Rusteloze benen, een ondergediagnosticeerde ziekte

Het rusteloze benen syndroom is een veelvoorkomende ziekte, die de kwaliteit van het leven en van de slaap ernstig kan verstoren. Vaak beschouwd als een neurologische aandoening, is RBS tegenwoordig bekend, maar de ziekte blijft toch ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. Wij zetten de diagnostische criteria en de mogelijke behandelingen van het rusteloze benen syndroom voor u op een rijtje.

Rusteloze benen syndroom (RBS)

Het rusteloze benen syndroom treft 8,5% van de bevolking. Als we ons beperken tot de ernstige vormen van de aandoening, gaat het nog over 2% van de bevolking. Die ernstige vormen, die nochtans een zware last betekenen voor het dagelijkse leven, leiden slechts in de helft van de gevallen tot een raadpleging bij de arts, terwijl de patiënt slechts in 5 tot 10% van de gevallen een afspraak maakt bij een neuroloog.

De diagnostische criteria zijn tegenwoordig nochtans duidelijk vastgelegd:

  • een onweerstaanbare drang om de benen te bewegen, dikwijls gepaard gaande met een onaangenaam gevoel in de onderste ledematen;
  • onverwacht opkomen of verergering van deze symptomen in rust of tijdens inactiviteitsperiodes, in het bijzonder wanneer de persoon in kwestie zit of ligt;
  • gedeeltelijke of volledige verbetering van het probleem wanneer bewogen wordt, in het bijzonder tijdens het stappen of bij het doen van rekoefeningen;
  • onverwacht opkomen of verergering van de symptomen komt uitsluitend ’s avonds of ’s nachts voor.

Deze symptomen hebben ernstige gevolgen voor het dagelijkse leven en wegen uiteindelijk zwaar door op maatschappelijke en familiale activiteiten. Het rusteloze benen syndroom veroorzaakt slaapstoornissen, moeilijkheden om in te slapen en men wordt ’s nachts dikwijls wakker, wat dan weer overdag een extreme vermoeidheid en slaperigheid tot gevolg heeft.

De oorzaken van het rusteloze benen syndroom

Er zijn dikwijls familiale antecedenten en verschillende genen zouden een rol spelen.

  • Ook een ijzertekort kan een rol spelen. Daarom moet het ijzergehalte systematisch gecontroleerd worden. Dit is waarschijnlijk de reden waarom het rusteloze benen syndroom vaker voorkomt tijdens de zwangerschap.
  • Sommige ziekten en andere factoren kunnen eveneens het rusteloze benen syndroom veroorzaken: gedialyseerde nierinsufficiëntie, het nemen van sommige geneesmiddelen (selectieve serotonine heropname inhibitoren, neuroleptica, tricyclische antidepressiva), diabetes en neurodegeneratieve ziekten.

Bij de neurodegeneratieve ziekten, is de ziekte van Parkinson een klassieke oorzaak van het rusteloze benen syndroom. De behandeling van de ziekte van Parkinson met het medicijn L-Dopa kan inderdaad de symptomen van het rusteloze benen syndroom verergeren en zou dus op deze manier als katalysator kunnen fungeren van deze aandoening. Op dit ogenblik is er nochtans geen enkel argument dat er zou kunnen op wijzen dat wie het rusteloze benen syndroom heeft, een verhoogd risico heeft om de ziekte van Parkinson te ontwikkelen.

Behandelingen

 

Bij de lichte vormen van het rusteloze benen syndroom, die het dagelijkse leven van de patiënt niet belemmeren, horen eerder hygiënische en dieettips.
Bij de matige tot ernstige vormen van de aandoening, die in Frankrijk alleen al tussen 150.000 en 180.000 patiënten treffen, is een behandeling op basis van geneesmiddelen vereist. Men doet op de eerste plaats beroep op dopaminergische agonisten. Lukt de behandeling niet, dan kan men beroep doen op L-Dopa, een voorloper van dopamine.
Hiermee moet nochtans voorzichtig omgesprongen worden, want deze molecule kan in sommige gevallen de symptomen erger maken. Indien dopamine niet aangewezen lijkt, geen verbetering teweegbrengt of niet goed verdragen wordt, kan men nog altijd zijn toevlucht nemen tot benzodiazepines, opiaten of anticonvulsiemiddelen, en dat zowel in mono- als in polytherapie.
Het arsenaal aan geneesmiddelen voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom is vrij uitgebreid. Aarzel bijgevolg niet om een arts te raadplegen… en panikeer niet wanneer uw arts u doorverwijst naar een neuroloog!

BRON: http://www.e-gezondheid.be/rusteloze-benen-een-ondergediagnosticeerde-ziekte/actueel/1035

We kennen het allemaal wel eens rusteloze benen, toch zijn er die het van ’s morgens tot ’s avonds voelen en zelfs in bed. Dat voor de persoon zeker niet leuk is en soms heel weinig aan te doen.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM