Tag Archive: Tashi Wangchuk


EU reageert op vrijlating Tashi Wangchuk

Verklaring van de Europese Unie over de vrijlating van de Tibetaanse politieke gevangene Tashi Wangchuk.

Verklaring van de Europese Unie

‘Mensenrechtenverdediger Tashi Wangchuk is vrijgelaten uit de gevangenis in China, na een gevangenisstraf van vijf jaar te hebben uitgezeten in verband met zijn vreedzaam pleiten voor de rechten van de Tibetaanse taal.
Het recht om minderheidstalen te gebruiken en te ontwikkelen wordt gewaarborgd door de Chinese grondwet en door de internationale wetgeving inzake mensenrechten. De bescherming van inheemse talen is van cruciaal belang voor het behoud van cultuur en identiteit. Burgers van Tibetaanse afkomst in China worden geconfronteerd met beperkingen op de vrijheid van godsdienst of overtuiging, en de vrijheid van onderwijs in een minderheidstaal. Er zijn ook talrijke en met elkaar verband houdende gevallen van detentie, verdwijningen en sterfgevallen in detentie.
De Europese Unie roept de Chinese autoriteiten op ervoor te zorgen dat de vrijlating van de heer Wangchuk onvoorwaardelijk is en dat hij gebruik kan maken van zijn fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van verkeer en van verblijf. De EU dringt er tevens bij de autoriteiten op aan een grondig onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van mishandeling, foltering en misbruik jegens de heer Wangchuk tijdens zijn detentie.
De EU roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van allen die momenteel gevangen zitten in verband met de uitoefening van hun rechten en fundamentele vrijheden. Gedetineerden hebben recht op een eerlijk proces en een eerlijke rechtsbedeling, en op een fatsoenlijke behandeling, vrij van foltering en mishandeling tijdens hun gevangenschap. De Europese Unie zal zich met China blijven bezighouden met mensenrechtenkwesties.

Lees hier de originele verklaring van de woordvoerder van de Europese Unie over de vrijlating van  Tashi Wangchuk.’

Achtergrond: 

Volgens zijn advocaat is Tashi Wangchuk op 28 januari 2021 vrijgelaten. Tashi werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf omdat hij met The New York Times had gesproken over het belang van de bescherming van de Tibetaanse taal.
Hoewel Tashi is vrijgelaten, bestaat de vrees dat hij niet echt vrij zal zijn, omdat de Chinese autoriteiten voormalige Tibetaanse politieke gevangenen stelselmatig lastigvallen en hun rechten ontnemen.
De zaak van Tashi Wangchuk benadrukt de voortdurende onderdrukking van de Chinese regering om de religie en cultuur van de Tibetanen, met name hun eigen taal, uit te roeien.
Hieronder volgt de verklaring van de EU over de vrijlating van Tashi Wangchuk.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/eu-en-vs-functionarissen-reageren-op-vrijlating-tashi-wangchuk/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

TIBETAANSE POLITIEKE GEVANGENE TASHI WANGCHUK VRIJGELATEN NA VIJF JAAR GEVANGENISSTRAF

Tashi Wangchuk is na het uitzitten van zijn gevangenisstraf van 5 jaar vrijgelaten!

International Campaign for Tibet is verheugd over de vrijlating van Tashi Wangchuk. Tashi Wangchuk was een voorvechter van de rechten van de Tibetaanse taal. Hij heeft een gevangenisstraf van vijf jaar uitgezeten omdat hij de westerse media had toegesproken over het belang van de bescherming van de Tibetaanse taal.
Hoewel hij is vrijgelaten, hebben zijn advocaten geen gelegenheid gehad om rechtstreeks contact met hem te hebben. Een van zijn advocaten, Liang Xiaojun, tweette vandaag in het Chinees: ” Vandaag hebben medewerkers van het Justice Bureau van Trindu (Chenduo) county, Qinghai, Tashi Wangchuk teruggebracht naar Yulshul. Hij is nu teruggekeerd naar het huis van zijn zus, en zijn familieleden zeggen dat hij in goede gezondheid verkeert. Omdat ik geen foto van hem heb kunnen maken en niet rechtstreeks contact kan opnemen met zijn familie in Yulshul, weet ik niet of hij al dan niet volledig vrij is.”
International Campaign for Tibet zei: “De zaak van Tashi Wangchuk is een van de meest flagrante voorbeelden van hoe China het Tibetaanse volk onderdrukt, hun wettelijke rechten ontzegt en Tibetanen mishandelt wanneer zij proberen fundamentele vrijheden uit te oefenen.”
“Hoewel we blij zijn dat Tashi na vijf jaar eindelijk naar zijn familie kan terugkeren, mag niemand zijn vrijlating als een overwinning beschouwen. De Chinese regering heeft Tashi valselijk beschuldigd van het overtreden van de wet, hem jarenlang vastgehouden ondanks een internationale oproep tot zijn vrijlating, hem onderworpen aan een schijnvervolging en hem onvoorstelbare fysieke en psychische schade toegebracht. Dit alles terwijl ze weigerde in te gaan op zijn legitieme zorgen over het recht van Tibetanen hun eigen taal te spreken. Hoewel Tashi Wangchuk nu is vrijgelaten, moet de internationale gemeenschap China verantwoordelijk houden voor de martelingen en mishandelingen van Tibetaanse politieke gevangenen, daarnaast moet China onder druk worden gezet om de mensenrechten van de Tibetanen te eerbiedigen.”
Tashi, die ongeveer 35 jaar oud is, heeft zijn straf uitgezeten in de Dongchuan Gevangenis in Xining City, provincie Qinghai.

Opkomen voor taalrechten

Volgens berichten in de media was Tashi verbijsterd over het ontbreken van faciliteiten voor Tibetanen om hun eigen taal te leren.
Toen Tashi ontdekte dat zijn tienernichtjes geen Tibetaans meer konden leren nadat Chinese ambtenaren een informele school, onder leiding van monniken, hadden gedwongen te stoppen met het onderwijzen van de taal aan leken, besloot hij actie te ondernemen.
Hij spande zich in om meer dan 10 advocatenkantoren en een Chinees staatstelevisiestation op de kwestie te wijzen. Ook probeerde hij een rechtszaak aan te spannen tegen ambtenaren in zijn thuisregio Jyekundo (Chinees: Jiegu), waarbij hij opmerkte dat de grondwet van China etnische groepen het recht garandeert om hun eigen gesproken en geschreven taal te gebruiken.
Tashi vertelde zijn verhaal aan The New York Times. The New York Times produceerde vervolgens in november 2015 een video waarin de reis van Tashi naar Beijing werd vastgelegd. Tijdens deze reis sprak Tashi met advocaten en verslaggevers.
“Ik wil proberen de wetten van de Volksrepubliek China te gebruiken om het probleem op te lossen,” zegt Tashi in de video van de Times.

Gearresteerd, gemarteld, gevangen gezet

Hoewel Tashi zich beriep op zijn wettelijke rechten, arresteerde de politie hem in januari 2016 en beschuldigde hem van “separatisme”, ondanks het feit dat hij niet had gepleit voor de onafhankelijkheid van Tibet van China.
Na zijn arrestatie begon een angstaanjagende beproeving van vijf jaar voor Tashi en zijn familie, die in strijd was met internationale rechtsnormen:

  • Volgens de advocaten van Tashi onderwierpen de autoriteiten hem tijdens zijn eerste week in de gevangenis aan martelingen, waarbij ze hem lange tijd in een “tijgerstoel” hielden terwijl ze hem ondervroegen en herhaaldelijk sloegen. De ondervragers dreigden ook zijn familie iets aan te doen.
  • Tashi kwam pas na twee jaar na zijn gevangenschap voor de rechter. Toen het proces in januari 2018 begon, gebruikten de aanklagers de video van de New York Times als een belangrijk bewijsstuk tegen Tashi, wat het eerste bekende geval is van een internationaal nieuwsverhaal dat dient in een strafvervolging tegen een Tibetaan.
  • Op 22 mei 2018 veroordeelde de rechtbank Tashi tot vijf jaar gevangenisstraf.
  • Op 23 aug. 2018 zei een van Tashi’s advocaten op sociale media dat het Hoger Volksgerechtshof van Qinghai het beroep van Tashi had verworpen.
  • Nadat het beroep was mislukt, vertaalde de International Campaign for Tibet een rechtbankdocument waarin werd ingegaan op Tashi’s aantijgingen over marteling. In het document werd niet ontkend dat de martelingen hebben plaatsgevonden.
  • Op 15 januari 2019 wilden functionarissen van de Dongchuan-gevangenis niet toestaan dat een van Tashi’s advocaten, Lin Qilei, hem zag, met als argument dat Tashi’s zaak “gevoelig” lag.

China beging al deze misstanden tegen Tashi ondanks inspanningen van regeringen en wetgevers over de hele wereld – waaronder Frankrijk, Duitsland, Letland, het Europees Parlement, de Europese Dienst voor extern optreden en de Verenigde Staten – om zich uit te spreken tegen zijn vervolging en gevangenschap. Zijn zaak werd ook door sommige EU-lidstaten en door de EU aan de orde gesteld tijdens verscheidene zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

Voortdurende bezorgdheid

Hoewel Tashi nu is vrijgelaten, blijft International Campaign for Tibet zich zorgen maken over zijn gezondheid en veiligheid op lange termijn.
Onlangs nog overleed een 19-jarige Tibetaanse monnik, Tenzin Nyima, enkele maanden na zijn vrijlating uit de gevangenis als gevolg van de mishandelingen die hij als gevangene had ondergaan. ICT heeft opgeroepen tot een onderzoek naar zijn dood en het onderliggende patroon van martelingen in Tibet.
Voormalige Tibetaanse politieke gevangenen hebben ook vaak te maken met bewaking, pesterijen en eventuele nieuwe arrestaties door de Chinese autoriteiten na hun vrijlating.
ICT blijft zich zorgen maken over het voortbestaan op lange termijn van de Tibetaanse taal in Tibet. Ondanks het feit dat de Chinese grondwet het recht op gebruik van de eigen taal garandeert, hebben Chinese functionarissen onlangs betoogd dat het onderwijzen van etnische talen in strijd is met de grondwet.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetaanse-politieke-gevangene-tashi-wangchuk-vrijgelaten-na-vijf-jaar-gevangenisstraf/

Tibetaanse gebedsvlaggen aan gekleurd koord in formaat middel

Tashi Wangchuk al drie jaar onterecht in de Chinese gevangenis!

Vandaag is het precies drie jaar geleden dat de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk gevangen werd gezet vanwege een interview en videobericht in de New York Times, waarin hij zich uitsprak voor Tibetaanse taalonderwijs voor kinderen in Tibet en tevergeefs een petitie probeerde in te dienen bij de Chinese autoriteiten.

Hoewel zijn acties op geen enkele wijze strijdig zijn met de Chinese wetgeving, werd hij vorig jaar mei op grond van bovengenoemde videobeelden veroordeeld tot een vijf jaar gevangenisstraf voor het “aanzetten tot separatisme”.

Tashi Wangchuk’s detentie en veroordeling zijn volledig politiek gemotiveerd en wereldwijd hebben ICT en andere mensenrechtenorganisaties vanaf het begin van zijn detentie intensief campagne gevoerd voor zijn vrijlating.

Kom ook in actie tegen dit onrecht en teken en deel vandaag nog de petitie:

Tashi Wangchuk Urgent Action

Tashi Wangchuk moet onmiddellijk vrij!

Tashi Wangchuk (33), pleitbezorger voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet, is op 22 mei 2018 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van ‘aansporing tot separatisme’ door de Yushu Intermediate rechtbank.

De niet langer dan een dag durende rechtszaak vond eerder dit jaar plaats op 4 januari 2018. In een interview in de The New York Times in november 2015 leverde Tashi Wangchuk kritiek op het Chinese culturele en onderwijsbeleid. In januari 2016 werd hij door Chinese autoriteiten gearresteerd en beschuldigd van het aanzetten tot separatisme, waarvoor geen enkel overtuigend bewijs is geleverd.

Twee jaar geleden op 27 januari 2016 werd Tashi Wangchuk aangehouden naar aanleiding van de publicatie van een video in de New York Times (Tashi Wangchuk: A Tibetan’s Journey for Justice), waarin verslag gedaan wordt van zijn pogingen om bij de officiële instanties een verzoek in te dienen voor extra Tibetaanse taallessen op scholen in de regio Yulshul.

De Tibetaanse taal – het fundament van de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit – is de afgelopen zes decennia onder het Chinese bestuur gestaag ondermijnd. Chinese autoriteiten richten zich op de dominantie van de Chinese taal ten koste van het Tibetaans en ook marginaliseren ze de Tibetaanse taal door deze te verwijderen uit het lesrooster. Chinese beleid dat de Tibetaanse taal ondermijnt, is in strijd zijn met bepalingen van China’s eigen grondwet en andere wetten, met name de Wet op Regionale Etnische Autonomie. Beschermende bepalingen in de Chinese wet voor taal en cultuur worden in in Tibet niet ten uitvoer gelegd.

ICT sluit zich aan bij Human Rights Watch en Amnesty International in hun oproep voor de onmiddellijke vrijlating van Tashi Wangchuk.

BRON: https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2019/januari/tashi-wangchuk-al-drie-jaar-onterecht-in-de-gevangenis/

Alles zal lang duren als China de macht er over blijft houden.

Afbeeldingsresultaat voor Tashi Wangchuk

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Beslissing Chinese rechtbank om gevangenisstraf Tashi Wangchuk te handhaven is karikatuur van gerechtigheid

De beslissing van een Chinese rechtbank om het beroep van de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk af te wijzen is een karikatuur van gerechtigheid – Tashi Wangchuk moet onmiddellijk worden vrijgelaten.

Tashi Wangchuk

Taalactivist Tashi Wangchuk’s beroep tegen veroordeling tot 5 jaar gevangenis voor opkomen Tibetaanse taal en identiteit afgewezen

Op 23 augustus 2018 kondigde de advocaat van Tashi Wangchuk, Liang Xiaojun, via de sociale media aan dat het Qinghai Hogere Volksgerechtshof “zowel de argumenten van Tashi Wangchuk zelf, als ook de verklaringen van de advocaten ter verdediging had afgewezen.”

Het gerechtelijk document, waarin staat dat Wangchuk’s hoger beroep was afgewezen, was gedateerd op 30 juli 2018. Xiaojun zei dat de uitspraak op 13 augustus in het detentiecentrum Yushu City openbaar werd gemaakt en dat Wangchuk’s familie de veroordeling niet mocht bijwonen.

Het gerechtelijk document stelt dat Tashi Wangchuk “de feiten verdraaide, het overheidsbeleid ten aanzien van etnische minderheden aanviel, en daarbij opmerkingen maakte, die etnische eenheid en nationale eenheid ondermijnen. Zijn gedrag schond de juridische grenzen van de vrijheid van meningsuiting van burgers en was duidelijk subjectief en opzettelijk. Zijn gronden voor hoger beroep en de mening van de verdediging kunnen niet worden gehandhaafd.”

Wangchuk, 33, had op 22 mei 2018 bij het Yushu Intermediate People’s Court hoger beroep aangetekend tegen de beslissing om hem te veroordelen tot vijf jaar gevangenisstraf wegens ‘aansporing tot separatisme’.

“Het is duidelijk dat Tashi Wangchuk tijdens het eerste proces in Yushu en het daaropvolgende beroepsproces in de Qinghai Higher People’s Court geen eerlijk proces heeft gekregen”, stelt Tsering Jampa, directeur van ICT Europe. “Tashi Wangchuk is een gewetensgevangene, die alleen wordt vastgehouden vanwege zijn vreedzame meningsuiting ten aanzien van het recht van het Tibetaanse volk om hun eigen taal te studeren, zoals gewaarborgd door de Chinese grondwet zelf. Deze uitspraak toont aan dat als het gaat om Tibet, de Chinese autoriteiten stelselmatig de rechtsstaat en internationale mensenrechten normen aan hun laars lappen.”

Tsering voegde hieraan toe: “De afwijzing van deze oproep is een duidelijke en huiveringwekkende aanwijzing voor de verschuiving in het Chinese beleid naar criminalisering van uitingen van de Tibetaanse cultuur en identiteit zelf – aanvallen op individuen en groepen, die enkel een eenvoudig hun taal proberen te promoten. Tashi Wangchuk moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.”

Wangchuk werd begin 2016 gearresteerd, twee maanden nadat hij had geparticipeerd in een video van de New York Times en een artikel over het Tibetaanse taalonderwijs. In de video is te zien hoe Tashi een verzoekschrift probeert in te dienen bij de Chinese autoriteiten om toestaan ​​dat de Tibetaanse taal op scholen in Tibet wordt onderwezen.

Wangchuk stond in januari 2018 terecht. In dit voor zover bekend eerste geval, waarbij een internationaal nieuwsverhaal is gebruikt in een strafrechtelijke vervolging tegen een Tibetaan, werd de video van de New York Times tijdens het proces als bewijsmateriaal ingebracht, ondanks Wangchuk’s duidelijke afwijzing van separatisme en zijn verklaarde intentie om door gebruik van Chinese wetten de Tibetaanse taal te beschermen.

Wangchuk pleitte ‘niet schuldig’ aan de beschuldigingen tegen hem. Een vonnis werd pas uitgesproken op de ochtend van 22 mei 2018, toen zijn advocaat aangaf dat hij een vonnis van vijf jaar had gekregen.

Wangchuk is een van de jongere generaties in Tibet, die de bescherming van de Tibetaanse taal, het fundament van de culturele en religieuze identiteit, tot prioriteit maken en hun grieven binnen de kaders van de Chinese wet en regelgeving naar voren hebben gebracht. In de video van de New York Times is te zien hoe Wangchuk zegt: “Ik wil proberen de wetten van de Volksrepubliek China te gebruiken om dit probleem op te lossen.”

Regeringen en gekozen volksvertegenwoordigers overal ter wereld hebben opgeroepen tot de vrijlating van Wangchuk. In februari 2018 veroordeelden zes mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties de “criminalisering van de taalkundige en culturele pleitbezorging” en riepen op tot zijn vrijlating.

De afwijzing van het beroep van Wangchuk zou een grote zorg moeten zijn voor buitenlandse en onafhankelijke media in China, die al uitermate beperkt zijn in hun activiteiten. Zijn veroordeling maakt het riskant voor Tibetanen in Tibet om met buitenlandse journalisten te praten of voor hun rechten op te komen, zelfs als de onderwerpen en activiteiten door de Chinese grondwet beschermd worden.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/augustus/beslissing-chinese-rechtbank-om-gevangenisstraf-tashi-wangchuk-te-handhaven-is-karikatuur-van-gerechtigheid/

Deze zou nooit hebben mogen vastgezeten. En zou vrijgelaten moeten worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

International Campaign for Tibet verwelkomt steunbetuigingen voor Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk – VN-experts roepen op tot onmiddellijke vrijlating

Tashi WangchukTashi Wangchuk

International Campaign for Tibet verwelkomt recente verklaringen door deskundigen van de Verenigde Naties, regeringen, parlementariërs en maatschappelijke organisaties van over de hele wereld ter ondersteuning van de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk.

Gisteren legden zes mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties een verklaring af, waarin ze de vijf jaar gevangenisstraf veroordelen, die door een Chinese rechtbank heeft opgelegd aan Tashi Wangchuk, vanwege zijn werk ter bevordering van culturele en taalkundige rechten van het Tibetaanse volk.

In hun verklaring roepen de deskundigen – vijf Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties en de voorzitter-rapporteur van de Werkgroep Willekeurige Detentie – de Chinese autoriteiten “met klem op zich te houden aan hun internationale mensenrechtenverplichtingen, de heer Wangchuk onmiddellijk vrij te laten en hem een afdwingbaar recht op compensatie en andere herstelbetalingen toe te kennen.”

De experts verklaren verder: “Regeringen mogen onder geen beding legitieme mensenrechten uitingen en activiteiten ondermijnen of onderdrukken door middel van drogredenen, zoals nationale veiligheid, openbare orde of anti-terrorisme.

International Campaign for Tibet verwelkomt de krachtige verklaring van de VN-mensenrechtendeskundigen. ICT’s hoofd van VN-advocacy Kai Mueller: “Tashi Wangchuk’s vreedzame pleitbezorging voor culturele rechten wordt beschermd door het internationaal recht en vallen binnen het Chinese recht zelf. De tegen hem uitgesproken beschuldigingen zijn volkomen absurd. We doen een beroep op regeringen, parlementen en VN-organen van deskundigen om te blijven pleiten voor zijn vrijlating. We verwelkomen deze krachtige verklaring van de VN-experts, alsmede die van regeringen, parlementariërs en het maatschappelijk middenveld ter ondersteuning van Tashi Wangchuk.”

Overzicht van verklaringen van regeringen en parlementariërs

Op 22 mei verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: “We zijn diep teleurgesteld, dat de Chinese overheid Tashi Wangchuk heeft veroordeeld, een pleitbezorger van het Tibetaanse taalonderwijs, op de beschuldiging van het “aanzetten tot separatisme” enkel en alleen voor het uitoefenen van zijn fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting door de eigen regering op te roepen meer aandacht en middelen ter beschikking te stellen voor Tibetaanse taalonderwijs in de Tibetaanse gebieden. We dringen er bij de Chinese autoriteiten op aan om Tashi Wangchuk onmiddellijk vrij te laten en de unieke en afgescheiden religieuze, culturele en linguïstische identiteit van Tibetanen te beschermen.”

Op 23 mei riep de EU op tot de onmiddellijke vrijlating van Tashi Wangchuk: “Chinese mensenrechtenverdediger, Mr Tashi Wangchuk, die sinds in januari 2016 zit opgesloten, werd veroordeeld voor het aanzetten tot separatisme en door het Yushu Intermediate People’s Court op 22 mei 2018 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De rechten op grond van het Chinese strafprocesrecht en internationaalrechtelijke verplichtingen van Tashi, waaronder op een eerlijk proces, op een strafproces zonder onnodige vertraging, en om een ​​goede verdediging op te zetten, zijn niet volledig gerespecteerd. We verwachten van de Chinese autoriteiten dat zij het recht op vrijheid van meningsuiting van alle burgers respecteren, zoals gegarandeerd door de Chinese grondwet en in overeenstemming met de internationale verplichtingen van China, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. China moet er ook voor zorgen dat etnische minderheden gelijke rechten genieten, waaronder vrijheid van meningsuiting en religieuze overtuiging, zoals vereist door het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie, dat China in 1981 heeft geratificeerd. Tashi Wangchuk en andere gedetineerde en veroordeelde mensenrechtenverdedigers en advocaten, waaronder Ilham Tohti, Wang Quanzhang, Li Yuhan, Huang Qi en Yu Wensheng moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.”

In een verklaring op 1 juni riep de Duitse commissaris voor Mensenrechten de regering van de Volksrepubliek China op om Tashi Wangchuk onverwijld vrij te laten en om de culturele en religieuze rechten van het Tibetaanse volk te respecteren. Dit omvat ook het niet hinderen van activiteiten van instellingen van het Tibetaans boeddhisme, zoals de onderwijsinstellingen van Larung Gar en Yachen Gar en niet het onderdrukken van de Tibetaanse taal en cultuur.”

De Franse regering verklaarde: Frankrijk betreurt de vijf jaar gevangenisstraf die is uitgesproken tegen Tashi Wangchuk op 22 mei door de Yushu Intermediate Court voor het aanzetten tot separatisme. Tashi Wangchuk speelde een sleutelrol in de bescherming van de Tibetaanse taal conform de wetten van de Volksrepubliek China. Frankrijk zet zich in voor de bescherming van de mensenrechten. Het is van mening dat de dialoog tussen de Chinese autoriteiten en de plaatselijke bevolking van cruciaal belang is voor het vinden van een ​​duurzame oplossing voor de spanningen in Tibet, met volledige inachtneming van de culturele en spirituele identiteit van Tibet, binnen het raamwerk van de Volksrepubliek China.

Bezorgd over het harde vonnis van de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk, verklaarde de voorzitter van de Subcommissie Mensenrechten van het Europarlement, Pier Antonio Panzeri: “Ik maak me ernstig zorgen over het vonnis van een rechtbank in de Chinese stad Yushu, in welke de heer Tashi Wangchuk wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf op grond van het opruien tot separatisme. De heer Tashi Wangchuk ondernam volledig legitieme werkzaamheden in het bepleiten van de taalkundige en culturele rechten van Tibetanen, zoals dit naar voren kwam in een door de New York Times gepubliceerde documentaire. De vreedzame activiteit om het gebruik van de Tibetaanse taal op lokale scholen te bevorderen, mag nooit worden gestraft, omdat dit een fundamenteel mensenrecht is dat wordt gegarandeerd door de Chinese grondwet en het rechtssysteem. Het is hoogst betreurenswaardig en onrechtvaardig dat de heer Tashi Wangchuk al twee jaar in detentie heeft doorgebracht. Ik roep de Chinese autoriteiten op om de basisprincipes van een eerlijk en transparant proces te respecteren en een zinvolle overweging van de feiten tijdens de beroepsfase te waarborgen. Ik zou graag de aandacht willen vestigen op de resolutie van het Europees Parlement van januari van dit jaar, waarin is aangedrongen op vrijlating van de heer Tashi Wangchuk en op het schrappen van de beschuldigingen tegen hem”.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/juni/international-campaign-for-tibet-verwelkomt-steunbetuigingen-voor-tibetaanse-taalactivist-tashi-wangchuk-vn-experts-roepen-op-tot-onmiddellijke-vrijlating/

ICT Actie voor Tashi Wangchuk

Tashi Wangchuk protest bij Chinese ambassade in Nederland door D-Light Films.

Op vrijdag 25 mei betoogden tientallen Tibetanen en supporters bij de Chinese ambassade in Den Haag om te protesteren tegen de onterechte veroordeling van Tashi Wangchuk tot 5 jaar gevangenisstraf voor het op vreedzame wijze opkomen voor de culturele rechten van zijn volk.

Sinds zijn veroordeling op dinsdag 22 mei voor het beschermen van de Tibetaanse taal en cultuur, hebben de Verenigde Staten, de EU, Frankrijk en Canada krachtige verklaringen uitgebracht waarin China wordt opgeroepen het recht op vrijheid van meningsuiting te respecteren en zich te houden aan de door China ondertekende Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In Nederland heeft Tweede Kamerlid, mevrouw Karabulut van de SP direct kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en hem gevraagd een duidelijk standpunt in te nemen over de veroordeling van Tashi Wangchuk.

Ook internationale mensenrechten organisaties, zoals Human Rights Watch en Amnesty International meldden in hun persbericht dat de door China opgelegde gevangenisstraf ongerechtvaardigd is en dat er geen enkel bewijs is voor de aanklacht voor het ‘aanzetten tot seperatisme’.

Tijdens de demonstratie werd China opgeroepen in een aangeboden petitie, de Tibetaanse taalactivist onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/mei/ict-actie-voor-tashi-wangchuk/

Tashi Wangchuk
Geef om de vrijheid van Tashi Wangchuk!
Beste Bruno,

Vandaag bereikte ons het droevige nieuws over het lot van Tashi Wangchuk. Na twee jaar gevangenschap volgde in januari van dit jaar zonder enige vorm van proces plots een rechtszaak voor de voorvechter van de unieke Tibetaanse cultuur en taal. Tashi Wangchuk is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf vanwege ‘separatisme’, zonder enig overtuigend bewijs.

Tashi liet zich in 2015 in de New York Times kritisch uit over het Chinese cultuur- en onderwijsbeleid. De succesvolle winkelier met een nomadische achtergrond wilde onder meer bij de Chinese staatstelevisie aandacht vragen voor de stelselmatige vernietiging van de Tibetaanse taal en cultuur. Twee maanden na de publicatie van de indringende New York Times video ‘A Tibetan’s Journey for Justice’ over Tashi’s strijd werd hij gearresteerd en naar verluidt gemarteld.

International Campaign for Tibet stelt dat Tashi onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet worden vrijgelaten. Hij voerde immers actie binnen de grenzen van de Chinese grondwet. Want daarin staat:

‘Alle nationaliteiten hebben de vrijheid om hun eigen gesproken en geschreven talen te gebruiken en te ontwikkelen en om hun eigen volksmanieren en gebruiken te behouden of te hervormen.’

We zullen alles op alles zetten om de internationale politiek, waaronder de Nederlandse regering, te vragen om de Chinese autoriteiten aan te spreken op het lot van Tashi Wangchuk en we zullen waar mogelijk Tashi Wangchuk en zijn familie ondersteunen. Tevens wordt op vrijdag 25 mei van 10 tot 11 uur een demonstratie gehouden bij de Chinese ambassade in Den Haag (Adriaan Goekooplaan 7).

Dit kunnen we alleen doen met jouw financiële steun. Bruno, geef jij om het lot van Tashi Wangchuk? Steun Tashi dan met een gift. Alvast hartelijk dank.

Dit kwam privé binnen.
En dit is op de site te vinden.

Persbericht International Campaign for Tibet – 22 mei 2018

AMSTERDAM – Tashi Wangchuk (33), pleitbezorger voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet, moet onmiddellijk worden vrijgelaten, stelt International Campaign for Tibet (ICT).

Tashi Wangchuk (33), pleitbezorger voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet, is op 22 mei 2018 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van ‘aansporing tot separatisme’ door de Yushu Intermediate rechtbank. 

Demonstratie Tashi Wangchuk

Demonstratie voor Tashi Wangchuk bij de Chinese Ambassade, 27 januari 2017, (Copyright: ICT)

De rechtszaak, die niet langer dan een dag duurde, vond eerder dit jaar plaats op 4 januari 2018. In een interview in de The New York Times in november 2015 leverde Tashi Wangchuk kritiek op het Chinese culturele en onderwijsbeleid. In januari 2016 werd hij door Chinese autoriteiten gearresteerd en beschuldigd van het aanzetten tot separatisme, waarvoor geen enkel overtuigend bewijs is geleverd.

“Er is geen duidelijkere en absurdere indicatie voor de extremistische houding van het huidige Chinese leiderschap, wanneer een jongeman onbarmhartig hard wordt afgestraft, omdat hij probeert zijn eigen taal te spreken en zijn bezorgdheid op vreedzame wijze uitspreekt over een toekomst waarin Tibetaanse kinderen misschien niet in staat zouden zijn om dit ook te doen. In dit geval stonden de rechten van minderheden, zoals die vastliggen in de Chinese grondwet voor de rechter en de uitkomst daarvan weerspiegelt de irrelevantie van China’s beweringen om de Tibetaanse taal en cultuur te beschermen. Tashi Wangchuk moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten”, zegt Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet.

Twee jaar geleden op 27 januari 2016 werd Tashi Wangchuk aangehouden naar aanleiding van de publicatie van een video in de New York Times (Tashi Wangchuk: A Tibetan’s Journey for Justice), waarin verslag gedaan wordt van zijn pogingen om bij de officiële instanties een verzoek in te dienen voor extra Tibetaanse taallessen op scholen in de regio Yulshul.

De Tibetaanse taal – het fundament van de Tibetaanse cultuur, religie en identiteit – is de afgelopen zes decennia onder het Chinese bestuur gestaag ondermijnd. Chinese autoriteiten richten zich op de dominantie van de Chinese taal ten koste van het Tibetaans en ook marginaliseren ze de Tibetaanse taal door deze te verwijderen uit het lesrooster. Chinese beleid dat de Tibetaanse taal ondermijnt, is in strijd zijn met bepalingen van China’s eigen grondwet en andere wetten, met name de Wet op Regionale Etnische Autonomie. Beschermende bepalingen in de Chinese wet voor taal en cultuur worden in in Tibet niet ten uitvoer gelegd.

ICT sluit zich aan bij Human Rights Watch en Amnesty International in hun oproep voor de onmiddellijke vrijlating van Tashi Wangchuk.

Op vrijdag 25 mei van 10 tot 11 uur organiseert ICT een demonstratie bij de Chinese Ambassade in Den Haag (Adriaan Goekooplaan 7).

BRON: https://www.savetibet.nl/#

Voor wat moet iemand zo een lange straf krijgen?

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Oproep aan VN-Mensenrechtenraad om China onder druk te zetten om aanklachten tegen Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk te laten vallen

In een op 1 maart 2018 tijdens de 37e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève uitgebrachte verklaring vroeg Kai Müller van ICT Duitsland namens de Helsinki Foundation for Human Rights aandacht voor de zaak van de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk en stelde dat dit een treffend voorbeeld was van de repressie tegen de Tibetaanse mensenrechtenverdedigers.

In zijn toespraak onder agendapunt 3 “Bevordering en bescherming van alle mensenrechten, burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten, waaronder het recht op ontwikkeling” verwelkomde hij de sterke gezamenlijke, recentelijk afgegeven verklaring door vijf speciale VN-rapporteurs over de zaak van Tashi Wangchuk, alsmede de overeenkomstige verklaringen van een aantal regeringen en parlementen, waarin wordt opgeroepen tot zijn vrijlating.

Kai Müller drong er bij de Raad voor de Mensenrechten op aan om deze oproepen in samenhang te beschouwen en druk uit te oefenen op China om alle aanklachten tegen Tashi Wangchuk te laten vallen en hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten”.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de ICT’s verklaring.

ALGEMENE VERGADERING

Mensenrechtenraad

Zevenendertigste reguliere zitting

1 maart 2018

Punt 3: Rapport van de Speciale Rapporteur voor Mensenrechtenverdedigers

Verklaring van Kai Mueller van ICT Duitsland

afgegeven namens de Helsinki Foundation for Human Rights

Meneer de President,

Wij willen de speciale rapporteur dank voor zijn rapport  (A/HRC/37/51) en complimenteren de speciale rapporteur en zijn kantoor voor het werk dat zij ondernemen voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers.

Tien jaar na het uitbreken van grote protesten uit op het Tibetaanse Plateau heeft de Volksrepubliek China een hardvochtig beleid uitgerold gericht op het onderdrukken van iedere weerstand tegen haar heerschappij. Als gevolg hiervan kan bijna elke uiting van de Tibetaanse identiteit, niet-geweldadige uitingen van verschil van mening, of kritiek op het etnische of religieuze beleid vandaag de dag door de autoriteiten worden uitgelegd als ‘separatistisch’, en dus illegaal.

In deze context krijgen Tibetaanse mensenrechtenverdedigers, die op vreedzame wijze opkomen voor de fundamentele rechten en het behoud van de Tibetaanse cultuur steeds meer te maken met pesterijen, huisarrest, gedwongen verdwijningen, willekeurige detentie en marteling.

Een treffend voorbeeld van de repressie tegen de Tibetaanse mensenrechtenorganisaties is het geval van de Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk.

Deze jonge Tibetaanse winkelier, die sinds januari 2016 vastzit naar aanleiding van de publicatie van een videoverslag in de New York Times [1] , waarin zijn pogingen om een petitie voor de rechten van de Tibetanen om hun eigen taal op school te spreken en te leren werden gedocumenteerd, is in januari van dit jaar berecht door een Intermediate Court in Yushu op beschuldiging van ‘het aanzetten tot separatisme’, een misdrijf waarop een minimum van vijf jaar gevangenis staat. Gevreesd wordt dat hij wellicht veroordeeld zal worden tot gevangenisstraf van maximaal 15 jaar. Tashi Wangchuk heeft niets meer gedaan, dan het verdedigen van de rechten, die beschermd worden door de Chinese grondwet en het internationale recht. Als hij wordt veroordeeld, zou dit in flagrante strijd zijn met zijn recht op vrijheid van meningsuiting.

Meneer de President, we juichen de sterke gezamenlijke, recentelijk door vijf speciale VN-rapporteurs afgegeven verklaring over de zaak van Tashi Wangchuk toe [2] , alsmede de overeenkomstige verklaringen van een aantal regeringen en parlementen, waarin wordt opgeroepen tot zijn vrijlating [3] We dringen er bij de Mensenrechtenraad op aan om deze oproepen in samenhang te beschouwen en druk uit te oefenen op China om alle aanklachten tegen Tashi Wangchuk te laten vallen en hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Dank u, meneer de president.

Voetnoten:

[1] A Tibetan Journey to Justice, New York Times, november 2015,https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004031427/a-tibetans-journey-for-justice.html

[2] China: VN-deskundigen stellen de criminalisering van de taalkundige en culturele rechten aan de kaak, OHCHR, 21 februari 2018,http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22683&LangID=E

[3] Waaronder verklaringen van Duitse, Australische, Franse en Letse parlementariërs en een resolutie van het Europees Parlement.

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2018/maart/oproep-aan-vn-mensenrechtenraad-om-china-onder-druk-te-zetten-om-aanklachten-tegen-tibetaanse-taalactivist-tashi-wangchuk-te-laten-vallen/

Letse parlementariërs roepen op voor eerlijk en transparant proces voor Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk

Letse parlemantariers

Letse parlementariërs roepen op voor eerlijk en transparant proces voor Tashi Wangchuk

Op 25 Januari keurden leden van het Letse parlement, waaronder leden van de Letse parlementaire Support Group voor Tibet, een verklaring goed met betrekking tot de zaak van Tibetaanse taalactivist Tashi Wangchuk.

De ondertekenaars, twintig leden van de Saeima (het Letse parlement) – op een totaal van 100 parlementariërs –  vragen om een “eerlijk en transparant proces voor Tashi Wangchuk” en “dringen er bij de Volksrepubliek China op aan om een proces te voeren in overeenstemming met de internationale wettelijke normen en in aanwezigheid van waarnemers tijdens zijn proces”.

De verklaring volgt op een aantal eerdere resoluties en verklaringen, waarin wordt opgeroepen tot een eerlijk proces voor Tashi Wangchuk en / of zijn vrijlating.

Samen een resolutie van het Europees Parlement en de verklaringen van de Franse en Duitse parlementariërs, vergroot deze oproep de steeds verder groeiende internationale druk inzake de jonge mensenrechtenactivist, die door de Chinese autoriteiten sinds januari 2016 wordt vastgehouden en op de uitspraak wacht van zijn op 4 januari gehouden proces.

De 19 ondertekenaars van de verklaring zijn (foto links naar rechts): Mārtiņš SICS, Inese Laizāne, Kārlis Krēsliņš, Jānis Ruks, Inguna Ribena, Edvīns snurken, Artuss Kaimiņš, Veiko Spolītis, Hosams Abu Meri, Rihards Melgailis, Andris Buiķis, Juris Viļums Janina Kursīte-Pakule, Imants Parādnieks, Aleksandrs Kiršteins, Jānis Dombrava, Ivars Brīvers, Lolita Čigāne, Varis Krūmiņš en Nelija Kleinberga.

Letse parlemantariers

Demonstratie voor de vrijlating van Tashi Wangchuk

Tashi Wangchuk

Tashi Wangchuk

Wereldwijd voeren internationale mensenrechtenorganisaties acties voor de vrijlating van Tashi Wangchuk.

Tashi Wangchuk zit in de gevangenis voor het opkomen voor Tibetaanse taal onderwijs op scholen in Tibet en het daarbij gebruik maken van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Hij kan ieder moment veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 15 jaar dus dringende actie is noodzakelijk.

Doe mee en laat Tashi en zijn familie weten dat ze niet alleen staan in hun strijd voor Tibetaanse taal en cultuur.

Kom naar de demonstratie en teken de petitie voor zijn onmiddellijke vrijlating. Samen maken we alle verschil!

Datum: 27 januari 2017

Tijd: 10.00-11.00 uur

Adres: Chinese Ambassade (Adriaan Goekooplaan 7) Den Haag

Lees meer: Tashi Wangchuk Urgente Actie

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2017/januari-2017/demonstratie-voor-de-vrijlating-van-tashi-wangchuk/

Steun deze persoon met een warm hart en deze energie naar hem te sturen mocht je er niet bij kunnen zijn. Net zoals ik moet ik met spijt in mijn hart zeggen nee ik kan niet bij de demonstratie zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: