Een leider of een meeloper

In bepaalde gevallen zijn we het beide. Het is juist hoe men het leiderschap aanpakt en hoe men het meelopen aanpakt. Of hoe men ze ervaart.
Een leider zal zich laten horen en proberen iedereen mee te krijgen.
Een meeloper zal zich laten leiden en niet al te veel durven in te brengen.
Bekijk de roos van leary: ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen.
Of zoals de axenrooos: is een model om de interactie tussen mensen te typeren. Het biedt een handvat om te praten over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Daarnaast kan vanuit deze theorie het eigen gedrag kritisch worden bekeken en kunnen de effecten van dit gedrag op anderen ingeschat worden.
In heel ons leven en wat we ook ondernemen zullen we ofwel een leider zijn of wel een meeloper. Meelopen kan ook gezien worden om iets te leren. Het kan dus nuttig zijn om je soms vooraan te plaatsen en op momenten in het midden of achteraan. Toch altijd met de intentie jezelf te blijven en met je eigen gedachten kennis. Zo kan je heel wat leren en doorgeven. Een leider hoeft niet perse iemand te zijn daar naar geluisterd wordt. Hij/zij kan ook dingen naar voren brengen om er samen over na te denken of te doen.

In heel ons leven hierop aarde zullen we met dit te maken hebben en zullen we ook zelf dit ondernemen. Niet alleen in gesprekken maar ook naar onze kinderen toe en op ons werk. En voor deze die nog schoolgaande zijn. Maar ook in de sportwereld komt men dit tegen.
Nu als men dit gaat bekijken in 5D dan is dit niet meer aanwezig. Daar zijn we allemaal gelijk. Daar bestaat dus geen leider nog een meeloper. En nu ga ik nog een stapje verder. En voor velen zal dit zweverig overkomen. Men zal tijdens het sterven begeleid worden. Ook de begeleiding naar het kosmische. Om samen het andere leven in te stappen.
Dit is dus een materie waar we allemaal mee te maken krijgen.
Hoe men ermee omgaat is weer een andere zaak en vraag.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM