Mysterie stenen beelden op Paaseiland ontrafeld: ze moesten vruchtbaarheid van bodem stimuleren

Afbeeldingsresultaat voor paaseiland

De mysterieuze moai, het zou een Suske & Wiske-album kunnen zijn. Maar de stenen beelden op Paaseiland zijn géén stripfiguren: ze bestaan écht. Ze werden vermoedelijk tussen de elfde en zeventiende eeuw geboetseerd. Waarom, dat houdt wetenschappers al jaren bezig. Een nieuwe ontdekking uit de recentste studie staaft de hypothese van bodemvruchtbaarheid.

Het nieuwe onderzoek werd geleid door Jo Anne Van Tilburg van de University of California in Los Angeles en teves directeur van het Easter Island Statue Project. Zij werkt al dertig jaar op het afgelegen Polynesische eiland, op zo’n 3.000 km van de Chileense kust.

Haar team bestudeerde twee van de meer dan duizend monolithische beelden in het oosten van Paaseiland of Rapa Nui. Beide moai werden in een periode van vijf jaar opgegraven in de steengroeve Rano Raraku, waar 95 procent van de beelden uitgehouwen zijn. Ze dateren volgens Van Tilburg van ergens tussen 1510 en 1645 – vijftig jaar later stopte de productie door contacten met het westen. De focus lag op moai RR-0001-156, een van de enige drie op het hele eiland die versierd waren met een reeks samenhangende rotstekeningmotieven.

Hoewel ze helemaal niet focuste op de vruchtbaarheid van de grond, liet Van Tilburg toch uit nieuwsgierigheid bodemstalen nauwkeurig onderzoeken. Uit de analyse bleek dat de bodem van Rano Raraku de vruchtbaarste op heel Paaseiland was. Meer nog: het delven zelf van de vulkanische steen zou, in combinatie met de aanwezigheid van een zoetwaterbron, hebben bijgedragen tot de vruchtbaarheid. De constante aanvoer van stukjes grondgesteente zorgde mee voor een natuurlijke bemesting van de bodem die al rijk aan klei was. Er werden in het gebied sporen gevonden voor de aanwezigheid van voedsel als zoete aardappel, fleskalebas, bananen en taro.

De moai op Paaseiland werden van de elfde tot de zeventiende eeuw gemaakt in opdracht van de heersende elite. De eilandbewoners geloofden dat de monolitische torso’s de landbouwfertiliteit zouden verhogen en dus ook de cruciale voedselvoorraden. Dat is de stelling van het nieuwe onderzoek, dat gepubliceerd werd in de Journal of Archaeological Science.

De vruchtbaarheid van de bodem werd al veel langer geopperd als reden voor de aanwezigheid van de moai’s op Paaseiland. Van Tilburg beweert nu ook wetenschappelijk bewijs te hebben gevonden dankzij de analyse van bodemstalen uit de voormalige steengroeve, die ook een vruchtbaar landbouwgebied bleek te zijn.

De twee opgegraven moai waren rechtopstaande standbeelden. Het ene stond op een voetstuk, het andere was ingebed in de grond. Dat wijst erop dat ze op hun plaats moesten blijven. “Dit onderzoek gaat radicaal in tegen de idee dat alle standbeelden van Rano Raraku gewoon wachtten om te worden getransporteerd”, aldus Van Tilburg. “Dat betekent dat deze en waarschijnlijk ook andere rechtopstaande moai in Rano Raraku daar werden gehouden om de heiligheid van de groeve zelf te waarborgen. De moai stonden centraal in het vruchtbaarheidsidee, en in het geloof van Rapanui dat hun aanwezigheid hier de landbouwproductie van voedsel stimuleerde.”

De ploeg wetenschappers onderzoekt nu ook nog verder de artistieke inkervingen in de enige drie beelden op Paaseiland die ze bevatten.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/mysterie-stenen-beelden-op-paaseiland-ontrafeld-ze-moesten-vruchtbaarheid-van-bodem-stimuleren~a1dae13d/

Dit zal altijd een mysterie blijven net als veel andere beelden en plaatsen. Men zal altijd een mening kunnen geven maar de echte waarheid zal moeilijk achterhaald kunnen worden. Ook deze die denken het te weten gaan maar af op hun denk wijze en gevoel.

Afbeeldingsresultaat voor paaseiland

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Advertentie