Archive for 4 september 2015


DIEP

HOE DIEPER MEN ERGENS NAAR KIJKT HOE MEER INZICHT MEN ERIN KRIJGT.

  

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Kom op, sta op en leef langer!! #staopvoorjerug

dus

Zit je weer te zitten? O P S T A A N, NU!!! Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Nederlanders Europees kampioen zitten zijn en daar moet verandering in komen.

Dat onvoldoende lichaamsbeweging ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is al geruime tijd bekend. Bij het grote publiek staat echter nog onvoldoende op het netvlies dat langdurig achtereen zitten eveneens gezondheidsrisico’s kent. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onlangs de zorgwekkende uitspraak dat Nederlanders met een gemiddelde van 6,8 zituren per dag het hoogst scoren van alle Europeanen. TNO onderzoek wijst daarnaast uit dat lang zitten de kans op ziektes en zelfs vroegtijdig overlijden vergroot. Om mensen daar bewust van te maken en hun zitgedrag te veranderen, lanceert de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) op 1 september 2015 de campagne ‘Sta op voor je rug’.

De NCA is al 40 de jaar de toonaangevende beroepsorganisatie van chiropractoren in Nederland en heeft in de afgelopen jaren gezien dat er een zorgwekkende zitcultuur is ontstaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat lang zitten samengaat met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden en verschillende ziektes en kwalen zoals rugklachten, hart- en vaatziektes, obesitas en hoge bloeddruk. Helaas is de hoeveelheid lichaamsbeweging per dag de afgelopen decennia steeds verder afgenomen. Met name op de werkvloer heeft fysieke arbeid veelal plaatsgemaakt voor zittend werk en de gevolgen hiervan zijn evident binnen verschillende takken van de gezondheidszorg.

Sta op voor je rug!

De NCA heeft preventie hoog in het vaandel staan en zet zich daarom in om de zitcultuur in Nederland te doorbreken. Bewustwording en actie zijn daarbij van cruciaal belang. Met de campagne ‘Sta op voor je rug’ maakt de NCA een breed publiek bewust van de ernstige gevolgen van teveel zitten. Mensen worden daarnaast gestimuleerd om minder te zitten en meer in beweging te komen. De campagne bestaat onder andere uit de introductie van Mooph, een mascotte die het zitprobleem in korte filmpjes aan de kaak stelt. Daarnaast zijn er verschillende social media acties en wordt er een gratis rugscreeningsdag bij NCA chiropractoren georganiseerd op zaterdag 7 november. Kijk voor meer informatie op http://www.staopvoorjerug.nl.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/09/04/kom-op-sta-op-en-leef-langer-staopvoorjerug

Te lang in een en dezelfde houding zitten of staan is niet goed. Dan moet je wel eens veranderen of iets anders gaan doen. Als je de jeugd van tegenwoordig neemt dan zitten deze heel lang en hebben eigenlijk niet het besef dat ze hun rug aan het pijnigen zijn. En zo ooit met rugklachten geconfronteerd worden. Ook mensen met een staand of zittend beroep moeten af en toe een andere houding aannemen. Men gaat ervan uit dat men twee uur in dezelfde houding zit iets anders moet gaan doen. Als men het niet kan omdat het zich niet toelaat kan men oefeningen doen zodat je rug gespaard blijft. Ik vind het gewoon een prachtige uitspraak STA OP VOOR JE RUG.

En zeker naar de jeugd toe, blijf niet altijd achter je laptop of pc zitten ga ook eens iets anders doen. Er is nog zoveel meer om van te genieten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe verloopt desensibilisatie voor bijen- en wespengif?

TIPS Mensen die na een bijen- of wespensteek een ernstige veralgemeende reactie vertonen, kunnen een zogeheten desensibilisatie of hyposensibilisatie toepassen. Dit betekent dat de arts gedurende een bepaalde tijd steeds grotere dosissen van het insectengif inspuit waardoor het lichaam gewend raakt aan dat gif en de overgevoeligheid wordt afgebouwd.
Deze vorm van immunotherapie wordt in toenemende mate gebruikt voor de behandeling van mensen die allergisch reageren op een steek van een wesp, bij of hommel. Immunotherapie is een zeer effectieve behandeling: meer dan 90% van de mensen met een allergie voor wespengif is zes tot twaalf weken na de start van de behandeling volledig beschermd en krijgt bij een nieuwe steek alleen een lokale reactie. Voor bijengifallergie is het percentage wat lager, namelijk 75-80 %. Aan het einde van de therapie heeft u een blijvende bescherming tegen insectengif opgebouwd.

Bij wie wordt deze behandeling toegepast?
Deze behandeling wordt alleen toegepast bij mensen waarbij aan de hand van speciale huidtests en een bloedonderzoek (CAP-test) is bewezen dat ze allergisch zijn voor bijen of wespen, en die bij een volgende steek een levensgevaarlijke reactie (een anafylactische shock) kunnen hebben, of die beroepshalve met bijen of wespen moeten omgaan.

• Volwassenen
Bij volwassenen wordt immunotherapie alleszins aanbevolen bij ernstige reacties op een insectenbeet:
– die gepaard gaan met hart- of luchtwegklachten (zoals bloeddrukdaling, hartkloppingen, ademhalingsmoeilijkheden, enz.);
– of met angio-oedeem (zwelling van onderhuidsweefsel, vooral oogleden, lippen, tong, enz.);
– bij mensen boven 60 jaar;
– of die beroepshalve blootgesteld worden aan bijen (bv. imkers, hoveniers, enz.).

• Kinderen (vanaf 5 tot 15 jaar)
Bij kinderen wordt immunotherapie aanbevolen bij ernstige, veralgemeende reacties op een insectenbeet en een grote kans op herhaling, die gepaard gaan met:
– hart- of luchtwegklachten;
– angio-oedeem (zeker bij kinderen van bijenhouders).

Wanneer wordt immunotherapie afgeraden?
• Bij kinderen beneden 5 jaar.
• Immunotherapie wordt niet gestart tijdens een zwangerschap, maar een lopende behandeling kan tijdens de zwangerschap worden verdergezet als ze goed verdragen wordt.
• Bij milde vormen van astma is immunotherapie mogelijk, maar bij astma die het hele jaar behandeld moet worden met inhalatiecorticosteroïden of dagelijks bèta-2-sympathicomimetica, wordt het afgeraden.
• Bij mensen met een hart- en vaatziekte of hoge bloeddruk die bètablokkers nemen.
• Bij mensen die lijden aan een ziekte die de werking van het immuunsysteem ernstig belemmert (bv. kanker)
• Bij mensen met chronische hart- of longaandoeningen moeten de voordelen zorgvuldig afgewogen worden tegen de mogelijke nadelen (bijwerkingen).

Hoe verloopt een desensibilisatiekuur?
Bij een allergie voor insectengif wordt een behandeling in twee fasen toegepast.
• In een eerste fase, de instelfase, wordt een kleine dosis van het (gezuiverd) bijen- of wespengif onderhuids ingespoten in de arm. Deze injecties worden gedurende 6 tot 12 weken wekelijks toegediend, waarbij de dosis wekelijks wordt verhoogd, tot het hoogst nodige niveau is bereikt. Dat komt ongeveer overeen met 2 bijensteken of een 10-tal wespensteken.

• Na de instelfase worden de injecties om de 4 à 6 weken gegeven en dit gedurende minstens 3 jaar. Dit is de onderhoudsfase.
In samenspraak met de behandelende arts kan het grootste deel van de injecties tijdens de onderhoudsfase door de huisarts worden gegeven.

• Bij een zeer ernstige allergie voor bijen of wespen kan een versnelde procedure gevolgd worden met vier of vijf injecties per dag. Dit vereist wel een opname in het ziekenhuis.

Duur van de behandeling
Om een effect op lange termijn bij volwassenen te bekomen, is een behandelingsduur van 3 tot 5 jaar aangewezen. Het stopzetten van de immunotherapie moet individueel bepaald worden. Bij kinderen is een minimale behandelingsduur van 18 maanden aangewezen.
De kans dat men na een nieuwe steek in de eerste drie jaar na het stoppen van de behandeling toch een overgevoeligheidsreactie krijgt, wordt op 5 à 10% geschat. Hoe langer de behandeling geleden is, hoe hoger de kans op een overgevoeligheidsreactie. Deze reactie is meestal wel milder dan voor de behandeling.

Een levenslange behandeling, waarbij om de 6 maanden een injectie wordt toegediend, kan overwogen worden bij:
• patiënten met voorgeschiedenis van ernstige anafylaxie, mastocytosis (dit is een zeldzame aandoening door een teveel aan mestcellen in de weefsels en organen van het lichaam) of een verhoogd serumtryptase in het bloed (wat kan wijzen op een verhoogd risico op een allergische reactie);
• patiënten die tijdens de behandeling veralgemeende reacties vertoonden;
• bij patiënten met honingbijen-allergie,
• bij ouderen
• patiënten met een blijvend sterk positieve huidtest.

Mogelijke bijwerkingen
• Vaak treden milde en eerder onschuldige en voorbijgaande lokale reacties op op de injectieplaats (zwelling, pijn…). Deze reacties treden meestal op in de eerste minuten na de injectie, maar kunnen ook pas enkele uren later optreden.

• Soms kunnen ook veralgemeende reacties optreden, zoals jeuk, neusloop, buikpijn enz.

• Er bestaat altijd een risico op zeer ernstige allergische reacties tot zelfs levensbedreigende anafylaxie. De kans op ernstige bijwerkingen is bij een insectenallergie het grootst in de instelfase. Vandaar dat wordt aangeraden dat er een volledige reanimatieset en een arts getraind in reanimatieprocedures aanwezig is tijdens de behandeling. Ook wanneer een versneld schema wordt toegepast, is de kans op ernstige reacties vrij groot. Vandaar dat deze behandeling alleen in een ziekenhuis wordt toegepast.

• Inname van alcohol, sterke fysieke activiteit, inname van antihypertensiva of een infectie verhogen de kans en de ernst van een systemische nevenwerking bij behandeling van insectenallergie en moeten dus vermeden worden.

Voorzorgsmaatregelen
In het begin kan er vermoeidheid optreden. Daarom moet intense sportbeoefening, zware arbeid, sauna, een warm bad of overmatig alcoholgebruik vermeden worden in de eerste drie uur na de injectie.

Geneesmiddelen
Indien u begint met een immunotherapie moet u steeds aan uw arts meedelen of en welke geneesmiddelen u inneemt. Ook tijdens de behandeling moet u de arts steeds melden als u nieuwe geneesmiddelen moet nemen.
Beta-blokkers voor hoge bloeddruk mogen bijvoorbeeld niet ingenomen worden tijdens de behandeling.

Ziekte
Indien u verkouden bent, zich griepachtig voelt, koorts hebt of onlangs ziek geweest bent of gevaccineerd bent (bv. voor reizen), moet de behandeling minstens één week uitgesteld worden.

Zwangerschap
Het wordt afgeraden om de immunotherapie op te starten gedurende de zwangerschap. Eenmaal de onderhoudsdosis bereikt is, mag de kuur wel verder gegeven worden.

Immunotherapie en andere vaccinaties
Tussen de immunotherapie (de laatste injectie) en andere vaccinaties (griepprik, injecties voor vakantie enz.) moet altijd minstens 1 week zitten.

Bronnen
UZ Gent
– Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie – www.bcfi.be 
– Nederlands Huisartsengenootschap – nhg.artsennet.nl
– Juryrapport Consensusvergadering ‘Doelmatige behandeling van allergische aandoeningen (rhinoconjunctivitis, astma, anafylaxie op hymenopteragif), anafylaxie en angio-oedeem’ RIZIV 2010 – www.riziv.fgov.be

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19472

Voor sommige mensen kan een bijen steek zeer gevaarlijk tot dodelijk zijn. En juist misschien door dit te laten doen dat je tegen het gif immuun wordt. Maar sommige weten het zelfs niet dat ze een probleem hebben als ze gestoken worden, en komen het te weten als ze ermee geconfronteerd worden. Nu belangrijk voor in huis te hebben of mee te nemen als je gaat wandelen is een anti gif spuit. Hier een afbeelding van. 

Dat tegen heel wat beten kan helpen. Je zuigt het gif eruit en mocht je dan nog een allergische reactie vertonen kan je nog altijd naar de spoed of arts gaan. Maar het zal minder snel gaan dan dat je niets doet. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Kankerpil , wonderpil?

4038648515_d76e7bdb14_o

Gaat het dan eindelijk gebeuren? De makers van een medicijn tegen een vorm van kanker belooft verzekeraars hun geld terug als het medicijn niet werkt bij patiënten. Met de unieke deal wil fabrikant Celgene gebruikers tegemoetkomen in de hoge kosten voor het middel tegen de ziekte van Kahler. Dat staat in het AD vrijdag.

Een kuur van het middel kan al gauw een ton kosten per patiënt. In ruil voor de tegemoetkoming betalen verzekeraars het middel sowieso voor gebruikers in 29 aangewezen ziekenhuizen.

Met vriendinnen spraken we hierover… we zijn soms bang dat we in een maatschappij leven waar al lang al medicijnen zijn om kanker te genezen, maar in hoeverre gebeurt dit ook echt? Als bovenstaande echt zo is, dan zien we de toekomst een stuk rooskleuriger in.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/09/04/kankerpil-wonderpil

Hopen dat het ook zo is en dat er geen addertjes onder het gras schuil gaan. Want het is voor deze patiënten al een hoge kost en mocht die pil aanslagen maar men kan ze niet betalen wie zit dan met de problemen he. Men zou in de geneeskunde eens meer naar de patiënt moeten zien dan naar geld. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

8 tips voor een positieve mindset

Zit je in een dipje en blijf je maar piekeren over de onbenulligste dingen? Onthoud dan dat negatieve gedachten, vaak juist zorgen voor dat negatieve gevoel en dus dat vervelende dipje. Probeer positief te denken. Positieve gedachten worden omgezet in positieve energie en geloof me, daar word je een stuk vrolijker van. Hoe positief denken? Deze 8 tips kunnen jou helpen.

1. Zoek positieve mensen op – Positiviteit werkt aanstekelijk.

2. Wees dankbaar, ook voor de dingen die je misschien als zelfsprekend ervaart en probeer altijd te kijken naar het positieve van elke gebeurtenis. ‘’Everything happens for a reason.’’

3. Lach zoveel mogelijk. – Het klinkt misschien gek, maar in de psychologie zeggen ze wel eens: Hoe meer je lacht, hoe blijer je je voelt.

4. Stel jezelf een positief doel en besteed daar dagelijks even tijd aan, als is het maar vijf minuten. Je zult je dag na dag steeds beter voelen.

5. Zorg voor plezier! – Doe zoveel mogelijk dingen waar je een goed gevoel van krijgt. Ga eens een avond tafelen met vrienden, trakteer jezelf op iets lekkers of kijk een inspirerende documentaire. Zoek plezier in de kleine dingen.

6. Complimenteer jezelf eens wat vaker. – Positieve bekrachtigingen kunnen in de loop der tijd zorgen voor meer zelfvertrouwen en positiviteit. Ga dus eens voor de spiegel staan en vertel jezelf dat je het kunt, dat je het verdient en dat je in jezelf gelooft. Het is in het begin misschien even gek, maar het werkt écht.

7. Denk positief en pieker niet over dingen waar je geen controle over hebt.

8. Omarm positieve momenten en zorg dat je eraan herinnerd wordt. – Iedere keer als je naar de foto van dat ene mooie moment kijkt, zul je weer die blijdschap voelen. Stil staan bij deze herinneringen heeft meer invloed dan je denkt, hang daarom foto’s op zodat je er weer even aan herinnerd wordt.

BRON: http://www.vriendinnenonline.nl/body-en-mind/8-tips-voor-een-positieve-mindset

De foto doet je al iets positiefs voelen. En dat is het juist als je in een dipje zit is het van belang om een positief gevoel snel te voelen. Dat kan je in enkele stappen zoals hier boven. Maar ook kan je het dipje even aanvoelen emoties die erbij komen laten gaan en dan omarm jezelf en zeg je ik ben sterk en ik zie het positief in. Dan ga je merken dat je gevoel ook anders gaat aanvoelen. Allemaal hebben we die momenten wel eens, of hebben we momenten dat een situatie een persoon ons irriteert. Dan is het aan jezelf om niet in de situatie te blijven hangen of gewoon dag te zeggen tegen de persoon en door te gaan. Morgen kan het weer anders zijn. Maar zo ga je het nodige voor jezelf voelen. Wat heel belangrijk is, is het positieve op te zoeken. Niet alleen in personen maar dat kan in heel wat dingen zijn. Ook daaruit haal je dan weer positieve krachten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Menstruerende vrouw met dood bedreigd op Instagram

Menstruerende vrouw met dood bedreigd op Instagram
Foto: Shutterstock

De Amerikaanse artieste Louelle Denor krijgt dezer dagen heel wat beledigingen en doodsbedreigingen aan haar adres te slikken. Reden: op Instagram postte ze een foto waarbij ze een menstruatiecup vasthoudt, inclusief bloed.

Louelle Denor postte de foto op haar Instagramaccount omdat ze het niet vond kunnen dat het social mediabedrijf eerder een foto had verwijderd van een meisje met een menstruatievlek op haar broek. Ze vindt het hypocriet dat Instagram niet ingrijpt als vrouwen en zelfs minderjarige meisjes geobjectiveerd worden op het medium, maar wel als er een foto wordt getoond van het natuurlijke fenomeen waar vrouwen elke maand mee te maken krijgen.

Echt leuk om naar te kijken is de foto natuurlijk, maar het doet je wel afvragen waarom we dat net zo vies vinden. ‘Moest het bloed afkomstig zijn van een wonde aan mijn vinger dan had niemand hier op gereageerd. We kunnen blijkbaar enkel geen bloed verdragen als het van een vagina afkomstig is, zelfs als die vagina niet eens wordt getoond’, gaat Denor verder.

Het leverde haar heel wat grove reacties op en zelfs doodsbedreigingen in de aard van ‘Pleeg nu aub zelfmoord’ en ‘Neem liever een cyanidepil’. De commentaren sterkten Denor dan ook in haar overtuiging dat er nog een lange weg te gaan is in de acceptatie van menstruatie en alles wat ermee gepaard gaat. ‘Ben ik dan verkeerd dat ik hoop dat ik een foto kan posten van bloederige vingers en een vreemd schijfje zonder dat gedreigd wordt dat ik in brand zal worden gestoken of met sperma besproeid?’, klinkt het strijdvaardig.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150904_01850143/menstruerende-vrouw-met-dood-bedreigd-op-instagram

Nu er over praten mag maar een foto plaatsen dat zou niet kunnen op internet. Waar ligt het probleem weeral. Het is toch een normale zaak van de vrouw. Spijtig genoeg dat er zijn die enkele dagen zoveel pijnlijke problemen kennen en andere ervan kunnen genieten. Het is de normaalste zaak van het vrouwelijk leven. En men mag nooit vergeten vrouwen het zuivert heel je innerlijk lichaam. 
Er zijn zelfs beroemdheden die er een schilderij mee gemaakt hebben, met het menstruatie bloed van hun vrouw. 
Hier is nog een foto van haar te zien.
https://instagram.com/p/6c-ymbme4l/?taken-by=louelle_louelle_
Nu kan men wel zeggen voor wat men zoiets moet gaan delen op internet. En daar ben ik ook weer eens mee.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

“Dit is de laatste foto van het Syrische jongetje Aylan Kurdi in leven”

Permalink voor ingesloten afbeelding

Er bestaan gelukkig nog veel meer foto’s van Aylan Kurdi – het Syrische jongetje van drie dat levenloos op een Turks strand aanspoelde – dan het desastreuze beeld dat pijnlijk op eenieders netvlies gebrand staat. Die vroegere beelden doen ons vandaag op een andere manier naar adem happen. Bovenstaande foto zou de laatste van de peuter in leven zijn, beweert The International Spectator op Twitter. Aylan heeft er dezelfde kleertjes op aan als op het nu al iconische beeld van gisteren.
Papa Abdullah Kurdi overleefde als enige van het gezin het drama. © reuters.

Ze waren met het gezin op weg naar Canada omdat hun eigen land Syrië al jaren gebukt gaat onder een afgrijselijke oorlog. Maar mama Rehan en zoontjes Galip (5) en Aylan (3) overleefden de wanhopige vluchtpoging naar een menswaardig leven niet. Alleen papa Abdullah haalde het, maar hij is uiteraard helemaal kapot, van onmenselijk verdriet.

Drie jaar oorlog
Aylans land was al in oorlog toen hij geboren werd. De peuter van drie heeft dus nooit iets anders gekend in zijn veel te korte leven, dat abrupt en mensonterend eindigde op een strand in Turkije. De onwezenlijke beelden van de agent die het ventje wegdraagt in zijn armen houden sindsdien de hele wereld in een emotionele wurggreep.

Er duiken meer en meer foto’s op van Aylan Kurdi op het internet. De bovenstaande foto zou de laatste zijn die van hem genomen werd toen hij nog leefde. Hij lijkt te glimlachen, maar die lach is hartverscheurend in het licht van het drama dat hem later zou overkomen.
Lees verder hieronder

© reuters.

‘Napalm Girl’

Het pakkende beeld van Aylan op het Turkse strand doet onvermijdelijk denken aan Kim Phuc, het zogenaamde ‘Napalmmeisje’ vastgelegd op beeld door fotograaf Nick Ut. Phuc was op 8 juni 1972 op de vlucht voor een Amerikaanse luchtaanval tijdens de Vietnamoorlog. Ze was naakt en huilde. Haar lichaam verbrand door napalm. Sinds de New York Times de volgende dag al de foto op haar frontpagina gaf, is het beeld iconisch geworden. Nick Ut won met ‘Napalm Girl’ in 1973 de Pulitzer-prijs en de World Press Photo en werd wereldberoemd. De impact op de maatschappij en op de politiek was zo groot dat de foto volgens de Vietnamese president Truong Tan Sang heeft bijgedragen tot het einde van de Vietnamoorlog.

We kunnen vandaag, anno 2015, alleen maar hopen dat het ijskoude beeld van de levenloze Aylan Kurdi in het zeewater op het strand een menselijkere aanpak van de vluchtelingencrisis in de hand werkt. Voor wie niet het geluk had in een maatschappij als de onze te zijn geboren.

© ap.
BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2444214/2015/09/03/Dit-is-de-laatste-foto-van-het-Syrische-jongetje-Aylan-Kurdi-in-leven.dhtml
De trein met ongeveer 500 vluchtelingen die ...

De trein met ongeveer 500 vluchtelingen die vanuit Boedapest richting grensstad Sopron vertrok, staat vanochtend nog steeds stil met alle vluchtelingen aan boord. Die weigeren de trein te verlaten en willen via Oostenrijk naar Duitsland. © reuters

Het is niet leuk dat je land moet verlaten, maar vind het erg dat ze dan de mensen op hun gevoel gaan nemen om te laten zien hoe erg het is. Dat we allemaal wel weten als het gaat over vluchtelingen. En het heeft altijd bestaan. De Dalai Lama is moeten vluchten in Vietnam hebben kinderen hun weg naar vrijheid moet inzetten in de eerste en tweed wereld oorlog zijn mensen hun land moeten ontvluchten, en dan nu wat er in de wereld gebeurd. Maar dan iets laten zien dat op gevoel speelt is erg vind ik. Want ons land en alle andere kunnen al deze mensen niet blijven opvangen, omdat we zelf met armoede zitten en dat niet echt gezien wordt door regeringen. Ook hier en elders moeten mensen buiten slapen, hebben geen eten en moeten betelen voor een euro om eten te hebben of een bed te kunnen bemachtigen en een groot slaapvertrek. Maar goed men moet elkaar helpen, maar men moet ook weten wanneer er stop moet geroepen worden. 
Regering en alle andere instanties zie ook naar je eigen mensen die in een stad buiten moeten leven en in armoede leven. 
Ik plaats niet graag zulke teksten maar het achtervolgt ons hele leven al en dan is het toch ook maar even om erbij stil te staan. Kijk zelf rond je heen in je straat je stad en je merkt gewoon de veranderingen. 
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Vlaamse moeders steeds banger voor de toekomst

© Shutterstock.

Moeders maken zich steeds meer zorgen. En nee, dat heeft niets te maken met kieskeurige eters of woedeaanvallen in de supermarkt. Wel met een onzekere toekomst. Dat blijkt uit een rondvraag van het weekblad Libelle.

Uit een rondvraag bij 1.679 Vlaamse moeders blijkt dat ze angstiger zijn dan ooit. Ze zijn bezorgd dat hun kinderen in een gewelddadige samenleving terechtkomen, problemen zullen hebben om later werk te vinden of in een ontregeld klimaat zullen moeten leven.

Te veel druk
Dat is echter niet zo verwonderlijk. We leggen onszelf steeds meer druk op. Goed is niet goed genoeg meer, en dat vergt veel van ons. Hoewel drie op vier mama’s hun carrière belangrijk vinden om zichzelf te kunnen ontplooien, heeft maar liefst twee op drie (63 procent) moeite om het moederschap met hun werk te combineren.

Cijfers
* Dat de kinderen niet kunnen studeren:
vroeger: 31 % – nu: 17 %

* Dat ze geen werk zullen vinden:
vroeger: 41 % – nu: 56 %

* Dat ze hun levensstandaard lager zal liggen:
vroeger: 17 % – nu: 29 %

* Dat ze in een gewelddadige samenleving terechtkomen:
vroeger: 15 % – nu: 67 %

* Dat ze in een ontregeld klimaat moeten leven:
vroeger: 2 % – nu: 20 %

* Niets in het bijzonder
vroeger: 6% – nu: 30%

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/575/Gezin/article/detail/2444034/2015/09/03/Vlaamse-moeders-steeds-banger-voor-de-toekomst.dhtml

Zo merk je dan maar weer dat mensen toch met de toekomst bezig zijn, en niet alleen dat van hun kind. Ook dat van hen zelf. Maar als men zo gaan leven, maak je het leven alleen maar moeilijker. Er is nu eenmaal voor bijna niets meer een zekerheid, dat je ooit wel gehad hebt of gekend hebt. Daar komt dan nog eens bij dat bepaalde natuurrampen nu meer naar voren komen als vroeger. Dat maakt ook dat daar mensen mee bezig zijn. Zoals; wat als het hier gebeurd, wat als ons land zee wordt en ga maar door. Alles houd de mensen wel een beetje wakker. Maar als je er echt wakker van gaat liggen zal je geen leven meer hebben. 
Net zoals nu met de toestand van IS dat toch ook heel wat mensen bezig houd. Wat als deze in het land komen en de school van mijn kinderen binnen vallen. Eindeloos zouden we door kunnen gaan en wat krijg je angst om te leven, angst om buiten te komen en angst om kinderen op te voeden. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Moeilijke slaper? Dit apparaat belooft daar verandering in te brengen

© Samsung.

Niets zo belangrijk als een goede nachtrust, en daar wil de SleepSense van Samsung jou bij helpen. Dit nieuwe apparaat houdt ’s nachts je hartslag, ademhaling en bewegingen bij en zendt die informatie naar je smartphone, samen met tips om je slaapkwaliteit te verbeteren. Daarnaast kan hij ook je televisie automatisch uitschakelen als je tijdens een saaie film in slaap valt, of het koffie-apparaat aanzetten zodra je wakker bent. Wij zijn nu al fan.

SleepSense is een platte witte schijf om onder je matras te leggen, die ’s nachts met draadloze sensoren je bewegingen, hartslag en ademhaling traceert. Het apparaat werd voorgesteld op de technische beurs IFA in Berlijn, en zou later dit jaar op de markt komen. Alle nuttige informatie over je slaap wordt doorgestuurd naar een app op je smartphone, vergezeld van tips om je nachtrust te verbeteren.

Daarnaast kan je ook andere digitale apparaten aansluiten op SleepSense. Concreet vertaalt zich dat in een paar leuke extraatjes voor wie bijvoorbeeld al eens in de zetel in slaap valt (En eerlijk: we zouden allemaal liegen als we zeiden dat dit nooit gebeurt). Zo kan SleepSense er voor zorgen dat de televisie zichzelf netjes uitschakelt als je in slaap bent gevallen, de rolluiken naar beneden gaan en de optimale slaaptemperatuur wordt geregeld in de slaapkamer. Zelfs het automatisch aanspringen van het koffie-apparaat als je wakker wordt behoort tot de mogelijkheden. Ideaal om de pijn van een veel te vroege ochtend een beetje te verzachten.

Samsung blijft voorlopig vaag over de lanceringsdatum, en houdt het op “eind dit jaar”. Ook de exacte prijs is nog niet gekend, al zal het bedrag schommelen rond de 200 euro. Wij weten alvast wat te vragen aan de kerstman “eind dit jaar”.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/2444356/2015/09/03/Moeilijke-slaper-Dit-apparaat-belooft-daar-verandering-in-te-brengen.dhtml

Het wordt alsmaar gekker in het land van de technologie. Precies dat je beter gaat slapen omdat dit toestel je hartslag je ademhaling en je bewegingen naar je smartphone zend om zo informatie op te slagen en beter te slapen. Mensen laat je daar nooit aan vangen. Want er bestaat geen enkel apparaat dat je beter laat slapen, dan alleen je eigen biologische klok, en hoe je naar bed gaat. In alle rust of met stress of bepaalde pijnen. Dat zijn de boosdoeners van slecht slapen en inslapen. 
Maar goed je merkt gewoon dat ooit ons leven zal bestaan uit alleen technologie, maar dat zal ik hierop aarde niet meer meemaken denk ik. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: