Archive for 26 juli 2015


Monnik, die zichzelf in brand stak, liet briefje achter met oproep voor terugkeer Dalai Lama: achtergrond van gevangenisstraf en sloop van familiehuis

Sonam Topgyal, de monnik die zichzelf op 9 juli (2015) in het centrum van een door de Chinese autoriteiten herbouwde stad in brand stak, had, voordat hij zichzelf in brand stak, te maken gehad met gevangenisstraf en de sloop van zijn familiehuis.

Sonam Topgyal, een monnik uit Dzongsar, die volgens Tibetaanse bronnen in het ziekenhuis overleed, liet een in zijn gebedenboek verstopt briefje achter, waarin hij zei, dat China’s beleid gericht was op het uitroeien van de Tibetaanse religie, cultuur en tradities, en de vernietiging van het milieu. Tibetanen hebben geen mogelijkheden op hun standpunten over de situatie naar voren te brengen, voegde hij toe in het briefje, dat na zijn zelfverbranding werd ontdekt.

Volgens informatie uit verschillende bronnen is het duidelijk geworden dat Sonam Topgyal rechtstreeks te maken had gekregen met de gevolgen van dergelijk beleid, en wilde hij dat zijn zelfverbranding gezien zou worden als een offer van “getuigenis van de waarheid”. Hij zei in zijn briefje: “Het belangrijkste streven van het [Tibetaanse] volk is voor Gyalwa Tenzin Gyatso [Zijne Heiligheid de Dalai Lama] om te kunnen terugkeren naar het Potala Paleis. Aangezien we niet de vrijheid hebben om de waarheid over onze omstandigheden naar voren te brengen, moest ik mijn leven opofferen om getuigenis over de waarheid af te leggen aan de wereld in het algemeen en in het bijzonder aan de Chinese regering en volk.

Gesar Square

De locatie voor de zelfverbranding van Sonam Topgyal op 9 Juli (2015) in Kyegudo, Yushu. De afbeelding toont de ingrijpende wederopbouw van het gebied sinds de aardbeving in 2010, met vrijwel geen Tibetaanse kenmerken, ondanks het belang van de stad als een eeuwenoud historisch en cultureel centrum.

De locatie van Sonam Topgyal’s zelfverbranding, hierboven afgebeeld, was in het centrum van Kyegudo, in de landelijke gemeente van Yushu, die na een verwoestende aardbeving in 2010 herbouwd is als een nieuwe toeristische stad met een Chinese naam. De afbeelding van de locatie waar de jonge monnik zichzelf in brand stak, toont dat vrijwel geen van de Tibetaanse kenmerken van de stad bewaard zijn gebleven. Tibetanen werden uitgesloten van het proces van wederopbouw, hoewel het gebied is een eeuwen-oud centrum van Tibetaanse cultuur en religie is.

Honderden Tibetanen hebben moedige en vreedzame protesten gehouden tegen het regeringsbeleid van wederopbouw en toewijzing van land in Yushu [1] , en een eerdere zelf- zelfverbranding in het gebied van een Tibetaanse vrouw van in de veertig lijkt verband te houden met de inbeslagname van haar woning. [2]

In 2012 werd een deel van het land van Sonam Topgyal’s vader, een zakenman genaamd Tashi en gerespecteerd om zijn steun voor de Tibetaanse cultuur en taal, in beslag genomen als onderdeel van de werkzaamheden voor de wederopbouw van Kyegudo (ook bekend als Jyekundo of Kyegu) in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Yushu in de provincie Qinghai (het Tibetaanse gebied Kham). Op 12 september 2012, toen Tashi niet thuis was, werd zijn familie, waaronder Sonam Topgyal, meegedeeld dat hun huis zou worden gesloopt. Toen ze hierover protesteerden, werden Tashi’s vrouw Bode, Sonam Topgyal, zijn broer Sherab Dorje (die in Beijing studeerde) en dochter Yangzom (een student in Xining) direct aangehouden. Eenmaal in hechtenis werd het huis, evenals Tashi’s hotel en winkel met de grond gelijk gemaakt en het gebied omhein d  voor herontwikkeling.

Het is niet bekend hoe lang Sonam Topgyal in 2012 werd vastgehouden en hij vermeldt de beproeving van de familie niet direct in het afgemeten en gedetailleerde briefje, dat hij achterliet en dat hieronder volledig vertaald is weergegeven.

Nadat zijn ouderlijk huis werd verwoest en zijn familie werd vastgehouden, werd Sonam Topgyal’s vader ook in hechtenis genomen en ‘verdween’ voor ongeveer drie maanden. De Tibetaanse schrijver Jamyang Kyi schreef: “Deze bekwame man verdween plotseling gedurende drie maanden na de aardbeving. Zijn familie vond hem na een maand. Na de arrestatie werd hij naar Chamdo [Chinees: Changdu] vervoerd met een zwarte kap over zijn hoofd. Toen hij daar aankwam, werd hij gedwongen om met kleine stenen gevulde schoenen te dragen en gemarteld door onder dwang dag en nacht te staan. Hij werd beschuldigd van het aanzetten van het volk.” [3]

Tashi, bekend als ‘Nangchen Tashi’ op grond van zijn geboorteplaats, en van achter in de veertig, werd omschreven als een “sterke voorstander van het behoud van de Tibetaanse cultuur, religie en taal” door een bron uit de gemeente Nangchen in Yushu waar hij vandaan kwam, aldus Radio Free Asia. [4]  Ongeveer zeven jaar eerder had Tashi op een kruispunt in de stad een groot stuk grond gekocht, waar hij zijn huis, een hotel en restaurants bouwde. Een bron vertelde Radio Free Asia: “Tijdens de aardbeving van 2010 waren zijn gebouwen intact gebleven, maar de Chinese autoriteiten bevalen hem om zijn land over te dragen voor de aanleg van een weg door het gebied. Hij stemde ermee in een deel van zijn land in de buurt van de weg over te dragen, met dien verstande dat de rest van zijn land ongemoeid zouden worden gelaten”, zei de bron. [5]

Tashi’s zoon Sonam Topgyal, een monnik in het Dzongsar klooster in Dege, Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan (het Tibetaanse gebied Kham) stak zichzelf op 9 juli in brand vlakbij Kyegudo’ belangrijke Gesar plein. Hartverscheurende beelden ​​van hem in vlammen op de grond liggend bereikten ons. Naar verondersteld wordt, is hij overleden nadat hij door de politie naar het ziekenhuis is gebracht. [6]

Een gebrek aan verhaal voor de Tibetanen

I n zijn briefje verweest Sonam Topgyal naar het ontbreken van mogelijkheden voor Tibetanen om hun grieven naar voren te brengen. Tibetaanse bronnen in ballingschap met contacten in Yushu hebben ICT meegedeeld, dat de overheid in de naam van de wederopbouw heeft opgeist wat de lokale bevolking ziet als het beste land, waardoor velen zich zorgen maken over het lot van hun eigen woning en wat er mee zal gebeuren. [7]  Bronnen in het gebied halen de zorgen van de mensen aan over de huizing, die door de Chinese autoriteiten worden gebouwd – vaak karakterloze betonnen blokken, die te klein zijn voor veel van de Tibetaanse families, die vaak verscheidene samenlevende generaties omvatten. Velen zien het proces van wederopbouw als een excuus om verder te gaan met de controversiële campagne van de overheid voor herhuisvesting van nomaden, een lange termijn plan van de overheid, dat in alle gebieden van Tibet wordt doorgedreven, de armoede verergert en in veel gebieden leidt  tot sociale en economische ineenstorting. Een westerse geleerde, die tijd in het gebied na de aardbeving heeft doorgebracht, vertelde ICT: ”De autoriteiten doden twee vliegen in een klap, de wederopbouw na de aardbeving en herlocatie mensen op deze plaatsen. Het is hard en wrang.” [8]

Demonstranten werden in 2011 na drie dagen van vreedzame demonstraties tegen de reconstructie uiteengejaagd, waaronder veel Tibetanen, die door de aardbeving gewond waren en in sommigen gevallen ledematen hadden verloren. De Chinese autoriteiten namen ook enkele duizenden exemplaren van een dvd-film met Tibetaanse reacties op de aardbeving in beslag en een prominente lokale Tibetaanse abt, die betrokken was bij het maken van de film, zit nu in de gevangenis. [9]  Khenpo Kartse, die in december 2013 werd gevangen gezet, was ook betrokken bij de in het oogspringende teams van de monniken, die tijdens de aardbeving slachtoffers redden en zorgden voor hulp aan overlevenden.

Khenpo Kartse (Karma Tsewang), die een twee en een half jaar lange gevangenisstraf uitzit, is een gerespecteerde abt (Khenpo) aan het Gongya Klooster in Nangchen, de Tibetaanse Autonome Prefectuur Yulshul (Yushu) in de provincie Qinghai. Hij wordt verondersteld ziek te zijn met een leveraandoening en toegang tot zijn arts wordt hem ontzegd. [10]

De wens van Tibetanen voor de Dalai Lama om terug te keren naar de Potala

Sonam Topgyal’s briefje is hieronder uit het Tibetaans naar het Nederlands. Het is gedateerd op 1 juli, negen dagen voor zijn zelfverbranding in Kyegudo:

Aan de leidinggevenden van de Chinese regering en in het bijzonder aan de lokale hoofden van de nationale minderheden:

Ik kom uit Nangchen [Nangqên], Yulshul [Yushu] in Tso- Ngon [provincie Qinghai]. Ik ben 27 jaar oud en ben de middelste zoon van Tashitsang van Nangchen. Op dit moment studeer ik aan het Dzongsar Instituut.

Zoals mensen in het binnen en buitenland weten, voert de Chinese overheid, zonder daarbij rekening te houden met de feitelijke situatie en de omstandigheden van de nationale minderheden, enkel onderdrukkend en repressief beleid uit, gericht op het uitsterven van onze nationaliteit godsdienst, traditie en cultuur en ondernemen ze activiteiten, die leiden tot de vernietiging van het milieu. Het publiek heeft geen vrijheid van meningsuiting en er is geen enkele manier voor hen om hun grieven kenbaar aan hun leidinggevenden.

Bovendien, wanneer de mensen proberen om hun waarheid en grieven aan de superieuren kenbaar te maken, in plaats deze verzoeken en klachten van de mensen in overweging te nemen en hierover te beslissen, volgt er alleen maar onderdrukking en arrestaties. Op verschillende misleidende manieren treden ze hardhandig op tegen kloosters, monniken en nonnen. Kortom, ze proberen om het kwaadaardige beleid ten uitvoer te leggen om de nationale minderheden compleet uit te roeien.

De belangrijkste ambitie van ons volk is voor Gyalwa Tenzin Gyatso [Zijne Heiligheid de Dalai Lama] om te kunnen terugkeren naar het Potala Paleis. Aangezien we niet de vrijheid hebben om de waarheid over onze omstandigheden kenbaar te geven, moest ik mijn leven op offeren om getuigenis over de waarheid af te leggen aan de wereld in het algemeen en in het bijzonder aan de Chinese regering en het volk.

Mijn broeders uit hetzelfde vlees en bloed, in plaats van je te gedragen alsof je niets hebt gehoord of geen gevoel hebt, verzoek ik jullie dringend de kracht van eenheid op te brengen en al het mogelijke te doen opdat deze gerechtvaardigde minderhedenaangelegenheid in de toekomst zal worden opgelost.

Door de monnik Sonam Topgyal

Geschreven op 1 juli 2015 bij zonsopgang

Voetnoten

[1]  ICT-rapport, 9 april 2011, http://www.savetibet.org/bold-protests-in-earthquake-hit-area-over-government-reconstruction-plans/

[2]  Een Tibetaanse vrouw van in de veertig genaamd Dekyi Choezom heeft zichzelf in Yushu op 27 juni 2012 in brand gestoken na te protesteren “tegen de confiscatie van haar woning”, aldus verschillende Tibetaanse rapporten. Sommige lokale bewoners geloofden, dat ze protesteerde tegen het “Chinese grondbeleid en de oneerlijke verdeling van land” na de aardbeving Yushu. ‘Tibetaanse Eigendomsprotesten Resulteren in Zelfverbranding, Detentie’, rapport van de Congressional-Executive Commissie over China, 8 februari 2013, http://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/tibetan-property-protests-result-in-self-immolation-detention

[3]  “Ongeluk treft zakenman Tashi van Nangchen”, door Jamyang Kyi, gepost op haar blog op 15 september 2012, in het Engels vertaald door High Peaks Pure Earth, http://highpeakspureearth.com/2012/misfortune-falls-on-businessman-tashi-from-nangchen-by-jamyang-kyi/

[4]  RFA rapport, 19 september 2012, http://www.rfa.org/english/news/tibet/disappears-09192012154850.htm

[5]  Dezelfde bron zei: “Hem was ook een vergoeding betaald van ongeveer 30.000 yuan [US $4754].”

[6]  ICT-rapport, 10 juli 2015, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/juli-2015/tibetaanse-monnik-steekt-zichzelf-in-brand-na-aangescherpte-beveiliging-voor-de-dalai-lamas-verjaardag/

[7]  Na de aardbeving in Kyegudo had de regering aangekondigd dat in verband met de Qinghai’s ‘verstedelijking campagne’, het Yushu gebied zou worden verbouwd tot een ‘stad’ met een nieuwe Chinese naam. Op januari 2011, na de 6,9 aardbeving een jaar eerder, zei de provinciale gouverneur van Qinghai Luo Huining: “In het licht van het wederopbouw werk na de aardbeving en Qinghai’s verstedelijkingscampagne, zullen we Yushu opbouwen tot een stad met een nieuwe tijdelijke naam Sanjiangyuan [De Drie Rivieren Bronnen].” ICT-rapport, 25 januari 2011, http://www.savetibet.org/chinese-authorities-rename-and-rebuild-quake-struck-tibetan-area-tibetans-excluded-from-planning/

[8]  ICT rapport, 15 april 2011, http://www.savetibet.org/reconstruction-of-earthquake-hit-area-excludes-tibetan-participation-ignores-local-concerns-one-year-on-from-earthquake/

[9]  Radio Free Asia rapport, 31 maart 2011, http://www.rfa.org/english/news/tibet/film-03312011123112.html

[10]  ICT-rapport, 22 oktober 2014, https://savetibet.nl/nieuws-agenda-

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/juli-2015/monnik-die-zichzelf-in-brand-stak-liet-briefje-achter-met-oproep-voor-terugkeer-dalai-lama-achtergrond-van-gevangenisstraf-en-sloop-van-familiehuis/

Het is een wens van heel veel Tibetanen dat men een roep naar de Dalai Lama doet. Alleen en spijtig genoeg kan de Dalai Lama er ook niet meer in. Zijn hart ligt er wel maar daar blijft het bij. Omdat er anders nog meer problemen kunnen ontstaan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

SOMS MOET JE VOOR OPLOSSINGEN ZOEKEN, ZOEK HET NIET AL TE VER MAAR KIJK WAT JE KAN DOEN OM HET OP TE LOSSEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Wat vinden we precies aantrekkelijk?

Het is eigenlijk erg oppervlakkig, maar toch vinden we het superbelangrijk dat je lover of date aantrekkelijk is. Hoe komt het dat we ons fysiek aangetrokken voelen tot bepaalde mensen? En wat voor partners zoeken we uit? Bij de dating app Tinder, zie je dat een fysieke vleeskeuring misschien helemaal zo gek nog niet is. Daar draait het bij de eerste selectie om het maken van de keuze, of je iemand fysiek aantrekkelijk vindt of niet. Pas als je iemand daadwerkelijk aantrekkelijk vindt én hij jou ook, is er sprake van een match. De kans dat je verliefd op elkaar zou kunnen worden is dan ook wat groter, omdat je (hypothetisch gezien) in staat kan zijn de kleren van elkaars lijf te scheuren. Rawrrrr! Anyway, terug naar het begin… Wat vinden we dan over het algemeen aantrekkelijk?

De gulden snede
Een symmetrisch gezicht wordt over het algemeen mooi en aantrekkelijk gevonden. De gulden snede is een maat voor “perfecte” verhoudingen. Hoe dichter de verhoudingen van het gezicht komt bij de gulden snede, des te mooier dit gezicht gezien zou worden.

Gelijkenissen tussen partners
Is het je weleens opgevallen dat sommige partners wel héél veel op elkaar lijken? Dit is eigenlijk ook niet zo vreemd, want je herkent íets in de ander. Niet dat gelijkenissen in gezichten van partners voor enige garantie zorgen voor het slagen van de relatie, toch is het wel bijzonder om te zien. Voorbeelden van overeenkomstige verhoudingen in het gezicht zijn die van David & Victoria Beckham of Elvis Presley en zijn vrouw Priscilla.

Gelijkenis met onze ouders
Onze ouder van het tegenovergestelde geslacht, laat onbewust in onze jonge jaren ook een bepaalde indruk achter. Misschien dat je daarom ook wel geneigd bent, om hetzelfde soort type man aantrekkelijk te vinden.

Opposites attract
Soms voelen we ons fysiek aangetrokken tot personen die juist weer helemaal niet op ons lijken en zelfs behoorlijk tegenovergesteld zijn.

Over smaak valt niet per se te twisten
Wat we daadwerkelijk mooi en aantrekkelijk vinden, is eigenlijk iets heel persoonlijks. De ene vrouw heeft een zwak voor mannen met doorlopende wenkbrauwen, sproeten, de ander weer voor kale mannen met grote oren, dikke lippen en kuiltjes in de wangen. Variaties genoeg!

Uitstraling
Natuurlijk zijn er véél meer factoren die aantrekkelijkheid kunnen beïnvloeden. Een vrolijke lach en mooie ogen bijvoorbeeld. Er komt dan ook veel meer bij kijken dan perfecte gezichtsverhoudingen en op het eerste gezicht een aantrekkelijk voorkomen. Je draagt je uiterlijk als het ware. Je uiterlijk is vaak niet meer dan een jas. En sommige dragen hun ‘jas’ met flair, stralen zoveel opgewektheid en sexappeal uit, dat we diegene dan ook echt mooier en aantrekkelijker vinden. Daar kunnen een perfect gezicht met perfectie verhoudingen en een sixpack echt niet tegenop!

BRON: http://www.ze.nl/p/159937/wat_vinden_we_precies_aantrekkelijk
We zullen ons altijd door iets aangetrokken voelen als we nieuwe mensen leren kennen. Wat dat precies inhoud is voor iedereen verschillend. Soms is het de uitstraling, de lach, de handen of noem maar op. Maar ook is het soms de gelijkenis die we voelen van elkaar. En het is natuurlijk zo dat iedere smaak verschillend is. Daar kan dan ook niemand iets over zeggen. Het eerste contact met iemand laat dan ook heel veel voelen. Men maakt oogcontact en dan gaan we (on)bewust opzoek naar bepaalde trekjes of dat voor jou juist dat is wat je aanvoelt bij de persoon. 
En misschien dat je ook eens voor jezelf die vraag moet stellen. Zodat je dan kan nagaan of het aantrekken van bepaalde personen niet iets is dat jezelf ook bezit of uitstraalt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: