Tag Archive: suicidale


ZELFMOORDGEDACHTEN

“Ik heb ook ooit op een brug gestaan”: auteur Griet Op de Beeck erg openhartig over zelfmoordgedachten

 
© VPRO.

Griet Op de Beeck gaat in haar verhalen als ‘Vele hemels boven de zevende’ en ‘Kom hier dat ik u kus’ de donkere kantjes van het leven nooit uit de weg. Gisterenavond sprak de Belgische auteur in het Nederlandse programma Zomergasten (VPRO) erg openhartig over zelfdoding. Hoe ze er zelf aan gedacht heeft, maar zichzelf uit “de drek” heeft getrokken. Zo wil ze een positieve boodschap aan lotgenoten geven: er is een weg uit de duisternis.

Er is een groot verschil tussen dood willen en willen dat het ophoudt. En voor die laatste groep is het verschrikkelijk dat die mensen niet beseffen dat er een beter leven bestaat

Griet Op de Beeck

Griet Op de Beck is met meer dan een half miljoen verkochte boeken niet alleen in Vlaanderen erg geliefd bij lezers, ook in Nederland mag ze zich bij de top rekenen. Daarom dat ze gevraagd werd voor Zomergasten, bijvoorbeeld de Vlaamse activist Dyab Abou Jahjah ging haar al voor om enkele videofragmenten te bespreken die hem geraakt hebben. De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck raakte gisteren een gevoelige snaar bij heel wat kijkers met een fragmentje uit ‘The Bridge’, een documentaire van Eric Steele over springers op de Golden Gate Bridge. Je hoort eerst het verhaal van Kevin Hines, een jonge kerel die tijdens zijn sprong spijt kreeg en zijn zelfmoordpoging als bij wonder overleefde. Griet koos dit fragment omdat ze zelf ook ooit op zo’n brug stond.

De juiste hulp
“Zelfdoding is iets dat me altijd erg gefascineerd heeft. Omdat het moreel zo’n moeilijke kwestie is. Omdat je weet wat je nabestaanden aandoet, zou je het eigenlijk niet mogen doen. Maar tegelijkertijd kan je van niemand verlangen dat die blijven volhouden enkel omwille van anderen. Er is een groot verschil tussen dood willen en willen dat het ophoudt. En voor al die mensen die enkel willen dat het ophoudt, is het volgens mij zo verschrikkelijk dat die niet hebben begrepen dat er in de overgrote meerderheid van de gevallen een beter leven bestaat. Mits de juiste hulp. Al die eenzame mensen kunnen gered worden, er is een weg uit de duisternis.”

Een springer op de Golden Gate Bridge. © Kos.

Ik heb me uit allerlei soorten drek getrokken. En dat is gelukt

Griet Op de Beeck

Herstellen van trauma’s
De boodschap van Griet voor de kijkers, nabestaanden en mensen die met donkere gedachten worstelen is erg positief. “Ik ben enorm gaan geloven in de maakbaarheid van de mens. Ik ben ook de 30 voorbij moeten kletsen om te geloven dat het leven niet zo moest blijven. Ik geloof er erg in dat je zelfs van de grootste trauma’s kan herstellen. Dat er een uitweg is, uitgezonderd een kleine groep mensen met een psychiatrische aandoening.”

Er zelf gestaan
En dat zegt ze uit eigen ervaring. Ook Griet heeft zelf heel diep gezeten. “Ik heb iets met bruggen. En ja: heel lang geleden ben ik ook wel eens op een brug gelopen en naar de overkant van het relinkje gekropen. Maar uiteindelijk ben ik ook maar als een laffe hond teruggekropen. Dat ging ook bij mij meer over willen dat het ophoudt. Ik heb nooit echt dood gewild. Het was half gepland. Ik wist dat de brug hoog genoeg moest zijn. En ik had een fles slechte wijn meegenomen om me moed in te drinken. Er zat een angst in mijn hoofd, maar heel anders dan een soort concrete angst. Dat in combinatie met een gevoel van afwijzing en isolement. Die brug, heb ik altijd gezien als een soort van achterdeur. Als het echt niet meer lukt, is er een uitweg. En daar heb ik toen moeten vaststellen dat ik daar een te grote schijtluis voor ben. Toen viel dat ook nog weg.”

Toch een houvast
Griet gaat verder: “Wat heel aangrijpend was. Ik kroop over die reling. Het was ’s nachts; want je wil niet ook nog een ongeluk veroorzaken. Maar truckchauffeurs knipperden met hun grote lichten. Wildvreemden, die toevallig passeerden. En ik vond het erg aangrijpend dat die mensen zo toonden dat het hun wel degelijk iets kon schelen. Dat en de doodsangst… naar beneden kijken op zo’n brug is erg eng en eenzaam. Maar dat iemand op dat moment knippert, gaf me een houvast. Dat gaf een verbinding met de werkelijkheid. En eigenlijk leidde ik op dat moment geen eenzaam leven. Ik had toen een lief en een leuke carrière. Maar dat ging over iets heel diep. Dat gevoel heb ik niet meer, maar ik ken het nog wel. En dat is een onwaarschijnlijk verschil. Ik heb me uit allerlei soorten drek getrokken. Maar dat is gelukt.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/2836810/2016/08/22/Ik-heb-ook-ooit-op-een-brug-gestaan-auteur-Griet-Op-de-Beeck-erg-openhartig-over-zelfmoordgedachten.dhtml

Het is een hoofdstuk in ons leven ons bestaan, dat ook altijd bestaan zal. Er zullen nu eenmaal mensen zijn die in dit leven zich niet goed voelen en er een einde aan willen maken. Die dan van alle problemen en problematiek vanaf zijn. Ergens ook te begrijpen dat bepaalde mensen nog maar een weg nemen en geen gedachten laten gaan naar de nabestaande.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Steffany Barton; ‘Contact met dierbaren na zelfdoding…’

Lezen in de vakantie kan heerlijk zijn. Misschien is onderstaand boek niet ontspannend, maar kan het wel troost bieden. Zelfdoding in de directe omgeving is een ingrijpende en schokkende gebeurtenis. Het overkomt jaarlijks duizenden mensen. Familie, vrienden, collega’s en andere betrokkenen blijven in verbijstering en vol ongeloof achter. Zelfdoding kan onverwacht zijn, maar ook (enigszins) voorzien, bijvoorbeeld wanneer iemand eerder een poging deed of al lang depressief was.

1

‘Contact met dierbaren na zelfdoding;  een troostrijk boek voor nabestaanden van Steffany Barton helpt nabestaanden zoeken naar antwoorden. Nabestaanden blijven achter met een groot gemis en worstelen bijna altijd met de vraag of de dood voorkomen had kunnen worden en de ‘waarom’-vraag. Door overleden dierbaren een stem te geven en te kunnen vertellen dat ze aan de andere kant van de dood rust en lichtheid gevonden hebben, biedt Barton nabestaanden troost en erkenning voor hun verdriet en verwarring.

2

Steffany werd in 1973 geboren. Ze is geregistreerde verpleegkundige, maar is meer bekend als professioneel medium en spiritueel adviseur. Ze weet als geen ander hoe het is om iemand te verliezen die zelfmoord pleegt. In haar tienertijd verloor ze een vriend die zelfmoord pleegde. Voor haar was dat een reden om te zoeken naar antwoorden over het ‘waarom’ en de verblijfplaats van zijn ziel. Ze zocht haar antwoorden onder meer in religie, de geneeskunde en spiritualiteit. Uiteindelijk kwam ze er achter dat alle zielen het licht vinden.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2016/08/20/steffany-barton-contact-met-dierbaren-na-zelfdoding

Nabestaande blijven met de meeste vragen achter, die meestal onbeantwoord blijven en zo ze dan ook heel hun leven meedragen. Kan men het voorkomen, heb ik het zien aankomen, voor wat nu. Het is de zwaarste verwerking die men kent. En ja dan kan dit boek misschien uitkomst bieden.
Maar soms is het voor de persoon zelf de juiste weg die men kiest. En blijft deze niet stil staan bij bepaalde vragen die achterblijven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Shocking: zelfmoord komt vaker voor dan ooit

vreselijk

Vreselijk, maar dan ook echt vreselijk nieuws, want wat blijkt: in 2015 hebben nog nooit zoveel mensen een einde aan hun leven gemaakt. In totaal 1871 mensen hebben zelfmoord gepleegd. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. In 2007 kwam het aantal zelfdodingen uit op 1353. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal zelfmoorden groeide vorig jaar vooral bij mannen. Er waren dertig zelfdodingen meer dan in 2014. Ze kwamen vooral meer voor bij mannen in de twintig (van 104 naar 133) en ouder dan zestig jaar (van 324 naar 396). Gescheiden mannen en weduwnaars maken naar verhouding vaker voortijdig een einde aan hun leven (45 per 100.000). Dit cijfer ligt ongeveer vier keer hoger dan bij getrouwde mannen en mannen die nooit getrouwd zijn geweest.

In de leeftijdsgroep van tussen de 20 en 40 jaar was zelfdoding in 2015 de belangrijkste doodsoorzaak (408 van de 1702 overledenen). Er overleden 378 jonge mensen aan kanker en 146 aan hart- en vaatziekten of verkeersongevallen op de weg (124).

Heel verdrietig deze ontwikkeling…

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2016/06/30/shocking-zelfmoord-komt-vaker-voor-dan-ooit

Spijtig genoeg komt het meer en meer voor, net als gezinsdrama’s. Mensen vinden hun weg niet meer of komen ergens niet uit en nemen dan een drastisch besluit. Ergens kan ik het soms wel begrijpen dat mensen naar deze daad overgaan.

Afbeeldingsresultaat voor zelfmoord

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zelfdoding is belangrijkste doodsoorzaak bij mannen en vrouwen jonger dan 40 jaar

Tot de leeftijd van 40 jaar sterven het meeste mannen en vrouwen in Vlaanderen door suïcide en in mindere mate door vervoersongevallen. Vanaf 40 jaar is er een verschil tussen mannen en vrouwen:

• Mannen sterven het vaakst door zelfdoding (tot 49 jaar), door longkanker (50 tot 79 jaar) en door hartaandoeningen (vanaf 80 jaar).
• Vrouwen sterven het vaakst door borstkanker (40 tot en met 54 jaar en 60 tot 74 jaar), door longkanker (50 tot 59 jaar) en door beroertes (vanaf 75 jaar).
Dat blijkt uit de meest recente cijfers over de Vlaamse sterfte en levensverwachting.

Belangrijkste doodsoorzaken per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep Man Vrouw
0 jaar Aangeboren afwijkingen Aangeboren afwijkingen
1-4 jaar Verschillende doodsoorzaken Verschillende doodsoorzaken
5-9 jaar Vervoersongevallen Vervoersongevallen
10-14 jaar Vervoersongevallen Vervoersongevallen
15-19 jaar Suicide Suicide
20-24 jaar Suicide Vervoersongevallen
25-29 jaar Suicide Suicide
30-34 jaar Suicide Suicide
35-39 jaar Suicide Suicide & borstkanker
40-44 Suicide Borstkanker & suicide
45-49 Suicide Borstkanker
50-54 Longkanker Borstkanker
55-59 Longkanker Borstkanker
60-64 Longkanker Borstkanker
65-69 Longkanker Borstkanker
70-74 Longkanker Borstkanker
75-79 Longkanker Hart- en vaatziekten
80-84 Ischemische hartziekten Hart- en vaatziekten
85-89 Hartaandoeningen Hartaandoeningen

Tot de leeftijd van 39 jaar sterven mannen en vrouwen in grote lijnen door gelijkaardige oorzaken: aangeboren afwijkingen, ongevallen en suïcide.

• Suïcides komen bij jonge mannen meer voor dan bij jonge vrouwen.
• Hoewel suïcide de belangrijkste doodsoorzaak is bij jonge mensen, is zelfdoding een probleem in alle leeftijdsgroepen.
• Het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners was zowel bij mannen als vrouwen in de meeste leeftijdsgroepen lager in 2013 dan in 2000. De daling was het sterkst bij 80+’ers.
• In 2013 waren er bij 35-44 jarige vrouwen exact evenveel overlijdens door borstkanker als door zelfdoding
• Tussen 45 en 54 jaar sterven vrouwen in de eerste plaats aan borstkanker, tussen 55 en 59 jaar in de eerste plaats door
longkanker, en tussen 60 en 74 jaar opnieuw in de eerste plaats door borstkanker.
• Mannen tussen 40 en 49 jaar sterven in de eerste plaats door suïcide, tussen 50 en 79 jaar door
longkanker en vanaf 80 jaar door ischemische hartziekten.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20368

Toch weer hoge cijfers tot een leeftijd van 40jaar en zelfdoding. Dat is toch het ergste daar iemand mee in zijn hoofd kan lopen. Om zichzelf van het leven te ontdoen en dat meestal nog met allerlei vragen bij de nabestaande. Soms ziet men het gewoon niet aankomen, soms wel maar durft men niet echt erop in te gaan. Omdat je denkt het gebeurd toch niet. En dan heb je er die niets zeggen en het gewoon doen. Spijtig genoeg.
Maar je ziet ook dat de ziekte kanker toch ook een van de doodsoorzaken zijn gevolgd door hart en vaatziektes. Zelf heb ik ook het vermoeden dat deze ziektes en zelfdoding op een en twee staan en dan pas de verkeersongevallen met dodelijk afloop. En dat er een onderscheid is tussen mannen en vrouwen dat is ook algemeen geweten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Zelfmoord1813 lanceert app ‘Back Up’ voor preventie van zelfdoding

SUÏCIDEPREVENTIE Op de vooravond van Werelddag Suïcidepreventie, donderdag 10 september, lanceren de organisaties achter Zelfmoord1813 de app ‘Back Up’, voor preventie van zelfdoding.

“Werelddag Suïcidepreventie willen we aangrijpen om ook in Vlaanderen aandacht te besteden aan de preventie van zelfdoding”, zegt Kirsten Pauwels van het Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp). “Zelfmoord is te voorkomen en iedereen kan helpen. We willen hiermee niet beweren dat alle zelfmoorden kunnen tegengehouden worden of dat de preventie van zelfmoord een gemakkelijke taak zou zijn, integendeel. Maar we willen wel benadrukken dat er heel wat hulpmogelijkheden zijn.”Bovenop de portaalsite zelfmoord1813.be, voor wie met vragen zit over zelfdoding en de preventie ervan, het crisisnummer 1813 of de chattool en e-mail, ontwikkelde Vlesp nu ook een app. “De app is geen vervanging voor hulpverlening. Het is een tool om mensen houvast te bieden in een crisis.”De app bestaat uit vijf onderdelen, één voor wie iemand wil helpen, met allerlei informatie en tips voor het herkennen van mensen met suïcidegedachten, en vier voor mensen met zelfdodingsgedachten zelf. In de tegel ‘BackUps’ komen belangrijke contacten die er kunnen zijn bij moeilijke momenten, in ‘BackUpkaarten’ kunnen manieren ingevoerd worden om met problemen om te gaan, in ‘BackUpBox’ kunnen gebruikers hoopvolle elementen steken zoals foto’s, muziek, herinneringen of plannen en een ‘Safety Plan’ tot slot helpt gebruikers door een crisis.

De app, te downloaden via zelfmoord1813.be/backup slaat enkel informatie lokaal op. Professor Gwendolyn Portzky (Vlesp/UGent) wijst erop dat de app nog niet op effectiviteit is onderzocht, maar dat gelijkaardige apps voor mensen met depressies of angststoornissen wel effectief bleken. “De tools sluiten aan bij wat we weten wat echt werkt”, klonk het.

De lancering van de app ging gepaard met een loopwedstrijd aan de Gentse Watersportbaan, waarbij de Zelfmoordlijn1813 hoopte evenveel kilometers te lopen als haar verkort telefoonnummer. De 400-tal lopers, zowel nabestaanden als preventiewerkers, sympathisanten en Gentse lopers, verpulverden dat cijfer evenwel moeiteloos door samen meer dan 2.000 kilometer af te leggen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2450571/2015/09/09/Zelfmoord1813-lanceert-app-Back-Up-voor-preventie-van-zelfdoding.dhtml

Dit kan wel eens een voordeel geven aan mensen die op het punt staan om een einde te maken aan hun leven.
Het moet soms niet zover komen, er zijn soms oplossingen te vinden. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

1 op 4 niet begeleid na zelfmoordpoging

Ruim een kwart van de mensen die een poging tot zelfdoding achter de rug hebben, heeft drie maanden na het voorval nog geen contact gehad met een huisarts of een psychiater. Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteit. De gegevens leren ook dat mensen in een precaire situatie significant meer pogingen tot zelfdoding ondernemen.

In 2012 telde België 2.203 overlijdens ten gevolge van zelfdoding, waarvan 1.108 in Vlaanderen, 778 in Wallonië en 137 in het Brussels Gewest. De cijfers van de laatste gezondheidsenquête in 2013 tonen aan dat 14 procent van de Belgische populatie al serieus overwogen heeft om een einde te maken aan zijn leven en dat 4,2 procent dat ook al geprobeerd heeft. “De resultaten zijn onrustwekkend”, stelt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteit. “Zelfdoding, maar ook pogingen tot zelfdoding zijn een belangrijk en omvangrijk, maar ook een onderbelicht probleem.”

Het ziekenfonds bestudeerde 4.063 leden die een of meerdere pogingen tot zelfdoding ondernamen in 2011, 2012 en 2013 en in het ziekenhuis werden opgenomen. Enkele vaststellingen: het risico op pogingen tot zelfdoding ligt hoger bij vrouwen, ten zuiden van de taalgrens en bij mensen in een precaire situatie (verhoogde tegemoetkoming, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, werkloosheid, leefloon en isolement). Vrouwen ondernemen de helft meer pogingen tot zelfdoding dan mannen. Het risico op een poging tot zelfdoding ligt dubbel zo hoog bij rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming dan bij gewone rechthebbenden, ruim driemaal zo hoog bij mensen in primaire arbeidsongeschiktheid en zelfs bijna vijfmaal zo hoog bij invaliden.

Voorts stellen de Socialistische Mutualiteiten vast dat de opvolging van mensen die een poging tot zelfdoding achter de rug hebben, verre van optimaal is. “Als we het contact met de huisarts en psychiater tezamen beschouwen, blijkt dat 15 procent van de leden met een poging tot zelfdoding geen contact heeft gehad met een huisarts of psychiater, noch voordien noch nadien. 27 procent heeft na de poging tot zelfdoding de eerste 3 maanden geen enkel contact gehad met een huisarts of psychiater”, aldus Callewaert.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2446875/2015/09/06/1-op-4-niet-begeleid-na-zelfmoordpoging.dhtml
Zoals ik al schreef soms moet je te snel loslaten en kan je geen na begeleiding geven. Nu geven ze er meer aandacht aan met de actie rodeneuzendag. http://rodeneuzendag.be/.
Dat doorgaat op 5 december. Maar goed ook de dag van vandaag moeten mensen geholpen worden en nadien die met dit in contact gekomen zijn. Ook de familieleden en vrienden. Het is soms heel moeilijk te verwerken en men weet soms niet de oorzaak ervan. Af en toe vind je wel eens een aanwijzing in een persoonlijke agenda af op een brief maar dan nog. Als men iemand kan overhalen om het niet te doen en het leven anders te bekijken dan voel je een gelukkig persoon. En mensen het kom meer en meer voor. Omdat mensen soms tot het uiterste gedreven worden en geen licht meer zien branden ergens. 
Ik kan dan wel blijven schrijven praten is belangrijk, maar soms heb ik ook begrip als ik het hoor. Ze krijgen geen juiste hulp en ze worden aan hun lot overgelaten nadien. Ze blijven het gevoel hebben er alleen voor te staan. 
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Eenvoudige tatoeage vertelt emotioneel verhaal

Eenvoudige tatoeage vertelt emotioneel verhaal
Foto: The Semicolon Project

Deze minimalistische tattoo van een punt en een komma vertelt een verhaal van een overwonnen depressie. Hij kadert in ‘The Semicolon Project’, een intitiatief van een Amerikaanse beweging die mensen oproept om naar buiten te komen met verhalen over psychologische moeilijkheden.

‘We zijn een beweging die hoop en liefde wil geven aan mensen die met depressie worstelen’, schrijft Amy Bleuel, oprichster van The Semicolon Project, op haar website. ‘Onze visie is dat iedereen samenkomt en elkaar steunt’. Bleuel verloor zelf haar vader aan zelfdoding en richtte twee jaar geleden de beweging op. Ze stelt onder meer voor aan volgers die te maken kregen met depressie, angstaanvallen of suïcidale gedachten om het symbool van de beweging, een puntkomma, op hun lichaam aan te brengen. ‘Het teken vertegenwoordigt een zin die de auteur had kunnen eindigen, maar toch verkoos hij om dat niet te doen. De auteur ben jij, de zin is jouw leven’.

Ondertussen worden de eerste foto’s gedeeld op sociale media: sommige zijn tijdelijke tekeningen, al zijn er ook mensen die de puntkomma op hun lichaam laten tatoeëren. Op die manier hoopt The Semicolon Project de problemen rond depressie bespreekbaarder te maken en mensen die lijden aan depressie een hart onder de riem te steken. ‘Je bent niet alleen. Jouw verhaal is nog niet voorbij’, schrijft Bleuel.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150701_01757788/eenvoudige-tatoeage-vertelt-emotioneel-verhaal

Een tatoeage heeft ook soms een verhaal een achtergrond. En dat heb je dus met deze ; . Eigenlijk heb ik er respect voor dat mensen het laten zetten, zo geven ze aan hen zelf ook kracht omdat ze steeds herinnerd worden aan wat ze hebben meegemaakt op emotioneel vlak. Ze hebben dan wel iets overwonnen een depressie maar ze zullen altijd goed moeten opletten nog.
Via de link krijg je nog enkele te zien die deze tattoo  als symbool hebben laten plaatsen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

ZELFMOORDTELEFOON BEANTWOORDEN?

Zou jij een zelfmoordtelefoon beantwoorden?

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Suïcidepreventie op woensdag 10 september, lanceert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding een opmerkelijk campagnefilmpje. Wanneer de telefoon op een marktplein rinkelt, blijft de vraag hoe voorbijgangers reageren op een noodoproep en of ze het telefoontje zullen beantwoorden.

Met de video roept het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op om vrijwilliger te worden bij de Zelfmoordlijn 1813.

Zelfdoding is in Vlaanderen nog altijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jonge volwassenen tussen 20 en 49 jaar. Per dag vinden in Vlaanderen immers 3 zelfdodingen plaats en ondernemen ongeveer 28 mensen een zelfdodingspoging. In 2011 stierven 1152 Vlamingen door suïcide. Bijna 3 op de 4 van hen waren mannen: 820 mannen tegenover 332 vrouwen.

Volgens onderzoek blijkt dat, van mensen die naar de Zelfmoordlijn belden voor zichzelf, minstens 26 suïcides en 162 pogingen per jaar voorkomen worden. Natuurlijk is elke zelfmoord er één te veel en daarom zoekt de hulplijn extra vrijwilligers. Via dewebsite vind je meer informatie.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2044930/2014/09/09/Zou-jij-een-zelfmoordtelefoon-beantwoorden-.dhtml

Ja mensen ik zou hem opnemen en luisteren, maar dat doe ik dan ook in mijn vrije dagen ook. Natuurlijk als je het filmpje bekijkt zie je maar weer hoe weinig mensen zich geroepen voelen om zo een telefoon op te nemen. Als men de cijfers bekijkt is het bij mannen veel hoger als bij vrouwen. Dat komt omdat mannen minder snel hulp gaan zoeken, en erover praten dan vrouwen. En deze dan ook sneller overgaan tot het beëindigen van hun leven. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

ZELFMOORD EN DAN?

Zelfmoord, en dan?

De laatste drie keer dat ik de trein heb gepakt, heeft steeds iemand zich ervoor gegooid. Ik vroeg me af; gebeurt dat nu steeds meer, of lijkt dat alleen maar zo omdat ik er toevallig een paar keer achter elkaar mee word geconfronteerd?
Omdat die gedachte in mijn hoofd bleef zitten, zocht ik het op. Het aantal zelfmoorden blijkt inderdaad toe te nemen. Het CBS spreekt zelfs van een toename van 30% in zes jaar tijd… Dat is niet niks. Die cijfers zijn nog op te splitsen per leeftijd en bevolkingsgroep, maar feit is dat het aantal zelfdodingen toeneemt. Waaraan zou dat kunnen liggen? Wat drijft mensen er toe om op zo’n manier een einde aan alles te willen maken?
Nabestaanden
Want, laten we eerlijk zijn: het maakt geen einde aan alles. Voor de nabestaanden is het vaak juist het begin van een hele lange strijd. Een levenlang schuldgevoel, ruzies binnen de familie en de confrontatie met een groter deel van het verhaal, dat druppelsgewijs via alle instanties bij de achterblijvenden binnenkomt. Niet eens een achtbaan, maar een complete kermis van over elkaar heen vallende emoties. Die weer andere emoties met zich meebrengen, en een zoektocht naar het waarom.
Schulden
Naomi
(43, naam gefingeerd) vertelt over de zelfmoord van haar broer, en de nasleep daarvan. “Het is heel moeilijk om in zo’n geval emoties en verstand te scheiden, en vooral je eigen ego uit de oordeelvorming weg te laten. Bij ons in de familie heeft het voor veel verdeeldheid gezorgd, en zelfs voor verlies van onderling contact. Het ergste vind ik het voor mijn moeder, die blijft zich maar afvragen: waaróm!?. Ik wist dat ik genoeg voor hem had gedaan, maar de familieleden – níét mijn moeder – die dat niet hadden gedaan, en zelfs slecht over hem gesproken hebben, buitelden direct erna over elkaar heen om hem maar de grootste en mooiste crematie ooit te geven. Dat voelde voor mij als narcisme, als het verwerken van hun eigen schuldgevoel. Dat mogen ze, maar ik word gedwongen mee te betalen aan die crematie. Hij had zo’n enorme berg schulden, hij had ook een gemeentelijke begrafenis kunnen krijgen. Dat klinkt hard, maar is het niet. Ik heb het financieel al moeilijk genoeg, en heb het niet nodig om door een dure crematie in het reine te komen met zijn dood. Het voegt voor mijn gevoel ook niets toe voor hem. Ik begrijp zijn redenen. Ik begrijp dat hij rust zocht in zijn hoofd. Hij kon en wilde niet meer geholpen worden.” In het geval van Naomi’s broer bleken schulden de hoofdmoot uit te maken van de oorzaak, en een sociale fobie. “Hij had zo’n minderwaardig gevoel over zichzelf, dat hij zich overal veel meer en beter voordeed dan hij was. Hij dacht dat hij niet genoeg was, terwijl hij dat juist wel was voor iedereen die hem kende.”
Veel mensen verkeren momenteel financieel in zwaar weer. Gerijmd met de cijfers van het CBS – de toename is vanaf 2008 – zou je de crisis als oorzaak van de toename kunnen aanwijzen. Als je alles verliest dat je hebt opgebouwd, of belangrijk voor je is, valt een grote bestaansreden weg. Heb je dan ook nog een onmacht om dat op te lossen, dan vloeit daar vaak automatisch een nog harder kelderend zelfbeeld uit voort.
Niks meer wat je tegenhoudt
Arjan
(40, naam gefingeerd) deed een poging tot zelfmoord, maar werd op tijd gevonden. “Als de gedachte voor het eerst bij je opkomt, denk je aan de mensen die je achterlaat. Dan haalt steeds iets je terug. De gedachte aan iemand, of hoop op een oplossing. Maar van die strohalm breekt steeds een stukje af, steeds meer, tot er niks meer is wat je nog tegenhoudt. Tot je alleen nog de gedachte overhebt dat je niks waard bent, niks kunt en nergens goed genoeg voor bent. Je kunt jezelf niet eens meer uit je ellende trekken, en je denkt dat je iedereen alleen maar een plezier doet met jouw dood. Dan ben niet alleen jij, maar is iedereen van de last van jouw leven af. En dat is het punt dat een gedachte een bewust plan wordt. Een plan dat je uitzicht biedt op een einde aan alle ellende, daar kun je zelfs nog energiek van worden. Want het lijkt een heel verstandig besluit, als je zo diep zit dat er geen licht meer lijkt te zijn.”
Psychologische hulpverlening
Beiden roemen Slachtofferhulp, maar wijzen ook op slecht communicerende instanties of compleet falende psychologische hulpverlening die mensen van de regen in de drup helpt. Met Arjan gaat het nu langzaam beter. Hij heeft een góéde psycholoog gevonden, en wil benadrukken dat er gevraagd moet worden naar ervaringen van anderen daarmee. “Voordat je, na heel veel moeite, je ziel eruit kotst bij iemand en vervolgens merkt dat ze volkomen incompetent zijn om daar mee om te gaan. Dat is namelijk het moment dat je weet: dat breng ik niet nog een keer op. Dat is ook een moment dat voor velen opgeven betekent.”
En dan, dat is eigenlijk mooi. Want dan beginnen de problemen bij de nabestaande. En is soms het probleem van de situatie niet opgelost en komen de nabestaanden nog meer in moeilijkheden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meer sterfte door zelfdoding

 

In 2011 overleden 1.152 mensen door zelfdoding, dat zijn er 86 meer dan in 2010. De stijging is groter bij vrouwen dan bij mannen: bij vrouwen ging het om 13% meer zelfdoding en bij mannen om 6%. De toename is er voornamelijk bij de oudere leeftijdsgroepen. Wanneer wordt vergeleken met het jaar 2010, wordt er een toename vastgesteld bij oudere leeftijdsgroepen (45-74 jaar) voor zowel mannen als vrouwen en bij vrouwen van 16-44 jaar. Bij jongeren (-16 jaar) zijn voor beide geslachten de cijfers gedaald ten opzichte van 2010, alsook bij de mannen tot de leeftijd van 44 jaar en bij vrouwen ouder dan 75.

De groep waarover dit gaat is in absolute aantallen minder groot, maar doordat de helft van de zelfdodingen gebeurt bij mannen en vrouwen jonger dan 50 jaar is het aantal verloren levensjaren hier groot. Met ‘verloren levensjaren’ bedoelen we het totale aantal jaren dat in de bevolking is verloren gegaan door voortijdige sterfte, d.w.z. sterfte vóór een bepaalde leeftijd.

De suïcideratio (berekend op 100.000 inwoners) in Vlaanderen steeg van 17,05/100,000 in 2010 naar 18/100,000 in 2011. Wanneer de suïciderates van de omringende landen worden bekeken, valt op dat in verschillende landen de voorbije jaren een toename in de suïciderates kon worden vastgesteld. Voorbeelden van Europese landen waarbij de suïciderate steeg van 2010 naar 2011 zijn: Nederland, Ierland, UK, Griekenland, Spanje.
Het Vlaams suïcidecijfer blijft 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. Het beperkte onderzoek dat in dit verband gebeurde, geeft als verklaringen dat het taboe op het zoeken van psychische hulp in Vlaanderen een stuk groter is dan in Nederland en dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toegankelijker is dan in Vlaanderen. Bijkomend bleek ook uit een vergelijkend onderzoek tussen Vlaamse en Nederlandse jongeren dat Vlaamse jongeren minder efficiënt problemen kunnen oplossen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten en minder communiceren over hun problemen met volwassenen. Attitudes ten aanzien van het zoeken van psychische hulp, probleemoplossend gedrag en communicatie lijken dus mogelijke verklaringen te zijn voor de hogere cijfers in Vlaanderen, maar verder onderzoek is nodig om de hogere cijfers in Vlaanderen te verklaren.

In Vlaanderen was er een daling in het aantal suïcidepogingen in 2010, gevolgd door een stijging in 2011. In 2012 werd een daling van 11,5% opgetekend in het aantal suïcidepogingen tov 2011.
Wanneer dit vergeleken wordt met de evolutie van de suïcideratio van 2009 tot en met 2011 zien we gelijkaardige schommelingen. Met name een daling in de suïcideratios in 2010 ten opzichte van 2009, gevolgd door een toename in 2011 ten opzichte van 2010.

Economische crisis.
Een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal zelfdodingen is de invloed van de economische situatie. Gezien de gelijkaardige evoluties in de buurlanden en andere Europese landen was de stijging in de Vlaamse suïcidecijfers te verwachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elke stijging in werkloosheid met 1% een stijging van 0,8% in het aantal suïcides als gevolg heeft. Wanneer de werkloosheidscijfers voor Vlaanderen van de voorbije jaren worden nagegaan dan valt het op dat de cijfers in 2010 waren toegenomen en in 2011 terug waren afgenomen. Dit lijkt niet overeen te stemmen met de evolutie in de suïcidecijfers waarbij in 2010 een daling werd opgemerkt en in 2011 een toename. De vraag kan echter gesteld worden of de gevolgen van werkloosheid zich zo snel kunnen laten voelen en op korte tijd kunnen resulteren in mentale problemen en suïcidaliteit.

Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk heel duidelijk aangetoond dat er altijd een suïcidaal proces voorafgaat aan een suïcide, waarbij onderzoek heeft aangetoond dat de duur van dit proces kan schommelen van enkele maanden tot verschillende jaren. De hypothese kan dan ook gesteld worden dat de stijging in de werkloosheidscijfers in 2010 pas duidelijk voelbaar zijn geworden in de suïcidecijfers van 2011.

 

 

# niet werkende
werkzoekenden
Werkloosheids-graad # zelfdodingen Rate
(/ 100.000 inwoners)
2000 169.647 6,43% 1.174 18,2
Mannen 70.956 4,67 843 26,8
Vrouwen 98.691 8,77 331 10,0
2010 208.242 7,17% 1.066 17,05
Mannen 6,80 772 22,7
Vrouwen 7,61 294 8,3
2011 195.008 6,65% 1.152 18,00
Mannen 99.879 6,25 820 23,6
Vrouwen 95.129 7,12 332 9,5

 

 

 

Het is ook aangetoond dat suïcidaal gedrag altijd meervoudig bepaald is en altijd een complex samengaan van verschillende oorzaken en risicofactoren kent. Daardoor moet er bij de verklaring van de stijging uiteraard ook met andere factoren rekening gehouden worden. Er is nooit één enkele oorzaak voor zelfdoding, dus is er ook niet één oorzaak voor de stijging in de cijfers. Er moet ook breder gekeken worden. Werkloosheid of economische crisis geeft ook bredere maatschappelijke gevolgen. De toekomstvisie kan negatiever worden en angst voor de verdere toekomst neemt toe in de samenleving. Als gevolg van werkloosheid kunnen er financiële problemen ontstaan alsook sociale problemen omdat er minder mogelijkheden zijn voor sociale contacten. Sociale contacten die net belangrijk kunnen zijn als ondersteuning in kwetsbare periodes.

Besluit
De toename in de cijfers moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Suïcidaal gedrag is altijd complex en meervoudig bepaald waardoor steeds verschillende factoren en componenten een rol spelen. Het is dan ook heel belangrijk dat er verder breed wordt ingezet op suïcidepreventie en dat er vanuit verschillende hoeken aandacht wordt besteed aan dit belangrijk probleem.

Gezien de huidige socio-economische trends in Vlaanderen en Europa die een impact hebben op de hele samenleving, is het duidelijk dat de hele maatschappij hierbij zijn steentje moet bijdragen. Initiatieven voor werk, begeleiding van ontslagen werknemers zowel wat betreft toeleiding naar nieuwe jobmogelijkheden alsook psychosociale begeleiding lijken in deze huidige situatie meer dan ooit belangrijk.

De specifieke aandacht voor bepaalde leeftijdsgroepen blijkt eens te meer cruciaal te zijn. Vooral de oudere actieve leeftijdsgroepen (45+) lijken hierbij belangrijk te zijn. De acties die zich op deze groep richten zijn alle acties in verband met Fit in je hoofd, alles rond de werkcontext, vorming sleutelfiguren (bv in sociale organisaties, ook bij VDAB), zelfmoord1813, …
Het is belangrijk dat er blijvend aandacht is voor de preventie van zelfdoding en dat de verschillende strategieën van het Vlaams actieplan suïcidepreventie verder gerealiseerd worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat ook de andere beleidsdomeinen en maatschappelijke domeinen betrokken worden.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15485

Het zijn toch beangstigende cijfers. Dat mensen ergens niet meer uitkomen en gewoon naar het zwaarste grijpen. Dat klopt er moet nog meer en blijvende aandacht aan besteed worden. En ook op preventie moet er meer gewerkt worden. Zodat de persoon toch hulp kan krijgen en niet deze daad moet ondernemen. 
In de meeste gevallen komt het voor bij depressie, maar voornamelijk bij pesterijen en bij mensen die echt niet meer weten wat te doen. En dit als de makkelijkste uitweg zien. Ook een belangrijke factor het sociaal leven niet meer hebben, of aan kunnen. Zeker bij oudere mensen, die iemand hebben moeten loslaten, en hun eigen leven niet meer kunnen opnemen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: