Onwil of onmacht?

Onwil of onmacht?
Als een kind ongewenst gedrag vertoont, krijgen ouders meestal de impuls om te corrigeren. Op zich is daar niks mis mee. Maar soms werkt dat corrigeren niet goed. Hoe komt dat en wat werkt dan wel?

Corrigeren werkt soms niet, omdat het gericht is op het gedrag zelf. Maar elk gedrag heeft een reden. Er zit een behoefte achter, of een angst of zorg. Of een onvermogen.

Voor een goede oplossing is het dus nodig om te weten wat er achter het gedrag van je kind zit. Probeer eens uit te vissen wat er aan de hand is. Wat de reden is dat je kind doet zoals ie doet. Vraag niet “waarom” want dat is een moeilijke vraag. Vraag “wat is er aan de hand?”

Juist bij kinderen met moeilijk gedrag, werkt straffen vaak niet. Heb je dat al eens ontdekt? Bij je eigen kind of een kind van een ander? Soms werkt het straffen als een rode lap op een stier. Het gedrag wordt alleen maar erger.

Dat komt omdat het kind wel het goede wil doen, maar het niet voor elkaar krijgt. Er zit een stukje onvermogen achter. Het kind is bijvoorbeeld te impulsief of begrijpt niet goed wat passend gedrag is. Of de verleiding om het ongewenste te doen is toch te groot.

Ga uit van onmacht in plaats van onwil. Vraag jezelf af: hoe kan ik mijn kind helpen om het goede te doen? Zie het als een leerproces. Je kunt het ook aan je kind zelf vragen: wat zou helpen om het anders te doen? Je kind heeft jouw steun nodig, niet je boosheid.

Natuurlijk ben jij ook maar een mens. En word je soms ook boos of geïrriteerd. Maar als je allebei bedaard bent, ga dan eens op een rustig moment in gesprek met je kind, om te achterhalen wat er aan de hand is. En wat je kind zou kunnen helpen om wel acceptabel gedrag te laten zien.

BRON: https://www.vriendinnenonline.nl/liefde-en-gezin/onwil-of-onmacht

Het is niet altijd even makkelijk om niet boos te worden of rustig te blijven. Maar jouw boosheid en dat van het kind werkt tot een explosie en zo kom je niet verder. Het belangrijkste is dat het kind begrijpt voor wat het gecorrigeerd wordt of gestraft wordt. En als je dat doet in boosheid dan zal er niet veel van in huis komen om het op een kindvriendelijke manier uit te leggen. Toch is het van belang om met het kind op een moment een gesprek aan te gaan, maar niet als beide nog boos zijn. Dan kan je in begrijpende taal leren wat je als ouder fout zag.
Nu hoe gaat men een kind straffen als het in een moeilijk moment zit? Als men het gaat doen met een zware straf dan zal het echt anders werken en zal de straf niet evenaart worden. Zoals beschreven in de tekst.
Wat soms kan helpen in je even groot maken als het kind en zo proberen het kind tot bedaren brengen, en dan je ongenoegen uiten. Om zo samen te kijken welke straf gegeven kan worden. Want ook is het zo sommige kinderen zien bepaalde straffen niet als straf vergeet dat niet.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM