Tag Archive: spiraaltje


LOPEN VROUWEN MET EEN SPIRAALTJE MINDER KANS OP BAARMOEDERHALSKANKER?

Vrouwen die een spiraaltje gebruiken, lopen mogelijks een lager risico op baarmoederhalskanker. Zo’n spiraal zou een immuunrespons veroorzaken die infecties door het humaan papillomavirus (HPV) te lijf gaat.

Afbeeldingsresultaat voor gynaecoloog spiraaltje

Baarmoederhalskanker is wereldwijd de derde meest voorkomende kanker, maar bij ons staat de kanker op de dertiende plaats, dankzij de vroegtijdige opsporing via uitstrijkjes en de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV). Het HPV-virus is de grootste oorzaak van baarmoederhalskanker.

Amerikaanse onderzoekers namen alle goed uitgevoerde studies samen waarin het verband tussen spiraaltjes (zowel koper- als hormoonspiraaltjes) en baarmoederhalskanker onderzocht was. In totaal vonden ze 16 studies die aan hun criteria voldeden, waardoor ze beschikten over informatie van 4.945 vrouwen met baarmoederhalskanker en 7.537 vrouwen zonder. Vijf studies waren gevoerd in westerse landen en 11 in ontwikkelingslanden.

Ze vonden dat vrouwen die ooit een spiraaltje hadden gehad 36 procent minder kans liepen op baarmoederhalskanker, ook als er rekening gehouden werd met socio-economische status, rookgedrag, leeftijd bij de eerste keer seks, aantal sekspartners, zwangerschappen en uitstrijkjes. Met een aantal andere risicofactoren voor baarmoederhalskanker, zoals erfelijke aanleg, werd daarentegen geen rekening gehouden.

Spiraaltjes, zowel koper- als hormoonspiraaltjes, verminderen dus mogelijk het risico op baarmoederhalskanker een klein beetje, maar helemaal beschermen tegen de kanker doen ze niet. Vrouwen met een spiraaltje moeten evengoed regelmatig een uitstrijkje laten afnemen.

BRON: https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/lopen-vrouwen-met-een-spiraaltje-minder-kans-op-baarmoederhalskanker

Het is zeker nog niet echt voldoende bewezen. Dat vrouwen minder kans zouden oplopen als ze een spiraaltje laten plaatsen. Toch kan je dit bespreken met je arts of gynaecoloog. Deze zal zeker je een antwoord kunnen geven, maar ook niet voor 100%. Want zoals ze schrijven er moet met veel meer rekening gehouden worden.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Vrouwen mogelijk meer last van stress door hormoonspiraaltje

Vrouwen met een hormoonspiraaltje hebben mogelijk meer last van stress en een hogere hartslag tijdens stressmomenten.

Naar schatting gebruikt meer dan 12 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 in Nederland een hormoonspiraaltje. Een hormoonspiraaltje is een anticonceptiemiddel en wordt in de baarmoeder geplaatst.

Langdurige chronische stress kan leiden tot psychische aandoeningen zoals depressie en concentratieproblemen, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC maandag.

Het Erasmus MC onderzocht 150 vrouwen met en zonder spiraaltje intensief en bekeek hun hartritme en de hoogte van hun cortisolwaarden, een stresshormoon. Ook bekeken de onderzoekers hoe gestrest de vrouwen in bepaalde situaties waren.

Effecten

Volgens de onderzoekers wordt vrouwen nu verteld dat een hormoonspiraaltje alleen in de baarmoeder werkzaam is, maar nu blijkt dat dus niet te kloppen. Jurate Aleknaviciute, onderzoek op de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC: “Vrouwen moeten daarom op de hoogte worden gesteld dat de effecten van het hormoonspiraaltje niet uitsluitend lokaal zijn en dat de verhoogde stressrespons mede door de effecten van het hormoonspiraaltje op de hersenen ontstaat.”

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4811913/vrouwen-mogelijk-meer-last-van-stress-hormoonspiraaltje.html

Is het soms ook niet met de gewone pil om niet zwanger te worden. Vaak hebben bepaalde vrouwen meer last van hun hormonen dan anderen en vinden ze niet altijd snel de oorzaak. Je hoort ook vaak dat vrouwen hun laatste pil nemen dat ze ook niet te genieten zijn. Ze steken het dan op de menstruatie maar het komt door hun hormonen. En juist kan dan ook een vorm van stress geven.

Afbeeldingsresultaat voor vrouwelijke hormonen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

MIRENA-SPIRAALTJES TERUGGROEPEN

Partij Mirena-spiraaltjes teruggeroepen door farmaceutisch bedrijf Bayer

Het farmaceutisch bedrijf Bayer roept uit voorzorg een partij Mirena-spiraaltjes terug. Dat hebben de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om een partij die na 27 oktober 2016 is uitgegeven. Tijdens de productie van 76.000 spiralen is bij een aantal een fout gemaakt met de inbrenghuls.

Dit kan ertoe leiden dat hij verkeerd wordt ingebracht. Het gaat om maximaal tweehonderd spiralen, maar voor de zekerheid wordt de hele partij teruggehaald.

Als de inbrenghuls verkeerd in de verpakking zit, kan de spiraal te hoog of te laag worden geplaatst. Hierdoor beschermt hij niet goed tegen een zwangerschap. In enkele gevallen kan het inbrengen van de spiraal zelfs leiden tot beschadiging van de baarmoeder.

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4368720/partij-mirena-spiraaltjes-teruggeroepen-farmaceutisch-bedrijf-bayer.html

Ergens wil je een zekerheid en dan moet je toch maar weer merken dat dit niet altijd het geval is. Al goed dat ze deze terug roepen maar wat als er al iemand zwanger is geraakt?

Afbeeldingsresultaat voor spiraaltje

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op bloedklonters (diepveneuze trombose)?

Hormonale anticonceptie met combinatiemiddelen (pil, pleister, ring) verhoogt, vooral tijdens het eerste jaar van gebruik, het risico op bloedklonters (diep-veneuze trombose) zeer licht. Prostageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat en hormoonspiraal) verhogen het risico op veneuze trombose niet.

Het absolute risico op veneuze trombose is hoe dan ook zeer laag.
• Van de 100.000 vrouwen die de pil niet gebruiken, krijgen er per jaar 5 (onder de 20 jaar) tot 100 (40-49 jaar) een veneuze trombose.
• Van de 100.000 vrouwen die een combinatiepil gebruiken, krijgen er per jaar 20 tot 60 (onder de 20 jaar) en 400 tot 800 (40-49 jaar) een trombose.
• Het risico is het grootst in het eerste jaar en neemt af met de duur van het gebruik, maar blijft hoger dan bij niet-pilgebruiksters.

Het risico hangt onder meer af van het type hormonale anticonceptie, uw leeftijd, of u al dan niet rookt, uw lichaamsgewicht en of u reeds eerder een bloedklonterprobleem hebt gehad.

Leeftijd
De kans op veneuze trombose neemt toe met de leeftijd, vooral vanaf 35 jaar.

Lichaamsgewicht
Zwaarlijvigheid (BMI boven 25) verhoogt de kans op veneuze trombose.

Roken
Indien u rookt of tot minder dan één jaar voor het pilgebruik hebt gerookt, hebt u een verhoogd risico op veneuze trombose.

Migraine
Indien u lijdt aan migraine, en dan vooral migraine met aura, verhoogt het risico, zeker als u ook rookt.

Persoonlijke of familiale voorgeschiedenis
Indien u in het verleden reeds een veneuze trombose hebt gehad, of naaste familieleden hebt met een veneuze trombose.

Stoornis van de bloedstolling
Indien u lijdt aan een stollingsstoornis (trombofilie), bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.

Immobilisatie
Indien u een operatie moet ondergaan waarbij u lange tijd geïmmobiliseerd bent, of indien de onderste ledematen lange tijd geïmmobiliseerd zijn (bv. een been in het gips, rolstoel), loopt u meer kans op een veneuze trombose.

Type anticonceptie
Er bestaat een groot (relatief) verschil in risico naargelang het type anticonceptie.

Progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormoonspiraaltje) verhogen het risico op veneuze trombose niet.

Bij een verhoogd risico op veneuze trombose kunnen progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormonaal spiraal) worden gebruikt.

Combinatiemiddelen (die progestageen en oestrogeen bevatten) verhogen wel het risico op veneuze trombose. De nieuwste pillen (derde en vierde generatie) zijn minder veilig dan de tweedegeneratiepillen uit de jaren 70 en 80.

• Van de 100.000 vrouwen die een pil van de tweede generatie nemen, krijgen er per jaar 20 (onder de 20 jaar) tot 400 (40-49 jaar) een trombose. Deze pil geeft dus een viermaal zo hoog risico. Bij vrouwen die pillen van de derde generatie gebuiken is het risico op veneuze trombose zes tot achtmaal zo hoog als bij vrouwen die geen pil gebruiken. Daarom verdienen pillen van de tweede generatie de voorkeur.
• De hormonenpleister en de vaginale ring zijn qua samenstelling vergelijkbaar met een combinatiepil van de derdegeneratie. In vergelijking met een tweedegeneratiepil is het risico op veneuze trombose dus iets hoger.

De combinatiepil met levonorgestrel (tweedegeneratiepil) geeft het laagste risico op diepveneuze trombose en verdient daarom de voorkeur.
Het gaat om volgende pilmerken: Eleonor 30, Microgynon 30, Nora 30, Steridel 30

Als u al langer dan één jaar een andere pil neemt, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt deze pil gerust verder nemen. Maakt u zich toch ongerust, spreek er dan over met uw huisarts.

Combinatiemiddelen die een progestageen en oestrogenen bevatten (combinatiepil, pleister en ring) worden afgeraden:
• als u 35 jaar of ouder bent en rookt (meer dan 15 sigaretten per dag);
• als u een hartinfarct of beroerte (CVA) hebt gehad;
• als u een bloedklonter in de benen (diepe veneuze trombose) of de longen (longembolie) hebt gehad;
• als u lijdt aan migraine met aura, zeker als u ook rookt;
• als u een stoornis van de bloedstolling (trombofilie) hebt, bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor Vleiden of antistoffen tegen fosfolipiden;
• als u antistollingsmiddelen tegen veneuze trombose moet nemen;
• als u lijdt aan systemische lupus (SLE);
• als u moet worden geopereerd en/of gedurende lange tijd geïmmobiliseerd bent (bv. gips, rolstoel).

De voor- en nadelen van de combinatiepil moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• Bij aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas of verhoogde middelomtrek;
• als u rookt: beter is dan een spiraal of een methode met alleen progestageen (minipil, prikpil…);
• Als een dicht familielid op jonge leeftijd (-45 jaar) een diepe veneuze trombose of longembolie heeft gehad.

De minipil (prikpil, implantaat, hormoonspiraal) wordt afgeraden:
• als u diepe veneuze trombose of longembolie hebt gehad.

De voor- en nadelen van de minipil (prikpil, implantaat, hormoonspiraal) moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• Bij aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas of verhoogde middelomtrek.
• Bij vrouwen ouder dan 35 jaar die roken.

Meer lezen: Trombose en de anticonceptiepil
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=7155

Bronnen
www.seksualiteit.be
www.allesoverseks.be
www.kuleuven.be/ugp/patientinfo/seksualiteit
www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20130516.pdf
www.domusmedica.be/richtlijn hormonale anticonceptie
www.bcfi.be
www.mijnvoorbehoedsmiddel.be
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-anticonceptie
www.thuisarts.nl/anticonceptie
www.sense.info/
www.anticonceptie-online.nl/
www.anticonceptie.nl
www.spreekuurthuis.nl
www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/Pages/contraception.aspx
http://plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-pill
www.asrm.org
www.henw.org/archief/volledig/id2856-libidoverlies-bij-gebruik-van-de-pil.html

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19702

Als men het al heel lang neemt kan het lichaam zich gaan verzetten en kan men lichamelijke problemen ondervinden. Nu het is voor het een goed maar voor het ander kan het voor problemen zorgen. Natuurlijk mag men niet vergeten het het ook meestal de combinatie is. Roken andere medicatie noem maar op kunnen allemaal een rol spelen. Velen ga nu zeggen ja maar wat dan. Daar kan ik alleen maar op antwoorden, probeer je goed te informeren bij je arts of gynaecologe en zoek naar wat het beste past bij je.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

De pil is op retour bij jonge vrouwen

Jonge vrouwen die niet zwanger willen worden, kiezen meer en meer voor een spiraaltje en minder voor de pil. De pil is nog altijd het populairste voorbehoedsmiddel, maar van de nieuwste generaties pillen zijn er de afgelopen twee jaar een derde minder verkocht. Er zit een ander hormoon in, en er waren geruchten over tromboses door het gebruik van die pillen. Aan de pil moet je ook elke dag denken, terwijl een spiraaltje perfect betrouwbaar is, zeggen gynaecologen, en ook geschikt voor jonge meisjes.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/14/You/article/detail/1887678/2014/05/15/De-pil-is-op-retour-bij-jonge-vrouwen.dhtml

Men merkt een groot verschil in de verkoop van de pil. En dit zeker door alle negatieve reactie die er de laatste tijd over te horen en te lezen zijn. Daarom dat meer en meer meisjes en vrouwen een keuze maken voor een spriraaltje. En waar de persoon dan toch niet dagdagelijks moet op letten dat ze het pilletje genomen heeft.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

HET KOPEREN SPIRAALTJE

Het koperen spiraaltje, wat verandert het voor de menstruatiebloedingen?

Het koperen spiraaltje, wat verandert het voor de menstruatiebloedingen?

Naar verluidt zouden de menstruatiebloedingen overvloediger zijn bij vrouwen die een spiraaltje hebben laten plaatsen dat koper bevat.

Is dat wel effectief zo? Gebeurt dat systematisch? Hoe moet men reageren?

We stelden de vragen aan dr. David Elia.

Wat is het principe van het spiraaltje?

Een anticonceptie die rechtstreeks in de baarmoeder wordt aangebracht

Het spiraaltje is een anticonceptiemiddel waarbij een meestal T-vormig apparaatje in de baarmoeder wordt geplaatst. De horizontale arm van de T is naar boven gericht, de verticale naar beneden. Het is vervaardigd uit polyethyleen en is omwonden met een koperdraadje dat een oppervlakte heeft van ongeveer 380 mm2.
De arts heeft weinig tijd nodig om het spiraaltje op zijn plaats te krijgen. Het onderste uiteinde van de verticale arm van het spiraaltje is voorzien van een draadje, waarvan ongeveer één centimeter uit de baarmoeder blijft.

Vrouwen bij wie een spiraaltje werd geplaatst, kunnen het draadje achteraan in de vagina met de vinger aanraken. Wanneer het ogenblik gekomen is om het spiraaltje te verwijderen, zal de arts alleen maar aan het draadje moeten trekken. De partner zal het draadje, uitgezonderd in bijzondere gevallen, niet voelen. Is dat toch het geval, dan moet de arts wel geraadpleegd worden.

Twee soorten spiraaltjes:

  • Het koperen spiraaltje (dat in twee maten bestaat: short en standard).
  • Het hormonale spiraaltje, dat kleine doses progestatief verspreidt.

De regels zouden overvloediger zijn en langer duren bij vrouwen die een koperen spiraaltje hebben. Klopt dat?
Docter David Elia geeft uitleg.

Verandert de plaatsing van het koperen spiraaltje iets aan de menstruatiebloedingen?

Andere regels bij spiraaltje met koper
Bij de nadelen van het koperspiraaltje, moeten we vermelden dat de menstruatiebloedingen overvloediger kunnen worden en langer kunnen duren.
Eigenlijk is het zo dat ze de neiging hebben om één of twee dagen aan te slepen alvorens echt te beginnen. Die enkele dagen worden gekenmerkt door kleine bruinachtige bloedingen.

Bruine, zwarte of rode kleur?
De kleur van menstruatiebloedingen is afhankelijk van de tijd die het bloed in de vagina doorgebracht heeft. Bij een beperkte bloeding, is het bloed bruin omdat het gestold is. Bij overvloedige bloedingen daarentegen, heeft het bloed te weinig tijd om te stollen en is het bijgevolg felrood. Dit onderwerp verdient extra aandacht omdat heel wat vrouwen denken dat bruin of zwart bloed op een probleem wijst, terwijl het eigenlijk alleen maar te maken heeft met de stollingstijd van het bloed.
Na de eerste, bruinachtige bloedingen, worden de menstruatiebloedingen overvloedig gedurende één tot drie dagen. Daarna – zoals in het begin – laat het einde van de menstruatie één of twee dagen op zich wachten en zijn er nog lichte bloedingen.

Uiteindelijk kunnen we stellen dat, bij vrouwen met een koperen spiraaltje, de menstruatiebloedingen dikwijls wat langer duren (als we rekening houden met de eerste en laatste kleinere bloedingen) en dat ze een beetje overvloediger zijn.

Zijn die nadelen voor altijd?

De nadelen komen gewoonlijk voor tijdens de eerste maanden na de plaatsing van het spiraaltje. Ze zwakken af in de loop van de drie tot zes volgende maanden en uiteindelijk wordt de situatie zogoed als opnieuw normaal. Bij sommige vrouwen is er achteraf zelfs sprake van een ‘winst’ van één of twee dagen.

Het gebeurt echter ook dat vrouwen last blijven hebben van zeer lange en overvloedige menstruatiebloedingen. Op lange termijn, één jaar na plaatsing van het spiraaltje bijvoorbeeld, worden deze vrouwen zeer moe, ze beginnen hun haar te verliezen of voelen zich misselijk en duizelig.
Deze symptomen wijzen op te overvloedige bloedingen en op een te groot ijzerverlies.

Om hierover zekerheid te verwerven, volstaat een bloedproef met een meting van het ferritinegehalte. Is dat gehalte inderdaad sterk gedaald, dan is het nodig een ijzersupplement te nemen.

Bovendien moet het spiraaltje verwijderd worden en vervangen door een andere anticonceptiemethode. Het koperspiraaltje kan eventueel ook vervangen worden door een hormonaal spiraaltje.

Deze overvloedige bloedingen zijn mogelijke nadelen van het spiraaltje, maar ze komen wel niet bij iedereen voor: ik denk dat meer dan 80% van de vrouwen hetzij meteen, hetzij na enkele maanden (nagenoeg) normale menstruatiebloedingen heeft.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/het-koperen-spiraaltje-wat-verandert-het-voor-de-menstruatiebloedingen/actueel/1451

Er zijn toch heel wat vrouwen die in het begin toch heel wat problemen ondervinden. Bloedingen pijn in de onderbuik en pijn die links en rechts kan uitstralen. Het is toch gewezen om er goed over te praten met je gynaecoloog. Ook zijn erbij die het toch terug hebben laten verwijderen omdat ze teveel problemen ondervonden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: