Tag Archive: moai


Mysterie stenen beelden op Paaseiland ontrafeld: ze moesten vruchtbaarheid van bodem stimuleren

Afbeeldingsresultaat voor paaseiland

De mysterieuze moai, het zou een Suske & Wiske-album kunnen zijn. Maar de stenen beelden op Paaseiland zijn géén stripfiguren: ze bestaan écht. Ze werden vermoedelijk tussen de elfde en zeventiende eeuw geboetseerd. Waarom, dat houdt wetenschappers al jaren bezig. Een nieuwe ontdekking uit de recentste studie staaft de hypothese van bodemvruchtbaarheid.

Het nieuwe onderzoek werd geleid door Jo Anne Van Tilburg van de University of California in Los Angeles en teves directeur van het Easter Island Statue Project. Zij werkt al dertig jaar op het afgelegen Polynesische eiland, op zo’n 3.000 km van de Chileense kust.

Haar team bestudeerde twee van de meer dan duizend monolithische beelden in het oosten van Paaseiland of Rapa Nui. Beide moai werden in een periode van vijf jaar opgegraven in de steengroeve Rano Raraku, waar 95 procent van de beelden uitgehouwen zijn. Ze dateren volgens Van Tilburg van ergens tussen 1510 en 1645 – vijftig jaar later stopte de productie door contacten met het westen. De focus lag op moai RR-0001-156, een van de enige drie op het hele eiland die versierd waren met een reeks samenhangende rotstekeningmotieven.

Hoewel ze helemaal niet focuste op de vruchtbaarheid van de grond, liet Van Tilburg toch uit nieuwsgierigheid bodemstalen nauwkeurig onderzoeken. Uit de analyse bleek dat de bodem van Rano Raraku de vruchtbaarste op heel Paaseiland was. Meer nog: het delven zelf van de vulkanische steen zou, in combinatie met de aanwezigheid van een zoetwaterbron, hebben bijgedragen tot de vruchtbaarheid. De constante aanvoer van stukjes grondgesteente zorgde mee voor een natuurlijke bemesting van de bodem die al rijk aan klei was. Er werden in het gebied sporen gevonden voor de aanwezigheid van voedsel als zoete aardappel, fleskalebas, bananen en taro.

De moai op Paaseiland werden van de elfde tot de zeventiende eeuw gemaakt in opdracht van de heersende elite. De eilandbewoners geloofden dat de monolitische torso’s de landbouwfertiliteit zouden verhogen en dus ook de cruciale voedselvoorraden. Dat is de stelling van het nieuwe onderzoek, dat gepubliceerd werd in de Journal of Archaeological Science.

De vruchtbaarheid van de bodem werd al veel langer geopperd als reden voor de aanwezigheid van de moai’s op Paaseiland. Van Tilburg beweert nu ook wetenschappelijk bewijs te hebben gevonden dankzij de analyse van bodemstalen uit de voormalige steengroeve, die ook een vruchtbaar landbouwgebied bleek te zijn.

De twee opgegraven moai waren rechtopstaande standbeelden. Het ene stond op een voetstuk, het andere was ingebed in de grond. Dat wijst erop dat ze op hun plaats moesten blijven. “Dit onderzoek gaat radicaal in tegen de idee dat alle standbeelden van Rano Raraku gewoon wachtten om te worden getransporteerd”, aldus Van Tilburg. “Dat betekent dat deze en waarschijnlijk ook andere rechtopstaande moai in Rano Raraku daar werden gehouden om de heiligheid van de groeve zelf te waarborgen. De moai stonden centraal in het vruchtbaarheidsidee, en in het geloof van Rapanui dat hun aanwezigheid hier de landbouwproductie van voedsel stimuleerde.”

De ploeg wetenschappers onderzoekt nu ook nog verder de artistieke inkervingen in de enige drie beelden op Paaseiland die ze bevatten.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/mysterie-stenen-beelden-op-paaseiland-ontrafeld-ze-moesten-vruchtbaarheid-van-bodem-stimuleren~a1dae13d/

Dit zal altijd een mysterie blijven net als veel andere beelden en plaatsen. Men zal altijd een mening kunnen geven maar de echte waarheid zal moeilijk achterhaald kunnen worden. Ook deze die denken het te weten gaan maar af op hun denk wijze en gevoel.

Afbeeldingsresultaat voor paaseiland

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Na eeuwen denken wetenschappers één van de grootste mysteries van Paaseiland ontsluierd te hebben

Wetenschappers denken nu te weten waarom de beelden op het Paaseiland geplaatst werden.
AP Wetenschappers denken nu te weten waarom de beelden op het Paaseiland geplaatst werden.
De geheimzinnige beelden op het Paaseiland behoren tot de beroemdste sculpturen ter wereld. De beeldhouwwerken uit vulkanisch gesteente maken van het eiland in de Stille Oceaan een van de meest mysterieuze plekken op aarde. Wetenschappers denken nu te weten waarom de beelden op bepaalde plaatsen zoals kustgebieden werden gezet.

Paaseiland ligt bijna 3.700 kilometer ten westen van Chili en meer dan 2.000 kilometer van het meest nabij gelegen bewoonde land, en is daarmee een van de meest afgelegen eilanden ter wereld. Bijna duizend metershoge moai-beelden werden er tussen de 12de en 15de eeuw door de Rapa Nui gebouwd en herinneren aan de bloeiende civilisatie. Op het hoogtepunt van de moai-beschaving woonden er tien- tot twaalfduizend mensen.

Maar het doel van de beelden en bijhorende ceremoniële platforms, ook wel ahu genoemd, bleven grote raadsels voor wetenschappers. Ook vroegen onderzoekers zich af hoe de inwoners op zo’n afgelegen eiland overleefden met schaarse middelen. Zo was het een raadsel waar de inwoners, de Rapa Nui, hun drinkwater haalden. Voor die twee mysteries lijken wetenschappers nu een verklaring te hebben.

Volgens een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One, werden de monolieten geplaatst om de weg naar drinkbaar water in de buurt van kustgebieden aan te wijzen.

Brak water

Een team wetenschappers onderzocht de locaties van 93 ahu’s en koppelde die aan drie factoren die de onderlinge strijd tussen nederzettingen bepaalden: landbouw, visgronden en de aanwezigheid van zoetwater. Men kwam tot de vaststelling dat de ahu’s overeen kwamen met locaties waar water naar beneden sijpelde en vervolgens de oceaan bereikte, meer bepaald plaatsen waar poreuze rotsen de oceaan ontmoeten.

Bij laagtij ontstond er vervolgens een zoetwaterstroom in de zee. Het zilte water zou drinkbaar geweest zijn en werd opgevangen door de Rapa Nui. Onderzoek van historische bronnen van Europese toonde immers aan dat de bevolking “grotendeels afhankelijk was van brak water en vrij veel uit de Stille Oceaan dronk”. De beelden zijn dus gepositioneerd op plekken waar zoet water te vinden is.

“Geen rituele plaatsen”

“Wat belangrijk is, is dat het onderzoek laat zien dat de locaties van de beelden geen rituele plaatsen zijn, maar geïntegreerd in het leven van de gemeenschappen”, aldus Carl Lipo, professor antropologie aan de universiteit van Binghamton.

“Op plaatsen waar enorme hoeveelheden zoet water te vinden was, zien we gigantische beelden”, zei Lipo ook nog. Daarmee willen de auteurs van het onderzoek ook suggereren ook dat de grootte van de moai-beelden en ahu de hoeveelheid en de kwaliteit van het water op de locatie aangeven.

AP
AP

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/na-eeuwen-denken-wetenschappers-een-van-de-grootste-mysteries-van-paaseiland-ontsluierd-te-hebben~a409ba8b/

Voor wat moet de wetenschap altijd zoeken naar een antwoord. Wordt men daar slimmer van. Het is een mysterie het is ooit speciaal geweest zoek er niets achter dan. Maar als je er komt geniet en voel. Dan pas kom je iets te weten.

Afbeeldingsresultaat voor paaseiland

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waarom een grote kuis in je sociaal netwerk positief is voor je gezondheid

Getty
Een gezonde levensstijl, mooie uitstraling, goede job, veel geld. Allemaal ingrediënten voor een gelukkig leven als je het aan de meeste mensen vraagt. Maar onderzoek toont aan dat ook ons gezelschap een steentje bijdraagt bij aan ons geluk.

Mensen zijn kuddedieren. Ja, echt waar. Met wie je omgaat, bepaalt ook je gedrag. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Wetenschapper Dan Buettner bekeek de gewoontes van mensen die in blue zones leven. Blue zones zijn plaatsen op de wereld waar mensen langer leven dan gemiddeld. Wat bleek? Positieve vriendschappen kwamen vaker voor op deze plaatsen. Gezonde vrienden hebben werkt aanstekelijk. Zo gaan mensen die zich laten omringen door sporters of gezonde eters sneller de neiging hebben om zelf ook hun sportschoenen aan te trekken of gezond te kokerellen.

“Vrienden kunnen een onuitputtelijke invloed hebben op je gezondheidsgewoontes op een manier dat je dieet dat nooit kan,” legt Buettner uit aan The Independent.

In Okinawa, Japan, worden vrouwen over het algemeen 90 jaar. Oftewel het oudste in de hele wereld. Daar vormen mensen een soort groep dat de naam ‘moai’ krijgt. Een moai is een groep van vijf mensen die sociale, logische, emotionele en financiële steun geven aan elkaar en dat doen ze hun hele leven lang. Een goed idee, meent Buettner. “Volgens de traditie kiezen hun ouders hun moais wanneer ze geboren worden, vervolgens blijven ze hun leven lang samen.”

In een moai heeft de hele groep profijt wanneer het goed gaat met een persoon, wanneer die een goede oogst heeft bijvoorbeeld. Daarnaast steunen ze elkaar bij ziekte of wanneer er een sterfgeval is in een van de families.

Grote kuis

Buettner probeert het principe van Japan door te voeren in de Verenigde Staten, waar hij mensen onderverdeelt in moais. “We geven hen een duwtje in de rug en motiveren hen om 10 weken lang tijd door te brengen met elkaar. Er zijn ondertussen moais van enkele jaren oud, en ze zijn nog steeds positief voor de gezondheid.”

“Ik ben ervan overtuigd dat je een grote kuis moet houden in je sociaal netwerk om enkele gezonde jaren aan je leven toe te voegen,” stelt Buettner. Hij raadt mensen aan om te focussen op drie tot vijf echte vrienden in plaats van op verre vrienden op Facebook.”

“Over het algemeen wil je vrienden waar je een goed gesprek mee kan hebben,” vertelt hij. “Je kan ze opbellen op een slechte dag en het zal hen oprecht iets kunnen schelen. Een vriendengroep is beter dan welk medicijn of anti-age product, en zal meer voordelen hebben dan wat dan ook.”

BRON: https://www.hln.be/nina/waarom-een-grote-kuis-in-je-sociaal-netwerk-positief-is-voor-je-gezondheid~a1e4a967/

Dit onderzoek klopt wel. Wanneer men met de juiste mensen omgaat en daar een band mee smeed zal je men zich ook beter voelen en voor dingen kunnen gaan. Zo is dat met een vriendschap ook eigenlijk. Die kies je niet vanuit een geslacht maar vanuit interesse dat men beide heeft. Klopt in Japan kennen ze dit al langer en wordt het ook toegepast. Moai betekent dan ook kleine groep en is eigenlijk afkomstig van paaseilanden. Zo kan het dan ook nuttig zijn om ook je sociaal netwerk eens op te kuizen en alleen deze mensen te behouden die bijna met hetzelfde bezig zijn of die dezelfde interesses hebben. Dan ga je merken schieten er niet echt veel over, maar deze die overblijven daar kan je dat mee delen wat gevoelsmatig belangrijk is voor de groep.
Mensen en men weet men hoeft geen grote groep aan vrienden te hebben niet sociaal maar ook niet in je sociaal netwerk. Juist het groepje of de persoon waar je dat mee kan delen wat een positief gevoel geeft maakt je al gelukkig.

Hier nog een mooie link: http://moai-nederland.nl/over-moai/

Afbeeldingsresultaat voor moai japan

Afbeeldingsresultaat voor Okinawa moai

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: