Tag Archive: tibetaanse monnik


Waarom spoelen Tibetaanse Monniken hun mandala’s weer weg?

Stel je voor dat je iets maakt dat zoveel tijd in beslag neemt, zo complex is en zo speciaal dat je er urenlang of zelfs dagenlang al je talent, energie en aandacht aan moet besteden. En stel je nu voor dat je je afgeronde project bekijkt, en het een paar seconden later vernietigt.
Zou dat niet voelen als tijdverspilling? Een agressieve, vertekende poging tot controle? Volgens Tibetaanse Monniken is het juist het tegenovergestelde.
In een tijdperk waarin tijd van essentieel belang is, en waar we weinig geduld hebben, brengt het consumentisme ons alles wat we maar zouden willen met één druk op de knop. We geven al ons zuurverdiende geld uit om maar dingen te hebben. Zelf iets maken is daarmee ouderwets en ondergewaardeerd, terwijl het ongelofelijk bevrijdend en respectabel is om dingen te maken, niet alleen voor jezelf of anderen, maar om überhaupt te leren hoe je iets maakt. Het gaat om de reis, zo je wilt.
Dus waarom zou je ooit iets willen vernietigen dat zoveel tijd heeft gekost om te leren maken, plus nog eens de tijd om het daadwerkelijk te maken?
Boeddhistische monniken in Tibet maken mandala’s – ongelooflijk gedetailleerde geometrische vormen gemaakt van gekleurd zand – door ze, als vorm van meditatie, zandkorrel per zandkorrel te maken.
Het maken van de mandala is om de wereld in haar heilige vorm uit te drukken, een vorm waarin alles perfect in balans is en perfect is ontworpen. De mandala, wat letterlijk ‘cirkel’ betekent, is een vertegenwoordiging van eenheid, omdat de afstand van het middelpunt naar de het uiteinde op elk punt hetzelfde is, ongeacht vanaf waar je het meet.
Het proces van het maken van een mandala is intensief; je hebt miljoenen korrels zand nodig om een mandala te maken van 1,5 vierkante meter. Ze verwerken levendige kleuren en eeuwenoude symbolen in hun werk, en de monniken buigen zich urenlang over het werk dat ze met één korrel tegelijkertijd plaatsen om de gedetailleerde symbolische patronen te maken. Zodra de laatste korrel is geplaatst, spuiten de monniken water over hun creatie en wordt de hele mandala snel weggespoeld. De deelnemers aan de slotceremonie krijgen ieder een handjevol zand, die ze vervolgens in de dichtstbijzijnde rivier gooien.
De oefening draait om los te laten wat ooit was omdat niets permanent is – niet de mandala, niet je lijden, niet de schoenen aan je voeten, zelf niet de glimlach op je gezicht op dit moment. Alles is continu in beweging, dat is de balans en verlichting. Deze realisatie helpt je de kleine dingen doen vergeten en je te richten op het grotere plaatje. Deze verschuiving in bewustzijn opent de deuren voor meer wijsheid en voor grenzeloze compassie. Het gaat voorbij aan hebzucht, status, wereldheerschappij, religie, opinie, comfort of discomfort. Zodra de muren van de permanentie zijn verbroken, begint je echte reis.
En dat is de les die dit proces ons leert. Het vernietigen van hun creatie is een kleine prijs voor de uren en dagen die ze besteden om die muren af te breken, en om de stroom waar zij, en wij, zich in bevinden, te eren.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-spoelen-tibetaanse-monniken-hun-mandalas-weer-weg-2/

Uren en dagen werken ze er aan met fijn gekleurd zand. Nadien blazen ze het helemaal schoon. Dit is ook een vorm om je ziel zuiver te maken. Het werk is een meditatie. Het is een kunst om zo rustig te blijven om iets detail tot zijn recht te laten komen. Probeer zelf maar eens een mandala in te kleuren. Dan ga je ook merken dat je een rust en helderheid voelt in lichaam en geest.
Wat is de betekenis van een mandala?
Het woord mandala stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal) en betekent letterlijk ‘magische cirkel’, of ‘magisch wiel’. Volgens oude oosterse wijsheden dienen ze tot inspiratie en innerlijke verrijking. Ze maken je bewust van de oneindigheid van het bestaan en de verbinding met alles om je heen.
Ook de kleuren die ze gebruiken of die men gebruikt om een mandala in te kleuren hebben een betekenis.
Wat betekenen de kleuren van de mandala?
Rood: staat voor energie, strijdlust, warmte en levenskracht. Geel: staat voor wijsheid, nieuwsgierigheid, eigenwaarde, intelligentie en logica. Groen: staat hoop, natuur, harmonie en liefde. Oranje: staat voor gevoel, creativiteit en optimisme.
Ook hier kan je er iets van lezen.


AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

ICT ROEPT OP TOT VRIJLATING TIBETAANSE MONNIK DIE TOT 10 JAAR IS VEROORDEELD

De Internationale Campaign voor Tibet is gealarmeerd door berichten over de veroordeling van de prominente Tibetaanse boeddhistische monnik en geleerde Go Sherab Gyatso tot 10 jaar gevangenisstraf en roept de Chinese regering op zijn fundamentele rechten te respecteren.

Er is geen bewijs dat Go Sherab Gyatso, die in de veertig is, een eerlijk proces heeft gekregen. De Chinese regering moet hem onmiddellijk vrijlaten, aangezien hij alleen gevangen is gezet en veroordeeld omdat hij op vreedzame wijze zijn mening heeft geuit.
“Het geval van Go Sherab Gyatso weerspiegelt China’s patroon van onophoudelijke vervolging van afwijkende meningen en onafhankelijke gedachten in Tibet,” aldus ICT. “Het is dringend dat internationale instellingen, regeringen en parlementen openlijk Gyatso’s onmiddellijke vrijlating eisen en serieuze consequenties verbinden aan China’s voortdurende schendingen van de Tibetaanse fundamentele vrijheden.”
ICT voegde daaraan toe: “Gyatso’s ongegronde opsluiting is een reden te meer waarom de internationale gemeenschap haar collectieve afkeuring zou moeten laten blijken door een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing af te kondigen. Dit is het minste wat landen zouden moeten doen om zichzelf aan de juiste kant van de geschiedenis te plaatsen en een essentiële boodschap van steun te sturen naar de slachtoffers van de onderdrukking door de Chinese regering.”

Internationale aandacht

Gyatso’s zaak kreeg internationale aandacht, waarbij VN-mensenrechtendeskundigen hun bezorgdheid uitten over zijn willekeurige detentie. In antwoord daarop deelde China de VN mee dat Gyatso “in overeenstemming met de wet werd vastgehouden op verdenking van het aanzetten tot afsplitsing”.
De Chinese autoriteiten gebruiken gewoonlijk de beschuldiging van “afscheiding” of “separatisme” als voorwendsel om Tibetanen te vervolgen die hun steun betuigen aan de Tibetaanse cultuur of de Dalai Lama, of die onafhankelijke gedachten en afwijkende meningen uiten. Het internationaal recht beschermt dergelijke vreedzame meningsuitingen, zelfs indien zij worden gedaan om op te roepen tot de afscheiding van Tibet van China.
Gyatso werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, aangehouden door functionarissen van de Tibetaanse Autonome Regio. Radio Free Asia meldde op 10 december 2021 dat Gyatso in een geheim proces was veroordeeld. Volgens een bron die met RFA sprak, zal Gyatso binnenkort worden overgebracht naar een gevangenis in de buurt van de hoofdstad van Tibet, Lhasa.
Er zijn geen details beschikbaar over de aanklachten op grond waarvan Gyatso is veroordeeld. De Chinese regering verklaarde in haar antwoord aan de VN-mensenrechtendeskundigen in augustus 2021 dat hij zou worden berecht door het Lhasa City Intermediate People’s Court.

Go Sherab Gyatso

Gyatso is een monnik van het Kirti-klooster en een productief schrijver, die verscheidene boeken heeft gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephel’s “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Hij heeft ook kritiek gepubliceerd op het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem en opgeroepen tot het vergroten van de bekendheid van de klooster gemeenschap.
Gyatso is al meerdere malen gearresteerd voor zijn inzet voor het Tibetaanse volk. Hij onderging een “hervorming door arbeid” van 20 maart 1998 tot 30 november 2001. In 2008 werd hij in Lhasa aangehouden en een jaar gevangen gehouden rond de tijd dat Tibetanen massaprotesten hielden tegen het Chinese bewind. In 2011 werd hij opnieuw gearresteerd.
Tot op heden zijn verscheidene Tibetanen, onder wie intellectuelen en schrijvers, gearresteerd, veroordeeld of verdwenen louter en alleen omdat zij hun universele vrijheid van meningsuiting hadden uitgeoefend.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-op-tot-vrijlating-tibetaanse-monnik-die-tot-10-jaar-is-veroordeeld/

China zo geen enkele Tibetaan mogen gevangen houden nog arresteren. Ze komen gewoon op voor hun rechten.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

TIBETAANSE MONNIK OPGESLOTEN IN MIANYANG-GEVANGENIS VOOR HET VERSPREIDEN VAN ONLINE BERICHTEN

De Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim werd in 2019 opgepakt omdat hij zijn mening en gedachten verspreide via online berichten. Onlangs werd onthuld dat Rinchen is veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in de Mianyang Gevangenis.

Na het indienen van meerdere vragen over zijn welzijn en verblijfplaats, werd Rinchen’s familie, na 1,5 jaar, eindelijk op de hoogte gebracht door het Ngaba Public Security Bureau. Rinchen’s familie kreeg te horen dat Rinchen Tsultrim was veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf in de Mianyang Gevangenis. Verder konden er geen bijzonderheden over zijn rechtzaak worden achterhaald. Amnesty International heeft vorige week haar ernstige bezorgdheid geuit over de toestand en het welzijn van Rinchen Tsultrim, omdat hij geen toegang heeft tot zijn familie en tot wettelijke vertegenwoordiging.
De Mianyang Gevangenis ligt dicht bij de provinciehoofdstad van Sichuan, Chengdu. Veel Tibetanen in Oost-Tibet met afwijkende meningen en gedachten zijn naar de Mianyang Gevangenis gestuurd om hun gevangenisstraf uit te zitten. Een Tibetaanse monnik en voormalig politiek gevangene, Choekyi, overleed in mei 2020 nadat hij in januari 2019 vervroegd was vrijgelaten uit de Mianyang-gevangenis. Hoogst waarschijnlijk liet China Choekyi vrij om de verantwoordelijkheid af te schuiven voor zijn dreigende dood in gevangenschap als gevolg van marteling en mishandeling.
Ondanks het feit dat werd verteld dat 2 familieleden Rinchen Tsultrim in de gevangenis konden bezoeken, heeft tot op heden geen enkel familielid hem kunnen zien. Het is niet bekend waarom het bezoek tot dusver niet kon plaatsvinden. Rinchen’s vader had wel eerder te kennen gegeven af te zien van zijn bezoek aan de gevangenis in ruil voor bevestiging van de fysieke integriteit van zijn zoon in de gevangenis.
De geheimzinnigheid rond Rinchen’s gevangenschap geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de vraag of in deze zaak een eerlijke rechtsgang is toegepast. Hoewel de familie van Rinchen op dit moment niet weet op welke aanklacht hij is veroordeeld, vermeldde een oproep van het staatsveiligheidsbureau van het district Ngaba aan een getuige dat hij werd verdacht van “het aanzetten tot splittisme”. Tibetanen met afwijkende meningen en gedachten worden vaak berecht op grond van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” van het Chinese strafrecht.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-monnik-opgesloten-in-mianyang-gevangenis-voor-het-verspreiden-van-online-berichten/

De Monnik zal weer een zware tijd te gemoed gaan. De macht van China blijft de Tibetanen achtervolgen. En bepaalde zullen niet buigen voor hen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetaanse monnik gevangen voor berichten op WeChat

De Chinese regering heeft een 29-jarige Tibetaanse monnik meer dan een jaar vastgehouden en hem verboden met de buitenwereld te communiceren nadat hij zijn mening over Tibetaanse kwesties op het populaire Chinees socialemediaplatform, WeChat, had geplaatst.

Rinchen Tsultrim (in het Chinees bekend als Renqing Chizhen) wordt beschuldigd van “vermoedelijke aanzetting tot splitsing van het land”. Het bureau voor openbare veiligheid van het district Ngaba (Chinees: Aba) arresteerde hem op 1 aug. 2019 in Kardo. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen of gezien.
De autoriteiten zouden Rinchen hebben gearresteerd omdat hij op vreedzame wijze zijn gedachten had geuit over een reeks Tibetaanse politieke, sociale en culturele kwesties op persoonlijke en groeps-chats op de  WeChat-app. In een onderzoeksbericht van het nationale veiligheidsbureau van het district Ngaba, waarin de Tibetaan werd opgeroepen voor een politieonderzoek op het politiebureau van Barma (Ch: Waerma) Township, stond dat Rinchen werd verdacht van separatisme.
International Campaign for Tibet denkt dat de Chinese autoriteiten Rinchen zullen aanklagen wegens “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid” voor de gedachten die hij deelde op WeChat waarin hij zijn beklag deed over de trieste situatie in Tibet, die China meer dan 60 jaar geleden op brute wijze heeft geannexeerd en nog steeds met ijzeren vuist regeert.
De Chinese regering oefent een strenge controle uit op alle vormen van communicatie via de media, en de lokale autoriteiten in Tibet houden nauwlettend toezicht op contacten tussen Tibetanen in Tibet en Tibetanen in het buitenland. Hierbij beweren dat zij “de nationale veiligheid in gevaar brengen”, zelfs wanneer men op vreedzame wijze hun mening online kenbaar maken.
Verscheidene Tibetaanse media in ballingschap hebben berichten gepubliceerd over de incommunicado-detentie van Rinchen. En International Campaign for Tibet heeft informatie over zijn detentie geverifieerd bij bronnen in ballingschap.

Online activiteiten:
De politie hield Rinchen op 1 aug. 2019 vast samen met twee andere Tibetanen. Hoewel de twee andere Tibetanen later werden vrijgelaten, wordt Rinchen nog steeds in incommunicado-detentie vastgehouden.
Ondanks meerdere pogingen van zijn familie om te weten te komen waar hij zich bevindt, hebben de autoriteiten zijn familieleden niet laten weten waar Rinchen wordt vastgehouden. De autoriteiten vertelde de familieleden dat ze via Chinese kantoren spullen voor Rinchen achter konden laten.
De autoriteiten zeiden de ene keer dat Rinchen werd vastgehouden in Barkham County, en de andere keer dat hij in de stad Chengdu was, maar ze maakten nooit zijn exacte locatie bekend.
Rinchen’s online activiteiten leide ertoe dat de Chinese autoriteiten hem in de gaten hielden. Hieronder zie je een overzicht van de meest opvallende online activiteiten van Rinchen:

  • Wechat: het Bureau voor Openbare Veiligheid waarschuwde Rinchen in 2018 twee keer voor zijn berichten op WeChat. Rinchen heeft sinds 2016 actief zijn gedachten gedeeld onder zijn huidige WeChat ID “niren1959”. Vóór 2016 hebben de autoriteiten zijn eerdere WeChat-accounts verschillende keren gecensureerd of opgeschort.
  • Persoonlijke wepsite: Rinchen hield een persoonlijke website bij, genaamd “བོད་དུ་ཆད་ལྟ་བ།” (“Scepticisme over Tibet”). Hierop publiceerde Rinchen zijn gedachten over Tibet kwesties. De website werd door Chinese authoriteiten gesloten.
  • Telefoongesprek: Rinchen had een twee uur durend telefoongesprek met een in het buitenland wonende Tibetaan op de verjaardag van de Panchen Lama in 2019. Dit telefoongesprek werd door de autoriteiten gevolgd en opgenomen.
  • Post: De autoriteiten hielden toezicht op Rinchen’s post via postkantooren in afgelegen gebieden van Tibet. Ze kwamen erachter dat hij een brief uit het buitenland had ontvangen.

Onze eis voor Rinchen’s vrijlating
Rinchen Tsultrim is geboren in Kashul Village, op 15 minuten rijden van Ngaba County, als zoon van Tashi Dhondup (vader) en Tsomo (moeder). Toen hij zes jaar oud was, werd hij novicer monnik in het Nangshik (Langyi) klooster, het grootste Bon-religie klooster in de provincie Ngaba.
Internationale Campagne voor Tibet maakt zich zorgen over het feit dat Rinchen gevangen is gezet alleen omdat hij zijn mening op vreedzame wijze heeft geuit. Volgens de beschikbare informatie heeft hij zijn rechten uitgeoefend zoals beschermd door het internationaal recht.
De verblijfplaats van Rinchen moet onmiddellijk bekend worden gemaakt, en hij moet worden vrijgelaten. ICT is ook bijzonder bezorgd over zijn welzijn, aangezien foltering volgens het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties “diep verankerd” is in het Chinese strafrechtsysteem. Er zijn een aantal gevallen bekend van Tibetanen die zijn overleden als gevolg van marteling tijdens hun detentie. Onlangs is bijvoorbeeld een 36-jarige Tibetaanse moeder van drie kinderen, Lhamo, in augustus in hechtenis overleden.

WeChat
Hieronder vind je screenshot van Rinchen’s laatste post op WeChat van 30 juli 2019; een dag voor zijn arrestatie. (Klik om te vergroten).

wechat
Screenshot van een post op 28 aug. 2018, ter ere van de overleden 10e Panchen Lama. Het onderschrift in het Tibetaans luidt: “Je bent overleden terwijl je vocht voor onze pijn en verdriet, waarvoor ik je gedenk en rouw.”
WeChat
Screenshot van een post op 27 aug. 2017, ter ere van de overleden Tibetaanse geleerde Gendun Choephel.
WeChat
Screenshot van een bericht in 2019, waarin wordt gebeden voor het lange leven van de Dalai Lama en succes voor zijn inspanningen.
wechat
Screenshot van een gedicht van 9 aug. 2017.
wechat
Screenshot van een post van 1 april 2016, waarin wordt gebeden voor “honderdduizend jaar voor de taal en het schrift van het land van de sneeuw.” Het “land van de sneeuw” is een bijnaam voor Tibet.
wechat
Screenshot van het WeChat-profiel van Rinchen Tsultrim.
wechat
Screenshot van Rinchen’s laatste post op WeChat van 30 juli 2019; een dag voor zijn arrestatie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-monnik-gevangen-voor-berichten-op-wechat/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

Tibetaanse monnik meer dan een jaar incommunicado gehouden

De Chinese regering heeft een 29-jarige Tibetaanse monnik meer dan een jaar vastgehouden en hem verhinderd te communiceren met de buitenwereld nadat hij zijn mening over Tibetaanse kwesties op een populair Chinees social media-platform had gepost.

Rinchen Tsultrim (in het Chinees bekend als Renqing Chizhen) wordt beschuldigd van “vermoedelijke aansporing om het land af te splitsen”. Het Ngaba (Chinees: Aba) County Public Security Bureau arresteerde hem op 1 augustus 2019 in Kardo in Ngaba County in de provincie Sichuan. Sindsdien is er niets meer van hem gehoord of gezien. De autoriteiten zouden Rinchen hebben gearresteerd omdat hij vreedzaam zijn mening over een reeks Tibetaanse politieke, sociale en culturele kwesties had uitgesproken op zijn persoonlijke en groepschatforums op de populaire Chinese WeChat-app. Een “onderzoeksbericht”, uitgegeven door het Ngaba County National Security Bureau, waarin een Tibetaan werd opgeroepen voor politieonderzoek op het politiebureau van Barma (Ch: Waerma) Township, verklaarde dat Rinchen werd verdacht van separatisme.
De International Campaign for Tibet gelooft dat de Chinese autoriteiten Rinchen zullen beschuldigen van ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’ vanwege de gedachten die hij deelde op WeChat – een door de overheid goedgekeurde app – over de erbarmelijke situatie in Tibet, dat China meer dan 60 jaar geleden op brute wijze annexeerde. en blijft regeren met een ijzeren vuist. De Chinese regering houdt alle vormen van communicatiemedia nauwlettend in de gaten, en de lokale autoriteiten in Tibet houden nauw toezicht op de contacten tussen Tibetanen in Tibet en die in het buitenland, en beweren dat ze ‘de nationale veiligheid in gevaar brengen’, zelfs als ze alleen maar vreedzaam hun mening online uiten.
Verschillende Tibetaanse mediakanalen in ballingschap hebben rapporten gepubliceerd over de incommunicado-detentie van Rinchen. De International Campaign for Tibet heeft informatie over zijn gevangenschap geverifieerd met geloofwaardige bronnen in ballingschap.

Online activiteiten

De politie hield Rinchen op 1 augustus 2019 samen met twee andere Tibetanen aan. Hoewel de twee andere Tibetanen later werden vrijgelaten, wordt Rinchen nog steeds in incommunicado-detentie gehouden. Ondanks meerdere pogingen van zijn familie om meer te weten te komen over zijn verblijfplaats, hebben de autoriteiten zijn familieleden niet meegedeeld waar Rinchen werd vastgehouden. De autoriteiten zeiden tegen de vragende familieleden dat ze voorraden moesten achterlaten die hij via hun kantoren kon doorgeven. De autoriteiten zeiden soms dat Rinchen werd vastgehouden in Barkham County, en soms zeiden ze dat hij in de stad Chengdu was, maar hebben nooit zijn exacte locatie bekendgemaakt.
Door de jaren heen hebben de autoriteiten Rinchen’s online activiteiten in de gaten gehouden. Het Public Security Bureau waarschuwde hem in 2018 tweemaal voor berichten op zijn persoonlijke en groepschatforums op WeChat. Rinchen had zijn gedachten en geschriften sinds 2016 actief gedeeld onder zijn huidige WeChat-ID “niren1959”.

Vóór 2016 hebben de autoriteiten zijn eerdere WeChat-accounts verschillende keren gecensureerd of opgeschort. Zijn persoonlijke website – getiteld in het Tibetaans: “བོད་% ་ ཆད་ ‘་ བ །” (“Skepticism on Tibet”) – waar hij zijn geschriften publiceerde, werd gesloten. Rinchen’s telefoongesprek van twee uur met een Tibetaan die in het buitenland woonde op de verjaardag van de verdwenen Tibetaans-boeddhistische leider de Panchen Lama op 25 april 2019, was gevolgd en opgenomen door de autoriteiten. De autoriteiten hielden toezicht op zijn verspreiding naar afgelegen gebieden van Tibet, via het postkantoor, van een geschrift dat hij uit het buitenland had verkregen.

Rinchen’s vrijlating eisen

Rinchen Tsultrim werd geboren in Kashul Village, op 15 minuten rijden van Ngaba County, naar Tashi Dhondup (vader) en Tsomo (moeder). Op zesjarige leeftijd werd hij een novice-monnik in het Nangshik (Langyi) -klooster, het grootste klooster van de Bon-religie in het district Ngaba. De International Campaign for Tibet is bezorgd over het feit dat Rinchen alleen is vastgehouden omdat hij zijn mening op vreedzame wijze heeft uitgedrukt. Volgens de beschikbare informatie oefende hij zijn rechten uit zoals beschermd door het internationaal recht. Rinchen’s verblijfplaats moet onmiddellijk worden onthuld, en hij moet worden vrijgelaten. ICT is ook bijzonder bezorgd over zijn welzijn, aangezien foltering “diep geworteld” is in het Chinese strafrechtsysteem, aldus het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties. Er is een aantal gevallen bekend van Tibetanen die zijn omgekomen als gevolg van marteling in detentie. Zo is onlangs in augustus een 36-jarige Tibetaanse moeder van drie kinderen, genaamd Lhamo, in detentie overleden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-monnik-meer-dan-een-jaar-incommunicado-gehouden/

Toch gewoon erg als men zijn mening niet mag uiten. Daar de gevangenis voor ingaat en gefolterd wordt.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetaans voormalig politieke gevangene, Tsering Bagdro, overleden

Een Tibetaanse monnik die acht jaar in de gevangenis heeft gezeten omdat hij protesteerde tegen het Chinese beleid tegen de Dalai Lama en Tibet, stierf onlangs in zijn geboortedorp nabij de Tibetaanse hoofdstad Lhasa.

Tsering Bagdro stierf op 26 april 2020 in Gyama Village, Meldrogongkar County. Hij was 51. Twee bronnen die anoniem wilden blijven, bevestigden de informatie over zijn dood aan de Internationale Campagne voor Tibet.
Tsering Bagdro trad op jonge leeftijd toe tot het Ganden-klooster en begon religieuze studie.
In de jaren negentig legden de Chinese autoriteiten in Tibet, terwijl ze politieke heropvoedingscampagnes zoals “Love your Country, Love your Religion” implementeerden en het socialistische denken bevorderden, beperkingen op aan Tibetanen, waaronder het eisen van het verwijderen van portretten van de Dalai Lama uit kloosters.
Tsering Bagdro en andere Tibetanen hielden op 10 juni 1992 uit protest een demonstratie in Lhasa. Ze zwaaiden de Tibetaanse nationale vlag en verkondigden slogans voor een lang leven van de Dalai Lama,  onafhankelijkheid van Tibet, Tibet behoort aan Tibetanen en Chinezen moeten Tibet verlaten.
Ze werden onmiddellijk gearresteerd door het Public Security Bureau en vastgehouden in de beruchte Gutsa gevangenis. Na maandenlange ondervragingen en mishandeling van Tsering Bagdro in detentie, veroordeelde de Lhasa Intermediate People’s Court in november 1992 hem tot acht jaar gevangenisstraf en het ontnemen van politieke rechten voor twee jaar.
Hij zat de gevangenisstraf uit in de beruchte Drapchi Prison’s Unit 5. Volgens een voormalige politieke gevangene die nu in ballingschap is en anoniem wil blijven, werd Tsering Bagdro beschouwd als de leider en kreeg hij de langste straf van alle betrokkenen. Drie andere collega’s werden tegelijkertijd veroordeeld tot zeven, zes en vijf jaar gevangenisstraf.
De voormalige politieke gevangene herinnert zich Tsering Bagdro als een goedhartige man die geliefd was bij alle andere gevangenen.
Na voltooiing van zijn gevangenisstraf werd Tsering Bagdro op 9 juni 2000 vrijgelaten. Hij bleef echter onder toezicht tot aan zijn dood.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaans-voormalig-politieke-gevangene-tsering-bagdro-overleden/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 cm (10 ...

Tashi Phuntsok overleden aan gevolgen van ziekte na gevangenschap

Een Tibetaanse monnik die samen met de gerespecteerde activist Tenzin Delek Rinpoche tot de gevangenis is veroordeeld, stierf deze week in Tibet na een langdurige ziekte, vertelden drie van zijn naaste medewerkers die nu in ballingschap leven, aan de Internationale Campagne voor Tibet.

Ven. Tashi Phuntsok, stierf op 16 maart (hoewel sommige bronnen zeggen dat het op 17 maart was), zeiden assistenten. Wegens de informatieverstoring die de Chinese regering heeft opgelegd aan Tibet, een land dat China in 1959 op brute wijze heeft geannexeerd en met ijzeren vuist blijft regeren, konden de assistenten geen details geven over de dood van Tashi Phuntsok, behalve dat hij stierf terwijl voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. In gesprek met ICT zeiden de assistenten dat zijn gezondheid slecht was sinds zijn vrijlating uit de Yakra Phuk-gevangenis bij Dartsedo (Chinees: Kangding) in de provincie Sichuan in 2003.

Op 17 april 2002 werd Tashi Phuntsok vastgehouden uit zijn Jamyang Choekhorling-klooster in Nyachukha (Ch: Yajiang), in het oosten van Tibet, en ten onrechte beschuldigd van samenzwering met Tenzin Delek Rinpoche in een reeks bomexplosies in de stad Chengdu. Na een schijnproces werd Tenzin Delek Rinpoche ter dood veroordeeld met twee jaar uitstel en Ven. Tashi Phuntsok tot zeven jaar gevangenisstraf. Er was internationale verontwaardiging over het ontbreken van een eerlijk proces voor hen en andere Tibetanen die ook werden veroordeeld tot verschillende gevangenisstraffen.

Lokale Tibetanen geloven dat de Chinese autoriteiten Tenzin Delek Rinpoche hebben ingelijst vanwege zijn sociale activisme en enorme aanhang. Tashi Phuntsok stond ook sinds 1993 in de voorhoede van het activisme en protesteerde tegen de ontbossing van de Chinese regering in zijn regio.

Ten tijde van zijn arrestatie had hij longaandoeningen die tijdens zijn gevangenschap sterk verslechterden. Daarom werd hij na minder dan twee jaar gevangenisstraf voortijdig vrijgelaten, omdat de Chinese autoriteiten vreesden dat hij onder hun toezicht zou sterven. Het is bekend dat de Chinese autoriteiten politieke gevangenen vrijgeven in bijna-dood of in kritieke gezondheidstoestanden om te voorkomen dat zij verantwoordelijk worden voor de dood.

Volgens bronnen bij de ICT was Tashi Phuntsok ten tijde van zijn vrijlating in 2003 in omvang gekrompen en niets meer dan “huid over skelet”.

Na ongeveer een jaar bij hem thuis te zijn hersteld, ging hij op verschillende plaatsen ronddolen, aldus de bronnen. Maar ze konden niet zeggen wat hij deed in de vele jaren voordat bekend was dat hij rond 2018 naar zijn geboorteplaats was teruggekeerd. In die tijd organiseerden de monniken van het Kham Nalanda-klooster een receptie om zijn terugkeer te vieren, en hij was dan gezien als zwak in gezondheid.

Ven. Phuntsok was 60 jaar oud op het moment van zijn overlijden. In zijn klooster nam hij gedurende tien jaar de verantwoordelijkheden als manager (Tibetaans: Cha-zoed) op zich voordat hij een rol als disciplinair op zich.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tashi-phuntsok-overleden-aan-gevolgen-van-ziekte-na-gevangenschap/

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggen tibet

Gerespecteerde Tibetaanse monnik Khenpo Kartse vrijgelaten na afloop van zijn gevangenisstraf

Khenpo Kartse, de populaire en gerespecteerde religieuze leraar, wiens arrestatie in 2013 leidde tot vreedzame protesten en een stille gebedswake, is vrijgelaten na het uitzitten van zijn twee en een half jaar gevangenisstraf.

Khenpo Kartse’s zaak kreeg internationaal bekendheid door de oproep voor zijn vrijlating door overheden en duizenden Tibet supporters over de hele wereld, die petitie acties voor hem voerden. Na zijn vrijlating legde hij in de sociale media in het Tibetaans een ingetogen verklaring af in de vorm van een kort gedicht. In het gedicht gaf hij aan, dat hij ontroerd was door alle betuigingen van zorg jegens hem.

De aanhouding van Khenpo Kartse veroorzaakte wijdverspreide onrust, waarbij honderden Tibetanen zich verzamelden in vreedzaam protest tegen zijn arrestatie. Ook werd buiten de gevangenis een zeldzame stille wake voor hem gehouden.[1] Een afbeelding van Khenpo Kartse (Khenpo betekent abt en Kartse is de samentrekking van zijn naam: Karma Tsewang), in handboeien en gevangenis uniform, werd na zijn eerste aanhouding verspreid op de Chinese sociale media.

Khenpo Kartse, een abt van het Gongya klooster in Nangchen, in de Tibetaanse autonome Prefectuur Yulshul (Yushu) in Qinghai, staat bekend om zijn milieu-activisme en steun voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. Hij was actief betrokken bij de sociale opbouw werkzaamheden na de verwoestende aardbeving van Yushu in 2010. Hij werd op 6 december 2013 aangehouden[2] in de provinciale hoofdstad van Sichuan, Chengdu, en meegenomen naar Chamdo (Qamdo of Changdu), waar hij naar bleek achter gesloten deuren werd veroordeeld. Er was bezorgdheid over zijn gezondheid in hechtenis, vanwege medische problemen, die al bekend waren vóór zijn aanhouding. Niet alleen werden deze niet behandeld, ook werd hij in een koude cel vastgehouden en kreeg hij onvoldoende voedsel.

Niet alle details zijn beschikbaar over de omstandigheden of de exacte datum van zijn vrijlating, noch over de precieze aanklachten tegen hem, maar op sociale media circulerende rapporten geven aan dat eerdere berichten van een twee en een half jaar lange gevangenisstraf juist waren. Details over zijn huidige gezondheidstoestand zijn niet bekend en hij staat waarschijnlijk onder zeer streng toezicht van de Chinese autoriteiten.

In het algemeen krijgen ex-gedetineerden na hun vrijlating te maken met diepe angst en onzekerheid in combinatie met het constante besef nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Hun psychisch lijden wordt vaak verergerd door de wetenschap dat hun familie en vrienden onder druk staan van de autoriteiten. Ze hebben vaak last van ernstige financiële problemen, omdat ze afhankelijk zijn van hun families en vaak niet in staat zijn om werk te vinden als gevolg van hun status als voormalig politiek gevangene. Monniken en nonnen is het niet toegestaan om terug te keren naar hun klooster. Soms kunnen ze zich na ernstige martelingen of jarenlange slechte voeding in de gevangenis geen medische behandeling veroorloven.

Omdat ze door de overheid vanwege hun standpunten en acties, die tot hun veroordeling hebben geleid, worden gezien als een bedreiging voor de partijstaat, staan ex-gevangenen onder streng controle en worden in afzondering gehouden, ook al omdat ze hierdoor een zichtbaar afschrikmiddel vormen voor andere Tibetanen, die mogelijk proberen op gelijke wijze hun met de visie van Beijing strijdige standpunten te uiten, of die, net als Khenpo Kartse, actief zijn in de gemeenschap en bredere samenleving.

Hoewel Khenpo Kartse’s Chinese advocaat Tang Tianhao meerdere malen afreisde naar Chamdo, werd het hem slechts twee keer toegestaan om Khenpo Kartse korte tijd te ontmoeten, aldus Radio Free Asia en andere bronnen. Tang Tianhao werd later onder druk van de autoriteiten gedwongen zich terug te trekken uit de zaak. Naar aanleiding van zijn eerste aanhouding werd de advocaat door politie van Chamdo meegedeeld, dat de zaak betrekking had op het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, zo stelt in Beijing gevestigde Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser.

De gevangenisstraf van Khenpo Kartse trok aanzienlijke internationale aandacht, evenals uitingen van solidariteit en moedige wakes door Tibetanen in Tibet. Duizenden ICT supporters over de hele wereld voegden hun namen toe aan petities voor zijn vrijlating en zijn zaak werd door verschillende regeringen in hun mensenrechten dialoog met China aangekaart.

Een op 15 juli door Shiwapa Kunkyab Pasang geschreven Facebook-bericht verwelkomde Kartse’s vrijlating en drukte dankbaarheid uit “aan allen, die rechtvaardigheid ondersteunen door zich achter de onderdrukte Tibetanen in Tibet te scharen, met inbegrip van alle politieke gevangenen.” [3]

Het volgende gedicht van Khenpo Kartse verscheen in een ongedateerde post sinds zijn vrijlating, door ICT hieronder uit het Tibetaans naar het Engels vertaald.

 

Khenpo Kartse gedicht

Eerdere afbeeldingen van Khenpo Kartse en zijn hiernaast vertaalde gedicht in het Tibetaans.

Ik ben wederom in de menselijke wereld,

Als gevolg van de onmetelijke zorg, sympathie, steun, en goed-wensen van geliefden,

Ben ik opnieuw in de menselijke wereld

Voor de taken die komen met een sterke gehechtheid,

Voor paden we nog moeten nemen,

Voor het algemeen welzijn van de menselijke wereld, en de individuele goddelijke bestemming,

Gezond in lichaam en met een goede geest, ben ik wederom in de menselijke wereld

Alwetende Drie Juwelen,

Moge het licht van vrijheid in onze wereld schijnen!

Door de degene uit Yushu, ter gelegenheid van zijn eigen verjaardag.

Voetnoten:

[1] ICT-rapport, 22 oktober 2014, Populaire Religieuze Leraar Khenpo Kartse veroordeeld , zie ook Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik .

[2] Sommige bronnen zeggen dat hij werd aangehouden op 7 december 2013.

[3] Radio Free Asia rapport, 7 juli 2016, ‘Tibetaanse religieuze leider wordt vrijgelaten na afloop van gevangenisstraf’

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/juli-2016/gerespecteerde-tibetaanse-monnik-khenpo-kartse-vrijgelaten-aan-afloop-van-zijn-gevangenisstraf/

Dit is weer goed om te lezen, dat deze monnik vrijgelaten is. Maar onder welke voorwaarde he. Hij zal niet zomaar vrijgelaten zijn. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Populair en dappere Tibetaanse blogger tot drie jaar cel veroordeeld

De populaire Tibetaanse blogger Druklo, beter bekend onder zijn pseudoniem Shokjang, is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, nadat hij bijna een jaar geleden was ‘verdwenen’, aldus Tibetaanse bronnen in ballingschap.

shokjang.jpg

Druklo (pseudoniem: Shokjang) intellectueel, blogger en schrijver, staat bekend om zijn doordachte en tot nadenken stemmende artikelen over actuele kwesties van zorg, zoals het etnische beleid en herhuisvesting van nomaden. Er was een breed gedragen verbijstering toen hij op 19 maart (2015) door de veiligheidspolitie in Rebkong (Chinees: Tongren) werd aangehouden, waarbij talloze internet gebruikers hun hun ontzetting tot uitdrukking brachten.

Volgens de Tibet Times, Tibetaanse krant in ballingschap, en andere Tibetaanse bronnen, werd Shokjang tot drie jaar gevangenis veroordeeld in een rechtbank in Xining, de hoofdstad van de provincie Qinghai. Details van de aankalchten zijn niet bekend, hoewel één bron in ballingschap zei, dat hij er van uit ging dat het te maken had met ‘separatisme’.

Golog Jigme, een Tibetaanse monnik, leraar en voormalige politieke gevangene, die in 2014 naar ballingschap ontsnapte, zei: “Wij denken dat Druklo de uitspraak van de rechtbank heeft aangevochten, en gezegd heeft, dat hij niets tegen de Chinese Grondwet of tegen de Chinese wetten en regels heeft gedaan. Zoals zo vele Tibetaanse politieke gevangenen, is hij op grond van ongefundeerde aanklachten veroordeeld, als gevolg van machtsmisbruik door de Chinese autoriteiten van de Communistische Partij.” [1]

Naar aanleiding van de verdwijning van Shokjang schreef een van zijn vrienden, Jagda, in een blog getiteld ‘Mijn vriend is onschuldig. Breng hem terug!’: “Shokjang is een vooruitstrevend denkende persoon, die geen gevoel van bitterheid en antagonisme koestert ten opzichte van andere nationaliteiten, maar hij is iemand, die een zeldzame vorm van bewondering en liefde voor zijn volk en cultuur heeft behouden. Shokjang zoekt of streeft niet naar het doel van separatisme, maar hij is iemand wiens toewijding en inzet voor de waarheid en de werkelijkheid alle andere zorgen overstijgt. Shokjang heeft nooit een vlag van terreur en geweld gehesen. Hij behoort niet tot een groep of organisatie, noch verbergt hij enig wapen van verraad en bedrog.” [2]

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet  in Europe (ICT Europe), zei: “Shokjang’s veroordeling is niets anders dan flagrante politieke vervolging door de Chinese autoriteiten en om deze reden dringt ICT aan op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.”

shokjang3.jpeg

Tashi Rabten (Theurang), een andere bekende schrijver van de jonge generatie, werd bij een eerdere gelegenheid in 2010 samen met Druklo vastgehouden. In een blog met de naam ‘In herinnering aan een vriend op een speciale dag’, ook vertaald door High Peaks Pure Earth, schreef hij: “Vandaag is het 6 april 2015, en precies vijf jaar geleden werden we  door de Chinese politie gearresteerd en achter de tralies gegooid. Die dag blijft een onvergetelijke dag in mijn leven, want ik overpeins en keer telkens weer terug naar die ervaring. Ondanks de omstandigheden is het noch een gevoel van vijandigheid of verontwaardiging, noch een gevoel van spijt en verlies, dat deze herinnering levend houdt. Die dag was de dag dat ik werd gecriminaliseerd, omdat ik een Tibetaan was, ook al heb ik me er nooit bij neergelegd dat ik een crimineel was en me zelf ook nooit zo beschouwd, en ik kijk terug op op die dag als een zwarte dag in mijn leven. Maar ik kan die dag niet vergeten om redenen, die ik niet in mijn woorden kan omschrijven.”

“Ik herinner me vandaag vijf jaar geleden, ik herinner me de dag levendig. Ik herinner me hoe mijn lange haar van mijn hoofd werd afgeschoren. Ik herinner me mijn trotse en energieke vriend. Shokjang is altijd geïnspireerd en enthousiast. Hij is iemand, die nooit terug schrikt van het uiten van zijn meningen, en wiens moed en verlangen naar vrijheid onwrikbaar is. Hij besteedt zijn tijd en intellect aan de strijd tegen de duisternis en onderdrukking. Wanneer een geest of stem als de zijne wordt gesmoord en het zwijgen opgelegd voor een moment of voor altijd, is het onfortuinlijke wolk van duisternis en onderdrukking, die een voorbode is van een schrikbewind in het land.” [3]

Shokjang was een zeldzaam stemgeluid over de kwestie van etnische beleid onder de Chinese intellectuelen. Hij schreef een zwaar beargumenteerde reactie op een stuk van de Chinese liberale geleerde Liu Junning, die een artikel “Heroverweging van het beleid van de regionale etnische autonomie in het licht van het Kunming Incident” had gepost. In zijn reactie schreef Shokjang: “Tibetanen wensen of streven er niet naar om conflicten en geweld tussen de nationaliteiten in China te creëren. Zij streven alleen naar een autonome Tibetaanse nationaliteit binnen China. Ik gok er op dat hetzelfde ook geldt voor de Oeigoeren. Dus de strategie van de vernietiging van de rechten van nationaliteiten is een bijzonder schadelijk en een ondoordachte maatregel. Integendeel, met het huidige model van de autonome nationaliteiten als basis, als een federaal systeem van autonoom beheer van provincies op basis van de beginselen van vrijheid en gelijkheid tot stand is gebracht, waarvan ik meen dat dit haalbaar is, zullen interne conflicten tussen etnische groepen eenvoudig oplossen en verdwijnen.” [4]

Shokjang vertaalde ook een ander artikel van Liu Junning in Tibetaans. Veel van Tibet’s jonge generatie van intellectuelen en schrijvers schrijven even gemakkelijk in Chinees als in het Tibetaans, en vaak zijn hun zorgen over de onrechtvaardigheid een afspiegeling van die van hun Chinese tegenhangers.

Aanscherping van de onderdrukking in Tibet, waaronder een nieuwe nadruk op ‘anti-terreur’ maatregelen, heeft voor Tibetanen een gevaarlijke politiek situatie gecreëerd voor het uiten van hun mening. Als gevolg betaalt een nieuwe generatie van Tibetanen met hun leven een hoge prijs voor het vreedzaam uiten van standpunten in een politiek klimaat, waarin bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur, hoe mild ook, door de autoriteiten kan worden geherinterpreteerd als “separatistisch” en daarom “crimineel”. Definities van wat ‘criminele’ activiteiten zijn. is bewust ondoorzichtig, waardoor voor lagere ambtenaren en veiligheidspersoneel ruimte ontstaat om strenge sancties toe te passen. [5]

Voetnoten:

[1]. Golog Jigme heeft deze week vertegenwoordigers van de regering en parelement in Berlijn ontmoet: ICT-persbericht, 18 februari 2016, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/februari-2016/voormalig-tibetaanse-politieke-gevangene-golog-jigme-ontmoet-vertegenwoordigers-duitse-regering-en-parlement/

[2] Translation door Palden Gyal voor High Peaks Pure Earth, http://highpeakspureearth.com/2015/my-friend-is-innocent-return-him-more-from-netizens-on-detained-writer-shokjang/

[3] http://highpeakspureearth.com/2015/tashi-rabten-remembers-detained-writer-shokjang/ Tashi Rabten, een bekende essayist, schrijver en redacteur van het verboden literaire tijdschrift ‘Eastern Snow Mountain’, zat vier jaar in de gevangenis voordat hij in maart 2014 werd vrijgelaten. In een op sociale media circulerende conversatie volgend op zijn vrijlating, schreef hij het volgende: http://www.tchrd.org/2015/03/i-was-criminalized-for-expressing-my-views-writer-tashi-rabten-in-a-recent-interview-a-year-after-release-from-prison/

– Bekijk ook: http://www.savetibet.org/the-teeth-of-the-storm-lack-of-freedom-of-expression-and-cultural-resilience-in-tibet/

[4] Translation door High Peaks Pure Earth, http://highpeakspureearth.com/2014/conflict-and-resolution-a-response-to-liu-junning-by-shokjang

[5] ICT report, http://www.savetibet.org/the-teeth-of-the-storm-lack-of-freedom-of-expression-and-cultural-resilience-in-tibet/

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/februari-2016/populair-en-dappere-tibetaanse-blogger-tot-drie-jaar-cel-veroordeeld/

En zo merk je dan weer op wat ze allemaal doen om het contact met andere te verhinderen. Bloggen mag nog niet. Praten is voor Tibetaanse beangstigend om te doen. Het zou maar eens opgevangen kunnen worden. De Chinese autoriteiten zijn daarvoor goed op hun hoede.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Monnik, die zichzelf in brand stak, liet briefje achter met oproep voor terugkeer Dalai Lama: achtergrond van gevangenisstraf en sloop van familiehuis

Sonam Topgyal, de monnik die zichzelf op 9 juli (2015) in het centrum van een door de Chinese autoriteiten herbouwde stad in brand stak, had, voordat hij zichzelf in brand stak, te maken gehad met gevangenisstraf en de sloop van zijn familiehuis.

Sonam Topgyal, een monnik uit Dzongsar, die volgens Tibetaanse bronnen in het ziekenhuis overleed, liet een in zijn gebedenboek verstopt briefje achter, waarin hij zei, dat China’s beleid gericht was op het uitroeien van de Tibetaanse religie, cultuur en tradities, en de vernietiging van het milieu. Tibetanen hebben geen mogelijkheden op hun standpunten over de situatie naar voren te brengen, voegde hij toe in het briefje, dat na zijn zelfverbranding werd ontdekt.

Volgens informatie uit verschillende bronnen is het duidelijk geworden dat Sonam Topgyal rechtstreeks te maken had gekregen met de gevolgen van dergelijk beleid, en wilde hij dat zijn zelfverbranding gezien zou worden als een offer van “getuigenis van de waarheid”. Hij zei in zijn briefje: “Het belangrijkste streven van het [Tibetaanse] volk is voor Gyalwa Tenzin Gyatso [Zijne Heiligheid de Dalai Lama] om te kunnen terugkeren naar het Potala Paleis. Aangezien we niet de vrijheid hebben om de waarheid over onze omstandigheden naar voren te brengen, moest ik mijn leven opofferen om getuigenis over de waarheid af te leggen aan de wereld in het algemeen en in het bijzonder aan de Chinese regering en volk.

Gesar Square

De locatie voor de zelfverbranding van Sonam Topgyal op 9 Juli (2015) in Kyegudo, Yushu. De afbeelding toont de ingrijpende wederopbouw van het gebied sinds de aardbeving in 2010, met vrijwel geen Tibetaanse kenmerken, ondanks het belang van de stad als een eeuwenoud historisch en cultureel centrum.

De locatie van Sonam Topgyal’s zelfverbranding, hierboven afgebeeld, was in het centrum van Kyegudo, in de landelijke gemeente van Yushu, die na een verwoestende aardbeving in 2010 herbouwd is als een nieuwe toeristische stad met een Chinese naam. De afbeelding van de locatie waar de jonge monnik zichzelf in brand stak, toont dat vrijwel geen van de Tibetaanse kenmerken van de stad bewaard zijn gebleven. Tibetanen werden uitgesloten van het proces van wederopbouw, hoewel het gebied is een eeuwen-oud centrum van Tibetaanse cultuur en religie is.

Honderden Tibetanen hebben moedige en vreedzame protesten gehouden tegen het regeringsbeleid van wederopbouw en toewijzing van land in Yushu [1] , en een eerdere zelf- zelfverbranding in het gebied van een Tibetaanse vrouw van in de veertig lijkt verband te houden met de inbeslagname van haar woning. [2]

In 2012 werd een deel van het land van Sonam Topgyal’s vader, een zakenman genaamd Tashi en gerespecteerd om zijn steun voor de Tibetaanse cultuur en taal, in beslag genomen als onderdeel van de werkzaamheden voor de wederopbouw van Kyegudo (ook bekend als Jyekundo of Kyegu) in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Yushu in de provincie Qinghai (het Tibetaanse gebied Kham). Op 12 september 2012, toen Tashi niet thuis was, werd zijn familie, waaronder Sonam Topgyal, meegedeeld dat hun huis zou worden gesloopt. Toen ze hierover protesteerden, werden Tashi’s vrouw Bode, Sonam Topgyal, zijn broer Sherab Dorje (die in Beijing studeerde) en dochter Yangzom (een student in Xining) direct aangehouden. Eenmaal in hechtenis werd het huis, evenals Tashi’s hotel en winkel met de grond gelijk gemaakt en het gebied omhein d  voor herontwikkeling.

Het is niet bekend hoe lang Sonam Topgyal in 2012 werd vastgehouden en hij vermeldt de beproeving van de familie niet direct in het afgemeten en gedetailleerde briefje, dat hij achterliet en dat hieronder volledig vertaald is weergegeven.

Nadat zijn ouderlijk huis werd verwoest en zijn familie werd vastgehouden, werd Sonam Topgyal’s vader ook in hechtenis genomen en ‘verdween’ voor ongeveer drie maanden. De Tibetaanse schrijver Jamyang Kyi schreef: “Deze bekwame man verdween plotseling gedurende drie maanden na de aardbeving. Zijn familie vond hem na een maand. Na de arrestatie werd hij naar Chamdo [Chinees: Changdu] vervoerd met een zwarte kap over zijn hoofd. Toen hij daar aankwam, werd hij gedwongen om met kleine stenen gevulde schoenen te dragen en gemarteld door onder dwang dag en nacht te staan. Hij werd beschuldigd van het aanzetten van het volk.” [3]

Tashi, bekend als ‘Nangchen Tashi’ op grond van zijn geboorteplaats, en van achter in de veertig, werd omschreven als een “sterke voorstander van het behoud van de Tibetaanse cultuur, religie en taal” door een bron uit de gemeente Nangchen in Yushu waar hij vandaan kwam, aldus Radio Free Asia. [4]  Ongeveer zeven jaar eerder had Tashi op een kruispunt in de stad een groot stuk grond gekocht, waar hij zijn huis, een hotel en restaurants bouwde. Een bron vertelde Radio Free Asia: “Tijdens de aardbeving van 2010 waren zijn gebouwen intact gebleven, maar de Chinese autoriteiten bevalen hem om zijn land over te dragen voor de aanleg van een weg door het gebied. Hij stemde ermee in een deel van zijn land in de buurt van de weg over te dragen, met dien verstande dat de rest van zijn land ongemoeid zouden worden gelaten”, zei de bron. [5]

Tashi’s zoon Sonam Topgyal, een monnik in het Dzongsar klooster in Dege, Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan (het Tibetaanse gebied Kham) stak zichzelf op 9 juli in brand vlakbij Kyegudo’ belangrijke Gesar plein. Hartverscheurende beelden ​​van hem in vlammen op de grond liggend bereikten ons. Naar verondersteld wordt, is hij overleden nadat hij door de politie naar het ziekenhuis is gebracht. [6]

Een gebrek aan verhaal voor de Tibetanen

I n zijn briefje verweest Sonam Topgyal naar het ontbreken van mogelijkheden voor Tibetanen om hun grieven naar voren te brengen. Tibetaanse bronnen in ballingschap met contacten in Yushu hebben ICT meegedeeld, dat de overheid in de naam van de wederopbouw heeft opgeist wat de lokale bevolking ziet als het beste land, waardoor velen zich zorgen maken over het lot van hun eigen woning en wat er mee zal gebeuren. [7]  Bronnen in het gebied halen de zorgen van de mensen aan over de huizing, die door de Chinese autoriteiten worden gebouwd – vaak karakterloze betonnen blokken, die te klein zijn voor veel van de Tibetaanse families, die vaak verscheidene samenlevende generaties omvatten. Velen zien het proces van wederopbouw als een excuus om verder te gaan met de controversiële campagne van de overheid voor herhuisvesting van nomaden, een lange termijn plan van de overheid, dat in alle gebieden van Tibet wordt doorgedreven, de armoede verergert en in veel gebieden leidt  tot sociale en economische ineenstorting. Een westerse geleerde, die tijd in het gebied na de aardbeving heeft doorgebracht, vertelde ICT: ”De autoriteiten doden twee vliegen in een klap, de wederopbouw na de aardbeving en herlocatie mensen op deze plaatsen. Het is hard en wrang.” [8]

Demonstranten werden in 2011 na drie dagen van vreedzame demonstraties tegen de reconstructie uiteengejaagd, waaronder veel Tibetanen, die door de aardbeving gewond waren en in sommigen gevallen ledematen hadden verloren. De Chinese autoriteiten namen ook enkele duizenden exemplaren van een dvd-film met Tibetaanse reacties op de aardbeving in beslag en een prominente lokale Tibetaanse abt, die betrokken was bij het maken van de film, zit nu in de gevangenis. [9]  Khenpo Kartse, die in december 2013 werd gevangen gezet, was ook betrokken bij de in het oogspringende teams van de monniken, die tijdens de aardbeving slachtoffers redden en zorgden voor hulp aan overlevenden.

Khenpo Kartse (Karma Tsewang), die een twee en een half jaar lange gevangenisstraf uitzit, is een gerespecteerde abt (Khenpo) aan het Gongya Klooster in Nangchen, de Tibetaanse Autonome Prefectuur Yulshul (Yushu) in de provincie Qinghai. Hij wordt verondersteld ziek te zijn met een leveraandoening en toegang tot zijn arts wordt hem ontzegd. [10]

De wens van Tibetanen voor de Dalai Lama om terug te keren naar de Potala

Sonam Topgyal’s briefje is hieronder uit het Tibetaans naar het Nederlands. Het is gedateerd op 1 juli, negen dagen voor zijn zelfverbranding in Kyegudo:

Aan de leidinggevenden van de Chinese regering en in het bijzonder aan de lokale hoofden van de nationale minderheden:

Ik kom uit Nangchen [Nangqên], Yulshul [Yushu] in Tso- Ngon [provincie Qinghai]. Ik ben 27 jaar oud en ben de middelste zoon van Tashitsang van Nangchen. Op dit moment studeer ik aan het Dzongsar Instituut.

Zoals mensen in het binnen en buitenland weten, voert de Chinese overheid, zonder daarbij rekening te houden met de feitelijke situatie en de omstandigheden van de nationale minderheden, enkel onderdrukkend en repressief beleid uit, gericht op het uitsterven van onze nationaliteit godsdienst, traditie en cultuur en ondernemen ze activiteiten, die leiden tot de vernietiging van het milieu. Het publiek heeft geen vrijheid van meningsuiting en er is geen enkele manier voor hen om hun grieven kenbaar aan hun leidinggevenden.

Bovendien, wanneer de mensen proberen om hun waarheid en grieven aan de superieuren kenbaar te maken, in plaats deze verzoeken en klachten van de mensen in overweging te nemen en hierover te beslissen, volgt er alleen maar onderdrukking en arrestaties. Op verschillende misleidende manieren treden ze hardhandig op tegen kloosters, monniken en nonnen. Kortom, ze proberen om het kwaadaardige beleid ten uitvoer te leggen om de nationale minderheden compleet uit te roeien.

De belangrijkste ambitie van ons volk is voor Gyalwa Tenzin Gyatso [Zijne Heiligheid de Dalai Lama] om te kunnen terugkeren naar het Potala Paleis. Aangezien we niet de vrijheid hebben om de waarheid over onze omstandigheden kenbaar te geven, moest ik mijn leven op offeren om getuigenis over de waarheid af te leggen aan de wereld in het algemeen en in het bijzonder aan de Chinese regering en het volk.

Mijn broeders uit hetzelfde vlees en bloed, in plaats van je te gedragen alsof je niets hebt gehoord of geen gevoel hebt, verzoek ik jullie dringend de kracht van eenheid op te brengen en al het mogelijke te doen opdat deze gerechtvaardigde minderhedenaangelegenheid in de toekomst zal worden opgelost.

Door de monnik Sonam Topgyal

Geschreven op 1 juli 2015 bij zonsopgang

Voetnoten

[1]  ICT-rapport, 9 april 2011, http://www.savetibet.org/bold-protests-in-earthquake-hit-area-over-government-reconstruction-plans/

[2]  Een Tibetaanse vrouw van in de veertig genaamd Dekyi Choezom heeft zichzelf in Yushu op 27 juni 2012 in brand gestoken na te protesteren “tegen de confiscatie van haar woning”, aldus verschillende Tibetaanse rapporten. Sommige lokale bewoners geloofden, dat ze protesteerde tegen het “Chinese grondbeleid en de oneerlijke verdeling van land” na de aardbeving Yushu. ‘Tibetaanse Eigendomsprotesten Resulteren in Zelfverbranding, Detentie’, rapport van de Congressional-Executive Commissie over China, 8 februari 2013, http://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/tibetan-property-protests-result-in-self-immolation-detention

[3]  “Ongeluk treft zakenman Tashi van Nangchen”, door Jamyang Kyi, gepost op haar blog op 15 september 2012, in het Engels vertaald door High Peaks Pure Earth, http://highpeakspureearth.com/2012/misfortune-falls-on-businessman-tashi-from-nangchen-by-jamyang-kyi/

[4]  RFA rapport, 19 september 2012, http://www.rfa.org/english/news/tibet/disappears-09192012154850.htm

[5]  Dezelfde bron zei: “Hem was ook een vergoeding betaald van ongeveer 30.000 yuan [US $4754].”

[6]  ICT-rapport, 10 juli 2015, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/juli-2015/tibetaanse-monnik-steekt-zichzelf-in-brand-na-aangescherpte-beveiliging-voor-de-dalai-lamas-verjaardag/

[7]  Na de aardbeving in Kyegudo had de regering aangekondigd dat in verband met de Qinghai’s ‘verstedelijking campagne’, het Yushu gebied zou worden verbouwd tot een ‘stad’ met een nieuwe Chinese naam. Op januari 2011, na de 6,9 aardbeving een jaar eerder, zei de provinciale gouverneur van Qinghai Luo Huining: “In het licht van het wederopbouw werk na de aardbeving en Qinghai’s verstedelijkingscampagne, zullen we Yushu opbouwen tot een stad met een nieuwe tijdelijke naam Sanjiangyuan [De Drie Rivieren Bronnen].” ICT-rapport, 25 januari 2011, http://www.savetibet.org/chinese-authorities-rename-and-rebuild-quake-struck-tibetan-area-tibetans-excluded-from-planning/

[8]  ICT rapport, 15 april 2011, http://www.savetibet.org/reconstruction-of-earthquake-hit-area-excludes-tibetan-participation-ignores-local-concerns-one-year-on-from-earthquake/

[9]  Radio Free Asia rapport, 31 maart 2011, http://www.rfa.org/english/news/tibet/film-03312011123112.html

[10]  ICT-rapport, 22 oktober 2014, https://savetibet.nl/nieuws-agenda-

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/juli-2015/monnik-die-zichzelf-in-brand-stak-liet-briefje-achter-met-oproep-voor-terugkeer-dalai-lama-achtergrond-van-gevangenisstraf-en-sloop-van-familiehuis/

Het is een wens van heel veel Tibetanen dat men een roep naar de Dalai Lama doet. Alleen en spijtig genoeg kan de Dalai Lama er ook niet meer in. Zijn hart ligt er wel maar daar blijft het bij. Omdat er anders nog meer problemen kunnen ontstaan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Cherie White

Author and Anti-Bullying Advocate

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

%d bloggers liken dit: