Tag Archive: werk


Aantal meldingen over gender- en seksuele discriminatie neemt sterk toe. Wat is er aan de hand?

Vorig jaar heeft het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen maar liefst 16 procent meer meldingen van genderdiscriminatie ontvangen dan het jaar voordien. Meestal ging het over discriminatie op de werkvloer, maar ook seksuele intimidatie en ‘wraakporno’ worden opvallend vaker gemeld. “Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen.”

1.020 meldingen over genderdiscriminatie: het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen kreeg vorig jaar een hele boterham aan klachten, vragen over juridische informatie en mededelingen te verwerken. Een pak meer dan vorig jaar, 16 procent om precies te zijn. Willen de toenemende cijfers ook echt zeggen dat het aantal gevallen van genderdiscriminatie de hoogte inschiet? Of spelen er ook andere factoren mee? “De maatschappij is zich steeds meer bewust van het probleem van seksuele intimidatie, seksistische opmerkingen en het fenomeen van niet-consensuele verspreiding van intieme beelden (of de zogenaamde ‘wraakporno’)”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. “Ook de media en de sociale netwerken besteden meer aandacht aan de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze twee trends spelen ongetwijfeld een rol bij de toename van het aantal burgers dat melding doet van discriminaties die zij hebben ondervonden of waarvan ze getuige zijn geweest.”

Discriminatie op de werkvloer 

De werkvloer blijft, met voorsprong, de meest gevoelige omgeving voor genderdiscriminatie: 34 procent van alle meldingen hadden betrekking tot het professionele leven.  Het ging daarbij vooral over de arbeidsomstandigheden en het loon (38 procent), de toegang tot een job (30 procent) en het einde van de arbeidsrelatie (18 procent).

Het is opvallend dat zwanger­schap en moeder­schap in de loop der jaren nog steeds gronden voor discrimina­tie of intimida­tie op het werk blijven.Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen

Bijna een op de drie meldingen rond werk (30 procent) hield verband met zwangerschap of moederschap. “Het is opvallend dat zwangerschap en moederschap in de loop der jaren nog steeds gronden voor discriminatie of intimidatie op het werk blijven”, zegt Liesbet Stevens. “En dit cijfer is nog maar het topje van de ijsberg, want weinig vrouwen durven hun rechten te laten gelden. Moeder worden is nog al te vaak een belemmering voor de carrière van vrouwen.”
Ook seksuele intimidatie wordt steeds vaker bij het Instituut gemeld, en dan opnieuw in het bijzonder op het werk: een stijging met 37 procent ten opzichte van 2020. Een merkwaardig cijfer, aangezien veel mensen vaker telewerken.

Seksistische intimidatie in de openbare ruimte

De ‘openbare ruimte’ is het tweede meest vertegenwoordigde domein, met 21 procent van de meldingen. Het aantal meldingen van digitale seksistische intimidatie blijft toenemen: het gaat om een stijging van 23 procent. Het gaat onder meer over ‘wraakporno’, oftewel de verspreiding van intieme beelden zonder dat je er toestemming voor hebt gegeven, dreigingen om dergelijke beelden te verspreiden en voyeurisme.

Met het Instituut als centraal aanspreek­punt voor de bijstand van slachtof­fers van digitaal seksueel geweld komt de wet tegemoet aan een reële behoefteLiesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen

Dat kan volgens het Instituut gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat de instelling met een recente wet bevoegd werd voor de ondersteuning van slachtoffers van niet-consensuele verspreiding van intieme beelden (de zogenaamde ‘wraakporno’). “Door van het Instituut een centraal aanspreekpunt te maken voor de bijstand van slachtoffers van digitaal seksueel geweld komt de wet tegemoet aan een reële behoefte.”
Eveneens hallucinant: het aantal meldingen van seksistische intimidatie op straat is in een jaar tijd gestegen met 75 procent. Dat komt enerzijds omdat we ons als maatschappij steeds meer bewust worden van de problematiek, maar volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dragen ook nieuwe methoden sterk bij. Zo patrouilleren agenten in sommige politiezones vaak in burger.

Transgender personen

Opvallend zijn tot slot de cijfers over discriminatie van transgender personen: 13 procent van alle meldingen had betrekking op hen, dat is meer dan een kwart (28 procent) meer dan het jaar ervoor. “Deze meldingen gaan voornamelijk over problemen die zich voordoen bij het wijzigen van de geslachtsregistratie in een officieel document. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat steeds meer transgender personen deze stap zetten. Op plaats 2 en 3 prijken ‘openbare ruimte’ en – het zal u intussen niet meer verbazen – werk.”

BRON: https://www.hln.be/gezond-en-gelukkig/aantal-meldingen-over-gender-en-seksuele-discriminatie-neemt-sterk-toe-wat-is-er-aan-de-hand~a8d5b686/

Het meeste komt het voor op de werkvloer maar ook in vriendenkring. Toch erg dat een vrouw meisjes soms daar een angst voor moet hebben. Dat ze niet kunnen zijn en doen wat ze willen.
Natuurlijk en dat mogen we ook niet vergeten. Sommige vrouwen spelen er ook mee en nadien worden ze boos. Net zoals dat sommigen het kunnen verdragen van iemand maar van de ander niet. Grenzen stellen is belangrijk. Maar sommigen luisteren of zien daar ook weer niet naar. Dus het is echt erg en spijtig genoeg worden vrouwen of meisjes daarin niet gehoord.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waarom we in de toekomst net wél terug naar kantoor zullen willen. “Op de werkvloer weet je beter wat je waard bent”, zegt bedrijfspsycholoog

Met drie vaccins op de plank lijkt het einde van de lockdown – en, als we even mogen dromen, van de pandemie – in zicht. Zullen we met z’n allen dan weer naar kantoor gaan? Laat ons hopen van wel. Want al verloopt thuiswerk nu vlotjes, op kantoor werken, fysiek omringd door collega’s, komt met een hele resem voordelen. Voor je mentale welzijn, je werkprestaties en je carrière. Professor bedrijfspsychologie Bart Wille: “Je deelt lief en leed aan de koffiemachine.” 

Werkplek, Team, Zakelijke Bijeenkomst, Zakenmensen


Nochtans wijzen berichten erop dat thuiswerk ook na corona een gewoonte zou kunnen blijven. Een onderzoek van advieskantoor BDO bij 1.000 Belgen toont dat 6 op de 10 van ons na de pandemie nog minstens twee dagen per week willen telewerken. Als het van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) afhangt, zal dat voor Vlaamse ambtenaren de norm zijn. En volgens onderzoek van Acerta is 55 procent van onze bedrijven ook van plan om daar structureel op te blijven inzetten. 
Niet gek, want thuiswerken komt natuurlijk met voordelen. Bedrijven hoeven geen dure kantoorruimtes meer te huren. En werknemers rapporteren thuis productiever te zijn, van de extra flexibiliteit te houden en veel tijd te besparen nu ze niet meer hoeven te pendelen. 

En kantoorwerk dan?

Toch roepen experts steeds meer op om kantoorwerk niet zomaar onder het tapijt te schuiven. Vorige maand nog bracht de expertengroep Psychologie & Corona, verbonden aan meerdere Belgische universiteiten, een rapport uit waarin ze waarschuwt voor de negatieve gevolgen van voltijds thuiswerk. Contact met collega’s valt weg, werkdagen worden niet écht afgesloten en het familieleven komt onder druk te staan, schrijven ze. 
Bovendien is er ook de andere kant van het verhaal: de positieve gevolgen van kantoorwerk. Ze zijn weinig besproken, maar even talrijk. Bart Wille, professor bedrijfspsychologie (UGent), bevestigt dat. De sociale contacten, de non-verbale cues, de duidelijke routines: het leven op de werkvloer komt met heel wat bonussen die je thuis misloopt, zegt Wille. 

Sociale voordelen

“Studies tonen aan dat ons werk een groot deel van onze sociale identiteit bepaalt”, zegt de professor. “En een groot deel van ons sociale netwerk vormen we op de werkvloer. Natuurlijk zitten daar persoonlijke verschillen in: sommige mensen halen hun sociale contacten uit andere delen van hun leven. Maar sociale isolatie blijft een reëel risico in een wereld waarin we voornamelijk thuiswerken.” 
Die sociale contacten op de werkvloer zijn op veel verschillende manieren belangrijk voor ons. “Met collega’s deel je lief en leed, niet zelden tijdens een informeel moment aan de koffiemachine. Dat doen we nu amper nog, want we hebben minder interactie met collega’s en de drempel om virtueel je persoonlijke besognes te uiten, ligt veel hoger. We verwerken problemen meer op ons eentje, met veel extra gepieker tot gevolg”, zegt Wille. 

Zichtbaar zijn binnen je organisa­tie is een belangrij­ke factor om nieuwe kansen te krijgen. In een digitale werkomge­ving is dat een pak moeilijkerProfessor Bart Wille

Op kantoor krijgen we ook meer feedback van collega’s. “Daar zijn we continu naar op zoek”, zegt Wille. “Naast een behoefte aan verbondenheid hebben we op het werk een behoefte aan competentie. Het is maar logisch dat je wil weten hoe je presteert. Maar feedback krijgen en geven is in een virtuele werkcontext erg moeilijk. Daarom zitten veel werknemers nu met twijfels, of zelfs angst en stress. Op kantoor gebeurt dat op een veel ongedwongenere, natuurlijke manier en daarom ook vaker.” 
“Plus, op de werkvloer vang je veel non-verbale cues op”, vervolgt Wille. “Als de deuren van bureaus openstaan, weet je dat collega’s toegankelijk zijn voor vragen. In de manier waarop je leidinggevende met je omgaat, merk je of die tevreden is met je prestaties. Zonder ook maar een evaluatiegesprek te hebben. Je weet gewoon beter waar je staat als werknemer, wat je waard bent en waar je aan moet werken.”
Nog iets dat op kantoor ongedwongen en natuurlijk gebeurt: professionele connecties maken. “Informeel een praatje slaan met een collega, in een ontspannen setting: dat doen we vooral op de werkvloer of een receptie of congres. Zo bouw je een keten van sociale connecties of een netwerk op, dat absoluut je werk of je carrière kan beïnvloeden”, zegt Wille. Zichtbaar zijn binnen je organisatie is een belangrijke factor om nieuwe kansen te krijgen en op te kunnen klimmen. “En in een digitale werkomgeving is zichtbaar zijn een pak moeilijker. Veel mensen vallen zo uit de boot.”

Structuur en routine

Kantoorwerk komt trouwens niet alleen met sociale voordelen. Ook je werkprestaties en je mentale welzijn baten bij fysiek op de werkvloer zijn. “Al is dat natuurlijk ook persoonsgebonden en hangt het af van welke taken je hebt”, zegt Wille. “In een schrijvende job die veel focus vereist, is thuiswerk een voordeel. Zit je thuis met kinderen, dan verandert de zaak weer.” Buiten kijf staat wel dat sommige aspecten van een job, zoals ideeën uitwisselen met collega’s, altijd vlotter zullen gaan op kantoor. “In een stimulerende, creatieve omgeving.”
Het leven op kantoor leent zich bovendien tot meer structuur en routine. Eerst pendel je naar het werk en daarna start je dag. Nu en dan neem je met het team een break en daarna gaat iedereen weer aan het werk. “Veel mensen hebben nood aan die structuur en aan het zien van die structuur bij anderen”, zegt Wille. “Dat heeft ook een positief effect op het welbevinden en op de productiviteit. Thuis komt structuur sneller in het gedrang, omdat je verschillende rollen – werknemer, ouder, huisgenoot – door elkaar kunnen lopen. Of omdat je niet genoeg discipline hebt.”

Thuis vloeit je werk al snel letterlijk en figuurlijk over in je privélevenProfessor Bart Wille

Pendelen naar en van het werk heeft trouwens nog meer positieve effecten. Zélfs als dat betekent: in de file staan. “We merken uit onderzoek dat een grote groep mensen echt energie uit die verplaatsing haalt. Dat moment onderweg laat je toe om je mentaal voor te bereiden op de werkdag of om het werk weer los te laten. Thuis ontbreekt die barrière tussen je rollen, zeker als je geen echte werkplek hebt en in de keuken of woonkamer zit. Dan vloeit je werk al snel letterlijk en figuurlijk over in je privéleven”, zegt Wille.
Meer kantoorwerk kan dus net zo goed betekenen: een pak minder stress. “Net omdat je daar het contact met je collega’s hebt”, zegt Wille. “Sociale steun is immers een cruciale remedie tegen werkstress. En vooral sociale steun die je op een heel directe manier ervaart. We zien dat werknemers dan meteen minder problemen met welbevinden ervaren. Hoe veeleisend je job ook is, als je die steun voldoende voelt en op een natuurlijke manier je bezorgdheden kan delen met je collega’s, gaat alles een pak vlotter.”

BRON: https://www.hln.be/carriere/waarom-we-in-de-toekomst-net-wel-terug-naar-kantoor-zullen-willen-op-de-werkvloer-weet-je-beter-wat-je-waard-bent-zegt-bedrijfspsycholoog~ad0b06eb/

Al zullen velen denken dat thuiswerken de nieuwe norm wordt. Wel als men het psychologisch gaat bekijken wordt erop de werkvloer meer gedaan. Ook zal men sneller contact leggen met een mede collega om iets te verwezenlijken. Ook het praatje het sociaal contact vind men thuis niet zoals op het werk. Nu zie je echt kloven ontstaan doordat men niet meer zichtbaar bent op het werk. Alles loopt via internet en dat is niet altijd even goed. Dan krijg je nog dat bepaalde het werk en privé niet kunnen scheiden. Daardoor staan dan weer wrijvingen.
Of dit nu echt het nieuwe werk van de toekomst wordt. Ik betwijfel het ten sterkste.

Apple, Koffie, Computer, Cup, Meisje, Laptop, Kroes

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

TOXIC PRODUCTIVITY

Toxic productivity, dit is het en zo kun je er beter mee omgaan

Vrouw, Burnout, Multitasking, Gezicht, Contour, Leeg

Zeg eens, ben jij iemand die veel van zichzelf vraagt? Die zich altijd nuttig wil maken en voor iedereen de beste versie van zichzelf wil zijn? En voel je je bij uren bingen vanaf positie languit op de bank aan het einde van de dag eigenlijk alles behalve fijn? Je bent niet de enige! Er blijkt voor dit onrustige gevoel een heus label te bestaan; toxic productivity. Gelukkig zijn er manieren om je ‘productiviteitsdruk’ een halt toe te roepen.

Toxic productivity in tijden van (light) lockdown

Toxic productivity dus. Zeker in deze tijd waarin we geen volle agenda’s met koffiedates, diners en vrijmibo’s hebben, voelen veel mensen de druk – inclusief onrustig gevoel – om zich nuttig te moéten maken. Oude vertrouwde routines zijn komen te vervallen, waardoor meer vrije tijd overblijft. Tijd waar je alles uit moet halen. 
Van nieuwe hobby oppakken tot extreem veel zweten in de sportschool. Je ziet dat er veel ‘moeten’ in het spel is. Die continue drang om altijd maar productief te zijn en ‘aan’ te staan, kan ongezonde vormen aannemen. Schadelijk voor jezelf en je dagelijkse leven. Iets wat vaak in de loop van de tijd binnensluipt.

3 tekenen van toxic productivity

Mensen die te kampen hebben met toxic productivity herkennen zich vaak in (een mix van) onderstaande drie kenmerken:

1: Zo veel uren werken dat het je gezondheid en/of persoonlijke relaties schaadt

Er is niets mis met het zijn van een harde werker met veel doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Wanneer het werk voorrang krijgt op je basisbehoeften, zoals de lunchpauze, genoeg drinken, genoeg nachtrust pakken en je persoonlijke hygiëne, dan is de verhouding werk-privé uit balans. Tunnelvisie die op de lange termijn nadelig voor jezelf en je geliefden kan zijn.

2: Onrealistische verwachtingen hebben

Het tweede kenmerk van toxic productivity is het voor jezelf creëren van onrealistische verwachtingen. Zeker in crisistijden nu ons leven er heel anders uitziet, kan je simpelweg niet altijd van jezelf dezelfde hoeveelheid to do’s afvinken als wat je in tijden voor corona zou doen. Probeer je dat wel continu van jezelf te verwachten dan vergroot je je stressniveau. 

3: Moeite met niets doen en stilte

Als je een haat-liefdeverhouding met productief willen zijn hebt, kan het verdomd lastig zijn om bijvoorbeeld uren te Netflixen. Want ja, dat is toch weggegooide, niet-productieve tijd? Hoewel de gedachte je in eerste instantie wel aansprak, heeft het er uiteindelijk voor gezorgd dat je nu met een onrustig ik-moet-wat-doen gevoel zit. Een keer is hier natuurlijk niets mis mee, maar heb je het om de haverklap dan spreekt men van toxic productivity.

Tips hoe je toxic productivity kan doorbreken

Mocht je jezelf in één of meerdere punten herkennen en je wil iets aan je toxic productiviteit veranderen, dan kan je volgens experts aan de slag met een paar simpele tips. Waar je aan kan denken:

  • Spreek met jezelf af om niet meer na het avondeten de laptop open te klappen of pc aan te raken. Gun jezelf zodra je aan tafel gaat een vrije avond.
  • Bepaal voor jezelf vanaf welk tijdstip je je telefoon op stil wil zetten en uit het zicht wil leggen. En wat als er iets van werk komt? Morgen een nieuwe dag en anders kunnen ze je bij spoed altijd bellen!
  • Maak aan het begin van de werkweek met jezelf de afspraak hoeveel uren je maximaal aan werk wil besteden. En nu komt het, probeer je er ook aan te houden.
  • Gun jezelf – juist nu we zo veel uren binnenzitten – de tijd om eens een lekkere lange middagwandeling te maken. Even die frisse neus halen, zodat je daarna weer vol energie (en concentratie) aan de bak kan. Niemand gaat sneller typen van een hele dag non-stop achter de pc zitten. Pauzes inbouwen is essentieel.
  • Verzeker jezelf dagelijks van de nachtrust die je lichaam en geest nodig hebben. Tot ’s nachts doorwerken om daarna om 7:00 weer ‘aan’ te staan, gaat niemands productiviteit ten goede komen.
  • En tot slot, bedenk eens waar jij – naast je nachtelijke zzz’ – verder van oplaadt. Waar krijg je energie van? Probeer dit soort dingen te verweven met je werkdagen. Alleen zo haal je eruit wat erin zit!

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/medisch/toxic-productivity-dit-is-het-en-zo-kun-je-er-beter-mee-omgaan/ar-BB1b4bLO?li=BBDNPrw

Ze hebben het heel moeilijk met niets doen of stil zitten. Ze willen eigenlijk voor alles hun best doen. Ze willen voor zichzelf altijd het nodige te doen hebben. Daarbij streven ze vaak naar perfectie. Dat niet altijd haalbaar is. Zeker als er tijden zijn waar men iets minder productief kan zijn. Dat kan voor hen zwaar gaan opwegen. En zullen ze altijd wel iets zoeken om bezig te zijn. Ze vergeten dan ook vaak aan zichzelf te denken. Tijd vrij maken voor zichzelf dat kennen ze bijna niet. Als je vraagt aan hen waar ze energie van krijgen of uithalen. Is het antwoord werken en bezig zijn. Toch zal dat op een moment opbreken en zullen er gezondheidsproblemen ontstaan.
Belangrijk is om een goede dagindeling te maken en te hebben. Ook al werk je van thuis uit dan is het aan jezelf om de uren werk te respecteren. En uren voor jezelf te nemen. Bel ook eens met een collega, maar blijf dan even niet zitten. Wandel rond zodat je beweging hebt en toch even het werk achter je kan laten.

Student, Laptop, Benadrukt, Avatar, Online Onderwijs

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Leidinggevende is bepalend voor het werkgeluk van werknemers: zo houd je als baas je personeel happy. “Elke week een e-peritiefje is niet genoeg”

Leider, Menigte, Opvallen, Groep, Personeel

Carrière Uit nieuwe resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en NN blijkt dat je baas het meest bepalend is voor je geluk op het werk. En die bazen doen het momenteel niet fantastisch: tijdens de lockdown daalde de tevredenheid van de Belg met zijn leidinggevende van 6,62 naar 6,25 op 10. Experte in werkgeluk Isabelle Hoebrechts licht toe hoe het beter kan. “Werknemers zijn geen robots. Werknemers zijn mensen.”

Als gemiddelde Belg spendeer je zo’n veertig jaar van je leven op de werkvloer. Je kan er dus maar beter gelukkig zijn – of je op z’n minst niet compleet miserabel voelen. Volgens een nieuw Nationaal Geluksonderzoek doen we het wat dat betreft niet barslecht, mits een kleine daling door corona. Voor de lockdown scoorden we wat werkgeluk betreft gemiddeld 6,67 op 10. Nu is dat nog 6,51 op 10. 
De factoren die ons werkgeluk bepalen? In de top 5 staan autonomie op de werkvloer, work-life balance, hoezeer je persoonlijk kan groeien en in hoeverre je financieel tevreden bent. Maar helemaal op kop staat, toepasselijk: je leidinggevende. Medewerkers die in de enquête aangaven dat hun manager begaan is met hun welzijn, scoorden maar liefst 1,25 punten hoger op werkgeluk dan het Belgische gemiddelde. Eenzelfde stijging is er wanneer de manager om hun mening geeft. 
Zo veel impact kan een simpele ‘hoe gaat het met je?’ dus hebben. Maar dat beseffen veel leidinggevenden niet, tonen de cijfers. Amper de helft van de 4.112 ondervraagde medewerkers gaf aan dat hun leidinggevenden om hun welzijn of mening geven. Terwijl dat in tijden van corona net zo belangrijk is. 

We zijn geen honden

Waar gaat het mis? Veel heeft te maken met de Belgische bedrijfscultuur, zegt Isabelle Hoebrechts, expert werkgeluk en oprichtster van 361°, een bedrijf dat organisaties helpt met het optimaliseren van hun werkomgeving. “Vooral in bedrijven met een hiërarchische structuur maken leidinggevenden vaak keuzes op basis van foute motivaties. Hun beslissingen staan, meestal onder druk van hogerhand, in het teken van productiviteit en het hoogste rendement. Niet in het teken van het welzijn van de medewerker.” 
We moeten af van het idee dat een leidinggevende een meerdere is, een ‘baas’, dixit Hoebrechts. “Een hond heeft een baas, zeg ik altijd. Een leidinggevende zou zich gewoon een lid van het team moeten voelen. Ja, die heeft een bepaalde functie en een verantwoordelijkheid, maar dat geldt voor elke medewerker. Hier in België gaat een topfunctie nog te veel gepaard met machogedrag, ego en een onaantastbaarheid. Terwijl een leidinggevende net zo goed op een fout moet kunnen worden gewezen, ook door zijn medewerkers.” 

De tijden waarin iemand een leider kon zijn omdat hij of zij expertise heeft, naderen hun einde. Wie een team aanstuurt, moet mensen kunnen motiveren en inspireren

Isabelle Hoebrechts

Een leidinggevende zou eerst een ‘people person’ moeten zijn in plaats van een bewaker van resultaten. “De tijden waarin we iemand een leider maken gewoon omdat hij of zij expertise heeft, naderen hun einde”, zegt Hoebrechts. “De nieuwe generatie tolereert zo’n werkgever niet meer. Maak van zo iemand een expert in de organisatie, maar geen leidinggevende. Wie een team aanstuurt, zou dat team moeten kunnen motiveren, inspireren en aandacht schenken. Idealiter is dat dus iemand met veel emotionele intelligentie, dynamiek en energie, drie zaken die zijn medewerkers zullen drijven tot beter. Een leidinggevende die dat niet heeft, laat veel menselijk kapitaal verloren gaan.”
Veel hangt dus af van de bedrijfscultuur, vult Hoebrechts aan. Want die bepaalt welk soort medewerkers aan de top geraken. “Alles begint bij een verandering van het algemene DNA van een bedrijf. Als in dat DNA het welzijn van de medewerkers geen prioriteit is, voelt elke poging om van een leider een betere leidinggevende te maken als dweilen met de kraan open.”

Hoe moet het dan wel?

Denk niet: ‘We doen elke week een e-peritiefje en dan hoor ik wel hoe het team het stelt.’ De juiste aanpak is kleinschaliger, individueler en spontaner

Isabelle Hoebrechts

Hoebrechts maakte het al duidelijk: een leidinggevende moet vooral het team kunnen motiveren en inspireren. Klinkt zweverig, maar in de realiteit valt die job uiteen in concrete, heel menselijke en soms heel simpele praktijken. “Maar het is niet de bedoeling dat die praktijken rituelen worden”, verduidelijkt Hoebrechts. “Ze moeten vooral ‘echt’ zijn, gemeend, en vanuit de leidinggevende zelf komen.” Denk dus niet: ‘We doen elke week een e-peritiefje en dan hoor ik wel hoe het team het stelt.’ De juiste aanpak is kleinschaliger en spontaner.

1. Toon interesse in de mens achter de medewerker. 

“Een medewerker is geen robot, wel een mens. Geef elke medewerker individuele aandacht en laat voelen dat je interesse hebt in zijn leefwereld. Dat kan met een persoonlijke verrassing: weet je dat Sabine verzot is op Chokotoffs, koop haar dan een zakje. Vraag naar het gezin of de thuissituatie van je medewerker. Klaagt Kristof over zijn internetverbinding? Schiet te hulp met een nieuw abonnement. Stuur je een medewerker een mailtje met een opdracht? Pols dan eerst naar hoe het gaat en of ze een fijne dag hebben. Het zit ’m in de kleine dingen.”

2. Wees begaan met het welzijn van elke medewerker, op een menselijke manier

“Tuurlijk kan je tijdens een meeting een vaste ‘tour de table’ doen en polsen of iedereen het goed stelt. Maar nog belangrijker is dan dat je je medewerkers ook individueel opvolgt. Merk je dat iemand in die meeting down of kort van stof is, bel die persoon achteraf even op om te vragen of alles oké is. Geef die persoon wat individuele aandacht, soms is dat al genoeg.”

3. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen en geef zo het goede voorbeeld

“Ongetwijfeld heb je het als leidinggevende ook soms moeilijk. Deins er niet voor terug om dat te delen met je medewerkers. Heb je het zwaar nu je het werk thuis moet combineren met je gezin? Laat dat gerust vallen op de teammeeting. Doe je niet voor alsof je alles onder controle hebt. Zo geef je je medewerkers het signaal dat ook zij open kunnen zijn over hun moeilijkheden.”

4. Steek de pluimen niet in eigen hoed 

“Prijs als leidinggevende de bijdrages van je medewerkers. Krijg je goede feedback van hogerop? Dan moet je eerste reflex zijn om de pluimen door te geven aan je team. Zingeving is voor je medewerkers heel belangrijk. Ze willen niet alleen hun werk doen en daar betaald voor worden, ze willen ook het gevoel hebben dat ze nodig zijn en bij afwezigheid gemist zouden worden. Als ze dat voelen, hebben ze instant meer goesting om hun job te doen.”

5. Geef feedback op een empathische manier

“Als leidinggevende kan je gerust streng zijn voor je medewerkers, zolang je maar empathie hanteert. Ben je teleurgesteld over iemand, spreek die dan persoonlijk aan en leg duidelijk uit waarom. De inhoud van je gesprek mag scherp zijn, maar de manier waarop je het overbrengt moet menselijk zijn. Vraag je medewerker of er een reden is voor de ondermaatse prestatie, pols naar de persoon achter je medewerker en of die zich oké voelt. Vraag ook of je als leidinggevende misschien bent tekortgeschoten of bepaalde signalen hebt gemist. Zo voelt je medewerker zich niet aangevallen en kan de feedback voor hem ook echte waarde hebben.”

6. Focus in crisistijden niet alleen op de cijfers

“In een crisistijd als deze gaat een bedrijf al snel focussen op cijfers en prestaties. En misschien wil het zijn medewerkers ook meer controleren nu ze thuiswerken. Beter is dat je als leidinggevende toont dat je je team vertrouwt door dat niet te doen. En zorg voor extra empathie voor je medewerkers. Vraag elk van hen persoonlijk hoe het met ze gaat, of het hen lukt om zich aan te passen en of je op de één of andere manier kan helpen, met een flexibeler uurrooster bijvoorbeeld. Met begrip voor hun persoonlijke situatie, want de ene zit thuis met vier kinderen, terwijl de andere eenzaam is. Individueel, bewust en menselijk leiderschap is nu enorm belangrijk. En je medewerkers blijven motiveren ook. Meer dan bewust de tijd te nemen voor een prijzend mailtje of telefoontje vraagt dat niet.”

BRON: https://www.hln.be/nina/carriere/leidinggevende-is-bepalend-voor-het-werkgeluk-van-werknemers-zo-houd-je-als-baas-je-personeel-happy-elke-week-een-e-peritiefje-is-niet-genoeg~ad1d1a44/

We hebben een leider nodig gelijk in welke situatie. Is het nu op het werk in een gezin of in je vriendenkring. Toch maar die leider ook zijn gevoelige kant laten zien. Dan kan je er respect voor tonen. Een leider is niet iemand die met een zweep slaagt. Maar iemand die weet wat hij/zij op momenten wilt verwachten. Als je met je team overeenkomt dan ga je merken dat je als leider ook bij het team hoor. En kan je veel gedaan krijgen. Want vergeet niet we hebben elkaar nodig. We leren van elkaar maar ook kunnen we elkaar iets aanreiken dat help iets beter te doen.
Je ergens gelukkig voelen komt in eerste instantie door de mensen rond je heen. Als dat goed zit dan kan dit een voordeel geven.

Leeuw, Koning, Dierlijke, Business, Pak, Gelijkspel
Business, Baas, Zakenvrouw, Chief, Leider, Directeur

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Zo zeg je nee tegen je baas (zonder ontslagen te worden)

Heb je veel stress op je werk? Bedenk dat eens door wie die stress wordt veroorzaakt. Soms heb je een vervelende baas, maar vaak ontstaat stress doordat mensen zelf geen nee durven te zeggen. Wanneer je over maar ja op zegt, heb je kans om bedolven te worden onder het werk en uiteindelijk alles maar half te doen. En daar heeft niemand wat aan. Vooral je baas niet. Het begint allemaal met de durf om nee te zeggen. Vind je dat spannend? Geen paniek, als je deze tips opvolgt kan het niet misgaan.

1. Geef een reden

Zeg niet alleen maar ‘nee’. Dan kan je ervan uitgaan dat dit niet in goede aarde zal vallen bij je baas. Geef er in plaats daarvan ook een goede reden bij. Vertel bijvoorbeeld dat je je andere taken minder goed kunt uitvoeren, wanneer je dit er nog bij neemt. Of vertel dat je privé veel aan je hoofd hebt. Een werkgever heeft meer baat bij als jij je grenzen aangeeft en duidelijk bent over je capaciteiten. Niemand heeft er iets aan als jij uiteindelijk de helft niet afkrijgt of, nog erger, met een burn-out thuis komt te zitten.

2. Denk in oplossingen

Naast het feit dat je duidelijk moet aangeven wat de reden is dat jij nee zegt, is het voor je werkgever ook fijn als je denkt in oplossingen. Zo geef je aan dat je bereid bent om mee te denken en je baas wel degelijk wilt helpen, in plaats van dat hij of zij er alleen voor staat. Op deze manier toon je jezelf alsnog waardevol, terwijl je tegelijkertijd je grenzen afbakent.

3. Wees niet bang om ontslagen te worden

Natuurlijk, wanneer je de president van Amerika bent en niet aan je takenpakket voldoet, heb je best kans dat je er op den duur uit zal vliegen. Toch heeft zelfs de president genoeg mensen om zich heen die hem helpen om zijn taken af te krijgen. Vaak is de angst om ontslagen te worden wanneer je een keer ‘nee’ zegt helemaal niet nodig. Ten eerste is het juist een teken van kracht om je grenzen aan te geven. Zorg er gewoon voor dat je punt 1 en 2 hierboven goed in gedachte houdt. Bovendien kost het je werkgever veel geld en ongemak om je te ontslaan, dus dan moet je het wel heel bont gemaakt hebben.

BRON: http://www.ze.nl/artikel/244279-zo-zeg-je-nee-tegen-je-baas-zonder-ontslagen-te-worden

Heel wat mensen hebben daar een angst voor om nee te zeggen op het werk. Als je een nee zegt geef er ook een antwoord bij. Probeer dat antwoord niet open te stellen maar gesloten zodat je baas er niet op verder kan gaan. Je kan bijvoorbeeld zeggen. Nee nu moet ik even dit afwerken maar van zodra ik tijd heb doe ik het met plezier. En je gaat merken je nee zal beaamt worden. Zo ben je eerlijk en dat wordt vaak ook gewaardeerd. Zeker als men dan ziet dat het ook gedaan wordt na de taak waar je mee bezig was.
Vaak komt een baas ermee juist voor een deadline en wilt hij gewoon hebben dat je alles laat om dat te doen. Durf dan ook aangeven probeer het even bij iemand anders om je verder te helpen. Hier kan men niemand voor ontslagen of slecht voor waarderen.
Durf assertief te zijn ook op je werk.

Afbeeldingsresultaat voor nee zeggen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit zijn de 4 types collega’s die je vindt op elke werkplek

Ben jij een teamplayer, of vooral met je eigen carrière bezig? Sociaal en spontaan, of eerder gereserveerd? Onderzoekers van Deloitte analyseerden 19.000 werknemers uit verschillende werkplekken, en stelden op basis daarvan 4 verschillende profielen van persoonlijkheidstypes op de werkvloer samen.

Onderzoekers van het internationale bedrijf Deloitte keken naar de profielen van zo’n 19.000 werknemers, in samenwerking met antropoloog Helen Fisher en moleculair bioloog Lee Silver, beiden van Rutgers University in New Jersey. Op basis daarvan stelden ze vier persoonlijkheidstypes op de werkvloer samen. Kan jij je in één van de types herkennen?

De pionier

De pionier op de werkvloer ziet overal mogelijkheden, en verspreidt zijn aanstekelijke energie en verbeeldingskracht onder de andere werknemers. Pioniers werken op buikgevoel en durven risico’s nemen, omdat ze zich ook aangetrokken voelen tot gedurfde, frisse ideeën en een creatieve aanpak.

De bewaker

De bewakers van een team houden van stabiliteit, en ze brengen orde en discipline in een team. Het zijn pragmatische types in hart en nieren, die niet graag risico’s nemen. Wel voelen ze zich comfortabel bij feiten, cijfers en details. Ze zijn erg intelligent en willen leren uit de fouten die ze hebben gemaakt in het verleden.

De aanstuurder

Aanstuurders willen graag resultaten zien. Ze houden ervan om te winnen en gaan dan ook geen uitdaging uit de weg. Een pluspunt is dat ze erin slagen een team aan te sturen, en obstakels meteen weten aan te pakken. Een nadeel is dan weer dat ze problemen erg zwart-wit kunnen zien.

De verbinder

Collega’s die als verbinders op de professionele vloer staan, vinden onderlinge sociale relaties belangrijk. Zij zorgen ervoor dat een team samen sterk staat. Het belangrijkste vinden zij dat iedereen zich goed voelt in het team en zijn eigen verantwoordelijkheid krijgt. Ze zijn erg diplomatisch, houden van harmonie en consensus en kunnen goed relativeren.

Welk persoonlijkheidstype ben jij?

Vind je het moeilijk om jezelf te herkennen op basis van de omschrijvingen alleen? Kijk dan eens in dit overzicht, en tel op hoeveel kwaliteiten uit elk type je bezit om het te bepalen. Al kan het ook perfect zijn dat je een mix bent van twee verschillende persoonlijkheden.

Pionier: sociaal, spontaan, durft risico’s nemen, flexibel, kijkt naar het brede plaatje, fantasierijk

Bewaker: gereserveerd, oog voor detail, praktisch, gestructureerd, loyaal

Aanstuurder: kwantitatief, logisch, gefocust, competitief, experimenteel, erg nieuwsgierig

Verbinder: diplomatisch, empathisch, traditioneel, relatiegericht, intrinsiek gemotiveerd, gaat confrontatie uit de weg

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/3097427/2017/03/06/Dit-zijn-de-4-types-collega-s-die-je-vindt-op-elke-werkplek.dhtml

Net als in het dagelijks leven of onder vrienden heb je altijd met bepaalde types af te rekenen. Zo kennen we ook de roos van leary dat vaak door bepaalde mensen bewust gebruikt wordt om tot een geheel te komen in groep. Men gaan ook zien dat men mensen gaat kennen die liever op de voorgrond staan dan in het midden of achteraan. Toch worden deze gezien als leiders en hebben het vaak moeilijk om iets toe te geven naar anderen. Maar je leert er uit. Uit al deze mensen die we toch nodig hebben om iets vlot te laten verlopen zelfs in een gezin of bij vrienden is het juist leren hoe ermee om te gaan. Hoe pak ik iemand aan zonder dat deze zich aangevallen voelt of zijn punt niet naar voren kan brengen.
Door te observeren en naar het lichaam te kijken kan je heel wat overnemen om zo met beide of met zijn alle tot een goed eindresultaat te komen.

Afbeeldingsresultaat voor roos van leary

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Britse bedrijven mogen vrouwen niet langer dwingen make-up en stiletto’s te dragen

Britse bedrijven die vrouwen dwingen make-up en hoge hakken te dragen, overtreden de wet. Dat is het resulaat van een onderzoek van een parlementaire commissie, dat vandaag werd voorgesteld. Meer dan 150.000 mensen ondertekenden een petitie tegen “verouderde en seksistische” kledingvoorschriften, die was opgestart door de 27-jarige Londense receptioniste Nicola Thorp nadat ze van haar werk naar huis was gestuurd omdat ze platte schoenen droeg. En dat zette de Commissie Vrouwenzaken en Gelijke Kansen aan om de zaak te onderzoeken.

Het bedrijf van Thorp had vrouwelijke bedienden aangemaand zich te houden aan strikte make-up regels, tijdens de dag regelmatig nieuwe make-up aan te brengen en er voor te zorgen dat hun haarwortels nooit zichtbaar waren, indien hun haar was geverfd. Portico, de werkgever van Thorp, had zelfs een kleurenpalet met aanvaardbare nagellak voor hun werkplaats verspreid en verplichtte vrouwen hoge hakken te dragen tussen de 2 en 4 inches (5-10 centimeter), tenzij ze een andere overeenkomst hadden met hun bazen. Ook lange oorbellen en zichtbare tatoeages waren verboden.

De commissie evalueerde ook medisch bewijsmateriaal dat aantoonde dat het dragen van hoge hakken tijdens een langere periode kan leiden tot gezondheidsproblemen en chronische pijn, en tot een verhoging van het aantal ongevallen op het werk.

De directeur van Portico, Simon Pratt, had aan de commissie verklaard dat het niet in hem was opgekomen dat de dresscode die inmiddels is aangepast, illegaal was. De regering stelde vast dat de wetgeving rond Gelijke kansen van 2010, die dit soort genderdiscriminatie verbiedt, niet waterdicht is voor de bescherming van de werknemers. Er wordt een herziening van de wet en mogelijke amendementen aanbevolen, een voorlichtingscampagne voor bedienden en arbeiders, en een aanzienlijke verhoging van de boetes bij discriminatie van werknemers.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/14/Nina/article/detail/3063733/2017/01/25/Britse-bedrijven-mogen-vrouwen-niet-langer-dwingen-make-up-en-stiletto-s-te-dragen.dhtml

Hoe kan een bedrijf zich ertoe verplichten om aan vrouwen te zeggen dat ze make-up en stiletto’s moeten dragen. Dit kan geen verplichte dresscode zijn. Hier sta ik zelfs van versteld dit te lezen. Gaan ze ook nog durven om aan te geven hoe kort een rokje of kleedje moet zijn en verplicht panty’s aan te trekken. Broek is niet toegelaten en voor je begint laat je helemaal controleren. Dat er een dresscode qua uniform kan zijn begrijp ik.

Afbeeldingsresultaat voor dresscode dames

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

OPSTAP

Vandaag heel de dag opstap voor het werk dus geen berichten.

Afbeeldingsresultaat voor opstap gaan

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Docente de dood in gepest door collega’s in Maastricht’

Een docente van het Sint Maartenscollege in Maastricht heeft zelfmoord gepleegd. In haar afscheidsbrief geeft ze haar pestende collega’s de schuld. 

De brief werd een dag na haar dood bezorgd op de redactie van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad, zo melden de kranten vandaag.

Ziek thuis
De docente – Caroline Dijkman uit Kerkrade – zegt in haar brief al sinds 2012 ziek thuis te hebben gezeten. De school zou de pesters de hand boven het hoofd hebben gehouden, terwijl zij steeds dieper in de put raakte. Ook zou het schoolbestuur niet goed hebben gereageerd op haar klachten.

Mediation
De school zegt mediation -een vorm van conflictbemiddeling- aan te hebben geboden, maar volgens de echtgenoot van Caroline ging dat niet over het pesten, maar over het oplossen van een conflict met de pestende collega’s.

Diep geraakt
André Postema, bestuursvoorzitter van scholenkoepel LVO, denkt dat het Sint Maartenscollege er alles aan heeft gedaan om de situatie te verbeteren. Er zouden geen bewijzen zijn geweest voor de pesterijen, maar de onderlinge verhoudingen op school in de kring rond Dijkman zouden slecht zijn geweest. Volgens Postema is de school diep geraakt door het overlijden van de docente.

Gruwelijk gepest
Landelijk pestdeskundige Bob van der Meer zou -volgens Dagblad De Limbuger- op verzoek van de docente een analyse van de school hebben gemaakt. Caroline schakelde vervolgens een advocaat in om haar geleden schade op de school te verhalen. Volgens Van der Meer is Caroline gruwelijk gepest, met name tijdens vergaderingen.

Campagne tegen pesten
Minister Lodewijk Asscher lanceerde deze zomer een campagne tegen pesten op het werk. Uit onderzoek bleek dat 500.000 Nederlanders worden gepest op hun werk.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/docente-de-dood-in-gepest-door-collegas-in-maastricht/

Niet alleen in Nederland zijn de cijfers zo hoog, ook hier in België. En het gaan van iets heel onbenullig tot heel zware feiten. En ja mensen laat je niet doen durf het tegen iemand te vertellen, al is het je huisarts. Want iemand moet ervan op de hoogte zijn. En als je het echt aanvoelt als dreiging doe aangifte. Laat het niet zover komen als bij deze persoon in de tekst.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meeste vrouwen terug aan het werk na borstkanker

 

 
 

De overgrote meerderheid van de vrouwen die voor ze borstkanker kregen buitenshuis werkten, gaan na de behandeling opnieuw aan het werk. Dat blijkt uit een Zweedse studie in het Journal of Clinical Oncology. Driekwart van de vrouwen die voor borstkanker waren behandeld, waren na 16 maanden opnieuw aan het werk, wat overeenkomt met het normale tewerkstellingspercentage van Zweedse vrouwen. Van de vrouwen die voor de kankerdiagnose werkten, ging 72 % terug aan het werk zonder enige aanpassing aan hun werkschema, 15% werkte minder en 11% ging niet meer terug werken. Vrouwen die chemotherapie hadden gehad, hadden het moeilijker dan vrouwen die alleen radiotherapie en/of een operatie hadden ondergaan: 25% van de vrouwen die chemotherapie hadden gekregen gingen minder uren werken, tegenover slechts 6% bij de andere vrouwen.

In ons land zou ongeveer een kwart van de vrouwen na een behandeling voor borstkanker na 6 maanden weer aan het werk zijn, en ruim 60% na anderhalf jaar.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=12048

Belangrijk is dat je probeert je sociaal leven terug op te nemen. Voor de een zal het makkelijker gaan als voor de ander. Maar vergeet nooit door dit ga jezelf niet isoleren van de buitenwereld. Het is een factor dat in het genezingsproces goede resultaten boeken kan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: