaan samen om de vragen van ICT-leden te beantwoorden tijdens een virtuele Town Hall, als onderdeel van de reeks “Tibet Talks” sessies.

Na hun openingswoorden beantwoordden de drie ICT-sprekers vragen van het publiek over een reeks onderwerpen, waaronder de komende VN-conferentie over klimaatverandering, de Olympische Spelen van 2022 in Peking; de status van de vermiste Panchen Lama van Tibet; de opvolging van de Dalai Lama; en de moeilijkheid om aandacht voor Tibet te krijgen.

Bekijk de speciale (Engelse) uitzending terug via de website van ICT in Washington, of direct via de Facebookpagina.
Foto uit ICT's 2022 jaarkalender van Tibetaanse rivieren die lopen door Azië
Bestel ICT’s kalender ‘River of Tibet’
—De nieuwste jaarkalender voor 2022: Rivers of Tibet, Life waters of Asia, toont de twaalf belangrijkste Tibetaanse rivieren van het Tibetaans Plateau. Deze rivieren zijn aan het veranderen.

De Chinese autoriteiten negeren de behoeften van zowel de stroomafwaarts gelegen landen als het Tibetaanse volk door het manipuleren van de waterstroom die voor zovelen van levensbelang is!
Bestel de nieuwe Tibet-kalender!
De kalender bevat prachtige foto’s van rivieren in Tibet, het levenswater voor Azië. De jaarkalender is een schitterende aanwinst voor iedere Tibet-, en natuurliefhebber.
Met de aankoop van de kalender steun je ICT on de wereld te informeren over het klimaatprobleem in Tibet en het desastreuze klimaatbeleid dat de nomaden, dieren en biodiversiteit in gevaar brengt. Alvast bedankt voor je steun!
Foto van de voorkant van ICT's 2022 jaarkalender: Rivers of Tibet

Met vriendelijk groet, Tashi Deleg,
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe


PS   Al 30 jaar zet ICT zich in voor het behoud van de Tibetaanse cultuur van compassie en wijsheid en voor mensenrechten, democratische vrijheden en zelfbeschikking voor het Tibetaanse volk. Help ICT met een gift om de Chinese onderdrukking te stoppen.
 
Geef voor Tibet
Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VN-Mensenrechtenraad: Detentie, verdwijning en ontwikkeling in Tibet aan de orde gesteld

Tijdens de huidige 48e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève heeft Kai Mueller gevallen van willekeurige detentie en verdwijning van Tibetanen aan de orde gesteld, alsmede mensenrechtenkwesties in verband met het ontwikkelingsbeleid in Tibet. Mueller sprak namens de Helsinki Foundation for Human Rights.

“Tibetanen worden nog steeds willekeurig vastgehouden omdat zij hun religieuze overtuigingen belijden, hun ongenoegen over het regeringsbeleid uiten of opkomen voor hun rechten”, aldus Mueller, die de gevallen van Rinchen Tsultrim, Go Sherab Gyatso en Dorjee Tashi ter sprake bracht. De verblijfplaats van politieke gevangene Go Sherab Gyatso is nog steeds onbekend. Daarnaast is de de zaak van de Tibetaanse zakenman Dorjee Tashi bijzonder zorgwekkend door zijn getuigenis over de martelingen die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft ondergaan.
Kai Mueller nam met grote bezorgdheid nota van berichten over een aanhoudende golf van arrestaties van Tibetanen in de prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in de provincie Sichuan, te midden van een hardhandig optreden van de autoriteiten tegen taalrechten en het bezit van afbeeldingen van de Dalai Lama. De Mensenrechtenraad luisterde naar de verslagen van de VN-werkgroepen inzake willekeurige detentie en inzake gedwongen en onvrijwillige verdwijning.
Met betrekking tot het verslag van de speciale rapporteur over het recht op ontwikkeling legde Mueller namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring af waarin hij de speciale rapporteur en de lidstaten van de Mensenrechtenraad opriep om het project “ontwikkeling” en het recht op ontwikkeling in de context van klimaatmaatregelen met grote omzichtigheid te bezien. Hij merkte op dat het zogenaamde “ontwikkelings-” en “milieubeleid” in de Volksrepubliek China is gebruikt om de lokale Tibetanen hun macht te ontnemen, hulpbronnen te onttrekken en hun lokale omgeving te beschadigen.
Mueller noemde beleidsmaatregelen zoals de privatisering van grasland, de verhuizing van nomaden en de uitbreiding van winningsindustrieën als factoren die de woestijnvorming versnellen. Hij drong er bij de speciale rapporteur en de lidstaten op aan om prioriteit te geven aan de bevordering van fundamentele burger- en politieke rechten, zodat mensen toegang kunnen krijgen tot informatie en kunnen deelnemen aan de besluitvorming over het beleid, en verantwoording en gerechtigheid kunnen eisen, ongeacht of het beleid gericht is op ontwikkeling of op het klimaat.

Verklaringen
Lees de verklaringen van Mueller namens de Helsinki Foundation for Human Rights:

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-mensenrechtenraad-detentie-verdwijning-en-ontwikkeling-in-tibet-aan-de-orde-gesteld/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

OOST-TIBET: ARRESTATIEGOLF WEGENS TAALRECHTEN EN FOTO’S VAN DE DALAI LAMA

Dalai Lama, Heiligheid, Dol Zijn Op

International Campaign for Tibet maakt zich grote zorgen over de golf van aanhoudingen in Oost-Tibet. De arrestaties zijn sinds augustus aan de gang en vormen een hardhandig optreden tegen activisme op het gebied van de Tibetaanse taal en het bezit van foto’s of afbeeldingen van de Dalai Lama.

Volgens berichten hebben de Chinese veiligheidsdiensten invallen gedaan in privéwoningen en meer dan 100 Tibetanen gearresteerd.

“Het harde optreden in Oost-Tibet is onaanvaardbaar en moet onmiddellijk stoppen. Afbeeldingen van de Dalai Lama zijn niet illegaal, en pleidooien voor het behoud van de bedreigde Tibetaanse taal moeten worden beschermd, niet vervolgd. Net als in andere delen van Tibet zaaien de Chinese autoriteiten angst in Kardze. Maar in plaats van de kracht van China aan te tonen, tonen deze laatste arrestaties alleen maar aan hoe onwettig de Chinese overheersing in Tibet nog steeds is na meer dan zes decennia van bezetting.” Aldus de International Campaign for Tibet.
In het licht van de aanstaande Olympische Spelen van 2022 in Beijing, die China gebruikt om de wereld een positief imago voor te spiegelen, roept ICT regeringen op om druk uit te oefenen op China om ervoor te zorgen dat het de onderdrukking in Tibet voor of tijdens de Spelen niet opvoert. Het Internationaal Olympisch Comité en de internationale gemeenschap moeten ervoor zorgen dat de Olympische Spelen niet worden gebruikt voor een toename van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering. ICT is van mening dat in plaats van meer onderdrukking, de enige duurzame oplossing in Tibet is dat China een betekenisvolle dialoog hervat met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama.

Arrestaties
Hieronder volgt een tijdlijn van het politie-optreden in de township Wonpo (bij Tibetanen bekend onder de historische naam Dza Wonpo).

 • 30 Tibetanen werden van 21 nov. tot 12 dec. 2019 vastgehouden op verdenking van contact hebben met Tibetanen in ballingschap en voor het delen van informatie op het internet. Ze werden opgepakt nadat de politie in Dza Wonpo hardhandig optrad in het dorp als reactie op een pro-onafhankelijkheidsprotest in november 2019.
 • Half januari 2021 overleed de 19-jarige Tenzin Nyima aan verwondingen die hij in hechtenis had opgelopen. Hij werd op 12 november 2020 in comateuze toestand opgenomen in een ziekenhuis. Tenzin Nyima en vier andere monniken van het Dza Wonpo-klooster werden op 9 november 2019 gearresteerd. Dit was twee dagen na een protest voor onafhankelijkheid buiten het plaatselijke politiebureau. Tenzin werd in mei 2020 vrijgelaten, maar op 11 augustus 2020 opnieuw gearresteerd omdat hij zijn nieuws op het internet had gedeeld.
 • De andere 4 monniken die samen met Tenzin Nyima protesteerden op 7 november 2019 kregen verschillende gevangenisstraffen op beschuldiging van “aanzetten tot splitsing van het land”.
  • Choephel (20) kreeg vier jaar gevangenisstraf;
  • So-tra kreeg drie jaar gevangenisstraf;
  • Tsultrim (16) kreeg één jaar gevangenisstraf;
  • Tenzin Nyimay (22) kreeg vijf jaar gevangenisstraf. Hoewel hij niet fysiek aan het protest had deelgenomen. Hij deelde enkel informatie over het protest en de aanhoudeingn op sociale media.
  • Nyimay’s oudere broer Choegyal en vriend Yonten werden tot vier jaar gevangenisstrad veroordeeld omdat ze op 21 november 2019 buiten de kantoren van de lokale overheid hadden geprotesteerd.
 • Op 6 maart 2021 arriveerde extra gewapende politie in Dza Wonpo voor huis-aan-huis huiszoekingen en om de gemeenschap angst te zaaien door dagelijks patrouilles en oefeningen uit te voeren.
 • In een klassiek voorbeeld van Chinese propaganda publiceerden de staatsmedia op 9 maart dat SWAT-officieren water zouden halen, kleren wassen, glas vegen en schoonmaken in een bejaardentehuis in Dza Wonpo. Tibetanen ter plaatse meldden echter dat de agenten het bejaardentehuis doorzochten op aanwijzingen van ontrouw en om foto’s van de Dalai Lama in beslag te nemen. De SWAT-agenten overhandigden de ouderen foto’s van de Chinese president Xi Jinping en Chinese revolutionaire leiders om in hun kamers op te hangen.
 • Op 22 augustus werden 59 Tibetanen (40 leken en 19 monniken) aangehouden wegens het bezit van afbeeldingen van de Dalai Lama in hun huizen tijdens politie-invallen. Sommige van de arrestanten zijn geïdentificeerd:
  • Lodhen Chunglam;
  • Palkyab, Tenzin Losel;
  • Pendo, Losher;
  • Choechok;
  • Gadhen;
  • Sherab;
  • Jampel;
  • Dalo;
  • Choepa;
  • Sonam Galak;
  • Tamdin Norbu. Zij werden naar het detentiecentrum van het bureau voor openbare veiligheid van het district Sershul gebracht.
 • De Chinese autoriteiten riepen Tibetanen in Dza Wonpo op 25 augustus bijeen voor een openbare vergadering, waarbij zij waarschuwden voo4 het bezit van foto’s van de Dalai Lama en het delen van informatie met de buitenwereld.
 • Tijdens huis-aan-huis politie-invallen in Dza Wonpo van 25 tot 29 augustus werden 53 Tibetanen opgepakt wegens het bezit van foto’s van de Dalai Lama, wegens contacten met Tibetanen in ballingschap en wegens lidmaatschap van een socialemediagroep die het gebruik en het behoud van de Tibetaanse taal propageert. Nadat de politie vier van de Tibetanen had vrijgelaten, bleven de overige 49 in hechtenis in het district Sershul.
 • 20 monniken van het Dza Wonpo-klooster werden verhoord op bevel van de politie. De politie heeft de monniken ondervraagd over hun politieke activiteiten en contacten in ballingschap. Het beheerscomité van het klooster bleef toezicht houden op de bewegingen en activiteiten van de monniken.
 • De politie heeft acht Tibetanen (zes monniken van het Gaden Shedrup klooster en twee vrouwen) uit Dza Wonpo aangehouden op 3 september 2021.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/oost-tibet-arrestatiegolf-wegens-taalrechten-en-fotos-van-de-dalai-lama/

Kan je dat als mens voorstellen dat iemand je zou verplichten je eigen taal niet meer te spreken. Doe je het toch krijg je een gevangenis straf waar je vermoedelijk niet meer uitkomt. Net zoals je zeker ook niet kan inbeelden dat je een bepaalde foto niet in je huis mag hangen of ook daar voor gestraft wordt.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,

Deze woensdag 22 september organiseren wij met alle ICT-kantoren een speciale vraag-me-alles editie van Tibet Talks!

Je kan dan alles vragen over International Campaign for Tibet en onze werkzaamheden aan de directeuren in Washington, Berlijn en Amsterdam, zoals:
•    Wat is de situatie in Tibet op dit moment? 
•    Wat doen de VS en Europese landen om te helpen? 
•    Waar werkt ICT aan? 
•    Hoe kunnen we de visie van de Dalai Lama steunen?

Let op: deze Tibet Talks is engels gesproken.
Jij stelt de vragen en wij zullen ze beantwoorden! Stuur je vragen nu in door ze te mailen naar icteurope@savetibet.nl of door ze te delen op sociale media met #TibetTalk.

Je kan ook vragen stellen tijdens het evenement in het commentaargedeelte van ons Facebook Live event. Dit zijn onze sprekers:GOOGLE APPLE ICAL OUTLOOK

Kom naar deze live Tibet Talks op 22 september en deel deze uitnodiging met je vrienden. We hopen je woensdag online te zien!
 Met vriendelijk groet, Tashi Deleg, Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe


PS   Al 30 jaar zet ICT zich in voor het behoud van de Tibetaanse cultuur van compassie en wijsheid en voor mensenrechten, democratische vrijheden en zelfbeschikking voor het Tibetaanse volk. Help ICT om de Chinese onderdrukking te stoppen.

Dit kwam privé binnen.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VN-deskundigen brengen dossiers van gevangen en “verdwenen” Tibetanen ter sprake

Vier onafhankelijke mensenrechtendeskundigen en -organen van de VN hebben de dossiers van de gevangen Tibetanen Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso aan de orde gesteld in een mededeling aan de Chinese regering die vandaag openbaar is geworden.

In de mededeling spreken de VN-werkgroep voor onvrijwillige en gedwongen verdwijningen, de VN-werkgroep voor willekeurige detentie en de speciale rapporteurs voor vrijheid van godsdienst en overtuiging hun ernstige bezorgdheid uit over de vermoede willekeurige detentie en de gedwongen verdwijning” van de twee Tibetanen.
De deskundigen voegen daaraan toe dat zij “met name bezorgd zijn over informatie die erop wijst dat deze detenties geen losstaande gebeurtenissen zijn, maar een verontrustend patroon weerspiegelen van meerdere willekeurige detenties, gesloten processen en onbekende aanklachten tegen de Tibetanen. Op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving dringen de deskundigen er bij de Chinese regering op aan informatie te verstrekken over de verblijfplaats van de twee Tibetanen en de juridische gronden voor hun arrestatie en detentie.

ICT-citaat
Kai Mueller, hoofd VN-belangenbehartiging bij International Campaign for Tibet, zei:
“Wij zijn zeer verheugd over de mededeling van de VN-deskundigen aan de Chinese regering. De gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso weerspiegelen een zorgwekkend patroon van repressie in Tibet, waar de Chinese autoriteiten afwijkende gedachten meedogenloos vervolgen. Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, aangezien zij uitsluitend gevangen zijn gezet wegens de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en gedachte.
Langdurige geïsoleerde-detentie is zorgwekkend vanwege het gevaar van mishandeling van de niet-veroordeelde gedetineerden. Wij menen dat dit een ernstig risico is, aangezien eerder dit jaar twee Tibetanen tijdens of onmiddellijk na hun detentie zijn overleden aan verwondingen die zij tijdens hun detentie hadden opgelopen.
Wij dringen er bij de internationale gemeenschap, de regeringen en de parlementen op aan de gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso, alsmede van andere Tibetanen, publiekelijk aan de orde te stellen en serieus na te denken over de gevolgen voor hun bilaterale betrekkingen met de regering van China. In Tibet is niets ten goede veranderd, en het land moet weer op de agenda komen om een verdere verslechtering van de mensenrechtensituatie te voorkomen”.

Rinchen Tsultrim
Van de Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim (29 jaar), die in eenzame opsluiting wordt vastgehouden wegens het uitoefenen van zijn vrijheid van meningsuiting is bekend dat hij in de gevangenis van Mianyang in de provincie Sichuan zit. Volgens International Campaign for Tibet werd Rinchen beschuldigd van “aanzetten tot splitsing van het land” omdat hij zijn mening had gedeeld op de Chinese sociale media-app WeChat.
Zijn verblijfplaats was meer dan anderhalf jaar volledig onbekend nadat de Chinese politie hem op 27 juli 2019 liet “verdwijnen” vanwege zijn online berichten. Na het indienen van meerdere vragen over zijn welzijn en verblijfplaats, werd Rinchen’s familie op 23 maart 2021 officieel geïnformeerd door het Ngaba (Chinees: Aba) Public Security Bureau dat hij was veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf.
Hoewel nu bekend is dat hij in de gevangenis van Mianyang is opgesloten, konden geen bijzonderheden over zijn proces worden achterhaald. Er zijn zelfs twijfels of er uberhaubt een proces heeft plaatsgevonden. Sinds september 2021 heeft geen enkel familielid Rinchen persoonlijk of via een videoverbinding kunnen zien of spreken. Amnesty International heeft ook ernstige bezorgdheid geuit over de toestand en het welzijn van Rinchen Tsultrim, en over het feit dat hij geen toegang heeft tot zijn familie en wettelijke vertegenwoordiging.

Go Sherab Gyatso
De prominente Tibetaanse boeddhistische geleerde en schrijver Go Sherab Gyatso (46 jaar) werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, vastgehouden door ambtenaren van de Tibetaanse Autonome Regio. Er was geen informatie beschikbaar over de omstandigheden van zijn detentie of zijn huidige verblijfplaats. Het is dus nog onduidelijk wat de reden van zijn detentie is.
Gyatso is een productief schrijver en heeft verschillende boeken gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephels “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Gyatso heeft ook kritieken gepubliceerd over het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem, waarin hij oproept tot een verbreding van de bekendheid van de monastieke gemeenschap.

Lees hier de mededeling van de VN-deskundigen en -organen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-deskundigen-brengen-dossiers-van-gevangen-en-verdwenen-tibetanen-ter-sprake/

Spijtig genoeg zullen ze daar geen antwoord op moeten verwachten

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,

Deze week, rondom de Internationale Dag van de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen, belichten wij de verhalen van politieke gevangenen zoals de jonge monnik Richen, zakenman Dorjee en vele anderen. Niet alleen zijzelf maar ook hun families, vrienden en dorpsgenoten zijn slachtoffer van verdwijningen en martelingen. 

Daarom komen wij deze maand massaal in actie en tonen wij onze solidariteit met het Tibetaanse volk op 25 september tijdens de #FLAGSFORTIBET actie. Doe je mee?

#FlagsforTibet campagne van start!

Tibetaanse gebedsvlaggen zijn over de hele wereld te vinden. De vlaggen zijn hét symbool van de Tibetaanse cultuur; een cultuur die al meer dan 60 jaar door China wordt onderdrukt.

Kom in actie en laat China zien dat wij niet zwijgen over onrecht!
Vorig jaar organiseerden wij de eerste #FlagsforTIbet actie en dit was internationaal een groot succes. Daarom organiseren wij de campagne dit jaar weer, om onze solidariteit met Tibet massaal te tonen! Hang je Tibetaanse gebedsvlaggen op 25 september op in huis, in je tuin of op kantoor en deel een foto op jouw sociale media met de hashtag #FLAGSFORTIBET.

Doneer 5 euro en ontvang de papieren gebedsvlaggetjes thuisgestuurd >
Door mee te doen met deze actie dag laat je zien dat je de vrede in Tibet steunt. Samen strijden we tegen onrecht en dragen we de Tibetanen een warm hart toe.
 
Ontvang gebedsvlaggen bij een kleine donatie!

ICT Europe roept op tot de vrijlating van verdwenen Tibetanen

Gisteren, op de Internationale Dag van de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen, belicht ICT Europe het feit dat China, Tibetanen al tientallen jaren met geweld ontvoerd en afvoert naar onbekende of afgesloten gevangenissen in China en Tibet.

Tibetanen worden gemarteld in de gevangenis terwijl hun families vaak niet eens weten waar zij zich bevinden en hoe het met ze gaat. Bovendien zijn er talrijke gevallen van willekeurig gearresteerde Tibetanen die kort na hun vrijlating zijn overleden ten gevolge van marteling of onvoldoende medische behandeling.

Lees bijvoorbeeld het verhaal Richen Tsultrim, een 29-jarige Tibetaanse monnik die samen met twee andere Tibetanen gearresteerd is in de oostelijke Tibetaanse regio Ngaba nadat hij op WeChat commentaar had gegeven over de politieke, sociale en culturele situatie van de Tibetanen.
 
Lees meer over verdwenen Tibetanen
Tibetaanse zakenman werd in vóórhechtenis gemarteld!

Een onlangs vrijgegeven getuigenis documenteert het afschuwelijke misbruik dat de TIbetaanse zakenman en filantroop Dorjee Tashi in voorlopige hechtenis heeft moeten ondergaan. De een Tibetaan verkeert in kritieke toestand verkeert na vele jaren van marteling en gevangenschap door de Chinese overheid.
Dorjee werd in 2010 tot levenslange gevangenschap veroordeeld in de nasleep van het harde optreden van de Chinese regering tegen Tibetaanse protesten in 2008 en hij zit momenteel in gevangenis #1 van de Tibetaanse Autonome Regio (Drapchi-gevangenis).

Zijn eigen vrouw, Sonam Choedon, mag hem sinds december 2019 zelfs helemaal niet meer zien!

Lees het nieuwsbericht hier verder.

China sluit een historisch Tibetaans klooster

Er zijn verontrustende beelden opgedoken uit de Chinese provincie Gansu waar de plaatselijke autoriteiten een Tibetaans boeddhistisch klooster hebben gesloten, en de monniken en nonnen eruit gezet! 
Lees het nieuwsbericht.

Tibetanen gearresteerd voor het vieren van de verjaardag van de Dalai Lama

Ondanks het brute beleid van de Chinese regering tegen alles wat te maken heeft met de Dalai Lama, vierden dappere Tibetanen vorige week tocht de verjaardag van de Dalai Lama, met verschillende arrestaties als gevolg.
 Lees het nieuws en ICT’s review van de jarenlange onderdrukking van de religieuze vrijheid van Tibetanen

Boeddhistisch dagblad interviewt Tsering Jampa over de urgente situatie in Tibet

Tibet moet weer een volwaardig en menswaardig land worden, dat is de kerntaak van ICT Europe. 

De bescherming van de Tibetaanse cultuur en identiteit is een van de kerntaken van de organisatie. “En dat is zeker nu hard nodig, omdat China Tibet meedogenloos in de greep houdt.”, stelt ICT Europe’s directeur Tsering Jampa.

Lees hier het interview in het Boeddhistisch dagblad.

ICT’s 2022 jaarkalender ‘River of Tibet’ is uit! 

—De nieuwe kalender voor 2022: Rivers of Tibet, Life waters of Asia, toont de twaalf belangrijkste Tibetaanse rivieren van het Tibetaans Plateau.

Deze rivieren zijn aan het veranderen. De Chinese autoriteiten negeren de behoeften van zowel de stroomafwaarts gelegen landen als het Tibetaanse volk door het manipuleren van de waterstroom die voor zovelen van levensbelang is!

De kalender bevat prachtige foto’s van rivieren in Tibet, het levenswater voor Azië! De kalender is een schitterende aanwinst voor iedere Tibet-, en natuurliefhebber! Help je om Tibets natuurlijke schoonheid te beschermen?
Bestel de nieuwe Tibet-kalender!
Met de aankoop van de kalender ondersteun je ICT om de wereld te informeren over het klimaatprobleem in Tibet en het desastreuze klimaatbeleid van China dat de nomaden, dieren en biodiversiteit in gevaar brengt. Alvast bedankt voor je steun!
Met vriendelijk groet, Tashi Deleg,
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet Europe

Dit kwam prive binnen.

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De “vreedzame bevrijding” van Tibet is voor Tibetanen geen reden tot feestvieren

China organiseert op 19 augustus 2021 een reeks evenementen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de zogenaamde “vreedzame bevrijding van Tibet”. Een delegatie van 22 leden uit Peking is vandaag, 18 augustus, in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, aangekomen voor de festiviteiten. De delegatie werd geleid door Wang Yang, lid van het Permanent Comité van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China en voorzitter van het Nationaal Comité van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk.

Tijdens een persconferentie op 17 augustus zei Zhao Huinian dat Wang’s delegatie wasmachines zal overhandigen aan boeren en herders en souvenirs zoals medischekits zal presenteren aan kaderleden en werknemers. Deze activiteiten weerspiegelen de speciale steun van het Centraal Comité van de Partij voor het werk in Tibet, de bezorgdheid voor kaderleden en de zorg voor de etnische groepen in Tibet.
De festiviteiten zullen plaatsvinden op het plein voor het Potala Paleis, de traditionele winterresidentie van de Dalai Lama. De autoriteiten hebben al aangekondigd dat de Potala vandaag en morgen voor het publiek gesloten is. Tien belangrijke wegen in Lhasa zijn ook afgesloten, niet alleen voor verkeer, maar ook voor voetgangers van 4 uur ’s morgens tot het einde van de ceremonie.

Quote International Campaign for Tibet
“Naar de ontwikkelingen in Tibet in de afgelopen 70 jaar heeft het Tibetaanse volk geen reden tot juichen. Het Chinese beleid heeft Tibet zelf in een openluchtgevangenis veranderd met beperkingen op alle aspecten van het Tibetaanse leven. Vandaag moeten Tibetanen leven onder het waakzame oog van de Chinese Communistische Partij, en alleen al de bewering van hun Tibetaanse identiteit of eerbied voor de Dalai Lama is reden voor opsluiting en vervolging.
Na 70 jaar onderdrukking is de wreedheid van China het enige waar het Tibetaanse volk een ‘vreedzame bevrijding’ van nodig heeft. In plaats van het Tibetaanse volk een feestdag op te dringen, zou de Chinese regering met de Tibetaanse leiders en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama om de tafel moeten gaan zitten om te onderhandelen over een betekenisvolle autonomie die werkelijke vrede en fundamentele vrijheden zal terugbrengen in Tibet.”

Gedwongen overeenkomst
De festiviteiten van morgen staan in het teken van de 70e verjaardag van het omstreden 17-puntenakkoord. China noemt de overeenkomst ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet”. Nadat de Dalai Lama in 1959 kon vluchten naar India zei hij dat de overeenkomst van 1951 onder dwang tot stand was gekomen.
Bovendien heeft China, zoals blijkt uit de huidige situatie in Tibet, zijn eigen gedwongen overeenkomst geschonden in plaats van zich eraan te houden. In de overeenkomst staat dat Tibet volledige autonomie zou genieten, en dat de Chinese regering zich niet zou bemoeien met de godsdienst, gebruiken en interne administratie van Tibet, met inbegrip van de rol van de Dalai Lama.
Terwijl de Dalai Lama en de Tibetaanse regering hun best deden om zich aan de overeenkomst te houden, waren de binnenvallende Chinese autoriteiten vastbesloten om zich te mengen in alle aspecten van het bestuur in Tibet. “Na de bezetting van Tibet door de Chinese legers had de Tibetaanse regering geen enkele autonomie meer, zelfs niet in binnenlandse aangelegenheden, en oefende de Chinese regering alle macht uit in Tibetaanse aangelegenheden,” aldus de Dalai Lama in zijn verklaring van 1959.

Beperkingen op het Tibetaanse leven
Vandaag de dag heeft het Tibetaanse volk te maken met beperkingen op alle niveaus van zijn leven. Religie, die van groot belang is voor het Tibetaanse volk, is ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de Chinese communistische partij. China heeft zelfs zijn gezag doen gelden om de volgende Dalai Lama te bepalen, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het systeem van reïncarnatie een diep spiritueel proces is en in strijd is met de atheïstische benadering van de CCP.
Niet alleen partijleden, maar alle Tibetanen worden gedwongen zich van religie af te keren. Een nieuwe gedragscode voor CCP-leden in de Tibetaanse Autonome Regio, die het grootste deel van Centraal- en West-Tibet beslaat, verbiedt partijleden uitdrukkelijk elke vorm van religiositeit, zowel in het openbare als in het privé-leven.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te richten of religieuze beelden in huis op te hangen, en toestemming van de partij te vragen voordat zij religieus personeel uitnodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.

Sinisering in plaats van vreedzame bevrijding
China is ook bezig met de uitvoering van een assimilatiebeleid dat zal leiden tot de volledige “Sinisering” van het Tibetaanse volk. Sinisering is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese regering te brengen.
In Tibet houdt de Sinicisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme en dat wordt geprobeerd de unieke religieuze, taalkundige en culturele identiteit van de Tibetanen te elimineren. Het 14e vijfjarenplan (2021-2025) omvat dan ook langetermijndoelstellingen die ertoe zullen leiden dat de Tibetanen in naam van de “armoedebestrijding” en het ecologisch behoud verder van huis en haard zullen worden verdreven en dat zij hun traditionele levensstijl zullen verliezen in het kader van China’s urbanisatieplan.

Chinees leiderschap
In de afgelopen maanden hebben de Chinese autoriteiten een grootscheepse propagandacampagne gelanceerd als onderdeel van hun pogingen om het 17-Punten Akkoord te gebruiken om hun bezetting van Tibet te legitimeren. Bovendien doen zij ironisch genoeg pogingen om het Tibetaanse volk te overtuigen van de voordelen van hun “vreedzame bevrijding”.
In juli bracht de Chinese president Xi Jinping een onaangekondigd bezoek aan Nyingtri (Chinees: Linzhi) en Lhasa, waarbij hij opmerkingen maakte voor het publiek tegenover het “Monument voor de vreedzame bevrijding van Tibet” voor het Potala-paleis. De vieringen van deze week zullen op hetzelfde terrein plaatsvinden.
Hoge Chinese leiders zijn ook aanwezig geweest bij eerdere vieringen van de verjaardagen van de controversiële overeenkomst. Tijdens de viering van de 60e verjaardag op 19 juli 2011 leidde Xi Jinping, die toen vicepresident van China was, een 59 leden tellende delegatie van de centrale regering naar Lhasa.
Tijdens de viering van de 50e verjaardag op 19 juli 2001 stond Hu Jintao, toen vicepresident, aan het hoofd van de delegatie. Bij de viering van de 40e verjaardag in 1991 leidde Li Tieying, lid van het Politbureau, de delegatie vanuit Peking.
Eerdere herdenkingen werden gemarkeerd door het uitgeven van postzegels. Dit jaar werden op 16 augustus 2021 door de Chinese centrale bank herdenkingsmunten uitgegeven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-vreedzame-bevrijding-van-tibet-is-voor-tibetanen-geen-reden-tot-feestvieren/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

Uit getuigenverklaringen blijkt dat een Tibetaanse zakenman voor zijn vooronderzoek werd gemarteld

Een onlangs vrijgegeven getuigenis van een Tibetaanse zakenman en filantroop die in kritieke toestand verkeert na jaren van marteling en gevangenschap, documenteert het afschuwelijke misbruik dat hij in voorlopige hechtenis heeft moeten ondergaan.

Dorjee Tashi (多吉扎西), die beschouwd wordt als een van de rijkste mensen in Tibet, werd in 2010 tot levenslang veroordeeld in de nasleep van het harde optreden van de Chinese regering tegen de massale Tibetaanse protesten in het voorjaar van 2008. Dorjee zit momenteel in gevangenis nr. 1 van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), in de volksmond bekend als de Drapchi-gevangenis, waar Tibetaanse gevangenen tijdens hun opsluiting worden gemarteld. Zijn vrouw Sonam Choedon (索朗曲珍) mag hem sinds december 2019 niet meer zien.

Dorjee was een succesvol zakenman die eigenaar was van een luxe hotelketen en vastgoedbedrijven. In juli 2008 werd Dorjee gearresteerd. Hij werd tijdens zijn arrestatie door hatelijke en wraakzuchtige politieke en partijleiders neergezet als een “separatist”. Hoewel de politieke beschuldigingen later werden ingetrokken, werd hij op 17 mei 2010 door de Lhasa Intermediate People’s Court schuldig verklaard aan “fraude met leningen” en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De rechtbank bevestigde het vonnis op 26 juli 2010. Dorjee was toen 36 jaar oud.

Getuigenis van marteling

“Om het simpel te zeggen, zelfs als we je doden of invalide maken, zijn we niet aansprakelijk volgens de wet.”

International Campaign for Tibet heeft de getuigenis van Dorjee Tashi verkregen over de martelingen en mishandelingen die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft ondergaan. De getuigenis maakte deel uit van zijn verzoek om een nieuw proces in 2013-14.
De getuigenis heeft betrekking op vier maanden van zijn voorlopige hechtenis in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa in 2008 – voordat hij werd overgebracht naar een detentiecentrum in het district Mainling (Chinees: Milin) in Nyingtri (Chinees: Linzhi). De getuigenis beschrijft martelpraktijken zoals slagen met elektrische knuppels, geboeid worden aan een ijzeren staaf en in de lucht worden gehangen, simulatie van verstikking, het gieten van hete chilivloeistof door neusgaten en slaaponthouding.
De getuigenis is opmerkelijk omdat de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de martelpraktijken worden aangewezen als ambtenaren die verbonden zijn aan het Ministerie van Openbare Veiligheid van de centrale regering, het Bureau voor Openbare Veiligheid van de Autonome Regio Tibet en het Bureau voor Openbare Veiligheid van het district Mainling in de toenmalige prefectuur Nyingtri. Het rapport stemt overeen met andere rapporten over het gebruik van marteling in Tibet en met bevindingen van onafhankelijke internationale mensenrechtendeskundigen.
Nadat de gevangenschap van Dorjee sinds 2010 jarenlang op een laag pitje stond, is nu aan het licht gekomen dat Dorjee Tashi standvastig elke politieke betrokkenheid heeft ontkend, ondanks de martelingen waarmee hij tijdens de voorverhoren te maken kreeg.

Het leven en werk van Dorjee Tashi


Dorjee, geboren op 25 oktober 1973 en ooit door de Chinese regering erkend als een van de “tien opmerkelijke jongeren in Tibet”, werd in 2003 lid van de Communistische Partij van China. Zijn filantropisch werk werd door de regering van de Tibetaanse Autonome Regio geprezen als een uitstekende bijdrage aan de armoedebestrijding en de economische ontwikkeling in Tibet.
Zijn bedrijf Tibet Manasarovar Group (Chinees: Xīzàng shén hú jítuán) bezat een keten van luxehotels in Tibet, waaronder het beroemde Yak Hotel in Lhasa. Naast de “Shigatse Qinsangyuan Ecological Farming Comprehensive Development Company,” was hij ook eigenaar van de “Shigatse Oasis Real Estate Development Company” en de “Manasarovar Real Estate Development Company.
Voor zijn ondernemingen en filantropie ontving hij meerdere onderscheidingen van de CCP en de regering van de TAR, de regering van de Gannan (Tibetaans: Kanlho) Prefectuur in Gansu en de Shigatse Communistische Jeugdliga. Hij ontving de “Tibet May Fourth Youth Medal” en werd ook benoemd tot rector van de Jianhua Vocational High School in Nanchong City in Sichuan.
Zijn inzet voor het maatschappelijk welzijn, zoals het helpen en geven van donaties aan de weduwen en bejaarden en de kinderen van arme arbeiders in de Tsemonling kleuterschool in Lhasa, en het mobiliseren van fondsen en vrijwilligers tijdens aardbevingen en overstromingen in Shigatse, leverden hem veel lofbetuigingen op.

Arrestatie

Kort na de massale protesten in maart 2008 tegen China’s heerschappij in Tibet, bestempelden functionarissen de protesten als het gevolg van buitenlandse inmenging. Dorjee werd gearresteerd omdat hij heimelijke steun zou hebben verleend aan Tibetaanse demonstranten en banden zou hebben gehad met de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid nam een ongebruikelijk directe houding aan bij het onderzoeken van Dorjee’s vermeende politieke loyaliteit en martelde hem om mogelijke buitenlandse connecties te onthullen.
De politieke beschuldigingen tegen Dorjee werden later ingetrokken. Maar Dorjee werd vervolgens wel aangeklaagd wegens “fraude met leningen”. Dorjee werd vervolgens door het Lhasa Intermediate People’s Court veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf met een ontzegging van politieke rechten.

Quote International Campaign for Tibet

International Campaign for Tibet roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Dorjee Tashi en een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de berichten over zijn marteling en mishandeling. Degenen die verantwoordelijk zijn voor daden die een vorm van marteling zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen en voor het gerecht worden gebracht om een einde te maken aan de cultuur van straffeloosheid die de Chinese Communistische Partij in Tibet heerst. Daarnaast moet Dorjee Tashi onmiddellijk medische verzorging krijgen, en zijn vrouw en andere familieleden, alsmede zijn advocaat, moeten toegang tot hem krijgen.
“Wij roepen de internationale gemeenschap, regeringen en mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties op om de zaak van Dorjee Tashi dringend aan te kaarten bij de regering van China. Zijn leven is in gevaar terwijl hij een straf uitzit die is uitgesproken in een oneerlijk proces met geloofwaardige berichten over marteling en mishandeling. Dorjee Tashi is het slachtoffer van de wetteloosheid in Tibet, waar alleen al het feit dat je je voor een Tibetaan uitspreekt voldoende is om te worden vervolgd. Dat is onaanvaardbaar.”

Juridisch deskundig advies wijst op onrechtvaardigheid en discriminatie


Het vonnis tegen Dorjee Tashi was onrechtvaardig, en zijn proces werd rechtstreeks politiek gemanipuleerd door het ministerie van Openbare Veiligheid. Een commissie van zes vooraanstaande Chinese juridische experts concludeerde in hun deskundigenadvies in oktober 2018 dat Dorjee ten onrechte werd veroordeeld voor “leenfraude”, terwijl het ook had kunnen gaan om “kapitaalverduistering”, een minder zwaar vergrijp. In een kopie van het advies gepubliceerd op de Rights Defender (维权网) blog, concludeerde de deskundigencommissie van het in Beijing gevestigde Zheng Xin Law Firm dat levenslange gevangenisstraf voor het verduisteren van 1,5 miljoen yuan fondsen niet rechtvaardig was. De deskundigen adviseerden de straf om te zetten in een gevangenisstraf voor bepaalde tijd.
De deskundigengroep vond ook dat de levenslange gevangenisstraf van Dorjee discriminerend was. Zo werden er in 2010 ook Chinese zakenlieden voor “fraude met leningen” veroordeeld. Zij kregen echter een gevangenisstraf tot 15 jaar voor leningen van 53 miljoen yuan. Dat terwijl Dorjee’s kapitaalverduistering ging om een beduidend lager bedrag van 1,5 miljoen yuan. De deskundigen wezen er ook op dat de voorzittende rechter van het TAR Hoger Volksgerechtshof, Yang Tingyi (杨庭轶, en waarnemend rechter Li Ruihong (李瑞红) beide zaken behandelden op basis van dezelfde aanklacht (fraude met leningen) maar met verschillende vonnissen kwamen. De Chinese zakenlieden, die erin slaagden hun straffen te verminderen, zijn nu vrij, terwijl Dorjee nog steeds in de gevangenis zit omdat zijn beroep is afgewezen en mensenrechtenadvocaten zijn zaak niet mogen behandelen.
Mensen die op de hoogte zijn van Dorjee’s financiën wijzen erop dat “fraude met leningen” slechts een voorwendsel is om hem te vernietigen. Zij zeggen dat de strafzaak tegen Dorjee onacceptabel was omdat de zaak geen slachtoffer kent. Ten tweede was Dorjee’s lening bij de bank gegarandeerd met zijn eigendom als onderpand. En het belangrijkste is dat de hoofdsom en de rente van de lening volledig zijn terugbetaald.

Onderdrukking van Tibetanen


Waarnemers zijn van mening dat de beschuldigingen van zowel politieke ontrouw als financiële onregelmatigheden als voorwendsel dienden om wraak te nemen op Dorjee. Deze wraak komt waarschijnlijk voort uit het feit dat hij de eis van enkele corrupte politieke en veiligheidsleiders voor een villa afwees.
Dorjee Tashi’s detentie getuigt ook van een bijzonder repressief klimaat toen de Chinese autoriteiten hard optraden tegen elk Tibetaans protest in de nasleep van het Tibet-brede protest tegen het Chinese bewind in maart 2008. Dorjee Tashi, destijds lid van de Chinese Communistische Partij en afgevaardigde van de “Chinese Volksconferentie voor Politiek Overleg”, werd niet gespaard van de harde aanpak van de CCP in Tibet.
Tot op de dag van vandaag is het aantal gedode, gemartelde en willekeurig vastgehouden Tibetanen uit 2008 onbekend, omdat er sindsdien geen onafhankelijk Chinees of internationaal onderzoek is gedaan.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-zakenman-voor-zijn-rechtszaak-gemarteld/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S
Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: