Borstkanker : het cruciale belang van de mammografie

Een periodieke opsporing van borstkanker aan de hand van een mammografie vermindert het sterfterisico ten gevolge van die ziekte aanzienlijk.

In heel wat landen worden vrouwen tussen de 50 en 69 jaar om de zoveel jaar systematisch uitgenodigd voor een onderzoek. Deze screening levert een zeer belangrijke bijdrage in het opsporen van tumoren in een vroegtijdig stadium van de ziekte, wat de kansen op een succesvolle behandeling aanzienlijk verhoogt. En toch is er hier en daar wat kritiek op deze methode, meer bepaald op het risico van ‘vals positief’ en ‘vals negatief’ gevallen.

Vals positief : de test toont een anomalie aan die geen carcinoom is maar er toch toe leidt dat er bijkomende onderzoekingen worden gedaan. En dat is niet zonder gevolg, zeker niet op psychologisch vlak.

Vals negatief : de test spoort geen kankergezwel op hoewel er wel een aanwezig is.

Een internationaal team heeft de resultaten geanalyseerd van tientallen studies rond de voor- en nadelen van de mammografie. De conclusie is formeel: bij een risico-baten-analyse wegen de positieve elementen zeer zwaar door op de eventuele ongunstige gevolgen.

Vrouwen die zich regelmatig op deze manier laten onderzoeken lopen eigenlijk 40% minder risico om te sterven aan borstkanker dan vrouwen die geen periodieke mammografie laten doen. Momenteel is de leeftijdscategorie van 50 tot 69 jaar de prioritaire doelgroep, maar de specialisten van het internationaal team vinden dat ook de vrouwen van 70 tot 75 jaar in deze systematische screening zouden moeten worden betrokken. Vrouwen bij wie borstkanker in de familie zit (al dan niet genetisch bepaald) zouden intensiever moeten worden gevolgd aan de hand van een combinatie van verschillende opsporingsmethods en vanaf jonge leeftijd.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19613

Het kan heel veel opsporen dat dan sneller tot een aanpak kan gaan. Door een mammo te laten nemen kan bekeken worden of er kwaadaardige gezwelletjes zichtbaar zijn en of er andere onderzoeken moeten gedaan worden. Meestal zal dat dan een punctie zijn dat ze voorstellen. Het is daarom aangewezen om toch jaarlijks dit te laten doen. En dan nog kan het te laat zijn, want in een jaar kan veel lichamelijk veranderen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM