Hoofdpijn: migraine herkennen bij jongeren

Hoofdpijn: migraine herkennen bij jongeren

Ook jongeren kunnen migraine of spanningshoofdpijn hebben. Hoe zijn beide aandoeningen te herkennen? Hoe worden de aanvallen behandeld en – vooral – hoe zijn ze te voorkomen? Een korte bespreking van migraine voor jongeren, maar ook voor hun ouders zodat die hen kunnen helpen om deze erg pijnlijke en belastende ziekte de baas te worden.

Migraine: ook jongeren hebben  er last van

Iedereen kan migraine krijgen – kinderen, jongeren en volwassenen. Geschat wordt dat 15 % van de jongeren migraine heeft.

Migraine herkennen

De aanvallen verschillen van persoon tot persoon in duur, frequentie en intensiteit. Die verschillen kunnen ook bij een en dezelfde persoon optreden. De aanvallen duren een paar uur tot een aantal dagen, maar nooit langer dan drie dagen op rij. De tijdsspanne tussen twee migraineaanvallen kan enkele dagen tot meerdere weken of maanden bedragen.

Een migraineaanval wordt gekenmerkt door kloppende pijn in het voorhoofd, rond de slapen of rond de ogen, aan één kant of aan weerskanten van het hoofd. De pijn is zo fel dat de patiënt hinder ondervindt bij zijn gewone activiteiten (zich concentreren, naar school gaan, uitgaan met vrienden, aan sport doen, naar muziek luisteren, naar de bioscoop gaan, enz.) of deze activiteiten zelfs moet staken. Soms is de aanval zo zwaar dat hij moet gaan liggen in een stille, donkere kamer waar geen geluid kan binnendringen.

Een migraineaanval gaat gepaard met andere symptomen: overgevoeligheid voor lawaai en licht, misselijkheid en zelfs braken. Nog andere klachten zijn een gevoel van zwakte, duizeligheid, buikpijn, bleke gelaatskleur, kouwelijkheid of het plots heel warm krijgen.

Migraine met aura komt vaker voor bij jongeren

Aura’s komen vaker voor bij kinderen en jongeren met migraine dan bij volwassenen. De helft van de jonge migrainelijders heeft aura’s.

Een aura gaat aan de aanval vooraf en manifesteert zich door visuele symptomen (flikkeringen, bewegende licht- of kleurvlekken, wazig en/of vervormd beeld), akoestische verschijnselen (fluittonen, oorsuizingen, stemmen) of gevoelsverschijnselen (tintelingen, kriebelend gevoel in de armen, benen, handen en het gezicht). Die symptomen duren slechts enkele minuten en gaan op en af.

Uitlokkende factoren

Sommige uitlokkende factoren zijn typisch, andere zijn meer persoonsgebonden. Elke migrainelijder moet ze leren herkennen om ze zo veel mogelijk te kunnen vermijden:

  • Sterk licht.
  • Geuren.
  • Lawaai.
  • Lichamelijke inspanningen.
  • Temperatuurschommelingen: het te warm of te koud hebben.
  • Zwaar geconcentreerd zijn op de huistaken, een boek of een computerscherm.
  • Kleine besloten ruimtes en/of ruimtes met veel achtergrondgeluid zoals het openbaar vervoer en winkels.
  • Emoties, conflicten, zorgen, stress.
  • Onregelmatige slaapuren: te veel of te weinig slapen.
  • Een maaltijd overslaan.

Een van deze factoren kan al volstaan om een aanval uit te lokken. Bij een combinatie van deze factoren is dat zeker het geval.

Maar  we kunnen ook leren om deze factoren zo veel mogelijk te vermijden of opeen te stapelen (een zonnebril dragen, lawaaierige plaatsen mijden, regelmatig eten, voldoende ontspanning nemen, enz.). Op die manier kan een aanval ook worden vermeden of de intensiteit toch worden verminderd.

Spanningshoofdpijn herkennen

Jongeren kunnen ook last hebben van spanningshoofdpijn. Veel migrainelijders hebben trouwens ook spanningshoofdpijn.

Deze vorm van hoofdpijn is minder hevig dan migraine, waardoor ze hun dagelijkse activiteiten kunnen voortzetten. Spanningshoofdpijn gaat ook niet gepaard met de andere symptomen die eigen zijn aan migraine. De hoofdpijn gaat wel vaak gepaard met gespannen spieren of kan erdoor ontstaan.

Waarom is het zo belangrijk om het onderscheid te maken tussen migraine en spanningshoofdpijn?

Omdat de behandeling niet dezelfde is.

Welke behandelingen bestaan er voor  migraine en spanningshoofdpijn?

Bij spanningshoofdpijn is er geen medicatie nodig. De pijn gaat weg als de patiënt zich ontspant. Probeer ontspanningsoefeningen te doen, zoek afleiding, ga naar buiten, ga een luchtje scheppen, eet als je honger hebt, enz.

Migraineaanvallen moeten wél behandeld worden met geneesmiddelen om de pijn te verzachten – dat kan een klassieke pijnstiller zijn of specifieke medicatie voor migraine (triptanen). De arts zal de meest geschikte behandeling voorschrijven. Maar opgelet: de medicatie bij een migraineaanval moet zo vroeg mogelijk worden genomen – zo gauw de pijn optreedt dus – om de werkzaamheid te verhogen. Hou je in ieder geval altijd aan de instructies van de arts en neem nooit meerdere geneesmiddelen tegelijk of te kort opeen. Er bestaan ook onderhoudsbehandelingen; ook die moeten besproken worden met de arts. Soms worden sessies relaxatie of zelfhypnose voorgeschreven.

Het mag nu wel duidelijk zijn: migraine is een echte ziekte, het zit niet tussen de oren en het is geen komedie. Ga dus zeker naar de dokter!

Hebben jongeren met migraine automatisch ook migraine als ze volwassen zijn?

Dat iemand migraine heeft, betekent niet dat hij er zijn hele leven mee zal kampen. Aangepaste  medicatie is cruciaal, maar de aanvallen kunnen ook van het ene moment op het andere langer wegblijven of gewoon verdwijnen en soms keren ze nooit meer terug.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/hoofdpijn-migraine-herkennen-bij-jongeren/actueel/548

Meer en meer jongeren worden ermee geconfronteerd. En dan niet alleen bij hun eerste menstruatie of bij de menstruatie maar ook gewoon. Meestal komt het door stress of te lang dingen moeten doen. Zo merkt men dat jongeren meer hoofdpijn hebben tijdens examens of dat ze onder een bepaalde druk komen te staan. Als volwassene vinden we het dan wel raar dat ons kind klaagt over hoofdpijn of spanningspijnen in nek en hoofd. Maar onderschat het niet als ouder. En als het kind langer klaagt dan 24u neem dan toch voor alle zekerheid contact op met een arts. Als je al een medicatie tegen de pijn gegeven hebt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM