Archive for december, 2011


LAATSTE

HET LAATSTE CITAAT VOOR DIT JAAR.

SOMS MOET MEN DINGEN VAARWEL ZEGGEN EN KOMEN ANDERE DINGEN IN DE PLAATS. NET ZOALS WE NU HET JAAR 2011 GAAN VERLATEN OM HET ANDERE JAAR TE GEMOED TE GAAN 2012

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

BEGIN

EEN EINDE IS NOOIT IETS DAT STIL VALT ER IS ALTIJD EEN NIEUW BEGIN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

WAARDE

Gisteren las en hoorde ik deze uitspraak. Die ik een beetje aangepast heb

Sometimes suffer, leading to a good value
SOMS KAN LIJDEN, LEIDEN TOT EEN MOOIE WAARDE.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

OCHTENDHUMEUR

Last van een ochtendhumeur?

 

De morgenstond heeft niet voor iedereen goud in de mond. Wat doe je met een ochtendhumeur? En misschien nog belangrijker: wat doe je met het ochtendhumeur van je partner of kind?

In een stille lijn van je bed naar de badkamer naar de buitendeur. Een grom als antwoord op een goedemorgen. En zelfs dat kost al moeite… We weten allemaal wat een ochtendhumeur inhoudt. Als we het niet zelf hebben, dan wel omdat we er ’s morgens vroeg bij collega’s of gezinsleden mee geconfronteerd worden. Maar wat maakt dat sommigen ’s morgens zo zelden aanspreekbaar of genietbaar zijn?

Slaapdronken of slechtgezind?
‘Er zijn drie factoren die kunnen bijdragen tot een ochtendhumeur’, vertelt professor Gerard Kerkhof, slaapdeskundige aan de Universiteit Amsterdam. ‘De eerste is onze biologische klok. Een paar uur voor die klok zegt dat we moeten opstaan, begint ons lichaam met het aanmaken van cortisol en andere hormonen die een invloed hebben op onze stemming en op hoe wakker we ons voelen. Als je vroeger opstaat dan voor jou het biologisch optimale moment is – als er bijvoorbeeld nog niet voldoende cortisol aangemaakt is – dan voel je dat ook. En we hebben jammer genoeg meestal niet de keuze om pas op te staan als onze biologische klok daar ook klaar voor is.’

Daaraan gekoppeld hebben we allemaal dagvariaties in onze stemming. We voelen ons niet altijd even vrolijk of verdrietig. Ook niet één dag lang. Samen met een biologische klok die wat ‘achter’ hinkt, kan dit zorgen voor een slechter humeur ’s morgens. Ten derde is er wat in het Engels sleep inertia genoemd wordt. ‘Je zou het kunnen vertalen als slaapdronkenschap. Vooral als je uit een diepe slaap wakker wordt, kan het even duren voor je brein optimaal functioneert. Dit varieert van een aantal minuten tot een halfuur. Sommige mensen hebben dus letterlijk gewoon meer tijd nodig om wakker te worden. En je doet hen noch jezelf een plezier als je op zo’n moment meer van hen verwacht dan waar ze al toe in staat zijn.’

Deze drie factoren kunnen elkaar versterken: een uitgesproken avondmens die echt wel een halfuur nodig heeft om wakker te worden en wiens dagvariatie nogal vaak een dipje met zich meebrengt ’s morgens… Zo iemand laat je ’s morgens beter zo veel mogelijk met rust.

Kleine kinderen = groot ochtendhumeur
‘Er zijn groepen die een grotere kans hebben op een ochtendhumeur omdat de omstandigheden waarin ze leven dat versterken’, weet professor Kerkhof. ‘De kwaliteit van je slaap is erg belangrijk, het is immers niet hoelang je slaapt maar wel hoe goed je slaapt wat bepaalt of je ’s morgens ook uitgerust bent. Kleine kinderen zorgen bijvoorbeeld voor een onderbroken nachtrust, dus je bent al minder goed uitgerust ’s morgens. Als je er dan ook nog eens vroeger uit moet dan je gewoon was, zal dat de kans op een ochtendhumeur nog versterken.

Bovendien hebben jonge ouders ook heel vaak een hectische ochtendroutine. Ze hebben niet de tijd om het rustig aan te doen. Kinderen moeten immers geholpen worden ’s morgens en naar opvang en school gebracht worden. Je moet met je slaapdronken hoofd meteen van alles gaan regelen en dat komt je humeur evenmin ten goede.’

Ook ritmeverstoring kan een ochtendhumeur in de hand werken. Mensen die in ploegen werken en voortdurend schuiven met hun biologische klok, beïnvloeden de kwaliteit van hun slaap behoorlijk nadelig. En dan loert dat ochtendhumeur opnieuw om de hoek.

Genetische klok
Je biologische klok is in zekere mate genetisch bepaald. De een is meer een ochtendmens die ’s morgens zijn bed bijna uit springt en meteen de hele wereld aankan, de ander meer een avondmens die zijn tijd nodig heeft om in de voormiddag op temperatuur te komen. ‘Maar de meeste mensen zijn ‘gewoon mensen”, benadrukt professor Kerkhof. ‘Ze kunnen in meerdere of mindere mate last hebben van een ochtendhumeur. Want het is niet zo dat iemand altijd last zal hebben van een ochtendhumeur. De ene zal het ook echt hinderlijk vinden terwijl iemand anders, die mogelijk even slechtgehumeurd is ’s morgens, dat misschien eerder zal ervaren als iets wat nu eenmaal bij hem hoort ’s ochtends.’

Het goede nieuws is dat we met het ouder worden meer kenmerken krijgen van een ochtendmens. Vijfenvijftig jaar blijkt daarbij een keerpunt te zijn. Vooral mannelijke vijfenvijftigplussers worden met een aanzienlijk beter humeur wakker. ‘Bij vrouwen merken we dat ze bij het ouder worden soms net gaan klagen dat ze slechter slapen. Die slaapkwaliteit speelt dan weer een rol bij de stemming bij het ontwaken’, aldus professor Kerkhof.

Dit doe je eraan
Al wil het voorgaande niet zeggen dat je een ochtendhumeur dus alleen maar kan ‘ondergaan’. Er is een duidelijke genetische factor die mee je biologische klok bepaalt. Maar gewenning speelt ook een grote rol. Je kan jezelf leren om je biologische klok wat te vervroegen, bijvoorbeeld. Door langzaamaan telkens wat vroeger op te staan. Daarbij probeer je je lichaam (en je biologische klok) ook zo veel mogelijk signalen te geven dat het nu tijd is om wakker te worden. ‘De invloed van licht is heel belangrijk’, weet professor Kerkhof. ‘De verhoging van de lichtintensiteit heeft een heel positief effect op de stemming dat je al na twee minuten merkt. Probeer dus meteen bij het opstaan zo veel mogelijk daglicht binnen te laten. Laat naar bed gaan kan je dus ook enigszins ‘corrigeren’ door de gordijnen open te laten en zo gebruik te maken van lichtblootstelling. Het werkt in op je biologische klok en op je humeur.’

Er zijn tegenwoordig wekkers op de markt die je met licht wakker maken, die kunnen een slimme investering vormen als met de gordijnen open slapen voor jou toch een stap te ver is. Zorg ook dat je snel wakker wordt, zodat je slaapdronkenheid zo snel mogelijk verdwijnt. Blijf dus geen halfuur in je bed liggen om wakker te worden. Doe meteen de gordijnen open, zet de wekker zo dat je uit je bed moet komen om hem af te zetten. Het zijn allemaal kleine dingen die samen wel een groot verschil kunnen maken. Net zoals een frisse douche nemen, de radio aanzetten…

Veel mensen hebben hun koffie ’s morgens nodig omdat de cafeïne hun lichaam duidelijk signaleert dat het wakker moet worden. En daar gaat het om: duidelijke signalen doorgeven aan je lichaam. Sla ook nooit je ontbijt over. Je lichaam heeft na de slaap behoefte aan voedingstoffen, anders pleeg je roofbouw. En dat zal je humeur uiteindelijk ook niet ten goede komen.

Samenleven met een ochtendhumeur
Dat je zelf geen ochtendhumeur hebt, betekent niet dat je er niet onder te lijden kan hebben. Als partner kan je bij mensen die echt last hebben van een ochtendhumeur beter wat uit de buurt blijven ’s morgens en zeker niet overdrijven met prikkels in de hoop hen zo sneller ‘wakker’ te krijgen. Want dat werkt averechts. Zet de radio dus niet te luid, zorg dat de boel ’s morgens soepel loopt en er al geen problemen opgelost moeten worden van zodra je een voet uit bed gezet hebt.

Professor Kerkhof: ‘Slaapdronkenheid is iets waar je rekening mee moet houden. De kans dat je ’s morgens fouten maakt is dan simpelweg groter. Je moet iemand op zo’n moment dus niet vragen de spreekwoordelijke draad door de naald te steken.’ Al wil dat natuurlijk ook niet zeggen dat de partner met het ochtendhumeur van alles gevrijwaard moet worden. Hij of zij kan ’s avonds de ontbijttafel al dekken en de broodlunch voor de volgende dag al smeren. Kleren voor de volgende dag kunnen ook ’s avonds al gekozen en klaargelegd worden.

En een vast plekje hebben voor dingen als sleutels, zodat niemand daar ’s morgens naar moet lopen zoeken, kan wonderen verrichten. Als je van jezelf weet dat je het prettig vindt dat de zaken ’s morgens soepel verlopen volgens een vaste routine, en dat het nodig is dat je op tijd de deur uit kan om de dag rustig te overdenken voor je er ook werkelijk aan begint, neem daar dan ook zelf de verantwoordelijkheid voor op. Het maakt bovendien dat je beter zal kunnen slapen. Want je weet dat je niet meer moet piekeren, dat je de volgende morgen met een fris hoofd nog de tijd zal hebben om de dingen te overdenken. En daarmee is die mogelijke dip ’s avonds misschien ook meteen voorkomen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1367609/2011/12/28/Last-van-een-ochtendhumeur.dhtml

Vele mensen kampen ermee en weten daar ook perfect mee om te gaan. sommigen staan soms zelfs vroeger op als de andere gezinsleden. Maar mensen die niet anders kunnen dan met hun humeur het ’s morgens te delen is het soms van belang om het gewoon aan te geven. Op een moment dat er begrip voor getoond wordt zal men je dan ook een tijdje me rust laten om zo helemaal je humeur op te krikken en mee te doen met de anderen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Mannen met borstkanker

Wiebren Tjalma, gynaecologisch oncoloog en borstchirurg, UZA: ‘Mannelijke borstkanker is eerder zeldzaam, van alle borstkankergevallen is slechts 0,9 % mannelijk.’ ‘Doordat ze zo weinig voorkomt, is de ziekte bij mannen ook niet zo bekend en wordt ze vaak pas in een later stadium ontdekt. Bij maar liefst 40 % van de mannen bevindt de kanker zich al in een gevorderd stadium, wat maakt dat de overlevingskansen lager liggen.’

‘Mannen kunnen zelf hun borst onderzoeken. Merken ze een voelbaar letsel op achter de tepel, hebben ze last van borstpijn of is de ene borst plots groter dan de andere? De tepel zendt signalen uit door middel van intrekking, ontstekingen of bloedingen en ook een vergrote okselklier moet onderzocht worden.’

‘Risicofactoren bij mannen zijn een hormonaal onevenwicht met een teveel aan oestrogeen en een tekort aan testosteron. Dit kan veroorzaakt worden door testikelverwondingen, leverziekten of -beschadiging en obesitas. Ook erfelijkheid speelt een rol in de ontwikkeling van borstkanker bij mannen. Bij 20 % van de mannelijke borstkankergevallen is er een familiale geschiedenis van kanker.’

‘Naast deze factoren zijn er ook mannen die borstkanker ontwikkelen na lange blootstelling aan hitte en elektromagnetische straling, zoals staalwerkers of wie werkt bij hoogovens. De hitte kan immers leiden tot testiculair falen, wat zorgt voor een verlaagd testosterongehalte en een hogere oestrogeenconcentratie.’

‘Mannen die geconfronteerd worden met borstkanker zouden het advies moeten krijgen zich genetisch te laten testen, aangezien 6 % drager is van een erfelijke afwijking.’

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/82/Borstkanker/article/detail/1367636/2011/12/28/Mannen-met-borstkanker.dhtml

WINTERTENEN

SOS wintertenen

Jeukende, brandende en pijnlijke tenen of vingers. Voor veel mensen zijn de wintermaanden geen lachertje. Wij polsten bij dermatologe Petra De Haes van het UZ Leuven hoe je deze lastige kwaal het best aanpakt.

Petra De Haes, dermatologe UZ Leuven: ‘Bij tachtig procent van de patiënten worden wintertenen of -vingers veroorzaakt door een probleem van de bloedvaten die te gevoelig reageren op kleine temperatuurverschillen. Bij extreme koude zal iedereen weleens last hebben van een tinteling, maar bij deze mensen trekken de bloedvaten te snel samen. Sommige patiënten krijgen zelfs last wanneer ze in de zomer door de gekoelde zuivel- of fruitafdeling van de supermarkt lopen.’

‘Het probleem ontstaat doordat ons lichaam bij koude eerst de centrale organen wil beschermen, met andere woorden: voldoende verwarmen. Als een natuurlijke reflex gaat het dan de kleinere bloedvaten samentrekken, zodat het hart en de hersenen zeker voldoende bloed krijgen. Als gevolg van dit samentrekken ontstaan er koudebulten. De tenen, vingers, oorranden en soms zelfs billen kunnen dan paars uitslaan. Er ontstaan pijnlijke bulten die kunnen jeuken, steken en vaak ook echt pijn doen. In sommige gevallen gaat het probleem zo ver dat er zelfs blaren en wondjes ontstaan. Deze vorm komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vooral jonge vrouwen hebben hier last van. In veel gevallen verbeteren de klachten met het ouder worden.’

‘Vooral bij mannen, of vrouwen die pas op latere leeftijd last krijgen van koudebulten, moeten we toch verder kijken of er geen onderliggend probleem is. In sommige gevallen zijn de koudebulten een secundaire aandoening, als gevolg van iets in het bloed dat de circulatie beïnvloedt. Zo kan het gaan om een eerste teken van bepaalde systeemziekten zoals reuma. Anderen hebben dan weer last van bepaalde eiwitten – de zogenaamde cryoglobulines of koude agglutininen – die gaan samenklitten bij koude. Dit zorgt voor opstoppingen in de kleinere bloedvaten, wat slecht is voor de bloedcirculatie.’

Zo ga je te werk!

Verwarm je lichaam
‘In de winter zullen we al snel handen en voeten lekker warm aankleden, maar veel mensen vergeten weleens om ook de centrale delen van het lichaam goed te verwarmen. Toch is dit een eerste belangrijke stap in de preventie tegen koudebulten. Je lichaam heeft immers de reflex om de centrale delen warm te houden, waardoor het net de kleine bloedvaten gaat afsluiten. Als jij je lichaam al warm aankleedt, bijvoorbeeld met thermisch ondergoed of door voldoende laagjes, zal je lichaam minder snel de behoefte voelen om kleinere bloedvaten samen te trekken. Verwarm je ook binnenin, drink regelmatig iets warms.’

Continu warm
‘Je moet je lichaam niet enkel warm houden, je moet er ook voor zorgen dat die warmte continu is. Wie op een lekker warm kantoor werkt, zal binnen geen last hebben van koude, maar mensen in een magazijn of supermarkt moeten ook tijdens hun werk de handen en voeten goed warm houden, bijvoorbeeld met dunne katoenen handschoenen.’

Kies voor outdoormateriaal
‘Om je handen en voeten buiten warm te houden, bestaan er tal van mogelijkheden. Bijvoorbeeld elektrische handschoenen en sokken, maar hier is lang niet iedereen fan van. Deze geven immers kortstondig enorme warmte. Ik raad patiënten eerder outdoormateriaal aan. Dit vind je in de betere fietsenwinkels, paardrijdwinkels, of bij het kampeermateriaal. Ga bijvoorbeeld eens een kijkje nemen bij A.S. Adventure. Dikke skihandschoenen laat je beter links liggen, deze zijn vaak te dik en stijf om nog vlot te kunnen bewegen.’

Sokken in de handtas
‘Kies voor een doorlatende, niet te strakke sok om het zweten te vermijden. Wie last heeft van zweetvoeten kan het best een extra paar sokken in de handtas stoppen en ’s middags even van sokken wisselen of een antizweetcrème gebruiken.’

Goede huidverzorging
‘Je huid krijgt in de winter – en zeker bij koudebulten – heel wat te verduren, probeer ze daarom ook optimaal te verzorgen. Gebruik dagelijks een goede hand- en voetencrème.’

Ontsteking wegnemen
‘Wanneer de preventieve middelen niet helpen en de bulten te pijnlijk zijn, wordt er een cortisonezalf voorgeschreven om ’s avonds te gebruiken. Deze zalf heeft geen invloed op het samentrekken van de bloedvaten, maar zal wel de ontsteking wegnemen. Dit is echter een noodoplossing voor moeilijke periodes, deze zalf heel de winter door gebruiken doe je beter niet. De cortisone maakt de huid immers dun, waardoor je andere problemen kan krijgen.’

Vaten verwijden
‘Bij zeer zware gevallen wordt er weleens overgegaan op vaatverwijdende medicatie. De meeste patiënten zijn echter jonge vrouwen die vaak al een lage bloeddruk hebben en die door deze medicatie zullen flauwvallen of duizelig worden. Bij hen proberen we dit dan ook zo vaak mogelijk te vermijden.’

Dit doe je beter niet!

Naar de verwarming snellen
‘Een winterwandeling kan deugd doen, maar vooral ook erg koud en pijnlijk zijn wanneer je last hebt van koudebulten. Hou echter in je achterhoofd dat koudebulten veroorzaakt worden door temperatuurverschillen. Meteen na een koude wandeling je handen opwarmen aan de verwarming is dus geen goed idee. Door de warmte zullen je dichtgetrokken bloedvaten immers aan een te snel tempo opengaan, waardoor er plots heel veel bloed kan doorstromen, wat een stekend en prikkend gevoel geeft.’

Wisselbad nemen
‘Sommige mensen willen hun bloedcirculatie stimuleren door een wisselbad te nemen, maar bij koudebulten is dit eerder af te raden. Ook hier zal het grote temperatuurverschil net meer problemen veroorzaken.’

Te warm aankleden
‘Let er ook op dat je je voeten niet te warm aankleedt zodat ze gaan zweten. Zweten is immers verdamping, je voeten koelen dan met andere woorden af. Heb je last van zweetvoeten? Neem dan steeds een extra paar sokken mee zodat je kan wisselen.’

Een laagje vaseline
‘Sommige mensen vetten hun voeten in met vaseline, als een soort beschermlaagje tegen de koude. Het idee hierachter is niet slecht, maar in realiteit zorgt dit laagje vaseline in sokken en schoenen voor verweking en kloofjes. Daarom laat je je voeten beter droog.’

Te nauwe schoentjes
‘Zorg ervoor dat je zeker geen te nauwe schoenen draagt. Te krappe schoenen verhinderen immers de bloedcirculatie. Het materiaal van de schoen heeft niet zoveel invloed. Een lederen schoen zal het zweten wel tegengaan, maar geeft niet zoveel warmte. Opteer in dit geval voor een paar goed verluchtende sokken.’

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/191/Wintertenen/article/detail/1367080/2011/12/28/SOS-wintertenen.dhtml

Zeker in de winter vragen je voeten en je tenen ook de nodige behandelingen. Dat maakt dat je ze ook goed moet verzorgen wil je geen problemen krijgen. Zeker met mensen met een moeilijke bloedcirculatie moeten er helemaal aandacht aan besteden. Velen houden dan ook graag van vloerverwarming, maar dan mogen we ook weer niet vergeten dat we altijd onder een bepaalde temperatuur blijven staan dat ook weer niet goed is voor de gezondheid.
Daarom mensen toch belangrijk dat je ook de aandacht aan de kleine dingen van het lichaam aandacht geeft.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

PERFECT

HET PERFECTE VIND JE NOOIT.
GA ER OOK NIET NAAR OPZOEK, OF PROBEER HET NOOIT TE ZIJN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Een persoon en zijn/haar kleding.

We weten allemaal dat kleding belangrijk is. Voor ons te beschermen tegen de natuur elementen. Maar ook zal kleding ons beschermen tegen het bekijken van ons lichaam. Met kleding spelen we, en laten we veel of weinig van ons lichaam zien. We laten eigenlijk ook zien hoe onze stemming is en hoe we ons voelen. In de winter zullen we ons heel goed inpakken, in de zomer zullen we dan weer meer van ons lichaam vrij geven. In de winter en herfst zullen we meer donkeren en grijze tinten dragen, in de zomen en lente komen dan weer de kleuren meer naar boven. Natuurlijk als we niet mode gezind zijn. Maar dan nog zijn het in de winter en herfst neutrale kleuren die we gaan dragen.
Ook als we ergens heen gaan zal onze kleding vertellen hoe we ons voelen. Het heeft allemaal te maken met de kleur en de gekozen kleding. Ook aan de kleding kan je merken hoe open of gesloten iemand is.
Als we nu even terug gaan naar de gekozen kleding en de kleur.
Dan kunnen me opmerken als we donkere tinten gebruiken zonder accessoires of andere kleuren te combineren dat we innerlijk een gesloten type kunnen zijn. Draagt een vrouw heel veel broeken is het een teken dat deze krachtig in haar zelf geloofd en staat. Draagt ze geregeld een rok en laat ze iets van haar benen zien, stelt ze zich open voor bepaalde dingen van het leven. Hier komt dan nog bij hoe de houding van de benen is als ze staat, praat, loopt of zit. Dit is evenredig bij een man, hou deze staat, praat of loopt. Ook hoe zijn kleding is nonchalant of gewoon deftig. Want ook hier is veel van af te leiden. Als de vrouw of de man redelijk iets laat zien van het bovenlichaam is het een teken dat deze graag wilt praten of dat deze graag gezien wordt. Maar ook dat deze openstaat voor anderen. We mogen niet vergeten de eerste indruk als we iemand zien is het gezicht. Daar zal dan ook onbewust enkele seconde naar gezien worden. Dan gaan de ogen verder over heel het lichaam. De ogen zullen dan ook stoppen bij de lichaamsdelen die zichtbaar zijn.
Zoals: schouders, diepe decote, armen, handen, benen en voeten.
Zo zal de andere persoon zijn eerste indruk vastleggen.
Wat nooit bedekt wordt en waar toch heel veel aandacht naar toe gaat, is het gezicht. Vrouwen maken zich dan ’s morgens wel op om naar buiten te gaan, nu in deze tijd zijn het ook mannen die meer aan hun gezicht gaan doen. Maar ook hier mogen we niet vergeten dat naturel nog altijd het mooiste is. Want zo zou je wel een ander op een verkeerd been kunnen zetten en nadien toch wat emoties kunnen voelen. Wat daarin in eerste instantie heel hard opvalt zijn de ogen. De ogen zijn een boekdeel van jezelf, ze spreken dan ook voor jezelf. Vrouwen die een naturel gezicht hebben en die durven buitenkomen zonder make-up dat zijn vrouwen waar eigenlijk heel veel respect voor is. Maak het maar mee als man he, je leert een vrouw kennen je doet het nachtje ermee door maar ’s morgens ga je ervan lopen omdat je een angst over je moet laten komen. Mannen ook weer iets om over na te denken.
Toch een vrouw die haar ogen even iets naar voren brengt met een lijntje en dergelijke laat ook gelijk het gezichtsveld van de ander er naar toe leiden. Ogen ze zijn zo mooi en hebben zoveel te vertellen.
http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1354842/2011/11/28/Rara-waar-kijkt-u-eerst-naar.dhtml
Zo heb je dan nog lichaamsdelen die heel veel kunnen vertellen. Handen voeten benen en dan voornamelijk de kuiten. Allemaal lichaamsdelen die als men ze ziet iets persoonlijks delen met de ander.
Kleur laat dan weer ons gevoel zien. Maar een belangrijke kleur waar altijd naar gekeken wordt als men het draagt is rood. Rood is vuur passie maar ook uitdagend en speelt zelfs een tikkeltje sensueel. Zachte tinten van kleur zal ook gezien worden als een rustig type.
In de zomer dat de slippers aan de voeten komen zijn er heel veel die daar hun oog laten opvallen, en de voeten en tenen heel hard als aantrekkingspunt zien. Door de nagel tenen die in een kleur zijn of zelfs hoe de persoon deze als ieder deel van het lichaam toch goed verzorgd. Er wordt dan gezien naar het gezicht het lichaam wordt eigenlijk overgeslagen en de voeten worden als symbool gezien. Hoe mooier voeten en handen zijn hoe meer de persoon gezien zal worden. Tot zelfs respect kan afdwingen.
Daar staan we dus allemaal niet bij stil.
Eigenlijk als we kijken naar de oudheid dan merken we op dat in bepaalde culturen alleen het nodige bedekt is, en waar er eigenlijk niet echt kleur in de kleding zit. Ook dat heeft een voordeel want niemand zag nog naar de ander. Het was gewoon normaal.
Toch zijn er momenten dat we uit de kleren gaan.
Om ons om te kleden voor iets
Om ons te wassen
Om iets te beleven zoals sport doen
Of natuurlijk om te slapen
Als we dan kijken hoe we ons zelf behandelen en hoe we onze kleding soms behandelen dan is het toch van belang om daar aandacht ook aan te geven. Zodat de kleding zijn kleur behoud dat het dat zachte gevoel behoud en dat het een goed geurtje heeft als men het draagt. Want zeg nu zelf, het eerst wat de neus van de ander ruikt is de geur en als die niet goed is dan kan het allemaal stoppen.
Als we dan nog even overgaan op het laatste stukje het slapen gaan. Op dat moment zal het lichaam niet veel of bijna niets aan hebben. Dat maakt dat we eigenlijk heel zwak staan. Daarom zijn er ook mensen en die mogen we niet vergeten die altijd het licht uit zullen doen tot ze in bed liggen. Zodat er zo weinig mogelijk gezien kan worden. Hier speelt heel veel gevoel een rol, dat maakt dat mensen soms zich niet goed voelen als ze helemaal naakt staan of juist dat bedekken wat voor hen een goed gevoel geven. Zo zie je eigenlijk dat veel te maken heeft met gevoel, ook onze kleding dat we dragen maar ook ons naakt lichaam.
Als we ons niet goed in ons vel voelen zullen we dan zoals in de tekst laten merken aan onze kleding, maar zullen we dat ook merken als we ons uit moeten kleden.

Psychologisch gezien is het altijd belangrijk om je goed te voelen ongeacht in welke omstandigheden. En zo merk je dat je dit door kleding soms ook duidelijk laat zien en blijken. Kleuren spelen dan een heel belangrijke rol, om je zo te laten zien wie je bent.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

MENSEN WANDELEN IN HET BOS ZIEN EN VOELEN.
MENSEN WANDELEN EN KOMEN OP EEN MOMENT DIE TERUG TEGEN VANUIT HET VERLEDEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

SEKSDROMEN

De vaakst voorkomende seksdromen verklaard

Een onverwachte bedpartner die opduikt in je nachtelijke fantasieën betekent niet altijd wat je denkt. Je moet niet meteen panikeren dat je ontrouw wil zijn wanneer je van iemand anders droomt. Het is wel een teken van wat er in je geest omgaat.

Huwelijkstherapeut Sharon Gilchrest O’Neill zegt dat we heel wat kunnen leren van onze dromen. “Het kan erop duiden dat je iets mist in je leven of het kan wijzen op een probleem in je relatie waar je liever niet aan denkt.” 

Overste

Het is niet omdat je droomde dat je met je baas seks had in de kopieerruimte dat je dit ook echt wil doen, aldus droomexperte Lauri Quinn Loewenberg. “Dit bewijst wel dat je assertiever en meer autoritair wil zijn. Een andere vaak voorkomende droom is seks met een collega. Vaak gaat het om iemand waar je nog nooit eerder aan had gedacht of toch niet op die manier. Deze mensen hebben wel vaak een eigenschap die je bewondert of zelfs benijdt. Je wil niet de collega zelf, maar een van zijn karaktertrekken.”

Ex

Dromen van seks met je ex kan de manier zijn waarop je hersenen emoties verwerken, zeker wanneer jij nog steeds gevoelens hebt voor je voormalige partner. Nog vaker geeft de droom je inzicht in je huidige relatie. Je ex duikt regelmatig op wanneer je huidige relatie een routine is en je nood hebt aan meer passie. 

Onbekende

Seks met een vreemde lijkt erg kinky, maar de persoon in je droom ben je eigenlijk zelf. Als je onlangs iets hebt overwonnen waar je veel moed of sterkte voor nodig had, dan staat de knapperd in je droom voor het feit dat je trots bent op je verwezenlijkingen. Als de persoon een celeb is, kun je afvragen welke karaktereigenschappen je gemeen hebt met deze ster.

Verboden seks

In het echte leven zou je nooit seks hebben met de beste vriend van je geliefde, maar je droomt er wel over. Dit kan komen doordat je jaloers bent op een karaktertrek van hem. Of is de persoon in je droom bijvoorbeeld erg attent, iets wat je partner niet is. De droom kan je helpen een gesprek te houden met je partner, zodat hij beter kan inspelen op wat je nodig hebt.

Met een vrouw

Het is niet omdat je in je droom seks hebt met een vrouw, dat je plots lesbisch bent geworden. Dit komt erg vaak tijdens de zwangerschap voor, omdat je lichaam dan in vrouwelijke modus staat. Als dit hebt meegemaakt, denk dan terug aan wat je de dag ervoor hebt gedaan. Als dit erg vrouwelijke dingen zijn, als het verzorgen van een ziek kind, is dit eerder een viering van je verwezenlijkingen.

Creëer dus geen stress door een droom erg letterlijk te nemen. Dit toont wel aan dat er iets op til staat in je leven, het is geen teken van een stiekeme verliefdheid.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/595/Fantasieen/article/detail/1368609/2011/12/26/De-vaakst-voorkomende-seksdromen-verklaard.dhtml

Mensen het is niet altijd zo als je over seks droomt dat je iets mist of met die iets wilt hebben in het leven. De tekst is dan ook goed geschreven om toch al een lichtpuntje te laten zien.
Men mag nooit vergeten dat seksdromen meestal met bepaalde gevoelens te maken heeft. En het is juist deze te doorgronden om het inzicht van je droom te zien. Wel kan het wel nuttig zijn als je in een relatie zit er soms over te praten met je partner. De seksdromen komen evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: