Tag Archive: leven


Als we in moeders buik zitten

Het zaadje vind het eitje er word iets gemaakt. In de buik van de moeder groeit het. Negen maanden lang. Waar we eigenlijk niet bij stil staan is de invloeden die het ongeboren kind meekrijgt. Invloeden zoals ruzie of een gelukkig gevoel dat de moeder soms te verduren krijgt. Als de baby dan zijn hoofdje buiten komt steken vergeet men soms wat deze al meedraagt als rugzakje. Dat een belangrijk punt kan zijn tijdens het leven hierop aarde. Stanislav Grof heeft daar onderzoek naar gedaan transpersoonlijke psychologie.
Als ongeboren baby krijgen we veel indrukken mee die een belangrijke rol spelen in ons leven. Dat zeker een rol speelt. Denk maar als de moeder niet echt het gevoel van tederheid en liefde geeft aan de baby. Wat het kan doen als deze opgroeit. Ook de begin jaren van een baby en kind zijn zeer belangrijk. Zeker als men spreekt over gevoelens. Als men ouder wordt staat men er soms niet bij stil dat een probleem zich kan ontwikkelen tijdens de zwangerschap. Zelfs een moeilijke bevalling kan een tekens zijn voor later. Zou zou men vier fases kunnen hebben die een patroon spelen op ons emotionele leven.
Dit stukje neem ik even over van.

De eerste fase – Het vruchtwateruniversum

BPM I is de fase waarin de foetus in de baarmoeder zwemt in een tijdloze staat. Positieve ervaringen in deze fase zijn verwant met een gevoel van eenheid, tijdloosheid, mysterie, transcendentie en samadhi.

  • Negatieve ervaringen in deze fase zijn verwant met een gevoel van niet-geaard zijn en onthechting van het leven.

De tweede fase – De kosmische onderdrukking

BPM II is de fase waarin de baarmoeder zich begint af te sluiten, ons samendrukt en ons naar het geboortekanaal duwt. Aangezien we niet meer drijven, is deze fase onze eerste ervaring met het verlopen van tijd, en de eerste ervaring met een contrast tussen weidsheid en compressie, het begin van de dualiteit. Hormonale veranderingen leiden tot een vermindering in zuurstof en de druk van de weeën tegen de gesloten cervix.Afhankelijk van de emotionele en fysieke gezondheid van de moeder, haar milieu en haar dieet, kan dit een fijne of ongemakkelijke ervaring zijn.

  • de crisis, angst voor of weerstand tegen nieuwe ontwikkelingen in je leven.
  • Positieve ervaringen in deze fase zijn verwant met opwinding over een nieuw vooruitzicht of integratie van nieuwe informatie of wijsheid.
  • Negatieve ervaringen met deze fase zijn verwant met een gevoel van een dreigen

De derde fase – De strijd dood-wedergeboorte

Tijdens BPM III komen we daadwerkelijk in het geboortekanaal. De verhoogde stress of compressie is verwant met de strijd en het reiken naar het licht aan het einde van de tunnel.

  • Een positieve ervaring in deze fase is verwant met de ‘flow’-staat, het ‘in the zone’-zijn, wanneer je dingen haast automatisch regelt als je ze tegenkomt. Je bent uiterst efficiënt met je taken bezig.
  • Een negatieve ervaring in deze fase is het gevoel dat je samengeperst wordt of zelfs verpletterd wordt door je omstandigheden in het leven, of dat je wordt overweldigd door de tegenstrijdigheid in je levensbehoeftes.

De vierde fase – De ervaring dood-wedergeboorte

BPM IV is onze verschijning in de wereld vanuit het geboortekanaal.

  • De baby komt uit het geboortekanaal, de geboorte is compleet en het leven begint. Deze fase is verwant met ontsnapping, blijdschap, gemak en, het allerbelangrijkst, vrijheid.

Spiritueel gezien kiest een kind zijn moeder, het gezin. Deze moeten van elkaar leren en liefde geven. Maar voor sommigen zal het leven van kind zijn een trauma zijn. Als men dan even stil staat bij vorige levens en de tijd als men foetus was kan daar een oorzaak te vinden zijn. Niet ieder kind groeit op in liefde. Niet ieder kind kent een positief leven. En moet soms als baby en kind vechten voor het leven. Ja spijtig genoeg zijn dat lessen van het kind en de ouders. Eens men daar doorheen is dan pas begint de schoonheid van het bestaat.
Zo zie je maar weer dat het leven niet begint op aarde maar al in de buik van de moeder. Dat daar ook veel opgevangen wordt dat meegenomen wordt in het leven. En dit leven is ook maar een doorstroming naar het volgende. Daarom dat men zegt het leven houdt nooit op. Men gaat en men komt terug wanneer dat weet men nooit maar met de nodige lessen telkens
.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Vele Belgen voelen zich eenzaam net als studenten.

Eenzaamheid is een stille doder. Dat men zichzelf eigenlijk aandoet. Als men tussen de vier muren blijft zitten zal men zich op een moment eenzaam beginnen te voelen. Men moet buiten komen. Bij studenten komt het meeste voor dat men niet gewaardeerd word. En zo het gevoel krijgt niemand te hebben. Maar psychisch is het leren om te durven. Durven te zijn zoals je bent. Je laten zien zoals je bent. Velen zoeken contact via internet. Komen niet meer buiten zodat sociaal contact er bijna niet meer is. En dat heeft men juist nodig. Zo zal je niet het gevoel van eenzaamheid hebben.
Mensen sociaal leven is echt zinvol. Men krijgt het gevoel zinvol te zijn. Soms eens denken aan vrijwilligerswerk. Dat hoeft niet zwaar te zijn maar dat geeft je toch het sociaal contact.
Eenzaamheid heb je echt zelf in de hand. Soms kijken wat je kan veranderen in je dagelijks leven.
Eenzaam is dodelijk.

Eenzaam komt door jezelf.
En daar moet jezelf iets aandoen.
Blijf niet zitten bij de pakken neemt het heft in eigen handen en durf. Daar komt het op neer. Durven buiten te komen. Durven om je ergens in te meningen.
Men heeft het leven zelf in de hand als het over eenzaamheid gaat. En juist dat is wat je echt moet kunnen doorbreken. De vier muren de deur openen en buiten gaan.
Een goed alternatief is een hond kopen. Dan ben je verplicht buiten te komen en zal je snel contact maken met anderen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Bewustzijn: de lagen van ons bewustzijn ontrafeld

De wereld is in beweging. Het zijn tijden waarbinnen het bewustzijn en ons collectieve bewustzijn aan het veranderen is. Termen zoals wakker bewustzijn of hoger bewustzijn zijn nu meer dan ooit aan de orde. Bewustzijn en jouw staat van bewustzijn kunnen momenteel een belangrijk anker zijn. Een anker om niet verdwaald te raken, in alle informatie die op je afkomt, en jouw eigen zuivere waarheid te blijven volgen. In jouw veld van bewustzijn ligt jouw wijsheid, inzicht en kennis. Dit is waarom ‘goed in contact zijn’ met jouw bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling essentieel is. Dat het je daarnaast, een beter contact oplevert met jezelf en je intuïtie doet groeien, is alleen maar winst.
Naar bewustzijn wordt met verschillende brillen gekeken. Bewustzijn zetelt volgens de wetenschap in de hersenen, terwijl het spirituele uitgangspunt is dat de ziel bewustzijn regisseert en daarmee een onuitputtelijke bron is van inzicht en wijsheid.
Heb je je het volgende wel eens afgevraagd: Ben ik me eigenlijk bewust dat ik me iets bewust ben? 
In deze vraagstelling ligt bijna een paradox besloten. Toch is het realiteit. Energy goes where attention flows. Oftewel waar je aandacht is, daar ben je je bewust. Maar waar zit de regie?

Geestelijk & Zintuiglijk bewustzijn

Het gegeven dat de hersenen zintuigelijke prikkels verwerken en er daarmee een waarneming wordt gecreëerd, is een feit. Bewustzijn is geen concrete functie van de hersenen, het is een optelsom van samenwerkingen in diverse hersengebieden die ervoor zorgen dat deze ervaring ontstaat. De hersenen zijn vooral een instrument voor de registratie en verwerking van informatie. 

Zielsbewustzijn & Hartsbewustzijn

Inmiddels weten we dat bewustzijn het lichaam en de hersenen overstijgt. De ziel is de waarnemer en is zelf daarmee een wijdstrekkende bron van bewustzijn. Een van de belangrijkste graadmeters hiervoor zijn talloze BDE’s  (bijna-doodervaringen) waar bekendheid over is. 
Pim van Lommel, voormalig cardioloog, heeft hier klinische studies naar gedaan en er een boek over geschreven. Hij zet hierin uiteen dat tijdens operaties waarbij patiënten ‘bijna dood’ waren, de patiënt na klinisch dood te zijn verklaard, nog steeds bewustzijn bezat terwijl hersenfuncties waren uitgeschakeld. De patiënt kon soms helder navertellen wat er was gebeurd tijdens de operatie.
Al deze waarnemingen geschieden dus buiten het fysieke lichaam om, wat het bestaan van een ziel aannemelijk maakt. Het gegeven dat de ziel het lichaam bestuurt, maakt aannemelijk dat het bewustzijn daar zetelt. De ziel bestaat uit bewustzijn, in feite een oneindig bewustzijn. Dit maakt zielsbewustzijn als begrip veel omvattender; het gaat nu niet alleen om zielservaringen in het dagelijks leven van het individu, maar ook andere ruimere ervaringen mogelijk uit vorige levens. Beide vormen het bewustzijn.
Ik word persoonlijk heel blij van de weet dat ik een ziel ben met regie over mijn lichaam, geest en zintuigen. Het geeft me kracht en drijfveren om heel bewust te leven en kiezen waar ik mijn aandacht aan geef, wat ik wil leren, en hoe ik mezelf bijvoorbeeld verzorg.
Reïncarnatie is voor mij een gegeven. De gedachte dat ik uit mijn wijdstrekkende bron van bewustzijn kan putten, waar veel kennis en inzichten maar ook talenten liggen opgeslagen uit vorige levens, maakt mij gedreven om mezelf te blijven ontwikkelen om daar bij te kunnen. 
Omdat mijn ziel regisseert en mijn ziel de eindregie heeft, is het noodzaak en voorwaarde dat ik echt leer samenwerken met mijn ziel. Die ‘ik’ is mijn persoonlijkheid. Samenwerking tussen mijn persoonlijkheid en mijn ziel zorgt voor stroming en levensvreugde. In hoeverre de ziel zich in het huidige leven ontwikkelt en in vorige levens heeft ontwikkeld, bepaalt hoever het bewustzijn zich kan openen. Tevens is het een keuze van de ziel, voorafgaand aan incarnatie, in hoeverre het bewustzijn zich gaat openen. Wat nodig is in het betreffende leven of niet. Jouw wilsbesluit in je huidige leven bepaalt verder hoe je je ontwikkelt en dus ook hoe jouw bewustzijn zich ontwikkelt.

Er zijn diverse niveaus te onderscheiden:

Het Bewuste

Het bewuste gedeelte van bewustzijn is het gedeelte waar iemand rechtstreekse aanwezigheid en gewaarwording ervaart middels de 6 zintuigen. Iemand is zich bewust van de omgeving, de bank waarop hij of zij zit, de mensen om hem heen.

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen? 

Focus je aandacht een tiental seconden op een object voor je, bijvoorbeeld een kaars, en zie de kaars in al haar volle hoedanigheid. Merk de details op. Alles wat je met aandacht doet, is al een ervaring en training.

Het Onbewuste & het Onderbewuste

In het onbewuste liggen herinneringen opgeslagen, gevoelens, overtuigingen, gedachten, verdrongen of onbekend, maar het kunnen ook karaktereigenschappen zijn van iemand. Gevoelens of overtuigingen kunnen opspelen en iemand belasten in het dagelijks leven, zeker als deze al op jonge leeftijd zijn verdrongen. Het onbewuste laat steeds precies die informatie door, waar iemand op dat moment iets aan heeft of juist mee aan de slag mag. Daarbij ‘stuurt’ het onbewuste feitelijk. In Jip en Janneke taal: je bent dus altijd toe aan dat deel van je trauma wat gezien of gehoord wil worden en je bent er nooit te oud voor.
Er wordt ook gesproken over een collectief onbewuste, waarbij een generatie (zoals soldaten uit de 1e of 2e wereldoorlog) de tijdsinvloed (oorlog) draagt in het onbewuste. Sigmund Freud, een belangrijk zenuwarts uit de 19e eeuw, was van mening dat er een 2e bewustzijnslaag is naast het ‘onbewuste’, het onderbewuste. Binnen dit bewustzijn vallen alle waarnemingen die niet bewust worden waargenomen maar wel worden geregistreerd. 

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen? 

Je kunt kiezen voor interne ontwikkeling (zelf) en externe (hulp van buiten). Door middel van therapeutisch werk, zoals innerlijk kindwerk, het werken met overtuigingen en conditioneringen of angsten, kun je terug bij jezelf komen. Door zelfwerk, meditatie en yoga, dus alles wat je zelf kunt doen, kun je zelf met deze laag aan de slag. Door opleidingen, zelfontplooiing of het lezen van boeken kun je je groei verder stimuleren. Door voldoende rustmomenten (en stilte) in te lassen, kun je al het bovenstaande integreren.

Het Hoger bewuste of Groter bewuste (Hoger Zelf)

Dit is het (hoger) zielsbewustzijn. Het bewustzijn dat de Egostaat voorbij is en gebruik maakt van haar 6e zintuig (intuïtie). Het gedeelte van de ziel dat voorbij het fysieke lichaam en haar emoties gaat, verbonden met het eeuwige veld (kosmos, de bron en aardeveld). Het kunnen tevens ervaringen zijn uit vorige levens, die daar liggen opgeslagen. Het is het alwetende ofwel hoger gedeelte van de ziel, waar alle antwoorden liggen.

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen? 

Zodra je feitelijk alle bovenstaande methodieken hebt opgevolgd, ontstaat er vaak vanzelf toegang tot het Hoger Zelf. Er zijn tevens oefeningen binnen intuïtieve ontwikkeling om er contact mee te maken. 

Hoe ik zelf omga in het dagelijks leven met bewust-zijn?

De laatste 10 jaar heb ik veel zelfwerk, traumawerk & bewustzijnsontwikkeling gedaan met als resultaat groei, zielsgroei. Ik heb mijn tempo goed weten te vertragen. Door het vertragen van mijn tempo ontstond er meer ruimte voor rust, meditatie, bezinning en intuïtieve, dus bewustzijnsontwikkeling. Ik heb keuzes gemaakt: Waar wil ik mijn tijd aan spenderen en aan wie, waar word ik blij van? Waar gaat mijn aandacht naartoe?
Door deze keuzes ben ik veel dichter bij mezelf gekomen. Mijn hart gaan volgen en mijn passies. Dit werkte voor mij als een katalysator.
Ik check daarnaast dagelijks bij mezelf in, meermaals. Hoe gaat het met me? Hoe is mijn energie? Kan ik mijn tempo vertragen als ik een minder fitte dag heb? Ik oefen op opmerkzaamheid, aandacht. Ik ben opmerkzamer geworden tot op de kleinste details, en heb meer rust en geduld gekregen. Die opmerkzaamheid zorgt voor bewustere keuzes.

Gun jezelf vertraging en stem je aandacht af naar binnen, je opmerkzaamheid zal toenemen, je intuïtieve gevoeligheid ook en daarmee ben je al bezig met bewustzijnsontwikkeling.

Het contact met jouw ziel.  

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/bewustzijn-de-lagen-van-ons-bewustzijn-ontrafeld/

Een tekst waar een goede inhoudt inzit.
Durf gewoon eens meer met jezelf bezig te zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Jezelf opladen.

We weten allemaal de batterijen van onze gsm wekker en elektrische fiets opgeladen moeten worden. Willen we niet in pan vallen. Maar wie laad de batterijen van zijn lichaam op. Spiritueel gezien doe je dit door je rust te nemen door je te ontspannen. We staan in deze tijden vaak onder stress of bepaalde angsten maar iets dat op een moment voorvalt. Dat kan ons op momenten futloos laat voelen. Als men dan geen aandacht geeft aan wat je lichaam aangeeft dan kan dit van kwaad naar erger gaan. Maar ook kan men ziek worden. Ga je langs een arts dan zal deze je thuis schrijven je rust voorschrijven. Of medicatie geven en spijtig genoeg niet naar de achtergrond horen van je problemen. Dus is het voor jezelf maar een woord dat men moet durven uit te spreken. Pauze nemen. Zo herstel je lichaam en geest. Men noemt het ook wel eens herstelmomenten. Om nadien er weer volledig tegen aan te gaan.
Wat kan men nu zelf doen. Wel om je op te laden kan het al helpen om bewust te gaan ademen. Diep in en uit. Hou de inademing 7 tellen vast en adem uit op 7 tellen. Door dit neem je zuurstof in je lichaam op.
Iedereen kan een manier verzinnen om dagelijks een pauze in te lassen. Op het werk zeker als men met het hoofd moet werken kan dat even zijn door een praatje te maken bij het koffiemachine. Of even naar het wc te gaan en daar je ademhalingsoefeningen te doen.
Het is toch zo van belang om naar jezelf te luisteren om naar je lichaam te luisteren.
Geef jezelf iedere dag een moment van rust van genieten met jezelf.

Zo voorkom je psychische problemen.
Zeg even dag tegen je gsm je laptop.
Zeg even dag tegen huiselijke taken.
Zeg zelfs eens dag tegen je partner en als je ze hebt tegen je kids.
En zeg ja tegen een a moment for youself.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Doorbreek in 6 stappen je oude patronen!

Patronen of blokkades zoals een te groot verantwoordelijkheids-gevoel, angst voor controleverlies, gebrek aan zelfvertrouwen, pleasegedrag, piekeren, je grenzen niet durven aangeven, besluiteloosheid, emotioneel dichtklappen, conflictvermijdend gedrag, vluchtgedrag of frustraties, zijn uitdagend om los te laten. Heb jij het gevoel dat je vastzit in je belemmerende patronen? En ben je je ervan bewust dat deze patronen je tegenhouden om je leven te creëren waar jij echt naar verlangt? In dit artikel neem ik je mee in hoe je in 6 stappen je oude patronen kunt doorbreken.
Je kent het vast wel. Je groeit op en krijgt mee hoe dingen ‘horen’ te zijn. Je neemt dit aan als jouw waarheid, omdat je dan weet wat je wel en niet kunt doen. Je groeit op en je maakt situaties mee. Situaties die op je pad komen, waarbij je emoties ervaart. De emoties worden gelabeld in je brein. Denk aan het label ‘gevaar’ in combinatie met het gevoel dat je op dat moment ervaart. Elke keer als je een situatie meemaakt die hier op lijkt, komt er een extra label in je mind bij. Je mind slaat dit op en als een situatie zich voordoet die erop lijkt, dan reageer je vanuit een patroon en voordat je het weet is er een afweermechanisme ontstaan.

Moed

Als je op een dag besluit om je oude patronen om te draaien, is er moed en lef nodig om deze te doorbreken. Je hebt een goed voornemen, je voelt je goed en je stapt voordat je het weet weer in je oude valkuil als er onverwachts een situatie zich voordoet. Je motivatie is direct beneden peil. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel?
Tien jaar geleden ging ik op mezelf wonen. Ik was dankbaar dat ik na het verbreken van mijn relatie, zelf opnieuw kon beginnen en mijn leven in kon delen zoals ik dit graag zelf wilde. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Dagelijks kwamen de oude patronen, afweermechanismen en zelfs nieuwe blokkades naar voren. Dit was het moment om voor mijzelf helemaal de diepte in te gaan en hierdoor zijn de 6 stappen ontstaan om oude patronen om te buigen naar nieuw gedrag.

In 6 stappen om je oude patronen te doorbreken en doen wat je wel wilt.
Deze 6 stappen kan je altijd toepassen en je kan altijd weer bij stap 1 beginnen als dat nodig is.

1. Herken allereerst je gedragspatronen en jouw grootste afleiders

Het begint allemaal met je bewust worden van je gedragspatronen en de patronen die jij graag zou willen loslaten. Denk hierbij aan angsten, emotioneel dichtklappen of aangeleerd gedrag van je ouders ombuigen. Als je hier verder op inzoomt, wat is de reden waardoor jij wordt afgeleid om deze patronen niet te doorbreken? Denk hierbij aan overtuigingen zoals: Ik kan het niet? Wie zit er op mij te wachten? Of word je bijvoorbeeld geleefd door de waan van de dag? Of word je afgeleid door social media en speelt mogelijk je innerlijke saboteur daarin mee, omdat je niets wilt missen? Dit zijn voorbeelden van afleiders die jou uit je ware potentieel houden om te doen wat je echt wilt.

2. Word je bewust van hoe vaak je jouw belemmerende gedragspatroon toepast

Als je je bewust bent geworden van de afleiders, zorg dat je tijd voor jezelf maakt en stiltemomenten voor jezelf hebt. In de stilte kan je namelijk inzoomen op je oude patronen en je ervan bewust worden in welke situaties jij de oude patronen toepast. Als je weet waar je oude patroon vandaan komt, dan kan je dit makkelijker doorbreken voor jezelf.

3. Welke ideeën en gedachten zeg jij tegen jezelf en maak jij jezelf wijs?

Als je voor jezelf helder hebt in welke situaties jij je oude patronen inzet, dan kan je inzoomen op welke gedachten je op dat moment tegen jezelf zegt. Mogelijk zijn dit patronen die ontstaan zijn vanuit je jeugd, waarop jij overtuigingen heb vastgezet die ontstaan zijn toen je 6 jaar was waar je in het nu, bijvoorbeeld op je 40e jaar, nog steeds naar handelt. Kloppen deze gedachten, waar komen ze vandaan en wat maak jij jezelf wijs?

4. Welk gevoel komt bij jouw gedachten naar boven?

Als je je bewust wordt van deze gedachten, zoom dan in op welk gevoel deze gedachten naar boven halen. Stel je voor dat Jasmijn denkt aan haar werk en haar dominante leidinggevende. Ze denkt: Oh jee, dadelijk heeft hij weer een aanval. Dan doe ik het weer niet goed en kan ik de promotie weer vergeten dit jaar. De emoties die Jasmijn hierbij voelt, zijn zenuwen en spanning. Jasmijn heeft uitstelgedrag, omdat ze meer met de gedachte bezig is in plaats van de actie uit te voeren waarmee ze mogelijk wel promotie krijgt.

5. Hoe zou jij je willen voelen?

Stel voor jezelf vast hoe jij je in een situatie wel wilt voelen. Over het bovenstaande voorbeeld heeft Jasmijn geen controle. Ze weet niet of haar leidinggevende haar promotie wil geven. Ze kan wel haar gevoel veranderen en doelgerichte actie ondernemen, waardoor ze wel positief opvalt bij haar leidinggevende. Hierdoor voelt Jasmijn zich minder zenuwachtig voor het gesprek.

6. Welke actie kan jij zetten om jouw patroon te doorbreken?

Door haar positieve gedachten lukt het Jasmijn wel om proactief acties te laten zien vanuit haar persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor valt ze in ieder geval op bij haar leidinggevende en heeft ze een startgesprek met haar leidinggevende om bijvoorbeeld de volgende keer meer kans te maken op een promotie.

Hoe voorkom je dat je in een vicieuze cirkel komt?
Dagelijks krijg ik hulpvragen van mensen om oude patronen en valkuilen om te draaien. Zeker als ze sensitief en een oudere ziel zijn. De kernproblemen komen dan altijd uit vorige levens. Ondanks dat jij de lessen hebt geleerd in dit leven, kan je toch nog hinder ervaren van de energie vanuit de vorige levens. Dit uit zich in dat mensen zelf de vicieuze cirkel niet kunnen doorbreken. Als die energie weggehaald wordt, dan heb je er geen last meer van.

In de 5 stappen methodiek lees je hoe je samen met mij aan de slag kunt gaan om je patronen, triggers en blokkades te doorbreken en kom stappen dichterbij wat jij echt wilt.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/doorbreek-in-6-stappen-je-oude-patronen/

We staan er niet altijd bij stil wat we bij ons dragen. Wat we geregeld in ons rugzakje steken en lang bij ons kunnen dragen. Het vergt moed om oude patronen te doorbreken. Want men moet iets loslaten om dan het onbekende in wijze van spreken in te gaan. Vaak houden we oude patronen vast omdat het gekend is. Omdat men niet anders weet. Maar eens je durft en men durft ze te doorbreken gaat er een hele nieuwe tijd en leven open.
Breek de schil van een ei en je komt op een moment bij de kern de dooier. Wel dat kan men ook bereiken als men oude patronen wilt doorbreken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Nieuw onderzoek: 218 van de 375 meest voorkomende menselijke ziekten worden verergerd door klimaatverandering

Klimaatverandering zal maar liefst 58 procent van de infectieziekten waarmee mensen wereldwijd in contact komen, verergeren. En dat gaat van veel voorkomende virussen tot dodelijke ziekten zoals de pest, blijkt uit een nieuw onderzoek. Van de 375 meest voorkomende menselijke ziekten ontdekten ze dat er 218 worden beïnvloed door klimaatverandering.

Een team van milieu- en gezondheidswetenschappers heeft tientallen jaren aan wetenschappelijke artikelen over alle bekende pathogene ziekteverwekkers beoordeeld om een ​​kaart te maken van de menselijke risico’s die worden verergerd door klimaatgerelateerde gevaren. De cijfers die dat oplevert, zijn ronduit schokkend. Van de 375 meest voorkomende menselijke ziekten ontdekten ze dat er 218 worden beïnvloed door klimaatverandering.
Overstromingen kunnen bijvoorbeeld hepatitis verspreiden. Stijgende temperaturen kunnen de levensduur van malariamuggen verlengen. Droogte kan knaagdieren besmet met hantavirus in gemeenschappen brengen terwijl ze op zoek zijn naar voedsel.
De onderzoekers richtten zich op tien klimaatgerelateerde gevaren die verband houden met de toenemende uitstoot van broeikasgassen: atmosferische opwarming, hittegolven, droogte, bosbranden, zware neerslag, overstromingen, stormen, zeespiegelstijging, oceaanopwarming en verandering van landbedekking. Vervolgens zochten ze naar studies waarin specifieke en kwantificeerbare observaties van voorvallen van ziekten bij de mens in verband met die gevaren werden besproken.
In totaal beoordeelden ze zo meer dan 77.000 wetenschappelijke artikelen. Daarvan hadden 830 papers een klimaatrisico dat een specifieke ziekte aantast op een expliciete plaats en/of tijd, waardoor ze een database konden creëren van klimaatrisico’s, transmissieroutes, pathogenen en ziekten.
Het grootste aantal ziekten dat door klimaatverandering verergerd wordt, betrof overdracht via vectoren, zoals die welke door muggen, vleermuizen of knaagdieren worden verspreid. Als we kijken naar het type klimaatrisico, werd de meerderheid geassocieerd met atmosferische opwarming (160 ziekten), hevige neerslag (122) en overstromingen (121).

Hoe het klimaat het risico op ziekteverwekkers beïnvloedt

De onderzoekers vonden vier belangrijke manieren waarop klimatologische gevaren interageren met ziekteverwekkers en mensen:

1) Klimaatgerelateerde gevaren brengen ziekteverwekkers dichter bij de mens.

In sommige gevallen verschuiven klimaatgerelateerde gevaren het bereik van dieren en organismen die kunnen fungeren als vectoren voor gevaarlijke pathogene ziekten. Opwarming of veranderingen in neerslagpatronen kunnen bijvoorbeeld de verspreiding van muggen veranderen, die vectoren zijn van talrijke menselijke pathogene ziekten. In de afgelopen decennia zijn geografische veranderingen in uitbraken van door muggen overgedragen ziekten zoals malaria en dengue in verband gebracht met deze klimatologische gevaren.

2) Klimaatgerelateerde gevaren brengen mensen dichter bij ziekteverwekkers.

Klimaatrampen kunnen ook menselijke gedragspatronen veranderen op een manier die hun kans op blootstelling aan ziekteverwekkers vergroot. Tijdens hittegolven brengen mensen bijvoorbeeld vaak meer tijd door in het water, wat kan leiden tot een toename van het aantal uitbraken van door water overgedragen ziekten. Vibrio-gerelateerde infecties namen bijvoorbeeld aanzienlijk toe in Zweden en Finland na een hittegolf in Noord-Scandinavië in 2014.

3) Klimaatgerelateerde gevaren versterken ziekteverwekkers.

In sommige gevallen hebben klimaatgerelateerde gevaren geleid tot ofwel omgevingscondities die de mogelijkheden voor ziekteverwekkers om met vectoren te interageren kunnen vergroten ofwel het vermogen van ziekteverwekkers om ernstige ziekten bij mensen te veroorzaken, vergroten. Zo kan stilstaand water achtergelaten door hevige neerslag en overstromingen een broedplaats voor muggen vormen, wat leidt tot een verhoogde overdracht van ziekten zoals gele koorts, dengue, malaria, West-Nijlkoorts en leishmaniasis.
Studies hebben aangetoond dat stijgende temperaturen virussen ook kunnen helpen om beter bestand te zijn tegen hitte, wat resulteert in een verhoogde ernst van de ziekte omdat ziekteverwekkers zich beter kunnen aanpassen aan koorts in het menselijk lichaam. Stijgende temperaturen op aarde leiden bijvoorbeeld tot verhoogde hittetolerantie van schimmelpathogenen. De plotselinge verschijning op meerdere continenten van therapieresistente menselijke infecties van candida auris, een schimmel die voorheen niet-pathogeen was voor mensen, is in verband gebracht met stijgende mondiale temperaturen. Evenzo is aangetoond dat schimmels in stedelijke omgevingen hittebestendiger zijn dan die in landelijke gebieden, die doorgaans koeler zijn.

4) Klimaatgerelateerde gevaren verzwakken het vermogen van het lichaam om met ziekteverwekkers om te gaan.

Klimaatgerelateerde gevaren kunnen het vermogen van het menselijk lichaam om met ziekteverwekkers om te gaan op twee belangrijke manieren beïnvloeden. Ze kunnen mensen in gevaarlijke omstandigheden dwingen, zoals wanneer schade door rampen ertoe leidt dat mensen in omstandigheden leven die mogelijk geen goede sanitaire voorzieningen hebben of op andere manieren hun blootstelling aan ziekteverwekkers vergroten.
Klimatologische gevaren kunnen ook het vermogen van het lichaam verminderen om ziekteverwekkers te bestrijden, bijvoorbeeld door ondervoeding. Ze kunnen ook leiden tot een verhoogde cortisolproductie door stress, wat leidt tot een vermindering van de immuunrespons van het menselijk lichaam.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/nieuws/overig/nieuw-onderzoek-218-van-de-375-meest-voorkomende-menselijke-ziekten-worden-verergerd-door-klimaatverandering/ar-AA10MyYg?li=BBDNPrw

Men spreekt altijd over klimaatverandering. Maar men spreekt nooit dat de mens die bomenkappen er de schuld van zijn. Ze halen de zuurstof weg waardoor de mensen zieker worden. Ieder stukje groen moet plaats maken voor gebouwen en het liefst zo hoog mogelijk. Bomen worden gekapt en zuurstof wordt weggenomen. Daar zouden ze beter eens onderzoek naar doen. Ook vergeet men dat veel ziektes meegebracht worden van andere landen. Dat ook misschien eens in vraag moet gesteld worden.
Om zo gezond mogelijk te leven hebben we de natuur nodig die ons in eerste instantie zuurstof geeft.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Gezondheid

Gezondheid is met niets te koop. En allemaal willen we zo lang mogelijk gezond blijven. Dus dit heb je niet altijd zelf in de hand. Alhoewel je toch heel veel zelf kan doen om gezond te blijven of het toch gezond te houden. Een gezonde en gevarieerde voeding genoeg beweging maar ook jezelf rust geven. Alcohol zoveel mogelijk vermijden net als alles is teveel. Daarvoor moet je durven luisteren naar je lichaam. En wordt men dan spijtig genoeg toch ziek aanvaarden kan helpen in het proces van genezing.
Moeder aarde is het beste medicijn. Kruiden wandelen in een bos mediteren in open lucht geeft je zuurstof. Zuurstof heb je nodig om gezond te blijven. Blijf met je gedachten in het nu. Als men ziek is en men gaat kijken naar je toekomst ga je maar slecht voelen. Daarom het leven is nu en wat je nu kan doe het. Wees daar ook dankbaar voor. Dank aan moeder aarde het universum. Is een hulp om de nodige energie in je te laten stromen.

Je goed voelen in gevoel maar negatieve gedachten hebben maakt je ook ziek. Negatieve gedachten zal lijden tot allerlei psychische problemen. Als men dan niet naar het probleem gaat zoeken kan de persoon er heel ziek van worden tot zelfs de dood kennen.
Voor alles zijn er oplossingen te vinden. Zowel in de reguliere geneeskunde als op alternatieve basis. Maar ook als men minder mobiel is bestaan er ook allerlei zaken die je toch kunnen helpen om mobiel te zijn en te blijven.
Gezondheid hangt dus veel af van je dagelijks leven. Maar men vergeet ook soms onze vorige levens waardoor we ziek kunnen worden. Of het verleden dat je niet los kan laten en waardoor je ziek word. Tot zelfs als baby in de buik van je moeder en de geboorte. Hier wordt vaak geen aandacht aangegeven. En al zeker niet in de reguliere geneeskunde. Die zien het probleem en geven vanuit dat medicatie om te genezen. Maar is dit altijd wel de goede methode. Soms eens luisteren van waar het probleem komt kan helpen om de ziekte aan te pakken. Eens kijken naar het verleden of zelfs naar de ouders.
Gezondheid is zo belangrijk in ons leven.

Gezondheid is nodig om goed door het leven te gaan.
Gezondheid is gewoon weg belangrijk.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

MENSTRUATIEARMOEDE

Gratis tampons en maandverband moeten einde maken aan menstruatiearmoede in Schotland

Tampons en maandverbanden zullen in Schotland vanaf maandag gratis beschikbaar zijn voor alle mensen die menstrueren. Lokale overheden en onderwijsinstellingen zijn dan verplicht dat soort producten aan te bieden om menstruatiearmoede tegen te gaan. Een in 2020 door het Schotse parlement aangenomen wet – de eerste in zijn soort wereldwijd – gaat dan in. Dat meldt de regering van Schotland zondagochtend.

Menstruatiearmoede, in het Engels ook gekend onder de naam ‘period poverty’, is het fenomeen waarbij mensen die menstrueren geen geld hebben om de nodige hygiëneproducten te kopen. 
De Schotse regering klopt zich op de borst, omdat ze als eerste land ter wereld met een wet kwam om menstruatiearmoede tegen te gaan. Intussen zijn de regeringen van Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea de Schotse regering in haar voetstappen gevolgd, aldus het persbericht.

App

Een app met de naam ‘PickupMyPeriod’ werd gelanceerd, zodat het makkelijker wordt om de dichtstbijzijnde verdeelpunten te vinden. Al meer dan duizend plaatsen zijn zichtbaar op de app, vertelt Celia Hodson, oprichter van Hey Girls dat PickupMyPeriod lanceerde.
“Gratis menstruatieproducten voorzien is van fundamenteel belang voor gelijkheid en waardigheid, en neemt de financiële hindernissen weg om toegang te krijgen tot die producten”, onderstreept de Schotse minister van Justitie Schona Robison in de verklaring. “Dit is des te belangrijker nu mensen moeilijke keuzes maken als gevolg van de crisis rond de kosten van levensonderhoud en we willen niet dat iemand zich in een positie bevindt waarin ze geen toegang hebben tot menstruatieproducten.”

In België bindt BruZelle de strijd aan tegen menstrua­tie­ar­moe­de door maandver­band in te zamelen en gratis te bezorgen aan menstrue­ren­de personen in een moeilijke leefsitua­tie.

Lady Business

Al sinds 2018 biedt de Schotse regering maandverband en tampons aan op scholen, hogescholen en universiteiten. De eersten die zich in Schotland uitspraken over menstruatiearmoede waren schoolmeisjes, verenigd onder de naam Lady Business. De meisjes vulden de toiletautomaten in hun school met hygiënische producten voor ze een campagne opstartten, op verschillende scholen spraken en een bijeenkomst hielden voor het Schotse parlement.
In België bindt BruZelle de strijd aan tegen menstruatiearmoede door maandverband in te zamelen en gratis te bezorgen aan menstruerende personen in een moeilijke leefsituatie. In 2021 zamelde BruZelle 670.600 maandverbanden in en verdeelde de organisatie 33.530 stoffen zakjes met elk twintig maandverbanden en een informatiebrochure. In 2022 staat de teller al op 205.546 maandverbanden. 

BRON: https://www.hln.be/buitenland/gratis-tampons-en-maandverband-moeten-einde-maken-aan-menstruatiearmoede-in-schotland~aed5fc4b/

Niet alleen ze uitdelen aan mensen die dit niet kunnen betalen. Ook in scholen zou men ze voorradig moeten hebben. Veel meisjes en zeker de eerste keren weet niet wat hen overkomt. Hebben zelfs een angst om het aan te geven of zelfs te bespreken dat ze bloed verliezen. Jonge meisjes en jonge vrouwen hebben soms de middelen niet om het zelf te kopen en is het toch gewenst dat zei ook die dagen op een comfort manier mogen doorbrengen.
Ik heb er al meer logjes over laten lezen en hoop dat bepaalde meisjes dus geholpen kunnen worden.
En dat ze het ook durven aan te geven dat ze het nodig hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Ontspannen.

Ont-spannen de spanning uit je lichaam laten glijden. Mensen zeggen maar al te vaak ik kan me niet ontspannen ik kan niet relaxen. Juist omdat dit ons niet geleerd wordt. Men moet het zelf leren en leren doen. Ontspannen is ontstressen dat men op verschillende wijze kan doen.
Gewoon zitten.

Een sport doen.
Wandelen.
Mediteren.
Zweethut of sauna.
Een bad nemen.
Een massage.

Er zijn zeker nog die jezelf kan aanvullen om te ontspannen.
Het brengt niet alleen je lichaam tot rust ook je geest. Zodat men er weer helemaal tegen aan kan. Ook is het natuurlijk van belang om het gevoel van ontspannen vast te houden. Dat zeker niet makkelijk is als men kinderen heeft. Men zou dan de kinderen op een moment kunnen betrekken in jouw ontspanning.
Tekenen.
Spelen.
Iets vertellen tegen elkaar.

Op zo een moment komt ook het kind tot rust. Ook je woning netjes houden brengt meer rust in je leven. Een opgeruimde woning is een opgeruimde geest. Is ontspannen genieten van de rust die men erdoor krijgt. Al heeft het misschien wat moeite gekost om het op te ruimen het kent zijn voordelen. Het vraagt misschien tijd om je ertoe aan te zetten. Maar weet dat het voordelen heeft nadien.
Dagelijks staat veel mensen onder spanning. Soms gezonde spanning soms negatieve spanning. Omdat ze niet hun grenzen aan kunnen geven. Juist voor deze is het dan van belang om rust op te zoeken. Om even alles aan de kant te leggen uit te zetten en tijd voor jezelf te nemen. Zo kan je pas echt ontspannen. Al het negatieve even uit je laten komen.
Mensen ontspannen is zo belangrijk in ons leven. Spijtig genoeg doen bepaalde dat niet of niet genoeg en krijgen te kampen met stress en in het slechtste geval een burn-out.
Laat het allemaal niet zover komen.
En neem dagelijks een momentje voor jezelf.
Dat is totaal niet egoïstisch nee dat is naar jezelf kijken.

Een opgeruimde woning is een opgeruimde geest. Is ontspannen genieten van de rust die men erdoor krijgt. Al heeft het misschien wat moeite gekost om het op te ruimen het kent zijn voordelen. Het vraagt misschien tijd om je ertoe aan te zetten. Maar weet dat het voordelen heeft nadien.
Dagelijks staat veel mensen onder spanning. Soms gezonde spanning soms negatieve spanning. Omdat ze niet hun grenzen aan kunnen geven. Juist voor deze is het dan van belang om rust op te zoeken. Om even alles aan de kant te leggen uit te zetten en tijd voor jezelf te nemen. Zo kan je pas echt ontspannen. Al het negatieve even uit je laten komen.
Mensen ontspannen is zo belangrijk in ons leven. Spijtig genoeg doen bepaalde dat niet of niet genoeg en krijgen te kampen met stress en in het slechtste geval een burn-out.
Laat het allemaal niet zover komen.
En neem dagelijks een momentje voor jezelf.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Wat is waarheid.

Waarheid is de sleutel van je innerlijk weten. Men kan veel vertellen maar is het daarom ook de waarheid. Soms moet jezelf opzoek gaan naar de waarheid. En wat voor jou waarheid is moet nog niet voor de anderen zo zijn.
Van onze ouders krijgen we lessen op school krijgen we lessen. Maar die lessen zijn dat ook de waarheden die gezegd worden. Niet altijd. Omdat wij mensen allemaal anders in het leven staan. En ook niet alles moeten aannemen wat anderen als waarheid zien. Een boek lezen is door de schrijver(ster) waarheid maar dan nog niet voor jezelf. Op zo een moment moet je voor jezelf opzoek gaan. Hierin moet je voor jezelf je gevoel volgen. Dan pas kom je bij je pure waarheid.

Hier kan je misschien over nadenken.
Geloof niet zomaar iets wat je hebt gehoord.
Geloof niet in tradities alleen omdat ze vele generaties doorgegeven zijn.
Geloof niet iets alleen op basis van het feit dat er veel over gepraat wordt.
Geloof niet iets omdat het zo staat opgeschreven in geschriften die afkomstig zijn van oude wijzen.
Geloof niet in vermoedens.
Geloof niet iets omdat een autoriteit, een docent of iemand die ouder is het zegt.
Geloof alleen iets nadat je het voor jezelf hebt uitgetest en op die manier hebt ontdekt, dat het zowel voor jou blijkt te werken alsook dat het ten goede komt aan alles en iedereen.
Accepteer het dan en leef er dan ook naar.

Dit stukje heb ik overgenomen van de site inspirerendleven.nl.

Het is vanuit jezelf en van wat het leven je bied waar jezelf van leert. Het is niet omdat ze zeggen een boom is maar een boom. Nee het is veel meer. Het heeft net als wij een kern.
Zo leren wij iedere dag als men vanuit het gevoel leeft.
We hebben ons denken nodig. Daar zit alles opgeslagen wat ons als waarheid gezegd is. Maar dan kan je ook je gevoel erbij gaan betrekken pas dan kom je tot de kern van jouw waarheid.
Daarom is het altijd belangrijk om in ons leven te blijven leren je ergens in te verdiepen en dit voor jezelf tot jouw eigen waarheid te brengen.
Spreekt een rechter de waarheid. Nee hij moet voortgaan op wat hij hoort.
Spreekt een advocaat de waarheid. Nee hij moet zien dat zijn persoon niet gestraft wordt.
En zo kan je nog eindeloos doorgaan over wie spreekt de waarheid.
Die alleen te vinden is in jezelf.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: