Tag Archive: verbonden voelen


Relatiekoorden. Zo verwijder je ze eenvoudig en liefdevol

Snoer, Hennep Koord, Bind, Schaar, Retro, Gesneden

Relatiekoorden, we hebben ze allemaal en vaak zijn we ons niet bewust van deze koorden.
Laat me vertellen hoe ik in aanraking kwam met het begrip relatiekoord en wat het mij heeft gebracht. Tijdens mijn eigen zoektocht wees mijn man mij op een sjamanistische workshop. Het was een fijne èn confronterende workshop. Ik verdiepte mij in het Sjamanisme en hetgeen mij daarin trof was de eenvoudige en harmonieuze manier van leven met elkaar en de omgeving om je heen. Tevens zijn vanuit de Sjamanistische manier van leven veel eenvoudige en doeltreffende manieren van helen bekend. Eén daarvan betreft het verwijderen van (negatieve) relatiekoorden en dan bedoel ik het bewust worden van èn het verbreken van deze banden. Ik had mijn leven lang al een ietwat aantrekkende en afstotende relatie met mijn ouders en was zelfs op latere leeftijd niet in staat om los van ze te komen. Nadat bij mij de negatieve relatiekoorden met mijn ouders waren verwijderd kwam ik op eigen benen te staan, ontdekte ik wie ik was en werd de relatie met mijn ouders ook duidelijker.

Indianen en relatiekoorden

Een voorbeeld hoe de Indianen omgingen met relatiekoorden is een overgangsrite die een jongen maakt als hij verhuist naar de tipi van de jonge mannen. De tijd daarvoor wordt hem verteld dat het binnenkort het moment is om afscheid te nemen van zijn ouders, broertjes en zussen, de plek waar hij woont, de klussen die hij doet, etc. Uiteraard komt dit voor hem niet uit de lucht vallen want in de leefgemeenschap waar hij woont ziet hij z’n hele leven al dat deze ceremonieën op gezette tijden plaatsvinden. Hij is bekend met de emoties van afscheid nemen, opwinding over de nieuwe fase, de verandering van zijn sociale status en ook het welkom heten van de jongen door de jonge mannen. Naast de gesprekken over de op handen zijnde verhuizing, ondergaat hij ook een aantal “testen” of hij zover is om over te gaan. Pas wanneer alles aangeeft dat hij klaar is, begint de ceremonie.
De ceremonie is eenvoudig en heel krachtig. De jongen wordt verbonden met een touw aan zijn moeder en vader. Er wordt gedanst en gezongen en er wordt gekeken naar de jongen. Is hij klaar om het touw, het koord, door te snijden en naar de volgende fase in zijn leven te vertrekken? Tijdens het dansen en het zingen kijken de jongen en zijn ouders elkaar in de ogen, raken elkaar aan, huilen met elkaar en worden steeds gedragen door de dansende en zingende stamleden om hen heen. En dan is daar het moment………….terwijl de jongen zijn mes pakt, stopt het gezang en is alleen de drum nog te horen als anker van aarding. Terwijl hij zijn vader aankijkt snijdt hij het koord door. Vervolgens snijdt hij het koord wat hij met zijn moeder heeft, en als laatste verwijderd hij het koord wat om zijn middel vastgeknoopt is. Vrij is hij en klaar voor de volgende stap.
En zo ging het een hele lange tijd geleden.
Voor zover mij bekend wordt deze ceremonie nog steeds uitgevoerd bij bepaalde gelegenheden.

Natuur

Door de eeuwen heen is het leven van natuurvolkeren enorm veranderd. Mensen zijn steeds meer van de natuur af komen te staan door onder andere het vormen van grote dorpen, steden. Door religie, rangen en standen in de maatschappij en nog vele andere oorzaken hebben mensen hun goddelijkheid buiten zichzelf gelegd en zijn zich vaak niet meer bewust van relatiekoorden en toch maakt iedereen ze. Het is een heel natuurlijk gebeuren zo’n koord maken. Het is een verbinding, niets meer en niets minder. Een verbinding vanuit liefde. Als een mens zichzelf goed kent worden er koorden gelegd die, zolang als het “nodig” is bestaan en dan vanzelf, met respect en dankbaarheid voor de andere kant, knappen en oplossen. Met zichzelf kennen bedoel ik bijvoorbeeld je kwaliteiten her- en erkennen ook al leef je ze nog niet helemaal, je behoeften her- en erkennen ook al leef je ze nog niet helemaal, etc.
Daarmee bedoelende dat je eerlijk bent tegenover je zelf en je weg gaat en bereid bent je drempels en blokkades te nemen, op jouw eigen manier. Doordat we de afgelopen eeuwen steeds verder van onszelf en onze ziel zijn afgedwaald en afgehaald, kennen we onszelf niet meer zo goed en is het niet meer alleen liefde waarmee een koord wordt gelegd. Er kunnen ook intenties in liggen. Zo van: “als jij nu voor mij zorgt dan zorg ik ervoor dat jij je gewaardeerd voelt” of “Ik doe net alsof ik besluiten nemen moeilijk vind dan kun jij je de baas voelen”. Deze intenties kunnen kloppen op het moment dat je een eerste verbinding aanmaakt en tien jaar later merk je dat bepaalde gedragingen in jouw relatie met de ander niet kloppen. Zo’n koord is namelijk een echt energetisch koord dat vast zit op je lijf. Het is waarschijnlijk de plek die je altijd of vaak voelt en meestal op je rug. Jouw energie gaat er door naar de ander en van de andere gaat zijn/haar energie er door naar jou toe. Vermenging van energieën vindt plaats en dat zorgt voor veel verwarring. Zoals jouw creativiteit of jouw drang om je te ontwikkelen of noem maar op, geen doorgang kan vinden omdat jouw energie vermengd wordt met die van iemand anders en andersom.
Het is het gevolg van dualiteit, splitsing van jezelf, de ontkenning van het goddelijke in jezelf waar je al eeuwen aan blootgesteld bent, groeiende afhankelijkheid omdat je niet één bent met jezelf.
Hoe zou het zijn als je iemand in de ogen kijkt en vanuit liefde een verbinding legt, op dat moment en vanuit je hart? Zonder voorwaarden? Jij bent namelijk wat jij bent dus voorwaarden zijn niet nodig.

Het verbreken van een negatief relatiekoord en uitwisseling van energie

Een heel mooi onderdeel van het verbreken van een negatief relatiekoord is de uitwisseling van energie. Je begint met ademen, heel diep en met de intentie dat alles wat overeenkomt met de frequentie van jouw energie ingeademd wordt en alles wat niet overeenkomt uitgeblazen wordt. Degene met wie je een relatiekoord hebt visualiseer je tegenover je. Trek je aura zo’n halve meter om je heen en visualiseer hetzelfde bij de persoon tegenover je. Geef hem/haar een kleur bijvoorbeeld geel en geef jezelf een kleur bijvoorbeeld rood. Begin met de gevisualiseerde persoon te bedanken voor wat hij/zij heeft gedaan voor jou, het heeft je gebracht waar je nu bent. Als je dan zover bent laat je je inademing alle energie/de gele kleur in dit geval, verzamelen tot een bal en blaas deze adem/gele kleur uit naar de gevisualiseerde persoon tegenover je. Doe dit net zolang tot je denkt dat alle gele kleur uit jou weg is. Dan nu andersom. Vertel wederom de ander hoe dankbaar je bent en zet dan een filter boven je hoofd, een mooie bloem of wat jij wilt. Jouw inademing werkt nu als een magneet en jouw energie/kleur wordt naar je toe getrokken. Op je uitademing zakt jouw energie door het filter in je lichaam en vindt z’n plek. Dit kan ergens permanent of tijdelijk in je lichaam zijn of direct door je lichaam de Aarde in omdat je het niet meer nodig hebt. Heet je energie Welkom, echt letterlijk! Het is al zo lang niet meer bij je geweest!
Na dit onderdeel wordt het koord weggehaald en de plek waar het heeft vastgezeten, schoongemaakt en geheeld.
In de loop van de tijd kwam ik er achter dat een relatiekoord ook gelegd kan worden met iets anders dan een mens. Het kan ook met een dier! Zelfs met de TV, als je een hele enge of indringende film hebt gezien of de existentiële angst die op dit moment de wereld rond gaat. Deze angst neem ik nu als voorbeeld.

Angst energie terug naar waar het hoort

Het is niet altijd even makkelijk om bij jezelf te blijven met alle berichtgeving en energieën om je heen. Het kan dus gebeuren dat een beetje van deze angst in jouw systeem weet door te dringen. Het mooie aan de energie-uitwisselingssessie zoals hierboven beschreven, is dat het ook gedaan kan worden met iets anders dan een persoon. Pak de existentiële angst-energie van nu, en visualiseer deze tegenover jezelf en geef het een kleur. Maak het een goede felle kleur, vergeet zwart en wit. Bedank de angst want door het voelen van de angst, voel je dat je vrij en zonder dreiging wilt leven. Wissel de energie uit. Angst gaat terug waar het thuishoort en jij krijgt jouw eigen energie weer terug en kun je op jouw manier in het volle bewustzijn in jouw leven staan.
Op deze manier worden de relatiekoorden niet langer een blokkade die je tegenhouden bij dingen die je wilt bereiken, maar zorgen zij dat je krachtiger zult zijn dan je ooit geweest bent.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/relatiekoorden-4/

De eerste relatiekoord die je legt is met je ouders. Dan met broes en zussen, familie en nadien met vrienden. En met een geliefde. Toch kan het soms zijn dat men die koord door moet knippen om verder te kunnen gaan. Als je samenwonen zal de koord verbroken worden met je ouders. Dit doe je niet volledig of er moet al iets ergs gebeurd zijn.
Maar er zijn momenten dat je bepaalde koordlijnen door met gaan knippen. Om voor jezelf je pad verder te zetten zonder bepaalde emoties en pijnen.
Nu zo een koord is verbonden met het hartchakra. Juist daarom dat het soms zo moeilijk kan zijn om deze door te snijden. De keuze ligt zuiver bij jezelf. Als je bij iemand je niet meer goed bij voelt waar je toch een band mee had moet je zelf uitmaken wat je ermee gaat doen. loslaten of blijven maar bepaalde pijnen voelen.
Ik heb onlangs nog zo een koord doorgesneden met een collega. En ook heb ik dat jaren terug gedaan met mijn broer en zus.
Zo een koord hangt samen met energie. En op een moment kan die energie negatief worden. Voel je dat je niets meer kan uitwisselen van uit een bepaald gevoel.
Ook kunnen bepaalde angsten ontstaan. Omdat je iets los moet laten. Maar op zo een moment kan het voor jezelf een beter gevoel geven.
Dus mensen mocht je voor jezelf een keuze moeten maken weet dat je dan een gewoon voor jezelf kiest.
Leer zeker hoe je eigen chakra’s werken. Want dat kan helpen om zoiets tot een goed recht te laten komen.

Liefde, Relatie, Ijs, Brand, Gevoelens, Romance

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

JE VERBONDEN VOELEN

Je verbonden voelen.

verbondenheid rainbowbridge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms hoor je wel eens zeggen ik voel me verbonden met een ander. Die niet gekend is in het werkelijke leven, ook soms wel. Wat wordt nu verstaan onder het verbonden zijn.

Aanvoelen is er een belangrijke factor van

Weten wat de ander doet zonder het eigenlijk echt te weten.

Nu zullen we het allemaal wel kennen, als we iemand goed kennen of in een gezin, neem je kinderen maar hoe je die soms kan aanvoelen hoe je daar verbonden mee kan zijn.

Maar ik wil het meer hebben over een verbondenheid die niet nauw aan je zijde staat.

Ergens zijn we allemaal verbonden met iets of iemand. Maar voelen we het niet allemaal en kunnen we ook geen link leggen. Omdat het gevoel het niet echt toelaat. Daar draait het eigenlijk om, om je gevoel aan te voelen.

Denk maar eens bij jezelf.

Als je aan iemand denkt, en plots gaat de telefoon en hoor je dat die persoon aan de telefoon hangt. Ja ik hoor het al zeggen dat is toeval. Maar mensen sta dan stil bij dat woord toeval. Het valt je toe op dat moment dat je ergens verbonden mee voelt. Het zou je niet toevallen als dat niet zo is.

Nog zo een is, en zeker ook om eens zelf uit te proberen.

Je zit ergens tram, bus, op café en je gaat maar je hart chakra je opentend een koord en je stuurt deze naar de persoon die ergens zit. Als het goed zit zal je merken dat na enkele tijd de persoon zich zal omdraaien en zelfs een gesprek kan aanknopen.

Ons gevoel en voornamelijk ons hart en dan om het met nog een mooier woord te verwoorden ons hart chakra en zonnevlecht kunnen heel wat zenden. Ook onze wortel chakra kan een hoge verbinding leggen, als ook ons kruin chakra.

Zo merk je dan ook op dat toch heel wat van ons lichaam in werking wordt gesteld door het woord verbonden voelen en zijn. Doordat men gaat zenden (gevoel afgeven) ga je een verbinding leggen, op dat moment kan je heel wat aanvoelen. Je voelt een maar je zend ook uit en dat maakt dat je een energiekoord legt van jou naar de ander. Het kan zover gaan dat je eigenlijk een communicatie kan doen zonder woorden. Raar, ja het is raar maar het bestaat. Heel wat mensen spreken over een hooggevoeligheid en ook deze kunnen dat soms sneller voelen als een gewoon persoon. Maar als de gewone persoon zich erover openstelt zal hij het ook perfect kunnen aanvoelen. Zeker als men in een rustmoment zit of dat men in een meditatie gaan met in gevoel de persoon of het voorwerp of dier. Want je mag niet vergeten je kan je ook verbonden voelen met een dier een voorwerp dat je nauw aan het hart ligt.

Nu krijg ik soms de vraag wel eens; ik voel zoveel als ik aan deze denk en voel ook een hele harde verbondenheid ermee. Ik denk dat het mijn tweelingziel is. Mensen een tweelingziel voor je dat aanvoelt voor je daar een verbondenheid mee voelt gaan er heel wat jaartjes over heen, en dan is het nog niet gezegd dat je deze in dit leven tegen zal komen. Omdat het heel complex ligt en er toch heel wat dan door je heen gaat. We mogen dan ook niet vergeten dat het niet altijd een gelukkig gevoel zal geven. Want mocht je hem of haar ontmoeten dan zit de kans erin dat je niet echt dat kan delen wat echt deelbaar is. Dan kunnen er heel wat emoties komen pijnen en gemis. Maar over tweelingzielen kan je nog heel wat lezen op mijn blog.

Zelf ben ik dan ook altijd voorzichtig als mensen zeggen ik voel me verbonden. Soms durf ik dan wel eens zeggen; ja ik ook met Boeddha maar dan niet met de persoon zelf maar met zijn levensvisie. Dat zet ze soms aan het denken dan.

Wanneer men zich dan daadwerkelijk kan verbinden en je komt elkaar tegen dan voel je de aantrekkingskracht van aanraking. Die je op een moment al zelf gevoeld hebt. Woorden zijn dan niet nodig het lichaam spreekt dan volledig. En men voelt gelijk eigenlijk de aantrekkingskracht.

Maar wat merkt men ook als men het gevoel hebt verbonden te zijn, de aanraking. En aanraking hoeft hier weer niet letterlijk genomen te worden alhoewel het wel kan maar dan meer specifiek gevoelsmatig. Dit kan dan gaan van een aandachtsaanraking, om de persoon ergens aandacht aan te schenken, helende aanraking om de persoon zichzelf te laten helen, een omarming of schouderklopje. Deze gevoelens kunnen allemaal tot stand komen door een verbondenheid te leggen of te voelen.

Over aanraking kan je dan ook meer lezen op mijn blog.

In een droom komt het soms voor dat je een verbondenheid gaat leggen voelen met een gekende persoon. Als het zo in een droom voorkomt moet je eens gaan kijken voor jezelf wat die persoon je duidelijk wilt maken. Daardoor krijg je in de droom dat gevoel verbonden te zijn. Dit kan soms heel wat van belang hebben om dat inzicht in te zien of aan te voelen.

Verbondenheid

Eenheid

Een geheel

Dat is wat het gevoel je geeft

Verbondenheid

Voelen

Denken

Dat is wat je gedachte in je lichaam teweeg kunnen brengen naar je gevoel.

Hoe meer men met iets verbonden is vanuit gevoel zal men het aanvoelen.

Hoe meer men met iets verbonden is in gedachte kan het je pad kruizen.

Mijn hoop leg ik nu dat mensen het lezen en een verbondenheid mogen voelen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: