Archive for 29 december 2015


EEKHOORN

HET LEVEN KAN EVEN GRAPPIG ZIJN.

muzikaal

BRON: http://www.seniorennet.be/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Borstverkleining

Bij borstvergroting is het uitgangspunt: de creatie van een meer vrouwelijke borst. Borstverkleining wordt meestal uit andere overwegingen gewenst. Het uiterlijke aspect van de te zware borst is voor vrouwen niet het belangrijkst; lichamelijke en functionele klachten kunnen lichamelijk en psychisch een zware last vormen, waaronder een vrouw zowel letterlijk als figuurlijk gebukt gaat.

De operatie

Een borstverkleinende operatie vindt meestal onder narcose plaats. De opnameduur in kliniek of ziekenhuis is één of enkelen dagen. Een borstverkleinende operatie is een ingreep waarbij grote wondoppervlakte ontstaan. Het is ook een vrij langdurige operatie van ongeveer twee tot drie uur. Aangezien de borst aan de oppervlakte van het lichaam zit, is het voor de patiënte een niet erg ingrijpende of zware operatie. Pijn valt over het algemeen mee. Na de operatie is langdurige bedrust niet nodig. Het bloedverlies is over het algemeen beperkt. Bloedtransfusies zijn in de praktijk niet nodig. Er bestaand diverse operatietechnieken omborsten te verkleinen. Persoonlijke ervaringen en achtergronden van de plastische chirurg spelen bij de keuze van operatietechniek een rol. Alle technieken hebben met elkaar gemeen dat er huid moet worden verwijderd om de vorm van de borst te herstellen en onderhuidse vet- en klierweefsel om het volume en het gewicht te verminderen. De tepel, die naar boven moet worden geplaatst, blijft met het lichaam verbonden en behoudt zijn eigen bloedcirculatie. In de meeste gevallen is met standaardtechnieken een goed resultaat te bereiken. Er zijn echter specifieke situaties waar andere operatietechnieken gewenst zijn. Zo kan bij de jonge vrouw met slechts een beperkt overgewicht van de borst correcties op zodanige wijze plaatsvinden, dat alleen een litteken rondom de tepel ontstaat. In het wondgebied worden meestal draintjes achtergelaten. Dit zijn dunne kunststof buisjes die door de huid naar buiten komen en die met een vacuümfles verbonden zijn. Nalekkend bloed of weefselvocht wordt via de draintjes weggevoerd. Na één of enkele dagen kunnen de draintjes worden verwijderd. Na afloop van de operatie wordt een steungevend verband aangebracht. Na enkele dagen kan het worden vervangen door een b.h.

Grootte en vorm van de nieuwe borsten

Jonge vrouw met zware borsten
Jonge vrouw met zware borsten

Vóór de operatie wordt door de plastisch chirurg bij de vrouw op de huid van de borsten aangetekend hoe de operatiesnede zullen verlopen. Het patroon dat hierbij ontstaat, is voor een belangrijk gedeelte bepalend voor de uiteindelijke vorm van de borsten.

Een half jaar na de borstverkleining
Een half jaar na de borstverkleining

Bij het aanbrengen van dit patroon zal ter sprake komen hoe groot de patiënt haar nieuwe borsten wenst. Binnen bepaalde grenzen kan rekening worden gehouden met persoonlijke wensen.
Patiënten moeten beseffen dat de plastische chirurg kan proberen tot cup B te komen, maar dat dit iets anders is dan dat hij deze cupmaat kan garanderen. Ook wordt goed op gelet op symmetrie, maar dit kan niet zonder meer worden gegarandeerd. Overigens zijn de borsten zelden echt symmetrisch, maar de meeste vrouwen zijn zich hiervan niet bewust.
Veel vrouwen met zware borsten hebben een gezet of zwaar figuur. Als zij veel te zwaar zijn, wordt geadviseerd vóór de operatie eerst af te vallen. Als dit lukt, kunnen de borsten worden verkleind in overeenstemming met het figuur wat de patiënte dan heeft. Indien een vrouw eerst haar borsten laat verkleinen en daarna gaat vermageren, zullen de borsten aan deze vermagering meedoen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de borsten slap worden en uitzakken.
De tepelhof van de zware borsten is dikwijls beduidend te groot. Tijdens de operatie wordt de tepelhof dan verkleind. Een gebruikelijke doorsnee is ongeveer 4 cm.

Na de operatie

Borstverkleining is in verhouding met de lange operatieduur en de grote wondopppervlakten die erbij ontstaan, voor de meest patiënten een niet zo erg pijnlijke operatie. Binnen 24 uur kan de vrouw onder begeleiding weer uit bed komen en zichzelf verzorgen.
Als richtlijn voor wat na een borstverkleinende operatie wel en niet mag, geldt dat alles wat het lichaam makkelijk toelaat en dat niet pijnlijk is, is toegestaan. De wonden behoeven na de operatie geen speciale verzorging.
Voor zover er uitwendige hechtingen zijn gebruikt, worden deze na zeven tot veertien dagen verwijderd. Hierna kan gedoucht of gebaad worden. Het is aan te raden de eerste drie weken na de operatie dag en nacht een steunende b.h. te dragen. Daarna is het voldoende dat dit alleen overdag gebeurt. Na het verwijderen van de hechtingen kunnen de littekens, de tepels en de huid van de borsten één à tweemaal daags voorzichtig worden ingemasseerd met een crème die de huid tegen uitdrogen beschermt.

Littekens

Bij borstverkleining ontstaan uitgebreide littekens. De littekens bevinden zich rondom de tepel, in de plooi onder de borst en er onstaat een verbindingsteken tussen deze twee in. Het littekenpatroon dat na de borstverkleining ontstaat lijkt op het figuur van een anker.
Soms geneest een wond zo mooi dat het litteken nauwelijks te zien is. Toch is het er wél. In het begin zijn littekens dikwijls rood en dik. Na verloop van maanden of jaren raakt het litteken uitgerijpt en verdwijnt de roodheid. De breedte van het litteken blijft.

Complicaties

Bij borstverkleining onstaat een groot inwendig wondopppervlak. Ondanks zorgvuldige bloedstelping kan een nabloeding optreden.
Zoals na iedere operatieve behandeling kunnen infecties optreden. Na borstverkleining komt dit niet dikwijls voor.
Indien de bloedcirculatie van de wondranden of van het tepelgebied te kort schiet, kan weefselversterf optreden. De medische term hiervoor is necrose. Soms betreft dit slechts kleine wondrandjes, soms echter grotere gebieden.
Afsterven en vervolgens afstoten van een gehele tepel kan vóórkomen. De kans hierop is echter zeer gering. In een dergelijk geval zal verdere chirurgie nodig zijn om de tepel te herstellen.
Als gevolg van te kort schietende bloedcirculatie kunnen in een tepel pigmentveranderingen optreden.

Openspringen van wonden Het gebeurt nog weleens dat een deel van de wond na één of twee weken openspringt. Over het algemeen is dit geen ernstig probleem. De wond kan met behulp van ‘zwaluwstaart’-pleistertjes of met enkele steunhechtingen opnieuw worden gesloten. Een gevolg kan zijn dat het litteken ter plekke breder wordt. Indien dit na verloop van ongeveer een half jaar voor de patiënt storend is, kan zo nodig een nacorrectie plaatsvinden.Gevoel in de tepel Het gevoel in de tepel kan worden onderscheiden in het gewone gevoel, zoals de huid van het gehele lichaam die heeft, en erogene gevoeligheid. Kort na de operatie kunnen beide soorten gevoel verminderd of zelfs geheel afwezig zijn. Meestal komt het gevoel na enkele maanden weer terug. Dit is echter niet altijd het geval. Wonden kunnen genezen met abnormaal brede, dikke en rode littekens. In de volksmond heet dit ‘wild vlees’; de medische term hiervoor is littekenhypertrofie. Dit wil zeggen dat de littekenvorming ‘op hol is geslagen’ en dat er veel meer littekenweefsel is gevormd dan voor de genezing feitelijk nodig is. Medisch-lichamelijk gezien is het een onschuldige aandoening. Cosmetisch gezien is dit echter een vervelende aandoening, omdat de lettekens ontsierend en opvallend kunnen worden. De grote littekens die ontstaan bij een borstverkleining vormen het grootste nadeel van deze behandeling.

Borstonderzoek na verkleining

Iedere vrouw loopt het risico ooit in haar leven te worden geconfronteerd met een kwaadaardigheid in de borst. Bij borstverkleining wordt een belangrijk deel van het klierweefsel verwijderd. Er blijft echter klierweefsel achter en hiermee kan iets gebeuren. In de praktijk is het risico van borstkanker na borstverkleining zeker niet groter dan zonder operatie. De verschillende onderzoeksmethode van de borst zijn na borstverkleining nog mogelijk. Ook is borst-zelfonderzoek nog mogelijk. Wel zal de borst na de operatie anders aanvoelen dan voorheen, zodat de vrouw hiermee opnieuw vertrouwd moet raken.

Borstvoeding na verkleining

Indien een operatietechniek wordt gekozen waarbij het klierweefsel van de borst onder de tepel wordt verwijderd, dan is de borstvoeding niet meer mogelijk. Indien echter een operatietechniek wordt gekozen waarbij dit weefsel wordt gespaard, is borstvoeding nog wel mogelijk.
Vrouwen die aan borstverkleining denken en die tevens op niet al te lange termijn gezinsuitbreiding overwegen, doen er verstandig aan eerst het gezin te voltooien en pas daarna een borstverkleining te laten uitvoeren.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=3425

Als men grote borsten heeft en daar echt een gezondheidsprobleem van hebt kan je dit overwegen of bespreken. Maar vraag ook naar de complicaties die kunnen voorkomen. Want het is toch een redelijke operatie. Wat ik er van weet is dat heel veel vrouwen die overgaan naar een borst(verkleining of vergroting) problemen kunnen hebben met de wonde. Omdat meestal een snede gegeven wordt onder de borst en die toch niet echt goed blootgesteld wordt en veel te leiden krijgt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Yoga kan veel aandoeningen voorkomen en genezen…

Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Wat dacht van yoga. Misschien is hetboek ‘Yoga helpt’ van Tara Stiles iets voor je.

Yoga kan veel aandoeningen voorkomen en genezen. Tara Stiles laat zien hoe eenvoudig en doeltreffend yoga is bij allerlei kwalen: oude sportblessures, rugpijn, allergieën, en zelfs bij katers. Je hoeft niet naar een yogastudio, thuis op de bank kan het ook. Als je kunt in- en uitademen, kun je aan yoga doen. Dit boek biedt gemakkelijke en leuke oefeningen. Op de foto’s worden de poses voorgedaan door de auteur, zodat meteen duidelijk wordt hoe het moet.

Yoga is een methode om te ontspannen en om lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen. Hatha Yoga schept deze mogelijkheden tot bewustwording. Dit yogawerkboek richt zich in het bijzonder op het voorkomen en genezen van lichamelijke aandoeningen. De professionele yogalerares heeft als uitgangspunt het oude traditionele achtvoudige pad van de Indiase wijsgeer Patanjali. Zij refereert met haar programma met name aan het belang van de yogahoudingen (asana’s). Na een korte en bondige inleiding over de achtergrond van yoga geeft zij een overzicht, alfabetisch geordend, van kwalen en ongemakken die kunnen worden bestreden door het beoefenen van Hatha Yoga. Tot slot geeft zij richtlijnen hoe in de huiselijke sfeer ruimte kan worden geschapen voor een yogaretraite. De houdingen worden aan de hand van kleurenfoto’s, voorzien van commentaar, vakkundig toegelicht. Ter nadere adstructie zijn binnen de teksten praktische tips en anekdotes opgenomen. Achterin zijn met foto en een heel beknopte tekst 158 houdingen opgenomen, onderverdeeld in houdingen die men staand, zittend of liggend doet, achterwaarts buigend en ondersteboven en balanceren op de armen. Voorwoord door Deepek Chopra (die yogales krijgt van de auteur).

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2015/12/29/yoga-kan-veel-aandoeningen-voorkomen-en-genezen

Yoga versterkt je lichaam je geest maar door de oefeningen heel bewust uit te voeren scane je ook je lichaam en kan je bepaalde dingen voorkomen. Aandoeningen doe lichamelijk te herstellen zijn kan je zo ook genezen. Je eigen lichaam kan heel wat aandoeningen genezen alleen moet je ervoor openstaan om het proces door te gaan. Het duurt langer maar het is op een natuurlijke manier.
Zelf ben ik heel tevreden dat ik mijn lichaam op en top ken en aanvoel. En ken nog mensen die dat kunnen. Alleen soms als het dan echt nodig is om een arts te raadplegen staan deze niet open voor jouw bevindingen. Al moet ik zeggen bij mij is het al heel lang geleden dat ik nog eens een doktersbezoek heb gedaan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

IEDEREEN HEEFT ZO ZIJN RITUEEL IN HET LEVEN, EN IN HET DAGELIJKS LEVEN.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

“Kop koffie voor de training verbetert de sportprestaties”

© thinkstock.

Tal van wetenschappelijke studies werden al verricht naar het heil van koffie. En de lange lijst van mogelijke gezondheidsvoordelen blijft aangroeien. Een nieuw onderzoek van de universiteit van Georgia stelt dat een dampende kop voor het trainen de sportprestaties kan verbeteren.

3 tot 7 milligram cafeïne per kilogram lichaamsgewicht bleek het uithoudingsvermogen te verbeteren met een gemiddelde van 24 procent

Doctoraatsstudent Simon Higgins baseerde zich voor zijn studie op meer dan 600 wetenschappelijke artikels over de krachten van koffie. Hij ging daarbij op zoek naar een mogelijk verband tussen cafeïne en het uithoudingsvermogen van sporters. Zijn bevindingen verschenen in het vakblad International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism.

Bij negen verschillende experimenten werden de deelnemers gevraagd te fietsen of lopen, na de consumptie van een kop koffie. In de meeste gevallen verbeterde hun uithoudingsvermogen na het drinken van koffie.

Heel concreet stelde Higgins vast dat 3 tot 7 milligram cafeïne per kilogram lichaamsgewicht het uithoudingsvermogen verbeterde met een gemiddelde van 24 procent. “Nuttige informatie voor atleten”, meent hij, “omdat koffie een natuurlijk product is. Wellicht heeft de cafeïne in koffie dezelfde voordelen voor de sportieve prestaties als cafeïnepillen.”

“Verrassend hoe weinig we hierover weten”

Toch is er meer onderzoek nodig, stelt hij. “De effecten van pure cafeïne zijn al overvloedig bestudeerd, maar er is een gebrek aan goede studies naar koffie als bron van cafeïne. Het is verrassend hoe weinig we weten over de effecten van cafeïne in koffie, terwijl die even voordelig kunnen zijn.”

Wie zijn sportprestaties wil proberen te verbeteren door voor de training koffie te drinken, moet zich wel bewust zijn van de hoeveelheid cafeïne per kop. Afhankelijk van hoe de koffie geroosterd en bereid is, kan dat aanzienlijk verschillen. Een gemiddelde kop koffie bevat 75 tot 150 milligram cafeïne.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2569761/2015/12/29/Kop-koffie-voor-de-training-verbetert-de-sportprestaties.dhtml

Binnen kort staat dit op de lijst van doping. Toch kan cafeïne je prestaties iets verbeteren, maar net als een hoeveel suiker dit ook doet.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Bang om te flirten? Je kan het leren!

Afbeeldingsresultaat voor flierten met je lichaam

Niets zo leuk als een potje (onschuldig) geflirt. En toch doen we het weinig, uit schrik om een blauwtje te lopen of – in het onschuldige geval – een verkeerd signaal te geven. Ontdek hoe je het wel goed aanpakt.

Bij I can be, een evenementenbureau voor singles, organiseren ze geregeld workshops rond flirten. Want ook daar merken ze dat heel wat vrijgezellen het toch maar iets ingewikkelds vinden. Nochtans is er volgens organisator Lieven De Clercq helemaal niets moeilijks aan flirten, integendeel zelfs. Hij is ervan overtuigd dat wat eenvoudig geflirt zelfs de ideale manier is om het leven van alledag aangenamer te maken. Want flirten helpt om een betere band te krijgen met anderen. Geen idee hoe je eraan moet beginnen? Zo!

Maak oogcontact
Lieven De Clercq van I can be: ‘De basis van geflirt is veel oogcontact maken. Iets heel eenvoudigs dus, maar toch doen we dat maar zelden. Let er maar eens op als je op straat loopt: zelfs als we elkaar dichtbij kruisen, kijken we elkaar meer niet dan wel aan. Ook op feestjes zie je veel mensen gewoon naar de grond kijken, zelfs als ze eigenlijk hopen om iemand te leren kennen. Dikwijls kijken we weg uit verlegenheid of door een gebrek aan zelfvertrouwen, maar soms ook uit angst om een verkeerde indruk te maken – we willen vermijden dat de ander denkt dat we meer willen.

Maar oogcontact maken is de manier bij uitstek om een band te scheppen tussen mensen. En het zou ook sneller tot verliefdheid leiden. Er bestaat tegenwoordig zelfs een formule van speeddating waarbij je niets mag zeggen maar elkaar enkel in de ogen mag kijken. Dat werkt dus echt. Zie je iemand die jouw interesse wekt? Durf dan naar die persoon te kijken en te blijven kijken – zonder te staren of de ander met je ogen uit te kleden natuurlijk. Kijkt de ander je ook langer dan een paar seconden aan, dan kan je even glimlachen of knikken. Als de ander dat dan bevestigt, dan weet je dat er een bepaalde klik is. Kijkt de ander weg, dan heb je ook meteen duidelijkheid.’

Luister
‘Zodra je aan de praat geraakt bent, is het heel belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Het klinkt evident, maar omdat we in een eerste contact vaak zo gefocust zijn op hoe we overkomen en wat we zelf willen vertellen, vergeten we te luisteren. We zijn dan dikwijls meer met onszelf dan met de ander bezig. Maar het is pas als er een echt gesprek ontstaat, dat je kan aftoetsen of jullie gedeelde interesses hebben. Luister dus goed naar de ander en laat merken dat je echt aanwezig bent. Een handig hulpmiddeltje daarbij is af en toe iets herhalen van wat de ander gezegd heeft. Het mag dan een erg zakelijke techniek lijken: herhalen wat je gehoord hebt en daarop inspelen geeft de ander aan dat je geïnteresseerd bent en is een makkelijke manier om een gesprek aan de gang te houden.’

Wissel gegevens uit
‘Soms krijg ik na een workshop een mailtje van een deelnemer om te vragen naar de contactgegevens van een andere aanwezige. Soms wordt er zelfs naar de naam gepolst, omdat ze die in alle zenuwachtigheid vergeten te vragen zijn. Heb je een leuk eerste contact gehad, wissel dan je gegevens uit en maak het liefst meteen al een afspraak voor een echte eerste date. Maar ga de persoon in kwestie vervolgens wel niet volledig checken op de sociale media. Oké, daar is tegenwoordig veel informatie over iemand te vinden, maar het kan erg creepy overkomen als je bij een volgend contact ineens alles al weet over de ander.’

Spreek de ander aan
‘Heb je een positief oogcontact, wacht dan niet te lang om op de ander af te stappen en hem of haar aan te spreken. Voor veel mensen is dat een grote drempel, maar doe het gewoon. Als de ander toch geen interesse heeft, zal je dat meteen merken en dat is heus geen ramp. Omdat we een goede eerste indruk willen maken, hechten we ook veel te veel belang aan een goede openingszin, maar eigenlijk speelt wat je zegt niet zo’n grote rol. Ik hoorde ooit een man zeggen: ‘Jij lijkt me niet het type om in deze zaak te komen’. Ik dacht: ‘Wat een eerste zin’, maar ik heb hem daarna ook eens getest en het was wel degelijk voldoende om een gesprek op gang te brengen. Wees gewoon spontaan als je de ander aanspreekt, en stel jezelf bijvoorbeeld voor.

Zelfs ‘Sorry’ zeggen als je iemand per ongeluk aanstoot aan de toog kan al volstaan: als er wederzijdse interesse is, zal je zo vanzelf aan de praat raken. Maar hoewel openingszinnen niet zo belangrijk zijn, kan je wel beter wegblijven van clichés zoals ‘Kom je hier vaak?’ of flauwe moppen zoals ‘Deed het pijn toen je uit de hemel viel?’ – al kan humor dan weer wel. Dergelijke clichés zullen bij sommigen misschien wel aanslaan, maar doorgaans zal je meer succes oogsten door het eenvoudig te houden. Zeg desnoods dat je al de hele tijd staat na te denken over wat je zou kunnen zeggen, maar dat je het nog altijd niet weet. Dat zal meer charmeren dan een of andere voorspelbare of vergezochte openingszin. Ook een compliment geven kan, al overdrijf je er beter niet mee en moet je er ook altijd voor zorgen dat het oprecht is.’

‘Hou er wel rekening mee dat als je met een groep op stap bent en je graag contact wil leggen met iemand, je beter niet in die groep kan blijven hangen. Er zal echt niet snel iemand jou uit een kring komen pikken om een praatje te maken. Als je iemand op het oog hebt, zal je ook zelf initiatief moeten nemen door je uit dat groepje los te maken.’

Hou het luchtig
‘Tijdens het flirten wil je dan wel aftoetsen of jullie gemeenschappelijke interesses hebben, het betekent niet dat je meteen de hele geschiedenis van iemand moet zien te achterhalen. Je kan je niet voorstellen hoe vaak er tijdens eerste gesprekken al over vroegere relaties begonnen wordt. Begin niet over exen, dat schrikt af. Hou er rekening mee dat iedereen een zekere rugzak met zich meedraagt, maar trek hem niet meteen al open. Praat liever over je hobby’s en bezigheden, voeg wat humor of woordspelingen aan het gesprek toe …

Hou het luchtig maar zorg tegelijk wel dat je iets van elkaar te weten komt. Let er wel op dat je niet te veel zelf aan het woord bent. Niemand wil tijdens een eerste kennismaking naar een monoloog luisteren. Het probleem met flirten is weliswaar dat we er vaak te veel van verwachten. Heel wat singles vertrekken naar een feestje of een datingevent met het idee dat het die avond moet gebeuren, want dat ze anders voor de rest van hun leven alleen zullen blijven. Maar flirten is vooral een spel dat voor een leuk contact kan zorgen, maar waar niet noodzakelijk een relatie of iets seksueels moet uit voortvloeien. Hecht er daarom ook niet te veel waarde aan. Wil het gesprek niet vlotten of merk je dat jullie echt geen enkel raakvlak hebben? Jammer. Zie het dan als een oefening, je hebt het toch maar gedurfd en geprobeerd. En misschien kan je via die persoon wel weer iemand anders leren kennen?’

Raak de ander aan
‘Nog een makkelijk trucje om uit te zoeken of de ander echt in jou geïnteresseerd is: stap in zijn of haar comfortzone binnen. Leun wat dichterbij, raak een arm aan … zonder natuurlijk te opdringerig te zijn. Zeker mannen mogen er niet in overdrijven, want hun toenadering wordt sneller als bedreigend ervaren. Leunt een vrouw naar een man toe, dan heeft dat meestal wel effect. Al hebben vrouwen vaak schrik dat de man dan meteen meer zal willen. Als het op aanraken aankomt, is het dus op een dunne lijn balanceren en zal je zelf moeten aanvoelen wat kan en wat niet. Durf je grenzen ook aan te geven, zo vermijd je heel wat twijfels en misverstanden.’

Wissel gegevens uit
‘Soms krijg ik na een workshop een mailtje van een deelnemer om te vragen naar de contactgegevens van een andere aanwezige. Soms wordt er zelfs naar de naam gepolst, omdat ze die in alle zenuwachtigheid vergeten te vragen zijn. Heb je een leuk eerste contact gehad, wissel dan je gegevens uit en maak het liefst meteen al een afspraak voor een echte eerste date. Maar ga de persoon in kwestie vervolgens wel niet volledig checken op de sociale media. Oké, daar is tegenwoordig veel informatie over iemand te vinden, maar het kan erg creepy overkomen als je bij een volgend contact ineens alles al weet over de ander.’

Spiegel
‘Om uit te zoeken of er een connectie is tussen jullie beiden, kan je de lichaamstaal van de ander imiteren. Dikwijls gebeurt dat ook spontaan: als de een op een bepaalde manier gaat zitten, neemt de ander kort daarna onbewust dezelfde houding aan. Je kan dat proces ook bewust uitlokken. Leun jij achterover aan tafel en doet je gesprekspartner dat vervolgens ook, dan is dat een goed teken. Uit lichaamstaal kan je veel aflezen. Als een vrouw interesse heeft, zal ze bijvoorbeeld vaak het haar aanraken of haar nek losmaken, terwijl een man over zijn kin zal wrijven. Het kunnen handige tekens zijn.’

Overdrijf wel niet!
‘Flirten mag dan een leuke manier zijn om contact te leggen met anderen, een betere band en meer vertrouwen te scheppen, je overdrijft er beter niet mee. Want door altijd en overal met Jan en alleman te flirten krijg je al snel een reputatie, wat dan weer niet in je voordeel zal werken.’

Info: www.icanbe.be

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/10/Seks-en-Relaties/article/detail/2569793/2015/12/29/Bang-om-te-flirten-Je-kan-het-leren-.dhtml

Je doet het bewust of onbewust. Soms weet je het zelf niet dat je eigenlijk aan het flirten bent, en dat je zo dan verteld staat dat de ander het toch anders aanvoelt. Als men het bewust doet weet dan ook met wat je bezig bent. Neem je staat in een dancing in een café je ziet iemand die leuk is en je begint met flirten. Je hoeft nog niet kort bij de persoon te staan ogen en lichaam spelen nu eenmaal een belangrijke rol bij het flirten. Als er een vond is kan men dichter naar elkaar toe komen. Dit via een gesprek of op de dansvloer. Nu wat belangrijk is, weten wat je doet. Zelf zal je het wel weten en voelen, maar je weet nooit hoever de ander wilt gaan. Het is hier ook van belang om je grenzen te stellen zowel voor de persoon waar je mee wilt flirten als voor jezelf. Flirten is uitdagen en gevoel zenden en je kan nooit weten hoe de ander het opvat. 
Daarom zeg ik altijd kijk uit met flirten het lichaam en de ogen geven de eerste signalen af.
En dan even terug naar de kop zin: BANG OM TE FLIRTEN? JE KAN HET LEREN!
Veel mensen weten gewoon niet dat ze het doen, tot je deze mensen eigenlijk erop wijst. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Achter deze Instagram-foto van blauwe plekken schuilt een donker geheim

 https://www.instagram.com/bethstelling/

Beth Stelling (29) staat in haar thuisstad Los Angeles bekend als comédienne, maar de laatste maanden liep ze rond met een donker geheim. Ze werd misbruikt door haar partner en ze had twee maanden na de agressie nodig voor ze een punt achter de relatie durfde te zetten. Op Instagram sprak ze onlangs openlijk over het geweld en de verkrachting. En hoe moeilijk het voor haar was om zichzelf los te maken van haar ex.

Stelling zette de eerlijke post op Instagram nadat ze over het misbruik had gepraat op het podium. Haar ex wilde haar overtuigen om te zwijgen omdat iedereen in de comedyscene van LA zou weten over wie ze het had. Toch kon de comedienne niet langer zwijgen. Nadat ze met haar pijnlijke ervaringen kon lachen op het podium, hebben Stellings fans hun steun via social media geuit. Ze vroegen de comédienne om haar verhaal nog meer openbaar te maken. Dus vertelde ze het op Instagram, en sindsdien kreeg ze al heel wat likes en moedgevende steunbetuigingen.

Beth schreef op Instagram: “Het lijkt ongewoon om dit te delen, maar partnergeweld gebeurt elke dag. Er waren heel wat argumenten om mijn abusieve relatie niet openbaar te maken, voornamelijk angstgevoelens weerhielden mij. Angst voor wat mensen zouden denken, angst dat ik zwak of onprofessioneel zou lijken. Toen ik deze zomer een punt achter mijn relatie zetten, was dat niet omdat ik mijn ex niet graag zag. Het was door deze foto. Als mensen me naar de oorzaak van mijn breuk vragen, dan is het niet makkelijk om een eerlijk antwooord te geven. Ik voel me dom. Nadat ik verbaal en lichamelijk werd misbruikt en ook verkracht, ben ik nog meer dan twee maanden bij hem gebleven. Het was niet eenvoudig.”

“Achteraf vroeg mijn ex om er niks van te zeggen op het podium, omdat iedereen zou weten over wie ik het had. We woonden allebei in LA en ik wilde hem niet kwetsen, geen ruzie starten, een klacht indienen, ondervraagd worden of lastiggevallen door hijzelf of zijn omgeving. Ik wilde verder met mijn leven. Ik wil geen wraak, maar het is ongezond om dit voor mezelf te houden. Sinds ik erover ben beginnen praten, zijn heel wat vrouwen me komen vragen of ik dit wilde blijven doen. Ook mannen hebben hun medeleven getoond. En een ex-vriendin van mijn ex kwam naar me toe met een gelijkaardig verhaal”, sluit Stelling de openbaring van haar geheim op Instagram af.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2569770/2015/12/29/Achter-deze-Instagram-foto-van-blauwe-plekken-schuilt-een-donker-geheim.dhtml

Hier toch weer een stukje over partner geweld, en als je naar de foto gaat kijken op haar instagram ga je merken dat de buitenwereld er niets van merkt. Maar dat het op het lichaam zichtbaar is en geestelijk zwaar moet zijn voor haar. 
Veel vrouwen wachten veel te lang om er over te praten om het aan te geven. Dit allemaal door een angst die diep geworteld zit door de dader. 
En zoals je hier ook kan lezen zeg er niets over. Nee slachtoffers laat je niet domineren door woorden van angst maar durf het te zeggen tegen iemand die misschien mee kan zoeken naar hulp en een oplossing.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Geweldige nieuwe workout voor 80’s lovers. Voga!

© IBIZA / Finepair.com. House of Voga

De Londense Juliet Murrell is een yoga teacher met roots in de 80’s. Dat bracht haar op het briljante idee om de dansstijl van die periode te combineren met yoga. Je rekt, strekt en danst op een 80’s beat. Strike a pose!

Het woord Voga is een combinatie van YOGA en VOGUING (een dansstijl uit NY uit de jaren ’80, ook wel bekend als het dansje uit het bekende nummer van Madonna uit de jaren ’80).
De klasjes worden bevolkt door hippe dertigers (die zich nog herinneren hoe je op Madonna moet dansen) in 80’s outfits. Heel erg veel heeft het allemaal niet meer met yoga te maken. Het is meer een dansles waarbij je ook veel rekt en strekt. Voordeel daarvan is dat je net als bij Zumba stiekem veel calorieën verbrandt terwijl je je gewoon staat te amuseren.

Juliet geeft lessen in Londen en organiseert retreats naar Ibiza, dus voorlopig is het voor ons nog niet haalbaar om een echte les te volgen. Maar het goede nieuws is dat er alvast videos zijn waarmee je kan Voga’en in je living.
Een prima oplossing, want het is toch van een lichtjes-uit-de-hand-gelopen balletles op mijn 14de (de balletlerares was Madonna-fan) geleden dat ik nog eens serieus uit de bol ben gegaan op ‘Vogue’. En na een eerste poging – waarbij ik wild met mijn armen stond te zwiepen – voelde ik er nog niet veel voor om dit te herhalen in het gezelschap van een aantal hippe (en vast meer flexibele) yogi’s.
Maar toch, ik ben verkocht! En ik krijg dit nummer alvast een hele dag niet meer uit mijn hoofd.

Ladies with an attitude
Fellows that were in the mood
Don’t just stand there, let’s get to it
Strike a pose, there’s nothing to it
Vogue

Meer info over House of Voga en de filmpjes vind je hier.

House of Voga © IBIZA / Finepair.com
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/292/Sporttips/article/detail/2569725/2015/12/29/Geweldige-nieuwe-workout-voor-80-s-lovers-Voga-.dhtml
Een ding begrijp ik niet, dat ze een mooie levensstijl of oefeningen gaan combineren. Dan heeft het toch niets meer met de filosofie te maken waar yoga ook op gebaseerd is. Maar goed ieder zijn ding natuurlijk. Ik zelf zal wel gewoon de gewone yoga blijven beoefenen die intens is voor lichaam en geest. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: