Nachtelijk tandenknarsen: wat zijn de oorzaken en hoe wordt het behandeld?

Bruxisme is de medische term voor het nerveus heen en weer schuren van de tanden.

Wat zijn de gevolgen en welke remedies bestaan er voor mensen die met hun tanden knarsen?

Tandenknarsen of bruxisme: wat zijn de gevolgen?

Bruxisme komt vrij veel voor. Meer dan 10% van de bevolking heeft er last van.

Het onvrijwillig schuren of  op elkaar klemmen van de tanden veroorzaakt geknars. Dat kan zwaar of minder zwaar zijn en in mindere of meerdere mate hoorbaar zijn voor de omgeving. Bruxisme treedt meestal ‘s nachts op tijdens de slaap, maar het kan ook overdag gebeuren.

Knarsetanden is niet alleen lawaaierig, en vaak storend voor de partner, het gaat ook gepaard met andere min of meer hinderlijke symptomen. Soms worden ze zelfs een heuse handicap:

  • Hoofdpijn bij het opstaan,
  • Tandpijn,
  • Pijn in het gezicht,
  • Pijn in de kaak- en slaapgewrichten,
  • Slijtage van de tanden,
  • Overgevoeligheid van de tanden voor warmte en koude,
  • Risico op breuken en loskomen van de tanden,
  • Pijnlijke kaakspieren,
  • Slechtere houding (hals, nek, rug, enz.).

Wat zijn de oorzaken van bruxisme en wie is er het slachtoffer van?

Stress
Stress, angst en woede zijn factoren die het tandengeknars heel vaak uitlokken.
Ook heel ambitieuze of hyperactieve mensen krijgen vaker last van tandengeknars.

Tandproblemen
Tanden die boven- of onderaan niet in de juiste stand staan of ontbrekende tanden kunnen schuren met de tanden veroorzaken en zo leiden tot tandengeknars.

Maar ook…
Allergieproblemen bij kinderen, oorpijn of een uitkomende tand kunnen bruxisme veroorzaken.
En bepaalde vormen van bruxisme zijn ook erfelijk.

Hoe wordt bruxisme behandeld?

Stress tegengaan
Als het tandengeknars te wijten is aan stress en zorgen, is relaxatie aangewezen. Behalve het bekampen van de dagelijkse stress is het ook aan te raden om meerdere keren per dag een korte sessie gezichtsrelaxatie te houden. Het ontspant de spieren en vermindert het knarsen. De bedoeling is om geleidelijk aan de gewoonte om de tanden op elkaar te klemmen af te leren.
Het kan ook handig zijn om tegelijk een schriftje bij te houden waarin u de momenten noteert die makkelijk tot knarsetanden leiden. Zo kunt u de uitlokkende factoren opsporen en strategieën ontwikkelen om ze te mijden.
Ook een therapie kan nut hebben om van deze slechte reflex af te raken. Denk maar aan biofeedback, cognitieve gedragstherapie, enz.
Ook middelen als acupunctuur en hypnose kunnen helpen.

Tandverzorging
Bij een slechte stand van de tanden of het kaakbeen kan orthodontie het probleem verhelpen.
Als het komt door een ontbrekende tand, kan tandverzorging de remedie zijn.

In sommige gevallen is mond- en kaakchirurgie te overwegen.

Gootjes
Een andere strategie is het dragen van soepele gootjes uit hars (een mondprothese zoals ze worden gedragen door rugbyspelers of bij het bleken van de tanden). De tanden zijn dan van boven tot onderen door de gootjes bedekt en dus beschermd. Ze vangen de spanningen op en voorkomen het heen en weer schuren.
Deze gootjes worden ‘s nachts gedragen, soms ook overdag in een vooraf herkenbare stresserende periode.
Ze worden meestal op maat gemaakt door een prothesemaker en op vraag van de tandarts. Eerst wordt er altijd een afdruk genomen. De gootjes bestaan ook in geprefabriceerd thermoplastisch materiaal dat aan de patiënt kan worden aangepast.
Ze kosten ongeveer 160 euro en worden door de ziekteverzekering terugbetaald na voorafgaandelijk akkoord.

Injecties met botox
Knarsetanden kan ook worden aangepakt met botoxinjecties. Die moeten de kaakspieren ontspannen, de druk verminderen en het knarsetanden en de gevolgen verzachten.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/nachtelijk-tandenknarsen-wat-zijn-de-oorzaken-en-hoe-wordt-het-behandeld/2/actueel/920

Soms zegt mijn vrouw ’s morgens ook eens wat heb je weer aan tandenknarsen geweest. Als ik dat hoor ga ik voor mezelf bekijken wat mij bezig houd. Stress ken ik echt niet maar het kan dan wel zijn dat iets me bezighoud en dat ik dat moet oplossen. En als ik de oorzaak weet werk ik er aan en dan moet ik zeggen gaat het weg.
Bij de meeste mensen gaat het om stress. Het kan zover gaan dat de persoon zijn tanden er helemaal stuk kunnen van gaan. Laat het niet zover komen, en zoek hulp, maar wat je zeker zelf moet bekijken van hoe komt het. Want daar kan je wel iets aan doen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Advertentie