Tag Archive: Tibetaanse gevangenen


ICT ROEPT OP TOT VRIJLATING TIBETAANSE MONNIK DIE TOT 10 JAAR IS VEROORDEELD

De Internationale Campaign voor Tibet is gealarmeerd door berichten over de veroordeling van de prominente Tibetaanse boeddhistische monnik en geleerde Go Sherab Gyatso tot 10 jaar gevangenisstraf en roept de Chinese regering op zijn fundamentele rechten te respecteren.

Er is geen bewijs dat Go Sherab Gyatso, die in de veertig is, een eerlijk proces heeft gekregen. De Chinese regering moet hem onmiddellijk vrijlaten, aangezien hij alleen gevangen is gezet en veroordeeld omdat hij op vreedzame wijze zijn mening heeft geuit.
“Het geval van Go Sherab Gyatso weerspiegelt China’s patroon van onophoudelijke vervolging van afwijkende meningen en onafhankelijke gedachten in Tibet,” aldus ICT. “Het is dringend dat internationale instellingen, regeringen en parlementen openlijk Gyatso’s onmiddellijke vrijlating eisen en serieuze consequenties verbinden aan China’s voortdurende schendingen van de Tibetaanse fundamentele vrijheden.”
ICT voegde daaraan toe: “Gyatso’s ongegronde opsluiting is een reden te meer waarom de internationale gemeenschap haar collectieve afkeuring zou moeten laten blijken door een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing af te kondigen. Dit is het minste wat landen zouden moeten doen om zichzelf aan de juiste kant van de geschiedenis te plaatsen en een essentiële boodschap van steun te sturen naar de slachtoffers van de onderdrukking door de Chinese regering.”

Internationale aandacht

Gyatso’s zaak kreeg internationale aandacht, waarbij VN-mensenrechtendeskundigen hun bezorgdheid uitten over zijn willekeurige detentie. In antwoord daarop deelde China de VN mee dat Gyatso “in overeenstemming met de wet werd vastgehouden op verdenking van het aanzetten tot afsplitsing”.
De Chinese autoriteiten gebruiken gewoonlijk de beschuldiging van “afscheiding” of “separatisme” als voorwendsel om Tibetanen te vervolgen die hun steun betuigen aan de Tibetaanse cultuur of de Dalai Lama, of die onafhankelijke gedachten en afwijkende meningen uiten. Het internationaal recht beschermt dergelijke vreedzame meningsuitingen, zelfs indien zij worden gedaan om op te roepen tot de afscheiding van Tibet van China.
Gyatso werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, aangehouden door functionarissen van de Tibetaanse Autonome Regio. Radio Free Asia meldde op 10 december 2021 dat Gyatso in een geheim proces was veroordeeld. Volgens een bron die met RFA sprak, zal Gyatso binnenkort worden overgebracht naar een gevangenis in de buurt van de hoofdstad van Tibet, Lhasa.
Er zijn geen details beschikbaar over de aanklachten op grond waarvan Gyatso is veroordeeld. De Chinese regering verklaarde in haar antwoord aan de VN-mensenrechtendeskundigen in augustus 2021 dat hij zou worden berecht door het Lhasa City Intermediate People’s Court.

Go Sherab Gyatso

Gyatso is een monnik van het Kirti-klooster en een productief schrijver, die verscheidene boeken heeft gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephel’s “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Hij heeft ook kritiek gepubliceerd op het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem en opgeroepen tot het vergroten van de bekendheid van de klooster gemeenschap.
Gyatso is al meerdere malen gearresteerd voor zijn inzet voor het Tibetaanse volk. Hij onderging een “hervorming door arbeid” van 20 maart 1998 tot 30 november 2001. In 2008 werd hij in Lhasa aangehouden en een jaar gevangen gehouden rond de tijd dat Tibetanen massaprotesten hielden tegen het Chinese bewind. In 2011 werd hij opnieuw gearresteerd.
Tot op heden zijn verscheidene Tibetanen, onder wie intellectuelen en schrijvers, gearresteerd, veroordeeld of verdwenen louter en alleen omdat zij hun universele vrijheid van meningsuiting hadden uitgeoefend.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/ict-roept-op-tot-vrijlating-tibetaanse-monnik-die-tot-10-jaar-is-veroordeeld/

China zo geen enkele Tibetaan mogen gevangen houden nog arresteren. Ze komen gewoon op voor hun rechten.

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VN-deskundigen brengen dossiers van gevangen en “verdwenen” Tibetanen ter sprake

Vier onafhankelijke mensenrechtendeskundigen en -organen van de VN hebben de dossiers van de gevangen Tibetanen Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso aan de orde gesteld in een mededeling aan de Chinese regering die vandaag openbaar is geworden.

In de mededeling spreken de VN-werkgroep voor onvrijwillige en gedwongen verdwijningen, de VN-werkgroep voor willekeurige detentie en de speciale rapporteurs voor vrijheid van godsdienst en overtuiging hun ernstige bezorgdheid uit over de vermoede willekeurige detentie en de gedwongen verdwijning” van de twee Tibetanen.
De deskundigen voegen daaraan toe dat zij “met name bezorgd zijn over informatie die erop wijst dat deze detenties geen losstaande gebeurtenissen zijn, maar een verontrustend patroon weerspiegelen van meerdere willekeurige detenties, gesloten processen en onbekende aanklachten tegen de Tibetanen. Op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving dringen de deskundigen er bij de Chinese regering op aan informatie te verstrekken over de verblijfplaats van de twee Tibetanen en de juridische gronden voor hun arrestatie en detentie.

ICT-citaat
Kai Mueller, hoofd VN-belangenbehartiging bij International Campaign for Tibet, zei:
“Wij zijn zeer verheugd over de mededeling van de VN-deskundigen aan de Chinese regering. De gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso weerspiegelen een zorgwekkend patroon van repressie in Tibet, waar de Chinese autoriteiten afwijkende gedachten meedogenloos vervolgen. Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, aangezien zij uitsluitend gevangen zijn gezet wegens de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en gedachte.
Langdurige geïsoleerde-detentie is zorgwekkend vanwege het gevaar van mishandeling van de niet-veroordeelde gedetineerden. Wij menen dat dit een ernstig risico is, aangezien eerder dit jaar twee Tibetanen tijdens of onmiddellijk na hun detentie zijn overleden aan verwondingen die zij tijdens hun detentie hadden opgelopen.
Wij dringen er bij de internationale gemeenschap, de regeringen en de parlementen op aan de gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso, alsmede van andere Tibetanen, publiekelijk aan de orde te stellen en serieus na te denken over de gevolgen voor hun bilaterale betrekkingen met de regering van China. In Tibet is niets ten goede veranderd, en het land moet weer op de agenda komen om een verdere verslechtering van de mensenrechtensituatie te voorkomen”.

Rinchen Tsultrim
Van de Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim (29 jaar), die in eenzame opsluiting wordt vastgehouden wegens het uitoefenen van zijn vrijheid van meningsuiting is bekend dat hij in de gevangenis van Mianyang in de provincie Sichuan zit. Volgens International Campaign for Tibet werd Rinchen beschuldigd van “aanzetten tot splitsing van het land” omdat hij zijn mening had gedeeld op de Chinese sociale media-app WeChat.
Zijn verblijfplaats was meer dan anderhalf jaar volledig onbekend nadat de Chinese politie hem op 27 juli 2019 liet “verdwijnen” vanwege zijn online berichten. Na het indienen van meerdere vragen over zijn welzijn en verblijfplaats, werd Rinchen’s familie op 23 maart 2021 officieel geïnformeerd door het Ngaba (Chinees: Aba) Public Security Bureau dat hij was veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf.
Hoewel nu bekend is dat hij in de gevangenis van Mianyang is opgesloten, konden geen bijzonderheden over zijn proces worden achterhaald. Er zijn zelfs twijfels of er uberhaubt een proces heeft plaatsgevonden. Sinds september 2021 heeft geen enkel familielid Rinchen persoonlijk of via een videoverbinding kunnen zien of spreken. Amnesty International heeft ook ernstige bezorgdheid geuit over de toestand en het welzijn van Rinchen Tsultrim, en over het feit dat hij geen toegang heeft tot zijn familie en wettelijke vertegenwoordiging.

Go Sherab Gyatso
De prominente Tibetaanse boeddhistische geleerde en schrijver Go Sherab Gyatso (46 jaar) werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, vastgehouden door ambtenaren van de Tibetaanse Autonome Regio. Er was geen informatie beschikbaar over de omstandigheden van zijn detentie of zijn huidige verblijfplaats. Het is dus nog onduidelijk wat de reden van zijn detentie is.
Gyatso is een productief schrijver en heeft verschillende boeken gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephels “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Gyatso heeft ook kritieken gepubliceerd over het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem, waarin hij oproept tot een verbreding van de bekendheid van de monastieke gemeenschap.

Lees hier de mededeling van de VN-deskundigen en -organen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-deskundigen-brengen-dossiers-van-gevangen-en-verdwenen-tibetanen-ter-sprake/

Spijtig genoeg zullen ze daar geen antwoord op moeten verwachten

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S |  bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Uit getuigenverklaringen blijkt dat een Tibetaanse zakenman voor zijn vooronderzoek werd gemarteld

Een onlangs vrijgegeven getuigenis van een Tibetaanse zakenman en filantroop die in kritieke toestand verkeert na jaren van marteling en gevangenschap, documenteert het afschuwelijke misbruik dat hij in voorlopige hechtenis heeft moeten ondergaan.

Dorjee Tashi (多吉扎西), die beschouwd wordt als een van de rijkste mensen in Tibet, werd in 2010 tot levenslang veroordeeld in de nasleep van het harde optreden van de Chinese regering tegen de massale Tibetaanse protesten in het voorjaar van 2008. Dorjee zit momenteel in gevangenis nr. 1 van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), in de volksmond bekend als de Drapchi-gevangenis, waar Tibetaanse gevangenen tijdens hun opsluiting worden gemarteld. Zijn vrouw Sonam Choedon (索朗曲珍) mag hem sinds december 2019 niet meer zien.

Dorjee was een succesvol zakenman die eigenaar was van een luxe hotelketen en vastgoedbedrijven. In juli 2008 werd Dorjee gearresteerd. Hij werd tijdens zijn arrestatie door hatelijke en wraakzuchtige politieke en partijleiders neergezet als een “separatist”. Hoewel de politieke beschuldigingen later werden ingetrokken, werd hij op 17 mei 2010 door de Lhasa Intermediate People’s Court schuldig verklaard aan “fraude met leningen” en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De rechtbank bevestigde het vonnis op 26 juli 2010. Dorjee was toen 36 jaar oud.

Getuigenis van marteling

“Om het simpel te zeggen, zelfs als we je doden of invalide maken, zijn we niet aansprakelijk volgens de wet.”

International Campaign for Tibet heeft de getuigenis van Dorjee Tashi verkregen over de martelingen en mishandelingen die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft ondergaan. De getuigenis maakte deel uit van zijn verzoek om een nieuw proces in 2013-14.
De getuigenis heeft betrekking op vier maanden van zijn voorlopige hechtenis in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa in 2008 – voordat hij werd overgebracht naar een detentiecentrum in het district Mainling (Chinees: Milin) in Nyingtri (Chinees: Linzhi). De getuigenis beschrijft martelpraktijken zoals slagen met elektrische knuppels, geboeid worden aan een ijzeren staaf en in de lucht worden gehangen, simulatie van verstikking, het gieten van hete chilivloeistof door neusgaten en slaaponthouding.
De getuigenis is opmerkelijk omdat de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de martelpraktijken worden aangewezen als ambtenaren die verbonden zijn aan het Ministerie van Openbare Veiligheid van de centrale regering, het Bureau voor Openbare Veiligheid van de Autonome Regio Tibet en het Bureau voor Openbare Veiligheid van het district Mainling in de toenmalige prefectuur Nyingtri. Het rapport stemt overeen met andere rapporten over het gebruik van marteling in Tibet en met bevindingen van onafhankelijke internationale mensenrechtendeskundigen.
Nadat de gevangenschap van Dorjee sinds 2010 jarenlang op een laag pitje stond, is nu aan het licht gekomen dat Dorjee Tashi standvastig elke politieke betrokkenheid heeft ontkend, ondanks de martelingen waarmee hij tijdens de voorverhoren te maken kreeg.

Het leven en werk van Dorjee Tashi


Dorjee, geboren op 25 oktober 1973 en ooit door de Chinese regering erkend als een van de “tien opmerkelijke jongeren in Tibet”, werd in 2003 lid van de Communistische Partij van China. Zijn filantropisch werk werd door de regering van de Tibetaanse Autonome Regio geprezen als een uitstekende bijdrage aan de armoedebestrijding en de economische ontwikkeling in Tibet.
Zijn bedrijf Tibet Manasarovar Group (Chinees: Xīzàng shén hú jítuán) bezat een keten van luxehotels in Tibet, waaronder het beroemde Yak Hotel in Lhasa. Naast de “Shigatse Qinsangyuan Ecological Farming Comprehensive Development Company,” was hij ook eigenaar van de “Shigatse Oasis Real Estate Development Company” en de “Manasarovar Real Estate Development Company.
Voor zijn ondernemingen en filantropie ontving hij meerdere onderscheidingen van de CCP en de regering van de TAR, de regering van de Gannan (Tibetaans: Kanlho) Prefectuur in Gansu en de Shigatse Communistische Jeugdliga. Hij ontving de “Tibet May Fourth Youth Medal” en werd ook benoemd tot rector van de Jianhua Vocational High School in Nanchong City in Sichuan.
Zijn inzet voor het maatschappelijk welzijn, zoals het helpen en geven van donaties aan de weduwen en bejaarden en de kinderen van arme arbeiders in de Tsemonling kleuterschool in Lhasa, en het mobiliseren van fondsen en vrijwilligers tijdens aardbevingen en overstromingen in Shigatse, leverden hem veel lofbetuigingen op.

Arrestatie

Kort na de massale protesten in maart 2008 tegen China’s heerschappij in Tibet, bestempelden functionarissen de protesten als het gevolg van buitenlandse inmenging. Dorjee werd gearresteerd omdat hij heimelijke steun zou hebben verleend aan Tibetaanse demonstranten en banden zou hebben gehad met de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid nam een ongebruikelijk directe houding aan bij het onderzoeken van Dorjee’s vermeende politieke loyaliteit en martelde hem om mogelijke buitenlandse connecties te onthullen.
De politieke beschuldigingen tegen Dorjee werden later ingetrokken. Maar Dorjee werd vervolgens wel aangeklaagd wegens “fraude met leningen”. Dorjee werd vervolgens door het Lhasa Intermediate People’s Court veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf met een ontzegging van politieke rechten.

Quote International Campaign for Tibet

International Campaign for Tibet roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Dorjee Tashi en een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de berichten over zijn marteling en mishandeling. Degenen die verantwoordelijk zijn voor daden die een vorm van marteling zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen en voor het gerecht worden gebracht om een einde te maken aan de cultuur van straffeloosheid die de Chinese Communistische Partij in Tibet heerst. Daarnaast moet Dorjee Tashi onmiddellijk medische verzorging krijgen, en zijn vrouw en andere familieleden, alsmede zijn advocaat, moeten toegang tot hem krijgen.
“Wij roepen de internationale gemeenschap, regeringen en mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties op om de zaak van Dorjee Tashi dringend aan te kaarten bij de regering van China. Zijn leven is in gevaar terwijl hij een straf uitzit die is uitgesproken in een oneerlijk proces met geloofwaardige berichten over marteling en mishandeling. Dorjee Tashi is het slachtoffer van de wetteloosheid in Tibet, waar alleen al het feit dat je je voor een Tibetaan uitspreekt voldoende is om te worden vervolgd. Dat is onaanvaardbaar.”

Juridisch deskundig advies wijst op onrechtvaardigheid en discriminatie


Het vonnis tegen Dorjee Tashi was onrechtvaardig, en zijn proces werd rechtstreeks politiek gemanipuleerd door het ministerie van Openbare Veiligheid. Een commissie van zes vooraanstaande Chinese juridische experts concludeerde in hun deskundigenadvies in oktober 2018 dat Dorjee ten onrechte werd veroordeeld voor “leenfraude”, terwijl het ook had kunnen gaan om “kapitaalverduistering”, een minder zwaar vergrijp. In een kopie van het advies gepubliceerd op de Rights Defender (维权网) blog, concludeerde de deskundigencommissie van het in Beijing gevestigde Zheng Xin Law Firm dat levenslange gevangenisstraf voor het verduisteren van 1,5 miljoen yuan fondsen niet rechtvaardig was. De deskundigen adviseerden de straf om te zetten in een gevangenisstraf voor bepaalde tijd.
De deskundigengroep vond ook dat de levenslange gevangenisstraf van Dorjee discriminerend was. Zo werden er in 2010 ook Chinese zakenlieden voor “fraude met leningen” veroordeeld. Zij kregen echter een gevangenisstraf tot 15 jaar voor leningen van 53 miljoen yuan. Dat terwijl Dorjee’s kapitaalverduistering ging om een beduidend lager bedrag van 1,5 miljoen yuan. De deskundigen wezen er ook op dat de voorzittende rechter van het TAR Hoger Volksgerechtshof, Yang Tingyi (杨庭轶, en waarnemend rechter Li Ruihong (李瑞红) beide zaken behandelden op basis van dezelfde aanklacht (fraude met leningen) maar met verschillende vonnissen kwamen. De Chinese zakenlieden, die erin slaagden hun straffen te verminderen, zijn nu vrij, terwijl Dorjee nog steeds in de gevangenis zit omdat zijn beroep is afgewezen en mensenrechtenadvocaten zijn zaak niet mogen behandelen.
Mensen die op de hoogte zijn van Dorjee’s financiën wijzen erop dat “fraude met leningen” slechts een voorwendsel is om hem te vernietigen. Zij zeggen dat de strafzaak tegen Dorjee onacceptabel was omdat de zaak geen slachtoffer kent. Ten tweede was Dorjee’s lening bij de bank gegarandeerd met zijn eigendom als onderpand. En het belangrijkste is dat de hoofdsom en de rente van de lening volledig zijn terugbetaald.

Onderdrukking van Tibetanen


Waarnemers zijn van mening dat de beschuldigingen van zowel politieke ontrouw als financiële onregelmatigheden als voorwendsel dienden om wraak te nemen op Dorjee. Deze wraak komt waarschijnlijk voort uit het feit dat hij de eis van enkele corrupte politieke en veiligheidsleiders voor een villa afwees.
Dorjee Tashi’s detentie getuigt ook van een bijzonder repressief klimaat toen de Chinese autoriteiten hard optraden tegen elk Tibetaans protest in de nasleep van het Tibet-brede protest tegen het Chinese bewind in maart 2008. Dorjee Tashi, destijds lid van de Chinese Communistische Partij en afgevaardigde van de “Chinese Volksconferentie voor Politiek Overleg”, werd niet gespaard van de harde aanpak van de CCP in Tibet.
Tot op de dag van vandaag is het aantal gedode, gemartelde en willekeurig vastgehouden Tibetanen uit 2008 onbekend, omdat er sindsdien geen onafhankelijk Chinees of internationaal onderzoek is gedaan.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-zakenman-voor-zijn-rechtszaak-gemarteld/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

Tibetaanse reisgids overlijdt aan verwondingen in gevangenis

Opnieuw overlijdt een onterecht gevangen Tibetaan aan mishandeling in een Chinese gevangenis.

Kunchok Jinpa, 51, stierf op 6 februari 2021, in een ziekenhuis in Lhasa in de Tibetaanse Autonome Regio. Hij zat een straf van 21 jaar uit omdat hij zeven jaar geleden verslag bracht van protesten in zijn geboortestreek. Zonder medeweten van zijn familie was hij in november 2020 vanuit de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Plaatselijke bronnen melden dat hij met een hersenbloeding en verlamming in het ziekenhuis lag.
“De dood van Kunchok Jinpa is het zoveelste grimmige geval van een onterecht gevangen Tibetaan die sterft aan mishandeling. Chinese autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor willekeurige detentie, marteling of mishandeling, en de dood van mensen in hun hechtenis moeten ter verantwoording worden geroepen.” ,” aldus Sophie Richardson, China-directeur bij Human Rights Watch.
Er was geen nieuws geweest over de verblijfplaats van Kunchok Jinpa sinds zijn detentie in 2013. Uit nieuwe informatie blijkt dat de autoriteiten Kunchok Jinpa op 8 november 2013 hebben vastgezet en hem later hebben veroordeeld voor het lekken van staatsgeheimen omdat hij informatie over lokale milieu- en andere protesten in zijn regio had doorgegeven aan buitenlandse media.
Kunchok Jinpa was een van de honderden Tibetanen uit Driru die werden vastgehouden na een reeks vreedzame protesten in oktober 2013 tegen de eisen van de Chinese overheid dat dorpsbewoners Chinese vlaggen uit elk huis zouden hijsen. Daarnaast zou hij via sociale media, of rechtstreeks, aan Tibetaanse media buiten China informatie hebben verstrekt over een protest in mei 2013 tegen geplande mijnbouw op een heilige berg, Naklha Dzamba.
Mensen uit zijn gebied, nu in ballingschap, meldden dat hij in zijn laatste communicatie op zijn WeChat microblogging account in april 2013 het volgende schreef: “Ik ben nu aan de oever van een rivier. Er zijn veel mensen achter me die naar me kijken, en ik ben er zeker van dat ik gearresteerd word. Zelfs als ze me arresteren, ben ik niet bang, zelfs als ze me doden, heb ik er geen spijt van. Maar van nu af aan, zal ik niet in staat zijn om rapporten te geven. Als ik niets van me laat horen, betekent dat dat ik gearresteerd ben.”

Bekijk via deze link het oorspronkelijke artikel van Human Rights Watch.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-reisgids-overlijdt-aan-verwondingen-in-gevangenis/

Kan men hier nu echt niets aan doen. De mishandelingen stoppen in deze gevangenissen van China. Tibetanen zijn toch maar ook gewone mensen die vechten en opkomen voor hun land. Maar nee dat mag niet en ze moeten knielen voor de chinezen handhaving en dictatuur.

Afbeeldingsresultaat voor gebedsvlaggetjes tibet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetaanse gevangene vrijgelaten na meer dan tien jaar gevangenis voor protesten in 2008

Een Tibetaan, die had deelgenomen aan de protesten van in maart 2008 in Lhasa is twee maanden na het einde van zijn tien jaar lange gevangenisstraf naar huis teruggekeerd.

Dashar bij thuiskomst

Dashar bij zijn thuiskomst in Sershul in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze.

Dashar uit Sershul in Kardze (Chinees: Ganzi) in het Tibetaanse gebied Kham werd in Lhasa opgesloten op beschuldiging van betrokkenheid bij protesten op 10 maart 2008. Deze protesten vormden het startschot voor een golf van demonstraties, die Tibet overspoelden aan de vooravond van de Olympische Spelen die zomer in Peking.

Naar verwachting zou hij op 15 maart vrijkomen, maar pas deze week werd hij vrijgelaten. Dashar’s dochter, die in ballingschap leeft, bevestigde zijn vrijlating en de verwelkoming met ceremoniële sjaals door Tibetanen thuis. Details over zijn gezondheidstoestand zijn niet bekend.

De meeste vrijgelaten gevangenen moeten grondig medische onderzoek ondergaan en hebben vaak vele maanden van medische zorg nodig.

Twee monniken, die op hetzelfde moment als Dashar werden gearresteerd, werden na marteling en wrede ondervragingstechnieken in kritieke toestand op 10 maart 2013 vrijgelaten uit de gevangenis. De monniken, Lobsang Ngödrüp en Soepa, beiden achter in de dertig, waren vermoedelijk betrokken geweest bij hetzelfde protest – een demonstratie op 10 maart 2008 voor de Jokhang tempel in Lhasa, waar zij protesteerden tegen het hardhandig optreden van de regering tegen eerder die dag gehouden vreedzame protesten.

Tibetaanse voormalige politieke gevangenen blijven onder zware controle staan en omdat ze nog steeds door de overheid worden gezien als een ‘bedreiging’ voor de Chinese partij staat, hebben ze vaak te maken met isolatie, angst en spanningen, in aanvulling op chronische aandoeningen, pijn en trauma’s.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/tibetaanse-gevangene-vrijgelaten-na-meer-dan-tien-jaar-gevangenis-voor-protesten-in-2008/

Dat is weer goed al zal deze het misschien nog moeilijk hebben om het allemaal te verwerken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

CAMPAIGN FOR TIBET

.
Hartelijk dank voor jouw persoonlijke felicitatie
.
Beste Bruno,

We zijn verheugd over onze zeer succesvolle actie ter gelegenheid van de 81ste verjaardag van de Dalai Lama. Natuurlijk hebben wij jouw wensen aan hem overgebracht, evenals die van vele duizenden andere Nederlanders.

De Dalai Lama is diep geraakt door deze wereldwijde steun voor zijn visie over onderlinge verbondenheid tussen mensen, zijn inspanningen voor het bevorderen van menselijke waarden en interreligieuze harmonie. Hij bedankt ook iedereen voor het delen van zijn zorgen over het behoud van de Tibetaanse boeddhistische cultuur en het milieu in Tibet. Hij zendt jullie allen zijn gebeden en goede wensen.

Vrijlating Khenpo Kartse


Khenpo Kartse na zijn vrijlating

Mensenrechtenambassadeur
Kees van Baar, ontvangt petities
Ook zijn we zeer verheugd over de vrijlating van Khenpo Kartse afgelopen week.

“Dankzij de steun van vele mensen van over de hele wereld ben ik nu vrij. Hiervoor ben ik u innig dankbaar”. Deze woorden sprak de zeer gerespecteerde monnik Khenpo Kartse bij zijn vrijlating na twee en een half jaar gevangen gezeten te hebben zonder enige vorm van eerlijk proces.

Khenpo Kartse staat bekend om zijn milieu-activisme en steun voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. Daarnaast was hij actief betrokken bij de talloze maatschappelijke activiteiten voor de Tibetaanse samenleving.

Onze acties voor Khenpo Kartse in de afgelopen jaren waren zeer succesvol. Helaas gaat de Chinese regering onverminderd door met het vervolgen van Tibetanen en zitten er nog steeds veel politieke gevangenen vast in Tibet. ICT gaat door met actie voeren voor hun vrijlating. Samen met jou werken we verder aan een rechtvaardige toekomst voor Tibet, waar Tibetanen in vrijheid kunnen leven. Teken daarom ook onze petitie voor Tibetaanse gevangen.Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur
International Campaign for Tibet Nederland


 

DIT KREEG IK PRIVÉ.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,
Hartelijk dank voor je steun aan onze campagne. Mede dankzij jou hebben we 13.485 handtekeningen verzameld in onze strijd voor de Tibetaanse politieke gevangenen Khenpo Kartse en Tenzin Delek Rinpoche.Gisteren op de Dag van de Rechten van de Mens, 10 december, overhandigde ik de petitie aan mensenrechtenambassadeur Kees van Baar, die de petitie namens Minister Koenders in ontvangst nam.

Bij ontvangst zei de heer Van Baar: ”De situatie van beide Tibetanen is niet alleen een mensenrechten aangelegenheid, maar het verstrekken van adequate medische zorg is ook een humanitaire kwestie. De Nederlandse regering neemt humanitaire kwesties buitengewoon serieus en zal dit aankaarten bij de Chinese regering.

Wij zijn verheugd met de toezegging van de Nederlandse regering om deze kwestie aan de orde te stellen bij de Chinese regering. De politieke steun vanuit Nederland geeft de Tibetanen in Tibet de hoop en de kracht om te blijven strijden tegen de onderdrukking door China.

Het is hartverwarmend om zo veel steunbetuigingen te hebben mogen ontvangen via post, e-mail en tijdens onze “9 steden actie in Nederland”. Jouw steun en die van duizenden andere Nederlanders sterkt ICT om campagne te blijven voeren voor deze twee en de honderden andere politieke gevangenen die onze hulp hard nodig hebben.

Geheel in lijn van onze Tibetaanse traditie willen we je daarom bedanken met een set Tibetaanse gebedsvlaggen. Voor Tibetanen helpen gebedsvlaggen om positieve gedachten te vermenigvuldigen. We hopen dat je onze dankbaarheid wilt aanvaarden en de vlaggen een mooie plek geeft.
BRON: via mijn privé mail.
Is prachtig om dit te mogen lezen. Ik heb de gebedsvlaggetjes al lang van hen gekregen en ben hen dankbaar ervoor.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Actie voor Tibetaanse politieke gevangenen in Noord Nederland groot succes

In het kader van de lopende 9 steden actie voor Tibetaanse politieke gevangenen campagne, deed het ICT Actie Team afgelopen weekend het Noorden van ons land aan. Op vrijdag voerde het team actie op de Waag in Leeuwarden en op zaterdag op de Vismarkt in Groningen.

Ondanks het ijskoude weer kwamen vele Leeuwardenaren en Groningers langs bij de ICT stand om de peitite te tekenen voor Khenpo Karse en Tenzin Delek Rinpoche, de twee Tibetaanse politieke gevangenen die ernstig ziek zijn geworden sinds zij onterecht werden gevangengezet door de Chinese autoriteiten.

Behalve het ICT Actie Team deden ook Tibetanen en lokale supporters uit de provincie Friesland en Groningen mee met de actie om zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Meer dan 350 petities werden dit weekend opgehaald met de oproep aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken om er bij de Chinese autoriteiten erop aan te dringen medische zorg te verlenen aan deze twee zieke politieke gevangenen.

International Campaign for Tibet staat met haar Actie Team woensdag 3 december in Den Haag op de Hofplaats, zaterdag 6 december in Utrecht op de Stadhuisbrug en in Rotterdam op de kruising van de Binnenrotte en Hoogstraat. Op 9 december staat het Actie Team op de Lichtjesmarkt in Delft. Kom ook de campagne ondersteunen in jouw stad!

Heb je de petitie nog niet ondertekend? Ga dan naar:www.iksteunpolitiekegevangenenintibet.nl. Op de internationale mensenechtendag 10 december, willen wij 10.000 petities aanbieden aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De teller staat al op 9000 dus teken de petitie en stuur hem door!

Directeur Tsering Jampa: “Het is bemoedigend en hartverwarmend om zo veel publieke steun te vinden van Nederlanders voor het onrecht dat in Tibet door China plaatsvindt.
Met deze landelijke actie zien wij dat in alle uithoeken in Nederland steun is voor de Tibetaanse zaak. ICT zal er alles aan doen om op 10 december zo veel mogelijk petities aan Minister Koenders aan te bieden.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/december-2014/actie-voor-tibetaanse-politieke-gevangenen-in-noord-nederland-groot-succes/

Hier nog wat nieuws over het succes van de actie. Zo zie je dan maar weer dat mensen toch medeleven geven naar deze mensen in Tibet. Hopen dat het baad mag hebben. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: