TIBET-GROEPEN VRAGEN PREMIER MARK RUTTE OM GESPREK OVER CHINESE INTIMIDATIE

Amsterdam, 31 oktober 2022

Drie Tibet-groepen in Nederland hebben namens de 1000 in Nederland wonende Tibetanen, en namens hun Nederlandse achterban, een brief gestuurd aan premier Mark Rutte en de wens uitgesproken om met hem de kwestie van de Chinese politiebureaus in Nederland te bespreken.

In de brief aan de premier staat dat er sinds enkele jaren een toename te zien is van intimidatie van in Nederland wonende Tibetanen door de Chinese overheid. Met name in de afgelopen maanden zijn in Nederland  wonende Tibetanen (met en zonder Nederlands staatsburgerschap) telefonisch benaderd door vermeende vertegenwoordigers van de Chinese autoriteiten. 
Sommige van deze bellers identificeerden zich als vertegenwoordigers van de Chinese ambassade, sommige hielden hun banden verborgen. Vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap in Nederland hebben een snel onderzoek gedaan waaruit bleek dat ongeveer de helft van de 10 ondervraagde Tibetanen telefonisch werd benaderd. Er is duidelijk sprake van een systematische aanpak.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibet-groepen-vragen-premier-mark-rutte-om-gesprek-over-chinese-intimidatie/

Wat bezielt de chinezen toch al is het niet in hun land dan nog gaan ze Tibetanen het moeilijk maken. Zijn ze niet verplicht om de Nederlandse wetten te volgen dan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI