Ongelukkig zijn is niet ongezond

Hoe vaak krijgen we niet te horen dat stress en zorgen slecht zijn voor de gezondheid? Bezorgde ouders, partners en vrienden manen een geliefde vaak aan om het wat kalmer aan te doen. Maar tijdens een studie die deze week werd gepubliceerd in het Britse medisch vakblad The Lancet, kon het verband tussen gelukkig zijn en een lang leven niet aangetoond worden.

De wetenschappers maakten gebruik van data uit de Million Woman Study in het Verenigd Koninkrijk: een onderzoek naar doodsoorzaken dat werd uitgevoerd bij vrouwen tussen 1996 en 2001. De researchers gebruikten daarvoor de antwoorden die de vrouwen gaven op vragen over hun gezondheid, geluk, stress, het gevoel al dan niet controle te hebben en of ze zich al dan niet ontspannen voelden. Ongeveer 720.000 van de 1 miljoen ondervraagde vrouwen waren betrokken bij de analyse.39 procent van de vrouwen gaf aan meestal gelukkig te zijn, 44 procent zei dat ze gewoon gelukkig waren, 17 procent was ongelukkig.

Bij aanvang van de studie hadden de vrouwen die zeiden dat ze in slechte gezondheid verkeerden, ook veel vaker de neiging om te zeggen dat ze ongelukkig waren. Ongezond zijn werd geassocieerd met roken, een gebrek aan beweging en het niet samenwonen met een partner.

Verwarring van oorzaak en gevolg?

De meest gelukkige vrouwen uit het onderzoek bleken ouder te zijn, minder hoog opgeleid, sportten, rookten niet, woonden samen met hun partner en namen deel aan groepsactiviteiten. Ook slaap speelde een belangrijke rol: vrouwen die ongeveer acht uur per nacht sliepen, waren algemeen genomen gelukkig.

Maar uit de cijfers blijkt dat er in de tien jaar die daarop volgden, in verhouding ongeveer evenveel gelukkige als ongelukkige vrouwen stierven. “Ziekte maakt je ongelukkig, maar ongelukkig zijn maakt je niet ziek,” concludeerden de onderzoekers.

We vonden geen direct verband tussen ongelukkig zijn en stress of mortaliteit, zelfs niet tijdens een studie over tien jaar bij een miljoen vrouwen,” legde hoofdauteur van het onderzoek Bette Liu van de universiteit van New South Wales in Australië uit. Volgens co-auteur Richard Peto, een professor aan de universiteit van Oxford, verwarren mensen oorzaak en gevolg als ze zeggen dat ongelukkig zijn en stress je ziek maken.

Kritiek uit Toulouse

Twee medewerkers van het universitaire ziekenhuis van Toulouse in Frankrijk zijn echter nog niet overtuigd. De mannen wijzen erop dat er meer onderzoek moet gedaan worden naar de impact van verschillende soorten van gelukkig zijn. Ze willen onder andere een onderscheid tussen geluk dat samenhangt met het beleven van plezierige of onaangename ervaringen, subjectief welzijn (stemmingen, emoties of een algemene tevredenheid over het leven) en psychologisch welzijn dat kan gemeten worden met standaardschalen voor geluk zoals degene die nu werd gebruikt.

Liu en Peto geven toe dat het feit dat er geen perfecte manier is om geluk of welzijn te meten een tekortkoming van hun studie vormt. Voor hun onderzoek gebruikten ze immers maar één vraag waarbij de vrouwen hun geluksniveau moesten aangeven op een schaal van vier punten. Maar geluk is natuurlijk veel complexer en omvat alles van familie, tot gezondheid, werk, enzovoort. De wetenschappers geven toe dat dit de vergelijking met andere studies bemoeilijkt.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2552782/2015/12/10/Ongelukkig-zijn-is-niet-ongezond.dhtml

Je ongelukkig voelen is je lichamelijk ziek maken tot zelfs kan het je dood betekenen. Een ongelukkig gevoel en je kan er niet over praten kan je heel diep doen zakken. Jongeren en mensen op leeftijd voelen zich geregeld ongelukkig en zoeken dan meestal ook geen hulp. Omdat ze al zoiets hebben we worden toch niet gehoord of ze lachen het maar allemaal weg waar iemand mee zit. We mogen niet vergeten de belangrijkste factor van ongelukkig voelen is geconfronteerd worden met ziekte, sterfte, iets dat stuk loopt, een nare situatie en ongevallen. Waar je dan ook onrechtstreeks bij betrokken bent.
Durf erover te praten en verwerk het negatief gevoel zodat je verder kan.
Hier spreekt men van het is niet ongezond, maar bepaalde cijfers wijzen toch iets anders uit.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM