Tag Archive: spiritualiteit


VERJAARDAG DALAI LAMA

DIT KWAM BINNEN VIA MAIL.
MAAR DEZE DAG VERGEET JE NOOIT.

Beste Bruno,

Maandag 6 juli vieren wij samen met de Tibet Support Groep en de Tibetaanse gemeenschap in Nederland de 85ste verjaardag van de Dalai Lama. Heb jij je al aangemeld voor het event? Dit kan nog tot morgen (6 juli) 15:00!
 
Meld je aan!
Tijdens de viering gaan we: in gesprek met Erica Terpstra en Michiel van Walt van Praag; zullen we prachtige zang van Namgyal Lhamo horen; en krijgen we een speciaal optreden van Tibetaanse kinderen in Nederland!
 
Je kan je nog aanmelden voor het event tot maandag 6 juli, 15:00!

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

DIT IS PRIVE GESTUURD

Beste Bruno,
Het mooiste cadeau voor de verjaardag van de Dalai Lama is compassie in de harten en geesten van alle mensen. Want voor hem is ieder onbaatzuchtig gebaar van mededogen in ons dagelijks leven, hoe klein het ook mag lijken, een cadeau van onschatbare waarde.

Wat wens jij de Dalai Lama voor zijn 85ste verjaardag?
 
Stuur je verjaardagswens!

Gezamenlijke viering van de 85ste verjaardag van de Dalai Lama— Op 6 juli organiseert ICT Europe samen met de Tibetaanse gemeenschap in Nederland en de Tibet Support Groep (TSG) een feestelijke bijeenkomst voor alle vrienden van Tibet en donateurs van ICT! Tijdens de online viering gaan we onder andere in gesprek met Erica Terpstra en Michiel van Walt van Praag, zullen we prachtige muziek van Namgyal Lhamo horen, en krijgen we een speciaal optreden van Tibetaanse kinderen in Nederland.Je bent van harte uitgenodigd om dit gezamenlijk te vieren op 6 juli om 15:00.
Meldt je (kosteloos) aan via onderstaande button:
Ik meld me aan!
Tibet Talks Europe #2: Martijn van Helvert en Bram van Ojik willen naar Tibet!— De Dalai Lama wordt op 6 juli 85 jaar oud. De tijd dringt om een oplossing voor Tibet te vinden, zeggen parlementsleden Bram van Ojik (Groen Links), Martijn van Helvert (CDA) en Christa Meindersma (Director Advocacy ICT) in gesprek met Pim van Galen voor Tibet Talks Europe, na afloop van het Mensenrechtendebat in de Tweede Kamer op 22 juni.

Bekijk het gesprek terug op YouTube
VN-experts roepen op tot onafhankelijk VN mechanisme dat mensenrechten in Tibet onderzoekt— 50 onafhankelijke VN-experts roepen op tot de oprichting van een onafhankelijk VN mechanisme om de mensenrechtensituatie in China nauwlettend te volgen, te analyseren en er jaarlijks over te rapporteren, gezien de urgentie van de situatie in Hongkong, Xinjiang en Tibet. Dit is de eerste keer dat 90% van de VN experts een dergelijke oproep hebben gedaan.


Lees hier verder
Chinese rechtbank verwerpt het beroep van Anya Sengdra— Een Chinese rechtbank in een Tibetaans gebied verwierp op 17 juni 2020 het beroep van de Tibetaanse activiste Anya Sengdra, die in 2019 een gevangenisstraf van zeven jaar kreeg voor zijn vreedzame campagne tegen corruptie door Chinese overheidsfunctionarissen.

Lees het hele artikel
Nieuw ICT Rapport: Eis op wederzijdse toegang van de EU tot Tibet— Het rapport benadrukt de gevaren van het gebrek aan wederkerigheid van China met de EU met betrekking tot de toegang tot Tibet. In aanvulling hebben 57 parlementariërs uit 19 Europese landen hun regeringen opgeroepen om hun eigen versie van de Reciprocal Access to Tibet Act (VS) op te stellen.


Lees het rapport
Volg ICT Europe op Twitter— Op Twitter informeren wij over politiek nieuws, en over ons lobby-werk in Nederland, Europa en voor de VN.

Wil je deze updates op je Twitterfeed ontvangen?

Volg ons dan op Twitter: @savetibetnl
Shop duurzame linnen tassen met kortingscode: LINNEN2020— Met de aankoop van de linnen tassen met de quote van de Dalai Lama: “My Religion is Kindness”, ondersteun je het werk van ICT voor behoud van de Tibetaanse cultuur en de inzet voor mensenrechten en democratische vrijheid voor het Tibetaanse volk! 


Bekijk de actie in de Shop for Tibet!
Ik hoop dat jij op 6 juli bij de gezamenlijke viering kan zijn Bruno, om de Dalai Lama te bedanken en zijn verjaardag samen te vieren!

Met vriendelijke groet, 
Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

50 VN experts roepen op tot onafhankelijk VN mechanisme dat mensenrechten in China en Tibet onderzoekt

VN-experts roepen op tot doortastende maatregelen om de fundamentele vrijheden in China te beschermen (vertaling persbericht van de Office of the High Commissioner for Human Rights)

GENÈVE (26 juni 2020) – Onafhankelijke VN-experts hebben herhaaldelijk met de regering van de Volksrepubliek China gecommuniceerd over hun alarm over de onderdrukking van fundamentele vrijheden in China. Ze hebben de onderdrukking van protest en democratische belangenbehartiging in de Speciale Administratieve Regio Hongkong (SAR), de straffeloosheid voor buitensporig geweld door de politie, het vermeende gebruik van chemische middelen tegen demonstranten, de vermeende seksuele intimidatie en mishandeling van vrouwelijke demonstranten bij de politie aan de kaak gesteld. stations en de vermeende intimidatie van gezondheidswerkers.
Ze hebben ook hun bezorgdheid geuit over een reeks zeer zorgwekkende kwesties, van de collectieve onderdrukking van de bevolking, met name religieuze en etnische minderheden, in Xinjiang en Tibet, tot de detentie van advocaten en vervolging en verdwijningen van mensenrechtenverdedigers in het hele land , beschuldigingen van dwangarbeid in verschillende sectoren van de formele en de informele economie, evenals willekeurige inmenging in het recht op privacy, op cyberbeveiligingswetten die censuur toestaan ​​en de algemeen zorgwekkende antiterrorismewetten en opruiingswetten die van toepassing zijn in Hong Kong. Ze hebben hun bezorgdheid geuit dat journalisten, medische hulpverleners en degenen die hun recht op vrije meningsuiting online uitoefenen in verband met de COVID-19-uitbraak en pandemie naar verluidt te maken hebben gehad met vergelding van de autoriteiten, waaronder velen die zijn beschuldigd van ‘het verspreiden van verkeerde informatie’ of ‘het verstoren van de openbare orde’ ‘.
Onlangs nam het National People’s Congress een besluit om een ​​nationale veiligheidswet voor de SAR Hong Kong op te stellen – zonder enig zinvol overleg met de bevolking van Hong Kong – die, indien aangenomen, de internationale wettelijke verplichtingen van China zou schenden en civiele verplichtingen strenge beperkingen zou opleggen en politieke rechten in de autonome regio. De nationale veiligheidswet zou slecht gedefinieerde misdaden introduceren die gemakkelijk onderhevig kunnen zijn aan misbruik en repressie, onder meer door toedoen van de nationale veiligheidsdiensten van China, die voor het eerst in staat zouden worden gesteld om ‘agentschappen’ in Hong Kong op te richten ‘wanneer dat nodig is’.
Het wetsontwerp zou de mensen van Hong Kong, die een minderheid vormen met hun eigen onderscheidende geschiedenis, culturele en taalkundige en zelfs juridische tradities, de autonomie en grondrechten ontnemen die hen waren gegarandeerd in het kader van de Sino-Britse Gezamenlijke Verklaring van 1984 en de ‘One Country, Het governancekader van Two Systems. Het zou het recht op een eerlijk proces ondermijnen en een sterke toename voorspellen van de willekeurige detentie en vervolging van vreedzame mensenrechtenverdedigers in opdracht van de Chinese autoriteiten. De nationale veiligheidswet zou ook het vermogen van bedrijven die in Hongkong actief zijn, ondermijnen om hun verantwoordelijkheid voor de eerbiediging van de mensenrechten te vervullen, in overeenstemming met de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten.
De onafhankelijke deskundigen dringen er bij de Chinese regering op aan zich te houden aan haar internationale wettelijke verplichtingen, onder meer in het kader van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) en de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring, en trekken het ontwerp van nationale veiligheidswet voor Hongkong in.
De onafhankelijke VN-deskundigen zijn van mening dat het tijd is voor hernieuwde aandacht voor de mensenrechtensituatie in het land, met name in het licht van de acties tegen de bevolking van de Hong Kong SAR, minderheden van de autonome regio Xinjiang, de autonome regio Tibet en de mensenrechten verdedigers in het hele land.
De onafhankelijke deskundigen erkennen dat de Chinese regering heeft gereageerd op de mededelingen van onafhankelijke VN-deskundigen, al was het bijna altijd om kritiek te verwerpen.
In tegenstelling tot meer dan 120 staten heeft de Chinese regering echter geen permanente uitnodiging aan onafhankelijke deskundigen van de VN gegeven om officiële bezoeken af ​​te leggen. Ondanks veel verzoeken van speciale procedures heeft de regering het afgelopen decennium slechts vijf bezoeken van onafhankelijke deskundigen toegestaan ​​(met betrekking tot rechten op het gebied van voedsel, discriminatie van vrouwen en meisjes, buitenlandse schulden, extreme armoede en ouderen).
Rekening houdend met de verplichtingen van China op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving en de verplichting om zich te houden aan de ICCPR met betrekking tot de SAR Hongkong, en met het oog op het preventiemandaat van de VN-Mensenrechtenraad om in te spelen op de diepere oorzaken van crises die tot noodsituaties op het gebied van de mensenrechten of ondermijnen vrede en veiligheid, roepen de VN-deskundigen de internationale gemeenschap op om collectief en daadkrachtig op te treden om ervoor te zorgen dat China de mensenrechten eerbiedigt en zich aan zijn internationale verplichtingen houdt.
De onafhankelijke deskundigen dringen er bij de Chinese regering op aan mandaathouders uit te nodigen, met inbegrip van degenen die een mandaat hebben om de burgerlijke en politieke rechten te controleren, onafhankelijke missies uit te voeren en toe te staan ​​dat deze bezoeken plaatsvinden in een omgeving van vertrouwelijkheid, eerbiediging van mensenrechtenverdedigers, en het volledig vermijden van represailles tegen degenen met wie mandaathouders kunnen vergaderen.
Zij dringen er verder bij de VN-Mensenrechtenraad (HRC) op aan met spoed te handelen om alle passende maatregelen te nemen om de Chinese mensenrechtenpraktijken te volgen. Maatregelen waarover de Raad en de lidstaten beschikken, omvatten, maar hoeven niet beperkt te zijn tot de mogelijkheid van:
Een speciale sessie om het scala van schendingen in deze verklaring en in het algemeen te evalueren;
De oprichting van een onpartijdig en onafhankelijk mechanisme van de Verenigde Naties – zoals een speciale rapporteur van de Verenigde Naties, een door de HRC aangewezen panel van deskundigen of een speciale gezant van de secretaris-generaal – om de mensenrechtensituatie in China jaarlijks nauwlettend te volgen, analyseren en erover te rapporteren met name gezien de urgentie van de situaties in de SAR Hongkong, de autonome regio Xinjiang en de autonome regio Tibet; en
Alle lidstaten en VN-agentschappen in hun dialogen en uitwisselingen met China eisen specifiek dat China zijn mensenrechtenverplichtingen nakomt, ook met betrekking tot de kwesties die in deze verklaring worden genoemd. ”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/50-onafhankelijke-vn-experts-roepen-op-tot-onafhankelijk-vn-mechanisme-dat-mensenrechten-in-china-en-tibet-onderzoekt/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

China staat een groep diplomaten toe om twee Tibetaanse gebieden onder strikte controle te bezoeken

ICT: Bezoek heeft alleen betekenis als schendingen van rechten ter sprake worden gebracht

De International Campaign for Tibet heeft berichten in de Chinese media ontvangen over diplomaten uit tien Europese en andere landen die op reis worden meegenomen naar twee Tibetaanse gebieden in de provincie Sichuan. Hoewel ICT de belangstelling voor het begrijpen van de omstandigheden van het Tibetaanse volk verwelkomt, is het duidelijk dat het bezoeken van de twee toeristische plaatsen weinig inzicht geeft in het welzijn van het Tibetaanse volk.
De twee bezochte Tibetaanse gebieden liggen buiten de Tibetaanse Autonome Regio, welk onderhevig is aan een strenger regime van reisbeperkingen dan welke andere regio van China dan ook. Om de TAR te bezoeken hebben alle buitenlanders, inclusief diplomaten en journalisten die in China wonen, een speciale vergunning nodig, die hen vrijwel zonder uitzondering wordt geweigerd. Wanneer de vergunning niet wordt geweigerd, wordt reizen in de TAR streng gecontroleerd en alleen toegestaan via door de staat goedgekeurde reisbureaus. In 2018 keurde het Amerikaanse Congres de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet (Tibetan Policy and Support Act) goed, die van het ministerie van Buitenlandse Zaken vereist dat ze visum sancties uitvaardigt tegen Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het blokkeren van de toegang tot Tibet voor Amerikaanse burgers.
De Chinese staatsmedia Ngaba (Chinees: Aba) meldde op 22 juni dat een groep van 21 diplomaten de Chinese stad Chengdu de provincies Zitsa Degu (Chinees: Jiuzhaigou) en Zungchu (Chinees: Songpan) bezochten, in de provincies Ngaba Tibetan en Qiang Autonome prefectuur in Sichuan op 17 en 18 juni. De diplomaten waren afkomstig uit Australië, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Israël, Pakistan, Polen, Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten, en de gastheer was de Commissie Buitenlandse Zaken van de Provinciale Communistische Partij van Sichuan Commissie.

De Ngaba Daily zei dat het bezoek was “om het positieve beeld van de opening van de Tibetaanse gebieden in de provincie Sichuan naar buiten te laten zien en de resultaten van de wederopbouw bekend te maken” na een aardbeving in de regio in 2017. Het bezoek was ook gericht op “onderzoek naar het herstel van het lokale toerisme en gerichte armoedebestrijding na de epidemie.”

Een groep van 21 diplomaten uit 10 landen wordt meegenomen op reis naar een Tibetaans gebied in Sichuan
Een groep van 21 diplomaten uit 10 landen wordt meegenomen op reis naar een Tibetaans gebied in Sichuan

De diplomaten werden geïnformeerd door Wu Liyan, de adjunct-secretaris van de Staatspartijcommissie, aldus het rapport.
Het rapport zei dat onder meer de Huanglong Scenic Area en Jiuzhaigou Scenic Area, Jiuzhaigou International Tourism Emergency Medical Rescue Centre en de Xiangzang Art School in Tsotsang Gon (Chinees: Chuanzhusi) Township waar de groep naar toe werd gekeken, waar ze naar Thangka-schilderen en wierook kijken keken . Thangka’s zijn een vorm van traditionele Tibetaanse kunst.
Toerisme en aanverwante voorzieningen zijn de minste van de problemen waarmee het Tibetaanse volk onder Chinese heerschappij wordt geconfronteerd. Zoals de toenmalige EU-chef van Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, de plenaire vergadering van het Europees Parlement in april 2018 vertelde: “vrijheid van godsdienst of overtuiging wordt vaak geschonden in Tibet, en er zijn ook beperkingen op de toegang tot de regio.” De International Campaign for Tibet is van mening dat de diplomaten door het bezoeken van toeristische gebieden en faciliteiten de staat van godsdienstvrijheid, bewegingsvrijheid en andere essentiële grondrechten voor het Tibetaanse volk niet mochten begrijpen.
Hoewel China systematisch de toegang tot Tibet ontzegt aan buitenlandse regeringen, behalve tijdens door hoge podia beheerde, beperkte rondleidingen, en onafhankelijke bezoeken voor journalisten vrijwel onmogelijk maakt, beweert China nog steeds dat het “de openstelling van Tibet voor de buitenwereld gestaag vergroot” .
Het is duidelijk dat zorgvuldig uitgekozen bezoeken van regeringsdelegaties door de Chinese autoriteiten worden beheerd als een integraal onderdeel van een wereldwijde strategie om de realiteit van wat er vandaag in Tibet gebeurt te verbergen en om te proberen het gesprek rond Tibet te domineren en te beheersen en daarmee verder te gaan met China’s politieke agenda en macht. Door middel van dergelijke officieel georganiseerde reizen, waarbij de diplomaten geen ongehinderde en onafhankelijke interactie met gewone Tibetanen hebben, proberen de Chinese autoriteiten hun geheime en dwingende beleid te verdoezelen, terwijl ze tegelijkertijd betekenisvolle betrokkenheid bij de situatie ter plaatse voor journalisten en regeringen. ICT roept leden van dergelijke delegaties uit andere landen op om zich ervan bewust te zijn dat hun bezoeken mogelijk worden gebruikt voor propagandistische middelen, en klaar te staan om dergelijke staatsmedia-uitingen tegen te gaan, ook in het openbaar. In het geval van bezoeken aan Tibetaanse gebieden zoals Ngaba waar systematische repressie en Tibetaans protest plaatsvinden, dringt ICT er bij regeringsafgevaardigden op aan kwesties als religieuze vrijheid, vervolging van andersdenkenden en mensenrechtenverdedigers aan de orde te stellen, en berichten over foltering en mishandeling.
Het bezoek van de diplomaten vond twee weken na de publicatie van het belangrijkste rapport van ICT plaats. Dit rapport gaat over de weigering van toegang tot Tibet voor Europese burgers. ICT’s rapport, dat op 15 juni 2020 werd gepubliceerd, stelde dat er “op het niveau van de Europese Unie steeds meer het besef groeit van het belang van wederkerigheid, niet alleen met betrekking tot handels- en economische betrekkingen, maar ook meer in het algemeen met betrekking tot toegang tot Tibet. Er zijn dan ook stappen ondernomen om wetgeving te ontwikkelen in Europa, vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten. ” De wetgeving waarnaar wordt verwezen is de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet.
Op dezelfde dag van de publicatie van het rapport publiceerden 57 parlementariërs uit 19 Europese landen een opinie in Euroactiv en andere Europese publicaties waarin ze de EU-regeringen opriepen om “hun eigen versies van de wederzijdse toegang tot Tibet-wet door te geven en Peking een bericht te sturen dat zijn oneerlijke behandeling van Europeanen – en ook het isolement van het Tibetaanse volk – niet langer acceptabel is. ”
Vicepresident van de Europese Commissie Josep Borrell zei op 9 maart 2020: “De Commissie zal de Chinese autoriteiten blijven oproepen om wederzijdse toegang tot Tibet toe te staan als onderdeel van de discussies in de mensenrechtendialoog.”

ICT wacht op rapporten van de diplomaten over hun reis. De Chinese autoriteiten blijven echter de kwestie van de toegang tot Tibet politiseren, waarbij toegang alleen wordt verleend onder de specifieke voorwaarden van China en met andere voorwaarden dan de rest van de Volksrepubliek China. Toegang weigeren of dreigen te doen, wordt gebruikt om kritiek van overheidsfunctionarissen, wetenschappers, journalisten en onafhankelijke deskundigen af te sluiten.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-staat-een-groep-diplomaten-toe-om-twee-tibetaanse-gebieden-onder-strikte-controle-te-bezoeken/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

Tibet Talks Europe #2: Tweede Kamerleden willen naar Tibet!

Gister vond het debat over mensenrechten plaats waarin minister Blok antwoorden gaf op de vragen van Kamerleden van de Commissie Buitenlandse Zaken.
Onze petitie kreeg gehoor want ook Tibet werd meerdere malen genoemd! Benieuwd hoe Tibet in het debat naar voren kwam?
Wij delen hieronder de belangrijkste punten:

✅ Bram van Ojik (GroenLinks) stelt dat de verschrikkelijke situaties in Tibet, Xinjiang en Hong Kong om een specifieke benadering vragen. Daarnaast pleit hij voor toegang tot Tibet in ruil voor toegang tot West-Europa. Aansluitend dient Van Ojik een motie in waarin hij de minister vraagt voorstellen te ontwikkelen voor het vergroten van de effectiviteit van zijn mensenrechtenbeleid op China.

✅ Sadet Karabulut (SP) vraagt aan minister Blok om er bij China op aan te dringen opnieuw dialoog aan te gaan met de Dalai Lama. De minister zegt daartoe bereid te zijn.

✅ Martijn van Helvert (CDA) en Sven Koopmans (VVD) stellen dat mensenrechten in Tibet worden geschonden.

 Minister Blok toont zich bereid om bij China aan te dringen op dialoog met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama. Daarnaast zegt Blok de mensenrechtensituatie in Tibet aan de orde te hebben gesteld bij China. Dit blijft hij doen zolang het nodig is. Afsluitend belooft Blok om in het voorjaar van 2021 tijdens de mensenrechtenrapportage terug te komen op de motie van GroenLinks.

De opname van het gesprek komt binnenkort live op YouTube!

Rondetafelgesprek 22 juni

Bekijk alle Tibet Talks Europe op onze website: www.savetibet.nl/live.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibet-talks-europe-2/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

Rechtbank verwerpt het beroep van Tibetaanse voorvechter van corruptiebestrijding

anya sengdra family photo - International Campaign for Tibet

ICT: “China moet Anya Sengdra onmiddellijk vrijlaten en vreedzame activisten in Tibet beschermen”

Een Chinese rechtbank in een Tibetaans gebied verwierp op 17 juni 2020 het beroep van de Tibetaanse activiste Anya Sengdra, die in 2019 een gevangenisstraf van zeven jaar kreeg voor zijn vreedzame campagne tegen corruptie door Chinese overheidsfunctionarissen.

De oproepen van acht andere Tibetanen werden ook afgewezen.

Anya Sengdra werd op 6 december 2019 veroordeeld voor ‘de misdaden van het veroorzaken van problemen, het vormen van een bende om de sociale orde te verstoren en andere kwaadaardige zaken’ door de volksrechtbank van Gade (Chinees: Gande) in de prefectuur Golog (Guoluo) in Qinghai provincie.

Lin Qilei, de advocaat van Anya Sengdra, had toen tegen de media gezegd dat het vonnis niet zal worden aanvaard en dat er beroep wordt aangetekend. De hoorzitting was aanvankelijk gepland op 27 april. Het werd echter de avond van 26 april uitgesteld en westerse diplomatieke bronnen gaven aan dat de reden was dat de rechter onwel was geworden.

De Golog (Chinees: Guoluo) Tibetan Autonomous Prefecture Intermediate Court, provincie Qinghai, verwierp het beroep van Anya Sengdra na een hoorzitting op 16 en 17 juni, zei zijn advocaat.

De International Campaign for Tibet roept op tot onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra.

Tweet van de advocaat

Op 17 juni plaatste Lin Qilei, de advocaat van Anya Sengdra, het volgende op Twitter:

“De Tibetaan Anya Sengdra en anderen worden verdacht van de misdaden van het uitlokken van problemen en het verzamelen van menigten om de sociale orde te verstoren in de tweede instantie van hun proces, en na twee dagen proces in het Golog Tibetan Autonomous Prefecture Intermediate Court, en hun veroordeling voor de rechtbank is om ‘het beroep af te wijzen, de oorspronkelijke zin te behouden’. Het proces eindigde op 17 juni 2020 om 18.00 uur. Als verdedigers betuigen wij onze spijt. ”

Bronnen vertelden ICT dat de advocaat en de familie van Anya Sengdra hadden gehoopt hem na de hoorzitting in het detentiecentrum te ontmoeten, maar de autoriteiten daar stonden dat niet toe. De advocaat plaatste een foto met de familie direct na de hoorzitting:

ICT eist zijn vrijlating
De International Campaign for Tibet (ICT) roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Anya Sengdra, die uitsluitend wordt gevangen gehouden omdat hij vreedzaam campagne voerde tegen corruptie en kritiek had geuit op het overheidsbeleid.

ICT roept de internationale gemeenschap ook op er bij de Chinese regering op aan te dringen Anya Sengdra vrij te laten en individuen zoals hij te beschermen die in hun gemeenschappen opkomen voor goed bestuur en gerechtigheid.

Dat is vooral belangrijk in Tibet, dat de Chinese regering al meer dan 60 jaar op brute wijze bezet houdt.

Anticorruptiecampagnes
Anya Sengdra is een fervent campagnevoerder tegen corruptie bij de overheid sinds ten minste 2014, toen hij en andere lokale Tibetaanse nomaden een vrijwilligersorganisatie oprichtten onder de naam: Mangdon Ling (wat betekent: “Public Affairs Forum”) om het machtsmisbruik van de lokale autoriteiten te bestrijden.

Hij bekritiseerde lokale functionarissen voor het overhevelen en misbruiken van overheidsgeld – met name van verplaatste nomaden – en voerde campagnes tegen illegale mijnbouwactiviteiten en de jacht op en stroperij van bedreigde dieren.

Na zijn arrestatie op 4 september 2018 werd Anya Sengdra geslagen en zonder toegang tot een advocaat vastgehouden gedurende zijn eerste 48 dagen in detentie. Zijn vrouw en andere familieleden mochten hem niet zien. Er waren zorgen over zijn gezondheid.

Anya Sengdra is een van de meer dan 500 Tibetaanse politieke gevangenen. Onder Chinese heerschappij worden Tibetanen gearresteerd en gemarteld omdat ze hun basisrechten uitoefenen. En dit aantal wordt alleen maar meer.

Vage overtredingen
‘Het veroorzaken van moeilijkheden’, waarvan Anya Sengdra werd beschuldigd, is een vaag geformuleerd delict op grond van artikel 293 van het Chinese strafrecht.

De Chinese autoriteiten hebben het delict de afgelopen jaren steeds vaker gebruikt om vervolging in te stellen en voor represailles tegen mensenrechtenverdedigers en andere activisten die kritiek hebben op het beleid en de praktijken van de regering.

Anya Sengdra werd ook beschuldigd van ‘slechte daden’. In 2019 gebruikte China een landelijke campagne tegen ‘zwarte en kwade krachten’ om de loyaliteit van Tibetanen aan de Dalai Lama en hun unieke cultuur aan te pakken. Van eenentwintig Tibetanen was bekend dat ze in mei 2019 gevangenisstraffen kregen in verband met de campagne.

In september verhoogde China zijn inspanningen om gewoon gedrag van Tibetanen strafbaar te stellen door nieuwe maatregelen te introduceren “voor het elimineren van pornografie en illegale inhoud in de autonome regio Tibet.”

Ondanks hun titel maken de maatregelen het voor Tibetanen illegaal om informatie te delen over het voorstel van de Dalai Lama voor Tibetaanse autonomie en om Tibetanen tegen elkaar op te zetten.

VN-interventie
In mei 2020 hebben vier mensenrechtenexperts van de VN en de VN-werkgroep voor willekeurige detentie er bij de Chinese regering op aangedrongen de aanklacht tegen Anya Sengdra in te trekken.

De VN-mensenrechtendeskundigen waren bezorgd dat het ‘legitieme werk’ van Anya Sengdra strafbaar zou worden gesteld. Ze uitten ook hun bezorgdheid over meldingen van verslechtering van zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid tijdens zijn detentie.

De rechten van Anya Sengdra en de rechten van de Tibetanen moeten ‘volledig worden gerespecteerd’, zeiden de experts in hun verklaring. China moet voldoen aan zijn verplichtingen op het gebied van internationaal recht, waaronder het verwijderen van de aanklachten tegen Anya Sengdra, zeiden ze.

Boodschap van ICT U.S.’s Matteo Mecacci, president van de International Campaign for Tibet:

De afwijzing deze week van het beroep van Anya Sengdra is wederom een zwarte vlek op het Chinese strafrechtsysteem in Tibet, waar een aanklacht bijna zonder uitzondering gelijk staat aan een veroordeling.

Anya Sengdra zit in de gevangenis omdat hij campagne heeft gevoerd tegen corruptie bij de overheid en misbruik van openbare middelen. In een gezonde samenleving zou hij worden geprezen als een goede burger. Maar onder de vervormde heerschappij van de autoritaire Communistische Partij van China – hetzelfde regime dat, laten we niet vergeten, de klokkenluidersarts onderdrukte die het publiek wilde waarschuwen voor de gevaren van de coronavirus-pandemie – wordt Anya Sengdra beschouwd als ‘slecht’.

Maar het enige kwaad in dit geval is de criminalisering van burgerlijk gedrag door Tibetanen door de Chinese overheid. We roepen China op om Anya Sengdra onmiddellijk vrij te laten en we dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om voor hem op te komen en voor alle gewetensgevangenen in Tibet.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/rechtbank-verwerpt-het-beroep-van-tibetaanse-voorvechter-van-corruptiebestrijding/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 ...

Trauma’s helen met medicinale planten – de wetenschap volgens Dr. Jeff McNairy

Ayawaska Review - Reach new highs with Ayawaska

Ayahuasca heeft al duizenden mensen geholpen die lijden aan allerlei soorten mentale gezondheidsproblemen. En de wetenschap heeft een gefundeerde uitleg over hoe dit ‘medicijn’ echt invloed heeft op het brein.
In zo’n beetje het laatste decennium explodeerde het gebruik van ayahuasca in westerse culturen. Ondertussen is de kans groot dat je het zelf al eens geprobeerd hebt, of iemand kent die het heeft gebruikt. Je hebt vast al eens gehoord van de ongelooflijke en transformerende verhalen over hoe deze inheemse medicinale plant mensen heeft geholpen die kampen met depressie, verslaving, angst en allerlei andere aandoeningen.
Het is tot nog toe moeilijk geweest uit te leggen hoe deze plant precies helpt om de symptomen van trauma te verlichten, waardoor veel mensen het zijn gaan zien als een mystieke ervaring die je laat zien wat je moet zien om je wonden te genezen. Maar er is ook een wetenschappelijke manier om uit te leggen wat er eigenlijk gebeurt in je hersenen en lichaam nadat je ayahuasca hebt ingenomen. Sommige mensen met een meer op logica gerichte manier van het geloven van informatie geven wellicht de voorkeur aan het daadwerkelijke, fysiologische ‘waarom’ van wat er gebeurt. In de video hieronder legt Dr. Jeff McNairy het allemaal uit. Hij maakt deel uit van de Rythmia familie, ’s werelds eerste door de staat goedgekeurde medische instelling die ayahuasca aanbiedt.
Persoonlijk heb ik een heleboel van mijn eigen trauma kunnen verwerken met behulp van deze krachtige medicinale plant. Het kon me laten inzien van welke dingen ik niet doorhad dat ze een diepgaande impact op mijn leven hadden. Dingen die ik gewoon had afgeschreven als onbelangrijk. Er was zoveel dat ik diep had weggestopt, binnenin had opgesloten en waar ik jarenlang weigerde naar te kijken, en die uiteindelijk de oorzaak waren voor mijn strijd met depressie, verslavend gedrag en gevoelens van angst. Met de hulp van ayahuasca werd er een licht geworpen op deze gebieden van mijn leven die ik had verborgen in mijn onderbewuste, waardoor ik inzag wat ik nog moet helen.

Is ayahuasca iets voor jou?

Of je je nu aangetrokken voelt tot ayahuasca of niet, geen zorgen; het is niet voor iedereen. Maar als je een serieuze wens hebt om meer lagen te ontdekken van wie je bent en waarom je bent zoals je bent, en je de aantrekkingskracht van deze plant voelt, dan is het wellicht voor jou weggelegd. Ayahuasca kan een fantastisch hulpmiddel zijn voor mensen die onder een trauma hebben geleden, maar je moet je wel realiseren dat ayahuasca je niet zal genezen. Het kan je echter wel helpen begrijpen wat je moet weten om jezelf te kunnen genezen. Het heeft de capaciteit om je te laten zien wat je in je huidige perspectief niet kunt zien, het opent je ogen voor wat je eerst nog niet kon zien.
Het is geen toeval dat ayahuasca opkomt in de westerse culturen wereldwijd in deze belangrijke tijd van transitie. Het helpt mensen niet alleen om weer verbinding te maken met de essentie van hun ziel, het verhoogt ook onze achting voor ons milieu en Moeder Aarde in haar geheel.

Overigens heb ik hier nog een mooi citaat van Joe Martino:

“Psychedelica werden vroeger gebruikt in een tijd waarin de graad van bewustzijn van de planeet nog niet zo hoog was. Het hielp sjamanen om inzichten op te doen die ze vervolgens konden delen met hun gemeenschappen. Het was bedoeld voor gebruik bij extreme situaties, wanneer er sprake was van een zwaar trauma of zware verslaving, en het mensen op de normale manieren niet lukte om door hun emotionele uitdagingen heen te werken. In onze huidige tijd gebruiken we ze op een Westerse manier, als hét middel om al onze uitdagingen aan te kunnen. Ik wil je er graag aan herinneren dat je als wezen zoveel kracht en vermogens bezit, dat je dit soort dingen in de meeste gevallen helemaal niet nodig hebt om te kunnen evolueren. Ik wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken, ik zeg alleen dat je je in je hart moet afvragen of dit echt is wat je wilt, zodat je niet simpelweg zwicht voor de grootse allure en groepsdruk.

Gebruik het verantwoord

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar ayahuasca die is geoogst volgens duurzame methodes en die wordt aangeboden door sjamanen met het vereiste respect voor het heilige medicinale brouwsel. Nu de populariteit is toegenomen, is er ook meer mogelijkheid daar misbruik van te maken, dus doe je onderzoek om te bepalen of ayahuasca bij je past en wie je dit medicijn toedient.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/traumas-helen-met-medicinale-planten-de-wetenschap-volgens-dr-jeff-mcnairy/

Zelf ook al gedaan en moet zeggen het is top. Je begeeft je op een moment ergens anders en er komt dan ook veel naar boven. Het is zeker en vast ook genieten als je de problemen erbij neemt natuurlijk. Zoals overgeven het ontgiften van het lichaam. Maar je komt veel te weten al ga je zonder doel in je sessie in. Toch is het van belang om te zoeken naar deze die een goed gevoel bij je geven. Want je bent toch een goede 4uur in een roes en dan is vertrouwen heel belangrijk.
Als je het zou ondernemen geen angst hebben en je gewoon in de flow laten meegaan.

The Eternal Now -- Ayahuasca Flight

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetaanse gebedsvlaggen door Chinese autoriteiten bruut vernietigd

Tibetaanse gebedsvlaggen - Asian Import

Een van de mooiste symbolen van de Tibetaanse cultuur en religie wordt met geweld verwijderd als onderdeel van de inspanningen van China om de tradities en manier van leven in Tibet te vernietigen.
Volgens een rapport van 17 juni van Radio Free Asia (RFA) zijn de Chinese autoriteiten deze maand een campagne begonnen om Tibetaanse gebedsvlaggen te verwijderen.
De campagne begon in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Golog (Chinees: Guoluo) in de provincie Qinghai en de provincie Tengchen (Chinees: Dingqing) in Chamdo in de Autonome Regio Tibet.
‘Onder leiding van de politie moeten lokale Tibetanen nu gebedsvlaggen neerhalen in hun dorpen en op de heuveltoppen’, vertelde een bron uit het gebied aan RFA. De bron voegde eraan toe dat de autoriteiten zelfs de vernietiging van de palen met de vlaggen hebben bevolen. De bron zei dat functionarissen beweren dat het verwijderen van gebedsvlaggen deel uitmaakt van een campagne voor “milieusanering” en “beweging van gedragshervorming”.

Oorlog tegen de Tibetaanse religie

Gebedsvlaggen, die naar verluidt al eeuwen in Tibet aanwezig zijn, zijn een van de bekendste symbolen van de unieke cultuur en spiritualiteit van Tibet.
Maar de afgelopen jaren heeft China – dat al meer dan zes decennia Tibet, een historisch onafhankelijk land, bezet – extreme maatregelen genomen om de traditionele manier van leven van Tibetanen uit te roeien en hen te dwingen ‘zich op te nemen’ in de Chinese samenleving. Als onderdeel van die drive voert China oorlog tegen het Tibetaans boeddhisme.
In haar recente rapport over internationale godsdienstvrijheid documenteerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vorig jaar een grote verscheidenheid aan schendingen, geweld en discriminatie tegen Tibetanen van godsdienstvrijheid.

Opvolging van de Dalai Lama

De verwijdering van de gebedsvlaggen markeert een nieuw en schokkend front in de Chinese campagne tegen de Tibetaanse religie.
Tegelijkertijd zet de Chinese regering haar plannen voort om zich te mengen in de opvolging van de Dalai Lama, die volgende maand 85 jaar wordt.
Chinese functionarissen hebben duidelijk gemaakt dat wanneer de Dalai Lama uiteindelijk sterft, ze hun eigen Dalai Lama zullen aanstellen om hem te vervangen.
Om deze flagrante schending van de religieuze vrijheid van Tibetanen te bestrijden, heeft het Huis van Afgevaardigden in januari de Tibetan Policy and Support Act (TPSA) aangenomen; een uitgebreide wetgeving die de Amerikaanse steun aan het Tibetaanse volk drastisch zal verbeteren.
In het officiële beleid van de TPSA (Tibetan Policy and Support Act) staat, dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaans-Boeddhistische gemeenschap over zijn opvolging kunnen beslissen.
Als Chinese functionarissen proberen hun eigen Dalai Lama te noemen, krijgen ze sancties opgelegd door de Verenigde Staten.

Congresactie U.S.

De Tibet Policy and Support Act wacht nu op een stemming in de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. De TPSA moet aangenomen worden door de commissie en de volledige senaat, en U.S. president Trump de wet moet dit jaar ondertekenen.
Door de TPSA vast te stellen, kunnen de mensen in de Verenigde Staten, Peking vertellen dat het vertrappen van de religieuze vrijheid en mensenrechten van Tibetanen niet onomstreden zal blijven.

Boodschap van International Campaign for Tibet:

Matteo Mecacci, president van de Internationale Campagne voor Tibet U.S.:

“Het neerhalen van gebedsvlaggen in Tibet is een triest symbool van hoe de Chinese Communistische Partij de heerschappij over Tibet neerdaalde en de oude, prachtige cultuur van Tibetanen decimeerde. Zoals het rapport van RFA opmerkt, beschrijven Chinese functionarissen deze inspanning als onderdeel van een ‘beweging van gedragshervorming’, maar het enige gedrag dat hervorming behoeft, is dat van de Chinese Communistische Partij.
“Bij de International Campaign for Tibet geven we gebedsvlaggen aan onze leden omdat we de schoonheid en inspiratie herkennen die ze in het leven van mensen brengen. We staan ​​erop dat China onmiddellijk stopt met het dwingen van Tibetanen om hun gebedsvlaggen te verwijderen en deze unieke symbolen van de Tibetaanse cultuur terug te laten keren naar hun rechtmatige plaats in de lucht boven het Tibetaanse Plateau. ”

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-vlaggen-bruut-verwijderd/

Wat hebben ze er nu aan om dit te vernielen. Hier is toch totaal niets mis mee en dan gaan ze dit op een brute wijze vernietigen.
Dat geeft zoveel emoties met zich mee.

Gebedsvlaggetjes: Dit is de Betekenis en Zo Hang je ze Op! - Spiru

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Staat jouw lichaam open voor versnelde zelfheling?

Spirituele Agenda - Buzzbie | Gratis introductieworkshop Healing opleiding  | 16-06-2019 | Zwolle

‘Een lichaam zonder strijd is open om te ontvangen. Daar mag je wonen zoals jij bent.’

Voel je ook dat er verandering in de lucht zit? Kan je voelen dat er een energie met hoge vibratie aanwezig is op aarde?
Deze energie maakt versnelde heling mogelijk. Het is hulp die beschikbaar is uit hogere dimensies. Wij zijn ook de hogere dimensie. Maar nu mogen we als aards mens mee naar een hoger plan. Een ander bewustzijn met een hoger weten.
Er is veel chaos op aarde. De samenleving is zoekende naar oplossingen voor een stabiele toekomst. Wij zijn de verandering die nodig is. Onze transformatie zal nieuwe antwoorden genereren voor de maatschappij.
Maar sta jij klaar voor het ontvangen van deze energie? Is je lichaam in overgave om de versnelde zelfheling te laten plaatsvinden? Je mag vandaag al op aarde de hogere dimensie leven. Nodig je lichaam uit de fysieke strijd te stoppen en te durven ontvangen.

Fysieke gevecht in jou helen

De poorten naar hogere dimensies gaan steeds verder open. Vandaag, 06-06-2020, heb ik de energie van de 6de dimensie fysiek leren ontvangen. Het was een intense dag. Het voelen en beleven van de energie is niet moeilijk, maar om het echt in mijn fysieke, aardse lichaam te ervaren, leverde een fikse strijd op. Mijn cellen wisten dat ik deze workshop zou ingaan, mijn lichaam was al twee weken in verzet. En dit is waarom zelfheling niet soepel verloopt. Mijn fysieke gestel kiest voor het oude. De oude angsten en patronen. Die ken ik. Het nieuwe, de zelfheling, vrijkomen van het oude en de hogere trilling toelaten, is spannend.
Opnieuw mag ik op een dieper niveau de regie over mijn lichaam terugnemen. Hoe doe ik dat? Ik nodig mijn cellen uit om zich naar de liefde in mij te draaien. Deze beweging maakt ze los van de angst en het gevecht. Nu staan ze open om de aardse liefde te ontvangen. De volgende stap is de cellen opnieuw uit te nodigen om te openen voor de nieuwe dimensie. Een enorme rust komt terug in mijn lijf. Nog fijner is het gevoel van diep vertrouwen dat zich in mij nestelt.

De hogere dimensie leven op aarde

Pas als ik de hogere trilling in mijn cellen ontvang, kan de energie zich manifesteren op aarde. Ik ben dus de toegang van de hogere dimensie hier op aarde. En dat ben jij ook. Een grote groep van individuele mensen is nodig om een nieuw bewustzijn uit de hogere dimensie effectief in de samenleving terug te brengen. Pas dan zal er een ‘echt’ samen ontstaan waar wij als mensheid naar verlangen. Daaruit zal een vorm gecreëerd worden voor de problemen die in de 3-dimensionale wereld onoplosbaar lijken.

Lichte vorm van zelfheling

Ben je zelf toe aan volgende transformatiestap? Wil je soepel transformeren? En verlang je naar rust en een dieper vertrouwen? Dan wil ik je eerst uitnodigen te stoppen met het onderzoeken van oude patronen en angsten. Zolang je je blijft richten op wat je doet, blijft je lichaam het oude stuk leven en opent zich niet voor vernieuwing. Je ontneemt jezelf te ontdekken wie je bent.

Je kunt direct ervaren vanuit wie je bent, wat je doet als je angsten tegenkomt. Op weg in het verdiepen van de connectie met jezelf, voel je vanzelf je belemmeringen. De heler in je kan meteen aan de slag. Met je aardse helende kracht kan je de angsten en patronen die je tegenkomt, zuiveren. Dit brengt je een lichte en liefdevolle vorm van directe heling met nauwelijks herbeleving of ‘terugval’.

Aura, Chakra, Meditatie, Contemplatie, Verlichting

Hoe open ik mijzelf?

Wij kunnen helen als we fysiek op aarde aanwezig zijn. Ons lichaam is ons thuis, het huis van onze ziel. Woon je in iedere cel, dan heb jij regie over je gevoelens en je energie. Hoe kan je jezelf openen en neem je regie?

Hulp

Vraag hulp van de aarde en het universum. Die is er voor je. Voel de intentie dat jij jezelf wilt zijn, je krachten wilt voelen en op aarde wilt zijn. Kies echt: ik wil hier zijn.

Focus

Richt je met je aandacht naar je onderbuik. Voel daar je liefde, je zachtheid, plezier of warmte. Neem daar de tijd voor. Laat je geholpen worden. Jij mag dit ook.

Openstaan

Vraag de hulp je kruin te openen. Hou je aandacht bij het gevoel in je onderbuik. Blijf je alleen daarop richten. De energie die via de kruin naar binnen komt, nodig je uit in jouw liefde en je bekkenbodem. Laat jouw liefde en de energie van boven in je samensmelten.

Aanwezig in je basis

Voel de intentie om in je basis, achterin je buik aan de voorkant van je wervels, aanwezig te zijn. Kies om van daaruit continu naar de liefde in je onderbuik te kijken.

Omdraaien naar binnen

Nodig je cellen van je lichaam uit naar binnen te kijken. Zie ze als zonnebloemen. Ze kijken niet naar buiten, naar je omgeving, maar naar jou, naar jouw liefde in je onderbuik. Voel je ergens weerstand, ga er niet heen. Maar nodig die cellen opnieuw uit in je liefde, draai ze om naar je basis.

Helende Levensenergie

Vraag de zonnebloemen in je bekkenbodem bij je eerste chakra ook om te draaien. Naar jouw liefde. Daarmee open je jezelf voor je levenskracht van Moeder Aarde. Dit is jouw voeding, heling en levensvuur. Vraag die energie te mogen ontvangen. Dit brengt je levensenergie in je lijf.

Samensmelten

Kijk of je je aardse levensenergie en je universele hulp samen kan laten komen in je onderbuik. Ervaar wat je dat brengt. Laat de krachten groeien en laat iedere cel zich opnieuw omdraaien om dit te kunnen ontvangen.

Neem de tijd en kijk of je steeds meer open kan staan voor hogere trillingen. Door te kiezen en de intentie te hebben, gebeurt het al.

Voel je je aanwezigheid of lukt het nog niet heel goed? Zou je hier meer van willen weten? Op 21 juni geef ik een Masterclass waarin we het lichaam openen voor zelfheling.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/staat-jouw-lichaam-open-voor-versnelde-zelfheling/

Mensen moeten wel openstaan om deze energie te voelen en te aanvaarden. Dan wordt men bewust dat er meer kracht op aarde aanwezig dan men denkt.
Onze samenleving is niet meer stabiel en de toekomst zal dit nog erger worden. Juist omdat velen onder ons het niet begrijpen en niet durven uit hun cocoon te komen. Velen zijn ook zoekend en juist daardoor is het onstabiel. Dat ze dan afreageren op een negatieve manier. Ook de aarde zegt teveel is teveel. Daarom heb je deze pandemie gekregen. Om de ogen te openen. Om in eerste instantie te leren dat geld vergif is en dat men moet leren op zichzelf aangewezen wordt. Juist door liefde aan jezelf te geven, kan jezelf gaan helen. Leer in eerste instantie je lichaam kennen op een spirituele manier. Ik bedoel de chakra’s dat een basis is van heel je lichaam. Dan zou je kunnen gaan verdiepen in je DNA. Leer ook je niet mee te laten slepen met wat je op aarde ziet. Want juist dan los je hier niets. Ook leren om voor jezelf op te komen. En dat kan alleen dat je heel wat los gaat laten. Dat soms nog het zwaarste is.

Weten dat je stoffelijk bent
Weten dat lijden er altijd zal zijn. Maar dat je met dit anders kan omgaan dan dat je kent.
Weten dat de aarde een fantasiebeeld geeft
Weten dat het een tussenstop is

Heling met spiritueel licht - Taytanchis

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

DIT KREEG IK PRIVÉ

Beste Bruno,

Op 22 juni, de dag dat de Tweede Kamer debatteert over het Nederlandse China-beleid, gaat journalist Pim van Galen voor Tibet Talks Europe in gesprek met parlementsleden Martijn van Helvert (CDA), Bram van Ojik (GroenLinks), en Christa Meindersma (ICT-Europe) over de gevolgen van de Nederlandse China-strategie voor Tibet:
 Rondetafelgesprek over het Nederlandse Tibetbeleid— De opname van het rondetafelgesprek wordt op 23 juni gedeeld op onze kanalen:

 www.youtube.com/ICTEurope
 facebook ICTEurope
 savetibeteurope
 


Bekijk het gesprek & stuur je vragen in op: www.savetibet.nl/live.

Zet Tibet terug op de kaart: Kamervragen!— Vorig jaar zijn wij een campagne gestart om Tibet weer op de politieke agenda te plaatsen, en te noemen in het Nederlandse Chinabeleid. Jullie hebben massaal gehoor gegeven: 10.000 handtekeningen op de petitie zijn ingediend bij de Tweede Kamer!

Op 22 juni is het vervolg van het debat over Mensenrechten en China, waarin Minister Blok de Kamervragen zal beantwoorden. Dit debat wordt live uitgezonden op 22 juni van 15:30 tot 19:30.

De eerste Tibet Talks Europe was een succes!—
Tijdens de eerste episode van Tibet Talks Europe gingen gastsprekers Dibyesh Anand, Martin Bursik, en Tenzin Dalha gingen afgelopen dinsdag met ICT’s Christa Meindersma (director advocacy) in gesprek over China’s positie in de post COVID-19 wereld, en de consequenties voor Tibet.

https://youtu.be/PQxEKMcMk_A
bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

The Eternal Words

An opinionated girl penning down her thoughts.🌸❤

Sunshiny SA Site

Kavita Ramlal, Proudly South African

Mooi Leven, by De Gans

Fotografie en Schrijverijen

Dogmavrij

Een liefdevolle vinger op de zere plek, omdat heling begint met (h)erkenning.

Banter Republic

It's just banter

Droomvlucht...living your dream 🌏💚

You say I dream too big, I say you think too small!

Straf Verhalen

Verhalen over discipline en straf (en meer...)

wendiesweb

Met liefde geschreven...🖋

Vegan & Spiritualiteit

Veganistische voeding en Spirituele groei

DonQuijotte

tegen windmolens

verhaal achter de foto

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Project 'IK'

Een zoektocht naar positief egoïsme

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

M-Pathie.com

Empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen .

Блог красоты и здоровья от LiDea

О себе, о женщинах, об особенностях женского организма, об изменениях, связанных с возрастом. О красоте и здоровье, о том, чтобы сохранить их в условиях дефицита времени. О том, как сделать так, чтобы чувствовать себя королевой, чтобы окружающие видели её в вас.

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

La Bella Bora

Een tropisch lifestyle- en reisblog vol verhalen en inspiratie

Vvolutie (Wij godinnen)

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

Alles voor de moderne vrouw :Beauty,fashion shop blogs & revieuws. Altijd vind ik de leukste aanbiedingen & koopjes. Ook dan kan je er super uit zien💫💎💍💠💃💗👗🛍👠 De lekkerste zelf gemaakte recepten & de leukste shop en make-up vlogs!

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

no one cares

HARME BLOGT

marginale blogs van een 72 jarige

Healthy & Travel T(r)ips

Reis - en gezondheidsfreak

WishMeAvril

Be inspired by more and live with less!

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Omgaan met narcisme

Gezonde zelf-liefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

#oorzaakengevolg: de kans krijgen om de consequenties te ervaren van je acties biedt een eerlijke leersituatie

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

%d bloggers liken dit: