Archive for 13 september 2021


RUGZAK

ALLEMAAL DRAGEN WE WEL IETS BIJ ONS VANUIT HET VERLEDEN

Avontuur, Backpacker, Klif, Wandelaar, Hiking, Bergen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Het verleden loslaten.

Tranen, Brein, Rouw, Droefheid, Leed, Wanhoop

Velen hebben het er toch moeilijk mee. En blijven het meenemen op hun pad. Het verleden is iets dat vaak trauma’s heeft gegeven. Dat op een moment nog niet verwerkt is of zo diep in je zit dat je het moeilijk kan loslaten. Bepaalde trauma’s achtervolgen je gewoon. Denk maar een spijtig genoeg dat ik dit als voorbeeld neem een verkrachting een harde ruzie of een narcist als partner. Dat zijn vaak de dingen waar je dan in het nu nog mee geconfronteerd kan worden. Een verkrachting kan leiden tot een moeilijke relatie op seksueel gebied. Harde ruzie kan leiden tot angsten om geslagen te worden en waarop men vaak in een slachtofferrol valt. Narcistische partner kan leiden toch angsten om iets verkeerd te doen in het nu. Het zijn en blijven vaak open wonde die heel veel pijn geven in het nu.
Jezelf gaan becijferen als slecht of het loog aan mij of ja ik heb die keuze ooit gemaakt. Zal de wonde nooit dichten. Je voelt je vaak schuldig als iemand te dichtbij je komt. Dat maakt dat je ook veel emoties kent. Die je voor jezelf wel weet van waar ze komen maar waar je moeilijk over kan praten zelfs met je huidige partner niet. Zodat het dan vaak ook moeilijk is om een relatie goed opgang te zetten en te houden.

In bepaalde gevallen ga je ook denken dat jij niet gelukkig mag zijn. Dat het geluk liever aan de anders is besteed dan aan jezelf. Dat is dan je in die slachtofferrol bevinden. Wat je kan proberen is het jezelf vergeven. Daar is het nooit te laat voor. Ook erover praten. Wat je ooit hebt meegemaakt en waar door je nu toch niet van bepaalde dingen seksueel houd, of bang hebt om iets verkeerd te doen. Soms kan het nuttig zijn om hier toch een therapeut voor te zoeken. Die je dan zal helpen om anders te gaan denken. Het is vaak je ego die voor je praat. Deze zal dan ook proberen op gelijk welk vlak je te helpen en alles rustig aan te doen. Het gekwetste deel met geheeld worden. Bekijk het als een wonde die langdurig open blijft staat en maar niet wilt dichten. Maar met de juiste behandeling en aanpak kan dat wel. Daar is het nooit te laat voor. Want wat je denkt blijft je achtervolgen. Juist al door anders te gaan denken en te doen kan je al veel oplossen. Door met je partner te praten en zelfs door hem te leiden op je lichaam. Door te vragen om bepaalde dingen niet te zeggen of te doen. Zo ga je merken dat je in het nu de wonde kan dichten.
Wat je nooit mag vergeten is dat men aan je kinderen je trauma’s (on)bewust ook doorgeeft. Als je ergens bang voor bent zal je ook je kind er bang voor maken.
Zo zie je dat het vaak moeilijk is om bepaalde dingen vanuit het verleden los te laten.
Waar jezelf maar ook vaak je naaste mee opzadelt op een moment

Schoolbord, Verhaal, Bloggen, Geloven, Krijt, Uitdaging

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VERKLARING VAN ICT OP HET AZIË-PACIFIC FORUM VAN DE VN OVER MINDERHEIDSVRAAGSTUKKEN

7 September, 2021

BRUSSEL-International Campaign for Tibet heeft vandaag een verklaring afgelegd op het derde Regionale Forum van de VN Azië-Stille Oceaan over minderhedenvraagstukken, waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van het Siniciseringsbeleid in Tibet en tot hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog. Het forum vindt virtueel plaats op 7 en 8 september en is gericht op ‘conflictpreventie en de bescherming van de mensenrechten van de minderheden’.

Het regionale forum wordt bijeengeroepen door de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor minderhedenvraagstukken, Fernand de Varennes, en georganiseerd door het Tom Lantos Instituut in samenwerking met een aantal regionale organisaties. Speciaal Rapporteur de Varennes verklaarde dat in de afgelopen decennia het aantal conflicten in de wereld is toegenomen en dat de meeste daarvan interne conflicten waren waarbij minderheden of inheemse groepen betrokken waren die zich buitengesloten en gemarginaliseerd voelen.
De deelnemers van maatschappelijke organisaties verstrekten informatie en aanbevelingen uit hun respectieve regio’s, die als input zullen dienen voor het volgende algemene forum over minderhedenvraagstukken, dat zal plaatsvinden op 2 en 3 december, en voor het jaarverslag van de speciale rapporteur dat zal worden gepresenteerd tijdens de 49e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in maart volgend jaar. In 2022 zal het 30 jaar geleden zijn dat de VN-Verklaring over de rechten van personen behorende tot nationale of etnische, godsdienstige of taalkundige minderheden is aangenomen.
Directeur EU-beleid van ICT, Vincent Metten, deed concrete aanbevelingen aan de Chinese regering, onder meer met betrekking tot de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog en een oproep om zich niet te bemoeien met het proces van opvolging van Tibetaanse boeddhistische leiders. Metten verklaarde: “Gezien de diepe verering van de verbannen Dalai Lama in Tibet en de openbaar gemaakte plannen van de Chinese Communistische Partij om een opvolger voor de Dalai Lama te benoemen, vrezen wij dat de Tibetanen hun grieven zeker via protesten kenbaar zullen maken. Dergelijke protesten zullen hoogstwaarschijnlijk door de autoriteiten met repressie en geweld worden beantwoord, wat mogelijk zal leiden tot ernstige schendingen van de mensenrechten en gewelddadige conflicten.”

De volledige verklaring van ICT staat hieronder. De video- en audio-opname zullen publiekelijk beschikbaar zijn op het Tom Lantos Institutes YouTube-kanaal, de website en op:  www.minorityforum.info.

ICT-verklaring

Geachte Speciaal Rapporteur de Varennes,

Dames en Heren,

Al meer dan zeven decennia worden de burgerlijke en politieke rechten van de Tibetanen, alsook hun sociale, economische en culturele rechten, geschonden. De controle en het toezicht op Tibetanen zijn onder president Xi Jinping uitgebreid. De Tibetaanse cultuur wordt gezien als een bedreiging voor de Chinese Communistische Partij, die op haar beurt een breed beleid voert om de Tibetaanse cultuur te siniseren. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk beleid niet alleen in strijd is met de internationale mensenrechtennormen, maar ook bestaande spanningen verergert en nieuwe conflicten creëert.
Aangezien de Tibetanen geen toevlucht nemen tot geweld, blijft de situatie in Tibet een stille crisis, zoals wordt geïllustreerd door de zelfverbrandingen van meer dan 150 Tibetanen sinds 2009, van wie velen hebben opgeroepen tot de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet.
Gezien de diepe verering van de verbannen Dalai Lama in Tibet en de openbaar gemaakte plannen van de Chinese Communistische Partij om een opvolger voor de Dalai Lama te benoemen, vrezen wij dat de Tibetanen hun grieven zeker via protesten kenbaar zullen maken. Dergelijke protesten zouden hoogstwaarschijnlijk door de autoriteiten met repressie en geweld worden beantwoord, hetgeen zou kunnen leiden tot ernstige schendingen van de mensenrechten en gewelddadige conflicten.
Om een dergelijk conflict te voorkomen, dringen wij er bij de Chinese leiders op aan de Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten. Het pas verkozen hoofd van het Centraal Tibetaans Bestuur, Penpa Tsering, heeft opnieuw bevestigd dat de Tibetaanse zijde bereid is deze dialoog te hervatten. Wij beschouwen dit als een concrete stap naar een oplossing van het conflict, die, indien de Chinese regering deze stap zet, een enorm positief effect op de gehele regio en daarbuiten zou kunnen hebben.
Ten tweede doen wij een beroep op de Chinese regering om het recht van Tibetaanse boeddhisten te waarborgen om hun religieuze leiders te kiezen in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en praktijken. Beleid van ‘sinisering’ moet worden afgeschaft, aangezien het erop gericht is de culturele identiteit van het Tibetaanse volk te ondermijnen.
Tenslotte steunen en bepleiten wij de specifieke aanbeveling van 50 Speciale Procedures voor de instelling van een speciaal mechanisme om toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de mensenrechtensituatie in China, met inbegrip van Tibet, Xinjiang en Hong Kong. Het is belangrijk dat de Chinese regering, ondanks haar pogingen om een norm van straffeloosheid in te stellen, kritisch wordt gevolgd in verband met schendingen van de mensenrechten.

Dank u voor uw aandacht.

Vincent Metten

Directeur EU-beleid, ICT Europe

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verklaring-van-ict-op-het-azie-pacific-forum-van-de-vn-over-minderheidsvraagstukken/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S |  bol.com
Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: