Archive for 15 september 2015


MET VUUR SPELEN

SPEEL NIET MET VUUR ALS JE WEET DAT JE VERBRANDEN KAN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Weg met gevoelens: we laten ons te veel leiden door onze emoties

© thinkstock.

Af en toe je emoties inslikken en beredeneerd handelen heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Het is dan ook dringend tijd dat we die verafgoding van het gevoel de rug toekeren en ons weer als volwassenen gaan gedragen, aldus psychiater Michael I. Bennett en zijn dochter in hun boek Fuck Feelings. “Het is niet dat we een koude en klinische houding willen promoten, maar onze emoties overschaduwen te vaak ons rationeel denkvermogen.”

En daar willen Bennett en zijn dochter Sarah ons nu voor behoeden. Waar ze ons vooral voor willen waarschuwen is wat er kan gebeuren wanneer onze gevoelens de overhand krijgen: “Het is veel beter om na te denken over de consequenties voor je iets zegt, dan er achteraf spijt van te hebben.” Als je ervoor zorgt dat je gevoelens je niet regeren, zal je je problemen vanuit een veel praktischer standpunt leren zien.

Doelen versus wensen
Daarnaast ijveren de psychiater en zijn dochter ook voor wat meer zelfkennis, met name op vlak van doelen en wensen. “Doelen betekenen dat je er zelf controle over hebt, terwijl wensen gaan over wat je wil, ongeacht of je er nu zelf iets aan kan doen of niet,” legt Michael uit. Het is belangrijk om in te zien of je zelf de macht hebt om er iets aan te veranderen. In dat opzicht raden de twee ook aan om je zoveel mogelijk te ontdoen van onhaalbare wensen en in plaats daarvan realistische doelen te stellen.

Het inzien van dat verschil, maakt dat ook je verwachtingen verschuiven. Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat je altijd alles krijgt wat je hartje begeert. “Je best doen wil niet automatisch zeggen dat je het beste zal krijgen. Als je je uiterste best doet, maar dat niet tot succes leidt, wil dat niet automatisch zeggen dat je gefaald hebt. Zulke gedachten zorgen alleen maar dat je je slecht voelt,” aldus Sarah.

Het leven is niet eerlijk
Accepteer dat sommige mensen je zullen kwetsen, gewoon omdat dat vanuit hun denkkader de juiste handeling was of het enige dat ze konden doen. In de woorden van Michael en Sarah: “Oneerlijkheid is de realiteit, een uitleg en verontschuldiging zijn dat niet.”

Maar ook jij hoeft niet altijd de perfectie zelve te zijn. Voel je niet schuldig over sarcastische of gemene opmerking, of de drang om traag schuifelende mensen van het trottoir te duwen. Zo lang je niet echt je toevlucht zoekt tot agressie, maakt die lichtelijk geniepige kant jou ook tot je creatieve, grappige en energieke zelf. “Positief zijn betekent niet engelachtig lief zijn, maar eerder gematigd demonisch.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2456567/2015/09/15/Weg-met-gevoelens-we-laten-ons-te-veel-leiden-door-onze-emoties.dhtml

We mogen ons zeker niet laten leiden door emoties. Ga je dat wel doen en zeker in bijzijn van iemand kan er misbruik van gemaakt worden. We mogen ook niet alleen op ons gevoel gaan we moeten een heldere lijn vormen met gevoel en gedachte. Dat is juist het moeilijkste om dit op een lijn te plaatsen en vanuit daar verder te gaan. Het is dan ook een leerproces die je heel je leven draagt. Want soms zal je ook wel eens gedacht hebben had ik maar beter eerst nagedacht of de andere keer had ik maar beter naar mijn gevoel geluisterd. En ja dat is niet makkelijk. Je mag ook al eens dingen anders aanvoelen en denken. Zoals het voorbeeld op het laatste geschreven, daarom moet je ze nog niet doen. Dat is weer een andere zaak. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Betere opvang suïcidepogers

Het risico op overlijden door zelfmoord ligt 150 keer hoger bij mensen die eerder al een suïcidepoging achter de rug hebben. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een goede opvang en evaluatie van een suïcidepoger in het ziekenhuis leidt tot een minder herval en lagere opname- en behandelkosten.

Goede opvang en nazorg voor personen die een suïcidepoging achter de rug hebben is dan ook belangrijk en is al jaren één van de kernstrategieën binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Vlaanderen heeft hiervoor belangrijke methodieken ontwikkeld waaronder het opleiden van ziekenhuispersoneel en het (K)IPEO, een instrument voor de opvang van suïcidepogers.

Dit instrument is bedoeld om hulpverleners, zowel op spoedopnames als in gespecialiseerde psychiatrische settings, handvatten aan te reiken om een optimale (na)zorg voor de suïcidepoger te bewerkstelligen. Via vormingen wordt ziekenhuispersoneel opgeleid om dit instrument te gebruiken.
Aan de hand van het (K)IPEO worden de zorgbehoeftes van de patiënt bevraagd en wordt na risico-inschatting advies voor verdere hulpverlening gegeven. Deze hulpverlening kan bijgevolg zowel ambulant als residentieel zijn.

Ter verduidelijking: in 2013 werd bij 30% een ambulant zorgtraject voorgesteld, bij 67% was een residentiële behandeling aangewezen.
Medewerking van de ziekenhuizen is cruciaal voor een goede zorg. Momenteel werkt 80% van de erkende Algemene Ziekenhuizen mee aan de opvang en nazorg van suïcidepogers via het (K)IPEO-instrument.

De applicatie ‘On Track Again’ is ontworpen voor jonge suïcidepogers. Het is een extra instrument naast de klassieke methodes van hulpverlening. De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple of via Google Play voor Android.
Hulpverleners kunnen voor meer info over de evaluatie en opvolging van personen die een suïcidepoging ondernomen hebben, terecht ophttp://www.zelfmoord1813.be/suïcidepreventiebeleid/suïcidepreventiebeleid-een-ziekenhuis

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19601

Sommige gaan de gedachte niet uit de weg spijtig genoeg. En eens ze de kans zien doen ze het. Je staat er soms machteloos tegen en als het gebeurd nog machtelozer. Je weet soms echt niet wat er in iemands hoofd speelt om tot die daad over te gaan. Ze spreken over een opvang, maar ze moeten het zelf nog willen ook. En als je dan weet dat ze willen opgenomen worden zijn er nog wachttijden van soms 6maanden tot een jaar. Het is niet altijd evident om iemand een helpende hand te zijn. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Schoenen aan de kant: waarom je binnenshuis op blote voeten moet

Waarschuwde jouw moeder je altijd al dat je je schoenen moet uittrekken wanneer je binnenkomt in huis? Dan had ze overschot van gelijk, en wel hierom:

Bacteriën

Stop en denk even na waar je allemaal gewandeld hebt. Liep je toevallig binnen in een openbaar toilet? Dan moet je even weten dat de vloer daar ongeveer 1 miljoen bacteriën per vierkante centimeter bevat.
Daarnaast stappen we ook waar al duizenden anderen hebben gelopen, en wie weet waar zijn die allemaal al geweest.
Je schoenen pikken een deel van al die bacteriën op de vloer op, en door je schoenen binnenshuis te dragen breng jij dus heel wat bacteriën je huis binnen, op de vloer waarop je kinderen mischien wel spelen.

Toxines

Er zijn een hele hoop toxines die buitenshuis rondslingeren, die je dankzij je schoenen je woning kan binnen brengen. Dit omvat, maar beperkt zich in geen geval tot, gevaarlijke chemische onkruidverdelgers die je echt niet in de buurt wil.

Beschadiging van je vloer

Al de vuiligheid die er aan je schoenen blijft plakken, beschadigt na verloop van tijd ook nog eens je vloer en tapijt. Dit brengt automatisch met zich mee dat je minder zal moeten kuisen omdat je veel minder vuil mee naar binnen brengt.

Gezondere voeten

Op blote voeten door het huis lopen is gezond voor je voeten. Niet alleen voor die van jou, maar ook voor die van je kinderen. Kinderen die van jongsaf aan op regelmatige basis blootsvoets gaan, krijgen sterkere, meer flexibele voeten en zullen minder snel kans maken op het krijgen van platvoeten.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2456629/2015/09/15/Schoenen-aan-de-kant-waarom-je-binnenshuis-op-blote-voeten-moet.dhtml

Op blote voeten rondlopen is zeker gezond. En ook gezond voor je voeten, die misschien heel de dag in de knellende schoenen gezeten hebben, of in die hoge hakken. Daar komt nog eens bij als je thuis met je schoenen aan blijft rondlopen breng je heel wat bacteriën mee binnen. Zoals te lezen in de tekst. 
Wanneer je op blote voeten rondloopt ga je ook merken dat de onderkant van je voeten sterker wordt. 

Hoe lopen jullie het liefst rond in huis?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Steeds meer chronische eenzaamheid bij jongeren

Drie procent van de jongeren voelt zich chronisch eenzaam, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. “Elke jongere voelt zich wel eens eenzaam, maar bij drie procent van hen is die eenzaamheid van die aard dat het hun mentale en fysieke gezondheid kan schaden”, zegt Luc Goossens, ontwikkelingspsycholoog aan de KU Leuven.

Goossens spreekt van een onderschat probleem. “Het komt nochtans ongeveer even vaak voor als autisme (3 procent) of ADHD (5 procent) bij jongeren.”

“Het is niet per se zo dat die jongeren geen sociale contacten hebben, maar die contacten geven hen geen voldoening. Ze voelen zich niet verbonden met hun omgeving en voelen zich vaak misbegrepen. Meer sociale contacten is voor deze jongeren niet voldoende. Ze moeten vooral een positiever zelfbeeld krijgen waardoor ze voldoening halen uit sociale contacten.”

Wie met vragen zit over eenzaamheid en er graag anoniem over wil praten, kan terecht bij Awel op het nummer 102 of via www.awel.be (voor kinderen en jongeren) of bij Tele-onthaal op het nummer 106 of www.tele-onthaal.be.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150915_01867311/steeds-meer-chronische-eenzaamheid-bij-jongeren

Wij als ouders denken dat het ons kind niet overkomt maar je weet het nooit. Eenzaamheid voelen dat je er niet bijhoort of altijd alleen bent. Het is op een moment een sluipende ziekte. Een ook thuis wordt dat soms ervaren, waar ouders geen aandacht hebben en zo het kind zich eenzaam gaat opsluiten in zijn/haar kamer. Natuurlijk bij een bepaalde groep zal het gevoel meer naar boven komen. Maar het is ook zo dat het vaak in een klasje kan voorkomen waar iedereen speelt buiten juist dat ene kind. 
Het heeft niet alleen met het zelfbeeld te maken het heeft ook te maken van hoe ze thuis opgevangen worden en hoe ouders met het kind bezig zijn. Sociaal contact is er bij heel wat jongeren niet meer dan ja in school soms. Het meeste gaat allemaal via hun telefoon of internet. Maar echt met elkaar afspreken dat is bijna niet meer aan de orde. Daarom dat op tele-onthaal ook veel meer jongeren bellen om gewoon een gesprek te doen. Dat ze dan niet op een andere manier kunnen, en weten dat het langs deze weg ook anoniem is. 
Ook mogen we niet vergeten dat jongeren die zich eenzaam voelen soms psychische problemen gaan krijgen en zo zwaar in de problemen kunnen belanden. 
Waar is de tijd dat iedereen aan tafel zat en begon te praten over zijn dag. Nu zitten ze aan tafel met hun telefoon of tablet, of in het slechtste geval met hun bord op schoot aan de tv. En niet alleen kinderen hoor. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zes op tien vrouwen krijgt te maken met seksisme op het werk

Van ‘zin om wat overuren te maken in de kelder’ tot ‘ik hoop dat je niet van plan bent om zwanger te worden dit jaar’ – seksisme op het werk schuilt soms in kleine opmerkingen. Zes op de tien vrouwen kreeg er al mee te maken op het werk, zo blijkt uit een enquête van het tijdschrift Flair.

Eén op twee seksistische feiten gebeurt onder collega’s, in één op vier gevallen is de baas de schuldige. En wat op het eerste zich t een onschuldige opmerking lijkt, maakt vrouwen in 40 procent van de gevallen boos, 19 procent voelt zich vernederd en 30 procent is beschaamd. In één op de vijf gevallen blijft het niet bij vervelende opmerkingen, maar zeggen vrouwen dat ze al betast werden op het werk.

Hoewel vrouwen vaak niet gediend zijn van dit gedrag, heeft negen op de tien vrouwen dit seksisme nooit gemeld. Wanneer dit wel gebeurde, werd de persoon die zich seksistisch had gedragen slechts in 45 procent van de gevallen op de vingers getikt.

Vaak durven vrouwen niet reageren uit angst om flauw of humorloos gevonden te worden, zegt genderexperte Katrien Van der Heyden in Flair. Nochtans is de regel eenvoudig: ‘Zolang jij het als grappig ervaart, is het ook grappig. Let wel, meelachen is niet synoniem met als grappig ervaren. Vaak heeft het slachtoffer van een seksistische opmerking het idee dat zij moet meelachen, net als de rest van de collega’s’. Als je niets zegt, geef je de maker van de grap het idee dat zijn gedrag ok is en zal hij zijn gedrag niet aanpassen. ‘Hij moet zelf de reflex leren te maken: zijn mijn opmerkingen en mijn gedrag gepast in deze werkcontext’.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150915_01867549/zes-op-tien-vrouwen-krijgt-te-maken-met-seksisme-op-het-werk

Zelf denk ik dat het cijfer hoger ligt en dat je bijna kan zeggen dat iedere vrouw er wel mee te maken gehad heeft. Seksisme is niet alleen woorden die men zegt naar een persoon maar ook het kijken tot zelfs in het allerlaatste stadium aanraking. En in heel extreme gevallen discriminatie en onderdrukken. Vrouwen durven er dan niet op te reageren of zeggen dat ze het niet gepast vinden. Maar zo geven ze eigenlijk ook te kennen dat ze het goed vinden. Het is dan ook heel moeilijk om hiermee aan de slag te gaan. Want op een moment kan je het grappig vinden op andere momenten niet. En juist is het eigenlijk om het van begin af aan aan te geven dat je er niet mee gediend bent. Hier moet je grenzen stellen. Het komt meer voor bij vrouwen, maar waar vrouwen aan de top staan komt het nu ook bij mannen voor. 
Nu als we even de foto bekijken, dan zou de vrouw hier op kunnen reageren en de persoon zo laten zien dat ze er niet mee gediend is zo aangekeken te worden. Net als in een gesprek dat een man meer ook voor de borsten heeft dan voor de vrouw in het algemeen. Dan kan je ook zeggen die praten niet tegen u ik praat met u. Het zijn kleine puntjes die veel goed maken voor jezelf. 
Ook met een aanraking, hoe sneller je aangeeft daar niet met gediend te zijn hoe beter. En natuurlijk moet je dit dan naar iedereen wel doen want als je uitzonderingen maakt dan ga je vroeg of laat het toch hard te verduren krijgen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Slaappositie en andere onverwachte dingen die je dromen beïnvloeden

 

Iedereen weet dat geluiden, geuren en situaties van overdag ’s nachts in je dromen kunnen sluipen. En dat medicatie ook je nachtrust kan beïnvloeden. Maar je wist waarschijnlijk niet dat ook onderstaande dingen een rol kunnen spelen.

Slaappositie

Wie op de buik slaapt, beleeft vaker erotische dromen dan wie een andere positie in bed aanneemt. Dat heeft een onderzoek in Hongkong aangetoond. Turkse vorsers hebben dan weer ontdekt dat mensen die op hun linkerzij liggen vaker nachtmerries en bizarre dromen hebben. Slapers op hun rechterzij dromen vaker over vredige en liefdevolle thema’s. Het is dus niet verrassend dat deze laatste groep beter uitgerust wakker wordt.

Muzikale vaardigheden

Hoe jonger je een muziekinstrument leert te bespelen, hoe vaker je droomt met muzikale begeleiding. Dat ontdekten wetenschappers aan de universiteit van Firenze. Nog een verrassend resultaat uit dezelfde studie: 28 procent van de dromen van deze muzikanten bevatte muziek die ze nooit eerder hadden gehoord. Dit suggereert dat we kunst in onze slaap kunnen creëren.

Magnetische velden

Onderzoek heeft een verband tussen magnetisme en melatonine, een slaaphormoon, aangetoond. Hoe kleiner de schommelingen van het magnetisch veld van de aarde, hoe meer het lichaam van dit droomopwekkende hormoon produceert. De Duitse psycholoog Darren Lipnicki hield gedurende acht jaar zijn dromen bij in een logboek en legde deze gegevens naast de geomagnetische activiteit in de buurt van zijn woonplaats.  Ongeveer twee dagen na een ongewoon rustig magnetisch veld waren zijn dromen een pak levendiger. Tijdens drukke magnetische fases waren droomde hij veel rustiger.

Dag-nachtritme

Vrouwelijke nachtraven zijn gevoeliger voor nachtmerries, dat zegt de Canadese professor Tore Nielsen. Een mogelijke verklaring is dat wie laat opblijft in een vroegere REM-fase wakker wordt. In deze specifieke slaapcyclus zijn dromen intenser en herinneren mensen ze beter. Avondtypes doorlopen meer REM-cyclussen ’s nachts. Zeker wanneer ze in het weekend uitslapen. Ook zijn slechte dromen vaak een uiting van angststoornissen of een depressie. En die treffen nachtraven vaker dan vroege vogels. Daarom kan het lonen om vroeger in bed te kruipen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/167/Slaapproblemen/article/detail/2456584/2015/09/15/Slaappositie-en-andere-onverwachte-dingen-die-je-dromen-beinvloeden.dhtml

Niet alleen op de buik kan je erotisch laten dromen. Ook die op de zij liggen of iets tussen de benen steken hebben soms of meer erotische dromen.

Of de positie echt kan weergeven hoe een droom eruit ziet laat ik in het midden. Het is hoe je met bepaalde gedachten naar bed gaat.

Mensen die van muziek houden en er een hobby van maken, ja soms gaan die met bepaalde gedachte of songs slapen en zullen ze er ook meer over dromen.

Of bepaalde aardse velden invloed hebben om dromen dat zou ik niet kunnen zeggen. Wel is het zo en dan voornamelijk bij kinderen en jonge mensen. Naargelang waar het bed staat in de slaapkamer ze soms meer dromen dan dat je het bed ergens anders plaatst. Ook hangt veel af van hoe een kamer is ingericht en de verlichting. Zelfs nachtverlichting kan dromen opwekken bij kleine kinderen.

Vrouwen zijn in het algemeen dromers en dat heeft niet zozeer met laat te gaan slapen te maken. Maar vrouwen blijven lang nadenken op iets of houden juist dat stukje van de laatste film vast. Omdat ze ook sneller in hun REM-cyclus komen gaan zo ook deze gedachten in een droom leggen en ook ’s morgens makkelijk kunnen vertellen.

Of slechte dromen moeten gezien worden door uiting van angststoornissen of een depressie. Dat is ze niet het geval. Wel is bewezen mensen met psychologische problemen gaan akeliger dromen maar daarvoor nog geen nachtmerries.

We mogen ook niet vergeten dat een nachtmerrie ook een psychische verwerking kan zijn. Of iets dat je in het dagelijks leven niet kan uiten maar in je dromen wel voorkomt.

Zo kan een vrouwen die dagelijks een zware functie heeft een nachtmerrie hebben en die functie dan zal aanzien als een strijd een gevecht waar ze alles moet voor doen om te blijven leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Koude rillingen: Stromae vecht in nieuwe clip tegen kanker

Somber en gekweld, met een bikkelharde boodschap: de nieuwe clip van Stromae belooft alweer een schot in de roos te worden. Centraal staat het gevecht tegen kanker. De zanger probeert nog te ontsnappen, maar uiteindelijk krijgt het gigantische monster ook hem te pakken.

“Ja, we kennen elkaar goed. Je hebt mijn moeder al willen pakken, je bent begonnen met haar borsten. En dan de longen van mijn vader, weet je nog?”, klinkt het onder meer in ‘Quand c’est?’.

Het verbeten gevecht speelt zich af in een verlaten theaterzaal. En ja, dat mormel heeft al veel te veel slachtoffers gemaakt. “Kanker, kanker, wanneer is het aan mij? Kanker, kanker, wie is de volgende?”, zingt onze landgenoot. In vijf uur tijd is de clip al ruim 167.000 keer bekeken op YouTube.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/9092/Muzieknieuws/article/detail/2455520/2015/09/14/Koude-rillingen-Stromae-vecht-in-nieuwe-clip-tegen-kanker.dhtml

Of de vertaling helemaal juist is weet ik niet. Maar hier is de vertaling van de song. 
Nederlands vertaling

Wanneer?

Maarja, we kennen elkaar goed
Je wilde het zelfs bij mijn moeder doen, hé?
Je begon bij haar borsten
En daarna met mijn vader’s longen, weet je het nog?

[Refrein]
Kanker, kanker
Zeg me wanneer
Kanker, kanker
Wie is de volgende ?
Kanker, kanker
Zeg me wanneer
Kanker, kanker
Wie is de volgende ?

En jij houdt van kleine kinderen
Zeker niets stopt jou
Maar stop met onschuldig doen
Op de sigarettenpakken
“Roken is dodelijk” je laat me schrikken
Maar je helpt me.

[Refrein]
Kanker, kanker
Zeg me wanneer
Kanker, kanker
wie is de volgende ?
Kanker, Kanker
Zeg me wanneer
Kanker, kanker
Oh kanker…

Wanneer? Wanneer?
stop je met vooruitgaan?
Wanneer? Wanneer?
Ga je op vakantie? Wanneer?
Wanneer? Wanneer?
Wanneer denk je?
Wanneer? Wanneer?
Het zou ons goed doen.

[Refrein]

Wie is de volgende? (10x)

BRON: http://lyricstranslate.com/nl/quand-cest-wanneer.html

Het pakt me steeds weer als ik erover schrijf. Kanker de stille doder maar doe ander mee het leven zuur maken. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wanneer wordt dat glaasje te veel een alcoholprobleem?

25,1 procent van alle Vlamingen tussen 55 en 64 jaar consumeert dagelijks alcohol. Dat is een stijging van 12,5 procent in 11 jaar tijd. Die cijfers maakte de krant De Zondag gisteren bekend. Maar wanneer wordt een glaasje wijn om de avond gezellig af te sluiten een probleem?

Ook in de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar stijgt het aantal dagelijkse alcoholdrinkers tot 23,3 procent. Vooral mannen tussen 55 en 64 jaar behoren tot de probleemdrinkers met gemiddeld 17,2 glazen per week. De consumptie van alcohol op die leeftijd is niet zonder risico omdat het brein gevoeliger wordt voor het verdovende effect van alcohol bij het verouderen. Dit is vooral merkbaar vanaf 65 jaar. Voor mensen die moeilijker de trappen kunnen opgaan en problemen ervaren bij verraderlijke bulten op voetpaden is het nog gevaarlijker.

Dus wanneer wordt je consumptie echt een alcoholprobleem? Bij vrouwen wordt van bingedrinking gesproken als ze vier of meer drankjes in een korte periode naar binnen werken. Maar ook wanneer je je leven begint aan te passen aan deze gewoonte, moet je je zorgen beginnen maken.

– Als je niet elke dag drinkt, maar bijvoorbeeld elke vrijdag het weekend stevig inzet, kan dat wijzen op een probleem. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan vijf of zes glazen op een avond je bloeddruk kunnen verhogen. Het is ook makkelijker voor vrouwen om een alcoholvergiftiging met een dodelijke afloop op te lopen. Een vrouw van 1,60 meter en die 52 kilogram weegt, heeft maar zes of zeven drankjes nodig om hier risico op te lopen, een grote man kan zeker twee keer zoveel aan.

– Een teken van probleemdrinken is dat je je limieten niet kent. Daarom is het belangrijk dat je je drinkgewoonten evalueert door je consumptie gedetailleerd op te schrijven. Hoeveel drink je en wanneer? Dat maakt het makkelijker om te beoordelen of jouw gewoonten uit de hand lopen.

– Alcohol heeft op iedereen een ander effect. Afhankelijk van je genen, mogelijke medicatie en wat je hebt gegeten zul je je sneller dronken voelen. Maar onderzoek heeft aangetoond dat hevig drinken je geheugen kan aantasten. Dit betekent dat als je ooit al delen van de avond bent vergeten, dat je waarschijnlijk een glaasje (of twee of drie) te veel op had.

– Drinken wordt een probleem wanneer je begint te merken dat je andere, belangrijke dingen begint te verwaarlozen. Als je je zondagse jogsessie mist door een kater van de avond ervoor, dan bevind je je in de gevarenzone.

– Als familie, vrienden of collega’s al hebben gesuggereerd dat ze bezorgd zijn over je, dan is het tijd om minder te drinken. Dit kun je doen door aan je partner te vertellen wat je gaat drinken voor jullie naar een feestje vertrekken. Dit maakt het makkelijker om nee te zeggen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/64/Alcoholisme/article/detail/2455352/2015/09/14/Wanneer-wordt-dat-glaasje-te-veel-een-alcoholprobleem-.dhtml

Iemand die onder de noemer van drankprobleem valt zal het in eerste instantie nooit toegeven dat hij/zij het nodig heeft. Nu in deze tijd zien we toch meer dan mensen naar alcohol grijpen dat voordien toch minder was. Mensen zien in alcohol precies een uitweg, maar ze vergeten vaak dat het veel geld kost en zo in de problemen kunnen komen en dat het lichaam er ook niet beter van wordt. Men kan het zien als iets gezellig als het gezellig blijft. Wanneer spreekt men over een verslaving dat men niet meer zonder kan. Maar ook kan dit zijn die alleen in een weekend drinken. Deze leven naar het weekend toe om hun nodige alcohol te kunnen krijgen. Juist kunnen deze nog wel zeggen in de week kom ik er niet aan. Als men drinkt voor de gezelligheid en je weet voor jezelf te zeggen nu is het genoeg dan ben je zoals ze zeggen een gezelschapsdrinker. Je weet je stop te zetten, of je drinkt tussendoor iets anders dan alcohol.
Het is altijd moeilijk ervan af te komen, je lichaam moet afkicken en je moet jezelf goed in de hand hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dit simpele iPhone-trucje kan je leven redden

© thinkstock.

Niemand wil zich natuurlijk in een levensbedreigende situatie bevinden. Toch geldt ook hier het spreekwoord dat een goed voorbereid persoon er twee waard is. Lees dus snel even verder, want dit trucje zou wel eens je leven kunnen redden.

Het gaat hier om een reeds bestaande functie op je iPhone, die jammer genoeg door weinig mensen gekend is. De zogenaamde medische id is een functie op je smartphone, die zelfs bruikbaar is wanneer je telefoon vergrendeld is.

Om je eigen medische id aan te maken open je simpelweg de app ‘gezondheid’ (heb je een Iphone 4, dan bestaat de kans dat je eerst even een besturingssysteem-update moet doen om hem te verkrijgen), waar je onderaan links het icoontje voor de medische id tegenkomt. Laat vooral de slider ‘toon bij vergrendeling’ op groen staan en vul vervolgens je gegevens zoals bloedgroep, allergieën, ziektes en contactpersonen in geval van nood aan. Op die manier heb je indien er zich een noodgeval voordoet, en je zelf niet meer in staat blijkt om te communiceren, meteen alle nuttige medische info voor handen.

Extra tip voor niet-vergrendelde smartphones (of simpelweg voor wie geen iPhone heeft). Het kan nooit kwaad om een nummer in je telefoon op te slaan onder de benaming ICE (In Case of Emergency). Dit is een internationale benaming, gekend door alle hulpdiensten. Het nummer dat je daaronder opslaat zal gebeld worden door de hulpdiensten als je niet meer in staat bent om dat zelf mee te delen.

© kos
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2456418/2015/09/15/Dit-simpele-iPhone-trucje-kan-je-leven-redden.dhtml
Niet alleen om je eigen te redden maar er staan ook telefoonnummers is van belangrijke diensten die je in een klik op kan roepen. Iedere seconde telt in levensbedreigende of gevaarlijke situaties. Ook bestaat er zo een app voor een smartphone. Deze noemt SOS van ice. Dus eigenlijk is dat een app die iedereen op zijn telefoon zou moeten hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: