Archive for 25 november 2011


EEN JUISTE BESLISSING

Maak altijd de juiste beslissing dankzij je intuïtie

Sta je voor een moeilijke keuze? Volg je intuïtie, is dan vaak het advies. Maar hoe doe je dat, en valt dat zogenaamde zesde zintuig wel te vertrouwen? Met deze trucjes kan ook jij je intuïtie aanscherpen, zodat keuzes maken een pak makkelijker wordt.

Iedereen heeft een zesde zintuig, wordt weleens gezegd, en op zich is die stelling waar. Hoewel een zesde zintuig vaak als iets sensationeels afgedaan wordt – iedereen denkt dan meteen aan babyfluisteraar Derek Ogilvie of aan een waarzegster die met een glazen bol of een pak kaarten je toekomst voorspelt – verwijst dat zesde zintuig eigenlijk naar je intuïtie, een eigenschap waar we allemaal mee geboren worden. Het woord intuïtie betekent letterlijk ‘naar binnen keren’, en dat is wat je intuïtie je uiteindelijk ook laat doen: ze laat je terugkeren naar de essentie, leert je luisteren naar je hart, naar je innerlijke zintuigen die je als een soort kompas door het leven loodsen en je het gevoel geven ‘Dit is het’.

Weinig spectaculairs aan dus, al moeten we er voor de volledigheid aan toevoegen dat mensen die heel intuïtief zijn soms wel degelijk aura’s kunnen zien, een voorspelling kunnen maken of zelfs in staat zullen zijn om andermans gedachten te lezen.

Waardevolle gave
Waarom de ene mens intuïtief is en de andere dat niet lijkt te zijn, heeft alles met onze opvoeding en cultuur te maken. Kinderen hoor je soms vertellen dat ze de kleur blauw rond iemands hoofd zien, of ze maken gedetailleerde tekeningen van een huis waar ze jaren later ook echt gaan wonen, of ze pikken geluiden op die voor anderen niet te horen zijn. Dergelijke zaken worden door volwassenen meestal genegeerd of als onzin, fantasie of toeval afgedaan, waardoor een kind het uiteindelijk ook afleert om naar z’n intuïtie te luisteren. Jammer, want eigenlijk wordt daarmee een heel waardevolle gave de kop ingedrukt.

Beter is er wel aandacht aan te besteden en het als iets heel normaals te beschouwen – en je kind dus ook niet de stempel van helderziende, indigokind of dergelijke te geven, want zo wordt het juist als abnormaal aanzien – en je kind zijn gave te laten gebruiken. Al kan je je kind wel beter vertellen dat niet iedereen kan wat hij of zij kan en dat niet iedereen het zal kunnen begrijpen, zodat je kind gewapend is tegen mogelijke negatieve reacties.

Wat ook meespeelt in het feit dat we onze intuïtie verliezen, is de realiteit dat we in een maatschappij leven die draait om logische verklaringen, rationeel denken en alles onder controle houden. Op die manier leren we eigenlijk vanzelf af om onze intuïtie te volgen, want die houdt net in dat je de dingen laat gebeuren en er geen enkele controle op uitoefent.

Controleverlies
Nochtans kan onze intuïtie ons veel bijbrengen. Door terug te keren naar onze eigen kern en door weer voeling te krijgen met de intelligentie van ons hart kunnen we kwaliteit aan ons leven toevoegen, en kunnen we het onszelf vooral ook veel makkelijker maken om de juiste weg in het leven te volgen. Wie geleerd heeft om naar zijn intuïtie te luisteren zal namelijk veel makkelijker de goede keuzes maken. Maar hoewel we in theorie dus allemaal over intuïtie beschikken, is er opnieuw toegang toe krijgen lang geen evidentie.

Niet iedereen staat ervoor open om zich weer op zijn innerlijke zintuigen te gaan richten, dikwijls uit afkeer voor het spirituele of uit angst om de controle te verliezen. Wie er met andere woorden van overtuigd is dat het logisch denken de basis is van alles, zal het moeilijk hebben om de intuïtieve vermogens in zichzelf terug te vinden en aan te spreken. Daarnaast is het sowieso niet eenvoudig om vastgeroeste gewoontes en ideeën weer ongedaan te maken, dat doe je niet in een vingerknip.

Bij sommige mensen gebeurt het dat een intuïtieve ervaring hen vanzelf weer bij hun buikgevoel brengt, maar bij velen zal er heel wat training aan te pas komen om dat innerlijke kompas terug te vinden. En zelfs dan blijft het nog de uitdaging om je intuïtieve vermogens te combineren met je rationele – want ook die heb je natuurlijk nodig om je dagelijkse leven te kunnen leiden – en het beste uit beide werelden samen te voegen.

Beide vermogens zullen elkaar immers geregeld tegenspreken: je hart zegt het een, terwijl je hoofd je van iets anders probeert te overtuigen. In zo’n geval de rationele argumenten aan de kant schuiven en toch op je buikgevoel blijven vertrouwen is dan de uitdaging.

Zo leer ook jij je intuïtie volgen
Met deze drie eenvoudige oefeningen kan ook jij je intuïtie leren gebruiken en aanscherpen.

1. Ga zitten en probeer je bewust te worden van al je zintuigen: wat hoor je, wat zie je, wat voel je, wat ruik je, wat proef je? Door bewust stil te staan bij hoe je voeten op de grond staan, hoe de wind waait, hoe de schaduwen bewegen… heb je geen tijd meer om na te denken over welke afspraken er nog in je agenda staan, om stil te staan bij de was of de boodschappen die nog gedaan moeten worden, of om te piekeren, maar kom je automatisch bij het hier en nu uit. Wat gebeurt er nu? Voel ook welke emoties er bij je opkomen, zonder er weliswaar te veel bij stil te staan. Laat ze gewoon opkomen en weer verdwijnen.

2. Zoek je het antwoord op een vraag of sta je voor een belangrijke keuze of beslissing? Ga rustig zitten en probeer gedurende enkele minuten de aandacht van je hersenen naar je hartstreek te verplaatsen. Bij het verplaatsen van je aandacht kan het helpen om je hand op het midden van je borstkas te leggen. Denk aan je vraag of keuze en let op wat er ter hoogte van je hartstreek bij je opkomt: welke gedachten, gevoelens en gewaarwordingen komen naar boven? Doe deze oefening enkele dagen na elkaar en je zal merken dat je denken en voelen in je hartstreek beginnen samen te vallen, waardoor je makkelijker een beslissing zal kunnen nemen.

3. Sta je voor een grote beslissing, bijvoorbeeld al dan niet van job veranderen? Visualiseer dan je mogelijkheden. Schrijf op afzonderlijke bladen papier je verschillende opties op, bijvoorbeeld bij je huidige bedrijf een nieuwe functie gaan uitoefenen, bij een nieuw bedrijf aan de slag gaan, of gewoon je oude job behouden. Leg de drie bladen op de grond en ga ervoor staan. Stap nu naar het papier waarop keuzemogelijkheid één geschreven staat en ga erop staan. Sluit je ogen en voel wat er in je opkomt: welke gevoelens, gedachten of sensaties je in je lichaam voelt bij deze optie. Keer terug naar je startpunt en ga dan op het blad met de tweede keuzemogelijkheid staan. Sta opnieuw stil bij wat je in je lichaam gewaarwordt. Herhaal hetzelfde voor de laatste optie. Door dit patroon enkele keren te doorlopen zal je merken dat je andere gevoelens of beelden krijgt bij de verschillende jobkeuzes, alsof je al weet hoe je je op elke plek zal voelen, hoe het er zal zijn, alsof je er al bent. Het kan een goede leidraad zijn omde knoop uiteindelijk door te hakken.

Met dank aan centrum GEA, erkend vormingscentrum voor communicatie en zelfontplooiing. Voor meer info over opleidingen, trainingen op maat of individuele coaching: www.centrumgea.be

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/680/Intuitie/article/detail/1352964/2011/11/24/Maak-altijd-de-juiste-beslissing-dankzij-je-intuitie.dhtml

Een beslissing nemen of maken kan voor velen soms moeilijk zijn. Toch welke keuze je ook maakt eigenlijk is het altijd een goede alleen zal het nadien aan gevoeld worden dat er soms meer opties waren of konden zijn. Toch zoals de tekst het beschrijft volg je intuitie.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

BELANGRIJK

EEN CITAAT OM EROP NA TE DENKEN.

WAT IS BELANGRIJK IN HET LEVEN?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: