Tag Archive: psychologie


Jezelf tegenkomen.

Jezelf echt leren kennen met je positieve en negatieve kanten. Moeilijk maar soms belangrijk. Veel heeft te maken met het verbinden van jezelf. Je gevoel je denken. Wat heb je geleerd in je leven wat wil je nog leren. Ook een stukje kwantumfysica komt hier aan te pas. En dan voornamelijk het kwantumbewustzijn. Dat duidt op verschillende bewustzijnsniveaus. Elke niveau in als leven geeft ons bepaalde inzichten en ervaringen die nodig zijn om naar een volgend niveau te gaan. Maar dan moet men zichzelf goed kennen.
Men ken vaak het eigen lichaam nog niet. Ik bedoel hiermee je eigen gevoelens. Jezelf tegenkomen is aan jezelf werken. Wie ben je hoe zie jezelf jouw leven en toekomst.
Kan jezelf zonder te oordelen over jezelf praten.
Wat men in het leven dat je nu kent geleerd hebt. Bekijk ook pijnlijke situatie van je leven. Vaak zijn juist deze die je ergens wegstopt en die juist naar bovenkomen als er zich iets voordoet. Daar moet je dan aandacht aan kunnen geven. Dit heeft vaak te maken met trauma’s of met harde situaties die je ooit gekend hebt. Die moet men ook onder ogen durven zien wilt men kunnen groeien.
Op een moment dat je kan zeggen ik ken mezelf ik weet wat het leven voor mij betekend. Dan pas kan je ook onvoorwaardelijke liefde aan jezelf gaan geven. Die men dan ook laat voelen als het nodig is. Maar die ook instaat voor het verwerken van pijnlijke situaties. Waar men dan anders mee omgaat.
Men kan het dus ook zien als jouw grens. Gaat men over de grens zal je niet goed voelen. Laat je erover gaan zal je pijn voelen. Wel ook dat moet men leren aangeven. Ook leren aanvaarden dat men emoties mag toestaan mag voelen. Daar word men dan ook weer sterk door. En zal men dit ook niet opslagen zodat het nadien naar buiten kan komen. De momenten nemen zoals ze voordoen.
Men kan zich sterk maken door naar jezelf te luisteren je hart te volgen je gevoel te volgen. En ook niet door iemand het pijn laten doen. Pijn in dit opzicht is iets onverwerkt en dan kom je weer jezelf tegen. Waar je misschien mee aan de slag kan. Zo zie je dat het leven van alle dag de lessen van ons leven zijn. Lessen om door te stromen naar een hoger niveau.
Ga ook eens opzoek naar de soorten dimensies. Die kunnen ook helpen in je leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Het dagelijks leven kent ook soms tegenslagen.

Vaak gaan mensen zoeken naar de oplossing maar al te vaak buiten zichzelf. Een tegenslag is een teken dat men vanuit zichzelf iets gedaan heeft dat niet goed was of voelt. En waar men juist op een ander moment dat gevoel van voelt. Durf dan bij jezelf te blijven. Durf te voelen in jezelf. Zoek het bij jezelf. Daar kan dan pijn even doorkomen of zelfs emoties. Zo kan men veranderingen aanbrengen voor jezelf.
Het wegstoppen van tegenslagen kan altijd naar bovenkomen als er iets voorvalt. Het is dan ook van belang om deze gevoelens niet weg te stoppen en er iets mee te doen.
Wil men hiermee aan de slag dan moet men soms diep gaan. Omdat het soms iets is van het verleden of van het nu waar men zelf hard aan tilt. Juist dit is het moeilijkste. Juist dit kan hard zijn voor jezelf. Omdat men zichzelf confronteert met wat ergens diep in je zit.
Sommigen gaan dit niet doen uit een gevoel van angst. Maar wil je dan ermee blijven zitten en het blijven voelen nee toch. En zo zullen ze nooit verdwijnen als er geen aandacht aan besteed word. Het leven is niet makkelijk en het zijn dagelijkse lessen die weg ondergaan. Ook in de lessen zit naar jezelf kijken. Jezelf leren aanvoelen.

Ook voor jezelf is het verstandig om je gevoelens in alle opzichten toe te laten. Zou men dat niet doen ga je toch maar gevoelloos door het leven. Dat ook te zien is aan je lichaam. Lichaamstaal spreekt meer dan men soms kan denken.
Soms moet men dingen veranderen in je leven. Wil je tot de kern van jezelf komen. Een mooie uitspraak is dan ook begin eerst opzoek te gaan bij jezelf.
Kijk sommigen zoeken dus het probleem buiten zichzelf. En misschien is het daar ook soms te vinden. Maar dan moet je nog altijd voor jezelf het kunnen verwerken. Daar zit het juist als men er in de toekomst niet meer mee geconfronteerd wilt worden.
We houden vaak heel veel vast dat we voor ons zelf een plaats geven. Maar daar we niet kunnen of durven over te praten. Dat kan ook een tegenslag in je leven geven.
Mensen het is leren omgaan met tegenslagen.
Het is leren om er lessen uit te trekken.
Het is leren erover te praten.
Hoe ga jezelf om met een tegenslag die op je pad komt?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

EEN STIL KIND

Wat stille kinderen ons te vertellen hebben

Stille kinderen zijn een zegen in de grote klassen van tegenwoordig, kinderen die rustig en stil hun gang gaan. Die luisteren en doen wat er van ze gevraagd wordt. Ouders zijn er blij mee, ze schikken zich naadloos in de drukke schema’s en lijken alles prima te vinden.
Of niet? Als ouder of leerkracht kun je soms zomaar het gevoel krijgen dat er meer in ze omgaat. Dat ze eigenlijk wel iets anders zouden willen. Dus stel je ze wat vragen en probeer je te achterhalen wat zij zelf graag zouden willen. Maar echte antwoorden komen er niet. Dus stop je ermee, want het gaat immers prima zo.

Is het oké dat wij ze niet horen?

Maar wat nu als het eigenlijk niet zo prima is? Als deze kinderen wel degelijk iets te vertellen hebben, maar wij ze niet horen. Omdat we niet voldoende veiligheid, aandacht, ruimte of stilte kunnen bieden. Of omdat we onvoldoende creatief zijn in de manier waarop we ze horen. Misschien vinden we het zelf wel ongemakkelijk en bewegen we liever weg van dat ongemak. Wellicht vinden we de huidige situatie wel fijn en zijn we bang voor verandering. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom we ze niet willen of kunnen horen. En willen we daar verandering in aanbrengen, dan zullen we dus moeite moeten doen.

De tijd nemen

Wat je allereerst zou kunnen doen is de tijd nemen om je kind (of het kind in je klas*) te observeren. Niet één keer, maar verschillende keren in verschillende situaties. Kijk eens wat je opvalt in bijvoorbeeld het gedrag, de lichaamshouding, de gezichtsuitdrukking, de gekozen woorden, de toon, de interactie (of afwezigheid daarvan) met de ander. Is er iets wat steeds terugkeert? Iets wat jou bijzonder raakt? Of wat om een andere reden sterk opvalt?

In de spiegel kijken

Betrek dan datgene wat je zo opvalt eens op jezelf. Hoe zit dit bij jou? Herken je dit? Of juist helemaal niet? Spiegelt jouw kind hier iets? Heeft hij of zij een boodschap voor jou? Gaat het om gedrag dat jij wat meer of minder zou mogen laten zien? Herken je een angst en zou je daar op een andere manier mee om mogen gaan? Raakt het aan (oud) verdriet van jou en is het tijd om daar iets mee te doen? Prikkelt het een verlangen in jou naar iets dat je lang geleden hebt weggestopt? Kortom, welke raakvlakken heeft wat je ziet in jouw kind met wat je in jezelf kunt zien?

Handelen op basis van wat je hebt gezien

Heb je niets herkend van jezelf, kijk dan eens wat je zou kunnen doen voor/richting jouw kind met wat je hebt gezien. Welke behoefte vermoed jij bij jouw kind? Wat zou je kind nodig kunnen hebben van jou? Handel overeenkomstig en kijk wat er gebeurt. Zie je verandering, benoem dit dan. Vertel jouw kind welke verandering jij hebt opgemerkt en vraag of jouw kind dit herkent. Of hij of zij er blij van wordt. En bespreek dan wat jij anders hebt gedaan richting je kind. Vraag of je kind dit prettig vindt of niet en of je dit gedrag moet doorzetten.

Geen verandering

Bemerk je geen verandering dan zou je met je kind in gesprek kunnen gaan. Je zou kunnen uitleggen dat je graag meer wilt weten over wat er in je kind omgaat en dat je daarom een tijdje heel goed hebt gekeken. Dat je daarbij dingen zijn opgevallen en dat je die graag zou willen delen. Vraag dan of je kind daar open voor staat. Is het antwoord ja, spreek dan vanuit jezelf (ik zie, ik denk, ik voel) en vraag steeds of iets klopt of niet. Moedig je kind aan om je te corrigeren als je dingen zegt die voor hem of haar niet kloppen.

Communicatie via papier

Voor sommige kinderen is een gesprek over zichzelf geen goede vorm. Het is te direct, te confronterend en gaat te snel. In plaats van het gesprek aan te gaan zou je je kind bijvoorbeeld briefjes kunnen laten schrijven en daarop reageren met een briefje van jou. Dit kan een heel veilige en laagdrempelige manier van communiceren zijn. Je kunt ook gesprekken aangaan over soortgelijke situaties, bijvoorbeeld aan de hand van een stuk in een boek, een film of een ander kind (of volwassene). Je zegt dan bijvoorbeeld “Ik denk dat dat meisje in het boek zich soms wel eenzaam voelt..” en vraagt dan “Wat denk jij?”.

Vermijd oogcontact

Als je kind praten lastig vindt, vermijd dan het oogcontact. Ga lekker naast elkaar zitten. Of nog beter, ga samen wandelen of fietsen en praat ondertussen. Oogcontact kan voor sommige kinderen heel indringend en oncomfortabel zijn, waardoor de situatie onveilig voelt. Ook sturende vragen kunnen onveilig voelen. Stel zoveel mogelijk open vragen en sta open voor het antwoord dat je krijgt. Ga verder met dat antwoord (en niet met wat je had verwacht of wat je zou willen horen). Kinderen voelen haarfijn aan als wij ze een bepaalde kant op willen sturen en de meeste vinden dat niet prettig.

Neem de tijd

En daar is het woord tijd opnieuw. Tijd is wat mij betreft de heilige graal in deze. Neem de tijd en geef de tijd. Het kan soms heel lang duren voordat er een antwoord komt; durf te wachten. Durf je kind de ruimte te geven om lang stil te zijn. Vaak voelt dat ongemakkelijk en ga je daardoor zelf praten of een nieuwe vraag stellen, maar meestal is dat niet nodig. Laat je kind merken dat het oké is dat het lang duurt. Twijfel je of je kind jouw vraag begrepen heeft, dan kun je dat vragen en eventueel je vraag anders formuleren. Is je vraag wel begrepen, dan mag je dus gewoon wachten op het antwoord.

Wat hebben stille kinderen ons te vertellen?

Misschien had je op een antwoord gehoopt toen je dit artikel bent gaan lezen. Maar dat antwoord kan ik je niet geven. Er is niet één centrale boodschap. Ieder kind heeft ons iets anders te vertellen en het is aan ons om ze allemaal te horen. Dit artikel is een pleidooi om tijd te maken voor de kinderen die de tijd niet opeisen voor zichzelf. Om ze te horen en iets te doen met wat zij ons te vertellen hebben.

* Voor ‘jouw kind’ kun je ook steeds lezen ‘het kind in jouw klas’.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/stille-kinderen-vertellen/

Wil in eerste instantie beginnen met een stil kind is geen ziek kind. Ouders kennen hun kind het beste. Een stil kind is een kind dat men meer moet observeren. Want het kan zoveel overbrengen. Maar juist omdat men het niet gewend is van een kind kan men er soms moeilijk mee omgaan. Ook bij een kind kan lichaamstaal een belangrijke rol spelen. Net als hoe het speelt of met wat het speelt maar ook met de tekeningen die ze inkleuren of tekenen. Daar kan men soms heel wat uithalen. En stil kind is als een stille volwassene. Ze zullen wel iets zeggen als het nodig is. Of zich laten horen op een andere manier. Stille kinderen zijn aangenaam maar voor velen ook een vorm van frustratie. Dat is dan weer een les dat men eruit moet leren.
Soms krijgen ze te horen wees eens wat assertiever durf op te komen voor jezelf. Maar men zou vertelt staan dat ze dat zeker en vast op gepaste tijdstippen wel kunnen.
Natuurlijk naar gelang de leeftijd kan het ook zijn dat het kind zichzelf nog aan het zoeken is of dat er een probleem is. Dan is het soms aangeraden om toch hulp te zoeken om te kijken wat er scheelt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Voor wat zijn bepaalde mensen zo streng voor zichzelf.

Vaak komt het om ergens bij te horen of door de maatschappij. Maar ook zijn bepaalde mensen strenger voor zichzelf dan naar andere toe.  Door streng te zijn naar zichzelf zijn ze vaak ook kritisch naar zichzelf. Men zou dan ook kunnen zeggen dat men te maken heeft met een perfectionist.
Ook zijn het vaak mensen die zich nooit goed genoeg voelen. En altijd maar weer de lat voor zichzelf hoger leggen.
In ons leven maken we bepaalde fases door. Zoals wat gebeurd te ontvangen. Wat je ziet tot je gevoel te laten komen. Dan zijn er die denken als ik maar. Men zet zichzelf achter uit.
In je leven spelen alle mensen een rol die op je pad komen voor het ontwikkelen van jouw identiteit en zelfbeeld. Net zoals cultuur en maatschappij. Maar hier is een maar aan verbonden. Er kunnen ook negatieve mensen op je pad komen zodat jezelf niet kan zijn. Waardoor je op een moment in je leven te streng wordt voor jezelf. Dus kan men stellen dat eigenlijk de opvoeding hier ook een belangrijke rol in kan spelen.

Dat maakt dat we niet vanuit ons zelf ons hechten. Maar dat dit eigenlijk aangeleerd wordt. In eerste instantie zal een baby en kind zich hechten aan de moeder. Tijdens het opgroeien zie je relaties en in eerste instantie de relatie van je ouders. Als daar dan al iemand is die streng voor zichzelf is zal je misschien dit ook aannemen. Of ook niet maar dan ga je meer je laten domineren. Alhoewel dit ook eens les voor je is en ook misschien dat gevoel van streng zijn voor jezelf maar dan op een negatieve manier.
In je leven moet men zichzelf beschermen. Men moet sterk zijn men moet assertief zijn. Maar ook een goed zelfbeeld hebben. Men moet niet perfect zijn men moet niet meelopen met anderen of gelijk zijn nee je moet jezelf blijven. Dat kan ook een vorm zijn van streng voor jezelf zijn. Juist omdat men dan misschien een bepaalde negatief gevoel hebt of krijgt. Daar men dan ook weer sterk moet voor zijn.
Zo zou je ook kunnen zeggen dat we steeds af te rekenen hebben met een engeltje en een duiveltje in ons zelf. Dat klopt ergens ook wel zeker in de maatschappij waar we in leven.
Mensen het leven is niet naar anderen opkijken.
Men moet opkijken naar jezelf.
Respect en liefde kennen naar jezelf toe.
Dan bestaat het woord streng niet.
Dan bestaat liefde voor jezelf.
En zijn wie je bent.
Even het positieve van streng zijn voor jezelf.

Om het te bereiken.
Omdat we je hebt vast te houden.
Ik moet streng voor mezelf zijn en nee blijven zeggen. Denk hierbij aan een soort van verslaving.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Schaamte.

Allemaal kennen we dat gevoel wel eens. Zoals het gezegd ik schaam me dood nu.
Maar schaamte kan ook een gevoel geven van je bent verkeerd, slecht, onbelangrijk en onwaardig bent.
Maar ook kan je schaamte voelen als er je iets overkomt. Je rits is blijven openstaan je rok vliegt naar boven je bent zo iemand in het oog aan het houden dat je tegen een paal loopt en iedereen heeft het gezien.
Ook zijn er mensen die zich schamen voor hun lichaam of het werk dat ze doen. Hun hobby of levensfilosofie.
Ook door anderen kan men een gevoel van schaamte krijgen. Omdat deze je op gevoel pakken. Vaak gaat dat gepaard met rode wangen of niet weten hoe men zich moet gedragen.
Vanuit schaamte kunnen ook emoties ontstaan. Schaamte kan ook voortkomen door het verleden. Dat er iets gebeurd is waar je nu nog voor schaamt als het zich voordoet.
Overgevoeligheid speelt een belangrijke rol bij schaamte. Net als bij mensen met een hoog gevoeligheid. Gevoelige mensen kunnen dan al snel schaamte laten zien als er iets voorvalt. Vaak wordt men ook uitgelachen als men rode wangen krijgt. Zo van ho kijk ze is verlegen ze schaamt zich rot. Kinderen jonge meisje en vrouwen zijn hier vaak het slachtoffer van. En als iemand dat weet dat men snel rode wangen krijgt gaan ze daar ook graag op in spelen.

Ook zal een vrouw soms een schaamte gevoel kennen als het over haar lichaam gaan of kleding. Zelfs over de relatie of partner. Een man gaat er anders mee om. Kan zich voor dit gevoel beter afsluiten. Of heeft snel een antwoord als men het probeert. Toch blijft het onaangenaam. Dat voel je in je lichaam en soms heb je dan voor jezelf het gezegd ik stond met een mond vol tanden.
Nu schaamtegevoelens worden vaak ontwikkeld als we jong zijn.
Dan heb je  misschien deze zin wel gehoord. Je moet je schamen. Dat kan vaak hard aankomen en draag je dan ook vaak lang bij je. Men voelt zich op zo een moment minderwaardig.
Wie heeft zich al eens doodgeschaamd voor iets dat voorgevallen is.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?

Vrijwel elk mens stelt zichzelf deze vraag op een bepaald moment in het leven. Je doet wat je altijd doet. Je hebt op zich een prima leven. Maar toch heb je het gevoel dat je niet echt voluit leeft. Je hebt meer het gevoel dat je geleefd wordt of achter de feiten aan het aanrennen bent. En je vraagt je af wat het eigenlijk allemaal voor zin heeft. Maar zingevingsvragen kunnen ook voortkomen uit heftige gebeurtenissen, zoals een naaste die overlijdt of een ongeluk of ziekte. Door dit soort heftige gebeurtenissen komt je leven even op zijn kop te staan en dat zorgt ervoor dat jij je afvraagt wat de zin van het leven eigenlijk is.

Wat is de zin van het leven?

Iedereen heeft een andere kijk op de zin van het leven. Feit is dat niemand die vraag met zekerheid kan beantwoorden. We weten het niet, dat maakt dat alle antwoorden die gegeven worden op deze vraag een visie van die persoon betreft. Mijn visie is dat het leven bedoeld is om te leven, te leren, te genieten en te ervaren. Het heeft geen groter doel maar het doel is dat je het maximale uit je leven haalt, je eigen potentie benut. De lessen oppakt die je te leren hebt. En probeert de aarde een stukje mooier achter te laten dan je hem aangetroffen hebt. Dat is voor mij de zin van het leven.

Wat is jouw WHY?

Waarin veel mensen vastlopen is dat ze niet precies weten wat hun persoonlijke waarden zijn. Waar ze elke ochtend hun bed voor uit komen. Welke zin zij aan het leven willen geven. Waar ze het voor doen. En als je dat niet weet dan ga je leven volgens “de wetten”, volgens de normen van de maatschappij, dan ga je doen wat je denkt dat er van je verwacht wordt. Dan ga je doen “wat hoort”. Je missie wordt dan eigenlijk om de perfecte leerling te zijn en het goed te doen in de ogen van de buitenwereld. Maar als jij het voor iedereen goed wil doen, dan blijf je onzeker. Dan heb je veel last van stress, want iedereen verwacht iets anders van je. Je weet nooit precies waar je aan toe bent en of je het wel goed doet.

Je leeft van buiten naar binnen.

De buitenwereld, de normen van de maatschappij, de mening en verwachtingen van de mensen om je heen worden dan leidend voor hoe jij je leven leeft. Je bent je constant aan het aanpassen. En je leeft dus in dienst van de buitenwereld. Van buiten naar binnen. Maar gelukkig zul je daar niet van worden. Sterker nog, een burn-out ligt op de loer. En de meeste mensen wachten onbewust tot het zover is voor ze verandering gaan aanbrengen. Burn-out is dan wel een hele goede oefening voor zingeving. Maar eentje die ik niemand gun. Ik spreek helaas uit ervaring.

Burn-out als oefening voor zingeving.

Als je burn-out bent, je bed niet meer uit kan komen, niet meer kan werken, niet meer voor je kinderen kan zorgen, je hobby’s en sociale contacten niet meer aan kan, alleen nog maar onder de dekens kan liggen en kan huilen… Oftewel, als alle zinvolle activiteiten uit je leven wegvallen, wie ben je dan nog? Dat is de ultieme les op het gebied van zingeving. Teruggeworpen worden op de basis en van daaruit ontdekken wat voor jou het leven de moeite waard maakt. Wat jou de kracht geeft om dit diepe dal weer uit te klimmen.

De sleutel, stop met rennen en start met leven.

De meeste mensen komen er op dat punt achter dat het niet gaat om alles wat er in de buitenwereld speelt. Maar dat het gaat om je verlangen, je behoefte en je innerlijke motivatie. Je Why. Pas als je dat op nummer 1 gaat zetten, als je van binnen naar buiten gaat leven, jouw innerlijke kompas gaat volgen, dan zul je merken dat er rust komt. Dat de onzekerheid vermindert en jij gelukkiger wordt. Weten wat jouw Why is, waar jij het voor doet, is dus de basis om jouw leven vorm te geven.
Dit klinkt misschien groot en een beetje vaag maar begin eens heel klein en praktisch met jezelf gedurende dag te bevragen. Wil ik dit eigenlijk wel? Wat wil ik dan? Waar heb ik nu eigenlijk behoefte aan? En dat kan gaan om de simpelste dingen, bijvoorbeeld een afspraak waar zomaar vanuit gegaan wordt dat je erbij bent. Heb je daar eigenlijk wel zin in? Die traditie die je al jaren hebt, past die nog wel bij jou? Of die boterhammen die je uit gewoonte elke dag eet, heb je niet stiekem trek in iets anders? Zo kom je stapje voor stapje steeds dichter bij jouw eigen behoefte en kom je er langzaam aan achter wat voor jou belangrijk is.
Heel veel bezig zijn met de vraag “wat is de zin van HET leven” is dus niet zo zinvol. Veel belangrijker is het om stil te staan bij wat het leven voor JOU zinvol maakt. Wat vind jij belangrijk? Waar kom jij elke ochtend weer je bed voor uit? Die waarden centraal zetten in je leven en je leven van daaruit gaan leven. Vanuit je eigen WHY, je eigen verlangen en je eigen behoefte. Daar ligt jouw pot met goud. Denk dan bijvoorbeeld aan meer tijd maken voor de belangrijkste personen in je leven. Meer tijd maken voor je hobby of je passie. Of misschien een baan zoeken waar jouw WHY meer ruimte krijgt. Beter je eigen grenzen aangeven, duidelijker communiceren over jouw wensen en behoeften. Het gaat niet om de eindbestemming, er is geen doel dat je moet behalen. Het gaat om de reis, en hoe je daar optimaal van kunt genieten. We zijn hier maar voor even, en we zijn hier om te leven.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/waar-doe-ik-het-eigenlijk-allemaal-voor/

Het leven is niet altijd makkelijk. En dan stel je soms de vraag voor wat doen we het eigenlijk. Is het om je beter te voelen of om erbij te horen. Is dat het leven. Het leven heb jezelf in de hand en soms ook weer niet. Denk maar aan bepaalde verplichtingen die men moet nakomen. Toch zou men moeten genieten van het leven. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Allemaal kampen we met bepaalde tegenslagen. Maar het is niet hoe men ermee omgaat. Men kan erin blijven hangen of men kan het positief opnemen en zoeken naar hoe kan ik het veranderen. Dan pas leef je en geniet men. Dit vind ik dan ook een gepaste tekst om erover na te denken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Helft van de Vlaamse singles vindt flirten moeilijker geworden: “De spelregels zijn niet veranderd. We denken er alleen meer over na”

Flirten anno 2022? Verdomd lastig, vindt meer dan de helft van de Vlaamse singles. Dat blijkt uit de grote seksenquête van Goed Gevoel en Nina. Iemand juist aanvoelen vanachter een schermpje? Niet simpel. En zomaar een arm om de schouder, is dat in tijden van de MeToo-beweging nog wel oké? “Er wordt snel getoeterd dat niets nog mag, maar eigenlijk is het net goed dat we nu nadenken over ons geflirt”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck.

Eerst en vooral: flirten mag nog steeds. Flirten kan nog steeds. Flirten gebeurt nog steeds. En gelukkig maar. Toch vindt maar liefst 54 procent van de Vlaamse vrijgezellen dat een portie verleiding en geflikflooi moeilijker is geworden. Moeilijker dan voor de coronapandemie, moeilijker dan voor de MeToo-beweging en moeilijker dan voor Tinder, Parship of Grindr. Vooral mannen hebben last van verleidingsonzekerheid. Wel 78 procent zegt dat flirten vandaag geen simpele opdracht meer is. Ook 39 procent van de vrouwen vindt dat, trouwens. Dat blijkt uit de grootschalige seksenquête die Goed Gevoel en Nina deden bij 1.000 Vlamingen.

We zijn opgegroeid met ‘meisjes plagen is liefde vra­gen’-vers­jes. Maatschap­pe­lijk leer je eigenlijk: stribbelt ze tegen, dan moet je doorgaan. Die onderlig­gen­de rolpatro­nen durven we vandaag op de rooster te leggen.Wim Slabbinck, Seksuoloog

Meisjes plagen, liefde vragen

54% van de vlaamse singles vindt flirten moeilijker
78% bij jonge mannen
39% bij vrouwen

“Ach, we mogen tegenwoordig niets meer”, klinkt vandaag tussen pot en pint bij de opmerking of het handje te veel. Maar aan die 54 procent flirtdrempelvrees hoeft geen negativiteit te hangen, vinden seksuologen. “Deze resultaten tonen louter aan dat de manier waarop we mensen aanspreken en verleiden verandert. En dat is goéd”, vindt seksuoloog Wim Slabbinck. “Het toont aan dat mannen en vrouwen hun eigen gedrag duidelijk meer in vraag stellen. Is de manier waarop ik hier toenadering zoek eigenlijk wel oké?”
Slabbinck omschrijft het als een overgangsperiode, met toestemming als scherprechter. “We zijn opgegroeid met ‘meisjes plagen is liefde vragen’-versjes. Met de logica dat vrouwen die neen zeggen, eigenlijk ja bedoelen. En met meisjes die wàchten op hun prins op het witte paard in plaats van er zelf achteraan te gaan. Ik geloof dat zo goed als niemand ‘s morgens wakker wordt met de intentie om ongepast te flirten, maar maatschappelijk leer je eigenlijk: stribbelt ze tegen, dan moet je doorgaan. Die onderliggende rolpatronen durven we vandaag op de rooster te leggen.”

Het is niet verkeerd om even af te toetsen. Het zijn net kleine contract­jes. ‘Is het goed dat ik hier kom zitten?’, bijvoor­beeld.

Poepen?

23% vraagt hun sekspartner nu explicieter om toestemming

Toestemming dus. Voor elke hand op een schouder? Voor elk ‘toevallig’ knietje tegen de ander? Een iets te lange blik of een impulsief traktaat op café? Weg spontaniteit. “Helemaal niet. De spelregels zijn niet veranderd. Kruist de andere partij de armen voor je neus of kijk je plots tegen een rug of schouder aan, ga er dan maar van uit dat je je in eenrichtingsverkeer bevindt. Wijzen voeten daarentegen je richting uit, is er oogcontact, zet iemand een stapje dichter, dan staat de deur misschien wel open. Maar het is niet verkeerd om dat even af te toetsen. Het zijn net kleine contractjes. ‘Is het goed dat ik hier kom zitten?’, bijvoorbeeld. Ik denk dat we het er nu wel allemaal over eens zijn: ‘Poepen?’ is zowel on- als offline geen succesvolle openingszin. En als je aanbelt en de deur gaat niet wagenwijd open, ga je er ook je voet niet tussensteken, toch? Voor de ene is dat logisch, voor de andere lastiger. Op dat moment is het aan de sociale controle om over te nemen. Want ook daar komt, gelukkig maar, verandering in.”

Nieuwsgierig zijn

Het is uiteraard niet alleen de MeToo-beweging die van flirten een moeilijkere zaak zou maken. Er was ook een virus dat ons tussen vier muren dwong en daardoor de kans op een spontane ontmoeting compleet nihil maakte. En er zijn datingapps, die het allesbehalve eenvoudig maken om de tegenpartij vanachter het scherm correct in te schatten. “Online flirten is vrijblijvender, ik hoor er in de praktijk veel mensen over klagen. Ze zijn in gesprek en ineens stopt dat. Dat is alsof je op café zit en de ander plots z’n mond niet meer opendoet. Dat is heel pijnlijk. Het is netjes om het toch af te ronden als het contact je niet interesseert.”
Dé ultieme flirttip? “Een barometer is er voor deze kwestie niet. Geen rode, oranje of groene lichten. Wat voor de ene persoon oké is, is voor de andere een brug te ver. Stem af. En wees nieuwsgierig. Het voortdurend over jezelf hebben? Geen goed idee. Luister naar de ander en probeer te weten te komen wat zijn of haar hart sneller doet slaan. Zo kom je al een eind weg.” 

Cijfers uit de enquête van Goed Gevoel en Nina

21 procent zegt al eens het slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vrouwen zeggen dat in 33 procent van de gevallen, mannen 10 procent.
9 procent van de Vlamingen zegt dat op seksueel vlak al gedwongen te zijn om dingen te doen die ze niet wilden.
63 procent heeft niet meer of minder losse seksuele contacten dan voor de pandemie. 34 procent zegt nu minder losse seksuele contacten te hebben.
23 procent vraagt hun sekspartner nu explicieter om toestemming.
2 op de 5 Vlamingen zeggen dat ze sinds corona minder uitgekeken zijn op hun partner.
33 procent droomt van een trio, 15 procent van partnerruil en 14 procent van polyamorie. Slechts 8 procent zette die fantasie van een trio al om in daden.
59 procent vindt partnerruil taboe.
41 procent van de mannen en 15 procent van de vrouwen masturberen minstens wekelijks.
12 procent van de Vlamingen met een partner wisselde al seksueel getinte tekstberichten, foto’s of video’s uit met iemand anders.
8 procent van wie momenteel in een relatie zit, heeft geen seks meer.
Vlamingen geven hun seksleven gemiddeld 6 op 10.

Met vragen over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik kan je telefonisch, via chat of e-mail terecht bij 1712.

BRON: https://www.hln.be/seks-en-relaties/helft-van-de-vlaamse-singles-vindt-flirten-moeilijker-geworden-de-spelregels-zijn-niet-veranderd-we-denken-er-alleen-meer-over-na~a34b2551/

Vroeger was dit leuk om te doen. Iedereen trof men aan in een cafe of elders. Nu is dit helemaal anders. Men treft men elkaar aan op internet. Leuk misschien wel maar toch niet hetzelfde als toen. Ook de angst zit er bij vele jongeren in om geconfronteerd te worden met me too. Want te lang naar iemand kijken kan al voor problemen zorgen. Raakt men iemand aan kan dat ook al gezien worden als ongewenst. Dan kan ik ook best begrijpen dat jongeren het moeilijk vinden om te flirten.
Zelf heb ik het nog altijd moeilijk met het woord grensoverschrijdend gedrag. Een schouderklopje kan al in dat woord vallen. Maar goed dat is mijn mening. En van de ene kan je het wel verdragen en voor de ander gaat men een klacht neerleggen. Grenzen moet men stellen maar stel ze dan ook naar iedereen.
Als het dan gaat over het kijken naar. Men zou het moet waarderen als iemand naar je kijkt. Maar ook hier kan door de bepaalde een klacht voor neergelegd worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM


Een leider of een meeloper

In bepaalde gevallen zijn we het beide. Het is juist hoe men het leiderschap aanpakt en hoe men het meelopen aanpakt. Of hoe men ze ervaart.
Een leider zal zich laten horen en proberen iedereen mee te krijgen.
Een meeloper zal zich laten leiden en niet al te veel durven in te brengen.
Bekijk de roos van leary: ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen.
Of zoals de axenrooos: is een model om de interactie tussen mensen te typeren. Het biedt een handvat om te praten over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Daarnaast kan vanuit deze theorie het eigen gedrag kritisch worden bekeken en kunnen de effecten van dit gedrag op anderen ingeschat worden.
In heel ons leven en wat we ook ondernemen zullen we ofwel een leider zijn of wel een meeloper. Meelopen kan ook gezien worden om iets te leren. Het kan dus nuttig zijn om je soms vooraan te plaatsen en op momenten in het midden of achteraan. Toch altijd met de intentie jezelf te blijven en met je eigen gedachten kennis. Zo kan je heel wat leren en doorgeven. Een leider hoeft niet perse iemand te zijn daar naar geluisterd wordt. Hij/zij kan ook dingen naar voren brengen om er samen over na te denken of te doen.

In heel ons leven hierop aarde zullen we met dit te maken hebben en zullen we ook zelf dit ondernemen. Niet alleen in gesprekken maar ook naar onze kinderen toe en op ons werk. En voor deze die nog schoolgaande zijn. Maar ook in de sportwereld komt men dit tegen.
Nu als men dit gaat bekijken in 5D dan is dit niet meer aanwezig. Daar zijn we allemaal gelijk. Daar bestaat dus geen leider nog een meeloper. En nu ga ik nog een stapje verder. En voor velen zal dit zweverig overkomen. Men zal tijdens het sterven begeleid worden. Ook de begeleiding naar het kosmische. Om samen het andere leven in te stappen.
Dit is dus een materie waar we allemaal mee te maken krijgen.
Hoe men ermee omgaat is weer een andere zaak en vraag.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tot hier en niet verder. Grenzen aangeven.

We kennen allemaal de grens aangeven. Maar we mogen ook niet zelf over onze grens gaan. Dan zet je iemand op het verkeerde been dat voor problemen kan zorgen.Heel ons leven hangt eigenlijk af van grenzen stellen.
Zo heb je.
Fysieke grenzen.
Seksuele grenzen.
Intellectuele grenzen.
Emotionele grenzen.
Materiële grenzen.
Tijdgrenzen.
Allemaal zullen we de grens kennen van het seksueel niet aanvaardbaar gedrag tegen over je. Net als het fysieke gedrag.
Men spreekt van jouw persoonlijke ruimte die verondersteld wordt een armlengte is. Komt men dichter dan zit men in de persoonlijke ruimte en dat kan beangstigend zijn. Hier bepaal jezelf wie erin komt. Men kan iemand een kus op de wang geven of men kan de arm uitstrekken en een hand geven. Zo laat je merken wat je wilt.

Als men spreekt over seksueel grens overschrijdend gedrag. Spreekt men niet alleen over het lichaam aan te raken. Maar kan ook door mails of berichten zijn. Zelfs door bepaalde woorden die gebruikt worden. Soms begrijpen mensen het woord NEE niet en blijven maar proberen. Maar men gaat ook een grens over als men over seksualiteit praat en dat een iemand dit niet gewenst vind.
Een grens kan ook overschreden worden als men geen vrijheid van mensuiting mag hebben. Dat je daardoor belachelijk of gekleineerd wordt. Denk hierbij dat je in een gesprek je ongemakkelijk voelt omdat het over een relatie gaat waar je midden inzit als vriend(in).
Als het gaat over emotionele grenzen. Dan is het van belang dat men de gevoelens van een persoon niet raakt. Door woorden of dat men aan iemand een geheim vertelt en later moet vernemen dat het toch uitgelekt is. daardoor kan je heel ongemakkelijk voelen tot boos worden. Ze zijn over een emotionele grens gegaan.
Langs de andere kant heeft men ook recht om op zo een moment je emoties te tonen. En die ook aan te geven.

Een materiële grens aangeven is meer het geval. Als iemand thuis komt mag je vragen de schoenen uit te doen of niet te roken binnen. Jouw tempel jouw waarde volle spullen zijn jouw eigendom en daar beslis jezelf over. Ook hier kan het woord nee of niet van toepassing zijn.
Het laatste tijd is voor velen moeilijk om ergens op tijd te komen. Men spreekt een uur af en men moet een half uur wachten op de persoon. Zonder dat er een duidelijke uitleg voor is. Dat kan frustratie opwekken en men gaat zo die grens over. Waardoor men soms geneigd is om tegen bepaalde vroeger af te spreken om zo alsnog op tijd te komen.

Maar ook tijd maken en geven aan jezelf. Soms moet men nee zeggen om aan jezelf te tijd te gunnen. Een moeilijke voor velen.Zo zie je dan grenzen aangeven toch een belangrijke rol in ons leven speelt. Er zelf niet overheen gaan maar er ook niet over heen laten gaan. Daarbij komt dat het vaak met assertiviteit te maken heeft. Vanuit jezelf Nee zeggen en dit ook aangeven soms moet je handen te gebruiken. Het is een moeilijke materie maar wel belangrijk voor jezelf. En naar je medemens toe. Alhoewel het ook wel zo is dat je van bepaalde meer kan verdragen dan van een ander. Net zoals op het vlak van materialisme.
Ook naar kinderen toe en je eigen kinderen is het van belang om grenzen aan te geven. Soms moet men hier ook een uitleg aangeven. Een komen vaak de woord naar boven dit heb ik echt niet graag of dit vind ik echt niet leuk. Waarop dan al snel een woord komt voor wat niet. Soms is het gewoon moeilijk om een grens aan te geven of jezelf af te bakenen. Maar goed alles is te leren en voor niets is het te laat. Liever voorkomen dan met trauma’s te moeten rondlopen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Filosoferen of nadenken over iets.

Wat houdt eigenlijk filosoferen in.
Diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven
1) Bespiegelingen houden
2) Denken
3) Doordenken
4) Nadenken
5) Peinzen
6) Vrijblijvend peinzen
7) Wijsgerig behandelen
8) Wijsgerig redeneren
9) Wijsgerige bespiegeling…
Ergens diep over nadenken en dit ook gebruiken in een gesprek. Vrij denken en praktiseren. Nergens ga je antwoord vinden. Omdat de vraag jou zelf tot denken zet. Denk maar aan de vraag. Wat wil ik in het leven. Of wat is uniek zijn.
Het kan ook je fantasie in werking zetten. Dat ook gunstig is in onze maatschappij. Maar ook voor jezelf. Toch is filosoferen ook kritisch nadenken. En verder onderzoeken voor jezelf. Ook kan men in het onderzoek anderen betrekking om ermee in gesprek te gaan. Dat kan dan weer andere denkpistes opleveren voor jezelf. Zo ben je eigenlijk bezig je brein te trainen. Soms over iets onbenullig filosoferen kan zoveel moois naar boven brengen. Al hoeft het niet altijd haalbaar te zijn. Het zit hem gewoon in de gedachten het gevoel.

Het zit in kleine dingen van het leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De schaduw voorbij

De blog gaat over dat ik altijd in een schaduw heb geleefd, en er nu langzaam uit aan het krabbelen ben

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Dolle avonturen met nonkel Juul

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: