Archive for 11 december 2015


Vrouwen zien nu alweer op tegen zoenen met collega’s

KissMyAssStop toch met zoenen op je werk. Je collega’s zijn je vrienden (meestal) niet, maar mensen met wie je een goede prestatie moet leveren.

Menig vrouw zit zich nu alweer te verbijten over het feit dat ze die o zo happige, maar super-onaantrekkelijke mannelijke collega’s straks weer moet zoen bij de kerst- en/of nieuwjaarsborrel.

Sommigen plannen zelfs om die reden hun vakantie een weekje langer…..

Zo blijkt uit onderzoek van Hettestpanel.nl onder zo’n 2900 vrouwen over gewoontes tijdens en na feestdagen.

46% geeft aan de 3 zoenen na de jaarwisseling als traditie te zien. 70% heeft  goede voornemens en 2 op de 5 zegt meer tijd voor zichzelf te willen inruimen in 2016. Ook focussen op persoonlijke ontwikkeling (36%) en de relatie met de partner (21%) worden door de vrouwen genoemd als belangrijke punten voor het nieuwe jaar.

Tweederde heeft geen zin in de feestdagen. Een kwart vindt het een hoop gezeur en gedoe en 20% zou ze het liefst een keertje overslaan.

BRON: http://relatie.blog.nl/onderzoek/2015/12/11/vrouwen-zien-nu-alweer-op-tegen-zoenen-met-collegas

Niet alleen vrouwen zien er tegen op ook mannen. Begrijp daarom niet goed dat ze het weer over een kam scheren. Want heel wat mannen zoenen ook niet altijd graag hun collega. Maar voel je nooit verplicht om iets tegen je zin te doen. Je kan het altijd aangeven dat je dit niet graag hebt of doet.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

VN-Comité tegen Foltering roept ​​China ter verantwoording over ‘diepgewortelde’ martelpraktijken en mishandeling

Washington / Genève, 9 december, 2015. Het VN-Comité tegen Marteling heeft China’s staat van dienst met betrekking tot marteling en mishandeling veroordeeld in een ongewoon lang en gedetailleerd rapport, dat ernstige vragen oproept over de manier waarop de Chinese Partij opereert.

De commissie publiceerde haar slotbeschouwingen woensdag na onderzoek bij de VN in Genève in november omtrent de situatie met betrekking tot marteling in China. [1]

Tsering Jampa, Executive Director van ICT Europe, zei: “In haar 16 pagina’s tellende rapport uit de commissie haar diepe bezorgdheid over de misstanden in de Volksrepubliek China, en haar bereidheid om Chinese ambtenaren ter verantwoording te roepen voor de lijdensweg van hen, die getuigenis hebben afgelegd voor het comité. Het weerspiegelt ook de verontrusting over China’s pogingen om kritiek op haar mensenrechtensituatie te ondermijnen en de werkelijkheid te verdraaien – bijvoorbeeld toen PRC ambtenaren de commissie vertelden dat ‘tijger stoelen’, die gebruikt worden voor immobilisatie en martelen, met zachte kussens ‘comfortabel’ zijn gemaakt voor de slachtoffers.”

Het VN-comité bekritiseerde niet alleen de martelpraktijken en mishandeling in China, maar boog zich ook over het hele rechtssysteem in de Volksrepubliek China, met name aan het gebrek aan onafhankelijkheid van de Chinese rechterlijke macht en oordeelde de invloed van de CCP als een fundamentele tekortkoming. Het comité stelde dat het ernstig bezorgd blijft “over consistente rapporten, waaruit blijkt dat de praktijk van marteling en mishandeling nog steeds diep verankerd is in het strafrechtelijk systeem”, en uitte kritiek op het gebrek aan onafhankelijk onderzoek naar marteling.

Met name sprak het Comité haar bezorgdheid uit over sterfgevallen in hechtenis, zoals het geval van de prominente en zeer gerespecteerde Tibetaanse lama Tenzin Delek, die op valse beschuldigingen was gevangen gezet en in juli in een afgelegen en zwaar beveiligde gevangenis overleed . Tsering Jampa zei: “Ondanks de vele geloofwaardige rapporten over gevallen van marteling van Tibetanen en zelfs ondanks het openlijke wangedrag van autoriteiten in gevallen, zoals die van Tenzin Delek Rinpoche, ontkent de Chinese regering botweg dat het probleem zelfs ook maar bestaat. Dit is volstrekt onaanvaardbaar. China’s acties duiden op een bewust negeren van enig respect voor de rechtsstaat en eerlijke procesgang, die aantoonbaar verslechterd is, sinds zij voor het laatst werd geconfronteerd met een beoordeling door de Conventie tegen Marteling in 2008.”

De commissie drong erop aan dat alle gevallen van overlijden in hechtenis, beschuldigingen van marteling en mishandeling, en weigeringen om een medische behandeling te bieden, snel en onpartijdig worden onderzocht door een onafhankelijk instantie, anders dan de met vervolging belaste autoriteiten, en dat degenen, van wie wordt vastgesteld dat ze verantwoordelijk zijn voor sterfgevallen in hechtenis als gevolg van marteling, mishandeling of weigering van medische zorg voor het gerecht worden gebracht en, bij veroordeling passend worden gestraft. Aangehouden personen moeten toegang hebben tot adequate medische zorg, met inbegrip van een arts naar keuze.

Uit een lijst van 26 Tibetanen, die door de commissie uit een “lijst van probleemgevallen” waren voor geselecteerd beantwoording, bleven 24 gevallen onbeantwoord. Bovendien, in een scherp geformuleerde waarschuwing aan de Chinese regering, herinnerde het comité aan het absolute verbod op foltering in artikel 2, paragraaf 2, van het Verdrag: Geen enkele uitzonderlijke omstandigheden, zij het […] interne politieke instabiliteit of een andere openbare noodsituatie, kan worden aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering”. Het Comité vestigde ook de aandacht van de lidstaat op haar algemene opmerking No. 2 (2007), waarin zij stelt dat lidstaten ervoor moeten zorgen dragen, dat de toepasselijke wetten worden toegepast op alle personen, ongeacht etniciteit of de reden waarom de persoon wordt vastgehouden, waaronder personen, die beschuldigd worden van politieke misdrijven. Het Comité dringt er bij China op aan om de gevraagde informatie over alle Tibetaanse gevallen (…) op de lijst van probleemgevallen te verstrekken. Het dringt er bij China op aan om ervoor te zorgen, dat alle sterfgevallen in gevangenschap, verdwijningen, beschuldigingen van foltering en mishandeling, en rapporten over het gebruik van buitensporig geweld tegen personen in de Tibetaanse Autonome Regio en de aangrenzende Tibetaanse prefecturen en provincies, (…), snel, onpartijdig en effectief onderzocht worden in een onafhankelijk procedure.

De concluderende opmerkingen van het Comité tegen Foltering kunnen hier gedownloadworden.

International Campaign for Tibet overhandigde het comité in oktober een rapport over foltering in Tibet. [2] In februari publiceerde ICT een rapport, waarin de gevallen van 29 Tibetanen werden belicht, met gedetailleerd bewijs dat deze Tibetanen foltering en mishandeling hadden ondergaan. Het rapport documenteerde 14 gevallen van Tibetanen, die zijn overleden in de gevangenis of onmiddellijk na hun vrijlating. [3]

Voetnoten

[1] International Campaign for Tibet, 18 november: “Marteling wijdverspreid en endemisch in Tibet – China moet marteling in Tibet beëindigen” – Antwoorden door China niet acceptabel; http://www.savetibet.org/un-committee-against-torture-underlines-urgency-of-situation-in-tibet/ ;

[2] International Campaign for Tibet, 26 oktober 2015: “Inzending van civiele maatschappij voor de 5e cyclus van het Comité van de Verenigde Naties tegen Foltering, beoordeling van de Volksrepubliek China”, http://www.savetibet.org/icts-submission-to-un-committee-against-torture-on-chinas-action-in-tibet/ ;

[3] International Campaign for Tibet, 26 februari 2015: “Foltering en straffeloosheid – 29 gevallen van Tibetaanse politieke Prisoners”, http://www.savetibet.org/torture-and-impunity-29-cases-of-tibetan-political-prisoners/ .

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/december-2015/vn-comite-tegen-foltering-roept-china-ter-verantwoording-over-diepgewortelde-martelpraktijken-en-mishandeling/

Voor wat moeten ze deze mensen zoveel pijn bezorgen wat heeft China eraan om ze te folteren en martelpraktijken uit te oefenen. Laat deze mensen in hun geloof geloven, maar dat mag niet van China. Ze moeten doen en laten wat de Chinezen zeggen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

De ambivalente houding van het in Brussel gevestigde European Institute for Asian Studies over Tibet

Tijdens een lezing op 4 december in Europees Instituut voor Aziatische Studies (EIAS) roept een Chinese Communistische Partij ambtenaar serieuze vragen op door zijn pogingen om het onafhankelijke debat te verstikken en naleving van agressief beleid tegen de Dalai Lama te bevorderen.

Vincent Metten

Vincent Metten (ICT) het stellen van vragen tijdens de Q & A Sassion. In het panel van links naar rechts: de Chinese tolk, de heer Pema Thinley en EIAS moderator de heer Fouquet.

Pema Thrinley (Chinese transcriptie: Baima Chilin), de vice-voorzitter van de Comité voor Etnische Aangelegenheden van het Nationale Volkscongres van China, sprak over “Het beoordelen van Economische Ontwikkeling in Tibet”. ICT is van mening dat dit in directe strijd is met het mandaat van het Europees Instituut voor Aziatische Studies, als “toonaangevende Brusselse denktank en beleidsonderzoek centrum, dat een platform biedt voor de bevordering van dialoog en begrip tussen de Europese Unie en Azië bij aangelegenheden van strategisch regionaal en mondiaal belang, en langs deze weg te zorgen voor diepgaand, uitgebreid onderzoek en informatie uitwisseling.” (www.eias.org)

Pema Trinley diende in het Volksbevrijdingsleger en wat gestationeerd in Tibet van 1969 tot 1986, een militaire carrière, die gezien kan worden als een belangrijke pijler voor de nog steeds voortdurende implementatie van het harde veiligheidsbeleid in de regio, die in de behandeling van Tibet de norm is geworden voor de Partij. Hij wordt gezien als een man, die een prominente rol heeft gespeeld bij de rechtvaardiging van het hardhandige optreden tegen Tibetanen na de protesten in maart 2008 in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Dit jaar Pema Trinley beschuldigde de Dalai Lama van “het ontheiligen religie en het Tibetaanse boeddhisme” als reactie op de opmerkingen van de Dalai Lama, dat hij mogelijk niet reïncarneert als hij sterft.

Het besluit van EIAS om deze officiële delegatie uit te nodigen staat ook in contrast met de recente beslissing om een discussie te weigeren met een gezaghebbende onafhankelijke deskundige op het gebied van het milieu van Tibet, een zaak van de regionale stabiliteit en toenemende wereldwijde verontrusting.

International Campaign for Tibet (ICT) had contact opgenomen met de EIAS en stelde hen voor een evenement te organiseren met een deskundige in milieukwesties Tibet, de heer Gabriel Lafitte, een onderzoeker op de Management Afdeling van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Monash Universiteit in Australië, en redacteur van een gespecialiseerde websitewww.rukor.org , die zich richt op Tibetaanse ontmoetingen met de wereldwijde moderne ontwikkelingen.

EIAS reageerde als volgt op het voorstel: “Na interne besprekingen en hoewel het organiseren van een openbare seminar over Tibet helaas geen optie is voor EIAS, zouden we zeer geïnteresseerd zijn in het hebben van een interne vergadering met de heer Lafitte, mocht hij geïnteresseerd zijn (samen met een aantal van onze senior geassocieerde ondernemingen en onderzoekers).”

Zeer tot onze verrassing kregen we een paar weken later een uitnodiging van de zelfde organisatie om een Briefing Seminar over Tibet met Pema Thinley als belangrijkste spreker bij te wonen.

Tijdens de Q & A sessie vroeg ik waarom de Instituut haar houding had veranderd ten opzichte van Tibet en dit nu wel had opgenomen op de agenda. EIAS ‘moderator’, de heer David Fouquet antwoordde: “Zelfs in kleine organisaties, kan er bureaucratische misverstanden en miscommunicatie zijn. Ik was niet betrokken bij het ontwikkelingen die je nu beschrijft, maar we kunnen daar misschien later over praten met de persoon met wie je in contact bent geweest. Mijn insteek zou zijn dat het wellicht een belangwekkend onderwerp zou zijn geweest.

EIAS Briefing

Deelnemers aan de EIAS Briefing

diplomat from the Chinese

De diplomaat van de Chinese EU-missie probeert het nemen van foto’s te voorkomen

Policy Director Vincent Metten van ICT: “ Ik was ook tamelijk verrast door de houding van een diplomaat van de Chinese EU-missie (de persoon met de roze das), die fysiek probeerde te verhinderen dat ik foto’s nam tijdens het evenement zonder enige reactie van de organisatoren! De diplomaat had zijn bezoekerskaart vergeten en noemde mij zijn naam niet. Noch publiekelijk aan het begin van het evenement, noch op de uitnodigingskaart had EIAS gemeld dat ‘Chatham House’ regels zouden worden toegepast en dat het nemen van foto’s niet was toegestaan. Verschillende andere deelnemers namen foto’s tijdens het evenement, zonder enige reactie van wie dan ook. Naar mijn mening is er dringend behoefte aan additioneel onderzoek door onafhankelijke deskundigen en journalisten over hoe sommige in Brussel gevestigde denktanks en onderzoekscentra omgaan met Azië, met name met China, zichzelf daarbij opstellen en gevoelige onderwerpen, zoals mensenrechten, Tibet, Taiwan of Hong Kong aanpakken.

En het is buitengemeen belangrijk om te begrijpen wat de belangen en de redenen achter een dergelijke houding zijn en hoe deze organisaties bijdragen een er voordeel bij hebben om gevoelige kwesties naar de achtergrond te schuiven in het publieke debat.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/december-2015/de-ambivalente-houding-van-het-in-brussel-gevestigde-european-institute-for-asian-studies-over-tibet/

Iedereen is gewoon anders

mannenvrouwen

 

Heel lang hebben wetenschappers gedacht dat de hersenen van vrouwen en mannen zeer verschillend waren. Een groep internationale wetenschappers onder leiding van de psychobiologe Daphna Joel van de universiteit in Tel Aviv hebben onlangs bekend gemaakt dat die stelling onjuist is. De bevindingen van de onderzoekers zijn te lezen in een publicatie van de Amerikaanse nationale academie van wetenschappen.

De onderzoekers bekeken onder meer 1400 MRI-scans van hersens van zowel mannen als vrouwen. Zij bekeken de hersenen als geheel, zonder specifiek individuele eigenschappen zoals omvang en verschillen in kleur aan te wijzen. Slechts een zeer beperkt aantal van de bestudeerde hersens bevatte delen die specifiek mannelijk of vrouwelijk waren. Verreweg het grootste deel was een mix van eigenschappen.

De breinkijkers zijn van mening dat de neiging van wetenschappers om altijd alles in vrouwelijk en mannelijk te verdelen waarschijnlijk onjuist is. Wetenschappelijk gezien is gewoon iedereen anders.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/12/11/iedereen-is-gewoon-anders

Geen enkele persoon is hetzelfde, nog niet van dezelfde sekse. Er zal altijd een verschil te bespeuren zijn is het niet in de hersenen dan is het lichamelijk. Of in handelingen. Men heeft lang gedacht dat vrouwen hetzelfde waren en mannen dan voornamelijk in het bestuderen van de hersenen. Maar al lang is ook geweten dat er verschillen zijn. 
Dus we zullen als persoon zowel mannelijk als vrouwelijk onze eigen eigenschappen dragen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Wat een werkdag met je lichaam doet

© Thinkstock.

Tussen de tijd dat je binnenstrompelt en het moment dat je weer naar buiten huppelt, gebeurt er heel wat met je lichaam op kantoor. Van je ogen tot je hart, ontdek waarom het niet verwonderlijk is dat je soms geradbraakt in de zetel moet bekomen van een lange werkdag.

Ogen

Voor computergebruikers is het belangrijk om regelmatig met je ogen te knipperen, zodat ze niet uitdrogen. Probeer om elke 20 minuten gedurende 20 seconden op een ander punt, liefst in de verte, te focussen. Dat kan hoofdpijn en wazig zicht voorkomen. Het goede nieuws is dat, wanneer je beslist een ander type job uit te voeren, deze symptomen zullen verdwijnen.

Rug

Een slechte houding is dodelijk voor je rug. Als je vaak voorovergebogen zit, komt je ruggengraat onder druk te staan en kan je je longen ook niet optimaal gebruiken. En minder zuurstof staat gelijk aan minder concentratie.

Oren

Als je vaak storende geluiden van collega’s probeert weg te filteren door via een koptelefoon naar je favoriete muziek te luisteren, dan kan je gehoor hieronder gaan lijden. Dat is zeker het geval wanneer je interne oordopjes draagt. Deze verhogen namelijk de geluidsdruk in je oren nog meer.

Gewicht

Je hebt tijdens de werkdag vast en zeker andere zorgen dan het controleren van je bloedsuikerspiegel. Niet alleen wat je als lunch eet, heeft een grote invloed op je alertheid en energieniveau, maar ook wat je onbewust tijdens de werkdag naar binnenspeelt. Denk bijvoorbeeld aan de snoeppot waar je zonder bij na te denken in grabbelt. Dat leidt niet alleen tot gewichtstoename, maar kan ook uitmonden in diabetes type 2 en tandbederf veroorzaken. En op het einde van de dag voel je je futloos door een suikerdip.

Hart

Tal van studies hebben al aangetoond dat lang neerzitten hartziekten in de hand werken. Daarnaast kan het ook de bloeddruk en de slechte cholesterol verhogen. Koffieverslaafden vragen ook veel van hun hart, een overdaad aan cafeïne kan hartkloppingen veroorzaken. En als je het kantoor verlaat, is de miserie nog niet gedaan. Lange pendeltrajecten sturen namelijk je bloeddruk en bloedsuikerspiegel de hoogte in.

Brein

Je beeldt het je niet in, je wordt echt dommer op kantoor. Typen is namelijk slechter voor je geheugenvorming dan schrijven. Overwerken werd dan weer in verband gebracht met mentale aftakeling en dementie.

Mentale gezondheid

Je probeert het waarschijnlijk te compenseren met een stevige sportsessie, een ontspannend bad of een avondje uit met vrienden, maar een zware dag op het werk kan ernstige gevolgen hebben. Zeker als het vaak voorvalt. Denk aan een verhoogd risico op depressie en angsten.

© Thinkstock
© Thinkstock
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/567/Werkende-vrouwen/article/detail/2553636/2015/12/11/Wat-een-werkdag-met-je-lichaam-doet.dhtml
Allemaal moeten we werken om rond te komen. Al is het huisvrouw daar ik heel veel respect voor heb en die eigenlijk geen euro’s zien. Een werkende dag vraag veel van lichaam en geest. Je moet dan ook na je werkdag het kunnen afsluiten en de rust nemen. Alleen spijtig dat heel veel mensen hun werk mee naar huis nemen, of dat ze gewoon geen stop kennen. Ontspanning is het belangrijkste en als je leest wat het lichamelijk allemaal doet dan zou je twee keer na moeten denken voor jezelf.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,
Hartelijk dank voor je steun aan onze campagne. Mede dankzij jou hebben we 17.000 handtekeningen verzameld in onze strijd om de Chinese schendingen van de mensenrechten in Tibet onder de aandacht te brengen.

Gisteren op de Dag van de Rechten van de Mens, 10 december, overhandigde ik de petitie aan Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar, die de petitie namens Minister Koenders in ontvangst nam.

De heer Van Baar liet tijdens de overhandiging van de petitie weten dat China, waar het gaat om mensenrechtenkwesties, zich steeds meer de bezorgdheid aantrekt van de internationale gemeenschap. Het is daarom belangrijk dat de Nederlandse regering onderwerpen zoals marteling in Tibet blijft aankaarten. Daarbij speelt jouw steun aan ICT ’s publieksacties, zoals deze, een belangrijke rol.

Mede dankzij jou heeft de VN-Comité tegen Martelingen, China streng bekritiseerd over de martelingen in China en Tibet. Het comité heeft er bij China op aangedrongen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de doodsoorzaak van Tenzin Delek Rinpoche. Ook zijn we blij dat de koning tijdens zijn staatsbezoek aan China zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken over mensenrechten in China.

Bruno, dit alles hadden we niet kunnen bereiken zonder de steun van onze trouwe supporters. Geheel in lijn van onze Tibetaanse traditie willen we je daarom bedanken met een gratis originele ‘rangzen’ vrijheidsarmband. 

Deze armbanden werden oorspronkelijk gemaakt door politieke gevangenen in gevangenissen in Lhasa, gevlochten van draden uit hun gevangenisuniformen. Ze zijn een populair symbool van verzet tegen de Chinese bezetting in Tibet. Ik hoop dat je de armband met trots zult dragen. Dus vraag hem vandaag nog gratis aan.

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur
International Campaign for Tibet

Dit kwam privé binnen. En je merkt het is toch weeral een mooi gebaar, dat we zoveel handtekeningen bij elkaar hebben mogen krijgen. Spijtig dat het er nog altijd niet meer zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

JE NIET ZIEN NOG KENNEN KAN ZO EEN MOOI IETS BRENGEN OM IETS TE DELEN.

Vond de foto wel leuk bij het citaat passen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Dit moet je meteen doen na je werk

Iedereen kent het gevoel wel dat wanneer je thuiskomt je hele lichaam niet normaal meer wil werken. Het zit helemaal vast en alles is stijf. Maar in plaats van dat je meteen op de bank springt met Netflix aan, hebben wij een betere oplossing voor je. Yoga! Het kost echt bijna geen tijd en je voelt je echt stukken beter daarna. Yoga is al eeuwen oud, het is een hindoeïstische filosofie die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken. Dat klinkt heel zweverig, maar de beoefening van yoga is heel goed voor je spieren en geest. Door middel van verschillende posities maak je jezelf helemaal los (letterlijk en figuurlijk) na een lange kantoordag. Dit is super belangrijk voor je, zodat je de volgende ochtend geen spierpijn hebt in je nek (die vréselijke stijve nek altijd!) en dat je een stuk vrolijker aan de slag kan. Dus kom op en ga lekker met je kont naar achteren staan op je matje!

1. Downward Facing Dog

Strechten! Perfect om rustig mee te beginnen en mee te eindigen.

2. Cobra

Buikspieren lekker oprekken.

3. Extended Side Angle

Binnenbeenspieren en zijbuik- en rugspieren even helemaal los.

4. The Brigde

Rug wordt met deze positie zo fijn gestrechd, heerlijk na een lange kantoordag.

5. Child’s Pose

Even terugkomen naar jezelf (en de grond goed inspecteren).

6. Savasanna

Ofwel, gewoon lekker een dutje doen.

BRON: http://www.vrouwen.nl/view/126374/Dit+moet+je+meteen+doen+na+je+werk

Niet alleen na het werk. Als je moe bent kan dit de oplossing zijn om terug energie in je lichaam te laten stromen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Ongelukkig zijn is niet ongezond

Hoe vaak krijgen we niet te horen dat stress en zorgen slecht zijn voor de gezondheid? Bezorgde ouders, partners en vrienden manen een geliefde vaak aan om het wat kalmer aan te doen. Maar tijdens een studie die deze week werd gepubliceerd in het Britse medisch vakblad The Lancet, kon het verband tussen gelukkig zijn en een lang leven niet aangetoond worden.

De wetenschappers maakten gebruik van data uit de Million Woman Study in het Verenigd Koninkrijk: een onderzoek naar doodsoorzaken dat werd uitgevoerd bij vrouwen tussen 1996 en 2001. De researchers gebruikten daarvoor de antwoorden die de vrouwen gaven op vragen over hun gezondheid, geluk, stress, het gevoel al dan niet controle te hebben en of ze zich al dan niet ontspannen voelden. Ongeveer 720.000 van de 1 miljoen ondervraagde vrouwen waren betrokken bij de analyse.39 procent van de vrouwen gaf aan meestal gelukkig te zijn, 44 procent zei dat ze gewoon gelukkig waren, 17 procent was ongelukkig.

Bij aanvang van de studie hadden de vrouwen die zeiden dat ze in slechte gezondheid verkeerden, ook veel vaker de neiging om te zeggen dat ze ongelukkig waren. Ongezond zijn werd geassocieerd met roken, een gebrek aan beweging en het niet samenwonen met een partner.

Verwarring van oorzaak en gevolg?

De meest gelukkige vrouwen uit het onderzoek bleken ouder te zijn, minder hoog opgeleid, sportten, rookten niet, woonden samen met hun partner en namen deel aan groepsactiviteiten. Ook slaap speelde een belangrijke rol: vrouwen die ongeveer acht uur per nacht sliepen, waren algemeen genomen gelukkig.

Maar uit de cijfers blijkt dat er in de tien jaar die daarop volgden, in verhouding ongeveer evenveel gelukkige als ongelukkige vrouwen stierven. “Ziekte maakt je ongelukkig, maar ongelukkig zijn maakt je niet ziek,” concludeerden de onderzoekers.

We vonden geen direct verband tussen ongelukkig zijn en stress of mortaliteit, zelfs niet tijdens een studie over tien jaar bij een miljoen vrouwen,” legde hoofdauteur van het onderzoek Bette Liu van de universiteit van New South Wales in Australië uit. Volgens co-auteur Richard Peto, een professor aan de universiteit van Oxford, verwarren mensen oorzaak en gevolg als ze zeggen dat ongelukkig zijn en stress je ziek maken.

Kritiek uit Toulouse

Twee medewerkers van het universitaire ziekenhuis van Toulouse in Frankrijk zijn echter nog niet overtuigd. De mannen wijzen erop dat er meer onderzoek moet gedaan worden naar de impact van verschillende soorten van gelukkig zijn. Ze willen onder andere een onderscheid tussen geluk dat samenhangt met het beleven van plezierige of onaangename ervaringen, subjectief welzijn (stemmingen, emoties of een algemene tevredenheid over het leven) en psychologisch welzijn dat kan gemeten worden met standaardschalen voor geluk zoals degene die nu werd gebruikt.

Liu en Peto geven toe dat het feit dat er geen perfecte manier is om geluk of welzijn te meten een tekortkoming van hun studie vormt. Voor hun onderzoek gebruikten ze immers maar één vraag waarbij de vrouwen hun geluksniveau moesten aangeven op een schaal van vier punten. Maar geluk is natuurlijk veel complexer en omvat alles van familie, tot gezondheid, werk, enzovoort. De wetenschappers geven toe dat dit de vergelijking met andere studies bemoeilijkt.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2552782/2015/12/10/Ongelukkig-zijn-is-niet-ongezond.dhtml

Je ongelukkig voelen is je lichamelijk ziek maken tot zelfs kan het je dood betekenen. Een ongelukkig gevoel en je kan er niet over praten kan je heel diep doen zakken. Jongeren en mensen op leeftijd voelen zich geregeld ongelukkig en zoeken dan meestal ook geen hulp. Omdat ze al zoiets hebben we worden toch niet gehoord of ze lachen het maar allemaal weg waar iemand mee zit. We mogen niet vergeten de belangrijkste factor van ongelukkig voelen is geconfronteerd worden met ziekte, sterfte, iets dat stuk loopt, een nare situatie en ongevallen. Waar je dan ook onrechtstreeks bij betrokken bent.
Durf erover te praten en verwerk het negatief gevoel zodat je verder kan.
Hier spreekt men van het is niet ongezond, maar bepaalde cijfers wijzen toch iets anders uit.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

fashion mom blog

Lifestyle. Fashion. Art.

Krater Café

Words and Images by Richard Reeve

ATFK

𝖠𝗇𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖶𝗈𝗋𝖽𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌.𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗂𝗍𝖾.

Trektweloptimist

Positiviteit & Tips

Sparks in Shar

Sharmine Amparo's personal blog

Deborah Hamar

Just me . . .

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life.

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

Denise Blogt

Blogs, Reviews, Edelstenen

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

%d bloggers liken dit: