Tag Archive: zelfmoordneiging


1 op 4 niet begeleid na zelfmoordpoging

Ruim een kwart van de mensen die een poging tot zelfdoding achter de rug hebben, heeft drie maanden na het voorval nog geen contact gehad met een huisarts of een psychiater. Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteit. De gegevens leren ook dat mensen in een precaire situatie significant meer pogingen tot zelfdoding ondernemen.

In 2012 telde België 2.203 overlijdens ten gevolge van zelfdoding, waarvan 1.108 in Vlaanderen, 778 in Wallonië en 137 in het Brussels Gewest. De cijfers van de laatste gezondheidsenquête in 2013 tonen aan dat 14 procent van de Belgische populatie al serieus overwogen heeft om een einde te maken aan zijn leven en dat 4,2 procent dat ook al geprobeerd heeft. “De resultaten zijn onrustwekkend”, stelt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteit. “Zelfdoding, maar ook pogingen tot zelfdoding zijn een belangrijk en omvangrijk, maar ook een onderbelicht probleem.”

Het ziekenfonds bestudeerde 4.063 leden die een of meerdere pogingen tot zelfdoding ondernamen in 2011, 2012 en 2013 en in het ziekenhuis werden opgenomen. Enkele vaststellingen: het risico op pogingen tot zelfdoding ligt hoger bij vrouwen, ten zuiden van de taalgrens en bij mensen in een precaire situatie (verhoogde tegemoetkoming, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, werkloosheid, leefloon en isolement). Vrouwen ondernemen de helft meer pogingen tot zelfdoding dan mannen. Het risico op een poging tot zelfdoding ligt dubbel zo hoog bij rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming dan bij gewone rechthebbenden, ruim driemaal zo hoog bij mensen in primaire arbeidsongeschiktheid en zelfs bijna vijfmaal zo hoog bij invaliden.

Voorts stellen de Socialistische Mutualiteiten vast dat de opvolging van mensen die een poging tot zelfdoding achter de rug hebben, verre van optimaal is. “Als we het contact met de huisarts en psychiater tezamen beschouwen, blijkt dat 15 procent van de leden met een poging tot zelfdoding geen contact heeft gehad met een huisarts of psychiater, noch voordien noch nadien. 27 procent heeft na de poging tot zelfdoding de eerste 3 maanden geen enkel contact gehad met een huisarts of psychiater”, aldus Callewaert.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2446875/2015/09/06/1-op-4-niet-begeleid-na-zelfmoordpoging.dhtml
Zoals ik al schreef soms moet je te snel loslaten en kan je geen na begeleiding geven. Nu geven ze er meer aandacht aan met de actie rodeneuzendag. http://rodeneuzendag.be/.
Dat doorgaat op 5 december. Maar goed ook de dag van vandaag moeten mensen geholpen worden en nadien die met dit in contact gekomen zijn. Ook de familieleden en vrienden. Het is soms heel moeilijk te verwerken en men weet soms niet de oorzaak ervan. Af en toe vind je wel eens een aanwijzing in een persoonlijke agenda af op een brief maar dan nog. Als men iemand kan overhalen om het niet te doen en het leven anders te bekijken dan voel je een gelukkig persoon. En mensen het kom meer en meer voor. Omdat mensen soms tot het uiterste gedreven worden en geen licht meer zien branden ergens. 
Ik kan dan wel blijven schrijven praten is belangrijk, maar soms heb ik ook begrip als ik het hoor. Ze krijgen geen juiste hulp en ze worden aan hun lot overgelaten nadien. Ze blijven het gevoel hebben er alleen voor te staan. 
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

ZELFMOORDPREVENTIE

Zelfmoordpreventie: ook nodig voor de korte tijdspanne tussen plan tot actie

Zelfmoordpreventie: ook nodig voor de korte tijdspanne tussen plan tot actie

Is zelfdoding een weloverwogen besluit of een impulsbeslissing? Beide gevallen komen voor. Maar het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de manier waarop mensen met zelfmoordgedachten tot de daad overgaan.

Hoeveel tijd ligt er tussen de gedachte aan zelfmoord en de daad zelf?

Elk geval is natuurlijk uniek, maar verschillende studies hebben onderzocht hoelang mensen met zelfmoordneigingen over hun plan nadenken voor ze tot de daad overgaan. Resultaat: 9 van de 10 hebben minder er dan een dag over nagedacht en één op de vier zelfs nog geen vijf minuten. De studies zijn zeker niet perfect, al was het maar omdat de onderzoekers per definitie alleen mensen kunnen ondervragen die hun zelfmoordpoging overleefd hebben. Er zijn natuurlijk wel de getuigenissen van de nabestaanden, waaruit blijkt of de mensen die uit het leven zijn gestapt er al dan niet eerder over hadden nagedacht. Maar ook die gegevens zijn niet zo nauwkeurig. Het lijkt trouwens logisch dat zelfmoordpogingen waar maar enkele minuten over is nagedacht, minder snel zullen slagen dan pogingen die grondig zijn voorbereid.

 

Amper enkele minuten voor zelfmoord: welke conclusies vallen eruit te trekken?

De eerste les is dat er moet worden nagedacht over de manier waarop mensen zich van het leven beroven. Uit studies is namelijk gebleken dat het absoute aantal zelfmoorden kan worden verminderd als mensen die zelfmoord willen plegen geen of moeilijk toegang hebben tot de middelen om dat te doen. Als een stad bijvoorbeeld op een brug of een klif een scherm of net plaatst om zelfmoordkandidaten af te schrikken, zullen sommige mensen die met zulke plannen rondliepen er ook definitief van afzien en zelfs niet meer op zoek gaan naar een alternatief.

De tweede les geldt voor iedereen die met zelfmoordneigingen zit, en die is dat het heel belangrijk is om over die kaap van de zelfmoordgedachte heen te raken, want die is heel kort – en dat daar hulp voor bestaat.

Preventie van zelfdoding: de pijlers blijven dezelfde

Ook als deze cijfers ons beeld van zelfdoding misschien veranderen, blijven de adviezen om het ergste te voorkomen dezelfde. «Als iemand ons opbelt voor hulp, proberen we natuurlijk eerst om de mensen met zelfmoordneigingen van hun plan te doen afzien. De verdere opvang en tussenkomst heeft dan tot doel om het risico op hervallen te verkleinen. Maar de behandeling van een patiënt met zelfmoordgedachten vraagt tijd en moet grondig gebeuren.

De belangrijkste raad blijft dan ook: praat erover. Voor mensen die met zelfmoordgedachten zitten, maar ook voor hun omgeving, is praten de beste manier om afstand te nemen, tot rust te komen, het leed te delen, enz.

Hebt u hulp nodig? Aarzel dan niet om te bellen naar een centrum voor zelfmoordpreventie. U kunt daarvoor 24 uur op 24 terecht op het gratis nummer 1813.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/zelfmoordpreventie-ook-nodig-voor-de-korte-tijdspanne-tussen-plan-tot-actie/actueel/1466

Voor de nabestaande is dit het ergste wat je kan overkomen. Toch kan ik er soms begrip voor opbrengen als men tot deze daad overgaat of ermee rondloopt. Het is zeker niet goed te keuren, want soms kan hulp en erover praten je verder helpen. Voor ieder probleem is er een oplossing. Maar natuurlijk meestal zijn de problemen zelf gemaakt en is het juist daar, daar ze niet meer mee kunnen leven of bij hen dragen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: