Archive for 24 september 2021


Ons leven bestaat uit

Boek, Kinderen, Vader, Leven, Fantasie, Straat, Licht

Ons leven bestaat uit enkele woorden. Vertrouwen, deugd, rijkdom (jouw bezit) en liefde. Deze moeten aan elkaar verbonden zijn om gelukkig te zijn. een gelukkig gevoel kost niet veel het is vrede hebben met wat je hebt en kan verwezenlijken. Juist dan komt er liefde dat een gevoel is en dat je op zo een moment kan en mag delen. Waar dit niet in harmonie is ontstaat ruzie. Ontstaat dominantie naar een van de personen. Zijn deze in harmonie dan deel je ook in liefde. Ongeacht of je een partner hebt of in een relatie zit. Want ook dit kan bij een vriendschap. Men krijgt vertrouwen in iets of iemand door ervoor open te staan en erin te geloven. Dan zal men ook deugd ervaren (kan een positieve eigenschap zijn waar een bepaald persoon over beschikt. Het kan ook duiden op een ethisch goede manier van handelen.) Uit dat stroomt dan weer je rijkdom. Denk aan wat je hebt dat jou een rijk persoon maakt. Het gaat niet om geld of heel wat materialisme. Maar wel aan wat je echt nodig hebt aan dagelijkse behoefte. Dat maakt iemand rijk. Dit alles bij elkaar geeft liefde in het leven. Liefde naar jezelf naar anderen. Dat je dan ook deelt in het sensuele aspect ervan. Liefde mag ook geen plicht worden. Want dan hoort het bij voortplanting en dat is weer een hele andere liefde. Dat sommige ook wel hebben gekend. Maar echte liefde is elkaar aanvoelen er zijn voor elkaar. Dat je ook weer met meerdere kan delen dan alleen je partner. Als men even de tantra erbij neemt is liefde je zintuigen gebruiken. Is dit delen wat je voelt. Maar in eerste instantie deel je liefde met en in jezelf. Als men zelf niet in de liefde geloofd zal men ook de andere niet tot je krijgen.
Ons leven bied zoveel. Spijtig genoeg ook ongemakken. Zoals ziekt geestelijke en lichamelijke problemen. Waar we niet altijd iets kunnen aan doen of soms niet verholpen kunnen worden. Zo komt er een klink in de woorden. Dat vaak begint met het verliezen van vertrouwen. Dat zo weer een angst teweeg brengt. En vaak het leven even tot stilstand brengt. Dan ziet men pas dat er toch een bepaalde verbondenheid moet zijn om een goed leven te hebben en te leiden.
Zodat het leven niet in elkaar valt maar dat men door kan gaan. Iedere obstakel in je leven is een les. Ook daar zijn die woorden voor nodig. Vertrouw in jezelf en je kan het obstakel passeren uit liefde.
Is het leven moeilijk nee.
Men maakt het soms moeilijk.
Is het leven vreugde.
Nee niet altijd daarom kennen we onze emoties.
Is het leven altijd liefde
Ja maar soms is er een spelbreker haat dat je ook moet doorstaan.
Zo zie je alles kent ook een duistere kant en ook die moeten we als men kunnen aanvaarden om verder te kunnen gaan.
Ooit gaan we verder dan 3D en kom je terecht waar alles gelijk en vol liefde heerst.

Lachen, Dol Zijn Op, Leven, Maan, Silhouet, Lijken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

OPLOSSINGEN ZIJN ER NIET ALTIJD TE VINDEN EN MOET MEN VREDE NEMEN MET WAT HET IS

Labyrint, Puzzel, Doolhof, Doel, Weg, Conceptie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VN-Mensenrechtenraad: Detentie, verdwijning en ontwikkeling in Tibet aan de orde gesteld

Tijdens de huidige 48e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève heeft Kai Mueller gevallen van willekeurige detentie en verdwijning van Tibetanen aan de orde gesteld, alsmede mensenrechtenkwesties in verband met het ontwikkelingsbeleid in Tibet. Mueller sprak namens de Helsinki Foundation for Human Rights.

“Tibetanen worden nog steeds willekeurig vastgehouden omdat zij hun religieuze overtuigingen belijden, hun ongenoegen over het regeringsbeleid uiten of opkomen voor hun rechten”, aldus Mueller, die de gevallen van Rinchen Tsultrim, Go Sherab Gyatso en Dorjee Tashi ter sprake bracht. De verblijfplaats van politieke gevangene Go Sherab Gyatso is nog steeds onbekend. Daarnaast is de de zaak van de Tibetaanse zakenman Dorjee Tashi bijzonder zorgwekkend door zijn getuigenis over de martelingen die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft ondergaan.
Kai Mueller nam met grote bezorgdheid nota van berichten over een aanhoudende golf van arrestaties van Tibetanen in de prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in de provincie Sichuan, te midden van een hardhandig optreden van de autoriteiten tegen taalrechten en het bezit van afbeeldingen van de Dalai Lama. De Mensenrechtenraad luisterde naar de verslagen van de VN-werkgroepen inzake willekeurige detentie en inzake gedwongen en onvrijwillige verdwijning.
Met betrekking tot het verslag van de speciale rapporteur over het recht op ontwikkeling legde Mueller namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring af waarin hij de speciale rapporteur en de lidstaten van de Mensenrechtenraad opriep om het project “ontwikkeling” en het recht op ontwikkeling in de context van klimaatmaatregelen met grote omzichtigheid te bezien. Hij merkte op dat het zogenaamde “ontwikkelings-” en “milieubeleid” in de Volksrepubliek China is gebruikt om de lokale Tibetanen hun macht te ontnemen, hulpbronnen te onttrekken en hun lokale omgeving te beschadigen.
Mueller noemde beleidsmaatregelen zoals de privatisering van grasland, de verhuizing van nomaden en de uitbreiding van winningsindustrieën als factoren die de woestijnvorming versnellen. Hij drong er bij de speciale rapporteur en de lidstaten op aan om prioriteit te geven aan de bevordering van fundamentele burger- en politieke rechten, zodat mensen toegang kunnen krijgen tot informatie en kunnen deelnemen aan de besluitvorming over het beleid, en verantwoording en gerechtigheid kunnen eisen, ongeacht of het beleid gericht is op ontwikkeling of op het klimaat.

Verklaringen
Lees de verklaringen van Mueller namens de Helsinki Foundation for Human Rights:

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-mensenrechtenraad-detentie-verdwijning-en-ontwikkeling-in-tibet-aan-de-orde-gesteld/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S |  bol.com

Tibet, milieu en mensenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Samenwerken met China op het gebied van klimaatverandering moet hand in hand gaan met het aanpakken van de mensenrechtenschendingen in Tibet, aldus de International Campaign for Tibet in een schriftelijke getuigenis die vandaag is ingediend bij een hoorzitting van het Congres.

De hoorzitting, “China’s Environmental Challenges and US Responses” was georganiseerd door de Congressional-Executive Commission on China. De hoorzitting werd vanochtend, 21 september 2021, live uitgezonden.
De medevoorzitter van de commissie, Rep. James McGovern, D-Mass, heeft de schriftelijke getuigenis van ICT in het verslag opgenomen.
“Het bereiken van mondiale duurzaamheid – inclusief het vermijden van de ergste gevolgen van klimaatverstoring – betekent dat milieu- en mensenrechten niet langer in gemakzuchtig gescheiden politieke mandjes moeten worden gestopt. De mensenrechtenschendingen van de Chinese regering versterken haar schadelijke milieubeleid en vice-versa.” Aldus ICT in haar getuigenis

Mensenrechten en het milieu
In haar getuigenis legt ICT het verband tussen schending van mensenrechten van het Tibetaanse volk en de vernietiging van de natuurlijke hulpbronnen in Tibet, dat al meer dan 60 jaar op wrede wijze door China wordt bezet.
China heeft bijvoorbeeld duizenden Tibetaanse nomaden gedwongen hun land te verlaten waar hun voorouders generaties lang op duurzame wijze hebben geweid; Tibetaanse milieuactivisten zijn gearresteerd en gemarteld; en de Tibetanen zijn verbannen van hun traditionele boeddhistische religie en cultuur, waarin de nadruk ligt op het beschermen van de natuur en alle levende wezens.
China heeft zijn controle over Tibet ook gebruikt om biologisch rijke Tibetaanse bossen te kappen en om ongebreidelde, vaak ongereguleerde mijnbouw toe te staan die aanzienlijke vervuiling veroorzaakt.
Bovendien bouwt China in hoog tempo nieuwe dammen in Tibet. Tibet is de bron van zes grote rivieren in Azië en voorziet stroomafwaarts bijna 2 miljard mensen van water.
Uit een studie van vorig jaar bleek echter dat China zijn dammen op de Dzachu-rivier in Tibet (elders bekend als de Mekong) gebruikt om de watertoevoer in 2019 te verhinderen, wat bijdraagt tot een verwoestende droogte in Zuidoost-Azië.

Aanbevelingen
ICT doet in haar getuigenis verschillende aanbevelingen, onder meer dat de regering-Biden en het Congres, Tibet moeten betrekken bij de besprekingen met China tijdens de komende VN-conferentie over klimaatverandering (COP26).

“De regering-Biden en het Congres moeten ervoor zorgen dat de milieucrisis in Tibet, o.a. de waterzekerheid en snelle klimaatverandering, wordt besproken op de COP26-bijeenkomst. De regering-Biden zou moeten overwegen een nevenactiviteit te organiseren over het Tibetaanse milieu.” Aldus ICT.
ICT dringt er ook bij de regering op aan om de huidige Amerikaanse wetgeving over Tibet uit te voeren, zoals de Tibetan Policy and Support Act, die eind vorig jaar wet werd.
“De Tibetan Policy and Support Act, die ik met trots heb gesteund, bepaalt het Amerikaanse beleid inzake het milieu en de watervoorraden van het Tibetaanse Plateau.” zei McGovern tijdens de hoorzitting van vandaag. Hij voegde eraan toe dat de wetgeving de minister van Buitenlandse Zaken opdraagt onderzoek in samenwerkingsverband te steunen, de inbreng van Tibetaanse nomaden aan te moedigen en een regionaal kader voor waterzekerheid te bevorderen”.
Een ander stuk wetgeving dat McGovern mede heeft ingediend, de Reciprocal Access to Tibet Act, die in 2018 wet werd, dringt er bij China op aan om Tibet open te stellen voor buitenlandse journalisten, diplomaten en gewone burgers.
“De internationale gemeenschap moet de openstelling van het Tibetaans Plateau voor wetenschappelijk onderzoek bevorderen en de oprichting van een regionale milieuraad faciliteren. In de milieuraad kunnen milieukwesties worden besprokenwaarmee het Hindu-Kush Himalayagebergte en het Tibetaans Plateau worden geconfronteerd.” Aldus ICT.
Tot slot schrijft ICT: “De regering Biden en het Congres moeten milieurechtvaardigheid als fundamenteel mensenrecht opnemen in multinationale en bilaterale verdragen.”

Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting van vandaag uitten verschillende wetgevers en getuigen hun bezorgdheid over het milieubeleid van China in Tibet.
Emily Yeh, hoogleraar geografie aan de Universiteit van Colorado en auteur van “Taming Tibet: Landscape Transformation and the Gift of Chinese Development”, zei dat klimaatverandering door menselijke activiteit een groot probleem is in Tibet. Ze noemde het smelten van de permafrost, het dramatische verlies van grasland en andere uitdagingen.
Yeh zei dat China’s beleidsmaatregelen schadelijk zijn. Ze noemde China’s gedwongen herhuisvesting van Tibetaanse nomaden: “Het wordt een klimaataanpassingsstrategie genoemd, maar steeds meer ecologisch bewijs suggereert dat het niet echt klimaataanpassend is.” Yeh benadrukte ook dat China’s massale bouw van dammen niet koolstofneutraal is, en dat de dammen niet nodig zijn voor energiedoeleinden.
Verschillende leden van het Congres zeiden dat de schendingen van de mensenrechten door China niet los kunnen worden gezien van de bezorgdheid om het milieu.
McGovern merkte op dat Chinese functionarissen hebben gedreigd de samenwerking met de VS op het gebied van klimaatkwesties te staken als de VS kritiek blijft leveren op China’s mensenrechtenschendingen.
De voorzitter van de commissie, Sen. Jeff Merkley, D-Ore, zei dat hij hoopte dat de hoorzitting zal aantonen dat de VS prioriteit kan en moet geven aan zowel klimaatcatie als aan de standvastige verdediging van de mensenrechten.
“We moeten beide doen,” zei Merkley. “We kunnen de mensenrechten niet inruilen voor samenwerking op andere gebieden in de relatie met China.

Lees de getuigenis van ICT.

Bekijk een herhaling van de hoorzitting.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibet-milieu-en-mensenrechten-zijn-onlosmakelijk-met-elkaar-verbonden/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S |  bol.com
deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: