Tag Archive: Tenzin Delek Rinpoche


Vredesmars door Den Haag tijdens 58ste herdenking Tibetaanse volksopstand

 

Video impressie van de demonstratie en vredesmars door Den Haag

 

Net als ieder jaar op 10 maart kwamen meer dan 200 Tibetanen en sympathisanten bij de Chinese ambassade bijeen om de 58ste herdenkingsdag van de door China bloedig onderdrukte Tibetaanse volksopstand te markeren.

De aanwezigheid van Nyima Lhamo, de recent uit Tibet gevluchte nicht van Tenzin Delek Rinpoche gaf de dag een bijzondere glans. Als eregast vertelde zij de aanwezigen hoe Tibetanen binnen Tibet rekenen op de steun van hun Tibetaanse broeders en zusters in ballingschap. Tevens bedankte zij alle Tibet supporters in het Westen voor hun steun voor haar overleden oom en andere politieke gevangenen in Tibet.

Een dag eerder vertrokken acht Tibetanen, waaronder een Tibetaanse monnik, te voet vanaf het Oympisch Stadion in Amsterdam naar Den Haag om extra aandacht te genereren in aanloop van de verkiezingen voor de mensenrechtensituatie in Tibet. De vier vrouwen en vier mannen passeerden met hun Tibetaanse vlaggen en portretten van de Dalai Lama en de Panchen Lama Aalsmeer, Roelofarendsveen en Leiden alvorens op 10 maart zich aan te sluiten bij herdenking voor de Chinese Ambassade.

International Campaign for Tibet, de Tibet Support Groep Nederland en de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland boden de Chinese ambassadeur gezamenlijk een aan Xi Jinping gerichte petitie aan, waarin zij de schrijnende mensenrechtensituatie in Tibet aankaarten en aandringen op vrijlating van politieke gevangenen en een einde aan de aanhoudende repressie.

Vervolgens liepen de demonstranten in een vreedzame tocht van de ambassade naar het Centraal Station van Den Haag onder het reciteren van gebeden, hetgeen op deze stralende en warme dag een extra dimensie gaf aan de oproep voor mensenrechten in het door China hermetisch afgesloten Himalaya land.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/maart-2017/vredesmars-door-den-haag-tijdens-58ste-herdenking-tibetaanse-volksopstand/

Spijt dat ik hier niet bij kon zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

NYIMA LHAMO

Nyima Lhamo in Nederland

Steun haar missie voor de waarheid en mensenrechten in Tibet

Op uitnodiging van ICT bezoekt Nyima Lhamo van 9 tot 12 maart Nederland. Nyima Lhamo is de nicht van de in 2015 in de Chinese gevangenis overleden politieke gevangene Tenzin Delek Rinpoche.

Nyima LhamoNyima Lhamo

In 2016 ontvluchtte zij Tibet om aandacht te vragen voor de verdachte omstandigheden van haar oom overlijden en de schrijnende situatie van politieke gevangenen in Tibet. Sindsdien zet Nyima Lhamo zich actief in door onder meer getuigenis af te leggen in het Europese parlement, de VN Mensenrechtenraad en regeringen.

Haar bezoek maakt deel uit van haar Europese tour, waarbij ze ook ontmoetingen heeft met politici, mensenrechtenorganisaties, het publiek en de media.

ICT organiseert in Nederland tijdens haar bezoek twee publieke events:

Vredesmars ter gelegenheid van de 58ste herdenking van de Tibetaanse volksopstand tegen de Chinese bezetting

10 maart van 10.00-13.00 uur

Startlocatie: Chinese Ambassade, Adriaan Goekooplaan 7, Den Haag

Publieke lezing door Nyima Lhamo + filmvertoning

11 maart van 14.30-16.30 uur

Locatie: de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Entree: gratis / opgeven voor 1 maart via: icteurope@savetibet.nl / 020-3308265

Steun Nyima Lhamo in haar strijd voor vrijheid en mensenrechten in Tibet en kom naar onze events!

Lees hier meer over Nyima Lhamo: 

Getuigenis van Nyima Lhamo voor de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement

Tibet once again in the spotlight at United Nations in Geneva

Niece of Tibetan priest flees China, says he died of torture

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/februari-2017/nyima-lhamo-in-nederland

Tenzin Delek Rinpoche: 1 jaar later

In Memoriam

Vandaag, 12 juli, is het precies een jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door het onder verdachte omstandigheden overlijden van de Tibetaanse monnik Tenzin Delek Rinpoche in een Chinese gevangenis. Over de hele wereld herdenken Tibetanen en hun supporters het overlijden van deze bijzondere man, die zich tijdens zijn leven op onverschrokken wijze inzette voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en identiteit.

Tsering Jampa, Executive Director ICT Europe: “Het was hart verscheurend toen het bericht van Tenzin Delek Rinpoche’s dood ons bereikte. We wisten dat hij ernstig ziek was en dat de Chinese regering hem ondanks talloze verzoeken van de Internationale gemeenschap geen adequate medische verzorging gaf, maar dat ze hem ondanks de herhaalde verzoeken van Westerse regeringen zouden laten wegkwijnen in de gevangenis, kwam toch nog als een schok. Juist dit soort onvoorstelbare wreedheid zorgt alleen maar voor meer wrok bij de Tibetaanse bevolking. Wij zullen hem nooit vergeten en we zullen de Chinese regering hierop blijven aanspreken.”

Bronnen in Tibet hebben altijd volgehouden dat de aanklachten tegen Tenzin Delek Rinpoche gefingeerd waren en dat de werkelijke reden voor zijn arrestatie zijn toenemende populariteit en standvastige loyaliteit aan de Dalai Lama was. Ook een inhoudelijk rapport door Human Rights Watch in 2004 concludeerde dat de aanklachten politiek gemotiveerd waren om de Dalai Lama te ondermijnen als religieus leider.

“Op basis van interviews met talloze ooggetuigen verschaft het rapport een gedetailleerd inzicht in de omstandigheden tijdens de arrestatie en veroordeling van Tenzin Delek. Het rapport concludeert dat dit het sluitstuk was van een tien jaar lange inspanning door de Chinese autoriteiten om zijn werk voor het Tibetaanse boeddhisme, zijn steun aan de Dalai Lama als een religieuze leider, en zijn werk ter bevordering van Tibetaanse sociale en culturele instellingen de kop in te drukken. Tenzin Delek was een centraal aanspreek punt voor Tibetanen, die ondanks het repressieve Chinese beleid en de voortdurende vervolging van schrijvers en kunstenaars, proberen hun sociale en culturele identiteit te behouden”, aldus het rapport van HRW.

Op 24 januari 2005 werd Rinpoche’s doodvonnis omgezet in levenslange gevangenisstraf, na herhaalde oproepen van de internationale mensenrechtenorganisaties en een wereldwijde campagne van Tibetanen in ballingschap. Ook ICT en haar donateurs hebben direct vanaf zijn veroordeling ononderbroken campagne gevoerd voor zijn vrijlating.

In Tibet zelf verwierp de Chinese regering de talloze oproepen van familieleden en volgelingen Rinpoche voor zijn onmiddellijke vrijlating en later ook voor vrijlating op medische gronden. In plaats daarvan werden zijn zusters bedreigd met ernstige consequenties, als ze door zouden gaan met het oproepen voor Rinpoche’s vrijlating.

In Tibet word Tenzin Delek Rinpoche nog steeds vereerd en gerespecteerd voor zijn onbaatzuchtige werken voorafgaand aan zijn arrestatie in april 2002. Hij stichtte scholen, kindertehuizen, bejaardentehuizen en andere maatschappelijke instellingen in zijn geboortestreek van Kham. Hij was een rolmodel voor het behoud van het Tibetaans boeddhisme en de Tibetaanse cultuur, bekend om zijn trouwe trouw aan de Dalai Lama. Rinpoche was ook een milieuactivist die zich heftig had verzet tegen de illegale mijnbouw activiteiten in Tibet, wat leidde tot overstromingen en vervuiling van het rivierwater.

Tenzin Delek Rinpoche

De omstandigheden waaronder Tenzin Delek Rinpoche op onbekende locatie werd vastgehouden en overleed, blijven ook nu nog steeds verdacht. ICT blijft zich inzetten om opheldering te krijgen waarom Tenzin Delek Rinpoche geen voorwaardelijke vrijlating kreeg op medische gronden, waarom hij werd vastgehouden op een afgelegen en ongemarkeerde locatie voorzien van een crematorium, en waarom zijn lichaam tegen de wensen van zijn familie in alle haast is gecremeerd.

Ook na het overlijden van Tenzin Delek Rinpoche blijven Tibetaanse schrijvers en kunstenaar het doelwit van genadeloze vervolging door de Chinese regering. Help mee aandacht te generen voor deze politieke gevangenen en steun onze campagnes op: https://www.savetibet.nl/campagnes/.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/juli-2016/tenzin-delek-rinpoche-1-jaar-later/

Toch erg de ze een doelwit blijven, en dat de Chinese autoriteiten er alles aan doen dat ze niets naar buiten zouden brengen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Oproep voor vrijlating op medische gronden van Tibetaanse boeddhistische leraar, Tenzin Delek Rinpoche, bij aanvang van zijn 13de jaar in gevangenschap

 

Bij de herdenking van de dag van de arrestatie en detentie van de Tibetaanse boeddhistische leider Tenzin Delek 13 jaar geleden op 7 april 2002, heeft een Amerikaanse Congreslid, Jim McGovern, het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om de kwestie van zijn vrijlating op medische gronden ter sprake te brengen, waarbij hij nieuwsberichten over zijn slechte gezondheid aanhaalde.

In een brief aan de Amerikaanse Speciale Coördinator voor Tibetaanse Aangelegenheden, Sarah Sewall, gedateerd 1 april 2015, zegt Volksvertegenwoordiger Jim McGovern: “Met respect verzoek ik u en anderen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassade in China zijn vrijlating op medische gronden een prioriteit te maken, zodat hij zo snel mogelijk de gelegenheid krijgt voor medische behandeling buiten Tibet en China.”

In 2002 werd Rinpoche gearresteerd op valse beschuldiging van het opblazen van bommen en verspreiden separatistische folders. Het enige bewijs tegen hem werd door marteling van een familielid verkregen. Het familielid herriep later de beschuldiging, en zuiverde Rinpoche van alle blaam. Rinpoche’s proces werd in het geheim gehouden en hij had geen onafhankelijk juridisch adviseur en ook al was er geen bewijs tegen, toch ontving hij een doodvonnis. De straf werd later omgezet in levenslange straf in de gevangenis en dat is waar hij vandaag de dag verblijft.

Mensen die op de hoogte zijn van Tenzin Delek Rinpoche toestand, zeggen dat hij dringend behoefte heeft aan medische zorg. In zijn brief stelt Congreslid McGovern: “Naar mijn mening, komt hij volgens de Chinese wet in aanmerking voor vrijlating op Medische gronden.”

In de jaren 80 door de Dalai Lama erkend als een gereïncarneerde lama, is Tenzin Delek decennia lang leider binnen zijn gemeenschap geweest en een fervent pleitbezorger voor de bescherming en het behoud van de Tibetaanse cultuur, religie en manier van leven. Tenzin Delek wordt op grote schaal door de mensen (zowel Tibetanen en Chinezen) gerespecteerd in zijn thuisprovincie Lithang in het oosten van Tibet. Meer dan 40.000 van hen hebben met hun naam een petitie ondertekend om te vragen voor zijn vrijlating. Ieder van deze handtekeningen is gewaarmerkt door toevoeging van een duimafdruk in rode inkt. Elk van de 40.000 Tibetaanse ondertekenaars weet dat ze hun vrijheid en misschien hun leven riskeren door zich uit te spreken voor de Tenzin Delek Rinpoche.

International Campaign for Tibet is onderdeel van een internationale inspanning voor de vrijlating van Tenzin Delek Rinpoche. Wij roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Tenzin Delek en blijven er bij regeringen op aandringen op zijn zaak en die van andere Tibetaanse politieke gevangenen expliciet bij de Chinese autoriteiten aan te kaarten. Wij doen specifiek een beroep op het ministerie van Buitenlandse Zaken om actie te ondernemen op de verklaring van Congreslid Jim McGovern en de kwestie van vrijlating op medische gronden voor Tenzin Delek bij de Chinese autoriteiten ter sprake te brengen.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2015/april-2015/oproep-voor-vrijlating-op-medische-gronden-van-tibetaanse-boeddhistische-leraar-tenzin-delek-rinpoche-bij-aanvang-van-zijn-13de-jaar-in-gevangenschap/

Het is zelfs heel moeilijk om iemand vrij te krijgen wegens gezondheidsredenen. En dat die persoon gewoon niets gedaan heeft. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,
Hartelijk dank voor je steun aan onze campagne. Mede dankzij jou hebben we 13.485 handtekeningen verzameld in onze strijd voor de Tibetaanse politieke gevangenen Khenpo Kartse en Tenzin Delek Rinpoche.Gisteren op de Dag van de Rechten van de Mens, 10 december, overhandigde ik de petitie aan mensenrechtenambassadeur Kees van Baar, die de petitie namens Minister Koenders in ontvangst nam.

Bij ontvangst zei de heer Van Baar: ”De situatie van beide Tibetanen is niet alleen een mensenrechten aangelegenheid, maar het verstrekken van adequate medische zorg is ook een humanitaire kwestie. De Nederlandse regering neemt humanitaire kwesties buitengewoon serieus en zal dit aankaarten bij de Chinese regering.

Wij zijn verheugd met de toezegging van de Nederlandse regering om deze kwestie aan de orde te stellen bij de Chinese regering. De politieke steun vanuit Nederland geeft de Tibetanen in Tibet de hoop en de kracht om te blijven strijden tegen de onderdrukking door China.

Het is hartverwarmend om zo veel steunbetuigingen te hebben mogen ontvangen via post, e-mail en tijdens onze “9 steden actie in Nederland”. Jouw steun en die van duizenden andere Nederlanders sterkt ICT om campagne te blijven voeren voor deze twee en de honderden andere politieke gevangenen die onze hulp hard nodig hebben.

Geheel in lijn van onze Tibetaanse traditie willen we je daarom bedanken met een set Tibetaanse gebedsvlaggen. Voor Tibetanen helpen gebedsvlaggen om positieve gedachten te vermenigvuldigen. We hopen dat je onze dankbaarheid wilt aanvaarden en de vlaggen een mooie plek geeft.
BRON: via mijn privé mail.
Is prachtig om dit te mogen lezen. Ik heb de gebedsvlaggetjes al lang van hen gekregen en ben hen dankbaar ervoor.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Tweede Dubbele Actiedag voor Tibetaanse politieke gevangenen groot succes

De tweede dubbele actiedag van onze lopende ‘9 steden actie’ voor Tenzin Delek Rinpoche en Khenpo Kartse verliep buitengewoon succesvol. Een deel van het team deed afgelopen zaterdag onze havenstad Rotterdam aan, terwijl de andere helft afboog naar het centrum van Utrecht. Zowel in Utrecht als Rotterdam werd ons vaste actieteam bijgestaan door lokale Tibetanen en Tibetsupporters.

Veel belangstelling in Rotterdam

Precies op de plaats waar bijna 750 jaar geleden Rotterdam ontstond, kwam ons team zaterdagmiddag in actie op de kruising van de Hoogstraat en de Binnenrotte. Mede op uitnodiging van het stralende weer, tekenden veel Rotterdammers onze petitie of kwamen langs bij onze stand om achtergrondinformatie te krijgen over onze actie of de situatie in Tibet in het algemeen.

Op een even historische plaats in het centrum van Utrecht pal voor het oude stadhuis was de andere helft van ons actieteam actief met het inzamelen van handtekeningen voor beide gevangenen. Opgeluisterd door straatmuzikanten, verliep de dag in Utrecht een perfecte sfeer en reageerden voorbijgangers enthousiast op onze actie.

Ons actieteam in Rotterdam.

In beide steden samen werden in totaal meer dan 850 handtekeningen opgehaald.

Ons actieteam in Utrecht

Executive Director Tsering Jampa: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Nederlanders spontaan op onze stand aflopen om onze actie te steunen. Mensen hebben heel goed door wat er in Tibet gebeurt en waarderen dat wij Tibetanen in staat stellen hun stem te laten horen en dat geeft Tibetanen in Tibet hoop.”

Na Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Den Haag, rest ons na zaterdag alleen nog 1 actiedag in Delft aanstaande dinsdag. De dag daarna, op de internationale mensenrechtendag, zal onze actie worden afgesloten met het aanbieden van de handtekeningen aan onze Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar, die ze vervolgens zal aanbieden aan Minister Koeders van Buitenlandse Zaken.

Op 9 december staat het Actie Team op de Lichtjesmarkt in Delft. Kom ook de campagne ondersteunen in jouw stad!

Heb je de petitie nog niet ondertekend? Ga dan naar:www.iksteunpolitiekegevangenenintibet.nl.

Op de internationale mensenechtendag 10 december, zullen wij alle verzamelde petities aanbieden aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De teller staat al op 12.000, maar iedere stem telt! Dus teken de petitie en stuur hem door!

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/december-2014/tweede-dubbele-actiedag-voor-tibetaanse-politieke-gevangenen-groot-succes/

Actie voor Tibetaanse politieke gevangenen in Noord Nederland groot succes

In het kader van de lopende 9 steden actie voor Tibetaanse politieke gevangenen campagne, deed het ICT Actie Team afgelopen weekend het Noorden van ons land aan. Op vrijdag voerde het team actie op de Waag in Leeuwarden en op zaterdag op de Vismarkt in Groningen.

Ondanks het ijskoude weer kwamen vele Leeuwardenaren en Groningers langs bij de ICT stand om de peitite te tekenen voor Khenpo Karse en Tenzin Delek Rinpoche, de twee Tibetaanse politieke gevangenen die ernstig ziek zijn geworden sinds zij onterecht werden gevangengezet door de Chinese autoriteiten.

Behalve het ICT Actie Team deden ook Tibetanen en lokale supporters uit de provincie Friesland en Groningen mee met de actie om zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Meer dan 350 petities werden dit weekend opgehaald met de oproep aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken om er bij de Chinese autoriteiten erop aan te dringen medische zorg te verlenen aan deze twee zieke politieke gevangenen.

International Campaign for Tibet staat met haar Actie Team woensdag 3 december in Den Haag op de Hofplaats, zaterdag 6 december in Utrecht op de Stadhuisbrug en in Rotterdam op de kruising van de Binnenrotte en Hoogstraat. Op 9 december staat het Actie Team op de Lichtjesmarkt in Delft. Kom ook de campagne ondersteunen in jouw stad!

Heb je de petitie nog niet ondertekend? Ga dan naar:www.iksteunpolitiekegevangenenintibet.nl. Op de internationale mensenechtendag 10 december, willen wij 10.000 petities aanbieden aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De teller staat al op 9000 dus teken de petitie en stuur hem door!

Directeur Tsering Jampa: “Het is bemoedigend en hartverwarmend om zo veel publieke steun te vinden van Nederlanders voor het onrecht dat in Tibet door China plaatsvindt.
Met deze landelijke actie zien wij dat in alle uithoeken in Nederland steun is voor de Tibetaanse zaak. ICT zal er alles aan doen om op 10 december zo veel mogelijk petities aan Minister Koenders aan te bieden.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/december-2014/actie-voor-tibetaanse-politieke-gevangenen-in-noord-nederland-groot-succes/

Hier nog wat nieuws over het succes van de actie. Zo zie je dan maar weer dat mensen toch medeleven geven naar deze mensen in Tibet. Hopen dat het baad mag hebben. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: